ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

2 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία= Μέτρηση της έντασης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μετά την αλληλεπίδραση της με την ύλη (άτομα/ μόρια). ΚΑΤΑΤΑΞΗ Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Ατομική Φασματομετρία Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με ΑΤΟΜΑ Η πληροφορία αφορά άτομα AAS FS ICP-OES ICP-MS XRF Μοριακή Φασματομετρία Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με ΜΟΡΙΑ Η πληροφορία αφορά μόρια UV-Vis IR NMR MS (κατατάσσεται και στις «ειδικές» τεχνικές)

3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: Αποτελείται από δυο συνιστώσες: Ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό πεδίο που μεταβάλλονται ημιτονοειδώς και με την ίδια φάση σε επίπεδα κάθετα μεταξύ τους. Μορφή ενέργειας με ιδιότητες σωματιδίου και κύματος. Μετάδοση ενέργειας με τρόπο ασυνεχή. Κάθε δέσμη φωτός = ασυνεχή σειρά διακριτών σωματιδίων («πακέτα» ενέργειας), τα φωτόνια που κινούνται με την ταχύτητα του φωτός.

4 Μήκος Κύματος (λ): Γραμμική απόσταση μεταξύ δυο ομόλογων (ισοδύναμων) σημείων του κύματος. Εκφράζεται σε υποδιαιρέσεις του μέτρου: 1 μm = 10-6 m, 1 nm = 10-9 m. Συχνότητα (ν): Αριθμός μηκών κύματος ανά δευτερόλεπτο (μονάδες: Hertz, 1 Hz= 1 κύκλος / s). Κυματαριθμός: Εκφράζει τον αριθμό των μηκών κύματος σε 1 cm. Δηλαδή είναι το αντίστροφο του μήκους κύματος (1/λ), όπου το λ έχει μονάδες cm. Επομένως ο κυματαριθμός εκφράζεται σε cm -1. Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ισχύς (Ρ) ακτινοβολίας: Ενέργεια ακτινοβολίας ανά δευτερόλεπτο. Ένταση ακτινοβολίας: Ισχύς ακτινοβολίας ανά μονάδα γωνίας (P/ rad). Ταχύτητα φωτός (c) στο κενό: c = λ ν = m/s ( km/s). Σε μέσα διάδοσης εκτός κενού, η ταχύτητα είναι μικρότερη c/n (όπου n ο δείκτης διάθλασης του υλικού).

5 ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ Η ΣΕ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ (Ι) Ανάκλαση ακτινοβολίας (Reflection): Όταν η ακτινοβολία προσπίπτει σε διεπιφάνεια που χωρίζει δυο υλικά με διαφορετικούς δείκτες διάθλασης, ένα ποσοστό της ακτινοβολίας ανακλάται. Ο δείκτης διάθλασης είναι μέτρο της αλληλεπίδρασης της ακτινοβολίας με το μέσο διάδοσης (μεγάλος δείκτης διάθλασης μικρή ταχύτητα διάδοσης ακτινοβολίας). Διάθλαση ακτινοβολίας (Refraction): Αλλαγή κατεύθυνσης μιας ακτινοβολίας όταν αυτή προσπίπτει σε διεπιφάνεια που χωρίζει δυο διαφανή υλικά με διαφορετικό δείκτη διάθλασης Σημείωση: Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν παρατηρείται μεταβολή της συχνότητας της προσπίπτουσας ακτινοβολίας.

6 ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ Η ΣΕ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΥΟ ΥΛΙΚΩΝ (Ι) Διασπορά ακτινοβολίας (dispersion): Διαχωρισμός (πολυχρωματικής ακτινοβολίας) σε επιμέρους μήκη κύματος (οφείλεται στην μεταβολή του δείκτη διάθλασης με το μήκος κύματος). Περίθλαση ακτινοβολίας (diffraction): Εκτροπή μιας δέσμης παράλληλων ακτίνων από την ευθύγραμμη διάδοση λόγω πρόσπτωσης σε (ίδια τάξη μεγέθους με το μήκος κύματος της προσπίτπτουσας ακτινοβολίας).

7 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ Απορρόφηση ακτινοβολίας (absorption): Κατά την σύγκρουση ενός φωτονίου με ένα δέκτη (άτομο, ιόν, μόριο) υπάρχει πιθανότητα να απορροφηθεί η ενέργεια από τον δέκτη, ο οποίος διεγείρεται. Εκπομπή ακτινοβολίας (emission): Μετά την διέγερση του δέκτη (εσωτερικών ή εξωτερικών ηλεκτρονίων ή και του πυρήνα) με κάποια πηγή (π.χ. φλόγα, πλάσμα), ο δέκτης εκπέμπει φωτόνια χαρακτηριστικής ενέργειας. Φωταύγεια (Φθορισμός, Φωσφορισμός): Ειδική περίπτωση εκπομπής ακτινοβολίας, αποδιέγερση μορίου με εκπομπής δευτερογενούς ακτινοβολίας. Ο φθορισμός πραγματοποιείται πιο γρήγορα ( s) από τον φωσφορισμό ( s). Σκέδαση (scattering): Όταν η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία συναντήσει σωματίδια με πολύ μικρές διαστάσεις που αντιστοιχούν σε μεγέθη του μήκους κύματος της, μέρος της εκπέμπεται προς όλες τις κατευθύνσεις.

8 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ Επειδή Ε = h ν = h c/ λ, προκύπτει ότι όσο μικρότερο το μήκος κύματος της ακτινοβολίας τόσο μεγαλύτερη ενέργεια αυτή έχει.

9 ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ- ΥΛΗΣ Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία θεωρείται ως μια ροή σωματιδίων ή πακέτων ενέργειας, τα φωτόνια. Οι δέκτες της ύλης βρίσκονται σε διακριτές και καθορισμένες καταστάσεις (ενεργειακές στάθμες). Όταν ένας δέκτης της ύλης (άτομο, μόριο, ιόν) αλλάζει κατάσταση τότε απορροφά ή εκπέμπει ποσότητα ενέργειας ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΣΗ με την διαφορά των δυο ενεργειακών καταστάσεων. Αυτή η απορροφώμενη ή εκπεμπόμενη ενέργεια συνδέεται με το μήκος κύματος της ακτινοβολίας που εκπέμπεται ή απορροφάται με τον τύπο: ΔΕ = Ε 1 - Ε 0 = h ν = h c/ λ

10 ΤΥΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Θεμελιώδης κατάσταση: Η κατώτερη ενεργειακή κατάσταση ενός ατόμου, μορίου ή ιόντος (Ε 0 ). Διεγερμένη κατάσταση: Οποιαδήποτε ενεργειακή κατάσταση υψηλότερης ενέργειας (Ε 1, Ε 2,..) από την θεμελειώδη. Στην περίπτωση ενός μορίου, η ολική του ενεργειακή κατάσταση προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους συνιστωσών: Ε ολική = Ε ηλεκτρονιακή + Ε δόνησης + Ε περιστροφική + Ε άλλες Ηλεκτρονιακές καταστάσεις: Οφείλονται στην κίνηση των ηλεκτρονίων γύρω από τον πυρήνα του ατόμου. Δονητικές καταστάσεις: Οφείλονται στις δονήσεις των μορίων. Περιστροφικές καταστάσεις: Οφείλονται στην περιστροφή των μορίων γύρω από τα κέντρα βάρους τους.

11 ΦΑΣΜΑΤΑ Φάσμα: Γραφική παράσταση της έντασης της ακτινοβολίας σε σχέση με το μήκος κύματος ή της συχνότητας ν. Φάσμα απορρόφησης/ εκπομπής: Όταν το φάσμα οφείλεται σε απορρόφηση ή σε εκπομπή ακτινοβολίας. Ατομικό/ Μοριακό Φάσμα: Η απορρόφηση ή η εκπομπή ακτινοβολίας από ένα μόριο είναι σαφώς πολυπλοκότερη σε σχέση με ένα άτομο. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Οι στενές ατομικές γραμμές οφείλονται μόνο σε ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις.

12 ΜΟΡΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Τα μοριακά φάσματα απορρόφησης οφείλονται όχι μόνο σε ηλεκτρονιακές μεταπτώσεις, αλλά και μεταβολές των δονητικών και περιστροφικών καταστάσεων των μορίων. Τα φάσματα απορρόφησης επηρεάζονται από την πολυπλοκότητα των χημικών ειδών (άτομα, ιόντα, μόρια), την φυσική κατάσταση (στερό, υγρό ή αέριο) και το περιβάλλον (διαλύτης) των χημικών ειδών.

13 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Πηγή ακτινοβολίας. Σύστημα ρύθμισης της έντασης ακτινοβολίας της πηγής, ευθυγράμμισης και εστίασης της δέσμης. Μονοχρωμάτορας. Κυψελίδα δείγματος. Ανιχνευτής ακτινοβολίας. Η σειρά που βρίσκονται τα παραπάνω τμήματα διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των φασματομετρικών μεθόδων.

14 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΟΡΕΣ Διατάξεις που διαχωρίζουν την συνεχή πολυχρωματική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι πηγές σε επί μέρους μήκη κύματος, δηλ. μονοχρωματική ακτινοβολία (πρίσματα, φράγματα) ή απομονώνουν στενές ζώνες περιοχών μήκους κύματος (φίλτρα). Φίλτρα: Επιτρέπουν την μετάδοση μόνο μιας συγκεκριμένης περιοχής μήκους κύματος απορροφώντας την υπόλοιπη περιοχή. Το δραστικό πλάτος τους ορίζεται ως η περιοχή μηκών κύματος που Τ = Τ max /2 (Τ: διαπερατότητα, βλέπε για ορισμό Διαφάνεια 20). Πρίσματα- Φράγματα: Διαχωρίζουν την πολυχρωματική ακτινοβολία της πηγής σε επιμέρους μήκη κύματος Δυνατότητα συνεχούς μεταβολής τους μήκους κύματος της πηγής για την σάρωση (scanning).

15 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (RESOLUTION) ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΟΡΑ Η διαχωριστική ικανότητα R είναι ένα αδιάστατο μέγεθος που εκφράζει την ικανότητα ενός μονοχρωμάτορα να διαχωρίζει γειτονικές φασματικές γραμμές. Όπου ο μέσος όρος των μηκών κύματος δυο φασματικών γραμμών και Δλ: η διαφορά μήκους κύματος των δυο γειτονικών φασματικών γραμμών. Παράδειγμα: Η διαχωριστική ικανότητα ενός μονοχρωμάτορα για τον διαχωρισμό των δυο γειτονικών φασματικών γραμμών του Νατρίου (589.0 και nm) είναι R= nm/0.6 nm= 980.

16 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΙΣΜΑ: όπου b: το μήκος της βάσης του και dn/dλ: η μεταβολή του δείκτη διάθλασης με το μήκος κύματος. Γενικά ισχύει: 5000 < R < ΦΡΑΓΜΑ: όπου l: το μήκος του φράγματος, Ν: αριθμός χαραγών του φράγματος και n (1, 2, 3...) η τάξη της ακτινοβολίας. Γενικά ισχύει: R >

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1. Ποια η διαχωριστική ικανότητα ενός φράγματος μήκους 15 cm 600 χαραγών/ mm στην πρώτη τάξη; 2. Πόσες χαραγές (αυλάκια/ mm) πρέπει να έχει ένα φράγμα μήκους 10 cm ώστε να μπορεί να διαχωρίσει την φασματική γραμμή του χρυσού (λ= nm) (στην πρώτη τάξη) από του σιδήρου (l= nm);

18 ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ Φασματόμετρα απλής δέσμης: Από τον μονοχρωμάτορα του οργάνου εξέρχεται μια και μόνη δέσμη. Για την αφαίρεση της παράσιτης ακτινοβολίας υπάρχουν δυο επιλογές: 1) Εισαγωγή του τυφλού διαλύματος (blank) στην κυψελίδα και ρύθμιση της κλίμακα ανάγνωσης του οργάνου, ώστε να δείχνει απορρόφηση Α=0 και, ακολούθως, τοποθέτηση του δείγματος της προσδιοριζόμενης ουσίας και μέτρηση της απορρόφησης, 2) Πραγματοποίηση δυο μετρήσεων απορρόφησης, τυφλού και δείγματος και αφαίρεση του σήματος του τυφλού από το δείγμα. Φασματόμετρα διπλής δέσμης: Η μονοχρωματική δέσμη που παράγεται από τον μονοχρωμάτορα χωρίζεται σε δυο παράλληλες δέσμες της ίδιας ισχύος. Η μια προσπίπτει στην κυψελίδα με το τυφλό διάλυμα και η άλλη στην κυψελίδα με το διάλυμα του δείγματος. Η δέσμη που προσπίπτει στο τυφλό διάλυμα παίζει ρόλο αφαιρετικής δέσμης και στον ανιχνευτή του φασματομέτρου μετριέται ο λόγος σήμα τυφλού/ σήμα δείγματος.

19 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (Ι) 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑ Εκπεμπόμενη ακτινοβολία Χρειαζόμαστε να μετρήσουμε την ισχύ της ακτινοβολίας που εξέρχεται (εκπέμπεται) από το δείγμα. Σήμα ανιχνευτού = κ (Συγκέντρωση αναλύτη) + β (Ανεπιθύμητος) σταθερός όρος: Οφείλεται σε «σκοτεινό» ρεύμα

20 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΙΙ) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software Εισερχόμενη ακτινοβολία (Ρ 0 ) ΔΕΙΓΜΑ Εξερχόμενη ακτινοβολία (Ρ) Χρειαζόμαστε 2 μετρήσεις: Ισχύς της ακτινοβολίας που εισέρχεται στο δείγμα (Ρ 0 ) και ισχύς ακτινοβολίας που εξέρχεται (Ρ 1 ) από το δείγμα. Διαπερατότητα (Transmittance, T): Το κλάσμα της εισερχόμενης ακτινοβολίας που εξέρχεται από το δείγμα Τ = Ρ/ Ρ 0 ή %Τ. Απορρόφηση (Absorbance, A): Ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της διαπερατότητας Α: A = log(p 0 /P). Προσοχή: Λογαριθμική κλίμακα.

21 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΙΙΙ) ΝΟΜΟΣ LAMBERT- BEER Εισερχόμενη ακτινοβολία (Ρ 0 ) Εξερχόμενη ακτινοβολία (Ρ) b Πάχος κυψελίδας Α = ε b c ε: Μοριακή απορροφητικότητα (l/(mol cm)) b: πάχος κυψελίδας (cm) Για μονοχρωματική ακτινοβολία, η απορρόφηση είναι ανάλογη με την οπτική διαδρομή b μέσα στο υλικό και την συγκέντρωση του χημικού είδους που απορροφά.

22 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ LAMBERT- BEER Η ακτινοβολία να είναι μονοχρωματική. Μοναδικό φαινόμενο η απορρόφηση. Ομοιόμορφος όγκος του δείγματος. Κάθε χημικό είδος (άτομο, μόριο, ιόν) να απορροφά ξεχωριστά και να μην αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο νόμος Lambert- Beer ισχύει για αραιά διαλύματα (< 0.01 Μ): Σε πυκνά διαλύματα οι αποστάσεις μεταξύ των χημικών ειδών είναι μικρές και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Αποκλίσεις από τον νόμο Lambert- Beer μπορεί να οφείλονται στις συνθήκες μέτρησης (π.χ. σκέδαση της ακτινοβολίας λόγω ύπαρξης μεγάλων μορίων στο διάλυμα, απώλεια ακτινοβολίας λόγω ανάκλασης στις επιφάνειες της κυψελίδας, κ.λ.π.) ή και σε οργανολογική αστάθεια.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ: Μέτρηση της έντασης της (συνήθως) ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με (φωτοηλεκτρικούς ήάλλους κατάλληλους) μεταλλάκτες, μετάτην αλληλεπίδραση της με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1895: Ανακάλυψη ακτίνων Χ (Wilhelm Conrad). 1912: Οι ακτίνες Χ περιθλώνται από τα άτομα ενός κρυστάλλου όπως περιθλάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ % «'Λ''' "Γ~ a g M M ^ ρί i\ iisiaii# f.h ι ^Φ & * ty Ι ' 'J ISpfli. * '.' i i i,&λ JW t^-kl '' / ί. Γ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡνχφβΜΐ^Μϊ

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Βιοϊατρική Οπτική I Λέιζερ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση φωτός με

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός

2. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός - -. Μεταφορά ενέργειας από Η/Μ κύµατα. Ένταση του φωτός Βασικό χαρακτηριστικό των Η/Μ κυµάτων είναι ότι µεταφέρουν ενέργεια, ορµή και στροφορµή. Η εφαρµογή της αρχής της διατήρησης της ενέργειας, οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση ακτίνων Χ. Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος. του Beer. Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1.

Απορρόφηση ακτίνων Χ. Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος. του Beer. Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1. Απορρόφηση ακτίνων Χ Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος του Beer. I = I x e μ Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1. Ο ανηγμένος συντελεστής απορρόφησης (μ/ρ) (cm 2 /gr) μ λ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑ 4α ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΧΚ4α) ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2014-15 ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜAΤΑ Τίτλος Πειράματος: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes

Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του δείκτη ηχομείωσης αερόφερτου θορύβου με τη χρήση των sound intensity probes ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης του ήχου και του

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/Y ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ fof2 ΜΕ ΠΡΟ ΡΟΜΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα