Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣΓΡΑΦΗΣ Ζωή Γαβριηλίδου Αν. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΘ

2 Τιείναιηδηµιουργικήγραφή; Σύγχρονη εκπαιδευτική µέθοδος που προσεγγίζει µε βιωµατικό τρόπο το λόγο και τις δυνατότητες του συνδυάζοντας παιχνίδι και µάθηση

3 ΓενικόςΣτόχος Εξοικείωση του παιδιού µε το λόγο και τις δυνατότητές του και η ανακάλυψη του προσωπικού τρόπου γραφής Στο εξωτερικό (π.χ. Γαλλία) χρησιµοποιήθηκε ως όπλο απέναντι στον αναλφαβητισµό

4 Επιµέρουςστόχοι Καλλιέργεια προσωπικής σχέσης µε τις λέξεις Ευαισθητοποίηση απέναντι στο λεκτικό υλικό και η συµφιλίωσή του µε τη γραφή που συνήθως φοβίζει Ανάπτυξη φαντασίας Ερεθίσµατα για οµαδικό παιχνίδι, θέατρο, συγγραφή οµαδικού βιβλίου

5 Επιµέρουςστόχοι Αλλαγή της στάσης του µαθητή απέναντι στα γραπτά του

6 Ερέθισµαγιακατανόηση Προσπαθήστε να γράψετε ένα κείµενο µε τίτλο: «Το ταγκό της επιστροφής» ιάρκεια 10 λεπτά

7 Με αφορµή την προηγούµενη άσκηση Αν δυσκολεύεστε, γράψτε στο χαρτί ή εκφράστε λεκτικά τα συναισθήµατά σας απέναντι στη λευκή σελίδα. (Τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει; Μέσω τηςενσυναίσθησης µεταφέρετε τα συναισθήµατά σας στους µαθητές σας)

8 Άσκηση Βγάλτε τώρα από την τσάντα σας όποιο αντικείµενο θέλετε και αρχικά γραψτε ό,τι ιδέα ή συναίσθηµα σας έρχεται στο µυαλό σχετικά µε το αντικείµενο. Γράψτε στη συνέχεια ένα µικρό κείµενο 4-5 σειρών. ιάρκεια 7 λεπτά Συγκρίνετε την προηγούµενη µε αυτή την περίσταση.

9

10 ΠΩΣΓΡΑΦΟΥΜΕ 1. Κατευθείαν στο καθαρό=> άριστη γνώση της τέχνης του γραψίµατος, έλεγχος την ίδια στιγµή, δύσκολο να αλλάξεις πορεία στη συνέχεια 2. Ελεύθερη γραφή (οι λέξεις κατευθύνουν τη σκέψη, οδηγός η φαντασία 3. Μέση οδός

11 ΥΟΕΙ ΗΣΚΕΨΗΣ Προσανατολισµός στην εικόνα (βλ. σκίτσο) Προσανατολισµός στο κείµενο (βλ. εικόνες-λέξεις)

12 ΠΩΣΓΡΑΦΟΥΜΕ ΞΕΚΙΝΩ Αρχική ιδέα ηµιουργική φάση Κριτική φάση ΕΠΙΣΤΡΕΦΩ

13 ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1.Συνδέσεις εννοιών και λέξεων (brainstorming) 2. Με αφορµή µια εικόνα 3. Με αφορµή ένα κείµενο 4. Με αφορµή ένα τραγούδι

14 Α. ΣΧΕ ΙΑΖΩ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥΣ ΛΕΞΕΩΝ (Συνδέσεις εννοιών) Αναζήτηση ιδεών πάνω σε ένα θέµα

15 1. Αςσκεφτούµε ένα απόγευµα στην ακρογιαλιά

16 Τεχνική Βλέπω µια πραγµατική ακρογιαλιά ΣΤΟΠ: Ο εγκέφαλος τρέχει γρήγορα και δεν προλαβαίνω να σηµειώσω Βλέπω την εικόνα σε αργή κίνηση Σηµειώνω λέξεις και ξεκινώ από αριστερά προς δεξιά σαν να σκανάρω την εικόνα. Πού βρίσκοµαι σε σχέση µε την ακρογιαλιά; Ποια αίσθηση κυριαρχεί ως τώρα; Εµπλουτίζω µε όλες τις αισθήσεις Σηµειώνω λέξεις.

17 1.1 ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣΙ ΕΩΝ (Brainstorming) Ο καταιγισµός ιδεών (brainstorming) ως τεχνική διδασκαλίας εφαρµόστηκε από τον Alex F. Osborn. Πρόκειται για µια συµµετοχική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι µαθητές ανακαλούν συνειρµικά προϋπάρχουσες αντιλήψεις και προβαίνουν σε ελεύθερη και αυθόρµητη έκφραση ιδεών για ένα θέµα (ζήτηµα ή κεντρική έννοια) διερευνώντας µε αυτόν τον τρόπο τις ποικίλες διαστάσεις και τις πολλαπλές πτυχές του

18 εν απαιτεί ειδικές γνώσεις Συµµετοχή-έκφραση δίχως αξιολόγηση Η αρχή στην οποία στηρίζεται ο καταιγισµός ιδεών είναι ότι οι προϋπάρχουσες ιδέες για ένα θέµα έχουν καθοριστική σηµασία στη δηµιουργία των νέων ιδεών γι αυτό το θέµα ο µαθητής δεν µπορεί να θεωρείται tabula rasa όταν εισάγεται στο περιεχόµενο νέων θεµάτων

19 Ο καταιγισµός ιδεών εφαρµόζεται συνήθως στην αρχή της προσέγγισης ενός γνωστικού αντικειµένου µε στόχο να διαπιστωθεί το επίπεδο των µαθητών, να διερευνηθούν οι συνιστώσες του ή να γίνει διασαφήνιση ενός ή περισσοτέρων εννοιών ή ενός ορισµού. Μπορεί επίσης να εφαρµοστεί στην αρχή µιας διδακτικής ενότητας, στο πλαίσιο µιας δραστηριότητας διερεύνησης ή ακόµα και σε κάποια στιγµή όπου µειώνεται η διάθεση της οµάδας για συµµετοχή. Η τεχνική αυτή εφαρµόζεται συνήθως στην οµάδα µιας σχολικής τάξης µε συντονιστή τον εκπαιδευτικό αλλά µπορεί επίσης να διεξαχθεί σε υποοµάδες, οπότε ο συντονιστής είναι ένα από τα µέλη.

20 ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1ο Στάδιο 10 λεπτά Ο εκπαιδευτικός εξηγεί την τεχνική του καταιγισµού ιδεών (εάν οι µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε αυτήν) και περιγράφει το στόχο της εργασίας, αναγγέλλει τη διάρκεια και προσδιορίζει το ρόλο του. Οι ιδέες δεν κρίνονται Οι ιδέες µπορούν να εκφράζονται χωρίς τάξη.

21 2οΣτάδιο: 5 λεπτά Ο εκπαιδευτικός δίνει το θέµα και ζητά από τους µαθητές να εκφραστούν γι αυτό γρήγορα, µε λέξεις ή σύντοµες εκφράσεις ενώ ο ίδιος σηµειώνει όλες τις ιδέες στον πίνακα, αποφεύγοντας να υποδείξει τις δικές του ιδέες. Όταν η ροή ιδεών αρχίζει να φθίνει, πλησιάζει τους µαθητές, τους κοιτά και επαναλαµβάνει την ερώτηση ενθαρρύνοντας και τους πιο διστακτικούς µαθητές να εκφραστούν εν υποδεικνύει λέξεις στην οµάδα

22 3οΣτάδιο: 5-10 λεπτά Στο στάδιο αυτό γίνεται αξιολόγηση και οµαδοποίηση των ιδεών σύµφωνα µε αντικειµενικά και αδιαµφισβήτητα κριτήρια οµαδοποίησης, τα οποία τίθενται συνήθως από τον εκπαιδευτικό. Η τάξη µελετά και συζητά όλες τις λέξεις/ιδέες που είναι γραµµένες και σβήνει όσες δεν αντιστοιχούν στα κριτήρια Το στάδιο αυτό αποτελεί το δυσκολότερο στάδιο του καταιγισµού ιδεών και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τον εκπαιδευτικό.

23 4οΣτάδιο O εκπαιδευτικός επιλέγει µια ή περισσότερες οµαδοποιηµένες (σύµφωνα µε τα κριτήρια) κατηγορίες ιδεών και παρουσιάζει συνοπτικά συνήθως µε εισήγηση τα σχετικά θέµατα. Επίσης αναθέτει στους µαθητές µια δραστηριότητα ατοµικής εργασίας ή εργασίας σε µικρές οµάδες (δραστηριότητα εφαρµογής). Η διάρκεια αυτού του σταδίου εξαρτάται από την εµβάθυνση που επιδιώκεται κυρίως στη δραστηριότητα εφαρµογής και µαζί µε την παρουσίαση των οµάδων και τη συζήτηση κυµαίνεται µεταξύ λεπτών.

24 Ορόλοςτουεκπαιδευτικού Εξηγεί τη διδακτική τεχνική και θέτει τους κανόνες Αποφεύγει τις κριτικές των ιδεών Καταγράφει τις εκφραζόµενες ιδέες στον πίνακα Ενθαρρύνει τους µαθητές ώστε να συµµετέχουν όσο το δυνατό περισσότεροι εκφράζοντας ελεύθερα τις σκέψεις τους. Θέτει κριτήρια οµαδοποίησης των ιδεών. Συντονίζει τη διαδικασία

25 Πλεονεκτήµατα Να εκφράζονται ελεύθερα και αυθόρµητα Να αναπτύξουν ελεύθερη έκφραση, κριτική σκέψη και συνεργασία Να αναπτύξουν δηµιουργική φαντασία Να απαντούν γρήγορα Να αξιοποιούν τη δηµιουργικότητά τους και τις εµπειρίες τους. Να ξεπερνούν αναστολές και να παρουσιάζουν ιδέες ακόµα και αν δεν γνωρίζουν το θέµα. Να αποφεύγουν ανεπίκαιρες κρίσεις Να είναι προσεκτικοί και να διατυπώνουν κρίσεις µέσα σε συγκεκριµένα χρονικά όρια. Να είναι ελεύθεροι και ειλικρινείς

26 Μειονεκτήµατα Ορισµένοι µαθητές µπορεί να µη συµµετέχουν Ο καταιγισµός µπορεί να διολισθήσει σε επίδειξη φαντασίας και όχι σε δηµιουργική έκφραση

27 ιαφήµιση Για να διαφηµίσουµε µαζί ένα απορρυπαντικό χρησιµοποιώντας brainstorming Τι ταιριάζει µε ένα απορρυπαντικό; Τι δεν ταιριάζει µε ένα απορρυπαντικό;

28 1.2 ΣΥΝ ΕΣΗΙ ΕΩΝ Σχιστά µάτια Άλλες γάτες καλάθι Κουβάρι µαλλιού γάτα Νιαούρισµα µαξιλάρια καλοριφέρ νύχτα ψάρι

29 Άσκηση Βρείτε τις σχέσεις ανάµεσα στον κεντρικό όρο και τις περιφερειακές λέξεις λέξη λέξη

30 Άσκηση Αναπτύξτε µια ιδέα Ηφωτιά

31 Πώς συνδέουµε τις λέξεις µεταξύ τους Με τρόπο προσωπικό Αντιθετικά (δοµισµός Saussure) (ορίστε τη λέξη ασυνείδητος) Με βάση την οµοιότητα (ψυχολογία των µορφών) Υπωνυµία/Υπερωνυµία/Οικογένειες λέξεων Επίταση/ Μείωση (π.χ. σπίτι, µεγάλος) Αίτιο/αποτέλεσµα

32 Β. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ

33 Μεαφορµήµιαεικόνα Θα δούµε εδώ τις µεθόδους χάρη στις οποίες η γραφή µπορεί να βασιστεί στο σχέδιο Look and write

34 Προοργανωτές-Πολυεικόνες Υποχρεωνόµαστε να παρατηρήσουµε τις λεπτοµέρειες µιας σκηνής που θα µπορούσαµε να είχαµε δει στο δρόµο. Πολλοί µεγάλοι συγγραφείς χρησιµοποιούν φωτογραφίες για να περιγράψουν µέρη που δεν έχουν δει. Η φωτογραφία είναι πιστή αποτύπωση της πραγµατικότητας;

35

36

37

38 Γ. ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

39 1.4 Μεαφορµήένακείµενο «Μιµηθείτε τους καλούς συγγραφείς, θα αποκοµίσετε οπωσδήποτε κάποιο όφελος.» Νέα διάταξη παλιότερων ιδεών αποτελεί δηµιουργία

40 Θεωρία διακειµενικότητας Ένα κείµενο δεν αποτελεί δηµιουργία εκ του µηδενός, αλλά δοµείται συνειδητά ή ασύνειδα µε βάση προηγούµενα κείµενα. Το σύνολο των κειµένων που συνδέονται µέσα στο χρόνο συνθέτουν το συνεχή ιστό ενός µόνο υφάσµατος, της παγκόσµιας λογοτεχνίας (Genette,Todorov). Οµάδα OULIPO «εργαστήρι δηµιουργικής λογοτεχνίας» Έννοια µετακείµενου Π.χ Borges

41 Θαεξετάσουµε Μίµηση, αντιγραφή, αποµίµηση, παρωδία ιόρθωση, µετάφραση, διασκευή, προσαρµογή, κολάζ, παράφραση Γραφή υπό δεσµεύσεις

42 Μίµηση: εδηλωµένη αντιγραφή, η οποία δεν είναι πιστή ιασκευή/εκλαϊκευση. Όσο καλύτερα γνωρίζουµε το κοινό στο οποίο απευθυνόµαστε τόσο πιο επιτυχηµένη είναι η διασκευή Προεκτείνω ένα κείµενο

43 Παρωδία Αναπαράσταση, συνήθως κωµική, ενός λογοτεχνικού κειµένου ή ενός άλλου καλλιτεχνικού αντικειµένου εκθέτει τις συµβάσεις του προτύπου, και απογυµνώνει τα τεχνάσµατά του µέσα από τη συνύπαρξη των δύο κωδίκων στο ίδιο µήνυµα

44 ύο από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της παρωδίας είναι το κωµικό και η παραµόρφωση συχνά η παρωδία αποτελεί κωµική και παραµορφωµένη αναπαραγωγή ενός ύφους.

45 ο παρωδιακός λόγος αποτελεί συνειδητή µίµηση ενός ύφους ή µιας τεχνικής, επαναδραστηριοποιώντας τη λογοτεχνική γλώσσα. Κατά συνέπεια, η παρωδία πετυχαίνει το στόχο της µονάχα στην περίπτωση που το αναγνωστικό κοινό έχει επαρκή γνώση του παρωδούµενου κώδικα

46 Σύγχρονοι µελετητές όπως ο Alfred Liede, ορίζουν την παρωδία ως µια µορφή µίµησης κι ως άσκηση για την εκµάθηση και τελειοποίηση ενός ύφους ή µιας τεχνικής

47 Αρνητική κριτική και διακωµώδηση Άσκηση ύφους ή παιγνιώδης ενασχόληση Ιδιοποίηση της εγκυρότητας ενός κειµένου Ανάπλαση και δηµιουργία

48 Σύµφωνα µε τον Bakhtin, η παρωδία εισάγει µια πρόθεση που αντιτίθεται στο κείµενο- πρότυπο και την πρόθεσή του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, στην παρωδία ο λόγος είναι η αρένα όπου µάχονται δύο αντιτιθέµενες φωνές.

49 Γραφήυπόδεσµεύσεις Καθορίζω την πρώτη φράση ενός κειµένου π.χ. «Μισώ τα ταξίδια και τους εξερευνητές» C Levi-Strauss Ξεκινώ από µια λέξη κλειδί Ξεκινώ από έναν τίτλο Γράφω µε ακροστιχίδα Γράφω µε ύφος παροιµιών Γράφω σε δύο γλώσσες

50 Ιδέεςπουέχουνεφαρµοστεί Γράφω σελίδες σαν να προέρχονται από εγκαταλελειµένο βιβλίο Italo Calvino, Βασανισµένος Ιπποκόµης Γράφω κείµενο αντιγράφοντας τη δοµή παιχνιδιού Italo Calvino, Οπύργοςτων πεπρωµένων Γράφω κείµενο χρησιµοποιώντας διαρκώς έναν ήχο, ή µη χρησιµοποιώντας κάποιες λέξεις Κολάζ (ας κάνουµε ένα κολάζ)

51 . ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥ Ι

52 Σίγουρα θα σας έτυχε γύρω στα 13 σας χρόνια να σας εντυπωσίασε ένα τραγούδι, να νιώσατε ότι σας εκφράζει, να θέλατε οπωσδήποτε να το ξανακούσετε, να το βρείτε, να το κάνετε δικό σας. Ας γυρίσουµε λοιπόν πίσω και ας θυµηθούµε:

53 Απαντήστεστιςερωτήσεις: Ποιο ήταν το κοµµάτι; Ποιος το έλεγε; Τι ηλικία είχατε; Ποια χρονιά ήταν; Κάτω από ποιες συνθήκες το ακούσατε; Για τι µιλούσε; Τι σας τράβηξε περισσότερο Συνεχίζετε να το ακούτε;

54 Οδίσκοςπουσαςκάνειναντρέπεστε Γράψτε ένα σύντοµο κείµενο 3-4 σειρές όπου εξηγείτε πώς βρέθηκε στη δισκοθήκη σας

55 ραστηριότητεςδηµιουργικής γραφής

56 ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ: ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΝΙ-ΚΕΙΜΕΝΑ

57 Αναγραµµατισµοί Επιλέγεται µια µεγάλη λέξη (κατά προτίµηση σύνθετη), αναλύεται η λέξη στα γράµµατά της κατά αλφαβητική σειρά και παράγει νέες λέξεις µε τα υπάρχοντα γράµµατα. (συχνά η λέξη είναι το όνοµα ενός µαθητή) Έπειτα οι µαθητές γράφουν ένα κείµενο µε τις λέξεις τους. Εργασία ανά ζεύγη

58 Άσκηση Πάρτε τη λέξη α ν α σ τ ε ν ά ζ ε ι Χωρίστε την σε µικρότερα κοµµάτια π.χ. α, να, ζει κτλ και φτιάξτε όσο περισσότερες λέξεις µπορείτε.

59 Στενά, ζει, ανάστα, νάζι, Νανά, Άννα, αν, άστα, τέζα, ανάσα, άσε, αει

60 Μεταγραµµατισµοί Μεταµορφώνουµε τις λέξεις της προηγούµενης άσκησης αλλάζοντας ένα γράµµα κάθε φορά

61 Λειπόγραµµα Λειπόγραµµα είναι ένα κείµενο από όπου λείπει ένα συγκεκριµένο γράµµα. Γράφουµε ένα κείµενο 50 λέξεων χωρίς ένα συγκεκριµένο γράµµα (π.χ..α, ε, ι, ο, µ, π, κ.τλ.)

62 Ταυτόγραµµα Πρόκειται συνήθως για ποίηµα του οποίου όλες οι λέξεις αρχίζουν από το ίδιο γράµµα

63 Φανταστικοίορισµοί Αβολοκόπητος Αγκιτάρω βόρακας Βελάδα Ελατός Κουνενές Λεβίθα

64 Φανταστικοίορισµοί Αβολοκόπητος: για χωράφι που δεν σπάσαµε τους βόλους χώµατος Αγκιτάρω: προκαλώ, ξεσηκώνω Βόρακας: χηµικό στοιχείο σε υγρή µορφή Βελάδα: ένδυµα επίσηµο Ελατός: που µπορεί να γίνει έλασµα Κουνενές: µωρό, ανόητος Λεβίθα: παράσιτο του εντέρου

65 Σκόρπιεςλέξεις Πειρατής, νησί, θάλασσα, βράχος, κλειδί, Φοίνικας, πάπυρος

66 Αλφαβητάρι Ποίηµα µε 24 στίχους

67 Ακροστιχίδα Ποίηµα όπου κάθετα εµφανίζεται η λέξη-θέµα του ποιήµατος

68 Ποίηµα-χιονόµπαλα (1) Ω (2) οι (3) δύο (4) νέοι (5) είναι (6) τέλεια (7) ήρεµοι

69 Σύµφυρση γούπατο Καρχαρίνι Μελίσσανδρος Φρίµος χαραµπούρι

70 ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

71 Ποιήµαταµετοψαλίδι Αγαπηµένο παιχνίδι των ντανταιστών να κόβουµε µε το ξυράφι εµείς ας προτιµήσουµε το ψαλίδι λέξεις ή φράσεις στη τύχη και έπειτα να τις βάζουν στη σειρά Αυτή η άσκηση έχει δύο βασικούς στόχους: έναν πρακτικό, το ξεµπλοκάρισµα και έναν θεωρητικό, την κατανόηση του ότι η γραφή βασίζεται πάντα στη γλώσσα που προϋπάρχει από µας όµως εµείς µπορούµε να την επαναχρησιµοποιήσουµε µε άλλη σειρά

72 Μεταποίηµα Στο παρακάτω ποίηµα κρατήστε µόνο τις οµοιοκαταληξίες και γράψτε ένα νέο ποίηµα:

73 Τολένετ αηδονάκια Α! πώς χτυπά καµιά φορά τούτη η καρδιά κι αναφτερά Τώρα στα γεροντάµατα Σα νιος να ξαναχαίροµαι φεγγάρι- µέρα αστροφεγγιά δύσες, γλυκοχαράµατα Μ. Μαλακάσης

74 Λέξη+7 Ανοίγουµε το λεξικό και ψάχνουµε το 7 ο επόµενο ρήµα, ουσιαστικό, επίθετο ενός δεδοµένου κειµένου. Μπορούµε αν θέλουµε να χρησιµοποιήσουµε ως αφετηρία τις λέξεις του αναγραµµατισµού.

75 Ορισµόςτηςλέξης Σε ένα κείµενο ή µια φράση αντικαθιστώ τα ουσιαστικά, επίθετα ή ρήµατα µε το λεξικογραφικό ορισµό τους

76 Καλλίγραµµα Οι λέξεις σχηµατίζουν το ίδιο το αντικείµενο που περιγράφεται.

77

78 Χαικου Πρωτοεµφανίστηκε στην Ιαπωνία το 16 ο αιώνα. Είναι ποίηµα σε τρεις σειρές µε συλλαβές. Παλιά λίµνη Ένας βάτραχος µέσα πηδά Ήχος νερού Matsuo Basho

79 Βλ. καιγ. Σεφέρης «16 χαικούκαιάλλεςιστορίες», Ίκαρος Μια ίρις πιο λευκή από το σούρουπο την άνοιξη Ήµουν µικρός εν ήξερα τότε για θάνατο Ήµουν αθάνατος Borges

80 Λίµερικ 5 στίχοι, οµοιοκαταληξία, συνήθως παράλογο, αστείο Ένας σκαντζόχοιρος χοντρός που έµενε στα Σπάτα Έτρωγε µόνο αυγά βραστά και ταθελε µελάτα Έπινε όµως τα αυγά σαν νατανε νεράκι Κι απ τα πολλά του τα νερά έµοιαζε γουρουνάκι Ο ΛΑΙΜΑΡΓΟΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ που έµενε στα Σπάτα

81 Συρραφήκειµένων

82 Παροιµιοσαλάτα

83 Παραµυθοσαλάτα (G. Rodari) H Xιονάτη τρύπησε το δάκτυλό της σε ένα µολυσµένο αδράχτι και καταδικάστηκε να γυρίζει αιώνια στο δάσος ρίχνοντας πετραδάκια. Μπορείτε να τη σώσετε χαρίζοντάς της ένα µαγικό ζευγάρι µπότες που θα την πάει στο κάστρο του κοιµώµενου πρίγκιπα που την περιµένει εδώ και 100 χρόνια

84 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

85 Ηµεταµόρφωση Γράφετε από µια άλλη σκοπιά

86 Μιααρχή-ένατέλος Μόλις κλείνεις τα µάτια, η περιπέτεια του ύπνου αρχίζει Φοβάσαι. Περιµένεις! Περιµένεις στο Σπαθί να σταµατήσει η βροχή.

87 Φανταστικήβιογραφία

88 Αλλαγήρόλων Φανταστείτε ότι είστε κάποιος συγκεκριµένος µαθητής σας και προσπαθήστε να περιγράψετε πώς νιώθει στην τελευταία άσκηση που τους δώσατε.

89 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΜΨΥΧΩΣΕΙΣ

90 Είδηαναγνωστικώνεµψυχώσεων Εµψυχώσεις για καλλιέργεια λεξιλογίου Εµψυχώσεις για την πρόσληψη του κειµένου Εµψυχώσεις για την καλλιέργεια της φωναχτής ανάγνωσης Εµψυχώσεις για τη γνωριµία µε συγγραφείς

91 Στόχος Α υ τ ό ν ο µ ο ι αναγνώστες βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους σε επίπεδο Λεξιλογίου Κατανόησης Φωναχτής ανάγνωσης

92 Πότε; Μπορεί να αφιερώνεται µία ώρα την εβδοµάδα (εναλλάξ µε τη δηµιουργική γραφή) συνήθως κάθε Παρασκευή ίνουν την ευκαιρία να εφαρµοστεί διαφοροποιηµένη παιδαγωγική Οι δεξιότητες που αποκτούνται επανεπενδύονται στο µάθηµα. Μπορεί να γίνεται µια φορά το µήνα µε αφορµή ένα βιβλίο που προτείναµε στα παιδιά να διαβάσουν

93 Α-Βτάξη Κατανόηση του κειµένου Εύρεση των ηρώων Αφήγηση: βασικά στοιχεία της αφήγησης Αφηγηµατικός χρόνος: διάρκεια ενός κειµένου Στερεότυπα

94 Γ- τάξη Ανεύρεση των υποδηλώσεων Εύρεση χαρακτηριστικών των ηρώων Παιχνίδια του αφηγητή Κατανόηση του αφηγηµατικού χρόνου

95 Ε-ΣΤτάξη Ερµηνεία του κειµένου Τυπολογία ηρώων Κατανόηση του χιούµορ Εγκιβωτισµένες αφηγήσεις ιακειµενικότητα

96 Οβάτραχοςκαιοξένος Ποιοι είναι οι ήρωες; Έχουν όνοµα; Η στάση των ηρώων στην αρχή (ποιες φράσεις το υποδηλώνουν;) Η στάση των ηρώων στο τέλος (ποιες φράσεις το υποδηλώνουν;) Τα στερεότυπα των ζώων

97 Εικόνακαικείµενο είχνουν κάτι οι εικόνες που δεν λέει το κείµενο; Οι µαθητές ζωγραφίζουν αυτό που δεν βλέπουµε στις εικόνες Προσέχουµε την εικονογράφηση (µονές-διπλές σελίδες) Πώς εµφανίζονται οι ήρωες (µόνοι, µαζί κτλ) Χρήση χρωµάτων

98 Το Leitmotiv

99 Οαφηγητής Ποιος διηγείται την ιστορία; Τα παιδιά αφηγούνται την ιστορία σε µαθητές µιας άλλης τάξης Τα παιδιά φτιάχνουν χάρτινες φιγούρες των ηρώων και δραµατοποιούν το κείµενο ή παίζουν τα ίδια τους ρόλους Οµαδική αφήγηση. εν καταλαβαίνουν όλα τα παιδιά µε τον ίδιο τρόπο την ιστορία

100 Παιχνίδιµετιςλέξεις Ξένος

101 Οαφηγηµατικόςχρόνος ιάρκεια του κάθε επεισοδίου

102 ιακειµενικότητα

103 Περαιτέρωδραστηριότητες Άλλα βιβλία του Βέλθουις και σύγκριση Σύγκριση µε άλλα βιβλία ως προς το θέµα

104 Σας ευχαριστώ!

Ο καταιγισμός ιδεών ως διδακτική τεχνική για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων

Ο καταιγισμός ιδεών ως διδακτική τεχνική για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων «Ο καταιγισμός ιδεών ως διδακτική τεχνική για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων» Πρακτικά 1 ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, (!-4 Μαρτίου 2002), Θεσσαλονίκη 2002, σ.444-450. Ο ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο 2011 πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο [Στο Πλαίσιο των δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης] Ο Οδηγός συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

[ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματ α για τις δραστηριότητες του. δημιουργικού προφορικού λόγου στα εγχειρίδια

[ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματ α για τις δραστηριότητες του. δημιουργικού προφορικού λόγου στα εγχειρίδια ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «Θ.ΚΑΣΤΑΝΟΣ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 2010 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΜ 4 ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ 5 ΤΟΚΑΤΛΗ ΕΥΝΙΚΗ ΑΜ 12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΜ 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης γραπτού λόγου Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι αναµφίβολα µια πολύπλοκη διαδικασία που εµπλέκει δύο µέρη: το κείµενο και τον αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Το εκπαιδευτικό δράμα

Α. Το εκπαιδευτικό δράμα Το εκπαιδευτικό δράμα στη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων του Ανθολογίου Γ & Δ Δημοτικού Αικατερίνη Κωστοπούλου (Δασκάλα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων

Διαβάστε περισσότερα

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου σε συνεργασία με τον Anthony Manna oδηγός για τους εκπαιδευτικοyς Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Copyright Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο Αθήνα 2006

Διαβάστε περισσότερα

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Β : ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ I. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωµατικά, συναισθηµατικά,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 4.1. Εισαγωγή 4.1.1. Σκοπός Στα αναλυτικά προγράµµατα των νηπιαγωγείων γενικής εκπαίδευσης, αναφέρεται ότι: "Σκοπός του Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ Ενότητα 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γεωργία Μέγα 1.Eισαγωγικά στοιχεία... 4 2.Δραστηριότητες εξοικείωσης με τα έργα τέχνης... 5 3.Συνοπτική περιγραφή της «αλληλογνωριμίας»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ: 1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ - Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- Μαρούσι, 6-11-2012 Αρ. πρωτ. : 138371 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρικό Εργαστήρι: Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Θεατρικό Εργαστήρι: Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους Θεατρικό Εργαστήρι: Η Χώρα με τους Παράξενους ανθρώπους ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χρώματα (Διαφορετικότητα, Διαπολιτισμικότητα, Ξενοφοβία)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό προγράµµατος αντιµετώπισης της παιδικής επιθετικότητας για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση

Εκπαιδευτικό υλικό προγράµµατος αντιµετώπισης της παιδικής επιθετικότητας για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση Εκπαιδευτικό υλικό προγράµµατος αντιµετώπισης της παιδικής επιθετικότητας για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση ΠΥΞΙ Α: Επταπυργίου 151, 566 26 Συκιές, Τηλ.. & Fax: : 2310 20 20 15, 2310 20 44 53, E-mail: info@pyxida.org.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του Θεάτρου Γενικός σκοπός της διδασκαλίας του Θεάτρου στο ηµοτικό και το Γυµνάσιο * είναι να ενθαρρυνθούν οι µαθητές ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Θεατρικό Εργαστήρι: Το Δέντρο που έδινε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Άνθρωπος και Φύση

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Θεατρικό Εργαστήρι: Το Δέντρο που έδινε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Άνθρωπος και Φύση ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Το Δέντρο που έδινε ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Άνθρωπος και Φύση Θεατρικό Εργαστήρι: Το Δέντρο που έδινε Η ενότητα γίνεται στη διάρκεια ενός δεκαπενθημέρου, σε χρόνο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ενηλίκων και τη δια βίου µάθηση»

ενηλίκων και τη δια βίου µάθηση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΟΥΛΑ ΜΗΤΑΚΙΔΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΕΣΣΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΤΤΑΣ Η Μαίρη Πινέζα ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Το παρόν έργο αποτελεί συνοδευτικό υλικό του μεγάλου βιβλίου Η Μαίρη Πινέζα και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Βιωματικές Ασκήσεις α δ ά μ Ο ν η τ ε μ ιά ε λ υ για δο Γραμματή Ν. Μακέλη Copyright 2009 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1o. Ηλεκτρονική Γραφή. Χρή τό λέγειν τε νοεῖν τ ἐόν ἒμμεναι. Παρμενίδης. Ὑπάρχει αὐτό πού λέγεται καί νοεῖται. Επεξεργαστής Κειμένου

Κεφάλαιο 1o. Ηλεκτρονική Γραφή. Χρή τό λέγειν τε νοεῖν τ ἐόν ἒμμεναι. Παρμενίδης. Ὑπάρχει αὐτό πού λέγεται καί νοεῖται. Επεξεργαστής Κειμένου Κεφάλαιο 1o Επεξεργαστής Κειμένου Ηλεκτρονική Γραφή Χρή τό λέγειν τε νοεῖν τ ἐόν ἒμμεναι. Παρμενίδης Ὑπάρχει αὐτό πού λέγεται καί νοεῖται 12 ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Επεξεργαστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Πλοήγησης. για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οδηγός. Πλοήγησης. για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Οδηγός Πλοήγησης για το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων στα Μειονοτικά Σχολεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 2011 2.3.3. και 3.3.3. Πρόγραμμα Σπουδών για τη Θεατρική Παιδεία [Στο Πλαίσιο των δραστηριοτήτων Αισθητικής Αγωγής για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης] ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12

ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 ΟΔΗΓΙΕΣΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-12 1. ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ένας λόγος που έκανε απαραίτητη τη σύνταξη ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2002 2004

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2002 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2002 2004 ΔΡΑΣΗ 2.5 Δημιουργία «εναλλακτικού» εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της λογοτεχνίας Α και Β Γυμνασίου Υπεύθυνες δράσης: Βενετία Αποστολίδου & Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης του προφορικού λόγου Η κατανόηση του προφορικού λόγου αποτελεί µια δεξιότητα κατά την οποία αναµειγνύονται τόσο φυσικές/σωµατικές όσο και διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 5 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασική επικοινωνία...2 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων»

Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Ο σχεδιασμός του ξενόγλωσσου μαθήματος: προτάσεις στα πλαίσια των σύγχρονων προσεγγίσεων» Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα