Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3"

Transcript

1 Οδηγός χρήσης E51 Τεύχος 3

2 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-244 / RM-426 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Eseries" και "E51" είναι σήµατα ή είναι σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήµα της Nokia Corporation. Οι ονοµασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήµατα ή εµπορικές επωvυµίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, µεταφορά, διανοµή ή αποθήκευση τµήµατος ή του συνόλου των περιεχοµένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε µορφή χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συvαίvεση της Nokia. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are The FreeType Project. All rights reserved. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και µη εµπορική χρήση σε σχέση µε πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύµφωνα µε το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εµπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασµό µε εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτηµένο φορέα παροχής εικόνας. εν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καµία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που σχετίζονται µε εσωτερική και εµπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήµισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΕΙ ΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

3 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ. Απαγορεύεται η αντίστροφη σχεδίαση κάθε τύπου λογισµικού που περιέχεται στη συσκευή Nokia στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Στο µέτρο που αυτός ο οδηγός χρήσης περιλαµβάνει οιοδήποτε περιορισµό αναφορικά µε τις υποσχέσεις, εγγυήσεις, ζηµίες και υποχρεώσεις της Nokia, αυτοί οι περιορισµοί θα περιορίζουν παροµοίως οιαδήποτε υπόσχεση, εγγύηση, ζηµία και υποχρέωση των δικαιοπαρόχων της Nokia. Η διαθεσιµότητα συγκεκριµένων προϊόντων, εφαρµογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτοµέρειες και τη διαθεσιµότητα των επιλογών γλώσσας. Έλεγχος εξαγωγών Η συγκεκριµένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισµικό τα οποία υπόκεινται στη νοµοθεσία και τους κανονισµούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νοµοθεσία απαγορεύεται. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιµοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/ Industry Canada µπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεµβολή δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε την ενότητα 15 των κανονισµών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήµια παρεµβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεµβολές που λαµβάνει, ακόµα και εκείνες που ενδεχοµένως να προκαλέσουν την ανεπιθύµητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισµό. Αριθµός µοντέλου: E51-1 (RM-244) ή E51-2 (RM-426) /Τεύχος 3

4 Περιεχόµενα Ασφάλεια...11 Πληροφορίες για τη συσκευή...11 Υπηρεσίες δικτύου...12 Αφαίρεση µπαταρίας...13 Τα πρώτα βήµατα...14 Τοποθέτηση κάρτας SIM και µπαταρίας...14 Φόρτιση της µπαταρίας...15 Πλήκτρα και µέρη...16 Σύνδεση ακουστικού...17 Συνδέστε το λουράκι...17 Πρώτη έναρξη λειτουργίας...18 Κλείδωµα των πλήκτρων...18 Ενδείξεις οθόνης...19 Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia...20 Το Nokia E Καλώς ήρθατε...22 Οδηγός ρυθµίσεων...22 Καταστάσεις αναµονής...23 Ενεργή αναµονή...23 Αναµονή...24 Μενού...24 Κοινές ενέργειες σε πολλές εφαρµογές...25 Μεταφορά...26 Μεταφορά περιεχοµένου µεταξύ συσκευών...26 Προβολή µητρώου µεταφοράς...26 Συγχρονισµός, ανάκτηση και αποστολή δεδοµένων...27 ιαµόρφωση...27 Προφίλ...27 Επιλογή ήχων κλήσης...28 ιαµόρφωση των προφίλ...28 Αλλαγή θέµατος εµφάνισης...29 Λήψη θέµατος...29 Ήχοι κλήσης 3D...29 Έλεγχος της έντασης του ήχου...30 Πλήκτρα άµεσης κλήσης...30 Πλήκτρο αρχικής οθόνης...30 Πλήκτρο επαφών...30 Πλήκτρο ηµερολογίου...30 Πλήκτρο Ταυτόχρονες εργασίες...31 Μνήµη...31 Ελεύθερη µνήµη...31 Κάρτα µνήµης...32 MicroSD...32 Τοποθέτηση της κάρτας µνήµης...32 Χρήση κάρτας µνήµης...32 Αφαίρεση της κάρτας µνήµης...33 Σύνταξη κειµένου...33 Παραδοσιακή εισαγωγή κειµένου...33 Πρόβλεψη εισαγωγής κειµένου...34 Αλλαγή της γλώσσας γραφής...35 Κεραίες...35 Περισσότερες πληροφορίες...35 Επαγγελµατική επικοινωνία...36 Τηλέφωνο...36

5 Κλήσεις οµιλίας...36 Απάντηση κλήσης...36 Πραγµατοποίηση κλήσης...36 Πραγµατοποίηση κλήσης συνακρόασης...37 Κλήσεις βίντεο...37 Πραγµατοποίηση κλήσης βίντεο...38 Κοινή προβολή βίντεο...38 Λήψη πρόσκλησης για κοινή προβολή...39 Κλήσεις ιαδικτύου...39 ηµιουργία προφίλ κλήσης ιαδικτύου...39 Σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου...40 Πραγµατοποίηση κλήσεων δικτύου...40 Ρυθµίσεις υπηρεσίας κλήσεων ιαδικτύου...41 Ταχεία κλήση...41 Προώθηση κλήσεων...41 Φραγή κλήσεων...42 Φραγή κλήσεων ιαδικτύου...43 Αποστολή ήχων DTMF...43 Αυτόµατος τηλεφωνητής...43 Φωνητική υποβοήθηση...44 Φωνητικές εντολές...44 Πραγµατοποίηση κλήσης...45 Εκκίνηση εφαρµογής...45 Αλλαγή προφίλ...45 Ρυθµίσεις φωνητικών εντολών...46 Μητρώο...46 Καταχωρίσεις κλήσεων και δεδοµένων...46 Παρακολούθηση όλων των επικοινωνιών...46 Κλήσεις και αποστολή µηνυµάτων από το Μητρώο...47 Ρυθµίσεις µητρώων...47 Επαφές...47 Αντιγραφή επαφών µεταξύ της κάρτας SIM και της µνήµης της συσκευής...47 ιαχείριση επαφών...48 ιαχείριση οµάδων επαφών...49 Προσθήκη ήχων κλήσης για επαφές...49 Αποστ. προσ. στοιχείων...49 ιαχ. ληφθέντων προσ. στοιχείων...49 Κατάλογος SIM...50 Ηµερολόγιο...50 ηµιουργία καταχωρίσεων ηµερολογίου...51 ηµιουργία καταχώρισης σύσκεψης...52 Καταχωρίσεις υποχρεώσεων...52 Προβολές ηµερολογίου...53 Εργασία σε διαφορετικές προβολές...53 Προβολή µήνα...53 Προβολή εβδοµάδας...53 Προβολή ηµέρας...54 Προβολή υποχρεώσεων...54 Ρυθµίσεις ηµερολογίου...54 Ιστός...54 Ασφάλεια σύνδεσης...54 Περιήγηση στον ιστό...55 Σελιδοδείκτες...55 Σβήσιµο προσωρινής µνήµης...55 Μεταδόσεις και ηµερολόγια...56 Τερµατισµός σύνδεσης...56 Ρυθµίσεις ιστού...56 Μηνύµατα...57 Φάκελοι µηνυµάτων...57 Οργάνωση µηνυµάτων...58 Εφαρµογή ανάγνωσης µηνυµάτων...58 Οµιλία...59 Επεξεργασία των ιδιοτήτων φωνής...59 Μηνύµατα Ρύθµιση του

6 Σύνδεση σε αποµακρυσµένο γραµµατοκιβώτιο...60 Ανάγνωση και απάντηση σε Σύνταξη και αποστολή ιαγραφή µηνυµάτων...62 Υποφάκελοι στον αποµακρυσµένο διακοµιστή e- mail...62 Μηνύµατα κειµένου...62 Σύνταξη και αποστολή µηνυµάτων κειµένου...62 Επιλογές αποστολής για µηνύµατα κειµένου...63 Μηνύµατα κειµένου στην κάρτα SIM...63 Προβολή εικονοµηνυµάτων...63 Προώθηση εικονοµηνυµάτων...64 Μηνύµατα multimedia...64 ηµιουργία και αποστολή µηνυµάτων multimedia...64 Λήψη και απάντηση σε µηνύµατα multimedia...65 ηµιουργία παρουσιάσεων...66 Προβολή παρουσιάσεων...66 Προβολή και αποθήκευση επισυνάψεων multimedia...67 Προώθηση µηνύµατος multimedia...67 Αποστολή ενός κλιπ ήχου...67 Επιλογές αποστολής για µηνύµατα multimedia...67 Ειδικοί τύποι µηνυµάτων...68 Μηνύµατα υπηρεσίας...68 Αποστολή εντολών υπηρεσίας...68 Εκποµπή κυψέλης...68 Ρυθµίσεις µηνυµάτων...69 Ρυθµίσεις µηνυµάτων κειµένου...69 Ρυθµίσεις µηνύµατος multimedia...70 Ρυθµίσεις λογαριασµού Ρυθµίσεις σύνδεσης...71 Ρυθµίσεις χρήστη...71 Ρυθµίσεις ανάκτησης...72 Ρυθµίσεις αυτόµατης ανάκτησης...72 Ρυθµίσεις µηνύµατος υπηρεσίας...72 Ρυθµίσεις εκποµπής κυψέλης...73 Άλλες ρυθµίσεις...73 Εργαλεία γραφείου...74 Ενεργές σηµειώσεις...74 ηµιουργία και επεξεργασία σηµειώσεων...74 Ρυθµίσεις για ενεργές σηµειώσεις...74 Αριθµοµηχανή...75 ιαχείριση αρχείων...75 Quickoffice...76 Εργασία µε αρχεία...76 Σουίτα οµάδας της Nokia...76 Εργασία µε οµάδες...76 Επεξεργασία οµάδων...77 Ρυθµίσεις σουίτας οµάδας Nokia...77 Ρυθµίσεις γραµµής ενεργειών...78 Μετατροπέας...78 Μετατροπή µεγεθών...78 Ορισµός νοµίσµατος βάσης και ισοτιµιών...78 ιαχείριση zip...79 Πρόγραµµα ανάγνωσης PDF...79 Εκτύπωση...79 Εκτύπωση αρχείων...79 Επιλογές εκτύπωσης...80 Ρυθµίσεις εκτυπωτή...80 Ρολόι...80 Αφύπνιση...80 Παγκόσµιο ρολόι...81 Ρυθµίσεις ρολογιού...81 Σηµειώσεις...81 Σύνταξη και αποστολή σηµειώσεων...81 Ασύρµατο πληκτρολόγιο Nokia...82

7 Ελεύθερος χρόνος...83 Κάµερα...83 Λήψη εικόνας...83 Εγγραφή βίντεο κλιπ...83 Ρυθµίσεις κάµερας...84 Έκθεση...84 Εργασία µε αρχεία και φακέλους πολυµέσων...84 Προβολή εικόνων...85 ιαχείριση αρχείων εικόνας...85 Κοινή χρήση µε σύνδεση...85 Κοινή χρήση εικόνων µε σύνδεση...86 RealPlayer...86 Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσµων συνεχής ροής...86 Αποστολή αρχείων ήχου και βίντεο κλιπ...87 Προβολή πληροφοριών σχετικά µε κλιπ πολυµέσων...87 Ρυθµίσεις RealPlayer...87 Αναπαραγωγή µουσικής...87 Ακρόαση µουσικής...87 Λίστες κοµµατιών...88 Κατηγ. µουσικής...88 Προκαθορισµένες ρυθµίσεις συχνότητας...89 Εγγραφή...89 Εγγραφή κλιπ ήχου...89 Αναπαραγωγή εγγραφής...89 Ρυθµίσεις εγγραφής...90 Συνοµιλία...90 Ορισµός των ρυθµίσεων συνοµιλίας...90 Έναρξη συζήτησης...91 Οµάδες συνοµιλίας...91 Φραγή χρηστών...92 Ρυθµίσεις εφαρµογής συνοµιλίας...92 Αναπαραγωγή Flash...93 ιαχείριση αρχείων flash...93 Ραδιόφωνο...94 Ακρόαση ραδιοφώνου...94 Προβολή οπτικού περιεχοµένου...94 Αποθηκευµένοι σταθµοί...95 Ρυθµίσεις ραδιοφώνου...95 Ραδιόφωνο ιαδικτύου...95 Ακρόαση διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθµών...95 Αναζήτηση σταθµών...96 Αποθήκευση σταθµών...96 Ρυθµίσεις διαδικτυακού ραδιοφώνου...96 Λειτουργία PTT...97 Ρυθµίσεις PTT...97 Σύνδεση στην υπηρεσία PTT...97 Πραγµατοποίηση κλήσης PTT...98 ηµιουργηµένες κλήσεις PTT...98 ιαχείριση επαφών PTT...98 ηµιουργία καναλιού PTT...98 Έξοδος από τη λειτουργία PTT...99 Πληροφορίες για το GPS και τα σήµατα δορυφόρων...99 Ρυθµίσεις εντοπισµού θέσης Χάρτες Πληροφορίες για τους Χάρτες Μετακίνηση σε ένα χάρτη Ενδείξεις οθόνης Εύρεση τοποθεσιών Προγραµµατισµός διαδροµής Περπάτηµα προς τον προορισµό σας Οδήγηση προς τον προορισµό σας Πληροφορίες κίνησης Ταξιδιωτικοί οδηγοί εδοµένα GPS...105

8 Χρήση δεδοµένων GPS Ορόσηµα ηµιουργία ορόσηµου Επεξεργασία ορόσηµων Κατηγορίες ορόσηµων Λήψη ορόσηµων Συνδεσιµότητα Γρήγορη λήψη Nokia PC Suite Καλώδιο δεδοµένων Υπέρυθρες Bluetooth Πληροφορίες για το Bluetooth Αποστολή και λήψη δεδοµένων µε Bluetooth Αξιόπιστες συσκευές Συµβουλές ασφαλείας Προφίλ πρόσβασης SIM Ασύρµατο LAN Συνδέσεις WLAN Εµφάνιση διαθεσιµότητας WLAN Οδηγός WLAN Σηµεία πρόσβασης στο Internet Ρύθµιση σηµείου πρόσβασης στο ιαδίκτυο για πακέτα δεδοµένων (GPRS) Προχωρηµένες ρυθµίσεις σηµείου πρόσβασης στο ιαδίκτυο για πακέτα δεδοµένων (GPRS) Μη αυτόµατη ρύθµιση σηµείου πρόσβασης για WLAN Προχωρηµένες ρυθµίσεις σηµείου πρόσβασης για WLAN Μόντεµ ιαχείριση συνδέσεων Προβολή και τερµατισµός ενεργών συνδέσεων Αναζήτηση WLAN ιαχείριση ασφάλειας και δεδοµένων Κλείδωµα της συσκευής Ασφάλεια κάρτας µνήµης Επιτρεπόµενες κλήσεις ιαχείριση πιστοποιητικών Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών Ρυθµίσεις εµπιστοσύνης πιστοποιητικού Μονάδες ασφαλείας Προβολή και επεξεργασία µονάδων ασφαλείας Αντίγραφα ασφαλείας δεδοµένων Αποµακρυσµένη διαµόρφωση ιαχείριση εφαρµογών Εγκατάσταση εφαρµογών Ρυθµίσεις εγκατάστασης Ρυθµίσεις ασφαλείας Java Πλήκτρα ενεργοποίησης Χρήση κλειδιών ενεργοποίησης Συγχρονισµός δεδοµένων ηµιουργία προφίλ συγχρονισµού Επιλογή εφαρµογών για συγχρονισµό Ρυθµίσεις σύνδεσης για συγχρονισµό Λήψη! Επιλογή καταλόγων, φακέλων και στοιχείων Ρυθµίσεις του Λήψη! Ενηµερώσεις λογισµικού Ρυθµίσεις Γενικές ρυθµίσεις Ρυθµίσεις διαµόρφωσης Ρυθµίσεις προβολής Ρυθµίσεις κατάστασης αναµονής Ρυθµίσεις ήχου...135

9 Ρυθµίσεις γλώσσας Φωτισµός ειδοποιήσεων Ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και ώρας Ρυθµίσεις εξαρτηµάτων Κοινές ρυθµίσεις εξαρτηµάτων Ρυθµίσεις ασφαλείας Ασφάλεια συσκευής και κάρτας SIM Επαναφορά των αρχικών ρυθµίσεων Ρυθµίσεις τηλεφώνου Ρυθµίσεις κλήσης Ρυθµίσεις δικτύου Ρυθµίσεις σύνδεσης Σηµεία πρόσβασης Ρυθµίσεις πακέτων µεταφοράς δεδοµένων (GPRS) Ρυθµίσεις WLAN Προχωρηµένες ρυθµίσεις WLAN Ρυθµίσεις ασφαλείας WLAN Ρυθµίσεις ασφαλείας WEP Ρυθµίσεις κλειδιού WEP Ρυθµίσεις ασφαλείας 802.1x Ρυθµίσεις ασφαλείας WPA Προσθήκες ασύρµατου LAN Προσθήκες EAP Χρήση προσθήκης EAP Ρυθµίσεις πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP) Επεξεργασία προφίλ SIP Επεξεργασία των διακοµιστών µεσολάβησης SIP Επεξεργασία διακοµιστών καταχώρισης Ρυθµίσεις κλήσεων δικτύου Ρυθµίσεις διαµόρφωσης Περιορισµός πακέτου δεδοµένων Ρυθµίσεις εφαρµογής Συντοµεύσεις Γενικές συντοµεύσεις Γλωσσάρι Αντιµετώπιση προβληµάτων Αξεσουάρ Πληροφορίες για τις µπαταρίες και τον φορτιστή Πληροφορίες για τις µπαταρίες και τον φορτιστή Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των µπαταριών Nokia Έλεγχος ολογράµµατος Αν η αυθεντικότητα της µπαταρίας σας δεν µπορεί να πιστοποιηθεί: Προφυλάξεις και συντήρηση Απόρριψη Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια Μικρά παιδιά Περιβάλλον λειτουργίας Ιατρικές συσκευές Εµφυτευµένες ιατρικές συσκευές Ακουστικά βοηθήµατα Οχήµατα Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων Επείγουσες κλήσεις...165

10 Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ) Ευρετήριο...167

11 Ασφάλεια ιαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η µη συµµόρφωση µε αυτές µπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνοµη. ιαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες. ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρµατου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές ή να αποβεί επικίνδυνη. ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Όλες οι ασύρµατες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεµβολές οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους. ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Να συµµορφώνεστε µε τους περιορισµούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιµα, χηµικά και περιοχές ανατινάξεων. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο ειδικευµένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαµβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χρησιµοποιείτε µόνο εγκεκριµένα αξεσουάρ και µπαταρίες. Μη συνδέετε ασύµβατα προϊόντα. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. ιατηρείτε την στεγνή. Πληροφορίες για τη συσκευή Η ασύρµατη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο ίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900 και δίκτυα UMTS 900/2100 HSDPA. Επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε δίκτυα. Όταν χρησιµοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόµους, σεβόµενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόµιµα δικαιώµατα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των πνευµατικών δικαιωµάτων. Υπάρχουν ορισµένες εικόνες, µουσική και άλλοι τύποι περιεχοµένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και να µην 11

12 12 επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η µεταφορά τους. Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορες µεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόµενο. Να είστε προσεκτικοί µε τα µηνύµατα, τις αιτήσεις σύνδεσης, την περιήγηση και τις λήψεις. Εγκαθιστάτε και χρησιµοποιείτε µόνο υπηρεσίες και άλλο λογισµικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, και παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισµικό, όπως εφαρµογές που φέρουν την ένδειξη Symbian Signed ή που έχουν περάσει τη δοκιµή Java Verified. Σκεφτείτε το ενδεχόµενο εγκατάστασης λογισµικού προστασίας από ιούς και άλλο λογισµικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεµένο υπολογιστή. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστηµένους σελιδοδείκτες και συνδέσµους για δικτυακούς τόπους τρίτων. Επίσης έχετε και εσείς πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων µέσω της συσκευής σας. Οι ιστοσελίδες τρίτων δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε αυτές τις ιστοσελίδες θα πρέπει να λάβετε προφυλάξεις όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόµενο. Προειδοποίηση: Για να χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρµατης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολές ή να αποβεί επικίνδυνη. Οι εφαρµογές γραφείου υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). εν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των µορφών αρχείων. Θυµηθείτε να δηµιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο µε όλες τις σηµαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στο τηλέφωνό σας. Κατά τη σύνδεση µε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύµβατα προϊόντα. Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας. Υπηρεσίες δικτύου Για να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρµατου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιµες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συµφωνία µε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Για τη χρήση ορισµένων υπηρεσιών δικτύου, προβλέπεται µετάδοση δεδοµένων. Επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιµοποιείτε για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών µπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενηµερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισµένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισµούς που να επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για

13 παράδειγµα, ορισµένα δίκτυα ενδέχεται να µην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιµοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισµένες λειτουργίες να είναι µη διαθέσιµες ή απενεργοποιηµένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εµφανίζονται στο µενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαµόρφωση όπως αλλαγές στα ονόµατα των µενού, στη σειρά των µενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε µε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες. Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασµό µε πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισµένες λειτουργίες της συσκευής, όπως , περιήγηση και µηνύµατα multimedia (MMS), απαιτούν υποστήριξη δικτύου για τις τεχνολογίες αυτές. Αφαίρεση µπαταρίας Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την µπαταρία. 13

14 Τα πρώτα βήµατα Αριθµός µοντέλου: Nokia E51-1 (RM-244, µε κάµερα) και Nokia E51-2 (RM-426, χωρίς κάµερα). Στο εξής αναφέρεται ως Nokia E51. Τοποθέτηση κάρτας SIM και µπαταρίας 1. Με το πίσω µέρος της συσκευής στραµµένο προς τα εσάς, πιέστε το κουµπί απελευθέρωσης (1) και σύρετε το πίσω κάλυµµα για να βγει (2). 3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραµµένες προς τις αντίστοιχες επαφές της συσκευής και ότι η λοξότµητη γωνία είναι στραµµένη προς το πάνω τµήµα της συσκευής Αν η µπαταρία έχει τοποθετηθεί, ανασηκώστε την κατά τη φορά του βέλους για να την αφαιρέσετε. 4. Τοποθετήστε την µπαταρία. Ευθυγραµµίστε τις επαφές της µπαταρίας µε τις αντίστοιχες επαφές στην υποδοχή της µπαταρίας και τοποθετήστε την µπαταρία προς την κατεύθυνση του βέλους.

15 5. Σύρετε το πίσω κάλυµµα ξανά στη θέση του. 3. Όταν η µπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα. Η µπαταρία έχει ήδη φορτιστεί από το εργοστάσιο αλλά το επίπεδο φόρτισης ενδέχεται να ποικίλει. Για να επιτύχετε τον πλήρη χρόνο λειτουργίας, φορτίστε την µπαταρία µέχρι να δείτε την ένδειξη πλήρους φόρτισης. Συµβουλή: Αν έχετε παλαιότερους συµβατούς φορτιστές Nokia, µπορείτε να τους χρησιµοποιήσετε µε το Nokia E51 συνδέοντας τον προσαρµογέα φορτιστή CA-44 στον παλιό φορτιστή. Ο προσαρµογέας διατίθεται ως ξεχωριστό εξάρτηµα. Φόρτιση της µπαταρίας 1. Συνδέστε ένα συµβατό φορτιστή σε µια πρίζα. 2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή. Αν η µπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει µικρό χρονικό διάστηµα µέχρι να αρχίσει να κινείται η ένδειξη φόρτισης. 15

16 16 Πλήκτρα και µέρη 1 Πλήκτρο λειτουργίας 2 Ακουστικό τηλεφώνου 3 Πλήκτρο αύξησης της έντασης 4 Πλήκτρο σίγασης. Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση του µικροφώνου στη διάρκεια µιας κλήσης. 5 Πλήκτρο µείωσης της έντασης 6 Πλήκτρο κύλισης Navi. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε µια επιλογή, για να µετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω στην οθόνη. 7 Πλήκτρο επιλογής. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής για να εκτελεστεί η λειτουργία που εµφανίζεται πάνω από αυτό στην οθόνη. 8 Πλήκτρο τερµατισµού. Πατήστε το πλήκτρο τερµατισµού για να απορρίψετε µια κλήση, να τερµατίσετε τις ενεργές κλήσεις και τις κλήσεις σε αναµονή και κρατήστε το πατηµένο για να τερµατίσετε συνδέσεις δεδοµένων. 9 Πλήκτρο "πίσω". Πατήστε το για να διαγράψετε στοιχεία. 10 Πλήκτρο shift. Όταν αντιγράφετε κείµενο, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο και επιλέξτε το κείµενο µε το πλήκτρο κύλισης. Πατήστε το πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα για εναλλαγή ανάµεσα στο αθόρυβο και το γενικό προφίλ. 11 Πατήστε το πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα για να µεταβείτε στη σύνδεση Bluetooth. Όταν συντάσσετε ένα κείµενο, πατήστε το πλήκτρο και επιλέξτε Περισσότερα σύµβολα για να έχετε πρόσβαση στους ειδικούς χαρακτήρες. 12 Πλήκτρο κλήσης 13 Πλήκτρο επιλογής 14 Θύρα υπερύθρων 15 Πλήκτρο οµιλίας. Το πλήκτρο χρησιµοποιείται στις φωνητικές εντολές και στις εφαρµογές εγγραφής και ΡΤΤ. 16 Φωτισµός ειδοποιήσεων και αισθητήρας φωτός. 17 Μικρόφωνο 18 Υποδοχή ακουστικού

17 19 Υποδοχή για το λουράκι 20 Μικρή θύρα USB 21 Υποδοχή φορτιστή 1 Πλήκτρο αρχικής οθόνης 2 Πλήκτρο επαφών 3 Πλήκτρο 4 Πλήκτρο ηµερολογίου Συνδέστε το λουράκι Περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα και δέστε το. Σύνδεση ακουστικού Προειδοποίηση: Όταν χρησιµοποιείτε το σετ µικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιµοποιείτε το σετ µικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας. Συνδέστε το συµβατό ακουστικό στην υποδοχή ακουστικού της συσκευής. 17

18 18 Πρώτη έναρξη λειτουργίας 1. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο λειτουργίας. 2. Αν η συσκευή σας ζητήσει κωδικό PIN ή κωδικό κλειδώµατος, πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε Εντάξει. 3. Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τη χώρα που βρίσκεστε και την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. Για να βρείτε τη χώρα σας, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράµµατα του ονόµατος της χώρας. Είναι σηµαντικό να επιλέξετε τη σωστή χώρα, επειδή οι προγραµµατισµένες καταχωρίσεις ηµερολογίου ενδέχεται να αλλάξουν, εάν αργότερα αλλάξετε χώρα και η νέα χώρα βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας. 4. Ανοίγει η εφαρµογή Καλώς ήρθατε. Επιλέξτε κάποια από τις επιλογές ή Έξοδος για να κλείσετε την εφαρµογή. Για να ορίσετε τις διάφορες ρυθµίσεις στη συσκευή σας, χρησιµοποιήστε την εφαρµογή του οδηγού ρυθµίσεων και τους οδηγούς που είναι διαθέσιµοι στην κατάσταση αναµονής. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, µπορεί να αναγνωρίσει τον φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να ορίσει αυτόµατα κάποιες ρυθµίσεις. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθµίσεις. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM. Σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή ξεκινάει σε κατάσταση εκτός σύνδεσης και δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες τηλεφώνου που εξαρτώνται από το δίκτυο. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο λειτουργίας. Κλείδωµα των πλήκτρων Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωµένα, είναι δυνατή η πραγµατοποίηση κλήσεων προς τον επίσηµο αριθµό επείγουσας κλήσης που έχει προγραµµατιστεί στη συσκευή σας. Το πληκτρολόγιο της συσκευής σας κλειδώνει αυτόµατα για να µην πατηθούν κατά λάθος τα πλήκτρα. Για να αλλάξετε το χρονικό διάστηµα µετά από το οποίο κλειδώνει το πληκτρολόγιο, επιλέξτε Μενού > Εργαλεία > Ρυθµίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και κάρτα SIM > Χρόνος αυτ. κλειδ. πλ..

19 Για να κλειδώσετε µη αυτόµατα τα πλήκτρα στην κατάσταση αναµονής, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το *. Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το *. Συµβουλή: Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα στο µενού ή σε µια ανοικτή εφαρµογή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγµιαία και επιλέξτε Κλείδωµα πληκτρ/γίου. Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το *. Ενδείξεις οθόνης Η συσκευή χρησιµοποιείται σε δίκτυο GSM (υπηρεσία δικτύου). Η γραµµή δίπλα στο εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήµατος δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο πιο ψηλά είναι η γραµµή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήµα. Η συσκευή χρησιµοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου). Το επίπεδο φόρτισης της µπαταρίας. Όσο πιο ψηλά είναι η γραµµή, τόσο πιο ισχυρό είναι το φορτίο της µπαταρίας. Έχετε ένα ή περισσότερα µη αναγνωσµένα µηνύµατα στο φάκελο Εισερχόµενα του µενού Μηνύµατα. Έχετε λάβει ένα στο αποµακρυσµένο γραµµατοκιβώτιο. Υπάρχουν µηνύµατα που περιµένουν να σταλούν στον φάκελο εξερχόµενων στην εφαρµογή µηνυµάτων. Έχετε µία ή περισσότερες αναπάντητες τηλεφωνικές κλήσεις. Τα πλήκτρα της συσκευής είναι κλειδωµένα. Μια ειδοποίηση είναι ενεργή. Έχετε επιλέξει το αθόρυβο προφίλ και η συσκευή δεν χτυπά για εισερχόµενες κλήσεις ή µηνύµατα. Το Bluetooth είναι ενεργό. Γίνεται µετάδοση δεδοµένων µε σύνδεση Bluetooth. Όταν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί µε την άλλη συσκευή. Η σύνδεση µέσω υπερύθρων είναι ενεργή. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί µε την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί. Είναι διαθέσιµη µια σύνδεση GPRS για µεταφορά πακέτων δεδοµένων (υπηρεσία δικτύου). Είναι ενεργή µια σύνδεση GPRS για µεταφορά πακέτων δεδοµένων. Μια σύνδεση GPRS για µεταφορά πακέτων δεδοµένων βρίσκεται σε αναµονή. Είναι διαθέσιµη µια σύνδεση EGPRS για µεταφορά πακέτων δεδοµένων (υπηρεσία δικτύου). Η σύνδεση EGPRS είναι ενεργή. 19

20 20 Μια σύνδεση GPRS για µεταφορά πακέτων δεδοµένων βρίσκεται σε αναµονή. Είναι διαθέσιµη µια σύνδεση UMTS για µεταφορά πακέτων δεδοµένων (υπηρεσία δικτύου). Είναι ενεργή µια σύνδεση UMTS για µεταφορά πακέτων δεδοµένων. Μια σύνδεση UMTS για µεταφορά πακέτων δεδοµένων βρίσκεται σε αναµονή. Η υπηρεσία high-speed downlink packet access (HSDPA) υποστηρίζεται και είναι διαθέσιµη (υπηρεσία δικτύου). Το εικονίδιο ενδέχεται να ποικίλει ανά περιοχή. Η υπηρεσία high-speed downlink packet access (HSDPA) είναι ενεργή. Το εικονίδιο ενδέχεται να ποικίλει ανά περιοχή. Η υπηρεσία high-speed downlink packet access (HSDPA) είναι σε αναµονή. Το εικονίδιο ενδέχεται να ποικίλει ανά περιοχή. Έχετε ρυθµίσει τη συσκευή να αναζητά WLAN και εντοπίστηκε διαθέσιµο WLAN. Μια σύνδεση WLAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση. Μια σύνδεση WLAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση. Η συσκευή σας έχει συνδεθεί µε έναν υπολογιστή µέσω καλωδίου USB για τη µεταφορά δεδοµένων. Χρησιµοποιείται η δεύτερη τηλεφωνική γραµµή (υπηρεσία δικτύου). Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθµό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραµµές, η ενεργή γραµµή επισηµαίνεται µε έναν αριθµό. Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεµένα στη συσκευή. Έχει διακοπεί η σύνδεση µε τα Bluetooth ακουστικά. Υπάρχει σετ handsfree συνδεδεµένο στη συσκευή. Υπάρχουν ακουστικά βαρηκοΐας συνδεδεµένα στη συσκευή. Υπάρχει συνδεδεµένο κειµενοτηλέφωνο στη συσκευή. Η συσκευή σας πραγµατοποιεί συγχρονισµό. Βρίσκεται σε εξέλιξη µια σύνδεση PTT. Η σύνδεση ΡΤΤ έχει ρυθµιστεί να δείχνει ότι είστε απασχοληµένοι επειδή ο ήχος κλήσης της συσκευής έχει ρύθµιση Σύντοµος ήχος ή Αθόρυβο ή επειδή έχετε εισερχόµενη κλήση ή κλήση σε εξέλιξη. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, δεν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε κλήσεις PTT. Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia Επισκεφτείτε τις διευθύνσεις ή την τοποθεσία της Nokia στον ιστό της χώρας σας για τους τελευταίους οδηγούς, για πρόσθετες πληροφορίες, λήψεις και υπηρεσίες που αφορούν το προϊόν Nokia που χρησιµοποιείτε.

Οδηγός χρήσης Nokia 6730 classic. Τεύχος 2

Οδηγός χρήσης Nokia 6730 classic. Τεύχος 2 Οδηγός χρήσης Nokia 6730 classic Τεύχος 2 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-566 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1 Κοινό online 3.1 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ρυθµίσεων 3.0. Τεύχος 1

Οδηγός ρυθµίσεων 3.0. Τεύχος 1 Οδηγός ρυθµίσεων 3.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα Λήψη! Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία PTT. Τεύχος 1

Υπηρεσία PTT. Τεύχος 1 Υπηρεσία PTT Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia

Διαβάστε περισσότερα

Nokia N79 Ξεκινώντας

Nokia N79 Ξεκινώντας Nokia N79 Ξεκινώντας 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio, και Nokia Care είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E66. Τεύχος 5

Οδηγός χρήσης Nokia E66. Τεύχος 5 Οδηγός χρήσης Nokia E66 Τεύχος 5 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-343 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Nokia N85 Ξεκινώντας

Nokia N85 Ξεκινώντας Nokia N85 Ξεκινώντας 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N85, Navi και Nokia Care είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E90 Communicator

Οδηγός χρήσης Nokia E90 Communicator Οδηγός χρήσης Nokia E90 Communicator 9251252 Τεύχος 3 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RA-6 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E90 Communicator

Οδηγός χρήσης Nokia E90 Communicator Οδηγός χρήσης Nokia E90 Communicator 9251252 Τεύχος 2 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RA-6 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E75. Τεύχος 3

Οδηγός χρήσης Nokia E75. Τεύχος 3 Οδηγός χρήσης Nokia E75 Τεύχος 3 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-412 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E61

Οδηγός χρήσης Nokia E61 Οδηγός χρήσης Nokia E61 9246614 Τεύχος 4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RM-89 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E55. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia E55. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia E55 Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-482 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E65

Οδηγός χρήσης Nokia E65 Οδηγός χρήσης Nokia E65 9255210 Τεύχος 1 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RM-208 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E52

Οδηγός χρήσης Nokia E52 Οδηγός χρήσης Nokia E52 Τεύχος 6.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 6 Υπηρεσίες δικτύου 7 Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 7 Εύρεση βοήθειας 9 Υποστήριξη 9 Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9252128, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9252128, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73 Music Edition Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73 Music Edition. 1 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6710 Navigator. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia 6710 Navigator. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia 6710 Navigator Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-491 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E72. Τεύχος 5.1

Οδηγός χρήσης Nokia E72. Τεύχος 5.1 Οδηγός χρήσης Nokia E72 Τεύχος 5.1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-530 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 2.2

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 2.2 Οδηγός χρήσης Nokia 5230 Τεύχος 2.2 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-588 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N78. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia N78. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia N78 Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-235 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6700 slide

Οδηγός χρήσης Nokia 6700 slide Οδηγός χρήσης Nokia 6700 slide Τεύχος 3. 0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 4 Υπηρεσίες δικτύου 5 Εύρεση βοήθειας 7 Υποστήριξη 7 Ενηµερώσεις λογισµικού µέσω δικτύου 7 Ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E70

Οδηγός χρήσης Nokia E70 Οδηγός χρήσης Nokia E70 9242114 Τεύχος 3 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RM-10 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E60

Οδηγός χρήσης Nokia E60 Οδηγός χρήσης Nokia E60 9241263 Τεύχος 4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RM-49 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5235 Comes with Music. Τεύχος 4.0

Οδηγός χρήσης Nokia 5235 Comes with Music. Τεύχος 4.0 Οδηγός χρήσης Nokia 5235 Comes with Music Τεύχος 4.0 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-588 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7610 Supernova

Οδηγός χρήσης Nokia 7610 Supernova Οδηγός χρήσης Nokia 7610 Supernova 9209464 Τεύχος 1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-354 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5800 XpressMusic. Τεύχος 7.1

Οδηγός χρήσης Nokia 5800 XpressMusic. Τεύχος 7.1 Οδηγός χρήσης Nokia 5800 XpressMusic Τεύχος 7.1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-356 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Τηλεχειριστήριο (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C3 00

Οδηγός χρήσης Nokia C3 00 Οδηγός χρήσης Nokia C3 00 Τεύχος 4.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 4 Υποστήριξη 5 Το Nokia C3 συνοπτικά 5 Βασικές λειτουργίες 5 Πλήκτρα και μέρη 5 Ξεκινώντας 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5228. Τεύχος 6.0

Οδηγός χρήσης Nokia 5228. Τεύχος 6.0 Οδηγός χρήσης Nokia 5228 Τεύχος 6.0 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-625 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση µπαταρίας 5 Εύρεση βοήθειας 6 Βοήθεια στη συσκευή 6 Υποστήριξη 6 Ενηµερώσεις λογισµικού µέσω του δικτύου 7 Ενηµέρωση λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.3 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 200

Οδηγός χρήσης Nokia 200 Οδηγός χρήσης Nokia 200 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 6 Το τηλέφωνό σας με δύο SIM 6 Πλήκτρα και μέρη 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 7 Τοποθέτηση δεύτερης κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E5 00. Τεύχος 1.3

Οδηγός χρήσης Nokia E5 00. Τεύχος 1.3 Οδηγός χρήσης Nokia E5 00 Τεύχος 1.3 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Σχετικά µε τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωµάτων 9 Αφαίρεση µπαταρίας 11 Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6300i

Οδηγός χρήσης Nokia 6300i Οδηγός χρήσης Nokia 6300i 9210494 Τεύχος 1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το παρόν RM-337 προϊόν συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N86 8MP. Τεύχος 3

Οδηγός χρήσης Nokia N86 8MP. Τεύχος 3 Οδηγός χρήσης Nokia N86 8MP Τεύχος 3 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-484 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2700 classic

Οδηγός χρήσης Nokia 2700 classic Οδηγός χρήσης Nokia 2700 classic Τεύχος 1.1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-561 συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5530 XpressMusic. Τεύχος 5.0

Οδηγός χρήσης Nokia 5530 XpressMusic. Τεύχος 5.0 Οδηγός χρήσης Nokia 5530 XpressMusic Τεύχος 5.0 2 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-504 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 6.0

Οδηγός χρήσης Nokia 5230. Τεύχος 6.0 Οδηγός χρήσης Nokia 5230 Τεύχος 6.0 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-588 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματος δέκτης μουσικής Nokia MD-310

Ασύρματος δέκτης μουσικής Nokia MD-310 Ασύρματος δέκτης μουσικής Nokia MD-310 Τεύχος 1.0 2 Σχετικά με το δέκτη μουσικής Με τον Ασύρματο δέκτη μουσικής Nokia MD-310, μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική με ήχο υψηλής ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01

Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Οδηγός χρήσης Nokia C2-01 Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και µέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 7

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad

Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Χρήση του Office 365 σε iphone ή ipad Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το iphone ή το ipad για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic

Οδηγός χρήσης Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic Οδηγός χρήσης Nokia 3110 classic/nokia 3109 classic 9200416 Τεύχος 4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RM-237/RM-274 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2680 slide

Οδηγός χρήσης Nokia 2680 slide Οδηγός χρήσης Nokia 2680 slide 9210053 Τεύχος 3 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-392 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia N95 8GB Τεύχος 4 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RM-320 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 9500 Communicator

Οδηγός χρήσης Nokia 9500 Communicator Οδηγός χρήσης Nokia 9500 Communicator 9230574 Τεύχος 3 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RA-2 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 9500 Communicator

Οδηγός χρήσης Nokia 9500 Communicator Οδηγός χρήσης Nokia 9500 Communicator 9230574 Τεύχος 4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RA-2 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X6-00. Τεύχος 4

Οδηγός χρήσης Nokia X6-00. Τεύχος 4 Οδηγός χρήσης Nokia X6-00 Τεύχος 4 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 7 Πληροφορίες για τη συσκευή 8 Υπηρεσίες δικτύου 10 Ξεκινώντας 11 Πλήκτρα και µέρη 11 Τοποθέτηση κάρτας SIM και µπαταρίας 13 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 2690

Οδηγός χρήσης Nokia 2690 Οδηγός χρήσης Nokia 2690 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 5 Αφαίρεση της κάρτας SIM 5 Τοποθέτηση κάρτας microsd 5 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E5-00. Τεύχος 2.0

Οδηγός χρήσης Nokia E5-00. Τεύχος 2.0 Οδηγός χρήσης Nokia E5-00 Τεύχος 2.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων 9 Αφαίρεση μπαταρίας 11 Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5-06

Οδηγός χρήσης Nokia C5-06 Οδηγός χρήσης Nokia C5-06 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και μέρη 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 8 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης 10 Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X6-00

Οδηγός χρήσης Nokia X6-00 Οδηγός χρήσης Nokia X6-00 Τεύχος 5.4 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 9 Ξεκινώντας 10 Πλήκτρα και μέρη 10 Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας 12 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5310 XpressMusic

Οδηγός χρήσης Nokia 5310 XpressMusic Οδηγός χρήσης Nokia 5310 XpressMusic 9203493 Τεύχος 1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RM-303 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N82. Τεύχος 5

Οδηγός χρήσης Nokia N82. Τεύχος 5 Οδηγός χρήσης Nokia N82 Τεύχος 5 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RM-313 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109

Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109 Σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-109 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με το σετ µικροφώνου-ακουστικού Bluetooth BH-109 της Nokia, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07553A Greek. 08/2005. Rev 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Ανάλογα µε το εγκατεστηµένο λογισµικό ή την υπηρεσία παροχής σας, µέρος της περιγραφής αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει από το τηλέφωνό σας. * Ανάλογα µε τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6303i classic

Οδηγός χρήσης Nokia 6303i classic Οδηγός χρήσης Nokia 6303i classic Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Πλήκτρα και µέρη 5 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας 6 Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας µνήµης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E60

Οδηγός χρήσης Nokia E60 Οδηγός χρήσης Nokia E60 9241263 Τεύχος 3 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-49 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C3 00

Οδηγός χρήσης Nokia C3 00 Οδηγός χρήσης Nokia C3 00 Τεύχος 2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Υποστήριξη 5 Το Nokia C3 συνοπτικά 5 Βασικές λειτουργίες 5 Πλήκτρα και µέρη 6 Ξεκινώντας 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της µπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X7 00

Οδηγός χρήσης Nokia X7 00 Οδηγός χρήσης Nokia X7 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Ξεκινώντας 7 Πλήκτρα και μέρη 7 Θέσεις κεραίας 9 Ακουστικά 9 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής...

Επανάκληση Διεθνείς κλήσεις Επαφές Άνοιγμα Επαφών Προβολή επαφών Προσθήκη νέας επαφής Αναζήτηση επαφής... Περιεχόμενα Ξεκινώντας... 6 Αφαίρεση πίσω καλύμματος... 6 Τοποθέτηση καρτών SIM... 7 Φόρτιση της μπαταρίας... 9 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης... 10 Ενεργοποίηση της συσκευής... 10 Απενεργοποίηση της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 3500 classic

Οδηγός χρήσης Nokia 3500 classic Οδηγός χρήσης Nokia 3500 classic 9204181 Τεύχος 1 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ TO RM-272 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0

Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 Nokia J (BH-806) Τεύχος 2.0 2 Εισαγωγή Σχετικά µε το σετ µικροφώνου-ακουστικού Με τα ακουστικά µε µικρόφωνο Nokia J, µπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιµοποιείτε τα χέρια σας, ακόµα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 7230

Οδηγός χρήσης Nokia 7230 Οδηγός χρήσης Nokia 7230 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Γενικές πληροφορίες 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Λειτουργία δικτύου 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Κοινόχρηστη µνήµη 6 Κωδικοί πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

SW100 Γρήγορος Οδηγός Χρήσης

SW100 Γρήγορος Οδηγός Χρήσης SW100 Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ SMART WATCH Το SW100 µπορεί να λειτουργεί µε τους εξής τρεις τρόπους: Bluetooth dialer:: Σύνδεση ΒΤ µε το Smartphone σας. Μπορείτε να ελέγχεται αυτόµατα το τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 6700 classic

Οδηγός χρήσης Nokia 6700 classic Οδηγός χρήσης Nokia 6700 classic Τεύχος 3.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Γενικές πληροφορίες 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Υπηρεσίες δικτύου 5 Κωδικοί πρόσβασης 6 Υπηρεσία ρυθµίσεων διαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Αρχίστε εδώ BlackBerry Torch 9800 Smartphone Καλωσήρθατε στο BlackBerry! Γνωρίστε το νέο σας smartphone BlackBerry Torch 9800. Εξερεύνηση πλήκτρων 2010 Research In Motion Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 9300i

Οδηγός χρήσης Nokia 9300i Οδηγός χρήσης Nokia 9300i 9241480 Τεύχος 2 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RA-8 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Bold 9000 Smartphone Έκδοση: 5.0 Οδηγός χρήσης

BlackBerry Bold 9000 Smartphone Έκδοση: 5.0 Οδηγός χρήσης BlackBerry Bold 9000 Smartphone Έκδοση: 5.0 Οδηγός χρήσης Για να βρείτε την τελευταία έκδοση των οδηγών χρήσης, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0816084345-019

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες Ovi για κινητά. Τεύχος 1

Χάρτες Ovi για κινητά. Τεύχος 1 Χάρτες Ovi για κινητά Τεύχος 1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Επισκόπηση Χαρτών 3 Η θέση µου 4 Προβολή της θέσης σας και του χάρτη 4 Προβολή χάρτη 4 Αλλαγή της εµφάνισης του χάρτη 4 Λήψη και ενηµέρωση χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 3710 fold

Οδηγός χρήσης Nokia 3710 fold Οδηγός χρήσης Nokia 3710 fold Τεύχος 1.2 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 4 Ξεκινώντας 5 Πλήκτρα και µέρη 5 Εισαγωγή της κάρτας SIM και της µπαταρίας 6 Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας µνήµης 8 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα