Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (χαρτών) στο Δήμο Ανατολικής Μάνης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (χαρτών) στο Δήμο Ανατολικής Μάνης."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Συνεδρίαση της ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 20:00 Πρόσκληση 4766/ Παρόντες Δ.Σ.: 21 Απόντες: 6 Παρών ο Δήμαρχος Ανατ. Μάνης Παρών ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: 1 Απόντες: 5 Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 12 Απόντες : 33 ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 8 ης δημόσιας Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2015 και των αποφάσεων που λήφθηκαν. 1ο ΘΕΜΑ Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων (χαρτών) στο Δήμο Ανατολικής Μάνης. Αριθ. Απόφασης: 98/2015 2ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 για πρόσληψη ειδικού συνεργάτη. Αριθ. Απόφασης: 99/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει την τοποθέτηση επί μια δεκαετία (10) δωρεάν δέκα (10) πληροφοριακών πινακίδων-χαρτών στα διοικητικά όρια του Δήμου Ανατολικής Μάνης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της εταιρείας ΜΟΝΤΑΝΑ-ΑRT που απορρέουν από την με ημερομηνία επιστολή προσφορά της στα παρακάτω σημεία: Α: Στην Δ.Ε. Γυθείου και στην Δ.Κ. Γυθείου: 1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ 2. ΕΙΣΟΔΟ ΛΙΜΑΝΙΟΥ 3. ΕΙΣΟΔΟ ΚΡΑΝΑΗ 4. ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ 5. ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 6. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ (Έναντι φούρνου Καραβασίλη) Β: Στην Δ.Ε. Οιτύλου 1. Τ.Κ. Αρεόπολης: Πλατεία Αρεόπολης 2. Τ.Κ. Πύργου Διρού: πριν το χώρο του ΕΟΤ 3. Τ.Κ. Γερολιμένα: Parking Γ: Στην Δ.Ε. Ανατολικής Μάνης 1. Τ.Κ. Κοτρωνα: Παραλία Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης κ. Πέτρο Ανδρεάκο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 σύμφωνα με την αριθ. 98/2015 απόφασηεισήγηση της Ο.Ε. ως κατωτέρω: Μεταφέρει πίστωση ποσού ,00 από τον Κ.Α με τίτλο «Αποθεματικό» για την ενίσχυση α) του Κ.Α με τίτλο «Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών» ποσό 9.600,00 και β) του Κ.Α με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ποσό 2.400,00.

2 3ο Συμμετοχή του Δήμου Αν. Μάνης στο Β Νομικό Συνέδριο Μάνης (Οίτυλο) Ιουνίου Αριθ. Απόφασης: 100/2015 4ο Συμμετοχή του Δήμου Αν. Μάνης στο 4ο Θερινό Σχολείο του Παγκόσμιου Ελληνικού Βιοϊατρικού Συλλόγου. Αριθ. Απόφασης: 101/2015 5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 για ενίσχυση του Κ.Α. με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού». Αριθ. Απόφασης: 102/2015 Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά Πλειοψηφία Την συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης με το ποσό των 4.500,00 στην διοργάνωση του Β Νομικού Συνεδρίου Μάνης που θα διεξαχθεί στο Οίτυλο του Δήμου μας από Ιουνίου Η ανωτέρω εκδήλωση θα προωθήσει τον Συνεδριακό Τουρισμό αλλά και γενικότερα το Τουρισμό στο Δήμο μας. Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά Πλειοψηφία Την συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης με το ποσό των 3.000,00 στην διοργάνωση του 4ου θερινού σχολείου του Παγκόσμιου Ελληνικού Βιοιατρικού Συλλόγου που θα διεξαχθεί στην Τ.Κ. Νέου Οιτύλου του Δήμου μας από 16 έως 22 Μαΐου Η ανωτέρω εκδήλωση θα προωθήσει τον Συνεδριακό Τουρισμό αλλά και γενικότερα το Τουρισμό στο Δήμο μας. Επίσης προάγει την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου σ ολόκληρο τον κόσμο. Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 σύμφωνα με την αριθ. 96/2015 απόφασηεισήγηση της Ο.Ε. ως κατωτέρω: Μεταφέρει πίστωση ποσού 4.000,00 από τον Κ.Α με τίτλο «Αποθεματικό» για την ενίσχυση του Κ.Α με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού». 6ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» (ΕΚΠΟΤΑ). Αριθ. Απόφασης: 103/2015 Συγκροτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 επιτροπή παραλαβής προμήθειας λοιπού εξοπλισμού ως κατωτέρω: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ α/α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 1 Δέσποινα Μπεχράκη Πρόεδρος 2 Ελένη Μπακογιάννη Γραμματέας 3 Μαρία Σκάντζικα Μέλος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ α/α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 1 Όλγα Πλαγιαννάκου Αν/της Πρόεδρος 2 Ιωάννης Κατσιαδράμης Αν/της Γραμματέας 3 Χαρίλαος Βουρλίτης Αναπ/κό Μέλος

3 7ο Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών της Αθανασάκου Παναγιώτας του Αντωνίου, με πωλούμενο είδος "Οπωρολαχανικά". Αριθ. Απόφασης: 104/2015 8ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια «Εξοπλισμός κέντρου πληροφόρησης και ερμηνείας». Αριθ. Απόφασης: 105/2015 9ο Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΔΕ Σμύνους 2014». Αριθ. Απόφασης: 106/2015 Την Ανανέωση της Άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών, με πωλούμενο είδος Οπωρολαχανικά, της Αθανασάκου Παναγιώτας του Αντωνίου (με Α.Φ.Μ ), κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Γυθείου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Α) Εγκρίνει την εξομάλυνση όλου του χρονοδιαγράμματος βάση της αρχικής μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης όλων των υλικών της προμήθειας του θέματος και της βαφής μαυροπίνακα με τελική ημερομηνία παράδοσης την 4η Μαΐου Β) Εγκρίνει την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της συνολικής σύμβασης κατά 30 ημέρες, ήτοι νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης την , μετά και την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής γνωμοδότησης και της διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας ΕΥΔ/ΕΠΑΕ. Εγκρίνει όπως χορηγηθεί παράταση με αναθεώρηση κατά 2 μήνες και μέχρι , όπως έχει αιτηθεί η ανάδοχος Κ/Ξ Γ. Λιόκαυτος-Π. Παπαποστόλου για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία ΔΕ Σμύνους 2014» σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8 α του Ν 3669/08 διότι οι λόγοι που επικαλείται είναι βάσιμοι και πραγματικοί. 10ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου Οιτύλου 2012». Αριθ. Απόφασης: 107/ ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου Ανατολικής Μάνης 2012» Αριθ. Απόφασης: 108/2015 Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου Οιτύλου 2012» αποτελούμενη από: 1. Κάτσαρη Ελένη Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ ως Πρόεδρο (αρχαιότερος υπάλληλος) με αναπληρωτή της την Σουσάνη Αναστασία Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ 2. Ιωαννίδη Λεωνίδα Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ ως Μέλος με αναπληρωτή του τον Τσιριβάκο Πέτρο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ 3. Ριφουνά Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο ως Μέλος με αναπληρωτή του τον Μαλακοδήμο Νικόλαο-Παναγιώτη Δημοτικό Σύμβουλο. Συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία τέως Δήμου Ανατ. Μάνης 2012» αποτελούμενη από: 1. Τσιριβάκο Πέτρο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως Πρόεδρο (αρχαιότερος υπάλληλος) με αναπληρωτή του τον Ιωαννίδη Λεωνίδα Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ 2. Σουσάνη Αναστασία Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως Μέλος με αναπληρωτή της την Κάτσαρη Ελένη Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ 3. Κουμεντάκο Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο ως Μέλος με αναπληρωτή του την Δρακουλάκου Ελένη Δημοτικό Σύμβουλο.

4 12ο Έγκριση Πρωτοκόλλου «Φωταγωγήσεις-κατασκευέςαναπλάσεις ΤΚ Καρυούπολης, Αγίου Βασιλείου `και ΔΣ Γυθείου» Αριθ. Απόφασης: 109/ ο Έγκριση Πρωτοκόλλου «Επισκευή και φωταγώγηση προβλητών». Αριθ. Απόφασης: 110/ ο Έγκριση Πρωτοκόλλου «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου» Αριθ. Απόφασης: 111/ ο Έγκριση Πρωτοκόλλου «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες 2012» 16ο Αριθ. Απόφασης: 112/2015 Συζήτηση αίτησης Κολοκυθάκου Δημητρίου. Αριθ. Απόφασης: 113/ ο Συζήτηση αίτησης Πισκοπάνη Δημητρίου. Αριθ. Απόφασης: 114/ του Ν. 3669/08 τo από πρωτόκoλλo Μάνης για τo έργo «Φωταγωγήσεις κατασκευές- Αναπλάσεις ΤΚ Καρυούπολης, Αγίου Βασιλείου και ΔΚ Γυθείου» το ύψος της τελικής δαπάνης του οποίου ανήλθε στο ποσό των ,35 75 του Ν. 3669/08 τo από πρωτόκoλλo Μάνης για τo έργo «Επισκευή και φωταγώγηση προβλητών» με συvoλική δαπάvη , του Ν. 3669/08 τo από πρωτόκoλλo Μάνης για τo έργo «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου» με τελική δαπάvη , του Ν. 3669/08 τo από πρωτόκoλλo Μάνης για τo έργo «Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες 2012» με συvoλική δαπάvη ,99. Βεβαιώνει ότι το αναφερόμενο οικόπεδο, με στοιχεία (Α,Β,..Ω,Α1,Β1, ΤΙ,ΥΙ,..Ω3,Α4,Ν4,Ζ3,Η3, Ο3,Α) τμήμα Β εμβαδού ,30 τ.μ. που βρίσκεται εντός ορίων του οικισμού Καρβελά της Τ.Κ. Καρβελά σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 800μ. από του κέντρο οικισμού Καρβελά Τ.Κ. Καρβελά Δ.Ε. Γυθείου του Δήμου Αν. Μάνης. Βεβαιώνει ότι το αναφερόμενο οικόπεδο, επιφάνειας 77,46 τ.μ. με στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5, 6,1) σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 800μ. από του κέντρο οικισμού Σκυφιάνικα Τ.Κ. Σιδηροκάστρου Δ.Ε. Γυθείου του Δήμου Αν. Μάνης. 18ο Συζήτηση αίτησης του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Γυθείου Δήμου Ανατολικής Μάνης για χρηματική ενίσχυση. Αποδέχεται το αίτημα του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Γυθείου Δήμου Ανατολικής Μάνης και να επιχορηγηθεί με το ποσό των ,00. Αριθ. Απόφασης: 115/2015

5 19ο Διαγραφή οφειλών του Κολοκούρη Μιχαήλ του Κυριακούλη. Αριθ. Απόφασης: 116/2015 Την διαγραφή από την καρτέλα του Κολοκούρη Μιχαήλ του Κυριακούλη του ποσού των.991,29 από τον κατάλογο του τέλος ακαθαρίστων εσόδων ο.ε και του ποσού των 1.212,57 από τον κατάλογο του τέλος ακαθαρίστων εσόδων ο.ε ο Διαγραφή οφειλής της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Αριθ. Απόφασης: 117/2015 Την διαγραφή του ποσού των 688,12 από το βεβαιωτικό κατάλογο τελών παρεπιδημούντων οικονομικού έτους 2009 σε βάρος της εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Γύθειο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Μητσάκος

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4247 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, 30/01/2015 Δ/ΝΣΗ: ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΛ: 28213 40019 FAX: 28213 40090 Πληρ.: Βουρδουμπά Ιωάννα ΠΡΟΣ: 1. Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (8 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση σε 1 η /2014 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 του Ν.

Θέμα: «Πρόσκληση σε 1 η /2014 τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς». (Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και το άρθρο 6 του Ν. Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 23/01/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21/02-09-2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ο κ. Πρόεδρος, αποχώρησε εκτάκτως από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4 ου τακτικού θέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 23/01/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Θέμα: α/α Απόφασης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 05.08.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36762/06.08.2015 32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝ. ΠΡΩΤ: 242167 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 139,140,141 ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Αθηναίων Δημοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. Πρωτ. : 54989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αλεξανδρούπολης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 12/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση 2 ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 6/2011 Στον Άγιο Πέτρο σήμερα, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, και ώρα 12.00π.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 66,85 0,67 2,01 13,37 0,67 0,13 16,85 50,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 63,45 0,00 0,00 12,69 0,63 0,13 13,45 50,00 ΦΟΡΟΣ 20% ΤΕΑΔΥ 3%

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 66,85 0,67 2,01 13,37 0,67 0,13 16,85 50,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 63,45 0,00 0,00 12,69 0,63 0,13 13,45 50,00 ΦΟΡΟΣ 20% ΤΕΑΔΥ 3% ΘΕΜΑ 2 ο. Καθορισµός αποζηµίωσης συνεδριάσεων του Δ.Σ., της Ε.Ε. και του Ε.Σ. καθώς και η ηµερήσια αποζηµίωση για εκτός έδρας µετακινήσεις των µελών του Δ.Σ., Ε.Σ., των εκπροσώπων στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 29-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 3740 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 04 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 10/01/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΘΗΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 14/3.6.2013 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με μνεία των αποφάσεων που

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού από τον Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Αχαρνών». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Αχαρνές,././. Προς : Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3246 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση : Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 Ταχ.Κώδικας: 32009 - Σχηματάρι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 20/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 18 ης Σεπτεμβρίου 2013

Πρακτικό 20/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 18 ης Σεπτεμβρίου 2013 Πρακτικό 20/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 18 ης Σεπτεμβρίου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 18 η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 25.09.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -23.355 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 11/4 Ιουλίου-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 4 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα