Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩΦΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μάγδα Νικολαραΐζη¹, Παπανικολάου Φωτεινή², Μπαρµπαργύρη Κυριακή³ ¹Λέκτορας Ειδικής Αγωγής-Αγωγής κωφών, Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ² ασκάλα Ειδικής Αγωγής ³ ασκάλα Ειδικής Αγωγής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός προγράµµατος έρευνας δράσης µε στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης µίας κωφής µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Τα αποτελέσµατα της έρευνας υπογραµµίζουν την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών προσαρµογών και των συνεργατικών διδακτικών µοντέλων στην πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα. Τέλος, αναδεικνύεται ο πολύτιµος ρόλος της έρευνας δράσης στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. 1. Εισαγωγή H πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραµµα αποτελεί για το κωφό παιδί µία πρόκληση η οποία οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες. Ειδικότερα, το κωφό παιδί φτάνει στο σχολείο µε φτωχές γλωσσικές εµπειρίες, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το βαθµό απώλειας της ακοής, την ηλικία διάγνωσης και έγκαιρης παρέµβασης και την πρόσβαση σε µία γλώσσα και στην επικοινωνία (Marshark, Lang & Albertini, 2002). Η πλειοψηφία των κωφών παιδιών έχουν ακούοντες γονείς (Moores, 1996), για τους οποίους ο ερχοµός ενός κωφού παιδιού αποτελεί ένα µη αναµενόµενο γεγονός και η εύρεση του κατάλληλου τρόπου επικοινωνίας µία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία µε αποτέλεσµα να χάνεται ένα πολύτιµο διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου το κωφό παιδί δεν επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε το περιβάλλον του και δεν έχει ολοκληρωµένη πρόσβαση σε µία γλώσσα (Goldin-Meadow & Mayberry, 2001). Σε συνδυασµό µε τις φτωχές γλωσσικές εµπειρίες, οι δυσκολίες πρόσβασης στο αναλυτικό πρόγραµµα συνδέονται µε τις υπάρχουσες σχολικές συνθήκες στο γενικό σχολείο, στο οποίο φοιτά σήµερα ένας µεγάλος αριθµός κωφών παιδιών (Hyde & Power, 2004 Lampropoulou & Padeliadu, 1995). Ειδικότερα, το κωφό παιδί δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τη συνεχή και γρήγορη ροή της συζήτησης µέσα στην τάξη, την αλλαγή των θεµάτων και των οµιλητών και γενικά να συµµετέχει σε δραστηριότητες, όπου το πλήθος των γλωσσικών πληροφοριών σε µία οµιλούµενη γλώσσα είναι µεγάλο (Stinson & Antia, 1999 Stinson & Liu, 1999). Σε κάποιες περιπτώσεις, τα κωφά παιδιά καταφέρνουν να συµµετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες ανάλογα µε τις 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 823

2 M. Νικολαραΐζη κ.ά. επικοινωνιακές τους δεξιότητες, την προσωπικότητά τους και σε µεγάλο βαθµό τη δική τους προσωπική προσπάθεια και την υποστήριξη που δέχονται στο σπίτι (Λαµπροπούλου, 1997 Leigh, 1999 Stinson, Whitmire & Kluwin, 1996). Λαµβάνοντας, υπόψη τις δυσκολίες του κωφού παιδιού στην πρόσβασή του στο αναλυτικό πρόγραµµα, πραγµατοποιήθηκε ένα πρόγραµµα έρευνας δράσης, µε στόχο την ενίσχυση της µαθησιακής πρόσβασης µίας κωφής µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Έναυσµα για την πραγµατοποίηση της έρευνας αποτέλεσε η εκδήλωση βοήθειας και υποστήριξης που εκφράστηκε από τη δασκάλα µίας κωφής µαθήτριας και την αρµόδια σχολική σύµβουλο. Ο κύριος στόχος της έρευνας ήταν η ενίσχυση και η βελτίωση της πρόσβασης της κωφής µαθήτριας στο γενικό αναλυτικό πρόγραµµα µέσα από το σχεδιασµό και την υλοποίηση προσαρµογών που αφορούσαν στην οργάνωση της τάξης, στο διδακτικό υλικό για το µάθηµα «Η Γλώσσα µου» και στις διδακτικές τεχνικές και στρατηγικές. Ο δεύτερος στόχος της έρευνας αφορούσε στην υποστήριξη της εκπαιδευτικού ώστε να αποκτήσει έναν πιο ενεργητικό ρόλο όσον αφορά στην εκπαίδευση της µαθήτριας. Ο συγκεκριµένος στόχος κρίθηκε αναγκαίος καθώς ο ρόλος του γενικού εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός στην ενίσχυση της πρόσβασης του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα (Conway, 1990 Luetke-Stahlman & Luckner, 1991). 2. Μεθοδολογία Συµµετέχοντες Η διεξαγωγή της έρευνας πραγµατοποιήθηκε στη Β ηµοτικού ενός εξατάξιου γενικού δηµοτικού σχολείου. Στην τάξη φοιτούσαν 18 µαθητές/τριες, οι 17 από τους/τις οποίους/ες ήταν ακούοντες/ουσες και µία ήταν προγλωσσικά κωφή µε µέσο βαθµό απώλειας ακοής 80 db. Στην έρευνα συµµετείχαν πέντε άτοµα, τα οποία αποτελούσαν την οµάδα αξιολόγησης. Ειδικότερα, στην οµάδα συµµετείχαν η επιστηµονική συνεργάτρια (Ε.Σ.), η σχολική σύµβουλος (Σ.Σ.), η εκπαιδευτικός της τάξης (Ε.) οι δύο ερευνήτριες φοιτήτριες (Ε.Φς), η ερευνήτρια φοιτήτρια 1 (Ε.Φ.1) και η ερευνήτρια φοιτήτρια 2 (Ε.Φ.2). Ο ρόλος της Ε.Σ. αφορούσε στο συντονισµό της οµάδας, στο σχεδιασµό των προσαρµογών των µαθηµάτων «Η Γλώσσα µου» και στην υποστήριξη της Ε. και των δύο Ε.Φς. Οι Ε.Φς συµµετείχαν στην προσαρµογή των µαθηµάτων «Η Γλώσσα µου» και στην εφαρµογή των προσαρµογών. Ειδικότερα, η Ε.Φ.1 υποστήριζε τη κωφή µαθήτρια καθηµερινά µέσα στη γενική τάξη στο δίωρο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» και στο πλαίσιο αυτής της υποστήριξης αξιοποιούσε το προσαρµοσµένο εκπαιδευτικού υλικό. Η Ε.Φ.2 βοηθούσε τη µαθήτρια στο σπίτι αξιοποιώντας, επίσης, το προσαρµοσµένο εκπαιδευτικού υλικό. Η Ε. συνέβαλε στην αξιοποίηση, αξιολόγηση του υλικού και της γενικότερης της πορείας του προγράµµατος έρευνας δράσης. Η Σ.Σ. συνέβαλε στο σχεδιασµό των 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 824

3 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα προσαρµογών και επίσης στην αξιολόγηση του υλικού και της γενικότερης πορείας του προγράµµατος έρευνας δράσης. Μέθοδος συλλογής δεδοµένων Η διεξαγωγή της έρευνας στηρίχτηκε στην έρευνα δράση, η επιλογή της οποίας συνδέονταν µε τους στόχους της έρευνας, δηλαδή την ενίσχυση της µαθησιακής πρόσβασης της κωφής µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα και τη στήριξη της εκπαιδευτικού. Επίσης, η συγκεκριµένη µέθοδος προάγει το συνεργατικό και συλλογικό πνεύµα µεταξύ των µελών της οµάδας αξιολόγησης, τη διερεύνηση της κατάστασης σε βάθος και τη συνεχή αξιολόγηση της πορείας της παρέµβασης (Cohen & Manion, 1997 Hitchcock & Hughes, 1995 Kemmis & McTaggart, 1988). Η έρευνα περιελάµβανε τρεις κύκλους. Κάθε κύκλος αποτελούνταν από τέσσερις φάσεις οι οποίες σύµφωνα µε τους Kemmis και Taggart (1998), συνδέονται και αλληλοσυµπληρώνονται. Ειδικότερα, η πρώτη φάση αφορά στο σχεδιασµό (planning) του υποστηρικτικού προγράµµατος από τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης, µε στόχο τη βελτίωση µίας δύσκολης κατάστασης. Η δεύτερη φάση σχετίζεται µε την εφαρµογή του προγράµµατος (acting) και η τρίτη φάση αφορά στην παρακολούθηση του προγράµµατος (observing) από τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης. Τέλος, η τέταρτη φάση αναφέρεται στον αναστοχασµό του προγράµµατος (reflecting) µε βάση τις πληροφορίες από την παρατήρηση και εφαρµογή του προγράµµατος. 3. Ανάλυση των ευρηµάτων Η ανάλυση των ευρηµάτων χωρίστηκε σε τέσσερα στάδια. Στο πρώτο στάδιο πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις προκαταρκτικές συναντήσεις µεταξύ των µελών της οµάδας αξιολόγησης προκειµένου να γίνει µια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης από τα µέλη της οµάδας. Αναλυτικότερα, η πρώτη συνάντηση έγινε ανάµεσα στη Σ.Σ. και την Ε.Σ., στη διάρκεια της οποίας η Σ.Σ. γνωστοποίησε και περιέγραψε στην Ε.Σ. τις δυσκολίες της µαθήτριας στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» όπως και τις δυσκολίες της Ε. στην επικοινωνία µε τη µαθήτρια και στη στήριξή της. Η δεύτερη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε ανάµεσα στην Ε.Σ. και την Ε. στο σχολείο. Ειδικότερα, η Ε.Σ. παρακολούθησε το δίωρο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» στη διάρκεια του οποίου έκανε µία αρχική αξιολόγηση των δυσκολιών της εκπαιδευτικού και της µαθήτριας. Στο τέλος του µαθήµατος, η Ε.Σ. συζήτησε µε την Ε. για τις δυσκολίες και τις ανάγκες της µαθήτριας αλλά και της Ε. Η Ε. έδωσε κάποιες πληροφορίες για τις δυσκολίες της µαθήτριας στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου». Ειδικότερα, ανάφερε πως ενώ η µαθήτρια είχε πολύ καλό προφορικό λόγο και µπορούσε να αποκωδικοποιήσει ένα κείµενο φωναχτά, συναντούσε έντονες δυσκολίες στην κατανόηση του γραπτού λόγου καθώς και στη δηµιουργική γραφή. Επίσης, ανάφερε πως η επικοινωνία µε τη µαθήτρια δεν ήταν εύκολη. Η Ε.Σ. έδωσε κάποιες γενικές πληροφορίες στην Ε. σχετικά µε τον 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 825

4 M. Νικολαραΐζη κ.ά. τρόπο οµιλίας και τη στάση της µέσα στην τάξη, µε στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας της µε τη µαθήτρια. Επιπλέον, η Ε.Σ. πρότεινε στην Ε. να αλλάξει τη θέση της µαθήτριας ώστε να µπορεί η µαθήτρια να έχει οπτική επαφή µε την Ε. και τους/τις συµµαθητές/θήτριες της. Η τρίτη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο της Ε.Σ. στην οποία παρευρίσκονταν όλα τα µέλη της οµάδας. Σε αυτή τη συνάντηση, η Ε. περιέγραψε πάλι τις δυσκολίες που αντιµετώπιζε η µαθήτρια στην τάξη καθώς και τις δυσκολίες της ίδιας στην καθηµερινή της αλληλεπίδραση µε τη µαθήτρια. Επίσης, η Ε. δήλωσε πως δεν µπορούσε και δεν ήξερε πώς να βοηθήσει τη µαθήτρια ώστε και επιπλέον, εξήγησε πως ήταν δύσκολό να ασχολείται σε εξατοµικευµένη βάση µε τη συγκεκριµένη µαθήτρια. Επίσης, η Ε.Σ. περιέγραψε µερικές από τις δυσκολίες της µαθήτριας και της Ε. βασισµένη στην επίσκεψη όπου έγινε µία αρχική αξιολόγηση των αναγκών της µαθήτριας και της εκπαιδευτικού. Τέλος, η Σ.Σ. µας έδωσε κάποιες πληροφορίες για τη µαθήτρια, καθώς η ίδια είχε επισκεφτεί και αξιολογήσει επίσης τις ανάγκες της µαθήτριας και της εκπαιδευτικού. Με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες πραγµατοποιήθηκε µία συζήτηση για το πρόγραµµα η οποία αφορούσε στην προσαρµογή του εκπαιδευτικού και στη στήριξη της µαθήτριας από τις ΕΦς. Συγκεκριµένα, όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό αποφασίστηκε να γίνουν προσαρµογές στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» µε την πρόσθεση οπτικού υλικού στο κείµενο και την µείωση της έκτασης του κειµένου. Τονίστηκε πως δεν θα απλοποιούνταν αλλά θα µειώνονταν ο όγκος των πληροφοριών του κειµένου. Η πρόσθεση οπτικού υλικού αφορούσε, επίσης στις ασκήσεις, οι οποίες επιπλέον έγιναν πιο δηµιουργικές για να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της δηµιουργικής γραφής. Ο ρόλος των δύο Ε.Φς αφορούσε στην παραγωγή του νέου ή προσαρµοσµένου µαθησιακού υλικού στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου». Επίσης, η Ε.Φ.1 θα αξιοποιούσε το υλικό για τη στήριξη της µαθήτριας στην τάξη στο µάθηµα «Η Γλώσσα µου» και η Ε.Φ.2 θα αξιοποιούσε το υλικό για τη στήριξη της µαθήτριας στο σπίτι. Η τέταρτη και τελευταία συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο γραφείο της Ε.Σ. στην οποία συµµετείχαν η Ε.Σ., η µητέρα της µαθήτριας και οι δύο Ε.Φς. Σε αυτή τη συνάντηση ενηµερώθηκε η µητέρα για τους στόχους και το περιεχόµενο του υποστηρικτικού προγράµµατος, ζητήθηκε η γνώµη της για την αναγκαιότητα του προγράµµατος και η άδεια της για την έναρξή του, Η µητέρα συµφώνησε για την υλοποίηση του προγράµµατος. 1 ος κύκλος Σχεδιασµός: Έγινε µείωση του γραπτού κειµένου µε παράλληλη προσθήκη εποπτικού υλικού, µε στόχο να ενισχυθεί η κατανόηση του κειµένου. Όσον αφορά στις ασκήσεις προστέθηκαν ερωτήσεις κατανόησης του κειµένου και επίσης προσρµόστηκαν οι γραµµατικές ασκήσεις, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητες της δηµιουργικής γραφής. Επίσης, συζητήθηκαν οι ρόλοι της Ε. και της Ε.Φ.1 µε έµφαση στην αναγκαιότητα της συνεργασίας. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 826

5 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Εφαρµογή και παρατήρηση: Όσον αφορά στο υλικό, παρόλο που το κείµενο ήταν µικρότερο σε έκταση από το πρωτότυπο του βιβλίου, η µαθήτρια δε µπορούσε να το κατανοήσει. Μπορούσε να το διαβάζει αλλά δεν το κατανοούσε. Οι ερωτήσεις κατανόησης επίσης δυσκόλεψαν τη µαθήτρια καθώς τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν ήταν συνηθισµένες στην τάξη και η µαθήτρια χρειάστηκε αρκετή βοήθεια και υποστήριξη. Τέλος, οι γραµµατικές και συντακτικές ασκήσεις ήταν αρκετές και δεν είχε χρόνο να τις συµπληρώσει. Τέλος, οι δεξιότητές της στη δηµιουργική γραφή ήταν αρκετά φτωχές. Σχετικά µε το ρόλο της Ε.Φ.1 και της Ε. µέσα στην τάξη, η Ε.Φ.1 στην αρχή του πρώτου κύκλου υποστήριξης ένοιωθε άβολα και αγχωµένη παρόλο που τόσο η κωφή µαθήτρια, καθώς και οι ακούοντες µαθητές την είχαν αποδεχτεί. Τις πρώτες µέρες εφαρµογής του υποστηρικτικού προγράµµατος, καθόταν συνήθως δίπλα στην κωφή µαθήτρια για να τη στηρίξει. Κάποιες φορές, βέβαια, πήγαινε και σε άλλους/ες µαθητές/θήτριες όταν η εκπαιδευτικός ή κάποιο από τα παιδιά της ζητούσαν βοήθεια. Η συνεχής παρουσία της Ε.Φ.1 δίπλα στη µαθήτρια φαινόταν να ωθεί τη µαθήτρια να ζητά διαρκώς βοήθειά και να µην προσπαθεί να είναι αυτόνοµη. Επιπλέον, ο ρόλος της Ε.Φ.1 ήταν πολύ ενεργός. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης του νέου µαθήµατος από την Ε., η Ε.Φ.1 µετέφερε στη µαθήτρια µε πιο απλά λόγια τις πληροφορίες της Ε. και των συµµαθητών της τάξης όταν αυτές δεν ήταν κατανοητές από τη µαθήτρια. Στη συνέχεια, βοηθούσε τη µαθήτρια στην κατανόηση του κειµένου µε τον ακόλουθο τρόπο. Μετά την ανάγνωση και επεξεργασία του κειµένου, η µαθήτρια απαντούσε στις γραπτές ερωτήσεις του κειµένου και σε ερωτήσεις της Ε. που γίνονταν εξατοµικευµένα στην κωφή µαθήτρια. Η µαθήτρια δεν είχε την ευκαιρία ακόµη να συµµετέχει στην οµαδική ανάλυση του µαθήµατος µε τους συµµαθητές της καθώς χρειαζόταν περισσότερο χρόνο από τα υπόλοιπα παιδιά προκειµένου να κατανοήσει το µάθηµα µε τη βοήθεια της Ε.Φ.1. Όταν η Ε. ασχολούνταν εξατοµικευµένα µε τη µαθήτρια, οι άλλοι µαθητές έκαναν κάποια δραστηριότητα που τους ανέθετε η Ε.. Η συµµετοχή της Ε. και η αλληλεπίδρασή της µε την κωφή µαθήτρια σχεδόν µέχρι το τέλος του πρώτου κύκλου της έρευνας περιοριζόταν κυρίως στην εξατοµικευµένη διατύπωση ερωτήσεων για την κατανόηση του κειµένου και κυρίως στην αξιολόγηση των ασκήσεων. Στο τέλος του καθηµερινού µαθήµατος, η Ε. έδινε ανατροφοδότηση στην Ε.Φ.1 για την εφαρµογή του προγράµµατος. Αρχικά, η Ε. δήλωσε πως ένιωθε αµηχανία και άγχος εξαιτίας της νέας κατάστασης (ύπαρξη του κωφού παιδιού και της Ε.Φ.1) και δεν ήξερε πώς να παρέµβει και πώς να συµµετέχει στην εκπαίδευση της κωφής µαθήτριας. Μάλιστα, στην αρχή του υποστηρικτικού προγράµµατος, τόσο η Ε. όσο και η Ε.Φ.1 δυσκολεύτηκαν να λειτουργήσουν µέσα στην τάξη και να συνεργαστούν. Σταδιακά, ωστόσο, αυτή ο βαθµός δυσκολίας µειώνονταν και συγκεκριµένα λίγο πριν το τέλος του πρώτου κύκλου, η Ε. και η Ε.Φ.1 επικοινωνούσαν και συνεργάζονταν πιο αποτελεσµατικά. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 827

6 M. Νικολαραΐζη κ.ά. Αναστοχασµός: Η συνάντηση για τον αναστοχασµό του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία της Ε.Σ., της Ε., της Ε.Φ.1 και της Ε.Φ.2. Σε αυτή τη συνάντηση συζητήσαµε για την καταλληλότητα του υλικού και τη γενικότερη πορεία του προγράµµατος. Η Ε. σχολίασε πως το πρόγραµµα παρέµβασης βοήθησε πολύ την ίδια και τη µαθήτρια. Παράλληλα, πρότεινε να γίνουν κάποιες αλλαγές, όπως η χρήση περισσότερου οπτικού υλικού στο γραπτό κείµενο καθώς και στις ασκήσεις και η µείωση του κειµένου, ώστε να µπορεί η µαθήτρια να το κατανοεί µε λιγότερη βοήθεια και στήριξη από την Ε.Φ.1. Επίσης, σχετικά µε τις ασκήσεις συζητήθηκε πως θα ήταν καλύτερο να υπάρχουν λιγότερες ασκήσεις, οι οποίες να είναι επικεντρωµένες σε ένα µόνο γραµµατικό φαινόµενο. Με τις παραπάνω αλλαγές η Ε. έλπιζε πως η µαθήτρια θα γινόταν πιο αυτόνοµη, πως δε θα χρειαζόταν τη συνεχή παρουσία της Ε.Φ.1. και ταυτόχρονα, πως η ίδια θα µπορούσε να τη βοηθάει όταν απουσίαζε από την τάξη η Ε.Φ.1. Επίσης, σχετικά µε τις ασκήσεις η Ε. ανέφερε ότι πολλές φορές η ίδια και η µαθήτρια ένοιωθαν µπερδεµένες µε το πλήθος των διαφορετικών ασκήσεων (προσαρµοσµένες ασκήσεις και υπάρχουσες ασκήσεις του βιβλίου). Η αµηχανία και το άγχος προκλήθηκαν επειδή η µαθήτρια στην αρχή του προγράµµατος έκανε κάποιες ασκήσεις και από το βιβλίο και κάποιες προσαρµοσµένες ασκήσεις που της δίνονταν σε ξεχωριστό φύλλο. Αποφασίστηκε, λοιπόν στη συγκεκριµένη συνάντηση ότι το κείµενο και οι ασκήσεις (προσαρµοσµένες και υπάρχουσες) θα της δίνονται σε ξεχωριστό φύλλο. Η χρήση του βιβλίου θα περιοριζόταν στην αξιοποίηση των εικόνων, όταν για παράδειγµα η Ε. ζητούσε από τα παιδιά να κοιτάξουν την εικόνα που συνόδευε το κείµενο και να την περιγράψουν, προτού προβούν στην ανάγνωσή του κειµένου. 2 ος κύκλος Σχεδιασµός: Στο νέο υλικό τα κείµενα ήταν πιο µικρά και επίσης προστέθηκαν πολλές εικόνες που απεικόνιζαν το κείµενο, ώστε η µαθήτρια να κατανοεί πιο εύκολα το γραπτό κείµενο. Σχετικά µε τις ασκήσεις, οι ερωτήσεις κατανόησης γίνονταν σταδιακά πιο δύσκολες. Επίσης, στις ασκήσεις δόθηκε έµφαση σε λίγα και κύρια γραµµατικά φαινόµενα και στην καλλιέργεια της δηµιουργικής γραφής. Εφαρµογή και παρατήρηση: Η µαθήτρια κατανοούσε ευκολότερα αυτά που διάβαζε. Συνέχιζε ωστόσο, να παρουσιάζει δυσκολίες στην αποτύπωση των γραπτών της σκέψεων παρόλο που µπορούσε να τις εκφράσει προφορικά. Στη φάση της ανάλυσης του µαθήµατος, η κωφή µαθήτρια συνέχισε να δυσκολεύεται να συµµετέχει στις ερωτήσεις της Ε. που απευθύνονταν σε όλα τα παιδιά της τάξης, ωστόσο, σταδιακά άρχισε να σηκώνει το χέρι και να απαντά σε ερωτήσεις της Ε. Όσον αφορά στις ασκήσεις, η µαθήτρια κατάφερνε να τις συµπληρώνει δίχως να χρειάζεται συνεχή βοήθεια από την Ε.Φ.1 ή την Ε. και δίχως να φοβάται την πιθανότητα λάθους. Βέβαια, όταν δυσκολευόταν ζητούσε βοήθεια και έπειτα συνέχιζε. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 828

7 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Σε αυτόν τον κύκλο της έρευνας, η συµπεριφορά και η στάση της Ε. άλλαξε στη διάρκεια του µαθήµατος. Αλληλεπιδρούσε πιο συχνά και ενεργά µε τη µαθήτρια χωρίς να νοιώθει αµηχανία, άγχος και φόβο όπως δήλωσε πως ένοιωθε στην αρχή. Επίσης, προσπαθούσε να εντάξει τη µαθήτρια ενεργά στο µάθηµα µαζί µε τους συµµαθητές της και την ενθάρρυνε να απαντάει σε ερωτήσεις. Τέλος αναλάµβανε να εξηγήσει η ίδια τις ασκήσεις στη µαθήτρια. Συγκεκριµένα, της εξηγούσε τι πρέπει να κάνει και την βοηθούσε στη διάρκεια συµπλήρωσής τους όταν η µαθήτρια το ζητούσε. Επιπλέον, στη διάρκεια του β κύκλου, η Ε. έγινε πιο επικοινωνιακή. Μιλούσε µε έναν ρυθµό που βοηθούσε τη µαθήτρια να προσλάβει τις πληροφορίες πιο εύκολα µέσω της χειλεανάγνωσης, διατηρούσε συνεχή οπτική επαφή µαζί της και έκανε προσπάθεια να επαναλαµβάνει και να της γνωστοποιεί τον µαθητή ή τη µαθήτρια που µιλούσε. Αυτό το κατάφερνε µε το να δείχνει µε το χέρι ή µε το βλέµµα της το παιδί που µιλούσε και ταυτόχρονα να προφέρει το όνοµά του. Από την άλλη, η παρουσία της Ε.Φ.1 δίπλα στη µαθήτρια περιορίστηκε σταδιακά. Πιο συγκεκριµένα, η Ε.Φ.1 υποστήριζε τη µαθήτρια στην κατανόηση του γραπτού κειµένου και στη σύντοµη εξήγηση των οδηγιών των ασκήσεων. Έπειτα, η Ε. ασχολούνταν µαζί της, δηλαδή έκανε ερωτήσεις κατανόησης και την βοηθούσε στις ασκήσεις εάν ήταν απαραίτητο και η µαθήτρια το χρειαζόταν. Επιπλέον, η µαθήτρια δεχόταν υποστήριξη από την Ε.Φ.1 όταν η Ε. συζητούσε µε όλους τους µαθητές. Σε αυτή τη φάση η Ε.Φ.1 πλησίαζε τη µαθήτρια και της µετέφερε µε πιο απλά λόγια αυτά που συζητούσαν και την παρότρυνε να συµµετάσχει. Ο βαθµός υποστήριξης της Ε.Φ.1 προς τη µαθήτρια µειώνονταν σταδιακά, καθώς η µαθήτρια έκανε τις ασκήσεις µόνη της ή µε τη βοήθεια της Ε., η οποία έπαιρνε την πρωτοβουλία να ασχοληθεί µε την µαθήτριά της. Επίσης, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι όταν η Ε.Φ.1 δεν ήταν δίπλα στην κωφή µαθήτρια, βοηθούσε τους ακούοντες µαθητές ή στεκόταν µακριά από τη µαθήτρια, παρακολουθούσε τη ροή του µαθήµατος και παρέµβαινε όταν η κωφή µαθήτρια δεν καταλάβαινε αυτά που λέγονταν στην τάξη και χρειαζόταν διασαφηνίσεις. Αναστοχασµός: Η δεύτερη συνάντηση για αναστοχασµό του προγράµµατος έγινε µε την παρουσία της Σ.Σ., της Ε.Σ., της Ε. της τάξης και της Ε.Φ.1, στη διάρκεια της οποίας έγιναν διάφορες προτάσεις και παρατηρήσεις που βοήθησαν στον περαιτέρω σχεδιασµό του προγράµµατος. Πιο συγκεκριµένα, η Ε. ανέφερε ότι η µαθήτρια είχε σηµειώσει µεγάλη πρόοδο. Επίσης, η Ε. τόνισε πως το πρόγραµµα βοήθησε πολύ και την ίδια καθώς δεν ένοιωθε πλέον άβολα και αµήχανα µε τη µαθήτριά της και µπορούσε να τη βοηθά. Επίσης, πρόσθεσε πως ένιωθε πιο ικανή και πιο δυνατή να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της µαθήτριάς της. Αυτό όµως που δεν είχε επιτευχθεί ακόµα αφορούσε στο στόχο της δηµιουργικής γραφής, καθώς η µαθήτρια δεν µπορούσε να γράψει µόνη της µία ολοκληρωµένη πρόταση. Η Ε.Σ. στη συνέχεια πρότεινε πως θα ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για τη µαθήτρια να εξοικειωθεί µε το γραπτό κείµενο µέσα από την ανάγνωση απλών λογοτεχνικών βιβλίων στο σπίτι, τα οποία θα µπορούσε να τα διαβάζει µε τη βοήθεια της Ε.Φ.2. Στη συνέχεια, η 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 829

8 M. Νικολαραΐζη κ.ά. Σ.Σ. πρότεινε, πως η Ε.Φ.2 θα µπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση του κειµένου µέσα την παροχή πληροφοριών ή την αποκόµιση εµπειριών που θα σχετίζονταν µε το περιεχόµενο του κειµένου. Επίσης, στο πλαίσιο της συζήτησης συµφωνήθηκε από όλους να είναι πιο αισθητή και ενεργή η συµµετοχή της µαθήτριας κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του µαθήµατος µαζί µε τα ακούοντα παιδιά. Επιπλέον, προτάθηκε οι ερωτήσεις κατανόησης, που σχεδιάζονται για την κωφή µαθήτρια, να δίνονται σε όλα τα παιδιά ώστε η µαθήτρια να νοιώθει ότι δεν είναι αποκοµµένη από την τάξη και να συµµετέχει πιο ολοκληρωµένα στο µάθηµα. Τρίτος κύκλος Σχεδιασµός: Στον τρίτο κύκλο του προγράµµατος, το προσαρµοσµένο υλικό είχε µια πιο σταθερή και δοµηµένη µορφή. Το γραπτό κείµενο ήταν εµπλουτισµένο µε εικόνες και το κείµενο αυξάνονταν σταδιακά, µε βασική αρχή να γίνεται κατανοητό από τη µαθήτρια. Οι ερωτήσεις κατανόησης ήταν ποικίλων τύπων. Επίσης, υπήρχαν λίγες ασκήσεις γραµµατικής, σύνταξης και λεξιλογίου που συνδέονταν όσο ήταν δυνατό µε τον επιδιωκόµενο στόχο της δηµιουργικής γραφής. Εφαρµογή και παρατήρηση: Η µαθήτρια συµµετείχε πολύ ενεργά στη διάρκεια του µαθήµατος και η Ε. την παρότρυνε συνεχώς. Στην κατανόηση του µαθήµατος, η Ε. έγραφε τις ερωτήσεις κατανόησης στον πίνακα. Στην απάντησή τους συµµετείχαν ενεργά όλοι οι µαθητές όπως και η κωφή µαθήτρια, η οποία χαιρόταν ιδιαίτερα που συµµετείχε στην ίδια δραστηριότητα µε τους συµµαθητές της. Αυτή η ενέργεια της Ε. µε τις ερωτήσεις κατανόησης συνεχίστηκε γιατί παρατηρήσαµε ότι είχε θετικά αποτελέσµατα για την πρόοδο της µαθήτριας. Μάλιστα, οι απαντήσεις της µαθήτριας ήταν πλέον ολοκληρωµένες και ποτέ δεν απαντούσε µονολεκτικά. Στον τρίτο κύκλο σχεδιασµού έγινε φανερό ότι η Ε. άλλαξε σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούσε µε την κωφή µαθήτρια. Ένοιωθε ικανή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της µαθήτριας. Μάλιστα, η Ε. ανέφερε ότι ακόµα και όταν έλειπε η Ε.Φ.1 κατάφερνε να βοηθά τη µαθήτρια σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος και στην κατανόηση του κειµένου και στις ασκήσεις. Αναστοχασµός: Η τελευταία συνάντηση µεταξύ των µελών της οµάδας αξιολόγησης είχε σαν στόχο µια τελική αποτίµηση του υποστηρικτικού προγράµµατος. Η Σ.Σ. περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιµετώπισε στην αρχή προκειµένου να πείσει και να αποδείξει σε κάποιους υπεύθυνους ότι το πρόγραµµα παρέµβασης θα ενισχύσει την πρόσβαση της µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα χωρίς να προκαλέσει δυσκολίες στη λειτουργία της τάξης. Ευχαρίστησε όλα τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης για τη βοήθεια και τη συνεργασία τους και ανέδειξε ιδιαίτερα το σηµαντικό ρόλο της Ε. στην εφαρµογή του προγράµµατος. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 830

9 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα Η Ε.Σ. επιβράβευσε επίσης την Ε. σχολιάζοντας τη θετική της διάθεση για συνεργασία. Τόνισε όµως και τη σπουδαιότητα του συνεργατικού πνεύµατος που είχε αναπτυχθεί µεταξύ όλων των µελών της οµάδας που ήταν διατεθειµένα να διαθέτουν χρόνο για συναντήσεις και συζητήσεις. Οι αρχικές δυσκολίες στον καθορισµό των ρόλων των ρόλων της Ε. και της Ε.Φ.1 ξεπεράστηκε µέσα από την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάµεσα στην Ε. και την Ε.Φ.1. Επίσης, τονίστηκε ο πολύτιµος ρόλος της Ε.Φ.1 όσον αφορά στη στήριξη της µαθήτριας στην τάξη, της Ε.Φ.2, η οποία στήριξε το παιδί στο σπίτι και παρείχε πληροφορίες σε όλα τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης για τη µαθήτρια και την οικογένειά της και επίσης ο πολύτιµος ρόλος της συνεργασίας, της υπευθυνότητας και της συνέπειας των ΕΦς σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος. Στη συνέχεια της συζήτησης, η Ε. εξέφρασε τις δικές τις απόψεις για το πρόγραµµα. Ανέφερε ότι στην αρχή της σχολικής χρονιάς και προτού ξεκινήσει το υποστηρικτικό πρόγραµµα, η κωφή µαθήτρια δε συµµετείχε στις δραστηριότητες της τάξης µε τους συµµαθητές της και αντέγραφε όλες τις ασκήσεις από τη διπλανή της. Σταδιακά, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του προγράµµατος, η µαθήτρια άρχισε να αλλάζει συµπεριφορά και να προοδεύει µαθησιακά. Προσπαθούσε µόνη της να ανταποκρίνεται σε κάθε δραστηριότητα. ούλευε µόνη της και έδειχνε ότι µπορούσε να στηριχθεί στις δυνάµεις της. Η Ε. ευχαρίστησε την Ε.Σ. για τη θετική της διάθεση για στήριξη και συνεργασία. Αναφέρθηκε στη συνεργασία και στην επικοινωνία που είχε µε την Ε.Φ.1. Σχολίασε πως από την αρχή του προγράµµατος η συνεργασία τους ήταν καλή, αλλά στα πρώτα στάδια εφαρµογής του προγράµµατος αντιµετώπιζαν κάποιες δυσκολίες σχετικά µε τους ρόλους της κάθε µίας µέσα στην τάξη. Τα προβλήµατα όµως αυτά ξεπεράστηκαν σύντοµα και προς το τέλος του προγράµµατος ένιωθαν πως επικοινωνούσαν µε άνεση χωρίς να διαταράσσουν την οµαλή ροή του µαθήµατος και την προσοχή των παιδιών. Τις ίδιες πληροφορίες πρόσφερε και η Ε.Φ.1 και επιπλέον, αναφέρθηκε στις εµπειρίες που αποκόµισε από τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα. Χαρακτήρισε τον εαυτό της πολύ τυχερό που πριν ακόµα πάρει το πτυχίο της είχε την ευκαιρία να λειτουργήσει σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πλαίσιο, στήριξης της κωφής µαθήτριας και παράλληλης ύπαρξης δύο εκπαιδευτικών, και να δει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αυτό εµπερικλείει. Μετά από επτά µήνες εφαρµογής του εθελοντικού προγράµµατος υποστήριξης της κωφής µαθήτριας, όλα τα µέλη της οµάδας αξιολόγησης ήταν αρκετά ικανοποιηµένα σχετικά µε τους αρχικούς στόχους του προγράµµατος. Ενώ στην αρχή δυσκολευόταν πάρα πολύ να κατανοήσει ένα γραπτό κείµενο, η ικανότητά της στην κατανόηση βελτιώθηκε σηµαντικά. Συγκεκριµένα, µπορούσε να κατανοήσει ένα γραπτό κείµενο και να απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης ποικίλων τύπων µε την ελάχιστη βοήθεια, η οποία προσφερόταν όταν το κείµενο περιείχε άγνωστες λέξεις για την µαθήτρια ή µεγάλες προτάσεις. Επιπλέον, η δεξιότητα της δηµιουργικής γραφής είχε κατακτηθεί σε κάποιο βαθµό. Πιο αναλυτικά, ενώ στην αρχή του υποστηρικτικού προγράµµατος η µαθήτρια δεν µπορούσε να γράψει µία πρόταση µόνη της αλλά και ούτε να συµπληρώσει 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 831

10 M. Νικολαραΐζη κ.ά. µισοτελειωµένες προτάσεις, στο τέλος κατάφερνε να σχηµατίζει ολοκληρωµένες προτάσεις µε τη βοήθεια εικόνων. 4. Συζήτηση-Συµπεράσµατα Τα αποτελέσµατα της έρευνας µας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών προσαρµογών σύµφωνα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες και δυνατότητες των κωφών παιδιών, ως απαραίτητη συνθήκη για την πετυχηµένη πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα, όπως έχει ήδη τονιστεί (Antia, 1999 Jimenez-Sanchez & Antia, 1999 RNID, 2001). Πρόσφατα στην Ελλάδα σχεδιάστηκαν Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών (ΑΠΣ) για παιδιά µε προβλήµατα ακοής, τα οποία προσαρµόζουν τους στόχους και τις δραστηριότητες των ΑΠΣ της γενικής εκπαίδευσης µε βάση τις γλωσσικές ανάγκες των κωφών παιδιών (Λαµπροπούλου, Παντελιάδου & Μαρκάκης, 2004). Τα προγράµµατα αυτά δεν έχουν ακόµη εφαρµοστεί, ωστόσο µπορούν να αξιοποιηθούν από τον/την εκπαιδευτικό στο σχεδιασµό του εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος (ΕΕΠ), ώστε να ενισχύουν την πρόσβαση του παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα (Νικολαραΐζη, υπό έκδοση). Είναι σηµαντικό να τονιστεί πως η αποτελεσµατικότητα των παραπάνω προσαρµογών στην έρευνά µας, ήταν απόρροια του συνεργατικού πνεύµατος όλων των µελών της οµάδας αξιολόγησης και ειδικότερα της Ε. και της Ε.Φ.1. Η Ε. και η Ε.Φ.1 είχαν πολύ καλή επικοινωνία µεταξύ τους στη διάρκεια του µαθήµατος. Τα συνεργατικά µοντέλα διδασκαλίας έχουν αναδειχθεί ως ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στην εκπαίδευση παιδιών όλων των παιδιών συµπεριλαµβανοµένων των κωφών παιδιών (Jimenez-Sanchez & Antia, 1999). Βέβαια, σε προηγούµενες έρευνες έχουν αναφερθεί οι δυσκολίες που συχνά εντοπίζονται στη συνεργασία ανάµεσα σε γενικούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς (Antia, Stinson & Gaustad, 2002) καθώς και στην απροθυµία των γενικών εκπαιδευτικών να αποδεχτούν την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών προσαρµογών (Molto, 2003). Ωστόσο, στη δική µας έρευνα, το συνεργατικό πνεύµα ανάµεσα στην Ε. και στην Ε.Φ.1, η οποία βέβαια ήταν µελλοντική ειδική παιδαγωγός κατά την εκπόνηση του προγράµµατος, έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της πρόσβασης της µαθήτριας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Μία πιθανή ερµηνεία για την πετυχηµένη συνεργασία µπορεί να συνδέεται µε το γεγονός ότι η αφορµή και η έναρξη του προγράµµατος βασίστηκε στην επιθυµία της ίδιας της Ε. για παροχή στήριξης και βοήθειας. Επίσης, ένας δεύτερος παράγοντας που µπορεί να ευνόησε τη συνεργασία ανάµεσα στην Ε. και στην Ε.Φ.1 συνδέεται µε τη µεθοδολογία του προγράµµατος, την έρευνα δράση, η οποία ενισχύει και προάγει τη συνεργασία και την εµπλοκή όλων των µελών της οµάδας αξιολόγησης σε διάφορες φάσεις της πορείας του προγράµµατος (Elliot, 1991 Kemmis & McTaggart, 1988). Συµπερασµατικά, τα ευρήµατα της έρευνάς µας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα των προσαρµογών του αναλυτικού προγράµµατος ανάλογα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες των κωφών παιδιών και το σηµαντικό ρόλο της συνεργασίας των εκπαιδευτικών στην πρόσβαση του κωφού µαθητή στο γενικό αναλυτικό πρόγραµµα. Ωστόσο, η έρευνά µας αφορούσε µόνο σε µία τάξη και ένα παιδί. Αναγνωρίζοντας τον πολύτιµο ρόλο της 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 832

11 Κωφό Παιδί και Αναλυτικό Πρόγραµµα έρευνας δράσης στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, είναι σηµαντικό να διεξαχθούν περισσότερες έρευνες που θα αξιοποιήσουν αυτή τη µέθοδο και θα αναδείξουν το ρόλο της στη δραστηριοποίηση των γενικών εκπαιδευτικών, στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ γενικών και ειδικών εκπαιδευτικών και στην πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Antia, S. (1999). The roles of special educators and classroom teachers in an inclusive school. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,4, Antia, S., Stinson, M. & Gaustad M. (2002). Developing membership in the education of Deaf and Hard-of-Hearing students in inclusive settings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,7, Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Έκφραση. Conway, L. (1990). Issues relating to classroom management. In M. Ross, Hearingimpaired children in the mainstream. Parkton, Maryland: York Press. Elliot, J. (1992). Action research for educational change. Bristol, PA: Open University Press. Goldin-Meadow, S., & Mayberry, R. (2001). How do profoundly deaf children learn to read?. Learning Disabilities Research and Practice, 16, Hitchcock, G & Hughes, D. (1995). Research and the teacher. A qualitative introduction to school- based research. London: Routledge. Hyde, M., & Power, D. (2004). Inclusion of deaf students: An examination of definitions of inclusion in relation to findings of a recent Australian study of deaf students in regular classes. Deafness and Education International, 6, Jimenez-Sanchez, C. & Antia, S. (1999). Team-teaching in an integrated classroom: Perceptions of deaf and hearing teachers. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,4, Kemmis, S. & McTaggart, R. (1988). The action research planner (3 rd ed). Victoria, Australia: Deahin University. Λαµπροπούλου, Β. (1997). Οι απόψεις και οι εµπειρίες των κωφών µαθητών από τη φοίτησή τους σε σχολεία Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 93, Lampropoulou, V., & Padeliadu, S. (1997). Teachers of the deaf as compared with other groups of teachers. American Annals of the Deaf, 142, Λαµπροπούλου, Β., Παντελιάδου, Σ. & Μαρκάκης, Ε. (2005). Χαρτογράφησηαναλυτικά προγράµµατα Eιδικής Αγωγής: άργησαν µια µέρα. Αρέθας, 3, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 833

12 M. Νικολαραΐζη κ.ά. Leigh, I. (1999). Inclusive education and personal development. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 3, Luetke-Stahlman, B. & Luckner, J. (1991). Effectively educating students with hearing impairments. White Plains, NY: Longman. Marschark, M., Lang, H., & Albertini, J. (2002). Educating deaf children: From research to practice. New York: Oxford University Press. Molto, M. (2003). Mainstream teachers acceptance of instructional adaptations in Spain. European Journal of Special Needs Education,3, Moores, D.F. (1996). Educating the deaf: Psychology, principles and practices. Boston: Houghton Mifflin. Νικολαραΐζη, Μ. (υπό έκδοση) Ο ρόλος της αξιολόγησης στη πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραµµα. Στο.Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκης, & Ε. Καβαλάρη (Επ.), Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. RNID, (2001). Promoting access to the curriculum for deaf pupils. London: RNID. Stinson, M. & Antia, S. (1999). Considerations in educating Deaf and Hard-of-Hearing students in inclusive settings. Journal of Deaf Studies and Deaf Education,4, Stinson, M., Whitmire, K., & Kluwin, T. (1996). Self-Perceptions of social relationships in hearing-impaired adolescents. Journal of Educational Psychology, 88, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 834

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του µαθήµατος Βασικοί στόχοι του µαθήµατος είναι ο φοιτητής:

Στόχοι του µαθήµατος Βασικοί στόχοι του µαθήµατος είναι ο φοιτητής: Κωδικός Μαθήµατος Τίτλος Μαθήµατος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUC-627DL Αισθητηριακές ιαταραχές: 9 Κώφωση-απώλεια ακοής, τύφλωση-απώλεια όρασης Τµήµα Εξάµηνο Προαπαιτούµενα Παιδαγωγικών Σπουδών Μορφές Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"

ΠΡΑΞΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης

Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Οδηγίες διδασκαλίας για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο Λύκειο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εξορθολογισμού της διδακτέας ύλης Βενετία Μπαλτά Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Στόχοι της εισήγησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις κατά την ένταξή τους

Προκλήσεις κατά την ένταξή τους Προκλήσεις κατά την ένταξή τους Από τη Χρυσάνθη Σταύρου Β.Δ.Σχολής Κωφών Συντονίστρια Προγράμματος Στήριξης Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Εκπαίδευση Εισαγωγή Βαρήκοα παιδιά, παιδιά μα κοχλιακά εμφυτεύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση Διδακτικού Έργου (Γλώσσα)

Τριμηνιαία Έκθεση Διδακτικού Έργου (Γλώσσα) Τριμηνιαία Έκθεση Διδακτικού Έργου (Γλώσσα) Σχολείο: Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού. Μάθημα που δίδαξε ΓΛΩΣΣΑ Μήνες: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ Ι. Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών/Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΔ) (παραλείπεται

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων μαθητών σε ειδικά σχολεία και σχολεία γενικής εκπαίδευσης

Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων μαθητών σε ειδικά σχολεία και σχολεία γενικής εκπαίδευσης Αντιγόνη ΒΑΚΡΟΥ Ιωάννης ΔΗΜΑΚΟΣ Απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων μαθητών σε ειδικά σχολεία και σχολεία γενικής εκπαίδευσης O Ι ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΠΡΑΞΗ: "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ/ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Y404. ΔΙΜΕΠΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΤΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΜ: 3734 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: μελέτη περίπτωσης Σωτηρία Τζιβινίκου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ-Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται με την αναγνωστική ικανότητα καθώς και με τις ικανότητες του γραμματισμού. Έτσι, οι μαθητές με αναπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών. Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο «Ιαματική» 13 Ιουνίου 2016 o Επαρχία Λεμεσού, κοινοτικά όρια Επταγώνειας o Ενιαίο Ολοήμερο Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις. Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η αξιολόγηση του μαθητή: προβλήματα και σύγχρονες τάσεις Νίκος Χανιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Από την αρχή της καταγωγής στην αρχή της επίδοσης Δάσκαλος: -Για να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΙΔΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ/ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αφήστε το γόνο να γίνει γονιός» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γνωστικό/- ά αντικείμενο/- α της Διδακτικής Πρακτικής: 1. Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα

Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα Παυλίνα Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου Μαριάννα Φωκαΐδου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ THΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Χρύσω Στυλιανού

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ THΣ ΕΝΤΑΞΗΣ. Χρύσω Στυλιανού ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ THΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Παρουσίαση Χρύσω Στυλιανού Τέως Διευθύντρια Σχολής Κωφών ΕΝΤΑΞΗ: Συνεκπαίδευση με Ακούοντα Παιδιά Η.Β. OΡΟΛΟΓΙΑ: Η.Π.Α. Σ.Χ. Ενσωμάτωση Integration Ένταξη Μainstreaming Inclusion

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012. Απολογιστική Έκθεση ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ για τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία ΕΑΕΠ του νομού Αττικής Περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2012 Απολογιστική Έκθεση Α. Γενικά στοιχεία Στο πλαίσιο της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προσαρμογή δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Στόχοι της εισήγησης Να παρουσιαστούν οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία

Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία Τομέας Επιμόρφωσης, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Εργαλείο Αναστοχασμού Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών μετά από διδασκαλία Ονοματεπώνυμο Νεοεισερχόμενου: Ονοματεπώνυμο Νεοεισερχόμενου: Μάθημα: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 26 /01/2013 Τσαρούχα Βικτωρία ΠΕ 06 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προγραµµατισµός και διεξαγωγή έρευνας 30% Περιεχόµενο ερευνητικής έκθεσης 30% Γλώσσα,

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές:

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές: Δοµή της παρουσίασης Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές: http://www.keda.uoa.gr/ed_material.html http://eppas.web.auth.gr/didaktiko/didaktiko.html

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνίες ΠΑ 2015-2016 Ημερομηνίες ΠΑ Έργο 15-18/3/2016 & 21-24/3/2016 Παρακολούθηση προγράμματος Νηπιαγωγείου 28/3-1/4/2015 & 4-8/3/2015 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ CREATIVE PRIMARY SCHOOL PARTNERSHIPS WITH VISUAL ARTISTS (CREARTE) ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Απρίλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1ος:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1ος: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΧΟΣ 1 ος : Η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με έμφαση στην εφαρμογή, κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας (προγραμματισμός, διδασκαλία, αξιολόγηση), των Αναδομημένων Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΡΑΣΗΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Β ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Tουρκοκυπριακή συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014. Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014. Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Διαγωνισμός «Μαθητές στην Έρευνα-ΜΕΡΑ 2013-2014 Έλενα Πουλλή Επιστημονικός Λειτουργός Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Πλάνο Παρουσίασης 1. Χρονοδιάγραμμα 2. Ερευνητική Εργασία Έντυπο Υποβολής 3. Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το οργανόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 3 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 4 ο Εργαστήριο (4 τμήματα)

2 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 3 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) 4 ο Εργαστήριο (4 τμήματα) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ E Εξάμηνο 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το οργανόγραμμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020

Κομβικών Δεξιοτήτων. Αξιολόγηση. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού #ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων Ενίσχυση των κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ ςτη Σχολική Μονάδα Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα