ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑ VIKING ΚΑΙ LAVAL ΕΠΟΧΗ - Θεσμικές και νομολογιακές εξελίξεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑ VIKING ΚΑΙ LAVAL ΕΠΟΧΗ - Θεσμικές και νομολογιακές εξελίξεις"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑ VIKING ΚΑΙ LAVAL ΕΠΟΧΗ - Θεσμικές και νομολογιακές εξελίξεις Όνομα: Κωνσταντίνος Δ. Βουλγαράκης Μάθημα: Εργατικό Δίκαιο Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Στεργίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΙΙ. ΤΟ «ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ LAVAL»... 3 α) Οι υποθέσεις Viking και Laval... 3 αα) Οι πρώτες συνέπειες των Viking και Laval... 4 i) Η υπόθεση BALPA... 4 ii) Η επιστροφή της υπόθεσης Laval στη Σουηδία... 6 β) Η υπόθεση Rüffert... 8 γ) Η υπόθεση Επιτροπή κατά Λουξεμβούργου... 9 ΙΙΙ. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑ «ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ LAVAL» ΕΠΟΧΗ ) Οι εξελίξεις σε θεσμικό επίπεδο α) Η Συνθήκη της Λισαβόνας και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων β) Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά και η Πρόταση Κανονισμού Monti ΙΙ ) Οι εξελίξεις σε νομολογιακό επίπεδο α) Οι πρώτες απόπειρες για μια «κοινωνική νομολογία» του ΔΕΕ i) Η υπόθεση Επιτροπή κατά Γερμανίας ii) Η υπόθεση Palhota β) Το συλλογικό εργατικό δίκαιο και η νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου Ίσως η τελευταία ελπίδα για μια μεταστροφή της νομολογίας του ΔΕΕ i) Η απόφαση Demir και Baykara κατά Τουρκίας ii) Η απόφαση Enerji Yapi-Yol Sen κατά Τουρκίας iii) Συμπεράσματα IV. ΠΑΡΕΚΒΑΣΗ: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ V. ΕΠΙΛΟΓΟΣ VI. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 52

3 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμβατότητα των τεσσάρων θεμελιωδών οικονομικών ελευθεριών με τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Ιδιαίτερα αποφασιστικό ρόλο για τον προσδιορισμό αυτής της σχέσης διαδραμάτισε πρόσφατα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο με αφορμή το γνωστό πλέον «κουαρτέτο Laval» 2 (υποθέσεις Viking, C-438/05, Laval, C-431/05, Rüffert, C-346/06, και Επιτροπή κατά Λουξεμβούργου, C-319/06), κατέληξε μάλλον σε μια υποταγή των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 3, στις οικονομικές ελευθερίες. Περαιτέρω, οι αποφάσεις αυτές υπήρξαν η αφορμή για τη στοιχειοθέτηση ευθύνης των συνδικαλιστικών σωματείων σε αποζημίωση, όταν η συνδικαλιστική τους δράση παραβιάζει τις διατάξεις των Συνθηκών 4. Θεωρώντας γνωστά 5 πλέον τα βασικότερα ζητήματα που σχετίζονται με το «κουαρτέτο Laval» καθαυτό, δεν θα προβούμε παρά 1 Maduro, Striking the Elusive Balance Between Economic Freedom and Social Rights in the EU, σε Alston (επιμ.), The EU and human rights. Academy of European Law, European University Institute, New York: Oxford University Press, σελ. 449, Skouris, Das Verhaltnis der Grundfreiheiten zu den Gemeinschaftsgrundrechten, Recht der Arbeit 2009, σελ Για τον ορισμό βλ. ενδεικτικά Weiss, Fundamental rights, market freedoms and the European Court of Justice, σε Schömann (επιμ.), Mélanges à la mémoire de Yota Kravaritou: a trilingual tribute, 2011, σελ Για την κατάταξη των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων στα κοινωνικά δικαιώματα βλ. αναλυτικά Κουκιάδη, Εργατικό Δίκαιο Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, τόμος Ι, 1997, σελ. 16 επ, αλλά και την εκτενή ανάλυση της Mantouvalou, Are Labour Rights Human Rights?, European Labour Law Journal 2012, σελ Malmberg, Trade Union Liability for EU-Unlawful Collective Action, European Labour Law Journal 2012, σελ. 5, Apps, Damages Claims against Trade Unions after Viking and Laval, European Law Review 2009, σελ. 141, κάτι που άλλωστε επιβεβαιώθηκε και από την εξέλιξη της ίδιας της υπόθεσης Laval ενώπιον των Σουηδικών δικαστηρίων, βλ. Rönnmar, Laval returns to Sweden: The Final Judgment of the Swedish Labour Court and Swedish Legislative Reforms, Industrial Law Journal 2010, σελ Για τις υποθέσεις Viking και Laval βλ. Κουκιάδη, Εργατικό δίκαιο - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις - Τόμος ΙΙ, Β' έκδοση, 2011, σελ. 91 επ., Καζάκο, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 2011, σελ. 37 επ., Παπαδημητρίου, Η απόσπαση εργαζομένων και η εφαρμογή κατώτατων ορίων προστασίας (πρώτες σκέψεις), σε Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της Ε.Ε., 10 ο 1

4 μόνο σε μια πολύ σύντομη παρουσίαση των σχετικών αποφάσεων. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των εξελίξεων του ευρωπαϊκού συλλογικού εργατικού δικαίου μετά την έκδοση των εν λόγω αποφάσεων. Αναλύονται έτσι οι εξελίξεις σε θεσμικό επίπεδο μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιρροή που ενδεχομένως να έχει στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού συλλογικού εργατικού δικαίου ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης αναλύεται η Πρόταση Κανονισμού Monti II, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεδίωξε (ανεπιτυχώς) να συμφιλιώσει τις θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι σχετικές εξελίξεις σε νομολογιακό επίπεδο, οι οποίες προέρχονται τόσο από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από το Ευρωπαϊκό Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ, 2010, σελ. 19, Σκουρή, Οι οικονομικές ελευθερίες και τα κοινωνικά δικαιώματα κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σε Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της Ε.Ε., 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ, 2010, σελ. 3, Παπαδημητρίου, Η απόφαση Viking για το δικαίωμα απεργίας των ναυτικών εν όψει αλλαγής της σημαίας του πλοίου και η σημασία της για την πορεία της κοινωνικής Ευρώπης, ΕΕργΔ 2012, σελ. 1, Λεβέντη, Το δικαίωμα απεργίας ως θεμελιώδες κοινοτικό δικαίωμα, σε Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της Ε.Ε., 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ, 2010, σελ. 37, Αλιπράντη/Κατρούγκαλο, Το ΔΕΕ ως απορρυθμιστής του εργατικού δικαίου. Με αφορμή τις αποφάσεις Viking και Laval, ΕφημΔΔ 2008, σελ. 679, Σκανδάλη, Οι επιπτώσεις των αποφάσεων του ΔΕΚ Viking και Laval στις οικονομικές ελευθερίες και στα συλλογικά εργατικά δικαιώματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ΔΕΝ 2009, σελ. 1105, Αργυρός, Η κινητικότητα των επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά και η ανάληψη συλλογικής δράσης από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΕΕργΔ 2007, σελ. 153, Μπουλούκος, Κοινοτικές ελευθερίες εναντίον κοινωνικής Ευρώπης: Συνδικαλιστική δράση κατά μετανηολόγησης πλοίου ως δικαιολογημένος περιορισμός της ελευθερίας εγκατάστασης, ΕΕμπΔ 2008, σελ. 664, σχόλιο Τσαδήρα σε ΕΕΕυρΔ 2007, σελ. 791, αλλά και από την εκτενή αλλοδαπή αρθρογραφία ενδεικτικά μόνο βλ. von Danwitz, Grundfreiheiten und Kollektivautonomie, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010, σελ. 6, Reich, Free Movement v. Social Rights in an Enlarged Union the Laval and Viking Cases before the ECJ, German Law Journal 2008, σελ. 125, Davies, One Step Forward, Two Steps Back? The Viking and Laval Cases in the ECJ, Industrial Law Journal 2008, σελ. 126, Hinarejos, Laval and Viking: The Right to Collective Action versus EU Fundamental Freedoms, Human Rights Law Review 2008, σελ. 714, Zahn, The Viking and Laval Cases in the Context of European Enlargement, Web JCLI 2008, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Bercusson, The Trade Union Movement and the European Union: Judgment Day, European Law Journal 2007, σελ. 279, Achtsioglou, The judicial treatment of the conflicts between trade union rights and economic freedoms in EU legal order: a critical analysis of the ECJ rulings in Laval and Viking cases, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 2

5 Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η νομολογία του τελευταίου θα αποτελέσει άλλωστε χρήσιμο εργαλείο για την μελλοντική ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου, ενόψει της επικείμενης προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑ, αλλά και ενόψει των σχετικών παραπομπών του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στην ΕΣΔΑ. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε μια σχετική αναφορά στην κρίση χρέους που πλήττει την Ελλάδα και στο πώς αυτή ανέδειξε μια σύγκρουση στο επίπεδο της ΣΛΕΕ ανάμεσα στα εργασιακά δικαιώματα αφενός και στην οικονομική και νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου. ΙΙ. ΤΟ «ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ LAVAL» α) Οι υποθέσεις Viking και Laval Η υπόθεση Viking αφορούσε συλλογικές δράσεις συνδικάτων κατά της ομώνυμης φινλανδικής εταιρίας, που είχαν ως σκοπό να αποτρέψουν την εταιρία από το να αλλάξει τη φινλανδική σημαία ενός πλοίου της και να το νηολογήσει υπό τη σημαία άλλου κράτους μέλους (Εσθονία). Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι τέτοιες συλλογικές δράσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49 ΣΛΕΕ (πρώην 43 ΣΕΚ), το οποίο αφορά την ελευθερία εγκατάστασης. Επικαλούμενο, την ανάγκη διαφύλαξης του χρήσιμου αποτελέσματος των κανόνων της Συνθήκης, το Δικαστήριο τάχθηκε υπέρ του άμεσου αποτελέσματος των κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία έναντι των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Έτσι, δέχθηκε τελικά ότι οι επίδικες συλλογικές δράσεις συνιστούν περιορισμούς κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν, κατ αρχήν, να δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, όπως είναι η προστασία των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι οι εν λόγω περιορισμοί μπορούν να εξασφαλίσουν την επίτευξη του επιδιωκόμενου θεμιτού σκοπού και δεν βαίνουν πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του. Ο έλεγχος αυτός με βάση την αρχή της αναλογικότητας αφέθηκε από το 3

6 ΔΕΕ στον εθνικό δικαστή, κάτι όμως που δεν χρειάστηκε να γίνει, καθώς τα μέρη κατέληξαν τελικά σε συμβιβασμό. Η υπόθεση Laval αφορούσε την ομώνυμη λετονική κατασκευαστική εταιρία, η οποία ανέλαβε το έργο της ανακαίνισης και επέκτασης ενός σχολικού κτιρίου στη Σουηδία, αναθέτοντας την εκτέλεση του έργου στη σουηδική θυγατρική της, στην οποία απέσπασε Λετονούς εργάτες. Η Laval τότε ήρθε αντιμέτωπη με τα σουηδικά συνδικάτα, τα οποία προχώρησαν σε συλλογικές δράσεις για τους μισθούς των αποσπασμένων εργατών και για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η εν λόγω σ.σ.ε. περιείχε όρους που, (α) για τα ζητήματα που εντάσσονταν στον σκληρό πυρήνα της Οδηγίας 96/71/ΕΚ (άρθρο 3 παρ. 1), ήταν ευμενέστεροι από τα κατώτατα όρια που εγγυούνταν η εθνική νομοθεσία, και (β) αφορούσαν άλλα ζητήματα που δεν περιλαμβάνονταν στον σκληρό πυρήνα της Οδηγίας. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η ανάληψη συλλογικής δράσης με σκοπό τον εξαναγκασμό της εγκατεστημένης επιχείρησης εντός άλλου κράτους να προσχωρήσει σε συλλογική σύμβαση, της οποίας οι όροι είτε είναι ευνοϊκότεροι από αυτούς που προβλέπονται στις οικίες εθνικές διατάξεις είτε αφορούν ζητήματα μη περιλαμβανόμενα στον σκληρό πυρήνα της Οδηγίας 96/71/ΕΚ, αντιβαίνει στο άρθρο 56 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 49 ΣΕΚ), καθότι καθιστά δυσχερή την παροχή υπηρεσιών στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής. αα) Οι πρώτες συνέπειες των Viking και Laval i) Η υπόθεση BALPA Oι συνέπειες των αποφάσεων Viking και Laval έκαναν ήδη την εμφάνιση τους στην υπόθεση BALPA, όπου η British Airways (BA) επικαλέστηκε την εν λόγω απόφαση, προκειμένου να εμποδίσει νόμιμες συλλογικές δράσεις του σωματείου των πιλότων των Βρετανικών Αερογραμμών (BALPA). Συγκεκριμένα, η BALPA αντιτάχθηκε στην απόφαση της BA να ιδρύσει μια θυγατρική αεροπορική εταιρεία με έδρα το Παρίσι, η οποία θα διενεργούσε πτήσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ 4

7 στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών 6, που συνάφθηκε το 2007 μεταξύ αφενός της Ε.Κ. και των κρατών μελών και αφετέρου των ΗΠΑ. Αυτό διότι θεώρησε ότι η θυγατρική αυτή θα χρησιμοποιούνταν ως μέσο για την χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας των πιλότων της BA. Η συντριπτική πλειοψηφία των πιλότων της BA ψήφισε την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων. Η βρετανική εταιρία ωστόσο, παρά το γεγονός ότι δεν προέβαλλε ενστάσεις σύμφωνα με την βρετανική νομοθεσία, απείλησε το σωματείο πως σε περίπτωση απεργίας, θα διεκδικούσε εξαιρετικά υψηλή αποζημίωση (περίπου 100 εκατομμύρια λίρες ανά ημέρα), καθώς θα παραβιάζονταν η ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 ΣΛΕΕ) και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών (άρθρο 56 ΣΛΕΕ) 7. Το αποτέλεσμα ήταν η BALPA να μη προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις, φοβούμενη το βάσιμο των ισχυρισμών της BA. Στα συμπεράσματά που εξέδωσε σχετικά με την εν λόγω διαφορά η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) εκτίμησε 8 ότι οι επίμαχες αποφάσεις του ΔΕΕ είναι πιθανό να έχουν «στην πράξη ένα σημαντικό περιοριστικό αποτέλεσμα στην άσκηση του δικαιώματος της απεργίας, κατά τρόπο αντίθετο προς τη δ.σ.ε. αρ. 87». Τα βασικά επιχειρήματα που οδήγησαν σε αυτό το συμπέρασμα ήταν δύο. Πρώτον, ότι μετά τις Viking και Laval, η «πανταχού παρούσα απειλή μιας αγωγής αποζημιώσεως, που θα μπορούσε να χρεοκοπήσει το σωματείο» θα έθετε σημαντικά εμπόδια στα συνδικάτα, όταν αυτά σχεδιάζουν να προσφύγουν σε συλλογικές δράσεις. Δεύτερον, σχετικά με τους περιορισμούς των δικαιωμάτων, που προστατεύονται βάσει της δ.σ.ε. αριθ. 87, η Επιτροπή απέκλεισε ρητώς το κριτήριο της αναλογικότητας κατά των έλεγχο των αντικρουόμενων συμφερόντων. 6 Για το κείμενο της εν λόγω Συμφωνίας βλ. την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 134/5, , διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 7 Ewing, Fighting Back: Resisting Union Busting and Strike Breaking in the BA Dispute, Liverpool: Institute of Employment Rights Publications, Έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Εφαρμογή των Συμβάσεων και των Συστάσεων, 24 Φεβρουαρίου 2010, σελ. 209, το κείμενο είναι διαθέσιμο (αγγλ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: relconf/documents/meetingdocument/wcms_ pdf. 5

8 ii) Η επιστροφή της υπόθεσης Laval στη Σουηδία Η απόφαση «Laval» υπήρξε η αφορμή για τη στοιχειοθέτηση ευθύνης των συνδικαλιστικών σωματείων σε αποζημίωση, όταν η συνδικαλιστική τους δράση παραβιάζει τις διατάξεις των Συνθηκών. Αυτό κατέδειξε άλλωστε και η απόφαση του σουηδικού εργατικού δικαστηρίου (Arbetsdomstolen) 9 που είχε υποβάλλει το σχετικό προδικαστικό ερώτημα. Δεδομένου ότι το ΔΕΚ είχε ήδη αποφανθεί ότι οι επίδικες συλλογικές ενέργειες ήταν αντίθετες με το δίκαιο της Ένωσης, στο σουηδικό δικαστήριο έμενε απλώς να κρίνει εάν, εξαιτίας των παράνομων αυτών συλλογικών δράσεων, τα συνδικάτα ενέχονταν στο να καταβάλουν αποζημίωση στη Laval, καθώς η τελευταία αξίωνε αποζημίωση της τάξης των Ευρώ και περίπου άλλα τόσα ως «τιμωρητική αποζημίωση» (punitive damages). Το σουηδικό δικαστήριο πρώτα ερεύνησε εάν υπήρχε κάποια εθνική διάταξη που να υποχρέωνε τα σωματεία σε αποζημίωση. Αφού αποφάνθηκε πως δεν υπήρχε καμία σχετική διάταξη, η νομική θεμελίωση θα έπρεπε να αναζητηθεί στο δίκαιο της Ένωσης. Έτσι, το Arbetsdomstolen επικαλέστηκε τη νομολογία του ΔΕΚ, σχετικά με την ευθύνη των κρατών μελών σε αποζημίωση, όταν αυτά παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης. Η θεμελιώδεις αποφάσεις του ΔΕΚ για το εν λόγω ζήτημα είναι οι Brasserie du Pecheur και Factortame 10. Σύμφωνα με την εν λόγω νομολογία, για να συντρέχει ευθύνη αποζημίωσης ενός Κράτους, λόγω έκδοσης νόμου αντίθετου προς το Κοινοτικό Δίκαιο, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) ο κανόνας δικαίου που 9 Μια ανεπίσημη μετάφραση (αγγλ.) της απόφασης είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: %20nr%2089 %20Laval%20English.pdf. Το σουηδικό εργατικό δικαστήριο έχει τριμελή σύνθεση και δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό αρκετές εργατικές διαφορές, μεταξύ των οποίων και τις συλλογικές εργατικές διαφορές, βλ. Malmberg, Trade Union Liability for EU- Unlawful Collective Action, European Labour Law Journal 2012, σελ C-46/93 και C-48/93, Brasserie du Pecheur και Factortame, [1996] ECR I Βλ. επίσης για την εξέλιξη της νομολογίας αυτής C-224/01, Köbler, [2003] ECR I και C-445/06, Danske Slagterier [2009] ECR I Πρβλ. Σαχπεκίδου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, 2011, σελ

9 παραβιάστηκε να είχε σκοπό να αποδώσει δικαιώματα σε ιδιώτες, β) η παραβίαση του κανόνα να ήταν κατάφορη και γ) ανάμεσα στην παραβίαση του κανόνα και τη ζημία του ιδιώτη να υπήρχε άμεση αιτιώδης σύνδεση. Περαιτέρω, το εργατικό δικαστήριο επικαλέστηκε δύο αποφάσεις του ΔΕΕ από το χώρο του δικαίου του ανταγωνισμού 11 και μια που σχετίζονταν με την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων 12, προκειμένου να υποστηρίξει ότι, όταν ο κανόνας ευρωπαϊκού δικαίου που παραβιάζεται έχει οριζόντιο αποτέλεσμα, η παραβίαση αυτή μπορεί να θεμελιώσει ευθύνη σε αποζημίωση και μεταξύ ιδιωτών. Ενόψει λοιπόν των ανωτέρω, τα συνδικαλιστικά σωματεία ευθύνονται σε αποζημίωση όταν παραβιάζουν κανόνα ευρωπαϊκού δικαίου, αρκεί να πληρούνται αφενός οι προϋποθέσεις θεμελίωσης αυτής της ευθύνης, όπως αυτές διατυπώθηκαν στις υποθέσεις Brasserie du Pecheur και Factortame, και αφετέρου ο παραβιαζόμενος κανόνας να έχει οριζόντιο αποτέλεσμα 13. Το σουηδικό δικαστήριο, αφού αποφάνθηκε ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις συνέτρεχαν στην επίδικη περίπτωση, καταδίκασε τα συνδικάτα να καταβάλουν στη Laval «τιμωρητική αποζημίωση» (punitive damages) που ανέρχονταν περίπου στο ποσό των 55, C-453/99 Courage κατά Crehan [2001], ECR I-6297 και C-295/04 μέχρι C-298/04 Manfredi κατά Lloyd [2006], ECR I C-94/07 Raccanelli [2008], ECR I Η πλειοψηφία της θεωρίας κατέκρινε το σουηδικό δικαστήριο ότι μπήκε σε «άγνωστα λημέρια», καθώς δεν υπάρχει σχετική νομολογία του ΔΕΕ που να καθιερώνει ευθύνη ιδιωτών για παραβίαση του άρθρου 56 ΣΛΕΕ βλ. Rönnmar, Laval returns to Sweden: The Final Judgment of the Swedish Labour Court and Swedish Legislative Reforms, Industrial Law Journal 2010, σελ. 280., βλ. χαρακτηριστικά Prechal/De Vries, Seamless Web of Judicial Protection in the Internal Market? European Law Review 2009, σελ. 5, Apps, Damages Claims against Trade Unions after Viking and Laval, European Law Review 2009, σελ. 141 και Reich, Horizontal Liability in EC Law: Hybridization of Remedies for Compensation in Case of Breaches of EC Rights, CMLRev 2007, σελ

10 β) Η υπόθεση Rüffert 14 Μια γερμανική εταιρεία ανέλαβε την ανέγερση ενός σωφρονιστικού καταστήματος στην κάτω Σαξονία, ενώ παράλληλα ανέλαβε την υποχρέωση τόσο η ίδια όσο και οι υπεργολάβοι της να καταβάλλουν στους εργαζόμενους τουλάχιστον τις αποδοχές που προβλέπονταν στη συλλογική σύμβαση «Οικοδομικός τομέας και δημόσια έργα», που ίσχυε στη συγκεκριμένη επικράτεια, όπως υποχρεούνταν άλλωστε σύμφωνα με διάταξη τοπικού νόμου. Η υπεργολάβος πολωνική εταιρεία απέσπασε στη Γερμανία πολωνούς εργαζόμενους και κατέβαλλε σε αυτούς μισθούς κατώτερους από τους προβλεπόμενους στην παραπάνω αναφερθείσα συλλογική σύμβαση. Εξαιτίας αυτού, η αναθέτουσα αρχή κατήγγειλε τη σύμβαση έργου με την γερμανική εταιρία και ζήτησε με αγωγή την προβλεπόμενη ποινική ρήτρα, λόγω αθέτησης της συμφωνίας. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η υποχρέωση καταβολής των μισθών που προβλέπονταν στις σχετικές σ.σ.ε. δεν συμβιβάζονταν με την Οδηγία 96/71/ΕΚ και το άρθρο 56 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με την Οδηγία, οι εφαρμοστέοι στους αποσπασμένους εργαζομένους κανόνες πρέπει να καθορίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, όπως και από συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις που έχουν αναγορευθεί σε κανόνες γενικής εφαρμογής. Περαιτέρω, η Οδηγία ορίζει περιοριστικώς τους τομείς στους οποίους το κράτος υποδοχής μπορεί να εφαρμόζει κατά προτεραιότητα τους κανόνες του. Έτσι, η εφαρμογή των κανόνων του εργατικού δικαίου στους αποσπώμενους εργαζομένους αποτελεί, κατά το Δικαστήριο, έναν περιορισμό της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών (άρθρο 56 ΣΛΕΕ), η οποία μόνο κατ εξαίρεση γίνεται ανεκτή, 14 Βλ. ενδεικτικά για την εν λόγω απόφαση Στάμελο, Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, συμβάσεις δημοσίων έργων και προστασία των εργαζομένων, Ευρωπαίων Πολιτεία 2008, σελ. 745, Mestre, The ECJ strikes down (again) decentralized collective bargaining in the context of posted workers, European Law Reporter 2008, σελ. 226, Schierle, Balance zwischen Dienstleistungesfreiheit und Arbeitsnehmerschutz gewahrt?, Recht der Arbeit 2008, σελ. 233, Kaupa, Does the ECJ Aim to Limit Labour Standards for Posted Workers?, Juridikum: Zeitschrift fur Arbeitsrecht 2009, σελ. 183, Thasing/Granetzny, Noch einmal: Was folgt aus Rüffert?, Neue Zeitschrift fur Arbeitsrecht 2009, σελ. 183, Davies, Case C-346/06, Rüffert v Land Niedersachsen [2008], IRLR 467 (ECJ), Industrial Law Journal 2008, σελ

11 δηλαδή μόνο όταν είναι αναγκαία και ανάλογη 15. Έτσι, στην υπόθεση Rüffert, όπου το αποτέλεσμα της συλλογικής σύμβασης «Οικοδομικός τομέας και δημόσια έργα» περιορίζονταν σε ένα μόνο τμήμα του κλάδου, και όχι σε όλη του την έκταση, το κράτος υποδοχής δεν μπορούσε να επιβάλει την τήρηση της σύμβασης αυτής και στους αποσπασμένους εργαζομένους. γ) Η υπόθεση Επιτροπή κατά Λουξεμβούργου 16 Στην υπόθεση C-319/06, το ΔΕΕ έκρινε ότι το Λουξεμβούργο μετέφερε εσφαλμένα την εθνική του έννομη τάξη την Οδηγία 96/71/ΕΚ, για την απόσπαση των εργαζομένων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί εδώ η ερμηνεία του άρθρου 3(10) της Οδηγίας, σύμφωνα με το οποίο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν όρους εργασίας και απασχόλησης στις εθνικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις άλλων κρατών και για θέματα πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας, μόνον όμως εφόσον πρόκειται για διατάξεις δημοσίας τάξεως. Σύμφωνα όμως με το ΔΕΕ, ο χαρακτηρισμός εθνικών διατάξεων ως νόμων δημόσιας τάξεως και ασφάλειας, εκ μέρους κράτους μέλους, αφορά μόνο τις διατάξεις «η τήρηση των οποίων κρίνεται πρωταρχικής σημασίας για τη διαφύλαξη της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής οργανώσεως του συγκεκριμένου κράτους μέλους, ούτως ώστε να επιβάλλεται η τήρησή τους από όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται επί του εδάφους του κράτους μέλους αυτού ή σε κάθε έννομη σχέση που 15 Παπαδημητρίου, Η απόσπαση εργαζομένων και η εφαρμογή κατώτατων ορίων προστασίας (πρώτες σκέψεις), σε Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της Ε.Ε., 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ, 2010, σελ Βλ. για την εν λόγω απόφαση ενδεικτικά Donnette, A propos d une rencontre mouvementee entre droit social et droit du marche. Les arrest Viking, Laval, Rüffert et Luxembourg, Revue des affaires europeennes 2008, σελ. 341, von Danwitz, Grundfreiheiten und Kollektivautonomie, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010, σελ. 6, Kamanabrou, Arbeitsrecht im Binnenmarkt, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010, σελ. 157, Ganesh, Appointing Foxes to Guard Henhouses: The European Posted Workers Directive, διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 9

12 εντοπίζεται εντός του κράτους αυτού». Τονίζεται έτσι από το Δικαστήριο ότι η εξαίρεση της δημόσιας τάξεως συνιστά παρέκκλιση από την αρχή της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, την οποία χαρακτηρίζει ως θεμελιώδη, ώστε η έννοια αυτή πρέπει να ερμηνεύεται στενά και το περιεχόμενο της δεν μπορεί να καθορίζεται μονομερώς από τα κράτη μέλη. ΙΙΙ. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑ «ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ LAVAL» ΕΠΟΧΗ Όπως ήταν αναμενόμενο, το «κουαρτέτο Laval» πυροδότησε μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των οργάνων της ΕΕ, του ακαδημαϊκού κλάδου και των κοινωνικών εταίρων. Η αντιπαράθεση αυτή οδήγησε σταδιακά στη δημιουργία ενός διαφορετικού status quo, καθώς οι εξελίξεις, όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων στο ενωσιακό δίκαιο 17 υπήρξαν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα σημαντικές. 1) Οι εξελίξεις σε θεσμικό επίπεδο α) Η Συνθήκη της Λισαβόνας και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Μία πολύ σημαντική εξέλιξη είναι η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας 18, η οποία προσέδωσε ισοδύναμη με αυτήν δεσμευτικότητα στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 19. Η 17 Για τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στα εγχώρια δίκαια των κρατών μελών, ως «απάντηση» στη νομολογία του «κουαρτέτου Laval» βλ. τη συγκριτική μελέτη του Rebhahn, Die Zukunft der Kollektivautonomie in Europa Tarifautonomie im Rechtsvergleich, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010, σελ. 62, αλλά και αναλυτικά για την Ιταλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε Guadagno, Viking, Laval and All That: Consequences of ECJ Rulings and Developments in the Area of Industrial Conflict in an enlarged EU (διδακτ. διατρ.), διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 18 Επίσημη Εφημ. ΕΕ C 306/ Κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον ν. 3671/2008. Για μια συνοπτική παρουσίαση των αλλαγών που επήλθαν στο εργατικό δίκαιο με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης βλ. Krebber, Das Arbeitsrecht im Vertrag von Lissabon, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010, σελ Βλ. άρθρο 6 παρ. 1 ΣΕΕ. Για την γενικότερη προβληματική της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλ. ενδεικτικά Στάγκο, Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην κοινοτική έννομη τάξη, 2004, passim, 10

13 Συνθήκη αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα της διαδικασίας με την οποία έχει εξελιχθεί στο πέρασμα των χρόνων η θέση που καταλάμβαναν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ενωσιακή έννομη τάξη, με τη σταδιακή ενσωμάτωση τους στην πρώτη γραμμή του δικαίου της ΕΕ, ιδιαίτερα μέσα από τις νομολογιακές πρωτοβουλίες του ΔΕΕ 20. Με την θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, η θεώρηση της Ευρώπης γίνεται πιο κοινωνική, καθώς αποτυπώνεται (άρθρο 2 ΣΕΕ) η αντίληψη ότι η Ένωση δεν είναι μόνο μια εσωτερική αγορά, αλλά εξίσου μια Ευρώπη των αξιών, όπως του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 21. Διευρύνονται επίσης οι κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 ΣΕΕ, η ένωση καλείται να δημιουργήσει «μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο». Αξίζει λοιπόν να αναρωτηθεί κανείς το εάν αυτή η αναδιατύπωση των στόχων της Ένωσης θα είχε κάποια επιρροή σε περίπτωση που επανέρχονταν υπό εξέταση τα ζητήματα που τέθηκαν στη νομολογία του «κουαρτέτου Laval». Εξάλλου, και στις υποθέσεις Viking και Laval το Δικαστήριο αναφέρθηκε ρητά στους στόχους της Ένωσης, όπως αυτοί ορίζονταν στα τότε άρθρα 2 και 3 ΣΕΕ, κρίνοντας ότι θα πρέπει να σταθμιστούν οι οικονομικές ελευθερίες με βάση τους σκοπούς της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής 22. Γκιζάρη-Ξανθοπούλου, Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ΕΕΕυρΔ 2011, σελ Χαρακτηριστική η Internationale Handelsgesellschaft GmbH, Υπόθεση 11-70, 17 Δεκεμβρίου 1970, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1970, σελ. 1125, βλ. Mahoney, Σκέψεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, Αρμ 2012, σελ Στεργίου, Η Κοινωνική Ευρώπη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, ΕΕργΔ 2011, σελ. 1, Bercusson, The Lisbon Treaty and Social Europe, δημοσιευμένο στις 14 Μαρτίου 2009 στην ηλεκτρονική σελίδα της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA). 22 Syrpis, The Treaty of Lisbon: Much Ado But About What?, Industrial Law Journal 2008, σελ

14 Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα μάλλον θα πρέπει να είναι αρνητική. Όπως τονίζει και ο καθηγητής Syrpis 23, θα ήταν υπερβολικά αισιόδοξο να περιμένει κανείς από το ΔΕΕ να αλλάξει την προσέγγιση του, όσον αφορά τις οικονομικές ελευθερίες, μόνο και μόνο από το γεγονός ότι δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση σε κάποια επί μέρους στοιχεία των κοινών διατάξεων των Συνθηκών, οι οποίες απλώς αναφέρουν τις αξίες και τους σκοπούς της Ένωσης. Εξάλλου, και στις Viking και Laval το Δικαστήριο στάθμισε το «κοινωνικό» με το «οικονομικό», προτιμώντας τελικά το δεύτερο. Το πιο πιθανό είναι οι αλλαγές αυτές που αποδίδουν πλέον μεγαλύτερη έμφαση στα κοινωνικά χαρακτηριστικά της Ένωσης, να επηρεάσουν τους Δικαστές του ΔΕΕ, όταν θα σταθμίζουν τις οικονομικές ελευθερίες με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Εκτός όμως από την επαναδιατύπωση των στόχων της Ένωσης, σημαντικό βήμα προς μια αναθεώρηση της νομολογίας του «κουαρτέτου Laval» αποτελεί και η αναγνώριση της δεσμευτικότητας του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτό διότι το ευρωπαϊκό δίκαιο εγγυάται πλέον, μεταξύ άλλων, και δικαιώματα που ανήκουν στον πυρήνα του εργατικού δικαίου και των εργασιακών σχέσεων, όπως το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης συλλογικών συμβάσεων και ανάληψης συλλογικών δράσεων (άρθρο 28) 24. Σχετικά με την εμβέλεια του Χάρτη, αυτός σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα είδος ομοσπονδιακού Χάρτη δικαιωμάτων για τα κράτη μέλη 25. Ο Χάρτης δεν ιδρύει νέα δικαιώματα 23 Syrpis, The Treaty of Lisbon: Much Ado But About What?, Industrial Law Journal 2008, σελ Όπως θα αναλυθεί διεξοδικά και παρακάτω, η νεότερη νομολογία του ΔΕΕ δείχνει ότι οι Δικαστές προς το παρόν ναι μεν λαμβάνουν υπόψη τους τις νέες αυτές διατάξεις των Συνθηκών, αλλά επί της ουσίας πάλι αποφαίνονται υπέρ των οικονομικών ελευθεριών. 24 Εκτενής η ανάλυση της Kamanabrou για την εν λόγω διάταξη και τη σημασία της για το μέλλον του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου, βλ. Kamanabrou, Arbeitsrecht im Binnenmarkt, Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 2010, σελ Γκιζάρη-Ξανθοπούλου, Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ΕΕΕυρΔ 2011, σελ

15 αλλά επιβεβαιώνει, όπως άλλωστε αναφέρεται και στο Προοίμιό του 26, δικαιώματα που πηγάζουν από άλλες νομοθετικές πηγές. Θα πρέπει άλλωστε να υπογραμμιστεί ότι και στην ίδια τη Συνθήκη (άρθρο 6 ΣΕΕ) προβλέπεται ρητά ότι «τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και οι αρχές του Χάρτη ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Τίτλου VII του Χάρτη που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή του και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των επεξηγήσεων 27 οι οποίες αναφέρονται στον Χάρτη και στις οποίες μνημονεύονται οι πηγές των εν λόγω διατάξεων». Επιπλέον, στον εν λόγω Τίτλο ορίζεται ρητά ότι ο Χάρτης απευθύνεται στους θεσμούς και τα λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα κράτη μέλη μόνο όμως όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης (κάθετο αποτέλεσμα). Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι και οι σχετικές με τις οικονομικές ελευθερίες διατάξεις της Συνθήκης δεν έχουν κατά κανόνα οριζόντιο αποτέλεσμα. Αυτό όμως δεν εμπόδισε το ΔΕΚ στην υπόθεση Viking να αποφανθεί ότι «το γεγονός ότι ορισμένες διατάξεις της Συνθήκης απευθύνονται ρητά στα κράτη μέλη δεν αποκλείει τη δυνατότητα ταυτόχρονης παροχής δικαιωμάτων σε κάθε ιδιώτη που ενδιαφέρεται για 26 Στο Προοίμιο αναφέρεται συγκεκριμένα ότι «ο παρών Χάρτης επιβεβαιώνει, σεβόμενος τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Ένωσης, καθώς και την αρχή της επικουρικότητας, τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις και τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών μελών, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τους Κοινωνικούς Χάρτες που έχουν υιοθετηθεί από την Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εν προκειμένω, ο Χάρτης θα ερμηνεύεται από τα δικαστήρια της Ένωσης και των κρατών μελών, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των επεξηγήσεων που καταρτίσθηκαν υπό την εποπτεία του Προεδρείου της Συνέλευσης που συνέταξε τον Χάρτη και αναπροσαρμόστηκαν υπ ευθύνη του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης». 27 Για το άρθρο 28 του Χάρτη σημειώνεται ότι βασίζεται στο άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, στον κοινοτικό Χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων (σημεία 12 έως 14), καθώς και στο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ. Τα ενδεδειγμένα επίπεδα, τα οποία μπορεί να αφορά η συλλογική διαπραγμάτευση, προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή από το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές, πράγμα που μπορεί να περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό επίπεδο, εφόσον προβλέπεται από την νομοθεσία της Ένωσης. Ο τρόπος και οι περιορισμοί άσκησης συλλογικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η απεργία, εμπίπτουν στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές, συμπεριλαμβανομένου του κατά πόσον μπορούν να διεξαχθούν παράλληλα σε διάφορα κράτη μέλη 13

16 την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται κατά τον τρόπο αυτό» 28 και να καταλήξει στο ότι το άρθρο 43 ΣΕΚ έχει την έννοια ότι μια ιδιωτική επιχείρηση μπορεί να επικαλεστεί ευθέως το άρθρο αυτό κατά συνδικαλιστικής οργανώσεως ή ενώσεως συνδικαλιστικών οργανώσεων 29. Η ίδια υπόθεση δείχνει επίσης ότι στις περιπτώσεις που το Δικαστήριο δέχεται το οριζόντιο αποτέλεσμα των διατάξεων της Συνθήκης, αναγνωρίζει παράλληλα το ίδιο (οριζόντιο) αποτέλεσμα και στις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης (άρα και στα άρθρα του Χάρτη, με τα οποία αυτές επιβεβαιώνονται) 30. Περαιτέρω, ήδη από το , δηλαδή αρκετά πριν ο Χάρτης αποκτήσει αυτή τη δεσμευτικότητα, το Δικαστήριο αναφέρεται σε αυτόν ως πηγή προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Στις αποφάσεις Viking και Laval, το Δικαστήριο αναφέρθηκε σε μια σωρεία νομοθετικών πηγών, όπως ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, η υπ αριθμ. 87 Σύμβαση της ΔΟΕ αλλά και ο ίδιος ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οπότε και κατέληξε στο ότι το δικαίωμα ανάληψης συλλογικών δράσεων αποτελεί τόσο θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα όσο και γενική αρχή του δικαίου της ΕΕ 32. Ενόψει των ανωτέρω, και ιδιαίτερα εάν θεωρήσουμε πιθανή την οριζόντια εφαρμογή των διατάξεων του Χάρτη στην περίπτωση που συγκρούονται με κάποια οικονομική ελευθερία, η αυξημένη πλέον τυπική ισχύς τους, τους προσδίδει ιδιαίτερη αξία. Οι συλλογικές δράσεις προστατεύονται πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που ίσως να μπορέσει να αλλάξει την αντιμετώπιση του ΔΕΕ, όσον αφορά τη σχέση των 28 Σκέψη Σκέψη Spaventa,The horizontal application of fundamental rights as general principles of Union Law, σε A constitutional order of states: essays in honour of Alan Dashwood, 2011, σελ Βλ. την Υπόθεση C-540/03, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, ECR I-5769, σκέψη Καζάκος, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 2011, σελ. 37, Αλιπράντης/Κατρούγκαλος, Το ΔΕΕ ως απορρυθμιστής του εργατικού δικαίου. Με αφορμή τις αποφάσεις Viking και Laval, ΕφημΔΔ 2008, σελ

17 οικονομικών ελευθεριών και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Άλλωστε, το Δικαστήριο έχει ήδη στείλει κάποια αισιόδοξα μηνύματα, όσον αφορά την επιρροή που θα έχει πλέον ο Χάρτης στη νομολογία του. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι στην υπόθεση C-236/09 33, η Ολομέλεια του ΔΕΕ έκρινε ότι διάταξη δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου είναι ανίσχυρη, επειδή ερχόταν σε αντίθεση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, και συνεπώς με τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη. Αντίστοιχα, στην υπόθεση C-555/07 34 και πάλι η Ολομέλεια του ΔΕΕ έκρινε αντίθετη στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και στο άρθρο 21 του Χάρτη εθνική κανονιστική ρύθμιση, η οποία προέβλεπε ότι τα χρονικά διαστήματα απασχόλησης που διανύθηκαν πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας των εργαζομένων δεν λαμβάνονταν υπόψη για τον υπολογισμό της προθεσμίας καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας. Μάλιστα, στην τελευταία υπόθεση, παρατηρεί κανείς ότι το ΔΕΕ επικαλείται τις διατάξεις του Χάρτη σε διαφορά που ανέκυψε μεταξύ ιδιωτών, προσδίδοντας έτσι σε αυτόν οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα. Τέλος, όπως αναφέραμε και για την επιρροή των αναδιατυπωμένων στόχων της Ένωσης, η νομική δεσμευτικότητα του Χάρτη πιθανότατα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και κατά τη στάθμιση που κάνει το ΔΕΕ με βάση την αρχή της αναλογικότητας Απόφαση της 1ης Μαρτίου 2011, Υπόθεση C-236/09, Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL κ.λπ. κατά Conseil des ministres, ΝΟΜΟΣ. Βλ. ωστόσο τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-297/10 και C-298/10, όπου το ΔΕΕ απεφάνθη ότι «καθόσον το δικαίωμα σε συλλογικές διαπραγματεύσεις που κατοχυρώνεται με το άρθρο 28 του Χάρτη αποτελεί τμήμα των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, πρέπει, εντός του πεδίου εφαρμογής του εν λόγω δικαίου, να ασκείται σύμφωνα με αυτό». 34 Απόφαση της 19ης Ιανουαρίου 2010, Υπόθεση C-555/07, Seda Kücükdeveci κατά Swedex GmbH & Co. KG, ΝΟΜΟΣ. 35 Syrpis, The Treaty of Lisbon: Much Ado But About What?, Industrial Law Journal 2008, σελ

18 ΙΙ 36 β) Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά και η Πρόταση Κανονισμού Monti Πέρα όμως από τα παραπάνω, οι νεοεισαχθείσεςαναδιατυπωθείσες διατάξεις των ΣΕΕ και ΣΛΕΕ φαίνεται ότι επηρέασαν τις γενικότερες πολιτικές κατευθύνσεις της Ένωσης αλλά και την παραγωγή κανόνων δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου, οι οποίοι αναμφισβήτητα μπορούν να επηρεάσουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό το ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο. Ήδη από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2009, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso, σε ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 37, δήλωσε την «προσήλωσή του στο σεβασμό των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων και στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η εφαρμογή και η ερμηνεία της Οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων υστερεί και στους δύο τομείς». Προκειμένου να καταπολεμηθούν τα υπάρχοντα προβλήματα αλλά και το κοινωνικό ντάμπινγκ εν γένει, ο Barroso πρότεινε, αντί για την τροποποίηση της Οδηγίας, την υιοθέτηση Κανονισμού, ο οποίος θα εφαρμόζεται παράλληλα με την Οδηγία. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνονταν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου αλλά και ταχύτερα αποτελέσματα, καθώς δεν θα απαιτούνταν η πάροδος μιας περιόδου εναρμόνισης. Περαιτέρω, στο έγγραφο «Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Επιτροπή», ο Πρόεδρος Barroso αναγνώρισε την ενιαία αγορά ως βασικό στρατηγικό στόχο για την Ευρώπη που θα πρέπει να επιδιωχθεί με ανανεωμένη πολιτική αποφασιστικότητα και ανέθεσε στον πρώην 36 Βλ. αναλυτικά για την εν λόγω Πρόταση Rocca, The Proposal for a (so-called) Monti II Regulation on the Exercise of the Right to Take Collective Action within the Context of the Freedom of Establishent and the Freedom to Provide Services, European Labour Law Journal 2012, σελ. 19, Hendrickx, Waiting for the Full Monti/y, European Labour Law Journal 2012, σελ Το κείμενο της ομιλίας είναι διαθέσιμο (αγγλ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 16

19 Επίτροπο Mario Monti να προετοιμάσει μια Έκθεση με προτάσεις για την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς 38. Η Έκθεση Monti αναγνώρισε, μεταξύ άλλων, ότι το «κουαρτέτο Laval» αναζωπύρωσε τον διχασμό ανάμεσα στους υποστηρικτές της ευρύτερης ολοκλήρωσης της αγοράς και σε εκείνους που πιστεύουν ότι η προτροπή για οικονομικές ελευθερίες και για κατάρρευση των κανονιστικών εμποδίων είναι ένα μέσο για τη διάλυση των κοινωνικών δικαιωμάτων που προστατεύονται σε εθνικό επίπεδο 39. Η αναζωπύρωση του διχασμού αυτού μπορεί μελλοντικά να αποξενώσει από την ενιαία αγορά και την ΕΕ μια μερίδα της κοινής γνώμης, κινήματα εργαζομένων και συνδικαλιστικές οργανώσεις, που υπήρξαν παραδοσιακά βασικοί υποστηρικτές της οικονομικής ολοκλήρωσης. Η αποσαφήνιση τον εν λόγω ζητημάτων δεν θα πρέπει λοιπόν να αποτελέσει θέμα μελλοντικών τυχαίων υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή εθνικών δικαστηρίων, αλλά οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να δεσμευτούν και να επιδιώξουν μια λύση που θα εναρμονίζεται με τον στόχο της Συνθήκης για μια «κοινωνική οικονομία της αγοράς». Αναγνωρίστηκαν έτσι δύο στρατηγικές για την εξισορρόπηση της ενιαίας αγοράς και των κοινωνικών αιτημάτων. Η πρώτη σχετίζονταν με δράσεις που θα οδηγήσουν στην αποσαφήνιση της εφαρμογής της Οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων και στην ενίσχυση της διάδοσης πληροφοριών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και των εταιρειών, τη διοικητική συνεργασία και τις κυρώσεις στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, ενώ η δεύτερη σχετίζονταν με το πώς θα αντιμετωπιστεί η ανησυχία των συνδικαλιστικών οργανώσεων για 38 Μια Νέα Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά στην Υπηρεσία της Οικονομίας και της Κοινωνίας της Ευρώπης Έκθεση προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso, 9 Μαΐου 2010, εφεξής «Έκθεση Monti», διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 0_el.pdf. 39 Βλ. σελ. 87 της Έκθεσης. 17

20 το ότι η εφαρμογή των οικονομικών ελευθεριών ελαττώνει την προστασία του δικαιώματος στην απεργία 40. Η Έκθεση Monti, αφού απέρριψε ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) 41, που πρότεινε την τροποποίηση της Συνθήκης, προκειμένου να εισαχθεί ρήτρα που αποκλείει το δικαίωμα της απεργίας από το πεδίο εφαρμογής της (αποκαλούμενη και ως «ρήτρα κοινωνικής προόδου»), θεώρησε ότι το ζήτημα είναι να διασφαλιστεί ένα επαρκές περιθώριο δράσης για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εργαζομένους, ώστε να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους και να προστατεύουν τα δικαιώματά τους, χωρίς να αισθάνονται αδικαιολόγητα περιορισμένοι από τους κανόνες της ενιαίας αγοράς 42. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, ελήφθη ως σημείο αναφοράς ο Κανονισμός 2679/1998/ΕΚ 43, σκοπός του οποίου είναι να ανανεώσει τη δέσμευση για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, αποκλείοντας ταυτόχρονα οποιονδήποτε αρνητικό αντίκτυπο στην άσκηση του δικαιώματος στην απεργία 44. Προτάθηκε λοιπόν ότι θα μπορούσε αντίστοιχα να εισαχθεί στην ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία μια διάταξη που θα διασφαλίζει ότι η απόσπαση των εργαζομένων δεν θα επηρεάζει το δικαίωμα ανάληψης συνδικαλιστικής δράσης και το δικαίωμα στην απεργία, καθώς αυτό 40 Βλ. σελ. 89 της Έκθεσης. 41 Η ETUC πρότεινε την ενσωμάτωση ως παράρτημα στις Συνθήκες ενός Πρωτοκόλλου Κοινωνικής Προόδου, με το οποίο αναγνωρίζεται η υπεροχή των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων έναντι των οικονομικών ελευθεριών. Το κείμενο είναι διαθέσιμο (αγγλ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 42 Βλ. σελ της Έκθεσης. 43 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2679/1998 του Συμβουλίου της 7 ης Δεκεμβρίου 1998 για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών, Επίσημη Εφημ. ΕΕ L 337 της 12/12/1998, σελ Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού «o παρών κανονισμός δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι με οιονδήποτε τρόπο θίγει την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως αυτά αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ή της ελευθερίας της απεργίας. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν το δικαίωμα ή την ελευθερία ανάληψης και άλλων δράσεων που καλύπτονται από τα ειδικά καθεστώτα εργασιακών σχέσεων στα κράτη μέλη». 18

21 προστατεύεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και συνάδει με το εθνικό δίκαιο και τις πρακτικές με σεβασμό του κοινοτικού δικαίου. Εξάλλου, παρεμφερής διάταξη για τη διασφάλιση του εργατικού δικαίου έχει εισαχθεί και στο κείμενο της Οδηγίας για τις υπηρεσίες, με ελαφρώς διαφορετικούς όρους από εκείνους του Κανονισμού 2679/1998/ΕΚ 45. Τέλος, προτάθηκε ότι η εν λόγω διάταξη θα μπορούσε να συμπληρωθεί από ένα σύστημα για την άτυπη επίλυση διαφορών που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων, όταν υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού κωλύματος στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 46. Οι βασικές ιδέες της Έκθεσης Monti περιέχονταν και στην από 11/11/2010 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 47, καθώς η τελευταία υπέβαλε δύο προτάσεις (αριθ. 29 και 30), οι οποίες απέβλεπαν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της στήριξης εκ μέρους των πολιτών και αφορούσαν, η μία, τη χρυσή τομή μεταξύ των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων και των οικονομικών ελευθεριών 48, και η άλλη την απόσπαση των εργαζομένων 49. Τελικά, και μετά από ευρεία δημόσια συζήτηση, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 13 Απριλίου 2011, Ανακοίνωση με 45 Άρθρο 1 παρ. 6 της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ της 12 ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Βλ. επίσης αιτιολογική σκέψη Βλ. σελ. 90 της Έκθεσης. 47 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Προς μια Πράξη για την Ενιαία Αγορά Για μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς - 50 προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας, της από κοινού ανάληψης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών, COM(2010) 608 τελικό/2, διαθέσιμη (αγγλ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Πρόταση 29: «Βάσει της νέας στρατηγικής της για την αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε τα δικαιώματα που εγγυάται ο Χάρτης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ανάληψης συλλογικών δράσεων, να λαμβάνονται υπόψη». 49 Πρόταση 30: «Η Επιτροπή θα θεσπίσει νομοθετική πρόταση το 2011 που αποσκοπεί στη βελτίωση της εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων, η οποία θα μπορεί να συμπεριλάβει ή να συμπληρωθεί από διευκρίνιση της άσκησης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των οικονομικών ελευθεριών της ενιαίας αγοράς». 19

22 τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης» 50. Όσον αφορά το κεφάλαιο για την κοινωνική συνοχή, προβλέπονται νομοθετικές πρωτοβουλίες «για τη βελτίωση και την ενίσχυση της μεταφοράς, εφαρμογής και τήρησης της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της κατάχρησης και της καταστρατήγησης των κανόνων και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση κατάχρησης ή καταστρατήγησής τους, συνοδευόμενη από νομοθεσία με στόχο την αποσαφήνιση του τρόπου άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών καθώς και των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων». Τις ίδιες προτεραιότητες φαίνεται να βάζουν τόσο το Συμβούλιο 51, όσο και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 52, ενώ, παραδόξως, η απόσπαση των εργαζομένων δεν φαίνεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 53. Οι παραπάνω προγραμματικές θέσεις απέδωσαν τελικά καρπούς στις 21/3/2012, οπότε και η Επιτροπή εξέδωσε μια Πρόταση για την έκδοση Κανονισμού για την άσκηση του δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών 54 (εφεξής «Πρόταση Κανονισμού Monti II»), καθώς και μια Πρόταση για την έκδοση Οδηγίας για την επιβολή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 50 COM (2011) 206 τελικό η Σύνοδος του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα», 30 Μαΐου Γνωμοδότηση των Federspiel, Siecker και Voles, ΙΝΤ 548, 15 Μαρτίου Αυτό προκύπτει από τα τρία Ψηφίσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την έκδοση της Πράξης για την Ενιαία Αγορά, στις 6 Απριλίου 2011 και συγκεκριμένα το Ψήφισμα σχετικά με μια ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη [2010/2277(INI)], το Ψήφισμα σχετικά με την Ενιαία Αγορά για τους Ευρωπαίους [2010/2278(INI)] και το Ψήφισμα σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στην ενιαία αγορά [2010/2289(INI)]. 54 COM (2012) 130 τελικό, διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 20

23 παροχής υπηρεσιών 55. Θεωρώντας ότι η Πρόταση Οδηγίας δεν θίγει ζητήματα που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν τις θέσεις του ΔΕΕ, όπως αυτές διατυπώθηκαν στο «κουαρτέτο Laval», στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με την Πρόταση Κανονισμού Monti II, καθώς η τελευταία έχει ακριβώς ως σκοπό την αποσαφήνιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ, αφενός, της άσκησης κοινωνικών δικαιωμάτων και, αφετέρου, της άσκησης της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη. Η Πρόταση ευθυγραμμίζεται έτσι με έναν από τους βασικούς στόχους της Συνθήκης, δηλαδή «μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας», χωρίς όμως να μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει ως σκοπό να μεταστρέψει τη νομολογία του Δικαστηρίου 56. Στο άρθρο 1 παρ. 2 του Κανονισμού περιλαμβάνεται η συχνά αποκαλούμενη και ως «ρήτρα Monti». Σύμφωνα με αυτήν «ο παρών κανονισμός δεν θίγει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη, περιλαμβανομένου του δικαιώματος ή της ελευθερίας για απεργία ή για ανάληψη άλλων ενεργειών που καλύπτονται από τα ειδικά συστήματα εργασιακών σχέσεων στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές. Δεν θίγει επίσης το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές». Πρόκειται ουσιαστικά για το ίδιο κείμενο με αυτό του άρθρου 2 του Κανονισμού 2679/98/ΕΚ, ενώ παρατηρείται ότι η ίδια διάταξη έχει ήδη ενσωματωθεί τόσο στην Πρόταση Κανονισμού για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (αναδιατύπωση του Κανονισμού 44/2001/ΕΚ) 57, όσο και στον 55 COM (2012) 131 τελικό, διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 56 Βλ. την Αιτιολογική Έκθεση της Πρότασης Κανονισμού, σελ Βλ. άρθρο 85 της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, COM (2010) 748 τελικό, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 21

24 πρόσφατα εκδοθέντα Κανονισμό για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες 58. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού «η άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη σέβεται το θεμελιώδες δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ή της ελευθερίας της απεργίας και, αντιστρόφως, η άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ή της ελευθερίας της απεργίας, σέβεται τις εν λόγω οικονομικές ελευθερίες». Από το ίδιο το κείμενο δεν μπορούν να εξαχθούν και πολλά πρακτικά συμπεράσματα, καθώς από το γράμμα της διάταξης, προκύπτει μόνο μια υποχρέωση αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα και στις οικονομικές ελευθερίες, χωρίς να μπορεί να προκύψει η οποιαδήποτε ιεράρχηση. Έτσι, χρήσιμα εργαλεία μπορούν να αποτελέσουν η Αιτιολογική Έκθεση της Πρότασης και οι αιτιολογικές σκέψεις του Κανονισμού, από όπου και μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, όσον αφορά την πραγματική βούληση του νομοθέτη. Συγκεκριμένα, στην Αιτιολογική Έκθεση προβλέπεται 59 ότι το άρθρο 2, ναι μεν τονίζει ότι δεν υπάρχει εγγενώς σύγκρουση μεταξύ της άσκησης του θεμελιώδους δικαιώματος για ανάληψη συλλογικής δράσης και της άσκησης των ελευθεριών εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών, ούτε υπερίσχυση του ενός έναντι του άλλου, αναγνωρίζει ωστόσο ότι μπορεί να ανακύψουν καταστάσεις, σε περιπτώσεις εργατικών διαφορών, στις οποίες ίσως πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος και των εν λόγω ελευθεριών, βάσει της αρχής της lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2010:0748:fin:el:pdf. Το ίδιο κείμενο αποτελεί περιεχόμενο και του άρθρου 1 της Πρότασης για την έκδοση Οδηγίας για την επιβολή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. 58 Βλ. άρθρο 1 παράγραφος 3 τελευταία πρόταση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών, ΕΕ L 306 της , σελ Βλ. σελ. 14 της Πρότασης Κανονισμού. 22

* Αν. Καθηγητής στο ΔΠΘ, Επισκ. Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης, Μπρυζ, Επί τιμή Λέκτορας

* Αν. Καθηγητής στο ΔΠΘ, Επισκ. Καθηγητής στο Κολλέγιο της Ευρώπης, Μπρυζ, Επί τιμή Λέκτορας Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ύστερα από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβόνας Βασίλης Χατζόπουλος * Ύστερα από περιπέτειες μιας δεκαετίας, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ο Χάρτης)

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε τομείς πολιτικής της ΕΕ: Κάποια παραδείγματα

Επιρροή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε τομείς πολιτικής της ΕΕ: Κάποια παραδείγματα Working Paper 09/2013 Επιρροή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε τομείς πολιτικής της ΕΕ: Κάποια παραδείγματα Κωνσταντίνος Μαργαρίτης LLM Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου Υπ. Διδάκτωρ Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ. Klaus Dieter Borchardt

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ Ι ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ Ι ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκή Ένωση και Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν ÐáíåðéóôÞìéïí Áèçíþí ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΑΘΗΜΑ : Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΑΘΗΜΑ : Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Α. Γραμματικάκη - Αλεξίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : Ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Όλγα Αγγελοπούλου Δ.Ν. Δικηγόρος Ιανουάριος 2006 Ι. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Στόχοι 2. Απαγόρευση διακρίσεων 3. Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ιδρυτής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Διευθυντής: ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος ΕΤΟΣ ΝΔ' - Αριθμ. τευχ. 4/635 ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιούλιος - Αύγουστος 2012 τηλ.: 210-3635651

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ: ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ ΒΑΙΟΣ ΑΜ: 1340200200547 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τα ελληνικά μέτρα λιτότητας και η αποτελεσματικότητά τους

Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τα ελληνικά μέτρα λιτότητας και η αποτελεσματικότητά τους Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τα ελληνικά μέτρα λιτότητας και η αποτελεσματικότητά τους (Αναδημοσίευση από την Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, τεύχος 3/2013 σ. 135 επ.)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την κοινοτική πολιτική απασχόλησης και την εφαρμογή της κατά τα τελευταία οκτώ χρόνια στην Ελλάδα. Χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο Μέρη. Στο Α Μέρος περιγράφεται η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σ. Π. Κατρούγκαλος

Γιώργος Σ. Π. Κατρούγκαλος Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 71-100 Γιώργος Σ. Π. Κατρούγκαλος Το κοινωνικό κράτος σε πολιορκία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο επιχειρεί να αναλύσει τις αλλοιώσεις που επιφέρουν στο ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (Ν. 3461/2006)»

ΘΕΜΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ (Ν. 3461/2006)» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν. Ο. Π. Ε. / ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ. Βιργινία Τζώρτζη Δικηγόρος - Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ

KΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ. Βιργινία Τζώρτζη Δικηγόρος - Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ KΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Βιργινία Τζώρτζη Δικηγόρος - Υποψ. Διδάκτωρ Νομικής ΔΠΘ 1. Εισαγωγή 2. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 2.1. Το καθεστώς των τυχερών παιγνίων στα κράτη - μέλη της ΕΕ 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.7.2013 COM(2013) 512 final 2013/0246 (COD) C7-0215/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Τέταρτο κοινό σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου

Τέταρτο κοινό σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τέταρτο κοινό σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου Γρεβενά,6

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα EUROPEAN COMMISSION Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Jean Monnet PROGRAMME Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα Δρ.ΣΩΚ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΝΟΥΣΗ, ΜPhl ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 Εισαγωγή: Για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 1 Πρώτες παρατηρήσεις Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 109/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.4.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο *

Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο * ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ν. ΚΟΣΜΙΔΗΣ Η συµβατότητα της διεξαγωγής και διαφήµισης καζίνο του διαδικτύου µε το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο * Το ζήτηµα της νοµιµότητας διεξαγωγής και διαφήµισης τυχερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Μάθημα: Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Υπεύθυνοι Καθηγητές: Κ. Παμπούκης, Ν. Τέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 883/2004 ΚΑΙ 987/2009».

ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 883/2004 ΚΑΙ 987/2009». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Θέµα: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 883/2004 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της»

«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της» 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Θεσσαλονίκη, 14, 15 & 16 Οκτωβρίου 2011 «Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της» Παρέμβαση: Πώς Ένα Φθηνό Εισιτήριο Εισόδου στο Καζίνο Μπορεί να Κοστίσει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΑΚΡ 40/2009 ΑΚΡ 76/2009

Αρ. Φακ.: ΑΚΡ 40/2009 ΑΚΡ 76/2009 Έκθεσης της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων αναφορικά με το σεβασμό της αρχής της ίσης μεταχείρισης των ομόφυλων ζευγαριών σε σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης, στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα