Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη"

Transcript

1 Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ, ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Το παρόν Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ("Άδεια" ή "Συμφωνητικό ) είναι μεταξύ της Uniblue Systems Ltd (C32567), μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης η οποία είναι καταχωρισμένη στη Μάλτα με διεύθυνση Orange Point, Dun Karm Street, BʼKara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europe (εφεξής αποκαλούμενη Uniblue ) και του τελικού χρήστη ("Εσείς"). 1. Συναίνεση Εγκαθιστώντας το Λογισμικό της Uniblue και επιλέγοντας το πλαίσιο με την ένδειξη Αποδέχομαι τους όρους της Άδειας χρήσης", θεωρείται ότι και αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από το παρόν Συμφωνητικό και ότι έχετε την εξουσιοδότηση να συνάψετε το παρόν Συμφωνητικό. Αν δεν δέχεστε να δεσμευτείτε από όλους τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, κάντε κλικ στο κουμπί ʻΆκυροʼ και μην εγκαταστήσετε το Λογισμικό της Uniblue. Εάν προμηθευτήκατε μια άδεια για το Λογισμικό της Uniblue σε απτά ή μη απτά μέσα χωρίς να έχετε τη δυνατότητα να εξετάσετε την Άδεια χρήσης και δεν αποδέχεστε το παρόν Συμφωνητικό, μπορεί να Σας επιστραφεί το ποσό που καταβάλατε αν (i) δεν χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό της Uniblue και (ii) το επιστρέψετε στον πωλητή από τον οποίο το προμηθευτήκατε ή στη Uniblue, μαζί με την απόδειξη πληρωμής, σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνία αγοράς. Η Uniblue δεν έχει υποχρέωση να επιστρέψει ή να απαιτήσει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που ο πωλητής δεν είναι εξουσιοδοτημένος από την Uniblue να πωλεί ή να μεταπωλεί την παρούσα Άδεια χρήσης ή να διανέμει Λογισμικό της Uniblue. Στα πλαίσια του παρόντος Συμφωνητικού, ο όρος Λογισμικό της Uniblue χρησιμοποιείται για να δηλώσει το Λογισμικό που εμφανίζει την παρούσα Άδεια χρήσης, οποιαδήποτε Αναβάθμιση αυτού διατίθεται κατά τη Διάρκεια ισχύος, Τεκμηρίωση και τυχόν Αντίγραφα που έχετε το δικαίωμα να παράγετε σύμφωνα με τον παρόν Συμφωνητικό, με την εξαίρεση του Λογισμικού τρίτων. Η Uniblue Σας συνιστά να διατηρήσετε αντίγραφο του παρόντος Συμφωνητικού άδειας χρήσης στο αρχείο σας. 2. Χορήγηση της Άδειας χρήσης Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας, και την προϋπόθεση της καταβολής των ισχυόντων δικαιωμάτων χρήσης ( Κόστος άδειας ), η Uniblue Σας παραχωρεί μια περιορισμένη, προσωπική, όχι αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, χωρίς δικαίωμα παραχώρησης και ανακλητή άδεια να εγκαταστήσετε στη Διάρκεια ισχύος και αποκλειστικά για τη δική σας προσωπική χρήση, τρία (3) Αντίγραφα του Λογισμικού της Uniblue και το σχετικό έγγραφο υλικό σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή ("Τεκμηρίωση"). Απαγορεύεται η χρήση περισσότερων αντιγράφων του Λογισμικού της Uniblue από αυτά για τα οποία έχετε άδεια. Η άδεια για το Λογισμικό της Uniblue δεν μπορεί να μοιράζεται με εναλλασσόμενη χρήση του Λογισμικού της Uniblue μεταξύ διαφορετικών υπολογιστών. Μετά τη λήξη της Διάρκειας ισχύος, μπορείτε να διατηρήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού της Uniblue σύμφωνα με τους όρους της τελευταίας άδειας χρήσης που έχετε αποδεχθεί. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν ακόμα και αν λάβετε το λογισμικό της Uniblue σε διάφορα μέσα (π.χ. με ηλεκτρονική μεταφορά και CD). Στα πλαίσια του παρόντος Συμφωνητικού ο όρος Αντίγραφο θα περιλαμβάνει και την αρχική εγκατάσταση του Λογισμικού της Uniblue. Δεν θα επιτρέπετε και θα αποτρέπετε άλλους από τη δημιουργία ή λήψη αντιγράφων του Λογισμικού της Uniblue.

2 3. Περιορισμοί άδειας χρήσης Εκτός αν επιτρέπεται ρητά σε όρους του παρόντος Συμφωνητικού, δεν επιτρέπεται (i) η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αλλαγή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγου έργου από αυτό, αντίστροφή μεταγλώττιση ή ανακατασκευή, αποσυμπίληση, απομεταγλώττιση ή με άλλον τρόπο προσπάθεια εξαγωγής του πηγαίου κώδικα ή εσωτερικών δεδομένων του Λογισμικού της Uniblue ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, (ii) η αφαίρεση ή με οποιονδήποτε τρόπο απόκρυψη οποιουδήποτε σήματος ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος στο Λογισμικό της Uniblue, (iii) η υποαδειοδότηση, πώληση, ενοικίαση, χρονομίσθωση, μεταφορά, ανάθεση, εμφάνιση, φιλοξενία, εξωτερική ανάθεση, αποκάλυψη, διανομή ή με άλλον τρόπο εμπορική εκμετάλλευση του Λογισμικού της Uniblue, (iv) η παράκαμψη του σειριακού αριθμού ή οποιουδήποτε άλλου μηχανισμού χρησιμοποιείται ή αναπτύσσεται από την Uniblue για την προστασία του Λογισμικού της Uniblue από μη αδειοδοτημένη χρήση, αντιγραφή ή διανομή, (v) η ανάρτηση ή με άλλο τρόπο διάθεση του Λογισμικού της Uniblue ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού, συμπεριλαμβανομένου του σειριακού αριθμού, στο Διαδίκτυο ή σε άλλο δημόσιο φόρουμ, (vi) η εξαγωγή η επανεξαγωγή του Λογισμικού της Uniblue ή οποιωνδήποτε πληροφοριών ή τεχνολογίας περιέχεται σε αυτό κατά παράβαση των νόμων περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών ή (vii) η χρήση του Λογισμικού της Uniblue κατά τρόπο που παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία. 4. Αδειοδοτημένα αντίγραφα και δίκτυα Απαγορεύεται οποιαδήποτε ταυτόχρονη αποθήκευση, συντήρηση ή χρήση του Λογισμικού της Uniblue. Συμφωνείτε είτε να εφαρμόσετε μηχανισμούς ασφάλισης πρόσβασης για την αποφυγή της ταυτόχρονης χρήσης είτε να καταβάλετε ένα πρόσθετο ποσό ανάλογα με τον αριθμό των χρηστών με πρόσβαση σε δίκτυο που επιτρέπει τη χρήση του Λογισμικού της Uniblue ταυτόχρονα από πολλούς υπολογιστές. 5. Αναβαθμίσεις και ενημερώσεις περιεχομένου Η Uniblue μπορεί να Σας διαθέτει Αναβαθμίσεις ή/και Ενημερώσεις περιεχομένου κατά καιρούς χωρίς χρέωση για τη Διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού. Στα πλαίσια του παρόντος, ο όρος Αναβάθμιση δηλώνει νέα έκδοση του Λογισμικού της Uniblue που περιέχει τεχνικές αλλαγές, επικαιροποιημένες πληροφορίες, τροποποιημένη λειτουργικότητα ή άλλες αλλαγές που προορίζονται από τη Uniblue να βελτιώσουν ή να προσθέσουν, να διαγράψουν ή με άλλον τρόπο να τροποποιήσουν οποιοδήποτε σημείο του Λογισμικού της Uniblue και ο όρος Ενημέρωση περιεχομένου δηλώνει επικαιροποίηση του περιεχομένου που χρησιμοποιείται από το Λογισμικό της Uniblue το οποίο ενδέχεται να χρήζει επικαιροποίησης κατά καιρούς. Οι Αναβαθμίσεις και/ή οι Ενημερώσεις περιεχομένου μπορεί να διατίθενται από την Uniblue μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η παρούσα Άδεια χρήσης δεν Σας επιτρέπει την με άλλον τρόπο λήψη και χρήση Αναβαθμίσεων και/ή Ενημερώσεων περιεχομένου. Σημείωση: Για την αποτελεσματική λειτουργία του Λογισμικού της Uniblue ενδέχεται να απαιτούνται Ενημερώσεις περιεχομένου. 6.Y Αντίγραφο αξιολόγησης Μπορεί να σας διατεθεί ένα αντίγραφο αξιολόγησης του Λογισμικού της Uniblue χωρίς χρέωση ( Αντίγραφο αξιολόγησης ). Στο Αντίγραφο αξιολόγησης ενδέχεται να είναι κλειδωμένες ή μη διαθέσιμες ορισμένες δυνατότητες και/ή λειτουργίες του Λογισμικού της Uniblue. Για να

3 εκμεταλλευτείτε όλα τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του Λογισμικού της Uniblue, πρέπει να καταβάλετε το Κόστος άδειας και να εισαγάγετε ένα σειριακό αριθμό. Μόλις εκτελεστούν οι εν λόγω ενέργειες, το Αντίγραφο αξιολόγησης παύει να θεωρείται Αντίγραφο αξιολόγησης και τίθενται σε ισχύ οι όροι του παρόντος Συμφωνητικού στο σύνολό τους. Οι όροι 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 και 20 ισχύουν και στην περίπτωση του Αντιγράφου αξιολόγησης. 7. Ενεργοποίηση και άλλα τεχνολογικά μέτρα Όταν προμηθευτείτε μια άδεια χρήσης θα Σας δοθεί ένας σειριακός αριθμός. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Λογισμικό της Uniblue εισάγοντας το σειριακό αριθμό όταν θα σας ζητηθεί από το Λογισμικό. Στο Λογισμικό της Uniblue ενδέχεται να υπάρχουν άλλα τεχνολογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας επιβολής, σχεδιασμένα για την αποτροπή της μη αδειοδοτημένης ή παράνομης χρήσης. Συμφωνείτε ότι η Uniblue έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα μέτρα αυτά κατά την εύλογη διακριτική της ευχέρεια. 8. Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων Το Λογισμικό της Uniblue προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και από άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο τοπικά όσο και σύμφωνα με τις διατάξεις διεθνών συνθηκών. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αναφοράς, το Λογισμικό της Uniblue χορηγείται με Άδεια χρήσης και δεν πωλείται. Η παρούσα Άδεια χρήσης δεν Σας παραχωρεί πνευματικά δικαιώματα στο Λογισμικό της Uniblue ή σε Λογισμικό τρίτων, ούτε Σας παραχωρεί άδεια χρήσης, δικαίωμα ή συμφέρον σε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική ονομασία ή σήμα υπηρεσιών της Uniblue ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους. Η Uniblue κατέχει και διατηρεί κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον στο και από το Λογισμικό της Uniblue, όλα τα Αντίγραφα ή μέρη του Λογισμικού της Uniblue και οποιοδήποτε παράγωγο έργο. 9. Περιορισμένη εγγύηση Το Λογισμικό της Uniblue διατίθεται σε Εσάς "ως έχει", χωρίς εγγύηση ή άλλου τύπου αντιπροσώπευση. Το Λογισμικό της Uniblue διατίθεται ως λογισμικό γενικής χρήσης και όχι για ειδική χρήση από εσάς. Αποδέχεστε ότι η Uniblue και οι προμηθευτές της δεν ισχυρίζονται ούτε εγγυώνται ότι το Λογισμικό της Uniblue θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας ούτε ότι δεν περιλαμβάνει λάθη ή ατέλειες ούτε ότι θα διορθωθεί οποιαδήποτε ατέλεια λειτουργίας ή λειτουργικότητας του Λογισμικού της Uniblue. Η Uniblue περαιτέρω αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση και δήλωση κάθε είδους, εκπεφρασμένη ή υπονοούμενη, συμπεριλαμβανόμενων, χωρίς περιορισμό, των υπονοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση και μη παράβασης των πνευματικών δικαιωμάτων. Τυχόν υπονοούμενες εγγυήσεις που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ισχύουν για τριάντα (30) ημέρες ή για το συντομότερο διάστημα που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, το μεγαλύτερο εκ των δύο. Η χρήση του Λογισμικού της Uniblue από Εσάς γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη και φέρετε Εσείς την ευθύνη για τυχόν ενέργειες ή αποφάσεις που θα ληφθούν βασισμένες στο Λογισμικό της Uniblue, ανεξαρτήτως των συστάσεων που παρέχονται από το εν λόγω Λογισμικό. Η Uniblue δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με Λογισμικό τρίτων στο οποίο μπορεί να έχετε πρόσβαση ή περιλαμβάνεται στο Λογισμικό της Uniblue. 10. Περιορισμός ευθύνης. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ/ΘΕΣΜΟ, ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΑΛΛΟ, ΘΑ ΦΕΡΕΙ Η UNIBLUE Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ Ή

4 ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΒΛΑΒΗ Ή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΗΘΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ) ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ, Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ UNIBLUE, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ή ΤΗΝ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ή ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η UNIBLUE Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΧΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ UNIBLUE Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ, ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΑΛΛΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ UNIBLUE ( ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ). ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ. Ορισμένες νομοθεσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ευθύνης, οπότε οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για Εσάς. 11. Αποζημίωση Θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε την Uniblue των ευθυνών από τυχόν αξιώσεις, απώλειες, ευθύνες, ζημιές, πρόστιμα, ποινές, κόστη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) που θα προκύψουν από ή συνδέονται με τη χρήση του Λογισμικού της Uniblue από εσάς. Οι υποχρεώσεις σας, σύμφωνα με την παρούσα ενότητα, θα διατηρηθούν και μετά τη λήξη ισχύος ή τον τερματισμό του παρόντος Συμφωνητικού. 12. Απόρρητο Συμφωνείτε ότι η Uniblue μπορεί να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω του Λογισμικού της Uniblue για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Η επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται σε Εσάς, τα οποία μπορεί να έχει στη διάθεσή της η Uniblue (π.χ. μέσω των υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχονται σε Εσάς) θα διενεργείται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Uniblue, όπως αυτή ισχύει κάθε χρονική στιγμή. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πολιτική απορρήτου μας οποιαδήποτε στιγμή στην ιστοσελίδα 13. Λογισμικό τρίτων Μαζί με το Λογισμικό Uniblue ενδέχεται να διανέμεται και λογισμικό άλλου κατασκευαστή (το "Λογισμικό άλλου κατασκευαστή"). Για κάθε Λογισμικό άλλου κατασκευαστή μπορεί να απαιτούνται ειδοποιήσεις ή/και το Λογισμικό άλλου κατασκευαστή να διέπεται από διαφορετικούς όρους άδειας χρήσης. Για πρόσβαση στις εν λόγω απαιτούμενες ειδοποιήσεις και όρους άδειας χρήσης του Λογισμικού άλλου κατασκευαστή, εάν υπάρχουν, μπορείτε να ανατρέξετε στο φάκελο "Όροι άλλων κατασκευαστών" ο οποίος βρίσκεται στον κατάλογο εφαρμογών του Λογισμικού Uniblue ή μέσω του ίδιου του Λογισμικού άλλου κατασκευαστή. Με την αποδοχή της παρούσας Άδειας χρήσης, αποδέχεστε και τους όρους άδειας χρήσης, εάν υπάρχουν, βάσει των οποίων διατίθεται το Λογισμικό άλλου κατασκευαστή. Δεν επιτρέπεται να συμβληθείτε

5 συμβατικά με τη Uniblue όσον αφορά το Λογισμικό άλλου κατασκευαστή και η Uniblue δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση του από Εσάς. 14. Διάρκεια ισχύος και τερματισμός Η Διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας χρήσης είναι ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς, με την εξαίρεση της περίπτωσης του Αντιγράφου αξιολόγησης για το οποίο το προκαθορισμένο διάστημα ισχύος θα είναι αυτό για το οποίο η Uniblue θα σας διαθέσει το Αντίγραφο αξιολόγησης. Στο τέλος της Διάρκειας ισχύος, συμφωνείτε να απεγκαταστήσετε και να καταστρέψετε ή να διαγράψετε μόνιμα όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού της Uniblue πλην ενός, σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από τον τερματισμό ή τη λήξη. Μετά τη λήξη της Διάρκειας ισχύος, ορισμένες δυνατότητες και λειτουργίες του Λογισμικού της Uniblue ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν ή όλο το Λογισμικό της Uniblue ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η Άδεια χρήσης θα τερματιστεί αυτόματα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιονδήποτε από τους όρους της, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το Διάστημα ισχύος της Άδειας χρήσης, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος της Uniblue για αποζημίωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση τερματισμού, τερματίζεται αμέσως οποιαδήποτε άδεια χρήσης έχει χορηγηθεί βάσει του παρόντος και αμέσως θα επιστρέψετε στην Uniblue ή θα καταστρέψετε όλα τα Αντίγραφα του Λογισμικού της Uniblue που έχετε στην κατοχή Σας. Οι όροι του παρόντος Συμφωνητικού που προορίζονται να ισχύουν και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό του θα παραμείνουν σε ισχύ. 15. Υποστήριξη Η Uniblue μπορεί να Σας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για το Λογισμικό της Uniblue. Οποιαδήποτε υποχρέωση ενδέχεται να έχει η Uniblue για την υποστήριξη της προηγούμενης έκδοσης του Λογισμικού της Uniblue παύει να ισχύει κατά τη λήξη της Διάρκειας ισχύος ή τον τερματισμό της Άδειας χρήσης, όποια από τις δύο περιπτώσεις προκύψει νωρίτερα. Ενδέχεται να μην υπάρχει διαθέσιμη υποστήριξη για τη γλώσσα στην οποία έγινε αγοράστηκε το Λογισμικό της Uniblue. 16. Τροποποιήσεις Σε περίπτωση διάθεσης Αναβαθμίσεων, οι Αναβαθμίσεις θα συνοδεύονται από την παρούσα ή από νέα Άδεια χρήσης. Η εν λόγω διάθεση δεν παρατείνει τη Διάρκεια ισχύος της Άδειας χρήσης που παρέχεται με το παρόν. Σε περίπτωση που η Αναβάθμιση συνοδεύεται από νέα Άδεια χρήσης και δεν αποδέχεστε τους όρους αυτής της νέας Άδειας χρήσης, πρέπει να ενημερώσετε την Uniblue σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της διάθεσης. Εάν ενημερώσετε την Uniblue, η συμφωνία σας με την Uniblue εξακολουθεί να διέπεται από την παρούσα ή την τελευταία Άδεια χρήσης που έχετε αποδεχθεί, μέχρι τη λήξη της Διάρκειας ισχύος. Μετά τη λήξη της Διάρκειας ισχύος, αν ανανεώσετε την άδεια χρήσης του Λογισμικού της Uniblue ή συνεχίσετε να καταβάλλετε το κόστος του Δικαιώματος χρήσης, θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχθεί τη νέα άδεια χρήσης. 17. Γενικοί όροι Διατηρούνται τυχόν δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό άδειας χρήσης. Η παρούσα Άδεια χρήσης είναι ολόκληρη η συμφωνία που συνάπτεται ανάμεσα σε Εσάς

6 και την Uniblue σχετικά με το παρόν θέμα και υπερισχύει οποιασδήποτε ή όλων των προγενέστερων ή σύγχρονων προφορικών ή γραπτών συμφωνιών, εκπροσωπήσεων, διαπραγματεύσεων, τυχόν πρόσθετων όρων ή άλλης παρεμφερούς επικοινωνίας μεταξύ των μερών. Αν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας Άδειας χρήσης αποδειχθεί άκυρο, μη εκτελεστέο ή ανίσχυρο, το τμήμα αυτό θα θεωρηθεί διαγραμμένο και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων της Άδειας χρήσης. Αποτυχία οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών να επιβάλει οποιονδήποτε όρο της παρούσας Άδειας χρήσης δεν θα θεωρηθεί ως παραίτηση μελλοντικής εφαρμογής αυτού ή οποιουδήποτε άλλου όρου. 18. Επιλογή νομοθεσίας Η παρούσα Άδεια χρήσης θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας, Ευρώπη, με εξαίρεση τυχόν συγκρούσεων μεταξύ νόμων. 19. Δεσμευτική Διαιτησία ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ UNIBLUE ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: A. Σκοπός. Εάν έχετε μια Διαφορά (όπως ορίζεται παρακάτω) με την Uniblue, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω διαδικασίας άτυπης επίλυσης διαφορών με την Uniblue, Εσείς ή η Uniblue μπορείτε να επιλέξετε την επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διάταξης Διαιτησίας, αντί να προσφύγετε στη Δικαιοσύνη. Διαιτησία σημαίνει ότι θα έχετε δίκαιη δίκη ενώπιον αμερόληπτου διαιτητή και όχι σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων. B. Ορισμοί. Ο όρος "Διαφορά" περιλαμβάνει οποιαδήποτε διαφωνία, αξίωση ή διαμάχη ανάμεσα σε Εσάς και την Uniblue σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της σχέσης Σας με την Uniblue, είτε αυτή βασίζεται σε σύμβαση, θέσπισμα, κανονισμό, διάταγμα, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απάτης, της διαστρέβλωσης, της δόλιας παραπλάνησης, της αμέλειας ή οποιουδήποτε άλλου αδικήματος τελούμενου εκ προμελέτης ή εκ παραλείψεως), είτε σε οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία ή θεωρία που αναγνωρίζεται από τους κανόνες της ευθυδικίας, και περιλαμβάνει την εγκυρότητα, την εκτελεστότητα ή το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Διάταξης Διαιτησίας. Ο όρος "Διαφορά" θα έχει την ευρύτερη δυνατή έννοια. Στην παρούσα Διάταξη Διαιτησίας, ο όρος "Uniblue" περιλαμβάνει την Uniblue και τις μητρικές, θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες και καθένα από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους αυτών. Γ. Δικαίωμα εξαίρεσης. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ UNIBLUE ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ UNIBLUE ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPE), ΥΠΟΨΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ UNIBLUE ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΣ, ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ UNIBLUE ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΑΦΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ UNIBLUE ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΔΥΣΜΕΝΩΣ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ UNIBLUE Ή ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ UNIBLUE. Δ. Έναρξη Διαδικασίας Διαιτησίας/Επιλογή Διαιτητή. Εάν Εσείς ή η Uniblue επιλέξετε την επίλυση της Διαφοράς Σας με διαιτησία, σύμφωνα με την παρούσα Διάταξη Διαιτησίας, ο συμβαλλόμενος που κινεί τη διαδικασία διαιτησίας μπορεί να ανοίξει μια υπόθεση ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (American Arbitration Association) Case Filing Services, 1101 Lau-

7 rel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , υπό τους Κανόνες Εμπορικής Διαιτησίας της ΑΕΔ. Ε. Διαδικασίες Διαιτησίας: 1. Λόγω του γεγονότος ότι η/οι Άδεια(ες) χρήσης, το/α Προϊόν(τα) ή/και η/οι Υπηρεσία(ες) που Σας παρέχονται από την Uniblue αφορούν διαπολιτειακό ή/και διεθνές εμπόριο, ο Ομοσπονδιακός Νόμος περί Διαιτησίας (FAA) διέπει το διαιτητεύσιμο όλων των Διαφορών, και όχι ο πολιτειακός νόμος διαιτησίας. Το εφαρμοστέο ομοσπονδιακό δίκαιο ή το δίκαιο της πολιτείας όπου λαμβάνετε το προϊόν ή την υπηρεσία της Uniblue ενδέχεται, ωστόσο, να ισχύει και να διέπει την ουσία των Διαφορών, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν ισχύει η Διάταξη περί Επιλογής Νομοθεσίας της παρούσας Άδειας χρήσης. Δεν ισχύει κανένα πολιτειακό θέσπισμα σχετικά με τη διαιτησία βάσει της παρούσας Διάταξης Διαιτησίας. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της παρούσας Διάταξης Διαιτησίας και των κανόνων του επιλεχθέντος οργανισμού διαιτησίας, υπερισχύει η παρούσα Διάταξη Διαιτησίας. Αν η Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας δεν εφαρμόσει την παρούσα Διάταξη Διαιτησίας όπως αυτή διατυπώνεται εγγράφως, τότε δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ως οργανισμός διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών Σας με την Uniblue. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να απευθυνθούν σε έτερο οργανισμό διαιτησίας. Εάν οι συμβαλλόμενοι αδυνατούν να καταλήξουν σε συμφωνία, θα πρέπει να υποβάλουν αμοιβαία αίτηση σε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας για την υπόδειξη ενός οργανισμού διαιτησίας ο οποίος θα εφαρμόσει την παρούσα Διάταξη Διαιτησίας. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της παρούσας Διάταξης Διαιτησίας και των υπόλοιπων όρων της Άδειας χρήσης που έχει υπογραφεί με την Uniblue, υπερισχύει η παρούσα Διάταξη Διαιτησίας. 2. Η επίλυση της Διαφοράς πραγματοποιείται από μόνο έναν διαιτητή. Ο Διαιτητής θα έχει επίσης την αποκλειστική αρμοδιότητα να καθορίσει αν η Διαφορά υπόκειται σε διαιτησία, σύμφωνα με την παρούσα Διάταξη Διαιτησίας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η συμμετοχή σε διαιτησία ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμένη κοινολόγηση στοιχείων, ανάλογα με τους κανόνες του οργανισμού διαιτησίας που έχει επιλεγεί για την επίλυση της Διαφοράς. Ο διαιτητής οφείλει να σεβαστεί τυχόν αξιώσεις για προνόμια που αναγνωρίζονται από το νόμο και να λάβει τα δέοντα μέτρα για την προστασία των στοιχείων λογαριασμού των πελατών και άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών ή πληροφοριών αποκλειστικής εκμετάλλευσης. 3. Ο διαιτητής οφείλει να εκδώσει έγγραφη απόφαση, αλλά δεν είναι αναγκαίο να δηλωθεί αιτιολόγηση, εκτός και αν ζητηθεί από έναν από τους συμβαλλόμενους. Η απόφαση του διαιτητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί των συμβαλλομένων για τους σκοπούς της επιβολής της. 4. Αν η διαιτητική απόφαση αφορά καταβολή ποσού άνω των δολ. ΗΠΑ, κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε τριμελή επιτροπή διαιτητών που ελέγχεται από τον ίδιο οργανισμό διαιτησίας με έγγραφη προσφυγή η οποία θα κατατεθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της έγγραφης διαιτητικής απόφασης. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής διαιτητών επιλέγονται σύμφωνα με τους κανόνες του οργανισμού διαιτησίας. Ο οργανισμός διαιτησίας θα ενημερώσει, στη συνέχεια, τον άλλο συμβαλλόμενο σχετικά με την προσφυγή κατά της απόφασης. Η τριμελής επιτροπή διαιτητών εκδίδει την απόφασή της εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσφυγής του προσφεύγοντος συμβαλλομένου. Η απόφαση της τριμελούς επιτροπής διαιτητών είναι οριστική και δεσμευτική, εκτός αν υφίσταται δευτεροβάθμιο δικαίωμα που προβλέπεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας (FAA). Ζ. Περιορισμοί: 1. ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟ ΓΕΓΟΝΟΣ, ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Ή ΔΙΑΦΩΝΙΑ.

8 2. ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΜΕΡΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ή ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΓΩΓΗΣ ΕΓΕΡΘΕΙΣΑΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Ή ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΕΟΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ), ΑΛΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ UNIBLUE Ή ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η. Τόπος Διαιτησίας. Η διαιτησία λαμβάνει χώρα σε τοποθεσία που Σας βολεύει στην περιοχή όπου αγοράσατε το προϊόν ή την υπηρεσία από εμάς. Θ. Καταβολή Αμοιβών και Δαπανών Διαιτησίας. Η UNIBLUE ΘΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. ΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ. ΑΝ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ UNIBLUE, ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ UNIBLUE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΣΑΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΑΝ Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΥΠΕΡ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ UNIBLUE ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ. ΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ, ΤΟΤΕ Ο ΝΙΚΗΣΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ. ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΟΣΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Η UNIBLUE ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. Ι. Διαιρετότητα. Εάν κάποιος όρος της παρούσας Διάταξης Διαιτησίας κριθεί παράνομος ή μη εφαρμόσιμος, τότε ο συγκεκριμένος όρος θα αφαιρεθεί από την παρούσα Διάταξη Διαιτησίας και οι υπόλοιποι όροι της παρούσας Διάταξης Διαιτησίας παραμένουν σε πλήρη ισχύ και παράγουν έννομα αποτελέσματα. Εάν ο όρος σχετικά με την παραίτηση από συλλογική αγωγή κριθεί παράνομος ή μη εφαρμόσιμος, τότε το σύνολο της Διάταξης Διαιτησίας κρίνεται μη εφαρμόσιμο και η Διαφορά επιλύεται από δικαστήριο. Σε περίπτωση που το σύνολο της Διάταξης Διαιτησίας κριθεί παράνομο ή μη εφαρμόσιμο για οποιονδήποτε λόγο ή αν σε μια Διαφορά προβληθεί αξίωση η οποία έχει κριθεί από δικαστήριο ως εξαιρούμενη από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Διάταξης Διαιτησίας, Εσείς και η Uniblue συμφωνείτε να παραιτηθείτε, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, από το δικαίωμά Σας σε δίκη ενώπιον ενόρκων. Κ. Εξαιρέσεις από Διαιτησία. ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η UNIBLUE ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: (1) ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΗΝ UNIBLUE, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΑΧΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ, (2) ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ (3) Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ή ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΛΗΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Λ. Διατήρηση ισχύος. Η παρούσα Διάταξη Διαιτησίας συνεχίζει να ισχύει και μετά τη λήξη της Άδειας χρήσης ή/και την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας(ών) από την Uniblue. 20. Τόπος εκδίκασης κάθε άλλης προσφυγής Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα Άδεια χρήσης, (α) στις οποίες δεν είναι συμβαλλόμενος κάποιος πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών ή (β) οι οποίες αφορούν αξίωση η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις διαιτησίας της παραγράφου 19 για οποιονδήποτε

9 λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της έγκαιρης ειδοποίησής Σας σχετικά με εξαίρεση από Διαιτησία σύμφωνα με την παράγραφο 19(Γ) ανωτέρω, πρέπει να υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Μάλτας, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι η Uniblue διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να προσφύγει ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους Σας, εάν δεν είστε πολίτης της Μάλτας, για κάθε αδίκημα που απορρέει από τη χρήση του Λογισμικού της Uniblue από Εσάς. V End User License Agreement This End-User License Agreement (the "License" or "Agreement") is between Uniblue Systems Ltd (C32567), a limited liability company registered in Malta and having its registered address at Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By-Pass, Birkirkara BKR9037, Malta, Europe (hereinafter "Uniblue") and the end user ("You"). 1. Consent By installing the Uniblue Software and by marking the "I accept the terms of the License Agreement" checkbox, You are deemed to and do consent to be bound by and become a party to this License and You represent that You have the authority to enter into this Agreement. If You do not agree to be bound by all of the terms of this Agreement click the 'Cancel' button and do not install the Uniblue Software. If You purchased a license to the Uniblue Software on tangible or intangible media without the opportunity to review this License and You do not accept this Agreement, You may obtain a refund of the amount You originally paid if You (i) do not use the Uniblue Software and (ii) return it to the vendor from which it was acquired, or to Uniblue, together with proof of payment within thirty (30) days from the date of purchase. Uniblue has no obligation to make or cause a refund if the vendor is not authorized by Uniblue to sell or resell this License or to distribute the Uniblue Software. For the purposes of this Agreement, "Uniblue Software" shall mean the software displaying this License, any Upgrade thereof granted during the Term, Documentation and any Copies You are permitted to make under this Agreement, excluding Third Party Software. Uniblue recommends that You keep a copy of this Agreement for Your records. 2. Grant of the License Subject to the terms and conditions of this License, and subject to payment of applicable fees ("License Fee"), Uniblue grants You a limited, personal, non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable and revocable license to install during the Term and solely for Your own private use, three (3) Copies of the Uniblue Software and related written materials in either printed text or machine readable version (the "Documentation"). Any use of more copies of the Uniblue Software than are licensed is prohibited. The license for the Uniblue Software may not be shared by alternating use of the Uniblue Software between different computers. Following expiry of the Term, You may keep one copy of the Uniblue Software under the terms of the last License that You accepted. These limitations apply even if You receive the Uniblue Software on multiple media (e.g. electronic download and CD). For the purposes of this Agreement, "Copy" shall include the original installation of the Uniblue Software. You shall not allow and shall prevent others from making or obtaining copies of the Uniblue Software. 3. License Restrictions Unless specifically permitted in terms of this Agreement, You may not (i) copy, reproduce, change, modify, create a derivative work thereof, reverse compile or reverse engineer, disassemble, decompile or otherwise attempt to extract the source code or internal data of the Uniblue Software or any part thereof; (ii)

10 remove or in any way obscure any ownership or trademark notices on the Uniblue Software; (iii) sublicense, sell, rent, lease, transfer, assign, display, host, outsource, disclose, distribute or otherwise commercially exploit the Uniblue Software; (iv) circumvent any serial number or any other mechanism used or deployed by Uniblue to protect the Uniblue Software against unlicensed use, copying or distribution; (v) post or otherwise make available, the Uniblue Software or any portion thereof, including the serial number, on the Internet or other publicly available forum; (vi) export or re-export the Uniblue Software or any underlying information or technology in violation of the export laws of the United States, the European Community or any other applicable laws or regulations; or (vii) make any use of such Uniblue Software in any way that violates any applicable law. 4. Licensed Copies and Networks Any simultaneous storage, maintenance, or use of the Uniblue Software is prohibited. You agree either to implement access security mechanisms to prevent simultaneous use or to pay an additional fee according to the number of users with access to a network enabling use of the Uniblue Software by multiple computers simultaneously. 5. Upgrades and Content Updates Uniblue may provide You with Upgrades and/or Content Updates from time to time at no charge during the Term of this Agreement. For the purposes hereof, "Upgrade" means a new version of the Uniblue Software containing technical modifications, updated information, altered functionality, or any other changes that are intended by Uniblue to improve or to add to, delete or otherwise modify any aspect of the Uniblue Software; and "Content Update" means an update of the content used by the Uniblue Software that might need to be updated from time to time. Upgrades and/or Content Updates may be provided by Uniblue via on-line services. This License does not otherwise permit You to obtain and use Upgrades and/or Content Updates. Note: The Uniblue Software may require Content Updates in order to work effectively. 6. Evaluation Copy You may be granted an evaluation copy of the Uniblue Software free of charge (the "Evaluation Copy"). Certain features and/or functionality of the Uniblue Software may be locked or unavailable in the Evaluation Copy. In order to benefit from all features and functionality of the Uniblue Software, You must pay the License Fee and input a valid serial number. Upon such actions being taken, the Evaluation Copy shall cease from being considered an Evaluation Copy and all the terms of this Agreement shall commence to apply in their entirety. Clauses 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 and 20 shall apply equally to an Evaluation Copy. 7. Activation and other Technological Measures When You purchase a license You will be provided with a serial number. You must activate the Uniblue Software by entering the serial number as prompted by such Software. There may be other technological measures, including enforcement technology, in the Uniblue Software that are designed to prevent unlicensed or illegal use. You agree that Uniblue may use these measures in its reasonable discretion. 8. Intellectual Property Protection The Uniblue Software is protected by copyright, as well as other intellectual property laws both nationally and under international treaty provisions. Notwithstanding anything else, the Uniblue Software is licensed and not sold. This License does not give You any intellectual property rights in the Uniblue Software or any Third Party Software, and does not grant You any license, right or interest in any trade mark, trade name or service mark of Uniblue or any other third party. Uniblue owns and retains all right, title and interest in and to the Uniblue Software, all Copies or portions of the Uniblue Software, and any derivative works thereof.

11 9. Limited Warranty The Uniblue Software is provided to You under this License on an "as is" basis, without warranty or representation of any kind. The Uniblue Software is provided as general purpose software and not for Your particular use. You accept that Uniblue and its suppliers do not represent or warrant that the Uniblue Software will meet Your requirements or be error or defect free or that any defects in the operation or functionality of the Uniblue Software will be corrected. Uniblue further expressly disclaims all warranties and conditions of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement of intellectual property rights. Any implied warranties that cannot be excluded are limited to thirty (30) days or to the shortest period permitted by applicable law, whichever is the greater. Your use of the Uniblue Software is at Your sole risk and You are responsible for any decisions made and actions taken based on the Uniblue Software, irrespective of any recommendations proferred by such Software. Uniblue makes no representation regarding Third Party Software which may be accessed through or included with the Uniblue Software. 10. Limitation of Liability. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCE AND UNDER NO LEGAL THEORY/INSTITUTE, WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, WILL UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS, BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY BENEFICIARY FOR ANY DIRECT, IN- DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, EXEMPLARY, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (IN- CLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY DAMAGE FOR LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS, LOSS OF DATA, LOSS OF PRIVACY, LOSS OF CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, COM- PUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHAT- SOEVER) ARISING OUT OF, OR IN ANY WAY RELATED TO, THE USE OR THE INABILITY TO USE THE UNIBLUE SOFTWARE, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH ANY ASPECT OF THIS SOFTWARE, EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY, AND EVEN IF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL THE TOTAL LIABILITY OF UNIBLUE OR ITS SUPPLIERS WHETHER IN TORT, CONTRACT OR OTHERWISE, EXCEED THE AMOUNT ACTUALLY PAID BY YOU FOR THE UNIBLUE SOFTWARE ("LICENSE FEE"). YOU ACKNOWLEDGE THAT THE LICENSE FEE RE- FLECTS THIS ALLOCATION OF RISK AND THAT THE LIMITATION SET FORTH IN THIS SECTION IS AN ESSENTIAL ELEMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability, so the above limitations might not apply to You. 11. Indemnity You will indemnify and hold Uniblue harmless from any and all claims, losses, liabilities, damages, fines, penalties, costs and expenses (including attorney's fees) arising from or relating to Your use of the Uniblue Software. Your obligations under this section shall survive the expiration or termination of this Agreement. 12. Privacy You agree that Uniblue may collect and use information transmitted through the Uniblue Software to improve its products and services. Any personal information pertaining to You, which may be held by Uniblue (e.g. further to support services provided to You) shall be processed in accordance with the Uniblue Privacy Policy, as it exists at any relevant time. You may access our Privacy Policy at any time at

12 13. Third Party Software Other third party software may be distributed together with the Uniblue Software (the "Third Party Software"). Any and all such Third Party Software may require notices and/or be subject to different license terms. Such required Third Party Software notices and license terms, if any, may be accessed in the folder titled "Third Party Terms" located in the application directory of the Uniblue Software, or through the Third Party Software itself. By accepting this License Agreement, You are also accepting the license terms, if any, under which the Third Party Software is made available. You will not enter into a contractual relationship with Uniblue regarding such Third Party Software and Uniblue accepts no responsibility for Your use of same. 14. Term and Termination The Term of this License is for a period of one year from the date of purchase except with regards to an Evaluation Copy for which the default term shall be for so long as Uniblue makes such Evaluation Copy available to You. At the end of the Term, You agree to de-install and destroy or permanently erase all but one copy of the Uniblue Software within fifteen (15) days of termination or expiration. Following expiry of the Term, some features and functionality of the Uniblue Software may cease to function or the Uniblue Software may cease to function altogether. Notwithstanding the above, the License shall automatically terminate if You fail to comply with any of its terms, both during and following the Term of the License, without prejudice to the rights of Uniblue to compensation for damages in terms of the applicable law. Immediately upon such termination, any license granted hereunder shall terminate and You shall immediately return to Uniblue or destroy all Copies of the Uniblue Software in Your possession. The terms of this Agreement which are intended to survive expiration or termination shall remain in effect. 15. Support Uniblue may provide You with support services related to the Uniblue Software. Any obligation Uniblue may have to support the previous version of the Uniblue Software ends upon the expiration of the Term or the termination of the License, whichever is the earlier. Support may not be available in the language in which the Uniblue Software was acquired. 16. Modifications If Upgrades are granted, such Upgrades shall be accompanied by this or a new License. Such grant shall not extend the Term of the License granted hereunder. If the Upgrade is accompanied by a new License, and You do not accept the terms of such new License, You must notify Uniblue within thirty (30) days of such grant. If You do so notify Uniblue, Your agreement with Uniblue shall continue to be governed by this or the last License that You accepted, until the end of the Term. Following expiry of the Term, if You renew Your license of the Uniblue Software or You continue to pay Your License Fee, You will be deemed to have accepted the new license. 17. General Provisions Any rights not expressly granted under this License are being reserved. This License is the entire agreement between You and Uniblue with respect to this subject matter and supersedes any and all prior or contemporaneous oral or written agreements, representations, negotiations, any additional terms or other similar communication between the parties. If any part of this Agreement is found to be void, unenforceable or invalid, that part will be deemed stricken and will not affect the validity of the other License provisions. Failure by either party to enforce any provision of this License will not be deemed a waiver of future enforcement of that or any other provision. 18. Choice of Law

13 This Agreement will be governed by and construed under the Laws of Malta, Europe excluding any conflict of rules of law. 19. Binding Arbitration IF YOU ARE A UNITED STATES CITIZEN, YOU AGREE TO ARBITRATE DISPUTES WITH UNIBLUE AS FOLLOWS: A. Purpose. If You have a Dispute (as defined below) with Uniblue that cannot be resolved through an informal dispute resolution with Uniblue, You or Uniblue may elect to arbitrate that Dispute in accordance with the terms of this Arbitration Provision rather than litigate the Dispute in court. Arbitration means You will have a fair hearing before a neutral arbitrator instead of in a court by a judge or jury. B. Definitions. The term Dispute means any dispute, claim, or controversy between You and Uniblue regarding any aspect of Your relationship with Uniblue, whether based in contract, statute, regulation, ordinance, tort (including, but not limited to, fraud, misrepresentation, fraudulent inducement, negligence, or any other intentional or non-intentional tort), or any other legal or equitable theory, and includes the validity, enforceability or scope of this Arbitration Provision. Dispute is to be given the broadest possible meaning that will be enforced. As used in this Arbitration Provision, Uniblue means Uniblue and its parents, subsidiaries and affiliated companies and each of their respective officers, directors, employees and agents. C. Right to Opt Out. IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THIS ARBITRATION PROVI- SION, YOU MUST NOTIFY UNIBLUE IN WRITING WITHIN 30 DAYS OF THE DATE OF YOUR PROD- UCT ORDER BY VISITING OR BY MAIL TO UNIBLUE AT ORANGE POINT, DUN KARM STREET, B'KARA BY-PASS, BIRKIRKARA BKR9037, MALTA (EUROPE), ATTN: LEGAL DEPARTMENT. YOUR WRITTEN NOTIFICATION TO UNIBLUE MUST INCLUDE YOUR NAME, ADDRESS AND UNIBLUE ORDER NUMBER AS WELL AS A CLEAR STATEMENT THAT YOU DO NOT WISH TO RE- SOLVE DISPUTES WITH UNIBLUE THROUGH ARBITRATION. YOUR DECISION TO OPT OUT OF THIS ARBITRATION PROVISION WILL HAVE NO ADVERSE EFFECT ON YOUR RELATIONSHIP WITH UNIBLUE OR THE DELIVERY OF PRODUCTS OR SERVICES TO YOU BY UNIBLUE. D. Initiation of Arbitration Proceeding/Selection of Arbitrator. If You or Uniblue elect to resolve Your Dispute through arbitration pursuant to this Arbitration Provision, the party initiating the arbitration proceeding may open a case with the American Arbitration Association - Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043, , under the Commercial Arbitration Rules of the AAA. E. Arbitration Procedures: 1. Because the License(s), product(s) and/or service(s) provided to You by Uniblue concern interstate and/or international commerce, the Federal Arbitration Act ( FAA ), not state arbitration law, shall govern the arbitrability of all Disputes. However, applicable federal law or the law of the state where You receive the product or service from Uniblue may apply to and govern the substance of any Disputes if for any reason the Choice of Law Provision of this Agreement does not apply. No state statute pertaining to arbitration shall be applicable under this Arbitration Provision. If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rules of the arbitration organization chosen, this Arbitration Provision shall govern. If AAA will not enforce this Arbitration Provision as written, it cannot serve as the arbitration organization to resolve Your dispute with Uniblue. If this situation arises, the parties shall agree on a substitute arbitration organization. If the parties are unable to agree, the parties shall mutually petition a court of appropriate jurisdiction to appoint an arbitration organization that will enforce this Arbitration Provision as written.

14 If there is a conflict between this Arbitration Provision and the rest of the Agreement with Uniblue, this Arbitration Provision shall govern. 2. A single arbitrator will resolve the Dispute. The Arbitrator shall also have the sole authority to determine whether a Dispute is subject to arbitration in accordance with this Arbitration Provision. You should know that participating in arbitration may result in limited discovery depending on the rules of the arbitration organization that is chosen to resolve the Dispute. The arbitrator will honor claims of privilege recognized by law and will take reasonable steps to protect customer account information and other confidential or proprietary information. 3. The arbitrator will make any award in writing but need not provide a statement of reasons unless requested by a party. An award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction over the parties for purposes of enforcement. 4. If an award granted by the arbitrator exceeds $25,000, either party can appeal that award to a three-arbitrator panel administered by the same arbitration organization by a written notice of appeal filed within thirty (30) days from the date of entry of the written arbitration award. The members of the threearbitrator panel will be selected according to the rules of the arbitration organization. The arbitration organization will then notify the other party that the award has been appealed. The three-arbitrator panel will issue its decision within one hundred and twenty (120) days of the date of the appealing party s notice of appeal. The decision of the three-arbitrator panel shall be final and binding, except for any appellate right which exists under the FAA. F. Restrictions: 1. YOU MUST CONTACT US WITHIN ONE (1) YEAR OF THE DATE OF THE OCCURRENCE OF THE EVENT OR FACTS GIVING RISE TO A DISPUTE, OR YOU WAIVE THE RIGHT TO PURSUE ANY CLAIM BASED UPON SUCH EVENT, FACTS, OR DISPUTE. 2. ALL PARTIES TO THE ARBITRATION MUST BE INDIVIDUALLY NAMED. THERE SHALL BE NO RIGHT OR AUTHORITY FOR ANY CLAIMS TO BE ARBITRATED OR LITIGATED ON A CLASS ACTION OR CONSOLIDATED BASIS OR ON BASES INVOLVING CLAIMS BROUGHT IN A PUR- PORTED REPRESENTATIVE CAPACITY ON BEHALF OF THE GENERAL PUBLIC (SUCH AS A PRI- VATE ATTORNEY GENERAL), OTHER UNIBLUE CUSTOMERS, OR OTHER PERSONS SIMILARLY SITUATED. G. Location of Arbitration. The arbitration will take place at a location convenient to You in the area where You purchased the product or service from us. H. Payment of Arbitration Fees and Costs. UNIBLUE WILL ADVANCE ALL ARBITRATION FIL- ING FEES AND ARBITRATOR S COSTS AND EXPENSES UPON YOUR WRITTEN REQUEST GIVEN PRIOR TO THE COMMENCEMENT OF THE ARBITRATION. YOU ARE RESPONSIBLE FOR ALL ADDI- TIONAL COSTS THAT YOU INCUR IN THE ARBITRATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, FEES FOR ATTORNEYS OR EXPERT WITNESSES. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DECIDED IN UNIBLUE S FAVOR, YOU SHALL REIMBURSE UNIBLUE FOR THE FEES AND COSTS ADVANCED TO YOU ONLY UP TO THE EXTENT AWARDABLE IN A JUDICIAL PROCEEDING. IF THE ARBITRATION PROCEEDING IS DETERMINED IN YOUR FAVOR, YOU WILL NOT BE REQUIRED TO REIMBURSE UNIBLUE FOR ANY OF THE FEES AND COSTS ADVANCED BY UNIBLUE. IF A PARTY ELECTS TO APPEAL AN AWARD TO A THREE-ARBITRATOR PANEL, THE PREVAILING PARTY IN THE APPEAL SHALL BE ENTITLED TO RECOVER ALL REASONABLE ATTORNEYS FEES AND COSTS INCURRED IN THAT APPEAL. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THIS ARBITRATION PROVISION, UNIBLUE WILL PAY ALL FEES AND COSTS THAT IT IS REQUIRED BY LAW TO PAY. I. Severability. If any clause within this Arbitration Provision is found to be illegal or unenforceable, that clause will be severed from this Arbitration Provision, and the remainder of this Arbitration Provision will be given full force and effect. If the class action waiver clause is found to be illegal or unenforceable, the entire Arbitration Provision will be unenforceable, and the dispute will be decided by a court. In the event this entire Arbitration Provision is determined to be illegal or unenforceable for any reason, or if a claim is brought in a Dispute that is found by a court to be excluded from the scope of this Arbitration Provision, You and Uniblue have each agreed to waive, to the fullest extent allowed by law, any trial by jury.

15 J. Exclusions from Arbitration. YOU AND UNIBLUE AGREE THAT THE FOLLOWING WILL NOT BE SUBJECT TO ARBITRATION: (1) ANY CLAIM FILED BY YOU OR BY UNIBLUE THAT IS NOT AGGREGATED WITH THE CLAIM OF ANY OTHER CUSTOMER AND WHOSE AMOUNT IN CONTRO- VERSY IS PROPERLY WITHIN THE JURISDICTION OF A COURT THAT IS LIMITED TO ADJUDICAT- ING SMALL CLAIMS; (2) ANY DISPUTE OVER THE VALIDITY OF ANY PARTY S INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; AND (3) ANY DISPUTE RELATED TO OR ARISING FROM ALLEGATIONS AS- SOCIATED WITH UNAUTHORIZED USE OR RECEIPT OF PRODUCTS OR SERVICE. K. Continuation. This Arbitration Provision shall survive the termination of Your Agreement and/ or any Service(s) with Uniblue. 20. Venue For All Other Litigation All disputes arising out of or in relation to this Agreement that (a) do not include a United States citizen as party or (b) involve any claim that is not subject to the arbitration provisions of Section 19 for any reason, including, but not limited to, Your timely notice opting out of Arbitration in accordance with Section 19(C) above, shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Malta, provided however, that Uniblue retains the right, at its option, to pursue any litigation arising from Your use of the Uniblue Software in Your national Courts if You are not a citizen of Malta. V300911

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες 2015 Σημαντικές πληροφορίες Website Καταναλωτών της Sony Στην ιστοσελίδα www.sonymobile.com/support υπάρχει ένα τμήμα υποστήριξης, στο οποίο βοηθήματα και χρήσιμες συμβουλές βρίσκονται μόνο σε απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Русскии 69 Polski 89 Ελληνικά 111 Magyar AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...140 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...140 Διαδικτυακοι ιστοτοποι...140 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...134 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...135 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ...137 TV (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)...1377 Παρακολουθηση καναλιων...137 Αναζητηση καναλιων...137 Ταξινομηση καναλιων...138 EPG (ηλεκτρονικοσ οδηγοσ προγραμματοσ)...138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 5 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 5 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 5 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Στους Halsbury s Laws of England, Vol. 24, 4 η Έκδοση, παρ. 901, δίδεται ο ορισμός του «Διατάγματος» : «901. Meaning of Injunction. An injunction

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM Law4050/ 201 2:Gr e e kbondhol de rac t FOREWORD Although the present translation* remains faithful to the Greek text, an effort was made to depict, where possible, the terms of Law 4050/2012 using terminology

Διαβάστε περισσότερα

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE Greece CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership a) Sale of an IATA Location to an Outside Party If this represents a complete change of ownership of the

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance (English Version Pages 10-18) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5

Cyprus Thoroughbred Stud Book. Volume 5 Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 I Cyprus Thoroughbred Stud Book Volume 5 Published by the Cyprus Turf Club P O Box 22035, 1516 Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 765255 Fax: +357 22 765259 Email: turf@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα