Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap"

Transcript

1 Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap Εγχειρίδιο οδηγιών Πριν τη λειτουργία της μονάδας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. MHS-PM1 Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προηγμένες λειτουργίες, ανατρέξτε μέσω υπολογιστή στο "Εγχειρίδιο φορητής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής HD Snap", το οποίο περιλαμβάνεται στο CD-ROM που παρέχεται Sony Corporation (1)

2 Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Εάν το σχήμα του βύσματος δεν ταιριάζει στην πρίζα του τοίχου, χρησιμοποιήστε έναν μετασχηματιστή βύσματος με τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την πρίζα του τοίχου. ΠΡΟΣΟΧΗ [ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Σε περίπτωση κακού χειρισμού της μπαταρίας, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί, να προκληθεί πυρκαγιά ή ακόμα και χημικά εγκαύματα. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις. Μην αποσυναρμολογείτε. Μην συνθλίβετε και μην εκθέτετε την μπαταρία σε κραδασμούς ή πίεση όπως π.χ. χτυπήματα ή πτώσεις και μην την πατάτε. Μην βραχυκυκλώνετε και μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με τους ακροδέκτες της μπαταρίας. Μην εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 60 C, όπως π.χ. σε άμεσο ηλιακό φως ή σε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο. Μην την καίτε και μην την πετάτε στη φωτιά. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες ιόντων λιθίου που είναι κατεστραμμένες ή παρουσιάζουν διαρροή. Φορτίζετε τη μπαταρία σε έναν αυθεντικό φορτιστή μπαταριών της Sony ή σε μια συσκευή στην οποία μπορεί να γίνει φόρτιση της μπαταρίας. Φυλάσσετε τη μπαταρία μακριά από μικρά παιδιά. Διατηρείτε την μπαταρία στεγνή. Αντικαταστήστε τις μόνο με τις ίδιες ή με μπαταρίες του ίδιου τύπου που συνιστώνται από τη Sony. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες αμέσως όπως περιγράφεται στις οδηγίες. Αντικαταστήστε την μπαταρία με άλλη μπαταρία του ίδιου τύπου. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 2 [ Φορτιστής μπαταρίας Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια κοντινή και εύκολα προσβάσιμη πρίζα τοίχου. Ακόμα και αν η λυχνία CHARGE δεν είναι αναμμένη, o φoρτιστής μπαταριών δεν απoσυνδέεται από την τρoφoδoσία εναλλασσόμενoυ ρεύματoς (πρίζα τοίχου), εφόσoν είναι συνδεδεμένoς στo ρευματoδότη (πρίζα τοίχου). Εάν παρoυσιαστεί oπoιoδήπoτε πρόβλημα κατά τη χρήση τoυ φoρτιστή μπαταριών, διακόψτε αμέσως την παρoχή ρεύματoς, απoσυνδέoντας τo βύσμα από τo ρευματoδότη (πρίζα τοίχου).

3 Για πελάτες στην Ευρώπη [ Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε. Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης. Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφούται με τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για χρήση καλωδίων σύνδεσης μήκους μικρότερου από 3 μέτρα (9,8 πόδια). [ Προσοχή Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο της μονάδας. [ Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλσγής) Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. [ Σημείωση Σε περίπτωση που διακοπεί η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων (αποτυχία) λόγω στατικού ηλεκτρισμού ή ηλεκτρομαγνητισμού, επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας (καλώδιο USB κ.λπ.). 3

4 [ Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Σημειώσεις για τον τρόπο χρήσης της κάμερας [ Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της εσωτερικής μνήμης και του "Memory Stick PRO Duo" Μην απενεργοποιείτε την κάμερα ή αφαιρείτε το "Memory Stick PRO Duo" ενώ είναι αναμμένη η λυχνία πρόσβασης διότι ενδέχεται να καταστραφούν τα δεδομένα της εσωτερικής μνήμης ή τα δεδομένα του "Memory Stick PRO Duo". Προστατεύετε πάντα τα δεδομένα σας δημιουργώντας αντίγραφα ασφαλείας. [ Τύποι "Memory Stick" που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την κάμερα Για την εγγραφή ταινιών, προτείνεται η χρήση "Memory Stick PRO Duo" με μνήμη 512 MB ή μεγαλύτερη με σήμανση: * * Είτε φέρει τη σήμανση Mark2 ή όχι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε. Έχει επιβεβαιωθεί ότι ένα "Memory Stick PRO Duo" με χωρητικότητα έως 16 GB λειτουργεί σωστά με τη συγκεκριμένη κάμερα. Βλ. σελίδα 38 σχετικά με το χρόνο εγγραφής ενός "Memory Stick PRO Duo". Τόσο το "Memory Stick PRO Duo" όσο και το "Memory Stick PRO-HG Duo" αναφέρονται ως "Memory Stick PRO Duo" σε αυτό το εγχειρίδιο. [ Σημειώσεις σχετικά με την εγγραφή/αναπαραγωγή Πριν την έναρξη της εγγραφής, πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική εγγραφή για να βεβαιωθείτε ότι η κάμερα λειτουργεί κανονικά. Η κάμερα δεν είναι αδιάβροχη ούτε διαθέτει προστασία κατά της σκόνης. Διαβάστε τις "Προφυλάξεις" (σελίδα 43) πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα. 4

5 Προσέξτε να μην βραχεί η κάμερα. Εάν εισέλθει νερό στο εσωτερικό της κάμερας, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ανεπανόρθωτες. Εάν περιστρέψετε το τμήμα του φακού προς τα πίσω όταν η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε άλλες συσκευές με το καλώδιο USB, ενδέχεται να χαθούν οι εγγεγραμμένες εικόνες. Μην στρέφετε την κάμερα προς τον ήλιο ή άλλο έντονο φως. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην κάμερα. Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα κοντά σε σημεία εκπομπής ισχυρών ραδιοκυμάτων ή ακτινοβολίας. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στις λειτουργίες εγγραφής ή αναπαραγωγής της κάμερας. Εάν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε σημεία με άμμο ή σκόνη, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία. Σε περίπτωση συμπύκνωσης υγρασίας, απενεργοποιήστε την κάμερα και αφήστε την για περίπου μια ώρα πριν τη χρησιμοποιήσετε (σελίδα 44). Μην ανακινείτε ή χτυπάτε την κάμερα. Εκτός από την πρόκληση βλαβών και την αδυναμία εγγραφής εικόνων, ενδέχεται να αχρηστευτεί το μέσον εγγραφής και να καταστραφούν ή να χαθούν τα δεδομένα εικόνας. Κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή του "Memory Stick PRO Duo", προσέξτε να μην εξαχθεί απότομα το "Memory Stick PRO Duo" και πέσει. Κατά τη σύνδεση της κάμερας σε μια άλλη συσκευή με καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε το βύσμα σύνδεσης με τον ορθό τρόπο. Αν σπρώξετε το βύσμα στον ακροδέκτη ασκώντας δύναμη, θα προκληθεί ζημιά στον ακροδέκτη και ίσως δυσλειτουργία στην κάμερα. Δεν παρέχεται εγγύηση για την αναπαραγωγή ταινιών, των οποίων η βιντεοσκόπηση, επεξεργασία ή σύνθεση δεν έγινε σε αυτήν την κάμερα. [ Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη LCD και το φακό Η οθόνη LCD κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τεχνολογία εξαιρετικά υψηλής ακριβείας έτσι ώστε πάνω από το 99,99% των pixel να είναι λειτουργικά διαθέσιμο για αποτελεσματική χρήση. Παρόλα αυτά όμως, μπορεί να υπάρξουν μερικές μικρές μαύρες ή/και φωτεινές κουκίδες (με λευκό, κόκκινο, μπλε ή πράσινο χρώμα) που εμφανίζονται διαρκώς στην οθόνη LCD. Οι κουκίδες αυτές είναι φυσιολογικές στη διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεάζουν την εγγραφή με κανένα τρόπο. [ Σημείωση σχετικά την απόρριψη/ μεταφορά Όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό ενσωματωμένο στην κάμερα, προσωπικές πληροφορίες όπως π.χ. ηλεκτρονικά αναγνωριστικά και διευθύνσεις ενδέχεται να αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη της κάμερας. Όταν παραχωρείτε την κάμερα σε άλλα άτομα ή κατά την απόρριψη, πρώτα διαγράψτε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί. [ Πληροφορίες για την αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας Οι ενδείξεις επί της οθόνης που εμφανίζονται σε κάθε τοπική γλώσσα χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση των διαδικασιών λειτουργίας. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα (σελίδα 16). [ Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο Οι φωτογραφίες που παρατίθενται ως παραδείγματα στο παρόν Εγχειρίδιο είναι ρετουσαρισμένες εικόνες και δεν είναι πραγματικές εικόνες που έχουν τραβηχτεί χρησιμοποιώντας την κάμερα αυτή. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές των μέσων εγγραφής και άλλων εξαρτημάτων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Τα στιγμιότυπα προέρχονται από τα Windows XP. Οι σκηνές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή. 5

6 [ Σχετικά με τη συμβατότητα των δεδομένων εικόνας Η συσκευή υποστηρίζει τη "μορφή MP4" ως μορφή αρχείου ταινίας. Επομένως, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών που εγγράφονται με χρήση αυτής της κάμερας σε συσκευές που δεν υποστηρίζουν "μορφή MP4". Αυτή η βιντεοκάμερα δεν υποστηρίζει τη "μορφή AVCHD" και, συνεπώς, δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή και την εγγραφή ταινιών σε "μορφή AVCHD", όπως π.χ. μιας βιντεοκάμερας Digital HD. Οι φωτογραφίες που εγγράφονται από αυτήν την κάμερα συμπιέζονται/ εγγράφονται σε μορφή JPEG *1. Η επέκταση αρχείου είναι ".JPG". Η παρούσα κάμερα συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο DCF *2 που καθιερώθηκε από την JEITA *3. Δεν παρέχεται εγγύηση για την αναπαραγωγή εικόνων/ταινιών που έχουν εγγραφεί με την κάμερά σας σε άλλον εξοπλισμό, καθώς και για την αναπαραγωγή φωτογραφιών που έχουν εγγραφεί ή έχουν υποστεί επεξεργασία χρησιμοποιώντας άλλον εξοπλισμό σε αυτήν την κάμερα. *1 Joint Photographic Experts Group *2 Design rule for Camera File system *3 Japan Electronics and Information Technology Industries Association [ Προειδοποίηση για τα πνευματικά δικαιώματα Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες, οι βιντεοκασέτες ή άλλο υλικό ενδέχεται να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. [ Δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση για το περιεχόμενο των εγγραφών Δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση για το περιεχόμενο των εγγραφών σε περίπτωση που η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή λόγω βλάβης της κάμερας ή των μέσων εγγραφής κλπ. [ Σχετικά με την προστασία κατά της υπερθέρμανσης Η κάμερα μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα για λόγους προστασίας ανάλογα με τη θερμοκρασία της μονάδας ή της μπαταρίας. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη προτού η κάμερα απενεργοποιηθεί. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Υπερθέρμανση κάμερας Αφήστε να κρυώσει", η κάμερα έχει υπερθερμανθεί. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Τοποθετήστε την κάμερα σε ένα δροσερό μέρος έως ότου η θερμοκρασία της πέσει. 6

7 Πίνακας περιεχομένων Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω... 2 Σημειώσεις για τον τρόπο χρήσης της κάμερας... 4 Απολαύστε την κάμερά σας... 8 Έναρξη Έλεγχος των παρεχόμενων εξαρτημάτων Προετοιμασία της μπαταρίας Τοποθέτηση της μπαταρίας/του "Memory Stick PRO Duo" (πωλείται χωριστά) Ενεργοποίηση της κάμερας/ρύθμιση του ρολογιού Για να αλλάξετε τη γλώσσα Εύκολη λήψη εικόνων Χρήσιμες λειτουργίες για λήψη Διαγραφή/Επεξεργασία εικόνων Αλλαγή ρυθμίσεων Μενού/Ρύθμιση Στοιχεία μενού Χρήση του υπολογιστή σας Προβάλλοντας το "Εγχειρίδιο φορητής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής HD Snap" (PDF) Τι μπορείτε να κάνετε με έναν υπολογιστή με Windows Χρήση υπολογιστή Macintosh Ενδείξεις επί της οθόνης Διάρκεια ζωής μπαταρίας και χωρητικότητα μνήμης Διάρκεια ζωής μπαταρίας και διαθέσιμος χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής Αριθμός φωτογραφιών και χρόνος εγγραφής ταινιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Μπαταρία και τροφοδοσία Λήψη φωτογραφιών/ταινιών Προβολή εικόνων Υπολογιστές Προφυλάξεις Τεχνικά χαρακτηριστικά Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

8 Απολαύστε την κάμερά σας Απόλαυση εικόνων υψηλής ευκρίνειας Οι ταινίες που λαμβάνονται με αυτήν την κάμερα θα εγγραφούν σε Κύριο προφίλ MPEG-4 AVC/H.264, περίπου 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, προοδευτικό, AAC LC, "μορφή MP4". MPEG: Movie Picture Experts Group AVC: Advanced Video Codec Τι είναι το "MPEG-4 AVC/H.264"; Το MPEG-4 AVC/H.264 είναι ένα πρότυπο βιντεοκάμερας, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία κωδικοποίησης συμπίεσης εικόνας υψηλής απόδοσης για την εγγραφή εικόνων HD (υψηλής ευκρίνειας). Σε σύγκριση με την υπάρχουσα τεχνολογία κωδικοποίησης συμπίεσης εικόνας, το MPEG-4 AVC/H.264 προσφέρει τη δυνατότητα συμπίεσης εικόνων ακόμα πιο αποτελεσματικά. Στο MPEG-4 AVC/H.264, η κάμερα υποστηρίζει εικόνες υψηλής ευκρίνειας με αποτελεσματικές γραμμές σάρωσης 1080 ή 720. Ο αριθμός των εγγράψιμων pixel εικόνας είναι ή και η εικόνα εγγράφεται σε προοδευτική μέθοδο*. Προοδευτική αναπαραγωγή Η κάμερα υποστηρίζει την προοδευτική μέθοδο*, η οποία χρησιμοποιείται σε υπολογιστές και, επομένως, είναι κατάλληλη για αναπαραγωγή εικόνων σε υπολογιστές. Λήψη εικόνων με ποιότητα εικόνας κατάλληλη για το σκοπό σας Η κάμερα υποστηρίζει την κοινή και ευρέως χρησιμοποιούμενη ποιότητα εικόνας VGA ( ) καθώς και την ποιότητα εικόνας HD (υψηλής ευκρίνειας). Επιλέξτε την ποιότητα εικόνας VGA ( ) για την αποστολή εγγεγραμμένων εικόνων σε δικτυακούς τόπους ή για συνημμένα μηνύματα χωρίς να είναι απαραίτητη η μετατροπή της ποιότητας εικόνας. 8

9 Μεγέθη ταινίας που μπορείτε να επιλέξετε με αυτήν την κάμερα Μέγεθος ταινίας Οδηγίες χρήσης P Πραγματοποιήστε λήψη ταινιών ποιότητας HD (υψηλής ευκρίνειας) σε μεγέθη ιδανικά για προβολή σε υπολογιστή ή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας P Πραγματοποιήστε λήψη ταινιών ποιότητας HD (υψηλής ευκρίνειας) σε μεγέθη ιδανικά για προβολή σε υπολογιστή VGA 30P Πραγματοποιήστε λήψη ταινιών ποιότητας SD (τυπικής ευκρίνειας) σε μεγέθη ιδανικά για αποστολή σε δικτυακούς τόπους * Η προοδευτική μέθοδος είναι ένας τύπος μεθόδου εγγραφής ταινιών, η οποία "διαβάζει" όλα τα pixel εικόνας συγχρόνως. 9

10 Ροή χρήσης B Έναρξη Σχετικά με τους τύπους "Memory Stick PRO Duo" που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την κάμερα, βλ. σελίδα 4. B Λήψη με ποιότητα εικόνας HD (υψηλής ευκρίνειας) Επιλέξτε την κατάλληλη εικόνα για το σκοπό σας. Σχετικά με το μέγεθος εικόνας και την ποιότητα εικόνας, βλ. σελίδα 19. B Απόλαυση της εγγεγραμμένης εικόνας x Αναπαραγωγή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (σελίδα 23) Μπορείτε να απολαύσετε εικόνες σε ζωηρή και υψηλού επιπέδου ποιότητας εικόνας HD (υψηλής ευκρίνειας). x Αποστολή εικόνων στον υπολογιστή σας και σε δικτυακούς τόπους* Μπορείτε να αποστείλετε εικόνες σε υπηρεσίες δικτύου, κλπ. Τοποθετώντας σημάδια Sharemark στις εικόνες με την κάμερα, μπορείτε εύκολα να αποστείλετε εικόνες. B Αποθήκευση της εγγεγραμμένης εικόνας* Εάν το "Memory Stick PRO Duo" της κάμερας είναι γεμάτο, η κάμερα δεν μπορεί να εγγράψει πλέον νέες εικόνες. Συνιστάται να αποθηκεύετε συνεχώς τις εγγεγραμμένες εικόνες σε υπολογιστή και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας. * Μπορείτε να αποστείλετε και να αποθηκεύσετε εικόνες χρησιμοποιώντας το λογισμικό "PMB (Picture Motion Browser)" που παρέχεται. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο στην κάμερα λογισμικό "PMB Portable" για την αποστολή εικόνων εκτός σπιτιού. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού, ανατρέξτε στο μενού Βοήθεια του λογισμικού. 10

11 Έναρξη Έλεγχος των παρεχόμενων εξαρτημάτων Φορτιστής μπαταρίας BC-CSK/BC-CSKA (1) Καλώδιο σύνθετου σήματος A/V (1) Καλώδιο τροφοδοσίας (1) (δεν παρέχεται στις ΗΠΑ και τον Καναδά) Καλώδιο σύνδεσης A/V (1) Καλώδιο USB (1) Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BK1 (1) Λουράκι καρπού (1) CD-ROM (1) (σελίδα 28) PMB (Picture Motion Browser) συμπεριλαμβανομένου του PMB Guide (σελίδα 30) Εγχειρίδιο φορητής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής HD Snap (PDF) Εγχειρίδιο οδηγιών (το παρόν εγχειρίδιο) (1) Τοποθετήστε το λουρί και περάστε το χέρι σας μέσα από τη θηλιά για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην κάμερα σε περίπτωση πτώσης κλπ. Γάντζος 11

12 1 Προετοιμασία της μπαταρίας Για πελάτες στις Η.Π.Α. και τον Καναδά Βύσμα Για πελάτες σε άλλες χώρες εκτός από τις Η.Π.Α. και τον Καναδά Λυχνία CHARGE Λυχνία CHARGE Καλώδιο τροφοδοσίας 1Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή μπαταρίας. Τοποθετήστε τη μπαταρία μέχρι το τέρμα και, στη συνέχεια, πιέστε το πίσω μέρος της μπαταρίας απαλά έως ότου ασφαλίσει. 2Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στην πρίζα. Η λυχνία CHARGE ανάβει και ξεκινά η φόρτιση. Όταν σβήσει η λυχνία CHARGE, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί (κανονική φόρτιση). Επίσης, η λυχνία CHARGE ενδέχεται να σβήσει όταν η θερμοκρασία είναι εκτός των προτεινόμενων ορίων λειτουργίας (10 έως 30 C), καθώς ο φορτιστής είναι σε κατάσταση αναμονής. [ Χρόνος φόρτισης Χρόνος πλήρους φόρτισης Περίπου 300 λεπτά Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση μιας εντελώς άδειας μπαταρίας σε θερμοκρασία 25 C. Η διαδικασία φόρτισης ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή συνθήκες. Ανατρέξτε στη σελίδα 38 για τον αριθμό των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν. 12

13 2 Τοποθέτηση της μπαταρίας/του "Memory Stick PRO Duo" (πωλείται χωριστά) Κάλυμμα μπαταρίας/ "Memory Stick Duo" Με την πλευρά του ακροδέκτη στραμμένη προς την οθόνη LCD, εισάγετε το "Memory Stick Duo" μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Ευθυγραμμίστε το σημάδι v της υποδοχής μπαταρίας με το σημάδι v της μπαταρίας. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το μοχλό εξαγωγής μπαταρίας και τοποθετήστε τη μπαταρία. 1Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας/"memory Stick Duo". 2Τοποθετήστε το "Memory Stick PRO Duo" (πωλείται χωριστά) ως το τέρμα, μέχρι να ακουστεί ένα κλικ. 3Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας/"memory Stick Duo". [ Όταν δεν έχει τοποθετηθεί "Memory Stick PRO Duo" Η κάμερα χρησιμοποιεί την εσωτερική μνήμη για την εγγραφή/αναπαραγωγή εικόνων (περίπου 12 MB). 13

14 [ Για να αφαιρέσετε το "Memory Stick PRO Duo" Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας/"memory Stick Duo". Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία πρόσβασης δεν είναι αναμμένη και πιέστε προς τα μέσα το "Memory Stick PRO Duo". Μην αφαιρείτε ποτέ το "Memory Stick PRO Duo" όταν είναι αναμμένη η λυχνία πρόσβασης. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα δεδομένα του "Memory Stick PRO Duo". 14

15 3 Ενεργοποίηση της κάμερας/ρύθμιση του ρολογιού Κουμπί MENU 1 Κουμπί ON/OFF 1 Οθόνη LCD 2 Πολυ-επιλογέας 2 / / : 1Περιστρέψτε το τμήμα του φακού. Εάν περιστρέψετε το τμήμα του φακού προς την κατεύθυνση του βέλους η κάμερα ενεργοποιείται. Για απενεργοποίηση, περιστρέψτε το προς τα πίσω. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON/OFF. Ο φακός περιστρέφεται μεταξύ 0 έως 270 μοιρών. 2Ρυθμίστε το ρολόι χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα. 1 Επιλέξτε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας με τα πλήκτρα v/v και στη συνέχεια πιέστε τον πολυ-επιλογέα. 2 Επιλέξτε κάθε στοιχείο με τα πλήκτρα b/b και ορίστε την αριθμητική τιμή με τα πλήκτρα v/v. 3 Επιλέξτε [OK] με το B και στη συνέχεια πιέστε τον πολυ-επιλογέα. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή Πιέστε το κουμπί ON/OFF. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη συσκευή περιστρέφοντας προς τα πίσω το τμήμα του φακού. [ Για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα Πιέστε MENU και επιλέξτε [Ρύθμ ρολογ] στο στοιχείο (Ρυθμίσεις2) (σελίδα 27). 2 15

16 [ Για να αλλάξετε τη γλώσσα Πιέστε MENU και επιλέξτε [ Γλώσσα] στο στοιχείο (Ρυθμίσεις1) (σελίδα 27). 1 Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα της λειτουργίας επιλέγοντας [Ηχητικ σήμα] στο (Ρυθμίσεις1) (σελίδα 27). 1 16

17 Εύκολη λήψη εικόνων Κουμπί MENU Λυχνία λειτουργίας Κουμπί ON/OFF Κουμπί MOVIE Μοχλός ζουμ Κουμπί PHOTO Κουμπί (Αναπαραγωγή) Πολυ-επιλογέας 1Περιστρέψτε το τμήμα του φακού για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON/OFF. 2Επιβεβαιώστε τη σύνθεση. Τοποθετήστε το θέμα στο κέντρο της οθόνης. 3Ξεκινήστε τη λήψη. Όταν πραγματοποιείτε λήψη φωτογραφιών: Πιέστε PHOTO. Σε λειτουργία αναμονής Πατώντας το PHOTO (4:3) Μπορείτε να ελέγξετε τη γωνία προβολής πατώντας το PHOTO μέχρι τη μέση. Κατά τη λήψη φωτογραφιών πιέστε το PHOTO ως το τέρμα. Η οπτική γωνία αλλάζει στο λόγο εικόνας (4:3 ή 3:2) ανάλογα με το μέγεθος λήψης της φωτογραφίας. 17

18 Εμφανίζονται μαύρες γραμμές στο πάνω και το κάτω μέρος της εικόνας στις εξής περιπτώσεις: Όταν το μέγεθος εικόνας είναι είτε [ P] ή [720 30P]. Όταν ο λόγος διαστάσεων είναι 3:2. Δεν μπορείτε να εγγράψετε φωτογραφίες ενώ πραγματοποιείτε λήψη ταινιών. Κατά τη λήψη φωτογραφιών, η οπτική γωνία θα αλλάξει σε σχέση με εκείνη στην αναμονή λήψης. Κατά τη λήψη ταινιών: Πιέστε MOVIE. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε το κουμπί MOVIE ξανά. Εμφανίζονται μαύρες γραμμές στο επάνω και το κάτω μέρος της εικόνας όταν το μέγεθος εικόνας είναι [ P] ή [720 30P]. Συνεχής λήψη είναι δυνατή για περίπου 25 λεπτά. 18

19 Χρήσιμες λειτουργίες για λήψη [ W/T Χρήση του ζουμ Σύρετε το μοχλό ζουμ προς το Τ για μεγέθυνση, σύρετε το μοχλό ζουμ προς το W για σμίκρυνση. Μόνο ψηφιακό ζουμ είναι διαθέσιμο σε αυτήν την κάμερα. Όταν χρησιμοποιείτε ζουμ, η μεγέθυνση ή η σμίκρυνση της εικόνας ενδέχεται να μην είναι ομαλή. Όταν πραγματοποιείται λήψη ταινίας σε μέγεθος [ P], η συνολική κλίμακα μεγέθυνσης στην οποία η κάμερα μεγεθύνει θα είναι περίπου έως 2. Όταν πραγματοποιείται λήψη ταινίας σε μέγεθος [ P] ή [720 30P] και η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση, κλπ. με το καλώδιο σύνθετου σήματος A/V ταυτόχρονα, η λειτουργία ζουμ δεν είναι διαθέσιμη. [ Χρήση του χρονοδιακόπτη Σύρετε τον πολυ-επιλογέα στη θέση V ( ). (Καμία ένδειξη): Χωρίς χρήση του χρονοδιακόπτη : Χρήση του χρονοδιακόπτη Όταν πιέζετε το κουμπί PHOTO, εμφανίζεται ο χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης και μετά από έναν γρήγορο ήχο σήματος, πραγματοποιείται λήψη. [ Εγγραφή σε λειτουργία ειδώλου Περιστρέψτε το τμήμα του φακού προς την ίδια κατεύθυνση στην οποία είναι στραμμένη η οθόνη LCD. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται το είδωλο του θέματος, αλλά η εικόνα θα είναι φυσιολογική αφού εγγραφεί. Η ίδια εικόνα με εκείνη που εγγράφηκε εμφανίζεται στην οθόνη LCD αντί του ειδώλου στη λειτουργία αναπαραγωγής. Η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται παραμορφωμένη εάν περιστρέψετε το τμήμα του φακού από μπροστά προς την ίδια κατεύθυνση στην οποία είναι στραμμένη η οθόνη LCD ή προς την αντίθετη κατεύθυνση. [ Αλλαγή εμφάνισης της οθόνης Κάθε φορά που σύρετε τον πολυεπιλογέα στη θέση v (DISP), η οθόνη αλλάζει ως εξής. Ενεργοποίηση ιστογράμματος* r Ενδείξεις απενεργοποιημένες r Ενδείξεις ενεργοποιημένες * Κατά την αναπαραγωγή, εμφανίζονται οι πληροφορίες εικόνας. [ Επιλογή του μεγέθους εικόνας Πιέστε το κουμπί (Μέγεθος εικόνας) για να επιλέξετε (Μέγ.φωτογρ.) ή (Μέγ.ταινίας) με τον πολυ-επιλογέα στη θέση b/b και κατόπιν επιλέξτε το επιθυμητό μέγεθος εικόνας με τα πλήκτρα v/v. Για να απενεργοποιήσετε το μενού μεγέθους εικόνας, πιέστε το κουμπί (Μέγεθος εικόνας) ξανά. (Μέγ.φωτογρ.): 5M: Για εκτυπώσεις μεγέθους έως A4 3:2: Λήψη σε αναλογία διαστάσεων 3:2 19

20 3M: Για εκτυπώσεις μεγέθους έως cm ή cm 2M: Για εκτυπώσεις μεγέθους έως cm VGA: Λήψη σε μικρό μέγεθος εικόνας για επισύναψη σε (Μέγ.ταινίας): P: Πραγματοποιήστε λήψη ταινιών ποιότητας HD (υψηλής ευκρίνειας) σε μεγέθη ιδανικά για προβολή σε υπολογιστή ή σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας P: Πραγματοποιήστε λήψη ταινιών ποιότητας HD (υψηλής ευκρίνειας) σε μεγέθη ιδανικά για προβολή σε υπολογιστή VGA 30P: Πραγματοποιήστε λήψη ταινιών ποιότητας SD (τυπικής ευκρίνειας) σε μεγέθη ιδανικά για αποστολή σε δικτυακούς τόπους Αθλήματα Πραγματοποιείται λήψη κινούμενων θεμάτων σε εξωτερικό χώρο ή άλλο φωτεινό περιβάλλον. [ Επιλογή μιας λειτουργίας λήψης Πιέστε το κουμπί MENU και επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε στο (Κάμερα) (σελίδα 26). Αυτόματη: Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε με αυτόματη προσαρμογή ρυθμίσεων. Επιλογή σκηνικού: Σας επιτρέπει να φωτογραφίζετε με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ανάλογα με τη σκηνή. Επιλογή σκηνικού. Φωτισμός Πραγματοποιείται λήψη σκηνικών με δυνατό οπίσθιο φωτισμό. Χαμηλ.φωτισμ. Ιδανική για λήψη σε σκοτεινά μέρη. Τοπία Εστιάζει σε ένα μακρινό θέμα. 20

21 Διαγραφή/Επεξεργασία εικόνων Κουμπί MENU Λυχνία λειτουργίας Κουμπί ON/OFF Κουμπί Κουμπί (Διαγραφή) (Sharemark) Μοχλός ζουμ Κουμπί (Αναπαραγωγή) Πολυ-επιλογέας 1Περιστρέψτε το τμήμα του φακού για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON/OFF. 2Πιέστε το (Αναπαραγωγή) για να θέσετε την κάμερα σε λειτουργία αναπαραγωγής. Εμφανίζεται η οθόνη ευρετηρίου. 3Επιλέξτε την εικόνα που επιθυμείτε να αναπαράγετε σύροντας τον πολυεπιλογέα στη θέση v/v/b/b. Φωτογραφία: Πιέστε τον πολυ-επιλογέα. Εμφανίζεται μια φωτογραφία. Ταινία: Πιέστε τον πολυ-επιλογέα για παύση και αναπαραγωγή μιας ταινίας. Σύρετε στη θέση B για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός, στη θέση b για κίνηση προς τα πίσω. (Πιέστε τον πολυ-επιλογέα για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.) Σύρετε στο V για να εμφανιστεί η οθόνη ελέγχου έντασης ήχου και στη συνέχεια ρυθμίστε την ένταση του ήχου με τα πλήκτρα b/b. Κατά τη λήψη ταινιών όπου τα θέματα κινούνται με ταχύτητα, όπως π.χ. σε ένα αθλητικό γεγονός, η αναπαραγωγή της ταινίας ενδέχεται να μην είναι ομαλή. Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή της πρώτης ταινίας, αρχίζει αυτόματα η αναπαραγωγή της επόμενης ταινίας. Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή της τελευταίας ταινίας, η αναπαραγωγή των ταινιών σταματάει. [ Για να προβάλλετε μια μεγεθυμένη εικόνα (ζουμ αναπαραγωγής) Σύρετε το μοχλό ζουμ προς το Τ κατά την προβολή μιας φωτογραφίας. Για να ακυρώσετε το ζουμ, σύρετε το μοχλό ζουμ προς το W. Προσαρμόστε τη θέση: v/v/b/b Ακυρώστε το ζουμ αναπαραγωγής: Πιέστε τον πολυ-επιλογέα. Για να επιστρέψετε στην οθόνη ευρετηρίου Σύρετε το πλήκτρο ζουμ προς το (Ευρετήριο) κατά την προβολή μιας φωτογραφίας ή την παύση αναπαραγωγής μιας ταινίας. 21

22 [ Για να διαγράψετε εικόνες 1 Πιέστε το (Αναπαραγωγή) για να θέσετε την κάμερα σε λειτουργία αναπαραγωγής. Εμφανίζεται η οθόνη ευρετηρίου. 2 Πιέστε (Διαγραφή) και επιλέξετε [Επιλογ] με τα πλήκτρα v/v, στη συνέχεια πιέστε τον πολυ-επιλογέα. 3 Επιλέξτε τις εικόνες που επιθυμείτε να διαγράψετε με τα πλήκτρα v/v/b/b και κατόπιν πιέστε τον πολυ-επιλογέα για να εμφανιστεί η ένδειξη (Διαγραφή) στην επιλεγμένη εικόνα. 4 Πιέστε (Διαγραφή). 5 Επιλέξτε [OK] με το B και στη συνέχεια πιέστε τον πολυ-επιλογέα. Για να διαγράψετε όλες τις εικόνες σε ένα φάκελο, επιλέξτε [Όλες στο φακέλ αυτό] με τα πλήκτρα v/v στο βήμα 2 αντί για [Επιλογ], στη συνέχεια πιέστε τον πολυ-επιλογέα. Για διαγραφή εικόνων ενώ προβάλλεται μια μόνο εικόνα 1 Πιέστε (Διαγραφή). 2 Επιλέξτε [Διαγραφή] με το v και στη συνέχεια πιέστε τον πολυ-επιλογέα. 22

23 [ Για να προβάλετε εικόνες σε οθόνη τηλεόρασης Η σύνδεση ή η ποιότητα της εικόνας (HD (υψηλής ευκρίνειας)/sd (τυπικής ευκρίνειας)) ποικίλει ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης ή τις υποδοχές εισόδου στις οποίες είναι συνδεδεμένη η κάμερα. Σύνδεση με τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Οι εικόνες που εγγράφονται με ποιότητα εικόνας HD (υψηλής ευκρίνειας) αναπαράγονται με ποιότητα εικόνας HD (υψηλής ευκρίνειας). Οι εικόνες που εγγράφονται με ποιότητα εικόνας SD (τυπικής ευκρίνειας) αναπαράγονται με ποιότητα εικόνας SD (τυπικής ευκρίνειας). Πράσινο/Μπλε/Κόκκινο Λευκό/Κόκκινο Υποδοχή A/V OUT Καλώδιο σύνθετου σήματος A/V (παρέχεται) Εάν συνδέσετε μόνο καλώδια σύνθετου σήματος βίντεο, τα σήματα ήχου δεν θα εξαχθούν. Συνδέστε το λευκό και το κόκκινο βύσμα στις εξόδους των σημάτων ήχου. Οι ρυθμίσεις εξόδου αλλάζουν αυτόματα ανάλογα με τις εικόνες που αναπαράγονται. Επομένως, η εικόνα ενδέχεται να είναι παραμορφωμένη όταν γίνεται αλλαγή της λειτουργίας στη συνδεδεμένη τηλεόραση. Εάν εγγράφετε ταινίες σε ποιότητα εικόνας HD (υψηλής ευκρίνειας) [ P]/[720 30P] ενώ η κάμερα είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας με το καλώδιο σύνθετου σήματος, η εικόνα που εξάγεται στην τηλεόραση προβάλλεται σε ποιότητα εικόνας SD. 23

24 Σύνδεση σε τηλεόραση χωρίς υψηλή ευκρίνεια 16:9 (ευρεία οθόνη) ή τηλεόραση 4:3 Οι εικόνες που εγγράφονται με ποιότητα HD (υψηλής ευκρίνειας) μετατρέπονται σε SD (τυπικής ευκρίνειας) και γίνεται η αναπαραγωγή. Οι εικόνες που εγγράφονται με ποιότητα εικόνας SD (τυπικής ευκρίνειας) αναπαράγονται με ποιότητα εικόνας SD (τυπικής ευκρίνειας). Κίτρινο/Λευκό/Κόκκινο 24 Υποδοχή A/V OUT Καλώδιο σύνδεσης A/V (παρέχεται) Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας HD (υψηλής ευκρίνειας) σε τηλεόραση SD (τυπικής ευκρίνειας), η ταινία προβάλλεται με μαύρο περιθώριο στην πάνω και την κάτω πλευρά. [ Επιλέξτε τις εικόνες για αποστολή σε έναν δικτυακό τόπο (Sharemark) 1 Πιέστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να θέσετε την κάμερα σε λειτουργία αναπαραγωγής. Εμφανίζεται η οθόνη ευρετηρίου. 2 Πιέστε το κουμπί (Sharemark) και επιλέξτε [Επιλογ] με τα πλήκτρα v/v, στη συνέχεια πιέστε τον πολυ-επιλογέα. 3 Επιλέξτε τις εικόνες που επιθυμείτε να αποστείλετε με τα πλήκτρα v/v/b/b και κατόπιν πιέστε τον πολυ-επιλογέα για να εμφανιστεί η ένδειξη στην επιλεγμένη εικόνα. 4 Πιέστε (Sharemark). 5 Επιλέξτε [OK] με το B και στη συνέχεια πιέστε τον πολυ-επιλογέα. Ο δείκτης (Sharemark) γίνεται λευκός. Για να επιλέξετε όλες τις εικόνες σε ένα φάκελο, επιλέξτε [Όλες στο φακέλ αυτό] με τα πλήκτρα v/v στο βήμα 2 αντί για [Επιλογ], στη συνέχεια πιέστε τον πολυ-επιλογέα. Το μέγεθος αρχείου των ταινιών που λήφθηκαν με HD (υψηλή ευκρίνεια) είναι μεγάλο και, επομένως, ίσως χρειαστεί αρκετή ώρα για να αποσταλεί. Για αποστολή σε δικτυακούς τόπους, συνιστώνται ταινίες που λαμβάνονται με [VGA 30P]. Για επιλογή εικόνων για αποστολή σε έναν δικτυακό τόπο ενώ εμφανίζεται μία μόνο εικόνα, προβάλετε την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε και πιέστε το κουμπί (Sharemark). Η ένδειξη επισυνάπτεται στην εικόνα.

25 Για να καταργήσετε μια ένδειξη Sharemark από μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα από την οποία επιθυμείτε να καταργηθεί η ένδειξη Sharemark και ακολουθήστε τα ίδια βήματα με εκείνα για την επισήμανση μιας εικόνας με μια ένδειξη Sharemark. Χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο στην κάμερα λογισμικό "PMB Portable", μπορείτε εύκολα να αποστείλετε εικόνες με την ένδειξη Sharemark (σελίδα 30). 25

26 Αλλαγή ρυθμίσεων Μενού/Ρύθμιση Κουμπί MENU 3 Επιλέξτε το στοιχείο προς ρύθμιση με τα πλήκτρα v/v/b/b και, στη συνέχεια, σύρετε στη θέση B. Πολυ-επιλογέας 1Πιέστε MENU για να εμφανιστεί το μενού. 2Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο μενού σύροντας τον πολυεπιλογέα στη θέση b/b. Στη λειτουργία λήψης, εμφανίζεται η ένδειξη /. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε ένα στοιχείο με την ένδειξη / σε γκρι χρώμα. Στη λειτουργία αναπαραγωγής, πιέστε τον πολυ-επιλογέα αφού ρυθμίσετε ένα στοιχείο. 3Επιλέξτε μια ρύθμιση με τα πλήκτρα v/v. 4Πιέστε MENU για να απενεργοποιηθεί το μενού. [ Για να επιλέξετε στοιχείο Ρύθμισης 1 Πιέστε MENU. 2 Επιλέξτε (Ρυθμίσεις) στο βήμα 2 και κατόπιν σύρετε στη θέση B. Στοιχεία μενού Τα διαθέσιμα στοιχεία μενού ποικίλουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης. Το μενού λήψης είναι διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία λήψης και το μενού προβολής είναι διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία αναπαραγωγής. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία μενού, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο φορητής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής HD Snap" (PDF). [ Μενού για λήψη Κάμερα [ Μενού λειτουργίας προβολής [ Στοιχεία ρύθμισης Κάμερα Ρυθμίσεις (Φάκελ) (Περιστρ) (Προστ) (Διαίρεση) DPOF (Ρυθμίσεις) (Παρουσίαση) Οδηγ λειτ Αυτόμ ανασκ Ακύρ.τρεμοπ. Εργαλείο Memory Stick Διαμόρφωση Δημ φακέλου ΕΓΓ Αλλ φακ ΕΓΓ Αντιγραφή 26

27 Εργαλείο εσωτ μνήμης Διαμόρ 1 Ρυθμίσεις1 Φωτισμ LCD Ηχητικ σήμα 2 Ρυθμίσεις2 Αρ. αρχείου Σύνδεση USB Γλώσσα Αρχικοπ/ση Έξοδ βίντεο Ρύθμ ρολογ 27

28 Χρήση του υπολογιστή σας Προβάλλοντας το "Εγχειρίδιο φορητής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής HD Snap" (PDF) Για προηγμένη χρήση της κάμεράς σας, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο φορητής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής HD Snap" (PDF). Για να εμφανίσετε το "Εγχειρίδιο φορητής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής HD Snap" (PDF), πρέπει να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα Adobe Reader στον υπολογιστή σας. [ Για χρήστες Windows 1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. 2 Τοποθετήστε το CD-ROM (παρέχεται) στη μονάδα δίσκου του υπολογιστή σας. Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής εγκατάστασης. 3 Κάντε κλικ στο [Handbook (PDF)]. Εμφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης για το "Εγχειρίδιο φορητής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής HD Snap" (PDF). 4 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και το όνομα του μοντέλου της κάμερας και κατόπιν κάντε κλικ στο [Handbook (PDF)]. Ξεκινά η εγκατάσταση. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το εικονίδιο συντόμευσης για το "Εγχειρίδιο φορητής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής HD Snap" εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Το όνομα του μοντέλου είναι τυπωμένο στο κάτω μέρος της κάμερας. 5 Κάντε κλικ στην επιλογή [Exit] t [Exit] και στη συνέχεια αφαιρέστε το CD-ROM από τη μονάδα δίσκου του υπολογιστή σας. [ Για χρήστες Macintosh 1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή. 2 Τοποθετήστε το CD-ROM (παρέχεται) στη μονάδα δίσκου του υπολογιστή σας. 3 Ανοίξτε το φάκελο [Handbook] στο CD-ROM, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο [GR] και στη συνέχεια σύρετε και αφήστε το "Handbook.pdf" στον υπολογιστή. Κάντε διπλό κλικ στο "Handbook.pdf" για να προβάλετε το εγχειρίδιο. Τι μπορείτε να κάνετε με έναν υπολογιστή με Windows Εφαρμόστε έναν από τους ακόλουθους τρόπους για να συνδέσετε την κάμερα με έναν υπολογιστή με Windows και να απολαύσετε τις λειτουργίες. [ Κατά τη χρήση διάφορων λειτουργιών Χρησιμοποιώντας το λογισμικό "PMB (Picture Motion Browser)" που παρέχεται με το CD-ROM, μπορείτε να απολαύσετε τις ακόλουθες λειτουργίες. Εισαγωγή εικόνων που λήφθηκαν με την κάμερα σε υπολογιστή Προβολή των εικόνων που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή Δημιουργία δίσκου με επεξεργασμένες εικόνες Αλλαγή της γλώσσας που εμφανίζεται στο "PMB Portable" 28

29 [ Περιβάλλον για τη χρήση του "PMB" και του "PMB Portable" Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows XP SP3 *1 /Windows Vista SP1 *2 *1 Οι εκδόσεις των 64 bit και η Starter (Edition) δεν υποστηρίζονται. *2 Το Starter (Edition) δεν υποστηρίζεται. Απαιτείται βασική εγκατάσταση. Η λειτουργία δεν διασφαλίζεται, εάν το παραπάνω λειτουργικό σύστημα έχει αναβαθμιστεί ή σε περιβάλλον πολλαπλής εκκίνησης. Το πρόγραμμα οδήγησης για την κάμερα Web δεν υποστηρίζει εκδόσεις των 64 bit των Windows XP και Vista. CPU: Intel Pentium III 800 MHz ή ταχύτερο (Κατά την αναπαραγωγή/ επεξεργασία ταινιών υψηλής ευκρίνειας: Intel Pentium 4 2,8 GHz ή ταχύτερο, Intel Pentium D 2,8 GHz ή ταχύτερο, Intel Core Duo 1,66 GHz ή ταχύτερο, Intel Core 2 Duo 1,20 GHz ή ταχύτερο) Μνήμη: 512 MB ή μεγαλύτερη (Κατά την αναπαραγωγή/επεξεργασία ταινιών υψηλής ευκρίνειας: 1 GB ή μεγαλύτερη) Μνήμη βίντεο: 32 MB ή μεγαλύτερη (συνιστώνται 64 MB ή μεγαλύτερη) Σκληρός δίσκος: Χώρος δίσκου που απαιτείται για εγκατάσταση: Περίπου 500 MB* Οθόνη: Κάρτα γραφικών συμβατή με DirectX 7 ή νεότερη έκδοση, ελάχιστη ανάλυση κουκκίδες Λοιπά: Θύρα USB (πρέπει να παρέχεται ως βασικός εξοπλισμός, θύρα Hi-Speed USB (συμβατό με USB 2.0)) * Για το "PMB Portable", ο χώρος δίσκου που απαιτείται για προσωρινή χρήση του προγράμματος είναι περίπου 1 GB. [ Σημείωση σχετικά με την αναπαραγωγή αρχείων ταινίας (MPEG-4 AVC/H.264) Για την αναπαραγωγή και την επεξεργασία αρχείων ταινίας (MPEG-4 AVC/H.264) που έχουν εγγραφεί με την κάμερα, πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το λογισμικό που είναι συμβατό με MPEG-4 AVC/H.264 ή με "PMB". Ακόμη και σε περιβάλλον υπολογιστή, όπου οι λειτουργίες είναι διασφαλισμένες, ορισμένες φορές δεν είναι δυνατή η ομαλή αναπαραγωγή εικόνων εξαιτίας απώλειας καρέ. Σημειώστε ότι η εικόνα που μεταφέρεται δεν επηρεάζεται. Εάν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος συνδεδεμένο. Ορισμένες φορές, κανονικοί χειρισμοί δεν είναι δυνατοί λόγω της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας του υπολογιστή. b Σημείωση Οι λειτουργίες δεν διασφαλίζονται, ακόμη και σε υπολογιστές που ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις συστήματος. Για παράδειγμα, άλλες ανοιχτές εφαρμογές ή φόντου που εκτελούνται ταυτόχρονα μπορεί να περιορίσουν την απόδοση του προϊόντος. [ Εγκατάσταση του "PMB" Μπορείτε να εγκαταστήσετε το "PMB" χρησιμοποιώντας την παρακάτω διαδικασία. Συνδεθείτε ως Διαχειριστής (Administrator). 1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, και εισάγετε το CD-ROM (παρέχεται) στη μονάδα CD-ROM. 29

30 Εμφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης μενού. Αν δεν εμφανίζεται, κάντε διπλό κλικ στο [Computer] (στα Windows XP, [My Computer]) t (SONYPICTUTIL). Ενδέχεται να εμφανιστεί η οθόνη αυτόματης αναπαραγωγής. Επιλέξτε το αρχείο "Run Install.exe." και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση. 2 Κάντε κλικ στην επιλογή [Install]. Εμφανίζεται η οθόνη "Choose Setup Language". 3 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Next]. Εμφανίζεται η οθόνη "License Agreement". 4 Διαβάστε προσεκτικά την άδεια. Αν αποδέχεστε τους όρους του συμφωνητικού, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής δίπλα στο [I accept the terms of the license agreement] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Next]. 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Όταν το μήνυμα επιβεβαίωσης επανεκκίνησης εμφανιστεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Το DirectX μπορεί να εγκατασταθεί ανάλογα με το περιβάλλον συστήματος του υπολογιστή σας. 6 Αφαιρέστε το CD-ROM αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. [ Χειρισμός του "PMB"/Προβολή του "PMB Guide" Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό, στην επιφάνεια εργασίας δημιουργούνται εικονίδια για το "PMB" και το "PMB Guide". Για τη βασική λειτουργία του "PMB", βλ. "PMB Guide". Κάντε διπλό κλικ για να ξεκινήσετε το "PMB". Κάντε διπλό κλικ για να ξεκινήσετε το "PMB Guide". Εάν το εικονίδιο δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, κάντε κλικ στο [Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [PMB] για εκκίνηση του "PMB" ή κάντε κλικ στο [Start] t [All Programs] t [Sony Picture Utility] t [Help] t [PMB Guide]. Μπορείτε επίσης να ανοίξτε το "PMB Guide" από τη [Help] του "PMB". [ Χειρισμός του "PMB Portable" Η κάμερα έχει μια εφαρμογή "PMB Portable". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για να κάνετε τα εξής: Μπορείτε να αποστείλετε εύκολα εικόνες σε ένα blog ή μια άλλη υπηρεσία μέσων. Μπορείτε να φιλτράρετε εύκολα τις εικόνες που θέλετε να αποστείλετε καταχωρώντας τις στην κάμερα ως εικόνες Sharemark (σελίδα 24). Μπορείτε να αποστείλετε εικόνες από έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Internet ακόμα και αν είστε μακριά από το σπίτι ή το γραφείο. Μπορείτε να καταχωρήσετε εύκολα τις υπηρεσίες μέσων (όπως blog) που χρησιμοποιείτε συχνά. Για λεπτομέρειες σχετικά με το "PMB Portable", ανατρέξτε στη βοήθεια του "PMB Portable". 30

31 Όταν χρησιμοποιείτε το "PMB Portable" για πρώτη φορά, πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να πραγματοποιήσετε την επιλογή. Αφού επιλεγεί η γλώσσα, τα βήματα 3 έως 5 δεν θα είναι απαραίτητα την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το "PMB Portable". 1 Πραγματοποιήστε μια σύνδεση USB μεταξύ της κάμερας και του υπολογιστή. Όταν συνδέετε την κάμερα και τον υπολογιστή, εμφανίζεται ο Οδηγός αυτόματης αναπαραγωγής. Κάντε κλικ στο [ ] για να κλείσετε τον Οδηγό αυτόματης αναπαραγωγής για τα προγράμματα οδήγησης που δεν χρειάζεστε. Αν ο Οδηγός αυτόματης αναπαραγωγής που θέλετε δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο [Computer] (στα Windows XP, στο [My Computer]) t [PMBPORTABLE] και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο "PMB_P.exe". 2 Κάντε κλικ στο "PMB Portable" (στα Windows XP, στο [PMB Portable] t [OK]). Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής γλώσσας. 3 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK]. Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής περιοχής. 4 Επιλέξτε την κατάλληλη [Area] και [Country/Region] και κάντε κλικ στο [OK]. Εμφανίζεται η οθόνη Σύμβασης χρήσης. 5 Διαβάστε προσεκτικά την άδεια. Εάν αποδέχεστε τους όρους της σύμβασης, κάντε κλικ στο [I Agree]. Το "PMB Portable" ξεκινά. b Σημειώσεις Πραγματοποιείτε πάντα σύνδεση σε ένα δίκτυο όταν χρησιμοποιείτε το "PMB Portable". Κατά την αποστολή εικόνων μέσω Internet, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών, η μνήμη cache μπορεί να παραμείνει στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται. Αυτό ισχύει επίσης και όταν η κάμερα χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό. Σε περίπτωση σφάλματος στο "PMB Portable" ή εάν διαγράψετε το "PMB Portable" κατά λάθος, μπορείτε να επιδιορθώσετε το "PMB Portable" χρησιμοποιώντας το "PMB". Για λεπτομέρειες, βλ. "PMB Guide" (σελίδα 30). [ Σημειώσεις σχετικά με το "PMB Portable" Με το "PMB Portable" είναι δυνατή η λήψη των διευθύνσεων URL ενός αριθμού δικτυακών τόπων από το διακομιστή που διαχειρίζεται η Sony (το "Sony server"). Για να χρησιμοποιήσετε το "PMB Portable" για να απολαύσετε τα οφέλη της υπηρεσίας αποστολής ή άλλων υπηρεσιών (οι "υπηρεσίες") που παρέχονται από αυτούς και άλλους δικτυακούς τόπους, πρέπει να αποδεχτείτε τα ακόλουθα. Ορισμένοι δικτυακοί τόποι απαιτούν διαδικασίες εγγραφής ή/και αμοιβή για τις υπηρεσίες τους. Όταν χρησιμοποιείτε τέτοιες υπηρεσίες, πρέπει να είστε σύμφωνοι με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε δικτυακού τόπου. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να λήξουν ή να αλλάξουν ανάλογα με τη σκοπιμότητα των διαχειριστών του δικτυακού τόπου. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που ίσως προκύψουν μεταξύ των χρηστών και άλλων μερών ή για αναστάτωση που θα προκληθεί σε χρήστες αναφορικά με τη χρήση των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της λήξης ή της αλλαγής αυτών των υπηρεσιών. 31

32 32 Για να προβάλετε έναν δικτυακό τόπο, θα ανακατευθυνθείτε σε αυτόν από το διακομιστή της Sony. Ορισμένες φορές, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο λόγω συντήρησης του διακομιστή ή για άλλους λόγους. Σε περίπτωση τερματισμού της λειτουργίας του διακομιστή Sony, θα ενημερωθείτε για τον τερματισμό εκ των προτέρων από το δικτυακό τόπο της Sony, κλπ. Η διευθύνσεις URL στις οποίες ανακατευθύνεστε από τον διακομιστή Sony και άλλες πληροφορίες ενδέχεται να καταγράφονται με στόχο τη βελτίωση των μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών της Sony. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα γίνεται καταγραφή προσωπικών δεδομένων. Για να προβάλετε την οθόνη Σύμβασης χρήσης του "PMB Portable", κάντε διπλό κλικ στο φάκελο [APP] στον εξωτερικό δίσκο (PMBPORTABLE), κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο [EULA] και στη συνέχεια επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε. [ Συνιστάται σύνδεση με καλώδιο USB Για να εξασφαλίσετε την ορθή λειτουργία της κάμεράς σας, συνδέστε την κάμερα σε έναν υπολογιστή όπως περιγράφεται παρακάτω. Συνδέστε την υποδοχή (USB) της κάμερας και του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. Μην συνδέετε τίποτα σε άλλες θύρες USB του υπολογιστή σας. Όταν συνδέετε σε έναν υπολογιστή με πληκτρολόγιο USB και ποντίκι USB συνδεδεμένα ως βασικό εξοπλισμό, συνδέστε την κάμερα σε μια άλλη θύρα USB χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB. b Σημειώσεις Δεν παρέχεται εγγύηση για τις λειτουργίες όταν πολλές συσκευές USB είναι συνδεδεμένες σε έναν υπολογιστή. Συνδέστε το καλώδιο USB σε μια θύρα USB. Εάν το καλώδιο USB συνδεθεί σε έναν υπολογιστή μέσω ενός πληκτρολογίου USB ή ενός διανομέα USB, δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας. [ Αποσύνδεση του καλωδίου USB 1 Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Unplug or eject hardware] στη γραμμή εργασιών στο κάτω δεξιό μέρος της επιφάνειας εργασίας. 2 Κάντε κλικ στο [Safely remove USB Mass Storage Device]. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από την κάμερα και τον υπολογιστή. b Σημειώσεις Πριν θέσετε την κάμερα εκτός λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο USB ακολουθώντας τις σωστές διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB χρησιμοποιώντας τις σωστές διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω. Διαφορετικά, τα αρχεία που έχουν αποθηκευτεί στο "Memory Stick PRO Duo" ενδέχεται να μην ενημερωθούν σωστά. Επίσης, η αποσύνδεση του καλωδίου USB με ακατάλληλο τρόπο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία στο "Memory Stick PRO Duo".

33 Χρήση υπολογιστή Macintosh Μπορείτε να αντιγράψετε εικόνες σε υπολογιστή Macintosh. Το "PMB" δεν είναι συμβατό με υπολογιστές Macintosh. Συνιστώμενο υπολογιστικό περιβάλλον Το παρακάτω περιβάλλον συνιστάται για υπολογιστή συνδεδεμένο με μια κάμερα. Λειτουργικό σύστημα (προεγκατεστημένο): Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 έως v10.5) Υποδοχή USB: Παρέχεται ως βασική b Σημειώσεις Οι λειτουργίες δεν είναι εγγυημένες για όλα τα συνιστώμενα υπολογιστικά περιβάλλοντα που αναφέρονται παραπάνω. Αν συνδέσετε δύο ή περισσότερες συσκευές USB ταυτόχρονα σε έναν υπολογιστή, κάποιες συσκευές, μεταξύ των οποίων και η κάμερα, μπορεί να μην λειτουργήσουν, ανάλογα με το είδος των συσκευών USB που χρησιμοποιείτε. Οι λειτουργίες δεν είναι εγγυημένες όταν χρησιμοποιείτε μια υποδοχή USB πολλαπλών θυρών (hub). Η σύνδεση της κάμερας χρησιμοποιώντας διασύνδεση USB συμβατή με Hi-Speed USB (συμβατή με USB 2.0) επιτρέπει την προηγμένη μεταφορά (μεταφορά υψηλής ταχύτητας) καθώς η κάμερα είναι συμβατή με Hi-Speed USB (συμβατή με USB 2.0). Μόνο η λειτουργία [Μαζ αποθ] είναι διαθέσιμη για τη σύνδεση USB αυτής της κάμερας. Όταν ο υπολογιστής σας επανεκκινεί από λειτουργία σε εκκρεμότητα ή αδρανοποίηση, η επικοινωνία μεταξύ της κάμερας και του υπολογιστή σας μπορεί να μην αποκατασταθεί ταυτόχρονα. Αντιγραφή και προβολή εικόνων σε υπολογιστή 1 Προετοιμάστε την κάμερα και έναν υπολογιστή Macintosh, στη συνέχεια συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB. 2 Αντιγράψτε τα αρχεία εικόνας στον υπολογιστή Macintosh. 1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο που μόλις αναγνωρίστηκε t [DCIM] (φωτογραφίες) ή το [MP_ROOT] (ταινίες) t το φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένες οι εικόνες που θέλετε να αντιγράψετε. 2 Σύρετε και αφήστε τα αρχεία εικόνων στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου. Τα αρχεία εικόνων αντιγράφονται στο σκληρό δίσκο. Για λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία αποθήκευσης των εικόνων και τα ονόματα αρχείων, βλ. "Εγχειρίδιο φορητής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής HD Snap". 3 Προβολή εικόνων στον υπολογιστή σας. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου t στο επιθυμητό αρχείο εικόνας στον φάκελο που περιέχει τα αντιγραφόμενα αρχεία για να ανοίξετε το συγκεκριμένο αρχείο εικόνας. Για διαγραφή της σύνδεσης USB Εκτελέστε εκ των προτέρων τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω όταν: Αποσυνδέετε το καλώδιο USB Αφαιρείτε ένα "Memory Stick PRO Duo" Τοποθετείτε ένα "Memory Stick PRO Duo" στην κάμερα μετά την αντιγραφή εικόνων από την εσωτερική μνήμη Απενεργοποιείτε την κάμερα 33

34 Σύρετε και αφήστε το εικονίδιο του οδηγού ή το εικονίδιο του "Memory Stick PRO Duo" στο εικονίδιο "Trash". Η κάμερα αποσυνδέεται από τον υπολογιστή. 34

35 Ενδείξεις επί της οθόνης Κάθε φορά που σύρετε τον πολυεπιλογέα στη θέση v (DISP), η οθόνη αλλάζει (σελίδα 19). Σε αναμονή λήψης Κατά την εγγραφή ταινιών A Προβολή. E Ένδειξη Υπόλοιπο μπαταρίας Λειτουργία λήψης Όταν γίνεται αλλαγή στη λειτουργία λήψης, η ένδειξη εμφανίζεται για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Κλιμάκωση ζουμ Λειτουργία λήψης (Επιλογή σκηνικού) Προειδοποίηση χαμηλού επιπέδου μπαταρίας Μέγεθος εικόνας Κατά την αναπαραγωγή φωτογραφιών / / Αναπαραγωγή/Διακοπή/ Γρήγορη κίνηση Παρουσίασης προς τα εμπρός / Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω 00:00:00 Μετρητής ΗΧΟΣ Ένταση ήχου Κατά την αναπαραγωγή ταινιών 35

36 B Προβολή C Ένδειξη Μέγεθος εικόνας Λειτουργία λήψης φωτογραφιών [400] Υπόλοιπος αριθμός εγγράψιμων εικόνων Μενού/Οδηγός μενού DPOF Πατώντας το MENU ενεργοποιείτε/ απενεργοποιείτε το μενού/τον οδηγό μενού. Μπάρα αναπαραγωγής 101_0012 Αριθμός αρχείουφακέλου :30 AM ΠΙΣΩ/ ΕΠΟΜΕΝΟ ΗΧΟΣ Προβολή Καταγεγραμμένη ημερομηνία/ώρα της εικόνας που αναπαράγεται Επιλογή εικόνων Ρύθμιση έντασης ήχου Ένδειξη Φάκελος εγγραφής Δεν εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται εσωτερική μνήμη. Μέσα εγγραφής/ αναπαραγωγής Ιστόγραμμα Η ένδειξη εμφανίζεται όταν το ιστόγραμμα στην οθόνη είναι απενεργοποιημένο. Αλλαγή φακέλου Δεν εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται εσωτερική μνήμη. Προβολή Ένδειξη Αναπαραγωγή φακέλου Δεν εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται εσωτερική μνήμη. 12/12 Αριθμός εικόνας/ Αριθμός εικόνων που εγγράφονται σε επιλεγμένο φάκελο D Προβολή E b Σημείωση Λειτουργία λήψης Sharemark Σημάδι σειράς εκτύπωσης (DPOF) Προστασία Ένδειξη Χρονοδιακόπτης Μέγεθος εικόνας +2.0EV Τιμή έκθεσης [00:28:25] Υπόλοιπος χρόνος εγγραφής Λειτουργία λήψης ταινίας Ισορροπία λευκού 2000 Ταχύτητα κλείστρου F3.6 Τιμή διαφράγματος ISO400 Αριθμός ISO Προβολή Ένδειξη Εγγραφή ταινιών 00:00:05 Χρόνος εγγραφής Οι ενδείξεις και οι θέσεις τους παρουσιάζονται κατά προσέγγιση και διαφέρουν από την καθαυτή εμφάνιση. 36

37 Διάρκεια ζωής μπαταρίας και χωρητικότητα μνήμης Διάρκεια ζωής μπαταρίας και διαθέσιμος χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής Οι πίνακες περιλαμβάνουν τον κατά προσέγγιση χρόνο (λεπτά) κατά τον οποίο μπορεί να γίνει εγγραφή/ αναπαραγωγή εικόνων με τη μπαταρία όταν είναι πλήρως φορτισμένη και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 C. Σημειώστε ότι ο πραγματικός χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής ενδέχεται να είναι μικρότερος από αυτόν που αναφέρεται στον πίνακα ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται με τη χρήση και το πέρασμα του χρόνου. Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνονται στις παρακάτω συνθήκες: Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή. Όταν ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε συχνά την κάμερα. Όταν χρησιμοποιείτε συχνά το ζουμ. Όταν το [Φωτισμ LCD] έχει οριστεί σε [Φωτεινή]. Όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό. [ Εκτιμώμενος χρόνος εγγραφής/ αναπαραγωγής (λεπτά) Χρόνος εγγραφής *1 Χρόνος συνεχούς εγγραφής 100 Συνήθης χρόνος εγγραφής *2 110 Χρόνος αναπαραγωγής 150 *1 Συνεχόμενη λήψη ταινιών με μέγεθος εικόνας [720 30P] *2 Ο συνήθης χρόνος εγγραφής δείχνει το χρόνο, όταν εκτελείτε επανειλημμένες εκκινήσεις/διακοπές της εγγραφής, όταν ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την κάμερα και χρησιμοποιείτε το ζουμ. [ Για να ελέγξετε το χρόνο μπαταρίας που απομένει Περιστρέψτε το τμήμα φακού ή πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε την κάμερα και να ελέγξετε το υπόλοιπο της μπαταρίας στην οθόνη LCD. Το υπόλοιπο ποσοστό μπαταρίας εμφανίζεται ως εξής: Επαρκής ισχύς μπαταρίας o o o Φορτίστε τη μπαταρία. (Αναβοσβήνει η λυχνία προειδοποίησης.) Χρειάζεται περίπου ένα λεπτό για να εμφανιστεί η σωστή ένδειξη υπόλοιπης διάρκειας μπαταρίας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η ένδειξη υπόλοιπης διάρκειας μπαταρίας που εμφανίζεται ενδέχεται να μην είναι σωστή. 37

Εγχειρίδιο φορητής ψηφιακής. φωτογραφικής μηχανής HD Snap MHS-PM1. Περιεχόμενα. Ευρετήριο. VΚάντε κλικ! Έναρξη. Βασικές λειτουργίες

Εγχειρίδιο φορητής ψηφιακής. φωτογραφικής μηχανής HD Snap MHS-PM1. Περιεχόμενα. Ευρετήριο. VΚάντε κλικ! Έναρξη. Βασικές λειτουργίες VΚάντε κλικ! Περιεχόμενα Έναρξη Βασικές λειτουργίες Εγχειρίδιο φορητής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής HD Snap MHS-PM1 Χρήση των λειτουργιών για λήψη Χρήση των λειτουργιών για προβολή Προσαρμογή των ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap MHS-PM5/PM5K. Περιεχόμενα. Ευρετήριο VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Ξεκινώντας. Βασικές λειτουργίες

Εγχειρίδιο. Φορητή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HD Snap MHS-PM5/PM5K. Περιεχόμενα. Ευρετήριο VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Ξεκινώντας. Βασικές λειτουργίες VΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ! Περιεχόμενα Ξεκινώντας Βασικές λειτουργίες Χρήση με τον υπολογιστή σας Χρήση λειτουργιών λήψης Χρήση λειτουργιών προβολής Προσαρμογή των ρυθμίσεων Απολαμβάνοντας το Βίντεο 360 (MHS-PM5K) Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Portable Media Center. Απολαύστε εύκολα ταινίες, μουσική και φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών

Εγχειρίδιο Χρήσης. Χαρακτηριστικά προϊόντος. Φόρτιση: Οδηγίες Λειτουργίας. Εναλλαγή λειτουργιών. Κουμπιά Λειτουργιών Εγχειρίδιο Χρήσης Χαρακτηριστικά προϊόντος Με / Χωρίς έξοδο βίντεο HDMI 2,4 ίντσες LTPS TFT LCD οθόνη 4 μέρη του κυρίως φακού. Το εύρος εστίασης είναι 12 εκ. εώς άπειρο Φακοί HD ευρείας γωνίας 4x ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΝΙ DV 100 WP 0 Mini Αδιάβροχη Βιντεοκάμερα Εισαγωγή Η DV 100 WP είναι μια πολύ μικρή βιντεοκάμερα η οποία χρησιμεύει κυρίως για την εγγραφή βίντεο σε εξωτερικούς χώρους. Λόγω της εύκολης

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογέας Memory Stick Duo ExpressCard

Προσαρµογέας Memory Stick Duo ExpressCard 3-218-419-71 (1) Προσαρµογέας Memory Stick Duo ExpressCard Οδηγίες χρήσης MSAC-EX1 Ελληνικά Πριν χρησιµοποιήσετε τη µονάδα, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για µελλοντική χρήση. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-83(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-83(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-TD10E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-TD10E 2011 Sony Corporation 4-271-340-91(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας σας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-CX130E/CX160E/CX180E

Εγχειρίδιο του Handycam HDR-CX130E/CX160E/CX180E Κάντε κλικ στο Εγχειρίδιο του "Handycam" HDR-CX130E/CX160E/CX180E 2011 Sony Corporation 4-271-479-92(1) Χρήση του Εγχειρίδιο του "Handycam" Θα βρείτε πληροφορίες για τη χρήση όλων των δυνατοτήτων της βιντεοκάμερας

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

DC-733i Συνοπτικός οδηγός

DC-733i Συνοπτικός οδηγός DC-7i Συνοπτικός οδηγός Μέρη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Λαμπάκι χρονομετρητή αυτόματης λήψης. Φλας. Μικρόφωνο 4. Φακός 5. Οθόνη LCD 6. Λαμπάκι λειτουργίας 7. Κουμπί Ζουμ Βλέπε επίσης: Μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης

Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Διαχείριση ενέργειας Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Μοντέλο: MHS-FS3 Bloggie 3D Βιντεοκάμερα Mobile HD Snap Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Πλήρης ανάλυση HD 1920x1080, βίντεο 3D, 5,1MP, 8GB, βραχίονας USB και λογισμικό διαμοιρασμού, οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

Οδηγός εγκατάστασης. 1. Συσκευασία. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή. Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω. Μικρόφωνο. Υποδοχή MicroSD. Ηχείο. Οθόνη ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ Πλήκτρο Κλείστρο/Επιλογή Μικρόφωνο Φως Ένδειξης Κατάστασης Πλήκτρο Πάνω Κουμπί Ενεργοποίησης/ Λειτουργιών Φακός Υποδοχή MicroSD Οθόνη Ηχείο Πλήκτρο Κάτω/ Κλείστρο ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού

Archive Player Divar Series. Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Divar Series el Εγχειρίδιο χειρισμού Archive Player Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Λειτουργία 5 2.1 Εκκίνηση του προγράμματος 5 2.2 Παρουσίαση του κύριου

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη F201 ADSL USB MODEM Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας...2 2 Το F201 ADSL USB Modem...2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 2 2.2 Θύρες συσκευής και φωτεινές ενδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 2,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ SI-707138 ΕΛΛΗΝΙΚΆ -ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ -ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ -ΕΓΓΎΗΣΗ MULTIMEDIA PLAYER

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Media (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation

(1) DVD Writer. Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P Sony Corporation 4-138-184-81(1) DVD Writer Oδηγίες Xρήσης DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Κανονισµοί ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον Προσαρμογέα Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Nikon. Ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού αυτού. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα