PLATELIA EBV-VCA IgM 72936

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PLATELIA EBV-VCA IgM 72936"

Transcript

1 PLATELIA EBV-VCA IgM Δοκιμές ΕΝΖΥΜΙΚΟΣ ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Ig ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ EPSTEIN- BARR (ΙΙΚΟ ΚΑΨΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ) ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2- ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 3- ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 4- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ 5- ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 7- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 8- ΔΕΙΓΜΑΤΑ 9- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 10- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 11- ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 12- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το παρόν κιτ ανοσοπροσδιορισμού προορίζεται για τον ποιοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων IgM έναντι του καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein-Barr (EBV-VCA) στον ανθρώπινο ορό. Η δοκιμή Platelia EBV-VCA IgM μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα οροδιαγνωστικά τεστ για τον ιό Epstein- Barr (Platelia EBV-VCA IgG, Platelia EB-NA-1 IgG and Platelia EBV-EA-D IgG) ως επικουρικό μέσο για τη διάγνωση της λοιμώδους μονοπυρήνωσης. 2- ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Ο ιός Epstein-Barr (EBV) είναι ένα κοινό ανθρώπινο παθογόνο που προσβάλλει ποσοστό 80 % του ενήλικου πληθυσμού στις ΗΠΑ. Από την ανακάλυψη του ιού Epstein-Barr το 1964 και μετά, ο EBV συσχετίζεται αιτιολογικά με αυξανόμενο αριθμό ανθρώπινων ασθενειών, όπως η λοιμώδης μονοπυρήνωση. Ο ιός EBV συσχετίζεται επίσης με λέμφωμα εκ B κυττάρων σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, περιλαμβανομένων ασθενών με μοσχεύματα και πασχόντων από AIDS. Ο ιός EBV έχει ταξινομηθεί στην οικογένεια του ιού του έρπητα βάσει της χαρακτηριστικής μορφολογίας του. Όλοι οι ιοί του έρπητα είναι ικανοί να προκαλέσουν λανθάνουσα λοίμωξη στους ξενιστές τους. Η λοιμώδης μονοπυρήνωση (IM) είναι μια οξεία, αυτοπεριοριζόμενη λεμφοϋπερπλαστική νόσος που προκαλείται από τον ιό EBV. Παρά το γεγονός ότι η πρωτοπαθής λοίμωξη από EBV κατά την παιδική ηλικία είναι συνήθως ασυμπτωματική, ποσοστό από 50 έως 75% των πρωτοπαθών λοιμώξεων από τον ιό σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες οδηγεί σε εμφανή κλινική ασθένεια, όπως η λοιμώδης μονοπυρήνωση, με τα ακόλουθα συμπτώματα: πυρετός, φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, λεμφαδενοπάθεια, αδιαθεσία, κεφαλαλγία, μυαλγία, σπληνομεγαλία και ηπατομεγαλία, εξανθήματα και λευκοκυττάρωση. Η μόλυνση από EBV προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων σε τέσσερα διαφορετικά σύμπλοκα: Πυρηνικό αντιγόνο (EBNA) που προκαλείται από τον ιό EBV, Πρώιμο αντιγόνο (EA) που προκαλείται από τον ιό EBV, Καψιδικό αντιγόνο (VCA) και Μεμβρανικό Αντιγόνο (MA) που προκαλούνται από τον ιό EBV. Το σύμπλοκο EA διακρίνεται σε δύο συστατικά μέρη που περιλαμβάνουν το EA-D (διάχυτο μέρος) και το EA-R (περιορισμένο μέρος). Τα αντισώματα IgM του VCA είναι ανιχνεύσιμα από τα πρώιμα στάδια της ασθένειας. Τα επίπεδα των αντισωμάτων αυξάνονται κατά τα αρχικά στάδια, κορυφώνονται μετά από 3-4 εβδομάδες και, στη συνέχεια, μειώνονται σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα. 3- ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Οι τεχνικές ενζυμικού ανοσοπροσροφητικού προσδιορισμού (ELISA) της Bio-Rad βασίζονται στην ικανότητα των βιολογικών υλικών, (π.χ. αντιγόνων) να προσροφώνται σε επιφάνειες από πλαστικό, όπως το πολυστυρένιο (στερεά φάση). Το κιτ Platelia EBV-VCA IgM χρησιμοποιεί την τεχνολογία ELISA με την οποία ένα αντιγόνο VCA κεκαθαρμένο μέσω χρωματογραφίας συγγένειας δεσμεύεται στις κοιλότητες μιας μικροπλακέτας. Όταν τα δεσμευμένα στη στερεά φάση αντιγόνα έρχονται σε επαφή με ορό ασθενούς, τότε το ειδικό για το αντιγόνο αντίσωμα δεσμεύεται, εφόσον είναι παρόν, από το αντιγόνο στη στερεά φάση σχηματίζοντας σύμπλοκα αντιγόνου-αντισώματος. Χρησιμοποιείται διάλυμα προεπεξεργασίας ορού για την αποτροπή της παρεμβολής που ενδέχεται να προκληθεί από τα IgG και IgM-RF. Τα μη δεσμευμένα αντισώματα απομακρύνονται μέσω έκπλυσης. Στη συνέχεια προστίθεται συζυγές αντι-ανθρώπινων IgM αίγας και ραφανιδικής υπεροξειδάσης το οποίο δεσμεύεται από τα σύμπλοκα αντισώματος-αντιγόνου. Το πλεονάζον συζυγές εκπλένεται και ακολουθεί η προσθήκη τετραμεθυλβενζινδίνης (TMB) ως υποστρώματος. Εάν στον ορό του ασθενή υπάρχει ειδικό IgM αντίσωμα για το αντιγόνο EBV-VCA, τότε αναπτύσσεται μια κυανή χρώση. Με τη διακοπή της ενζυμικής αντίδρασης μετά από προσθήκη H 2 SO4 1N, τα περιεχόμενα των κοιλοτήτων χρωματίζονται κίτρινα. Το χρώμα, το οποίο είναι ανάλογο της συγκέντρωσης των αντισωμάτων στον ορό, μπορεί να υποβάλλεται σε ανάγνωση με κατάλληλο φασματοφωτόμετρο ή με συσκευή ανάγνωσης μικροκοιλοτήτων πλακετών ELISA. Η ευαισθησία, η ειδικότητα και η αναπαραγωγιμότητα της τεχνικής προσδιορισμού ELISA μπορεί να είναι συγκρίσιμη με άλλες ορολογικές δοκιμές για αντισώματα, όπως η μέθοδος ανοσοφθορισμού, η δοκιμασία καθήλωσης του συμπληρώματος, η εξέταση αιμοσυγκόλλησης και οι ανοσοπροσδιορισμοί.

4 4- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ Όλα τα αντιδραστήρια προορίζονται αποκλειστικά για διαγνωστική χρήση in vitro R1 R2 R3 R4a R4b R5 R6 R7 R9 R10 Ετικέτα Φύση των αντιδραστηρίων Παρουσίαση Μικροπλακέτα: 12 ταινίες (των 8 κοιλοτήτων έκαστη) επιχρισμένες με αδρανοποιημένο και κεκαθαρμένο με Microplate μέθοδο ανοσολογικής συγγένειας καψιδικό αντιγόνο EBV 1 (gp125), που φυλάσσεται σε θήκη αλουμινίου με αποξηραντικό υλικό/ δείκτη υγρασίας. Concentrated Συμπυκνωμένο διάλυμα πλύσης (20x) : Washing Ρυθμιστικό διάλυμα Tris (ph 7,2 ± 0,2) με 1% Tween x 50 ml Solution (20x) Συντηρητικά : Proclin 300 (0,1%). Non reactive control Positive Control I Positive Control II Calibrator Conjugate Diluent II Chromogen TMB Stopping Solution Μάρτυρας (ανθρώπινος) μη αντιδρών στα αντιςώματα IgM αντι-ebv-vca Αρνητικός στα αντισώματα HBs Ag, HIV-1, HIV-2 και HCV. Συντηρητικά : αζίδιο του νατρίου (< 0,1%) και πενικιλίνη/στρεπτομυκίνη (0,01%) Μάρτυρας I (ανθρώπινος) θετικός στα αντισώματα IgG αντι-ebv-vca Αρνητικός στα αντισώματα HBs Ag, HIV-1, HIV-2 και HCV. Συντηρητικά : αζίδιο του νατρίου (< 0,1%) και Πενικιλίνη/στρεπτομυκίνη (0,01%) Μάρτυρας II (ανθρώπινος) θετικός στα αντισώματα IgM αντι-ebv-vca Αρνητικός στα αντισώματα HBs HIV-1, HIV-2 και HCV. Συντηρητικά : αζίδιο του νατρίου (< 0,1%) και Πενικιλίνη/στρεπτομυκίνη (0,01%) Βαθμονομητής (ανθρώπινος) για αντισώματα IgM αντι- EBV-VCA, με ειδικό για το κιτ παράγοντα που αναγράφεται στην εξωτερική ετικέτα της συσκευασίας. Αρνητικός στα αντισώματα HBs HIV-1, HIV-2 και HCV Συντηρητικά : αζίδιο του νατρίου (< 0,1%) και Πενικιλίνη/στρεπτομυκίνη (0,01%) Συζυγές (Έτοιμο προς χρήση): αντιανθρώπινα αντισώματα IgM αίγας συζευγμένα με ραφανιδική υπεροξειδάση. Συντηρητικά : Proclin 300 (0,1%) και γενταμυκίνη Αραιωτικό II: έτοιμο για χρήση ρυθμιστικό διάλυμα (ph7,5) με σταθεροποιητές πρωτεΐνης. Περιέχει αντι-ανθρώπινα IgG αίγας/προβάτου για την απομάκρυνση των ανταγωνιστικών IgG με προσρόφηςη ορού. Συντηρητικά: Proclin 300 (0,1%) Διάλυμα Χρωμογόνου/Υποστρώματος (έτοιμο προς χρήση): Τετραμεθυλβενζινδίνη (TMB). Το αντιδραστήριο θα πρέπει να παραμένει κλειςτό όταν δεν χρησιμοποιείται, διαφορετικά υπάρχει περίπτωςη να σχηματιστεί ίζημα στις κοιλότητες της αντίδρασης. Διάλυμα διακοπής (έτοιμο προς χρήση): Θειικό οξύ 1Ν Φύλλο για την καταγραφή των εργασιών του προσδιορισμού 1 x 0,4 ml 1 x 0,4 ml 1 x 0,4 ml 1 x 0,4 ml 1 x 16 ml 2 x 45 ml 1 x 15 ml 1 x 15 ml

5 5 - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προφυλάξεις Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τη σωστή εφαρμογή των ακόλουθων Ορθών Εργαστηριακών Πρακτικών: Μην χρησιμοποιείτε αντιδραστήρια των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει. Μην αναμιγνύετε αντιδραστήρια από διαφορετικές παρτίδες κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης δοκιμής. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η χρησιμοποίηση παρτίδων διαφορετικών από εκείνες που περιλαμβάνονται στο κιτ επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται η ίδια παρτίδα κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης δοκιμής: διάλυμα πλύσης (R2), διάλυμα Χρωμογόνου/Υποστρώματος (R9) και διάλυμα διακοπής (R10). Τα αντιδραστήρια αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται με τα Platelia EBV-VCA IgG, Platelia EBV-EA-D IgG και Platelia EB-NA-1 IgG του καταλόγου μας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας. Πριν από τη χρήση, είναι απαραίτητο να αναμένετε 30 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθούν τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία δωματίου. Προβείτε προσεκτικά σε ανασύσταση των αντιδραστηρίων ώστε να αποφευχθεί τυχόν μόλυνση. Μην διεξάγετε τη δοκιμή παρουσία δραστικών ατμών (όξινων, αλκαλικών ατμών και ατμών αλδεΰδης) ή σκόνης που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την ενζυμική δράση του συζυγούς. Χρησιμοποιείται υαλικά καλά πλυμένα και ξεπλυμένα με απιονισμένο νερό ή, κατά προτίμηση, υλικό μίας χρήσης. Μην αφήνετε τη μικροπλακέτα να στεγνώσει κατά το διάστημα που παρεμβάλλεται από τον τερματισμό της διαδικασίας πλύσης έως την κατανομή του αντιδραστηρίου. Η ενζυμική αντίδραση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μεταλλικά ιόντα. Για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει να επιτρέπεται η επαφή κανενός μεταλλικού στοιχείου με τα διάφορα διαλύματα συζυγούς ή υποστρώματος. Το διάλυμα Χρωμογόνου/Υποστρώματος πρέπει να είναι άχρωμο. Η παρουσία χρώματος υποδηλώνει ότι το αντιδραστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να αντικατασταθεί. Χρησιμοποιείτε νέο επιστόμιο πιπέτας για κάθε δείγμα. Η πλύση της μικροπλακέτας είναι σημαντικό μέρος της διαδικασίας: τηρείτε τον συνιστώμενο αριθμό κύκλων πλύσης και βεβαιωθείτε ότι οι κοιλότητες γεμίζονται πλήρως και, εν συνεχεία, αδειάζονται εντελώς. Η ανεπαρκής πλύση μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή αποτελέσματα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το ίδιο δοχείο για να κατανείμετε το διάλυμα συζυγούς και ανάπτυξης. Ελέγχετε την ακρίβεια και τη σωστή λειτουργία των πιπετών και του λοιπού εξοπλισμού. Μην τροποποιείτε τη διαδικασία του προσδιορισμού Οδηγίες για την υγιεινή και την ασφάλεια Όλα τα παρεχόμενα αντιδραστήρια προορίζονται για διαγνωστική χρήση in vitro. Κατά τον χειρισμό αντιδραστηρίων, φοράτε γάντια μίας χρήσης. Μην αναρροφάτε με το στόμα. Το υλικό ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των αντιδραστηρίων υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε μη αντιδρών στο επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β (HBS Ag), στα αντισώματα του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) και στους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (anti-hiv1 και anti-hiv2). Δεδομένου ότι καμία μέθοδος δεν μπορεί να εγγυηθεί με απόλυτη βεβαιότητα την απουσία μολυσματικών παραγόντων, συνιστάται ο χειρισμός των αντιδραστηρίων ανθρώπινης προέλευσης και των δειγμάτων των ασθενών ως ικανών να μεταδώσουν μολυσματικές ασθένειες Οποιοδήποτε υλικό έρχεται σε απευθείας επαφή με δείγματα ή αντιδραστήρια ανθρώπινης προέλευσης, καθώς και με διαλύματα πλύσης, πρέπει να θεωρείται μολυσματικό υλικό. Αποφεύγετε το πιτσίλισμα των δειγμάτων ή των διαλυμάτων τα οποία περιέχουν δείγματα. Τυχόν λεκέδες από πιτσίλισμα πρέπει να ξεπλένονται με λευκαντικό αραιωμένο κατά 10 %. Εάν το μολυσματικό ρευστό είναι οξύ, οι λεκέδες πρέπει αρχικά να αδρανοποιούνται με διττανθρακικό νάτριο και στη συνέχεια να καθαρίζονται με λευκαντικό και να στεγνώνονται με απορροφητικό χαρτί. Το υλικό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό πρέπει να απορρίπτεται στο ειδικό δοχείο που προβλέπεται για μολυσμένα απορρίμματα.

6 Τα δείγματα, τα αντιδραστήρια ανθρώπινης προέλευσης, καθώς και το μολυσμένο υλικό και τα μολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται μετά από απολύμανση. - είτε μέσω εμβάπτισης σε λευκαντικό τελικής συγκέντρωσης 5 % σε υποχλωριώδες νάτριο επί 30 λεπτά, - είτε μέσω αποστείρωσης σε κλίβανο στους 121 C επί τουλάχιστον 2 ώρες. Η αποστείρωση σε κλίβανο στους 121 C επί τουλάχιστον μία ώρα αποτελεί την καλύτερη μέθοδο αδρανοποίησης των ιών HIV και ηπατίτιδας Β. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ. Τα χημικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τις Ορθές Εργαστηριακές Πρακτικές. Αποφεύγετε κάθε επαφή του ρυθμιστικού διαλύματος υποστρώματος, του χρωμογόνου και του διαλύματος διακοπής της αντίδρασης με το δέρμα ή τον βλεννογόνο (κίνδυνος τοξικότητας, ερεθισμού και εγκαυμάτων) Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του νατρίου ως συντηρητικό. Το αζίδιο του νατρίου ενδέχεται να αντιδράσει με τις υδραυλικές σωληνώσεις του εργαστηρίου και να σχηματίσει αζίδια χαλκού ή μολύβδου. Αυτά τα αζίδια είναι εκρηκτικά. Για την αποφυγή του σχηματισμού αζιδίων, ξεπλένετε τους σωλήνες με άφθονο νερό κάθε φορά που απορρίπτετε στον νιπτήρα διαλύματα που περιέχουν αζίδιο, κατόπιν αδρανοποίησης. Το έντυπο σχετικά με την ασφάλεια διατίθεται κατόπιν παραγγελίας. Xi-Ερεθιστικό Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν ProClin 300 < 1,5% R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα S28-37: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Φοράτε κατάλληλα γάντια 6- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ Περιστροφικός αναμικτήρας. Συσκευή ανάγνωσης μικροπλακετών εξοπλισμένη με φίλτρα 450 nm (*). Δοχείο απορριμμάτων για προϊόντα που ενέχουν βιολογικό κίνδυνο. Υποχλωριώδες νάτριο (λευκαντικό) και διττανθρακικό νάτριο. Απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Βαθμονομημένοι κύλινδροι. Γάντια μίας χρήσης από λάτεξ. Διόπτρες ή προστατευτικά γυαλιά. Απορροφητικό χαρτί. Αυτόματες ή ημιαυτόματες πιπέτες ή πολυπιπέτες μεταβλητού ή σταθερού όγκου για τη μέτρηση και την κατανομή 10, 100 και 1000 µl. Χειροκίνητη, ημιαυτόματη ή αυτόματη συσκευή πλύσης μικροπλακετών (*). Σωλήνες μίας χρήσης. (*) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που συνιστάται από το τεχνικό μας τμήμα, επικοινωνήστε με την εταιρία μας. 7- ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Το κιτ θα πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 2 και 8 C έως την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία (εκτός εάν υπάρχουν ειδικές οδηγίες). Πριν από τη χρήση, αφήνετε τα αντιδραστήρια να σταθεροποιούνται σε θερμοκρασία δωματίου (+21 έως 25 C). Τοποθετείτε εκ νέου όλα τα αντιδραστήρια στο ψυγείο αμέσως μετά τη χρήση.

7 1) Αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση Αντιδραστήριο 1 (R1): μικροπλακέτα Κάθε δίσκος που περιέχει 12 ταινίες είναι συσκευασμένος σε σακούλα σφραγισμένη με ταινία αλουμινίου. Κόψτε τη σακούλα με ψαλίδι ή νυστέρι 0,5-1 cm επάνω από την ταινία. Επανατοποθετήστε αμέσως τις αχρησιμοποίητες ταινίες εντός της σακούλας. Κλείστε ξανά με προσοχή τη σακούλα και φυλάξτε την σε θερμοκρασία 2 έως 8 C. Κατ αυτόν τον τρόπο οι ταινίες παραμένουν σταθερές για 1 μήνα. Αντιδραστήριο 3 (R3): μη αντιδρών μάρτυρας Αντιδραστήριο 4a (R4a): θετικός μάρτυρας I Αντιδραστήριο 4b (R4b): θετικός μάρτυρας II Αντιδραστήριο 5 (R5): βαθμονομητής Αντιδραστήριο 6 (R6): συζυγές Αντιδραστήριο 7 (R7): αραιωτικό II Αντιδραστήριο R9 (R9): Διάλυμα χρωμογόνου/υποστρώματος Αντιδραστήριο 10 (R10): διάλυμα διακοπής της αντίδρασης 2) Αντιδραστήρια προς ανασύσταση Αντιδραστήριο 2 (R2): διάλυμα πλύσης συμπυκνωμένο 20 φορές Αραιώστε 50 ml του συμπυκνωμένου κατά 20 φορές διαλύματος πλύσης σε 1,0 l απεσταγμένου και/ή απιονισμένου νερού ούτως ώστε να προκύψει διάλυμα έτοιμο προς χρήση. Αναμείξτε καλά. Μετά την αραίωση, μπορείτε να αποθηκεύετε στους 2 έως 8 C για διάστημα 5 ημερών. 8- ΔΕΙΓΜΑΤΑ Συλλέξτε δείγμα αίματος σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές. Στη δοκιμή υποβάλλονται μη αραιωμένα δείγματα. Για την αποφυγή αιμόλυσης, διαχωρίστε το συντομότερο δυνατόν τον ορό από το πήγμα ή τα ερυθροκύτταρα. Τυχόν εκτεταμένη αιμόλυση ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις της δοκιμής. Τα δείγματα που περιέχουν συσσωματώματα πρέπει να καθαρίζονται με φυγοκέντρηση πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής. Τα αιωρημένα συσσωματώματα ή σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν πλασματικά θετικά αποτελέσματα. Τα δείγματα μπορούν να φυλάσσονται στους 2 έως 8 C εφόσον ο προσδιορισμός διεξάγεται εντός 5 ημερών, ή μπορούν να καταψύχονται στους -20 C για αρκετούς μήνες. Αποφεύγετε τους επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύξης/απόψυξης. Εάν τα δείγματα προορίζονται για μεταφορά, τότε πρέπει να συσκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με τη μεταφορά αιτιολογικών παραγόντων. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡΛΙΠΑΙΜΙΚΟΥΣ, ΙΚΤΕΡΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΥΠΕΡΑΙΜΟΛΥΣΗ Ή ΟΡΟΥΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ.. 9- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Τηρείτε πιστά την προτεινόμενη διαδικασία. Για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της δοκιμής, χρησιμοποιείτε τον βαθμονομητή και τους μάρτυρες σε κάθε σειρά προσδιορισμών. Τηρείτε την ακόλουθη Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική: 1. Καθορίστε προσεκτικά το σχέδιο κατανομής των δειγμάτων και της διαδικασίας ταυτοποίησης. 2. Προετοιμάστε το αραιωμένο διάλυμα πλύσης (R2) (Βλ. ενότητα 7). 3. Αφαιρέστε τη θήκη των δίσκων και τις ταινίες (R1) από την προστατευτική σακούλα. Εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό των επιχρισμένων με αντιγόνο ταινιών εντός του πλαισίου των μικροκοιλοτήτων. Προβλέψτε 1 κοιλότητα για το τυφλό αντιδραστήριο, 3 κοιλότητες για τον βαθμονομητή, και 1 κοιλότητα για κάθε αρνητικό, θετικό I και θετικό II μάρτυρα.

8 4. Όλα τα δείγματα, οι μάρτυρες και ο βαθμονομητής πρέπει να υποβάλλονται σε περιδίνηση (ανάδευση) πριν από τη χρήση. Αραιώστε τα δείγματα της δοκιμής, τον βαθμονομητή, τους αρνητικούς και τους θετικούς μάρτυρες σε αναλογία 1:81 (λ.χ. 10 µl µl) προσθέτοντας το αραιωτικό δείγματος II R7 σε δοκιμαστικούς σωλήνες αραίωσης ή σε πλακέτα αραίωσης. 5. Κατανείμετε 100 µl κάθε αραιωμένου βαθμονομητή, μάρτυρα ή δείγματος ασθενούς σε κάθε κοιλότητα. Κατανείμετε 100 µl του αραιωτικού δείγματος II (R7) στην πρώτη κοιλότητα που προορίζεται για το τυφλό αντιδραστήριο. 6. Επωάστε τη μικροπλακέτα επί 30 λεπτά ± 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (21-25 C). 7. Αναρροφήστε τα περιεχόμενα όλων των κοιλοτήτων στο ειδικό δοχείο απορριμμάτων που προβλέπεται για προϊόντα που ενέχουν βιολογικό κίνδυνο (περιέχουν υποχλωριώδες νάτριο). Προσθέστε αμέσως τουλάχιστον 300 µl διαλύματος πλύσης σε κάθε κοιλότητα. Αναρροφήστε ξανά. Επαναλάβετε τη διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές (τουλάχιστον 5 πλύσεις συνολικά). Εάν χρειασθεί, στεγνώστε τη μικροπλακέτα αναποδογυρίζοντάς την επάνω σε απορροφητικό χαρτί. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία ακόμη και εάν χρησιμοποιείτε αυτόματη συσκευή πλύσης. 8. Κατανείμετε 100 µl του έτοιμου προς χρήση συζυγούς (R6) σε όλες τις κοιλότητες. 9. Επωάστε τη μικροπλακέτα επί 30 λεπτά ± 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (21-25 C). 10. Εκκενώστε όλες τις κοιλότητες με αναρρόφηση και προβείτε σε 5 πλύσεις, όπως περιγράφεται παραπάνω. 11. Κατανείμετε γρήγορα 100 µl διαλύματος χρωμογόνου/υποστρώματος (R9) σε κάθε κοιλότητα. 12. Αφήστε την αντίδραση να εξελιχθεί στο σκοτάδι επί 10 ± 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (21-25 C). Μην χρησιμοποιείτε κολλητική ταινία κατά τη διάρκεια αυτής της επώασης. Το διάλυμα χρωμογόνου/υποστρώματος παίρνει κυανή απόχρωση στις κοιλότητες που περιέχουν ανιχνεύσιμα επίπεδα αντισωμάτων IgM. 13. Προσθέστε 100 µl διαλύματος διακοπής της αντίδρασης σε κάθε κοιλότητα. Ανακινείστε κτυπώντας απαλά την πλακέτα. Η προσθήκη του διαλύματος διακοπής της αντίδρασης προκαλεί μεταβολή του χρώματος από κυανό σε κίτρινο. 14. Περιμένετε 5 λεπτά τουλάχιστον προτού προβείτε σε ανάγνωση. Σκουπίστε προσεκτικά τη βάση της πλακέτας. Σε μήκος κύματος 450 nm, μηδενίστε την ένδειξη της συσκευής ανάγνωσης στο τυφλό αντιδραστήριο και μετρήστε την οπτική πυκνότητα κάθε κοιλότητας. Η ανάγνωση της πλακέτας θα πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός 30 λεπτών από την προσθήκη του διαλύματος διακοπής της αντίδρασης (οι ταινίες πρέπει πάντα να φυλάσσονται μακριά από το φως πριν από την ανάγνωση). 15. Ελέγξατε εάν σε όλα τα αποτελέσματα, οι τιμές ανάγνωσης είναι σύμφωνες προς το σχέδιο της κατανομής πλακετών και δειγμάτων και το σχέδιο ταυτοποίησης. 10- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1) Υπολογισμός της μέσης τιμής οπτικής πυκνότητας 1. Μέση οπτική πυκνότητα του βαθμονομητή οριακής τιμής Υπολογίστε τη μέση τιμή της οπτικής πυκνότητας του βαθμονομητή οριακής τιμής βάσει των τριών τιμών οπτικής πυκνότητας που προσδιορίστηκαν για τον βαθμονομητή R5. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από αυτές εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη από 15 % της μέσης τιμής, αγνοήστε την και υπολογίστε τον μέσο όρο των δύο άλλων τιμών. 2. Συντελεστής Διόρθωσης Για κάθε παρτίδα κιτ προσδιορίζεται ένας Συντελεστής Διόρθωσης των ημερήσιων διακυμάνσεων που σημειώνονται στις δραστηριότητες προσδιορισμού και οι οποίες αποδίδονται στη θερμοκρασία δωματίου και στον χρόνο διεξαγωγής του προσδιορισμού. Ο Συντελεστής Διόρθωσης αναγράφεται στο φιαλίδιο του βαθμονομητή.

9 3. Οριακή Τιμή Βαθμονομητή Για κάθε προσδιορισμό, υπολογίστε την οριακή τιμή του βαθμονομητή πολλαπλασιάζοντας τον Συντελεστή Διόρθωσης επί τη μέση οπτική πυκνότητα του βαθμονομητή οριακής τιμής που προσδιορίστηκε στο βήμα Τιμή ISR Για κάθε δείγμα, υπολογίστε τον λόγο ανοσολογικής κατάστασης (ISR) διαιρώντας την τιμή της οπτικής πυκνότητας του δείγματος με την οριακή τιμή του βαθμονομητή που υπολογίσατε στο βήμα 3. Παράδειγμα: Τιμές οπτικής πυκνότητας του βαθμονομητή = 0.380, 0.400, Μέση οπτική πυκνότητα βαθμονομητή = Συντελεστής διόρθωσης = 0.5 Οριακή τιμή του βαθμονομητή = 0,5 x 0,400 = 0,200 Οπτική πυκνότητα των ορών του ασθενούς = Τιμή ISR = 0.600/0.200 = ) Επικύρωση του προσδιορισμού 1. Η οπτική πυκνότητα του τυφλού αντιδραστηρίου (όταν διαβάζεται σε σχέση με τον αέρα) πρέπει να είναι < 0,150 στα 450 nm : OD RB < 0, Ο αρνητικός μάρτυρας R3 πρέπει να είναι 0,250 στα 450 nm (όταν διαβάζεται σε σχέση με το τυφλό αντιδραστήριο): OD R3 0, Κάθε βαθμονομητής R5 πρέπει να είναι 0,250 στα 450 nm (όταν διαβάζεται σε σχέση με το τυφλό αντιδραστήριο): OD R5 0, Ο θετικός μάρτυρας R4b πρέπει να είναι 0,500 στα 450 nm (όταν διαβάζεται σε σχέση με το τυφλό αντιδραστήριο): OD R4b 0, Οι τιμές ISR (Λόγος Ανοσολογικής Κατάστασης) για τον αρνητικό, τον θετικό I και τον θετικό II μάρτυρα (R3, R4a, R4b) πρέπει να εμπίπτουν στο αντίστοιχο εύρος τιμών που αναγράφεται στα φιαλίδια. Εάν οι τιμές αυτές δεν εμπίπτουν στο αντίστοιχο εύρος τιμών, η δοκιμή πρέπει να θεωρείται άκυρη και να επαναλαμβάνεται. 3) Ερμηνεία των αποτελεσμάτων Οι τιμές ISR (Λόγος Ανοσολογικής Κατάστασης) για τους ασθενείς ερμηνεύονται όπως περιγράφεται στη συνέχεια: Τιμή ISR Αποτελέσματα Ερμηνεία 0.90 Αρνητικό Μη σημαντικά επίπεδα ανιχνεύσιμων αντισωμάτων IgM έναντι του EBV-VCA Αμφιλεγόμενο Τα δείγματα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σε δοκιμή 1.10 Θετικός Σημαντικά επίπεδα ανιχνεύσιμων αντισωμάτων IgM έναντι του EBV- VCA. Θεωρούνται ως ενδεικτικά μιας τρέχουσας ή πρόσφατης λοίμωξης. 1. Στη συνέχεια παρατίθεται η συνιστώμενη μέθοδος αναφοράς των ληφθέντων αποτελεσμάτων: Τα ακόλουθα αποτελέσματα ελήφθησαν με τη δοκιμή Platelia EBV-VCA IgM. Οι τιμές που ελήφθησαν με διαφορετικές μεθόδους δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εναλλάξιμες. Το μέγεθος των αναφερόμενων επιπέδων IgM δεν μπορεί να συσχετίζεται με τίτλο τελικού σημείου.

10 2. Η ακρίβεια της ερμηνείας της λοίμωξης από τον EBV αποτελεί συνάρτηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις τέσσερις διακριτές τάξεις αντισωμάτων EBV που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή μιας συνολικής εικόνας της λοίμωξης από τον EBV. Πυρηνικό αντιγόνο (EB-NA) IgG που προκαλείται από τον ιό EBV, Early Antigen (EBV-EA) IgG (πρώιμο αντιγόνο) που προκαλείται από τον ιό EBV, Καψιδικό αντιγόνο IgG και IgM (EBV-VCA). Η ακρίβεια της ερμηνείας της λοίμωξης από τον EBV αποτελεί συνάρτηση των αποτελεσμάτων που παρέχουν τα προαναφερθέντα αντισώματα στο σύνολό τους, και ως εκ τούτου η διάγνωση δεν θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα μίας και μοναδικής δοκιμής. 3. Τα δείγματα που εξακολουθούν να παρέχουν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα μετά την επανειλημμένη υποβολή τους σε δοκιμή, θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου σε δοκιμή μέσω εναλλακτικής μεθόδου, π.χ. μέσω της τεχνικής ανοσοφθορισμού (IFA). Εάν τα αποτελέσματα παραμένουν ακόμη και με αυτήν τη δοκιμή αμφιλεγόμενα, πρέπει να λαμβάνεται και άλλο δείγμα. 4) Αναμενόμενες τιμές Οξεία Φάση Τα IgM EBV-VCA αναπτύσσονται ταχέως κατά την πρώιμη οξεία φάση και ανιχνεύονται πριν ή ταυτόχρονα με τα IgG έναντι του EBV-VCA, τα IgM έναντι του EB-NA-1 και τα ετερόφιλα αντισώματα. Τα IgM έναντι του EBV-VCA μειώνονται κατά την όψιμη φάση με τα IgM έναντι του EB-NA-1, αλλά τα IgG έναντι του EBV-VCA παραμένουν σταθερά. Μεταβατική Φάση Τα IgM έναντι του EBV-VCA έχουν περιοριστεί σε χαμηλά επίπεδα εγγίζοντας τα επίπεδα των IgG έναντι του EB-NA-1 τα οποία αρχίζουν να αυξάνονται. Τα IgG έναντι του EBV-VCA παραμένουν σταθερά. Φάση Ανάρρωσης Τα IgM έναντι του EBV-VCA κυμαίνονται από επίπεδα πολύ χαμηλά έως αρνητικά, ενώ τα IgG έναντι του EB-NA-1 αυξάνονται σε υψηλά επίπεδα. 5) Επιπολασμός Σύνολο 158 ορών προερχόμενων από φυσιολογικό πληθυσμό διαφόρων ηλικιών, φύλων και γεωγραφικών περιοχών των ΗΠΑ υποβλήθηκαν στη δοκιμή Platelia EBV-VCA IgM. Από τον προσδιορισμό με το κιτ Platelia EBV-VCA IgM προέκυψε θετικό ποσοστό της τάξεως του 2,5 % και το αμφιλεγόμενο ποσοστό ήταν 1,9 %. Η κατανομή των τιμών ISR της συγκεκριμένης μελέτης παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί. Κατανομή των τιμών ISR για φυσιολογικό πληθυσμό (n=158)

11 Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του φυσιολογικού πληθυσμού ανά ηλικιακές ομάδες: Ηλικία Αρνητικός Αμφιλεγόμενος Θετικός Σύνολο = Σύνολο ) Όρια χρήσης 1. Διαδικασίες ή πρακτικές άλλες από αυτές που περιγράφονται στο ένθετο της συσκευασίας μπορεί να οδηγήσουν σε αμφισβητήσιμα αποτελέσματα. Η μη επαναληψιμότητα των αντιδράσεων οφείλεται συνήθως σε: Ανεπαρκή πλύση των μικροπλακετών, Ακατάλληλο χρονισμό των σταδίων επώασης, Μόλυνση των αρνητικών δειγμάτων από ορό ή πλάσμα με υψηλό τίτλο αντισωμάτων, Μόλυνση του διαλύματος ανάπτυξης από οξειδωτικούς παράγοντες (λευκαντικό, μεταλλικά ιόντα ), Μόλυνση του διαλύματος διακοπής της αντίδρασης. Τυχόν μολυσμένοι, ικτερικοί, λιπαιμικοί οροί, οροί που έχουν υποστεί αιμόλυση ή οροί αδρανοποιημένοι με θερμότητα μπορούν να προκαλέσουν εσφαλμένα αποτελέσματα και ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγονται. Τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων δεν προσδιορίστηκαν για καμία άλλη θεμέλια ουσία πέραν του ορού. 2. Το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της παρούσας δοκιμής σε συνδυασμό με άλλα κλινικά ευρήματα και διαγνωστικές διαδικασίες. Ο παρών προσδιορισμός προορίζεται για την εκτίμηση της ανοσοαπόκρισης ώστε να εντοπιστεί πρωτοπαθής λοίμωξη ή επανενεργοποίηση του ιού. Δεν έχουν καθοριστεί τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων της δοκιμής όταν αυτή διεξάγεται σε ασθενείς με καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα, λέμφωμα Burkitt και άλλες λεμφαδενοπάθειες και νόσους που σχετίζονται με τον EBV, πέραν της σχετιζόμενης με τον EBV της μονοπυρήνωσης. Τα αποτελέσματα της υποβολής ορού προερχόμενου από ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς στη δοκιμή Platelia EBV-VCA IgM πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Δεν έχουν καθοριστεί τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων του παρόντος προσδιορισμού για δείγματα που προέρχονται από παιδιά. Η απουσία ανιχνεύσιμου αντισώματος IgM έναντι του EBV-VCA δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πρόσφατης ή τρέχουσας λοίμωξης. Δεν αποκλείεται το δείγμα να έχει συλλεχθεί πριν από την ανάπτυξη ανιχνεύσιμου αντισώματος. Εάν εξακολουθείτε να έχετε υπόνοιες για λοίμωξη από EBV, επαναλάβετε τη δοκιμή με δείγμα που θα λάβετε 5-7 ημέρες αργότερα. Συχνά όμως συμβαίνει να περιορίζονται οι συγκεντρώσεις αντισωμάτων IgM τη στιγμή της εμφάνισης των αποτελεσμάτων. Ειδικά IgG μπορεί να ανταγωνίζονται τα IgM σε ορισμένα σημεία, με αποτέλεσμα να προκύπτει πλασματικό αρνητικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, τυχόν ρευματοειδής παράγοντας παρουσία ειδικού IgG ενδέχεται να οδηγήσει σε πλασματική θετική αντίδραση. Τα αντι-ανθρώπινα IgG αίγας/προβάτου στο αραιωτικό ορού Plus περιορίζουν τα ανταγωνιστικά ειδικά αντισώματα IgG και ελαχιστοποιούν την παρεμβολή του ρευματοειδούς παράγοντα στα δείγματα. Έχει βρεθεί ότι ορισμένα αντιπυρηνικά αντισώματα προκαλούν πλασματική θετική αντίδραση σε ορισμένες δοκιμές ELISA.

12 11- ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 1 Σχετική Ευαισθησία και Ειδικότητα βάσει του Χαρακτηρισμού του Ορού Εκατόν εξήντα έξι επιλεγμένοι οροί υποβλήθηκαν σε δοκιμή που διενεργήθηκε σε κλινικό εργαστήριο. Οι οροί της μελέτης χαρακτηρίστηκαν οροαρνητικοί (δεν προέκυψαν ορολογικές ενδείξεις παλαιότερης ή τρέχουσας λοίμωξης από EBV), οξείς (παρουσία IgM έναντι του EBV-VCA και ετερόφιλων αντισωμάτων, απουσία IgG έναντι του EB-NA), ή οροθετικοί (παρουσία αντισωμάτων IgG έναντι του EBV-VCA και IgG έναντι του EB-NA, καμία ένδειξη για IgM έναντι του EBV-VCA ή ετερόφιλων αντισωμάτων, ενδεικτικών παλαιότερης λοίμωξης). Για τον χαρακτηρισμό του ορού χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές προσδιορισμού ELISA που διατίθενται στο εμπόριο. Η ευαισθησία, η ειδικότητα και η συμφωνία του προσδιορισμού προσδιορίστηκε βάσει αυτού του χαρακτηρισμού. Θεωρήθηκε ότι η απόκριση των IgM κατά του EBV- VCA θα έπρεπε να είναι αρνητική για τον οροαρνητικό ορό και τον ορό ανάρρωσης, και θετική για τον οξύ ορό. Τα αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Σχετική Ευαισθησία (Οξεία) = 37/38 = 97,4 % PLATELIA EBV-VCA IgM Οξύ EBV-VCA IgM + EB-NA IgG - Ετερόφιλο + Οροθετικό EBV-VCA IgG + EB-NA IgG + EBV-VCA IgM - Ετερόφιλο + Οροαρνητικό EBV-VCA IgG - EB-NA IgG - EBV-VCA IgM - Ετερόφιλο - Θετικό Διφορούμενο Αρνητικό Σύνολο % Διάστημα εμπιστοσύνης = 92.2 % % Σχετική Ειδικότητα (Οροαρνητικό) = 27/28 = 96.4 % 95 % Διάστημα εμπιστοσύνης Ειδικότητα (Οροθετικό) = 98/99 = 99.0 % 95 % Διάστημα εμπιστοσύνης = 97.0 % % Σχετική Συμφωνία = 162/165 = 98.2 % 95 % Διάστημα εμπιστοσύνης = 89,4 % % Σχετική = 96,1 % % Στους υπολογισμούς δεν συμπεριλήφθηκαν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Τα αμφιλεγόμενα αποτελέσματα δεν υποβλήθηκαν σε νέα δοκιμή. Δεν αναφέρθηκαν ως αμφιλεγόμενα. Τα διαστήματα εμπιστοσύνης 95 % υπολογίστηκαν με την κανονική μέθοδο. Επισημαίνεται ότι ο όρος "σχετική" αναφέρεται στη σύγκριση των αποτελεσμάτων του προσδιορισμού αυτού με τα αποτελέσματα παρόμοιου προσδιορισμού. Δεν επιχειρήθηκε συσχετισμός των αποτελεσμάτων του προσδιορισμού με την παρουσία ή την απουσία της νόσου. Δεν είναι δυνατό να γίνει καμία κρίση σχετικά με την ακρίβεια του προσδιορισμού σύγκρισης για την πρόβλεψη της νόσου.

13 2 Επαναληψιμότητα (Ακρίβεια στο πλαίσιο του ίδιου προσδιορισμού) Για την αξιολόγηση της ακρίβειας της δοκιμής Platelia EBV-VCA IgM, δοκιμάστηκαν τρεις οροί, δέκα φορές έκαστος, στην ίδια πλακέτα. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Ορός n Χ Τυπική Απόκλιση CV % Αρνητικός Ήπια θετικός Θετικός X = Μέση τιμή ISR S.D. = Τυπική Απόκλιση C.V. = Συντελεστής μεταβολής 3 Αναπαραγωγιμότητα (Ακρίβεια μεταξύ προσδιορισμών) Για την αξιολόγηση της ακρίβειας της δοκιμής Platelia EBV-VCA IgM, δοκιμάστηκαν τρεις οροί, δέκα φορές έκαστος, σε τρεις διαφορετικές ημέρες. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Ορός n Χ Τυπική Απόκλιση CV % Αρνητικός Ήπια θετικός Θετικός X = Μέση τιμή ISR S.D. = Τυπική Απόκλιση C.V. = Συντελεστής μεταβολής 4 Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα Προσδιορίστηκαν οροί που περιείχαν ανιχνεύσιμα με ELISA αντισώματα IgM του ιού του απλού έρπητα τύπων I & II (Herpes Simplex Virus I & II), του κυταρρομεγαλοϊού και του έρπητα ζωστήρα (Varicella- Zoster). Προσδιορίστηκαν επίσης οροί που περιείχαν ρευματοειδή παράγοντα (RF). Όλοι οι εναλλακτικοί προσδιορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τεστ προσδιορισμού ELISA που διατίθενται στο εμπόριο. Τα δεδομένα που συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί υποδεικνύουν ότι τα αντισώματα των ιών του έρπητα και οι οροί που περιέχουν RF δεν παρουσιάζουν διασταυρούμενη αντίδραση με το Platelia EBV-VCA IgM.

14 Μελέτη διασταυρούμενης αντιδραστικότητας με τη δοκιμή Platelia EBV-VCA IgM Ειδικότητα RF+ RF+ RF+ RF+ RF+ VZV IgM+ VZV IgM+ VZV IgM+ VZV IgM+ VZV IgM+ HSV 1 IgM+ HSV 1 IgM+ HSV 1 IgM+ HSV 1 IgM+ HSV 2 IgM+ HSV 2 IgM+ HSV 2 IgM+ HSV 2 IgM+ CMV IgM+ CMV IgM+ CMV IgM+ CMV IgM+ PLATELIA EBV-VCA IgM Εναλλακτικός προσδιορισμός XII- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Epstein, M.A., B.B. Achong, and Y.M. Barr Virus Particles in Cultured Lymphoblasts from Burkitt s Lymphoma. Lancet. 1: Epstein, M.A., Y.M. Barr, and B.G Achong Studies wilth Burkitt s Lymphoma. Wister Inst. Sympos. Monogr. 4: Schooley, R.T. and R. Dolin Epstein-Barr Virus (Infectious Mono- nucleosis), 2nd edition. In: Principles and Practices of Infectious Diseases. Mandell, G.L., R.G.Douglas, and J.E. Bennett, eds. John Wiley and Sons, New York. Pp Henle, W. and Henle G. Epstein-Barr Virus and Infectious Mononucleosis. Human Herpesvirus Infections. Glaser and Gottlieb-Stematsky, eds. Marcel Dekker, Inc. NR. Basel Tobi, M. and S.E. Straus Chronic Epstein-Barr Virus Diseas: A Workshop Held by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Ann. Intern. Med. 103 (6(pt. 1)): Birx, D. L., R.R. Redfield, and G. Tosarto Defective Regulation of Epstein-Barr Virus Infection in Patients with Aquired Immunodefiency Syndrome (AIDS) or AIDS-Related Disorders. New Eng. J. Med. 314 (14): Gottlieb-Sematsky, T. and Glaser, R Assocation of Epstein-Barr Virus with Neurological Diseases. Human Herpesvirus Infections. Glaser and Gottlieb-Sematsky, eds. Marcel Dekker, Inc., NR. Basel. 8. Henle, G., W. Henle and V. Diehl Relation of Burkitt s Tumor- Associated Herpes-Type Virus to Infectious Mononucleosis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 59: Henle G., and W. Henle The Virus as the Etiologic Agent of Infectious Mononucleosis. In: The Epstein-Barr Virus. Berlin Sprihger- Verlag. Pp Sumaya, C.V Infectious Mononucleosis and Other EBV Infections: Diagnostic Factors. Lab. Mgmt. Oct., pp Lenelle, E.T. and W. Henle Epstein-Barr Virus Infections: Clinical and Serological Features. Laboratory Mgmt. Oct., pp37-46.

15 12. Nikoskelainen, J. and P. Hanninen Antibody Response to Epstein- Barr Virus in Infectious Mononucleosis. Infect. Immun. 11: Sumaya, C.V Infectious Mononucleosis and other EBV Infections: Diagnostic Factors. Laboratory Management. pp Henle, W. and G. Henle Epstein-Barr Virus and Infectious Mononucleosis. New Eng. J. Med. 228: Engvall, E. and P. Perlman Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA. III. Quantitation of Specific Antibodies by Enzyme-Labeled Anti- Immunoglobulins in Antigen Coated Tubes. J. Immunol. 109: Van Weeman, B.K. and A.H.W.M. Schuurs Immunoassay Using Antigen-Enzyme Conjugates. FEBS Letter. 15: Engvall, E., and P. Perlman Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, (ELISA) Quantitative Assay of Immunoglobulin G. Immunochemistry. 8: Engvall, E. and P. Perlman Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA. In: Proteins of the Biological Fluids, H. Peeters, ed., Proceedings of the Nineteenth Colloquium, Brugge Oxford. Pergamon Press. p Engvall, E., K. Jonsson, and P. Perlman Enzyme- Linked Immunosorbent Assay. II. Quantitative Assay of Protein Antigen, Immunoglobulin-G, By Means of Enzyme-Labelled Antigen and Antibody- Coated Tubes. Biochem. Biophys. Acta., 251: CDC/NIH Interagency Working Group BioSafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. 3rd edition. U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service. pp Drew, W.L Diag. Med. 6: Lennete, E.T. Manual of Clinical Microbiology. 5th ed. Chapter Okano, M Clinical Microbiology Reviews. Epstein-Barr Virus and Human Diseases. Recent Advances in Diagnosis. Vol.1, p Baltz, M Identifying Stages of EBV Infection. In: American Clinical Lab. pp Ambinder, R.F., Mullen, M., Chang, Yung-Nien, Hayward, G.S., and Hayward, S.D Functional Domains of Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen EBNA-1. Journal of Virology, ASM. Vol. 65, No.3, pp Davidsohn, I Serologic Testing of Infectious Mononucleosis. Journal of American Medical Association. 183: Evans, A.S History of Infectious Mononucleosis. In: American Journal of Medical Science. 267: Lennette, E.T Herpesviridae: Epstein-Barr Virus. In: Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases, Principles and Practice. Vol. II. Lennette, E.H., Halonen, P., Murphy, F.A., eds. Springer- Verlag, NY. pp Bakerman, S Enzyme Immunoassays. Lab. Mgmt. August, pp Voller, A. and D. E. Bidwell, Brit. J. Exp. Pathology 56 : R. Sohier, R.J. Freund, G. de-thι, N.E. Day, A. Geser and G. Denhaut Seroepidemiology of Herpesvirus Type Epstein-Barr in Blood Donors from Communities around Lyon. American Journal of Epidemiology. Vol. 99, No.6, pp

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ.

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ. QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή dsdna SC ELISA 704650 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση προορίζεται για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgG έναντι δίκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή C1q CIC ELISA 704620 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ιογενείς λοιμώξεις Μυκητιάσεις. Κωνσταντίνος Μακαρίτσης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ιογενείς λοιμώξεις Μυκητιάσεις. Κωνσταντίνος Μακαρίτσης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιογενείς λοιμώξεις Μυκητιάσεις Κωνσταντίνος Μακαρίτσης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΙΟΙ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ - ΙΟΙ Οι ιοί έχουν ένα κεντρικό πυρήνα (core) από

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20

DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 DIAGNOSTIK NORD Helicobacter Pylori Schnelltest HLP-K20 ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Helicobacter pylori Schnelltest της Diagnostik Nord (ολικό αίμα/ορός/πλάσμα) είναι μια γρήγορη χρωματογραφική ανοσοανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

PLATELIA VZV IgG 48 ΟΚΙΜΕΣ 72684

PLATELIA VZV IgG 48 ΟΚΙΜΕΣ 72684 PLATELIA VZV IgG 48 ΟΚΙΜΕΣ 72684 ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗΣ IgG-ΣΤΟΝ ΙΟ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ ΖΩΣΤΗΡΑ (VARICELLA ZOSTER) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ Greek 1/10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite dsdna αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Platelia Aspergillus IgG

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 Πλακέτα 96 62794 Η Platelia Aspergillus Ag είναι μια ανοσοενζυμική δοκιμή σάντουιτς σε μικροκυψέλες για την ανίχνευση αντιγόνου Aspergillus galactomannan σε δείγματα ορού και

Διαβάστε περισσότερα

PLATELIA HSV (1+2) IgG 96 ΟΚΙΜΕΣ 72682

PLATELIA HSV (1+2) IgG 96 ΟΚΙΜΕΣ 72682 PLATELIA HSV (1+2) IgG 96 ΟΚΙΜΕΣ 72682 ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗΣ IgG ΣΤΟΝ ΙΟ HERPES SIMPLEX (ΤΥΠΟΙ 1 ΚΑΙ 2) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ Greek 1/10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο

LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο Οδηγίες Χρήσης LIFECODES B-Screen Πρωτόκολλο REF BCSG IVD πίνακας περιεχομένων ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ... 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ... 2 ΑΡΧΗ... 2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ... 2 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 3 ΠΡΟΣΟΧΗ... 3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AS1155. Προσοχή - κασέτες λαβή με ϖροσοχή, σφραγίδα άκρα μϖορεί να είναι οξύς. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΦΥΣΙΚΑ ΝΑΝΟ-ΥΛΙΚΑ Όνομα του σπουδαστή: Ημερομηνία:.. ΣΤΟΧΟΣ: - Πληροφόρηση για την ύπαρξη των φυσικών νάνο-υλικών - Ελαφρά αλληλεπίδραση με κολλοειδή -

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η δοκιμασία QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα ESAT-6 και CFP-10 Για in vitro διαγνωστική χρήση 2 x 96 622120

Διαβάστε περισσότερα

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00

Quantikine IVD ELISA. Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Quantikine IVD ELISA Συμπληρωματικό Ένθετο Συσκευασίας για τον Aνοσοπροσδιορισμό της Aνθρώπινης Eρυθροποιητίνης (Epo) Αριθμός Kαταλόγου DEP00 Αυτό το συμπληρωματικό ένθετο συσκευασίας περιέχει το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» Καραΐσκου Α. Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ. Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ε.Ν.Λ. στα πλαίσια ενασχόλησής της με την πρόληψη λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου, δίδει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ !Unexpected End of Formula l ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΜΥΛΑΣΗ ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Γκέκας Γιώργος Δημητριάδου Άννα Τζελέπη Λαμπρινή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Πειράµατα Επιδείξεως Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides (μόνο αντισώματα δέρματος)

NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides (μόνο αντισώματα δέρματος) NOVA Lite Monkey Oesophagus IFA Kit/Slides (μόνο αντισώματα δέρματος) Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 704160, 704165 504160.10 504160 CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Αυτές οι κατεψυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οι ανοσοαιματολογικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπών ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (φαινότυπος ερυθροκυττάρων),

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας,

Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα θα μετρήσουμε 4 παραμέτρους για την ποιότητα του νερού που προέρχεται από το δίκτυο του σχολείου μας, Σχολείο: Ημερομηνία Δειγματοληψίας.. Φύλλο Εργασίας Έλεγχος της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού του Σχολείου μας Γενικές πληροφορίες Τα φυσικά νερά περιέχουν διάφορες ουσίες οι οποίες είναι διαλυμένες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE TM Thyroid 708350 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το NOVA Lite TM Thyroid είναι μια έμμεση ανάλυση ανοσοφθορισμού για τη διαλογή και τον ημι-ποσοτικό προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό χειρισμό εμφάνισης γαστρεντερίτιδας σε κατασκήνωση Η εμφάνιση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας σε κατασκηνώσεις δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί EZ-CFU

Μικροοργανισμοί EZ-CFU Μικροοργανισμοί EZ-CFU Τα παρασκευάσματα μικροοργανισμών EZ-CFU παρέχουν δοκιμασμένες προκλήσεις για ενταλμένες εφαρμογές της Φαρμακοποιίας των ΗΠΑ (USP). ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Οι μικροοργανισμοί EZ-CFU είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΑ ΦΕΙΡΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 52000,00 1. ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΑΙΜΟΔΟΙΑ-ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 42000,00 1.1).ΣΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΙΑ Α).ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM sp100 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης

Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης Tραυματισμοί με μολυσμένα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής πράξης Πρωτόκολλο αντιμετώπισης Κυριάκος Λιβέρδος Ειδικός Χειρουργός Στόματος Χατζηαναστασίου Χρυστάλλα Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός NOVA LITE TM HEp-2 ANA 708101 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η τεχνική του έμμεσου ανοσοφθορισμού NOVA LITE TM HEp-2 χρησιμοποιείται για δοκιμασία ομαδικού ελέγχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΠΕΙΡΑΜΑ A: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ονοματεπώνυμο μαθητή: Ημερομηνία:.. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του πειράματος αυτού είναι να καταδείξει μέσω ενός απλού μοντέλου τον τρόπο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM M2 EP (MIT3) αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Α(Η1Ν1) 1) ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Ξανθή Δεδούκου Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Μικροβιακής Αντοχής και Ορθολογικής Χρήσης Αντιβιοτικών ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Μέτρα πρόληψης και ελέγχου γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό (Απευθύνεται σε εργαζόμενους βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών) Μέτρα πρόληψης 1. Ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0201) 20 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0501) Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΕΛΠΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΠΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΜΑΠ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ασφάλεια εργαζόμενων OSHA regulations standard

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ Ε Μ Α A 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: Α1. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM ttg ELISA 708730 (Τρανσγλουταμινάση ιστού) Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή

QUANTA Lite TM ttg ELISA 708730 (Τρανσγλουταμινάση ιστού) Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή QUANTA Lite TM ttg ELISA 708730 (Τρανσγλουταμινάση ιστού) Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή Σκοπός χρήσης Η ανοσοενζυμική μέθοδος QUANTA Lite TM ttg χρησιμοποιείται για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΛEYKOΣ Τα σάκχαρα είναι το σημαντικότερο συστατικό του γλεύκους, καθώς η περιεκτικότητά του σε αυτά καθορίζει τον αλκοολικό βαθμό του οίνου που θα προκύψει μετά την αλκοολική

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου.

Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο και υδροξείδιο του νατρίου. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού του πειράματος θα πρέπει ο μαθητής: Να περιγράφει τον τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Μ. Σταθερόπουλος, Καθηγητής, Σ. Λιοδάκης, Καθηγητής Μάρτιος 2012 1 Γενικές πληροφορίες για το μάθημα της Αναλυτικής Χημείας Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Αναγνωστοπούλου Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός

Μαρία Αναγνωστοπούλου Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός Μαρία Αναγνωστοπούλου Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός Οι ιογενείς λοιμώξεις είναι σημαντικά αίτια θνητότητας και θνησιμότητας σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς όπως Λήπτες συμπαγών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη.

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη. NOVA Lite dsdna Crithidia luciliae Kits/Substrate Slides Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708200, 708205 508200.10, 508205.20, 508205.80 CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η τεχνική του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc.

Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. Επαγγελματική έκθεση σε κυτταροστατικά φάρμακα: Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας Μανωλίδου Ζαχαρούλα Σχης (ΥΝ) ε.α., M.Sc. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Το προσωπικό υγείας που θα χειρίζεται τα χημειοθεραπευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ba Ανοσοαντίδραση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Ba του Παράγοντα Β, δείκτη για την ενεργοποίηση του Εναλλακτικού Μονοπατιού Συμπληρώματος, σε ανθρώπινα ούρα, πλάσμα, ή ορό. Αντιδραστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις

Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις Προστασία προσωπικού από ενδοεργαστηριακές λοιμώξεις Ασφαλείς Εργαστηριακές Πρακτικές στη Λήψη, Μεταφορά και Παραλαβή Μικροβιολογικών ειγμάτων Μαθήματα Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας 30/1/2008 Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

200ml ΠΡΟΣΟΧΗ. Ελαιώδες εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: thiacloprid 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 76,33% β/β

200ml ΠΡΟΣΟΧΗ. Ελαιώδες εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: thiacloprid 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 76,33% β/β 200ml Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 14354 / 21-12-2010 Ελαιώδες εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: thiacloprid 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 76,33% β/β Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgM ANTI-HD Μέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισµό των ανοσοσφαιρινών IgM κατευθυνόµενων ενάντια του αντιγόνου του ιού της Ηπατίτιδας Delta (IgM anti-hd)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CHEMICAL ANALYSIS C.S.I. BRUSSELS SUPERVISORS: LUC LEYNS ROBERT FINSY MARIJKE HENDRICKX C.S.I. BRUSSELS SPECIAL ASSISTANTS: TIM SIERENS ANJA VAN GEERT AMAIA MARCILLA DIANE SORGELOOS Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.2 ΑΛΚΑΛΙΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση των αλκαλίων στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε ορισμένες κοινές ιδιότητες των αλκαλίων

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΑΠΟΒΛ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9

Κωδικός: ΑΠΟΒΛ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9 Κωδικός: ΑΠΟΒΛ3 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΙΣΤΕΡΙΩΣΗ : ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΪΟΣ 2007 Τι είναι η Λιστερίωση; Η Λιστερίωση είναι µια σοβαρή λοίµωξη (ζωονόσος), η οποία προκαλείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακά δεδομένα και

Εργαστηριακά δεδομένα και Εργαστηριακά δεδομένα και βιολογικοί ίδί δείκτες Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Δομή μαθήματος Ορισμοί Παραδείγματα Μεγέθη και αριθμοί Σημασία Τιμές μςαναφοράς Προβλήματα Υποκαταστάτες δείκτες

Διαβάστε περισσότερα