Conversion time: 8 µs. Maximum Input Over voltage: ±30 V Common Mode Rejection Ratio (CMRR) Maximum data throughput:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Conversion time: 8 µs. Maximum Input Over voltage: ±30 V Common Mode Rejection Ratio (CMRR) Maximum data throughput:"

Transcript

1

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 2 Γενικά... 2 PCI-bus Plug and Play (τοποθέτηση και άµεση λειτουργία)... 2 Ευέλικτη επιλογή εισόδου και ranges setting... 3 On-board FIFO (First In First Out) Memory... 3 On-board Programmable Counter... 3 Features... 3 Specifications... 4 Block Diagram... 7 Installation Instructions (Οδηγίες τοποθέτησης)... 8 I/O Connector (συνδετήρας εισόδου-εξόδου)... 8 Συνδέσεις αναλογικών εισόδων Συνδέσεις Single-ended Channels Συνδέσεις Differential Channels Σύνδεση Analog Output Συνδέσεις Trigger Source Αποφυγή πεδίων επίδρασης Χάρτης διευθύνσεων I/O Port (Address Map) Channel Number και A/D Data-BASE+0 and BASE Software A/D Trigger-BASE A/D Channel Range Setting-BASE MUX Control BASE+4 και BASE Control Register - BASE Status Register - BASE+6 και BASE Clear Interrupt και FIFO - BASE+8 και BASE D/A Output Channel 0 - BASE+10 και BASE D/A Output Channel 1 - BASE+12 και BASE D/A Reference Control - BASE Digital I/O Registers - BASE+16 και BASE Προγραµµατιζόµενοι Timer/Counter καταχωρητές Οι καταχωρητές του Counter για Read/Write και Control Counter Operating Modes MODE 0. Stop on Terminal Count (Stop στο τέλος της απαρίθµησης) MODE 1. Προγραµµατιζόµενος παλµός µιας-βολής MODE 2. Rate Generator (Γεννήτρια ρυθµού - ταχύτητας) MODE 3. Γεννήτρια τετραγωνικού σήµατος (Square Wave Generator) MODE 4.Software-Triggered Strobe MODE 5. Hardware-Triggered Strobe Λειτουργίες Counter Operations Λειτουργία Read/Write Operation Εντολή Counter Read-back Command Λειτουργία Counter Latch Operation Ξενόγλωσσοι όροι PCI-1710HG User manual 1

3 Εισαγωγή Το δεύτερο αυτό µέρος των εργαστηριακών σηµειώσεων έχει βασιστεί στο πρωτότυπο ξενόγλωσσο User manual της Advantech το οποίο και συνοδεύει την κάρτα PCI-1710/1710HG και έχει γραφτεί µε σκοπό την διευκόλυνση των σπουδαστών στην κατανόηση της λειτουργίας της και την ευκολότερη πραγµατοποίηση των εργαστηριακών τους ασκήσεων. Στο τέλος του φυλλαδίου έχει παρατεθεί λεξιλόγιο µε τους κοινότερους όρους τους οποίους και µπορεί να συναντήσει κανείς, ασχολούµενος µε το αντικείµενο. Βέβαια είναι πολύ σηµαντικό οι σπουδαστές µας, να προµηθευτούν από το εργαστήριο και ένα αντίγραφο του πρωτότυπου User manual στην Αγγλική γλώσσα ώστε να εξοικειώνονται µε την χρήση αντίστοιχων ξενόγλωσσων εγχειριδίων. Εάν στο φυλλάδιο αυτό εντοπιστούν λάθη ή παραλήψεις παρακαλούνται οι σπουδαστές του εργαστηρίου που τα αντιληφθούν να µου τα υποδείξουν για να διορθωθούν άµεσα στην επόµενη κιόλας έκδοση των σηµειώσεων αυτών. Γενικά Η PCI-1710/1710HG είναι µια κάρτα πολλαπλών λειτουργιών για PCI bus. Η σχεδίασή της είναι υψηλής ποιότητας και περιεκτικότητας των περισσότερων δυνατόν λειτουργιών, περιλαµβάνοντας τις πέντε πιο περιζήτητες λειτουργίες µέτρησης και ελέγχου: 12-bit A/D conversion, D/A conversion, digital input, digital output και counter/timer. PCI-bus Plug and Play (τοποθέτηση και άµεση λειτουργία) Χρησιµοποιεί έναν PCI controller για επιτευχθεί το interface της µε το PCI bus σε ένα PC. Ο controller εφαρµόζει πλήρως την PCI bus specification Rev 2.1. Όλα τα σχετικά bus configurations (διαµορφώσεις διαύλου), όπως base address και απαιτήσεις interrupt, ελέγχονται αυτόµατα µέσω software. Για να λειτουργήσει δεν χρειάζεται τοποθέτηση jumper ή ορισµός DIP switch πάνω στην πλακέτα. PCI-1710HG User manual 2

4 Ευέλικτη επιλογή εισόδου και ranges setting ιαθέτει κύκλωµα αυτόµατης σάρωσης για την επιλογή του καναλιού ή του κέρδους (channel/gain). Το κύκλωµα, εξαρτώµενο από το software, ελέγχει ένα multiplexer switcher κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας. Στην on-board SRAM αποθηκεύονται διαφορετικές τιµές κέρδους (gain values) και διαµόρφωσης (configuration) για κάθε κανάλι ξεχωριστά. Η σχεδίαση επιτρέπει την εκτέλεση υψηλής ταχύτητας δειγµατοληψία (έως και 100 khz) πολλών καναλιών µε διαφορετικά κέρδη για κάθε κανάλι, και ελεύθερη επιλογή συνδυασµών από εισόδους single-ended και differential. On-board FIFO (First In First Out) Memory ιαθέτει µια on-board FIFO buffer η οποία µπορεί να αποθηκεύει A/D δείγµατα (samples) έως και 4K. Ένα σήµα (interrupt) παράγεται όταν η FIFO είναι µισογεµάτη (half full). Η δυνατότητα αυτή, παρέχει υψηλής ταχύτητας συνεχή µεταφορά δεδοµένων προς το PC. On-board Programmable Counter Η κάρτα περιλαµβάνει έναν προγραµµατιζόµενο µετρητή (programmable counter) δηµιουργώντας ένα βηµατοδότη (pacer trigger) ο οποίος και εκκινεί µια µετατροπή A/D. Το counter chip είναι ένα 82C54 ή αντίστοιχο, το οποίο περιέχει τρεις 16-bit counters µε συχνότητα χρονισµού 10MHz. Ο ένας counter χρησιµοποιείται ως µετρητής συµβάντων (event counter), για να µετρά συµβάντα που εισέρχονται από τα κανάλια εισόδου, ενώ οι άλλοι δύο συνδεσµολογηµένοι σε σειρά (cascaded), κάνουν έναν 32-bit χρονιστή (timer) δηµιουργώντας έτσι ένα βηµατοδότη (pacer). Features 16 single-ended ή 8 αναλογικές διαφορικές είσοδοι, ή συνδυασµός 12-bit A/D converter, µε έως 100 khz sampling rate Προγραµµατιζόµενο gain για κάθε κανάλι εισόδου Αυτόµατο channel/gain scanning On-board 4K samples FIFO buffer ύο 12-bit αναλογικά κανάλια εξόδου D/A 16 digital inputs και 16 digital outputs Προγραµµατιζόµενος pacer/counter PCI-1710HG User manual 3

5 Specifications Analog Input: Channels: 16 single-ended ή 8 differentials (software programmable) Resolution: 12-bit On-board FIFO: 4K samples Conversion time: 8 µs Input range: (V, software programmable) Maximum Input Over voltage: ±30 V Common Mode Rejection Ratio (CMRR) Maximum data throughput: PCI-1710: 100 khz PCI-1710HG: (variable, depending on PGIA settling time) PCI-1710HG User manual 4

6 Accuracy (Ακρίβεια): (εξαρτώµενη από το κέρδος) *S.E. = Single-ended D = Differential Linearity error: ±1 LSB Input impedance: 1 GΩ Trigger mode: Software, on-board programmable pacer ή εξωτερικό Analog Output: Channels: 2 Resolution: 12-bit Relative accuracy: ±1/2 LSB Gain error: ±1 LSB Maximum update rate: 100 K samples/s Slew rate: 10 V/µs Output range: (software programmable) With internal reference: 0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V With external reference: 0 ~ +x -x V (-10 x 10) Digital Input: Channels: 16 Input voltage: Low: 0.4 V max. High: 2.4 V min. Input load: Low: V High: V PCI-1710HG User manual 5

7 Digital Output: Channels: 16 Output voltage: Low: 0.4 V 8.0 ma (sink) High: 2.4 V -0.4 ma (source) Προγραµµατιζόµενος Timer/Counter Counter chip: 82C54 ή αντίστοιχο Counters: 3 κανάλια των 16 bits. Τα 2 κανάλια διαµορφωµένα ως προγραµµατιζόµενοι βηµατοδότες (pacers) και 1 κανάλι ελεύθερο για χρήση Input, gate: TTL/CMOS compatible Time base: Channel 1:10 MHz Channel 2:Παίρνει σήµα εισόδου από την έξοδο του καναλιού 1 Channel 0:Εσωτερικό (Internal) 1 MHz ή εξωτερικό (external) clock (10 MHz max.) επιλεγόµενο από software. Γενικά: I/O Connector: 68-pin SCSI-II θηλυκό (female) connector Power consumption: ma (Typical), A (Max.) ιαστάσεις: 175 mm x 107 mm (6.9 x 4.2 ) Θερµοκρασία λειτουργίας: 0 ~ +60 C Θερµοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ +70 C MTBF: πάνω από 64, C, grounded, σταθερό περιβάλλον PCI-1710HG User manual 6

8 Block Diagram PCI-1710/PCI-1710HG block diagram PCI-1710HG User manual 7

9 Installation Instructions (Οδηγίες τοποθέτησης) Η κάρτα PCI-1710/1710HG µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε PCI slot ενός οποιαδήποτε PC. Η σωστή σύνδεση σηµάτων είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες, που εγγυώνται ότι το όλο σύστηµα θα λειτουργήσει σωστά, στέλνοντας και λαµβάνοντας δεδοµένα µε ακρίβεια. Με µια καλή σύνδεση, µπορούµε να αποφύγουµε άσκοπες και δαπανηρές βλάβες στο PC και σε άλλες συσκευές, συνδεδεµένες σε αυτό. Αυτή η ενότητα περιέχει αρκετές πληροφορίες, χρήσιµες για τον τρόπο σύνδεσης των σηµάτων εισόδου και εξόδου, µεταξύ της κάρτας και του κονέκτορα I/O. I/O Connector (συνδετήρας εισόδου-εξόδου) Ο συνδετήρας (connector) I/O της κάρτας PCI-1710/1710HG έχει 68 pins και µπορεί να συνδεθεί µε την PCL παρελκόµενη πλακέτα των 68-pin αντίστοιχα, µε το συνοδευτικό καλώδιο. Σηµείωση! Το θωρακισµένο καλώδιο PCL-10168, είναι ειδικά σχεδιασµένο για την συγκεκριµένη κάρτα, για µείωση θορύβου στις εισόδους των αναλογικών σηµάτων. Όλα τα καλώδια είναι συνεστραµµένα ζεύγη, και όλες οι γραµµές, αναλογικές ή ψηφιακές είναι ξεχωριστά θωρακισµένες, ώστε να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν λιγότερο cross talk (πέρασµα σήµατος από ένα καλώδιο σε γειτονικό του) µεταξύ των σηµάτων και την µεγαλύτερη δυνατή προστασία έναντι προβληµάτων EMI/EMC. PCI-1710HG User manual 8

10 ιάταξη Pin Περιγραφή των pin του I/O connector µιας PCI-1710/1710 HG κάρτας. PCI-1710HG User manual 9

11 I/O Connector Signal Descriptions PCI-1710HG User manual 10

12 I/O Connector Signal Descriptions (part II) PCI-1710HG User manual 11

13 I/O Connector Signal Descriptions (part III) Συνδέσεις αναλογικών εισόδων Η κάρτα PCI-1710/1710HG υποστηρίζει δυο τύπους αναλογικών εισόδων. 16 εισόδους single-ended ή 8 differential, η επιλογή και η διαµόρφωση των οποίων γίνεται µέσω software. Η επιλογή µέσω software είναι ποιο εύχρηστη από αυτή µέσω συρόµενων διακοπτών πάνω στην πλακέτα. Στο παρελθόν αν επιλεγόταν µια single-ended (ή differential) είσοδο µε κάποιο διακόπτη, τα άλλα κανάλια θα έπρεπε και αυτά να είναι single-ended (ή differential). Αλλά στην PCI-1710/1710HG, εάν επιλεγεί µια single-ended (ή differential) είσοδος µέσω software, τα άλλα κανάλια διατηρούν την αρχική τους διαµόρφωση (configuration). PCI-1710HG User manual 12

14 Συνδέσεις Single-ended Channels Μια είσοδος single-ended έχει ένα και µόνο καλώδιο για µεταφορά σήµατος για κάθε κανάλι, και η µετρούµενη τάση (Vm) είναι η τάση στο καλώδιο ως προς την κοινή γείωση (common ground). Μια πηγή εισόδου χωρίς τοπική γείωση (local ground) ονοµάζεται floating source. Είναι σωστό λοιπόν να συνδέεται µια floating signal source µε ένα κανάλι single-ended. Σ αυτό το mode, ή PCI-1710/1710HG παρέχει µια γείωση αναφοράς (reference ground) για εξωτερικές πηγές floating signal. Στο επόµενο σχήµα φαίνεται µια σύνδεση εισόδου single-ended και floating signal source channel σε µια κάρτα PCI-1710/1710HG. Σύνδεση εισόδου single-ended Συνδέσεις Differential Channels Μια είσοδος differential έχει δύο καλώδια σήµατος για κάθε κανάλι, και η διαφορική είσοδος ανταποκρίνεται µόνο σε διαφορές τάσης (voltage differences) µεταξύ των εισόδων High και Low. Στην PCI-1710/1710HG όταν όλα τα κανάλια είναι διαµορφωµένα σε differential input, είναι διαθέσιµες µέχρι 8 αναλογικές είσοδοι. Εάν το ένα άκρο της πηγής σήµατος (signal source) είναι συνδεδεµένο σε µια τοπική γείωση, η πηγή σήµατος λέµε ότι είναι ως προς γη. Η γείωση της πηγής σήµατος και αυτή της κάρτας δεν θα βρίσκονται ακριβώς κάτω από την ίδια τάση, καθώς είναι συνδεδεµένες µέσω της γης του εξοπλισµού όπως και των κτηριακών καλωδιώσεων. Η διαφορά αυτή των τάσεων µεταξύ γειώσεων δηµιουργούν την τάση common-mode voltage (Vcm). PCI-1710HG User manual 13

15 Για να αποφευχθεί το φαινόµενο του ground loop noise εξαιτίας των τάσεων common-mode, πρέπει η γείωση του σήµατος (signal ground) να συνδεθεί στην είσοδο Low. Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται µια differential channel connection µεταξύ µιας ground-reference signal source και µιας εισόδου στην PCI-1710/1710HG. Με αυτή την σύνδεση, το PGIA απορρίπτει την common-mode voltage Vcm µεταξύ της signal source και της γείωσης της PCI-1710/1710HG, που φαίνεται σαν Vcm στο επόµενο σχήµα. Σύνδεση εισόδου differential - ground reference signal source Εάν µια floating πηγή σήµατος συνδεθεί σε µια διαφορική είσοδο, µπορεί να δηµιουργεί τάση common-mode στην PGIA, και η PGIA να πραγµατοποιεί εσφαλµένες ανιχνεύσεις τάσης. Γι αυτό πρέπει η πηγή στου σήµατος εισόδου να συνδεθεί έχοντας αναφορά την AI GND.Στο επόµενο σχήµα φαίνεται µια σύνδεση µεταξύ µιας floating πηγής σήµατος και ενός differential καναλιού εισόδου της κάρτας PCI-1710/1710HG. Στο σχήµα αυτό κάθε πλευρά της συγκεκριµένης πηγής είναι συνδεδεµένη µέσω µιας αντίστασης στην AI GND. Αυτή η σύνδεση µπορεί να απορρίπτει την τάση commonmode που δηµιουργείται µεταξύ της πηγής εισόδου και της γείωσης της κάρτας. PCI-1710HG User manual 14

16 Σύνδεση Differential input channel µε πηγή σήµατος floating Από την άλλη, η σύνδεση αυτή έχει το µειονέκτηµα ότι η πηγή του σήµατος φορτώνεται από τον συνδυασµό των δυο αντιστάσεων που χρησιµοποιούνται. Για παράδειγµα αν η αντίσταση εισόδου rs είναι 1 kω και κάθε µια από τις δυο αντιστάσεις ra και rb, είναι 100 kω, τότε οι αντιστάσεις φορτώνουν την πηγή σήµατος µε 200 kω (100 kω kω), δηµιουργώντας ένα σφάλµα κέρδους 0.5%. Ακολουθεί µια απλοποιηµένη παρουσίαση του κυκλώµατος και η διαδικασία υπολογισµού. PCI-1710HG User manual 15

17 Σύνδεση Analog Output Η κάρτα PCI-1710/1710HG παρέχει δυο κανάλια εξόδου D/A. Τα DA0_OUT και DA1_OUT. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τάση αναφοράς εσωτερικά παρεχόµενη 5V (-10V) για να παράγουµε τάση 0 έως +5 V (+10 V) στην έξοδο του D/A. Μπορούµε επίσης να δηµιουργήσουµε τάσεις στην έξοδο D/A µε χρήση των εξωτερικών τάσεων αναφορών, DA0_REF και DA1_REF. Η µέγιστες τάσεις αναφοράς που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι +/-10 V. Συνδέοντας µια εξωτερική τάση αναφοράς των -7 V θα δηµιουργείται τάση εξόδου DA, από 0 έως +7 V. Στο πιο κάτω σχήµα φαίνεται πως µπορεί να δηµιουργηθεί αναλογική τάση στην έξοδο καθώς και συνδεσµολογία εισόδου εξωτερικής τάσης αναφοράς. Συνδεσµολογία αναλογικής εξόδου Συνδέσεις Trigger Source Internal Pacer Trigger Connection Η PCI-1710/1710HG περιλαµβάνει ένα 82C54 συµβατό προγραµµατιζόµενο timer/counter chip το οποίο διαθέτει τρεις 16-bit counters συνδεδεµένους σε 1 MHz clock, τα οποία µπορούν να επιλεγούν ως Counter 0, Counter 1 και Counter 2. Ο Counter 0 είναι ένα απαριθµητής συµβάντων για να µετρά συµβάντα εισερχόµενα από τα κανάλια εισόδου. Οι Counter 1 και Counter 2 είναι συνδεσµολογηµένοι σαν cascaded ώστε να δηµιουργεί έναν χρονιστή 32-bit για pacer triggering. Ένα θετικό µέτωπο στην έξοδο του Counter 2 (PACER_OUT) µπορεί να εκκινήσει µια µετατροπή A/D. PCI-1710HG User manual 16

18 Ταυτοχρόνως το σήµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν σήµα συγχρονισµού για άλλες εφαρµογές. External Trigger Source Connection Επιπρόσθετα στο βηµατοδότη (pacer triggering), η κάρτα επιτρέπει και εξωτερικό triggering για να εκκινηθεί µια µετατροπή A/D. Η λειτουργία εξωτερικού trigger ενεργοποιείται όταν στο TRG_GATE συνδέεται µια πηγή +5 V. Ένα θετικό µέτωπο (low-to-high) παλµού, ερχόµενο από το EXT_TRG, ενεργοποιεί µια A/D conversion. Και όταν το TRG_GATE γειώνεται στην DGND, η λειτουργία εξωτερικού trigger απενεργοποιείται. Αποφυγή πεδίων επίδρασης Όταν η κάρτα PCI-1710/1710HG χρησιµοποιείται για να συλλέξει εξωτερικά δεδοµένα, η ακρίβεια των µετρήσεων µπορεί να επηρεαστεί από βιοµηχανικό θόρυβο, εάν δεν ληφθούν σχετικά µέτρα προστασίας. Ακολουθούν κάποιες υποδείξεις που θα φανούν χρήσιµες όταν τρέχουν γραµµές µεταφοράς σηµάτων µεταξύ πηγών σηµάτων και της κάρτας. Πρέπει να γίνει προσεκτική τοποθέτηση των καλωδίων µεταφοράς σηµάτων στην κάρτα. Να αποµακρυνθούν οι καλωδιώσεις από τις πηγές θορύβου, ακόµα και τα video monitors να κρατηθούν µακριά, γιατί και αυτά είναι πηγές θορύβου για ένα σύστηµα συλλογής δεδοµένων PCI (PCI data acquisition). Εάν είναι επιθυµητός ο περιορισµός του common-mode noise, πρέπει να δοκιµαστεί συνδεσµολογία διαφορικής αναλογικής εισόδου. Εάν δεν είναι επιθυµητό τα σήµατα να επηρεάζονται όταν ταξιδεύουν ανάµεσα σε περιοχές µε υψηλό ηλεκτροµαγνητικό πεδίο ή ακόµα και µαγνητικό πεδίο, πρέπει να ακολουθηθούν οι ποιο κάτω τεχνικές σύνδεσης: Να χρησιµοποιούνται χειροποίητα θωρακισµένα, συνεστραµµένα ζεύγη καλωδίων για να συνδέουν τα αναλογικά σήµατα µε την πλακέτα. Στα καλώδια µεταφοράς σηµάτων τα οποία συνδέονται στις εισόδους High και Low, και είναι συνεστραµµένα µεταξύ τους, καλυµµένα µε θωράκιση, στο τέλος η θωράκιση αυτή πρέπει να συνδεθεί µόνο σε ένα σηµείο στην γείωση της πηγής σήµατος. PCI-1710HG User manual 17

19 Πρέπει να σιγουρευτούµε ότι οι γραµµές µεταφοράς σηµάτων δεν ταξιδεύουν ανάµεσα σε αγωγούς, γιατί αυτοί µπορεί να περιέχουν γραµµές ισχύος. Επίσης πρέπει να κρατηθούν τα σήµατα µακριά από ηλεκτρικούς κινητήρες, ή συσκευές συγκόλλησης, καθώς και αυτά µπορούν να δηµιουργήσουν ισχυρά µαγνητικά πεδία. Πρέπει να διατηρείται µια λογική απόσταση ανάµεσα σε γραµµές υψηλής τάσης ή υψηλών ρευµάτων και καλωδίων µεταφοράς σηµάτων συνδεδεµένων µε την κάρτα PCI-1710/1710HG εάν τα καλώδια αυτά τρέχουν παράλληλα. Επιπρόσθετα στους εξωτερικούς θορύβους, τα ίδια τα µεταφερόµενα σήµατα από µόνα τους µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της κάρτας. Προτείνεται για τη σύνδεση πηγών σηµάτων µε την κάρτα, να χρησιµοποιείται το θωρακισµένο καλώδιο PCL µε σκοπό να αποφευχθούν αυτού του είδους οι παρεµβολές. PCI-1710HG User manual 18

20 Χάρτης διευθύνσεων I/O Port (Address Map) Η κάρτα PCI-1710/1710HG καταλαµβάνει 32 συνεχόµενες διευθύνσεις στην περιοχή ελευθέρων διευθύνσεων (PC s I/O space). Οι διευθύνσεις των καταχωρητών καθορίζονται αναφορικά µε µια συγκεκριµένη διεύθυνση της κάρτας την οποία και ονοµάζουµε base address. Για παράδειγµα, BASE+0 είναι η base address της κάρτας και BASE+7 είναι η base address + επτά bytes. Στον πίνακα 1 φαίνονται οι λειτουργίες κάθε καταχωρητή ή οδηγού (driver) και η σχέση της διεύθυνσής τους µε την base address της κάρτας. Πίνακας 1: PCI-1710/1710HG register format (Μέρος 1ο) PCI-1710HG User manual 19

21 Πίνακας 1: PCI-1710/1710HG register format (Μέρος 2ο) PCI-1710HG User manual 20

22 Πίνακας 1: PCI-1710/1710HG register format (Μέρος 3ο) PCI-1710HG User manual 21

23 Πίνακας 1: PCI-1710/1710HG register format (Μέρος 4ο) PCI-1710HG User manual 22

24 Channel Number και A/D Data-BASE+0 και BASE+1 Σ αυτά τα δύο bytes, µε διευθύνσεις BASE+0 και BASE+1, αποθηκεύονται τα data από την µετατροπή A/D. Τα 12 bits data της A/D µετατροπής καταχωρούνται στην BASE+1 bit 3 έως bit 0 και BASE+0 bit 7 έως bit 0. Στην BASE+1 και συγκεκριµένα στα bit 7 έως bit 4 αποθηκεύεται ο αριθµός του πηγαίου καναλιού A/D channel. Πίνακας 2: Register for channel number and A/D data AD11 ~ AD0 Αποτελέσµατα της µετατροπής A/D Conversion AD0 είναι το λιγότερο σηµαντικό ψηφίο least significant bit (LSB), και AD11 το περισσότερο σηµαντικό ψηφίο most significant bit (MSB). CH3 ~ CH0 A/D Channel Number CH3 ~ CH0 κρατούν τον αριθµό του καναλιού (A/D channel) από το οποίο προήλθαν τα δεδοµένα από την µετατροπή. CH3 είναι το the MSB και CH0 είναι το LSB. Software A/D Trigger-BASE+0 Μπορούµε να ξεκινήσουµε µια µετατροπή A/D µέσω software, µέσω ενός pacer που διαθέτει on-board η κάρτα ή µέσω εξωτερικού παλµού. Τα bit 2 έως bit 0 του καταχωρητή BASE+6 µπορούν να επιλέξουν την πηγή trigger. Εάν θέλουµε software triggering, είναι αρκετή µια εγγραφή στον καταχωρητή BASE+0 µε οποιαδήποτε τιµή, για να ξεκινήσει µια µετατροπή A/D. PCI-1710HG User manual 23

25 A/D Channel Range Setting - BASE+2 Κάθε κανάλι A/D έχει την δική του περιοχή εισόδου η οποία ελέγχεται από ένα κωδικό (range code) αποθηκεµένο στην on-board RAM. Εάν θέλουµε να αλλάξουµε τον range code για ένα συγκεκριµένο κανάλι, το επιλέγουµε σαν start channel και σαν stop channel στους καταχωρητές BASE+4 and BASE+5 αντίστοιχα (όπως περιγράφεται πιο κάτω), και µετά γράφουµε τον range code στα BASE+2 bit 0 έως bit 2 και bit 4. Πίνακας 3: Register for A/D channel range setting S/D Single-ended ή Differential 0 σηµαίνει ότι το κανάλι είναι single-ended, και 1 ότι είναι differential. B/U Bipolar or Unipolar ( ιπολικό ή Μονοπολικό) 0 σηµαίνει ότι το κανάλι είναι bipolar, and 1 ότι είναι unipolar. G2 to G0 Gain Code Ακολουθεί πίνακας µε τα gain codes της PCI-1710HG: PCI-1710HG User manual 24

26 Πίνακας 4: Gain codes µιας PCI-1710HG κάρτας PCI-1710HG User manual 25

27 MUX Control BASE+4 και BASE+5 Πίνακας 5: Οι καταχωρητές για multiplexer control CL3 ~ CL0 Start Scan Channel Number CH3 ~ CH0 Stop Scan Channel Number Όταν καθορίζουµε το gain code ενός αναλογικού καναλιού n, πρέπει να καθορίσουµε τα start και stop channel number του Multiplexer στο κανάλι n, ώστε να αποφύγουµε απροσδόκητα λάθη. Στην πραγµατικότητα η διεύθυνση BASE+4 bit 3 έως 0, CL3 ~ CL0, δρα ως δείκτης όταν προγραµµατίζουµε το A/D channel setting. Προσοχή! Πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να τοποθετούµε το ίδιο κανάλι σαν start και stop channel όταν γράφουµε στον καταχωρητή BASE+2. Σε άλλη περίπτωση, εάν ενεργοποιηθεί η A/D trigger source, ο πολυπλέκτης (multiplexer) θα ψάχνει (scan) συνεχώς µεταξύ καναλιών και το range setting µπορεί να τοποθετηθεί σε ένα µη αναµενόµενο κανάλι. Πρέπει να σιγουρευτούµε ότι το A/D trigger source είναι σε θέση off για την αποφυγή αυτού του σφάλµατος (error). Οι καταχωρητές BASE +4 και BASE+5 - στους οποίους µπορούµε µόνο να γράφουµε (write-only registers) - ελέγχουν το πώς οι multiplexers (MUXs) σαρώνουν (scan). Στον καταχωρητή BASE+4 bit 3 έως bit 0, CL3 ~ CL0, αποθηκεύεται το start scan channel number και στον BASE+5 bit 3 έως bit 0, CH3 ~ CH0, το stop scan channel number. Γράφοντας σ αυτούς τους δυο καταχωρητές, αυτόµατα θέτουµε την περιοχή σάρωσης του πολυπλέκτη (MUX). Κάθε A/D conversion trigger σπρώχνει ταυτόχρονα τους MUXs στο επόµενο κανάλι. Με συνεχόµενα triggering, οι MUXs θα σαρώνουν από το start channel έως το stop channel και πάλι από την αρχή. Τα επόµενα παραδείγµατα δείχνουν την ακολουθία σάρωσης των MUXs (όλα τα κανάλια έχουν προγραµµατιστεί ως single-ended). PCI-1710HG User manual 26

28 Παράδειγµα 1 Εάν το start scan input channel είναι το AI3 και το stop scan input channel είναι το AI7, τότε η ακολουθία σάρωσης είναι: AI3, AI4, ΑI5,AI6, AI7, AI3, AI4, AI5, AI6, AI7, AI3, AI4 Παράδειγµα 2 Εάν το start scan input channel είναι το AI13 και το stop scan channel είναι το AI2, τότε η ακολουθία σάρωσης είναι: AI13, AI14, AI15, AI0, AI1, AI2, AI13, AI14, AI15, AI0, AI1, AI2, AI13, AI14 Η λογική σάρωσης της κάρτας είναι ισχυρή και εύκολα αντιληπτή. Μπορούµε να επιλέξουµε gain code, B/U και S/D, για κάθε κανάλι ξεχωριστά. Γίνεται λίγο πιο περίπλοκη εάν επιλέξουµε τα κανάλια εισόδου σε differential mode. Σε differential mode, τα σήµατα µεταφέρονται από ζεύγη καναλιών, AI<i, i+1> ( i = 0, 2, 4 14). Σε κάθε ζεύγος από differential channels, το άρτιο (ζυγό) είναι το θετικό άκρο (+) και το περιττό (µονό) είναι το αρνητικό άκρο (-). Για παράδειγµα εάν τεθεί το channel 0 ως differential, τότε τα κανάλια channel 0 και channel 1 συνδυάζονται σε ένα κανάλι και αναφερόµαστε στα gain code και B/U του καναλιού channel 0 (οι τιµές του καναλιού channel 1 δεν χρησιµοποιούνται). Με βάση τον ίδιο κανόνα, εάν το channel 2 επιλεγεί να γίνει differential, τότε τα channel 2 και 3 συνδυάζονται σε ένα διαφορικό κανάλι, όπου τα gain code και B/U αναφέρονται στο channel 2 (οι τιµές του channel 3 δεν χρησιµοποιούνται). Τα επόµενα παραδείγµατα δείχνουν τις ακολουθίες σάρωσης σε differential mode. Παράδειγµα 3 Υποθέτουµε ότι το start scan input channel είναι το AI14 και το stop scan input channel είναι το AI3. Εάν το AI14 είναι differential, AI0 και AI1 είναι single-ended και το AI2 είναι differential, τότε η ακολουθία σάρωσης γίνεται AI14, AI0, AI1, AI2, AI14, AI0, AI1, AI2, AI14.. Παράδειγµα 4 Υποθέτουµε ότι το start scan input channel είναι το ΑI11 και το stop scan channel είναι το AI15. Εάν το AI11 είναι single-ended, το AI12 είναι differential, και το AI14 είναι differential, τότε η ακολουθία σάρωσης γίνεται AI11,AI12, AI14, AI11, AI12, AI14, AI11 Προσοχή! Μόνο άρτια (ζυγά-even) κανάλια µπορούν να οριστούν ως differential. Ένα περιττό (µονό-odd) κανάλι γίνεται αυτόµατα µη διαθέσιµο εάν αυτό που προηγείται οριστεί ως differential. PCI-1710HG User manual 27

29 Control Register - BASE+6 Η διεύθυνση του write-only καταχωρητή BASE+6 επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει µια πηγή A/D trigger και µια πηγή interrupt. Πίνακας 6: Καταχωρητής Ελέγχου SW Software trigger enable bit Set 1 enable software trigger και 0 disable. PACER PACER trigger enable bit Set 1 enable pacer trigger και 0 disable. EXT External trigger enable bit Set 1 enable external trigger και 0 disable. Σηµείωση! εν µπορεί να ενεργοποιηθούν SW, PACER και EXT ταυτόχρονα. GATE External trigger gate function enable bit Set 1 enable external trigger gate function και 0 disable. IRQEN Interrupt enable bit Set 1 enable interrupt και 0 disable. ONE/FH Interrupt source bit Set 0 interrupt όταν γίνεται µια µετατροπή A/D και 1 interrupt όταν η FIFO είναι µισή γεµάτη. CNT0 Counter 0 clock source select bit 0 σηµαίνει ότι το clock source του Counter 0 έρχεται από το εσωτερικό clock (100 khz) και 1 σηµαίνει ότι το clock source του Counter 0 έρχεται από εξωτερικό external clock (maximum έως 10 MHz). PCI-1710HG User manual 28

30 Status Register - BASE+6 και BASE+7 Οι καταχωρητές BASE+6 and BASE+7 παρέχουν πληροφορίες για την διαµόρφωση και την λειτουργία A/D. Πίνακας 7: Status register Το περιεχόµενο του status register BASE+6 είναι το ίδιο µε αυτό του control register. F/E FIFO Empty flag Αυτό το bit ενεργοποιείται όταν η FIFO είναι άδεια (empty). 1 σηµαίνει ότι η FIFO είναι άδεια. F/H FIFO Half-full flag Αυτό το bit ενεργοποιείται όταν η FIFO είναι -γεµάτη (half-full). 1 σηµαίνει ότι η FIFO είναι µισό-γεµάτη (half-full). F/F FIFO Full flag Αυτό το bit ενεργοποιείται όταν η FIFO είναι γεµάτη (full). 1 σηµαίνει ότι η FIFO είναι γεµάτη (full). IRQ Interrupt flag Αυτό το bit δείχνει την κατάσταση του interrupt (διακοπή). 1 σηµαίνει ότι έχει εµφανιστεί ένα interrupt (διακοπή). Clear Interrupt και FIFO - BASE+8 και BASE+9 Γράφοντας data σε ένα από τα δύο αυτά bytes καθαρίζουµε το interrupt ή τη µνήµη FIFO. Πίνακας 8: Καταχωρητές για να γίνουν clear interrupt and FIFO PCI-1710HG User manual 29

31 D/A Output Channel 0 - BASE+10 και BASE+11 Οι write-only καταχωρητές BASE+10 and BASE+11 δέχονται data για το D/A Channel 0 output. Πίνακας 9: Καταχωρητές για D/A channel 0 data DA11 ~ DA0 Digital to Analog data DA0 είναι το LSB και το DA11 είναι το MSB του D/A data. D/A Output Channel 1 - BASE+12 και BASE+13 Οι write-only καταχωρητές ΒASE+12 and BASE+13 δέχονται data για το D/A channel 1 output. Πίνακας 10: Καταχωρητές για D/A channel 1 data DA11 ~ DA0 Digital to Analog data DA0 είναι το LSB και το DA11 είναι το MSB του D/A data. D/A Reference Control - BASE+14 Οι write-only καταχωρητές BASE+14 επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέξει την πηγή προέλευσης της τάσης αναφοράς (reference source) για τον D/A. Πίνακας 11: Καταχωρητές για D/A reference control PCI-1710HG User manual 30

32 DA0_5/10 Internal reference voltage για το D/A output channel 0 Αυτό το bit ελέγχει την εσωτερική τάση αναφοράς για το D/A output channel 0. 0 σηµαίνει ότι η εσωτερική τάση αναφοράς είναι 5 V και 1 σηµαίνει ότι είναι 10 V. DA0_I/E Internal ή external τάση αναφοράς για το D/A output channel 0. Αυτό το bit δείχνει ότι το reference voltage του D/A output channel 0 είναι εσωτερικό (internal) ή εξωτερικό (external). 0 σηµαίνει ότι το reference voltage προέρχεται από εσωτερική πηγή (internal source), ενώ 1 από εξωτερική (external). DA1_5/10 Η Εσωτερική τάση αναφοράς (internal reference voltage) για το D/A output channel 1. Αυτό το bit ελέγχει την εσωτερική τάση αναφοράς για το D/A output channel 1. 0 σηµαίνει ότι η εσωτερική τάση αναφοράς είναι 5 V και 1 σηµαίνει ότι είναι 10 V. DA1_I/E Internal ή external τάση αναφοράς για το D/A output channel 1. Αυτό το bit δείχνει ότι το reference voltage του D/A output channel 0 είναι εσωτερικό (internal) ή εξωτερικό (external). 0 σηµαίνει ότι το reference voltage προέρχεται από εσωτερική πηγή (internal source), ενώ 1 από εξωτερική (external). Digital I/O Registers - BASE+16 και BASE+17 Η κάρτα PCI-1710/1710HG έχει τη δυνατότητα 16 digital input channels και 16 digital output channels. Αυτά τα κανάλια I/O χρησιµοποιούν τις πόρτες εισόδου και εξόδου στις διευθύνσεις BASE+16 και BASE+17. Πίνακας 12: καταχωρητές για digital input PCI-1710HG User manual 31

33 Πίνακας 13: Καταχωρητές για digital output Σηµείωση! Η αρχική κατάσταση των ψηφιακών καναλιών εξόδου είναι το λογικό 0. Αυτό αποτρέπει την πιθανή καταστροφή εξωτερικά συνδεδεµένων συσκευών κατά τη διάρκεια εκκίνησης (start-up) η reset του υπολογιστή. Προγραµµατιζόµενοι Timer/Counter καταχωρητές BASE+24,BASE+26,BASE+28 και BASE+30 Από τον προγραµµατιζόµενο timer/counter 82C54 χρησιµοποιούνται τέσσερεις καταχωρητές µε διευθύνσεις BASE+24, BASE+26, BASE+28 και BASE+30. Σηµείωση! Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει λέξεις των 16-bit για να κάνει read ή write σε κάθε καταχωρητή. Intel 82C54 Counter Chip functions Η PCI -1710/1710HG χρησιµοποιεί έναν Intel 82C54 συµβατό προγραµµατιζόµενο χρονιστή (timer/counter chip). Ο δηµοφιλής 82C54 περιέχει τρεις ανεξάρτητους µετρητές των 16-bit, τους counter 0, counter 1 και counter 2. Κάθε µετρητής (counter) έχει µια είσοδο χρονισµού (clock input), µια πύλη ελέγχου (control gate) και µια έξοδο (output). Κάθε µετρητής µπορεί να προγραµµατιστεί για ένα εύρος απαρίθµησης από 2 έως Το 82C54 έχει µέγιστη συχνότητα εισόδου, 1 MHz. Η ίδια η κάρτα, παρέχει στο counter chip, συχνότητες εισόδου 1 MHz µέσω ενός on-board κρυσταλλικού ταλαντωτή που διαθέτει. Counter 0 Ο counter 0 µπορεί να είναι ένας 16-bit timer ή ένας event counter, µε επιλογή από τον χρήστη. Όταν ως πηγή χρονισµού έχει επιλεγεί εσωτερική πηγή (internal source), ο counter 0 είναι ένας 16-bit timer. Όταν έχει επιλεγεί εξωτερική πηγή (external source), τότε ο counter 0 είναι ένας event counter και η πηγή χρονισµού έρχεται από το CNT0_CLK. Ο counter ελέγχεται µέσω του CNT0_GATE. Όταν η είσοδος CNT0_GATE είναι high, ο counter 0 ξεκινά να µετρά. PCI-1710HG User manual 32

34 Counter 1 & 2 Οι Counter 1 και 2 του counter chip είναι συνδεσµολογηµένοι σε σειρά, σε διάταξη καταρράκτη (cascade) ώστε να δηµιουργεί έναν 32-bit timer για τον pacer trigger (βηµατοδότη). Μια low-to-high µεταβολή της εξόδου του counter 2 (PACER_OUT), θα ξεκινήσει µια µετατροπή A/D. Την ίδια στιγµή το σήµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σύγχρονο σήµα (synchronous signal) και για άλλες εφαρµογές. Οι καταχωρητές του Counter για Read/Write και Control Ο προγραµµατιζόµενος χρονιστής απαριθµητής 82C54 χρησιµοποιεί τέσσερεις καταχωρητές στις διευθύνσεις BASE + 24(Dec), BASE + 26(Dec), BASE + 28(Dec) και BASE + 30(Dec) για ανάγνωση, εγγραφή και έλεγχο των λειτουργιών του απαριθµητή. Οι λειτουργίες των καταχωρητών φαίνονται πιο κάτω: Από τη στιγµή που ο απαριθµητής 82C54 χρησιµοποιεί δοµή 16-bit, κάθε τµήµα µιας λέξης (data) read ή write χωρίζεται σε λιγότερο σηµαντικά ψηφία (least significant byte LSB) και περισσότερο σηµαντικά ψηφία (most significant byte MSB). Για να αποφευχθούν λάθη είναι σηµαντικό να εκτελούµε λειτουργίες read/write σε ζεύγη. PCI-1710HG User manual 33

35 Η διαµόρφωση του control register data φαίνεται πιο κάτω: Description: SC1 & SC0 Select counter (επιλογή µετρητή). RW1 & RW0 Επιλογή λειτουργίας read/write M2, M1 & M0 Επιλογή τύπου λειτουργίας (mode) BCD Επιλογή binary ή BCD απαρίθµησης PCI-1710HG User manual 34

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούμε με τον όρο υπολογιστικό σύστημα και τι με τον όρο μικροϋπολογιστικό σύστημα; Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΑ

Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.3 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔYΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ.5 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ.7 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ ΜΕ LATCH.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.3 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔYΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ.5 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ.7 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΗΣ ΜΕ LATCH. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 )

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των απαριθµητών. Υλοποίηση ασύγχρονου απαριθµητή 4-bit µε χρήση JK Flip-Flop. Κατανόηση της αλλαγής του υπολοίπου

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστηµάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Control Systems Laboratory Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 47. Ερώτηση 1 η : Αποτελούν τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα µε τα οποία συνήθως γίνεται η διασύνδεση του αναλογικού

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 47. Ερώτηση 1 η : Αποτελούν τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα µε τα οποία συνήθως γίνεται η διασύνδεση του αναλογικού Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 47 Ερώτηση 1 η : Αποτελούν τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα µε τα οποία συνήθως γίνεται η διασύνδεση του αναλογικού φυσικού κόσµου και ενός ψηφιακού συστήµατος. Στο παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Flip-Flop: D Control Systems Laboratory

Flip-Flop: D Control Systems Laboratory Flip-Flop: Control Systems Laboratory Είναι ένας τύπος συγχρονιζόμενου flip- flop, δηλαδή ενός flip- flop όπου οι έξοδοί του δεν αλλάζουν μόνο με αλλαγή των εισόδων R, S αλλά χρειάζεται ένας ωρολογιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Τμήματα Υπολογιστή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & μ-υπολογιστων ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΘΕΣΗ Θεωρητικό Μέρος Οι σειριακές λειτουργίες είναι πιο

Διαβάστε περισσότερα

DIFF (diferential) Input: - 4 -

DIFF (diferential) Input: - 4 - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ΜΕΤΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 15: Καταχωρητές (Registers)

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 15: Καταχωρητές (Registers) ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2016 ΔΙΑΛΕΞΗ 15: Καταχωρητές (Registers) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) Περίληψη q Καταχωρητές Παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από:

Σελίδα 1 από 12. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55. Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: Σελίδα 1 από 12 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 55 Ερώτηση 1 η : Ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από: (α) Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας. (β) Κύρια Μνήµη. (γ) Μονάδες εισόδου. (δ) Μονάδες εξόδου. (ε) Βοηθητική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο Παράδειγµα: Καταχωρητής 2-bit. Καταχωρητής 4-bit. Μνήµη Καταχωρητών

Περίληψη. ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Εξάµηνο Παράδειγµα: Καταχωρητής 2-bit. Καταχωρητής 4-bit. Μνήµη Καταχωρητών ΗΜΥ-210: Λογικός Σχεδιασµός Εαρινό Κεφάλαιο 7 i: Καταχωρητές Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές Ολίσθησης Σειριακή Φόρτωση Σειριακή Ολίσθηση Καταχωρητές Ολίσθησης Παράλληλης Φόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 9 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ (COUNTERS)

ΑΣΚΗΣΗ 9 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ (COUNTERS) ΑΣΚΗΣΗ 9 ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ (COUNTERS) Αντικείμενο της άσκησης: H σχεδίαση και η χρήση ασύγχρονων απαριθμητών γεγονότων. Με τον όρο απαριθμητές ή μετρητές εννοούμε ένα ακολουθιακό κύκλωμα με FF, οι καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ, Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων

Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων Κεφάλαιο 5 Διασύνδεση Αναλογικών & Ψηφιακών Συστημάτων Αναλογικές & Ψηφιακές Διατάξεις Τα διάφορα μεγέθη των φυσικών διεργασιών τα μετράμε με αισθητήρες που ουσιαστικά παρέχουν ηλεκτρικά σήματα χαμηλής

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ 1) Οι απαριθμητές ή μετρητές (counters) είναι κυκλώματα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display

Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display Οδηγώντας μια οθόνη υγρών κρυστάλλων Liquid Crystal Display Σχηματικό Διάγραμμα μιας Οθόνης Υγρών Κρυστάλλων To Lcd εσωτερικά έχει έναν controller που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία τον δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΑ

Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Τεχνολογία Ι Θεωρητικής Κατεύθυνσης Τεχνικών Σχολών Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τι είναι ένας καταχωρητής; O καταχωρητής είναι μια ομάδα από flip-flop που μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά ψηφιακή πληροφορία. Μπορεί να διατηρήσει τα δεδομένα του αμετάβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ LATCHES & FLIP-FLOPS

Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ LATCHES & FLIP-FLOPS Ενότητα ΑΡΧΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ LATCHES & FLIP-FLOPS Γενικές Γραμμές Ακολουθιακή Λογική Μεταστάθεια S-R RLatch h( (active high h&l low) S-R Latch with Enable Latch Flip-Flop Ασύγχρονοι είσοδοι PRESET

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΥ 210 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΜΥ 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 26 ΔΙΑΛΕΞΗ 8: Σχεδιασµός Συνδυαστικών Κυκλωµάτων Ι (Κεφάλαιο 4) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Επίκουρος Καθηγητής, ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) Περίληψη q Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

.Λιούπης. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ακεραιότητα Ψηφιακού Σήµατος 1

.Λιούπης. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ακεραιότητα Ψηφιακού Σήµατος 1 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ακεραιότητα Ψηφιακού Σήµατος.Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ακεραιότητα Ψηφιακού Σήµατος 1 Ακεραιότητα Ψηφιακού Σήµατος Θόρυβος και ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές Μοντέρνα ψηφιακά κυκλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

«ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ «ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 8085 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8085 CPU ΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ 8085 Ο ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙ «ΣΗΜΑΙΕΣ» FLAGS Η ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52

Σελίδα 1 από 8. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52 Σελίδα 1 από 8 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 52 Ερώτηση 1 η : Πολυδονητές ονοµάζονται τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα που παράγουν τετραγωνικούς παλµούς. 2 η : Ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας τους διακρίνονται σε:

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων σε FPGA» Εαρινό εξάμηνο

«Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων σε FPGA» Εαρινό εξάμηνο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και Συστημάτων «Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων σε FPGA» Εαρινό εξάμηνο 2016-2017 Διάλεξη 4 η :

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονοι Απαριθμητές. Διάλεξη 8

Σύγχρονοι Απαριθμητές. Διάλεξη 8 Σύγχρονοι Απαριθμητές Διάλεξη 8 Δομή της διάλεξης Εισαγωγή Σύγχρονος Δυαδικός Απαριθμητής Σύγχρονος Δεκαδικός Απαριθμητής Προγραμματιζόμενοι Απαριθμητές Ασκήσεις 2 Σύγχρονοι Απαριθμητές Εισαγωγή 3 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

12. Διακοπές Interrupts (IRQ)

12. Διακοπές Interrupts (IRQ) 2. Διακοπές Interrupts (IRQ) Πίνακας Ι. Χειρισμός διακοπών στον ATmega6. A/A Program address Source Vector Interrupt definition External Pin, Power-on Reset, Brown-outReset, Watchdog Reset, and JTAG AVR

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές μικροελεγκτών

Εφαρμογές μικροελεγκτών Μικροελεγκτές Έναν ορισμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε για τους μικροελεγκτές είναι ο εξής: Μικροελεγκτής είναι ένα προγραμματιζόμενο ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο διαθέτει επεξεργαστή, μνήμη, διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Καταχωρητές (ολίσθησης) Είναι κυκλώματα με D FF που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών. Ανάλογα με τον τρόπο εισόδου και εξόδου των δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων

Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων ΗΜΥ 2: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 27 Νοε-7 ΗΜΥ-2: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 27 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches) και Flip-Flops Flops Διδάσκουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 ΗΜΥ-211: Εργαστήριο Σχεδιασμού Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2009 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches), Flip-FlopsFlops και Μετρητές Ριπής Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

HY330 Ψηφιακά Κυκλώματα - Εισαγωγή στα Συστήματα VLSI. 1 ΗΥ330 - Διάλεξη 7η - Ακολουθιακά Κυκλώματα

HY330 Ψηφιακά Κυκλώματα - Εισαγωγή στα Συστήματα VLSI.  1 ΗΥ330 - Διάλεξη 7η - Ακολουθιακά Κυκλώματα HY330 Ψηφιακά - Εισαγωγή στα Συστήματα VLSI Διδάσκων: Χ. Σωτηρίου, Βοηθοί: θα ανακοινωθούν http://inf-server.inf.uth.gr/courses/ce330 1 Μανταλωτές θετικής, αρνητικής πολικότητας Σχεδίαση με Μανταλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ταλαντωτές. LC: σε ταλαντωτές συχνοτήτων άνω του 1 ΜΗz (σε τηλεπικοινωνιακές διατάξεις). RC: για συχνότητες μέχρι και 1 ΜΗz.

Ταλαντωτές. LC: σε ταλαντωτές συχνοτήτων άνω του 1 ΜΗz (σε τηλεπικοινωνιακές διατάξεις). RC: για συχνότητες μέχρι και 1 ΜΗz. Ταλαντωτές Παράγουν κάποιο σήμα εξόδου χωρίς να έχουν κατ ανάγκη σήμα εισόδου. Παρέχουν σήματα συχνοτήτων, χρονισμού και ερεθισμού όπως ημιτονοειδή, τετραγωνικά, τριγωνικά ή «πριονοειδή» κύματα. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής

Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής Είσοδος - Έξοδος Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής Συσκευές Εισόδου/Εξόδου Θερµοκρασία Τα ψηφιακά συστήµατα επικοινωνούν µε το περιβάλλον µε µορφοτροπείς (transducers-sensors). Πίεση Φως Ηχος Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Δρ. Π. Ασβεστάς Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος & Εικόνας Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Δρ. Π. Ασβεστάς Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος & Εικόνας Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Ιατρικά Ηλεκτρονικά Δρ. Π. Ασβεστάς Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος & Εικόνας Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio127/

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Ασκήσεις 1-2 Εισαγωγή

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Ασκήσεις 1-2 Εισαγωγή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εφαρµογές Προγραµµατιζόµενων Λογικών Ελεγκτών-Εργαστήριο Εργαστηριακός Συνεργάτης: Βέλλος Κων/νος Ασκήσεις 1-2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τεχνολογία ΙΙ, Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7-8 (ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ & ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ)

ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7-8 (ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ & ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ) ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 205 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7-8 (ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ & ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ) ΑΠΟ ΘΕΜΑ Α Ερωτήσεις. Γιατί στους ασύγχρονους απαριθμητές τα flip-flops δεν αλλάζουν ταυτόχρονα κατάσταση; 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

ε. Ένα κύκλωμα το οποίο παράγει τετραγωνικούς παλμούς και απαιτείται εξωτερική διέγερση ονομάζεται ασταθής πολυδονητής Λ

ε. Ένα κύκλωμα το οποίο παράγει τετραγωνικούς παλμούς και απαιτείται εξωτερική διέγερση ονομάζεται ασταθής πολυδονητής Λ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Καθηγητής: Νικολαΐδης Νικ. Ημ/νία εξέτασης: 28-1-2011 ΘΕΜΑ 1 Να σχεδιαστεί μία μνήμη ROM που να περιέχει το κείμενο "MICRO". Ο ASCII κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]:

Σχήµα Π2.1: Γεννήτρια κρουστικών ρευµάτων PC των ASEA-HAEFELY. Τα χαρακτηριστικά µεγέθη της κρουστικής γεννήτριας είναι [244]: Παράρτηµα 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΙΩΣΗΣ Π2.1 Γεννήτρια ASEA-HAEFELY Η κρουστική γεννήτρια που χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων στο εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της Σειριακής Θύρας

Έλεγχος της Σειριακής Θύρας Έλεγχος της Σειριακής Θύρας Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Yπ. ρ. Βουδούρης ηµήτρης ρ. Ιωάννης Παναγόπουλος Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Δ Εξάμηνο

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Δ Εξάμηνο AEN ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Δ Εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ 3 η Διάλεξη ΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογιστικό σύστημα: Ένα δυναμικό σύστημα που: Χρησιμοποιείται για επίλυση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

10. Πληκτρολόγιο matrix 4x4

10. Πληκτρολόγιο matrix 4x4 10. Πληκτρολόγιο matrix 4x4 Το πληκτρολόγιο matrix 4x4 αποτελείται από 16 πλήκτρα διακόπτες τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους ανά 4 σε τέτοια διάταξη ώστε, με το ένα άκρο τους να σχηματίζουν 4 σειρές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Ασκήσεις 3-4 Χρονικά - Μετρητές

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Ασκήσεις 3-4 Χρονικά - Μετρητές Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστηριακός Συνεργάτης: Βέλλος Κων/νος Ασκήσεις 3-4 Χρονικά - Μετρητές Ονοµατεπώνυµο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οι λογικές πράξεις που υποστηρίζει η Assembly του 8088 είναι : Πράξη AND Πράξη OR Πράξη NOT Πράξη XOR Με τις λογικές πράξεις μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων

Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Εργαστήριο ενσωματωμένων συστημάτων Παρουσίαση 2: Βασικός Προγραμματισμός Arduino (AVR) Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου Η πλατφόρμα Arduino Microcontroller: ATmega328 Operating Voltage: 5V Digital I/O Pins:

Διαβάστε περισσότερα

15 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

15 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τέτοιες λειτουργίες γίνονται διαμέσου του

Τέτοιες λειτουργίες γίνονται διαμέσου του Για κάθε εντολή υπάρχουν δυο βήματα που πρέπει να γίνουν: Προσκόμιση της εντολής (fetch) από τη θέση που δείχνει ο PC Ανάγνωση των περιεχομένων ενός ή δύο καταχωρητών Τέτοιες λειτουργίες γίνονται διαμέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL Προετοιµασία: Παπαδόπουλος Γιώργος Σούρδης Γιάννης Για το µάθηµα Οργάνωσης Υπολογιστών (ΑΡΥ301), 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ STRUCTURAL VHDL Η VHDL είναι

Διαβάστε περισσότερα

; Οι HL δείχνουν την επόµενη θέση µνήµης MVI A, 38H CMP H JNZ DO_FLMEM ; POP B. ; Ανάκτηση καταχωρητών απο το σωρό.

; Οι HL δείχνουν την επόµενη θέση µνήµης MVI A, 38H CMP H JNZ DO_FLMEM ; POP B. ; Ανάκτηση καταχωρητών απο το σωρό. ΑΣΚΗΣΗ 1 η 1. Να γραφεί πρόγραµµα σε µνηµονική γλώσσα assembly 8085, υπό µορφή υπορουτίνας, (µε τις απαραίτητες αρχικοποιήσεις), που να γεµίζει τις θέσεις µνήµης RAM από 3400-37FF Hex, µε περιεχόµενα αυξηµένα

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

«Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων» Χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων Παρασκευάς Κίτσος http://diceslab.cied.teiwest.gr Επίκουρος Καθηγητής Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

26-Nov-09. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασμός, Χειμερινό Εξάμηνο Καταχωρητές 1. Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ

26-Nov-09. ΗΜΥ 210: Λογικός Σχεδιασμός, Χειμερινό Εξάμηνο Καταχωρητές 1. Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2009 Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW Labview ονοµάζεται ο γραφικός προγραµµατισµός που µπορεί να εφαρµοστεί για την δηµιουργία προγραµµάτων σε Block

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων. Ενότητα: ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων. Ενότητα: ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ᄃ Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων Ενότητα: ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Κυριάκης - Μπιτζάρος Ευστάθιος Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ RAM

Ενότητα ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ RAM 2 Ενότητα ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ RAM Γενικές Γραμμές Παράλληλα και Σειριακά Δεδομένα Παράλληλοι λ Καταχωρητές Σήματα Ενεργοποίησης Διαβάσματος & Γραψίματος - Εισόδου & Εξόδου Υπολογισμός Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος

Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ. Δαδαλιάρης Αντώνιος Εργαστήριο Οργάνωσης Η/Υ Δαδαλιάρης Αντώνιος dadaliaris@uth.gr Συνδυαστικό Κυκλωμα: Το κύκλωμα του οποίου οι έξοδοι εξαρτώνται αποκλειστικά από τις τρέχουσες εισόδους του. Ακολουθιακό Κύκλωμα: Το κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - REGISTERS

ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - REGISTERS ΑΣΚΗΣΗ 8 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ - REGISTERS Αντικείμενο της άσκησης: Η σχεδίαση και λειτουργία συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης (Kαταχωρητές- Registers). Για την αποθήκευση μιας πληροφορίας του ενός ψηφίου (bit)

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Εκτέλεση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs

Διαφορές single-processor αρχιτεκτονικών και SoCs 13.1 Τα συστήματα και η επικοινωνία μεταξύ τους γίνονται όλο και περισσότερο πολύπλοκα. Δεν μπορούν να περιγραφούνε επαρκώς στο επίπεδο RTL καθώς αυτή η διαδικασία γίνεται πλέον αρκετά χρονοβόρα. Για αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Ψηφιακή Σχεδίαση. Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Ψηφιακή Σχεδίαση. Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Ψηφιακή Σχεδίαση Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή Λογική Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Είσοδοι Συνδυαστικό κύκλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές. Εργαστήριο 4 - Editor

Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές. Εργαστήριο 4 - Editor Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές Εργαστήριο 4 - Editor Περιγραφή Υλοποίηση ενός υποτυπώδους editor που θα: Διαβάζει ένα προκαθορισμένο αρχείο Θα το απεικονίζει στην οθόνη Θα κάνει highlight με έναν ελεγχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου

Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων

ΗΜΥ211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων ΗΜΥ211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων Πλήρης Αθροιστής, Αποκωδικοποιητής και Πολυπλέκτης ιδάσκων: ρ. Γιώργος Ζάγγουλος Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Λύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Καζαρλής, Χειμώνας 2014-2015 1

Σπύρος Καζαρλής, Χειμώνας 2014-2015 1 Κάθε ενσωματωμένο σύστημα έχει ένα σύνολο θυρών εισόδου / εξόδου, ψηφιακές ή και αναλογικές. Οι ψηφιακές θύρες μπορεί να είναι: Παράλληλες θύρες Σειριακές θύρες Θύρες επικοινωνίας άλλων πρωτοκόλλων όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009.

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009. ΗΜΥ-20: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches) και Flip-Flops Flops Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ακολουθιακά Κυκλώματα Συνδυαστική Λογική: Η τιμή σε μία έξοδο εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα