Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)"

Transcript

1 Ενότητα 6 Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ορισµοί βασικές έννοιες. Σηµαντικά µοτίβα σχεδίασης: Παρατηρητής (Observer). Πρόσοψη (Façade). Προσαρµογέας (Adapter). Πληρεξούσιος (Proxy). Μοναχοπαίδι (Singleton). ιακοσµητής (Decorator). Παρατηρήσεις. Άσκηση. Περισσότερες πληροφορίες. Βιβλιογραφία. Ορισµοί Βασικές Έννοιες (1) Τί είναι τα µοτίβα σχεδίασης; Είναι λύσεις σε συνηθισµένα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη σχεδίαση υπολογιστικών συστηµάτων, οι οποίες έχει αξιολογηθεί ότι αξίζει να τεκµηριωθούν, έτσι ώστε όσοι ασχολούνται µε την ανάπτυξη νέων συστηµάτων να µπορούν να τις εφαρµόζουν για την επίλυση των ίδιων προβληµάτων όταν καλούνται να τα αντιµετωπίσουν. Είναι σύνολα από κλάσεις (ή από αντικείµενα) που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται από µια συγκεκριµένη συµπεριφορά. Αποτελούν τρόπους για την περιγραφή άριστων πρακτικών και καλών προσεγγίσεων σχεδίασης, και ενσωµατώνουν (σχεδιαστική) πείρα µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να είναι δυνατό να επαναχρησιµοποιηθεί από άλλους.

2 Ορισµοί Βασικές Έννοιες (2) Πρώτος πραγµατικός κατάλογος από 23 µοτίβα σχεδίασης: Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software, Gamma, Helm, Johnson, Vlissides (Gang of Four, GoF). Κατηγορίες µοτίβων σχεδίασης: Σχετικές µε δηµιουργία (creational): ιαφορετικοί τρόποι για τη δηµιουργία αντικειµένων µε συγκεκριµένες ιδιότητες. Σχετικές µε δοµή (structural): Επιτρέπουν την αποσύνδεση (decoupling) της διεπαφής από την υλοποίηση. Σχετικές µε συµπεριφορά (behavioural): Επιτρέπουν την παροχή συγκεκριµένων τύπων συµπεριφοράς µε προτυποποιηµένο τρόπο. Τα µοτίβα σχεδίασης αποσπούνται από καλές προσεγγίσεις σχεδίασης από έµπειρους µηχανικούς λογισµικού. Σηµαντικά Μοτίβα Σχεδίασης Παρατηρητής (Observer). Πρόσοψη (Façade). Προσαρµογέας (Adapter). Πληρεξούσιος (Proxy). Μοναχοπαίδι (Singleton). ιακοσµητής (Decorator).

3 Μοτίβο Σχεδίασης Παρατηρητής (1) Να ορίσετε µια εξάρτηση ένα-προς-πολλά (one-to-many) ανάµεσα σε αντικείµενα, έτσι ώστε όταν αλλάζει η κατάσταση ενός αντικειµένου, όλα τα αντικείµενα που εξαρτώνται από αυτό να το µαθαίνουν και να ενηµερώνονται αυτόµατα. Για το λόγο αυτό: Γίνεται χρήση ενός συνόλου από συνεργαζόµενες κλάσεις. Είναι ανάγκη να διατηρείται η συνέπεια ανάµεσα σε σχετιζόµενα αντικείµενα. Αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί όταν τα αντικείµενα είναι στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους (tightly coupled) πρόβληµα επαναχρησιµοποίησης (reusability). Παράδειγµα Οι διεπαφές χρήστη (GUIs) που διαχωρίζουν τις σχετικές κλάσεις (visual) από τα δεδοµένα. Μοτίβο Σχεδίασης Παρατηρητής (2) Παρατηρητές a b c x b y z a b c a c Υποκείµενο a = 50 b = 30 c = 20 Γνωστοποίηση αλλαγής Αιτήσεις, Τροποποιήσεις Παρατήρηση: Οι πιο πάνω κλάσεις µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα η µία από την άλλη δε γνωρίζει η µία για την άλλη.

4 Μοτίβο Σχεδίασης Παρατηρητής (3) Οι κλάσεις εµφάνισης και διαχείρισης των δεδοµένων εξαρτώνται από τα δεδοµένα του αντικειµένου στο κάτω µέρος και πρέπει να ενηµερώνονται όταν αλλάζει η κατάστασή του. εν υπάρχουν περιορισµοί στον αριθµό των εξαρτώµενων αντικειµένων. Το µοτίβο σχεδίασης Παρατηρητής περιγράφει πώς να δηµιουργηθούν και να διατηρηθούν τέτοιες σχέσεις. Όλοι οι παρατηρητές ενηµερώνονται όποτε το υποκείµενο αλλάξει κατάσταση. Μοτίβο Σχεδίασης Παρατηρητής (4) Πότε χρησιµοποιείται αυτό το µοτίβο σχεδίασης; Όταν ένα αφηρηµένο σενάριο έχει δύο τµήµατα, το ένα εξαρτώµενο από το άλλο, και είναι επιθυµητό να επαναχρησιµοποιηθούν τα τµήµατα αυτά ανεξάρτητα. Όταν µια αλλαγή σε ένα αντικείµενο απαιτεί την αλλαγή και άλλων αντικειµένων και δεν είναι γνωστό πόσα ακριβώς αντικείµενα χρειάζεται να αλλάξουν. Όταν ένα αντικείµενο είναι επιθυµητό να µπορεί να ενηµερώνει άλλα αντικείµενα, χωρίς να χρειάζεται να κάνει υποθέσεις για το ποιά ακριβώς είναι αυτά τα αντικείµενα.

5 Μοτίβο Σχεδίασης Πρόσοψη (1) Είναι επιθυµητή η παροχή µιας ενιαίας διεπαφής σε ένα σύνολο από διεπαφές ενός υποσυστήµατος. Το συγκεκριµένο µοτίβο σχεδίασης ορίζει µια υψηλού επιπέδου διεπαφή που κάνει το υποσύστηµα ευκολότερο στη χρήση. Για το λόγο αυτό: Γίνεται χρήση πολλών κλάσεων που επικοινωνούν µεταξύ τους. Είναι επιθυµητή η ελάττωση της πολυπλοκότητας. εν είναι αναγκαία η γνώση όλων των διαφορετικών τρόπων αλληλεπίδρασης και των αναγκαίων µορφών επικοινωνίας. Μοτίβο Σχεδίασης Πρόσοψη (2) Κλάσεις Πελάτες Facade Κλάσεις Υποσυστήµατος Object-Oriented Modeling

6 Μοτίβο Σχεδίασης Πρόσοψη (3) Πότε χρησιµοποιείται αυτό το µοτίβο σχεδίασης; Όταν είναι επιθυµητή η παροχή µιας απλής διεπαφής σε ένα πολύπλοκο υποσύστηµα. Όταν υπάρχουν πολλές εξαρτήσεις ανάµεσα στους πελάτες και στις κλάσεις υλοποίησης και είναι επιθυµητή η αποσύνδεση (decoupling) του υποσυστήµατος από τους πελάτες και άλλα υποσυστήµατα ενίσχυση της ανεξαρτησίας των κλάσεων και της φορητότητας. Όταν είναι επιθυµητή η διαστρωµάτωση των υποσυστηµάτων το συγκεκριµένο µοτίβο σχεδίασης προσδιορίζει σηµεία εισόδου σε κάθε στρώµα / υποσύστηµα. Μοτίβο Σχεδίασης Προσαρµογέας (1) Είναι επιθυµητή η µετατροπή της διεπαφής µιας κλάσης σε κάποια άλλη διεπαφή που περιµένει ένας πελάτης. Το συγκεκριµένο µοτίβο σχεδίασης επιτρέπει τη συνεργασία ανάµεσα σε κλάσεις που σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν αδύνατο να συνεργαστούν λόγω ασυµβατότητας των διεπαφών τους. Χρήση του συγκεκριµένου µοτίβου σχεδίασης: Έστω ένα εργαλείο του οποίου η λειτουργικότητα περικλείεται σε µια καλά ορισµένη κλάση. Είναι επιθυµητή η επέκταση της λειτουργικότητας του εργαλείου προσθέτοντας σε αυτό ένα έτοιµο προϊόν (off-the-shelf). Οι διεπαφές είναι ασύµβατες. Παράδειγµα Χρήση έτοιµων συνιστωσών λογισµικού (components) για τον εµπλουτισµό ενός προγράµµατος.

7 Μοτίβο Σχεδίασης Προσαρµογέας (2) Drawing Tool Shape LineShape TextView TextShape Μοτίβο Σχεδίασης Προσαρµογέας (3) Drawing Tool Shape TextShape LineShape PolygonShape TextView

8 Μοτίβο Σχεδίασης Προσαρµογέας (4) Μερικές φορέας ο προσαρµογέας είναι υπεύθυνος για την προσφορά λειτουργικότητας που η υπό προσαρµογή κλάση δεν προσφέρει. Πότε χρησιµοποιείται αυτό το µοτίβο σχεδίασης; Όταν είναι επιθυµητή η χρήση µιας υπάρχουσας κλάσης, αλλά η διεπαφή της δεν ταιριάζει µε αυτή που απαιτείται. Όταν είναι επιθυµητή η δηµιουργία µιας επαναχρησιµοποιήσιµης κλάσης που να είναι δυνατό να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε άλλη κλάση (τελείως άγνωστη ή που να µην έχει συσχέτιση µε αυτή) αντιµετώπιση ασυµβατότητας στις διεπαφές. Όταν είναι επιθυµητή η χρήση πολλών διαφορετικών υποκλάσεων, αλλά δεν είναι πρακτική η δηµιουργία κατάλληλης υποκλάσης για κάθε µία από αυτές. Μοτίβο Σχεδίασης Πληρεξούσιος (1) Παρέχει έναν αναπληρωτή ή έναν αντικαταστάτη ενός άλλου αντικειµένου, στο οποίο δεν είναι δυνατή η πρόσβαση υπό κανονικές συνθήκες. Το αντικείµενο που συνήθως είναι µη προσβάσιµο ή µη διαθέσιµο, είναι επιθυµητό να εµφανίζεται ως ένα συνηθισµένο αντικείµενο. Για παράδειγµα, το αντικείµενο µπορεί να είναι: Σε µια διαφορετική διεργασία. Αποθηκευµένο ως αρχείο σε ένα δίσκο. Συµπιεσµένο. Μη δηµιουργηµένο ακόµη.

9 Μοτίβο Σχεδίασης Πληρεξούσιος (2) Το πληρεξούσιο αντικείµενο (proxy object) έχει την ίδια διεπαφή µε το υποκείµενο και διαθέτει µια αναφορά στο υποκείµενο. Το πληρεξούσιο αντικείµενο προωθεί τις αναφορές στο υποκείµενο ή απλώς υποκαθίσταται από το υποκείµενο (ανάλογα µε το σκοπό του). Μοτίβο Σχεδίασης Μοναχοπαίδι Επιτρέπει τη δηµιουργία µόνο ενός στιγµιοτύπου από µια κλάση. Λόγοι ασφαλείας. Σε κατανεµηµένα συστήµατα.

10 Μοτίβο Σχεδίασης ιακοσµητής Χρήση όταν είναι επιθυµητή η προσθήκη ευθυνών σε ένα µόνο αντικείµενο και όχι σε ολόκληρη την κλάση στην οποία ανήκει γίνεται µε τρόπο δυναµικό. Χρήση στην προσθήκη οπτικών χαρακτηριστικών σε αντικείµενα στα πλαίσια διεπαφών χρήστη (π.χ. scroll bars, frames, κ.λπ.). Παρατηρήσεις (1) Τα µοτίβα σχεδίασης οµαδοποιούνται σε καταλόγους µοτίβων σχεδίασης (pattern catalogues) και σε γλώσσες µοτίβων σχεδίασης (pattern languages). Κατάλογος ένα σύνολο από µοτίβα σχεδίασης που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν όλα µαζί ή και ξεχωριστά. Γλώσσα Τεκµηριώνει µοτίβα σχεδίασης που εργάζονται µαζί και µπορούν να εφαρµοστούν στην επίλυση προβληµάτων σε ένα συγκεκριµένο πεδίο. Για την τεκµηρίωση των µοτίβων σχεδίασης χρησιµοποιούνται ειδικά περιγράµµατα (templates).

11 Παρατηρήσεις (2) Παράδειγµα περιγράµµατος (template): Όνοµα (Name) Το όνοµα του µοτίβου σχεδίασης / προτιµούνται περιγραφικά ονόµατα. Πρόβληµα (Problem) Αυτό που επιλύει το µοτίβο σχεδίασης. Πλαίσιο (Context) Το πλαίσιο της εφαρµογής του µοτίβου σχεδίασης (αρχιτεκτονικό ή επιχειρηµατικό). υνάµεις (Forces) Θέµατα που πρέπει να επιλυθούν. Λύση (Solution) Η λύση που εξισορροπεί τις δυνάµεις και ταιριάζει στο πλαίσιο. Σχεδιάγραµµα (Sketch) Συµβολικό σχεδιάγραµµα των δυνάµεων. Τελικό πλαίσιο (Resulting context) το πλαίσιο µετά την αλλαγή του από τη λύση. Ορθολογική βάση (Rationale) Ο λόγος και το κίνητρο δηµιουργίας του µοτίβου σχεδίασης. Άσκηση (1) Ένα πανεπιστήµιο υλοποιεί ένα ηλεκτρονικό σύστηµα ανακοινώσεων (blackboard system), ώστε οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές µε τα µαθήµατά τους. Το τελικό σύστηµα δεν είναι ακόµη έτοιµο, αλλά η σχετική ιστοσελίδα (HTML + java applet) πρέπει να ελεγχθεί άµεσα. Ποιό µοτίβο σχεδίασης µπορεί να εφαρµοστεί στην περίπτωση αυτή; Υπάρχει πιο απλή λύση; Καθώς κάθε φοιτητής εγγράφεται ή αποχωρεί από ένα µάθηµα, κάθε σελίδα του συστήµατος που καταγράφει τα αποτελέσµατα του µαθήµατος αυτού πρέπει να ενηµερώνεται. Ποιό µοτίβο σχεδίασης µπορεί να υποστηρίξει µια κατάλληλη αρχιτεκτονική για την επίτευξη του σκοπού αυτού;

12 Άσκηση (2) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας µορφών εξέτασης ενός µαθήµατος (γραπτές εξετάσεις, εργασίες, οµαδικές ασκήσεις, παρουσιάσεις, κ.λπ.) είναι επιθυµητή η παροχή µιας ενιαίας διεπαφής για την πρόσβαση στα αποτελέσµατα εξέτασης ενός µαθήµατος. Θα διατηρηθεί η απευθείας πρόσβαση στα δεδοµένα µε χρήση ιδιαίτερων κάθε φορά πρωτοκόλλων. Ποιό µοτίβο σχεδίασης είναι κατάλληλο για την περίπτωση αυτή; Περισσότερες Πληροφορίες - Patterns tab Βασικό βιβλίο - Design Patterns: Elements of Reusable Object- Oriented Software, Gamma, Helm, Johnson, Vlissides.

13 Βιβλιογραφία Bennett, Skelton, Lunn, UML, Schaum s Outline Series, Rumbaugh, Jacobson, Booch, The Unified Modeling Language Reference Manual, Addison Wesley, Pooley, Stevens, Using UML: Software Engineering with Objects and Components Addison-Wesley, T. Quatrani, Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML, Addison-Wesley, 2000.

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Θ. ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής Μέλη Τριμελούς Επιτροπής: Γεώργιος Πέκος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla! ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση του Joomla! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή (ΑΜ: Τ-1620)

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη:

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη: Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΕΝΤΥΠΟ Α. Μιχάλης Αργύρης ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Μιχάλης Αργύρης ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΡΟΣ ΥΨΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩ ΕΝΤΥΠΟ Β Ο ΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα