Conversion time: 8 µs. Maximum Input Over voltage: ±30 V Common Mode Rejection Ratio (CMRR) Maximum data throughput:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Conversion time: 8 µs. Maximum Input Over voltage: ±30 V Common Mode Rejection Ratio (CMRR) Maximum data throughput:"

Transcript

1

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 2 Γενικά... 2 PCI-bus Plug and Play (τοποθέτηση και άµεση λειτουργία)... 2 Ευέλικτη επιλογή εισόδου και ranges setting... 3 On-board FIFO (First In First Out) Memory... 3 On-board Programmable Counter... 3 Features... 3 Specifications... 4 Block Diagram... 7 Installation Instructions (Οδηγίες τοποθέτησης)... 8 I/O Connector (συνδετήρας εισόδου-εξόδου)... 8 Συνδέσεις αναλογικών εισόδων Συνδέσεις Single-ended Channels Συνδέσεις Differential Channels Σύνδεση Analog Output Συνδέσεις Trigger Source Αποφυγή πεδίων επίδρασης Χάρτης διευθύνσεων I/O Port (Address Map) Channel Number και A/D Data-BASE+0 and BASE Software A/D Trigger-BASE A/D Channel Range Setting-BASE MUX Control BASE+4 και BASE Control Register - BASE Status Register - BASE+6 και BASE Clear Interrupt και FIFO - BASE+8 και BASE D/A Output Channel 0 - BASE+10 και BASE D/A Output Channel 1 - BASE+12 και BASE D/A Reference Control - BASE Digital I/O Registers - BASE+16 και BASE Προγραµµατιζόµενοι Timer/Counter καταχωρητές Οι καταχωρητές του Counter για Read/Write και Control Counter Operating Modes MODE 0. Stop on Terminal Count (Stop στο τέλος της απαρίθµησης) MODE 1. Προγραµµατιζόµενος παλµός µιας-βολής MODE 2. Rate Generator (Γεννήτρια ρυθµού - ταχύτητας) MODE 3. Γεννήτρια τετραγωνικού σήµατος (Square Wave Generator) MODE 4.Software-Triggered Strobe MODE 5. Hardware-Triggered Strobe Λειτουργίες Counter Operations Λειτουργία Read/Write Operation Εντολή Counter Read-back Command Λειτουργία Counter Latch Operation Ξενόγλωσσοι όροι PCI-1710HG User manual 1

3 Εισαγωγή Το δεύτερο αυτό µέρος των εργαστηριακών σηµειώσεων έχει βασιστεί στο πρωτότυπο ξενόγλωσσο User manual της Advantech το οποίο και συνοδεύει την κάρτα PCI-1710/1710HG και έχει γραφτεί µε σκοπό την διευκόλυνση των σπουδαστών στην κατανόηση της λειτουργίας της και την ευκολότερη πραγµατοποίηση των εργαστηριακών τους ασκήσεων. Στο τέλος του φυλλαδίου έχει παρατεθεί λεξιλόγιο µε τους κοινότερους όρους τους οποίους και µπορεί να συναντήσει κανείς, ασχολούµενος µε το αντικείµενο. Βέβαια είναι πολύ σηµαντικό οι σπουδαστές µας, να προµηθευτούν από το εργαστήριο και ένα αντίγραφο του πρωτότυπου User manual στην Αγγλική γλώσσα ώστε να εξοικειώνονται µε την χρήση αντίστοιχων ξενόγλωσσων εγχειριδίων. Εάν στο φυλλάδιο αυτό εντοπιστούν λάθη ή παραλήψεις παρακαλούνται οι σπουδαστές του εργαστηρίου που τα αντιληφθούν να µου τα υποδείξουν για να διορθωθούν άµεσα στην επόµενη κιόλας έκδοση των σηµειώσεων αυτών. Γενικά Η PCI-1710/1710HG είναι µια κάρτα πολλαπλών λειτουργιών για PCI bus. Η σχεδίασή της είναι υψηλής ποιότητας και περιεκτικότητας των περισσότερων δυνατόν λειτουργιών, περιλαµβάνοντας τις πέντε πιο περιζήτητες λειτουργίες µέτρησης και ελέγχου: 12-bit A/D conversion, D/A conversion, digital input, digital output και counter/timer. PCI-bus Plug and Play (τοποθέτηση και άµεση λειτουργία) Χρησιµοποιεί έναν PCI controller για επιτευχθεί το interface της µε το PCI bus σε ένα PC. Ο controller εφαρµόζει πλήρως την PCI bus specification Rev 2.1. Όλα τα σχετικά bus configurations (διαµορφώσεις διαύλου), όπως base address και απαιτήσεις interrupt, ελέγχονται αυτόµατα µέσω software. Για να λειτουργήσει δεν χρειάζεται τοποθέτηση jumper ή ορισµός DIP switch πάνω στην πλακέτα. PCI-1710HG User manual 2

4 Ευέλικτη επιλογή εισόδου και ranges setting ιαθέτει κύκλωµα αυτόµατης σάρωσης για την επιλογή του καναλιού ή του κέρδους (channel/gain). Το κύκλωµα, εξαρτώµενο από το software, ελέγχει ένα multiplexer switcher κατά τη διάρκεια της δειγµατοληψίας. Στην on-board SRAM αποθηκεύονται διαφορετικές τιµές κέρδους (gain values) και διαµόρφωσης (configuration) για κάθε κανάλι ξεχωριστά. Η σχεδίαση επιτρέπει την εκτέλεση υψηλής ταχύτητας δειγµατοληψία (έως και 100 khz) πολλών καναλιών µε διαφορετικά κέρδη για κάθε κανάλι, και ελεύθερη επιλογή συνδυασµών από εισόδους single-ended και differential. On-board FIFO (First In First Out) Memory ιαθέτει µια on-board FIFO buffer η οποία µπορεί να αποθηκεύει A/D δείγµατα (samples) έως και 4K. Ένα σήµα (interrupt) παράγεται όταν η FIFO είναι µισογεµάτη (half full). Η δυνατότητα αυτή, παρέχει υψηλής ταχύτητας συνεχή µεταφορά δεδοµένων προς το PC. On-board Programmable Counter Η κάρτα περιλαµβάνει έναν προγραµµατιζόµενο µετρητή (programmable counter) δηµιουργώντας ένα βηµατοδότη (pacer trigger) ο οποίος και εκκινεί µια µετατροπή A/D. Το counter chip είναι ένα 82C54 ή αντίστοιχο, το οποίο περιέχει τρεις 16-bit counters µε συχνότητα χρονισµού 10MHz. Ο ένας counter χρησιµοποιείται ως µετρητής συµβάντων (event counter), για να µετρά συµβάντα που εισέρχονται από τα κανάλια εισόδου, ενώ οι άλλοι δύο συνδεσµολογηµένοι σε σειρά (cascaded), κάνουν έναν 32-bit χρονιστή (timer) δηµιουργώντας έτσι ένα βηµατοδότη (pacer). Features 16 single-ended ή 8 αναλογικές διαφορικές είσοδοι, ή συνδυασµός 12-bit A/D converter, µε έως 100 khz sampling rate Προγραµµατιζόµενο gain για κάθε κανάλι εισόδου Αυτόµατο channel/gain scanning On-board 4K samples FIFO buffer ύο 12-bit αναλογικά κανάλια εξόδου D/A 16 digital inputs και 16 digital outputs Προγραµµατιζόµενος pacer/counter PCI-1710HG User manual 3

5 Specifications Analog Input: Channels: 16 single-ended ή 8 differentials (software programmable) Resolution: 12-bit On-board FIFO: 4K samples Conversion time: 8 µs Input range: (V, software programmable) Maximum Input Over voltage: ±30 V Common Mode Rejection Ratio (CMRR) Maximum data throughput: PCI-1710: 100 khz PCI-1710HG: (variable, depending on PGIA settling time) PCI-1710HG User manual 4

6 Accuracy (Ακρίβεια): (εξαρτώµενη από το κέρδος) *S.E. = Single-ended D = Differential Linearity error: ±1 LSB Input impedance: 1 GΩ Trigger mode: Software, on-board programmable pacer ή εξωτερικό Analog Output: Channels: 2 Resolution: 12-bit Relative accuracy: ±1/2 LSB Gain error: ±1 LSB Maximum update rate: 100 K samples/s Slew rate: 10 V/µs Output range: (software programmable) With internal reference: 0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V With external reference: 0 ~ +x -x V (-10 x 10) Digital Input: Channels: 16 Input voltage: Low: 0.4 V max. High: 2.4 V min. Input load: Low: V High: V PCI-1710HG User manual 5

7 Digital Output: Channels: 16 Output voltage: Low: 0.4 V 8.0 ma (sink) High: 2.4 V -0.4 ma (source) Προγραµµατιζόµενος Timer/Counter Counter chip: 82C54 ή αντίστοιχο Counters: 3 κανάλια των 16 bits. Τα 2 κανάλια διαµορφωµένα ως προγραµµατιζόµενοι βηµατοδότες (pacers) και 1 κανάλι ελεύθερο για χρήση Input, gate: TTL/CMOS compatible Time base: Channel 1:10 MHz Channel 2:Παίρνει σήµα εισόδου από την έξοδο του καναλιού 1 Channel 0:Εσωτερικό (Internal) 1 MHz ή εξωτερικό (external) clock (10 MHz max.) επιλεγόµενο από software. Γενικά: I/O Connector: 68-pin SCSI-II θηλυκό (female) connector Power consumption: ma (Typical), A (Max.) ιαστάσεις: 175 mm x 107 mm (6.9 x 4.2 ) Θερµοκρασία λειτουργίας: 0 ~ +60 C Θερµοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ +70 C MTBF: πάνω από 64, C, grounded, σταθερό περιβάλλον PCI-1710HG User manual 6

8 Block Diagram PCI-1710/PCI-1710HG block diagram PCI-1710HG User manual 7

9 Installation Instructions (Οδηγίες τοποθέτησης) Η κάρτα PCI-1710/1710HG µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε PCI slot ενός οποιαδήποτε PC. Η σωστή σύνδεση σηµάτων είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες, που εγγυώνται ότι το όλο σύστηµα θα λειτουργήσει σωστά, στέλνοντας και λαµβάνοντας δεδοµένα µε ακρίβεια. Με µια καλή σύνδεση, µπορούµε να αποφύγουµε άσκοπες και δαπανηρές βλάβες στο PC και σε άλλες συσκευές, συνδεδεµένες σε αυτό. Αυτή η ενότητα περιέχει αρκετές πληροφορίες, χρήσιµες για τον τρόπο σύνδεσης των σηµάτων εισόδου και εξόδου, µεταξύ της κάρτας και του κονέκτορα I/O. I/O Connector (συνδετήρας εισόδου-εξόδου) Ο συνδετήρας (connector) I/O της κάρτας PCI-1710/1710HG έχει 68 pins και µπορεί να συνδεθεί µε την PCL παρελκόµενη πλακέτα των 68-pin αντίστοιχα, µε το συνοδευτικό καλώδιο. Σηµείωση! Το θωρακισµένο καλώδιο PCL-10168, είναι ειδικά σχεδιασµένο για την συγκεκριµένη κάρτα, για µείωση θορύβου στις εισόδους των αναλογικών σηµάτων. Όλα τα καλώδια είναι συνεστραµµένα ζεύγη, και όλες οι γραµµές, αναλογικές ή ψηφιακές είναι ξεχωριστά θωρακισµένες, ώστε να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν λιγότερο cross talk (πέρασµα σήµατος από ένα καλώδιο σε γειτονικό του) µεταξύ των σηµάτων και την µεγαλύτερη δυνατή προστασία έναντι προβληµάτων EMI/EMC. PCI-1710HG User manual 8

10 ιάταξη Pin Περιγραφή των pin του I/O connector µιας PCI-1710/1710 HG κάρτας. PCI-1710HG User manual 9

11 I/O Connector Signal Descriptions PCI-1710HG User manual 10

12 I/O Connector Signal Descriptions (part II) PCI-1710HG User manual 11

13 I/O Connector Signal Descriptions (part III) Συνδέσεις αναλογικών εισόδων Η κάρτα PCI-1710/1710HG υποστηρίζει δυο τύπους αναλογικών εισόδων. 16 εισόδους single-ended ή 8 differential, η επιλογή και η διαµόρφωση των οποίων γίνεται µέσω software. Η επιλογή µέσω software είναι ποιο εύχρηστη από αυτή µέσω συρόµενων διακοπτών πάνω στην πλακέτα. Στο παρελθόν αν επιλεγόταν µια single-ended (ή differential) είσοδο µε κάποιο διακόπτη, τα άλλα κανάλια θα έπρεπε και αυτά να είναι single-ended (ή differential). Αλλά στην PCI-1710/1710HG, εάν επιλεγεί µια single-ended (ή differential) είσοδος µέσω software, τα άλλα κανάλια διατηρούν την αρχική τους διαµόρφωση (configuration). PCI-1710HG User manual 12

14 Συνδέσεις Single-ended Channels Μια είσοδος single-ended έχει ένα και µόνο καλώδιο για µεταφορά σήµατος για κάθε κανάλι, και η µετρούµενη τάση (Vm) είναι η τάση στο καλώδιο ως προς την κοινή γείωση (common ground). Μια πηγή εισόδου χωρίς τοπική γείωση (local ground) ονοµάζεται floating source. Είναι σωστό λοιπόν να συνδέεται µια floating signal source µε ένα κανάλι single-ended. Σ αυτό το mode, ή PCI-1710/1710HG παρέχει µια γείωση αναφοράς (reference ground) για εξωτερικές πηγές floating signal. Στο επόµενο σχήµα φαίνεται µια σύνδεση εισόδου single-ended και floating signal source channel σε µια κάρτα PCI-1710/1710HG. Σύνδεση εισόδου single-ended Συνδέσεις Differential Channels Μια είσοδος differential έχει δύο καλώδια σήµατος για κάθε κανάλι, και η διαφορική είσοδος ανταποκρίνεται µόνο σε διαφορές τάσης (voltage differences) µεταξύ των εισόδων High και Low. Στην PCI-1710/1710HG όταν όλα τα κανάλια είναι διαµορφωµένα σε differential input, είναι διαθέσιµες µέχρι 8 αναλογικές είσοδοι. Εάν το ένα άκρο της πηγής σήµατος (signal source) είναι συνδεδεµένο σε µια τοπική γείωση, η πηγή σήµατος λέµε ότι είναι ως προς γη. Η γείωση της πηγής σήµατος και αυτή της κάρτας δεν θα βρίσκονται ακριβώς κάτω από την ίδια τάση, καθώς είναι συνδεδεµένες µέσω της γης του εξοπλισµού όπως και των κτηριακών καλωδιώσεων. Η διαφορά αυτή των τάσεων µεταξύ γειώσεων δηµιουργούν την τάση common-mode voltage (Vcm). PCI-1710HG User manual 13

15 Για να αποφευχθεί το φαινόµενο του ground loop noise εξαιτίας των τάσεων common-mode, πρέπει η γείωση του σήµατος (signal ground) να συνδεθεί στην είσοδο Low. Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται µια differential channel connection µεταξύ µιας ground-reference signal source και µιας εισόδου στην PCI-1710/1710HG. Με αυτή την σύνδεση, το PGIA απορρίπτει την common-mode voltage Vcm µεταξύ της signal source και της γείωσης της PCI-1710/1710HG, που φαίνεται σαν Vcm στο επόµενο σχήµα. Σύνδεση εισόδου differential - ground reference signal source Εάν µια floating πηγή σήµατος συνδεθεί σε µια διαφορική είσοδο, µπορεί να δηµιουργεί τάση common-mode στην PGIA, και η PGIA να πραγµατοποιεί εσφαλµένες ανιχνεύσεις τάσης. Γι αυτό πρέπει η πηγή στου σήµατος εισόδου να συνδεθεί έχοντας αναφορά την AI GND.Στο επόµενο σχήµα φαίνεται µια σύνδεση µεταξύ µιας floating πηγής σήµατος και ενός differential καναλιού εισόδου της κάρτας PCI-1710/1710HG. Στο σχήµα αυτό κάθε πλευρά της συγκεκριµένης πηγής είναι συνδεδεµένη µέσω µιας αντίστασης στην AI GND. Αυτή η σύνδεση µπορεί να απορρίπτει την τάση commonmode που δηµιουργείται µεταξύ της πηγής εισόδου και της γείωσης της κάρτας. PCI-1710HG User manual 14

16 Σύνδεση Differential input channel µε πηγή σήµατος floating Από την άλλη, η σύνδεση αυτή έχει το µειονέκτηµα ότι η πηγή του σήµατος φορτώνεται από τον συνδυασµό των δυο αντιστάσεων που χρησιµοποιούνται. Για παράδειγµα αν η αντίσταση εισόδου rs είναι 1 kω και κάθε µια από τις δυο αντιστάσεις ra και rb, είναι 100 kω, τότε οι αντιστάσεις φορτώνουν την πηγή σήµατος µε 200 kω (100 kω kω), δηµιουργώντας ένα σφάλµα κέρδους 0.5%. Ακολουθεί µια απλοποιηµένη παρουσίαση του κυκλώµατος και η διαδικασία υπολογισµού. PCI-1710HG User manual 15

17 Σύνδεση Analog Output Η κάρτα PCI-1710/1710HG παρέχει δυο κανάλια εξόδου D/A. Τα DA0_OUT και DA1_OUT. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τάση αναφοράς εσωτερικά παρεχόµενη 5V (-10V) για να παράγουµε τάση 0 έως +5 V (+10 V) στην έξοδο του D/A. Μπορούµε επίσης να δηµιουργήσουµε τάσεις στην έξοδο D/A µε χρήση των εξωτερικών τάσεων αναφορών, DA0_REF και DA1_REF. Η µέγιστες τάσεις αναφοράς που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι +/-10 V. Συνδέοντας µια εξωτερική τάση αναφοράς των -7 V θα δηµιουργείται τάση εξόδου DA, από 0 έως +7 V. Στο πιο κάτω σχήµα φαίνεται πως µπορεί να δηµιουργηθεί αναλογική τάση στην έξοδο καθώς και συνδεσµολογία εισόδου εξωτερικής τάσης αναφοράς. Συνδεσµολογία αναλογικής εξόδου Συνδέσεις Trigger Source Internal Pacer Trigger Connection Η PCI-1710/1710HG περιλαµβάνει ένα 82C54 συµβατό προγραµµατιζόµενο timer/counter chip το οποίο διαθέτει τρεις 16-bit counters συνδεδεµένους σε 1 MHz clock, τα οποία µπορούν να επιλεγούν ως Counter 0, Counter 1 και Counter 2. Ο Counter 0 είναι ένα απαριθµητής συµβάντων για να µετρά συµβάντα εισερχόµενα από τα κανάλια εισόδου. Οι Counter 1 και Counter 2 είναι συνδεσµολογηµένοι σαν cascaded ώστε να δηµιουργεί έναν χρονιστή 32-bit για pacer triggering. Ένα θετικό µέτωπο στην έξοδο του Counter 2 (PACER_OUT) µπορεί να εκκινήσει µια µετατροπή A/D. PCI-1710HG User manual 16

18 Ταυτοχρόνως το σήµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν σήµα συγχρονισµού για άλλες εφαρµογές. External Trigger Source Connection Επιπρόσθετα στο βηµατοδότη (pacer triggering), η κάρτα επιτρέπει και εξωτερικό triggering για να εκκινηθεί µια µετατροπή A/D. Η λειτουργία εξωτερικού trigger ενεργοποιείται όταν στο TRG_GATE συνδέεται µια πηγή +5 V. Ένα θετικό µέτωπο (low-to-high) παλµού, ερχόµενο από το EXT_TRG, ενεργοποιεί µια A/D conversion. Και όταν το TRG_GATE γειώνεται στην DGND, η λειτουργία εξωτερικού trigger απενεργοποιείται. Αποφυγή πεδίων επίδρασης Όταν η κάρτα PCI-1710/1710HG χρησιµοποιείται για να συλλέξει εξωτερικά δεδοµένα, η ακρίβεια των µετρήσεων µπορεί να επηρεαστεί από βιοµηχανικό θόρυβο, εάν δεν ληφθούν σχετικά µέτρα προστασίας. Ακολουθούν κάποιες υποδείξεις που θα φανούν χρήσιµες όταν τρέχουν γραµµές µεταφοράς σηµάτων µεταξύ πηγών σηµάτων και της κάρτας. Πρέπει να γίνει προσεκτική τοποθέτηση των καλωδίων µεταφοράς σηµάτων στην κάρτα. Να αποµακρυνθούν οι καλωδιώσεις από τις πηγές θορύβου, ακόµα και τα video monitors να κρατηθούν µακριά, γιατί και αυτά είναι πηγές θορύβου για ένα σύστηµα συλλογής δεδοµένων PCI (PCI data acquisition). Εάν είναι επιθυµητός ο περιορισµός του common-mode noise, πρέπει να δοκιµαστεί συνδεσµολογία διαφορικής αναλογικής εισόδου. Εάν δεν είναι επιθυµητό τα σήµατα να επηρεάζονται όταν ταξιδεύουν ανάµεσα σε περιοχές µε υψηλό ηλεκτροµαγνητικό πεδίο ή ακόµα και µαγνητικό πεδίο, πρέπει να ακολουθηθούν οι ποιο κάτω τεχνικές σύνδεσης: Να χρησιµοποιούνται χειροποίητα θωρακισµένα, συνεστραµµένα ζεύγη καλωδίων για να συνδέουν τα αναλογικά σήµατα µε την πλακέτα. Στα καλώδια µεταφοράς σηµάτων τα οποία συνδέονται στις εισόδους High και Low, και είναι συνεστραµµένα µεταξύ τους, καλυµµένα µε θωράκιση, στο τέλος η θωράκιση αυτή πρέπει να συνδεθεί µόνο σε ένα σηµείο στην γείωση της πηγής σήµατος. PCI-1710HG User manual 17

19 Πρέπει να σιγουρευτούµε ότι οι γραµµές µεταφοράς σηµάτων δεν ταξιδεύουν ανάµεσα σε αγωγούς, γιατί αυτοί µπορεί να περιέχουν γραµµές ισχύος. Επίσης πρέπει να κρατηθούν τα σήµατα µακριά από ηλεκτρικούς κινητήρες, ή συσκευές συγκόλλησης, καθώς και αυτά µπορούν να δηµιουργήσουν ισχυρά µαγνητικά πεδία. Πρέπει να διατηρείται µια λογική απόσταση ανάµεσα σε γραµµές υψηλής τάσης ή υψηλών ρευµάτων και καλωδίων µεταφοράς σηµάτων συνδεδεµένων µε την κάρτα PCI-1710/1710HG εάν τα καλώδια αυτά τρέχουν παράλληλα. Επιπρόσθετα στους εξωτερικούς θορύβους, τα ίδια τα µεταφερόµενα σήµατα από µόνα τους µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της κάρτας. Προτείνεται για τη σύνδεση πηγών σηµάτων µε την κάρτα, να χρησιµοποιείται το θωρακισµένο καλώδιο PCL µε σκοπό να αποφευχθούν αυτού του είδους οι παρεµβολές. PCI-1710HG User manual 18

20 Χάρτης διευθύνσεων I/O Port (Address Map) Η κάρτα PCI-1710/1710HG καταλαµβάνει 32 συνεχόµενες διευθύνσεις στην περιοχή ελευθέρων διευθύνσεων (PC s I/O space). Οι διευθύνσεις των καταχωρητών καθορίζονται αναφορικά µε µια συγκεκριµένη διεύθυνση της κάρτας την οποία και ονοµάζουµε base address. Για παράδειγµα, BASE+0 είναι η base address της κάρτας και BASE+7 είναι η base address + επτά bytes. Στον πίνακα 1 φαίνονται οι λειτουργίες κάθε καταχωρητή ή οδηγού (driver) και η σχέση της διεύθυνσής τους µε την base address της κάρτας. Πίνακας 1: PCI-1710/1710HG register format (Μέρος 1ο) PCI-1710HG User manual 19

21 Πίνακας 1: PCI-1710/1710HG register format (Μέρος 2ο) PCI-1710HG User manual 20

22 Πίνακας 1: PCI-1710/1710HG register format (Μέρος 3ο) PCI-1710HG User manual 21

23 Πίνακας 1: PCI-1710/1710HG register format (Μέρος 4ο) PCI-1710HG User manual 22

24 Channel Number και A/D Data-BASE+0 και BASE+1 Σ αυτά τα δύο bytes, µε διευθύνσεις BASE+0 και BASE+1, αποθηκεύονται τα data από την µετατροπή A/D. Τα 12 bits data της A/D µετατροπής καταχωρούνται στην BASE+1 bit 3 έως bit 0 και BASE+0 bit 7 έως bit 0. Στην BASE+1 και συγκεκριµένα στα bit 7 έως bit 4 αποθηκεύεται ο αριθµός του πηγαίου καναλιού A/D channel. Πίνακας 2: Register for channel number and A/D data AD11 ~ AD0 Αποτελέσµατα της µετατροπής A/D Conversion AD0 είναι το λιγότερο σηµαντικό ψηφίο least significant bit (LSB), και AD11 το περισσότερο σηµαντικό ψηφίο most significant bit (MSB). CH3 ~ CH0 A/D Channel Number CH3 ~ CH0 κρατούν τον αριθµό του καναλιού (A/D channel) από το οποίο προήλθαν τα δεδοµένα από την µετατροπή. CH3 είναι το the MSB και CH0 είναι το LSB. Software A/D Trigger-BASE+0 Μπορούµε να ξεκινήσουµε µια µετατροπή A/D µέσω software, µέσω ενός pacer που διαθέτει on-board η κάρτα ή µέσω εξωτερικού παλµού. Τα bit 2 έως bit 0 του καταχωρητή BASE+6 µπορούν να επιλέξουν την πηγή trigger. Εάν θέλουµε software triggering, είναι αρκετή µια εγγραφή στον καταχωρητή BASE+0 µε οποιαδήποτε τιµή, για να ξεκινήσει µια µετατροπή A/D. PCI-1710HG User manual 23

25 A/D Channel Range Setting - BASE+2 Κάθε κανάλι A/D έχει την δική του περιοχή εισόδου η οποία ελέγχεται από ένα κωδικό (range code) αποθηκεµένο στην on-board RAM. Εάν θέλουµε να αλλάξουµε τον range code για ένα συγκεκριµένο κανάλι, το επιλέγουµε σαν start channel και σαν stop channel στους καταχωρητές BASE+4 and BASE+5 αντίστοιχα (όπως περιγράφεται πιο κάτω), και µετά γράφουµε τον range code στα BASE+2 bit 0 έως bit 2 και bit 4. Πίνακας 3: Register for A/D channel range setting S/D Single-ended ή Differential 0 σηµαίνει ότι το κανάλι είναι single-ended, και 1 ότι είναι differential. B/U Bipolar or Unipolar ( ιπολικό ή Μονοπολικό) 0 σηµαίνει ότι το κανάλι είναι bipolar, and 1 ότι είναι unipolar. G2 to G0 Gain Code Ακολουθεί πίνακας µε τα gain codes της PCI-1710HG: PCI-1710HG User manual 24

26 Πίνακας 4: Gain codes µιας PCI-1710HG κάρτας PCI-1710HG User manual 25

27 MUX Control BASE+4 και BASE+5 Πίνακας 5: Οι καταχωρητές για multiplexer control CL3 ~ CL0 Start Scan Channel Number CH3 ~ CH0 Stop Scan Channel Number Όταν καθορίζουµε το gain code ενός αναλογικού καναλιού n, πρέπει να καθορίσουµε τα start και stop channel number του Multiplexer στο κανάλι n, ώστε να αποφύγουµε απροσδόκητα λάθη. Στην πραγµατικότητα η διεύθυνση BASE+4 bit 3 έως 0, CL3 ~ CL0, δρα ως δείκτης όταν προγραµµατίζουµε το A/D channel setting. Προσοχή! Πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να τοποθετούµε το ίδιο κανάλι σαν start και stop channel όταν γράφουµε στον καταχωρητή BASE+2. Σε άλλη περίπτωση, εάν ενεργοποιηθεί η A/D trigger source, ο πολυπλέκτης (multiplexer) θα ψάχνει (scan) συνεχώς µεταξύ καναλιών και το range setting µπορεί να τοποθετηθεί σε ένα µη αναµενόµενο κανάλι. Πρέπει να σιγουρευτούµε ότι το A/D trigger source είναι σε θέση off για την αποφυγή αυτού του σφάλµατος (error). Οι καταχωρητές BASE +4 και BASE+5 - στους οποίους µπορούµε µόνο να γράφουµε (write-only registers) - ελέγχουν το πώς οι multiplexers (MUXs) σαρώνουν (scan). Στον καταχωρητή BASE+4 bit 3 έως bit 0, CL3 ~ CL0, αποθηκεύεται το start scan channel number και στον BASE+5 bit 3 έως bit 0, CH3 ~ CH0, το stop scan channel number. Γράφοντας σ αυτούς τους δυο καταχωρητές, αυτόµατα θέτουµε την περιοχή σάρωσης του πολυπλέκτη (MUX). Κάθε A/D conversion trigger σπρώχνει ταυτόχρονα τους MUXs στο επόµενο κανάλι. Με συνεχόµενα triggering, οι MUXs θα σαρώνουν από το start channel έως το stop channel και πάλι από την αρχή. Τα επόµενα παραδείγµατα δείχνουν την ακολουθία σάρωσης των MUXs (όλα τα κανάλια έχουν προγραµµατιστεί ως single-ended). PCI-1710HG User manual 26

28 Παράδειγµα 1 Εάν το start scan input channel είναι το AI3 και το stop scan input channel είναι το AI7, τότε η ακολουθία σάρωσης είναι: AI3, AI4, ΑI5,AI6, AI7, AI3, AI4, AI5, AI6, AI7, AI3, AI4 Παράδειγµα 2 Εάν το start scan input channel είναι το AI13 και το stop scan channel είναι το AI2, τότε η ακολουθία σάρωσης είναι: AI13, AI14, AI15, AI0, AI1, AI2, AI13, AI14, AI15, AI0, AI1, AI2, AI13, AI14 Η λογική σάρωσης της κάρτας είναι ισχυρή και εύκολα αντιληπτή. Μπορούµε να επιλέξουµε gain code, B/U και S/D, για κάθε κανάλι ξεχωριστά. Γίνεται λίγο πιο περίπλοκη εάν επιλέξουµε τα κανάλια εισόδου σε differential mode. Σε differential mode, τα σήµατα µεταφέρονται από ζεύγη καναλιών, AI<i, i+1> ( i = 0, 2, 4 14). Σε κάθε ζεύγος από differential channels, το άρτιο (ζυγό) είναι το θετικό άκρο (+) και το περιττό (µονό) είναι το αρνητικό άκρο (-). Για παράδειγµα εάν τεθεί το channel 0 ως differential, τότε τα κανάλια channel 0 και channel 1 συνδυάζονται σε ένα κανάλι και αναφερόµαστε στα gain code και B/U του καναλιού channel 0 (οι τιµές του καναλιού channel 1 δεν χρησιµοποιούνται). Με βάση τον ίδιο κανόνα, εάν το channel 2 επιλεγεί να γίνει differential, τότε τα channel 2 και 3 συνδυάζονται σε ένα διαφορικό κανάλι, όπου τα gain code και B/U αναφέρονται στο channel 2 (οι τιµές του channel 3 δεν χρησιµοποιούνται). Τα επόµενα παραδείγµατα δείχνουν τις ακολουθίες σάρωσης σε differential mode. Παράδειγµα 3 Υποθέτουµε ότι το start scan input channel είναι το AI14 και το stop scan input channel είναι το AI3. Εάν το AI14 είναι differential, AI0 και AI1 είναι single-ended και το AI2 είναι differential, τότε η ακολουθία σάρωσης γίνεται AI14, AI0, AI1, AI2, AI14, AI0, AI1, AI2, AI14.. Παράδειγµα 4 Υποθέτουµε ότι το start scan input channel είναι το ΑI11 και το stop scan channel είναι το AI15. Εάν το AI11 είναι single-ended, το AI12 είναι differential, και το AI14 είναι differential, τότε η ακολουθία σάρωσης γίνεται AI11,AI12, AI14, AI11, AI12, AI14, AI11 Προσοχή! Μόνο άρτια (ζυγά-even) κανάλια µπορούν να οριστούν ως differential. Ένα περιττό (µονό-odd) κανάλι γίνεται αυτόµατα µη διαθέσιµο εάν αυτό που προηγείται οριστεί ως differential. PCI-1710HG User manual 27

29 Control Register - BASE+6 Η διεύθυνση του write-only καταχωρητή BASE+6 επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει µια πηγή A/D trigger και µια πηγή interrupt. Πίνακας 6: Καταχωρητής Ελέγχου SW Software trigger enable bit Set 1 enable software trigger και 0 disable. PACER PACER trigger enable bit Set 1 enable pacer trigger και 0 disable. EXT External trigger enable bit Set 1 enable external trigger και 0 disable. Σηµείωση! εν µπορεί να ενεργοποιηθούν SW, PACER και EXT ταυτόχρονα. GATE External trigger gate function enable bit Set 1 enable external trigger gate function και 0 disable. IRQEN Interrupt enable bit Set 1 enable interrupt και 0 disable. ONE/FH Interrupt source bit Set 0 interrupt όταν γίνεται µια µετατροπή A/D και 1 interrupt όταν η FIFO είναι µισή γεµάτη. CNT0 Counter 0 clock source select bit 0 σηµαίνει ότι το clock source του Counter 0 έρχεται από το εσωτερικό clock (100 khz) και 1 σηµαίνει ότι το clock source του Counter 0 έρχεται από εξωτερικό external clock (maximum έως 10 MHz). PCI-1710HG User manual 28

30 Status Register - BASE+6 και BASE+7 Οι καταχωρητές BASE+6 and BASE+7 παρέχουν πληροφορίες για την διαµόρφωση και την λειτουργία A/D. Πίνακας 7: Status register Το περιεχόµενο του status register BASE+6 είναι το ίδιο µε αυτό του control register. F/E FIFO Empty flag Αυτό το bit ενεργοποιείται όταν η FIFO είναι άδεια (empty). 1 σηµαίνει ότι η FIFO είναι άδεια. F/H FIFO Half-full flag Αυτό το bit ενεργοποιείται όταν η FIFO είναι -γεµάτη (half-full). 1 σηµαίνει ότι η FIFO είναι µισό-γεµάτη (half-full). F/F FIFO Full flag Αυτό το bit ενεργοποιείται όταν η FIFO είναι γεµάτη (full). 1 σηµαίνει ότι η FIFO είναι γεµάτη (full). IRQ Interrupt flag Αυτό το bit δείχνει την κατάσταση του interrupt (διακοπή). 1 σηµαίνει ότι έχει εµφανιστεί ένα interrupt (διακοπή). Clear Interrupt και FIFO - BASE+8 και BASE+9 Γράφοντας data σε ένα από τα δύο αυτά bytes καθαρίζουµε το interrupt ή τη µνήµη FIFO. Πίνακας 8: Καταχωρητές για να γίνουν clear interrupt and FIFO PCI-1710HG User manual 29

31 D/A Output Channel 0 - BASE+10 και BASE+11 Οι write-only καταχωρητές BASE+10 and BASE+11 δέχονται data για το D/A Channel 0 output. Πίνακας 9: Καταχωρητές για D/A channel 0 data DA11 ~ DA0 Digital to Analog data DA0 είναι το LSB και το DA11 είναι το MSB του D/A data. D/A Output Channel 1 - BASE+12 και BASE+13 Οι write-only καταχωρητές ΒASE+12 and BASE+13 δέχονται data για το D/A channel 1 output. Πίνακας 10: Καταχωρητές για D/A channel 1 data DA11 ~ DA0 Digital to Analog data DA0 είναι το LSB και το DA11 είναι το MSB του D/A data. D/A Reference Control - BASE+14 Οι write-only καταχωρητές BASE+14 επιτρέπουν στον χρήστη να επιλέξει την πηγή προέλευσης της τάσης αναφοράς (reference source) για τον D/A. Πίνακας 11: Καταχωρητές για D/A reference control PCI-1710HG User manual 30

32 DA0_5/10 Internal reference voltage για το D/A output channel 0 Αυτό το bit ελέγχει την εσωτερική τάση αναφοράς για το D/A output channel 0. 0 σηµαίνει ότι η εσωτερική τάση αναφοράς είναι 5 V και 1 σηµαίνει ότι είναι 10 V. DA0_I/E Internal ή external τάση αναφοράς για το D/A output channel 0. Αυτό το bit δείχνει ότι το reference voltage του D/A output channel 0 είναι εσωτερικό (internal) ή εξωτερικό (external). 0 σηµαίνει ότι το reference voltage προέρχεται από εσωτερική πηγή (internal source), ενώ 1 από εξωτερική (external). DA1_5/10 Η Εσωτερική τάση αναφοράς (internal reference voltage) για το D/A output channel 1. Αυτό το bit ελέγχει την εσωτερική τάση αναφοράς για το D/A output channel 1. 0 σηµαίνει ότι η εσωτερική τάση αναφοράς είναι 5 V και 1 σηµαίνει ότι είναι 10 V. DA1_I/E Internal ή external τάση αναφοράς για το D/A output channel 1. Αυτό το bit δείχνει ότι το reference voltage του D/A output channel 0 είναι εσωτερικό (internal) ή εξωτερικό (external). 0 σηµαίνει ότι το reference voltage προέρχεται από εσωτερική πηγή (internal source), ενώ 1 από εξωτερική (external). Digital I/O Registers - BASE+16 και BASE+17 Η κάρτα PCI-1710/1710HG έχει τη δυνατότητα 16 digital input channels και 16 digital output channels. Αυτά τα κανάλια I/O χρησιµοποιούν τις πόρτες εισόδου και εξόδου στις διευθύνσεις BASE+16 και BASE+17. Πίνακας 12: καταχωρητές για digital input PCI-1710HG User manual 31

33 Πίνακας 13: Καταχωρητές για digital output Σηµείωση! Η αρχική κατάσταση των ψηφιακών καναλιών εξόδου είναι το λογικό 0. Αυτό αποτρέπει την πιθανή καταστροφή εξωτερικά συνδεδεµένων συσκευών κατά τη διάρκεια εκκίνησης (start-up) η reset του υπολογιστή. Προγραµµατιζόµενοι Timer/Counter καταχωρητές BASE+24,BASE+26,BASE+28 και BASE+30 Από τον προγραµµατιζόµενο timer/counter 82C54 χρησιµοποιούνται τέσσερεις καταχωρητές µε διευθύνσεις BASE+24, BASE+26, BASE+28 και BASE+30. Σηµείωση! Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει λέξεις των 16-bit για να κάνει read ή write σε κάθε καταχωρητή. Intel 82C54 Counter Chip functions Η PCI -1710/1710HG χρησιµοποιεί έναν Intel 82C54 συµβατό προγραµµατιζόµενο χρονιστή (timer/counter chip). Ο δηµοφιλής 82C54 περιέχει τρεις ανεξάρτητους µετρητές των 16-bit, τους counter 0, counter 1 και counter 2. Κάθε µετρητής (counter) έχει µια είσοδο χρονισµού (clock input), µια πύλη ελέγχου (control gate) και µια έξοδο (output). Κάθε µετρητής µπορεί να προγραµµατιστεί για ένα εύρος απαρίθµησης από 2 έως Το 82C54 έχει µέγιστη συχνότητα εισόδου, 1 MHz. Η ίδια η κάρτα, παρέχει στο counter chip, συχνότητες εισόδου 1 MHz µέσω ενός on-board κρυσταλλικού ταλαντωτή που διαθέτει. Counter 0 Ο counter 0 µπορεί να είναι ένας 16-bit timer ή ένας event counter, µε επιλογή από τον χρήστη. Όταν ως πηγή χρονισµού έχει επιλεγεί εσωτερική πηγή (internal source), ο counter 0 είναι ένας 16-bit timer. Όταν έχει επιλεγεί εξωτερική πηγή (external source), τότε ο counter 0 είναι ένας event counter και η πηγή χρονισµού έρχεται από το CNT0_CLK. Ο counter ελέγχεται µέσω του CNT0_GATE. Όταν η είσοδος CNT0_GATE είναι high, ο counter 0 ξεκινά να µετρά. PCI-1710HG User manual 32

34 Counter 1 & 2 Οι Counter 1 και 2 του counter chip είναι συνδεσµολογηµένοι σε σειρά, σε διάταξη καταρράκτη (cascade) ώστε να δηµιουργεί έναν 32-bit timer για τον pacer trigger (βηµατοδότη). Μια low-to-high µεταβολή της εξόδου του counter 2 (PACER_OUT), θα ξεκινήσει µια µετατροπή A/D. Την ίδια στιγµή το σήµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως σύγχρονο σήµα (synchronous signal) και για άλλες εφαρµογές. Οι καταχωρητές του Counter για Read/Write και Control Ο προγραµµατιζόµενος χρονιστής απαριθµητής 82C54 χρησιµοποιεί τέσσερεις καταχωρητές στις διευθύνσεις BASE + 24(Dec), BASE + 26(Dec), BASE + 28(Dec) και BASE + 30(Dec) για ανάγνωση, εγγραφή και έλεγχο των λειτουργιών του απαριθµητή. Οι λειτουργίες των καταχωρητών φαίνονται πιο κάτω: Από τη στιγµή που ο απαριθµητής 82C54 χρησιµοποιεί δοµή 16-bit, κάθε τµήµα µιας λέξης (data) read ή write χωρίζεται σε λιγότερο σηµαντικά ψηφία (least significant byte LSB) και περισσότερο σηµαντικά ψηφία (most significant byte MSB). Για να αποφευχθούν λάθη είναι σηµαντικό να εκτελούµε λειτουργίες read/write σε ζεύγη. PCI-1710HG User manual 33

35 Η διαµόρφωση του control register data φαίνεται πιο κάτω: Description: SC1 & SC0 Select counter (επιλογή µετρητή). RW1 & RW0 Επιλογή λειτουργίας read/write M2, M1 & M0 Επιλογή τύπου λειτουργίας (mode) BCD Επιλογή binary ή BCD απαρίθµησης PCI-1710HG User manual 34

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A

Εργαστηριακές ασκήσεις λογικών κυκλωμάτων 11 A/D-D/A 11.1 Θεωρητικό μέρος 11 A/D-D/A 11.1.1 Μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (A/D converter) με δυαδικό μετρητή Σχ.1 Μετατροπέας A/D με δυαδικό μετρητή Στο σχήμα 1 απεικονίζεται σε block diagram ένας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 )

Η συχνότητα f των παλµών 0 και 1 στην έξοδο Q n είναι. f Qn = 1/(T cl x 2 n+1 ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των απαριθµητών. Υλοποίηση ασύγχρονου απαριθµητή 4-bit µε χρήση JK Flip-Flop. Κατανόηση της αλλαγής του υπολοίπου

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Τεχνολογία Ι Θεωρητικής Κατεύθυνσης Τεχνικών Σχολών Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές μικροελεγκτών

Εφαρμογές μικροελεγκτών Μικροελεγκτές Έναν ορισμό που θα μπορούσαμε να δώσουμε για τους μικροελεγκτές είναι ο εξής: Μικροελεγκτής είναι ένα προγραμματιζόμενο ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο διαθέτει επεξεργαστή, μνήμη, διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2008 ΗΜΥ-211: Εργαστήριο Σχεδιασμού Ψηφιακών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2009 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches), Flip-FlopsFlops και Μετρητές Ριπής Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οι λογικές πράξεις που υποστηρίζει η Assembly του 8088 είναι : Πράξη AND Πράξη OR Πράξη NOT Πράξη XOR Με τις λογικές πράξεις μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW Labview ονοµάζεται ο γραφικός προγραµµατισµός που µπορεί να εφαρµοστεί για την δηµιουργία προγραµµάτων σε Block

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Τεχνολογία ΙΙ Τεχνικών Σχολών, Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ RAM

Ενότητα ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ RAM 2 Ενότητα ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΝΗΜΕΣ RAM Γενικές Γραμμές Παράλληλα και Σειριακά Δεδομένα Παράλληλοι λ Καταχωρητές Σήματα Ενεργοποίησης Διαβάσματος & Γραψίματος - Εισόδου & Εξόδου Υπολογισμός Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 25-6 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Εκτέλεση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Καζαρλής, Χειμώνας 2014-2015 1

Σπύρος Καζαρλής, Χειμώνας 2014-2015 1 Κάθε ενσωματωμένο σύστημα έχει ένα σύνολο θυρών εισόδου / εξόδου, ψηφιακές ή και αναλογικές. Οι ψηφιακές θύρες μπορεί να είναι: Παράλληλες θύρες Σειριακές θύρες Θύρες επικοινωνίας άλλων πρωτοκόλλων όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009.

Αυγ-13 Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές και Flip-Flops. ΗΜΥ 210: Σχεδιασμό Ψηφιακών Συστημάτων, Χειμερινό Εξάμηνο 2009. ΗΜΥ-20: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Ακολουθιακά Κυκλώματα: Μανδαλωτές (Latches) και Flip-Flops Flops Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Ακολουθιακά Κυκλώματα Συνδυαστική Λογική: Η τιμή σε μία έξοδο εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλώματα αποθήκευσης με ρολόι

Κυκλώματα αποθήκευσης με ρολόι Κυκλώματα αποθήκευσης με ρολόι Latches και Flip-Flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης 1 Γιατί χρειαζόμαστε τα ρολόγια Συνδιαστική λογική Η έξοδος εξαρτάται μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: Τεχνολογία Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών

Διαβάστε περισσότερα

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10

εκαδικό υαδικό εκαεξαδικό Decimal binary hexadecimal 0 0000 0 1 0001 1 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 Αρχές ψηφιοποίησης ADC - DAC Conversion Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 Αριθµητικά συστήµατα... 4 Αρνητική λογική... 5 ισταθείς πολυδονητές... 7 R-S FIip-FIop...7 Flip-Flop µε παλµό χρονισµού (clock)...8 D Flip-Flop...8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Ψηφιακή Σχεδίαση. Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Ψηφιακή Σχεδίαση. Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Ψηφιακή Σχεδίαση Κεφάλαιο 5: Σύγχρονη Ακολουθιακή Λογική Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώµατα Είσοδοι Συνδυαστικό κύκλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΝΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Σημειώσεις ΜΕ 1011Ε.doc Νικολαΐδης Νικ. Σηµειώσεις Μικροελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Εμερετλής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Θεωρητική εισαγωγή

7.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΑΝ ΑΛΩΤΕΣ FLIP FLOP Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των βασικών ακολουθιακών κυκλωµάτων. Θα µελετηθούν συγκεκριµένα: ο µανδαλωτής (latch)

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Λέξης Ερµηνεία Περιεχοµένου Λέξης ιεύθυνση Λέξης b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

ιεύθυνση Λέξης Ερµηνεία Περιεχοµένου Λέξης ιεύθυνση Λέξης b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 Μάθηµα 43ο Θέµα Εισαγωγή Παραδείγµατα 1. Τι ονοµάζουµε µνήµη; Τι είδους τεχνολογία χρησιµοποιούµε συνήθως για τις µνήµες; 2. Η λέξη µιας µνήµης, από τι αποτελείται; 3. Τι ονοµάζουµε διεύθυνση µιας µνήµης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows

Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3. Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Μετάδοση εδοµένων και ίκτυα υπολογιστών ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 3 Σύνδεση υπολογιστών στα Windows Όπως γνωρίζουµε από προηγούµενες τάξεις, κάθε υπολογιστής PC διαθέτει τουλάχιστον µία παράλληλη θύρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP

ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP ΑΣΚΗΣΗ 7 FLIP - FLOP Αντικείμενο της άσκησης: Η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των Flip Flop. Flip - Flop Τα Flip Flop είναι δισταθή λογικά κυκλώματα με χαρακτηριστικά μνήμης και είναι τα πλέον βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ ATMEL AVR8 ΠΟΡΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ATMEL AVR Atmega16 Χαρακτηριστικά Μικροελεγκτής 8-bit υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης Προοδευμένη αρχιτεκτονική RISC (Reduced instruction

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και σχεδίαση µιας υποτυπώδους κεντρικής µονάδας επεξεργασίας στα 32 µπιτ.

Μελέτη και σχεδίαση µιας υποτυπώδους κεντρικής µονάδας επεξεργασίας στα 32 µπιτ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Μελέτη και σχεδίαση µιας υποτυπώδους κεντρικής µονάδας επεξεργασίας στα 32 µπιτ mode mode(0) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εµµανουήλ Καπαρού Επιβλέπων : ρ Μηχ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών

Α.Ε.Μ : 3203. Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Ονοματεπώνυμο Α.Ε.Μ : 3203 : Ιωακείμ Μαμάτας Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικής μονάδας με PLC Siemens S7-200, για την προσομοίωση βιομηχανικών εφαρμογών Σκοπός της πτυχιακής Εισαγωγή στον αυτοματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής

Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Σχεδίαση κυκλωμάτων ακολουθιακής λογικής Βασικές αρχές Σχεδίαση Latches και flip-flops Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 Ακολουθιακή

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS Αρχή λειτουργίας των Αναλογικών και ψηφιακών Παλμομετατροπεων Ο παλμός οδήγησης ενός παλμομετατροπέα, με αναλογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: X. ΧΟΥΣΙ ΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: X. ΧΟΥΣΙ ΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: X. ΧΟΥΣΙ ΗΣ ΤΙΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙΤΟ MIDI ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (BAUD RARE 31 250 bps) ΟΜΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΚΟΠΕΣ (INTERRUPTS) ΟΙ ΙΑΚΟΠΕΣ ΕΙΝΑΙ «ΣΥΜΒΑΝΤΑ», ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ARDUINO Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

O επεξεργαστής: Η δίοδος δεδομένων (datapath) και η μονάδα ελέγχου (control)

O επεξεργαστής: Η δίοδος δεδομένων (datapath) και η μονάδα ελέγχου (control) O επεξεργαστής: Η δίοδος δεδομένων (datapath) και η μονάδα ελέγχου (control) 4 κατηγορίες εντολών: Σχεδίαση datapath Αριθμητικές-λογικές εντολές (add, sub, slt κλπ) R Type Εντολές αναφοράς στη μνήμη (lw,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (1 η σειρά διαφανειών)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (1 η σειρά διαφανειών) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Δρ. Δ. Λαμπάκης (1 η σειρά διαφανειών) Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα, ιδιαίτερα τα ψηφιακά χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση λογικών συναρτήσεων και την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

5 η Θεµατική Ενότητα : Μνήµη & Προγραµµατιζόµενη Λογική. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός

5 η Θεµατική Ενότητα : Μνήµη & Προγραµµατιζόµενη Λογική. Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός 5 η Θεµατική Ενότητα : Μνήµη & Προγραµµατιζόµενη Λογική Επιµέλεια διαφανειών: Χρ. Καβουσιανός Μνήµη Η µνήµη καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος ενός υπολογιστικού συστήµατος Δύο τύποι: ROM - RAM RΟΜs CPU

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 13 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΟΡΓΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 2 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

DIMMER PACK A 1002 D

DIMMER PACK A 1002 D DIMMER PACK A 1002 D ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER 6 ΚΑΝΑΛΙΑ 3kW ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 3 ΦΑΣΕΙΣ 220-240AC + ΟΥΔΕΤΕΡΟ + ΓΕΙΩΣΗ 1 ΦΑΣΗ + ΟΥΔΕΤΕΡΟ + ΓΕΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: ΜΕ ΒΥΣΜΑ 5ΠΟΛ. CEE17 5X32A

Διαβάστε περισσότερα

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Τεχνολογίες Κύριας (και η ανάγκη για χρήση ιεραρχιών μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης i Στα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ F3-9000 ΜΕ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΟ ΟΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac 1.-2.-3. ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΟΤΕΡ 380Vac ΦΑΣΕΙΣ. 4. ΟΥ ΕΤΕΡΟΣ ΜΟΤΕΡ. 5. ΓΕΙΩΣΗ ΜΟΤΕΡ. ΕΙΣΟ ΟΣ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΥ PIC16F887

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΥ PIC16F887 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΟΥ PIC16F887 EEPROM: H μνήμη EEPROM (Εlactrically Erasable Programmable Read Only Memory) είναι μία μνήμη η οποία εγγράφεται ηλεκτρικά και διατηρεί τα δεδομένα της ακόμα και μετά την απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122 Θερµιδοµετρητές διαιρούµενοι Υπολογιστική µονάδα WR classic S Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Dach Equipment Μον. Ε.Π.Ε Καραολή & ηµητρίου 1 17562 Π.Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Πίνακας 1. Μοντέλα Inverters IP20 380-480V ±10% - 3 Phase Input Αριθμός Μοντέλου με φίλτρο KW Έξοδος Ρεύματος (Α) Frame Size ODL-2-24400-3KF42 4 9.5 2 ODL-2-34055-3KF42

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11

Τελευταία(μεταβολή:(Αύγουστος(2013( 11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Χ.Γ.ΜΠΑΧΑΡΙΔΗΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Ο παλμογράφος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο που θα συναντήσει ένας φοιτητής στα εργαστήρια ηλεκτρισμού. Η πλήρης εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

3 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 215 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική»

Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Εργαστηριακές σημειώσεις για το μάθημα: «Εισαγωγή στην Μηχατρονική» Τμήμα Μηχανολογίας Δρ. Φασουλάς Γιάννης, jfasoulas@staff.teicrete.gr Τ.Ε.Ι. Κρήτη, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Ηράκλειο Κρήτης, (2013)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2. 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2008 Α. ΣΚΟΔΡΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΗ21 ΟΣΣ#2 14 Δεκ 2008 ΠΑΤΡΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 7-segment display 7-segment display 7-segment display Αποκωδικοποιητής των 7 στοιχείων (τμημάτων) (7-segment decoder) Κύκλωμα αποκωδικοποίησης του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρητες (Registers) Μετρητες (Counters)

Καταχωρητες (Registers) Μετρητες (Counters) Καταχωρητες (Registers) Μετρητες (Counters) Καταχωρητής (register) Ομαδα από flip-flops μαζί με συνδυαστικο κυκλωμα για εκτελεση διαφορων λειτουργιων όπως μεταφορα, αποθηκευση και επεξεργασια πληροφοριων.

Διαβάστε περισσότερα

βαθµίδων µε D FLIP-FLOP. Μονάδες 5

βαθµίδων µε D FLIP-FLOP. Μονάδες 5 Κεφάλαιιο: 6 ο Τίίτλος Κεφαλαίίου:: Μανταλωτές & Flip Flop (Ιούνιος 2004 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Να σχεδιάσετε καταχωρητή δεξιάς ολίσθησης τεσσάρων βαθµίδων µε D FLIP-FLOP. Μονάδες 5 (Ιούνιος 2005 ΤΕΕ Ηµερήσιο)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα