ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ. 1.ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το Εργατικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου που αφορά την παροχή «εξαρτημένης εργασίας» από τον εργαζόμενο (μισθωτό) προς τον εργοδότη έναντι αμοιβής. Εξαρτημένη είναι η εργασία όταν αυτός που την παρέχει (εργαζόμενος, μισθωτός 1 ) τελεί κάτω από το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη,δηλαδή δέχεται εντολές ως προς την εκτέλεση της εργασίας (ωράριο, τόπος παροχής εργασίας κλπ), στις οποίες οφείλει να υπακούει. Το Εργατικό Δίκαιο αποτελεί αυτοτελή κλάδο του Δικαίου με χαρακτηριστικά τόσο Ιδιωτικού Δικαίου όσο και Δημοσίου Δικαίου. Παραδοσιακά εντασσόταν στο Ιδιωτικό Δίκαιο, δεδομένου ότι ρυθμίζει διαφορές μεταξύ ιδιωτών 2. Αρχικώς, οι όροι εργασίας (αμοιβή, ωράριο κλπ) διαμορφώνονταν στα πλαίσια συμφωνίας του εργοδότη με τον εργαζόμενο, με αποτέλεσμα να καταδυναστεύεται ο εργαζόμενος ως διαπραγματευτικά ασθενέστερος. Στη συνέχεια, όμως, η ιστορική εξέλιξη,προϊόν αέναων συγκρούσεων των κινημάτων των εργαζομένων με τους εργοδότες, οδήγησε στην κρατική παρέμβαση (την οποία αξίωναν οι εργαζόμενοι) και στη ρύθμιση πολύ σπουδαίων πτυχών των εργασιακών σχέσεων από το Κράτος με δεσμευτικούς κανόνες από τους οποίους δεν μπορούν να αποκλίνουν τα συμβαλλόμενα μέρη (εργοδότης και εργαζόμενος). Έτσι,το Εργατικό Δίκαιο απομακρύνθηκε σε σημαντικό βαθμό από την Αρχή της Ελευθερίας των Συμβάσεων (σύμφωνα με την οποία οι συμβαλλόμενοι μπορούν να ρυθμίσουν όπως οι ίδιοι από μόνοι τους συμφωνήσουν τις μεταξύ τους σχέσεις),η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή του 1 Οι όροι «εργαζόμενος» και «μισθωτός» χρησιμοποιούνται με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. 2 Στο Εργατικό Δίκαιο με τη στενή έννοια του όρου δεν εντάσσεται το Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, που αφορά την παροχή εργασίας από τους εργαζόμενους προς το Κράτος και προς τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 50

2 Ιδιωτικού Δικαίου. Σ αυτό ενσωματώθηκαν κανόνες αναγκαστικού δικαίου 3, δηλαδή κανόνες τους οποίους η ιδιωτική βούληση δεν μπορεί να παρακάμψει, πράγμα που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του Δημοσίου Δικαίου (δημοσιοποίηση του Εργατικού Δικαίου). Γι αυτό συνήθως λέμε ότι το Εργατικό Δίκαιο αποτελεί μεικτό κλάδο του Δικαίου, δηλαδή έχει χαρακτηριστικά τόσο Ιδιωτικού Δικαίου όσο και Δημοσίου Δικαίου 4. 2.Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ «ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ» ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η κρατική παρέμβαση στις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που είναι το αδύναμο συμβαλλόμενο μέρος στη σχέση εργασίας, έναντι των εργοδοτών,που είναι οικονομικά και διαπραγματευτικά ισχυρότεροι. Η κρατική παρέμβαση προσέδωσε στους εργαζόμενους «κεκτημένα δικαιώματα», τα οποία στη σύγχρονη εποχή αποτελούν πολιτισμικές κατακτήσεις ολόκληρης της διεθνούς κοινωνίας,τις οποίες ο νεότερος νομοθέτης δεν μπορεί να περιορίσει ή να αναιρέσει. Αυτά τα «κεκτημένα δικαιώματα» τα οποία κατοχυρώνονται στα εθνικά συντάγματα και σε διεθνείς συμβάσεις είναι τα εξής: α.δικαίωμα ελάχιστης αμοιβής. Η ελάχιστη αμοιβή του εργαζομένου προσδιορίζεται,κατά κλάδο εργασίας, με κανόνες δικαίου. Είναι άκυρη η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου ότι θα λάβει λιγότερα από την καθιερωμένη κανονιστικώς ελάχιστη αμοιβή. Συναφές με το δικαίωμα ελάχιστης αμοιβής είναι (στην Ελλάδα και στις χριστιανικές χώρες) το δικαίωμα λήψης δώρου εορτών Χριστουγέννων (13 ος μισθός) και Πάσχα (επιπλέον μισός μηνιαίος μισθός). β.ανώτατο ωράριο. Δεν επιτρέπεται ο εργαζόμενος να απασχοληθεί 3 Προσοχή! Οι όροι «κανόνες αναγκαστικού δικαίου» και «αναγκαστικοί νόμοι» (βλ. κεφάλαιο Α 4.3) έχουν διαφορετικό περιεχόμενο. Προσδιορίστε τις μεταξύ τους διαφορές. 4 Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει γενικότερα πόσο σχηματική και σχετική είναι η διάκριση του Δικαίου σε κλάδους. Προς ενίσχυση αυτού του ισχυρισμού αναφέρουμε ότι το Δίκαιο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο από πολλούς χαρακτηρίζεται κλάδος του Εργατικού Δικαίου,είναι συνάμα αμιγής κλάδος του Δημοσίου Δικαίου (χωρίς να διαθέτει χαρακτηριστικά Ιδιωτικού Δικαίου). 51

3 περισσότερο από το νόμιμο καθημερινό και εβδομαδιαίο ωράριο (οκτάωρο ημερησίως). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,αυτό επιτρέπεται μόνο εφόσον χορηγηθεί άδεια από την αρμόδια κρατική αρχή και τότε ο εργαζόμενος θα λάβει προσαυξημένη αμοιβή για τον χρόνο που απασχολήθηκε υπερωριακώς. γ.υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη. Κάθε εργοδότης πρέπει να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στους μισθωτούς που απασχολεί για τους κινδύνους γήρατος και ασθένειας, δηλαδή για να λαμβάνουν σύνταξη, όταν γεράσουν, και τις αναγκαίες παροχές για την επιβίωση και θεραπεία τους, όταν αρρωστήσουν. Στην Ελλάδα ο κατεξοχήν ασφαλιστικός φορέας για την κοινωνική ασφάλιση των μισθωτών είναι το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε αυτόν οφείλουν να ασφαλίζουν οι εργοδότες τους και τους μισθωτούς μηχανολόγους που απασχολούν. Προϋπόθεση της χορήγησης ασφαλιστικών παροχών προς τους ασφαλισμένους είναι η καταβολή των προβλεπόμενων χρηματικών ασφαλιστικών εισφορών. Η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. είναι θεμελιώδης υποχρέωση του κάθε εργοδότη. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση τις πραγματικές αποδοχές του μισθωτού και βαρύνουν κατά ένα τμήμα -συνήθως δύο τρίτων (2/3)- τον εργοδότη και κατ άλλο τμήμα συνήθως ενός τρίτου (1/3)- τον εργαζόμενο 5. Η παραβίαση της υποχρέωσης του εργοδότη να παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στον μισθωτό συνεπάγεται γι αυτόν σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. δ.δικαίωμα ημέρας εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Ο εργοδότης οφείλει να μην απασχολεί τον εργαζόμενο μία ημέρα κάθε εβδομάδα. Στην Ελλάδα αυτή η ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι η Κυριακή (Κυριακή αργία). Στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ο εργοδότης επιτραπεί να απασχολήσει τον μισθωτό την Κυριακή, τότε οφείλει να του χορηγήσει αναπληρωματική εικοσιτετράωρη εβδομαδιαία ανάπαυση. ε.απαγόρευση απασχόλησης σε ημέρα αργίας. Δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί ο μισθωτός σε ημέρα επίσημης αργίας. Σε περίπτωση απασχολήσεώς του ισχύουν τα σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση. 5 Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρακρατεί το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που βαρύνει τον μισθωτό από την αμοιβή του και να την αποδίδει στο Ι.Κ.Α 52

4 στ.δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας και άλλων προβλεπόμενων αδειών. Κάθε μισθωτός που συμπλήρωσε τον ελάχιστο χρόνο (δέκα μήνες) απασχόλησης στον εργοδότη που τον απασχολεί δικαιούται να λάβει κανονική άδεια, δηλ. να απουσιάσει για ορισμένο χρονικό διάστημα από την εργασία του λαμβάνοντας τις κανονικές αποδοχές του και επιπλέον επίδομα άδειας. Επίσης, ο Νόμος προβλέπει την υποχρεωτική χορήγηση άδειας με αποδοχές στην έγκυο και στη λεχώνα εργαζόμενη, στους γονείς νηπίου, στους εργαζόμενους που ασθενούν για βραχύ χρονικό διάστημα κλπ. ζ.δικαίωμα απεργίας και άλλων συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Το δικαίωμα απεργίας αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων και ασκείται συλλογικά από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων εντάσσονται επίσης τα εξής: α) το δικαίωμα σύστασης και λειτουργίας εργατικών σωματείων και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων (εργατοϋπαλληλικών κέντρων, ομοσπονδιών, συνομοσπονδιών κλπ), β) το δικαίωμα ελεύθερων διαπραγματεύσεων των εκπροσώπων των ενώσεων των εργαζομένων με τους εκπροσώπους των ενώσεων των εργοδοτών για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γ) η υποχρεωτική χορήγηση αδειών στους συνδικαλιστές, δ) η απαγόρευση απόλυσης συνδικαλιστικών στελεχών, δ)η απαγόρευση της ανταπεργίας των εργοδοτών (lock out) κλπ. η. Η απαγόρευση της εργασίας των ανηλίκων. 3.Η ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργαζόμενου και του εργοδότη δημιουργείται με τη σύναψη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι άτυπη δικαιοπραξία, δηλαδή θεωρείται έγκυρη ακόμη και αν συνάφθηκε προφορικά,χωρίς την τήρηση κάποιου τύπου. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι αφενός ο εργοδότης (δηλαδή αυτός στον οποίο παρέχεται η εργασία και υποχρεούται να καταβάλλει αμοιβή) και αφετέρου ο εργαζόμενος (δηλαδή αυτός στον οποίο καταβάλλεται αμοιβή για την παρεχόμενη εργασία). Οι εργαζόμενοι χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: α)στους υπαλλήλους,στων οποίων την 53

5 εργασία πλεονάζει το πνευματικό στοιχείο και β)στους εργάτες, στων οποίων την εργασία πλεονάζει το σωματικό στοιχείο. Η αμοιβή του μισθωτού μπορεί να προσδιορίζεται είτε με την ώρα (ωρομίσθιο) είτε με την ημέρα (ημερομίσθιο, «μεροκάματο) είτε με τον μήνα (μηνιαίος μισθός) είτε με το τεμάχιο του παραγόμενου προϊόντος («κατ αποκοπήν»). Η αμοιβή συντίθεται από α)τον βασικό μισθό και β)τα επιδόματα (οικογενειακό επίδομα, επιστημονικό επίδομα,επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα προϋπηρεσίας κλπ). Η σχέση εξαρτημένης εργασίας μπορεί να είναι είτε ορισμένου χρόνου (όταν έχει συμφωνηθεί πόσο θα διαρκέσει ) είτε αόριστου χρόνου (όταν δεν έχει συμφωνηθεί πόσο θα διαρκέσει). Η σχέση εξαρτημένης εργασίας λήγει ιδίως στις εξής περιπτώσεις: α)όταν παρέλθει ο συμφωνημένος χρόνος διάρκειάς της (στην περίπτωση που είναι ορισμένου χρόνου).β)εάν πεθάνει ο μισθωτός. γ)εάν καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος (δηλ. είτε από τον εργοδότη είτε από τον μισθωτό. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας που τελεί ο μισθωτός,είναι γνωστή ως «παραίτηση», ενώ την καταγγελία της σύμβασης εργασίας που τελεί ο εργοδότης,επικράτησε να την ονομάζουμε «απόλυση». Για να είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αόριστου χρόνου από τον εργοδότη απαιτείται να τηρηθούν οι εξής προϋποθέσεις: α)να καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση απολύσεως προς τον μισθωτό από τον εργοδότη.β)να γίνει η καταγγελία εγγράφως και να κοινοποιηθεί με απόδειξη προς τον μισθωτό. γ)να μην αντίκειται σε ειδική διάταξη νόμου 6. δ)να μην είναι καταχρηστική.ε)να προηγηθεί προειδοποίηση προς τον μισθωτό (εφόσον αυτός είναι υπάλληλος και όχι εργάτης). Για να είναι έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης ορισμένου χρόνου απαιτείται σπουδαίος λόγος. 4. Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 6 Ο Νόμος απαγορεύει λ.χ. την απόλυση εργαζόμενης όσο χρόνο είναι έγκυος και ένα έτος μετά τον τοκετό., την απόλυση εργαζομένου που έχει συγκεκριμένη ιδιότητα συνδικαλιστικού στελέχους για όσο χρόνο τη διατηρεί κλπ 54

6 Ο μηχανολόγος μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως μισθωτός. Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αποδέχεται την εξαρτημένη εργασία εργαζομένων ως εργοδότης. Ως μισθωτός θα παρέχει την εξαρτημένη εργασία του σε εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Λόγω του πλεονάζοντος πνευματικού στοιχείου στην εργασία του μηχανολόγου (κατοχή ειδικών γνώσεων) ο μηχανολόγος μισθωτός έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου (όχι του εργάτη). Αυτό έχει ως συνέπεια να λαμβάνει υψηλότερη αμοιβή και να αμείβεται κατά κανόνα με μηνιαίο μισθό και όχι με ημερομίσθιο. Σε περίπτωση απολύσεώς του δικαιούται κατά Νόμον μεγαλύτερη αποζημίωση απολύσεως από τους εργάτες και απαιτείται να προηγηθεί της απολύσεως προειδοποίηση. Πέραν του βασικού μισθού του και των άλλων επιδομάτων,τα οποία δικαιούται κάθε μισθωτός ο οποίος πληρεί τις προϋποθέσεις λήψεώς τους (οικογενειακό επίδομα, επίδομα πολυετίας κλπ), ο μηχανολόγος δικαιούται σε κάθε περίπτωση επίδομα πτυχίου. Δικαιούται επίσης επίδομα βαρειάς ή ανθυγιεινής εργασίας,εφόσον η εργασία στην οποία απασχολείται προκαλεί από τη φύση της σωματική κόπωση ή καταπόνηση ή ενέχει κινδύνους για την υγεία του μισθωτούμηχανολόγου. 5.ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και τα στοιχεία που την απαρτίζουν. H υγεία του ανθρώπου αποτελεί ένα θεμελιώδες αγαθό και δικαίωμα που προστατεύεται από την έννομη τάξη. Ωστόσο,ανεξάρτητα από την κοινωνική χρησιμότητα και τη γενικότερη αξία της εργασίας, ανέκαθεν ο εργαζόμενος άνθρωπος υφίσταται συχνές προσβολές στην υγεία του εξαιτίας της εργασίας του. Τέτοιες προσβολές στην υγεία των εργαζομένων είναι αναμενόμενο να συμβούν κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μηχανικών. 7 Σχετικές διατάξεις : ι)ν. 551/1915,ιι) 914,922,928,929,932,297,298,300, ΑΚ, ιιι)αν 1846/

7 Η νομοθεσία περί εργατικών ατυχημάτων αποσκοπεί να προστατεύσει τον εργαζόμενο από τέτοιες προσβολές της υγείας του και της σωματικής ακεραιότητάς του. Εργατικό ατύχημα είναι το βίαιο γεγονός, το οποίο συμβαίνει στον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή με αφορμή αυτή και προκαλεί σε αυτόν ανικανότητα για εργασία διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες. Στην έννοια του εργατικού ατυχήματος περιλαμβάνεται κάθε (πρόσκαιρη ή διαρκής) ανικανότητα του μισθωτού για εργασία και, φυσικά, ο θάνατος.με το εργατικό ατύχημα εξομοιώνεται και η επαγγελματική ασθένεια (δηλ. η ασθένεια που συχνά πλήττει ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, λόγω της βαρειάς συνήθως φύσεώς της). Από τον ορισμό, που διατυπώθηκε παραπάνω για το εργατικό ατύχημα, προκύπτουν και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέξουν, για να θεωρηθεί ότι τελέσθηκε εργατικό ατύχημα. Δηλαδή: 1)Βίαιο συμβάν. Συνεπώς, απλή ασθένεια δεν συνιστά καταρχήν εργατικό ατύχημα, εκτός αν προήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας κάτω από εξαιρετικές και ασυνήθιστες συνθήκες. 2)Το συμβάν να έγινε: α)κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή β)με αφορμή αυτή (λ.χ. μεταφορά εργατών στον τόπο της εργασίας). 3)Να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια (σύνδεσμος, σχέση συνεπαγωγής) μεταξύ του βίαιου γεγονότος και της εργασίας, δηλ. να μην ήταν δυνατό να επέλθει το βίαιο γεγονός εάν δεν απασχολούταν ο εργαζόμενος στη συγκεκριμένη εργασία. Τέτοια αιτιώδης συνάφεια δεν υπάρχει, όταν το βίαιο συμβάν προκλήθηκε με πρόθεση από τον ίδιο τον εργαζόμενο. 4)Να προκλήθηκε στον εργαζόμενο ανικανότητα για εργασία διάρκειας περισσότερο από τρεις ημέρες. Κάθε ατύχημα, για το οποίο δεν συνέτρεξαν οι παραπάνω προϋποθέσεις, χαρακτηρίζεται ως εξωεργατικό ατύχημα. 5.2.Η κατά Νόμον προστασία που παρέχεται στους εργαζόμενους που υπέστησαν βλάβη της υγείας τους κατά την εργασία τους. 56

8 Ο Νόμος παρέχει προστασία στον εργαζόμενο που υπέστη εργατικό ατύχημα ως εξής: α) Για τους μισθωτούς ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α., ισχύει η ασφαλιστική κάλυψη του Ι.Κ.Α. Αυτή περιλαμβάνει όλες τις παροχές προς ασθενείς καθώς επίσης καταβολή τμήματος του μισθού. Σε περίπτωση αναπηρίας του εργαζομένου ή θανάτου του, καταβάλλεται από το Ι.Κ.Α σύνταξη αναπηρίας στον ίδιο ή σύνταξη θανάτου στους συγγενείς του. Ο εργοδότης απαλλάσσεται κατά κανόνα από την αστική ευθύνη (με εξαίρεση την καταβολή τμήματος του μισθού μέχρι ένα μήνα,που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του κανονικού μισθού και της καταβαλλόμενης από το Ι.Κ.Α. παροχής μισθού). Ωστόσο, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση για ηθική βλάβη και υπέχει ποινικές ευθύνες για : α)σωματική βλάβη από αμέλεια, (302ΠΚ),β)ανθρωποκτονία από αμέλεια, (299ΠΚ). β)για όσους εργαζόμενους που δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. και απασχολούνται σε επιχειρήσεις που απαριθμούνται στον ν. 551/1915,καθιερώνεται αντικειμενική ευθύνη του εργοδότη. Όπως προκύπτει από την ερμηνεία του άρθρου 2 ν. 551/1915, τέτοιες είναι και οι επιχειρήσεις στις οποίες τελούνται οι επαγγελματικές δραστηριότητες του μηχανολόγου. Δηλαδή, την αστική ευθύνη για το ατύχημα υπέχει ο εργοδότης ανεξάρτητα από το εάν αυτός και οι προστηθέντες του έφταιγαν ή όχι. Το ποσό της αποζημίωσης ορίζεται μεταξύ ενός ανώτατου και ενός κατώτατου ορίου, το οποίο προσδιορίζεται με υπουργική απόφαση. Για εργατικό ατύχημα που προκάλεσε θάνατο στον εργαζόμενο οφείλονται μισθοί πέντε (5) ετών, τους οποίους λαμβάνουν οι συγγενείς του θύματος 8. Για εργατικό ατύχημα που προκάλεσε ολική διαρκή ανικανότητα στον εργαζόμενο οφείλονται μισθοί έξι (6) ετών. Για εργατικό ατύχημα που προκάλεσε μερική διαρκή ανικανότητα στον εργαζόμενο οφείλεται το εξαπλάσιο του ποσού κατά το οποίο ελαττώθηκε ή μπορεί να ελαττωθεί το ετήσιο εισόδημα του εργαζόμενου.επίσης, ο εργοδότης βαρύνεται με έξοδα περίθαλψης, νοσηλείας,καθώς επίσης κηδείας (σε περίπτωση θανάτου).εάν η ανικανότητα που προκάλεσε το εργατικό ατύχημα είναι πλήρης αλλά δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τα δύο έτη, ο εργαζόμενος δικαιούται ημερήσια 8 Βλ. άρθρο 6 ν. 551/1915 για τους δικαιούχους της αποζημιώσεως συγγενείς. 57

9 αποζημίωση ίση με το μισό ημερομίσθιο που θα λάμβανε (εάν δεν συνέβαινε το ατύχημα). γ)εάν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή ακόμη (και) σε μη τήρηση όρων ασφάλειας,ο εργαζόμενος μπορεί είτε να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 551/1915 (αντικειμενική ευθύνη εργοδότη και γενικά προσδιορισμένη κατά ποσόν αποζημίωση) ή να ασκήσει την αξίωση του σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Αστικού Δικαίου. Οι γενικές διατάξεις του Αστικού Δικαίου (914,922,928,929,932,297,298,300 ΑΚ) καθιερώνουν υποκειμενική ευθύνη του εργοδότη, δηλ. ο εργοδότης ευθύνεται προς αποζημίωση, με βάση το αν έχει υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια) σχετικά με την επέλευση του εργατικού ατυχήματος. Σ αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει ανώτατος και κατώτατος περιορισμός της αποζημίωσης,οπότε ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη. Εάν ο εργαζόμενος είναι συνυπαίτιος για την επέλευση του εργατικού ατυχήματος, η αποζημίωση που δικαιούται μειώνεται ανάλογα με τον βαθμό της συνυπαιτιότητάς του (συντρέχον πταίσμα). δ)σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,εκτός από αυτές που αναφέραμε, (δηλ. αν ο εργοδότης δεν υπάγεται στον ν. 551/1915 ή εάν ο μισθωτός δεν είναι ασφαλισμένος του Ι.Κ.Α. ή εάν η ανικανότητα διάρκεσε λιγότερο από τρεις ημέρες), ο εργαζόμενος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση,σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Αστικού Δικαίου (υποκειμενική ευθύνη του εργοδότη, πλήρης αποζημίωση). 5.3.Υποχρέωση αναγγελίας του εργατικού ατυχήματος Μόλις συμβεί το εργατικό ατύχημα,πρέπει να αναγγελθεί προς τις αρμόδιες αρχές και συγκεκριμένα: α)προς την πλησιέστερη αστυνομική αρχή, β)στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, γ)προς το αρμόδιο υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. εντός πέντε (5) ημερών. Τη σχετική υποχρέωση αναγγελίας έχει τόσο ο εργοδότης, ο μισθωτός, ο ιατρός που παρέσχε τις πρώτες βοήθειες και κάθε υπάλληλος του Ι.Κ.Α.,ο οποίος έλαβε τυχόν γνώση του ατυχήματος κατά την υπηρεσία του. Η υποχρέωση αναγγελίας υφίσταται και για τα εξωεργατικά ατυχήματα. 58

10 Εάν το ατύχημα διαρκέσει περισσότερο από μία εβδομάδα, ο εργοδότης υποχρεούται να προβεί σε ένορκη βεβαίωση προς τον Ειρηνοδίκη, σχετικά με τις λεπτομέρειες του ατυχήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται, με βάση ειδικές διατάξεις νόμων, και αναγγελία προς άλλες αρμόδιες αρχές. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ 1.Το Εργατικό Δίκαιο είναι κλάδος του Ιδιωτικού Δικαίου ή του Δημοσίου Δικαίου; 2.Τι είναι το λόκ-άουτ; 3.Μετά την αποφοίτησή σας από το του Τ.Ε.Ι. προσλαμβάνεσθε σε μια μεγάλη επιχείρηση ως υπεύθυνος του Τμήματος Τεχνικής Υποστηρίξεως. Η σύμβαση εργασίας καταρτίζεται εγγράφως και σ αυτή διαλαμβάνεται έγγραφος όρος, σύμφωνα με τον οποίο παραιτείσθε από το δικαίωμα λήψης επιδόματος πτυχίου και αποδέχεσθε να λαμβάνετε μόνο τον βασικό μισθό. Εσείς αποδέχεσθε,προκειμένου να μη διακινδυνεύσει η πρόσληψή σας και υπογράφετε. Είναι έγκυρος ο όρος αυτός ; Μπορείτε να αξιώσετε από την εργοδότρια την καταβολή του επιδόματος πτυχίου πλέον του βασικού μισθού; 4.Να αναφέρετε συνοπτικά (και με τη μέγιστη ταχύτητα εκφοράς του προφορικού λόγου) τα βασικότερα δικαιώματα των εργαζομένων. 5.Να εξηγήσετε πως καλύπτει η ασφάλιση του εργαζομένου στο Ι.Κ.Α. την ευθύνη του εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. 59

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Ο συμβατικός μισθός, έτσι όπως αυτός διαμορφώνεται, έπειτα από την κατάρτιση των ατομικών συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Επιβλέπων Καθηγητής : κ. Κων/νος Κούτρης. Υπό της Φοιτήτριας : Σκαρμούντζου Ειρήνη (7319) 2010, Σέρρες

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Επιβλέπων Καθηγητής : κ. Κων/νος Κούτρης. Υπό της Φοιτήτριας : Σκαρμούντζου Ειρήνη (7319) 2010, Σέρρες Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Λογιστικής Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : «Ασφαλιστικό Σύστημα στην Ελλάδα-Δικαιώματα Εργαζομένων» Επιβλέπων Καθηγητής : κ. Κων/νος Κούτρης Υπό της Φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία Σπουδάστριες: Δερμεντζή Πετρούλα Κανάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Κλ. Κωνσταντινούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ : ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΛΕΞΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ο ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 1.Γενικά περί αποδοχών Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η αμοιβή που οφείλεται στον μισθωτό από τον εργοδότη διακρίνεται σε νόμιμο μισθό, συμβατικό μισθό και συνηθισμένο μισθό. Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Επιβλέπων την εργασία: ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπό των φοιτητών: ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μισθοδοσία στον Ιδιωτικό Τομέα»

«Η Μισθοδοσία στον Ιδιωτικό Τομέα» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : «Η Μισθοδοσία στον Ιδιωτικό Τομέα» ΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ. 9088) ΠΗΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Α.Μ. 9077) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Φαρμάκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΕΡΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ 6625 ΣΒΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ 5657 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γέννηση και ανάπτυξη του Εργατικού Δικαίου ήρθε ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α. Μ.12150 ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. Μ. 12343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια της εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ...χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...9 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Φάττα Μαρίνα ΑΕΜ: 863 ΑΠΡΙΛΗΣ 2008. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης Αθανάσιος

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Φάττα Μαρίνα ΑΕΜ: 863 ΑΠΡΙΛΗΣ 2008. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης Αθανάσιος Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Φάττα Μαρίνα ΑΕΜ: 863 ΑΠΡΙΛΗΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ-ΥΠΕΡΩΡΙΑ Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα

Επίκαιρα εργασιακά θέματα μικρός οδηγός Επίκαιρα εργασιακά θέματα Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις μετά την οικονομική κρίση και την εφαρμογή των μνημονίων Μανώλης Αμαργιωτάκης Μαϊος 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Συλλογικές Κλαδικές συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ»

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ή ΓΑΛΟΥΧΟΥΝ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Σ.ΕΠ.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ε.Υ.Π.Ε.Α. & Ι.Κ.Α.

www.pim.gr ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ή ΓΑΛΟΥΧΟΥΝ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Σ.ΕΠ.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ε.Υ.Π.Ε.Α. & Ι.Κ.Α. Τεύχος 32 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΝ ή ΓΑΛΟΥΧΟΥΝ ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Σ.ΕΠ.Ε. & Ο.Α.Ε.Δ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ε.Υ.Π.Ε.Α. & Ι.Κ.Α. www.pim.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Τεύχος 38 Μάιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.pim.gr

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Τεύχος 38 Μάιος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.pim.gr ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 38 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα άρθρα Είδη συμβάσεων εργασίας... σελ. 4 Κυρώσεις λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο (ΑΤΟΜΙΚΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο (ΑΤΟΜΙΚΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο (ΑΤΟΜΙΚΗ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Η (ατομική) σύμβαση εργασίας Όπως είναι ήδη γνωστό από τις θεμελιώδεις έννοιες του Αστικού Δικαίου, σύμβαση είναι μια πράξη η οποία

Διαβάστε περισσότερα