ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT)"

Transcript

1 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ (PROJECT MANAGEMENT) ΠΑΡΙΣ ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων «Η εκπαίδευση είναι ένα αξιοθαύμαστο πράγμα. Αλλά καλό είναι να θυμόμαστε πότε-πότε ότι τίποτα που αξίζει να γνωρίζει κανείς δεν μπορεί να διδαχθεί.» Oscar Wilde ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαχείριση έργων (project management) αποσκοπεί στη δημιουργία «πλούτου» με την ευρεία έννοια μέσω της παραγωγής ή βελτίωσης έργων ή προϊόντων και μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη γενική διαχείριση (management) ενός φορέα και στην τεχνογνωσία που απαιτείται για την επίτευξη ενός στόχου. Αποσκοπεί στην επιτυχή υλοποίηση των έργων από άποψη χρόνου, κόστους και ποιότητας μέσα σε συνθήκες ασφάλειας για τους εργαζομένους και τους χρήστες του έργου αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος. Η διαχείριση των έργων προέρχεται από την εφαρμογή της κοινής λογικής και της έμφυτης οργανωτικής ικανότητας του ανθρώπου στην επίλυση προβλημάτων που θεμελιώθηκε επιστημονικά μόλις στα τέλη του 19 ου αιώνα ως μέρος της καινούργιας τότε θεώρησης της διοικητικής (management). Στη συνέχεια μελετήθηκε ως μέρος της μαθηματικής αναζήτησης της βέλτιστης λύσης σε διάφορα προβλήματα (δηλ. του αντικειμένου της «επιχειρησιακής έρευνας»), αλλά στη συνέχεια «ανεξαρτοποιήθηκε» και συμπεριέλαβε και μη μαθηματικά αντικείμενα όπως, για παράδειγμα, θέματα ανθρωπίνου παράγοντα, νομοθεσίας και συμβάσεων, προμηθειών και χρηματοδοτήσεων κ.ά. Με τη συνθετότερη αυτή μορφή εξελίχθηκε για τέσσερις δεκαετίες φτάνοντας μέχρι τις ημέρες μας. Έτσι,

2 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2 σήμερα, αποτελεί ξεχωριστό πεδίο ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ενασχόλησης σε πολλές χώρες αλλά και διακριτή υπό-ειδικότητα μηχανικού στη χώρα μας καταγεγραμμένη επίσημα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) (με ονομασίες όπως, για παράδειγμα, «Μηχανικός διαχείρισης έργων και κατασκευών», «Μηχανικός διαχείρισης έργων», «Μηχανικός διαχείρισης και προγραμματισμού έργων», «Μηχανικός διαχείρισης κατασκευαστικών έργων», «Μηχανικός διοίκησης δομικών κατασκευών», «Μηχανικός διοίκησης επιχειρήσεων» κ.λπ. κλπ.). Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, η διαχείριση έργων βρίσκεται σήμερα στην επικαιρότητα. Σε ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2005 ζητεί να προστεθεί μνεία στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) ότι «απαιτούνται υψηλού επιπέδου ικανότητες και προσόντα διαχείρισης έργων ως βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των έργων χωρίς να υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό». Επιπρόσθετα, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ιταλός Ευρωβουλευτής Luigi Cocilovo με γραπτή ερώτηση του το Σεπτέμβριο του 2005 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να μάθει «πώς διασφαλίζει η Επιτροπή ότι το προσωπικό της διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και προσόντα για να αναλάβει τα καθήκοντα διαχείρισης των Ευρωπαϊκών έργων». Η Ευρώπη έχει αναζητήσεις σχετικά με τη διαχείριση των έργων της, πρόβλημα όχι απλό αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι στιγμής σχετικό πρότυπο ISO (Crawford, 2000) 1. Στη χώρα μας, επιπρόσθετα, ο Νόμος 3316/2005 προβλέπει «προδιαγραφές επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών των αναθετουσών Άρχών για την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης και τη διοίκηση μελέτης ή έργου». Οι προδιαγραφές αυτές θα οριστούν με Υπουργική Απόφαση κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Ε. το οποίο με τη σειρά του έχει ήδη ορίσει με την απόφαση Γ6/Σ25/2005 της Διοικούσας Επιτροπής του από τον Ιούλιο του 2005 σχετική Ομάδα Εργασίας (Ο.Ε.) για τη μελέτη και εισήγηση 1 To ISO 1006 δίνει οδηγίες (guidelines) για την «ποιότητα στη διαχείριση έργων» και επικεντρώνεται περισσότερο στη σχέση της διαχείρισης έργων με το πρότυπο ISO Πιο σχετικό πρότυπο είναι το Βρετανικό πρότυπο BS 6079 «Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων» στο οποίο καθορίζεται η ορολογία και παρέχεται γενική καθοδήγηση στην ανώτερη διοίκηση ενός φορέα υλοποίησης έργων, στους διαχειριστές έργων, στο προσωπικό υποστήριξης και στους εκπαιδευτές της σχετικής διαδικασίας.

3 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3 της σχετικής πρότασης. Επίσης, το Τ.Ε.Ε. έχει ορίσει Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για τη διαχείριση έργου Πολιτικού Μηχανικού η οποία στους σχεδιασμούς της περιλαμβάνει συγκριτική μελέτη των συστημάτων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στην περιοχή. Από τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγματα, αλλά και από άλλα πολλά που θα μπορούσε να αναφέρει κανείς (π.χ. αναγκαιότητα υλοποίησης έργων στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση των 25, άρθρα στον ημερήσιο τύπο (π.χ. Αναγνωστόπουλος, 2006) ή από τα αποτελέσματα του συγχρηματοδοτούμενου από τη ΓΓΕΤ προγράμματος δημιουργίας δικτύου διαχειριστών τεχνικών έργων στη χώρα μας 2 ) γίνεται φανερό ότι το αντικείμενο της πιστοποίησης επαγγελματιών στο σχετικό αντικείμενο (και όχι μόνο) αποτελεί θέμα κοινού ενδιαφέροντος, προτεραιότητας και επικαιρότητας. Στο θέμα αυτό θα προσπαθήσω να συμβάλω με τις γραμμές αυτές. Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή θα προσπαθήσω να παρουσιάσω συνοπτικά αλλά και με κριτικό πνεύμα τη διεθνή εμπειρία στο θέμα της επαγγελματικής πιστοποίησης στη διαχείριση έργων αλλά και να παρουσιάσω την κατάσταση και τις προοπτικές της στη χώρα μας σήμερα. Ευελπιστώ ότι το κείμενο αυτό θα προσθέσει χρήσιμο υλικό στη φτωχή σχετική Ελληνική αρθρογραφία, θα ενημερώσει και θα ξεδιαλύνει απόψεις για το θέμα, θα προβληματίσει και θα αποτελέσει ίσως σημείο αρχής για περισσότερο διάλογο και περισσότερη δουλειά από όλους όσους έχουν ενδιαφέρον στην περιοχή. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Σε παλαιότερο άρθρο του ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ κ. Θ.Π. Τάσιος με τίτλο «Πώς θα αποκτήσουμε στελέχη υψηλών προσόντων;» διατύπωνε την άποψη ότι οι γνώσεις που αποκτιούνται μέσω της παρακολούθησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος δεν είναι αρκετές για έναν εργαζόμενο. Χρειάζονται ακόμη δημιουργικότητα (δηλ. ικανότητες προσδιορισμού λύσης σε πραγματικά προβλήματα), εργασιακά προσόντα (εργατικότητα, 2 Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα δημιουργίας δικτύου διαχειριστών τεχνικών έργων στη χώρα μας (Πρόγραμμα ncpm) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

4 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 4 εμμονή στο στόχο, ταχύτητα αποφάσεων, δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλίας κ.λπ.) αλλά και ηθικά προσόντα (συνεργασιμότητα, υπευθυνότητα, ακεραιότητα, κοινωνική ευαισθησία). Έτσι, δικαιολογείται η έμφαση των μεγάλων εταιρειών στην επιλογή στελεχών ανάμεσα στους εμπειρότερους και ικανότερους εργαζόμενους στην εταιρεία τους ή σε άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες και στη μη επιλογή εκείνων με μόνο συγκριτικό προσόν τους περισσότερους Ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών 3. Στο δρόμο της επαγγελματικής εξέλιξης ενός ατόμου, οι γνώσεις δεν αποτελούν παρά το αναγκαίο υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθούν οι αναγκαίες πρόσθετες ικανότητες και δεξιότητες που θα οδηγήσουν στην επαγγελματική επιτυχία (Wideman, 1998; Archibald, 2003). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί η έλλειψη μαθητείας και πρακτικής άσκησης στα τεχνικά επαγγέλματα γενικά αλλά και οι ανεπάρκειες του συστήματος απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων από το Τ.Ε.Ε. που βασίζονται σε συνοπτικές προφορικές εξετάσεις και απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο. Το θέμα, αν και ιδιαίτερα ευρύ (και γι αυτό δεν θα αντιμετωπισθεί εδώ), σχετίζεται και με την αναζήτηση του πλαισίου πιστοποίησης νέων επαγγελματικών εξειδικεύσεων όπως είναι και η διαχείριση έργων. Είναι, όμως, η πιστοποίηση επαγγελματιών στη διαχείριση έργων σημαντική και δικαιολογεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Νομοθεσίας (που συζητήσαμε συνοπτικά στην Εισαγωγή του άρθρου); Θα έλεγα ότι στις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, υπάρχει αναγκαιότητα για επαγγελματική θεώρηση της διαχείρισης των έργων που αναλαμβάνει ή εκτελεί ένας φορέας. Η πιστοποίηση επαγγελματικών ικανοτήτων ακόμα κι αν δεν είναι υποχρεωτική από το νόμο είναι σημαντική γιατί διασφαλίζει τις γνώσεις και ικανότητες ενός ατόμου να εφαρμόσει τεχνικές διαχείρισης έργων στην πράξη και άρα αποτελεί χρήσιμο στοιχείο πρόσληψης, ανάθεσης έργου αλλά και επαγγελματικής εξέλιξης. Ακόμα, η εφαρμογή της διαχείρισης έργου βοηθά στην ορθολογικότερη κατανομή των (πάντα) περιορισμένων πόρων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις διενέξεων για τη χρησιμοποίησή τους, εξυπηρετεί τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ διαφορετικών έργων και άρα στην αύ- 3 Εδώ σχετικό είναι και το άρθρο της Καθημερινής της Κυριακής (φύλλο της 14/5/2006) με τίτλο «Πολυπτυχιούχοι με μηνιαία αμοιβή μόνο χίλια ευρώ Γενιά τριαντάρηδων με προσόντα αζήτητα στην Ελλάδα και την Ε.Ε.» που αναφέρεται «σε εκείνους με ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, βαριά ωράρια και μεράκι για δουλειά που δεν έχουν καταφέρει να αμείβονται με έναν αξιοπρεπή μισθό».

5 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 5 ξηση της παραγωγικότητας και επικουρεί τη γενική διοίκηση του φορέα υλοποίησης των έργων (γενικές εταιρικές λειτουργίες). Σχηματικά, οι άξονες επίδρασης της διαχείρισης έργων στο γενικότερο επιχειρησιακό περιβάλλον του φορέα υλοποίησής τους συνοψίζονται στο Σχ. 1. Σχήμα 1: Επίδραση της διαχείρισης έργων στο γενικότερο επιχειρησιακό περιβάλλον του φορέα υλοποίησής τους. Επιπρόσθετα, τα σημερινά έργα εκτελούνται μέσα στο διεθνές περιβάλλον (π.χ. χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτά συμμετέχουν άνθρωποι από διαφορετικά κράτη) είναι περισσότερο πολύπλοκα και απαιτούν περισσότερες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες, ενώ είναι γενικά παραδεκτό ότι ακόμα και τυχόν πολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν σημαντικά το αποτέλεσμα τους (Curling, 2004). Ακόμα, τα έργα βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε τεχνολογικές λύσεις (π.χ. σε προηγμένο εξοπλισμό πληροφορικής) και, τέλος, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, χρειάζεται να προσδιοριστεί επακριβώς και μέσα σε περιβάλλον διαφάνειας ο «ένοχος» (άνθρωπος, φορέας ή κατάσταση) και τα αίτια της «ανωμαλίας» για να μπορέσουν να αναληφθούν οι αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

6 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 6 Ουσιαστικά, η διαχείριση έργων αποσκοπεί στη βελτίωση της δυνατότητας των φορέων να υλοποιήσουν τη στρατηγική τους μέσα σε ένα διεθνοποιημένο πλαίσιο ανταγωνισμού, αλληλο-συγκρουόμενων συμφερόντων και αβεβαιότητας (Morris, 2001, Ireland, 2003; 2005). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πιστοποίηση επαγγελματιών στη διαχείριση έργων δεν σημαίνει αναγκαστικά την αποκλειστική απασχόληση ενός ατόμου με το αντικείμενο αυτό. Πολλοί άνθρωποι μετέχουν σε ομάδες εργασίας για την υλοποίηση ενός έργου και όλοι θα είχαν σημαντικό όφελος αν είχαν πιστοποιημένες ικανότητες κάποιου επιπέδου στη διαχείριση έργων. Η ομάδα τους, ως σύνολο πλέον, θα είχε καλύτερη παραγωγικότητα και θα συνείσφερε περισσότερο στους γενικότερους στόχους του φορέα. Σε άλλους χώρους, όπως για παράδειγμα σε εκείνον της πληροφορικής, η θεώρηση των ικανοτήτων σε επίπεδα για ανθρώπους με μη αποκλειστική απασχόληση στο αντικείμενο είναι δόκιμη και καθιερωμένη. Έτσι, υπάρχει η πιστοποίηση χρηστών πληροφορικής ECDL και η ανώτερή της για επαγγελματίες EUCIP 4. Μήπως και η διαχείριση έργων αφορά αρχικά σε γενικές ικανότητες κάθε εργαζομένου που μετέχει στην παραγωγή έργων, ανεξάρτητα από την κύρια επαγγελματική του απασχόληση και θα μπορούσε να σχεδιαστεί μια λύση επαγγελματικής πιστοποίησης σε αντιστοιχία του ECDL; Στην περίπτωση αυτή, θα υπήρχαν διαφορετικές κατηγορίες διαχειριστών έργων (Aguanno, 2002). Ένα βασικό επίπεδο (ας πούμε επίπεδο 1 ή «δόκιμοι διαχειριστές έργων») θα απευθυνόταν σε όλους όσους μετέχουν σε ομάδες εργασίας υλοποίησης έργων, ένα μεγαλύτερο επίπεδο (ας πούμε επίπεδο 2 ή «διαχειριστές έργων») θα προοριζόταν για όσους έχουν την ευθύνη υλοποίησης μικρών έργων (ή κάποιων πακέτων εργασίας μεγαλύτερων έργων), ένα ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο (επίπεδο 3 ή «προϊστάμενος διαχείρισης έργων») θα ήταν για όσους έχουν την ευθύνη διαχείρισης ενός συνθέτου έργου 4 Το 1995 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση των ικανοτήτων των χρηστών στην πληροφορική. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) το οποίο με βάση το Φινλανδικό δίπλωμα υπολογιστών δημιούργησε το 1997 αρχικά στην Ιρλανδία το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Οδήγησης Χρηστών Πληροφορικής (ECDL European Computer Driving Licence). Σήμερα το ECDL (γνωστό ως ICDL σε χώρες εκτός Ευρώπης) αναγνωρίζεται σε 146 χώρες μεταξύ των οποίων και ο Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας της χώρας μας. Ο ίδιος Φορέας (CEPIS) ανέπτυξε και το EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) για επαγγελματίες πληροφορικής.

7 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 7 κοκ. Ας σημειωθεί ότι το Βρετανικό OGC (Office of Government Commerce) αναγνωρίζει πέντε (5) επίπεδα επάρκειας στην περιοχή 5. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα επίπεδα να είναι συμβατά με τα καθήκοντα του ατόμου, τη συμβολή του στην παραγωγή των έργων, τις υπευθυνότητες που αναλαμβάνει και την επαγγελματική του. Εκείνο που είναι σημαντικό να τονιστεί στο σημείο αυτό είναι ότι ένας πιστοποιημένος «δόκιμος διαχειριστής έργων» μπορεί να είναι ένας καταξιωμένος επαγγελματίας εγνωσμένης αξίας σε κάποια άλλη περιοχή (π.χ. ένας εξειδικευμένος μελετητής στατικών με διδακτορικό στην περιοχή του). Η πιστοποίησή του στη διαχείριση έργων εξυπηρετεί θέματα οργάνωσης της ομάδας παραγωγής του έργου και συντελεί στη βελτίωση της συνολικής παραγωγικότητάς της. Ανάλογο παράδειγμα θα ήταν ένας πτυχιούχος θετικών επιστημών που επιζητεί πιστοποίηση ECDL για να μπορέσει να χειριστεί καλύτερα τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιεί στη δουλειά του. Στην περίπτωση αυτή, η οργάνωση ενός έργου, όχι σε ιεραρχικά επίπεδα αλλά σε επίπεδα ομάδων εργασίας θα ήταν όπως σχηματικά απεικονίζεται στο Σχ. 2. Σχήμα 2: Επίπεδα διαχειριστών έργων στην υλοποίηση ενός χαρτοφυλακίου έργων ή ενός προγράμματος. 5 Τα τέσσερα (4) από τα επίπεδα αυτά αντιστοιχούν επακριβώς στα επίπεδα της πιστοποίησης κατά IPMA. To 5 ο επίπεδο (awareness - ενημερότητα) είναι ένα βασικό επίπεδο κάτω από το κατώτερο επίπεδο του IPMA.

8 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 8 Οποιοδήποτε σύστημα πιστοποίησης πάντως θα πρέπει να διασφαλίζει εκτός από γνώσεις και ικανότητες (διαπροσωπικές, οργανωτικές κ.λπ.) και πρακτική (πραγματική) εμπειρία από την υλοποίηση πραγματικών έργων (Udo & Koppensteiner, 2004). Τέλος, θα πρέπει ακόμα το σύστημα πιστοποίησης να είναι: δόκιμο και καταξιωμένο. Κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι το πλέον δημοφιλές, ιδιαίτερα στις χώρες της ΕΕ. Η υιοθέτησή του από μεγάλους φορείς, εταιρείες και οργανισμούς θα πρέπει να θεωρείται επικουρικά ως πρόσθετο θετικό στοιχείο για την επιλογή του. βασισμένο σε εφαρμοσμένη έρευνα που να έχει οδηγήσει στη δημιουργία επαγγελματικού περιγράμματος 6, δημοσιευμένο πλαίσιο (κανόνα ή Body of Knowledge) σχετικής γνώσης, σχεδιασμό της αναγκαίας εκπαίδευσης και κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας. αποδεκτό από τους κοινωνικούς εταίρους (φορείς εργοδοτών και εργαζομένων) και συνδεμένο με τις ανάγκες τις αγοράς. ικανό να συνθέτει και να βελτιώνει την ήδη υπάρχουσα τεχνογνωσία που έχουμε ως χώρα λόγω: εκπαίδευσης (σχετικά μαθήματα διδάσκονται στα ΑΕΙ / ΤΕΙ για περισσότερα από 30 χρόνια). νομοθεσίας υλοποίησης έργων και σχετικού κανονιστικού πλαισίου (π.χ. Ν. 1418/ 84, ΠΔ 609/85, Απόφαση Δ17/01/117/ΦΝ 332 ΦΕΚ 862Β /1989, Παράρτημα Κανονισμού Χρηματοδοτήσεων ΚΠΣ, ΕΝ ΕΛΟΤ κ.λπ.) αποτελεσμάτων σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (π.χ. προγράμματος Leonardo για τη διαμόρφωση ενιαίου προγράμματος κατάρτισης στελεχών σε θέματα χειρισμού δημοσίων συμβάσεων στον τομέα των τεχνικών έργων, προγράμματος «αειφόρος επαγγελματοποίηση», προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ (άξονας προτεραιότητας 2), προγραμμάτων Equal, μέτρο 3.1. (π.χ. για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων στον κλάδο του περιβάλλοντος ή των ΜΜΕ (πρόγραμμα «τεχνομάθεια») κ.λπ.) 6 Με την έννοια του Ν. 3369/2005, άρθρο 3. Πιο συγκεκριμένα, επαγγελματικό περίγραμμα είναι το σύνολο των λειτουργιών που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας μιας ειδικότητας καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις λειτουργίες αυτές.

9 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9 νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ. Ν. 2009/ 92, Ν. 3191/03, Ν. 3369/05, ΚΥΑ / Υπουργών Οικονομίας και Απασχόλησης, Διακηρύξεις Λισσαβόνας και Βαρκελώνης, θεσμός Ευρωδιαβατηρίου (Europass)) πρακτικής (λόγω της υλοποίησης πολλών και σημαντικών έργων τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας) (Turner & Huemann, 2004). πιστοποίησης επαγγελματιών από διαφορετικά συστήματα (π.χ. από άλλες χώρες). Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα πιστοποίησης θα πρέπει να δομείται με τρόπο ώστε να αποτελείται από τρία διακριτά αλλά αλληλο-συμπληρούμενα μέρη όπως φαίνεται συνοπτικά στο παρακάτω σχήμα (Σχ. 3) 7. Σχήμα 3: Τα μέρη ενός προτύπου πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων στη διαχείριση έργου. Συνολικά, το όποιο σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να ενσωματώνει τις τέσσερις λέξεις- κλειδιά: «Αναγνώριση», «Διαφάνεια», «Ποιότητα» και «Εμπιστοσύνη». Παρότι η εργασία που απαιτείται για τη διαμόρφωση της Ελληνικής προσθήκης και της προσθήκης του Φορέα (ή κλάδου) είναι σημαντική, στα παρακάτω θα επικεντρωθούμε στην συνοπτική αξιολόγηση των διεθνών προτύπων πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων με σκοπό τον προσδιορισμό εκείνου που καλύπτει κατά το δυνατόν τις παραπάνω προδιαγραφές. 7 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ επαγγελματικών προσόντων σε άλλα αντικείμενα (π.χ. πληροφορική), όπου ένα διεθνές πρότυπο είναι ίσως αρκετό και της διαχείρισης έργων που πρέπει να λάβει υπόψη της τη νομοθεσία, τις τρέχουσες πρακτικές, τις τυχόν πολιτισμικές διαφορές κ.λπ.

10 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 10 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Για τη δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε στην προηγούμενη παράγραφο, σημαντική θέση καταλαμβάνει η επιλογή του διεθνούς προτύπου (βλέπε και Σχ. 3). Η επιλογή αυτή δεν προβλέπεται ρητά στον υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. στον Ν. 3369/05) αλλά πάντως και δεν αντιβαίνει σε αυτό αφού μπορεί να αποτελεί πρόταση της σχετικής γνωμοδοτικής επιτροπής του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης) 8. Θα πρέπει από την αρχή να τονιστεί ότι το αντικείμενο της ανασκόπησης της επαγγελματικής πιστοποίησης και των προτύπων στη διαχείριση έργων είναι ιδιαίτερα ευρύ και δυναμικό, έτσι ώστε παρά την πλούσια βιβλιογραφία στο θέμα, δεν υπάρχει μια μόνη αναφορά που να το καλύπτει πλήρως 9. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν αρκετές συγκριτικές δημοσιευμένες εργασίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή του παρόντος. Οι κυριότερες από αυτές είναι (σε αλφαβητική σειρά) : AIPM (2006), Boyette (2002), Crawford (2000a; 2000b; 2004), Curling (2004), Giamalvo (2005), Ireland (2003; 2005), Morris (2001), Mullaly (2003), O Brochta (2003) και Reiss (2006). Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι τα διάφορα πρότυπα που υπάρχουν στην περιοχή μπορούν να ομαδοποιηθούν σε εκείνα που καλύπτουν (βλέπε και Σχ.4): τα έργα (χαρακτηριστικά, κύκλος ζωής, τεχνικές κ.λπ.). Τα πρότυπα αυτά επικεντρώνονται στις αναγκαίες γνώσεις του διαχειριστή έργων για την υλοποίηση κάποιου έργου και αποτελούν τη βάση για την εξέταση και πιστοποίησή του. Το Ιαπωνικό P2M («Οδηγός επιχειρηματικής καινοτομίας για τη διαχείριση έργων και προγραμμά- 8 Αντίθετα σε σχήματα πιστοποίησης της IAF (International Accreditation Forum), μέλος της οποίας έγινε πρόσφατα (Μάρτιος 2006) και το ΕΔΥΔ, προβλέπεται «η αναγνώριση επαγγελματιών με βάση διεθνή και εγκεκριμένα πρότυπα». Τα μέλη του IAF πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO 17024:2003 (Γενικές προϋπόθεσης φορέων πιστοποίησης προσώπων). Τα θέματα της Επαγγελματικής Κατάρτισης στη χώρα μας αντιμετωπίζονται περαιτέρω και από την ΟΚΕ (2001). 9 Συμπεριλαμβανομένης και σχετικής διδακτορικής διατριβής (Doctorate of Education) με τίτλο «Improving project performance: A program to prepare project managers for certification» του Pepperdine University, School of Education & Psychology..

11 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 11 των 10») αποτελεί εξαίρεση αφού ασχολείται και με τη διαχείριση προγραμμάτων και χαρτοφυλακίου έργων (project portfolios). Τα κυριότερα πρότυπα είναι: Σχήμα 4: Βασικός χάρτης προσόντων και προτύπων στη διαχείριση έργων (προσαρμοσμένο από Crawford (2004)). PMBOK Guide: «Οδηγός στον κορμό γνώσης της διαχείρισης έργων», 3 η έκδοση, Project Management Institute (PMI), ΗΠΑ, To PMI έχει εκδώσει και έναν αριθμό συμπληρωματικών προτύπων / οδηγών, όπως των «Οδηγός εφαρμογής για την ιεραρχική ανάλυση έργου (WBS Work Breakdown Structure)», «Προέκταση του PMBOK για το κυβερνητικό έργο», «Προέκταση του PMBOK για τις κατασκευές», «Πλαίσιο ανάπτυξης επαγγελματικής επάρκειας διαχειριστών έργων (Competence Development Framework - CDF)» κ.λπ. APM BoK: «Κορμός γνώσης του APM», 5 η έκδοση, Association for Project 10 Διαχείριση Προγραμμάτων είναι η συντονισμένη διοίκηση ενός συνόλου (ή χαρτοφυλακίου portfolio) έργων με σκοπό την επίτευξη στρατηγικών στόχων. 11 Αποτελεί το Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο (ANSI/PMI ). Kυκλοφόρησε και σε Ελληνική μετάφραση το 2006 με επιμέλεια της ορολογίας από το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ)

12 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 12 Management (APM), Αγγλία, IPMA Competence Baseline (ICB): «Βάση επαγγελματικής επάρκειας του IPMA», 3 η έκδοση, International Project Management Association (IPMA), BS 6079: «Οδηγός διαχείρισης έργων», British Standards Board, ISO 1006: «Οδηγίες για ποιότητα στη διαχείριση έργων», ISO, P2M: «Οδηγός επιχειρηματικής καινοτομίας για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων», Engineering Advancement Association of Japan Project Management, Ιαπωνία, την επαγγελματική επάρκεια των ανθρώπων που ασχολούνται με τη διαχείρισή τους (γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες). Εδώ περιλαμβάνονται το IPMA Competence Baseline (ICB), το πρότυπο της Αυστραλίας (National Competence Standards for Project Management - NCSPM), το Project Management CDF του PMI, το πρότυπο της Νοτίου Αφρικής (South African Qualifications Authority - SAQA) και τα επαγγελματικά πτυχία (National Vocational Qualifications NVQ) του Engineering Construction Industry Training Board (ECITB) της Αγγλίας. Εκτός από το PM CDF του PMI που αποσκοπεί στην αυτο-αξιολόγηση και προσωπική εξέλιξη του διαχειριστή έργων, τα υπόλοιπα αποτελούν τη βάση εξέτασης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. τη διαχειριστική ικανότητα (ωριμότητα) των φορέων υλοποίησης τους. Εδώ το κέντρο βάρους «πέφτει» στη συνολική διοικητική ικανότητα του φορέα υλοποίησης των έργων σε αντίθεση με τις γνώσεις και δεξιότητες του προσωπικού που τον στελεχώνει (όπως ήταν στα προηγούμενα πρότυπα). Με τον όρο «ωριμότητα» νοείται η ικανότητα του φορέα να εκτελεί με επιτυχία την υλοποίηση έργων που αναλαμβάνει. H διαχειριστική ωριμότητα ενός φορέα βασίζεται στην αυτο-διάγνωση προβλημάτων και την αυτο-βελτίωση. Τα κυριότερα πρότυπα της περιοχής αυτής είναι : P2M: Είναι το Ιαπωνικό πρότυπο που αναφέρθηκε και παραπάνω και το οποίο σχεδιάστηκε με βάση τη συνολική ικανότητα του φορέα υλοποίησης έργων. OPM3: Μοντέλο Οργανωτικής Ωριμότητας Διαχείρισης Έργων (Organization Project Management Maturity Model) του PMI.

13 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 13 OGC PMMM: Μοντέλο Οργανωτικής Ωριμότητας Διαχείρισης Έργων (Project Management Maturity Model) του OGC. PRINCE2: Έργα σε ελεγχόμενο περιβάλλον (Projects in Controlled Environments) έκδοση 2 (με εφαρμογή σε κάθε τύπο έργου). Πρόκειται για το Βρετανικό πρότυπο που υποστηρίζεται από το OGC και είναι ελεύθερα διαθέσιμο (public domain). Παρά του ότι το PRINCE2 είναι μια μεθοδολογία διαχείρισης έργων (όπως το PMBOK ή το APMBoK), σχετίζει την υλοποίηση ενός έργου με τον φορέα υλοποίησής του (οργανωτικά και επιχειρησιακά) κι γι αυτό περιλαμβάνεται στην ενότητα αυτή (Crawford, 2004). Σημειώνεται ότι υπάρχουν και μια σειρά από άλλα πρότυπα οργανωτικής ωριμότητας, όπως τα: Software Engineering Institute (SEI) Capability Maturity Model, SPICE, Balanced Scorecard, ESI International s ProjectFRAMEWORK, EFQM Excellence, Malcom Balridge Award κ.λπ. Με τα θέματα οργανωτικής ωριμότητας ή επάρκειας φορέων και τελικών δικαιούχων θα ασχοληθεί η ομάδα εργασίας του ΤΕΕ για το Ν. 3316/2005, οπότε στα επόμενα θα περιοριστούμε στα θέματα πιστοποίησης επαγγελματιών διαχείρισης έργων. Σημειώνεται, επίσης, ότι υπάρχουν αρκετά ακόμη πρότυπα σχετικά με τη διαχείριση έργων, όπως για παράδειγμα: το Advanced Project Management Certification (APMC ) the Kerzner Approach to Best Practices του International Institute for Learning (IIL). τα πιστοποιητικά του CMI (Chartered Management Institute) PPM (Diploma in Project & Program Management) επίπεδοo 4 και Executive Diploma in Project ή Program Management, επίπεδο 5 τα οποία είναι προσαρμοσμένα για χρήση με το PRINCE2. τα πιστοποιητικά του OGC (Office of Government Commerce) MSP (Managing Successful Projects) για χρήση με το PRINCE2. τα πιστοποιητικά διαχείρισης έργων πληροφορικής (CompTIA Project+, PPSO και ISEB του British Computer Society). τα συναφή πιστοποιητικά διαχείρισης κινδύνων (APM Risk και MoR)

14 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 14 τα συναφή πιστοποιητικά του AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering) CCE (Certified Cost Engineer), CCC (Certified Cost Consultant) και το εισαγωγικό ICC (Interim Cost Consultant). Η ανάλυση των προτύπων αυτών σε κάποιο βάθος θα αποτελέσει αντικείμενο εργασίας της ΕΕΕ Διαχείρισης Έργου Πολιτικού Μηχανικού του ΤΕΕ και άρα ξεφεύγει από τα πλαίσια του άρθρου αυτού. Θα παραθέσουμε, όμως, στο Σχ. 5 μια συγκριτική θεώρηση των πιστοποιητικών αυτών (και κυρίως των διαθέσιμων στην Αγγλία) σε τρεις διαστάσεις: (α) σε σχέση με τη «φύση» / προορισμό τους (χρωματισμός), (β) σε σχέση με το επιδιωκόμενο επίπεδο γνώσεων (οριζόντιος άξονας) και (γ) σε σχέση με τις ικανότητες επαγγελματικής επάρκειας (κάθετος άξονας), (Reiss, 2006). Σχήμα 5: Σύγκριση των κυριότερων πιστοποιήσεων διαχείρισης έργων. (προσαρμοσμένο από Reiss (2006)). Στην κεντρική περιοχή (Σχ. 5) εμφανίζονται με περισσότερο σκούρο (πράσινο) χρωματισμό οι πλέον δημοφιλείς διεθνώς πιστοποιήσεις των PMI και IPMA που θα συζητήσουμε εκτενέστερα στα παρακάτω. Θα σημειώσουμε, ακόμη, τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός κοινού «Παγκόσμιου Κορμού Γνώσης» (Global Bok ή GΒοκ) με βάση τα κυριότερα πρότυπα γνώσης και επαγ-

15 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 15 γελματικής επάρκειας (Crawford, 2000b; 2004) το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση της «παγκόσμιας» πιστοποίησης διαχειριστών έργων. Ο σχετικός σχεδιασμός εμφανίζεται ως Σχ. 6 παρακάτω. Σχήμα 6: Δημιουργία Παγκόσμιου προτύπου διαχείρισης έργων (προσαρμοσμένο από Crawford (2000b)). Το GBOK αντιμετωπίζει προς το παρόν δυσκολίες και έλλειψη χρηματοδότησης, οπότε δεν φαίνεται να οδηγεί σε απτά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον. Παραμένει, όμως, μια αξιόλογη εργασία αναφοράς αφού προσπαθεί να αναλύσει συγκριτικά τόσο τα υπάρχοντα πρότυπα όσο και επαγγελματικά προσόντα που προσφέρονται διεθνώς. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Από τις προηγούμενες παραγράφους προκύπτει ότι: Υπάρχει ικανός αριθμός προτύπων στη διαχείριση έργων, αρκετά από τα οποία έχουν τύχει διεθνούς αναγνώρισης και εφαρμογής. Η κατάσταση με τα πρότυπα διαχείρισης έργων είναι μάλλον μπερδεμένη αφού αναπτύχθηκαν αρκετά πρότυπα ανεξάρτητα και με μικρή διαδραστικότητα το ένα με το

16 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 16 άλλο και κατέληξαν στο να είναι μάλλον ανταγωνιστικά. Ανάπτυξη ενός καινούργιου προτύπου διαχείρισης έργων από τη χώρα μας θα ήταν μάλλον εσφαλμένη για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων ο χρόνος που χρειάζεται για την ανάπτυξη ενός τέτοιου προτύπου. Από την άλλη μεριά, η «τυφλή» αποδοχή ενός ξένου προτύπου είναι επίσης εσφαλμένη αν αυτό δεν μπορεί να προσαρμοστεί στη νομοθεσία, ιδιαιτερότητες και πρακτικές υλοποίησης έργων της χώρας μας. Σε κάθε περίπτωση, το όποιο πρότυπο υιοθετηθεί θα πρέπει να τύχει της αποδοχής των κοινωνικών εταίρων και να είναι αναγνωρισμένο τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, αλλά και την προ-προηγούμενη παράγραφο αυτής της εργασίας («προδιαγραφές για την επαγγελματική πιστοποίηση στη διαχείριση έργων»), νομίζω ότι η υιοθέτηση του διεθνούς προτύπου για τη διαχείριση έργων στη χώρα μας θα πρέπει να κινηθεί ανάμεσα στα πρότυπα του PMI και του IPMA, μια και αυτά φαίνονται ως τα πλέον αναγνωρίσιμα και αποδεκτά στο διεθνές επίπεδο. Το πρότυπο που προσφέρεται από το APM αποτελεί μια πιθανή λύση, αλλά λόγω της συμβατότητας του με το IPMA δεν αποτελεί και διαφορετική διευθέτηση του θέματος. Επιπρόσθετα, το PRINCE2 αποτελεί μια πιθανή εναλλακτική λύση αφού είναι το δεύτερο (μετά το PMI) πιο δημοφιλές σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά η χρήση του περιορίζεται στις εταιρείες που χρησιμοποιούν PRINCE2 οι οποίες είναι, όμως, είναι αρκετά περιορισμένες στη χώρα μας. Επιπρόσθετα, πληθαίνουν οι φωνές στην Αγγλία για μεταβίβαση του PRINCE2 από το OGC στο APM γεγονός που θα εξασφαλίσει την ανάπτυξή του και μελλοντικά, αλλά και τη συμβατότητά του με τις πιστοποιήσεις κατά IPMA / APM. Ανάμεσα στα πρότυπα του PMI και του IPMA, το δεύτερο φαίνεται να διαθέτει αυξημένες ικανότητες προσαρμογής μια και το 20% των στοιχείων του μπορεί να διαμορφωθεί σε Εθνικό ή εταιρικό επίπεδο (βλέπε και Σχ. 3). Από την άλλη μεριά, το PMI εμφανίζεται ως το πλέον αποδεκτό σε παγκόσμια κλίμακα μια και διαθέτει τετραπλάσιο αριθμό πιστοποιήσεων (Αριθμός πιστοποιήσεων κατά κατά PMI: και κατά ΙPMA: ). H διαφορά στον αριθμό πιστοποιήσεων χρήζει περαιτέρω διερεύνησης η οποία έγινε στην παρούσα εργασία με βάση την ανεξάρτητη έρευνα του Πανεπιστημίου ESC Lille (Giamalvo, 2005).

17 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 17 Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκε ο αριθμός πιστοποιήσεων ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή (ήπειρο) κατά PMI και IPMA. Από την ανάλυση αυτή προέκυψε ότι ο αριθμός των πιστοποιήσεων κατά PMI δόθηκε σε ποσοστό 70% (!) στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Ο συνολικός αριθμός πιστοποιητικών κατά PMI εκτός ΗΠΑ και Καναδά είναι συνολικά μικρότερος από τον αντίστοιχο αριθμό πιστοποιήσεων κατά IPMA (!). Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο προέκυψε από την ανάλυση του αριθμού των σχετικών πιστοποιήσεων από τις πρώην Ανατολικές χώρες, οι οποίες μόλις πρόσφατα επέλεξαν σχετικό πρότυπο πιστοποίησης. Σε όλες αυτές της χώρες (Ρωσία, Κίνα, Ουκρανία, Αζερμπαϊτζάν κ.λπ.) η πιστοποίηση κατά IPMA προηγείται σαφώς εκείνης του PMI. Ιδιαίτερη ανάλυση έγινε για τις πιστοποιήσεις στις χώρες της ΕΕ. Βρέθηκε ότι σε αυτές ο αριθμός των πιστοποιήσεων κατά IPMA είναι περίπου τετραπλάσιος των αντιστοίχων του PMI (δηλαδή το ακριβώς αντίστροφο από ότι συμβαίνει παγκόσμια). Η ανάλυση αυτή παρουσιάζεται διαγραμματικά στα Σχ. 7 και Σχ PMP IPMA 10 1 µ Σχήμα 7: Αριθμός πιστοποιήσεων PMP και κατά IPMA στις χώρες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται και τα δύο (δημιουργήθηκε από στοιχεία της έρευνας του Giamalvo (Δεκέμβριος 2005))..

18 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 18 IPMA / PMI) µ Σχήμα 8: Χώρες της ΕΕ στις οποίες ο αριθμός των πιστοποιήσεων κατά IPMA είναι τουλάχιστον διπλάσιος εκείνων κατά PMI (δημιουργήθηκε από στοιχεία της έρευνας του Giamalvo (Δεκέμβριος 2005)). Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το Σχ. 5 αυτής της εργασίας, τη δουλειά της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ για τον Ν. 3316/2005 και της ΕΕΕ του ΤΕΕ για τη διαχείριση έργου Πολιτικού Μηχανικού αλλά και έχοντας υπόψη ότι δημιουργήθηκε το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ 12 ) στη χώρα μας το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να εργάζεται πάνω στη διαμόρφωση του Ελληνικού προτύπου διαχείρισης έργων κατά IPMA, νομίζω ότι αυτή η πιστοποίηση συγκεντρώνει όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές και μπορεί, αν τύχει και της ουσιαστικής συμβολής των κοινωνικών εταίρων, να αποτελέσει το Εθνικό πρότυπο πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων διαχείρισης έργων στη χώρα μας. Στην περίπτωση αυτή, το πρότυπο του PMI (το οποίο αναγνωρίζεται ως βασικό πρότυπο διαχείρισης έργων και από το IPMA) θα μπορεί να αποτελεί τη βάση πιστοποίησης γνώσεων (περίπου αντίστοιχο του IPMA Level D, βλέπε και Σχ. 5). 12 Περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του

19 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 19 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η υλοποίηση έργων προϋποθέτει την ύπαρξη προτύπου επαγγελματικής επάρκειας στη διαχείριση έργων. Η υιοθέτηση ή η ανάπτυξη ενός τέτοιου προτύπου έχει ήδη καθυστερήσει και σχετικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναληφθούν σύντομα προς την κατεύθυνση αυτή. Η ύπαρξη ενός τέτοιου προτύπου πιστοποίησης επαγγελματικών ικανοτήτων οδηγεί σε φθηνότερα, ταχύτερα και καλύτερα έργα και άρα είναι προς όφελος όλων μας. Στην εργασία αυτή προσπάθησα να συνοψίσω την τρέχουσα γνώση και εμπειρία στο θέμα αυτό τόσο από τη χώρα μας όσο και διεθνώς με σκοπό τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για υλοποίηση. Από την ανάλυση αυτή προέκυψε ότι τα κύρια πρότυπα που θα πρέπει να εξεταστούν είναι εκείνα που προσφέρονται από το PMI, IPMA, APM και PRINCE 2. Από αυτά, το πλέον διαμορφώσιμο και αποδεκτό στις χώρες της ΕΕ φαίνεται να είναι εκείνο του IPMA. Σε κάθε περίπτωση, μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί και για πιστοποιήσεις των άλλων προτύπων. Το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων είναι ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που αποσκοπεί στην προώθηση της διαχείρισης έργων στη χώρα μας. Το ΕΔΔΕ, ύστερα από μελέτη του θέματος, επέλεξε το πρότυπο του IPMA ως το πλέον κατάλληλο για τη χώρα μας, στη συνέχεια προέβη στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να αναγνωριστεί από το IPMA ως ο αντίστοιχος Ελληνικός Φορέας και έχει ήδη ξεκινήσει την ανάπτυξη του Εθνικού Προτύπου. Για το σκοπό αυτό θα προβεί στις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται για τη δημιουργία πιστοποίησης διαχειριστών έργων με Εθνική και διεθνή αναγνώριση. Στην προσπάθεια αυτή, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συνδράμει και να συμμετάσχει. Αν, λοιπόν, έχετε ενδιαφέρον στην περιοχή, σας καλούμε να πυκνώσετε τις τάξεις του Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων! Ευχαριστίες Ευχαριστώ το συνάδελφο κ. Δ. Τουλιάτο, Επιστημονικό Συνεργάτη ΕΜΠ και το Γραμματέα του ΕΔΔΕ κ. Π. Υψηλάντη Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας για τις πολλές χρήσιμες συνομιλίες κατά τη διάρκεια συγγραφής αυτού του άρθρου.

20 ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 20 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Guano, K. (2002) Belond the PMP Advanced project management certification, PM World Today. AIPM (2006) Registered project managers Statistical overview of applications and awards Archibald, R. (2003) State of the Art of Project Management, Part 3 PM and people. Boyette, D. (2002) Studying for PMI Certification: Follow This Project Manager on the Path to Certification, Gantthead. Crawford, L. (2000a) ISO Standard for Project Management - Project Brief. Crawford, L. (2000b) Global Project Management Competency Standards-Project Brief. Crawford, L. (2004) Global body of project management. Knowledge and standards, in Μorris,P. & Pinto, J. (2004) The Wiley Guide to Managing Projects Wiley, pp Curling, D.H. (2004) Globalization of the project management profession A paper. Giamalvo, M.P.D. (2005) Comparison of PMI, AIPM, AACE, IPMA and PRINCE2 Certifications, MSc Thesis in Project and Program Management, ESC Lille. Ireland, L. (2003) The Value of Project Manager Certification, ASAPM PM Cert. Ireland, L. (2005) Project Manager: The competent professional. Morris, P.W.G. (2001) The validity of knowledge in project management and the challenge of learning and competency development. Mullaly, M.E. (2003) Buyer beware: A consumer s guide to PM certification, Builder.com (τελευταία επίσκεψη: Απρίλιος 2005). O Brochta, M. (2003) Launching a project management certification program at the CIA, PM World Today. Reiss, G. (2006) Gower Handbook of Program Management, Gower. Turner, J.R. & Huemann, M. (2004) Current and future trends in the education of project managers. Udo, N. & Koppensteiner, S. (2004) What are the core competencies of a successful project manager? 2004 PMI Global Conference Proceedings.

Στοιχεία Επικοινωνίας. +210-772 1268 / 1271 / 3483 / 3411 +210-772 3781 : innovation@view.gr http://innovation.view.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας. +210-772 1268 / 1271 / 3483 / 3411 +210-772 3781 : innovation@view.gr http://innovation.view.gr Παρουσίαση του Κέντρου Καινοτομίας Κατασκευών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Στοιχεία Επικοινωνίας +210-772 1268 / 1271 / 3483 / 3411 +210-772 3781 : innovation@view.gr http://innovation.view.gr Διευθυντής : Πάρις

Διαβάστε περισσότερα

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Το UGSM- Monarch Business School: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης Πολιτικός Μηχανικός ΜΒΑ Γιώργος Μπαμόπουλος Δρ. Χημικός Μηχανικός

Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης Πολιτικός Μηχανικός ΜΒΑ Γιώργος Μπαμόπουλος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΕΕ Θεμάτων Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης Πολιτικός Μηχανικός ΜΒΑ Γιώργος Μπαμόπουλος Δρ. Χημικός Μηχανικός Ενημερωτική εκδήλωση ΤΕΕ «Διαχείριση Ποιότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Οι δύο λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί για να είναι επιτυχημένο είναι:

Βιογραφικό σημείωμα. Οι δύο λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί για να είναι επιτυχημένο είναι: Βιογραφικό σημείωμα Οι δύο λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί για να είναι επιτυχημένο είναι: Να πληροφορεί τον εργοδότη για τα προσόντα μας. Να τον πείθει ότι είμαστε κατάλληλοι για την συγκεκριμένη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Έργων Προτυποποίηση - Πιστοποίηση Τριαντάφυλλος ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - ΜΒΑ

ιοίκηση Έργων Προτυποποίηση - Πιστοποίηση Τριαντάφυλλος ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - ΜΒΑ ιοίκηση Έργων Προτυποποίηση - Πιστοποίηση Τριαντάφυλλος ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ - ΜΒΑ Εκδηλώσεις των περιφερειακού τµηµάτων του ΤΕΕ - Οκτώβριος / Νοέµβριος 2008 Περίγραµµα της Παρουσίασης Έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα

Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Δ ε ί κ τ η ς Τ ά σ ε ω ν Α γ ο ρ ά ς Ε ρ γ α σ ί α ς 2013 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Ζωή Κουρουνάκου Director Χ ο ρ η γ ο ί τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας, ALBA 2013 ALBA

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία 2014. 29 30 Νοεμβρίου 2014. www.iiacyprus.org.cy / www.theiia.org

Σύνδεσμος Εσωτερικών. Σταδιοδρομία 2014. 29 30 Νοεμβρίου 2014. www.iiacyprus.org.cy / www.theiia.org Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου Σταδιοδρομία 2014 29 30 Νοεμβρίου 2014 Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου 2 ΟΕσωτερικός Έλεγχος είναι «μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΑΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Μάθηση και Πιστοποίηση Προσόντων: Εθνικό και ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Σκοπός Αποτελείηεξοικείωσημεμιασειράεννοιών, όρωνκαιθεσμικών εργαλείων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 4 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 4 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 4 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013

Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 Πύργος Αθηνών 115 27 Αθήνα WWW.MANPOWERGROUP.GR T: 210 32.24.301 Ετήσια Έρευνα της ManpowerGroup για την Έλλειψη Ταλέντου στην Ελλάδα - 2013 Ταυτότητα Έρευνας Δείγμα: Ελλάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment

Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Αξιολόγηση των Ικανοτήτων Competence Assessment Μια σύντομη μελέτη της κατάστασης στη Σουηδία LIFELONG LEARNING PROGRAMME, INNOVATIONS TRANSFER AGREEMENT DE/10/LLP-LdV/TOI/147367/ 2010-1-DE2-LEO05-05359

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010

είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010 είκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας 2010 Το Βαρόμετρο της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα Παναγιώτης Ταρσινός Project Manager, RCI με την υποστήριξη της ECDL Hellas τ μ ή μ α Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: Αξίζει να σημειωθεί ότι φοιτητές ή απόφοιτοι που έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ επιλογή Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ δεν απαιτείται να καταφύγουν σε ιδιωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΟΖΩ465ΦΘΘ-Υ37 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:44:42 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ανθρώπινου δυναµικού, περιγραφή και θέση εργασίας

ανθρώπινου δυναµικού, περιγραφή και θέση εργασίας Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού, περιγραφή και θέση εργασίας 1 Προγραµµατισµός ανθρώπινου δυναµικού Οργάνωση δέντρο κλαδιά φύλα- καρποί Ο προγραµµατισµός του ανθρώπινου αναφέρεται στη διαδικασία προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργων. Παρουσίαση τεσσάρων ιδιαίτερα σημαντικών οργανισμών σε διεθνές επίπεδο

Διοίκηση Έργων. Παρουσίαση τεσσάρων ιδιαίτερα σημαντικών οργανισμών σε διεθνές επίπεδο Οργανισμοί, πρότυπα και πιστοποιήσεις στη Διοίκηση Έργων Παρουσίαση τεσσάρων ιδιαίτερα σημαντικών οργανισμών σε διεθνές επίπεδο για τη Διοίκηση Έργων (PMI, IPMA, APM και OGC), με έμφαση στα πρότυπα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 8 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Support to Refugees in

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.5: «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα του σήμερα: Προβλήματα, Προκλήσεις, Προτάσεις

Επιστημονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα του σήμερα: Προβλήματα, Προκλήσεις, Προτάσεις Ημερίδα 17-6-2008 : «Η συμβολή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στην Παραγωγική Διαδικασία: Παρόν και Μέλλον» Επιστημονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα του σήμερα: Προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 / 05 / 2013 Αρ. Πρωτ. 1122

Αθήνα, 24 / 05 / 2013 Αρ. Πρωτ. 1122 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Αθήνα, 24 / 05 / 2013 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 11 : Σύγχρονες οργανωτικές δομές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα