Τ Ε Θ Ω Ρ Α Κ Ι Σ Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Θ Ω Ρ Α Κ Ι Σ Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 Τ Ε Θ Ω Ρ Α Κ Ι Σ Μ Ε Ν Α ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Παρόν και μέλλον στο σύγχρονο πεδίο μάχης Παρουσίαση Ικανότητες Συμπεράσματα χρήσης ΚΕΙΜΕΝΟ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Κ. Χανιάς Στις χερσαίες επιχειρήσεις, το Μηχανικό ως όπλο υποστήριξης μάχης έχει κύρια αποστολή την υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων με την εκτέλεση εργασιών και την κατασκευή έργων που διευκολύνουν την διεξαγωγή της μάχης. Οι υποχρεώσεις που εκπορεύονται από την αποστολή και βοηθούν σημαντικά τον ελιγμό (όπως η υλοποίηση ή η εξάλειψη κωλυμάτων και άλλων μέτρων απαγόρευσης) καθιστούν αναγκαίο γεγονός την εργασία μονάδων, ανεξάρτητων υπομονάδων ή και τμημάτων Μηχανικού στην πρώτη γραμμή της μάχης, λαμβάνοντας υπόψη ότι θεμελιώδης παράγοντας επιτυχίας μιας επιχείρησης είναι η ευκινησία των φίλιων δυνάμεων και η αντιευκινησία του εχθρού. Έτσι τίθεται επιτακτικά η ανάγκη για την προστασία του προσωπικού και των μέσων Μηχανικού σε όλες τις φάσεις του αγώνα. 142 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

2 Χρησιμοποιηθείσες Συντμήσεις ΔΜ: Διοικητική Μέριμνα Ν/Π: Ναρκοπέδιο ΠΡΒΧ: Πυρηνική, Ραδιολογική, Βιολογική, Χημική Π/Θ: Προωθητής ΤΟΜΑ: Τεθωρακισμένο Όχημα Μάχης ΤΟΜΠ: Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Πεζικού Τα μέσα μηχανικού μάχης στο σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων (και ειδικότερα στην ζώνη μάχης όπου αναμένεται να κυριαρχεί ο πόλεμος κινήσεων) πρέπει να έχουν τον ίδιο βαθμό προστασίας και ευκινησίας με αυτό τον αρμάτων μάχης και των λοιπών θωρακισμένων οχημάτων (ΤΟΜΠ και ΤΟΜΑ) τα οποία και υποστηρίζουν. Έτσι με την χρήση τους ενισχύεται θεαματικά η δυνατότητα ελιγμού, αλλά και η επιβιωσιμότητα όλων των μέσων. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα της χρήσης ενός ειδικού οχήματος, ερπυστριοφόρου με ικανή θωράκιση, υψηλή ταχυκινησία και με πολλαπλές δυνατότητες εργασιών Μηχανικού. Το μέσο αυτό ονομάζεται Τεθωρακισμένο Όχημα Μάχης Μηχανικού (εφ εξής θα αναφέρεται ως ΤΟΜΜΧ) και αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο στα χέρια κάθε Διοικητή μονάδος Μηχανικού, αλλά και στα χέρια του κάθε τακτικού Διοικητή. Το ΤΟΜΜΧ είναι απαραίτητο και στα δυο σημαντικότερα είδη επιχειρήσεων, δηλαδή στις επιθετικές και στις αμυντικές επιχειρήσεις. Η μέχρι τώρα αποκτηθείσα εμπειρία από τις τακτικές πολεμικές συγκρούσεις αναφέρει ότι οι άνδρες του Μηχανικού Μάχης είναι κυρίως και κατά πρώτο λόγο μαχητές Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 143 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

3 της πρώτης γραμμής. Η εκπλήρωση της αποστολής των μονάδων Μηχανικού Μάχης πραγματοποιείται όσο επί τω πλείστων στο πρόσθιο όριο της ζώνης μάχης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο οι άνδρες των μονάδων Μηχανικού Μάχης να είναι εφοδιασμένοι με οχήματα και οπλομηχανήματα τα οποία θα τους βοηθούν αποτελεσματικά στην επιτυχία της αποστολής τους, αλλά και να τους προστατεύσουν από τα πυρά (άμεσα ή έμμεσα) του εχθρού. Τα οχήματα αυτά μπορούν να διαχωριστούν σε 2 υποκατηγορίες. Η πρώτη είναι τα τεθωρακισμένα οχήματα μηχανικού μάχης και η δεύτερη είναι τα οχήματα μηχανικού μάχης για μεταφορά τμημάτων μηχανικού (καταστροφών κλπ) με ελαφρύτερη θωράκιση. Σκοπός του παρόντος είναι η ενασχόληση με τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού και η παρουσίαση των σημαντικότερων από αυτά που υπηρετούν σε σύγχρονους στρατούς (κυρίως σε χώρες του ΝΑΤΟ). Περιγραφη του ΤΟΜΜΧ Κατ αρχήν είναι αναγκαίο να γίνει γενική περιγραφή του μέσου. Το ΤΟΜΜΧ είναι συνήθως ένα διασκευασμένο άρμα μάχης βάρους 25 έως 50 τόνων, με πρόσθετη ή μη θωράκιση, χωρίς πύργο και πυροβόλο, το οποίο φέρει τα απαραίτητα μέσα αυτοπροστασίας (πολυβόλο/-α ή και βομβιδοβόλο, εκτοξευτές καπνογόνων) και μια σειρά εργαλείων προκειμένου να εκτελέσει εργασίες Μηχανικού. Τα εργαλεία αυτά, τα οποία είτε είναι μόνιμα πάνω στο ΤΟΜΜΧ, είτε προσθαφαιρούνται σε αυτό ανάλογα την αποστολή, ενδεικτικά δύναται είναι τα ακόλουθα: Πτύο χωματουργικών εργασιών Βραχίονας εκσκαφέα τάφρου Γερανός ανύψωσης Βαρούλκα έλξης άλλων τεθωρακισμένων οχημάτων ή ρυμουλκούμενων Φορτωτής γαιών Ειδικές θέσεις μεταφοράς εξοπλισμού υλοποίησης καταστροφών, εκρηκτικών υλών αλλά και λοιπών μικρών εργαλείων συλλογών σκαπανέα και άλλων ειδικοτήτων Μηχανικού. Σύστημα αρότρου εκκαθάρισης Ν/Π Σύστημα κυλίνδρων διάσπασης Ν/Π Πυροτεχνικά συστήματα διάσπασης Ν/Π Σύστημα σήμανσης διαδρόμων Ν/Π Κάποια ΤΟΜΜΧ (ανάλογα της κατασκευής τους) έχουν την δυνατότητα να φέρουν αριθμό σκαπανέων, ενώ όλα τα σύγχρονα ΤΟΜΜΧ έχουν ή θα έχουν την δυνατότητα προστασίας από ΠΡΒΧ απειλές. Ο χειρισμός των εργαλείων των ΤΟΜΜΧ πραγματοποιείται από το προσωπικό το οποίο βρίσκεται πάντα εντός του σκάφους, αφού διαθέτουν περισκόπια παρατήρησης. Επίσης τα οχήματα είναι ικανά να αποδώσουν άριστα στον νυκτερινό αγώνα, αφού φέρουν τα ίδια συστήματα νυκτερινής οδήγησης με αυτά των σύγχρονων αρμάτων μάχης. Τέλος είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι η ορολογία στις χώρες του ΝΑΤΟ δεν είναι ενιαία για το ΤΟΜΜΧ. Μερικές χώρες χρησιμοποιούν τον όρο Combat Engineer Vehicle (CEV), ενώ η πλειοψηφία των κρατών-μελών χρησιμοποιεί τον όρο Armoured Engineer Vehicle (ΑEV). 144 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

4 Αναγκη χρησης ΤΟΜΜΧ Ο λόγος ύπαρξης των ΤΟΜΜΧ είναι διττός. Πρώτα η ανάγκη μέγιστης δυνατής προστασίας του προσωπικού που μάχεται (σκαπανέων, χειριστών κλπ) και παράλληλα η απαίτηση ύπαρξης ενός αποτελεσματικού μέσου Μηχανικού στο τακτικό πεδίο, έκαναν από κοινού «υποχρεωτική» την χρήση των ΤΟΜΜΧ από την πλειοψηφία των σύγχρονων στρατών. Το ΤΟΜΜΧ δύναται να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά τόσο στις αμυντικές επιχειρήσεις όσο και στις επιθετικές, όπως ακολούθως: Αμυντικές Επιχειρήσεις Κατά τις αμυντικές επιχειρήσεις, οι πρώτες αποστολές είναι η προετοιμασία των αμυντικών θέσεων καθώς και πολλαπλών κωλυμάτων τα οποία θα εμποδίσουν την προώθηση του εχθρού. Η χρήση του ΤΟΜΜΧ δύναται να πραγματοποιηθεί είτε επιλέγεται άμυνα περιοχής, είτε κινητή άμυνα. Ενδεικτικές εργασίες που δύναται το μέσο αυτό να αναλάβει είναι η διάνοιξη αντι-αρματικών τάφρων, η ταχύτερη εκσκαφή πρόχειρων έργων εκστρατείας (όταν απαιτηθεί), η μετακίνηση και η κατάλληλη τοποθέτηση εμποδίων κ.α. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση των ΤΟΜΜΧ στην κινητή άμυνα, όπου απαιτείται συνεχής ελιγμός όλων των δυνάμεων που υποστηρίζουν οι μονάδες Μηχανικού. Όλα τα παραπάνω επαυξάνουν τις δυνατότητες του Μηχανικού Μάχης, αφού χάρη στα ειδικά αυτά οχήματα δύναται να προσφέρει σημαντικό όγκο εργασίας σε μικρό χρονικό διάστημα και βοηθά στον σωστό καθορισμό προτεραιότητας έργων. Επιθετικές Επιχειρήσεις Όταν κάποιο κώλυμα που έχει τεθεί από τον αντίπαλο δεν είναι δυνατό να παρακαμφθεί, τότε ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του μπορεί να αντιμετωπισθεί από το ΤΟΜΜΧ. Όταν η μάχη ξεκινά οι δυνάμεις ελιγμού πρέπει να ελιχθούν, να αναπτυχθούν ξανά και υπερνικήσουν αυτά τα κωλύματα τα οποία μπορεί να είναι φυσικά (ξηρά και υγρά), ή να είναι τεχνητά. Σε αυτή την περίπτωση, από τις αποστολές που μπορούν να αναλάβουν τα ΤΟΜΜΧ είναι οι ακόλουθες: Η δημιουργία διαδρόμων μεγάλου βάθους μέσα σε εχθρικά Ν/Π Η διάσπαση ή εκκαθάριση εχθρικών Ν/Π με μηχανικά ή με πυροτεχνικά μέσα που φέρουν Η αυτόνομη σήμανση των διαδρόμων εντός Ν/Π Η χρήση του εκσκαφέα και του πτύου χωματουργικών εργασιών για πλήρωση κενών ή γεφύρωση κωλυμάτων με αδρανή υλικά Η βελτίωση συγκοινωνιών και δρομολογίων ΔΜ κατά την διάρκεια του αγώνα. Η πλήρωση Α/Τ τάφρων με ειδικές σωλήνες πλήρωσης (fascines) Η μεταφορά συλλογών (ειδικών και γενικών) για τα διάφορα τμήματα Μηχανικού Μάχης Η χρήση του γερανού ή ακόμη και του βραχίονα του κάδου εκσκαφής σε μεγάλο αριθμό εργασιών στο πλαίσιο της υπέρβασης εμποδίων Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 145 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

5 Χρηστες των ΤΟΜΜΧ Στο δεύτερο μέρος του άρθρου παρουσιάζονται ανά χώρα κάποια από τα εν υπηρεσία ΤΟΜΜΧ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα εισέλθουν σε υπηρεσία πολύ σύντομα. Η παρουσίαση περιλαμβάνει και μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Χώρες συμφώνου ΝΑΤΟ (κατά αλφαβητική σειρά) Γαλλία To Γαλλικό Μηχανικό στηρίζεται στην εγχώρια βιομηχανία. Έτσι το ΤΟΜΜΧ που χρησιμοποιεί απαντά στα αρχικά EBG (Engin blindé du génie) και βασίζεται στο μοντέλο του άρματος μάχης ΑΜΧ - 30Β2. Έχει πλήρωμα 3 ανδρών και σε κάθε πλευρά του φέρει έναν εκτοξευτή που περιέχει από 5 αντιαρματικές νάρκες έκαστος και οι οποίες μπορούν να εκτοξευτούν σε απόσταση από 90 εως 260 μέτρα. Επιπρόσθετα έχει εκτοξευτή γεμισμάτων 10 κιλών με βεληνεκές έως και 300 μέτρα. Κατά τα λοιπά είναι εξοπλισμένος με πτύο χωματουργικών εργασιών στο εμπρόσθιο μέρος, με εργαλεία κοπής, γάντζο ρυμούλκησης μήκους 80 μέτρων και ένα υδραυλικό βραχίονα ο οποίος μπορεί να φέρει γεωτρύπανο ή αρπάγη τύπου δαγκάνας. Η κλάση του οχήματος είναι 45. Σχεδιάζεται μεσοπρόθεσμα αντικατάσταση του με ΤΟΜΜΧ που θα βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Leclerc. ΤΟΜΜΧ EBG ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Γερμανία Γενικά, ο Γερμανικός στρατός έχει να επιδείξει πολλά οχήματα και οπλομηχανήματα Μηχανικού εγχώριας κατασκευής λόγω της ύπαρξης ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας. Ειδικότερα το Γερμανικό Μηχανικό χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου Dachs (ή Pionierpanzer 2) βασισμένο στο μοντέλο του γνωστού άρματος μάχης Leopard 1. Τo όχημα φέρει πτύο χωματουργικών εργασιών, βραχίονα με εκσκαφέα (ο οποίος δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως γερανός) και λοιπές θέσεις μεταφοράς ειδικών εργαλείων. Το πλήρωμα υπηρέτησης είναι 3 άνδρες ενώ φέρει ένα πολυβόλο 7,62 χιλ. για αυτοπροστασία. Το βάρος μάχης είναι 43 τόνοι, ενώ αναπτύσσει ταχύτητα έως και 62 χλμ/ώρα. ΤΟΜΜΧ Dachs ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

6 Ιταλία Το Ιταλικό Μηχανικό χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου PZ.2 A1 το οποίο βασίζεται στο σκάφος Leopard 1 με πλήρωμα 4 ανδρών. Το ΤΟΜΜΧ δεν διαφέρει από το όχημα που χρησιμοποιεί το Γερμανικό Μηχανικό και αναπτύσσει ταχύτητα 62 χλμ/ώρα. Για την αυτοπροστασία του φέρει οπλισμό 2 πολυβόλων 7,62 χιλ. Είναι εξοπλισμένο με πτύο χωματουργικών εργασιών, με βραχίονα μήκους 8 μέτρων ο οποίος μπορεί να φέρει κάδο εκσκαφής ή μικρό γεωτρύπανο και 2 γάντζους μήκους 200 μέτρων ο κάθε ένας. ΤΟΜΜΧ PZ.2 A-1 ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Μεγάλη Βρετανία Το Βασιλικό Μηχανικό της Μεγάλης Βρετανίας επέλεξε το 2001 να χρησιμοποιήσει το σύστημα TROJAN το οποίο βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Challenger 2. Θα αποκτήσει έως το οχήματα του τύπου προκειμένου να εξοπλιστούν τα Συντάγματα Μηχανικού. Το νέο ΤΟΜΜΧ TROJAN θα αντικαταστήσει το παλαιότερο τύπου ChAVRE (Chieftain based Armoured Vehicle Royal Engineer) το οποίο προέρχονταν από το σκάφος του άρματος μάχης Chieftain. Διαθέτει πτύο χωματουργικών εργασιών ή σε αντικατάσταση αυτού άροτρο εκκαθάρισης ναρκών πλήρους εύρους, βραχίονα εκσκαφής τάφρου και δύναται να ρυμουλκήσει δυο πυροτεχνικά συστήματα τύπου Python (εξέλιξη του συστήματος Γιγαντιαίας Έχιδνας). Επίσης μπορεί να μεταφέρει σωλήνες πλήρωσης ξηρών κωλυμάτων, συλλογές σκαπανέων κ.α., ενώ μπορεί να φέρει και συλλογή αυτόματης σήμανσης διαδρόμων εντός Ν/Π. ΤΟΜΜΧ TROJAN ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 147 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

7 Ισπανία Το Μηχανικό του Ισπανικού στρατού χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου CZ 10/25 E. Βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Μ-60Α1. Το πλήρωμα υπηρέτησης είναι 3 άνδρες και είναι εξοπλισμένο με πτύο χωματουργικών εργασιών, καθώς και με βραχίονα ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να φέρει κάδο ή γεωτρύπανο. Φέρει ένα πολυβόλο (διαμετρήματος 12,7 χιλ) για αυτοπροστασία και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 45 χλμ/ώρα. Το βάρος μάχης ανέρχεται σε 53 τόνους και η κλάση του είναι 60 και αυτό συμβαίνει διότι στο σκάφος έχει παραμείνει ο πύργος ενώ στο εμπρόσθιο μέρος του στη θέση του πυροβόλου υπάρχει ο βραχίονας με τον εκσκαφέα. Χαρακτηρίζεται από το μεγάλο ίχνος του λόγω του ύψους του. Μπορεί να εξοπλιστεί με μηχανικό σύστημα διάσπασης Ν/Π και σύστημα αυτόματης σήμανσης διαδρόμων. ΤΟΜΜΧ CZ 10/25 E Alacran ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΜΜΧ INGPV ΤΟΥ ΝΟΡΒΗΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Νορβηγία Το Μηχανικό του Νορβηγικού στρατού χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου INGPV (Ingeniørpanservogn), το οποίο βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Leopard 1 με πλήρωμα 2 ανδρών. Το ΤΟΜΜΧ είναι εξοπλισμένο με πτύο χωματουργικών εργασιών, υδραυλικό βραχίονα μήκους 8 μέτρων, ο οποίος μπορεί να φέρει κάδο εκσκαφής ή μικρό γεωτρύπανο και 2 γάντζους μήκους 200 μέτρων ο κάθε ένας. Δεν φέρει οπλισμό για προστασία και η κλάση του οχήματος είναι 55. Το όχημα δύναται να εργαστεί μέσα σε ποτάμια περιοχή ακόμη και σε βάθος 2,25 μέτρων αφού διαθέτει ειδικές συσκευές (snorkels). 148 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

8 ΤΟΜΜΧ Pipanzer ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ολλανδία -Βέλγιο Αυτές οι δυο χώρες χρησιμοποιούν το ίδιο ΤΟΜΜΧ που απαντά στο όνομα Pipanzer. Βασίζεται και αυτό στο μοντέλο του άρματος μάχης Leopard 1 και έχει πλήρωμα 4 ανδρών. Είναι εφοδιασμένο με πτύο χωματουργικών εργασιών, βραχίονα με κάδο εκσκαφής και γερανό που μπορεί να ανυψώσει βάρος μέχρι 20 τόνους. Εναλλακτικά μπορεί να φέρει γεωτρύπανο που έχει την δυνατότητα να δημιουργεί διατορήματα διαμέτρου 700 χιλ και βάθους 2 μ. Έχει δυνατότητα ρυμούλκησης βάρους 35 τόνων με γάντζο μήκους 90 μ., διαθέτει οπλισμό αυτοπροστασίας 2 πολυβόλων διαμετρήματος 7,62 χιλ. και η κλάση του οχήματος είναι 50. Πολωνία Το Μηχανικό του Πολωνικού στρατού χρησιμοποιεί το εγχώριας κατασκευής ΤΟΜΜΧ τύπου MID (Maszyna Inżynieryjno-Drogowa) βασισμένο στο άρμα μάχης PT-91, το οποίο προέρχεται από το σοβιετικό Τ-72Μ1. Το πλήρωμα είναι 4 ανδρών και ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων οχημάτων είναι μόλις 8. Το ΤΟΜΜΧ διαθέτει πτύο χωματουργικών εργασιών (δυο ειδών), βραχίονα με κάδο εκσκαφής τάφρου, κύριο και εφεδρικό σύστημα ρυμούλκησης καθώς και άλλα παρελκόμενα (αναμοχλευτή εδάφους κ.α.). Για την αυτοπροστασία του φέρει πολυβόλο 7,62 χιλ. ΤΟΜΜΧ MID ΤΟΥ ΠΟΛΩΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 149 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

9 Τσεχία Το Μηχανικό του στρατού της Τσεχίας χρησιμοποιεί το ΤΟΜΜΧ τύπου ZS-55 (Ženijní stroj-55). Βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης T-55. Το πλήρωμα είναι 2 ανδρών και διαθέτει πτύο χωματουργικών εργασιών, πτυσσόμενο γερανό με ωφέλιμο βάρος 1500 κιλά, κύριο αλλά και εφεδρικό γεωτρύπανο. Επίσης διαθέτει γάντζο ρυμούλκησης με ικανότητα ρυμούλκησης έως 25 τόνους. Δεν φέρει οπλισμό για προστασία, το βάρος μάχης ανέρχεται σε 30 τόνους και η μέγιστη δυνατή ταχύτητα του είναι 50 χλμ/ώρα. ΤΟΜΜΧ ZS-55 ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Χώρες εκτός ΝΑΤΟ Κροατία Ο Κροατικός στρατός παρουσίασε μια εξειδικευμένη έκδοση του άρματος μάχης Μ-84, (το οποίο είχε παραχθεί σε μεγάλες ποσότητες στην πρώην Γιουγκοσλαβία την δεκαετία του 1980). Το Μ-84ΑΙ δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο ως ΤΟΜΜΧ όσο και ως άρμα περισυλλογής. Έχει πλήρωμα 4 ανδρών και βάρος μάχης 42 τόνων. Είναι εξοπλισμένο με πακτωμένο πτύο χωματουργικών εργασιών, βραχίονα που χρησιμοποιείται μόνο ως γερανός, και δυο γάντζους ρυμούλκησης (κύριο και βοηθητικό). Φέρει ένα πολυβόλο (διαμετρήματος 12,7 χιλ) για αυτοπροστασία και η μέγιστη ταχύτητα του είναι 65 χλμ/ώρα. ΤΟΜΜΧ Μ-84ΑΙ ΤΟΥ ΚΡΟΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 150 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

10 Ελβετία Το Μηχανικό του Ελβετικού στρατού θα χρησιμοποιεί από το 2009 το ΤΟΜΜΧ Κodiak AEV 3, το οποίο βασίζεται στο σκάφος του άρματος μάχης Leopard 2. Το συγκεκριμένο όχημα είναι από το πιο πρόσφατα σε εξέλιξη και ενσωματώνει, κατόπιν απαίτησης του Ελβετικού στρατού, αντιναρκική προστασία στο σκάφος και σε αυτό μπορεί να προσθαφαιρείται σύστημα αρότρου εκκαθάρισης Ν/Π στη θέση του πτύο χωματουργικών εργασιών. Το όχημα έχει την δυνατότητα αυτόματης σήμανσης διαδρόμων, είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρο-υδραυλικό βραχίονα στον οποίο προσαρμόζεται κάδος εκσκαφής ή υδραυλικό τρυπάνι. Επίσης, το σύστημα (το οποίο υπηρετείται από 3 άνδρες) μπορεί να ρυμουλκήσει με 2 συστήματα ρυμούλκησης μήκους μέχρι 200 μέτρων και βάρος μέχρι 9 τόνων (χωριστά), ενώ όταν συνδυαστούν και τα δύο, όχημα μέχρι 62 τόνους. Όλα τα συστήματα μπορούν να ελέγχονται και από τον οδηγό του οχήματος. Τέλος, για την αυτοπροστασία του, φέρει ένα πολυβόλο. ΤΟΜΜΧ KODIAK ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 151 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

11 Ρωσία Το Μηχανικό του Ρωσικού στρατού περιλαμβάνει στις τάξεις του το ΤΟΜΜΧ τύπων IMR - 2MA και 3, τα οποία προέρχονται από τα άρματα μάχης Τ-72 και Τ-90 αντίστοιχα. Το όχημα IMR - 2ΜΑ διαθέτει πτύο χωματουργικών εργασιών και απομάκρυνσης εμποδίών, ηλεκτρουδραυλικό βραχίονα ο οποίος μπορεί να φέρει γεωτρύπανο ή αρπάγη τύπου δαγκάνας, καθώς επίσης έχει θέσεις τοποθέτησης συλλογών υλοποίησης καταστροφών και παγιδεύσεων. Επίσης σε αυτό προσθαφαιρείται μηχανικό σύστημα διάσπασης Ν/Π τύπου ΚΜΤ. Φέρει ένα πολυβόλο (διαμετρήματος 12,7 χιλ) και ένα αυτόματο βομβιδοβόλο (διαμετρήματος 30 χιλ). Το βάρος μάχης ανέρχεται σε 49,5 τόνους και η ταχύτητα του οχήματος μπορεί να φτάσει τα 60 χλμ/ώρα. ΤΟΜΜΧ IMR-2MA ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Σερβία Πριν από λίγα χρόνια, ο Σερβικός στρατός παρουσίασε το πρωτότυπο ενός ΤΟΜΜΧ εγχώριας κατασκευής. Το ΤΟΜΜΧ φέρει το όνομα «Munja» και βασίζεται στο μοντέλο του άρματος μάχης Τ-55. Έχει πλήρωμα 3 ανδρών και μπορεί να μεταφέρει ομάδα 5 σκαπανέων. Διαθέτει επίσης πτύο χωματουργικών εργασιών και απομάκρυνσης εμποδίών καθώς επίσης κατάλληλα εργαλεία για απομάκρυνση εργαλείων, υλοποίηση καταστροφών και παγιδεύσεων. Φέρει ένα πολυβόλο (διαμετρήματος 7,62 χιλ) και ένα αυτόματο βομβιδοβόλο (διαμετρήματος 30 χιλ). Το βάρος μάχης ανέρχεται σε 32 τόνους και μπορεί να εξοπλιστεί με τηλεχειριζόμενο σύστημα ναρκοθέτησης. TOMMX VIU - 55 MUNJA ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 152 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

12 Ισραήλ Η χώρα αυτή είναι ξεχωριστή σχολή στην κατασκευή αλλά και στην χρήση των θωρακισμένων μέσων μηχανικού. Λόγω των πολύχρονων συγκρούσεων με Αραβικές χώρες, αλλά και τις πλήρους εκμετάλλευσης των συμπερασμάτων για την χρήση κάθε είδους οπλομηχανήματος, ο Ισραηλινός στρατός έδωσε μεγάλη σημασία στην πολύ καλή θωράκιση όλων των μέσων του (Άρματα μάχης, ΤΟΜΑ, ΤΟΜΠ κλπ) με επιπλέον εξωτερική θωράκιση. Το Ισραηλινό Μηχανικό δεν χρησιμοποιεί όπως άλλοι στρατοί το γνωστό όχημα μάχης Μηχανικού που εκτελεί και εργασίες χωματουργικού μηχανήματος με λεπίδα ή γερανό (η εργασία αυτή αναλαμβάνεται από μια βαριά θωρακισμένη έκδοση του Π/Θ γαιών τύπου CAT D-9), αλλά στις τάξεις του υπηρετούν δυο τύποι οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν οχήματα μάχης Μηχανικού βαριάς θωράκισης και μεταφέρουν 8 σκαπανείς ενώ έχουν μέσα διάσπασης Ν/Π (πυροτεχνικά ή μηχανικά). Σε υπηρεσία είναι το ΤΟΜΜΧ τύπου Puma (που προέρχεται από το άρμα μάχης Centurion) και το ΤΟΜΜΧ τύπου Nagmachon (που προέρχεται επίσης από το άρμα μάχης Centurion). Και τα 2 μέσα προέρχονται από επιτόπιες μετατροπές τύπου αλλοδαπού άρματος μάχης, βασισμένες όμως στις εμπειρίες και στα διδάγματα πολεμικών συγκρούσεων από το 1945 και μετά. ΤΟΜΜΧ PUMA ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ιαπωνία Αν και η χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου δεν έχει αναπτύξει σημαντική εγχώρια βιομηχανία, εντούτοις το Ιαπωνικό Μηχανικό έχει στις τάξεις του το εγχώριας προέλευσης ΤΟΜΜΧ Type 67 AEV, το οποίο προέρχεται από το Ιαπωνικής κατασκευής άρμα μάχης Type 61. Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 153 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

13 (Χώρες συμφώνου ΝΑΤΟ) Η.Π.Α. Το Μηχανικό του στρατού των ΗΠΑ χρησιμοποιεί το TOMMX Grizzly. Το Grizzly αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και εντάχθηκε σε υπηρεσία στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας. Υπηρετείται από προσωπικό 2 ανδρών και για αυτοπροστασία φέρει ένα πολ/λο 12,7 χιλ. Δύναται να φέρει πτύο χωματουργικών εργασιών ή άροτρο εκκαθάρισης Ν/Π πλήρους πλάτους καθώς και βραχίονα εκσκαφής τάφρων ή απομάκρυνσης εμποδίων. Επίσης διαθέτει κατάλληλα μικρότερα εργαλεία (όπως θέση για αεροσυμπιεστή κλπ) και θέσεις για μεταφορά συλλογών σκαπανέων. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί είναι η ίδια του άρματος μάχης Μ1Α2 και συνδυάζεται με αυτή που χρησιμοποιεί το θωρακισμένο όχημα μηχανικού τύπου Μ2Α3 Bradley (μια ειδική έκδοση του ΤΟΜΑ Μ2Α3 Bradley). Το σύστημα διαδέχεται το TOMMX τύπου M-728 CEV (μια ειδική έκδοση του άρματος μάχης Μ-60Α2 με κύριο χαρακτηριστικό το βραχύκαννο πυροβόλο καταστροφής οχυρώσεων διαμετρήματος 165 χιλ) το οποίο βρίσκεται σε υπηρεσία από τις αρχές της δεκαετίας του ΤΟΜΜΧ Grizzly ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ Καναδάς Το Μηχανικό του Καναδικού στρατού χρησιμοποιεί την έκδοση Badger Armoured Engineer Vehicle, το οποίο και αυτό προέρχεται από το άρμα μάχης Leopard 1 και ελάχιστα διαφέρει από το Γερμανικό ΤΟΜΜΧ Dachs. Έχει πλήρωμα 3 ανδρών και φέρει δυο πολυβόλα 7,62 χιλ. Το βάρος μάχης είναι 42 τόνοι, αναπτύσσει ταχύτητα έως και 65 χλμ/ώρα και ο γερανός του δύναται να σηκώσει βάρος πάνω από 7,8 τόνους όταν χρησιμοποιηθεί ανάλογα. Οι διαφορές του με το Dachs είναι ότι το Badger έχει περισσότερη θωράκιση στην περιοχή του οδηγού και ένα επιπλέον βαρούλκο με εργάτη 35 τόνων. ΤΟΜΜΧ Badger ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 154 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

14 ΤΟΜΜΧ - ΠροτAσεις εξελιξης Εξαιτίας της αξίας των ΤΟΜΜΧ υπάρχει η τάση για περαιτέρω εξέλιξη τους, ώστε να ακολουθούν την τεχνολογία αιχμής και να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τα άρματα μάχης και τα ΤΟΜΑ - ΤΟΜΠ τρίτης γενιάς. Ήδη, αμυντικές βιομηχανίες του εξωτερικού προωθούν την επόμενη γενιά των ΤΟΜΜΧ (τα οποία σχεδιάζονται εξ αρχής και όχι στο σκάφος άρματος μάχης) κάποια από τα οποία μάλιστα προβλέπεται να είναι ακόμη και μη επανδρωμένα. Στα επόμενα χρόνια τα ζητήματα που θα ανακύπτουν για τα ΤΟΜΜΧ θα αφορούν πέρα από τις δυνατότητες του, την αναβάθμιση της επιβιωσιμότητας του (άμεση και έμμεση προστασία) αλλά και την περαιτέρω προστασία του προσωπικού. Πιθανώς το πλήρωμα όλων των μέσων να μειωθεί σε διμελές, πράγμα που θα κάνει το έργο τους ίσως πιο σύνθετο. Αλλά είναι σίγουρο ότι η ποιοτική τους υπεροχή θα μπορεί να προκύψει όχι μόνο με την επιλογή ενός τεχνολογικά εξελιγμένου ΤΟΜΜΧ αλλά και με την υιοθέτηση του σωστού δόγματος και συνεχούς εκπαίδευσης, που θα προκύπτει από τα διδάγματα πρόσφατων επιχειρήσεων. Σίγουρο είναι ότι στα νέας γενιάς ΤΟΜΜΧ θα εφαρμόζονται διδάγματα από τις πολεμικές επιχειρήσεις της τελευταίας δεκαετίας και αφορούν ακόμη και τα διδάγματα από τις επιχειρήσεις σε αστικές περιοχές (επιχειρήσεις στην Τσετσενία αλλά και στο Ιράκ). Επίσης λόγω τις συμμετοχής τους σε όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, υπάρχουν διδάγματα που προκύπτουν και μπορούν να εφαρμοστούν στην νέα γενιά ΤΟΜΜΧ. Μάλιστα κάποιες χώρες ή εταιρίες έχουν αρχίσει πειραματικά να μετουσιώνουν αυτά τα διδάγματα, δημιουργώντας οχήματα μάχης μηχανικού κατάλληλα για επιχειρήσεις σε αστικό περιβάλλον. ΣυμπερAσματα - ΠροτAσεις Είναι αντιληπτή η αναγκαιότητα ύπαρξης ΤΟΜΜΧ, αλλά και η αξία του στο σύγχρονο πεδίο μάχης εξαιτίας της ταχυκινησίας του, της προστασίας που προσφέρει στο προσωπικό, υλοποιώντας παράλληλα την αρχή οικονομίας μέσων. Η πλειοψηφία των ΤΟΜΜΧ των δυτικοευρωπαϊκών στρατών και όχι μόνο, προέρχεται από εγχώρια διασκευή αρμάτων μάχης τα οποία είτε αποσύρονται, είτε περισσεύουν λόγω της εφαρμογής της συνθήκης για την μείωση των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη (αφορά τους στρατούς της Ευρωπαϊκής ηπείρου). Λόγω της επάρκειας αποσυρόμενων αρμάτων μάχης στην χώρα μας (Αμερικανικής αλλά και Γερμανικής προέλευσης, κάποια από τα οποία διαθέτουν ήδη πτύο χωματουργικών εργασιών) υπάρχει η δυνατότητα εγχώριας διασκευής αρμάτων μάχης σε ΤΟΜΜΧ, τα οποία θα μπορούν να φέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων αντίστοιχων μέσων. Η διασκευή είναι δυνατή να πραγματοποιηθεί με μέσα της υπηρεσίας δεδομένης και της υπάρχουσας εμπειρίας που υπάρχει με την επιτυχημένη μεταφορά των συλλογών γεφυρών από τα βενζινοκίνητα γεφυροφόρα άρματα τύπου Μ-48Α2C σε πετρελαιοκίνητα γεφυροφόρα άρματα τύπου Μ-48Α5, την επίσης επιτυχημένη προσαρμογή των αρότρων εκκαθάρισης ναρκών τύπου Full Width Mine Plough σε άρματα τύπου Leopard 1V αλλά και την πρόσφατη μετατροπή του άρματος μάχης τύπου Leopard 1 GR σε γεφυροφόρο άρμα Leopard 1 Leguan. Στην περίπτωση μετατροπής αρμάτων μάχης σε ΤΟΜΜΧ, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί αφαίρεση του πύργου, διότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να μειωθεί ση Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 155 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού

15 μαντικά το βάρος μάχης, το ύψος του και να αυξηθεί η ταχυκινησία. Οι δυνατότητες αυτών των ειδικών μέσων είναι δυνατό να επαυξηθούν σε μεγάλο βαθμό με την ένταξη τους είτε σε αυτόνομο, είτε σε ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου (όπως για παράδειγμα το υφιστάμενο σύστημα «Ηνίοχος»). Τέτοιου είδους σύστημα θα δίδει την δυνατότητα άμεσης (real time) ενημέρωσης για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, όπως ακριβώς θα συμβαίνει με κάθε Τεθωρακισμένο ή Μηχανοκίνητο Τμήμα και τακτικό συγκρότημα. Η επιλογή του ΤΟΜΜΧ θα πρέπει να συνοδεύεται και από την ικανότητα γρήγορης μεταφοράς του σε κάθε σημείο του ηπειρωτικού χώρου με την βοήθεια κατάλληλου τύπου αρματοφορέων. Τέλος το όχημα αυτής της κατηγορίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα και σε περίοδο ειρήνης, για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. ΕπIλογος Όπως διαπιστώθηκε, το ΤΟΜΜΧ είναι ένα μέσο απαραίτητο σε στρατούς που επιδιώκουν να έχουν ταχυκινησία, ποιότητα μέσων και ευκολία επιλογών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Εγχειρίδια Εκστρατείας - Συμφωνίες Τυποποίησης ΕΕ 100-1, Επιχειρήσεις, ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/3α, Μάιος ΕΕ 10-1, Επιχειρήσεις Μηχανικού ΓΕΣ/ΔΕΚΠ, Μάρτιος Συμφωνία Τυποποίησης (ΣΤΥΠ) 2991, Λεξικό Όρων Μηχανικού Μάχης έκδοση 4 η, Αύγουστος Συμφωνία Τυποποίησης (ΣΤΥΠ) 2394, Δόγμα Μηχανικού Μάχης Χερσαίων Δυνάμεων/ΝΑΤΟ, έκδοση 2 η, Φεβρουάριος Βιβλία Γκαρτζονίκας, Παναγιώτης. Ανχής (ΤΘ). Νέες απειλές για το Άρμα. Αθήνα: Έκδοση ΓΕΣ/ΔΙΤ, Engineer Systems Handbook, Fort Leonard Wood: Έκδο σηus Army Engineer School, Άρθρα Αμυντικών Περιοδικών Alon Ben-David, «Israel s low-intensity conflict doctrine - inner conflict». Περιοδικό Jane s Review, Σεπτέμβριος Riccardo, Niccoli. «31 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (Ιταλική) Centauro». Περιοδικό Πτήση και Διάστημα τεύχος 148, Ιούλιος- Αύγουστος Βαρσάμης, Ιωάννης. «Βαρέα Οχήματα Μάχης - Ισραηλινές και άλλες πρωτότυπες λύσεις». Περιοδικό Αμυντική Επιθεώρηση, τεύχος 32, Νοέμβριος Γιαννούτσος Θεόδωρος Σχης ε.α. «Κύρια άρματα μάχης». Περιοδικό Στρατιωτική Επιθεώρηση, τεύχος Νοεμβριος-Δεκέμβριος Γραμματικός, Η. Θανάσης. «Βαριά ΤΟΜΑ, μετατροπή αρμάτων μάχης σε οχήματα μεταφοράς προσωπικού». Περιοδικό Στρατηγική, τεύχος 124, Μάιος Θεοδωράτος, Σ. Ιωάννης. «Νέα όπλα για το Μηχανικό του Ελληνικού Στρατού». Περιοδικό Αμυντική Επιθεώρηση, τεύχος 12, Φεβρουάριος Θεοδωράτος, Σ. Ιωάννης. «Τεθωρακισμένο όχημα μάχης Μηχανικού Kodiak». Περιοδικό Αμυντική Επιθεώρηση, τεύχος 43, Νοέμβριος Οπτικοί Δίσκοι Combat Engineer Dictionary, πα ρα γω γή του Euro NATO Training Engineer Center (ENTEC). Engineer Equipment Database, (Version 3.2), πα ραγω γή του Military Engineer Consultancy του ENTEC. Διαδικτυακοί τόποι www. entec.com, www. wood.army.mil, www. geniemilitaire.com, www. army.gc.ca, www. army.mod.uk, www. ejercito.mde.es, www. esercito.difesa.it, www. mindef.nl, www. 130thengineers.army.mil, www. pioniertruppe.com, www. rheinmetall-defence.com, www. defense update.com, www. haaland.info/norway www. ruag.com, www. Armyrecognition.com, www. militaryphotos.net, www. baesystems.com, www. red-stars.org 156 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση

Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση Νέα ΤΟΜΑ για τον ΕΣ Μια θεωρητική όσο και ουσιαστική προσέγγιση Ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) βρίσκεται στο στάδιο εξεύρεσης ενός νέου ΤΟΜΑ ώστε αυτό να πλαισιώσει τα νεοπαραληφθέντα άρµατα µάχης Leopard 2A4

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ

ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ Παρελθόντων Ετών ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ

ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΣΚ 31-18 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΟΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΜΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ Α/Α Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ.

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μηχανολόγος Μηχανικός στο Α.Π.Θ. Παναγιώτης Σεφερλής Αναπληρωτής Καθηγητής Έχεις το «μικρόβιο» του Μηχανικού; Dilbert 2 Επιστήμη του Μηχανολόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΔ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Ένας στρατηγός είναι τόσο καλός ή τόσο κακός όσο τον κάνουν τα στρατιωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 Ως γνωστόν, περίπου 70% του συνόλου του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, έρχεται στην χώρα αεροπορικώς. Μάλιστα σε πολλά νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΧΗΣ (ΥΠ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΧΗΣ (ΥΠ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΧΗΣ (ΥΠ) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα : Ελληνική Ημερ. Γεν : 1968 Τόπος Γεν : Αθήνα Οικ Κατάστ. : Αγαμος Δνση Κατοικ. : Δεστούνη 10, ΤΚ 11143, Αθήνα Τηλ Οικ. : (210)

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Oι Νέες Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα- elearning.greek-language.gr Πρόγραμμα Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών.

Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η Αεροπορική Επιχείρηση είναι ένα πολυσύνθετο θέµα το οποίο δείχνει να είναι διαρκώς υπό ανάπτυξη µε την προσαρµογή νέων και εξελιγµένων τεχνικών. Η ιδέα τροφοδοτείται κυρίως από τις διεθνείς εξελίξεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΝΕΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ Αθήνα 17 Ιουνίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας στέλνουμε συνημμένα το αναμορφωμένο τιμολόγιο που ισχύει από 18 Ιουνίου 2015, που περιέχει συγκεντρωτικά τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ Προς: Πίνακα Αποδεκτών Ημ/νία: 9 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 2013-09-09/2 Θέμα: Αποστέωση και απαξίωση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) αλλά και της Αμυντικής Βιομηχανίας της Ελλάδας (ΕΑΣ, ΕΛΒΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ

Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Επιχειρησιακό Πρότυπο Κατευθύνσεων Α/ΓΕΕΘΑ Τελική Επιθυμητή Κατάσταση Κυριαρχία της Διακλαδικής Δύναμης στο Σύγχρονο Επιχειρησιακό Περιβάλλον μέσω της Αποφασιστικής Υπεροχής Έναντι κάθε Ενδεχόμενης Απειλής.

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014

Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Ζήτηση αεροπορικών θέσεων Σύγκριση 2013-2014 Dr. Άρης Ίκκος Εισαγωγή - 1 70% εισερχόμενου τουρισμού έρχεται αεροπορικώς στην Ελλάδα Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 90% σε πολλά νησιά Ο προγραμματισμός θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ

600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ 600 π.χ. - 300 π.χ. Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΠΛΙΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΣΕ, ΝΥΞΕ ΜΕ ΤΗ ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΓΧΗ Ή ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΚΑΙ ΦΟΝΕΥΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΔΡΑ. ΑΝΤΙΤΑΞΕ ΠΕΛΜΑ ΣΤΟ ΠΕΛΜΑ, ΘΕΣΕ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ, ΠΡΟΤΑΞΕ ΛΟΦΙΟ ΣΤΟ ΛΟΦΙΟ, ΚΡΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ...1 1. Εξαγωγή προϊόντων στο Ισραήλ...1 2. Σύσταση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Bolt Action ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗ

Bolt Action ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΝΟΝΩΝ Ο ΓΥΡΟΣ ΒΗΜΑΤΑ ΓΥΡΟΥ 1. Φάση Εντολών 1. Τραβήξτε ένα ζάρι εντολής από το σακούλι και δώστε το στον ανάλογο παίκτη. 2. Ο παίκτης επιλέγει μία από τις μονάδες του και της δίνει μία εντολή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Επιμέλεια: Δρ. Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ Ελληνιική Πολιτιική Εθνικής Ασφάλειιας στον 21 ο Αιώνα ** Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων για την ελληνική εθνική ασφάλεια στον 21 ο αιώνα. Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κοτσαρίνη Παναγιώτη Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 / 4 / 1970 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

BMP-3Μ Tο νέο ΤΟΜΑ του BMP-3Μ

BMP-3Μ Tο νέο ΤΟΜΑ του BMP-3Μ BMP-3Μ Tο νέο ΤΟΜΑ του BMP-3Μ π ª π Ελληνικού Στρατού Το ΚΥΣΕΑ του περασµένου εκεµβρίου δρο- µολόγησε την αναµενόµενη έναρξη υλοποίησης του Εξοπλιστικού Προγράµµατος 2006-2015 µε την ανάθεση στην Ρωσική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 27 Σεπτεμβρίου 11 Δημογραφικά στοιχεία για τη Γερμανία Βασικές τάσεις Οι βασικές τάσεις που παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ

σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ σειρά Ape ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ape.indd 1 18/3/2009 1:00:36 µµ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι σήμερα οι τροχοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας Ιστορική Αναδρομή Μέχρι την Δεκαετία 70 Χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγω από την εργατική τάξη για την διακίνηση λόγου κόστους. Δεκαετία 80 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αρ. Φύλλου 1168 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ 10 Σεπτεµβρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισµός επιπέδου γραµµατικών γνώσεων κατά ειδικότητες των Επαγγελµατιών

Διαβάστε περισσότερα

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr

www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Ηλεκτρικά ποδήλατα που κατασκευάζονται στην Ισπανία με την τελευταία τεχνολογία. www.ecobike.com www.lamdagreen.gr Αντιπρόσωποι για την Ελλάδα: ΛΑΜΔΑ ΑΕ Α. Μεταξά 2 & Καλυφτάκη, Κ. Κηφισιά Τηλ: 210 620

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος AGENDA Στοιχεία Ε.Ε. ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα Τύπος Συμβολαίου Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ. Ισορροπία αρματικού δυναμικού. Η αναγκαιότητα της προμήθειας των M1A1 Abrams

ΑΝΑΛΥΣΗ. Ισορροπία αρματικού δυναμικού. Η αναγκαιότητα της προμήθειας των M1A1 Abrams ΑΝΑΛΥΣΗ Ισορροπία αρματικού δυναμικού Η αναγκαιότητα της προμήθειας των M1A1 Abrams Η είδηση της θετικής αμερικανικής στάσης για την παραχώρηση μεταχειρισμένων M1A1 Abrams, κατόπιν παλαιότερου ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι καταναλωτές απέναντι στα νέα δεδομένα της Αρτοποιίας

Οι καταναλωτές απέναντι στα νέα δεδομένα της Αρτοποιίας Παρουσίαση Έρευνας Οι καταναλωτές απέναντι στα νέα δεδομένα της Αρτοποιίας Μάρτιος 2008 1 Πόσο συχνά αγοράζετε ψωμί; Κάθε μέρα 53,3% 52,9% Μέρα παρά μέρα 24,2% 21,1% Μια με δυο φορές την 20,5% 18,8% εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί. ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί. ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι) ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι) 01. Διόρθωση ή/και προστασία της όρασης 01.01 Γυαλιά 01.02 Φακός(-οί) επαφής 01.03 Προστατευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Ερευνητική εργασία 2 ου τετραμήνου 2 ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων Σχολικό έτος :2013-2014 Σχολικό τμήμα : B 4 Υπεύθυνος καθηγητής : Σπανουδάκης Δημήτριος Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Φράγκου Όνομα : Δημήτριος Όν. Πατρός : Διογένης Διεύθυνση : Χρυσοστόμου Σμύρνης 6 Χολαργός Τ.Κ. 15 562 Τηλέφωνο : 6944 692232,2106543996 Τόπος γεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Υγειονομικές απαιτήσεις για χειριστές αεροσκαφών

Υγειονομικές απαιτήσεις για χειριστές αεροσκαφών Υγειονομικές απαιτήσεις για χειριστές αεροσκαφών Ιωάννης Διαμαντόπουλος, MD, DAvMed Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Senior Aeromedical Examiner FAA - JAA Γιατί χρειάζονται κάποια Υγειονομικά κριτήρια για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.»

«Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.» 1ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -11/03/06 «Η Εξωστρέφεια στην Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.» του Γιάννη Δασκαλόπουλου Διευθυντή του (Εμπορικού) Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με τη συνεργασία του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών

ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών ιοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών Η φιλοσοφία Just-in-Time Γιώργος Ιωάννου, Ph.D. Αναπληρωτής Καθηγητής Σύνοψη διάλεξης Ορισµός Προέλευση JIT Το παράδειγµα τηςtoyota Βασικές αρχές JIT Στόχοι JIT Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήματα εκσκαφέων. Σειρά προϊόντων

Εξαρτήματα εκσκαφέων. Σειρά προϊόντων Εξαρτήματα εκσκαφέων Σειρά προϊόντων 2 Η προσαρμοστικότητα στα χέρια σας Τα συστήματα ταχείας προσάρτησης Bobcat αυξάνουν την προσαρμοστικότητα του εκσκαφέα σας σας επιτρέπουν να αλλάζετε εξαρτήματα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Click to add subtitle

Click to add subtitle Company LOGO ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Click to add subtitle ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.,ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μ, CRANFIELD UNIVERSITY,SoE Department of Fluid mechanics and Computational

Διαβάστε περισσότερα