ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Αθήνα, 18/03/2014 Ταχ.Κωδ. : Ζωγράφου Αριθ. Πρωτ.: 7222 Πληροφορίες: κα Κολίντζα Δήμητρα, κα Αναστασίου Κλεοπάτρα Τηλέφωνο: , Fax: Ιστοσελίδα: ΤΕΥΧΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ 2 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 27/2013 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει την Ενταγμένη Οριζόντια Πράξη με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1013 και MIS και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ. Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη τιμή

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α1. Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α2. Διαλειτουργικότητα Α3. Πολυκαναλική προσέγγιση Α4. Ανοιχτά δεδομένα Α5. Απαιτήσεις Ασφάλειας Α6. Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α7. Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Β1. Τεχνικές απαιτήσεις του Συστήματος B2. Υποσύστημα Αποθετηρίου Β3. Υποσύστημα Ανάγνωσης Προσβάσιμων Τεκμηρίων Γ1. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Γ2. Υπηρεσίες πιλοτικής και δοκιμαστικής λειτουργίας Γ3. Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας Γ4. Υπηρεσία αντιγράφων ασφαλείας (Backup) Γ5. Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Δ1. Μέθοδοι και τεχνικές υλοποίησης και υποστήριξης Δ2. Σχήμα Διοίκησης σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Δ3. Μεθοδολογία διοίκησης του Έργου από τον Ανάδοχο Δ4. Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Δ5. Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Δ6. Περιγραφή απαιτήσεων παραμετροποίησης Συστήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 75

3 3 9. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4 4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παρούσα κατάσταση και Στόχοι Βασικός στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη μίας Κεντρικής Προσβάσιμης Πολυμορφικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης [στο εξής AMELib 1 ], διαθέσιμη σε όλους τους δικαιούχους εντυποανάπηρους χρήστες-μέλη των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, η οποία θα αξιοποιεί τις υπάρχουσες τεχνολογίες υποστήριξης της ανάγνωσης και θα διασφαλίζει αφενός το δικαίωμα των εντυπο-αναπήρων για πρόσβαση στη γνώση και αφετέρου το περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Την AMELib διαχειρίζεται το Συνεργατικό Δίκτυο Διαθετών Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας [στο εξής Συνεργατικό Δίκτυο] το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.). Τα μέλη του Συνεργατικού Δικτύου αναπτύσσουν και μοιράζονται προσβάσιμο υλικό, τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές, στη βάση της εξαίρεσης του περιουσιακού δικαιώματος του δημιουργού, όπως αυτό προβλέπεται στα άρθρα 5(3)(b) και 5(5) της Οδηγίας 2001/29/EC, ενσωματώνεται στα άρθρα 28Α και 28Γ του νόμου 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», και εξειδικεύεται στην Υπουργική Απόφαση «Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων, και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες» (ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546, ΦΕΚ Β ). Στο Συνεργατικό Δίκτυο συμμετέχουν αποκλειστικά αρμόδιοι φορείς για την αναπαραγωγή έργων, σύμφωνα με το άρθρο 28 Α του ν. 2121/1993, έτσι όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 της σχετικής Υπ. Απόφασης. Ειδικότερα, στο Συνεργατικό Δίκτυο συμμετέχουν όσες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες μέλη του ΣΕΑΒ το επιθυμούν και φορείς που εξυπηρετούν εντυπο-ανάπηρα άτομα σε Ελλάδα και Κύπρο Η παρούσα Διακήρυξη λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21.1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ Β1. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», συντάχθηκε με βάση τους προτεινόμενους στόχους του προαναφερθέντος Ε.Π. και για το λόγο αυτό απαιτεί 1 Accessible Multimodal Electronic LIBrary

5 5 συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως: κεντρική εγκατάσταση και αξιοποίηση σύγχρονων Τ.Π.Ε. που θα προσφέρουν στις βιβλιοθήκες-μέλη του Συνεργατικού Δικτύου την ευκαιρία συμμετοχικά και συνεργατικά να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να εφαρμόζουν, να προωθούν και να αξιολογούν υπηρεσίες προσβασιμότητας με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του τελικού εντυπο-ανάπηρου χρήστη και την ισότιμη ένταξη του στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι υπηρεσίες της AMELib θα πρέπει να αξιοποιούν τεχνολογίες που διευκολύνουν και ενισχύουν την πρόσβαση των εντυπο-ανάπηρων χρηστών των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στη βιβλιογραφία, προστατεύοντας παράλληλα το δικαίωμα του δημιουργού. Ταυτόχρονα, οι νέες τεχνολογίες και ροές εργασίας που προτείνονται θα πρέπει να απλουστεύουν και να μειώνουν ουσιαστικά την απαιτούμενη προσπάθεια του προσωπικού των βιβλιοθηκών για την πραγματοποίηση των εργασιών ανάπτυξης προσβάσιμου περιεχομένου και σχεδιασμού προσβάσιμου περιβάλλοντος διάθεσης του περιεχομένου, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ευκαιρίες για ουσιαστικότερες ενέργειες ανάπτυξης και προώθησης του έργου τους, για την αποτελεσματικότερη εξάπλωση των αποτελεσμάτων της AMELib και στα υπόλοιπα μέλη του ΣΕΑΒ. Αναλυτικότερα, η AMELib στοχεύει στην: Ανάπτυξη συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης-Αποθετηρίου, βάσει των διεθνών προτύπων, κανόνων και προδιαγραφών προσβασιμότητας, ώστε να υπηρετούνται, αφενός οι βασικές λειτουργίες διαχείρισης από τους βιβλιοθηκονόμους (καταλογογράφηση σε συνεργατικό επίπεδο, εισαγωγή-εξαγωγή δεδομένων, διαλειτουργικότητα του συστήματος κτλ) και αφετέρου οι λειτουργίες αναζήτησης και ανάκτησης από τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες. Δημιουργία Συλλογικού Καταλόγου Προσβάσιμων Τεκμηρίων από τα μέλη του Συνεργατικού Δικτύου. Δυνατότητα on-line πλοήγησης και ανάγνωσης τεκμηρίων τύπου DAISY Ενσωμάτωση υδατογραφήματος (watermark) στα τεκμήρια. Ενσωμάτωση ψηφιακών αποτυπωμάτων (fingerprints) στα τεκμήρια. Λειτουργία της διαβαθμισμένης πρόσβασης (access rights) στα τεκμήρια σε επίπεδο χρήστη.

6 6 Κεντρική εγκατάσταση της AMELib στις υποδομές της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας) Εκπαίδευση και η παροχή τεκμηρίωσης στα μέλη του Συνεργατικού Δικτύου Διαθετών Προσβάσιμης Βιβλιογραφίας για τη χρήση της AMELib. Υπηρεσίες Η AMELib θα περιλαμβάνει: Υπηρεσία βιβλιογραφικού ελέγχου (καταλογογράφηση κ.λπ.) Υπηρεσία αναζήτησης στο δημόσιο κατάλογο. Υπηρεσίες διαχείρισης τεκμηρίων (upload τεκμηρίων, προεπισκόπηση λίστας τεκμηρίων, διαγράφη κλπ). Υπηρεσία διαχείρισης άλλων λειτουργιών συστήματος AMELib (εκτυπώσεων, στατιστικών στοιχείων, περιβάλλοντος διεπαφής). Υπηρεσίες διαχείρισης, παραμετροποίησης, υποστήριξης, εκπαίδευσης, και συντήρησης της AMELib. Μετρήσιμα αναμενόμενα αποτελέσματα: Αύξηση της προσβάσιμης βιβλιογραφίας για τους χρήστες με εντυπο-αναπηρίες (μία ενιαία συλλογή διαθέσιμη προς όλους τους δικαιούχους χρήστες). Συλλογικός κατάλογος προσβάσιμων τεκμηρίων διαθετών προσβάσιμης βιβλιογραφίας. Μείωση του κόστους και του χρόνου μετατροπής της βιβλιογραφίας σε προσβάσιμους μορφότυπους για τους χρήστες με εντυπο-αναπηρίες (μία μετατροπή ανά τεκμήριο/ανά μορφότυπο). Μείωση του κόστους και του χρόνου εισαγωγής δεδομένων (μία καταχώριση για κάθε τεκμήριο) Κρίσιμα σημεία υλοποίησης Προμήθεια / Εγκατάσταση κεντρικών υποδομών της AMELib.

7 7 Φόρτωση (uploading) των διαθέσιμων τεκμηρίων από τις τοπικές συλλογές. Έλεγχος της προσβασιμότητας της AMELib από την ομάδα Αυτεπιστασίας. Έλεγχος της λειτουργίας διαβαθμισμένης προσπέλασης των αρχείων της AMELib. Εκπαίδευση χρηστών (βιβλιοθηκονόμων & πληροφορικών) και δημιουργία επιπέδων και δομών διαχείρισης της AMELib. Ορθή λειτουργία της AMELib. Ανάληψη ενεργειών για την ομαλή και ορθή λειτουργία και συντήρηση της AMELib. Γνωστές επικινδυνότητες Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί: (α) στην υλοποίηση των λειτουργιών αναζήτησης στα ελληνικά του λογισμικού του αποθετηρίου, ώστε να είναι ακρίβειας ακόμη και όταν τα κριτήρια αναζήτησης περιέχουν ορθογραφικά λάθη (β) στη συγχρονισμένη μετάδοση σε πραγματικό χρόνο ροών ακουστικών αρχείων (streams) μέσα από τους φυλλομετρητές (γ) (δ) στη συμβατότητα της AMELib με τους πιο δημοφιλείς φυλλομετρητές (web browsers) και στην εισαγωγή των ψηφιακών υδατογραφημάτων και αποτυπωμάτων στα τεκμήρια και στη διαβαθμισμένη πρόσβαση σε αυτά. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την κεντρική Ομάδα Υλοποίησης του Έργου και τις βιβλιοθήκες-μέλη του Συνεργατικού Δικτύου και να προτείνει ρεαλιστικά και τεκμηριωμένα -με ένα ελάχιστο δείγμα πραγματικών δεδομένων- χρονοδιαγράμματα, για την επιτυχή αντιμετώπιση των προαναφερθεισών περιπτώσεων. Παρούσα κατάσταση Αρκετές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες διαθέτουν πλέον σταθμό εργασίας για τους χρήστες με αναπηρίες, ελάχιστες όμως έχουν πολιτικές ανάπτυξης προσβάσιμου περιεχομένου, και από αυτές οι περισσότερες εξυπηρετούν ad hoc τα αιτήματα των χρηστών τους. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει δημιουργήσει ειδική συλλογή στο αποθετήριο του ιδρύματος.

8 8 Τα μορφότυπα και η ποιότητα των τεκμηρίων ποικίλει αισθητά από συλλογή σε συλλογή καθώς δεν υπάρχει ενιαία πολιτική των παροχέων βιβλιογραφικής υποστήριξης των εντυποαναπήρων. Στον ελληνικό χώρο δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή κεντρική, ενιαία, προσβάσιμη ψηφιακή βιβλιοθήκη για εντυπο-ανάπηρους χρήστες. Επίσης, η πλειονότητα των τοπικών συλλογών δεν είναι τεκμηριωμένες και αναζητήσιμες σε ένα προσβάσιμο διαδικτυακό περιβάλλον. Για τις ζητούμενες μελέτες διαστασιοποίησης του Συστήματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι: Στην παρούσα κατάσταση περιλαμβάνονται περί τα 300 τεκμήρια περιγραμμένα με Dublin Core σε DSpace. Η εκτίμηση θα αφορά αριθμό τεκμηρίων της τάξης των δεκάδων χιλιάδων, αριθμό χρηστών της τάξης των εκατοντάδων και αριθμό ταυτόχρονων χρηστών της τάξης των δεκάδων. Συνθήκες επιτυχούς ολοκλήρωσης Έργου Η Αναθέτουσα Αρχή θα θεωρεί το Έργο ως επιτυχές, όταν θα έχουν υλοποιηθεί επαρκώς οι στόχοι του Έργου. Δηλαδή, όταν η AMELib θα έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Αντικείμενο του έργου Η δράση 9.7. του υποέργου 9 της παρούσας πράξης αποπειράται να καλύψει για πρώτη φορά σε συνολικό, κεντρικό επίπεδο τις ανάγκες των εντυπο-ανάπηρων χρηστών των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Η ανάπτυξη της AMELib αναμένεται να συνδράμει στην άρση των διακρίσεων σε βάρος των εντυπο-ανάπηρων χρηστών αλλά και στην προστασία του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος του δημιουργού. Η λειτουργία της AMELib αναμένεται να επιφέρει τα ακόλουθα οφέλη: Κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών με εντυπο-αναπηρίες. Κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των εντυπο-ανάπηρων χρηστών με τη δημιουργία και διάχυση σε αυτούς διαφορετικών μορφών προσβάσιμου περιεχομένου.

9 9 Δυνατότητα τεκμηρίωσης και αναζήτησης του συνόλου της προσβάσιμης βιβλιογραφίας των μελών του Συνεργατικού Δικτύου μέσω του δημοσίου συλλογικού καταλόγου. Συγκέντρωση του ήδη δημιουργημένου προσβάσιμου υλικού από τις κατά τόπους ψηφιακές συλλογές σε μία κεντρική ψηφιακή βιβλιοθήκη, ανοικτή στους δικαιούχους χρήστες με εντυπο-αναπηρίες. Μείωση του κόστους και του χρόνου μετατροπής της βιβλιογραφίας σε προσβάσιμες μορφές για τους εντυπο-ανάπηρους. Επιμέλεια, διατήρηση και επικαιροποίηση των ψηφιακών αρχείων. Προστασία του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος του δημιουργού και των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων, μέσα από τις υπηρεσίες ασφαλείας της AMELib (διαβαθμισμένη πρόσβαση, ψηφιακό αποτύπωμα, υδατογράφημα, SSL) Αξιοποίηση του διανοητικού κεφαλαίου των εκπαιδευμένων βιβλιοθηκονόμων στα σεμινάρια «Βιβλιοθήκες και προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με προβλήματα όρασης». Αξιοποίηση των ήδη εγκατεστημένων σταθμών εργασίας για εντυπο-ανάπηρους χρήστες στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, οι οποίοι υπολειτουργούν λόγω έλλειψης πρoσβάσιμου περιεχομένου. Τήρηση της Συνταγματικής αρχής της ισότητας των πολιτών, τήρηση του άρθρου 21 παρ. 6 του Συντάγματος που ορίζει την εξασφάλιση της αυτονομίας των ατόμων με αναπηρίες, αλλά και συμμόρφωση με τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ατόμων με αναπηρίες που έχουν υπογραφεί από το ελληνικό κράτος. Για το σκοπό αυτό, το Σύστημα θα προσφέρει στην Ομάδα Υποστήριξης της Υπηρεσίας «AMELib» (Ο.Υ.Ε.), στην Ομάδα Χρηστών του Συστήματος (Ο.Χ.Σ), η οποία είναι το Συνεργατικό Δίκτυο, και στο καθορισμένο προσωπικό (Ομάδα Διαχειριστών του Συστήματος, Ο.Δ.Σ.) του κάθε ιδρύματος-μέλους του Συνεργατικού Δικτύου, ένα σύνολο λειτουργιών οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

10 10 Λειτουργία 1.Βιβλιογραφικός έλεγχος (καταλογογράφηση, αντίτυπα κ.λπ.) Οφέλη Συνδράμει καθοριστικά στη χρήση κοινών προτύπων και κανόνων περιγραφής. Οι βιβλιοθήκες θα έχουν ενιαία βάση την οποία και θα ενημερώνουν με τα νέα αποκτήματα. Το υποσύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει πλήρως τα διεθνή σχήματα μεταδεδομένων για βιβλιογραφικά δεδομένα. 2. Υποστήριξη πολλαπλών μορφότυπων Η AMELib θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλά μορφότυπα ψηφιακών τεκμηρίων (μεταξύ άλλων και ανοικτών προτύπων), επαρκώς διαδεδομένων τεχνολογικά και με δυνατότητα επικαιροποίησης τους, όπως αρχεία απλού κειμένου, αρχεία τύπου DOC, εικόνας, ήχου τύπου WAV και MP3, αλλά και πιο εξειδικευμένα διεθνή πρότυπα προσβάσιμων εγγράφων, όπως είναι τα πρότυπα DAISY και EPUB. 3. Διαβαθμισμένη ελεγχόμενη πρόσβαση Η AMELib πρέπει να επιτρέπει τη διαχείριση πρόσβασης. 4. Αναζήτηση στο Δημόσιο Κατάλογο (OPAC) Αυξάνει τη λειτουργικότητα της AMELib ώστε να εξυπηρετεί το σύνολο των εντυποανάπηρων φοιτητών, διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της υπηρεσίας αφού βασίζεται και σε ανοικτά πρότυπα, διευκολύνει τη χρήση των αρχείων από τους τελικούς χρήστες εφόσον χρησιμοποιεί επαρκώς διαδεδομένους μορφότυπους, και εξασφαλίζει τις διεθνείς ανταλλαγές υλικού εφόσον υποστηρίζει τα αντίστοιχα πρότυπα αρχείων. Η επικαιροποίηση των μορφότυπων είναι απαραίτητη για την ψηφιακή επιμέλεια και διατήρηση των αρχείων. Διασφαλίζει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και της προγραμματικής συμφωνίας με τους εκδοτικούς οίκους. Αξιοποιεί τεχνολογίες που διευκολύνουν και ενισχύουν την πρόσβαση της εντυποανάπηρης κοινότητας στο διαθέσιμο

11 11 Το υποσύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη διαχείριση διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών: ελεύθερη πρόσβαση για αναζητήσεις από οποιονδήποτε, ελεγχόμενη πρόσβαση για τους δικαιούχους στα τεκμήρια. προσβάσιμο υλικό. Το ισχυρό ορθογραφικό εργαλείο ελέγχου ενισχύει την αποτελεσματικότητα των αναζητήσεων των φοιτητών με τυφλότητα, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ορθογραφία των λέξεων. Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει ισχυρό ορθογραφικό έλεγχο κατά την αναζήτηση. 5. Στατιστικά στοιχεία Το υποσύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παραγωγής αναφορών που σχετίζονται είτε με χρήστες είτε με υλικό χρησιμοποιώντας συνδυασμό οποιονδήποτε βιβλιογραφικών δεδομένων ή πληροφοριών διαχείρισης (με τη χρήση λογικών τελεστών). 6. Περιβάλλον διεπαφής (interface) προσωπικού και χρηστών Κρίνεται αναγκαίο να διασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα της διεπαφής χρηστών, σε όλα τα επίπεδα, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τα διεθνή πρωτόκολλα που ισχύουν για την προσβασιμότητα των εντυπο-ανάπηρων. Το περιβάλλον προσωπικού και χρηστών πρέπει να υποστηρίζεται από όλα τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και τους σύγχρονους φυλλομετρητές. Διευκολύνει τη μέτρηση, ορθή αξιολόγηση και αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο διοίκησης της βιβλιοθήκης. Καθιστά προσβάσιμο τον δικτυακό τόπο και το περιεχόμενο της AMELib στους τελικούς χρήστες. Διασφαλίζει τη χρήση του συστήματος στο διηνεκές, καθώς διαφοροποιούνται διαρκώς οι τεχνολογίες φυλλομετρητών και τα λειτουργικά συστήματα.

12 12 7. Υπηρεσίες Εξατομίκευσης Το υποσύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξη προφίλ χρηστών. Στο προφίλ ο χρήστης θα μπορεί να ορίζει προσωπικές ρυθμίσεις πρόσβασης, επιθυμητούς μορφότυπους, επιθυμητά επιστημονικά πεδία. Το υποσύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την αποστολή ειδοποιήσεων (ενδεικτικά μέσω ή μέσω ροών RSS) σχετικών με τα κριτήρια που έχουν ορίσει οι χρήστες στο προφίλ τους. Προσαρμόζει τις συνθήκες πρόσβασης στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Αναβαθμίζει και διευκολύνει τη δυνατότητα πρόσληψης και κατανόησης του κειμένου. Διευκολύνει την άμεση ενημέρωση των χρηστών πάνω στα πεδία ενδιαφέροντός τους. Το υποσύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ανάρτησης σχολίων από τους χρήστες (επισημειώσεις, tags κλπ.) Το υποσύστημα θα πρέπει να αποθηκεύει σημειώσεις και σελιδοδείκτες του χρήστη ανά τεκμήριο, οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια ανάγνωσης daisy τεκμηρίων. Η AMELib θα εγκατασταθεί κεντρικά σε server που θα παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό από την Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. Ο Ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια του Έργου, θα αναλάβει την υποχρέωση : ανάπτυξης/παραμετροποίησης του Συστήματος με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας «AMELib» και των ιδρυμάτων-μελών του Συνεργατικού Δικτύου εγκατάστασης του Συστήματος στον υπολογιστικό κόμβο της Ε.Δ.Ε.Τ. εκπαίδευσης του προσωπικού του Συνεργατικού Δικτύου στη χρήση της AMELib

13 13 αναλυτικής έγγραφης τεκμηρίωσης της λειτουργίας της AMELib δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για την AMELib υποστήριξης της κεντρικής υπηρεσίας της AMELib παροχής εγγυήσεων καλής λειτουργίας της AMELib παροχής συντήρησης της AMELib Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

14 14 2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Π.Δ. 432/1981 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679 (ΦΕΚ 826/Β/ ), που κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α/156/2009) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α/71/2010). 2. Οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ". 3. Οι διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και αντικαθιστά τον Ν.2522/1997 (ΦΕΚ 178Α ) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» 4. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου" 5. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/ ) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Το ΠΔ 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΕΕ EL 134/114 της , όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, όπως ισχύει αναλογικά. 7. Την ανάγκη για την προμήθεια Συστήματος Πολυμορφικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (AMELib) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2, Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21.1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ Β1. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1013

15 15 και MIS και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ. 8. Την Απόφαση της 2 ης /2013, της 8 ης /2013 και της 3 ης /2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών στις 8/3/2013, στις 4/7/2013 και στις 20/02/2014 αντίστοιχα για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος Πολυμορφικής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με Προσβάσιμη Βιβλιογραφία για τους Φοιτητές με Αναπηρίες, συνολικού προϋπολογισμού ,00 (υποέργο 7). 9. Την Απόφαση ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση με Α.Π: /ΨΣ9706-Α2/ Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ. 11. Τον Κανονισμό Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Αξιοποίησης Κονδυλίων του ΕΜΠ. 12. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμου πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Στα πλαίσια της προμήθειας του Συστήματος της AMELib για την πράξη με τίτλο «Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», με κωδικό ΕΔΕΙΛ 68/1013 και MIS και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Μήτρου Νικόλαο, καθηγητή ΗΜΜΥ ΕΜΠ, οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές τους παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες ελλείψει πληροφοριών και μη τεκμηριωμένα στοιχεία. Συγκεκριμένα, στους πίνακα αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς του. Ειδικότερα προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η τεχνική προσφορά του αναδόχου σε τεχνικό επίπεδο. Όπου στις τεχνικές προδιαγραφές εμπεριέχονται αναφορές εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, αυτό

16 16 γίνεται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης της περιγραφής του ζητούμενου είδους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην Προκήρυξη είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Α1. Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη / παραμετροποίηση του Συστήματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Α.1.1 παρόν τεύχος και θα βασιστεί σε λογισμικό NAI ανοιχτού κώδικα, το οποίο και θα πρέπει να αναφερθεί μαζί με τους λόγους που οδήγησαν τον Ανάδοχο στη συγκεκριμένη επιλογή (λογισμικού). Ο κώδικας του λογισμικού που θα Α.1.2 αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. Το Σύστημα πρέπει να βασίζεται σε ανοιχτές αρχιτεκτονικές. Για το επίπεδο λογισμικού εφαρμογών, ανοιχτή αρχιτεκτονική είναι ο Α.1.3 αρθρωτός (modular) σχεδιασμός, έτσι ώστε να είναι εύκολα επεκτάσιμο (expandable) με την έννοια της εύκολης ενσωμάτωσης επιπλέον λειτουργιών/υπηρεσιών χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του λογισμικού. Η εγκατάσταση του Συστήματος θα Α.1.4 πραγματοποιηθεί στη προσφερόμενη υποδομή της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.. Η εγκατάσταση του Συστήματος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει, σε μορφή VMs (Virtual Machines), μια σειρά από υποδομές, όπως Α.1.5 Εξυπηρετητές Διαδικτύου, Εφαρμογών, Βάσεων Δεδομένων, Διαχείρισης Πρόσβασης, Ανάπτυξης λογισμικού κ.λπ., τα οποία θα προσφερθούν στον υπολογιστικό ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

17 17 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ κόμβο της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. Α.1.6 Το Σύστημα πρέπει να ακολουθεί αρχιτεκτονική τριών επιπέδων τουλάχιστον NAI (3-tier). Α.1.7 Ο κώδικας του λογισμικού που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή. Α.1.8 Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση οποιουδήποτε λογισμικού βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει και να συμπεριλάβει όλο το απαιτούμενο λογισμικό υποδομής (λειτουργικό σύστημα, λογισμικό προστασίας, βάσεις δεδομένων κ.λπ.) για την καλή και ασφαλή λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος. Α.1.9 Ο Ανάδοχος δύναται να διερευνήσει το ενδεχόμενο προμήθειας ακαδημαϊκών αδειών χρήσης για το Έργο, όπου είναι εφικτό. Α.1.10 Βασικοί ρόλοι χρηστών και σενάρια αλληλεπίδρασης Απαιτήσεις ολοκλήρωσης. Διαχειριστές Συστήματος Διαχειριστές Συστήματος / (ομάδα) υποστήριξης Αναδόχου. Βιβλιοθηκονόμοι: το προσωπικό των Α ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών του Συνεργατικού Δικτύου, με δικαιώματα κατάθεσης, πλήρους καταλογοράφησης και διαχείρισης των Αναγνωστών. Καταθέτες: προσωπικό των συνεργαζόμενων φορέων με δικαιώματα κατάθεσης τεκμηρίων και περιγραφικής καταλογογράφησης. Αναγνώστες: οι εντυπο-ανάπηροι τελικοί χρήστες Α Το Σύστημα δε θα προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση σε όλους τους επισκέπτεςχρήστες. Μόνο η λειτουργία της αναζήτησης εγγραφών θα είναι διαθέσιμη για αυτούς.

18 18 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το Σύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης και ενσωμάτωσης νέων μελών χωρίς να επηρεάζεται με οποιοδήποτε Α τρόπο η απρόσκοπτη λειτουργία του, τόσο ως προς την παροχή υπηρεσιών στα ήδη υπάρχοντα μέλη όσο και προς την ακεραιότητα των υπαρχόντων δεδομένων. Το Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τον ίδιο μηχανισμό πιστοποίησης για τη Α πρόσβαση σε όλα τα υπο-συστήματα (αποθετήριο, αναγνώστης τεκμηρίων). Θα υποστηρίζεται διατήρηση της συνεδρίας του χρήστη με ένα login. Α.1.11 Σχέδιο προτεινόμενης Αρχιτεκτονικής από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο και τεχνικά τεκμηριωμένο πλάνο της προσφερόμενης λύσης, στην Α οποία θα καθορίζεται η ακολουθούμενη αρχιτεκτονική, η συμβατότητά της με τις υποδομές του υπολογιστικού κόμβου της Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. αλλά και η εξυπηρέτηση όλων των λειτουργικών ενοτήτων και ρόλων. Ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη Α αρχιτεκτονική θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για scalability, load balancing, high availability, security, metering και interoperability. O Ανάδοχος ζητείται να δώσει πλήρη χαρτογράφηση των μερών του Συστήματος Α σε επίπεδο υλικού και λογισμικού, και να περιγράψει την αλληλεπίδρασή τους όταν προστίθενται νέοι λογαριασμοί, πλέον των αρχικών. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει τον τρόπο και τη μεθοδολογία με τα οποία η Α αρχιτεκτονική και το Σύστημα που προτείνονται διασφαλίζουν τη λειτουργία του. Α Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική να οδηγεί σε ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

19 19 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ λύσεις υλοποίησης στα επιμέρους επίπεδα αρχιτεκτονικής (βάσεις δεδομένων, εξυπηρετητές εφαρμογών κ.λπ.) που να είναι διαδεδομένες και να μην υποκρύπτουν δέσμευση με συγκεκριμένο κατασκευαστή. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α2. Διαλειτουργικότητα A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά Α.2.1 τα υποστηριζόμενα πρότυπα για την αποθήκευση των δεδομένων εφαρμογής. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά Α.2.2 τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα για την επικοινωνία με εξωτερικά συστήματα. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει τις Α.2.3 τεχνολογίες ανάπτυξης για τα εσωτερικά συστήματα (π.χ. γλώσσα προγραμματισμού). Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει τις Α.2.4 δυνατότητες, τον τρόπο και την προτεινόμενη μεθοδολογία για την πιστοποίηση χρηστών. Ο Ανάδοχος πρέπει να προσφέρει (σε Α.2.5 ηλεκτρονική μορφή) τα κατάλληλα εργαλεία για την τεκμηρίωση του υποστηριζόμενου σχήματος βάσης δεδομένων. Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει τις Α.2.6 δυνατότητες διασύνδεσης στο προσφερόμενο Σύστημα. Το Σύστημα πρέπει να παρέχει διαλειτουργικότητα βασισμένη στα ανοιχτά πρότυπα και τα APIs, τα οποία θα προσφέρονται για τη σύνδεση του Αποθετηρίου με τρίτα συστήματα, καθώς και Α.2.7 εφαρμογές που πρέπει να έχουν αναπτυχθεί με χρήση των δόκιμων τεχνολογιών: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ SOAP, Web Services τύπου REST..

20 20 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει το Α.2.8 Α.2.9 Α.2.10 Α.2.11 Α.2.12 Α.2.13 Α.2.14 Α.2.15 πρωτόκολλο OAI-PMH, για την ανάκτηση των μεταδεδομένων από εξωτερικούς συσσωρευτές. Το αποθετήριο θα εξάγει μεταδεδομένα σε μορφή Dublin Core Το Σύστημα θα υποστηρίζει Unicode κωδικοποίηση Το αποθετήριο θα υποστηρίζει μοναδικά και μόνιμα παγκόσμια αναγνωριστικά για τα τεκμήρια και τους συγγραφείς. Το αποθετήριο θα υποστηρίζει αναγνωριστικά που ανατίθενται από μία εξωτερική αρχή με σχήμα ανάθεσης το DOI. Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει διεπαφή Ζ39.50 για αξιοποίηση του αποθετηρίου από εργαλεία ομόσπονδης αναζήτησης. Το αποθετήριο θα πρέπει να υποστηρίζει OpenURL για την διασύνδεση με εξωτερικό υλικό ελεγχόμενης πρόσβασης. Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει την περιγραφή της εσωτερικής δομής των τεκμηρίων, χρησιμοποιώντας κατάλληλα σχήματα μεταδεδομένων (π.χ. DIDL, OAI- ORE, METS). ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α3. Πολυκαναλική προσέγγιση A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α.3.1 Υποστήριξη πρόσβασης από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Διαδικτυακή πρόσβαση (web access) από Α υπολογιστή-ταμπλέτα και κινητό τηλέφωνο μέσω ειδικής πύλης (mobile portal). Κατάλληλη παραμετροποίηση της διεπαφής Α για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος και σε κινητό τηλέφωνο ή υπολογιστή-ταμπλέτα με τη χρήση ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

21 21 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ κατάλληλων τεχνολογιών. Α.3.2 Ειδοποίηση / διάδραση με εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ο Ανάδοχος πρέπει να αναφέρει τις Α περιπτώσεις και την τεχνολογία υλοποίησης επικοινωνίας και διάδρασης με τους χρήστες του Συστήματος. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α4. Ανοιχτά δεδομένα A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α.4.1 Επίπεδα πρόσβασης. Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει Α Α Α.4.2 Α Α Α μηχανισμούς για την υποστήριξη διαφορετικών πολιτικών πρόσβασης και Αδειών χρήσης στα δεδομένα. Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης ανάλογα με το είδος του χρήστη και την πολιτική πρόσβασης που ισχύει για τα έργα. Ανοιχτά δεδομένα. Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων με ποικίλα και ετερογενή συστήματα. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει XML και Web Services τύπου REST για την διασύνδεσή του με ετερογενή συστήματα. Χρήση XML Schema για την περιγραφή των τύπων των δεδομένων που θα ανταλλάσσονται μέσω των web services στην περίπτωση που ακολουθηθεί το XML πρότυπο. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α5. Απαιτήσεις Ασφάλειας A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

22 22 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α.5.1 Προδιαγραφές ασφαλείας. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και να Α Α Α Α Α Α Α Α υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες προσαρμογές που απαιτούνται σε επίπεδο υλικού και δικτύου σε θέματα ασφάλειας. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει, να προσφέρει και να παραμετροποιήσει δωρεάν όλα τα λογισμικά υποδομής, συμπεριλαμβανομένων και των λογισμικών ασφαλείας (antivirus κ.λπ.), καθώς και να αναλάβει την ευθύνη για τις απαραίτητες αναβαθμίσεις/διορθώσεις μέχρι και το τέλος της εγγύησης καλής λειτουργίας του Έργου. Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει και να παραμετροποιήσει το προσφερόμενο Σύστημα προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες προσαρμογές σε σχέση με την ασφάλεια του Συστήματος. Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένο μηχανισμό για τον εντοπισμό λαθών και καταγραφής ύποπτων ή μη εξουσιοδοτημένων προσβάσεων σε αυτό. Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των εφαρμογών πελάτη (web client ή standalone client) και του κεντρικού συστήματος (τεχνολογία SSL). Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει διαβαθμισμένη πρόσβαση στους χρήστες με δικαιώματα ανάλογα με το ρόλο τους. Το Σύστημα θα πρέπει να διαθέτει, τουλάχιστον σε επίπεδο εφαρμογής, υψηλού επιπέδου ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες και από κακόβουλες ενέργειες. Ο Ανάδοχος, κατά το σχεδιασμό του Έργου, θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις ακόλουθες δράσεις για : ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Εφαρμογών, των

23 23 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μέσων και Υποδομών. Την προάσπιση της ακεραιότητας και της παροχής της πληροφορίας. Την προστασία όλων των εμπεριεχόμενων δεδομένων. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του: Α Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία Πνευματικών Δεδομένων). Τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο ασφάλειας των Τ.Π.Ε. (best practices). Tα πλέον κατάλληλα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού. Τα διεθνή de facto ή de ure σχετικά πρότυπα. Α Α Α Α Α Α Α Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει αναλυτικό πλάνο ενεργειών για την ασφάλεια του Συστήματος. Να αναφερθεί αν το σύστημα θα συνεργάζεται με συστήματα πιστοποίησης χρηστών για την υποστήριξη single point sign in (π.χ. shibboleth) Το Σύστημα θα πρέπει να εισάγει ένα ψηφιακό αποτύπωμα του χρήστη καθώς και ένα υδατογράφημα της AMELib σε κάθε τεκμήριο που μεταφορτώνεται. Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει διαχείριση των ψηφιακών αποτυπωμάτων για την ταυτοποίηση των χρηστών. Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει περιορισμό στις ταυτόχρονες συνδέσεις ανά χρήστη. Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει περιορισμό στον αριθμό μεταφορτώσεων ανά τεκμήριο ανά χρήστη. Το Σύστημα θα πρέπει να είναι επεκτάσιμο για μελλοντική ενσωμάτωση λειτουργιών

24 24 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM). ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α6. Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το Σύστημα πρέπει να έχει απλές και Α.6.1 διαισθητικές γραφικές διεπαφές και φόρμες για την υλοποίηση λειτουργιών που χρειάζονται είσοδο από τον χρήστη Το Σύστημα πρέπει να προσφέρει βοήθεια Α.6.2 σχετική με τα συμφραζόμενα (context sensitive) σε κάθε σημείο της διεπαφής NAI χρήστη. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του A.6.3 όλες τις καλές πρακτικές προσβασιμότητας κατά την υλοποίηση των διεπαφών χρήστη Το περιβάλλον των διεπαφών χρήστη θα πρέπει να είναι εύχρηστο, τηρώντας τις τρέχουσες τάσεις των διαδικτυακών Α.6.4 εφαρμογών Web 2.0 (π.χ. πρακτικές πλοήγησης/μενού, ενεργά στοιχεία, ελάχιστο αριθμό βημάτων, εναλλακτική χρήση πληκτρολογίου και ποντικιού κλπ) Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει μελέτη σχετικά με την απόκριση (response) του Συστήματος σε ό, τι αφορά στη λειτουργία των διαφόρων υποσυστημάτων με βάση την προτεινόμενη αρχιτεκτονική και διάφορα Α.6.5 σενάρια χρήσης (utilization). Ως απόκριση ορίζεται ο χρόνος απάντησης, για παράδειγμα σε μια αναζήτηση, σε μια ενέργεια του οποιουδήποτε χρήστη (απλή ή σύνθετη), στον αριθμό συναλλαγών στη βάση δεδομένων (transactions) ανά δευτερόλεπτο κ.λπ. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Α7. Απαιτήσεις Προσβασιμότητας A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

25 25 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Το Σύστημα είναι συμβατό με το διεθνές πρότυπο προσβασιμότητας W3C Web Α.7.1 Accessibility Guidelines 2.0 σε επίπεδο ΑΑΑ σε ό,τι αφορά στο εξωτερικό κέλυφος (διεπαφή χρήστη) Το Σύστημα θα πρέπει να φέρει μία Δήλωση Συμμόρφωσης (Conformance Claim) WCAG 2.0 που θα συμπεριλαμβάνει και: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ A.7.2 τα κριτήρια επιτυχίας τις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν λίστα με τα προγράμματα φυλλομέτρησης και τα λογισμικά υποστηρικτικής τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκαν και πέρασαν επιτυχώς τις δοκιμές Α.7.3 Το Σύστημα θα πρέπει να προσαρμόζει τις επιλογές προσβασιμότητας στις προσωπικές επιλογές του κάθε χρήστη (μέσω του Προφίλ του) Α.7.4 Η υποστήριξη των προδιαγραφών προσβασιμότητας στο Σύστημα θα πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση του λογισμικού με νέες εκδόσεις. Α.7.5 Το Σύστημα θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες στον χρήστη για τον προσανατολισμό και την πλοήγηση. Α.7.6 Η διαδικασία επικύρωσης της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές WCAG από τον Ανάδοχο, πρέπει να περιλαμβάνει και την ανθρώπινη αξιολόγηση. Α.7.7 Ο Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει αναλυτική περιγραφή με τη μεθοδολογία επικύρωσης της συμμόρφωσης του Συστήματος με τις προδιαγραφές προσβασιμότητας, τόσο με NAI αυτόματα εργαλεία όσο και μέσω της ανθρώπινης αξιολόγησης. Α.7.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει αναφορά NAI

26 26 A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ για την επίτευξη κάθε ενός κριτηρίου συμμόρφωσης. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Η υλοποίηση θα πρέπει να ακολουθήσει τις τεχνικές οδηγίες που αναφέρονται στο Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (http://www.w3.org/tr/wcag-techs/). Ενδεικτικά, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει γνώση των περιορισμών προσβασιμότητας των Web τεχνολογιών (JAVA, Javascript, A ax, Flash, Silverlight κλπ) και να φροντίσει ώστε το περιεχόμενο που αυτές παράγουν θα είναι απολύτως προσβάσιμο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση των φορμών εισαγωγής, ώστε να ακολουθούν μία σειριακή λογική κατά τη συμπλήρωση και υποβολή τους, καθώς και στις ενημερώσεις περιεχομένου μέσω Javscript/A ax ώστε να είναι αντιληπτές και σαφείς χωρίς να απαιτούν πρόσθετες ενέργειες π.χ. page refresh από έναν τυφλό χρήστη με λογισμικό ανάγνωσης οθόνης. Β1. Τεχνικές απαιτήσεις του Συστήματος Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β.1.1 Χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Β Β.1.2 Το Σύστημα πρέπει να ενσωματώνει σύγχρονες και ώριμες τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού (software) πληροφοριακών συστημάτων -όπως αυτές που έχουν προαναφερθεί- οι οποίες έχουν δοκιμαστεί σε παραγωγική λειτουργία σε ανάλογες εφαρμογές, έτσι ώστε η προσφορά υπηρεσιών προς τις βιβλιοθήκες αφενός να μην είναι αβέβαιη και αφετέρου να ανθίσταται στην απαξίωση. Λειτουργικότητα Επεκτασιμότητα. Β Το Σύστημα πρέπει να δομείται σε διακριτά επίπεδα Λογισμικού Συστήματος και Λογισμικού Εφαρμογών, με υψηλό δείκτη συμβατότητας μεταξύ τους.

27 27 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Β Το Σύστημα πρέπει να χαρακτηρίζεται από επεκτασιμότητα που θα επιτρέπει την αναβάθμιση σε λογισμικό και την κλιμάκωσή του σε υλικό, με τρόπο που επιπλέον θα εξασφαλίζει την ομαλή προσαρμογή του σε περίπτωση που θα απαιτηθούν επεκτάσεις/τροποποιήσεις στις αρχικές προδιαγραφές, προστατεύοντας έτσι κατά το δυνατό την αρχική επένδυση. Β.1.3 Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (RDBMS). Β Το Σύστημα θα περιλαμβάνει υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων βασισμένο σε σύγχρονες τεχνικές αποθήκευσης δεδομένων, όπως αυτές περιγράφονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και να βασίζεται σε ανοικτές και ευρέως διαδεδομένες SQL ή XML τεχνολογίες. Β Το υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιείται ομοιόμορφα από όλα τα υποσυστήματα και εφαρμογές της προτεινόμενης λύσης για την διαχείριση όλων των δεδομένων του Αποθετηρίου με εννιαίο τρόπο. Β Το υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων θα πρέπει να είναι αξιόπιστο στη λειτουργία του και να εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων. Β Το υποσύστημα αποθήκευσης δεδομένων θα πρέπει να είναι ευρέως διαδεδομένο λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων "γενικού σκοπού", το οποίο να διατίθεται με άδεια ανοικτού κώδικα και να διαθέτει μια ευρεία κοινότητα χρηστών διεθνώς. Β Η βάση δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζει το πρότυπο UNICODE. Β.1.4 Υποστήριξη συμβατότητας με διαφορετικούς φυλλομετρητές και λειτουργικά συστήματα. Β Το Σύστημα πρέπει να είναι συμβατό και να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με διαφορετικούς web clients, δηλαδή να λειτουργεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα

28 28 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ φυλλομετρητών (browsers) (π.χ. με υποστήριξη για διάφορες εκδόσεις του Internet Explorer, Safari, Mozilla, Chrome κ.λπ.), για τα τμήματα και τα υποσυστήματά του που είναι βασισμένα σε web based τεχνολογίες. Το Σύστημα πρέπει να λειτουργεί σε διαφορετικά hardware platforms (π.χ. PC, laptop, tablet PC κ.λπ.) που χρησιμοποιούν Β διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και εκδόσεις (Windows, Mac, Linux, Android, ios κ.λπ.) στο επίπεδο των system librarians της βιβλιοθήκης. Β.1.5 Υποστήριξη γλωσσών και κωδικοποίησης χαρακτήρων. Το Σύστημα πρέπει να είναι πλήρως εξελληνισμένο, να υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα σε όλα τα υποσυστήματά του, να Β υποστηρίζει το σύνολο των χαρακτήρων UNICODE στη φυσική του κωδικοποίηση ή σε κωδικοποίηση UTF8, τόσο εσωτερικά όσο και στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με το χρήστη. Β Υποστήριξη και αγγλικής διεπαφής χρήστη (front-end). Το Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει για τα Β τεκμήρια κωδικοποίηση UNICODE, UTF-8, WINDOWS-1253 και ISO Β.1.6 Διαθεσιμότητα. Το Σύστημα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο Β χωρίς περιορισμούς στους εξουσιοδοτημένους χρήστες και η διαθεσιμότητά του να καλύπτει το 100% των χρηστών αυτών. Β.1.7 Αδιάλειπτη λειτουργία. Το Σύστημα πρέπει να παρέχει μηχανισμούς διαμοιρασμού φορτίου, έτσι ώστε να είναι Β διαθέσιμο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου, είκοσι τέσσερις (24) ώρες το 24ωρο. Το Σύστημα πρέπει δυνητικά να διαθέτει Β εργαλείο profiling για τον εντοπισμό των προβλημάτων απόδοσης (performance ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

29 29 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ bottleneck) των εφαρμογών. Το Σύστημα πρέπει να παρέχει, ως εσωτερική πληροφορία των υποσυστημάτων, τη Β δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου κάθε ενέργειας πιστοποίησης και πρόσβασης (auditing). Το Σύστημα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από λειτουργική αποδοτικότητα (functional Β efficiency) και υψηλές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και ομαλή λειτουργία καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Β.1.8 Πρόσβαση χρηστών. Η πρόσβαση στο Σύστημα καθώς και η διαχείρισή του θα πρέπει να γίνεται μέσω Β προγράμματος πλοήγησης (Web Browser), χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού. User administration με δυνατότητες χειρισμού Β ομάδων, χρηστών (δικαιώματα χρηστών, πρόσβαση, δημιουργία, διαγραφή, προβολή κ.λπ.). Να αναφερθεί μοντέλο πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων χρηστών, όπως έχουν αυτοί περιγραφεί στις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Η πρόσβαση πρέπει να είναι Β ελεύθερη για όλους τους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Συνεργατικού Δικτύου, χωρίς την οποιαδήποτε χρήση ή αγορά Αδειών χρήσης (π.χ. σε περίπτωση προσθήκης νέων μελών στον Συνεργατικό Δίκτυο). Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi user). Δυνατότητα Β ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από περισσότερους του ενός χρήστες σε διαφορετικούς σταθμούς εργασίας. Το Σύστημα θα πρέπει να προσφέρει τη Β δυνατότητα διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης ανάλογα με το είδος του χρήστη και την πολιτική πρόσβασης που ισχύει για τα ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

30 30 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ έργα. Το στυλ και η διάταξη της διεπαφής χρήστη Β θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τελευταίας έκδοσης του προτύπου CSS (Cascading Style Sheets), το CSS3. Β.1.9 Δεδομένα και πληροφορία Συστήματος. Β Εύκολος τρόπος επιλογής και επεξεργασίας των δεδομένων. Β Δυνατότητα διαχείρισης και κατηγοριοποίησης του περιεχομένου. Δημιουργία API για τη δυνατότητα εισαγωγήςεξαγωγής Β περιεχομένου με τη χρήση συγκεκριμένων προτύπων αναπαράστασης και οργάνωσης δεδομένων (πχ. XML, JSON). Β.1.10 Γενικότερες προδιαγραφές και συμμορφώσεις. Η σχεδίαση και υλοποίηση του λογισμικού και Β των υποσυστημάτων να συμβαδίζει πλήρως με αυτά που αναφέρονται στους πίνακες συμμόρφωσης Β2, Β3, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 και Γ5. Αν στην προσφερόμενη λύση του υποψήφιου Αναδόχου προκύψουν επιπλέον απαιτήσεις ή Β αλλαγές/μεταβολές, παραμετροποιήσεις στην ανάπτυξη του λογισμικού, οι αλλαγές αυτές θα ολοκληρωθούν από τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον κόστος. Οι προαναφερόμενες αλλαγές / παραμετροποιήσεις αφορούν στις όποιες Β μεταβολές σε στοιχεία της διεπαφής χρήστη, καθώς επίσης σε ορισμένες μεταβολές, που ενδεχομένως προκύψουν, στα δεδομένα και στα χρησιμοποιούμενα πρότυπα. Σε καμία περίπτωση αυτές οι αλλαγές δε θα συνιστούν επανασχεδιασμό του Συστήματος ή Β της βάσης δεδομένων ή γενικότερα της αρχικής δομής του και του τρόπου υλοποίησης. Β Παροχή του συνόλου του λογισμικού σε ηλεκτρονική μορφή. Β Παροχή των εγχειριδίων χρήσης και της τεκμηρίωσης του λογισμικού σε έντυπη και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

31 31 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ηλεκτρονική μορφή στην Ελληνική γλώσσα. Εγκατάσταση από τον Ανάδοχο και θέση σε Β λειτουργία του λογισμικού στο προβλεπόμενο σημείο. Υποστήριξη της ανάπτυξης / Β παραμετροποίησης του συνόλου του λογισμικού στο προβλεπόμενο σημείο λειτουργίας. Β Εύκολη αναζήτηση περιεχομένων (συνδυαστική αναζήτηση με πολλά κριτήρια). Β Να παρατεθεί η μεθοδολογία υλοποίησης της εφαρμογής και των υποσυστημάτων. Β.1.11 Προστασία από Ιούς Β Το Σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) Δυνατότητα ανίχνευσης και καθαρισμού όλων Β των τύπων απειλών: viruses, tro ans, dialers, spyware, jokes, hoaxes Δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης & Β καθαρισμού των προαναφερθέντων απειλών σε πραγματικό χρόνο Β Δυνατότητα on-demand ανίχνευσης και σε πραγματικό χρόνο του δικτύου για malware Υποστήριξη τεχνολογιών heuristics και Β behavioral analysis για δυνατότητα ανίχνευσης άγνωστων ιών Β Έλεγχος , συνδέσεων internet και όλων των τοπικών δίσκων. Αυτόματη ενημέρωση διαδικτύου για νέες Β περιγραφές ιών, τουλάχιστον μία φορά κάθε εβδομάδα. Το λογισμικό antivirus θα πρέπει να παρέχει Β διαχειριστική εφαρμογή για τους διαχειριστές του Συστήματος Η άδεια του λογισμικού antivirus θα πρέπει να Β εξασφαλίζει συνδρομή ενημερώσεων για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

32 32 B2. Υποσύστημα Αποθετηρίου Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β.2.1 Ομαδοποίηση Περιεχομένου ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β.2.2 Β Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ορισμού μιας δενδρικής δομής ομαδοποίησης των τεκμηρίων του: απεριόριστου αριθμού επιπέδων. απεριόριστου αριθμού συλλογών σε κάθε επίπεδο. Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εύκολης μεταβολής της δενδρικής δομής ομαδοποίησης, κατά την περίοδο λειτουργίας του συστήματος: Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα της μετακίνησης ενός τεκμηρίου καθώς και μιας ομάδας τεκμηρίων από μία συλλογή σε μία άλλη. Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα της μετακίνησης μιας συλλογής σε νέα θέση στο σχήμα ομαδοποίησης. Το αποθετήριο πρέπει να διατηρεί ακέραιο το περιεχόμενο και τα μεταδεδομένα του μεταφερόμενου τεκμηρίου ή συλλογής Το αποθετήριο πρέπει να ενημερώνει τον διαχειριστή για πιθανά σφάλματα ή ασυμβατότητες που προκύπτουν από την μεταβολή του σχήματος ομαδοποίησης Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την αρχειοθέτηση ενός τεκμηρίου σε περισσότερες της μίας συλλογής, χωρίς φυσική αναπαραγωγή του περιεχομένου του τεκμηρίου. Το αποθετήριο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ορισμού προκαθορισμένων τιμών για συγκεκριμένα πεδία μεταδεδομένων των τεκμηρίων μιας συλλογής. Πρόσβαση, Μεταφόρτωση και Χρήση Περιεχομένου Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης για ανάγνωση: Β σε επίπεδο αρχείου

33 33 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Β σε επίπεδο τεκμηρίου ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β σε επίπεδο συλλογής για μεμονωμένους χρήστες για ομάδες χρηστών Το αποθετήριο πρέπει να παρέχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα ψηφιακά τεκμήρια. Το αποθετήριο πρέπει να εμφανίζει τον τίτλο και τα μεταδεδομένα που συνοδεύουν κάποιο τεκμήριο, στο οποίο ζητείται πρόσβαση, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα ανάγνωσης. Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα τοποθέτησης χρονικού περιορισμού πρόσβασης (embargo) σε κάποια τεκμήρια για όλες τις ομάδες χρηστών, μετά το πέρας του οποίου τα δικαιώματα πρόσβασης επαναπροσδιορίζονται με βάση την πολιτική του ιδρύματος. Το αποθετήριο πρέπει να απαγορεύει την πρόσβαση σε τεκμήρια που έχουν διαγραφεί ή αποσυρθεί από αυτό Το αποθετήριο πρέπει να ενσωματώνει στα ψηφιακά τεκμήρια, το ψηφιακό αποτύπωμα του χρήστη και ένα υδατογράφημα της AMELib κατά τη μεταφόρτωση (download) τους. Το αποθετήριο θα πρέπει παρέχει λειτουργία ταυτοποίησης ενός χρήστη βάσει του ψηφιακού αποτυπώματος που φέρει ένα τεκμήριο. Το αποθετήριο πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ενσωμάτωση ψηφιακών αποτυπωμάτων δεν επηρεάζει την προσβασιμότητα ενός εγγράφου. Η ενσωμάτωση ψηφιακών αποτυπωμάτων στις ανοικτές μορφές DAISY και EPUB θα πρέπει να καθιστά τεχνικά πολύπλοκο τον εντοπισμό και την αφαίρεση τους.

34 34 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κάνει αναλυτική Β παρουσίαση της τεχνολογίας ψηφιακών υπογραφών που θα χρησιμοποιήσει Η ενσωμάτωση ψηφιακού αποτυπώματος σε Β ένα έγγραφο δεν απαιτεί πρόσθετο ειδικό λογισμικό για την αναπαραγωγή του. Το αποθετήριο πρέπει να εξασφαλίζει ότι η Β μεταφόρτωση (download) ενός ψηφιακού τεκμηρίου πρέπει να γίνεται μέσω καναλιού ασφαλούς επικοινωνίας (SSL) Το αποθετήριο πρέπει να θέτει περιορισμό Β στον μέγιστο αριθμό μεταφορτώσεων ανά τεκμήριο ανά χρήστη. Το αποθετήριο πρέπει να δύναται να Β υποστηρίξει τεχνολογίες διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων (DRM) για τα τεκμήρια Β.2.3 Κατάθεση/Εισαγωγή Δεδομένων ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Β Το αποθετήριο πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό διαδικασίας κατάθεσης: Β Β Β Β με σαφή και διακριτά βήματα. ανά είδος υποβαλλόμενου μορφότυπου τεκμηρίου με δυνατότητα συμμετοχής μεμονωμένων χρηστών. με δυνατότητα συμμετοχής ομάδων χρηστών. Β Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό δικαιωμάτων κατάθεσης σε μια συλλογή: Β Β για μεμονωμένους χρήστες. για ομάδες χρηστών. Β Β Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει την επεξεργασία των παραμέτρων της διαδικασίας κατάθεσης (π.χ. ορισμός βημάτων και χρηστών που συμμετέχουν σε αυτά). Το αποθετήριο πρέπει να επιτρέπει τη μεταφόρτωση αρχείων: Β μέσω γραφικής διεπαφής, συμβατή με τις

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Αθήνα, 15/05/2013 Ταχ.Κωδ. : 15780 Ζωγράφου Αριθ. Πρωτ.:10766 Πληροφορίες: κα Κολίντζα Δήμητρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε.

Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. Υπηρεσία φωνητικής υποστήριξης των ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ... 4 2.1 Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και η μη τήρηση έστω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ

Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΑΒ στα πλαίσια της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ πρόεδρος ΣΕΑΒ O Σ.Ε.Α.Β. Οριζόντια συνεργατική δομή μέλη όλα τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (24 Παν., 16 ΤΕΙ) άλλες συνεργαζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών

Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών Περιεχόμενο & πορεία έργων Ακαδ. Βιβλιοθηκών (Ψηφιακής Σύγκλισης) Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 2011 Νικόλαος Μήτρου Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρος ΣΕΑΒ Οριζοντια πράξη & κάθετες δράσεις Οριζόντια Πράξη Σ.Ε.Α.Β.: Κάθετες,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού ΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ομάδα Διαχείρισης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Σ.Ε.Α.Β ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Περιεχόμενα Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ

Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1-3 Οκτωβρίου 2007 Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και ιδρυματικού αποθετηρίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ Αλέξανδρος Κουλούρης, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λογισμικών antivirus με ενσωματωμένο firewall Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Α.Μ.: 35/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια λογισμικών antivirus με ενσωματωμένο firewall Προϋπολογισμός: ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Α.Μ.: 35/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, χρειάζεται να γίνει άμεσα η προμήθεια λογισμικών antivirus με, η οποία θα καλύψει κενά ασφαλείας και θα οδηγήσει στη θωράκιση, των συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Επιτελική Σύνοψη Αντίληψη του Έργου Demo του προσφερόμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών. Παραδοτέο: Τελική Αναφορά Υπηρεσιών Υποστήριξης και Εκπαίδευσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών. Παραδοτέο: Τελική Αναφορά Υπηρεσιών Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Παραδοτέο: Τελική Αναφορά Υπηρεσιών Υποστήριξης και Εκπαίδευσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Εφαρμογές λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος... 5 2.1 Διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΚΕ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 17/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 7007 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Το xline ERP - Λογιστικές Εφαρμογές αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος»

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού ι.πα.ε. Ηµεροµηνία: 10/10/2011 14o χλµ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών Α.Π.: 2986 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 474 563 Fax: 2310 474 569 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 18-19/10/2012 ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΑ (ΙΑ): ΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΥΠΟΔΟΜΗ Δημήτριος Σπανός, ΕΜΠ-ΣΕΑΒ Άγγελος Αναγνωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΣΥΓΓΡΆΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΉΜΑΤΑ Οριζόντια Δράση Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014. Διευκρινήσεις επί της ανωτέρω διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 2311/5-9-2014 «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ» Αθήνα 8.10.2014 Προς κάθε ενδιαφερόμενο 1 Διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης

{ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδημαϊκού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Κρήτης Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Οργάνωση ανάδειξη και προβολή του Ακαδηµαϊκού περιεχοµένου του Υποέργο 1: «Αναβάθµιση υφιστάµενων Ιδρυµατικών Αποθετηρίων και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την Ηράκλειο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων" με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:09:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Δ1ΤΝ-1ΞΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις:

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π893_13-09-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΤ Οριζόντιο πληροφοριακό σύστημα για το συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ

ΕΔΕΤ Οριζόντιο πληροφοριακό σύστημα για το συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ ΕΔΕΤ Οριζόντιο πληροφοριακό σύστημα για το συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών των Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ Παναγιώτης Τσανάκας Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2012 Γενική Περιγραφή Η δράση αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Κωνσταντίνος Τσιμπάνης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, Μάιος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔ469ΗΡΧ-Ξ5Ψ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 5798/ΠΤ Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

ΑΔΑ: ΒΕΖΔ469ΗΡΧ-Ξ5Ψ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 5798/ΠΤ Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: EΔET A.E./GRNET S.A. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας/ Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων

Σύστημα Αναθέσεων. Σχεδιασμός Υποσυστημάτων Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr Σύστημα Αναθέσεων Σχεδιασμός Υποσυστημάτων ΕΛΛΑΚ Ημερομηνία: 7/12/2010 UIT Χαλάνδρι Αγ. Παρασκευής 67 15234 210 6835289 Unified Information

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Φεβρουάριος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004696190 2016-07-01 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στο πλαίσιο Πρόχειρου Διαγωνισμού για την αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΙΕ 1. Την οδηγία 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓOY ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Στη Λάρισα σήμερα 06-02-2014 μεταξύ: 1. KEK ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ που εδρεύει στη Λάρισα, Καρδίτσης 2, με ΑΦΜ 997844846, ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας

ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ΡΑΣΗ 2: Ανάπτυξη ΟΠΣ (Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος) υποστήριξης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας Περιγραφή: Το ΟΠΣ που θα υλοποιηθεί περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΙ Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 07 εκεµβρίου, 2004 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιοργάνωση: Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ. Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Copyright 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ι EIE δ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τ.: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr www.ekt.gr Το έργο αυτό διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 15/02/2013 Αρ. πρωτ. 1436 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π.

Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Η χρήση από την ΕΥΔ των εργαλείων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την οριζόντια ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο Ε.Π. Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγήτρια: Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμων προσβασιμότητας,

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα