Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνική Πύλη ermis.gov.gr"

Transcript

1 Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ MICROSOFT INTERNET EXPLORER ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ FIREFOX MOZILLA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ INTERNET EXPLORER ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ FIREFOX MOZILLA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ MICROSOFT INTERNET EXPLORER ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MICROSOFT INTERNET EXPLORER ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 27 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 2 / 31

3 1. Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών αφορά τους πολίτες χρήστες της εθνικής πύλης οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού χαλαρής αποθήκευσης και η αίτησή τους έχει ολοκληρωθεί κατόπιν της επίσκεψής τους σε κάποιο ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών). Τα πιστοποιητικά χαλαρής αποθήκευσης έχουν την ιδιότητα ότι εγκαθίστανται στον υπολογιστή του χρήστη. Τα βήματα που θα απαιτηθούν να κάνει ο πολίτης χρήστης περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες. Για κάθε βήμα υπάρχει η αντίστοιχη περιγραφή του, όπως επίσης και οι κατάλληλες εικόνες προκειμένου ο πολίτης χρήστης να διευκολυνθεί και να μπορεί να παρακολουθήσει την διαδικασία ευκολότερα. Αρχικά, θα χρειαστεί να εγκαταστήσει στον προσωπικό του υπολογιστή τα ψηφιακά πιστοποιητικά της Πρωτεύουσας Αρχής (στο φυλλομετρητή / browser) και στην συνέχεια τα ψηφιακά πιστοποιητικά της Υποκείμενης Αρχής. Έπειτα, θα πρέπει να ακολουθήσει η τεχνική προετοιμασία του φυλλομετρητή που αποτελείται από κάποιες ρυθμίσεις που χρειάζεται να γίνουν στο φυλλομετρητή, όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 4 και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλα τα παραπάνω βήματα με επιτυχία, να προχωρήσει ο πολίτης χρήστης στο τελικό βήμα που περιγράφεται στην ενότητα 5 για την έκδοση των προσωπικών του ψηφιακών πιστοποιητικών. Πριν προχωρήσετε στην έκδοση των ψηφιακών σας πιστοποιητικών, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες προετοιμασίας του υπολογιστή σας. Οι οδηγίες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να αποφύγετε πιθανά προβλήματα κατά τη διαδικασία έκδοσης και παραλαβής των ψηφιακών πιστοποιητικών σας. Προσοχή: Παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα με την ακριβή σειρά που περιγράφονται ώστε να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα με την εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών. Ποτέ μην προχωρήσετε στο επόμενο βήμα εάν δεν έχετε βεβαιωθεί ότι έχετε ακολουθήσει / ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα προηγούμενα. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 3 / 31

4 2. Προετοιμασία εγκατάστασης των πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Τα πιστοποιητικά της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης (ΠΑΠ ή Root CA) και της Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης (ΥπΑΠ ή Issuing CA) που θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον browser σας βρίσκονται στη Σελίδα διαχείρισης προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών του Πίνακα Ελέγχου σας της πύλης ΕΡΜΗΣ Για λόγους διασφάλισης της ομαλότητας εγκατάστασης των πιστοποιητικών στον φυλλομετρητή, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί είτε ο Internet Explorer είτε ο Firefox Mozilla στην διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών. Στην συνέχεια και αφού έχουν παραχθεί τα ψηφιακά πιστοποιητικά, μπορούν να γίνουν εξαγωγή (export) από το φυλλομετρητή που χρησιμοποιήθηκε και εκ νέου εισαγωγή (import) σε άλλον φυλλομετρητή. Προσοχή: Συνίσταται να γίνει η εγκατάσταση αρχικά του Πιστοποιητικού Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης SHA1 και στην συνέχεια εγκατάσταση και του Πιστοποιητικού Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης SHA2. Τα Πιστοποιητικά της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης είναι διαθέσιμα στον χώρο αποθήκευσης ΥΔΚ (Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού) ΕΡΜΗΣ που βρίσκεται στη σελίδα https://pki.ermis.gov.gr/repository.html, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Σημαντική σημείωση: Για τις παρακάτω διαδικασίες εγκατάστασης των εργαλείων όπως και των ψηφιακών πιστοποιητικών θα χρειαστεί να έχετε δικαιώματα διαχειριστή (Administrator) στον υπολογιστή σας. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 4 / 31

5 Εικόνα 1. Χώρος αποθήκευσης πιστοποιητικών Αρχών Πιστοποίησης Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού 2.1 Εγκατάσταση πιστοποιητικών της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης σε Microsoft Internet Explorer Προσοχή: Οι παρακάτω οδηγίες αναφέρονται σε λειτουργικό Windows XP. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε Windows Vista ή Windows 7, ακολουθείστε την σημείωση στο τέλος της τρέχουσας ενότητας. Σημείωση: Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται οθόνες τόσο για ελληνική (αριστερή εικόνα) όσο και για αγγλική έκδοση (δεξιά εικόνα) των Windows, για την καλύτερη κατανόηση και παρακολούθηση των απαραίτητων βημάτων. Προσοχή: Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει την εγκατάσταση των Πιστοποιητικών Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης ermis (SHA2). Θα πρέπει να την επαναλάβετε ως έχει και για την εγκατάσταση των Πιστοποιητικών Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης ermis. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 5 / 31

6 1. Χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer από τον σύνδεσμο Πιστοποιητικό Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης ermis (SHA2) σε μορφή DER, Base64, επιλέγω Base64 και στην συνέχεια εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο με τίτλο «Λήψη αρχείου Προειδοποίηση ασφαλείας» (File Download Security Warning), όπου και πρέπει να επιλέξετε «Άνοιγμα»(Open) Εικόνα 2: Εικόνα 2. Λήψη αρχείου Προειδοποίηση ασφάλειας 2. Στο παράθυρο με τίτλο Πιστοποιητικό «Certificate» που εμφανίζεται επιλέξτε «Εγκατάσταση Πιστοποιητικού» (Install Certificate) Εικόνα 3. Εικόνα 3. Οδηγός για την εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού 3. Στο παράθυρο με τίτλο «Οδηγός εισαγωγής πιστοποιητικού» (Certificate Import Wizard) που εμφανίζεται στην συνέχεια, επιλέξτε «Επόμενο» (Next) Εικόνα 4. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 6 / 31

7 Εικόνα 4. Οδηγός για την εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού 4. Στο επόμενο παράθυρο με τίτλο «Οδηγός εισαγωγής πιστοποιητικού» επιλέξτε «Επόμενο» Εικόνα 5. Εικόνα 5. Οδηγός για την εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 7 / 31

8 5. Στο επόμενο παράθυρο με τίτλο «Οδηγός εισαγωγής πιστοποιητικού» επιλέξτε «Τέλος» (OK) Εικόνα 6. Εικόνα 6. Οδηγός για την εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού 6. Στο παράθυρο «Προειδοποίηση Ασφαλείας» επιλέξτε «Ναι» (Yes) για να εγκαταστήσετε το πιστοποιητικό της Αρχής Πιστοποίησης. Σημείωση: Η παρακάτω Εικόνα 7 διαφέρει ανάλογα με το πιστοποιητικό που πρόκειται να εγκαταστήσετε (sha1 ή sha2 εδώ εικονίζεται το sha1). Εικόνα 7. Οδηγός για την εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού Προειδοποίηση ασφάλειας Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 8 / 31

9 7. Στο επόμενο παράθυρο Εικόνα 8 επιλέξτε «OK». Έχετε πλέον ολοκληρώσει με επιτυχία την εισαγωγή του πιστοποιητικού της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης και μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο κεφάλαιο (Προετοιμασία Internet Εxplorer). Εικόνα 8. Οδηγός για την εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού Σημείωση: Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Windows Vista ή Windows 7 θα πρέπει να ακολουθήσετε διαφορετικό τρόπο εγκατάστασης της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης στον Internet Explorer. Η διαδικασία αυτή είναι η παρακάτω: 1. Κατεβάζετε και σώζετε τοπικά στον υπολογιστή σας το αρχείο με το πιστοποιητικό της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης. 2. Στον Internet Explorer επιλέγετε από το menu, Tools > Internet Options > Content > Certificates. Εκεί επιλέγετε την καρτέλα Trusted Root certification Authorities. 3. Επιλέγετε Import (Εισαγωγή) και στον οδηγό εισαγωγής πιστοποιητικού που εμφανίζεται ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης. Όταν σας ζητηθεί να εισάγετε το αρχείο του πιστοποιητικού αναζητήστε το αρχείο εκεί που το αποθηκεύσατε προηγουμένως. 4. Στα επόμενα παράθυρα αφήνετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και ολοκληρώστε τη διαδικασία εισαγωγής. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 9 / 31

10 Υπενθύμιση: Η παραπάνω διαδικασία περιγράφει την εγκατάσταση των Πιστοποιητικών Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης ermis (SHA2). Θα πρέπει να την επαναλάβετε ως έχει και για την εγκατάσταση των Πιστοποιητικών Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης ermis. 2.2 Εγκατάσταση πιστοποιητικών της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης στον Firefox Mozilla Τα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα στον χώρο αποθήκευσης Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗΣ που βρίσκονται στην σελίδα https://pki.ermis.gov.gr/repository.html, όπως φαίνεται στην ακόλουθη Εικόνα 9. Εικόνα 9. Χώρος αποθήκευσης Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού ΕΡΜΗΣ 1. Στην επιλογή για το Πιστοποιητικό Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης ermis όπως εμφανίζεται στο παραπάνω παράθυρο, θα πρέπει να επιλέξετε «Άνοιγμα» (Open): 2. Επιλέγοντας την παραπάνω τοποθεσία, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, όπου και πρέπει να επιλέξετε «Trust this CA to identify users». Επιλέγετε ΟΚ και ολοκληρώνετε την εγκατάσταση, Εικόνα 10. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 10 / 31

11 Εικόνα 10. Εγκατάσταση πιστοποιητικού σε Firefox Mozilla Υπενθύμιση: Η παραπάνω διαδικασία περιγράφει την εγκατάσταση των Πιστοποιητικών Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης ermis. Θα πρέπει να την επαναλάβετε ως έχει και για την εγκατάσταση των Πιστοποιητικών Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης ermis (SHA2). 3. Προετοιμασία εγκατάστασης πιστοποιητικού Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης Το πιστοποιητικό της Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης (ΥπΑΠ) που θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον browser σας (Internet Explorer, Firefox Mozilla) βρίσκεται στην ίδια σελίδα με αυτά της (ΠΑΠ), δηλαδή στην https://pki.ermis.gov.gr/repository.html Προσοχή: Συνίσταται να γίνει η εγκατάσταση αρχικά του Πιστοποιητικού της Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης SHA1 και στην συνέχεια εγκατάσταση και του Πιστοποιητικού της Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης SHA2. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 11 / 31

12 Εικόνα 11. Χώρος αποθήκευσης πιστοποιητικών Αρχών Πιστοποίησης Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού 3.1 Εγκατάσταση πιστοποιητικών της Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης στον Internet Explorer 1. Χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer από τον σύνδεσμο «Πιστοποιητικό Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης ermis (SHA2) σε μορφή DER, Base64, επιλέγοντας το DER εμφανίζεται η Εικόνα 12 όπου και πρέπει να επιλέξετε «Άνοιγμα» (Open): Εικόνα 12. Εγκατάσταση πιστοποιητικού Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης 2. Στο παράθυρο με τίτλο «Certificate» που εμφανίζεται επιλέξτε «Εγκατάσταση Πιστοποιητικού» (Install Certificate), Εικόνα 13. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 12 / 31

13 Εικόνα 13. Εγκατάσταση πιστοποιητικού Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης 3. Στο παράθυρο «Οδηγός εισαγωγής πιστοποιητικού» (Certificate Import Wizard) που εμφανίζεται, επιλέξτε «Επόμενο» (Next), Εικόνα 14. Εικόνα 14. Οδηγός εγκατάστασης πιστοποιητικού Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης 4. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε Windows Vista ή Windows 7, επιλέξτε «Αυτόματη εγκατάσταση της τοποθεσίας εγκατάστασης του πιστοποιητικού» (Automatically select the certificate store based on the type of certificate) και στην συνέχεια «Επόμενο» (Next), Εικόνα 15. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 13 / 31

14 Εικόνα 15. Οδηγός εγκατάστασης πιστοποιητικού Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης Στην επόμενη οθόνη Εικόνα 16 επιλέγετε Ναι (Yes). Εικόνα 16. Οδηγός εγκατάστασης πιστοποιητικού Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης Στην επόμενη οθόνη επιλέξετε OK. Εικόνα 17. Ολοκλήρωση οδηγού εγκατάστασης πιστοποιητικού Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 14 / 31

15 Έχετε πλέον ολοκληρώσει με επιτυχία την εισαγωγή του πιστοποιητικού της Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης. Υπενθύμιση: Η παραπάνω διαδικασία περιγράφει την εγκατάσταση των Πιστοποιητικών Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης ermis (SHA2). Θα πρέπει να την επαναλάβετε ως έχει και για την εγκατάσταση των Πιστοποιητικών Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης ermis. 3.2 Εγκατάσταση πιστοποιητικού της Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης σε Firefox Mozilla 1. Χρησιμοποιώντας τον Mozilla Firefox από τον σύνδεσμο «Πιστοποιητικό Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης ermis (SHA2), σε μορφή DER, Base64» και επιλέγοντας το DER εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο όπου και πρέπει να επιλέξετε «Άνοιγμα»(Open): 2. Επιλέγοντας την παραπάνω τοποθεσία, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο Εικόνα 18, όπου και πρέπει να επιλέξετε «Trust this CA to identify users». Επιλέγετε ΟΚ και ολοκληρώνετε την εγκατάσταση. Εικόνα 18. Εγκατάσταση πιστοποιητικού σε Firefox Mozilla Υπενθύμιση: Η παραπάνω διαδικασία περιγράφει την εγκατάσταση των Πιστοποιητικών Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης ermis (SHA2). Θα πρέπει να την επαναλάβετε ως έχει και για την εγκατάσταση των Πιστοποιητικών Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης ermis. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 15 / 31

16 4. Προετοιμασία Microsoft Internet Explorer Αφού εγκαταστήσετε στον Internet Explorer τα πιστοποιητικά της Πρωτεύουσας και Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις οδηγίες των προηγούμενων ενοτήτων, απαιτείται να εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία πριν υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών. 1. Στο μενού εργαλείων του Ιnternet Εxplorer, επιλέξτε Εργαλεία (Tools) και Επιλογές Internet (Internet Options)» Εικόνα 19. Εικόνα 19. Προετοιμασία Internet Explorer Εργαλεία Επιλογές Internet 2. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια (Security). Από την καρτέλα Ασφάλεια, επιλέξτε Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted sites) και έπειτα Τοποθεσίες (Sites), Εικόνα 20. Εικόνα 20. Προετοιμασία Internet Explorer Εργαλεία Επιλογές Internet Ασφάλεια Αξιόπιστες τοποθεσίες Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 16 / 31

17 3. Προσθέστε τις δύο παρακάτω τοποθεσίες στην Λίστα αξιόπιστων τοποθεσιών (Websites), πληκτρολογώντας τες στο πλαίσιο και επιλέγοντας Προσθήκη (Add) όπως φαίνεται στην Εικόνα 21, Εικόνα 22. https://mpki.ermis.gov.gr https://pki.ermis.gov.gr Εικόνα 21. Προετοιμασία Internet Explorer Εργαλεία Επιλογές Internet - Ασφάλεια Αξιόπιστες τοποθεσίες Εικόνα 22. Προετοιμασία Internet Explorer Εργαλεία Επιλογές Internet - Ασφάλεια Αξιόπιστες τοποθεσίες Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 17 / 31

18 4. Παραμένοντας στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), κι έχοντας επιλέξει τις Αξιόπιστες Τοποθεσίες επιλέγετε Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις (Custom Level). Σε συνέχεια θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου ActiveX που περιγράφονται πιο κάτω. 1) Λήψη στοιχείων ελέγχου ActiveX με υπογραφή = Ενεργοποίηση (Download signed ActiveX controls = Enable), Εικόνα 23 Εικόνα 23. Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ασφάλειας Internet Explorer Ενεργοποίηση λήψης στοιχείων ελέγχου ActiveX με υπογραφή 2) Προετοιμασία και εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX που δεν χαρακτηρίζονται ως ασφαλή = Ενεργοποίηση (Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting = Enable), Εικόνα 24 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 18 / 31

19 Εικόνα 24. Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ασφάλειας Internet Explorer Ενεργοποίηση προετοιμασίας και εκτέλεσης στοιχείων ελέγχου ActiveX που δεν χαρακτηρίζονται ως ασφαλή 3) Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX και προσθηκών = Ενεργοποίηση (Run ActiveX controls and Plugins = Enable), Εικόνα 25 Εικόνα 25. Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX και προσθηκών Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 19 / 31

20 4) Στοιχεία ελέγχου ActiveX που χαρακτηρίζονται ως ασφαλή για εκτέλεση = Ενεργοποίηση (Script ActiveX controls marked safe for scripting* = Enable), Εικόνα 26. Εικόνα 26. Στοιχεία ελέγχου ActiveX που χαρακτηρίζονται ως ασφαλή για εκτέλεση Αφού ολοκληρώσουμε τις παραπάνω αλλαγές επιλέγουμε OK και εμφανίζεται η Εικόνα 27 όπου επιλέγουμε NAI για επιβεβαίωση των αλλαγών. Εικόνα 27. Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ασφάλειας Internet Explorer Επιβεβαίωση αλλαγής ρυθμίσεων 5. Τέλος, κλείστε όλα τα ανοιχτά παράθυρα του Internet Explorer και επανεκκινήστε τον Internet Explorer, δηλαδή κλείστε όλα τα ανοιχτά παράθυρα του φυλλομετρητή και ανοίξτε εκ νέου ένα νέο παράθυρο. Είστε πλέον έτοιμοι για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής σας για έκδοση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών σας. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 20 / 31

21 5. Ηλεκτρονική έκδοση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών Για να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική έκδοση των Πιστοποιητικών, θα πρέπει να: Έχετε υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών μέσω του (Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω του Πίνακα Ελέγχου) ενώ στην συνέχεια απαιτείται να επισκεφθείτε οποιοδήποτε ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της αίτησης. Στα πλαίσια της επίσκεψης στο ΚΕΠ, θα πρέπει: α) να φέρετε μαζί σας φωτοαντίγραφο αποδεικτικού ταυτοποίησης (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας), β) να γνωρίζετε το όνομα χρήστη (login) της πύλης ΕΡΜΗΣ με το οποίο έχετε εγγραφεί στην πύλη, γ) να έχετε ενημερωθεί και αποδεχθεί τους όρους χρήσης της υπηρεσίας χρήσης των ψηφιακών πιστοποιητικών, Σημείωση: Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε και σε άλλες υπηρεσίες πρέπει να φέρετε μαζί σας στο ΚΕΠ τα απαιτούμενα αποδεικτικά που απαιτεί η συγκεκριμένη υπηρεσία (π.χ. ΑΜΚΑ, ΑΦΜ). Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εγκατάστασης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού της Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης στον browser σας και στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε Internet Explorer να έχετε ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις ασφαλείας που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω του Πίνακα Ελέγχου του Σημαντική σημείωση: Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποθηκεύσετε τον Προσωπικό Κωδικό Εκδοσης Πιστοποιητικού. Το συγκεκριμένο θα σας χρειαστεί άμεσά για την έκδοση των πιστοποιητικών που περιγράφεται πιο κάτω, αλλά και στο μέλλον σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνετε ακύρωση των πιστοποιητικών. Θα πρέπει να επιλέξετε τις τρεις επιλογές (checkboxes), οι οποίες βεβαιώνουν ότι έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τα προηγούμενα απαραίτητα βήματα. Στην συνέχεια, θα πρέπει να επιλέξετε το σύνδεσμο Έκδοση Πιστοποιητικών, Εικόνα 28. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 21 / 31

22 Εικόνα 28. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ Στη συνέχεια, ανάλογα με το φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, ακολουθήστε τις οδηγίες της αντίστοιχης επόμενης ενότητας. 5.1 Ηλεκτρονική έκδοση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών με χρήση Microsoft Internet Explorer 1. Επιλέγοντας Έκδοση Πιστοποιητικών στην πύλη ermis, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (ή καρτέλα) σε νέο παράθυρο. Συμπληρώνετε το Όνομα Χρήστη (με το οποίο συνδέεστε στην πύλη ermis) και τον Προσωπικό Κωδικό Έκδοσης Πιστοποιητικού (εμφανίζεται στη σελίδα Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών Εικόνα 28 με κόκκινα γράμματα) και επιλέγετε Υποβολή. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 22 / 31

23 Εικόνα 29. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ 2. Εμφανίζεται η Εικόνα 30 που σας ενημερώνει ότι πρόκειται να υποβάλετε αίτηση για έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Επιλέγετε «Ναι» (Yes). Εικόνα 30. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 23 / 31

24 3. Εμφανίζεται η Εικόνα 31 η οποία σας ενημερώνει ότι βρίσκεστε σε διαδικασία έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού. Μην κλείσετε τον Internet Explorer στη φάση αυτή. Εικόνα 31. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ 4. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η Εικόνα 32 που σας ενημερώνει ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό εκδόθηκε και πρόκειται να εγκατασταθεί στον Internet Explorer. Επιλέγετε «Ναι» (Yes). Εικόνα 32. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ 5. Εμφανίζεται η Εικόνα 33 που σας ενημερώνει ότι πρόκειται να κάνετε αίτηση για έκδοση και δεύτερου ψηφιακού πιστοποιητικού. Επιλέγετε «Ναι» (Yes). Εικόνα 33. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 24 / 31

25 6. Εμφανίζεται η Εικόνα 34 η οποία σας ενημερώνει ότι βρίσκεστε σε διαδικασία έκδοσης του δεύτερου ψηφιακού πιστοποιητικού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κλείσετε τον Internet Explorer από εδώ και στο εξής μέχρις να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία και εμφανιστεί το κατάλληλο μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Εικόνα 34. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ 7. Εμφανίζεται η Εικόνα 35 που σας ενημερώνει ότι το δεύτερο ψηφιακό πιστοποιητικό εκδόθηκε επιτυχώς και πρόκειται να εγκατασταθεί στον Internet Explorer. Επιλέγετε Ναι (Yes). Εικόνα 35. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ 8. Τέλος, εμφανίζεται η Εικόνα 36 η οποία σας ενημερώνει ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά που αιτηθήκατε εκδόθηκαν και εγκαταστάθηκαν με επιτυχία στον Internet Explorer. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 25 / 31

26 Εικόνα 36. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ Στη συνέχεια μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο (ή την καρτέλα) με το μήνυμα επιτυχίας έκδοσης των πιστοποιητικών και αφού επανέλθετε στην πύλη στον πίνακα ελέγχου χρήστη και στη διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών (να ανανεώσετε τη σελίδα) και να δείτε τις πληροφορίες για τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας. Σημείωση: Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί η παραπάνω εικόνα, ή η διαδικασία σταματήσει σε κάποιο από τα προηγούμενα βήματα, σημαίνει ότι δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα κατά την διαδικασία, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους: Δεν παράχθηκε ένα ή και τα δύο ζεύγη κλειδιών από τον Internet Explorer Δεν δημιουργήθηκε ένα ή και τα δύο ψηφιακά πιστοποιητικά από την Αρχή Πιστοποίησης Δεν παραλάβατε ένα ή και τα δύο ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από την Αρχή Πιστοποίησης. Εάν παρατηρήσετε κάτι από τα παραπάνω, ελέγξτε ότι έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα βήματα που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο και επαναλάβετε τη διαδικασία του κεφαλαίου 5.1. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 26 / 31

27 5.2 Ηλεκτρονική έκδοση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών με χρήση Mozilla Firefox 1. Επιλέγοντας «Έκδοση Πιστοποιητικών» στην πύλη ermis, εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (ή καρτέλα) σε νέο παράθυρο. Συμπληρώνετε το Όνομα Χρήστη (με το οποίο συνδέεστε στην πύλη ermis) και τον Προσωπικό Κωδικό Έκδοσης Πιστοποιητικού (εμφανίζεται στη σελίδα «Διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών») και επιλέγετε «Υποβολή», Εικόνα 37. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε την Δύναμη Κρυπτογράφησης, η οποία παραμένει ως έχει. Εικόνα 37. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ με Firefox 2. Εμφανίζεται η Εικόνα 38 που σας ενημερώνει ότι τα κλειδιά για το ψηφιακό πιστοποιητικό σας παράγονται. Εικόνα 38. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ με Firefox Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 27 / 31

28 3. Εμφανίζεται η Εικόνα 39 η οποία σας ενημερώνει ότι βρίσκεστε σε διαδικασία έκδοσης του ψηφιακού πιστοποιητικού που ζητήσατε από την Αρχή Πιστοποίησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κλείσετε τον Firefox Mozilla από εδώ και στο εξής μέχρις να ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία και εμφανιστεί το κατάλληλο μήνυμα ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Εικόνα 39. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ με Firefox 4. Εμφανίζεται Εικόνα 40 που σας ενημερώνει ότι το ψηφιακό πιστοποιητικό εκδόθηκε και εγκαταστάθηκε στον Mozilla Firefox. Επιλέγετε OK. Εικόνα 40. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ με Firefox 5. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η Εικόνα 41 που σας ενημερώνει ότι τα κλειδιά για το δεύτερο ψηφιακό πιστοποιητικό σας παράγονται. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 28 / 31

29 Εικόνα 41. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ με Firefox 6. Εμφανίζεται η Εικόνα 42 η οποία σας ενημερώνει ότι βρίσκεστε σε διαδικασία έκδοσης του δεύτερου ψηφιακού πιστοποιητικού. Μην κλείσετε τον Mozilla Firefox στη φάση αυτή. Εικόνα 42. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ με Firefox 7. Εμφανίζεται η Εικόνα 43 που σας ενημερώνει ότι το δεύτερο ψηφιακό πιστοποιητικό εκδόθηκε και εγκαταστάθηκε στον Mozilla Firefox. Επιλέγετε OK. Εικόνα 43. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 29 / 31

30 8. Τέλος, εμφανίζεται η Εικόνα 44 η οποία σας ενημερώνει ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά που αιτηθήκατε εκδόθηκαν και εγκαταστάθηκαν με επιτυχία. Εικόνα 44. Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών για τον χρήστη από την πύλη ΕΡΜΗΣ με Firefox Στη συνέχεια μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο (ή την καρτέλα) με το μήνυμα επιτυχίας έκδοσης των πιστοποιητικών και αφού επανέλθετε στην πύλη στον πίνακα ελέγχου χρήστη και στη διαχείριση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών (να ανανεώσετε τη σελίδα) και να δείτε τις πληροφορίες για τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 30 / 31

31 Σημείωση: Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί η παραπάνω εικόνα, ή η διαδικασία σταματήσει σε κάποιο από τα προηγούμενα βήματα, σημαίνει ότι δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα κατά την διαδικασία, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους: Δεν παράχθηκε ένα ή και τα δύο ζεύγη κλειδιών από τον Mozilla Firefox. Δεν δημιουργήθηκε ένα ή και τα δύο ψηφιακά πιστοποιητικά από την Αρχή Πιστοποίησης Δεν παραλάβατε ένα ή και τα δύο ψηφιακά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από την Αρχή Πιστοποίησης. Εάν παρατηρήσετε κάτι από τα παραπάνω, ελέγξτε ότι έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα βήματα που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο και επαναλάβετε τη διαδικασία του κεφαλαίου 5.2. Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 31 / 31

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP Οδηγός χρήστη Lenovo Security Solution FP Οι πληροφορίες που παρέχονται θεωρούνται ακριβείς και έγκυρες. Ωστόσο, η Upek, Inc δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne Οδηγίες Χρήσης για Μεμονωμένους Υποψήφιους DELF DALF SORBONNE A A B B C C B B C CL C C Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στις εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα κτηματολογίου εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων inventory.sch.gr

εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα κτηματολογίου εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων inventory.sch.gr εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων στο νέο πληροφοριακό σύστημα κτηματολογίου εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων inventory.sch.gr Δ.Δ.Ε. Ξάνθης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ξάνθης Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 Αμφιθέατρο 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το λογαριασμό της NETELLER! Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει με τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς δυνατότητες του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο. Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton 360TM Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα