Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Οι συνέπειες των νέων μορφών απασχόλησης στο εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση Γιώτα Κραβαρίτου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Οι συνέπειες των νέων μορφών απασχόλησης στο εργατικό δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση Γιώτα Κραβαρίτου"

Transcript

1 της Γιώτας Κραβαρίτου 1. Νέες μορφές εργασίας και αλλαγή στα συστήματα των εργασιακών σχέσεων. Η εκπληκτική ανάπτυξη των καινούργιων μορφών απασχόλησης σ' όλες τις χώρες της Κοινοτικής Ευρώπης, μορφών βασισμένων σε μια μη ορθόδοξη εργασιακή σχέση, σε σύγκριση με τη γνωστή τυπική, κλασική και αυστηρή σχέση εργασίας, οδήγησε σ' ένα πολλαπλασιασμό των κανόνων και σε μια καινούργια τυπολογία της σύμβασης εργασίας. Αν οι νέες μορφές απασχόλησης εμφανίζονται μέσα στη συγκυρία της καπιταλιστικής κρίσης, κάτω από την πίεση της αυξανόμενης ανεργίας και των νέων τεχνολογιών, για να ανταποκριθούν στη ζήτηση των επιχειρήσεων προς όφελος μιας ευκίνητης διαχείρισης και μιας εργατικής δύναμης σε χαμηλή τιμή, οι διατάξεις που διέπουν το καθεστώς τους δεν είναι πάντοτε σε συμφωνία με τις αρχές που διέπουν το Εργατικό Δίκαιο. Όντας πλήρεις φαντασίας, διασφαλίζοντας την «ελαστικότητα» που τόσο επιθυμούν οι επιχειρήσεις, αυτές οι εργατικές διατάξεις παρέχουν στους εργαζόμενους μια περιορισμένη προστασία σε σχέση με εκείνη που προβλέπεται από τους κανόνες του Εργατικού Δικαίου, και πολύ συχνά τους στερούν από τα ελάχιστα όρια που παραδοσιακά διασφαλίζονται από την Κοινωνική Ασφάλιση. Έτσι, η εισβολή των καινούργιων μορφών απασχόλησης στο Εργατικό Δίκαιο, σ' όλες τις δυτικές χώρες, του επιφέρει μετασχηματισμούς, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικούς, ανάλογα με την κάθε χώρα. Πράγματι, το Εργατικό Δίκαιο είναι αναγκασμένο να ενσωματώσει ένα ορισμένο αριθμό νέων μορφών απασχόλησης διαβλέποντας παράλληλα τον κίνδυνο που προέρχεται από τη διαφορετική και αμβλυμμένη λογική που τις διέπει. Πριν προχωρήσουμε σ' αυτή την προβληματική της επίδρασης της «άτυπης εργασίας» στο Εργατικό Δίκαιο και την Κοινωνική Ασφάλιση, θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε ότι αυτές οι μεταλλαγές στο νομικό επίπεδο εκφράζουν τους ακόμη βαθύτερους μετασχηματισμούς που υφίσταται το σύστημα των εργασιακών σχέσεων στις χώρες της ΕΟΚ. Αυτοί οι μετασχηματισμοί συνδέονται πάντοτε με τις καινούργιες μορφές απασχόλησης. Χα τα πρώτο γιατί οι μορφές αυτές απασχόλησης απαίτησαν μια συχνά δραστική παρέμβαση είτε των συνδικάτων είτε του κράτους, για τη νομική τους ρύθμιση, την αποδοχή τους, την επικύρωσή τους. Κατά δεύτερο, για το λόγο ότι η πλειοψηφία αυτών που προσφέρουν την εργασία τους με τις νέες μορφές, ανήκει σ' εκείνες τις κοινωνικές ομάδες (νέες μειονότητες), όπως γυναίκες, νέοι, ξένοι, σπουδαστές, που είναι φορείς, ταυτόχρονα, μιας άλλης αντίληψης για τη ζωή και την εργασία. Ακριβώς σ' αυτό το πλαίσιο το Δίκαιο της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης υφίσταται τις συνέπειες των καινούργιων μορφών απασχόλησης. 2. Οι καινούργιες μορφές απασχόλησης απέναντι στο Εργατικό Δίκαιο και την κοινωνική ασφάλιση Το Εργατικό Δίκαιο δεν καλύπτει παρά ένα μέρος των «άτυπων» σχέσεων εργασίας. Λέγοντας νέες μορφές απασχόλησης εννοούμε τις μορφές εκείνες που καλύπτουν μια άτυπη εργασιακή σχέση, δηλαδή μια σχέση εργασίας που δεν είναι αορίστου χρόνου, με πλήρες ωράριο, στους χώρους της επιχείρησης. Βέβαια, μέσα σ' αυτό που χαρακτηρίζουμε σαν νέες μορφές απασχόλησης, βρίσκονται μορφές εργασίας που Σελίδα 1 / 17

2 ήδη είναι γνωστές προ πολλού, όπως η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και η δουλειά στο σπίτι (φασόν). Αυτό που είναι καινούργιο είναι η δίχως προηγούμενο, και αναπότρεπτη ανάπτυξη ορισμένων μορφών άτυπης εργασίας σ' όλες τις κοινοτικές χώρες. Αυτό το γεγονός επέφερε μια νομική αναγνώριση ορισμένων νέων μορφών απασχόλησης, αρκετά υποτονική στην αρχή. Προκάλεσε εξίσου μια αλλαγή στάσης απέναντι στην άτυπη εργασία. Παράλληλα γίνεται αισθητή μια υπαναχώρηση της στάσης των συνδικάτων - σχεδόν ενάντια στον εαυτό τους - τα οποία προηγούμενα ήταν εχθρικά σ' αυτό τον τύπο εργασίας. Στην πραγματικότητα το δίκαιο στο βαθμό που παρεμβαίνει για να προσδιορίσει κανόνες που να διέπουν τις νέες μορφές απασχόλησης που επεκτείνονται ασταμάτητα, δεν καλύπτει παρά ένα μέρος των «άτυπων» εργασιακών σχέσεων: αυτές ανθούν εξίσου στον «υπόγειο» χώρο της μαύρης εργασίας. Έτσι, παρά τη λίγο ως πολύ συστηματική ή επαναλαμβανόμενη νομοθετική παρέμβαση, σε ορισμένες χώρες όπως η Γαλλία ή η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, υπάρχουν νέες μορφές απασχόλησης που διαφεύγουν τη νομοθετική ρύθμιση όπως υπάρχουν εξίσου και παράνομες μορφές. Είναι εξάλλου ευρέως διαδεδομένη η αίσθηση ότι, μόλις το Εργατικό Δίκαιο κατορθώνει να ρυθμίσει μια εργασιακή σχέση, μια άλλη «άτυπη» εργασιακή σχέση γεννιέται ευθύς αμέσως, που διαφεύγει από τις όποιες προστατευτικές διατάξεις προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία Νέες μορφές απασχόλησης που έχουν το μέλλον μπροστά τους. Οι καινούργιες μορφές απασχόλησης αντιμετωπίσθηκαν και μελετήθηκαν σαν «μορφές ενδιάμεσες ανάμεσα στην σταθερή εργασία με πλήρες ωράριο και στην πλήρη ανεργία», πράγμα που σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια. Η πλειοψηφία των νέων μορφών εργασίας αφορά την πρόσκαιρη απασχόληση. Η προσωρινότητα είναι ένα από τα θεμελιώδη τους χαρακτηριστικά. Παρ' όλο που ορισμένες νέες μορφές, όπως η εργασία με μειωμένο ωράριο, ανήκουν στην κατηγορία των σταθερών απασχολήσεων. Οι νέες μορφές απασχόλησης, παρά την ενδεχόμενη αστάθεια της εργασιακής σχέσης που καλύπτουν, εμφανίζονται στο εξής κατά τρόπο μόνιμο, έχοντας το μέλλον μπροστά του;;. Η «άτυπη» εργασία δεν είναι παρά το συμπλήρωμα της «τυπικής» εργασίας, και εκφράζει την ίδια την εξέλιξη του Εργατικού Δικαίου: Τοπικές συνδιασκέψεις και διεθνή συνέδρια του Εργατικού Δικαίου και της Κοινωνικής Ασφάλισης ασχολούνται μ' αυτό το ζήτημα Μια νέα κατηγορία. Οι καινούργιες μορφές απασχόλησης δημιουργούν έτσι μια νέα κατηγορία εργαζομένων των οποίων το νομικό καθεστώς είναι κατώτερο από εκείνο του κλασικού εργαζόμενου και η προστασία του είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Σ' αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται αρκετές ομάδες εργαζομένων των οποίων η εργασιακή σχέση δεν είναι πάντοτε σαφώς αναγνωρίσιμη, ούτε με ακρίβεια προσδιορισμένη. Τα πλέον γνωστά μειονεκτήματα αυτής της καινούργιας κατηγορίας εργαζομένων είναι: α) χαμηλότερη αμοιβή από εκείνη που έχουν οι εργαζόμενοι της κλασικής κατηγορίας β) συρρικνωμένη ή ανύπαρκτη προστασία σε περίπτωση απόλυσης, και γ) μειωμένες ή ανύπαρκτες κοινωνικές παροχές. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να έχουν άδεια και επιδόματα αδείας ή ακόμη σ' ορισμένες περιπτώσεις γονικές επιδοτήσεις, όπως επιδόματα λοχείας κλπ. (είναι ακριβώς η περίπτωση της Αγγλίας), ή άδεια ασθενείας χρονικά επαρκή, γιατί ο τύπος της Σελίδα 2 / 17

3 απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις της Κοινωνικής Ασφάλισης Διαστρωμάτωση της εργασιακής κοινότητας, διαφοροποίηση των εργασιακών καθεστώτων. Η ανάπτυξη των νέων μορφών απασχόλησης προκάλεσε μια αρχική διχοτόμηση της κοινότητας των εργαζομένων της κλασικής επιχείρησης. Στη δεύτερη κατηγορία εργαζομένων εκτός επιχείρησης βρίσκονται συχνά αρκετά σύνολα εργαζομένων που δύσκολα προσδιορίζονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των νομικών εργασιακών καθεστώτων: κλασικό καθεστώς, καθεστώτα «νέων μορφών» εργασίας στην ποικιλομορφία τους γι' αυτούς που εργάζονται μέσα στην επιχείρηση και διαφορετικό καθεστώς - και εξίσου ποικίλο - γι' αυτούς που εργάζονται εκτός επιχείρησης, αλλά για λογαριασμό της. Είναι ολοφάνερες έτσι οι συνεπείς αυτής της ποικιλομορφίας των νομικών εργασιακών καθεστώτων και των κατηγοριών των εργαζομένων για την άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων της εργατικής τάξη; 2.5. Εμπόδια για την άσκηση των συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων. Οι εργαζόμενοι που έχουν μια «άτυπη» εργασιακή σχέση δεν είναι σε θέση να ασκήσουν τα συλλογικά τους δικαιώματα στον ίδιο βαθμό με τους άλλους εργαζόμενους. Πρώτα απ' όλα για αντικειμενικούς λόγους: για παράδειγμα στην περίπτωση που είναι απομακρυσμένοι από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Εξ ίσου για λόγους υποκειμενικούς: ακόμη και όταν εργάζονται μέσα στην επιχείρηση, συχνά δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν στην προάσπιση των συλλογικών τους συμφερόντων: η προσωρινότητα της κατάστασης τους εξηγεί αυτό το γεγονός. Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη των νέων μορφών απασχόλησης, καθώς επίσης και άλλοι λόγοι, οδήγησαν σε μια εξασθένιση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και έξω και μέσα στην επιχείρηση. Στο βαθμό που στην πλειοψηφία των χωρών της Κοινής Αγοράς, οι μισθωτοί που έχουν μια «άτυπη» εργασιακή σχέση δεν υπολογίζονται στο εργατικό δυναμικό της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι είναι δυνατό να στερηθούν από ορισμένα αντιπροσωπευτικά τους όργανα και από ένα ορισμένο αριθμό συνδικαλιστικών εκπροσώπων: θα πρέπει να υπογραμμιστούν επίσης οι μεγάλες δυσκολίες συλλογικής οργάνωσης για τους «άτυπους» εργαζόμενους που δεν έχουν σταθερό χώρο εργασίας: απόδειξη η απουσία συλλογικών συμβάσεων στην πλειοψηφία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Από όλες αυτές τις χώρες κατά κύριο λόγο στη Γαλλία και την Ιταλία ισχύουν νομοθετικές διατάξεις που εκφράζουν τη φροντίδα για τη διατήρηση των συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους με «άτυπη» εργασιακή σχέση: μπορούν να εκλεγούν σαν αντιπρόσωποι του προσωπικού και να ασκήσουν το λειτούργημα τους όπως οι άλλοι εκπρόσωποι. Οι κανόνες που ρυθμίζουν το συνδικαλιστικό τους λειτούργημα υπερισχύουν άλλωστε εκείνων που διέπουν τη σύμβαση εργασίας τους. Στην Ιταλία, η αναγνώριση των συλλογικών δικαιωμάτων γίνεται με διατάξεις των συλλογικών συμβάσεων, που ωστόσο δεν εμφανίζονται με μια τόσο συστηματική μορφή όσο οι γαλλικές ρυθμίσεις. Αλλά, υπάρχουν και χώρες, όπως η Αγγλία, που φαίνεται να αγνοούν ολοκληρωτικά ακόμη και την ύπαρξη αυτού του προβλήματος της άσκησης των συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων απ' αυτή την κατηγορία των ονομαζόμενων «περιθωριακών» εργαζόμενων. Σελίδα 3 / 17

4 2.6. Ελαστικότητα των νέων μορφών απασχόλησης και αυστηρότητα των κλασικών κανόνων: η κακοδαιμονία του Εργατικού Δικαίου. Οι καινούργιες μορφές απασχόλησης όντας σε πλήρη ανάπτυξη, θέτουν σημαντικά και πρωτόγονα προβλήματα στο Δίκαιο της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης, σ' όλες τις κοινοτικές χώρες. Αν και εμφανίζονται σαν νέες μορφές εργασίας που επιζητούν την άμβλυνση της αυστηρότητας των παραδοσιακών τυπικών μορφών εργασίας, που ήταν πιο κοντινές στην αρχή του 20ου αιώνα, ενώ αυτές - ευμετάβλητες, διαφοροποιημένες, γεμάτες φαντασία - προσεγγίζουν την αρχή του 21ου αιώνα, ωστόσο οι δυσχέρειες που δημιουργούν οδηγούν στην κατάργηση της προστασίας των εργαζομένων, την εξαφάνιση των κεκτημένων εργατικών δικαιωμάτων, τις διακρίσεις, την περιφρόνηση προς την αρχή της ισότητας. Το Εργατικό Δίκαιο όντας σ' όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - διαφορετικά απ' ό,τι συμβαίνει, από ορισμένες απόψεις, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία - ένα δίκαιο δημόσιας τάξης, διαμορφωμένο προοδευτικά για την εξασφάλιση στο σύνολο των μισθωτών μιας ελάχιστης προστασίας, δεν μπορεί να ενσωματώσει τις νέες μορφές εργασίας παρά με τον όρο της παροχής αυτής της μίνιμουμ προστασίας. Είναι κατά συνέπεια λάθος να σκέφτεται κανείς με τη λογική των νέων μορφών απασχόλησης ενάντια στο Εργατικό Δίκαιο, γιατί αυτό καθιερώνει κοινούς κανόνες για όλες τις επιχειρήσεις ή γιατί θεμελιώνεται κατά κύριο λόγο στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις. Το Εργατικό Δίκαιο, το καπιταλιστικό δίκαιο της εργασίας, υφίσταται για να προσαρμοσθεί στις νέες απαιτήσεις της επιχείρησης, διασφαλίζοντας ωστόσο αυτή την ελάχιστη προστασία στο σύνολο των εργαζομένων. Και ακριβώς η «άτυπη» εργασία δημιουργεί δυσκολίες στο Δίκαιο της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης στο βαθμό που οι καινούργιες μορφές απασχόλησης δεν διασφαλίζουν αυτή την ελάχιστη προστασία. Με τις νέες μορφές εργασίας το Εργατικό Δίκαιο εξελίσσεται, προσαρμόζεται, ξεπερνάει το πλαίσιο των παραδοσιακών κανόνων, τελειοποιείται, εμπλουτίζεται. Αρκεί να μην αναιρούν την ίδια την αιτία της ύπαρξης του. δηλαδή τη μίνιμουμ προστασία για το σύνολο των μισθωτών. Οι λύσεις που δόθηκαν από το Εργατικό Δίκαιο ορισμένων δυτικοευρωπαϊκών κρατών δείχνουν καθαρά αυτή την προοπτική προσαρμογής των νομικών κανόνων στις νέες μορφές απασχόλησης, παρ" όλο που συχνά πρόκειται για ανολοκλήρωτες και διάσπαρτες λύσεις. Τα ζητήματα που τίθενται από τις καινούργιες μορφές εργασίας δεν έχουν ακόμη με σαφήνεια προσδιορισθεί ούτε έχουν γίνει αντικείμενο συστηματική επεξεργασίας. Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις ο νομοθέτης - ή η συλλογική διαπραγμάτευση - που ασχολήθηκε με τη ρύθμιση ορισμένων καινούργιων μορφών απασχόλησης, όπως η εργασία με μειωμένο ωράριο ή η σύμβαση ορισμένου χρόνου ή η πρόσκαιρη εργασία, είναι υποχρεωμένος να ασχοληθεί και πάλι, πολύ σύντομα, με τη ρύθμιση του ζητήματος γιατί ακριβώς δεν είχε κατορθώσει να προβλέψει το εύρος και την έκταση των προβλημάτων που έπρεπε να ρυθμιστούν. 3. Καινούργιες μορφές εργασίας: Μια νέα τυπολογία της σύμβασης εργασίας Η νέα τυπολογία. Παρατηρείται σ' όλες τις χώρες μέλη της Κοινής Αγοράς, είτε ανήκουν στη νομική οικογένεια του Εθνικού δικαίου (Common law) είτε σ' εκείνη του αστικού δικαίου (Civillaw) ότι η «άτυπη» εργασιακή σχέση (είτε ρυθμίζεται είτε όχι από τη νομοθεσία), γνωρίζει μια σημαντική εξάπλωση και δημιουργεί μια καινούργια τυπολογία συμβάσεων εργασίας. Οι σημαντικότεροι τύποι των νέων συμβάσεων εργασίας που ορισμένες φορές είναι τύποι Σελίδα 4 / 17

5 νεοαποκαλυπτόμενοι - είναι κοινοί σ' όλα τα ευρωπαϊκά κράτη: η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η σύμβαση εργασίας με μειωμένο ωράριο, η προσωρινή εργασία με τις διάφορες εκφράσεις της, η εργασία με «κλήση» (labour on call), η εργασία στο σπίτι (φασόν). Οι.πλέον επισημοποιημένες μορφές, καθώς και οι ποικιλίες τους που θα αναπτύσσονται στο περιθώριο του δικαίου, εμφανίζονται κατά διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα και σ' ορισμένες περιπτώσεις είναι παράνομες. Σ' ορισμένες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία κι οι Κάτω Χώρες, δεν υφίσταται νομοθετικού ή άλλου τύπου ρύθμιση των νέων μορφών απασχόλησης, ούτε πρωτοβουλίες εν εξελίξει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, τα προβλήματα που τίθενται από ορισμένους τύπους - ακόμη και τους πιο γνωστούς - «άτυπων» συμβάσεων εργασίας δεν μπορούν να βρουν επεξεργασμένες και σφαιρικές λύσεις. Όμως, σε άλλες χώρες μέλη της Κοινής Αγοράς, όπως η Ομονσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλία ή η Ιταλία, ο νομοθέτης αναγκάστηκε να παρέμβει για να ρυθμίσει ορισμένες συμβάσεις εργασίας της καινούργιας τυπολογίας. Στην αρχή αυτό έγινε για να δοθεί μια διορθωτική λύση στα ζητήματα που προέκυπταν από τις νέες μορφές εργασίας τις οποίες ο νομοθέτης δεν ευνοούσε. Ωστόσο, συχνά υποχρεώνονταν να επανέλθει σύντομα στο ζήτημα του νομικού τους καθεστώτος και να αντιμετωπίσει τα καινούργια προβλήματα που έμπαιναν εν τω μεταξύ απ' αυτές Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Παρατηρείται σ" όλες τις χώρες μια εξάπλωση αυτού του τύπου της σύμβασης εργασία;, του οποίου η χρήση ήταν μάλλον σπάνια /αϊ κατ' εξαίρεση μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του Εξ άλλου προκαλούσε την αποδοκιμασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων από το γεγονός ότι στερεί τους εργαζόμενους από ορισμένες προστατευτικές ρυθμίσεις σ' ό,τι αφορά την απόλυση και άλλα δικαιώματα (προϋπηρεσία, συνθήκες άσκησης των συλλογικών εργατικών δικαιωμάτων). Εντούτοις, σε πολλές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία ή η Γερμανία, διαπιστώνεται ένα είδος επικύρωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου από πρόσφατες νομικές ρυθμίσεις Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Το γερμανικό δίκαιο, ενώ επέτρεπε τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, επέβαλε ταυτόχρονα ορισμένες συνθήκες - κατά συνέπεια όρια - διαμόρφωσης από τη νομολογία, που αποσκοπούσαν στην αποτροπή μιας καταχρηστικής χρησιμοποίησης αυτού το συμβατικού τύπου. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Εργατικό Δίκαιο, ο περιορισμός της διάρκειας της σύμβασης εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια δικαιολογημένη από τα πράγματα αιτία. Η έννοια της αντικειμενικής αυτής αιτίας δεν είναι με ακρίβεια προσδιορισμένη από τη νομολογία. Πάντως, αυτή η τελευταία έχει επεξεργασθεί μια σειρά περιπτώσεων που θεωρούνται σαν αντικειμενικές αιτίες. Έτσι γίνεται δεκτή η σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου όταν ο εργοδότης έχει ανάγκη βοηθητικών εργαζομένων για την αντικατάσταση ασθενών μισθωτών, καθώς και όταν έχει ανάγκη να προσδιορίσει μια δοκιμαστική περίοδο που δεν πρέπει να ξεπερνάει τους έξι μήνες εξίσου, στην περίπτωση μιας καλλιτεχνικής Σελίδα 5 / 17

6 απασχόλησης (μουσικοί, τραγουδιστές, ηθοποιοί) ή μιας εποχιακής απασχόλησης. Η αντικειμενική αιτία για την αιτιολόγηση αυτού του τύπου των συμβάσεων υπάρχει επίσης στην περίπτωση κατάργησης, εκ των προτέρων γνωστής, των μέσων χρηματοδότησης ενός προγράμματος πανεπιστημιακής έρευνας ή στην περίπτωση απασχόλησης ενός καθηγητή σε μια σχολή που βρίσκεται στην κατάσταση συνεχούς μείωσης του προσωπικού της. Στην περίπτωση που η αιτιολογία δεν είναι αντικειμενικά αξιόπιστη, όπως και όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της διάρκειας της εργασιακής σύμβασης, αυτή θεωρείται ότι έχει συναφθεί για αόριστο χρονικό διάστημα. Εντούτοις, ο νόμος για την προαγωγή της απασχόλησης της 26 Απρίλη 1985 (Beschäftigungsförderungsgesetz), αδρανοποίησε την προηγούμενη νομολογία προσωρινά μέχρι την 1 Γενάρη Πράγματι, η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αυτού του νόμου, καταργεί γι' αυτή την περίοδο την απαίτηση μιας αντικειμενικής αιτίας για όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε μια επιχείρηση για πρώτη φορά. Σ' αυτή την περίπτωση, επιτρέπεται ένας ενιαίος περιορισμός μιας διάρκειας που δεν μπορεί να ξεπερνάει τους δεκαοκτώ μήνες. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, με εξαίρεση εκείνη μιας καινούργιας πρόσληψης, οφείλουν να εφαρμόζονται τα κριτήρια που έχει επεξεργασθεί η νομολογία. Ο νόμος για την προαγωγή της απασχόλησης ευνοεί κατά ένα γενικό τρόπο την αύξηση του αριθμού των μισθωτών που συνδέονται με μια ασταθή εργασιακή σχέση και με μειωμένη προστασία, μέσα από τις ρυθμίσεις που αναφέρθηκαν, και ταυτόχρονα, περιλαμβάνει άλλες διατάξεις, πιο εξειδικευμένες, που στοχεύουν να ευνοήσουν την πρόσληψη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προβλέπει πράγματι, ότι στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει δημιουργηθεί στο προηγούμενο εξάμηνο, και εφ' όσον απασχολεί λιγότερους από είκοσι μισθωτούς, οι συμβάσεις εργασίας μπορούν να συνάπτονται με διάρκεια εικοσιτεσσέρων μηνών Γαλλία. Η εξέλιξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου στη Γαλλία είναι εξαιρετικά ενδεικτική. Ενώ η αρχή ήταν, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα του 1804, ότι «κανείς δεν μπορεί να δεσμεύει τις υπηρεσίες του παρά για καθορισμένο χρόνο και για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, ωστόσο η νομολογία αρχικά διαμόρφωσε το καθεστώς των συμβάσεων καθορισμένης διάρκειας διαρκώς ανανεούμενων. Έτσι είχε εξασφαλίσει στους μισθωτούς τη συμπύκνωση της προστασίας που παρέχεται στην εργασιακή σύμβαση αορίστου χρόνου. Ο νόμος της 3 Γενάρη 1979 εισήγαγε για πρώτη φορά μια σειρά διατάξεων που προσδιόριζαν τη σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ο νόμος αυτός εισάγει στην πραγματικότητα δύο κατηγορίες συμβάσεων: αυτές που είναι «από τη φύση τους» τέτοιες, κι αυτές που καθορίζονται «από ημερομηνία σε ημερομηνία», ανεξάρτητα από το αντικείμενο της εργασίας. Η δεύτερη κατηγορία εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, που αποτέλεσε αντικείμενο οξείας κριτικής το 1979, διατηρήθηκε απ' το Διάταγμα της 5 Φλεβάρη 1982 και την Εγκύκλιο της 26 Φλεβάρη 1982 που μεταρρύθμισαν κατά τρόπο ενδεικτικό τις προηγούμενες ρυθμίσεις. Η σύμβαση ορισμένου χρόνου έγινε μια αποδεκτή εξαίρεση. Η νομοθεσία απαριθμεί κατά περιοριστικό τρόπο τις πιθανές περιπτώσεις εφαρμογής της. Έτσι μια τέτοια εργασιακή σύμβαση επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις προσωρινής ακουσίας ή πρόσκαιρης λύσης της εργασιακής σχέσης ενός εργαζόμενου, εξαιρετικής αλλά προσωρινής προσαύξησης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ευκαιριακής εργασίας εκ των προτέρων προσδιορισμένης που δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα, προσωρινών απασχολήσεων από την ίδια τους τη φύση, συμμετοχής σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης. Σελίδα 6 / 17

7 Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πρέπει να συνάπτονται για μια βραχεία περίοδο έξη ή δώδεκα μηνών το ανώτερο, ανάλογα με την περίπτωση. Αυτού του είδους οι συμβάσεις δεν μπορούν να ανανεωθούν. Αν τα συμβαλλόμενα μέρη (εργοδότης - εργαζόμενος) δεν τηρούν αυτούς τους υποχρεωτικούς κανόνες η σύμβαση εργασίας δεν είναι άκυρη. Απεναντίας θεωρείται σαν τυπική εργασιακή σύμβαση αορίστου χρόνου. Ωστόσο κι αυτές οι ρυθμίσεις φαίνεται να μην ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων κι έπρεπε να αναμένεται μια μεταρρύθμιση που θα διεύρυνε τα κριτήρια αυτής της μορφής εργασιακής σύμβασης. Οι διαπραγματεύσεις πάνω στην ελαστικότητα της απασχόλησης, που απέτυχαν σε δυο συνεχείς περιπτώσεις, πρόβλεπαν στο Πρωτόκολλο σχετικά με την προσαρμογή των συνθηκών απασχόλησης (σημείο 5 με τίτλο «διαφοροποιημένη εργασία») αυτή την καινούργια άμβλυνση των κριτηρίων αποδοχής της εργασιακής σύμβασης ορισμένου χρόνου Ιταλία. Στην Ιταλία, η σύμβαση, εργασίας ορισμένου χρόνου αρχικά ρυθμίστηκε από το νόμο 230 του 1962 ο οποίος δεν επιτρέπει την προσφυγή σ' αυτόν τον τύπο σύμβασης παρά σε περιπτώσεις σαφώς προσδιορισμένες και περιοριστικά απαριθμημένες: εποχιακή αντικατάσταση απόντος εργαζομένου, φύση της εργασίας που απαιτεί αυτή τη μορφή σύμβασης, εργασία στα θεάματα. Οι διατάξεις αυτού του νόμου εφαρμόστηκαν από τη νομολογία κατά περιοριστικό τρόπο, γεγονός που οδήγησε το νομοθέτη να παρέμβει για να διευκολύνει, σ' ορισμένες περιπτώσεις, την προσφυγή στη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ο αριθμός των κριτηρίων της σύμβασης αυτής αυξήθηκε. Στο εξής, με βάση τους νόμους 918 της 3 Φλεβάρη 1978 και 598 της 26 Νοέμβρη 1979, είναι δυνατή η προσφυγή σε περίπτωση υπερφόρτωσης της επιχείρηση: για μια σύντομη περίοδο, όπου ο εργοδότης πρέπει να αντιμετωπίσει περιόδους αιχμής: τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες. Ο νόμος 79 του 1983 προβλέπει την επέκταση αυτής της δυνατότητας και σ' άλλους κλάδους, κι ένας άλλος νόμος, 273 του 1984, την επέκταση σε μια σημαντική κατηγορία εργαζομένων: τις γυναίκες Η εργασία με μειωμένο ωράριο Η εργασία με μειωμένο ωράριο γνωρίζει μια αξιοσημείωτη επέκταση στο βαθμό που εμφανίζεται σαν η μόνη πιθανότητα εισόδου στην αγορά εργασίας για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, μεταξύ των οποίων οι γυναίκες που αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των μισθωτών με μειωμένο ωράριο, και παράλληλα ανταποκρίνεται σε μια πολύ ψηλή ζήτηση από την πλευρά των εργοδοτών. Η μείωση της ημερήσιας διάρκειας της εργασίας έχει σαν συνέπεια το γεγονός ότι οι μισθωτοί εργάζονται πιο εντατικά - κατ' αρχήν χωρίς να παίρνουν ψηλότερο μισθό - κι έτσι η σύμβαση με μειωμένο ωράριο επιτρέπει στον καπιταλιστή μια αποδοτικότερη διαχείριση της εργατικής δύναμης. Το αποτέλεσμα ήταν η έκδοση της πληθώρας νόμων - στην πλειοψηφία των κοινοτικών χωρών - προκειμένου να ρυθμιστεί αυτός ο τύπος «άτυπης» εργασίας που προϋπήρχε βέβαια, χωρίς όμως να είχε προηγούμενα τη σημασία που έχει σήμερα Ισπανία. Σελίδα 7 / 17

8 Η Ισπανία φαίνεται ότι υπήρξε το πρώτο από τα σημερινά κράτη μέλη της ΕΟΚ που προχώρησε στη νομοθετική ρύθμιση της εργασίας με μειωμένο ωράριο. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Χάρτας των Εργαζομένων (Statute de los trabahadores), o εργαζόμενος με μειωμένο ωράριο είναι: α) εκείνος που πραγματοποιεί την εργασία του στη διάρκεια ενός καθορισμένου αριθμού ωρών ημερήσια, κατώτερου από τα δύο τρίτα της κανονικής διάρκειας εργασίας, β) αυτός που εργάζεται ένα ορισμένο αριθμό ημερών το χρόνο, το μήνα ή την εβδομάδα εφ' όσον πρόκειται για μια εργασία περιορισμένης διάρκειας η οποία εμφανίζεται περιοδικά με κανονικό ρυθμό. Ο νόμος δεν προσδιορίζει σ' αυτή την περίπτωση την ελάχιστη διάρκεια της εργασίας. Η σύμβαση με μειωμένο ωράριο πρέπει να είναι γραπτή και να κατατίθεται στο Γραφείο Απασχόλησης. Οι εισφορές για λογαριασμό της Κοινωνικής Ασφάλισης υπολογίζονται, σύμφωνα με το νόμο, σε συνάρτηση με τον αριθμό των ωρών ή των ημερών πραγματικής εργασίας. Έτσι εισάγεται μ' αυτή τη διάταξη μια εξαίρεση στο νόμο για την Κοινωνική Ασφάλιση σύμφωνα με τον οποίο οι εισφορές πρέπει πάντοτε να γίνονται σε συνάρτηση με το κατώτατο όριο ασφάλισης του μισθού και ανεξάρτητα από τον καθημερινά πραγματοποιούμενο αριθμό ωρών εργασίας Γαλλία. Στη Γαλλία, η νομοθεσία είναι πολύ ευνοϊκή για την εργασία με μειωμένο ωράριο. Αυτή η μορφή «άτυπης» εργασίας ρυθμίστηκε για πρώτη φορά από το Διάταγμα της 26 Μαρτίου 1982 που οριοθετεί τις επιχειρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εργασία με μειωμένο ωράριο, τους μισθωτούς που μπορούν να εργασθούν με μειωμένο ωράριο καθώς και τον τύπο και το περιεχόμενο της εργασιακής αυτής σύμβασης. Η εργασία σ' αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα εβδομαδιαίο ή μηνιαίο πλάνο ίσο με τα 4/5 της νόμιμης ή συμβατικής διάρκειας της εργασίας. Αλλά αν ο νόμος προσδιορίζει τη μέγιστη διάρκεια της εργασίας ωστόσο κανένα ελάχιστο όριο διάρκειας της εργασίας δεν επιβάλλεται. Μ" αυτή τη ρύθμιση της εργασίας με μειωμένο ωράριο παρακάμπτονται οι γενικοί κανόνες που αφορούν τις εισφορές στην Κοινωνική Ασφάλιση ή τον υπολογισμό του προσωπικού της επιχείρησης. Έτσι, οι εισφορές που καταβάλλονται για δύο μισθωτούς με μισό χρόνο απασχόλησης δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες εισφορές που καταβάλλονται για ένα μισθωτό πλήρους ωραρίου εργασίας, αν το σύνολο των αποδοχών των δύο πρώτων εργαζομένων είναι ίσο με το μισθό του δεύτερου εργαζομένου. Σ' ό,τι αφορά την ελάχιστη διάρκεια απασχόλησης, θα πρέπει ωστόσο να υπογραμμισθεί η διάταξη που επιτρέπει στους μισθωτούς που επιθυμούν να έχουν δικαίωμα στις κοινωνικές παροχές, να απαιτήσουν από τον εργοδότη ένα επαρκή. αριθμό ωρών (συγχώνευση δύο ή περισσότερων εργασιών με μειωμένο ωράριο) για να μπορούν να καλύψουν τις προϋποθέσεις της Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι μισθωτοί με μειωμένο ωράριο απολαμβάνουν όλα τα συλλογικά δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές των αντιπροσώπων του προσωπικού και των επιχειρησιακών επιτροπών. Συνυπολογίζονται στο εργασιακό δυναμικό της επιχείρησης, όμως σε αναλογία με τη σχέση ανάμεσα στα ωράρια που εμπεριέχονται στις συμβάσεις και στα ωράρια εργασίας της επιχείρησης, στην περίπτωση που η διάρκεια της εργασίας είναι κατώτερη από 20 ώρες εβδομαδιαία ή 80 ώρες μηνιαία. Οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν μιας μεγάλης ευχέρειας στην κατανομή του χρόνου εργασίας, στη διάρκεια της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα ή ακόμα περισσότερο μεγάλων χρονικών περιόδων. Μια άλλη μορφή «άτυπης» εργασίας που εμφανίστηκε είναι η εναλλασσόμενη εργασία, που εφαρμόζεται από τις αεροπορικές εταιρίες: το ιπτάμενο προσωπικό μπορεί να εργασθεί ένα μήνα, να έχει διακοπή τον επόμενο μήνα, και να επαναλάβει την εργασία κατόπιν για ένα ή δύο μήνες κ.ο.κ. Παρ ' όλο που αυτή η λύση βρίσκεται στο περιθώριο των ρυθμίσεων για την εργασία με μειωμένο ωράριο, ωστόσο χρησιμοποιεί τη λογική της και δεν είναι παράνομη. Εντούτοις, δημιουργούνται προβλήματα σχετικά με τον υπολογισμό του εργασιακού δυναμικού της επιχείρησης ή την πληρωμή των εισφορών ασφάλισης, προβλήματα που μπορούν να γίνουν πολύπλοκα επίσης από το γεγονός ότι η μισθωτοί δεν εισπράττουν ούτε αμοιβή ούτε κάποια αποζημίωση στη διάρκεια του χρόνου που δεν εργάζονται. Σελίδα 8 / 17

9 3.3.3 Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Στη Γερμανία η προσφυγή στην εργασία με μειωμένο ωράριο είναι πολύ πλεονεκτική για τον εργοδότη. Παρ' όλο που εργάζεται με πιο εντατικό ρυθμό από τον εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης, ο εργαζόμενος με μειωμένο ωράριο έχει ένα μισθό συχνά κατώτερο από εκείνο που ανταποκρίνεται στη διάρκεια της εργασίας του εξ αιτίας της αδύναμης αντιπροσώπευσης του στο συνδικαλιστικό επίπεδο. Έτσι από τη μια πλευρά στερείται των προσαυξήσεων για τις πρόσθετες ώρες απασχόλησης, με βάση τη νομολογία του Ομοσπονδιακού Εργατικού Δικαστηρίου, και από την άλλη πλευρά δεν καλύπτεται από την ασφάλιση γήρατος και ασθενείας καθώς και από την επιδότηση ανεργίας όταν η διάρκεια της εργασίας του και ενδεχόμενα ο μισθός του είναι πιο κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο που καθορίζει ο Κοινωνικός Κώδικας. (Sozialgesetzbuch). Ο νόμος για την προαγωγή της απασχόλησης του 1985 παρ' όλο που αποσκοπεί να κάνει πιο ελκυστική την εργασία με μειωμένο ωράριο, εντούτοις δεν βελτίωσε καθόλου τη θέση αυτής της κατηγορίας εργαζομένων. Βέβαια αυτός ο νόμος επιβάλλει στην παράγραφο 2. περίπτωση 1, την υποχρέωση στον εργοδότη να μεταχειρίζεται τους εργαζομένους με μειωμένο ωράριο όπως εκείνους με πλήρες ωράριο «εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι δικαιολογούν μια διαφορετική μεταχείριση». Παρ' όλο που αυτή η αρχή ήταν αναγνωρισμένη προ πολλού από τα δικαστήρια, ωστόσο δεν συνοδεύτηκε από μια εξειδικευμένη ρύθμιση του ζητήματος των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων γυναικών,, παρ' όλο που αυτές αντιπροσωπεύουν στην Ο.Δ.Γ. το 90% των εργαζομένων με μειωμένο ωράριο. Εξ άλλου ο νόμος αφήνει στα δικαστήρια την εκτίμηση των αντικειμενικών λόγων που μπορούν να δικαιολογήσουν μια διαφορετική μεταχείριση, επιτρέποντας μ' αυτό τον τρόπο αλλοιώσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ εργαζομένων με μειωμένο ωράριο και εργαζομένων με πλήρη απασχόληση. Ο νόμος για την προαγωγή της απασχόλησης οδήγησε σε μια ορισμένη επίλυση των προβλημάτων που μπαίνουν από μια ειδική μορφή εργασίας με μειωμένο ωράριο, δηλαδή τον διαμοιρασμό μιας θέσης εργασίας ανάμεσα σε δύο εργαζόμενους (job sharing). Αυτή η μορφή εργασιακής σύμβασης επέβαλε την υποχρέωση για τον εργαζόμενο που μοιράζεται μια θέση εργασίας να παρέχει το σύνολο της εργασίας σε περίπτωση απουσίας του συνεργαζόμενου του. Ο προηγούμενος νόμος έθεσε τέρμα σ' αυτή την υποχρέωση εκτός κι αν μια τέτοια υποχρέωση προκύπτει από μια σαφή συμβατική δέσμευση, όπως επίσης και σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης. Σ' αυτήν την τελευταία περίπτωση, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να υποχρεωθεί να αντικαταστήσει τον συνεργαζόμενο του παρά μόνο όταν αιτιολογημένα του ζητηθεί. Σε περίπτωση απόλυσης ή παραίτησης του ενός απ' τους δύο συνεργαζόμενος στο ίδιο πόστο εργασίας, ο εργοδότης μπορούσε να απολύσει και τον άλλο εργαζόμενο για να προσλάβει μια καινούργια ομάδα εργαζομένων. Σύμφωνα όμως με το νόμο του 1985, μια τέτοια απόλυση είναι άκυρη, κι ο εργοδότης έχει αποκλειστικά την επιλογή της μετάθεσης και μόνον του εργαζόμενου Ιταλία. Στην Ιταλία, μέχρι πρόσφατα, η εργασία με μειωμένο ωράριο δεν ευνοούνταν ούτε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ούτε από τη νομοθεσία. Ο αριθμός των εργαζομένων με σύμβαση μειωμένου ωραρίου περιοριζόταν κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η νομική βάση αυτών των εργασιακών συμβάσεων ήταν η αρχή της συμβατικής αυτονομίας και το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης της εργασίας. Αλλά, καθώς η ζήτηση γι' Σελίδα 9 / 17

10 αυτό τον τύπο σύμβασης αυξήθηκε σημαντικά στα τελευταία χρόνια από ένα ορισμένο αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων, δημοσιεύτηκε ένας νέος νόμος που ρυθμίζει αυτό τον τύπο σύμβασης εργασίας (273/1984). Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργασθούν με μειωμένο ωράριο πρέπει να εγγράφονται και να δηλώνουν τον τύπο και το ωράριο της εργασίας. Οι συλλογικές συμβάσεις που στην Ιταλία ρυθμίζουν λεπτομερειακά την εργασία με μειωμένο ωράριο, οφείλουν να προβλέπουν τις ακριβείς προϋποθέσεις και όρους σύμφωνα με τους οποίους η σύμβαση πλήρους απασχόλησης μπορεί να γίνει σύμβαση με μειωμένο ωράριο. Οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο υπολογίζονται στο προσωπικό της επιχείρησης και απολαμβάνουν τις παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης αναλογικά με το χρόνο παροχής της εργασίας Η προσωρινή εργασία. Η προσωρινή εργασία, μια νέα μορφή απασχόλησης σε ανάπτυξη σε ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα και η Ιταλία - στην τελευταία εντελώς πρόσφατα - προκαλεί αποστροφή και δεν είναι αποδεκτή: οι επιχειρήσεις προσωρινής εργασίας είναι απαγορευμένες. Ο ισπανικός νόμος "Lo statute de los trabahadores", στο άρθρο 43, No. 1 είναι σαφής: «Απαγορεύεται η πρόσληψη εργαζομένων με σκοπό την ενοικίαση ή την προσωρινή τους παραχώρηση σε μια επιχείρηση». Ωστόσο ο δανεισμός προσωπικού συναντάται με διάφορες μορφές που δεν είναι πάντοτε με ακρίβεια προσδιορισμένες. Είναι η περίπτωση της Αγγλίας όπου ο δανεισμός προσωπικοί (loan of worker) παρ' όλο που δεν χρησιμοποιείται πάρα πολύ, εντούτοις εφαρμόζεται μεταξύ στελεχών (για παράδειγμα καθηγητές) και για ορισμένες κατηγορίες εξειδικευμένων εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και σ' αυτές τις χώρες, παρ" όλες τις απαγορεύσεις, λειτουργούν ορισμένες επιχειρήσεις που παρέχουν προσωπικό για την οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων ή εξειδικευμένους εργαζόμενους σε ξενοδοχειακές και συναφείς δραστηριότητες, και που αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους παρά τις απαγορεύσεις. Απεναντίας το καθεστώς της προσωρινής εργασίας είναι εντελώς διαφορετικό σε* χώρες όπως η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η Γαλλία ή το Βέλγιο, όπου είναι αποδεκτή και αποτελεί αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης. Στις δύο πρώτες, η προσωρινή εργασία αποτέλεσε αντικείμενο κρατικής ρύθμισης για πρώτη φορά το 82, ενώ στο Βέλγιο, κατά τρόπο μεταβατικό, το Το Γερμανικό δίκαιο. - που αναγνωρίζει επίσης το δανεισμό εργαζομένων κατ' εξαίρεση και πρόσκαιρα από τον εργοδότη τους σε μια τρίτη επιχείρηση - επιτρέπει τη δραστηριότητα των χρήσεων προσωρινής εργασίας ήδη από το 1972 με το νόμο σχετικά με την ενοικίαση προσωπικού (Arbeitsnehmerüberlassungsgesetz). Αυτός ο νόμος ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, αφ' ενός τις σχέσεις μεταξύ των σχετικών επιχειρήσεων και των προσωρινών εργαζομένων, και αφ' ετέρου τις σχέσεις ανάμεσα σ' αυτούς τους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις που τους χρησιμοποιούν. Αυτές οι ρυθμίσεις συμπληρώθηκαν από τον πολύ πρόσφατο νόμο για την προαγωγή της απασχόλησης που επιμηκύνει τη διάρκεια της τοποθέτησης των προσωρινών εργαζομένων από τρεις σε έξη μήνες για κάθε τοποθέτηση πριν την 1 Γενάρη Επίσης αυτός ο νόμος επιφέρει δυο άλλες τροποποιήσεις αποκλείοντας από το πεδίο εφαρμογής του την ενοικίαση στο εσωτερικό των ομάδων επιχειρήσεων καθώς και την ενοικίαση στα πλαίσια του ίδιου βιομηχανικού κλάδου, που αποσκοπεί να αποτρέψει τη μερική ανεργία και τις απολύσεις. Στη Γαλλία, η προσωρινή εργασία, που είχε επιτρέψει αρχικά η νομοθεσία σαν μια πρόχειρη λύση μικρής διάρκειας, γνώρισε μια τέτοια επέκταση ώστε το Διάταγμα της 5 Φλεβάρη 1985 εκδόθηκε ακριβώς για να περιορίσει αυτή τη μορφή πρόσκαιρης εργασίας. Έτσι προβλέπει ένα περιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες μια επιχείρηση μπορεί να προσφύγει στην προσωρινή εργασία, εφ' όσον η σύμβαση διαθεσιμότητας και η σύμβαση προσωρινής εργασίας είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή βραχείας διάρκειας, και προβλέπει επίσης Σελίδα 10 / 17

11 αστικές κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που παρανομούν. Ωστόσο έγιναν στη συνέχεια προτάσεις για την αναθεώρηση αυτών των ρυθμίσεων που είχαν προκαλέσει μια σημαντική μείωση της προσωρινής εργασίας. Παράλληλα λειτουργούν και άλλες μορφές εργασιακών συμβάσεων που θεμελιώνονται επίσης σε μια τριγωνική σχέση και που αποσκοπούν σε πιο σύνθετες παροχές απ' ό,τι η παροχή απλής εργατικής δύναμης. Έτσι συναντά κανείς στη Γαλλία τη σύμβαση υπεργολαβίας, τη σύμβαση υπηρεσιών ή τη σύμβαση ενοικίασης (renting). Είναι συχνά δύσκολο να διακριθούν τα όρια ανάμεσα σ' αυτές τις συμβάσεις και στην απλή παροχή εργατικής δύναμης με κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ανάλογες περιπτώσεις συναντιούνται εξίσου στις άλλες κοινοτικές χώρες: στο χώρο της προσωρινής εργασίας η νομιμότητα αγγίζει ασταμάτητα την παρανομία Τα προβλήματα της εργασίας «κατά ζήτηση» (Labour on call). Η εργασία «κατά ζήτηση» είναι μια άλλη μορφή «άτυπης» απασχόλησης που δημιουργεί μια πληθώρα νομικών προβλημάτων. Ο δυνητικός εργαζόμενος τίθεται στη διάθεση του εργοδότη ο οποίος μπορεί να τον καλέσει την οποιαδήποτε στιγμή. Αυτός ο τύπος εργασίας που δεν προκαλεί, βέβαια, τη συμπάθεια των συνδικάτων εξαπλώνεται σ' ορισμένους κλάδους της βιομηχανίας, του εμπορίου, των υπηρεσιών, των εναέριων μεταφορών, του ξενοδοχειακού και τουριστικού τομέα. Ένα από τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η κατηγορία εργαζομένων είναι το ότι βρίσκεται συνέχεια σε αναμονή, χωρίς να καλείται, ή να καλείται ελάχιστα να Emamd. Τι γίνεται, συνεπώς μ' αυτό το χρόνο αναμονής, που μπορεί να είναι πολύ μακρύς; θα πρέπει να παρέχεται μια «ελάχιστη αμοιβή» για το γεγονός ότι βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη; Είναι δυνατό να υπάρξει κάποια σύνθεση αυτής της κατάστασης με το καθεστώς των επιδομάτων ανεργίας: Κι αυτά κάτω από ποιες συνθήκες; Στο Βέλγιο αυτός ο τύπος εργασίας δεν είναι νόμιμος. Στις Κάτω Χώρες, καθώς δεν υπήρξε ακόμη νομοθετική παρέμβαση για τη ρύθμιση των νέων μορφών απασχόλησης που, εκεί όπως κι αλλού ανθούν, η νομολογία επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις αξιοσημείωτες, γεμάτες φαντασία. Στην περίπτωση της εργασίας «οn call», μπορούν να διακριθούν δύο τύποι συμβάσεων εργασίας. Στην πρώτη εργασιακή σύμβαση, ο εργαζόμενος βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη: πρόκειται μάλλον για μια προσυμφωνία. Η δεύτερη σύμβαση εργασίας υπάρχει τη στιγμή που ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται για να πραγματοποιήσει την εργασία που ζητάει ο εργοδότης κι έτσι πρόκειται σ' αυτή την περίπτωση για μια φυσιολογική σύμβαση απασχόλησης. Αλλά στην πράξη, αυτές οι δύο συμβάσεις συγχωνεύονται για να δώσουν την «ελάχιστη-μέγιστη σύμβαση» που μπορεί να παράσχει μια εργασία που η διάρκεια της μπορεί να κυμαίνεται από Ο μέχρι 40 ώρες εβδομαδιαία. Η ύπαρξη αυτού του τύπου της εργασιακής σύμβασης για την εργασία «on call» δεν λύνει τα προβλήματα της «αναμονής» και μιας εργασίας με τόσο βραχεία διάρκεια που να μην επιτρέπει στους εργαζόμενους «on call» - και σ' αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι η πλειοψηφία απαρτίζεται από εργαζόμενες να απολαμβάνουν τα «ελάχιστα» που παρέχονται από το Εργατικό Δίκαιο και την Κοινωνική Ασφάλιση Ρύθμιση της ελαστικής εργασίας (KARORAZ). Αν σ' όλες τις χώρες έχουν επινοηθεί ασταμάτητα στο επίπεδο της επιχείρησης νέες ρυθμίσεις της εργασίας βασισμένες στη λογική της ελαστικότητας και των αναγκών των οικονομικών μονάδων στις οποίες υπάγονται οι μισθωτοί, αντίθετα δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα νομοθετικά κείμενα που ρυθμίζουν την κατ' εξοχήν ελαστική εργασία. Σελίδα 11 / 17

12 Η νομοθεσία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο νόμο για την προαγωγή της απασχόλησης (BFG) ασχολείται με το ωράριο εργασίας που κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης (Kapazitätsorientierte Arbeitszeit ή «ΚΑΡΟRAZ» που δημιουργεί διάφορα προβλήματα στους εργαζόμενους. Πράγματι η αβεβαιότητα σχετικά με το χρόνο απασχόλησης αναγκάζει τους εργαζόμενους να βρίσκονται συνέχεια στη διάθεση του εργοδότη, πράγμα που τους εμποδίζει να οργανώσουν τον ελεύθερο χρόνο τους (προστασία της προσωπικότητας του μισθωτού) και να συνάψουν ενδεχόμενα μια άλλη εργασιακή σύμβαση με μειωμένο ωράριο προκειμένου να αποκτήσουν ένα εισόδημα που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίας του σε συνάρτηση με την ποσότητα εργασίας της επιχείρησης, για την εφαρμογή του «KAPORAZ» ο γερμανικός νόμος επιβάλλει μια τριπλή υποχρέωση: α) Η σύμβαση εργασίας πρέπει να προσδιορίζει τη διάρκεια απασχόλησης, έτσι ώστε δεν πρόκειται για εργασία «κατά ζήτηση» (on call), β) Ο μισθωτός δεν είναι υποχρεωμένος να εργασθεί παρά μόνον όταν έχει προειδοποιηθεί γι ' αυτό τέσσερις μέρες νωρίτερα. Στη αντίθετη περίπτωση ο μισθωτός δεν είναι υποχρεωμένος να παρέχει την εργασία του, εκτός αν ο ίδιος το επιθυμεί κι αν θέλει ταυτόχρονα να διατηρήσει την απασχόληση τον. γ) Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να καλείται για περιόδους εργασίας εντελώς σύντομες: κάθε παροχή εργασίας οφείλει να έχει μια διάρκεια τουλάχιστον τριών συνεχών ωρών Η εργασία στο σπίτι κι οι καινούργιες της μορφές. Αυτός ο τύπος εργασίας ήταν ήδη γνωστός και ρυθμιζόταν κατά ένα τρόπο εντελώς στοιχειώδη στις κοινοτικές χώρες. Ωστόσο η προσφυγή στην «εργασία στο σπίτι» γίνεται όλο και πιο σημαντική και δημιουργεί καινούργια νομικά προβλήματα. Σ' ορισμένες χώρες, όπως η Γαλλία κι η Γερμανία, οι κατ' οίκον εργαζόμενοι εξομοιώνονται με τους μισθωτούς. Αλλά, οι συνθήκες εργασίας αυτής της κατηγορίας - τόπος εργασίας, κατοικία απομακρυσμένη από την επιχείρηση, ανυπαρξία εποπτείας του εργοδότη στην εργασιακή διαδικασία, ελεύθερος καθορισμός της διάρκειας των ωραρίων και του χρόνου εργασίας - τους κάνει να προσεγγίζουν με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Από μια άλλη σκοπιά, ο εργαζόμενος στο σπίτι, που στερείται της όποιας ιδιοκτησίας κεφαλαίου, απασχολείται ανάλογα με τη ζήτηση και για λογαριασμό του εργοδότη. Αν αυτή η ζήτηση σταματήσει, οι κατ' οίκον εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από τα επιδόματα ανεργίας. Στην πραγματικότητα, ο αριθμός των κατ' οίκον εργαζόμενων αυξάνει, όσο βρίσκονται σε μια κατάσταση συνεχώς και πιο πρόσκαιρη. Ο απομονωμένος χαρακτήρας της εργασίας στο σπίτι - καθώς, ίσως, και η νοοτροπία ανεξαρτησίας που την χαρακτηρίζει - στερεί τους εργαζόμενους από τη δυνατότητα της συλλογικής οργάνωσης για τη διεκδίκηση της στοιχειώδους προστασίας που παρέχεται στις άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Τα προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν αφορούν το εργασιακό τους καθεστώς, τις συνθήκες εργασίας καθώς και την Κοινωνική Ασφάλιση. Με εξαίρεση τους εργαζόμενους που εγκαταλείπουν την επιχείρηση για να κάνουν την ίδια εργασία στο σπίτι (ιματισμός) κάτω από άλλες συνθήκες, εκείνο που οδηγεί στην εκρηκτική επανεμφάνιση αυτής της παλιάς μορφής εργασίας είναι η «τηλεεργασία» (teletravail): μη βιομηχανική, μη χειρωνακτική εργασία, καλύπτεται στην πλειοψηφία των χωρών, από την παραδοσιακή ρύθμιση της κατ' οίκον εργασίας παρά τις ουσιαστικές διαφορές που την διακρίνουν: για παράδειγμα ο έλεγχος που ασκείται στην κατ' οίκον εργασία από την Επιθεώρηση Εργασίας Ζητήματα που μπαίνουν εξίσου στο κοινοτικό επίπεδο. Σελίδα 12 / 17

13 Οι άτυπες μορφές εργασίας θέτουν ορισμένα ζητήματα που μπορούν να αντιμετωπισθούν εξίσου σε κοινοτικό επίπεδο. Είναι δυνατό να γίνεται δεκτή η διάκριση ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες εργαζομένων εξ αιτίας της «διαφοροποίησης» των μορφών απασχόλησης; Διαφορετικά, πώς μπορεί η διαφοροποίηση αυτή να βασίζεται στην ισότητα, μια αρχή που διασφαλίζεται σ' όλα τα νομικά συστήματα των κρατών μελών της ΕΟΚ: Πώς εξασφαλίζεται η ισότητα της μεταχείρισης, για παράδειγμα σ' ό,τι αφορά τα δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης; Πώς προσδιορίζονται τα κριτήρια της αναλογικής ισότητας σε σχέση με την εργασία που παρέχεται κατά «διαφοροποιημένο» τρόπο; Πρέπει να καθοριστούν «ελάχιστα» όρια; Μπορεί να προσδιορισθεί ένα ποσοστό της ποσότητας εργασίας που προορίζεται γι αυτού του είδους την εργασία (νέες μορφές απασχόλησης) σε κάθε επιχείρηση; Οι εργαζόμενοι της αντίστοιχης επιχείρησης έχουν δικαίωμα παρέμβασης σχετικά με την «άτυπη» εργασία, καθώς και με τους εργαζόμενους που την παρέχουν, βασιζόμενοι στη δική τους εργασία στην επιχείρηση; Τέτοιου είδους ζητήματα μπορούν να γίνουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους σε επιχειρησιακό επίπεδο; 4. Νομικά μέσα και τεχνικές προσαρμογής Κλασικά μέσα. Η προσαρμογή του Εργατικού Δικαίου στις νέες μορφές απασχόλησης στις κοινοτικές χώρες, δηλαδή η άμβλυνση των κανόνων που εφαρμόζονται στην εργασιακή σχέση, «αυτή η προσαρμογή στις ανάγκες της επιχείρησης ή αλλιώς ελαστικότητα», ποικίλει από τη μια χώρα στην άλλη ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου και τις επαγγελματικές σχέσεις. Στο βαθμό που μπορεί να περιγραφεί αυτή η προσαρμογή κατά τρόπο γενικό, μπορεί να λεχθεί αυτή εκφράζεται αρχικά από τη νομολογία που αισθάνθηκε υποχρεωμένη να τροποποιήσει σ' ένα βαθμό τους αυστηρούς κανόνες προστασίας της εργασιακής σχέσης. Τέτοια είναι η περίπτωση των κριτηρίων που επεξεργάσθηκε η γερμανική νομολογία σχετικά με τη σύμβαση ορισμένου χρόνου. Κατόπιν ακολουθεί η νομοθετική παρέμβαση, κύρια στα νομικά συστήματα όπου το κρατικό δίκαιο κατέχει μια δεσπόζουσα θέση στο σύνολο των κανόνων του Εργατικού Δικαίου, η οποία παρέμβαση χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά. Απ' αυτή την άποψη θα μπορούσε να αναφερθεί ο γαλλικός νόμος της 3 Γενάρη 1979, ο πρώτος νόμος για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η προσαρμογή. γίνεται τέλος δια μέσου των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της σύναψης συλλογικών συμβάσεων και συμφωνιών σε εθνικό επίπεδο. Τέτοια είναι η περίπτωση του Βελγίου και της διεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης της 13 Γενάρη 1981 σχετικά με τη διάρκεια εργασίας. Αυτός ο τελευταίος δρόμος προσαρμογής εφαρμόζεται εξίσου και κυρίως - κι αυτό ισχύει για όλες τις κοινοτικές χώρες - στο επίπεδο των επιχειρήσεων. Άλλωστε, με δεδομένα τα προβλήματα που δημιουργούνται απ' το οικονομικό πλαίσιο της κρίσης, καθώς επίσης και την «πειθαρχικότητα» των εργαζομένων και την εξασθένιση ή ακόμη την ανυπαρξία επιχειρησιακών συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι επιχειρησιακές αυτές συμφωνίες διαμορφώνουν και εκφράζουν όλες τις μορφές των «κανόνων προσαρμογής» που μπορούν ωστόσο να βρίσκονται σε αντίθεση με τις γενικές αρχές του Εργατικού Δικαίου (ακραίο παράδειγμα: το δικαίωμα στην απασχόληση σε μια επιχείρηση που μπορεί να ασκηθεί είτε από τη γυναίκα, που είναι ήδη εργαζόμενη, είτε από το σύζυγο της, στη θέση της, στην περίπτωση που αυτός θα βρισκόταν χωρίς εργασία) Καινούργιες μέθοδοι. Σελίδα 13 / 17

14 Ωστόσο, αυτή η προσαρμογή του Εργατικού Δικαίου στις καινούργιες ανάγκες πραγματοποιείται ορισμένες φορές με τεχνικές και διαδικασίες εντελώς νέες σε σχέση με την κλασική διαμόρφωση του Εργατικού Δικαίου, όπως στην ιταλική περίπτωση με τους νόμους που έγιναν μετά από διαπραγματεύσεις. Είναι γνωστή βέβαια η διαδικασία του κοινωνικού προγραμματισμού ή των συλλογικών συμβάσεων (διεπαγγελματικές συμφωνίες) που ήδη έχουν γίνει στην Αγγλία (the social contract), στη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ισπανία. Σ' αυτή την τελευταία χώρα, ήδη από το το Εργατικό Δίκαιο κατόρθωσε να δώσει ορισμένες καινούργιες απαντήσεις δια μέσου των τριμερών εθνικών συμφωνιών όπως η Εθνική Συμφωνία για την Απασχόληση του 1981 (Acuerdo National Sobre Empleo), το σύμφωνο της Μονυλόα του 1982 ή η Οικονομική και Κοινωνική Συμφωνία του 1984 (Acuerdo Economico y Social). Σ την Ιταλία όμως φαίνεται να αναπτύσσεται μια καινούργια διαδικασία ρύθμισης στο βαθμό που το κράτος δεν διασφαλίζει μόνον το πλαίσιο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ενθαρρύνοντας τες, και δεν παρεμβαίνει σαν τέτοιο για να υπογράψει τη συμφωνία, αλλά στο βαθμό που συμμετέχει επίσης στις διαπραγματεύσεις σαν μια από τις ιδιωτικές πλευρές, σαν τρίτη πλευρά (εργαζόμενοι εργοδότες κράτος) ίση με τις δύο άλλες, και υπογράφει μ' αυτή την ιδιότητα του τη συλλογική σύμβαση. Πρόκειται συνεπώς στην Ιταλία για μια νέα μορφή συλλογικής σύμβασης σε εθνικό επίπεδο που δεν καθορίζει πλέον τα «ελάχιστα» (αμοιβής, ωραρίου κλπ.), όπως συνέβαινε προηγούμενα, αλλά τα «μέγιστα», σύμφωνα με την αρχή της μη επαναδιαπραγμάτευσης, σε επιχειρησιακό επίπεδο, των ζητημάτων που συμφωνήθηκαν σε εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για μια καινούργια συμβασιακή διαδικασία, η οποία αν δεν συγκεντρώνει πλέον όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις - όπως έγινε το 1983 με τη συμφωνία Scotti, θα επιτρέψει ωστόσο στη σοσιαλιστική ιταλική κυβέρνηση να εκδώσει ένα διάταγμα που εμπεριέχει όλα τα ουσιαστικά σημεία της συμφωνίας του 1985, και σ' ό,τι αφορά το ζήτημα που εξετάζεται εδώ, οδηγεί στην άμβλυνση των συνθηκών πρόσληψης ή των ρυθμίσεων της εργασίας με μειωμένο ωράριο Το πρόβλημα της ιεραρχίας των νομικών κανόνων. Αν η αγορά εργασίας «παραμένει πάντα κάτω απ' την κυριαρχία των νομικών αρχών του καπιταλισμού», ωστόσο το Εργατικό Δίκαιο οφείλει να εξελίσσεται σύμφωνα με το καινούργιο οικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, γεγονός που γεννάει καινούργια προβλήματα και λύσεις που απομακρύνονται απ' την αντίληψη που επικρατούσε γι' αυτό, όπως το πρόβλημα της ιεραρχίας των νομικών κανόνων. Μπορεί μια συλλογική σύμβαση να παρεκκλίνει προς τα κάτω, in pejus', Σε ποιο βαθμό μπορεί να περιορίσει την ελάχιστη προστασία που διασφαλίζεται απ' τις νόμιμες ρυθμίσεις; Είναι σαφές ότι στην Ιταλία, με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις, η έννοια και η λειτουργία της συλλογικής σύμβασης αλλάζουν. Παρ' όλα αυτά, δεν συμβαίνει το ίδιο στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας όπου η συλλογική σύμβαση οφείλει, σύμφωνα με την κυρίαρχη αντίληψη, της νομικής θεωρίας, να είναι πάντοτε πιο ευνοϊκή για τους μισθωτούς. Ωστόσο, αν η αντίληψη για τη συλλογική σύμβαση, η κυρίαρχη ιδέα που τη θέλει πιο ευνοϊκή για τους μισθωτούς, είναι το αποτέλεσμα ενός πολιτιστικού παρελθόντος, πώς μπορεί να προσδιορισθεί η σχέση της με τους νόμους και την ατομική σύμβαση εργασίας; Στη βάση ποιου κριτηρίου; Ποιο είναι το περιεχόμενο του «πιο ευνοϊκού» στη νέα κατάσταση πραγμάτων; Τίποτα δεν διασφαλίζει ότι η συλλογική σύμβαση σαν πηγή κανόνων που επιβάλλεται στην ατομική σύμβαση θα συνεχίσει να είναι πάντοτε πιο ευνοϊκή και «a priori προτιμήσιμη» για τους μισθωτούς στην εποχή μας. Ποια είναι κατά συνέπεια η καινούργια ιεραρχία των κανόνων που διαμορφώνεται και ποιο το περιεχόμενο των κριτηρίων της; Ποιες είναι οι τεχνικές που επιτρέπουν την ακύρωση της παλιάς λογικής; Είναι διαπιστωμένο ότι το πιο δραστικό μέσον είναι η παρέμβαση του νομοθέτη που μπορεί να παρακάμπτει τα κριτήρια που διαμόρφωσε η νομολογία, θεσπίζοντας καινούργιους κανόνες, ακόμη πιο ελαστικούς, στο όνομα πάντοτε της βελτίωσης της Σελίδα 14 / 17

15 απασχόλησης. Όμως οι συλλογικές συμβάσεις δεν προσφέρονται λιγότερο στην προσαρμογή των ρυθμίσεων στις οικονομικές πραγματικότητες: ποια μπορεί να είναι η έκταση εφαρμογής τους; Πού τοποθετείται ο σκληρός πηρύνας του Εργατικού Δικαίου τον οποίο δεν μπορούν να θίξουν; Και τελικά, ποιος είναι ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων σ' αυτή τη διαδικασία προσαρμογής ή μετασχηματισμού του Εργατικού Δικαίου; 5. Νέος ρόλος των διαπραγματεύσεων και των συνδικάτου Η διαπραγμάτευση: προς καινούργιες κατακτήσεις. Είναι αναμφισβήτητο ότι το ρόλος της συλλογικής διαπραγμάτευσης αλλάζει σ' όλες τις χώρες. Διαφαίνεται να πραγματοποιείται μια ριζική ανακατανομή ανάμεσα στον χώρο του Εργατικού Δικαίου που καθορίζεται από την κρατική νομοθεσία κι εκείνον που διαμορφώνεται μέσα από τις διαπραγματεύσεις. Βέβαια, σ' όλα τα κοινοτικά κράτη και γενικότερα στις ευρωπαϊκές χώρες, ο ρόλος της νομοθεσίας είναι κυρίαρχος - πράγμα που δεν συμβαίνει στις ΗΠΑ όπου υπερέχουν στο Εργατικό Δίκαιο οι συλλογικές συμβάσεις. Όσο κι αν είναι σημαντικός ο ρόλος των συλλογικών συμβάσεων στις κοινοτικές χώρες, κύρια στην Μ. Βρετανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία και την Δανία, εντούτοις αυτές βασίζονται πάντοτε στους κανόνες του κρατικού δικαίου, με αντικείμενο, εδώ και μερικά χρόνια, όχι απλά τη βελτίωση του, αλλά την ίδια του την τροποποίηση, την παρέμβαση στο ίδιο του το πεδίο. Αυτές οι καινούργιες δυνατότητες _ή ίσως αναγκαιότητες - της συλλογικής διαπραγμάτευσης και των συλλογικών συμβάσεων στην Ευρώπη, υπογραμμίζουν το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν τα συνδικάτα σ' αυτήν την «αναδιάρθρωση» του Εργατικού Δικαίου. Θα έπρεπε βέβαια κύρια να γίνει αναφορά στις συλλογικές συμβάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων που δρουν σε εθνικό επίπεδο, χωρίς να παραγνωρίζονται εκείνες που ο χώρος αναφοράς τους τοποθετείται στο επίπεδο της επιχείρησης, όπου όμως η διαπραγμάτευση δεν γίνεται πάντοτε δια μέσου των συνδικάτων. Πράγματι, σ' αυτό το επίπεδο, οι εργοδότες προτιμούν συχνά να διαπραγματεύονται με τις επιτροπές ή τα συμβούλια των επιχειρήσεων - στις χώρες όπου λειτουργεί ένα διπλό σύστημα αντιπροσώπευσης του προσωπικού (π.χ. στη Γαλλία). Άλλωστε δημιουργούνται νέες μορφές συνδικάτων, όπως τα αυτόνομα συνδικάτα στην Ιταλία, που διακρίνονται με σαφήνεια από τις «κλασικές» συνδικαλιστικές οργανώσεις που διαπραγματεύονται σε εθνικό επίπεδο τα ζητήματα της απασχόλησης και των νέων μορφών εργασίας Συνδικάτα και διαπραγματεύσεις. Πώς συμπεριφέρονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, που αισθάνονται αφ' ενός «ξαφνιασμένες» από τους εξαναγκασμούς που επιβάλλουν στους εργαζόμενους η οικονομική και τεχνολογική εξέλιξη, και αφ' ετέρου στρατευμένες στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής και των στόχων τους, απέναντι στην ανάπτυξη των νέων μορφών απασχόλησης και στα ζητήματα που αφορούν την ελαστικότητα της αγοράς εργασίας; Η στάση τους και οι συγκεκριμένες τους προτάσεις, όπως έχουν εκφραστεί στις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις - άσχετα αν αυτές κατέληξαν σε συμφωνίες ή όχι - διαφοροποιούνται αισθητά απ' τη μια χώρα στην άλλη. Σελίδα 15 / 17

16 Από πρώτη άποψη, τα πιο αποτελεσματικά συνδικάτα φαίνονται να είναι τα ιταλικά, γερμανικά, βελγικά και ισπανικά. Τα γερμανικά συνδικάτα, τα πιο μαχητικά, παρ' όλη την παραδοσιακή, συντηρητική και συντεχνιακή τους ιδεολογία που τα διαφοροποιεί σοβαρά απ' τα γαλλικά, ιταλικά ή βελγικά, συνδικάτα, κατόρθωσαν να διεξάγουν την πιο σκληρή πάλη στην κοινοτική Ευρώπη με στόχο τη μείωση του χρόνου εργασίας που συνδέεται επίσης με τη διαμόρφωση του εργατικού χρόνου. Αν τα ιταλικά συνδικάτα βρίσκονταν στους αντίποδες των γερμανικών ως προς την ιδεολογία τους - πάλη των τάξεων, και την. πρακτική τους - σύγκρουση στις εργασιακές σχέσεις, ωστόσο φαίνονται σήμερα να τα προσεγγίζουν. Πρώτα απ' όλα με τις πρωτοβουλίες που πήραν για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ανάμεσα σε άλλα, των νέων μορφών απασχόλησης, με την εγκατάλειψη του περίφημου «garantissimo» στην προοπτική της θεμελίωσης του νέου συστήματος του «controllo». Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, οι λύσεις που πρότειναν κι οι κανόνες που καθιέρωσαν δια μέσου της διαπραγμάτευσης σε εθνικό επίπεδο, δεν εκφράζουν πλέον εξ ολοκλήρου μια ιδεολογία που αντιμάχεται την ενσωμάτωση. Απεναντίας, πρόκειται για την εγκαθίδρυση του συστήματος του «νεοκορπορατιβισμού» στις εργασιακές σχέσεις. Σ' αυτή την περίπτωση, τα ιταλικά συνδικάτα έκριναν αναγκαίο να «περιορίσουν» τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων - στο όνομα της προστασίας του υπέρτατου αγαθού που είναι η απασχόληση, πράγμα που φαίνεται να είναι λιγότερο αποδεκτό για τα γερμανικά συνδικάτα. Ωστόσο, θα έπρεπε να υπογραμμιστούν επίσης δυο άλλες θεμελιώδεις διαφορές. Οι ιταλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετέχουν - επίσης δια μέσου των εθνικών συμφωνιών που έχουν αναφερθεί, του 1983 και στην άσκηση της κρατικής εξουσίας: αν τα συνδικάτα αποποιηθούν μερικώς νόμιμες προστατευτικές διατάξεις, τότε έχουν δικαίωμα παρέμβασης στο χώρο της φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής (Συμφωνία SCOTTI 1983). Επί πλέον, ή άμβλυνση των κανόνων που διέπουν την εργασιακή σχέση «δεν σημαίνει μια οπισθοχώρηση προς την μονομερή και αυταρχική εργοδοτική εξουσία». Σημαίνει περισσότερο ότι η προστασία της εργασίας είναι ελεγχόμενη στο εξής από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στο ιταλικό «νεοκορποραβιστικό» σύστημα εργασιακών σχέσεων. Αντίθετα, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η εργατική προστασία φαίνεται να διασφαλίζεται πάντοτε κατά κύριο λόγο από τη νομοθεσία και την κρατική παρέμβαση Ένας καινούργιος ρόλος για τα συνδικάτα. Αν, ανάμεσα στα συνδικάτα των κοινοτικών χωρών, τα γερμανικά και τα ιταλικά φαίνονται να είναι τα πιο ισχυρά, έχοντας να προτείνουν ορισμένους στόχους απέναντι στην οικονομική κρίση καθώς και σε σχέση με την ίδια τη δική τους κρίση, η παρέμβαση τους στον διακανονισμό των νέων μορφών απασχόλησης είναι διαφοροποιημένη, και αποκαλύπτει, για την ιταλική περίπτωση, μια βαθιά αλλαγή του ρόλου τους, αν και εντούτοις δεν είναι με σαφήνεια προσδιορισμένη, ή μάλλον δεν έχει ακόμη κατανοηθεί επαρκώς. Αυτή η αλλαγή έχει σημειωθεί εξίσου στην Γαλλία, παρ' όλο το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ελαστικότητα της απασχόλησης δεν κατέληξαν σε αποτελέσματα. Ένα απ' τα σημαντικά ζητήματα που ήταν αντικείμενο των διαπραγματεύσεων ήταν η «διαφοροποιημένη» απασχόληση: σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, προσωρινή απασχόληση, εργασία με μειούμενο ωράριο, απασχόληση στο σπίτι (φασόν). Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων φαίνεται να υπογραμμίζει την ανάγκη μιας άλλης συνολικής συνδικαλιστικής πολιτικής. Αν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν μπορούν παρά να αποδεχθούν τις καινούργιες μορφές εργασίας, που αναπόφευκτα μειώνουν τον αριθμό των εργαζομένων που απολαμβάνουν εργατικά δικαιώματα κατακτημένα Σελίδα 16 / 17

17 με συνδικαλιστικούς αγώνες στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, και αυξάνουν ταυτόχρονα τον αριθμό των προσωρινών μισθωτών και των ψευδοανεξάρτητων εργαζόμενων - στο όνομα επίσης της ιδέας ότι η πρόσκαιρη απασχόληση είναι καλύτερη απ' την ανεργία, οφείλουν απ' την άλλη πλευρά να επιτύχουν οι ίδιες άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα για τους εργαζόμενους (απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν την υποστήριξη της εργατικής βάσης). Πλεονεκτήματα για την εργατική τάξη που να μην υπολογίζονται ενδεχόμενα σύμφωνα με την κλασική λογική ίων συλλογικών συμβάσεων, αλλά που να είναι περισσότερο συνδεδεμένα με έναν επαναπροσδιορισμό τον ρόλου των συνδικάτων στην εθνική κοινωνική ζωή, καθώς επίσης και με ριζική μεταλλαγή της διαπραγματευτικής τους δύναμης στην προοπτική της κοινωνικής αλλαγής. 6. Οι στόχοι της έρευνας. Το κύριο αντικείμενο της έρευνας είναι η μελέτη της επίδρασης που έχει η ανάπτυξη των νέων μορφών απασχόλησης στο επίπεδο των νομικών κανόνων στα πλαίσια του Δικαίου της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι αναγκαία η παρουσίαση της καινούργιας τυπολογίας συμβάσεων, έτσι όπως προκύπτει απ' την εμφάνιση των νέων μορφών απασχόλησης, καθώς και η επίδραση τους πάνω: α) στις συνθήκες εργασίας των μισθωτών που συνδέονται με «άτυπη» εργασιακή σύμβαση, β) στα συλλογικά δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων ανεξάρτητα από την ιδιότητα τους του «άτυπου» μισθωτού, γ) στα δικαιώματα της Κοινωνικής Ασφάλισης, άσχετα αν οι «άτυποι» εργαζόμενοι τα έχουν ή όχι. Όντας δεδομένο ότι, στην πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι νέες μορφές απασχόλησης έγιναν αντικείμενο νομικών ρυθμίσεων, η συστηματοποίηση της τυπολογίας τους καθιστά αναγκαία, πέρα απ' την ανάλυση των ρυθμίσεων, τη σύγκριση των τεχνικών τους καθώς και των λύσεων που έχουν εφαρμόσει. Στα πλαίσια αυτής της σύγκρισης, είναι αναγκαίο να αντιπαραβληθούν οι νομικές αλλαγές που έχουν εισαχθεί απ' τις καινούργιες μορφές απασχόλησης ανάμεσα στις χώρες του (Εθιμικού δικαίου) Common lawnai στις χώρες του (Αστικού δικαίου) Civil law κάνοντας ταυτόχρονα τη διάκριση ανάμεσα στις γερμανικές και λατινικές χώρες. Εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα των νομικών μέσων και των τεχνικών, που χρησιμοποιήθηκαν για την προσαρμογή του κλασικού Εργατικού Δικαίου στις νέες απαιτήσεις της οικονομίας, είναι αναγκαίο επιπλέον να καταδειχθεί ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων σ' αυτή τη διαδικασία προσαρμογής. Εξίσου τίθεται το ερώτημα αν, παίρνοντας υπ' όψιν τον «περιορισμό» που επέρχεται στην προηγούμενη προστασία που παρέχονταν στους εργαζόμενους, διαμορφώνεται στα κοινοτικά κράτη ένα Εργατικό Δίκαιο «δύο ταχυτήτων», ή αν αυτό το Δίκαιο διατηρεί το «σκληρό του πυρήνα» αποκλείοντας κάθε άμβλυνση των κανόνων του πέρα από ένα ορισμένο σημείο. Γνωρίζοντας, τέλος, ότι «η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσον για την επίτευξη ενός κοινωνικού στόχου, δηλαδή μιας καλύτερης ζωής για όλους και κύρια για τους απόκληρους», μπορούν να βρεθούν στις νομικές λύσεις που έχουν προωθηθεί στα κράτη μέλη της Κοινής Αγοράς για τη ρύθμιση των νέων μορφών εργασίας, εκείνες που δεν προδίδουν τη φυσιογνωμία του Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα; Σελίδα 17 / 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Ο ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.Εισαγωγικά Η διαθεσιμότητα και η εκ περιτροπής εργασία είναι δυο διαφορετικές περιπτώσεις υποαπασχόλησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 8 η Νικόλαος Καρανάσιος Εξαρτημένη εργασία Συμβατική (νόμιμη) Εργασία Υπερεργασία Υπερωρία Εργασία σε εξαιρέσιμες ημέρες Εργασία σε εξαιρέσιμες ώρες Εργασία Μαθητείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας

2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας 2. Ορισμός, μέτρηση και ετερογένεια του φαινομένου της ανεργίας Ενώ σ όλα τα κοινωνικά συστήματα που έχουν υπάρξει ιστορικά έχει παρατηρηθεί υπόαξιοποίηση των εργασιακών δυνατοτήτων των μελών της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΓΙΑΣ 1.Το δικαίωμα των μισθωτών για μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται (τουλάχιστον) μία ημέρα εβδομαδιαίας ξεκούρασης (αναπαύσεως). Κατά κανόνα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. 9/3/2015 Γιώργος Θεοδόσης - Παραδόσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2 Ατομικό εργατικό δίκαιο: συστηματοποιεί και αναλύει την παρέμβαση του δικαίου στα νομικά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω από την ίδρυση, τους όρους λειτουργίας και τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Η σύμβαση εργασίας 1.1. Είδη Συμβάσεων Εργασίας και η ισχύς τους 1.1.1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 1.1.2. Σύμβαση Έργου 1.1.3. Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης Ποσοτική Έρευνα με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων στο μισθωτό και άνεργο πληθυσμό της χώρας VPRC Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ VPRC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 12/2007 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης ομάδας γυναικών καθαριστριών στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου 1. Ομάδα ογδόντα γυναικών, με επιστολή ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Σε κύριο πρόβλημα βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος ανάγεται η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Κι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΡΟΣ: Πρακτική άσκηση ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών / μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8 101 10,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνιών, συνέβαλλε και η γυναικεία εργασία κάτω βέβαια από διάφορες μορφές ανισοτιμίας. Σταδιακά όμως, μέσω των γυναικείων συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Βασικές αρχές Ποιοι είμαστε Η Eurobank Business Services, με παρουσία 12 ετών και ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, στον τομέα της Έκδοσης και Διαχείρισης Μισθοδοσίας, δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Αθήνα, 6/3/2006 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΑΣ Η ΑΣ για να καλύψει µια ανάγκη αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους εργαζόµενους στην Εθνική Τράπεζα, προχώρησε το προηγούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Προς Βουλή των Ελλήνων Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών

Εργασιακά Θέματα. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα. κυλιόμενων βαρδιών Εργασιακά Θέματα Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας και με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Χρονικά όρια εργασίας σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2009 Είναι η μοναδική διέξοδος για να επέλθει στην οικονομία και την αγορά ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα

Περιεχόμενα Πηγές Συντακτική ομάδα Περιεχόμενα Λύση της σχέσης εργασίας... 2 1. Πότε λήγει μια σχέση εργασίας... 4 1.1 Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου... 4 1.2 Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου... 5 1.2.1 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Το πολιτικό προσωπικό της χώρας βαρύνεται, μεταξύ άλλων, και για την καταστροφή του ασφαλιστικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα