Τ Ε Θ Ω Ρ Α Κ Ι Σ Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Θ Ω Ρ Α Κ Ι Σ Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 Τ Ε Θ Ω Ρ Α Κ Ι Σ Μ Ε Ν Α ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Παρόν και μέλλον στο σύγχρονο πεδίο μάχης Παρουσίαση Ικανότητες Συμπεράσματα χρήσης ΚΕΙΜΕΝΟ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Κ. Χανιάς Στις χερσαίες επιχειρήσεις, το Μηχανικό ως όπλο υποστήριξης μάχης έχει κύρια αποστολή την υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων με την εκτέλεση εργασιών και την κατασκευή έργων που διευκολύνουν την διεξαγωγή της μάχης. Οι υποχρεώσεις που εκπορεύονται από την αποστολή και βοηθούν σημαντικά τον ελιγμό (όπως η υλοποίηση ή η εξάλειψη κωλυμάτων και άλλων μέτρων απαγόρευσης) καθιστούν αναγκαίο γεγονός την εργασία μονάδων, ανεξάρτητων υπομονάδων ή και τμημάτων Μηχανικού στην πρώτη γραμμή της μάχης, λαμβάνοντας υπόψη ότι θεμελιώδης παράγοντας επιτυχίας μιας επιχείρησης είναι η ευκινησία των φίλιων δυνάμεων και η αντιευκινησία του εχθρού. Έτσι τίθεται επιτακτικά η ανάγκη για την προστασία του προσωπικού και των μέσων Μηχανικού σε όλες τις φάσεις του αγώνα. 142 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

2 Χρησιμοποιηθείσες Συντμήσεις ΔΜ: Διοικητική Μέριμνα Ν/Π: Ναρκοπέδιο ΠΡΒΧ: Πυρηνική, Ραδιολογική, Βιολογική, Χημική Π/Θ: Προωθητής ΤΟΜΑ: Τεθωρακισμένο Όχημα Μάχης ΤΟΜΠ: Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Πεζικού Τα μέσα μηχανικού μάχης στο σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων (και ειδικότερα στην ζώνη μάχης όπου αναμένεται να κυριαρχεί ο πόλεμος κινήσεων) πρέπει να έχουν τον ίδιο βαθμό προστασίας και ευκινησίας με αυτό τον αρμάτων μάχης και των λοιπών θωρακισμένων οχημάτων (ΤΟΜΠ και ΤΟΜΑ) τα οποία και υποστηρίζουν. Έτσι με την χρήση τους ενισχύεται θεαματικά η δυνατότητα ελιγμού, αλλά και η επιβιωσιμότητα όλων των μέσων. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα της χρήσης ενός ειδικού οχήματος, ερπυστριοφόρου με ικανή θωράκιση, υψηλή ταχυκινησία και με πολλαπλές δυνατότητες εργασιών Μηχανικού. Το μέσο αυτό ονομάζεται Τεθωρακισμένο Όχημα Μάχης Μηχανικού (εφ εξής θα αναφέρεται ως ΤΟΜΜΧ) και αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο στα χέρια κάθε Διοικητή μονάδος Μηχανικού, αλλά και στα χέρια του κάθε τακτικού Διοικητή. Το ΤΟΜΜΧ είναι απαραίτητο και στα δυο σημαντικότερα είδη επιχειρήσεων, δηλαδή στις επιθετικές και στις αμυντικές επιχειρήσεις. Η μέχρι τώρα αποκτηθείσα εμπειρία από τις τακτικές πολεμικές συγκρούσεις αναφέρει ότι οι άνδρες του Μηχανικού Μάχης είναι κυρίως και κατά πρώτο λόγο μαχητές Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 143 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

3 της πρώτης γραμμής. Η εκπλήρωση της αποστολής των μονάδων Μηχανικού Μάχης πραγματοποιείται όσο επί τω πλείστων στο πρόσθιο όριο της ζώνης μάχης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι άνδρες των μονάδων Μηχανικού Μάχης να είναι εφοδιασμένοι με οχήματα και οπλομηχανήματα τα οποία θα τους βοηθούν αποτελεσματικά στην επιτυχία της αποστολής τους, αλλά και να τους προστατεύσουν από τα πυρά (άμεσα ή έμμεσα) του εχθρού. Τα οχήματα αυτά μπορούν να διαχωριστούν σε 2 υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι τα τεθωρακισμένα οχήματα μηχανικού μάχης και η δεύτερη είναι τα οχήματα μηχανικού μάχης για μεταφορά τμημάτων μηχανικού (καταστροφών κλπ) με ελαφρύτερη θωράκιση. Σκοπός του παρόντος είναι η ενασχόληση με τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού και η παρουσίαση των σημαντικότερων από αυτά που υπηρετούν σε σύγχρονους στρατούς (κυρίως σε χώρες του ΝΑΤΟ). Περιγραφη του ΤΟΜΜΧ Κατ αρχήν είναι αναγκαίο να γίνει γενική περιγραφή του μέσου. Το ΤΟΜΜΧ είναι συνήθως ένα διασκευασμένο άρμα μάχης βάρους 25 έως 50 τόνων, με πρόσθετη ή μη θωράκιση, χωρίς πύργο και πυροβόλο, το οποίο φέρει τα απαραίτητα μέσα αυτοπροστασίας (πολυβόλο/-α ή και βομβιδοβόλο, εκτοξευτές καπνογόνων) και μια σειρά εργαλείων προκειμένου να εκτελέσει εργασίες Μηχανικού. Τα εργαλεία αυτά, τα οποία είτε είναι μόνιμα πάνω στο ΤΟΜΜΧ, είτε προσθαφαιρούνται σε αυτό ανάλογα την αποστολή, ενδεικτικά δύναται είναι τα ακόλουθα: Πτύο χωματουργικών εργασιών Βραχίονας εκσκαφέα τάφρου Γερανός ανύψωσης Βαρούλκα έλξης άλλων τεθωρακισμένων οχημάτων ή ρυμουλκούμενων Φορτωτής γαιών Ειδικές θέσεις μεταφοράς εξοπλισμού υλοποίησης καταστροφών, εκρηκτικών υλών αλλά και λοιπών μικρών εργαλείων συλλογών σκαπανέα και άλλων ειδικοτήτων Μηχανικού. Σύστημα αρότρου εκκαθάρισης Ν/Π Σύστημα κυλίνδρων διάσπασης Ν/Π Πυροτεχνικά συστήματα διάσπασης Ν/Π Σύστημα σήμανσης διαδρόμων Ν/Π Κάποια ΤΟΜΜΧ (ανάλογα της κατασκευής τους) έχουν την δυνατότητα να φέρουν αριθμό σκαπανέων, ενώ όλα τα σύγχρονα ΤΟΜΜΧ έχουν ή θα έχουν την δυνατότητα προστασίας από ΠΡΒΧ απειλές. Ο χειρισμός των εργαλείων των ΤΟΜΜΧ πραγματοποιείται από το προσωπικό το οποίο βρίσκεται πάντα εντός του σκάφους, αφού διαθέτουν περισκόπια παρατήρησης. Επίσης τα οχήματα είναι ικανά να αποδώσουν άριστα στον νυκτερινό αγώνα, αφού φέρουν τα ίδια συστήματα νυκτερινής οδήγησης με αυτά των σύγχρονων αρμάτων μάχης. Τέλος είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι η ορολογία στις χώρες του ΝΑΤΟ δεν είναι ενιαία για το ΤΟΜΜΧ. Μερικές χώρες χρησιμοποιούν τον όρο Combat Engineer Vehicle (CEV), ενώ η πλειοψηφία των κρατών-μελών χρησιμοποιεί τον όρο Armoured Engineer Vehicle (ΑEV). 144 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

4 Αναγκη χρησης ΤΟΜΜΧ Ο λόγος ύπαρξης των ΤΟΜΜΧ είναι διττός. Πρώτα η ανάγκη μέγιστης δυνατής προστασίας του προσωπικού που μάχεται (σκαπανέων, χειριστών κλπ) και παράλληλα η απαίτηση ύπαρξης ενός αποτελεσματικού μέσου Μηχανικού στο τακτικό πεδίο, έκαναν από κοινού «υποχρεωτική» την χρήση των ΤΟΜΜΧ από την πλειοψηφία των σύγχρονων στρατών. Το ΤΟΜΜΧ δύναται να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά τόσο στις αμυντικές επιχειρήσεις όσο και στις επιθετικές, όπως ακολούθως: Αμυντικές Επιχειρήσεις Κατά τις αμυντικές επιχειρήσεις, οι πρώτες αποστολές είναι η προετοιμασία των αμυντικών θέσεων καθώς και πολλαπλών κωλυμάτων τα οποία θα εμποδίσουν την προώθηση του εχθρού. Η χρήση του ΤΟΜΜΧ δύναται να πραγματοποιηθεί είτε επιλέγεται άμυνα περιοχής, είτε κινητή άμυνα. Ενδεικτικές εργασίες που δύναται το μέσο αυτό να αναλάβει είναι η διάνοιξη αντι-αρματικών τάφρων, η ταχύτερη εκσκαφή πρόχειρων έργων εκστρατείας (όταν απαιτηθεί), η μετακίνηση και η κατάλληλη τοποθέτηση εμποδίων κ.α. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση των ΤΟΜΜΧ στην κινητή άμυνα, όπου απαιτείται συνεχής ελιγμός όλων των δυνάμεων που υποστηρίζουν οι μονάδες Μηχανικού. Όλα τα παραπάνω επαυξάνουν τις δυνατότητες του Μηχανικού Μάχης, αφού χάρη στα ειδικά αυτά οχήματα δύναται να προσφέρει σημαντικό όγκο εργασίας σε μικρό χρονικό διάστημα και βοηθά στον σωστό καθορισμό προτεραιότητας έργων. Επιθετικές Επιχειρήσεις Όταν κάποιο κώλυμα που έχει τεθεί από τον αντίπαλο δεν είναι δυνατό να παρακαμφθεί, τότε ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του μπορεί να αντιμετωπισθεί από το ΤΟΜΜΧ. Όταν η μάχη ξεκινά οι δυνάμεις ελιγμού πρέπει να ελιχθούν, να αναπτυχθούν ξανά και υπερνικήσουν αυτά τα κωλύματα τα οποία μπορεί να είναι φυσικά (ξηρά και υγρά), ή να είναι τεχνητά. Σε αυτή την περίπτωση, από τις αποστολές που μπορούν να αναλάβουν τα ΤΟΜΜΧ είναι οι ακόλουθες: Η δημιουργία διαδρόμων μεγάλου βάθους μέσα σε εχθρικά Ν/Π Η διάσπαση ή εκκαθάριση εχθρικών Ν/Π με μηχανικά ή με πυροτεχνικά μέσα που φέρουν Η αυτόνομη σήμανση των διαδρόμων εντός Ν/Π Η χρήση του εκσκαφέα και του πτύου χωματουργικών εργασιών για πλήρωση κενών ή γεφύρωση κωλυμάτων με αδρανή υλικά Η βελτίωση συγκοινωνιών και δρομολογίων ΔΜ κατά την διάρκεια του αγώνα. Η πλήρωση Α/Τ τάφρων με ειδικές σωλήνες πλήρωσης (fascines) Η μεταφορά συλλογών (ειδικών και γενικών) για τα διάφορα τμήματα Μηχανικού Μάχης Η χρήση του γερανού ή ακόμη και του βραχίονα του κάδου εκσκαφής σε μεγάλο αριθμό εργασιών στο πλαίσιο της υπέρβασης εμποδίων Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 145 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

5 Χρηστες των ΤΟΜΜΧ Στο δεύτερο μέρος του άρθρου παρουσιάζονται ανά χώρα κάποια από τα εν υπηρεσία ΤΟΜΜΧ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα εισέλθουν σε υπηρεσία πολύ σύντομα. Η παρουσίαση περιλαμβάνει και μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Χώρες συμφώνου ΝΑΤΟ (κατά αλφαβητική σειρά) Γαλλία To Γαλλικό Μηχανικό στηρίζεται στην εγχώρια βιομηχανία. Έτσι το ΤΟΜΜΧ που χρησιμοποιεί απαντά στα αρχικά EBG (Engin blindé du génie) και βασίζεται στο μοντέλο του άρματος μάχης ΑΜΧ - 30Β2. Έχει πλήρωμα 3 ανδρών και σε κάθε πλευρά του φέρει έναν εκτοξευτή που περιέχει από 5 αντιαρματικές νάρκες έκαστος και οι οποίες μπορούν να εκτοξευτούν σε απόσταση από 90 εως 260 μέτρα. Επιπρόσθετα έχει εκτοξευτή γεμισμάτων 10 κιλών με βεληνεκές έως και 300 μέτρα. Κατά τα λοιπά είναι εξοπλισμένος με πτύο χωματουργικών εργασιών στο εμπρόσθιο μέρος, με εργαλεία κοπής, γάντζο ρυμούλκησης μήκους 80 μέτρων και ένα υδραυλικό βραχίονα ο οποίος μπορεί να φέρει γεωτρύπανο ή αρπάγη τύπου δαγκάνας. Η κλάση του οχήματος είναι 45. Σχεδιάζεται μεσοπρόθεσμα αντικατάσταση του με ΤΟΜΜΧ που θα βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Leclerc. ΤΟΜΜΧ EBG ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Γερμανία Γενικά, ο Γερμανικός στρατός έχει να επιδείξει πολλά οχήματα και οπλομηχανήματα Μηχανικού εγχώριας κατασκευής λόγω της ύπαρξης ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας. Ειδικότερα το Γερμανικό Μηχανικό χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου Dachs (ή Pionierpanzer 2) βασισμένο στο μοντέλο του γνωστού άρματος μάχης Leopard 1. Τo όχημα φέρει πτύο χωματουργικών εργασιών, βραχίονα με εκσκαφέα (ο οποίος δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως γερανός) και λοιπές θέσεις μεταφοράς ειδικών εργαλείων. Το πλήρωμα υπηρέτησης είναι 3 άνδρες ενώ φέρει ένα πολυβόλο 7,62 χιλ. για αυτοπροστασία. Το βάρος μάχης είναι 43 τόνοι, ενώ αναπτύσσει ταχύτητα έως και 62 χλμ/ώρα. ΤΟΜΜΧ Dachs ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

6 Ιταλία Το Ιταλικό Μηχανικό χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου PZ.2 A1 το οποίο βασίζεται στο σκάφος Leopard 1 με πλήρωμα 4 ανδρών. Το ΤΟΜΜΧ δεν διαφέρει από το όχημα που χρησιμοποιεί το Γερμανικό Μηχανικό και αναπτύσσει ταχύτητα 62 χλμ/ώρα. Για την αυτοπροστασία του φέρει οπλισμό 2 πολυβόλων 7,62 χιλ. Είναι εξοπλισμένο με πτύο χωματουργικών εργασιών, με βραχίονα μήκους 8 μέτρων ο οποίος μπορεί να φέρει κάδο εκσκαφής ή μικρό γεωτρύπανο και 2 γάντζους μήκους 200 μέτρων ο κάθε ένας. ΤΟΜΜΧ PZ.2 A-1 ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Μεγάλη Βρετανία Το Βασιλικό Μηχανικό της Μεγάλης Βρετανίας επέλεξε το 2001 να χρησιμοποιήσει το σύστημα TROJAN το οποίο βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Challenger 2. Θα αποκτήσει έως το οχήματα του τύπου προκειμένου να εξοπλιστούν τα Συντάγματα Μηχανικού. Το νέο ΤΟΜΜΧ TROJAN θα αντικαταστήσει το παλαιότερο τύπου ChAVRE (Chieftain based Armoured Vehicle Royal Engineer) το οποίο προέρχονταν από το σκάφος του άρματος μάχης Chieftain. Διαθέτει πτύο χωματουργικών εργασιών ή σε αντικατάσταση αυτού άροτρο εκκαθάρισης ναρκών πλήρους εύρους, βραχίονα εκσκαφής τάφρου και δύναται να ρυμουλκήσει δυο πυροτεχνικά συστήματα τύπου Python (εξέλιξη του συστήματος Γιγαντιαίας Έχιδνας). Επίσης μπορεί να μεταφέρει σωλήνες πλήρωσης ξηρών κωλυμάτων, συλλογές σκαπανέων κ.α., ενώ μπορεί να φέρει και συλλογή αυτόματης σήμανσης διαδρόμων εντός Ν/Π. ΤΟΜΜΧ TROJAN ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 147 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

7 Ισπανία Το Μηχανικό του Ισπανικού στρατού χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου CZ 10/25 E. Βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Μ-60Α1. Το πλήρωμα υπηρέτησης είναι 3 άνδρες και είναι εξοπλισμένο με πτύο χωματουργικών εργασιών, καθώς και με βραχίονα ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να φέρει κάδο ή γεωτρύπανο. Φέρει ένα πολυβόλο (διαμετρήματος 12,7 χιλ) για αυτοπροστασία και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 45 χλμ/ώρα. Το βάρος μάχης ανέρχεται σε 53 τόνους και η κλάση του είναι 60 και αυτό συμβαίνει διότι στο σκάφος έχει παραμείνει ο πύργος ενώ στο εμπρόσθιο μέρος του στη θέση του πυροβόλου υπάρχει ο βραχίονας με τον εκσκαφέα. Χαρακτηρίζεται από το μεγάλο ίχνος του λόγω του ύψους του. Μπορεί να εξοπλιστεί με μηχανικό σύστημα διάσπασης Ν/Π και σύστημα αυτόματης σήμανσης διαδρόμων. ΤΟΜΜΧ CZ 10/25 E Alacran ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΜΜΧ INGPV ΤΟΥ ΝΟΡΒΗΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Νορβηγία Το Μηχανικό του Νορβηγικού στρατού χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου INGPV (Ingeniørpanservogn), το οποίο βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Leopard 1 με πλήρωμα 2 ανδρών. Το ΤΟΜΜΧ είναι εξοπλισμένο με πτύο χωματουργικών εργασιών, υδραυλικό βραχίονα μήκους 8 μέτρων, ο οποίος μπορεί να φέρει κάδο εκσκαφής ή μικρό γεωτρύπανο και 2 γάντζους μήκους 200 μέτρων ο κάθε ένας. Δεν φέρει οπλισμό για προστασία και η κλάση του οχήματος είναι 55. Το όχημα δύναται να εργαστεί μέσα σε ποτάμια περιοχή ακόμη και σε βάθος 2,25 μέτρων αφού διαθέτει ειδικές συσκευές (snorkels). 148 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

8 ΤΟΜΜΧ Pipanzer ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ολλανδία -Βέλγιο Αυτές οι δυο χώρες χρησιμοποιούν το ίδιο ΤΟΜΜΧ που απαντά στο όνομα Pipanzer. Βασίζεται και αυτό στο μοντέλο του άρματος μάχης Leopard 1 και έχει πλήρωμα 4 ανδρών. Είναι εφοδιασμένο με πτύο χωματουργικών εργασιών, βραχίονα με κάδο εκσκαφής και γερανό που μπορεί να ανυψώσει βάρος μέχρι 20 τόνους. Εναλλακτικά μπορεί να φέρει γεωτρύπανο που έχει την δυνατότητα να δημιουργεί διατορήματα διαμέτρου 700 χιλ και βάθους 2 μ. Έχει δυνατότητα ρυμούλκησης βάρους 35 τόνων με γάντζο μήκους 90 μ., διαθέτει οπλισμό αυτοπροστασίας 2 πολυβόλων διαμετρήματος 7,62 χιλ. και η κλάση του οχήματος είναι 50. Πολωνία Το Μηχανικό του Πολωνικού στρατού χρησιμοποιεί το εγχώριας κατασκευής ΤΟΜΜΧ τύπου MID (Maszyna Inżynieryjno-Drogowa) βασισμένο στο άρμα μάχης PT-91, το οποίο προέρχεται από το σοβιετικό Τ-72Μ1. Το πλήρωμα είναι 4 ανδρών και ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων οχημάτων είναι μόλις 8. Το ΤΟΜΜΧ διαθέτει πτύο χωματουργικών εργασιών (δυο ειδών), βραχίονα με κάδο εκσκαφής τάφρου, κύριο και εφεδρικό σύστημα ρυμούλκησης καθώς και άλλα παρελκόμενα (αναμοχλευτή εδάφους κ.α.). Για την αυτοπροστασία του φέρει πολυβόλο 7,62 χιλ. ΤΟΜΜΧ MID ΤΟΥ ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 149 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

9 Τσεχία Το Μηχανικό του στρατού της Τσεχίας χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου ZS-55 (Ženijní stroj-55). Βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης T-55. Το πλήρωμα είναι 2 ανδρών και διαθέτει πτύο χωματουργικών εργασιών, πτυσσόμενο γερανό με ωφέλιμο βάρος 1500 κιλά, κύριο αλλά και εφεδρικό γεωτρύπανο. Επίσης διαθέτει γάντζο ρυμούλκησης με ικανότητα ρυμούλκησης έως 25 τόνους. Δεν φέρει οπλισμό για προστασία, το βάρος μάχης ανέρχεται σε 30 τόνους και η μέγιστη δυνατή ταχύτητα του είναι 50 χλμ/ώρα. ΤΟΜΜΧ ZS-55 ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Χώρες εκτός ΝΑΤΟ Κροατία Ο Κροατικός στρατός παρουσίασε μια εξειδικευμένη έκδοση του άρματος μάχης Μ-84, (το οποίο είχε παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες στην πρώην Γιουγκοσλαβία την δεκαετία του 1980). Το Μ-84ΑΙ δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο ως ΤΟΜΜΧ όσο και ως άρμα περισυλλογής. Έχει πλήρωμα 4 ανδρών και βάρος μάχης 42 τόνων. Είναι εξοπλισμένο με πακτωμένο πτύο χωματουργικών εργασιών, βραχίονα που χρησιμοποιείται μόνο ως γερανός, και δυο γάντζους ρυμούλκησης (κύριο και βοηθητικό). Φέρει ένα πολυβόλο (διαμετρήματος 12,7 χιλ) για αυτοπροστασία και η μέγιστη ταχύτητα του είναι 65 χλμ/ώρα. ΤΟΜΜΧ Μ-84ΑΙ ΤΟΥ ΚΡΟΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 150 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

10 Ελβετία Το Μηχανικό του Ελβετικού στρατού θα χρησιμοποιεί από το 2009 το ΤΟΜΜΧ Κodiak AEV 3, το οποίο βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Leopard 2. Το συγκεκριμένο όχημα είναι από το πιο πρόσφατα σε εξέλιξη και ενσωματώνει, κατόπιν απαίτησης του Ελβετικού στρατού, αντιναρκική προστασία στο σκάφος και σε αυτό μπορεί να προσθαφαιρείται σύστημα αρότρου εκκαθάρισης Ν/Π στη θέση του πτύο χωματουργικών εργασιών. Το όχημα έχει την δυνατότητα αυτόματης σήμανσης διαδρόμων, είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρο-υδραυλικό βραχίονα στον οποίο προσαρμόζεται κάδος εκσκαφής ή υδραυλικό τρυπάνι. Επίσης, το σύστημα (το οποίο υπηρετείται από 3 άνδρες) μπορεί να ρυμουλκήσει με 2 συστήματα ρυμούλκησης μήκους μέχρι 200 μέτρων και βάρος μέχρι 9 τόνων (χωριστά), ενώ όταν συνδυαστούν και τα δύο, όχημα μέχρι 62 τόνους. Όλα τα συστήματα μπορούν να ελέγχονται και από τον οδηγό του οχήματος. Τέλος, για την αυτοπροστασία του, φέρει ένα πολυβόλο. ΤΟΜΜΧ KODIAK ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 151 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

11 Ρωσία Το Μηχανικό του Ρωσικού στρατού περιλαμβάνει στις τάξεις του το ΤΟΜΜΧ τύπων IMR - 2MA και 3, τα οποία προέρχονται από τα άρματα μάχης Τ-72 και Τ-90 αντίστοιχα. Το όχημα IMR - 2ΜΑ διαθέτει πτύο χωματουργικών εργασιών και απομάκρυνσης εμποδίών, ηλεκτρουδραυλικό βραχίονα ο οποίος μπορεί να φέρει γεωτρύπανο ή αρπάγη τύπου δαγκάνας, καθώς επίσης έχει θέσεις τοποθέτησης συλλογών υλοποίησης καταστροφών και παγιδεύσεων. Επίσης σε αυτό προσθαφαιρείται μηχανικό σύστημα διάσπασης Ν/Π τύπου ΚΜΤ. Φέρει ένα πολυβόλο (διαμετρήματος 12,7 χιλ) και ένα αυτόματο βομβιδοβόλο (διαμετρήματος 30 χιλ). Το βάρος μάχης ανέρχεται σε 49,5 τόνους και η ταχύτητα του οχήματος μπορεί να φτάσει τα 60 χλμ/ώρα. ΤΟΜΜΧ IMR-2MA ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σερβία Πριν από λίγα χρόνια, ο Σερβικός στρατός παρουσίασε το πρωτότυπο ενός ΤΟΜΜΧ εγχώριας κατασκευής. Το ΤΟΜΜΧ φέρει το όνομα «Munja» και βασίζεται στο μοντέλο του άρματος μάχης Τ-55. Έχει πλήρωμα 3 ανδρών και μπορεί να μεταφέρει ομάδα 5 σκαπανέων. Διαθέτει επίσης πτύο χωματουργικών εργασιών και απομάκρυνσης εμποδίών καθώς επίσης κατάλληλα εργαλεία για απομάκρυνση εργαλείων, υλοποίηση καταστροφών και παγιδεύσεων. Φέρει ένα πολυβόλο (διαμετρήματος 7,62 χιλ) και ένα αυτόματο βομβιδοβόλο (διαμετρήματος 30 χιλ). Το βάρος μάχης ανέρχεται σε 32 τόνους και μπορεί να εξοπλιστεί με τηλεχειριζόμενο σύστημα ναρκοθέτησης. TOMMX VIU - 55 MUNJA ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 152 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

12 Ισραήλ Η χώρα αυτή είναι ξεχωριστή σχολή στην κατασκευή αλλά και στην χρήση των θωρακισμένων μέσων μηχανικού. Λόγω των πολύχρονων συγκρούσεων με Αραβικές χώρες, αλλά και τις πλήρους εκμετάλλευσης των συμπερασμάτων για την χρήση κάθε είδους οπλομηχανήματος, ο Ισραηλινός στρατός έδωσε μεγάλη σημασία στην πολύ καλή θωράκιση όλων των μέσων του (Άρματα μάχης, ΤΟΜΑ, ΤΟΜΠ κλπ) με επιπλέον εξωτερική θωράκιση. Το Ισραηλινό Μηχανικό δεν χρησιμοποιεί όπως άλλοι στρατοί το γνωστό όχημα μάχης Μηχανικού που εκτελεί και εργασίες χωματουργικού μηχανήματος με λεπίδα ή γερανό (η εργασία αυτή αναλαμβάνεται από μια βαριά θωρακισμένη έκδοση του Π/Θ γαιών τύπου CAT D-9), αλλά στις τάξεις του υπηρετούν δυο τύποι οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν οχήματα μάχης Μηχανικού βαριάς θωράκισης και μεταφέρουν 8 σκαπανείς ενώ έχουν μέσα διάσπασης Ν/Π (πυροτεχνικά ή μηχανικά). Σε υπηρεσία είναι το ΤΟΜΜΧ τύπου Puma (που προέρχεται από το άρμα μάχης Centurion) και το ΤΟΜΜΧ τύπου Nagmachon (που προέρχεται επίσης από το άρμα μάχης Centurion). Και τα 2 μέσα προέρχονται από επιτόπιες μετατροπές τύπου αλλοδαπού άρματος μάχης, βασισμένες όμως στις εμπειρίες και στα διδάγματα πολεμικών συγκρούσεων από το 1945 και μετά. ΤΟΜΜΧ PUMA ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ιαπωνία Αν και η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου δεν έχει αναπτύξει σημαντική εγχώρια βιομηχανία, εντούτοις το Ιαπωνικό Μηχανικό έχει στις τάξεις του το εγχώριας προέλευσης ΤΟΜΜΧ Type 67 AEV, το οποίο προέρχεται από το Ιαπωνικής κατασκευής άρμα μάχης Type 61. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 153 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

13 (Χώρες συμφώνου ΝΑΤΟ) Η.Π.Α. Το Μηχανικό του στρατού των ΗΠΑ χρησιμοποιεί το TOMMX Grizzly. Το Grizzly αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και εντάχθηκε σε υπηρεσία στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας. Υπηρετείται από προσωπικό 2 ανδρών και για αυτοπροστασία φέρει ένα πολ/λο 12,7 χιλ. Δύναται να φέρει πτύο χωματουργικών εργασιών ή άροτρο εκκαθάρισης Ν/Π πλήρους πλάτους καθώς και βραχίονα εκσκαφής τάφρων ή απομάκρυνσης εμποδίων. Επίσης διαθέτει κατάλληλα μικρότερα εργαλεία (όπως θέση για αεροσυμπιεστή κλπ) και θέσεις για μεταφορά συλλογών σκαπανέων. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί είναι η ίδια του άρματος μάχης Μ1Α2 και συνδυάζεται με αυτή που χρησιμοποιεί το θωρακισμένο όχημα μηχανικού τύπου Μ2Α3 Bradley (μια ειδική έκδοση του ΤΟΜΑ Μ2Α3 Bradley). Το σύστημα διαδέχεται το TOMMX τύπου M-728 CEV (μια ειδική έκδοση του άρματος μάχης Μ-60Α2 με κύριο χαρακτηριστικό το βραχύκαννο πυροβόλο καταστροφής οχυρώσεων διαμετρήματος 165 χιλ) το οποίο βρίσκεται σε υπηρεσία από τις αρχές της δεκαετίας του ΤΟΜΜΧ Grizzly ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ Καναδάς Το Μηχανικό του Καναδικού στρατού χρησιμοποιεί την έκδοση Badger Armoured Engineer Vehicle, το οποίο και αυτό προέρχεται από το άρμα μάχης Leopard 1 και ελάχιστα διαφέρει από το Γερμανικό ΤΟΜΜΧ Dachs. Έχει πλήρωμα 3 ανδρών και φέρει δυο πολυβόλα 7,62 χιλ. Το βάρος μάχης είναι 42 τόνοι, αναπτύσσει ταχύτητα έως και 65 χλμ/ώρα και ο γερανός του δύναται να σηκώσει βάρος πάνω από 7,8 τόνους όταν χρησιμοποιηθεί ανάλογα. Οι διαφορές του με το Dachs είναι ότι το Badger έχει περισσότερη θωράκιση στην περιοχή του οδηγού και ένα επιπλέον βαρούλκο με εργάτη 35 τόνων. ΤΟΜΜΧ Badger ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 154 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

14 ΤΟΜΜΧ - ΠροτAσεις εξελιξης Εξαιτίας της αξίας των ΤΟΜΜΧ υπάρχει η τάση για περαιτέρω εξέλιξη τους, ώστε να ακολουθούν την τεχνολογία αιχμής και να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα άρματα μάχης και τα ΤΟΜΑ - ΤΟΜΠ τρίτης γενιάς. Ήδη, αμυντικές βιομηχανίες του εξωτερικού προωθούν την επόμενη γενιά των ΤΟΜΜΧ (τα οποία σχεδιάζονται εξ αρχής και όχι στο σκάφος άρματος μάχης) κάποια από τα οποία μάλιστα προβλέπεται να είναι ακόμη και μη επανδρωμένα. Στα επόμενα χρόνια τα ζητήματα που θα ανακύπτουν για τα ΤΟΜΜΧ θα αφορούν πέρα από τις δυνατότητες του, την αναβάθμιση της επιβιωσιμότητας του (άμεση και έμμεση προστασία) αλλά και την περαιτέρω προστασία του προσωπικού. Πιθανώς το πλήρωμα όλων των μέσων να μειωθεί σε διμελές, πράγμα που θα κάνει το έργο τους ίσως πιο σύνθετο. Αλλά είναι σίγουρο ότι η ποιοτική τους υπεροχή θα μπορεί να προκύψει όχι μόνο με την επιλογή ενός τεχνολογικά εξελιγμένου ΤΟΜΜΧ αλλά και με την υιοθέτηση του σωστού δόγματος και συνεχούς εκπαίδευσης, που θα προκύπτει από τα διδάγματα πρόσφατων επιχειρήσεων. Σίγουρο είναι ότι στα νέας γενιάς ΤΟΜΜΧ θα εφαρμόζονται διδάγματα από τις πολεμικές επιχειρήσεις της τελευταίας δεκαετίας και αφορούν ακόμη και τα διδάγματα από τις επιχειρήσεις σε αστικές περιοχές (επιχειρήσεις στην Τσετσενία αλλά και στο Ιράκ). Επίσης λόγω τις συμμετοχής τους σε όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, υπάρχουν διδάγματα που προκύπτουν και μπορούν να εφαρμοστούν στην νέα γενιά ΤΟΜΜΧ. Μάλιστα κάποιες χώρες ή εταιρίες έχουν αρχίσει πειραματικά να μετουσιώνουν αυτά τα διδάγματα, δημιουργώντας οχήματα μάχης μηχανικού κατάλληλα για επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον. ΣυμπερAσματα - ΠροτAσεις Είναι αντιληπτή η αναγκαιότητα ύπαρξης ΤΟΜΜΧ, αλλά και η αξία του στο σύγχρονο πεδίο μάχης εξαιτίας της ταχυκινησίας του, της προστασίας που προσφέρει στο προσωπικό, υλοποιώντας παράλληλα την αρχή οικονομίας μέσων. Η πλειοψηφία των ΤΟΜΜΧ των δυτικοευρωπαϊκών στρατών και όχι μόνο, προέρχεται από εγχώρια διασκευή αρμάτων μάχης τα οποία είτε αποσύρονται, είτε περισσεύουν λόγω της εφαρμογής της συνθήκης για την μείωση των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη (αφορά τους στρατούς της Ευρωπαϊκής ηπείρου). Λόγω της επάρκειας αποσυρόμενων αρμάτων μάχης στην χώρα μας (Αμερικανικής αλλά και Γερμανικής προέλευσης, κάποια από τα οποία διαθέτουν ήδη πτύο χωματουργικών εργασιών) υπάρχει η δυνατότητα εγχώριας διασκευής αρμάτων μάχης σε ΤΟΜΜΧ, τα οποία θα μπορούν να φέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων αντίστοιχων μέσων. Η διασκευή είναι δυνατή να πραγματοποιηθεί με μέσα της υπηρεσίας δεδομένης και της υπάρχουσας εμπειρίας που υπάρχει με την επιτυχημένη μεταφορά των συλλογών γεφυρών από τα βενζινοκίνητα γεφυροφόρα άρματα τύπου Μ-48Α2C σε πετρελαιοκίνητα γεφυροφόρα άρματα τύπου Μ-48Α5, την επίσης επιτυχημένη προσαρμογή των αρότρων εκκαθάρισης ναρκών τύπου Full Width Mine Plough σε άρματα τύπου Leopard 1V αλλά και την πρόσφατη μετατροπή του άρματος μάχης τύπου Leopard 1 GR σε γεφυροφόρο άρμα Leopard 1 Leguan. Στην περίπτωση μετατροπής αρμάτων μάχης σε ΤΟΜΜΧ, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί αφαίρεση του πύργου, διότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να μειωθεί ση Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 155 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

15 μαντικά το βάρος μάχης, το ύψος του και να αυξηθεί η ταχυκινησία. Οι δυνατότητες αυτών των ειδικών μέσων είναι δυνατό να επαυξηθούν σε μεγάλο βαθμό με την ένταξη τους είτε σε αυτόνομο, είτε σε ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου (όπως για παράδειγμα το υφιστάμενο σύστημα «Ηνίοχος»). Τέτοιου είδους σύστημα θα δίδει την δυνατότητα άμεσης (real time) ενημέρωσης για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, όπως ακριβώς θα συμβαίνει με κάθε Τεθωρακισμένο ή Μηχανοκίνητο Τμήμα και τακτικό συγκρότημα. Η επιλογή του ΤΟΜΜΧ θα πρέπει να συνοδεύεται και από την ικανότητα γρήγορης μεταφοράς του σε κάθε σημείο του ηπειρωτικού χώρου με την βοήθεια κατάλληλου τύπου αρματοφορέων. Τέλος το όχημα αυτής της κατηγορίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα και σε περίοδο ειρήνης, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. ΕπIλογος Όπως διαπιστώθηκε, το ΤΟΜΜΧ είναι ένα μέσο απαραίτητο σε στρατούς που επιδιώκουν να έχουν ταχυκινησία, ποιότητα μέσων και ευκολία επιλογών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Εγχειρίδια Εκστρατείας - Συμφωνίες Τυποποίησης ΕΕ 100-1, Επιχειρήσεις, ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/3α, Μάιος ΕΕ 10-1, Επιχειρήσεις Μηχανικού ΓΕΣ/ΔΕΚΠ, Μάρτιος Συμφωνία Τυποποίησης (ΣΤΥΠ) 2991, Λεξικό Όρων Μηχανικού Μάχης έκδοση 4 η, Αύγουστος Συμφωνία Τυποποίησης (ΣΤΥΠ) 2394, Δόγμα Μηχανικού Μάχης Χερσαίων Δυνάμεων/ΝΑΤΟ, έκδοση 2 η, Φεβρουάριος Βιβλία Γκαρτζονίκας, Παναγιώτης. Ανχής (ΤΘ). Νέες απειλές για το Άρμα. Αθήνα: Έκδοση ΓΕΣ/ΔΙΤ, Engineer Systems Handbook, Fort Leonard Wood: Έκδο σηus Army Engineer School, Άρθρα Αμυντικών Περιοδικών Alon Ben-David, «Israel s low-intensity conflict doctrine - inner conflict». Περιοδικό Jane s Review, Σεπτέμβριος Riccardo, Niccoli. «31 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (Ιταλική) Centauro». Περιοδικό Πτήση και Διάστημα τεύχος 148, Ιούλιος- Αύγουστος Βαρσάμης, Ιωάννης. «Βαρέα Οχήματα Μάχης - Ισραηλινές και άλλες πρωτότυπες λύσεις». Περιοδικό Αμυντική Επιθεώρηση, τεύχος 32, Νοέμβριος Γιαννούτσος Θεόδωρος Σχης ε.α. «Κύρια άρματα μάχης». Περιοδικό Στρατιωτική Επιθεώρηση, τεύχος Νοεμβριος-Δεκέμβριος Γραμματικός, Η. Θανάσης. «Βαριά ΤΟΜΑ, μετατροπή αρμάτων μάχης σε οχήματα μεταφοράς προσωπικού». Περιοδικό Στρατηγική, τεύχος 124, Μάιος Θεοδωράτος, Σ. Ιωάννης. «Νέα όπλα για το Μηχανικό του Ελληνικού Στρατού». Περιοδικό Αμυντική Επιθεώρηση, τεύχος 12, Φεβρουάριος Θεοδωράτος, Σ. Ιωάννης. «Τεθωρακισμένο όχημα μάχης Μηχανικού Kodiak». Περιοδικό Αμυντική Επιθεώρηση, τεύχος 43, Νοέμβριος Οπτικοί Δίσκοι Combat Engineer Dictionary, πα ρα γω γή του Euro NATO Training Engineer Center (ENTEC). Engineer Equipment Database, (Version 3.2), πα ραγω γή του Military Engineer Consultancy του ENTEC. Διαδικτυακοί τόποι www. entec.com, www. wood.army.mil, www. geniemilitaire.com, www. army.gc.ca, www. army.mod.uk, www. ejercito.mde.es, www. esercito.difesa.it, www. mindef.nl, www. 130thengineers.army.mil, www. pioniertruppe.com, www. rheinmetall-defence.com, www. defense update.com, www. haaland.info/norway www. ruag.com, www. Armyrecognition.com, www. militaryphotos.net, www. baesystems.com, www. red-stars.org 156 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ M113 ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ M113 ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ M113 ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4 Nέα Τεχνολογία από το Flensburg ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ AEV WISENT Μ113EXCAVATOR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ AEV WISENT ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4 Η FFG ανέλαβε να εκσυγχρονίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση

Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση Νέα ΤΟΜΑ για τον ΕΣ Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση Ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) βρίσκεται στο στάδιο εξεύρεσης ενός νέου ΤΟΜΑ ώστε αυτό να πλαισιώσει τα νεοπαραληφθέντα άρµατα µάχης Leopard 2A4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ β. Επιτελείο του ΕΓΠ Όχήματα 1/4 τον 3 3 3 ΦΑΛΑΓΓΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΔ 957 ΤΣΝ α. Δκτής Τμήματος Οχήματα 1/4 τον. 2 0 4 β. Τμήμα Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων Δελτίο Τύπου Ημερομηνία: 10 Νοεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

FIRE COMMANDER. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg

FIRE COMMANDER. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg Nέα Τεχνολογία από το Flensburg Ερπυστριοφόρο όχημα Βασισμένο στο άρμα μάχης τύπου Leopard 1... 3 Τεχνικές Προδιαγραφές... 3 Εφοδιασμός από δύο δοχεία... 4 Τέσσερις εναλλακτικοί τρόποι κατάσβεσης... 4

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί γερανοί είναι ικανοί να πραγµατοποιήσουν ειδικές εργασίες ανέγερσης και εκφόρτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σεφερλής Αναπληρωτής Καθηγητής Έχεις το «μικρόβιο» του Μηχανικού; Dilbert 2 Επιστήμη του Μηχανολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 Ως γνωστόν, περίπου 70% του συνόλου του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, έρχεται στην χώρα αεροπορικώς. Μάλιστα σε πολλά νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές απόξεσης εδαφών

Μηχανές απόξεσης εδαφών ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 59 Μηχανές απόξεσης εδαφών Η απόξεση εδαφών Σε αρκετά δομικά και χωματουργικά έργα απαιτείται η μετακίνηση μεγάλου όγκου εδάφους έτσι ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση άλλων εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-18 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2014 22:00-22:55 Pre Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ & ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:55 00:55 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 00:55-01:20 Post Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 13/6/2014 18:30-18:55 Pre Game ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 18:55 20:55 ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας στέλνουμε συνημμένα το αναμορφωμένο τιμολόγιο που ισχύει από 18 Ιουνίου 2015, που περιέχει συγκεντρωτικά τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ

Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΣ Η ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 2 Η καλλιέργεια ελαιόδεντρων είναι μια από τις κυριότερες δενδροκαλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΥΧΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΥΧΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Τα εθνικά οπλικά συστήµατα της Τουρκίας

Τα εθνικά οπλικά συστήµατα της Τουρκίας 1 4 Ιουλίου 2011 www.geostrategy.gr Τα εθνικά οπλικά συστήµατα της Τουρκίας Του Χρήστου Μηνάγια Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα των τουρκικών εφηµερίδων Sabah, YeniSafak και Zaman/3-7-2011, οι ένοπλες δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1, του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ.

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά ελαιολάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.998,50 με Φ.Π.Α.23% Τίτλος : Προμήθεια χορτοκοπτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ήρθατε στο CERN

Καλώς Ήρθατε στο CERN Καλώς Ήρθατε στο CERN Δρ. Γιάννης Παπαφιλίππου Τμήμα Επιταχυντών 05 Novembre 2003 1 1949-1950: Πρώτες προσπάθειες δημιουργίας Ευρωπαϊκού κέντρου έρευνας στη Φυσική 1952: Ίδρυση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Oι Νέες Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα- elearning.greek-language.gr Πρόγραμμα Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Carlos Martín Ruiz de Gordejuela Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Αθήνα, 19/03/2010 Η Πολιτική της ΕΕ για την Οδική Ασφάλεια Λευκή Βίβλος για τις Μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκµετάλλευση του τεχνικού δυναµικού. Δύο παραδείγµατα από την ιστορία του Πολεµικού Ναυτικού

Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκµετάλλευση του τεχνικού δυναµικού. Δύο παραδείγµατα από την ιστορία του Πολεµικού Ναυτικού Η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στην εκµετάλλευση του τεχνικού δυναµικού Δύο παραδείγµατα από την ιστορία του Πολεµικού Ναυτικού Η ψυχική δύναµη του ανθρώπου, αποτυπωµένη στον τρόπο που χειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 70% εισερχόμενου τουρισμού έρχεται αεροπορικώς στην Ελλάδα Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 90% σε πολλά νησιά Ο προγραμματισμός θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων του Μουντιάλ στην Ελλάδα από τη ΝΕΡΙΤ

Οι ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων του Μουντιάλ στην Ελλάδα από τη ΝΕΡΙΤ Οι ώρες τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων του Μουντιάλ στην Ελλάδα από τη ΝΕΡΙΤ Πέμπτη 12 Ιουνίου «Ώρα Μουντιάλ» 23:00 00:30 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ (ΝΕΡΙΤ και ΝΕΡΙΤ HD) 00:45 02:00 Post game εκπομπή «Ώρα Μουντιάλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΧΗΣ (ΥΠ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΧΗΣ (ΥΠ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΧΗΣ (ΥΠ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα : Ελληνική Ημερ. Γεν : 1968 Τόπος Γεν : Αθήνα Οικ Κατάστ. : Αγαμος Δνση Κατοικ. : Δεστούνη 10, ΤΚ 11143, Αθήνα Τηλ Οικ. : (210)

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 27 Σεπτεμβρίου 11 Δημογραφικά στοιχεία για τη Γερμανία Βασικές τάσεις Οι βασικές τάσεις που παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Στουτγάρδη. Στη δεκαετία του '80 η Porsche ανέπτυξε μια παγκόσμια τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οχημάτων. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Οχημάτων Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Συνοπτική Παρουσίαση Αντικείμενο Σπουδών Δομή των Σπουδών Ερευνητικό Έργο Διεθνείς Δραστηριότητες Μεταπτυχιακές Σπουδές Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι σήμερα οι τροχοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ Προς: Πίνακα Αποδεκτών Ημ/νία: 9 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 2013-09-09/2 Θέμα: Αποστέωση και απαξίωση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) αλλά και της Αμυντικής Βιομηχανίας της Ελλάδας (ΕΑΣ, ΕΛΒΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΕ - ΤΚΜ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2011 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Πέτη Πέρκα Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος MSc Μεταφορές και Περιβάλλον Αλματώδης αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος

Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος λευκή σελίδα λευκή σελίδα Π. Νάσκου - Περράκη ΚΩΔΙΚΑΣ Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου Νομολογία - Λημματικός Κατάλογος Θεσσαλονίκη 2013 Π. Νάσκου - Περράκη & Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ: Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον. Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ.

ΜΕΛΗ: Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον. Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. ΜΕΛΗ: Γεωργόπουλος Παναγιώτης Αραμπατζάκης Βασίλης Αντωνοπούλου Ακριβή Γιάτα Κλίντον Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Παρασκευόπουλο Ιστορικό Πλαίσιο: - Πρωτοεμφανίστηκε πριν από 5.000 χρόνια στην Αφρική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας

4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 4 ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 2015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ δραστηριοποιείται από το 1947 στην παραγωγή ζυμαρικών Διαθέτει καθετοποιημένο συγκρότημα Μύλου & Μακαρονοποιείου στη Λάρισα,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα