Πολιτικές και Διαδικασίες Χρέωσης σε Αναδιαμορφώσιμα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτικές και Διαδικασίες Χρέωσης σε Αναδιαμορφώσιμα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πολιτικές και Διαδικασίες Χρέωσης σε Αναδιαμορφώσιμα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Eυστράτιος Γ. Δημόπουλος Επιβλέποντες: Λάζαρος Μεράκος, Καθηγητής ΕΚΠΑ Αθανασία Αλωνιστιώτη, Διδάκτορας ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πολιτικές και Διαδικασίες Χρέωσης σε Αναδιαμορφώσιμα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Ευστράτιος Γ. Δημόπουλος Επιβλέποντες: Λάζαρος Μεράκος, Καθηγητής ΕΚΠΑ Αθανασία Αλωνιστιώτη, Διδάκτορας ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005

4 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πολιτικές και Διαδικασίες Χρέωσης σε Αναδιαμορφώσιμα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Ευστράτιος Γ. Δημόπουλος Α.Μ.: ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: Λάζαρος Μεράκος, Καθηγητής ΕΚΠΑ Αθανασία Αλωνιστιώτη, Διδάκτορας ΕΚΠΑ

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην πτυχιακή εργασία αυτή ξεκαθαρίζονται οι βασικές έννοιες για την χρέωση στα δίκτυα 4 ης γενιάς, εισάγεται μια οντότητα για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χρέωσης των software vendors από το σύστημα και αναπτύσσεται μια εφαρμογή που προσομοιώνει τη χρέωση όπως αυτή ορίζεται στο πλαίσιο OSA/ PARLAY. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στις έννοιες της χρέωσης, λογιστικής και τιμολόγησης στο χώρο του διαδικτύου αλλά και των τηλεπικοινωνιών, στα υπάρχοντα μοντέλα χρέωσης, στις οντότητες αλλά και στα επιχειρησιακά μοντέλα για τα δίκτυα 2 ης και 3 ης γενιάς. Επιχειρείται μια πρώτη επαφή με τα αναδιαμορφώσιμα συστήματα των μελλοντικών δικτύων 4 ης γενιάς και της απαιτήσεις για τη χρέωση σε αυτά. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη χρέωση τη λογιστική και την τιμολόγηση. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση μιας οντότητας (module) για την εισαγωγή και επεξεργασία πολιτικών χρέωσης για αναδιαμόρφωση πρωτοκόλλων, καθώς επίσης και για διαπραγμάτευση της χρέωσης των downloadable πρωτοκόλλων από τους software ης vendors. Στην συνέχεια μελετήθηκαν πολιτικές και διαδικασίες χρέωσης για δίκτυα 4 γενιάς με δυνατότητες αναδιαμόρφωσης. Δόθηκε έμφαση σε σενάρια που αφορούν: Την αναδιαμόρφωση των πρωτοκόλλων του τερματικού από τον software vendor με σκοπό την αναβάθμιση του (διόρθωση σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν κατά τη χρήση ή και προσθήκη χαρακτηριστικών για την καλύτερη λειτουργία του). Περιπτώσεις περιαγωγής, όπου ο χρήστης για να κάνει χρήση των υπηρεσιών του δικτύου που έχει επισκεφτεί μπορεί να χρειαστεί να μεταφορτώσει software για την αναβάθμιση των πρωτοκόλλων του τερματικού του. Περιπτώσεις αναδιαμόρφωσης της στοίβας πρωτοκόλλων του τερματικού για την παροχή υπηρεσιών που δεν υποστηρίζονται από τα υπάρχοντα πρωτόκολλα του τερματικού ή και για λόγους συνδεσιμότητας κατά την μετάβαση από ένα δίκτυο σε άλλο. Στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχουν συνοδευτικά σχόλια, διαγράμματα κλάσεων, καταστάσεων και αλληλεπίδρασης, καθώς και αναλυτική περιγραφή των μεθόδων της εφαρμογής που έγινε και περιέχεται στο cd-rom. Στην εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε μέρος της λειτουργικότητας των διεπαφών χρέωσης, όπως καθορίζονται από το OSA/PARLAY πλαίσιο. Τέλος παρατίθεται ένα παράρτημα με τις σημαντικότερες συντμήσεις και τα σύμβολα που βρίσκονται εντός του κειμένου. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Αναδιαμορφώσιμα δίκτυα επικοινωνιών 4 ης γενιάς ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αναδιαμόρφωση, Χρέωση, Λογιστική, Τιμολόγηση, Οντότητα χ Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 4

6 SUMMARY In this final work are clarified the basic significances of charging in the networks of 4th generation, an entity for the transaction of software vendors charging process is imported and an application that simulates the charging procedure,as this is defined in OSA / PARLAY framework, is developed. The first chapter is an import in the concepts of charging, accounting and billing in the internet but also telecommunications world, in the existing charging models, in the entities and the operational models of 2nd and 3rd generation networks. A first contact with the reconfigurable systems of future networks of 4th generation is attemted and the charging requirements in them. The capital is completed presenting a completed platform for the charging accounting and billing. The second chapter presents a module for the import and treatment of charging policies for protocol reconfiguration, as well as for negotiation of debit of downloadable protocols from software vendors. Then, were studied charging policies and processes for networks of 4th generation with reconfiguration capabilities. Emphasis is given in scripts that concern: The protocol reconfiguration of the terminal from the software vendor aiming at upgrade (correction of faults that was realised at the use or even addition of characteristics for better operation). Roaming cases, where the user in order to make use of the visited network services it is possible to need to download software to upgrade the protocols of his terminal. Cases of terminal s protocol reconfiguration on the benefit of services that is not supported by the existing protocols of terminal or even for reasons of connectivity at the transition from a network to an other. In the third chapter exist accompanying comments, case and interaction diagrams, as well as analytic description of application methods implemented and contained in the cd - rom. In this application a part of the OSA /PARLAY charging interfaces functionality is implemented. Finally is mentioned an annex with the more important abbreviations and the symbols that are found inside the text. Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 5

7 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον καθηγητή μου Λάζαρο Μεράκο, τη διδάκτορα του ΕΚΠΑ Αθανασία Αλωνιστιώτη και την υποψήφια διδάκτορα Μαρία Κουτσοπούλου για την στήριξη, βοήθεια και καθοδήγηση τους σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς μου. Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 6

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάσταση που επικρατεί στις κινητές επικοινωνίες σήμερα Χρέωση, λογιστική και τιμολόγηση [2] Χρέωση, λογιστική και τιμολόγηση στον κόσμο του διαδικτύου Η εξέλιξη της έρευνας Λειτουργικό πρότυπο (μοντέλο) Χρέωση, λογιστική, τιμολόγηση στον κόσμο των κινητών τηλεπικοινωνιών Η εξέλιξη της έρευνας Λειτουργικό πρότυπο (μοντέλο) Η αρχιτεκτονική του δικτύου [1] Οι δικτυακές οντότητες που εμπλέκονται στη χρέωση [2] Εμπλεκόμενοι παίχτες στην παροχή υπηρεσιών [ 1, 3] Υπαρκτά και νέα πρωτοποριακά επιχειρησιακά μοντέλα [ 1,3] Αναδιαμορφώσιμα (reconfigurable) συστήματα και μελλοντικά δίκτυα [1] Απαιτήσεις για τη χρέωση σε αναδιαμορφώσιμα δίκτυα [ 1,3] Απαιτήσεις για την χρέωση σύμφωνα με την IETF Απαιτήσεις για την χρέωση σύμφωνα με την 3GPP Μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη χρέωση, τη λογιστική και την τιμολόγηση [ 1, 4] Εισαγωγή στην πλατφόρμα CAB Σύντομη περιγραφή της λειτουργίας χρέωσης στα υπάρχοντα δίκτυα Εκκρεμή ζητήματα χρέωσης Περιγραφή του CAB Η υπηρεσία CAB στις διαφορετικές σχέσεις μεταξύ VHE-VASP Χρέωση βασισμένη στη θέση (Location Based Charging) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ X ΤΟΥ CAB Λειτουργίες της οντότητας X Software download registration Software download parameters reconfiguration Σενάρια χρέωσης για την αναδιαμόρφωση πρωτοκόλλων του κινητού τερματικού Customer Care Scenario Αναδιαμόρφωση πρωτοκόλλων για συνδεσιμότητα ή παροχή υπηρεσίας Χρέωση του χρήστη Χρέωση του παρόχου υπηρεσιών Χρέωση του κινητού διαχειριστή Roaming User Scenario Roaming User Scenario (1a) Roaming User Scenario (1b) Roaming User Scenario (2) Roaming User Scenario (3) Roaming User Scenario (4) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΟΛΙΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ OSA/ PARLAY CHARGING API [ 5,6] Διαγράμματα κλάσεων του charging SCF Περιγραφή μεθόδων της υλοποίησης Μέθοδοι του εξυπηρετητή Μέθοδος createchargingsession () Μέθοδος creditamountreq () Μέθοδος debitamountreq () Μέθοδος directcreditamountreq() Μέθοδος directdebitamountreq() Μέθοδος extendlifetimereq() Μέθοδος getamountleft() Μέθοδος getlifetimeleft() Μέθοδος release() Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 7

9 Μέθοδος reserveamountreq () Μέδοδοι του πελάτη Μέθοδος creditamounterr() Μέθοδος creditamountres() Μέθοδος debitamounterr() Μέθοδος debitamountres() Μέθοδος directcreditamounterr() Μέθοδος directcreditamountres() Μέθοδος directdebitamounterr() Μέθοδος directdebitamountres() Μέθοδος extendlifetimeerr() Μέθοδος extendlifetimeres() Μέθοδος reserveamounterr() Μέθοδος reserveamountres() Μέθοδοι που δεν προβλέπονται από το OSA/PARLAY Μέθοδος parse Μέθοδος Tp_PrintError Διαγράμματα καταστάσεων(state Transition Diagrams) Διαγράμματα καταστάσεων για το IpChargingSession Session Created State Amount Reserved State Volume Reserved State Reservation Ended State Σενάρια χρεώσεων για τη δοκιμή της υλοποίησης Σενάριο χρέωσης με κράτηση και πληρωμή σε δόσεις Σενάριο άμεσης χρέωσης Παραδοχές για το Service Level Agreement Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 8

10 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η κατάσταση που επικρατεί στις κινητές επικοινωνίες σήμερα. Οι εξελίξεις στον τομέα των κινητών τηλεπικοινωνιών είναι ραγδαίες. Οι νέες τεχνολογίες, αποτέλεσμα της σύγκλισης των τηλεπικοινωνιών με το Internet, θα δώσουν σε όλους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση μέσω του κινητού τους τηλεφώνου, οπουδήποτε και να βρίσκονται, στις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που σήμερα παρέχονται από το διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών έχει αλλάξει πολύ, λόγω της ραγδαίας αύξησης της τεχνολογίας. Μέχρι πριν λίγο καιρό, ορισμένες υπηρεσίες όπως απλές τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα SMS θεωρούνταν πολυτέλεια, ενώ οι καταναλωτές επιζητούν πλέον άλλων ειδών «πολυτέλειες», όπως ενημέρωση για την επικαιρότητα, τον καιρό, την κίνηση του χρηματιστηρίου, εφαρμογές Java, αποστολή και λήψη μηνυμάτων ΜΜS, και μηνυμάτων βίντεο καθώς και άλλων Multimedia υπηρεσιών. Και το σημαντικότερο, όλα τα παραπάνω τα θέλουν οπουδήποτε και αν βρίσκονται, με όποιον πάροδο και αν έχουν συμβόλαιο και βέβαια με χαμηλή και διάφανη χρέωση. Στη δεύτερη και σε μικρότερο βαθμό στην τρίτη γενιά δικτύων, οι υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες ήταν άκαμπτα ενσωματωμένες στον δικτυακό εξοπλισμό ή είχαν αναπτυχθεί με ιδιόκτητα εργαλεία από διαχειριστές δικτύων ή κατασκευαστές υλικού. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στην διαθεσιμότητα περιορισμένων υπηρεσιών, οι οποίες μάλιστα ήταν στενά συνδεδεμένες με τον τύπο του δικτύου ή και τον κατασκευαστή του εξοπλισμού στον οποίο έτρεχαν. Η σύγκλιση των κόσμων των τηλεπικοινωνιών και του πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), είχε έναν ισχυρό αντίκτυπο στις εξελίξεις. Στις κινητές επικοινωνίες τρίτης γενιάς και μετά, μια ανοικτή και πολύπλοκη αγορά αναμένεται να αναδυθεί : κινητές συσκευές με σημαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά (φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές παλάμης, κυψελωτά τηλέφωνα κλπ) θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών εφαρμογών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχουν αναπτυχθεί από «τρίτους» παροχείς υπηρεσιών, οι οποίοι τυπικά δεν στοχεύουν μόνο στα κινητά δίκτυα, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τεχνολογιών ασύρματης σύνδεσης (UMTS, GPRS, WLAN, Bluetooth). Εφαρμογές και υπηρεσίες θα παρέχονται στους τελικούς χρήστες, κάνοντας χρήση μια μεγάλης ποικιλίας δικτυακών τεχνολογιών και ετερογενών επικοινωνιακών υποδομών, οι οποίες θα πρέπει να συγκλίνουν και να συλλειτουργούν αδιάκοπα, ώστε να εξασφαλίζουν συνεπή, διάφανη και πανταχού παρούσα παροχή υπηρεσίας στους τελικούς χρήστες, αποκρύπτοντας την εσωτερική πολυπλοκότητα του δικτύου. Τα μελλοντικά δίκτυα επικοινωνιών 4 ης γενιάς θα χρησιμοποιούν ταυτόχρονα πολλαπλές τεχνολογίες ασύρματης πρόσβασης (GSM, GPRS, UMTS, Wireless LAN, Satellite, κλπ). Τα αντίστοιχα κινητά τερματικά αντί να διαθέτουν παραμετροποιημένα και προεγκατεστημένα όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας για όλες τις παραπάνω τεχνολογίες ασύρματης πρόσβασης, θα είναι σε θέση, αξιοποιώντας μηχανισμούς download και online εγκατάστασης λογισμικού να αναδιατάσσουν τα πρωτόκολλα τους ώστε να επικοινωνούν με το εκάστοτε σύστημα ασύρματης πρόσβασης. Η αναδιάταξη αυτή επεκτείνεται και στις Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 9

11 προσφερόμενες υπηρεσίες για αυτά τα τερματικά, οι οποίες θα πρέπει να είναι προσαρμόσιμες για να λειτουργούν σε ένα ευρύ περιβάλλον λειτουργίας(από WLAN μέχρι adhoc ασύρματα δίκτυα Bluetooth παράλληλα με τα υφιστάμενα GSM και UMTS δίκτυα). Τα σχέδια χρέωσης, λογιστικής και τιμολόγησης που είχαν χρησιμοποιηθεί στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και δεδομένων μέχρι σήμερα ήταν αρκετά απλά. Οι χρήστες χρεωνόντουσαν με έναν επίπεδο τρόπο, βασισμένο στη συνδρομή τους ή/ και στη διάρκεια της σύνδεσης τους, είτε χρησιμοποιούσαν το δίκτυο για μια τηλεφωνική συνδιάλεξη, είτε για να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο. Παρόλο που η τεχνολογία των δικτύων αυτών είναι αρκετά διαφορετική, οι χρήστες είχαν περίπου την ίδια ποιότητα υπηρεσίας για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούσαν. Συγκεκριμένα στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα παρέχεται η ίδια ποιότητα για οποιαδήποτε κλήση χρήστη, ενώ στο διαδίκτυο, που είναι ένα περιβάλλον «καλύτερης προσπάθειας» (best effort) όλοι οι χρήστες διαχειρίζονται ισότιμα όταν κάνουν χρήση μιας υπηρεσίας πάνω από το πρωτόκολλο διαδικτύου (IP). Κατά το πρόσφατο παρελθόν έγινε κατανοητό ότι το πρωτόκολλο διαδικτύου θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Αυτό βασίστηκε στην δυνατότητα που παρέχει το πρωτόκολλο διαδικτύου, για παροχή ασύνδετων υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες με έναν εφικτό τρόπο. Αυτό το νέο μοντέλο εισάγει κάποιες δυσκολίες σε ότι αφορά την εκτέλεση της διαδικασίας χρέωσης. Αναμένεται, σε αντίθεση με τις υπάρχουσες προσεγγίσεις, ότι ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια πληθώρα υπηρεσιών που θα παρέχονται τόσο από τον δικό του διαχειριστή, όσο και από διαχειριστές άλλων δικτύων, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη πρόσθετων συμβολαίων. Για να γίνει αυτό εφικτό είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, που θα εμπεριέχουν όλους τους «παίχτες» και που θα παρέχουν τη δυνατότητα διαμοιρασμού των κερδών με έναν ασφαλή, ευέλικτο και διάφανο τρόπο. Επιπλέον η εξέλιξη των κινητών τερματικών και οι δυνατότητες αναδιαμόρφωσης των δικτύων καθώς και θέματα που αφορούν στην προσαρμοστικότητα των υπηρεσιών, εγείρουν πρόσθετες απαιτήσεις και πολυπλοκότητα στους μηχανισμούς χρέωσης που θα εφαρμοστούν στο μέλλον. Επιπλέον η διείσδυση του IP στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, προκαλεί την υιοθέτηση και δημιουργία νέων σχεδίων για την παροχή υπηρεσιών που θα μπορούν να τρέχουν σε πραγματικό χρόνο σε αποδεκτή ποιότητα από τους χρήστες. Η ανάπτυξη τέτοιων σχεδίων σηματοδοτεί και την απαιτούμενη διαφοροποίηση μεταξύ των χρηστών, καθώς η πληροφορία και τα πακέτα ανταλλάσσονται στο δίκτυο. Αυτή η διαφοροποίηση με τη σειρά της, δημιουργεί την ανάγκη για δημιουργία νέων μηχανισμών που θα συλλέγουν όλη την πληροφορία, που σχετίζεται με την χρέωση κάθε χρήστη και στη συνέχεια, μετά από την κατάλληλη επεξεργασία, θα επιβάλλουν ένα εύκαμπτο πλάνο τιμολόγησης στους τελικούς χρήστες. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται με έναν τρόπο που θα εξασφαλίζει την δυνατότητα για εφαρμογή διαφόρων πολιτικών χρέωσης (βασισμένες στο περιεχόμενο, στην τοποθεσία κλπ). Οι τρέχουσες τεχνολογικές πρόοδοι στα κινητά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και στο διαδίκτυο τείνουν να αλλάξουν τα υπάρχοντα επιχειρησιακά πρότυπα. Αυτοί οι διαφορετικοί κόσμοι συγκλίνουν και δημιουργούν μια ελεύθερη αγορά, όπου ένας μεγάλος αριθμός ανεξάρτητων προμηθευτών εφαρμογών και υπηρεσιών θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους χρήστες μέσω ενός περιορισμένου αριθμού παροχέων δικτύου. Ταυτόχρονα η εξέλιξη των υπαρχουσών τεχνολογιών δικτύων και η προδιαγραφή των νέων εννοιών Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 10

12 απαιτεί νέες προηγμένες και ολιστικές λύσεις σε αρκετούς τεχνικούς τομείς. Μια τέτοια περιοχή συσχετίζεται με τη σχεδίαση και τη διαχείριση νέων περίπλοκων λειτουργιών και πρωτοκόλλων για να υποστηρίξει καινοτόμους, εύκαμπτους και αποδοτικούς μηχανισμούς χρέωσης, λογιστικής και τιμολόγησης. 1.2 Χρέωση, λογιστική και τιμολόγηση [2] Χρέωση, λογιστική και τιμολόγηση στον κόσμο του διαδικτύου Η εξέλιξη της έρευνας Η χρέωση, η λογιστική και η τιμολόγηση έχουν εμπνεύσει ένα διαφορετικό σύνολο από ερευνητές που εργάζονται για το σχεδιασμό νέων πρωτοκόλλων και πλαισίων. Η ομάδα εργασίας Authentication (πιστοποίησης), Authorization (εξουσιοδότησης) and Accounting (λογιστικής) (AAA), που δημιουργήθηκε από την Internet Engineering Task Force, έχει εστιάσει στην ανάπτυξη των απαιτήσεων για την πιστοποίηση, εξουσιοδότηση και λογιστική όπως εφαρμόζεται στη δικτυακή πρόσβαση. Τέτοιες απαιτήσεις μαζεύτηκαν από διάφορες IETF ομάδες εργασίας (π. χ., NASREQ, MOBILE IP, ROAMOPS) και έπειτα η ομάδα εργασίας AAA ζήτησε υποβολή των πρωτοκόλλων που θα κάλυπταν αυτές τις απαιτήσεις και αξιολόγησε τη λειτουργία τους. Η δουλεία τους εστίαζε σε ένα μεγάλο εύρος περιοχών που μια αρχιτεκτονική AAA θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη. Το 1999 η ΑΑΑ εστίασε στην προδιαγραφή ενός πρωτοκόλλου λογιστικής για την υποστήριξη του Mobile IP, NASREQ και roaming ταυτοχρόνως. Μια άλλη ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε από την IETF ήταν η Authentication, Authorization and Accounting ARCHitecture Research Group (AAAARCH), η οποία δημιουργήθηκε για να ερευνήσει σε βάθος θέματα που αφορούσαν τη χρέωση, λογιστική και τιμολόγηση καθώς και αρχιτεκτονικές τους. Οι δύο αυτές ομάδες συνεργάστηκαν στενά για να δημιουργήσουν την ΑΑΑ αρχιτεκτονική της επόμενης γενιάς. Σήμερα, ο στόχος τους είναι ο άμεσος καθορισμός και η λεπτομερής περιγραφή ενός λειτουργικό προτύπου λογιστικής για πρόσβαση σε κάθε τύπο δικτύου. Μια άλλη οργάνωση, η IPDR, η οποία καθιερώθηκε το 1999, είναι μια ανοιχτή κοινοπραξία από ηγετικούς φορείς παροχής υπηρεσιών, προμηθευτές εξοπλισμού, ολοκληρωτές συστημάτων, προμηθευτές μηχανισμών τιμολόγησης. Ο οργανισμός IPDR υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και έχει ως στόχο να μειώσει το χρόνο και το κόστος ανάπτυξης τους. Η δραστηριότητα τυποποίησής τους εστιάζει στο ορισμό ενός τύπου εγγραφής-χρήσης (usage record) καθώς και στην προδιαγραφή πρωτοκόλλων παράδοσης. Θέματα τιμολόγησης και λογιστικής στο διαδίκτυο ερευνούνται επίσης στα πλαίσια ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, όπως είναι τα IST, M3I, NG και Moby Dick. Ο κύριος στόχος του προγράμματος M3I είναι να επιτρέψει αποδοτική διαχείριση των πόρων μέσω της χρήσης διαφορετικών προτύπων χρέωσης. Το πρόγραμμα Moby Dick καθορίζει μια αρχιτεκτονική πιστοποίησης, εξουσιοδότησης, λογιστικής και χρέωσης (Authentication Authorization Accounting Charging) για τα δίκτυα IP. Τέλος το πρόγραμμα διαδικτύου NG εστιάζει στην ανάπτυξη και εισαγωγή μηχανισμών ποιότητας υπηρεσίας για το Διαδίκτυο και σε αυτό το πλαίσιο περιγράφεται ένα βασισμένο στον προμηθευτή σύστημα λογιστικής. Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 11

13 Λειτουργικό πρότυπο (μοντέλο) Σχήμα 1 :Το λειτουργικό πρότυπο της IETF. Σε αυτό το πρότυπο με τον όρο «μέτρηση» (metering) εννοούμε τη διαδικασία συλλογής όλων των δεδομένων που σχετίζονται με κατανάλωση πόρων του δικτύου και εκτελείται από συσκευές του δικτύου. Για να γίνει εφικτή η παραπάνω λειτουργικότητα είναι απαραίτητο οι συσκευές του δικτύου να ανταλλάσσουν τα δεδομένα με έναν καθορισμένο τρόπο. Με τον όρο «λογιστική» (accounting) εννοούμε τη συλλογή και αποθήκευση των λογιστικών δεδομένων και εκτελείται από τον διαχειριστή λογιστικής (accounting server). Η «λογιστική» μπορεί επιπλέον να συμπεριλαμβάνει: σύνοψη της περιλαμβανόμενης πληροφορίας, ελαχιστοποίηση των διπλότυπων δεδομένων καθώς και τη δημιουργία και επεξεργασία των εγγραφών μιας συνόδου. Επιπλέον οι εγγραφές συνόδου και τα σχετιζόμενα με αυτές IDs παράγονται και διαμερίζονται. Η «λογιστική» είναι επίσης υπεύθυνη για την προώθηση των εγγραφών αυτών σε άλλες όμοιες οντότητες, στην περίπτωση που έχουμε τερματικά περιαγωγής. Τα χαρακτηριστικά της λογιστικής έχουν άμεση εξάρτηση από την εφαρμοζόμενη πολιτική χρέωσης. Αυτά τα χαρακτηριστικά περιέχουν στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του χρήστη, τον τύπο της υπηρεσίας, τον όγκο των μεταδιδόμενων δεδομένων, τον χρόνο έναρξης και περάτωσης της συνόδου, τους δεσμευμένους πόρους του δικτύου κατά τη διάρκεια μια συνόδου κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαφορετικές οργανώσεις εμπλέκονται σε μια λογιστική διαδικασία, τα λογιστικά στοιχεία και οι εγγραφές συνόδου θα διαπεράσουν τα διοικητικά όρια. Η διαδικασία της λογιστικής η οποία περιλαμβάνει τη συλλογή των πληροφοριών για τη χρήση των πόρων μιας οντότητας μέσα σε μια διοικητική περιοχή για τη χρήση μέσα σε άλλη διοικητική περιοχή καλείται λογιστική διά-περιοχών (inter-domain accounting). Σε ένα περιβάλλον πολλών περιοχών υπάρχει συχνά διαφορετική λογιστική στα συστήματα που χρησιμοποιούνται. Επομένως, διαφορετικοί τρόποι για την παρουσίαση των πληροφοριών είναι δυνατόν να υπάρξουν σε κάθε περιοχή. Κατά συνέπεια, η τυποποίηση της λογιστικής και των εγγραφών συνόδου όπως και η αποδοχή ενός γενικού ΑΑΑ πρωτοκόλλου είναι θεμελιώδης. Η λειτουργία της «τιμολόγησης» (billing) εξετάζει την προετοιμασία των λογαριασμών και την παρουσίαση στο συμβαλλόμενο μέρος που είναι αρμόδιο για την πληρωμή. Αυτή η λειτουργία λαμβάνει τις εγγραφές συνόδου ή τα επεξεργασμένα λογιστικά στοιχεία από τη λειτουργία λογιστικής μέσω ενός πρωτοκόλλου μεταφοράς όπως SMTP, FTP ή HTTP. Τέλος, προετοιμάζει τη χορήγηση τιμολογίων σύμφωνα με την κατάλληλη πολιτική τιμολόγησης. Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 12

14 1.2.2 Χρέωση, λογιστική, τιμολόγηση στον κόσμο των κινητών τηλεπικοινωνιών Η εξέλιξη της έρευνας Η χρέωση, η λογιστική και η τιμολόγηση υπήρξαν αρκετά σημαντικά θέματα για τους φορείς των κινητών τηλεπικοινωνιών από την πρόωρη ανάπτυξη των πρώτων συστημάτων. Η άφιξη των κινητών συστημάτων 3 ης γενιάς, εντούτοις, μαζί με την κυριαρχία του πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) στη δικτυακή υποδομή, επέβαλε την ανάγκη να σχεδιαστεί και να επεκταθεί ένα νέο πλαίσιο. Αυτό το πλαίσιο έχει επηρεαστεί από τρεις κύριους παράγοντες: Την ενισχυμένη λειτουργικότητα των νέων συστημάτων (δηλ., GPRS, 3G). Την ανάγκη να συντηρηθούν και να ενισχυθούν οι υπάρχουσες και καλά καθορισμένες διαδικασίες (π.χ., διαδικασίες διανομής των κερδών από την χρέωση ενός χρήστη σε περιαγωγή μεταξύ των παροχέων). Το επιχειρησιακό μοντέλο που προβλέπεται από τους παροχείς, στο οποίο κρατούν το βασικό ρόλο όχι μόνο στη συνδεσιμότητα των δικτύων αλλά και στην παροχή υπηρεσιών. Στην 3GPP, η ομάδα εργασίας SA5 είναι αρμόδια για τη διαχείριση τηλεπικοινωνιών και εστιάζει σε ζητήματα χρέωσης, παρέχοντας νέες τεχνικές προδιαγραφές και αναφορές. Συγχρόνως, το UMTS φόρουμ εξετάζει επίσης αυτά τα ζητήματα και έχει προσδιορίσει ένα σύνολο από σχετικές απαιτήσεις. Από τότε που άρχισαν να μας απασχολούν ζητήματα σχετικά με την διαχείριση της χρέωσης, μια οργάνωση, αποκαλούμενη «The Global Billing Association», έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει τη συζήτηση, τον καθορισμό και τη διάδοση ζητημάτων, προβλημάτων, προκλήσεων και λύσεων που αφορούν θέματα τιμολόγησης. Ζητήματα που αφορούν τη χρέωση, τη λογιστική και τιμολόγηση έχουν επίσης ερευνηθεί στα πλαίσια του προγράμματος IST MOBIVAS, που είχε ως αποτέλεσμα ένα ενσωματωμένο σύστημα (που ονομάζεται Charging Accounting Billing). Αυτό συλλέγει τις πληροφορίες χρέωσης, παράγει έναν ενιαίο λογαριασμό χρήστη, και διανέμει το εισόδημα μεταξύ των περιληφθέντων φορέων. Το σύστημα CAB σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε έχοντας λάβει υπόψη τις σχετικές προσεγγίσεις και συστάσεις της 3GPP Λειτουργικό πρότυπο (μοντέλο) Σχήμα 2 : Το λειτουργικό πρότυπο της 3GPP. Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 13

15 Η λειτουργία της «χρέωσης» (charging) συλλέγει τις πληροφορίες που είναι σχετικές με τo φορολογήσιμο γεγονός από τους διάφορους κόμβους δικτύων. Oι πληροφορίες χρέωσης που παράγονται από τους κόμβους δικτύων είναι δομημένες στη μορφή μιας «εγγραφής χρεωστικής πληροφορίας» (Charging Data Record) και μεταφέρονται μέσω τυποποιημένων πρωτοκόλλων χρέωσης. Αυτό είναι μια καλά καθιερωμένη διαδικασία η οποία βρίσκεται σε χρήση από την καθιέρωση του GSM και μέχρι σήμερα η σύντμηση CDR αντιπροσώπευσε «τις εγγραφές λεπτομέρειας κλήσης» (Call Detail Records).H λειτουργία της χρέωσης είναι αρμόδια για την περαιτέρω επεξεργασία και προσωρινή αποθήκευση το παραγόμενων CDRs, για το συσχετισμό των τμηματικών εγγραφών και για την ασφαλή μεταφορά τους στη λειτουργία της τιμολόγησης. Τα CDRs μεταφέρονται στη λειτουργία της τιμολόγησης μέσω ενός πρωτοκόλλου μεταφοράς, όπως το File Transfer Access Management (μεταφορά, πρόσβαση και διαχείριση αρχείων), το FTP, ή το TFTP (τετριμμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων). Η λειτουργία χρέωσης ολοκληρώνεται από δύο οντότητες, την CGF (Charging Gateway Function) και την CCF (Charging Collection Functionality). Η λειτουργία της «τιμολόγησης» (billing) επεξεργάζεται τις εγγραφές που φθάνουν από τη λειτουργική οντότητα χρέωσης σύμφωνα με τα αντίστοιχα δασμολόγια, που είναι αποθηκευμένα στον κατάλογο εγχώριας θέσης (HomeLocationRegister),ο κύριος κατάλογος που αποθηκεύει τις αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με το κάθε συνδρομητή, ή στο σύστημα τιμολόγησης, και υπολογίζει τη δαπάνη για την οποία ο χρήστης θα χρεωθεί. Στην περίπτωση των χρηστών που βρίσκονται σε περιαγωγή, η λειτουργία της «λογιστικής» (accounting) είναι αρμόδια για τη διανομή της χρέωσης μεταξύ του οικιακού περιβάλλοντος (home environment), του δικτύου εξυπηρέτησης (serving Network) και του χρήστη, και έπειτα για τον υπολογισμό του μεριδίου που ανήκει σε κάθε πάροδο. Η εγγραφή της τιμολόγησης (billing record) που είναι σχετική με τον περιπλανώμενο χρήστη διαβιβάζεται στον πάροδο του οικιακού δικτύου του, χρησιμοποιώντας την διαδικασία μεταφοράς λογαριασμού (Transfer Account Procedure) και μια συγκεκριμένη μορφή TAP. Η μεταφορά των TAP εγγραφών μεταξύ των επισκεπτόμενων (visited) και των οικιών (home) κινητών δικτύων μπορεί να εκτελεσθεί άμεσα, ή μέσω ενός γραφείου συμψηφισμού (clearing house). Τα γραφεία συμψηφισμού είναι ανεξάρτητοι επιχειρησιακοί φορείς αρμόδιοι για την δημιουργία, δασμολόγηση (tariffing) και επαναδασμολόγηση (re-tariffing) των TAP εγγραφών. Ο υπολογισμός του εισοδήματος μεταξύ των παροχέων συμβαίνει κανονικά μια φορά το μήνα. Σε μια ανοικτή αγορά, όπου πολλές ανεξάρτητες οντότητες (Mobile Operator, Network & Application Service Providers) περιλαμβάνονται στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών, μια καλά καθορισμένη λογιστική λειτουργία θα επωμιστεί το βάρος της αυτόματης διανομής του εισοδήματος τους Η αρχιτεκτονική του δικτύου [1] Η δομή του ενός δικτύου κινητών 3 ης γενιάς χωρίζεται λογικά στο δίκτυο κορμού (Core Network), και στο δίκτυο πρόσβασης (Access Network). Το δίκτυο κορμού αποτελείται από μια περιοχή μεταγωγής κυκλώματος (Circuit Switched domain), μια περιοχή μεταγωγής πακέτου (Packet Switched domain), ένα υποσύστημα IP πολυμέσων(ip Multimedia Subsystem) και μία περιοχή υπηρεσιών (Service domain). Δύο διαφορετικοί Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 14

16 τύποι δικτύων πρόσβασης χρησιμοποιούνται από το δίκτυο κορμού: το Base Station Subsystem (BSS) για το GSM και το Radio Network System (RNS) για το UMTS. Η περιοχή μεταγωγής κυκλώματος αναφέρεται στο σύνολο όλων των οντοτήτων του δικτύου κορμού που προσφέρουν έναν CS-τύπο σύνδεσης για την κυκλοφορία χρηστών όπως και σε όλες οντότητες που υποστηρίζουν τη σχετική σηματοδότηση. Ένας CS-τύπος σύνδεσης είναι μια σύνδεση για την οποία διαθέτει το δίκτυο τους πόρους κατά την εγκαθίδρυση της σύνδεσης και τους απελευθερώνει στην απελευθέρωση της σύνδεσης. Οι περιληφθείσες οντότητες είναι το κέντρο μετατροπής κινητών-υπηρεσιών (Mobile Switching Center), ο κεντρικός υπολογιστής MSC, η λειτουργία (Media GateWay ), το MSC πυλών (GatewayMSC), ο κεντρικός υπολογιστής GMSC, και η αλληλεπιδρούσα λειτουργία (InterWorking Function). Η περιοχή μεταγωγής πακέτου αναφέρεται στο σύνολο όλων των οντοτήτων του δικτύου κορμού που προσφέρουν έναν PS-τύπο σύνδεσης για την κυκλοφορία χρηστών όπως και σε όλες τις οντότητες που υποστηρίζουν τη σχετική σηματοδότηση. Ένας PS-τύπος σύνδεσης μεταφέρει την πληροφορία των χρηστών χρησιμοποιώντας μια αυτόνομη αλληλουχία δυαδικών ψηφίων που αποκαλούνται πακέτα. Κάθε πακέτο μπορεί να δρομολογηθεί ανεξάρτητα από το προηγούμενο. Άλλες οντότητες που συμμετέχουν στην διαδικασία είναι ο κόμβος υποστήριξης GPRS (Serving GPRS Support Node), η πύλη του κόμβου υποστήριξης GPRS (Gateway GPRS Support Node), και η πύλη συνόρων (Border Gateway). Το IMS έχει εισαχθεί πρόσφατα προκειμένου να επιτρέψει πρόσωπο με πρόσωπο σε πραγματικό χρόνο υπηρεσίες (π.χ. κλήσεις φωνής) πάνω από μια περιοχή μεταγωγής πακέτου. Η εισαγωγή ενός μοντέλου πολυμεσικών κλήσεων που βασίστηκε στο πρωτόκολλο έναρξης συνόδου (Session Initiation Protocol) έκανε εφικτή την παράδοση σε πραγματικό χρόνο πολυμεσικών υπηρεσιών βασισμένων στο IP συμπεριλαμβανομένης και της φωνής πάνω από IP (voice over IP). Το IMS περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του δικτύου κορμού που παρέχουν υπηρεσίες που βασίζονται στο IP τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και σε μη-πραγματικό-χρόνο, αλλά και πολυμεσικές υπηρεσίες πρόσωπο με πρόσωπο (person-to-person) ή πρόσωπο με μηχανή (person-to-machine), οι οποίες περιλαμβάνουν ήχο, βίντεο, κείμενο, συνομιλία, κ.λπ., και συνδυασμό αυτών και οι οποίες παραδίδονται πέρα από την περιοχή μεταγωγής πακέτου. Άλλες οντότητες που συμμετέχουν στο IMS είναι η λειτουργία ελέγχου συνόδου κλήσης (Call Session Control Function), λειτουργία ελέγχου πύλης πολυμέσων (Media Gateway Control Function), η πύλη πολυμέσων (Media GateWay),ο ελεγκτής λειτουργίας των πόρων πολυμέσων (Multimedia Resource Function Controller),λειτουργία ελέγχου πυλών ξεμπλοκαρίσματος (Breakout Gateway Control Function), και ο διαχειριστής εφαρμογών (Application Server). Η περιοχή υπηρεσιών ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα των υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τον προμηθευτή δικτύων (π.χ., υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (Multimedia Messaging Service), υπηρεσία θέσης (LoCation Service), ή από ανεξάρτητους φορείς παροχής υπηρεσιών/ εφαρμογών που χρησιμοποιούν την αρχιτεκτονική (Open Service Access). Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 15

17 Η αρχιτεκτονική OSA που διευκρινίστηκε από την 3GPP και που υιοθετείται από το ευρωπαϊκό ίδρυμα προτύπων τηλεπικοινωνιών (European Telecommunications Standards Institute) ανοίγει τα δίκτυα 2 ης γενιάς μέσω ανοικτών διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογής (Application Programming Interface), επιτρέποντας στoυς ανεξάρτητους υπεύθυνους για την ανάπτυξη εφαρμογών υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουν το υπόβαθρο των δικτύων χωρίς να το εκθέσουν σε μη εξουσιοδοτημένες επιχειρησιακές οντότητες Οι δικτυακές οντότητες που εμπλέκονται στη χρέωση [2] Σχήμα 3 : Οντότητες που συμμετέχουν στην δημιουργία, επεξεργασία και μεταφορά της χρεωστικής πληροφορίας Η CGF παρέχει έναν μηχανισμό για να μεταφέρουν τις πληροφορίες χρέωσης από τους κόμβους υποστήριξης GPRS (GSNs) στη λειτουργία της τιμολόγησης. Επιπλέον, ενεργεί ως μονάδα προσωρινής αποθήκευσης για την συλλογή των CDRs σε πραγματικό χρόνο και είναι σε θέση να εκτελέσει τη συνένωση των CDRs και προεπεξεργασία των πεδίων τους. Τα CDRs μεταφέρονται από τα GSNs στο CGF μέσω της τυποποιημένης διεπαφής GA και κάνοντας χρήση του πρωτοκόλλου χρέωσης GTP. Το CGF μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα χωριστό δικτυακό στοιχείο, την πύλη χρέωσης (Charging Gateway), ή ενσωματώνεται στα GSNs. Η CCF είναι αρμόδια για την περιοχή IMS και είναι μία λογική λειτουργία ισοδύναμη με την CGF. Επιπλέον, είναι σε θέση να επικυρώσει, να συνδυάσει, να αθροίσει, και να παγιώσει την λαμβανόμενη πληροφορία χρέωσης, να παράγει τμηματικές εγγραφές, να αφαιρεί διπλότυπα χρεωστικά δεδομένα, και να υποστηρίζει διαμοιρασμό του φόρτου,πλεονασμός, υψηλή διαθεσιμότητα, και αποδοτική διαχείριση των CDRs που παράγονται. Οι οντότητες δικτύων IMS στέλνουν το CDRs στο CCF μέσω της τυποποιημένης διεπαφής RF (εκτός από το AS που χρησιμοποιεί τη διεπαφή RA). Όσον αφορά το πρωτόκολλο χρέωσης, χρησιμοποιούμενο πέρα από τη διεπαφή RF, το πρωτόκολλο Diameter προτάθηκε αρχικά αλλά μια απόφαση δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 16

18 Τα δικτυακά στοιχεία που παράγουν τι εγγραφές χρέωσης είναι: Το MSC, για την περιοχή μεταγωγής κυκλώματος: Πληροφορίες σχετικές με διάρκεια κλήσης, την πηγή (ο αριθμός που καλεί), και ο προορισμός (ο καλούμενος αριθμός), την αιτία για τη λήξη, κλπ. Τα GSNs για την περιοχή μεταγωγής πακέτου: Πληροφορίες σχετικές με χρήση μιας ράδιο διεπαφής και των γενικών πόρων GPRS. Αυτά τα CDRs περιλαμβάνουν ιδιότητες όπως η διάρκεια χρήσης (Διάρκεια πλαισίου PDP), η πηγή (εξυπηρετούμενη IP διεύθυνση), και ο προορισμός (όνομα σημείου πρόσβασης (Access Point Name)), ο όγκος των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, πληροφορίες σχετικές με την ποιότητα υπηρεσίας κλπ. Το proxy-cscf, το serving-cscf, το interrogating -CSCF, το MGCF, το MRFC, το BGCF, και ο εξυπηρετητής εφαρμογών για το IMS, το οποίο εγκαθιδρύει και ελέγχει τις IP συνόδους πολυμέσων μεταξύ των χρηστών. Σχετικά με την περιοχή υπηρεσιών, υπηρεσίες εφαρμογής τέτοιες σαν την υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (MMS) και η υπηρεσία θέσης (LCS) είναι σε θέση να παραγάγουν τις πληροφορίες χρέωσης υπό μορφή CDRs. Τα CDRs που παράγονται από τον MMS relay/server περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τη χρήση των MMS πόρων, την πηγή και τον προορισμό, την χρήση των πόρων περιοχών PS, και την χρήση εξωτερικών δικτύων δεδομένων. Τέλος, δύο συστατικά αρμόδια για την χρέωση περιεχομένου έχουν εισαχθεί πρόσφατα. Ειδικότερα, η λειτουργία χρέωσης περιεχομένου συνδρομητή (Sybscribers Content Charging Function) η οποία χειρίζεται αιτήσεις για χρέωση περιεχομένου, όταν ένας συνδρομητής κάνει πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο περιεχόμενο. Τα αιτήματα χρέωσης περιεχομένου στέλνονται συνήθως στο SCCF από την λειτουργία χρέωσης προμηθευτών περιεχομένου (Content Provider Charging Function). H CPCF λαμβάνει τα αιτήματα χρέωσης περιεχομένου από τον κεντρικός υπολογιστής περιεχομένου, τα επεξεργάζεται, και τα αναμεταδίδει στο SCCF. Τέλος η CPCF διατηρεί και διαχειρίζεται τον λογαριασμό για τον προμηθευτή περιεχομένου Εμπλεκόμενοι παίχτες στην παροχή υπηρεσιών [ 1, 3] Μέχρι πρόσφατα το μοντέλο που κυριαρχούσε στα κινητά δίκτυα ήταν πολύ απλό, αφού οι μόνες οντότητες που υπήρχαν ήταν ο χρήστης (user) και ο κινητός διαχειριστής (Mobile Operator). Αντίστοιχα στα δίκτυα δεδομένων, οι μόνοι φορείς που υπήρχαν ήταν ο συνδρομητής (subscriber) και ο πάροχος δικτύου(network Provider). Στις μέρες μας, η εξέλιξη του UMTS έχει κάνει αυτούς τους δύο κόσμους να συγκλίνουν, δημιουργώντας έτσι, μία ανοιχτή αγορά, στην οποία ένας μεγάλος αριθμός παρόχων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Value Added Service Providers), είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους χρήστες, χρησιμοποιώντας έναν περιορισμένο αριθμό παρόχων δικτύου. Η εξέλιξη της 3 ης γενιάς δικτύων διευκολύνει την ανάπτυξη υπηρεσιών και την παροχή περιεχομένου που παρέχεται από ανεξάρτητους παρόχους διαμέσου της δικτυακής υποδομής της τρίτης γενιάς. Αυτή η εξέλιξη οδηγεί στη συμμετοχή πρόσθετων φορέων στον έλεγχο και στη διανομή του κόστους μιας παρεχόμενης υπηρεσίας. Συνολικά, από την Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 17

19 άποψη ενός τελικού χρήστη οι διάφοροι ρόλοι, σχετικοί με την παροχή υπηρεσιών, που επηρεάζουν τη χρέωση του χρήστη/ συνδρομητή είναι αυτοί που φαίνονται στο σχήμα 4. Σχήμα 4 : Εμπλεκόμενοι φορείς στην παροχή υπηρεσιών. Αυτές οι οντότητες είναι συγκεκριμένα: Ο πάροχος περιεχομένου/ υπηρεσιών (content/service provider) αναπτύσσει υπηρεσίες (περιεχόμενο ή εφαρμογές) με προστιθέμενη αξία (καιρική πρόβλεψη, χάρτες, κλπ) στους συνδρομητές του. Ο Service aggregator είναι ένα υλικολογισμικό (middleware) που επιτρέπει στους χρήστες/ συνδρομητές να γνωρίζουν τις προς απόρριψη/ διαθέσιμες υπηρεσίες, ταξινομεί τις υπηρεσίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους, την θέση, τις τελικές απαιτήσεις, κλπ. Σαν υπηρεσία ο aggregator μπορεί να θεωρηθεί κινητή πύλη (mobile portal). Ο φορέας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Provider) παρέχει στους συνδρομητές του την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο κινητός διαχειριστής (Mobile Operator) προσφέρει κομιστικές και συμπληρωματικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στους κινητούς χρήστες. Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 18

20 Ο σταθερός διαχειριστής (Fixed Operator) παρέχει τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στους στάσιμους (σταθερούς) χρήστες αλλά και η υποδομή του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως υπηρεσία μεταφορών από τους άλλους προμηθευτές (Internet Service Providers, φορείς παροχής υπηρεσιών). Ο συνδρομητής έχει μια σύμβαση με το διαχειριστή ή/ και τον πάροχο έτσι ώστε να πιστοποιηθεί και να χρεωθεί από τον διαχειριστή ή/ και τον προμηθευτή για τη χρήση υπηρεσιών του. Ένας συνδρομητής θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του χρήστη, ή να δώσει σε έναν αριθμό διαφορετικών οντοτήτων τη δυνατότητα να κάνουν χρήση υπηρεσιών κάνοντας χρήση της υπηρεσίας μεταφοράς που παρέχεται από τους διαχειριστές του δικτύου. Οι προαναφερθέντες φορείς αντιπροσωπεύουν ρόλους που δεν χαρτογραφούνται απαραιτήτως σε διαφορετικές επιχειρησιακές οντότητες. Για παράδειγμα, ο ρόλος του service aggregator θα μπορούσε να αναληφθεί από τον κινητό διαχειριστή, από τον φορέα παροχής υπηρεσιών/ περιεχομένου ή από έναν ανεξάρτητο προμηθευτή. Επιπλέον, στα κινητά δίκτυα τρίτης γενιάς ο κινητός διαχειριστής παρέχει στους συνδρομητές GPRS πρόσβαση στο διαδίκτυο, καλύπτοντας κατά συνέπεια τη λειτουργία που παρέχεται από έναν φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου Υπαρκτά και νέα πρωτοποριακά επιχειρησιακά μοντέλα [ 1,3] Σήμερα, για να έχει πρόσβαση σε μια υπηρεσία ένας χρήστης/ συνδρομητής πρέπει αρχικά να έχει κάνει συμφωνία με έναν προμηθευτή δικτύων. Αυτή η συμφωνία επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που παρέχονται από το συγκεκριμένο διαχειριστή. Επιπλέον, μέχρι τώρα για την πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν απαραίτητη μία πρόσθετη σύμβαση μεταξύ του διαχειριστή και του ISP. Αυτό, φυσικά, έχει αλλάξει μερικώς με την εισαγωγή του GPRS, δεδομένου ότι οι κινητοί χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο άμεσα μέσω του κινητού διαχειριστή τους. Επιπλέον, η χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από ανεξάρτητες οντότητες, είτε είναι χωρίς δαπάνες είτε είναι δεμένες σε έναν διαχειριστή ή σε έναν ISP. Εναλλακτικά, ο χρήστης θα πρέπει να χρεώσει την πιστωτική του κάρτα παρέχοντας τις λεπτομέρειες των πιστωτικών καρτών του σε μη-έμπιστες οντότητες. Οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν επιτρέψει την εισαγωγή νέων μοντέλων. Αυτά τα μοντέλα επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στα διάφορα δίκτυα και στις υπηρεσίες ανεξάρτητα από τον ιδιοκτήτη του δικτύου που βρίσκεται από κάτω ή τον προμηθευτή της υπηρεσίας. Τρία βασικά επιχειρησιακά μοντέλα έχουν προσδιοριστεί: 1. Network Operator Centric Model:Σε αυτό το μοντέλο ο χρήστης πρέπει να έρθει σε συμφωνία με έναν διαχειριστή, o όποιος είναι αρμόδιος για να παρέχει στους συνδρομητές του τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρονται από οποιονδήποτε από τους περιληφθέντες φορείς. Ο κινητός διαχειριστής ενσωματώνει τον ρόλο του service aggregator και είναι επίσης αρμόδιος για τη συλλογή των πληροφοριών χρέωσης ενώ παράγει έναν ενιαίο λογαριασμό για όλες τις δαπάνες που έχουν Δημόπουλος Γ. Ευστράτιος 19

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα

Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Η όλα σε - ένα λύση για μικρά και περιφερειακά ΤETRA δίκτυα Με μια ματιά Το ACCESSNET Campus IP είναι ένα μικρό σύστημα TETRA το οποίο καθιστά την τεχνολογία TETRA προσιτή για όλους τους διαχειριστές δικτύων.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί

ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Γ.Ι.Στεφάνου 1 ιάφορες υπηρεσίες => ιάφοροι ρυθµοί Data Video Voice service 9,6 k GSM 2 M UMTS Telephony Broadcasting Video conf. TV/HDTV Video Inter-LN/PBX communications Fax CD Graphics 10k 1M 100M bitrate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B)

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) Anatomy of a Node B (HSDPA)

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου.

Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Όλες οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Οι υπηρεσίες νέφους παρέχονται με τέτοιο τρόπο ώστε ο τελικός χρήστης δεν μπορεί να διακρίνει τεχνικές λεπτομέρειες. Η χρηστικότητα, η διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς

VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς VoIP σε Δίκτυα Νέας Γενιάς Δ. Καμπυλαυκάς, Δρ ΗΜ Ε-mail: dimitris.kabilafkas@ieee.org ΤΕΕ-ΕΜΗΕΤ: ΗΜΕΡΙΔΑ Σύγχρονες τάσεις στις Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογίες Αιχμής 1 VoIP: ΓΙΑΤΙ ΤΩΡΑ?? IP : υπήρχε από

Διαβάστε περισσότερα

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής

H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com H CISCO ανακοινώνει νέα τεχνολογία για τις Εταιρείες Λιανικής Η Cisco βοηθάει τις εταιρείες λιανικής να επεκτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP)

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΕΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΜVNO) & ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ESP) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Σύνοψη... 2 Μέρος Α. Ισχύον νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

«Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 3ης Γενιάς & Συστήματα Χρέωσης»

«Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 3ης Γενιάς & Συστήματα Χρέωσης» Μαρία Κουτσοπούλου Υποψήφια Διδάκτωρ «Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα 3ης Γενιάς & Συστήματα Χρέωσης» e-mail: mkoutsop@di.uoa.gr 14-Απρ-03 Περιεχόμενα (1) Η Εξέλιξη των Κινητών Επικοινωνιών Η Είσοδος του IP Κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Πώς, πότε και γιατί; Πέτρος Καβάσαλης

Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Πώς, πότε και γιατί; Πέτρος Καβάσαλης Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα: Πώς, πότε και γιατί; Πέτρος Καβάσαλης 1 Hotspots and WLANs 2 Hotspots = public WLANs Είναι η Ασύρματη Broadband Σύνδεση στο Internet Οργανωμένα δίκτυα παροχής δημόσιας ασυρματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G)

Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (1G) *Generation = γενιά Το πρώτο αυτοματοποιημένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας λειτούργησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 στη Σκανδιναβία. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '80

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης

Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών. Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης Voip Εφαρμογές και Ποιότητα Υπηρεσιών Κεφαλέας Νικόλαος Μανικάκης Ιωάννης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Σύγκλιση δικτύων δεδομένων και φωνής Ορισμένα παραδείγματα: τηλέφωνα IP softphones ενοποιημένη επικοινωνία εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εισαγωγή στην Πληροφορική Ενότητα 9: [από τις σημειώσεις του Καθηγητή Ι. Βενιέρη, συγγραφέα του βιβλίου ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓIΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist Department of

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Στόχοι Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις ασύρματες επικοινωνίες και τα δίκτυα Γνωριμία με τα συστήματα των ασύρματων επικοινωνιών Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Συστήματα Πολυμέσων Ενότητα 17: Διανομή Πολυμέσων - Πρωτόκολλα πραγματικού χρόνου Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών

Το δίκτυο GSM. ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Το δίκτυο GSM ρ Απόστολος Γεωργιάδης Εργαστήριο Κινητών Επικοινωνιών Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΤΕΙ Σερρών Ιστορικό Η 1 η γενιά κινητής τηλεφωνίας ήταν αναλογική και η επιτυχία της έδειξε ότι υπήρχε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές

Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ από τις συνδυασµένες απειλές Μιχαήλ ΜΑΒΗΣ mmavis@ote.gr Αντιπρόεδρος Ελληνικού Φορέα πρόληψης Τηλεπ. Απάτης (ΕΦΤΑ) Προϊστάµενος Υποδ/νσης Ασφάλειας Συστηµάτων και πρόληψης διακινδύνευσης ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 9: MPLS Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου

Θέματα διπλωματικών εργασιών σε. Συστοιχίες παράλληλης εξυηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Θέματα διπλωματικών εργασιών σε συστοιχίες παράλληλης εξυπηρέτησης εφαρμογών Διαδικτύου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Οµοσπονδία HEAL-Link. Παράρτηµα - 4. Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας. Πολιτική Εγγραφής

Οµοσπονδία HEAL-Link. Παράρτηµα - 4. Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας. Πολιτική Εγγραφής Οµοσπονδία HEAL-Link Ανώτατα Εκπαιδευτικά & Ερευνητικά Ιδρύµατα Παράρτηµα - 4 Εικονικός Οργανισµός Προέλευσης (VHO) Περιγραφή της υπηρεσίας Πολιτική Εγγραφής 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνηθίζεται να υπάρχουν αρκετοί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 23: Πολυμέσα σε δίκτυα 3G Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 23: Πολυμέσα σε δίκτυα 3G Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 23: Πολυμέσα σε δίκτυα 3G Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002

Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή. Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 Use Cases: μια σύντομη εισαγωγή Heavily based on UML & the UP by Arlow and Neustadt, Addison Wesley, 2002 (γενικές εισαγωγικές ιδέες) ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2 Ανάλυση απαιτήσεων Λειτουργικές απαιτήσεις: τι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου. «Αποτελεσματικότητα και οικονομία»

Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου. «Αποτελεσματικότητα και οικονομία» Υπηρεσίες Διαχείρισης Τηλεφωνικού Κέντρου «Αποτελεσματικότητα και οικονομία» Τηλεφωνικό Κέντρο Το τηλεφωνικό κέντρο αποτελεί αναγκαίο εργαλείο επικοινωνίας για κάθε σύγχρονη ε- πιχείρηση. Στο παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ METAΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη και Αξιολόγηση Δικτύου Νέας Γενιάς IP Multimedia Subsystem Διπλωματική Εργασία στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest

Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τιµοκατάλογος Εταιρικών Προγραµµάτων και Υπηρεσιών TIM BBest Τα Εταιρικά Οικονοµικά Προγράµµατα TIM BBest Benefit απευθύνονται σε επαγγελµατίες, ατοµικές επιχειρήσεις και εταιρείες, µε ελάχιστο αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY. @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012. INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies

INTERNSHIP DAY. @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012. INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies INTERNSHIP DAY @ THE PATRAS INNOHUB, May 15 th, 2012 INFITHEON Technologies & INFISENSIS Technologies Τρίτη 15 Μαϊου 2012 INFITHEON Technologies Vision: Η ανάπτυξη καινοτομικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

More than. Software as a Service

More than. Software as a Service More than Software as a Service! Software as a Service SaaS. Καινοτομία Τεχνολογία Αποτέλεσμα Το SaaS - Software as a Service ή on demand - είναι το νέο πρωτοποριακό μοντέλο διάθεσης λογισμικού που αξιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Διαδικτυακές Εφαρμογές. Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Διαδικτυακές Εφαρμογές Ενότητα 2: Enterprise Java Beans και Java Server Faces Μιχάλας Άγγελος Βούρκας Δημήτριος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ http://www.lib.uoa.gr Εισαγωγή Και στις ΒΥΠ του ΕΚΠΑ, οι ανάγκες για υλοποίηση υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MTN 1.1 Τερματισμός Kλήσεων στο Κινητό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της MTN 1.1.1. Ο τερματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα