Τ Ε Θ Ω Ρ Α Κ Ι Σ Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Θ Ω Ρ Α Κ Ι Σ Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 Τ Ε Θ Ω Ρ Α Κ Ι Σ Μ Ε Ν Α ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Παρόν και μέλλον στο σύγχρονο πεδίο μάχης Παρουσίαση Ικανότητες Συμπεράσματα χρήσης ΚΕΙΜΕΝΟ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Κ. Χανιάς Στις χερσαίες επιχειρήσεις, το Μηχανικό ως όπλο υποστήριξης μάχης έχει κύρια αποστολή την υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων με την εκτέλεση εργασιών και την κατασκευή έργων που διευκολύνουν την διεξαγωγή της μάχης. Οι υποχρεώσεις που εκπορεύονται από την αποστολή και βοηθούν σημαντικά τον ελιγμό (όπως η υλοποίηση ή η εξάλειψη κωλυμάτων και άλλων μέτρων απαγόρευσης) καθιστούν αναγκαίο γεγονός την εργασία μονάδων, ανεξάρτητων υπομονάδων ή και τμημάτων Μηχανικού στην πρώτη γραμμή της μάχης, λαμβάνοντας υπόψη ότι θεμελιώδης παράγοντας επιτυχίας μιας επιχείρησης είναι η ευκινησία των φίλιων δυνάμεων και η αντιευκινησία του εχθρού. Έτσι τίθεται επιτακτικά η ανάγκη για την προστασία του προσωπικού και των μέσων Μηχανικού σε όλες τις φάσεις του αγώνα. 142 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

2 Χρησιμοποιηθείσες Συντμήσεις ΔΜ: Διοικητική Μέριμνα Ν/Π: Ναρκοπέδιο ΠΡΒΧ: Πυρηνική, Ραδιολογική, Βιολογική, Χημική Π/Θ: Προωθητής ΤΟΜΑ: Τεθωρακισμένο Όχημα Μάχης ΤΟΜΠ: Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Πεζικού Τα μέσα μηχανικού μάχης στο σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων (και ειδικότερα στην ζώνη μάχης όπου αναμένεται να κυριαρχεί ο πόλεμος κινήσεων) πρέπει να έχουν τον ίδιο βαθμό προστασίας και ευκινησίας με αυτό τον αρμάτων μάχης και των λοιπών θωρακισμένων οχημάτων (ΤΟΜΠ και ΤΟΜΑ) τα οποία και υποστηρίζουν. Έτσι με την χρήση τους ενισχύεται θεαματικά η δυνατότητα ελιγμού, αλλά και η επιβιωσιμότητα όλων των μέσων. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα της χρήσης ενός ειδικού οχήματος, ερπυστριοφόρου με ικανή θωράκιση, υψηλή ταχυκινησία και με πολλαπλές δυνατότητες εργασιών Μηχανικού. Το μέσο αυτό ονομάζεται Τεθωρακισμένο Όχημα Μάχης Μηχανικού (εφ εξής θα αναφέρεται ως ΤΟΜΜΧ) και αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο στα χέρια κάθε Διοικητή μονάδος Μηχανικού, αλλά και στα χέρια του κάθε τακτικού Διοικητή. Το ΤΟΜΜΧ είναι απαραίτητο και στα δυο σημαντικότερα είδη επιχειρήσεων, δηλαδή στις επιθετικές και στις αμυντικές επιχειρήσεις. Η μέχρι τώρα αποκτηθείσα εμπειρία από τις τακτικές πολεμικές συγκρούσεις αναφέρει ότι οι άνδρες του Μηχανικού Μάχης είναι κυρίως και κατά πρώτο λόγο μαχητές Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 143 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

3 της πρώτης γραμμής. Η εκπλήρωση της αποστολής των μονάδων Μηχανικού Μάχης πραγματοποιείται όσο επί τω πλείστων στο πρόσθιο όριο της ζώνης μάχης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι άνδρες των μονάδων Μηχανικού Μάχης να είναι εφοδιασμένοι με οχήματα και οπλομηχανήματα τα οποία θα τους βοηθούν αποτελεσματικά στην επιτυχία της αποστολής τους, αλλά και να τους προστατεύσουν από τα πυρά (άμεσα ή έμμεσα) του εχθρού. Τα οχήματα αυτά μπορούν να διαχωριστούν σε 2 υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι τα τεθωρακισμένα οχήματα μηχανικού μάχης και η δεύτερη είναι τα οχήματα μηχανικού μάχης για μεταφορά τμημάτων μηχανικού (καταστροφών κλπ) με ελαφρύτερη θωράκιση. Σκοπός του παρόντος είναι η ενασχόληση με τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού και η παρουσίαση των σημαντικότερων από αυτά που υπηρετούν σε σύγχρονους στρατούς (κυρίως σε χώρες του ΝΑΤΟ). Περιγραφη του ΤΟΜΜΧ Κατ αρχήν είναι αναγκαίο να γίνει γενική περιγραφή του μέσου. Το ΤΟΜΜΧ είναι συνήθως ένα διασκευασμένο άρμα μάχης βάρους 25 έως 50 τόνων, με πρόσθετη ή μη θωράκιση, χωρίς πύργο και πυροβόλο, το οποίο φέρει τα απαραίτητα μέσα αυτοπροστασίας (πολυβόλο/-α ή και βομβιδοβόλο, εκτοξευτές καπνογόνων) και μια σειρά εργαλείων προκειμένου να εκτελέσει εργασίες Μηχανικού. Τα εργαλεία αυτά, τα οποία είτε είναι μόνιμα πάνω στο ΤΟΜΜΧ, είτε προσθαφαιρούνται σε αυτό ανάλογα την αποστολή, ενδεικτικά δύναται είναι τα ακόλουθα: Πτύο χωματουργικών εργασιών Βραχίονας εκσκαφέα τάφρου Γερανός ανύψωσης Βαρούλκα έλξης άλλων τεθωρακισμένων οχημάτων ή ρυμουλκούμενων Φορτωτής γαιών Ειδικές θέσεις μεταφοράς εξοπλισμού υλοποίησης καταστροφών, εκρηκτικών υλών αλλά και λοιπών μικρών εργαλείων συλλογών σκαπανέα και άλλων ειδικοτήτων Μηχανικού. Σύστημα αρότρου εκκαθάρισης Ν/Π Σύστημα κυλίνδρων διάσπασης Ν/Π Πυροτεχνικά συστήματα διάσπασης Ν/Π Σύστημα σήμανσης διαδρόμων Ν/Π Κάποια ΤΟΜΜΧ (ανάλογα της κατασκευής τους) έχουν την δυνατότητα να φέρουν αριθμό σκαπανέων, ενώ όλα τα σύγχρονα ΤΟΜΜΧ έχουν ή θα έχουν την δυνατότητα προστασίας από ΠΡΒΧ απειλές. Ο χειρισμός των εργαλείων των ΤΟΜΜΧ πραγματοποιείται από το προσωπικό το οποίο βρίσκεται πάντα εντός του σκάφους, αφού διαθέτουν περισκόπια παρατήρησης. Επίσης τα οχήματα είναι ικανά να αποδώσουν άριστα στον νυκτερινό αγώνα, αφού φέρουν τα ίδια συστήματα νυκτερινής οδήγησης με αυτά των σύγχρονων αρμάτων μάχης. Τέλος είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι η ορολογία στις χώρες του ΝΑΤΟ δεν είναι ενιαία για το ΤΟΜΜΧ. Μερικές χώρες χρησιμοποιούν τον όρο Combat Engineer Vehicle (CEV), ενώ η πλειοψηφία των κρατών-μελών χρησιμοποιεί τον όρο Armoured Engineer Vehicle (ΑEV). 144 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

4 Αναγκη χρησης ΤΟΜΜΧ Ο λόγος ύπαρξης των ΤΟΜΜΧ είναι διττός. Πρώτα η ανάγκη μέγιστης δυνατής προστασίας του προσωπικού που μάχεται (σκαπανέων, χειριστών κλπ) και παράλληλα η απαίτηση ύπαρξης ενός αποτελεσματικού μέσου Μηχανικού στο τακτικό πεδίο, έκαναν από κοινού «υποχρεωτική» την χρήση των ΤΟΜΜΧ από την πλειοψηφία των σύγχρονων στρατών. Το ΤΟΜΜΧ δύναται να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά τόσο στις αμυντικές επιχειρήσεις όσο και στις επιθετικές, όπως ακολούθως: Αμυντικές Επιχειρήσεις Κατά τις αμυντικές επιχειρήσεις, οι πρώτες αποστολές είναι η προετοιμασία των αμυντικών θέσεων καθώς και πολλαπλών κωλυμάτων τα οποία θα εμποδίσουν την προώθηση του εχθρού. Η χρήση του ΤΟΜΜΧ δύναται να πραγματοποιηθεί είτε επιλέγεται άμυνα περιοχής, είτε κινητή άμυνα. Ενδεικτικές εργασίες που δύναται το μέσο αυτό να αναλάβει είναι η διάνοιξη αντι-αρματικών τάφρων, η ταχύτερη εκσκαφή πρόχειρων έργων εκστρατείας (όταν απαιτηθεί), η μετακίνηση και η κατάλληλη τοποθέτηση εμποδίων κ.α. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση των ΤΟΜΜΧ στην κινητή άμυνα, όπου απαιτείται συνεχής ελιγμός όλων των δυνάμεων που υποστηρίζουν οι μονάδες Μηχανικού. Όλα τα παραπάνω επαυξάνουν τις δυνατότητες του Μηχανικού Μάχης, αφού χάρη στα ειδικά αυτά οχήματα δύναται να προσφέρει σημαντικό όγκο εργασίας σε μικρό χρονικό διάστημα και βοηθά στον σωστό καθορισμό προτεραιότητας έργων. Επιθετικές Επιχειρήσεις Όταν κάποιο κώλυμα που έχει τεθεί από τον αντίπαλο δεν είναι δυνατό να παρακαμφθεί, τότε ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του μπορεί να αντιμετωπισθεί από το ΤΟΜΜΧ. Όταν η μάχη ξεκινά οι δυνάμεις ελιγμού πρέπει να ελιχθούν, να αναπτυχθούν ξανά και υπερνικήσουν αυτά τα κωλύματα τα οποία μπορεί να είναι φυσικά (ξηρά και υγρά), ή να είναι τεχνητά. Σε αυτή την περίπτωση, από τις αποστολές που μπορούν να αναλάβουν τα ΤΟΜΜΧ είναι οι ακόλουθες: Η δημιουργία διαδρόμων μεγάλου βάθους μέσα σε εχθρικά Ν/Π Η διάσπαση ή εκκαθάριση εχθρικών Ν/Π με μηχανικά ή με πυροτεχνικά μέσα που φέρουν Η αυτόνομη σήμανση των διαδρόμων εντός Ν/Π Η χρήση του εκσκαφέα και του πτύου χωματουργικών εργασιών για πλήρωση κενών ή γεφύρωση κωλυμάτων με αδρανή υλικά Η βελτίωση συγκοινωνιών και δρομολογίων ΔΜ κατά την διάρκεια του αγώνα. Η πλήρωση Α/Τ τάφρων με ειδικές σωλήνες πλήρωσης (fascines) Η μεταφορά συλλογών (ειδικών και γενικών) για τα διάφορα τμήματα Μηχανικού Μάχης Η χρήση του γερανού ή ακόμη και του βραχίονα του κάδου εκσκαφής σε μεγάλο αριθμό εργασιών στο πλαίσιο της υπέρβασης εμποδίων Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 145 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

5 Χρηστες των ΤΟΜΜΧ Στο δεύτερο μέρος του άρθρου παρουσιάζονται ανά χώρα κάποια από τα εν υπηρεσία ΤΟΜΜΧ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα εισέλθουν σε υπηρεσία πολύ σύντομα. Η παρουσίαση περιλαμβάνει και μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Χώρες συμφώνου ΝΑΤΟ (κατά αλφαβητική σειρά) Γαλλία To Γαλλικό Μηχανικό στηρίζεται στην εγχώρια βιομηχανία. Έτσι το ΤΟΜΜΧ που χρησιμοποιεί απαντά στα αρχικά EBG (Engin blindé du génie) και βασίζεται στο μοντέλο του άρματος μάχης ΑΜΧ - 30Β2. Έχει πλήρωμα 3 ανδρών και σε κάθε πλευρά του φέρει έναν εκτοξευτή που περιέχει από 5 αντιαρματικές νάρκες έκαστος και οι οποίες μπορούν να εκτοξευτούν σε απόσταση από 90 εως 260 μέτρα. Επιπρόσθετα έχει εκτοξευτή γεμισμάτων 10 κιλών με βεληνεκές έως και 300 μέτρα. Κατά τα λοιπά είναι εξοπλισμένος με πτύο χωματουργικών εργασιών στο εμπρόσθιο μέρος, με εργαλεία κοπής, γάντζο ρυμούλκησης μήκους 80 μέτρων και ένα υδραυλικό βραχίονα ο οποίος μπορεί να φέρει γεωτρύπανο ή αρπάγη τύπου δαγκάνας. Η κλάση του οχήματος είναι 45. Σχεδιάζεται μεσοπρόθεσμα αντικατάσταση του με ΤΟΜΜΧ που θα βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Leclerc. ΤΟΜΜΧ EBG ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Γερμανία Γενικά, ο Γερμανικός στρατός έχει να επιδείξει πολλά οχήματα και οπλομηχανήματα Μηχανικού εγχώριας κατασκευής λόγω της ύπαρξης ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας. Ειδικότερα το Γερμανικό Μηχανικό χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου Dachs (ή Pionierpanzer 2) βασισμένο στο μοντέλο του γνωστού άρματος μάχης Leopard 1. Τo όχημα φέρει πτύο χωματουργικών εργασιών, βραχίονα με εκσκαφέα (ο οποίος δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως γερανός) και λοιπές θέσεις μεταφοράς ειδικών εργαλείων. Το πλήρωμα υπηρέτησης είναι 3 άνδρες ενώ φέρει ένα πολυβόλο 7,62 χιλ. για αυτοπροστασία. Το βάρος μάχης είναι 43 τόνοι, ενώ αναπτύσσει ταχύτητα έως και 62 χλμ/ώρα. ΤΟΜΜΧ Dachs ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

6 Ιταλία Το Ιταλικό Μηχανικό χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου PZ.2 A1 το οποίο βασίζεται στο σκάφος Leopard 1 με πλήρωμα 4 ανδρών. Το ΤΟΜΜΧ δεν διαφέρει από το όχημα που χρησιμοποιεί το Γερμανικό Μηχανικό και αναπτύσσει ταχύτητα 62 χλμ/ώρα. Για την αυτοπροστασία του φέρει οπλισμό 2 πολυβόλων 7,62 χιλ. Είναι εξοπλισμένο με πτύο χωματουργικών εργασιών, με βραχίονα μήκους 8 μέτρων ο οποίος μπορεί να φέρει κάδο εκσκαφής ή μικρό γεωτρύπανο και 2 γάντζους μήκους 200 μέτρων ο κάθε ένας. ΤΟΜΜΧ PZ.2 A-1 ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Μεγάλη Βρετανία Το Βασιλικό Μηχανικό της Μεγάλης Βρετανίας επέλεξε το 2001 να χρησιμοποιήσει το σύστημα TROJAN το οποίο βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Challenger 2. Θα αποκτήσει έως το οχήματα του τύπου προκειμένου να εξοπλιστούν τα Συντάγματα Μηχανικού. Το νέο ΤΟΜΜΧ TROJAN θα αντικαταστήσει το παλαιότερο τύπου ChAVRE (Chieftain based Armoured Vehicle Royal Engineer) το οποίο προέρχονταν από το σκάφος του άρματος μάχης Chieftain. Διαθέτει πτύο χωματουργικών εργασιών ή σε αντικατάσταση αυτού άροτρο εκκαθάρισης ναρκών πλήρους εύρους, βραχίονα εκσκαφής τάφρου και δύναται να ρυμουλκήσει δυο πυροτεχνικά συστήματα τύπου Python (εξέλιξη του συστήματος Γιγαντιαίας Έχιδνας). Επίσης μπορεί να μεταφέρει σωλήνες πλήρωσης ξηρών κωλυμάτων, συλλογές σκαπανέων κ.α., ενώ μπορεί να φέρει και συλλογή αυτόματης σήμανσης διαδρόμων εντός Ν/Π. ΤΟΜΜΧ TROJAN ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 147 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

7 Ισπανία Το Μηχανικό του Ισπανικού στρατού χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου CZ 10/25 E. Βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Μ-60Α1. Το πλήρωμα υπηρέτησης είναι 3 άνδρες και είναι εξοπλισμένο με πτύο χωματουργικών εργασιών, καθώς και με βραχίονα ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να φέρει κάδο ή γεωτρύπανο. Φέρει ένα πολυβόλο (διαμετρήματος 12,7 χιλ) για αυτοπροστασία και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 45 χλμ/ώρα. Το βάρος μάχης ανέρχεται σε 53 τόνους και η κλάση του είναι 60 και αυτό συμβαίνει διότι στο σκάφος έχει παραμείνει ο πύργος ενώ στο εμπρόσθιο μέρος του στη θέση του πυροβόλου υπάρχει ο βραχίονας με τον εκσκαφέα. Χαρακτηρίζεται από το μεγάλο ίχνος του λόγω του ύψους του. Μπορεί να εξοπλιστεί με μηχανικό σύστημα διάσπασης Ν/Π και σύστημα αυτόματης σήμανσης διαδρόμων. ΤΟΜΜΧ CZ 10/25 E Alacran ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΜΜΧ INGPV ΤΟΥ ΝΟΡΒΗΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Νορβηγία Το Μηχανικό του Νορβηγικού στρατού χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου INGPV (Ingeniørpanservogn), το οποίο βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Leopard 1 με πλήρωμα 2 ανδρών. Το ΤΟΜΜΧ είναι εξοπλισμένο με πτύο χωματουργικών εργασιών, υδραυλικό βραχίονα μήκους 8 μέτρων, ο οποίος μπορεί να φέρει κάδο εκσκαφής ή μικρό γεωτρύπανο και 2 γάντζους μήκους 200 μέτρων ο κάθε ένας. Δεν φέρει οπλισμό για προστασία και η κλάση του οχήματος είναι 55. Το όχημα δύναται να εργαστεί μέσα σε ποτάμια περιοχή ακόμη και σε βάθος 2,25 μέτρων αφού διαθέτει ειδικές συσκευές (snorkels). 148 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

8 ΤΟΜΜΧ Pipanzer ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ολλανδία -Βέλγιο Αυτές οι δυο χώρες χρησιμοποιούν το ίδιο ΤΟΜΜΧ που απαντά στο όνομα Pipanzer. Βασίζεται και αυτό στο μοντέλο του άρματος μάχης Leopard 1 και έχει πλήρωμα 4 ανδρών. Είναι εφοδιασμένο με πτύο χωματουργικών εργασιών, βραχίονα με κάδο εκσκαφής και γερανό που μπορεί να ανυψώσει βάρος μέχρι 20 τόνους. Εναλλακτικά μπορεί να φέρει γεωτρύπανο που έχει την δυνατότητα να δημιουργεί διατορήματα διαμέτρου 700 χιλ και βάθους 2 μ. Έχει δυνατότητα ρυμούλκησης βάρους 35 τόνων με γάντζο μήκους 90 μ., διαθέτει οπλισμό αυτοπροστασίας 2 πολυβόλων διαμετρήματος 7,62 χιλ. και η κλάση του οχήματος είναι 50. Πολωνία Το Μηχανικό του Πολωνικού στρατού χρησιμοποιεί το εγχώριας κατασκευής ΤΟΜΜΧ τύπου MID (Maszyna Inżynieryjno-Drogowa) βασισμένο στο άρμα μάχης PT-91, το οποίο προέρχεται από το σοβιετικό Τ-72Μ1. Το πλήρωμα είναι 4 ανδρών και ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων οχημάτων είναι μόλις 8. Το ΤΟΜΜΧ διαθέτει πτύο χωματουργικών εργασιών (δυο ειδών), βραχίονα με κάδο εκσκαφής τάφρου, κύριο και εφεδρικό σύστημα ρυμούλκησης καθώς και άλλα παρελκόμενα (αναμοχλευτή εδάφους κ.α.). Για την αυτοπροστασία του φέρει πολυβόλο 7,62 χιλ. ΤΟΜΜΧ MID ΤΟΥ ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 149 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

9 Τσεχία Το Μηχανικό του στρατού της Τσεχίας χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου ZS-55 (Ženijní stroj-55). Βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης T-55. Το πλήρωμα είναι 2 ανδρών και διαθέτει πτύο χωματουργικών εργασιών, πτυσσόμενο γερανό με ωφέλιμο βάρος 1500 κιλά, κύριο αλλά και εφεδρικό γεωτρύπανο. Επίσης διαθέτει γάντζο ρυμούλκησης με ικανότητα ρυμούλκησης έως 25 τόνους. Δεν φέρει οπλισμό για προστασία, το βάρος μάχης ανέρχεται σε 30 τόνους και η μέγιστη δυνατή ταχύτητα του είναι 50 χλμ/ώρα. ΤΟΜΜΧ ZS-55 ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Χώρες εκτός ΝΑΤΟ Κροατία Ο Κροατικός στρατός παρουσίασε μια εξειδικευμένη έκδοση του άρματος μάχης Μ-84, (το οποίο είχε παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες στην πρώην Γιουγκοσλαβία την δεκαετία του 1980). Το Μ-84ΑΙ δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο ως ΤΟΜΜΧ όσο και ως άρμα περισυλλογής. Έχει πλήρωμα 4 ανδρών και βάρος μάχης 42 τόνων. Είναι εξοπλισμένο με πακτωμένο πτύο χωματουργικών εργασιών, βραχίονα που χρησιμοποιείται μόνο ως γερανός, και δυο γάντζους ρυμούλκησης (κύριο και βοηθητικό). Φέρει ένα πολυβόλο (διαμετρήματος 12,7 χιλ) για αυτοπροστασία και η μέγιστη ταχύτητα του είναι 65 χλμ/ώρα. ΤΟΜΜΧ Μ-84ΑΙ ΤΟΥ ΚΡΟΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 150 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

10 Ελβετία Το Μηχανικό του Ελβετικού στρατού θα χρησιμοποιεί από το 2009 το ΤΟΜΜΧ Κodiak AEV 3, το οποίο βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Leopard 2. Το συγκεκριμένο όχημα είναι από το πιο πρόσφατα σε εξέλιξη και ενσωματώνει, κατόπιν απαίτησης του Ελβετικού στρατού, αντιναρκική προστασία στο σκάφος και σε αυτό μπορεί να προσθαφαιρείται σύστημα αρότρου εκκαθάρισης Ν/Π στη θέση του πτύο χωματουργικών εργασιών. Το όχημα έχει την δυνατότητα αυτόματης σήμανσης διαδρόμων, είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρο-υδραυλικό βραχίονα στον οποίο προσαρμόζεται κάδος εκσκαφής ή υδραυλικό τρυπάνι. Επίσης, το σύστημα (το οποίο υπηρετείται από 3 άνδρες) μπορεί να ρυμουλκήσει με 2 συστήματα ρυμούλκησης μήκους μέχρι 200 μέτρων και βάρος μέχρι 9 τόνων (χωριστά), ενώ όταν συνδυαστούν και τα δύο, όχημα μέχρι 62 τόνους. Όλα τα συστήματα μπορούν να ελέγχονται και από τον οδηγό του οχήματος. Τέλος, για την αυτοπροστασία του, φέρει ένα πολυβόλο. ΤΟΜΜΧ KODIAK ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 151 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

11 Ρωσία Το Μηχανικό του Ρωσικού στρατού περιλαμβάνει στις τάξεις του το ΤΟΜΜΧ τύπων IMR - 2MA και 3, τα οποία προέρχονται από τα άρματα μάχης Τ-72 και Τ-90 αντίστοιχα. Το όχημα IMR - 2ΜΑ διαθέτει πτύο χωματουργικών εργασιών και απομάκρυνσης εμποδίών, ηλεκτρουδραυλικό βραχίονα ο οποίος μπορεί να φέρει γεωτρύπανο ή αρπάγη τύπου δαγκάνας, καθώς επίσης έχει θέσεις τοποθέτησης συλλογών υλοποίησης καταστροφών και παγιδεύσεων. Επίσης σε αυτό προσθαφαιρείται μηχανικό σύστημα διάσπασης Ν/Π τύπου ΚΜΤ. Φέρει ένα πολυβόλο (διαμετρήματος 12,7 χιλ) και ένα αυτόματο βομβιδοβόλο (διαμετρήματος 30 χιλ). Το βάρος μάχης ανέρχεται σε 49,5 τόνους και η ταχύτητα του οχήματος μπορεί να φτάσει τα 60 χλμ/ώρα. ΤΟΜΜΧ IMR-2MA ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σερβία Πριν από λίγα χρόνια, ο Σερβικός στρατός παρουσίασε το πρωτότυπο ενός ΤΟΜΜΧ εγχώριας κατασκευής. Το ΤΟΜΜΧ φέρει το όνομα «Munja» και βασίζεται στο μοντέλο του άρματος μάχης Τ-55. Έχει πλήρωμα 3 ανδρών και μπορεί να μεταφέρει ομάδα 5 σκαπανέων. Διαθέτει επίσης πτύο χωματουργικών εργασιών και απομάκρυνσης εμποδίών καθώς επίσης κατάλληλα εργαλεία για απομάκρυνση εργαλείων, υλοποίηση καταστροφών και παγιδεύσεων. Φέρει ένα πολυβόλο (διαμετρήματος 7,62 χιλ) και ένα αυτόματο βομβιδοβόλο (διαμετρήματος 30 χιλ). Το βάρος μάχης ανέρχεται σε 32 τόνους και μπορεί να εξοπλιστεί με τηλεχειριζόμενο σύστημα ναρκοθέτησης. TOMMX VIU - 55 MUNJA ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 152 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

12 Ισραήλ Η χώρα αυτή είναι ξεχωριστή σχολή στην κατασκευή αλλά και στην χρήση των θωρακισμένων μέσων μηχανικού. Λόγω των πολύχρονων συγκρούσεων με Αραβικές χώρες, αλλά και τις πλήρους εκμετάλλευσης των συμπερασμάτων για την χρήση κάθε είδους οπλομηχανήματος, ο Ισραηλινός στρατός έδωσε μεγάλη σημασία στην πολύ καλή θωράκιση όλων των μέσων του (Άρματα μάχης, ΤΟΜΑ, ΤΟΜΠ κλπ) με επιπλέον εξωτερική θωράκιση. Το Ισραηλινό Μηχανικό δεν χρησιμοποιεί όπως άλλοι στρατοί το γνωστό όχημα μάχης Μηχανικού που εκτελεί και εργασίες χωματουργικού μηχανήματος με λεπίδα ή γερανό (η εργασία αυτή αναλαμβάνεται από μια βαριά θωρακισμένη έκδοση του Π/Θ γαιών τύπου CAT D-9), αλλά στις τάξεις του υπηρετούν δυο τύποι οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν οχήματα μάχης Μηχανικού βαριάς θωράκισης και μεταφέρουν 8 σκαπανείς ενώ έχουν μέσα διάσπασης Ν/Π (πυροτεχνικά ή μηχανικά). Σε υπηρεσία είναι το ΤΟΜΜΧ τύπου Puma (που προέρχεται από το άρμα μάχης Centurion) και το ΤΟΜΜΧ τύπου Nagmachon (που προέρχεται επίσης από το άρμα μάχης Centurion). Και τα 2 μέσα προέρχονται από επιτόπιες μετατροπές τύπου αλλοδαπού άρματος μάχης, βασισμένες όμως στις εμπειρίες και στα διδάγματα πολεμικών συγκρούσεων από το 1945 και μετά. ΤΟΜΜΧ PUMA ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ιαπωνία Αν και η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου δεν έχει αναπτύξει σημαντική εγχώρια βιομηχανία, εντούτοις το Ιαπωνικό Μηχανικό έχει στις τάξεις του το εγχώριας προέλευσης ΤΟΜΜΧ Type 67 AEV, το οποίο προέρχεται από το Ιαπωνικής κατασκευής άρμα μάχης Type 61. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 153 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

13 (Χώρες συμφώνου ΝΑΤΟ) Η.Π.Α. Το Μηχανικό του στρατού των ΗΠΑ χρησιμοποιεί το TOMMX Grizzly. Το Grizzly αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και εντάχθηκε σε υπηρεσία στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας. Υπηρετείται από προσωπικό 2 ανδρών και για αυτοπροστασία φέρει ένα πολ/λο 12,7 χιλ. Δύναται να φέρει πτύο χωματουργικών εργασιών ή άροτρο εκκαθάρισης Ν/Π πλήρους πλάτους καθώς και βραχίονα εκσκαφής τάφρων ή απομάκρυνσης εμποδίων. Επίσης διαθέτει κατάλληλα μικρότερα εργαλεία (όπως θέση για αεροσυμπιεστή κλπ) και θέσεις για μεταφορά συλλογών σκαπανέων. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί είναι η ίδια του άρματος μάχης Μ1Α2 και συνδυάζεται με αυτή που χρησιμοποιεί το θωρακισμένο όχημα μηχανικού τύπου Μ2Α3 Bradley (μια ειδική έκδοση του ΤΟΜΑ Μ2Α3 Bradley). Το σύστημα διαδέχεται το TOMMX τύπου M-728 CEV (μια ειδική έκδοση του άρματος μάχης Μ-60Α2 με κύριο χαρακτηριστικό το βραχύκαννο πυροβόλο καταστροφής οχυρώσεων διαμετρήματος 165 χιλ) το οποίο βρίσκεται σε υπηρεσία από τις αρχές της δεκαετίας του ΤΟΜΜΧ Grizzly ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ Καναδάς Το Μηχανικό του Καναδικού στρατού χρησιμοποιεί την έκδοση Badger Armoured Engineer Vehicle, το οποίο και αυτό προέρχεται από το άρμα μάχης Leopard 1 και ελάχιστα διαφέρει από το Γερμανικό ΤΟΜΜΧ Dachs. Έχει πλήρωμα 3 ανδρών και φέρει δυο πολυβόλα 7,62 χιλ. Το βάρος μάχης είναι 42 τόνοι, αναπτύσσει ταχύτητα έως και 65 χλμ/ώρα και ο γερανός του δύναται να σηκώσει βάρος πάνω από 7,8 τόνους όταν χρησιμοποιηθεί ανάλογα. Οι διαφορές του με το Dachs είναι ότι το Badger έχει περισσότερη θωράκιση στην περιοχή του οδηγού και ένα επιπλέον βαρούλκο με εργάτη 35 τόνων. ΤΟΜΜΧ Badger ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 154 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

14 ΤΟΜΜΧ - ΠροτAσεις εξελιξης Εξαιτίας της αξίας των ΤΟΜΜΧ υπάρχει η τάση για περαιτέρω εξέλιξη τους, ώστε να ακολουθούν την τεχνολογία αιχμής και να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα άρματα μάχης και τα ΤΟΜΑ - ΤΟΜΠ τρίτης γενιάς. Ήδη, αμυντικές βιομηχανίες του εξωτερικού προωθούν την επόμενη γενιά των ΤΟΜΜΧ (τα οποία σχεδιάζονται εξ αρχής και όχι στο σκάφος άρματος μάχης) κάποια από τα οποία μάλιστα προβλέπεται να είναι ακόμη και μη επανδρωμένα. Στα επόμενα χρόνια τα ζητήματα που θα ανακύπτουν για τα ΤΟΜΜΧ θα αφορούν πέρα από τις δυνατότητες του, την αναβάθμιση της επιβιωσιμότητας του (άμεση και έμμεση προστασία) αλλά και την περαιτέρω προστασία του προσωπικού. Πιθανώς το πλήρωμα όλων των μέσων να μειωθεί σε διμελές, πράγμα που θα κάνει το έργο τους ίσως πιο σύνθετο. Αλλά είναι σίγουρο ότι η ποιοτική τους υπεροχή θα μπορεί να προκύψει όχι μόνο με την επιλογή ενός τεχνολογικά εξελιγμένου ΤΟΜΜΧ αλλά και με την υιοθέτηση του σωστού δόγματος και συνεχούς εκπαίδευσης, που θα προκύπτει από τα διδάγματα πρόσφατων επιχειρήσεων. Σίγουρο είναι ότι στα νέας γενιάς ΤΟΜΜΧ θα εφαρμόζονται διδάγματα από τις πολεμικές επιχειρήσεις της τελευταίας δεκαετίας και αφορούν ακόμη και τα διδάγματα από τις επιχειρήσεις σε αστικές περιοχές (επιχειρήσεις στην Τσετσενία αλλά και στο Ιράκ). Επίσης λόγω τις συμμετοχής τους σε όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, υπάρχουν διδάγματα που προκύπτουν και μπορούν να εφαρμοστούν στην νέα γενιά ΤΟΜΜΧ. Μάλιστα κάποιες χώρες ή εταιρίες έχουν αρχίσει πειραματικά να μετουσιώνουν αυτά τα διδάγματα, δημιουργώντας οχήματα μάχης μηχανικού κατάλληλα για επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον. ΣυμπερAσματα - ΠροτAσεις Είναι αντιληπτή η αναγκαιότητα ύπαρξης ΤΟΜΜΧ, αλλά και η αξία του στο σύγχρονο πεδίο μάχης εξαιτίας της ταχυκινησίας του, της προστασίας που προσφέρει στο προσωπικό, υλοποιώντας παράλληλα την αρχή οικονομίας μέσων. Η πλειοψηφία των ΤΟΜΜΧ των δυτικοευρωπαϊκών στρατών και όχι μόνο, προέρχεται από εγχώρια διασκευή αρμάτων μάχης τα οποία είτε αποσύρονται, είτε περισσεύουν λόγω της εφαρμογής της συνθήκης για την μείωση των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη (αφορά τους στρατούς της Ευρωπαϊκής ηπείρου). Λόγω της επάρκειας αποσυρόμενων αρμάτων μάχης στην χώρα μας (Αμερικανικής αλλά και Γερμανικής προέλευσης, κάποια από τα οποία διαθέτουν ήδη πτύο χωματουργικών εργασιών) υπάρχει η δυνατότητα εγχώριας διασκευής αρμάτων μάχης σε ΤΟΜΜΧ, τα οποία θα μπορούν να φέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων αντίστοιχων μέσων. Η διασκευή είναι δυνατή να πραγματοποιηθεί με μέσα της υπηρεσίας δεδομένης και της υπάρχουσας εμπειρίας που υπάρχει με την επιτυχημένη μεταφορά των συλλογών γεφυρών από τα βενζινοκίνητα γεφυροφόρα άρματα τύπου Μ-48Α2C σε πετρελαιοκίνητα γεφυροφόρα άρματα τύπου Μ-48Α5, την επίσης επιτυχημένη προσαρμογή των αρότρων εκκαθάρισης ναρκών τύπου Full Width Mine Plough σε άρματα τύπου Leopard 1V αλλά και την πρόσφατη μετατροπή του άρματος μάχης τύπου Leopard 1 GR σε γεφυροφόρο άρμα Leopard 1 Leguan. Στην περίπτωση μετατροπής αρμάτων μάχης σε ΤΟΜΜΧ, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί αφαίρεση του πύργου, διότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να μειωθεί ση Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 155 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

15 μαντικά το βάρος μάχης, το ύψος του και να αυξηθεί η ταχυκινησία. Οι δυνατότητες αυτών των ειδικών μέσων είναι δυνατό να επαυξηθούν σε μεγάλο βαθμό με την ένταξη τους είτε σε αυτόνομο, είτε σε ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου (όπως για παράδειγμα το υφιστάμενο σύστημα «Ηνίοχος»). Τέτοιου είδους σύστημα θα δίδει την δυνατότητα άμεσης (real time) ενημέρωσης για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, όπως ακριβώς θα συμβαίνει με κάθε Τεθωρακισμένο ή Μηχανοκίνητο Τμήμα και τακτικό συγκρότημα. Η επιλογή του ΤΟΜΜΧ θα πρέπει να συνοδεύεται και από την ικανότητα γρήγορης μεταφοράς του σε κάθε σημείο του ηπειρωτικού χώρου με την βοήθεια κατάλληλου τύπου αρματοφορέων. Τέλος το όχημα αυτής της κατηγορίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα και σε περίοδο ειρήνης, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. ΕπIλογος Όπως διαπιστώθηκε, το ΤΟΜΜΧ είναι ένα μέσο απαραίτητο σε στρατούς που επιδιώκουν να έχουν ταχυκινησία, ποιότητα μέσων και ευκολία επιλογών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Εγχειρίδια Εκστρατείας - Συμφωνίες Τυποποίησης ΕΕ 100-1, Επιχειρήσεις, ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/3α, Μάιος ΕΕ 10-1, Επιχειρήσεις Μηχανικού ΓΕΣ/ΔΕΚΠ, Μάρτιος Συμφωνία Τυποποίησης (ΣΤΥΠ) 2991, Λεξικό Όρων Μηχανικού Μάχης έκδοση 4 η, Αύγουστος Συμφωνία Τυποποίησης (ΣΤΥΠ) 2394, Δόγμα Μηχανικού Μάχης Χερσαίων Δυνάμεων/ΝΑΤΟ, έκδοση 2 η, Φεβρουάριος Βιβλία Γκαρτζονίκας, Παναγιώτης. Ανχής (ΤΘ). Νέες απειλές για το Άρμα. Αθήνα: Έκδοση ΓΕΣ/ΔΙΤ, Engineer Systems Handbook, Fort Leonard Wood: Έκδο σηus Army Engineer School, Άρθρα Αμυντικών Περιοδικών Alon Ben-David, «Israel s low-intensity conflict doctrine - inner conflict». Περιοδικό Jane s Review, Σεπτέμβριος Riccardo, Niccoli. «31 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (Ιταλική) Centauro». Περιοδικό Πτήση και Διάστημα τεύχος 148, Ιούλιος- Αύγουστος Βαρσάμης, Ιωάννης. «Βαρέα Οχήματα Μάχης - Ισραηλινές και άλλες πρωτότυπες λύσεις». Περιοδικό Αμυντική Επιθεώρηση, τεύχος 32, Νοέμβριος Γιαννούτσος Θεόδωρος Σχης ε.α. «Κύρια άρματα μάχης». Περιοδικό Στρατιωτική Επιθεώρηση, τεύχος Νοεμβριος-Δεκέμβριος Γραμματικός, Η. Θανάσης. «Βαριά ΤΟΜΑ, μετατροπή αρμάτων μάχης σε οχήματα μεταφοράς προσωπικού». Περιοδικό Στρατηγική, τεύχος 124, Μάιος Θεοδωράτος, Σ. Ιωάννης. «Νέα όπλα για το Μηχανικό του Ελληνικού Στρατού». Περιοδικό Αμυντική Επιθεώρηση, τεύχος 12, Φεβρουάριος Θεοδωράτος, Σ. Ιωάννης. «Τεθωρακισμένο όχημα μάχης Μηχανικού Kodiak». Περιοδικό Αμυντική Επιθεώρηση, τεύχος 43, Νοέμβριος Οπτικοί Δίσκοι Combat Engineer Dictionary, πα ρα γω γή του Euro NATO Training Engineer Center (ENTEC). Engineer Equipment Database, (Version 3.2), πα ραγω γή του Military Engineer Consultancy του ENTEC. Διαδικτυακοί τόποι www. entec.com, www. wood.army.mil, www. geniemilitaire.com, www. army.gc.ca, www. army.mod.uk, www. ejercito.mde.es, www. esercito.difesa.it, www. mindef.nl, www. 130thengineers.army.mil, www. pioniertruppe.com, www. rheinmetall-defence.com, www. defense update.com, www. haaland.info/norway www. ruag.com, www. Armyrecognition.com, www. militaryphotos.net, www. baesystems.com, www. red-stars.org 156 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ LEOPARD 2

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ LEOPARD 2 Nέα Τεχνολογία από το Flensburg ΟΧΗΜΑΤΑ AEV WISENT ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ EXCAVATOR LEOPARD 2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ AEV WISENT Τα τρία Θωρακισμένα Οχήματα Υποστήριξης... 3 Θωρακισμένο Όχημα Ανάκτησης WISENT... 3 Θωρακισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ M113 ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ M113 ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ M113 ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4 Nέα Τεχνολογία από το Flensburg ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ AEV WISENT Μ113EXCAVATOR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ AEV WISENT ΠΟΛΥΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ WARAN-G4 Η FFG ανέλαβε να εκσυγχρονίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Μηχανές ανυψώσεως και μεταφοράς δομικών υλικών. Χρησιμοποιούμενες μηχανές και μεθοδολογία χρήσης σε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Η ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗΣ ΦΑΛΑΓΓΑΣ β. Επιτελείο του ΕΓΠ Όχήματα 1/4 τον 3 3 3 ΦΑΛΑΓΓΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΔ 957 ΤΣΝ α. Δκτής Τμήματος Οχήματα 1/4 τον. 2 0 4 β. Τμήμα Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

Amphibious and Special Operations in the Aegean Sea Operational Effectiveness and Strategic Implications, NPS, 2003,

Amphibious and Special Operations in the Aegean Sea Operational Effectiveness and Strategic Implications, NPS, 2003, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος Εθνικότητα: Έλληνας Ηλικία: 56 Τόπος γέννησης: Συρράκο Ιωαννίνων 1. Σπουδές Πτυχίο στη «Στρατιωτική επιστήµη και τέχνη» από

Διαβάστε περισσότερα

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια

Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Στάση και Συμπεριφορά των Ευρωπαίων Οδηγών και άλλων Μετακινουμένων απέναντι στην Οδική Ασφάλεια Ε. Παπαδημητρίου, Α. Θεοφιλάτος, Γ. Γιαννής Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση

Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση Νέα ΤΟΜΑ για τον ΕΣ Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση Ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) βρίσκεται στο στάδιο εξεύρεσης ενός νέου ΤΟΜΑ ώστε αυτό να πλαισιώσει τα νεοπαραληφθέντα άρµατα µάχης Leopard 2A4

Διαβάστε περισσότερα

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων

Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία γκάμα απειλών και προκλήσεων Δελτίο Τύπου Ημερομηνία: 10 Νοεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Η εθνική άμυνα σε όλο τον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει ευρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.1.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0728/2012, του Rudi Clemens, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τεχνικά και εργονομικά πρότυπα για τα χωματουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αμπόνη Μαρία α. μ. 78615 - ΓΤΠ61 Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Επίπεδα αυτοματισμού σε αυτοκίνητο Επίπεδο 0: πλήρης έλεγχος του οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) 5,90 / 8,40 6,70 / 9,20 8,70 / 11,20 12,50 / 15,00 14,00 / 16,50 25,00 / 27,50

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) 5,90 / 8,40 6,70 / 9,20 8,70 / 11,20 12,50 / 15,00 14,00 / 16,50 25,00 / 27,50 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ (σε ) Κλιμάκια Βάρους σε gr 20 50 100 200 350 500 750 1000 1500 2000 ΖΩΝΗ 1: Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία (1) ΑΠΛΑ / ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΖΩΝΗ 2: Λοιπές Χώρες Ευρώπης και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ των Νικόλα Αναγνωστάκη, Κωνσταντίνου Γιακουμάκη, Δημήτρη Γναρδέλλη, Σταύρου Πάυλοβιτς, Χρήστου Παππά και Γεώργιου Ρομποτή

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ των Νικόλα Αναγνωστάκη, Κωνσταντίνου Γιακουμάκη, Δημήτρη Γναρδέλλη, Σταύρου Πάυλοβιτς, Χρήστου Παππά και Γεώργιου Ρομποτή ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ των Νικόλα Αναγνωστάκη, Κωνσταντίνου Γιακουμάκη, Δημήτρη Γναρδέλλη, Σταύρου Πάυλοβιτς, Χρήστου Παππά και Γεώργιου Ρομποτή ΧΡΗΣΕΙΣ ΡΟΜΠOΤ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ Αφοπλισμός εκρηκτικών μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

NATO CODIFICATION BUREAU)

NATO CODIFICATION BUREAU) Απόδοση NSN 1. Ο NSN είναι ένας μοναδικός δεκατριψήφιος αριθμός, με τον οποίο αναγνωρίζεται πλήρως ένα υλικό. Είναι ένας κωδικός για της εύκολη αναζήτηση του υλικού που διευκολύνει την λογιστική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Ι. Με τον όρο ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Ι. Με τον όρο ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ Η ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι. Με τον όρο ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ εννοούµε την εγγυηµένη συµµετοχή ελληνικών βιοµηχανιών ως ένα ελάχιστο ποσοστό στη διαδικασία παραγωγής αµυντικών

Διαβάστε περισσότερα

Άνθρωποι και μηχανές «Πώς οι μηχανές συμβάλλουν στον πόλεμο»

Άνθρωποι και μηχανές «Πώς οι μηχανές συμβάλλουν στον πόλεμο» 9 Ο Γενικό Λύκειο Πατρών Τμήμα ΕΕ1 Άνθρωποι και μηχανές «Πώς οι μηχανές συμβάλλουν στον πόλεμο» Από την ομάδα:fantastic 4 Αναστασόπουλος Παναγιώτης Γραμματίκας Θανάσης Θεοτοκάτος Στέλιος Παπαγιάννης Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Η Κίνα στο διάστημα οι ΗΠΑ σε πανικό

Η Κίνα στο διάστημα οι ΗΠΑ σε πανικό Η Κίνα στο διάστημα οι ΗΠΑ σε πανικό Μαρτίου 4, 2015 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Στην Ουάσιγκτον, έκανε την εμφάνιση της μια απόρρητη έκθεση, που μιλά για το «κινεζικό όνειρο το διάστημα». Συγκεκριμένα η έκθεση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

FIRE COMMANDER. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg

FIRE COMMANDER. Nέα Τεχνολογία από το Flensburg Nέα Τεχνολογία από το Flensburg Ερπυστριοφόρο όχημα Βασισμένο στο άρμα μάχης τύπου Leopard 1... 3 Τεχνικές Προδιαγραφές... 3 Εφοδιασμός από δύο δοχεία... 4 Τέσσερις εναλλακτικοί τρόποι κατάσβεσης... 4

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου σχεδιασμού της άμυνας της μεταπολίτευσης

Κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου σχεδιασμού της άμυνας της μεταπολίτευσης Κύρια χαρακτηριστικά του μοντέλου σχεδιασμού της άμυνας της μεταπολίτευσης Κυριάρχησε η αντίληψη για τον ανταγωνισμό των εξοπλισμών και η αδιέξοδη λογική της αντιπαράθεσης των αριθμών Αποσπασματικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί γερανοί είναι ικανοί να πραγµατοποιήσουν ειδικές εργασίες ανέγερσης και εκφόρτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Ιχθυηρά

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Ιχθυηρά ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 26 Ιουνίου 2015 Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Ιχθυηρά ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών..4 2. Λειτουργικό Κέρδος.7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση.. 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016

Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Ενημερωτική συνάντηση Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των Μαθητών H μεγαλύτερη διεθνής έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Γαλακτοκομικά & άλλα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Γαλακτοκομικά & άλλα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 26 Ιουνίου 2015 Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Γαλακτοκομικά & άλλα προϊόντα ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές απόξεσης εδαφών

Μηχανές απόξεσης εδαφών ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 59 Μηχανές απόξεσης εδαφών Η απόξεση εδαφών Σε αρκετά δομικά και χωματουργικά έργα απαιτείται η μετακίνηση μεγάλου όγκου εδάφους έτσι ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση άλλων εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Σύµφωνα µε το άρθρο 6, παρ. 1, του (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΜΜ ΣΤΟΧΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ : ΛΩΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αύξηση της ταχύτητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σεφερλής Αναπληρωτής Καθηγητής Έχεις το «μικρόβιο» του Μηχανικού; Dilbert 2 Επιστήμη του Μηχανολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13/6/2014 17:45 18:30 Εκπομπή «Παγκόσμιο Κύπελλο 2014» Στιγμιότυπα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/6/2014 22:00-22:55 Pre Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ & ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 22:55 00:55 ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 00:55-01:20 Post Game ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ 13/6/2014 18:30-18:55 Pre Game ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ 18:55 20:55 ΜΕΞΙΚΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 Ως γνωστόν, περίπου 70% του συνόλου του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, έρχεται στην χώρα αεροπορικώς. Μάλιστα σε πολλά νησιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-18 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway

Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής. 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής 1η Απριλίου, 2015 Amway Πολιτικές Διεθνούς Αναδοχής Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές αγορές (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιήγηση στους χώρους της αεροπορικής έκθεσης της Μόσχας

Περιήγηση στους χώρους της αεροπορικής έκθεσης της Μόσχας Περιήγηση στους χώρους της αεροπορικής έκθεσης της Μόσχας Χωρίς να περιλαµβάνει σηµαντικά καινούρια εκθέµατα, η εφετινή αεροπορική έκθεση της Μόσχας που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 21 και 26 Αυγούστου διατήρησε

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η περίπτωση του Leicester Το 1990, το δημοτικό συμβούλιο του Leicester

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Λαχανικά

Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Λαχανικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 26 Ιουνίου 2015 Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Λαχανικά ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Διεθνών Ερευνών Δημοσιογραφική Διάσκεψη 07 Δεκεμβρίου 2016 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. : : Μεταφορά συσκευασιών από εργολάβο κατόπιν ανάθεσης ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/

Κ.Α. : : Μεταφορά συσκευασιών από εργολάβο κατόπιν ανάθεσης ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/ Κ.Α. : 20-6277.001: Μεταφορά γυάλινων ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ.Πρωτ. 6381/29-03-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων γυάλινων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2009

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2004 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2014/ 2013».

«ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2014/ 2013». «ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2014/ 2013». Ο όγκος διμερών εμπορικών συναλλαγών, παραμένει μεν χαμηλός σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε., σημείωσε ωστόσο αύξηση 15,6% και από 376,338 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ Η ΕΕ επιδιώκει την προώθηση της ασφάλειας, της ειρήνης, της διεθνούς συνεργασίας, της

Διαβάστε περισσότερα

Τα εθνικά οπλικά συστήµατα της Τουρκίας

Τα εθνικά οπλικά συστήµατα της Τουρκίας 1 4 Ιουλίου 2011 www.geostrategy.gr Τα εθνικά οπλικά συστήµατα της Τουρκίας Του Χρήστου Μηνάγια Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα των τουρκικών εφηµερίδων Sabah, YeniSafak και Zaman/3-7-2011, οι ένοπλες δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

«Γ.Μ.150kV πέριξ Λαγκαδά (Χωματουργικές Εργασίες & Εκσκαφές)»

«Γ.Μ.150kV πέριξ Λαγκαδά (Χωματουργικές Εργασίες & Εκσκαφές)» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 563 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Γ.Μ.150kV πέριξ Λαγκαδά (Χωματουργικές Εργασίες & Εκσκαφές)» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ΜΕΡΟΣ I. ΜΕΡΟΣ II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 Αίθουσα 305Β Νίκης 5-7, Αθήνα

Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 Αίθουσα 305Β Νίκης 5-7, Αθήνα Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 Αίθουσα 305Β Νίκης 5-7, Αθήνα Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας στέλνουμε συνημμένα το αναμορφωμένο τιμολόγιο που ισχύει από 18 Ιουνίου 2015, που περιέχει συγκεντρωτικά τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα με την σειρά μου να επικεντρωθώ εν συντομία στον. θεσμικό ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και

Θα ήθελα με την σειρά μου να επικεντρωθώ εν συντομία στον. θεσμικό ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και [1] Κύριε Υπουργέ, Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Θα ήθελα με την σειρά μου να επικεντρωθώ εν συντομία στον θεσμικό ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων που αφορά στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2010 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Page 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΥΧΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΥΧΟΣ Μ Ε Λ Ε Τ ΗΣ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης.

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Ευρωπαϊκή Οικονομία Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με την Ειρήνη Τσακνάκη Πηγές- Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα