PLATELIA EBV-VCA IgM 72936

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PLATELIA EBV-VCA IgM 72936"

Transcript

1 PLATELIA EBV-VCA IgM Δοκιμές ΕΝΖΥΜΙΚΟΣ ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Ig ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ EPSTEIN- BARR (ΙΙΚΟ ΚΑΨΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ) ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2- ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 3- ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 4- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ 5- ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 6- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 7- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 8- ΔΕΙΓΜΑΤΑ 9- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 10- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 11- ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 12- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το παρόν κιτ ανοσοπροσδιορισμού προορίζεται για τον ποιοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων IgM έναντι του καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein-Barr (EBV-VCA) στον ανθρώπινο ορό. Η δοκιμή Platelia EBV-VCA IgM μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα οροδιαγνωστικά τεστ για τον ιό Epstein- Barr (Platelia EBV-VCA IgG, Platelia EB-NA-1 IgG and Platelia EBV-EA-D IgG) ως επικουρικό μέσο για τη διάγνωση της λοιμώδους μονοπυρήνωσης. 2- ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Ο ιός Epstein-Barr (EBV) είναι ένα κοινό ανθρώπινο παθογόνο που προσβάλλει ποσοστό 80 % του ενήλικου πληθυσμού στις ΗΠΑ. Από την ανακάλυψη του ιού Epstein-Barr το 1964 και μετά, ο EBV συσχετίζεται αιτιολογικά με αυξανόμενο αριθμό ανθρώπινων ασθενειών, όπως η λοιμώδης μονοπυρήνωση. Ο ιός EBV συσχετίζεται επίσης με λέμφωμα εκ B κυττάρων σε ανοσοκατεσταλμένα άτομα, περιλαμβανομένων ασθενών με μοσχεύματα και πασχόντων από AIDS. Ο ιός EBV έχει ταξινομηθεί στην οικογένεια του ιού του έρπητα βάσει της χαρακτηριστικής μορφολογίας του. Όλοι οι ιοί του έρπητα είναι ικανοί να προκαλέσουν λανθάνουσα λοίμωξη στους ξενιστές τους. Η λοιμώδης μονοπυρήνωση (IM) είναι μια οξεία, αυτοπεριοριζόμενη λεμφοϋπερπλαστική νόσος που προκαλείται από τον ιό EBV. Παρά το γεγονός ότι η πρωτοπαθής λοίμωξη από EBV κατά την παιδική ηλικία είναι συνήθως ασυμπτωματική, ποσοστό από 50 έως 75% των πρωτοπαθών λοιμώξεων από τον ιό σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες οδηγεί σε εμφανή κλινική ασθένεια, όπως η λοιμώδης μονοπυρήνωση, με τα ακόλουθα συμπτώματα: πυρετός, φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, λεμφαδενοπάθεια, αδιαθεσία, κεφαλαλγία, μυαλγία, σπληνομεγαλία και ηπατομεγαλία, εξανθήματα και λευκοκυττάρωση. Η μόλυνση από EBV προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων σε τέσσερα διαφορετικά σύμπλοκα: Πυρηνικό αντιγόνο (EBNA) που προκαλείται από τον ιό EBV, Πρώιμο αντιγόνο (EA) που προκαλείται από τον ιό EBV, Καψιδικό αντιγόνο (VCA) και Μεμβρανικό Αντιγόνο (MA) που προκαλούνται από τον ιό EBV. Το σύμπλοκο EA διακρίνεται σε δύο συστατικά μέρη που περιλαμβάνουν το EA-D (διάχυτο μέρος) και το EA-R (περιορισμένο μέρος). Τα αντισώματα IgM του VCA είναι ανιχνεύσιμα από τα πρώιμα στάδια της ασθένειας. Τα επίπεδα των αντισωμάτων αυξάνονται κατά τα αρχικά στάδια, κορυφώνονται μετά από 3-4 εβδομάδες και, στη συνέχεια, μειώνονται σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα. 3- ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Οι τεχνικές ενζυμικού ανοσοπροσροφητικού προσδιορισμού (ELISA) της Bio-Rad βασίζονται στην ικανότητα των βιολογικών υλικών, (π.χ. αντιγόνων) να προσροφώνται σε επιφάνειες από πλαστικό, όπως το πολυστυρένιο (στερεά φάση). Το κιτ Platelia EBV-VCA IgM χρησιμοποιεί την τεχνολογία ELISA με την οποία ένα αντιγόνο VCA κεκαθαρμένο μέσω χρωματογραφίας συγγένειας δεσμεύεται στις κοιλότητες μιας μικροπλακέτας. Όταν τα δεσμευμένα στη στερεά φάση αντιγόνα έρχονται σε επαφή με ορό ασθενούς, τότε το ειδικό για το αντιγόνο αντίσωμα δεσμεύεται, εφόσον είναι παρόν, από το αντιγόνο στη στερεά φάση σχηματίζοντας σύμπλοκα αντιγόνου-αντισώματος. Χρησιμοποιείται διάλυμα προεπεξεργασίας ορού για την αποτροπή της παρεμβολής που ενδέχεται να προκληθεί από τα IgG και IgM-RF. Τα μη δεσμευμένα αντισώματα απομακρύνονται μέσω έκπλυσης. Στη συνέχεια προστίθεται συζυγές αντι-ανθρώπινων IgM αίγας και ραφανιδικής υπεροξειδάσης το οποίο δεσμεύεται από τα σύμπλοκα αντισώματος-αντιγόνου. Το πλεονάζον συζυγές εκπλένεται και ακολουθεί η προσθήκη τετραμεθυλβενζινδίνης (TMB) ως υποστρώματος. Εάν στον ορό του ασθενή υπάρχει ειδικό IgM αντίσωμα για το αντιγόνο EBV-VCA, τότε αναπτύσσεται μια κυανή χρώση. Με τη διακοπή της ενζυμικής αντίδρασης μετά από προσθήκη H 2 SO4 1N, τα περιεχόμενα των κοιλοτήτων χρωματίζονται κίτρινα. Το χρώμα, το οποίο είναι ανάλογο της συγκέντρωσης των αντισωμάτων στον ορό, μπορεί να υποβάλλεται σε ανάγνωση με κατάλληλο φασματοφωτόμετρο ή με συσκευή ανάγνωσης μικροκοιλοτήτων πλακετών ELISA. Η ευαισθησία, η ειδικότητα και η αναπαραγωγιμότητα της τεχνικής προσδιορισμού ELISA μπορεί να είναι συγκρίσιμη με άλλες ορολογικές δοκιμές για αντισώματα, όπως η μέθοδος ανοσοφθορισμού, η δοκιμασία καθήλωσης του συμπληρώματος, η εξέταση αιμοσυγκόλλησης και οι ανοσοπροσδιορισμοί.

4 4- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΙΤ Όλα τα αντιδραστήρια προορίζονται αποκλειστικά για διαγνωστική χρήση in vitro R1 R2 R3 R4a R4b R5 R6 R7 R9 R10 Ετικέτα Φύση των αντιδραστηρίων Παρουσίαση Μικροπλακέτα: 12 ταινίες (των 8 κοιλοτήτων έκαστη) επιχρισμένες με αδρανοποιημένο και κεκαθαρμένο με Microplate μέθοδο ανοσολογικής συγγένειας καψιδικό αντιγόνο EBV 1 (gp125), που φυλάσσεται σε θήκη αλουμινίου με αποξηραντικό υλικό/ δείκτη υγρασίας. Concentrated Συμπυκνωμένο διάλυμα πλύσης (20x) : Washing Ρυθμιστικό διάλυμα Tris (ph 7,2 ± 0,2) με 1% Tween x 50 ml Solution (20x) Συντηρητικά : Proclin 300 (0,1%). Non reactive control Positive Control I Positive Control II Calibrator Conjugate Diluent II Chromogen TMB Stopping Solution Μάρτυρας (ανθρώπινος) μη αντιδρών στα αντιςώματα IgM αντι-ebv-vca Αρνητικός στα αντισώματα HBs Ag, HIV-1, HIV-2 και HCV. Συντηρητικά : αζίδιο του νατρίου (< 0,1%) και πενικιλίνη/στρεπτομυκίνη (0,01%) Μάρτυρας I (ανθρώπινος) θετικός στα αντισώματα IgG αντι-ebv-vca Αρνητικός στα αντισώματα HBs Ag, HIV-1, HIV-2 και HCV. Συντηρητικά : αζίδιο του νατρίου (< 0,1%) και Πενικιλίνη/στρεπτομυκίνη (0,01%) Μάρτυρας II (ανθρώπινος) θετικός στα αντισώματα IgM αντι-ebv-vca Αρνητικός στα αντισώματα HBs HIV-1, HIV-2 και HCV. Συντηρητικά : αζίδιο του νατρίου (< 0,1%) και Πενικιλίνη/στρεπτομυκίνη (0,01%) Βαθμονομητής (ανθρώπινος) για αντισώματα IgM αντι- EBV-VCA, με ειδικό για το κιτ παράγοντα που αναγράφεται στην εξωτερική ετικέτα της συσκευασίας. Αρνητικός στα αντισώματα HBs HIV-1, HIV-2 και HCV Συντηρητικά : αζίδιο του νατρίου (< 0,1%) και Πενικιλίνη/στρεπτομυκίνη (0,01%) Συζυγές (Έτοιμο προς χρήση): αντιανθρώπινα αντισώματα IgM αίγας συζευγμένα με ραφανιδική υπεροξειδάση. Συντηρητικά : Proclin 300 (0,1%) και γενταμυκίνη Αραιωτικό II: έτοιμο για χρήση ρυθμιστικό διάλυμα (ph7,5) με σταθεροποιητές πρωτεΐνης. Περιέχει αντι-ανθρώπινα IgG αίγας/προβάτου για την απομάκρυνση των ανταγωνιστικών IgG με προσρόφηςη ορού. Συντηρητικά: Proclin 300 (0,1%) Διάλυμα Χρωμογόνου/Υποστρώματος (έτοιμο προς χρήση): Τετραμεθυλβενζινδίνη (TMB). Το αντιδραστήριο θα πρέπει να παραμένει κλειςτό όταν δεν χρησιμοποιείται, διαφορετικά υπάρχει περίπτωςη να σχηματιστεί ίζημα στις κοιλότητες της αντίδρασης. Διάλυμα διακοπής (έτοιμο προς χρήση): Θειικό οξύ 1Ν Φύλλο για την καταγραφή των εργασιών του προσδιορισμού 1 x 0,4 ml 1 x 0,4 ml 1 x 0,4 ml 1 x 0,4 ml 1 x 16 ml 2 x 45 ml 1 x 15 ml 1 x 15 ml

5 5 - ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προφυλάξεις Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τη σωστή εφαρμογή των ακόλουθων Ορθών Εργαστηριακών Πρακτικών: Μην χρησιμοποιείτε αντιδραστήρια των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει. Μην αναμιγνύετε αντιδραστήρια από διαφορετικές παρτίδες κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης δοκιμής. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η χρησιμοποίηση παρτίδων διαφορετικών από εκείνες που περιλαμβάνονται στο κιτ επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται η ίδια παρτίδα κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης δοκιμής: διάλυμα πλύσης (R2), διάλυμα Χρωμογόνου/Υποστρώματος (R9) και διάλυμα διακοπής (R10). Τα αντιδραστήρια αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται με τα Platelia EBV-VCA IgG, Platelia EBV-EA-D IgG και Platelia EB-NA-1 IgG του καταλόγου μας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας. Πριν από τη χρήση, είναι απαραίτητο να αναμένετε 30 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθούν τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία δωματίου. Προβείτε προσεκτικά σε ανασύσταση των αντιδραστηρίων ώστε να αποφευχθεί τυχόν μόλυνση. Μην διεξάγετε τη δοκιμή παρουσία δραστικών ατμών (όξινων, αλκαλικών ατμών και ατμών αλδεΰδης) ή σκόνης που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την ενζυμική δράση του συζυγούς. Χρησιμοποιείται υαλικά καλά πλυμένα και ξεπλυμένα με απιονισμένο νερό ή, κατά προτίμηση, υλικό μίας χρήσης. Μην αφήνετε τη μικροπλακέτα να στεγνώσει κατά το διάστημα που παρεμβάλλεται από τον τερματισμό της διαδικασίας πλύσης έως την κατανομή του αντιδραστηρίου. Η ενζυμική αντίδραση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε μεταλλικά ιόντα. Για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει να επιτρέπεται η επαφή κανενός μεταλλικού στοιχείου με τα διάφορα διαλύματα συζυγούς ή υποστρώματος. Το διάλυμα Χρωμογόνου/Υποστρώματος πρέπει να είναι άχρωμο. Η παρουσία χρώματος υποδηλώνει ότι το αντιδραστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρέπει να αντικατασταθεί. Χρησιμοποιείτε νέο επιστόμιο πιπέτας για κάθε δείγμα. Η πλύση της μικροπλακέτας είναι σημαντικό μέρος της διαδικασίας: τηρείτε τον συνιστώμενο αριθμό κύκλων πλύσης και βεβαιωθείτε ότι οι κοιλότητες γεμίζονται πλήρως και, εν συνεχεία, αδειάζονται εντελώς. Η ανεπαρκής πλύση μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή αποτελέσματα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το ίδιο δοχείο για να κατανείμετε το διάλυμα συζυγούς και ανάπτυξης. Ελέγχετε την ακρίβεια και τη σωστή λειτουργία των πιπετών και του λοιπού εξοπλισμού. Μην τροποποιείτε τη διαδικασία του προσδιορισμού Οδηγίες για την υγιεινή και την ασφάλεια Όλα τα παρεχόμενα αντιδραστήρια προορίζονται για διαγνωστική χρήση in vitro. Κατά τον χειρισμό αντιδραστηρίων, φοράτε γάντια μίας χρήσης. Μην αναρροφάτε με το στόμα. Το υλικό ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των αντιδραστηρίων υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε μη αντιδρών στο επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β (HBS Ag), στα αντισώματα του ιού της ηπατίτιδας C (HCV) και στους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (anti-hiv1 και anti-hiv2). Δεδομένου ότι καμία μέθοδος δεν μπορεί να εγγυηθεί με απόλυτη βεβαιότητα την απουσία μολυσματικών παραγόντων, συνιστάται ο χειρισμός των αντιδραστηρίων ανθρώπινης προέλευσης και των δειγμάτων των ασθενών ως ικανών να μεταδώσουν μολυσματικές ασθένειες Οποιοδήποτε υλικό έρχεται σε απευθείας επαφή με δείγματα ή αντιδραστήρια ανθρώπινης προέλευσης, καθώς και με διαλύματα πλύσης, πρέπει να θεωρείται μολυσματικό υλικό. Αποφεύγετε το πιτσίλισμα των δειγμάτων ή των διαλυμάτων τα οποία περιέχουν δείγματα. Τυχόν λεκέδες από πιτσίλισμα πρέπει να ξεπλένονται με λευκαντικό αραιωμένο κατά 10 %. Εάν το μολυσματικό ρευστό είναι οξύ, οι λεκέδες πρέπει αρχικά να αδρανοποιούνται με διττανθρακικό νάτριο και στη συνέχεια να καθαρίζονται με λευκαντικό και να στεγνώνονται με απορροφητικό χαρτί. Το υλικό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό πρέπει να απορρίπτεται στο ειδικό δοχείο που προβλέπεται για μολυσμένα απορρίμματα.

6 Τα δείγματα, τα αντιδραστήρια ανθρώπινης προέλευσης, καθώς και το μολυσμένο υλικό και τα μολυσμένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται μετά από απολύμανση. - είτε μέσω εμβάπτισης σε λευκαντικό τελικής συγκέντρωσης 5 % σε υποχλωριώδες νάτριο επί 30 λεπτά, - είτε μέσω αποστείρωσης σε κλίβανο στους 121 C επί τουλάχιστον 2 ώρες. Η αποστείρωση σε κλίβανο στους 121 C επί τουλάχιστον μία ώρα αποτελεί την καλύτερη μέθοδο αδρανοποίησης των ιών HIV και ηπατίτιδας Β. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ. Τα χημικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τις Ορθές Εργαστηριακές Πρακτικές. Αποφεύγετε κάθε επαφή του ρυθμιστικού διαλύματος υποστρώματος, του χρωμογόνου και του διαλύματος διακοπής της αντίδρασης με το δέρμα ή τον βλεννογόνο (κίνδυνος τοξικότητας, ερεθισμού και εγκαυμάτων) Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του νατρίου ως συντηρητικό. Το αζίδιο του νατρίου ενδέχεται να αντιδράσει με τις υδραυλικές σωληνώσεις του εργαστηρίου και να σχηματίσει αζίδια χαλκού ή μολύβδου. Αυτά τα αζίδια είναι εκρηκτικά. Για την αποφυγή του σχηματισμού αζιδίων, ξεπλένετε τους σωλήνες με άφθονο νερό κάθε φορά που απορρίπτετε στον νιπτήρα διαλύματα που περιέχουν αζίδιο, κατόπιν αδρανοποίησης. Το έντυπο σχετικά με την ασφάλεια διατίθεται κατόπιν παραγγελίας. Xi-Ερεθιστικό Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν ProClin 300 < 1,5% R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα S28-37: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Φοράτε κατάλληλα γάντια 6- ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ Περιστροφικός αναμικτήρας. Συσκευή ανάγνωσης μικροπλακετών εξοπλισμένη με φίλτρα 450 nm (*). Δοχείο απορριμμάτων για προϊόντα που ενέχουν βιολογικό κίνδυνο. Υποχλωριώδες νάτριο (λευκαντικό) και διττανθρακικό νάτριο. Απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό. Βαθμονομημένοι κύλινδροι. Γάντια μίας χρήσης από λάτεξ. Διόπτρες ή προστατευτικά γυαλιά. Απορροφητικό χαρτί. Αυτόματες ή ημιαυτόματες πιπέτες ή πολυπιπέτες μεταβλητού ή σταθερού όγκου για τη μέτρηση και την κατανομή 10, 100 και 1000 µl. Χειροκίνητη, ημιαυτόματη ή αυτόματη συσκευή πλύσης μικροπλακετών (*). Σωλήνες μίας χρήσης. (*) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που συνιστάται από το τεχνικό μας τμήμα, επικοινωνήστε με την εταιρία μας. 7- ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Το κιτ θα πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 2 και 8 C έως την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία (εκτός εάν υπάρχουν ειδικές οδηγίες). Πριν από τη χρήση, αφήνετε τα αντιδραστήρια να σταθεροποιούνται σε θερμοκρασία δωματίου (+21 έως 25 C). Τοποθετείτε εκ νέου όλα τα αντιδραστήρια στο ψυγείο αμέσως μετά τη χρήση.

7 1) Αντιδραστήρια έτοιμα προς χρήση Αντιδραστήριο 1 (R1): μικροπλακέτα Κάθε δίσκος που περιέχει 12 ταινίες είναι συσκευασμένος σε σακούλα σφραγισμένη με ταινία αλουμινίου. Κόψτε τη σακούλα με ψαλίδι ή νυστέρι 0,5-1 cm επάνω από την ταινία. Επανατοποθετήστε αμέσως τις αχρησιμοποίητες ταινίες εντός της σακούλας. Κλείστε ξανά με προσοχή τη σακούλα και φυλάξτε την σε θερμοκρασία 2 έως 8 C. Κατ αυτόν τον τρόπο οι ταινίες παραμένουν σταθερές για 1 μήνα. Αντιδραστήριο 3 (R3): μη αντιδρών μάρτυρας Αντιδραστήριο 4a (R4a): θετικός μάρτυρας I Αντιδραστήριο 4b (R4b): θετικός μάρτυρας II Αντιδραστήριο 5 (R5): βαθμονομητής Αντιδραστήριο 6 (R6): συζυγές Αντιδραστήριο 7 (R7): αραιωτικό II Αντιδραστήριο R9 (R9): Διάλυμα χρωμογόνου/υποστρώματος Αντιδραστήριο 10 (R10): διάλυμα διακοπής της αντίδρασης 2) Αντιδραστήρια προς ανασύσταση Αντιδραστήριο 2 (R2): διάλυμα πλύσης συμπυκνωμένο 20 φορές Αραιώστε 50 ml του συμπυκνωμένου κατά 20 φορές διαλύματος πλύσης σε 1,0 l απεσταγμένου και/ή απιονισμένου νερού ούτως ώστε να προκύψει διάλυμα έτοιμο προς χρήση. Αναμείξτε καλά. Μετά την αραίωση, μπορείτε να αποθηκεύετε στους 2 έως 8 C για διάστημα 5 ημερών. 8- ΔΕΙΓΜΑΤΑ Συλλέξτε δείγμα αίματος σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές. Στη δοκιμή υποβάλλονται μη αραιωμένα δείγματα. Για την αποφυγή αιμόλυσης, διαχωρίστε το συντομότερο δυνατόν τον ορό από το πήγμα ή τα ερυθροκύτταρα. Τυχόν εκτεταμένη αιμόλυση ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις της δοκιμής. Τα δείγματα που περιέχουν συσσωματώματα πρέπει να καθαρίζονται με φυγοκέντρηση πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμής. Τα αιωρημένα συσσωματώματα ή σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν πλασματικά θετικά αποτελέσματα. Τα δείγματα μπορούν να φυλάσσονται στους 2 έως 8 C εφόσον ο προσδιορισμός διεξάγεται εντός 5 ημερών, ή μπορούν να καταψύχονται στους -20 C για αρκετούς μήνες. Αποφεύγετε τους επαναλαμβανόμενους κύκλους ψύξης/απόψυξης. Εάν τα δείγματα προορίζονται για μεταφορά, τότε πρέπει να συσκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με τη μεταφορά αιτιολογικών παραγόντων. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡΛΙΠΑΙΜΙΚΟΥΣ, ΙΚΤΕΡΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΥΠΕΡΑΙΜΟΛΥΣΗ Ή ΟΡΟΥΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ.. 9- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Τηρείτε πιστά την προτεινόμενη διαδικασία. Για την επικύρωση των αποτελεσμάτων της δοκιμής, χρησιμοποιείτε τον βαθμονομητή και τους μάρτυρες σε κάθε σειρά προσδιορισμών. Τηρείτε την ακόλουθη Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική: 1. Καθορίστε προσεκτικά το σχέδιο κατανομής των δειγμάτων και της διαδικασίας ταυτοποίησης. 2. Προετοιμάστε το αραιωμένο διάλυμα πλύσης (R2) (Βλ. ενότητα 7). 3. Αφαιρέστε τη θήκη των δίσκων και τις ταινίες (R1) από την προστατευτική σακούλα. Εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό των επιχρισμένων με αντιγόνο ταινιών εντός του πλαισίου των μικροκοιλοτήτων. Προβλέψτε 1 κοιλότητα για το τυφλό αντιδραστήριο, 3 κοιλότητες για τον βαθμονομητή, και 1 κοιλότητα για κάθε αρνητικό, θετικό I και θετικό II μάρτυρα.

8 4. Όλα τα δείγματα, οι μάρτυρες και ο βαθμονομητής πρέπει να υποβάλλονται σε περιδίνηση (ανάδευση) πριν από τη χρήση. Αραιώστε τα δείγματα της δοκιμής, τον βαθμονομητή, τους αρνητικούς και τους θετικούς μάρτυρες σε αναλογία 1:81 (λ.χ. 10 µl µl) προσθέτοντας το αραιωτικό δείγματος II R7 σε δοκιμαστικούς σωλήνες αραίωσης ή σε πλακέτα αραίωσης. 5. Κατανείμετε 100 µl κάθε αραιωμένου βαθμονομητή, μάρτυρα ή δείγματος ασθενούς σε κάθε κοιλότητα. Κατανείμετε 100 µl του αραιωτικού δείγματος II (R7) στην πρώτη κοιλότητα που προορίζεται για το τυφλό αντιδραστήριο. 6. Επωάστε τη μικροπλακέτα επί 30 λεπτά ± 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (21-25 C). 7. Αναρροφήστε τα περιεχόμενα όλων των κοιλοτήτων στο ειδικό δοχείο απορριμμάτων που προβλέπεται για προϊόντα που ενέχουν βιολογικό κίνδυνο (περιέχουν υποχλωριώδες νάτριο). Προσθέστε αμέσως τουλάχιστον 300 µl διαλύματος πλύσης σε κάθε κοιλότητα. Αναρροφήστε ξανά. Επαναλάβετε τη διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές (τουλάχιστον 5 πλύσεις συνολικά). Εάν χρειασθεί, στεγνώστε τη μικροπλακέτα αναποδογυρίζοντάς την επάνω σε απορροφητικό χαρτί. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία ακόμη και εάν χρησιμοποιείτε αυτόματη συσκευή πλύσης. 8. Κατανείμετε 100 µl του έτοιμου προς χρήση συζυγούς (R6) σε όλες τις κοιλότητες. 9. Επωάστε τη μικροπλακέτα επί 30 λεπτά ± 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (21-25 C). 10. Εκκενώστε όλες τις κοιλότητες με αναρρόφηση και προβείτε σε 5 πλύσεις, όπως περιγράφεται παραπάνω. 11. Κατανείμετε γρήγορα 100 µl διαλύματος χρωμογόνου/υποστρώματος (R9) σε κάθε κοιλότητα. 12. Αφήστε την αντίδραση να εξελιχθεί στο σκοτάδι επί 10 ± 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (21-25 C). Μην χρησιμοποιείτε κολλητική ταινία κατά τη διάρκεια αυτής της επώασης. Το διάλυμα χρωμογόνου/υποστρώματος παίρνει κυανή απόχρωση στις κοιλότητες που περιέχουν ανιχνεύσιμα επίπεδα αντισωμάτων IgM. 13. Προσθέστε 100 µl διαλύματος διακοπής της αντίδρασης σε κάθε κοιλότητα. Ανακινείστε κτυπώντας απαλά την πλακέτα. Η προσθήκη του διαλύματος διακοπής της αντίδρασης προκαλεί μεταβολή του χρώματος από κυανό σε κίτρινο. 14. Περιμένετε 5 λεπτά τουλάχιστον προτού προβείτε σε ανάγνωση. Σκουπίστε προσεκτικά τη βάση της πλακέτας. Σε μήκος κύματος 450 nm, μηδενίστε την ένδειξη της συσκευής ανάγνωσης στο τυφλό αντιδραστήριο και μετρήστε την οπτική πυκνότητα κάθε κοιλότητας. Η ανάγνωση της πλακέτας θα πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός 30 λεπτών από την προσθήκη του διαλύματος διακοπής της αντίδρασης (οι ταινίες πρέπει πάντα να φυλάσσονται μακριά από το φως πριν από την ανάγνωση). 15. Ελέγξατε εάν σε όλα τα αποτελέσματα, οι τιμές ανάγνωσης είναι σύμφωνες προς το σχέδιο της κατανομής πλακετών και δειγμάτων και το σχέδιο ταυτοποίησης. 10- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1) Υπολογισμός της μέσης τιμής οπτικής πυκνότητας 1. Μέση οπτική πυκνότητα του βαθμονομητή οριακής τιμής Υπολογίστε τη μέση τιμή της οπτικής πυκνότητας του βαθμονομητή οριακής τιμής βάσει των τριών τιμών οπτικής πυκνότητας που προσδιορίστηκαν για τον βαθμονομητή R5. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από αυτές εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη από 15 % της μέσης τιμής, αγνοήστε την και υπολογίστε τον μέσο όρο των δύο άλλων τιμών. 2. Συντελεστής Διόρθωσης Για κάθε παρτίδα κιτ προσδιορίζεται ένας Συντελεστής Διόρθωσης των ημερήσιων διακυμάνσεων που σημειώνονται στις δραστηριότητες προσδιορισμού και οι οποίες αποδίδονται στη θερμοκρασία δωματίου και στον χρόνο διεξαγωγής του προσδιορισμού. Ο Συντελεστής Διόρθωσης αναγράφεται στο φιαλίδιο του βαθμονομητή.

9 3. Οριακή Τιμή Βαθμονομητή Για κάθε προσδιορισμό, υπολογίστε την οριακή τιμή του βαθμονομητή πολλαπλασιάζοντας τον Συντελεστή Διόρθωσης επί τη μέση οπτική πυκνότητα του βαθμονομητή οριακής τιμής που προσδιορίστηκε στο βήμα Τιμή ISR Για κάθε δείγμα, υπολογίστε τον λόγο ανοσολογικής κατάστασης (ISR) διαιρώντας την τιμή της οπτικής πυκνότητας του δείγματος με την οριακή τιμή του βαθμονομητή που υπολογίσατε στο βήμα 3. Παράδειγμα: Τιμές οπτικής πυκνότητας του βαθμονομητή = 0.380, 0.400, Μέση οπτική πυκνότητα βαθμονομητή = Συντελεστής διόρθωσης = 0.5 Οριακή τιμή του βαθμονομητή = 0,5 x 0,400 = 0,200 Οπτική πυκνότητα των ορών του ασθενούς = Τιμή ISR = 0.600/0.200 = ) Επικύρωση του προσδιορισμού 1. Η οπτική πυκνότητα του τυφλού αντιδραστηρίου (όταν διαβάζεται σε σχέση με τον αέρα) πρέπει να είναι < 0,150 στα 450 nm : OD RB < 0, Ο αρνητικός μάρτυρας R3 πρέπει να είναι 0,250 στα 450 nm (όταν διαβάζεται σε σχέση με το τυφλό αντιδραστήριο): OD R3 0, Κάθε βαθμονομητής R5 πρέπει να είναι 0,250 στα 450 nm (όταν διαβάζεται σε σχέση με το τυφλό αντιδραστήριο): OD R5 0, Ο θετικός μάρτυρας R4b πρέπει να είναι 0,500 στα 450 nm (όταν διαβάζεται σε σχέση με το τυφλό αντιδραστήριο): OD R4b 0, Οι τιμές ISR (Λόγος Ανοσολογικής Κατάστασης) για τον αρνητικό, τον θετικό I και τον θετικό II μάρτυρα (R3, R4a, R4b) πρέπει να εμπίπτουν στο αντίστοιχο εύρος τιμών που αναγράφεται στα φιαλίδια. Εάν οι τιμές αυτές δεν εμπίπτουν στο αντίστοιχο εύρος τιμών, η δοκιμή πρέπει να θεωρείται άκυρη και να επαναλαμβάνεται. 3) Ερμηνεία των αποτελεσμάτων Οι τιμές ISR (Λόγος Ανοσολογικής Κατάστασης) για τους ασθενείς ερμηνεύονται όπως περιγράφεται στη συνέχεια: Τιμή ISR Αποτελέσματα Ερμηνεία 0.90 Αρνητικό Μη σημαντικά επίπεδα ανιχνεύσιμων αντισωμάτων IgM έναντι του EBV-VCA Αμφιλεγόμενο Τα δείγματα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σε δοκιμή 1.10 Θετικός Σημαντικά επίπεδα ανιχνεύσιμων αντισωμάτων IgM έναντι του EBV- VCA. Θεωρούνται ως ενδεικτικά μιας τρέχουσας ή πρόσφατης λοίμωξης. 1. Στη συνέχεια παρατίθεται η συνιστώμενη μέθοδος αναφοράς των ληφθέντων αποτελεσμάτων: Τα ακόλουθα αποτελέσματα ελήφθησαν με τη δοκιμή Platelia EBV-VCA IgM. Οι τιμές που ελήφθησαν με διαφορετικές μεθόδους δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως εναλλάξιμες. Το μέγεθος των αναφερόμενων επιπέδων IgM δεν μπορεί να συσχετίζεται με τίτλο τελικού σημείου.

10 2. Η ακρίβεια της ερμηνείας της λοίμωξης από τον EBV αποτελεί συνάρτηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις τέσσερις διακριτές τάξεις αντισωμάτων EBV που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή μιας συνολικής εικόνας της λοίμωξης από τον EBV. Πυρηνικό αντιγόνο (EB-NA) IgG που προκαλείται από τον ιό EBV, Early Antigen (EBV-EA) IgG (πρώιμο αντιγόνο) που προκαλείται από τον ιό EBV, Καψιδικό αντιγόνο IgG και IgM (EBV-VCA). Η ακρίβεια της ερμηνείας της λοίμωξης από τον EBV αποτελεί συνάρτηση των αποτελεσμάτων που παρέχουν τα προαναφερθέντα αντισώματα στο σύνολό τους, και ως εκ τούτου η διάγνωση δεν θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα μίας και μοναδικής δοκιμής. 3. Τα δείγματα που εξακολουθούν να παρέχουν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα μετά την επανειλημμένη υποβολή τους σε δοκιμή, θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου σε δοκιμή μέσω εναλλακτικής μεθόδου, π.χ. μέσω της τεχνικής ανοσοφθορισμού (IFA). Εάν τα αποτελέσματα παραμένουν ακόμη και με αυτήν τη δοκιμή αμφιλεγόμενα, πρέπει να λαμβάνεται και άλλο δείγμα. 4) Αναμενόμενες τιμές Οξεία Φάση Τα IgM EBV-VCA αναπτύσσονται ταχέως κατά την πρώιμη οξεία φάση και ανιχνεύονται πριν ή ταυτόχρονα με τα IgG έναντι του EBV-VCA, τα IgM έναντι του EB-NA-1 και τα ετερόφιλα αντισώματα. Τα IgM έναντι του EBV-VCA μειώνονται κατά την όψιμη φάση με τα IgM έναντι του EB-NA-1, αλλά τα IgG έναντι του EBV-VCA παραμένουν σταθερά. Μεταβατική Φάση Τα IgM έναντι του EBV-VCA έχουν περιοριστεί σε χαμηλά επίπεδα εγγίζοντας τα επίπεδα των IgG έναντι του EB-NA-1 τα οποία αρχίζουν να αυξάνονται. Τα IgG έναντι του EBV-VCA παραμένουν σταθερά. Φάση Ανάρρωσης Τα IgM έναντι του EBV-VCA κυμαίνονται από επίπεδα πολύ χαμηλά έως αρνητικά, ενώ τα IgG έναντι του EB-NA-1 αυξάνονται σε υψηλά επίπεδα. 5) Επιπολασμός Σύνολο 158 ορών προερχόμενων από φυσιολογικό πληθυσμό διαφόρων ηλικιών, φύλων και γεωγραφικών περιοχών των ΗΠΑ υποβλήθηκαν στη δοκιμή Platelia EBV-VCA IgM. Από τον προσδιορισμό με το κιτ Platelia EBV-VCA IgM προέκυψε θετικό ποσοστό της τάξεως του 2,5 % και το αμφιλεγόμενο ποσοστό ήταν 1,9 %. Η κατανομή των τιμών ISR της συγκεκριμένης μελέτης παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί. Κατανομή των τιμών ISR για φυσιολογικό πληθυσμό (n=158)

11 Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του φυσιολογικού πληθυσμού ανά ηλικιακές ομάδες: Ηλικία Αρνητικός Αμφιλεγόμενος Θετικός Σύνολο = Σύνολο ) Όρια χρήσης 1. Διαδικασίες ή πρακτικές άλλες από αυτές που περιγράφονται στο ένθετο της συσκευασίας μπορεί να οδηγήσουν σε αμφισβητήσιμα αποτελέσματα. Η μη επαναληψιμότητα των αντιδράσεων οφείλεται συνήθως σε: Ανεπαρκή πλύση των μικροπλακετών, Ακατάλληλο χρονισμό των σταδίων επώασης, Μόλυνση των αρνητικών δειγμάτων από ορό ή πλάσμα με υψηλό τίτλο αντισωμάτων, Μόλυνση του διαλύματος ανάπτυξης από οξειδωτικούς παράγοντες (λευκαντικό, μεταλλικά ιόντα ), Μόλυνση του διαλύματος διακοπής της αντίδρασης. Τυχόν μολυσμένοι, ικτερικοί, λιπαιμικοί οροί, οροί που έχουν υποστεί αιμόλυση ή οροί αδρανοποιημένοι με θερμότητα μπορούν να προκαλέσουν εσφαλμένα αποτελέσματα και ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγονται. Τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων δεν προσδιορίστηκαν για καμία άλλη θεμέλια ουσία πέραν του ορού. 2. Το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της παρούσας δοκιμής σε συνδυασμό με άλλα κλινικά ευρήματα και διαγνωστικές διαδικασίες. Ο παρών προσδιορισμός προορίζεται για την εκτίμηση της ανοσοαπόκρισης ώστε να εντοπιστεί πρωτοπαθής λοίμωξη ή επανενεργοποίηση του ιού. Δεν έχουν καθοριστεί τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων της δοκιμής όταν αυτή διεξάγεται σε ασθενείς με καρκίνωμα του ρινοφάρυγγα, λέμφωμα Burkitt και άλλες λεμφαδενοπάθειες και νόσους που σχετίζονται με τον EBV, πέραν της σχετιζόμενης με τον EBV της μονοπυρήνωσης. Τα αποτελέσματα της υποβολής ορού προερχόμενου από ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς στη δοκιμή Platelia EBV-VCA IgM πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Δεν έχουν καθοριστεί τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων του παρόντος προσδιορισμού για δείγματα που προέρχονται από παιδιά. Η απουσία ανιχνεύσιμου αντισώματος IgM έναντι του EBV-VCA δεν αποκλείει το ενδεχόμενο πρόσφατης ή τρέχουσας λοίμωξης. Δεν αποκλείεται το δείγμα να έχει συλλεχθεί πριν από την ανάπτυξη ανιχνεύσιμου αντισώματος. Εάν εξακολουθείτε να έχετε υπόνοιες για λοίμωξη από EBV, επαναλάβετε τη δοκιμή με δείγμα που θα λάβετε 5-7 ημέρες αργότερα. Συχνά όμως συμβαίνει να περιορίζονται οι συγκεντρώσεις αντισωμάτων IgM τη στιγμή της εμφάνισης των αποτελεσμάτων. Ειδικά IgG μπορεί να ανταγωνίζονται τα IgM σε ορισμένα σημεία, με αποτέλεσμα να προκύπτει πλασματικό αρνητικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, τυχόν ρευματοειδής παράγοντας παρουσία ειδικού IgG ενδέχεται να οδηγήσει σε πλασματική θετική αντίδραση. Τα αντι-ανθρώπινα IgG αίγας/προβάτου στο αραιωτικό ορού Plus περιορίζουν τα ανταγωνιστικά ειδικά αντισώματα IgG και ελαχιστοποιούν την παρεμβολή του ρευματοειδούς παράγοντα στα δείγματα. Έχει βρεθεί ότι ορισμένα αντιπυρηνικά αντισώματα προκαλούν πλασματική θετική αντίδραση σε ορισμένες δοκιμές ELISA.

12 11- ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 1 Σχετική Ευαισθησία και Ειδικότητα βάσει του Χαρακτηρισμού του Ορού Εκατόν εξήντα έξι επιλεγμένοι οροί υποβλήθηκαν σε δοκιμή που διενεργήθηκε σε κλινικό εργαστήριο. Οι οροί της μελέτης χαρακτηρίστηκαν οροαρνητικοί (δεν προέκυψαν ορολογικές ενδείξεις παλαιότερης ή τρέχουσας λοίμωξης από EBV), οξείς (παρουσία IgM έναντι του EBV-VCA και ετερόφιλων αντισωμάτων, απουσία IgG έναντι του EB-NA), ή οροθετικοί (παρουσία αντισωμάτων IgG έναντι του EBV-VCA και IgG έναντι του EB-NA, καμία ένδειξη για IgM έναντι του EBV-VCA ή ετερόφιλων αντισωμάτων, ενδεικτικών παλαιότερης λοίμωξης). Για τον χαρακτηρισμό του ορού χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές προσδιορισμού ELISA που διατίθενται στο εμπόριο. Η ευαισθησία, η ειδικότητα και η συμφωνία του προσδιορισμού προσδιορίστηκε βάσει αυτού του χαρακτηρισμού. Θεωρήθηκε ότι η απόκριση των IgM κατά του EBV- VCA θα έπρεπε να είναι αρνητική για τον οροαρνητικό ορό και τον ορό ανάρρωσης, και θετική για τον οξύ ορό. Τα αποτελέσματα αυτά συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Σχετική Ευαισθησία (Οξεία) = 37/38 = 97,4 % PLATELIA EBV-VCA IgM Οξύ EBV-VCA IgM + EB-NA IgG - Ετερόφιλο + Οροθετικό EBV-VCA IgG + EB-NA IgG + EBV-VCA IgM - Ετερόφιλο + Οροαρνητικό EBV-VCA IgG - EB-NA IgG - EBV-VCA IgM - Ετερόφιλο - Θετικό Διφορούμενο Αρνητικό Σύνολο % Διάστημα εμπιστοσύνης = 92.2 % % Σχετική Ειδικότητα (Οροαρνητικό) = 27/28 = 96.4 % 95 % Διάστημα εμπιστοσύνης Ειδικότητα (Οροθετικό) = 98/99 = 99.0 % 95 % Διάστημα εμπιστοσύνης = 97.0 % % Σχετική Συμφωνία = 162/165 = 98.2 % 95 % Διάστημα εμπιστοσύνης = 89,4 % % Σχετική = 96,1 % % Στους υπολογισμούς δεν συμπεριλήφθηκαν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. Τα αμφιλεγόμενα αποτελέσματα δεν υποβλήθηκαν σε νέα δοκιμή. Δεν αναφέρθηκαν ως αμφιλεγόμενα. Τα διαστήματα εμπιστοσύνης 95 % υπολογίστηκαν με την κανονική μέθοδο. Επισημαίνεται ότι ο όρος "σχετική" αναφέρεται στη σύγκριση των αποτελεσμάτων του προσδιορισμού αυτού με τα αποτελέσματα παρόμοιου προσδιορισμού. Δεν επιχειρήθηκε συσχετισμός των αποτελεσμάτων του προσδιορισμού με την παρουσία ή την απουσία της νόσου. Δεν είναι δυνατό να γίνει καμία κρίση σχετικά με την ακρίβεια του προσδιορισμού σύγκρισης για την πρόβλεψη της νόσου.

13 2 Επαναληψιμότητα (Ακρίβεια στο πλαίσιο του ίδιου προσδιορισμού) Για την αξιολόγηση της ακρίβειας της δοκιμής Platelia EBV-VCA IgM, δοκιμάστηκαν τρεις οροί, δέκα φορές έκαστος, στην ίδια πλακέτα. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Ορός n Χ Τυπική Απόκλιση CV % Αρνητικός Ήπια θετικός Θετικός X = Μέση τιμή ISR S.D. = Τυπική Απόκλιση C.V. = Συντελεστής μεταβολής 3 Αναπαραγωγιμότητα (Ακρίβεια μεταξύ προσδιορισμών) Για την αξιολόγηση της ακρίβειας της δοκιμής Platelia EBV-VCA IgM, δοκιμάστηκαν τρεις οροί, δέκα φορές έκαστος, σε τρεις διαφορετικές ημέρες. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Ορός n Χ Τυπική Απόκλιση CV % Αρνητικός Ήπια θετικός Θετικός X = Μέση τιμή ISR S.D. = Τυπική Απόκλιση C.V. = Συντελεστής μεταβολής 4 Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα Προσδιορίστηκαν οροί που περιείχαν ανιχνεύσιμα με ELISA αντισώματα IgM του ιού του απλού έρπητα τύπων I & II (Herpes Simplex Virus I & II), του κυταρρομεγαλοϊού και του έρπητα ζωστήρα (Varicella- Zoster). Προσδιορίστηκαν επίσης οροί που περιείχαν ρευματοειδή παράγοντα (RF). Όλοι οι εναλλακτικοί προσδιορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τεστ προσδιορισμού ELISA που διατίθενται στο εμπόριο. Τα δεδομένα που συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί υποδεικνύουν ότι τα αντισώματα των ιών του έρπητα και οι οροί που περιέχουν RF δεν παρουσιάζουν διασταυρούμενη αντίδραση με το Platelia EBV-VCA IgM.

14 Μελέτη διασταυρούμενης αντιδραστικότητας με τη δοκιμή Platelia EBV-VCA IgM Ειδικότητα RF+ RF+ RF+ RF+ RF+ VZV IgM+ VZV IgM+ VZV IgM+ VZV IgM+ VZV IgM+ HSV 1 IgM+ HSV 1 IgM+ HSV 1 IgM+ HSV 1 IgM+ HSV 2 IgM+ HSV 2 IgM+ HSV 2 IgM+ HSV 2 IgM+ CMV IgM+ CMV IgM+ CMV IgM+ CMV IgM+ PLATELIA EBV-VCA IgM Εναλλακτικός προσδιορισμός XII- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Epstein, M.A., B.B. Achong, and Y.M. Barr Virus Particles in Cultured Lymphoblasts from Burkitt s Lymphoma. Lancet. 1: Epstein, M.A., Y.M. Barr, and B.G Achong Studies wilth Burkitt s Lymphoma. Wister Inst. Sympos. Monogr. 4: Schooley, R.T. and R. Dolin Epstein-Barr Virus (Infectious Mono- nucleosis), 2nd edition. In: Principles and Practices of Infectious Diseases. Mandell, G.L., R.G.Douglas, and J.E. Bennett, eds. John Wiley and Sons, New York. Pp Henle, W. and Henle G. Epstein-Barr Virus and Infectious Mononucleosis. Human Herpesvirus Infections. Glaser and Gottlieb-Stematsky, eds. Marcel Dekker, Inc. NR. Basel Tobi, M. and S.E. Straus Chronic Epstein-Barr Virus Diseas: A Workshop Held by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Ann. Intern. Med. 103 (6(pt. 1)): Birx, D. L., R.R. Redfield, and G. Tosarto Defective Regulation of Epstein-Barr Virus Infection in Patients with Aquired Immunodefiency Syndrome (AIDS) or AIDS-Related Disorders. New Eng. J. Med. 314 (14): Gottlieb-Sematsky, T. and Glaser, R Assocation of Epstein-Barr Virus with Neurological Diseases. Human Herpesvirus Infections. Glaser and Gottlieb-Sematsky, eds. Marcel Dekker, Inc., NR. Basel. 8. Henle, G., W. Henle and V. Diehl Relation of Burkitt s Tumor- Associated Herpes-Type Virus to Infectious Mononucleosis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 59: Henle G., and W. Henle The Virus as the Etiologic Agent of Infectious Mononucleosis. In: The Epstein-Barr Virus. Berlin Sprihger- Verlag. Pp Sumaya, C.V Infectious Mononucleosis and Other EBV Infections: Diagnostic Factors. Lab. Mgmt. Oct., pp Lenelle, E.T. and W. Henle Epstein-Barr Virus Infections: Clinical and Serological Features. Laboratory Mgmt. Oct., pp37-46.

15 12. Nikoskelainen, J. and P. Hanninen Antibody Response to Epstein- Barr Virus in Infectious Mononucleosis. Infect. Immun. 11: Sumaya, C.V Infectious Mononucleosis and other EBV Infections: Diagnostic Factors. Laboratory Management. pp Henle, W. and G. Henle Epstein-Barr Virus and Infectious Mononucleosis. New Eng. J. Med. 228: Engvall, E. and P. Perlman Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA. III. Quantitation of Specific Antibodies by Enzyme-Labeled Anti- Immunoglobulins in Antigen Coated Tubes. J. Immunol. 109: Van Weeman, B.K. and A.H.W.M. Schuurs Immunoassay Using Antigen-Enzyme Conjugates. FEBS Letter. 15: Engvall, E., and P. Perlman Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, (ELISA) Quantitative Assay of Immunoglobulin G. Immunochemistry. 8: Engvall, E. and P. Perlman Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, ELISA. In: Proteins of the Biological Fluids, H. Peeters, ed., Proceedings of the Nineteenth Colloquium, Brugge Oxford. Pergamon Press. p Engvall, E., K. Jonsson, and P. Perlman Enzyme- Linked Immunosorbent Assay. II. Quantitative Assay of Protein Antigen, Immunoglobulin-G, By Means of Enzyme-Labelled Antigen and Antibody- Coated Tubes. Biochem. Biophys. Acta., 251: CDC/NIH Interagency Working Group BioSafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. 3rd edition. U.S. Dept. of Health and Human Services, Public Health Service. pp Drew, W.L Diag. Med. 6: Lennete, E.T. Manual of Clinical Microbiology. 5th ed. Chapter Okano, M Clinical Microbiology Reviews. Epstein-Barr Virus and Human Diseases. Recent Advances in Diagnosis. Vol.1, p Baltz, M Identifying Stages of EBV Infection. In: American Clinical Lab. pp Ambinder, R.F., Mullen, M., Chang, Yung-Nien, Hayward, G.S., and Hayward, S.D Functional Domains of Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen EBNA-1. Journal of Virology, ASM. Vol. 65, No.3, pp Davidsohn, I Serologic Testing of Infectious Mononucleosis. Journal of American Medical Association. 183: Evans, A.S History of Infectious Mononucleosis. In: American Journal of Medical Science. 267: Lennette, E.T Herpesviridae: Epstein-Barr Virus. In: Laboratory Diagnosis of Infectious Diseases, Principles and Practice. Vol. II. Lennette, E.H., Halonen, P., Murphy, F.A., eds. Springer- Verlag, NY. pp Bakerman, S Enzyme Immunoassays. Lab. Mgmt. August, pp Voller, A. and D. E. Bidwell, Brit. J. Exp. Pathology 56 : R. Sohier, R.J. Freund, G. de-thι, N.E. Day, A. Geser and G. Denhaut Seroepidemiology of Herpesvirus Type Epstein-Barr in Blood Donors from Communities around Lyon. American Journal of Epidemiology. Vol. 99, No.6, pp

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 Πλακέτα 96 62794 Η Platelia Aspergillus Ag είναι μια ανοσοενζυμική δοκιμή σάντουιτς σε μικροκυψέλες για την ανίχνευση αντιγόνου Aspergillus galactomannan σε δείγματα ορού και

Διαβάστε περισσότερα

PLATELIA HSV (1+2) IgG 96 ΟΚΙΜΕΣ 72682

PLATELIA HSV (1+2) IgG 96 ΟΚΙΜΕΣ 72682 PLATELIA HSV (1+2) IgG 96 ΟΚΙΜΕΣ 72682 ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗΣ IgG ΣΤΟΝ ΙΟ HERPES SIMPLEX (ΤΥΠΟΙ 1 ΚΑΙ 2) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ Greek 1/10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA Aspergillus IgG 62783 96 ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgG ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το Platelia Aspergillus IgG

Διαβάστε περισσότερα

PLATELIA VZV IgG 48 ΟΚΙΜΕΣ 72684

PLATELIA VZV IgG 48 ΟΚΙΜΕΣ 72684 PLATELIA VZV IgG 48 ΟΚΙΜΕΣ 72684 ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΗΣ IgG-ΣΤΟΝ ΙΟ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑ ΖΩΣΤΗΡΑ (VARICELLA ZOSTER) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΟΥ Greek 1/10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348

Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348 Monolisa HBs Ag ULTRA 1 Πλακέτα - 96 δοκιµές 72346 5 Πλακέτες - 480 δοκιµές 72348 Κιτ για την ανίχνευση του επιφανειακού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας Β στον ορό ή στο πλάσµα ανθρώπου µέσω ανοσοενζυµικής

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620

QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή. C1q CIC ELISA 704620 QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή C1q CIC ELISA 704620 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων (CIC) που

Διαβάστε περισσότερα

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12.

ανασυνδυασμένης τρανσγλουταμινάσης ανθρώπινου ιστού ως πηγή αντιγόνου εξετάζεται στις αναφορές 11 και 12. QUANTA Lite Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός R h-ttg IgA ELISA 704605 Ενδεικνυόμενη Χρήση Αυτή η ανάλυση έχει σχεδιαστεί για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgA έναντι

Διαβάστε περισσότερα

HBe Ag-Ab PLUS 72396. Monolisa. IVD Για in vitro διαγνωστική χρήση. 96 εξετάσεις HBe Ag - 96 εξετάσεις HBe Ab

HBe Ag-Ab PLUS 72396. Monolisa. IVD Για in vitro διαγνωστική χρήση. 96 εξετάσεις HBe Ag - 96 εξετάσεις HBe Ab Monolisa HBe Ag-Ab PLUS 72396 96 εξετάσεις HBe Ag - 96 εξετάσεις HBe Ab ΚΙΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ HBe Ag ΚΑΙ HBe Ab ΜΕΣΩ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ IVD Για in vitro διαγνωστική χρήση Ποιοτικός Έλεγχος Κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ.

η ανάγκη τακτικής παρακολούθησης των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων αντι-dsdna σε ασθενείς που πάσχουν από ΣΕΛ. QUANTA Lite Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: Υψηλή dsdna SC ELISA 704650 Σκοπός χρήσης Αυτή η ανάλυση προορίζεται για in-vitro μέτρηση συγκεκριμένων αυτοαντισωμάτων IgG έναντι δίκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM sp100 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Για διαγνωστική χρήση In Vitro

Για διαγνωστική χρήση In Vitro HIV combo REF A59428 Προβλεπόμενη χρήση Ο προσδιορισμός Access HIV combo αποτελεί έναν ανοσοπροσδιορισμό παραμαγνητικού σωματιδίου χημειοφωταύγειας για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου p24 του HIV-1

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA 708780 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η δοκιμασία QUANTA Lite TM Intrinsic Factor ELISA είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα ESAT-6 και CFP-10 Για in vitro διαγνωστική χρήση 2 x 96 622120

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0201) 20 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0501) Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM M2 EP (MIT3) αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ba Ανοσοαντίδραση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Ba του Παράγοντα Β, δείκτη για την ενεργοποίηση του Εναλλακτικού Μονοπατιού Συμπληρώματος, σε ανθρώπινα ούρα, πλάσμα, ή ορό. Αντιδραστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM ttg ELISA 708730 (Τρανσγλουταμινάση ιστού) Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή

QUANTA Lite TM ttg ELISA 708730 (Τρανσγλουταμινάση ιστού) Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή QUANTA Lite TM ttg ELISA 708730 (Τρανσγλουταμινάση ιστού) Για In Vitro διαγνωστική χρήση Πολυπλοκότητα κατά CLIA: υψηλή Σκοπός χρήσης Η ανοσοενζυμική μέθοδος QUANTA Lite TM ttg χρησιμοποιείται για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgM ANTI-HD Μέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισµό των ανοσοσφαιρινών IgM κατευθυνόµενων ενάντια του αντιγόνου του ιού της Ηπατίτιδας Delta (IgM anti-hd)

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM Gliadin IgΑ ELISA 708655 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM Gliadin IgΑ ELISA 708655 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM Gliadin IgΑ ELISA 708655 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM Glaidin IgA αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite dsdna ELISA 708510 διπλού έλικα DNA ELISA Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite dsdna αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA)

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM β 2 GPI Screening ELISA 708660 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM β 2 GPI Screening ELISA 708660 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM β 2 GPI Screening ELISA 708660 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM β 2 GPI Screen είναι μια ενζυμική ανοσοπροσροφητική ανάλυση (ELISA) για την

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM GPA (Gastric Parietal Cell Antibody) ELISA 708765 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM GPA αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA Jo-1 REF 41419

ZENIT RA Jo-1 REF 41419 REF 41419 ZENIT RA Jo-1 Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA Jo-1 είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό προσδιορισµό,

Διαβάστε περισσότερα

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ C4a Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος C4a της πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4 σε ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα iu ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413 REF 41413 ZENIT RA dsdna IgG Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA dsdna IgG είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA U1-snRNP REF 41417

ZENIT RA U1-snRNP REF 41417 REF 41417 ZENIT RA U1-snRNP Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 50 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA U1-snRNP είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA CARDIOLIPIN IgG REF 41424

ZENIT RA CARDIOLIPIN IgG REF 41424 REF 41424 ZENIT RA CARDIOLIPIN IgG Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA CARDIOLIPIN IgG είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA ANA Screen. ZENIT RA ANA Screen REF 41411 REF 41411. Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ZENIT RA ANA Screen. ZENIT RA ANA Screen REF 41411 REF 41411. Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ REF 41411 ZENIT RA ANA Screen Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA ANA Screen είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον προσδιορισµό,

Διαβάστε περισσότερα