έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής"

Transcript

1 έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 19/ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.Α. Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος Αθήνα, Απρίλιος 2002

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικά Περιγραφή της απόσχισης Delta Singular Γενικές πληροφορίες Σύντοµο ιστορικό Αντικείµενο εργασιών Περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρίας- Πάγια περιουσιακά στοιχεία Ασφαλιστήρια συµβόλαια Οργανόγραµµα Μετοχική σύνθεση ιοίκηση ιεύθυνση - Προσωπικό Συµµετοχές των µελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στο.σ. άλλων εταιριών Επενδύσεις Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας Εξέλιξη εργασιών-αποτελεσµάτων της εταιρίας Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας Ενοποιηµένα αποτελέσµατα Ενοποιηµένος ισολογισµός Περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις Σεπτεµβρίου Οικονοµικά στοιχεία Σεπτεµβρίου 2001 Εταιρίας Ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία Σεπτεµβρίου Λογιστική κατάσταση της 31/12/ Λογιστική κατάσταση της 31/12/2001 της Delta Singular Ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση της 31/12/2001 της Delta Singular Θυγατρικές και Συγγενείς εταιρίες του Οµίλου Delta Singular Προβλέψεις αποτελεσµάτων Προβλέψεις αποτελεσµάτων της Delta Singular Προβλέψεις ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της Delta Singular Μακροχρόνιοι στόχοι και προοπτικές Επενδυτική πολιτική Μακροχρόνιοι στόχοι και προοπτικές της Delta Singular Μακροχρόνιοι στόχοι και προοπτικές του Οµίλου Delta Singular Επενδυτική πολιτική της Delta Singular Μερισµατική πολιτική Singular Software Γενικές πληροφορίες-ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών Γενικά Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας Έρευνα & Ανάπτυξη (Research & Development) Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας (Σ..Π.) Συµβάσεις Συνεργασίες ίκτυο πωλήσεων ιανοµής Περιουσιακή διάρθρωση της εταιρίας- Πάγια περιουσιακά στοιχεία Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Οργανόγραµµα Μετοχική Σύνθεση ιοίκηση ιεύθυνση Προσωπικό Συµµετοχές των µελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στο.σ. άλλων εταιριών Επενδύσεις Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας Ενοποιηµένα απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας

3 4.13 Περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις Σεπτεµβρίου Οικονοµικά στοιχεία Εταιρίας Ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία Σεπτεβρίου Οικονοµικά στοιχεία της 30/9/2001 πριν και µετά την αποδοχή του κλάδου προϊόντων Θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες της Singular Software Εκτίµηση αποτελεσµάτων χρήσης 1/7/ /12/2001 και προβλέψεις αποτελεσµάτων χρήσης 1/1-31/12/ Εκτίµηση αποτελεσµάτων χρήσης 1/7/ /12/2001 και προβλέψεις αποτελεσµάτων χρήσης 1/1-31/12/2002 της Singular Software Εκτίµηση ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης 1/7/ /12/2001 και προβλέψεις ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης 1/1-31/12/2002 της Singular Software Μακροχρόνιοι στόχοι και προοπτικές Επενδυτική πολιτική Μακροχρόνιοι στόχοι και προοπτικές Επενδυτική πολιτική Παράρτηµα Α Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων της Delta Singular πριν και µετά την απόσχιση του κλάδου Παραγωγής προϊόντων λογισµικού 5.2 Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων της Singular Software πριν και µετά την αποδοχή του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού 6. Παράρτηµα Β Λογιστική κατάσταση 31/12/2001 Delta Singular 6.2 Ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση 31/12/2001 Delta Singular 6.3 Λογιστική κατάσταση Σεπτεµβρίου 2001 Delta Singular 6.4 Ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση Σεπτεµβρίου 2001 Delta Singular 6.5 Ισολογισµοί Delta Singular (πρώην Singular) χρήσεων 1995/ / Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί Delta Singular (πρώην Singular) χρήσεων 1995/ / Ισολογισµός Σεπτεµβρίου 2001 Singular International (νυν Singular Software) 6.8 Ενοποιηµένος ισολογισµός Σεπτεµβρίου 2001 Singular International (νυν Singular Software) 6.9 Ισολογισµοί Singular International (νυν Singular Software) χρήσεων 1997/ / Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί Singular International (νυν Singular Software) χρήσεων 1998/ /2000 3

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Από τις αρχές του 2001 ενόψει της επικείµενης συγχώνευσης των Delta Πληροφορική ΑΒΕΕΠ και Singular A.E., ξεκίνησε ο ανασχεδιασµός της οργάνωσης και λειτουργίας της µητρικής εταιρίας και των εταιριών του οµίλου µε βάση τους τρεις τοµείς δραστηριοποίησης της µητρικής: Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Outsourcing Services), Ολοκλήρωση Πληροφοριακών Συστηµάτων (Systems Integration) και Παραγωγή και ιάθεση Λογισµικού (Software Vendor). Η οργανωτική αναδιάρθρωση των εταιριών του οµίλου, που σκοπό είχε την αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του βασίστηκε στα σηµεία διαφοροποίησης αλλά και συνεργιών µεταξύ των τριών προαναφερθέντων τοµέων. Οι τοµείς Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής και Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων έχουν ως κύριο αντικείµενο εργασιών και πηγή εσόδων τις υπηρεσίες ολοκληρωµένων λύσεων και υπηρεσίες outsourcing αντίστοιχα, τρόπο διάθεσης άµεσο (απευθείας διάθεση) και τοµέα αγοράς τις µεγάλες επιχειρήσεις Ιδιωτικού και ηµόσιου Τοµέα καθώς και τις τράπεζες. Ο τοµέας της Παραγωγής και ιάθεσης Λογισµικού παρουσιάζει σηµεία διαφοροποίησης από τους άλλους δύο τοµείς που συνοψίζονται στα εξής: - αντικείµενο εργασιών = η σχεδίαση και ανάπτυξη λογισµικού - πηγή εσόδου = οι άδειες χρήσεις - µέσο / τρόπος πώλησης = δίκτυο µεταπωλητών - τοµέας αγοράς = µικροµεσαίες επιχειρήσεις Τα ανωτέρω σηµεία διαφοροποίησης του τοµέα Παραγωγής και ιάθεσης Λογισµικού οδηγούν σε µοντέλα οργάνωσης, διοίκησης και προώθησης εντελώς διαφορετικά από αυτά των δύο άλλων τοµέων µε αποτέλεσµα να καθιστούν αναγκαία τη αυθύπαρκτη λειτουργία του. Την ανάγκη λοιπόν για τον «φυσικό» διαχωρισµό του «παραδοσιακού» τοµέα προϊόντων της Singular A.E κάλυψε η Singular Software A.E. (πρώην Singular International A.E.). Η Singular Software A.E., θυγατρική της έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής, είχε ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και διάθεση λογισµικού (σε µικρότερη κλίµακα στη Βόρεια Ελλάδα) και διέθετε την οργανωτική, παραγωγική αλλά και αυτήν της προώθησης και διάθεσης προϊόντων λογισµικού δοµή. Έτσι, τον Ιούλιο του 2001, στα πλαίσια δηµιουργίας ξεχωριστών επιχειρηµατικών µονάδων εντός του οµίλου Delta Singular, η Γενική Συνέλευση της έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής (εφεξής «Delta Singular» ή «η Εταιρία») αποφάσισε µεταξύ άλλων την απόσχιση του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού και την εισφορά του στη θυγατρική εταιρία Singular Software (πρώην Singular International). Επίσης, προκειµένου να εφαρµοστεί ο γενικός σχεδιασµός της Εταιρίας, αποφασίστηκε η απόκτηση του µειοψηφικού πακέτου (13,8%) των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας Singular Software. Η απόσχιση, εισφορά και απορρόφηση του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Η αποσχισθείσα δραστηριότητα άνηκε στην επιχειρηµατική µονάδα Software Products της Delta Singular και αφορά στην ανάπτυξη και εµπορία τυποποιηµένων προγραµµάτων λογισµικού (software) που απευθύνονται σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων, όσον αφορά στο µέγεθος (µικρές / µεσαίες), τον κλάδο δραστηριοποίησης (εµπορικές / βιοµηχανικές / παροχής υπηρεσιών), και τον τοµέα (επιχειρήσεις ιδιωτικού / δηµοσίου τοµέα), αλλά και σε ελεύθερους επαγγελµατίες. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης η Delta Singular ασκεί µόνο τις δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (IT Outsourcing Services) και παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής (Systems Integrator). Οι σχετικές µε τον κλάδο παραγωγής προϊόντων λογισµικού δραστηριότητες ασκούνται από τη Singular Software. Η λογιστική καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόµενου κλάδου προϊόντων λογισµικού της Delta Singular προσδιορίστηκε στο ποσό των δρχ. που αποτελείται από τη διαφορά µεταξύ της αξίας του ενεργητικού που ανήλθε σε δρχ. και της αξίας του 4

5 παθητικού που ανήλθε σε δρχ. την 30/9/2001. Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας Singular Software αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. που αποτελεί το εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο σύµφωνα µε τον συνταχθέντα ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30/9/2001. Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει στην από 30/9/2001 λογιστική κατάσταση του παραµένοντος κλάδου ο λογαριασµός «συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» της Delta Singular αυξάνεται µε το ποσό των δρχ που αφορά στο ποσό της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Singular Software. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τα οικονοµικά στοιχεία της Delta Singular πριν και µετά την απόσχιση του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού σηµειώνονται τα εξής: - σύµφωνα µε την αρχική λογιστική κατάσταση της 30/9/2001 το σύνολο ενεργητικού ανήλθε σε εκατ. δρχ. και αναλύεται σε σύνολο παγίου ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. και σε σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο παγίου ενεργητικού περιλαµβάνει έξοδα εγκατάστασης αναπόσβεστης αξίας 515 εκατ. δρχ., ασώµατα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας εκατ. δρχ., ενσώµατα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας εκατ. δρχ. και συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ύψους εκατ. δρχ. Από το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ποσό εκατ. δρχ. αφορά σε υπόλοιπα πελατών και επιταγών εισπρακτέων και ποσό εκατ. δρχ. αφορά σε χρεόγραφα. Ποσό 992 εκατ. δρχ. αφορά σε µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Επίσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε και περιλαµβάνει µετοχικό κεφάλαιο ύψους εκατ. δρχ., διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ύψους εκατ. δρχ., διαφορές αναπροσαρµογών και επιχορηγήσεις επενδύσεων ύψους 348 εκατ. δρχ., αποθεµατικά ύψους εκατ. δρχ. και αποτελέσµατα εις νέον ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων ανήλθε σε εκατ. δρχ. και το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων σε εκατ. δρχ, εκ των οποίων το µεγαλύτερο µέρος αφορά σε υπόλοιπο βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους εκατ. δρχ. και σε υπόλοιπο προµηθευτών και γραµµατίων πληρωτέων ύψους εκατ. δρχ. - σύµφωνα µε τη λογιστική κατάσταση του αποσχιζόµενου κλάδου την 30/9/2001, το σύνολο ενεργητικού ανήλθε σε εκατ. δρχ. και αναλύεται σε σύνολο παγίου ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. και σε σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο παγίου ενεργητικού του αποσχιζόµενου κλάδου περιλαµβάνει κυρίως ασώµατα πάγια αναπόσβεστης αξίας εκατ. δρχ., τα οποία αφορούν σε αναπόσβεστα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης νέων εφαρµογών λογισµικού, αναπόσβεστες παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και σε αναπόσβεστα λοιπά ασώµατα πάγια έξοδα εγκατάστασης προγραµµάτων Η/Υ. Το σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαµβάνει κυρίως απαιτήσεις από πελάτες του κλάδου προϊόντων ύψους εκατ. δρχ. και υπόλοιπα λογαριασµών όψεως ύψους εκατ. δρχ. Ποσό 4 εκατ. δρχ. αφορά σε µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Η λογιστική καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόµενου κλάδου προϊόντων προσδιορίστηκε σε εκατ. δρχ. Το σύνολο των υποχρεώσεων του αποσχιζόµενου κλάδου ανήλθε σε 347 εκατ. δρχ. και αναλύεται σε υπόλοιπο προµηθευτών ύψους 345 εκατ. δρχ. και σε υπόλοιπο υποχρεώσεων προς διάφορους πιστωτές ύψους 2 εκατ. δρχ. Σε ότι αφορά τα οικονοµικά στοιχεία της Singular Software πριν και µετά την αποδοχή του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού σηµειώνονται τα εξής: - σύµφωνα µε τη λογιστική κατάσταση της εταιρίας της 30/9/2001 πριν την αποδοχή του κλάδου προϊόντων το σύνολο ενεργητικού ανήρχοντο σε εκατ. δρχ. και περιλαµβάνει σύνολο παγίου ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. και σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο παγίου ενεργητικού περιλαµβάνει έξοδα εγκατάστασης αναπόσβεστης αξίας 101 εκατ. δρχ., ασώµατα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας 756 εκατ. δρχ., ενσώµατα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας 176 εκατ. δρχ. και συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαµβάνει κυρίως αποθέµατα ύψους 245 εκατ. δρχ, υπόλοιπα πελατών, γραµµατίων και επιταγών εισπρακτέων και σε καθυστέρηση ύψους εκατ. δρχ. και λοιπές απαιτήσεις ύψους 483 εκατ. δρχ. Ποσό 47 εκατ. δρχ. αφορά σε µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων την 30/9/2001 πριν την αποδοχή του κλάδου προϊόντων ανήλθε σε εκατ. δρχ. και περιλαµβάνει κυρίως µετοχικό κεφάλαιο ύψους εκατ. δρχ., αποθεµατικά ύψους 187 εκατ. δρχ., υπόλοιπο κερδών χρήσεων ύψους 261 εκατ. δρχ. και ζηµίες περιόδου 1/7/ /9/2001ύψους 740 εκατ. δρχ. Το υπόλοιπο 5

6 των υποχρεώσεων ανήλθε σε εκατ. δρχ. και περιλαµβάνει κυρίως υπόλοιπο βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους εκατ. δρχ., υπόλοιπο προµηθευτών ύψους 287 εκατ. δρχ. και υπόλοιπο πιστωτών διάφορων ύψους 281 εκατ. δρχ. - σύµφωνα µε τη λογιστική κατάσταση της εταιρίας της 30/9/2001 µετά την αποδοχή του κλάδου προϊόντων το σύνολο ενεργητικού ανήλθε σε εκατ. δρχ. και περιλαµβάνει σύνολο παγίου ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. και σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο παγίου ενεργητικού περιλαµβάνει έξοδα εγκατάστασης αναπόσβεστης αξίας 139 εκατ. δρχ., ασώµατα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας εκατ. δρχ., ενσώµατα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας 316 εκατ. δρχ. και συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαµβάνει κυρίως αποθέµατα ύψους 467 εκατ. δρχ, υπόλοιπα πελατών, γραµµατίων και επιταγών εισπρακτέων και σε καθυστέρηση ύψους εκατ. δρχ., λοιπές απαιτήσεις ύψους 483 εκατ. δρχ. και διαθέσιµα ύψους εκατ. δρχ. Ποσό 51 εκατ. δρχ. αφορά σε µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε εκατ. δρχ., εκ των οποίων ποσό εκατ. δρχ. αφορά σε µετοχικό κεφάλαιο, ποσό ύψους 2 εκατ δρχ. αφορά σε διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, ποσό ύψους 74 εκατ. δρχ. διαφορές αναπροσαρµογών και επιχορηγήσεις επενδύσεων, ποσό ύψους 261 εκατ. δρχ υπόλοιπο κερδών χρήσεων και ποσό ύψους 740 εκατ. δρχ ζηµίες περιόδου 1/7/ /9/2001. Το σύνολο των υποχρεώσεων την 30/9/2001, µετά την αποδοχή του κλάδου προϊόντων, ανήλθε σε εκατ. δρχ. και περιλαµβάνει κυρίως υπόλοιπο βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους εκατ. δρχ., υπόλοιπο προµηθευτών ύψους 632 εκατ. δρχ. και υπόλοιπο πιστωτών διάφορων ύψους 283 εκατ. δρχ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία του αποσχιζόµενου κλάδου βλέπε σχετικά κεφ. 3, Περιγραφή της Απόσχισης. Η συµβολή του αποσχισθέντος κλάδου παραγωγής τυποποιηµένου λογισµικού στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της Εταιρίας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: Κύκλος εργασιών ανά επιχειρηµατική µονάδα (σε εκατ. δρχ.) 31/12/2001 % 31/12/2000 % Ανάπτυξη και εµπορία τυποποιηµένων προγραµµάτων λογισµικού* ,0% ,3% Ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφορικής ,0% ,1% Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ,0% ,6% Σύνολο ,0% ,0% Κερδοφορία ανά επιχειρηµατική µονάδα (σε εκατ. δρχ.) 31/12/2001 % 31/12/2000 % Ανάπτυξη και εµπορία τυποποιηµένων προγραµµάτων λογισµικού* 390 5,4% ,7% Ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφορικής 504 7,0% ,4% Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ,6% ,9% Σύνολο ,0% ,0% *αποσχισθείς κλάδος Σηµείωση: τα ανωτέρω οικονοµικά στοιχεία αποτελούν ανάλυση ανά δραστηριότητα του κύκλου εργασιών και των κερδών πριν από φόρους που προκύπτουν για τις περιόδους 01/01/01-31/12/01 και 01/01/00-31/12/00 από τις proforma οικονοµικές καταστάσεις που έχει καταρτίσει η Εταιρία. Στις καταστάσεις αυτές ενοποιούνται εξωλογιστικά οι συγχωνευθείσες εταιρίες SINGULAR AE και ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕEΠ (βλ. σχετικά κεφ του παρόντος). 6

7 Τέλος, όσον αφορά την ποσοτική επίδραση της απόσχισης του κλάδου τυποποιηµένου λογισµικού στα αποτελέσµατα της Εταιρίας και κατ επέκταση στη διανοµή µερισµάτων την πρώτη µετά την ολοκλήρωση της απόσχισης χρήση (2002) θα πρέπει να σηµειωθούν τα εξής: τα προβλεπόµενα κέρδη προ φόρων της Singular Software εκτιµώνται σε χιλ. ή 810 εκατ. δρχ. (βλ. σχετικά κεφ ). Η Εταιρία εκτιµά ότι περίπου τα δύο τρίτα (2/3) των ανωτέρω κερδών ( χιλ ή 540 εκατ. δρχ.) αντιπροσωπεύουν κέρδη της αποσχισθείσας δραστηριότητας. Αφού ληφθούν υπόψη οι φόροι χρήσης, το ποσό µερισµάτων που αντιστοιχεί στην αποσχισθείσα δραστηριότητα (εφαρµόζοντας συντελεστή 35% επί των κερδών) ανέρχεται σε 361 χιλ. (123 εκατ. περίπου), τα οποία θα διανεµηθούν στους µετόχους µε ένα χρόνο υστέρηση λόγω της απόσχισης του κλάδου. Ωστόσο, για το 2002 η Εταιρία προτίθεται να διανείµει µέρισµα µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο 35% των κερδών της µετά από φόρους, το οποίο εκτιµά ότι θα υπερκαλύψει το ανωτέρω ποσό. 7

8 1. ΓΕΝΙΚΑ Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά µε την απόσχιση του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού (κλάδου προϊόντων) της εταιρίας έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής (εφεξής «Delta Singular» ή «η Εταιρία») και την εισφορά αυτού στην Singular Software Ανώνυµο Εταιρία Μηχανογραφικών Εφαρµογών (πρώην Singular International Ανώνυµο Εταιρία Μηχανογραφικών Εφαρµογών - εφεξής «Singular Software»). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αρ. 19/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το Πληροφοριακό Σηµείωµα αφορά την περίπτωση ΣΤ (απόσχιση κλάδου εταιρίας της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και ο οποίος αντιπροσωπεύει το 25% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της κατά την τελευταία απολογιστική χρήση) της ανωτέρω απόφασης. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αναφέρονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες: στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αλεξάνδρας 29, Αθήνα, τηλ ,αρµόδιοι οι κ.κ. Μανώλης Παπαγιαννάκης Υπεύθυνος Μετόχων, κα Τασία Παπαβασιλείου Οικονοµική Αναλύτρια, στα γραφεία της Αlpha Finance, Mέρλιν 5, Αθήνα, τηλ , υπεύθυνη η κα Φωτεινή Νικολάου. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ.: κ. Ανδρέας ρυµιώτης, Πρόεδρος, Ηλία Ρογκάκου 17, τηλ κ. Αντώνης Κυριαζής, ιευθύνων Σύµβουλος, Λ. Αλεξάνδρας 29, τηλ και κα Γεωργία Τσανάκα, ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών, Λ. Αλεξάνδρας 29, τηλ

9 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που συγκλήθηκε την 18/12/2001, αποδεχόµενη τη σχετική εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφάσισε µεταξύ άλλων την απόσχιση του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού (κλάδου προϊόντων) και την εισφορά του στη θυγατρική εταιρία Singular Software (πρώην Singular International). Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση συµµετείχαν µέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 68,06% των µετόχων της Εταιρίας. Η απόσχιση, εισφορά και απορρόφηση του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Ο ισολογισµός µετασχηµατισµού του εισφερόµενου κλάδου είναι αυτός της 30/9/2001 που παρατίθεται στο Παράρτηµα του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος και περιλαµβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αφορούν στον αποσχιζόµενο κλάδο. Για την πραγµατοποίηση της εισφοράς του κλάδου προϊόντων έγινε ο κατά Ν.2166/93 έλεγχος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόµενου κλάδου της Εταιρίας από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Νικόλαο. Γεωργιάδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), ο οποίος, µε βάση τον προαναφερθέντα ισολογισµό µετασχηµατισµού συνέταξε τη σχετική έκθεση που προβλέπει ο νόµος. Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της έκθεσης είναι τα εξής: Α) Η εταιρία έλτα Singular A.E. έχει τις προϋποθέσεις µε βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993 να εισφέρει έναν ή περισσότερους κλάδους σε λειτουργούσα ανώνυµη εταιρία αφού: (α) τηρεί λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.. 186/92) (β) έχει συντάξει Ισολογισµό σε µία τουλάχιστον χρήση (γ) η λογιστική κατάσταση της 30/9/2001 έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρίας έλτα Singular A.E. (δ) η εισφορά του κλάδου γίνεται σε λειτουργούσα ανώνυµη εταιρία. Η εταιρία που λαµβάνει τον κλάδο συνεστήθη το 1998 (ΦΕΚ 2119/ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) µε την επωνυµία Singular Βορείου Ελλάδος Ανώνυµος Εταιρία Μηχανογραφικών Εφαρµογών και Αριθµό Μητρώου 17624/62/Β/88/144 (ΦΕΚ 2968/ ). Β) Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου προϊόντων της εταιρίας έλτα Singular A.E. έχει συνολικά ως εξής: Λογιστική Αξία (σε δρχ.) Γενικό Σύνολο Ενεργητικού Μείον: Προβλέψεις Υποχρεώσεις ιαφορά Η ανωτέρω διαφορά αναλύεται σε: (σε δρχ.) (σε δρχ.) Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού Άρθρο 23 Α Ν.1892/90 (Business Plan) ΠΑΒΕ Καθαρή αξία εισφερόµενου κλάδου Σύνολο Οι ανωτέρω αναπόσβεστες αξίες των επιχορηγήσεων αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν επιχορηγηθεί σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. Σύµφωνα µε τις εγκριτικές αποφάσεις χρειάζεται σχετική άδεια για την εισφορά τους δια αποσχίσεως από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία έχει υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης την από 7/12/2001 αίτηση άδειας εκχώρησης παγίων στοιχείων (αρ. πρωτ ) που έχουν επιχορηγηθεί. Η έγκριση αυτή εκκρεµεί. 9

10 Ο ισολογισµός µετασχηµατισµού του αποσχιζόµενου κλάδου και τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας πριν και µετά την απόσχιση παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: Αρχική λογιστική κατάσταση 30/9/2001 Λογιστική κατάσταση 30/9/2001 αποσχιζόµενου κλάδου Λογιστική κατάσταση 30/9/2001 παραµένοντος κλάδου ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (εκατ. δρχ) εκατ. δρχ. (000 ) εκατ. δρχ. (000 ) εκατ. δρχ. (000 ) Έξοδα Εγκαταστάσεως Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (713) (2.093) (43) (126) (670) (1.967) Έξοδα Εγκαταστάσεως (Αναπόσβεστη Αξία) Ασώµατα Πάγια Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (2.344) (6.880) (734) (2.155) (1.610) (4.725) Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια Ενσώµατα Πάγια Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (6.910) (20.279) (237) (696) (6.673) (19.583) Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Συµµετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Αποθέµατα Πελάτες - Επιταγές εισπρακτέες Λοιπές Απαιτήσεις Χρεόγραφα ιαθέσιµα ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μεταβατικοί Λογαριασµοί ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ιαφορές αναπροσαρµογών - Επιχορηγήσεις επενδύσεων Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές - Γραµµάτια πληρωτέα Τράπεζες Προκαταβολές πελατών Φόροι-τέλη Aσφαλιστικά ταµεία Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Βραχ/ων Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μεταβατικοί Λογαριασµοί ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Βάσει του ανωτέρω ισολογισµού, η λογιστική καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόµενου κλάδου προϊόντων λογισµικού προσδιορίστηκε στο ποσό των δρχ. που 10

11 αποτελείται από τη διαφορά µεταξύ της αξίας του ενεργητικού που ανήλθε σε δρχ. και της αξίας του παθητικού που ανήλθε σε δρχ. την 30/9/2001. Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας Singular Software αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. που αποτελεί το εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο σύµφωνα µε τον ανωτέρω ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30/9/2001. Όπως προκύπτει στην από 30/9/2001 λογιστική κατάσταση του παραµένοντος κλάδου ο λογαριασµός «συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» της Delta Singular αυξάνεται µε το ποσό των δρχ που αφορά στο ποσό της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Singular Software. Με την ως άνω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν ονοµαστικής αξίας 511,125 δρχ. ( 1,50) έκαστη. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση της 30/9/2001 του αποσχιζόµενου κλάδου σηµειώνονται τα εξής: Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων εγκατάστασης του κλάδου προϊόντων (αποσχιζόµενος/ εισφερόµενος κλάδος) ύψους 38 εκατ. δρχ. την 30/9/2001 αφορά σε δαπάνες εγκατάστασης υποκαταστηµάτων και γραφείων, οι οποίες έχουν καταβληθεί από την Εταιρία. Τα αναπόσβεστα ασώµατα πάγια του εισφερόµενου κλάδου ύψους εκατ. δρχ. την 30/9/2001 περιλαµβάνουν: (α) αναπόσβεστα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης νέων εφαρµογών λογισµικού για την κάλυψη των αναγκών επέκτασης σε νέες αγορές (1.196 εκατ. δρχ. ), (β) αναπόσβεστες παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν σε κόστος ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού και άδειες παραγωγής και εκµετάλλευσής τους (471 εκατ. δρχ.) και (γ) αναπόσβεστα λοιπά ασώµατα πάγια έξοδα αναδιοργάνωσης και συγκεκριµένα εγκατάστασης προγραµµάτων Η/Υ (49 εκατ. δρχ.). Το αναπόσβεστο υπόλοιπο ενσώµατων παγίων του εισφερόµενου κλάδου ύψους 140 εκατ. δρχ. την 30/9/2001 αναλύεται ως εξής: (α) µηχανήµατα και τεχνικές εγκαταστάσεις αναπόσβεστης αξίας 32 εκατ. δρχ., τα οποία περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων συστήµατα Η/Υ, λογισµικό, µηχανήµατα επενδυτικών προγραµµάτων, κλιµατιστικά κλπ (β) µεταφορικά µέσα αναπόσβεστης αξίας 2 εκατ. δρχ., τα οποία περιλαµβάνουν δύο φορτηγά αυτοκίνητα και µία µηχανή (γ) έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό αναπόσβεστης αξίας 106 εκατ. δρχ., τα οποία περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων γραφεία, εκτυπωτές κτλ Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του εισφερόµενου κλάδου συνολικής αξίας 14 εκατ. δρχ. την 30/9/2001 αφορούν σε δοσµένες εγγυήσεις ενοικίων και σε δοσµένες εγγυήσεις σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Το υπόλοιπο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του εισφερόµενου κλάδου την 30/9/2001 ανήλθε σε εκατ. δρχ. και αναλύεται ως εξής: Αποθέµατα 223 Πελάτες Επιταγές εισπρακτέες Λοιπές Απαιτήσεις 0,4 ιαθέσιµα Σύνολο Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν εµπορεύµατα ύψους 132 εκατ. δρχ. και αναλώσιµα υλικά ύψους 91 εκατ. δρχ. Το ποσό των εκατ. δρχ. αφορά σε απαιτήσεις από πελάτες του κλάδου προϊόντων και το υπόλοιπο διαθεσίµων ύψους εκατ. δρχ. αφορά κυρίως σε υπόλοιπα λογαριασµών όψεως. Οι µεταβατικοί λογαριασµοί του εισφερόµενου κλάδου ύψους 4 εκατ. δρχ. την 30/9/2001αφορούν σε έξοδα που έχουν καταβληθεί µέχρι την 30/9/2001 και αφορούν την επόµενη περίοδο (2 εκατ. δρχ.) και σε δεδουλευµένα έσοδα της περιόδου µέχρι και την 30/9/2001, για το οποία δεν είχαν εκδοθεί τα αντίστοιχα στοιχεία εσόδων του ΚΒΣ (2 εκατ. δρχ.). Η λογιστική καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόµενου κλάδου προϊόντων λογισµικού προσδιορίστηκε στο ποσό των δρχ. που αποτελείται από τη διαφορά µεταξύ της αξίας του ενεργητικού που ανήλθε σε δρχ. και της αξίας του παθητικού που ανήλθε σε δρχ. την 30/9/

12 Το υπόλοιπο προβλέψεων του εισφερόµενου κλάδου την 30/9/2001 ύψους 13 εκατ. δρχ. αφορά σε πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού που απασχολείται στον κλάδο προϊόντων λόγω συνταξιοδότησης. Το υπόλοιπο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του εισφερόµενου κλάδου την 30/9/2001 ύψους 347 εκατ. δρχ. αναλύεται σε υπόλοιπο προµηθευτών ύψους 345 εκατ. δρχ. και σε υπόλοιπο υποχρεώσεων της εταιρίας προς διάφορους πιστωτές της ύψους 2 εκατ. δρχ. Η αποσχισθείσα δραστηριότητα άνηκε στην επιχειρηµατική µονάδα Software Products της Delta Singular και αφορά στην ανάπτυξη και εµπορία τυποποιηµένων προγραµµάτων λογισµικού (software) που απευθύνονται σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων, όσον αφορά στο µέγεθος (µικρές / µεσαίες), τον κλάδο δραστηριοποίησης (εµπορικές / βιοµηχανικές / παροχής υπηρεσιών), και τον τοµέα (επιχειρήσεις ιδιωτικού / δηµοσίου τοµέα), αλλά και σε ελεύθερους επαγγελµατίες. Συγκεκριµένα, ο αποσχισθείς κλάδος περιλαµβάνει περισσότερες από 60 διαφορετικές εφαρµογές, οι οποίες λειτουργούν σε περιβάλλοντα MS-DOS, MS-Windows και Unix, χρησιµοποιώντας τις πιο διαδεδοµένες βάσεις δεδοµένων (MS-SQL, ORACLE). Οι σηµαντικότερες οικογένειες τυποποιηµένου λογισµικού είναι οι εξής: Singular Enterprise EPICOR Software Singular Enterprise Express Eurofasma Manager Singular Control Ολοκληρωµένο σύστηµα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων (ERP). Απευθύνεται σε µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, καλύπτοντας ανάγκες οικονοµικής και εµπορικής διαχείρισης, διαχείρισης αποθηκών και εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης αποθεµάτων και παραγωγής καθώς και ανάγκες επιχειρησιακής ενηµέρωσης. H Εταιρία είναι αποκλειστικός διανοµέας των προϊόντων ERP του αµερικάνικου οίκου Εpicor Software Corporation για την Ελλάδα και την Κύπρο. Η γκάµα των προϊόντων αυτών παρέχει σε µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις Ολοκληρωµένες Επιχειρηµατικές Λύσεις οικονοµικής διαχείρισης, πωλήσεων και διανοµής προϊόντων, βιοµηχανικής παραγωγής και εξυπηρέτησης πελατών. Η διεύθυνση Epicor της Εταιρίας προµηθεύει, εγκαθιστά και υποστηρίζει τις παραπάνω λύσεις και διαθέτει ήδη τρεις εξουσιοδοτηµένους µεταπωλητές. Ολοκληρωµένο σύστηµα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που βασίζεται στα βασικά υποσυστήµατα του Singular Enterprise και µε κύριο χαρακτηριστικό την ελαχιστοποίηση χρόνου έναρξης παραγωγικής χρήσης. Καλύπτει ανάγκες οικονοµικής και εµπορικής διαχείρισης καθώς και διαχείρισης παγίων. Ολοκληρωµένο σύστηµα εµπορικής και οικονοµικής διαχείρισης για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Περιλαµβάνει εφαρµογές εµπορικής διαχείρισης, γενικής και αναλυτικής λογιστικής, διαχείρισης παγίων, διαχείρισης ξένου νοµίσµατος, επιχειρησιακής ενηµέρωσης. Ολοκληρωµένο σύστηµα εµπορικής και λογιστικής διαχείρισης για µικρές και αναπτυσσόµενες εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και ελεύθερους επαγγελµατίες. Καλύπτει επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α, Β & Γ κατηγορίας καθώς και επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε τήρηση θεωρηµένης αποθήκης. Οικογένεια εφαρµογών για την ολοκληρωµένη µηχανογραφική υποστήριξη εµπορικής δραστηριότητας και οικονοµικής διαχείρισης µικρών και αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων καθώς και ελεύθερων επαγγελµατιών. Αναπτυγµένο σε πλατφόρµα Windows και βάση 12

13 Λογιστής Singular Accountant Manpower Open Singular Utilities δεδοµένων Microsoft SQL Server καλύπτει ανάγκες οικονοµικής και εµπορικής διαχείρισης, διαχείρισης έργων, διαχείρισης λιανικών πωλήσεων και διαχείρισης κατά χρώµα / µέγεθος. Το προϊόν αυτό σταδιακά θα αντικαταστήσει το Manager. Οικογένεια προϊόντων για την πλήρη κάλυψη των αναγκών λογιστικών γραφείων µε δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας απευθείας στον πελάτη. Τα πολλαπλά προγράµµατα προσφέρονται σε πέντε συνδυασµούς για την πλήρη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του λογιστή. Οικογένεια προγραµµάτων µε µοναδική ολοκληρωµένη λύση για την κάλυψη των αναγκών σύγχρονων λογιστικών γραφείων, η οποία λειτουργεί σε πλατφόρµα Windows µε χρήση βάσης δεδοµένων Microsoft SQL Server. Το προϊόν αυτό σταδιακά θα αντικαταστήσει τον Λογιστή. Εφαρµογή µισθοδοσίας και εξέλιξης ανθρώπινου δυναµικού ιδανική για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Καλύπτει πλήρως τις µισθολογικές ανάγκες και την εξέλιξη των εργαζοµένων διατηρώντας όλα τα ιστορικά στοιχεία τους. Περιβάλλον προγραµµατισµού και ελέγχου λειτουργίας επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα µε εµπορική, παραγωγική ή κατασκευαστική δραστηριότητα. ίνει την δυνατότητα σχεδιασµού ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ή οργανισµού. Εργαλεία για συµπίεση, αποθήκευση και ανάκτηση δεδοµένων, αυτόµατη αντιγραφή δεδοµένων µεταξύ ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και για παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων πωλήσεων από επιχειρήσεις ιδιωτικού τοµέα. Επίσης, η αποσχισθείσα δραστηριότητα περιλαµβάνει την παροχή ενός πλήρους φάσµατος υπηρεσιών υποστήριξης µε στόχο την εξυπηρέτηση του πελάτη µετά την αγορά (after-sales support) και τη µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των προγραµµάτων. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνουν µια σειρά από υπηρεσίες όπως: Τηλεφωνική Υποστήριξη (hotline) και τηλε-υποστήριξη µέσω modem Συντήρηση / διόρθωση αρχείων Παροχή συµβουλών για την καλύτερη αξιοποίηση του προγράµµατος Εκπαίδευση Αναβάθµιση ή επαναληπτική αγορά προγραµµάτων µε πολύ µικρό κόστος Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Delta Singular ανά δραστηριότητα για την πενταετία 1995/ /00 1. Η αποσχισθείσα δραστηριότητα παρουσιάζεται στην γραµµή «προϊόντα λογισµικού»: 1 Τα οικονοµικά στοιχεία αφορούν στη Singular A.E. 13

14 1995/ / / / /00 Προϊόντα Λογισµικού % % % % ,0% Υπηρεσίες % % % % ,4% Εµπορεύµατα 168 9% % % % ,1% Σύνολο Κύκλου Εργασιών Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 65 4% 125 5% 186 5% 72 1% 48 0,5% Σύνολο % % % % % Εξαγωγές 7 0,4% 29 1,2% 5 0,1% 35 0,6% 4 0,0% Τα εµπορεύµατα αναφέρονται σε λογισµικό τρίτων εταιριών που µεταπωλεί η Delta Singular (πρώην SINGULAR Α.Ε.), κυρίως βάσεις δεδοµένων ξένων οίκων (π.χ. Oracle, Progress), προγράµµατα υποστηρικτικού χαρακτήρα (π.χ. NetOp), καθώς επίσης Η/Υ, περιφερειακό και δικτυακό εξοπλισµό για τα ολοκληρωµένα έργα. Επίσης συµπεριλαµβάνονται µηχανογραφικά έντυπα. Ταυτόχρονα, στην από 19/12/2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Singular Software (πρώην Singular International) αποφασίσθηκε µεταξύ άλλων η απορρόφηση του αποσχισθέντα από την Delta Singular κλάδου προϊόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2166/93, η αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά δρχ. και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Κατά συνέπεια, µετά την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων η Delta Singular ασκεί µόνο τις δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (IT Outsourcing Services) και παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής (Systems Integrator). Οι σχετικές µε τον κλάδο παραγωγής προϊόντων λογισµικού δραστηριότητες ασκούνται από τη Singular Software. Η µετοχική σύνθεση της Singular Software πριν και µετά την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου που διενεργήθηκε λόγω της αποδοχής του κλάδου προϊόντων δεν έχει αλλάξει (100% θυγατρική της Delta Singular). Για την υλοποίηση της απόσχισης συντάχθηκε και υπογράφηκε την 21/12//2001 η υπ αριθµόν πράξη σύµβασης συγχώνευσης απόσχισης και εισφοράς κλάδου της Delta Singular δι απορροφήσεως από την Singular Software. Οι αποφάσεις της Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων των εταιριών Delta Singular και Singular Software εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης (αρ. απόφασης Κ / ) και την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (αρ. απόφασης 17/15709ττ/ ) την 21/12/2001 και 31/12/2001 αντίστοιχα. 14

15 3. DELTA SINGULAR 3.1 Γενικές πληροφορίες Σύντοµο ιστορικό Η εταιρία ιδρύθηκε το 1987 (ΦΕΚ 2576/ ) µε έδρα το ήµο της Αθήνας, Λεωφ. Αλεξάνδρας 29 και µε την επωνυµία SINGULAR Aνώνυµος Eταιρία Μηχανογραφικών Εφαρµογών. Η Εταιρία έχει τη σηµερινή της µορφή από τον Ιούνιο του 2001 όπου ολοκληρώθηκε η συγχώνευσή της µε την ΕΛΤΑ Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε.Π. Συγκεκριµένα, το Σεπτέµβριο του 1999 η ΕΛΤΑ Πληροφορική και η Singular προχώρησαν σε στρατηγική συνεργασία και αποφάσισαν τη συγχώνευση µε απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη µε στόχο τη δηµιουργία του µεγαλύτερου Οµίλου υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελλάδα, µε σηµαντική παρουσία στα Βαλκάνια, καθώς και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ο οποίος θα παρέχει πλήθος υπηρεσιών στα πλαίσια ενός ταχέως αναπτυσσόµενου κλάδου. Οι δύο εταιρίες δραστηριοποιούνταν στην αγορά πληροφορικής απευθείας και µέσω των θυγατρικών τους εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες ήταν συµπληρωµατικές και δεν υπήρχαν επικαλύψεις στις δραστηριότητές τους. Η διαδικασία της συγχώνευσης πραγµατοποιήθηκε βάσει των διατάξεων των αρ του Κ.Ν. 2190/20 και αρ. 1-5 του Ν.2166/93. Στις 20 Ιουνίου 2001 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΛΤΑ Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε.Π. από τη Singular A.E. Στις 21 Ιουνίου 2001 έπαυσε η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) των µετοχών της απορροφηθείσας ΕΛΤΑ Πληροφορική Α.Β.Ε.Ε.Π. Τέλος, στις 27 Ιουνίου 2001 οι µετοχές της Delta Singular ξεκίνησαν να διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Α. Η έδρα της Delta Singular είναι ο ήµος Αθηναίων και συγκεκριµένα η Λεωφ. Αλεξάνδρας 29 όπου βρίσκονται και τα κεντρικά της γραφεία. Η Εταιρία έχει διάρκεια µέχρι την 30/6/2086. Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι: α) Η µηχανογράφηση επιχειρήσεων, η µελέτη και η εφαρµογή διαφόρων συστηµάτων µηχανογράφησης, η οργάνωση επιχειρήσεων, η εκπόνηση προγραµµάτων, η εισαγωγή, η µίσθωση µηχανηµάτων µηχανοργάνωσης ως και η επεξεργασία πληροφοριών και λοιπών στοιχείων για λογαριασµό τρίτων. β) Η συναρµολόγηση και παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών, µηχανογραφικών συστηµάτων και παρεµφερών ειδών σε βιοµηχανική ή βιοτεχνική κλίµακα καθώς και η εισαγωγή, εξαγωγή εκµίσθωση και εν γένει εµπορία και εκµετάλλευσή τους. γ) Η αντιπροσώπευση Οίκων εξωτερικού ή εσωτερικού µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. δ) Η παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναλύσεως, εφαρµογών και συντάξεως προγραµµάτων, η παροχή υπηρεσιών εµπειρογνώµονα, συµβούλου οργανισµών, καθώς και κάθε συναφής εργασία ή υπηρεσία. ε) Η αγορά, απόκτηση και προστασία δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών κλπ. στην Ελλάδα. στ) Η εκπαίδευση, ενηµέρωση και εξοικείωση στελεχών επιχειρήσεων επαγγελµατιών, σπουδαστών και µαθητών εις τις µεθόδους και την τεχνική του ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ( ιοίκηση και ιεύθυνση) καθώς και την λειτουργία και την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. ζ) Η παροχή υποστήριξης µηχανογραφικών κέντρων σε περίπτωση αδυναµίας λειτουργίας τους λόγω καταστροφής, βλάβης ή άλλης αιτίας. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού κέντρου πληροφορικής. Η παροχή υπηρεσιών, οργανώσεως, αναλύσεως, προγραµµατισµού και εκπαιδεύσεως στη χρήση µηχανογραφικών εφαρµογών. 15

16 Οι αλλαγές που επήλθαν στον καταστατικό σκοπό της εταιρίας µετά τη συγχώνευση σε σχέση µε αυτόν πριν τη συγχώνευση αφορούν την προσθήκη της παραγράφου (ζ) καθώς και την τροποποίηση της παραγράφου (β), η οποία προϋπήρχε ως εξής: Η εισαγωγή, κατασκευή, εξαγωγή και εµπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, µηχανογραφικών συστηµάτων και παρεµφερών ειδών. Για την υλοποίηση του σκοπού της η Εταιρία µπορεί: α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Ελλάδας ή του εξωτερικού, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή και πρακτορεία οπουδήποτε, τόσο εις την Ελλάδα όσο και εις το εξωτερικό γ) Να κάνει κάθε άλλη εργασία που θα εξυπηρετεί άµεσα ή έµµεσα το σκοπό της εταιρίας. Σηµειώνεται ότι ο σκοπός της Εταιρίας δεν τροποποιήθηκε λόγω της απόσχισης του τοµέα προϊόντων. Από την ίδρυσή της µέχρι τη συγχώνευσή της µε τη ΕΛΤΑ Πληροφορική, η Singular Α.Ε. αναδείχθηκε σε µία από τις σηµαντικότερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σε περισσότερες από εταιρίες, µε αριθµό εγκαταστάσεων που υπερβαίνουν τις , κατανεµηµένες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η ΕΛΤΑ Πληροφορική Α.Β.Ε.Π.Π., στα 16 χρόνια λειτουργίας της και µέχρι την απορρόφησή της από τη Singular A.E., κατόρθωσε να καταξιωθεί στην ελληνική αγορά πληροφορικής ως µία από τις µεγαλύτερες, πλέον αξιόπιστες και αποτελεσµατικές εταιρίες παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών πληροφορικής, δραστηριοποιούµενη τόσο στον τραπεζικό χώρο όσο και σε εξειδικευµένες υπηρεσίες πληροφορικής στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Περισσότερες πληροφορίες για το ιστορικό των συγχωνευθέντων εταιριών περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ελτίο της συγχώνευσης που εγκρίθηκε από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών το Μάιο Στις 22 Ιουνίου 2001, υλοποιώντας παλαιότερη απόφαση του..σ. της εταιρίας (πρώην Singular) για συµµετοχή σε επιλεγµένους συνεργάτες που αποτελούν τα Singular Business Centers, αποφασίσθηκε η συµµετοχή της Delta Singular στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της LogoData Pcs A.E. για την απόκτηση του 34% της εταιρίας αυτής. Τον Ιούλιο του 2001, στα πλαίσια δηµιουργίας ξεχωριστών επιχειρηµατικών µονάδων εντός του οµίλου Delta Singular, η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφάσισε µεταξύ άλλων την απόσχιση του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού και την εισφορά του στη θυγατρική εταιρία Singular Software (πρώην Singular International). Επίσης, προκειµένου να εφαρµοστεί ο γενικός σχεδιασµός της Εταιρίας, αποφασίστηκε η απόκτηση του µειοψηφικού πακέτου (13,8%) των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας Singular Software. Σηµειώνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος του µειοψηφικού πακέτου (9,58%) κατείχε από την ίδρυση της Singular Software ο κ. Αναστάσιος Τζήκας, ο οποίος είναι και µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. Το Σεπτέµβριο 2001 ολοκληρώθηκε το κτίριο στο Κρυονέρι Αττικής, προσφέροντας δυνατότητα στέγασης του τµήµατος Call Center της Delta Singular. Επίσης, σύµφωνα µε την από 4/09/2001 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας αποφασίσθηκε η εξαγορά µετοχών της Grafo, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συµµετοχής της Delta Singular στο µετοχικό κεφάλαιο της Grafo σε 80%. Τον Οκτώβριο του 2001, υλοποιώντας παλαιότερη απόφαση του.σ. της εταιρίας (πρώην Singular) για συµµετοχή σε επιλεγµένους συνεργάτες που αποτελούν τα Singular Business Centers, αποφασίσθηκε η συµµετοχή της Delta Singular στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Cherry Computers Α.Ε. για την απόκτηση του 34% της εταιρίας αυτής. Το Νοέµβριο 2001 αποφασίσθηκε η πώληση του ποσοστού συµµετοχής της Delta Singular στη Sanyocom. Το ποσό που θα αντλήσει η Delta Singular από την πώληση αυτή ανέρχεται σε 70 εκατ. δρχ. και αγοραστής είναι η SANYO ΕΛΛΑΣ Εµπορική ΑΒΕΕ. Την 27/12/2001 το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε µεταξύ άλλων τα εξής: 16

17 (α) Tην αγορά του συνόλου των µετοχών της ουγγρικής εταιρίας Singular Hungary Information Technological Ltd, που κατείχε η Singular International A.E. (νυν Singular Software A.E.). Το τίµηµα για την αγορά των µετοχών ονοµαστικής αξίας HUF η κάθε µία ανήλθε σε ,81 ( δρχ.). (β) Tην αγορά του συνόλου των εταιρικών µεριδίων της τσέχικης εταιρίας Singular Czech s.r.o., που κατείχε η Singular International A.E. (νυν Singular Software A.E.). Το τίµηµα για την αγορά του ενός εταιρικού µεριδίου αξίας Τσέχικων Κορόνων (CZK) ανήλθε σε ,87 ( δρχ.). (γ) Tην αγορά του συνόλου των εταιρικών µεριδίων της πολωνικής εταιρίας Singular Poland Z.o.o, που κατείχε η Singular International A.E. (νυν Singular Software A.E.). Το τίµηµα για την αγορά των εταιρικών µεριδίων ονοµαστικής αξίας 100 PLN το καθένα ανήλθε σε ,68 ( δρχ.). (δ) Tην αγορά του συνόλου των εταιρικών µεριδίων της βουλγαρικής εταιρίας Singular Bulgaria Computer Applications E.O.O.D., που κατείχε η Singular International A.E. (νυν Singular Software A.E.). Το τίµηµα για την αγορά των εταιρικών µεριδίων ονοµαστικής αξίας 1 BGL το καθένα ανήλθε σε ,83 ( δρχ.). (ε) Tην αγορά του συνόλου των εταιρικών µεριδίων της ρουµανικής εταιρίας Singular Rumania Computer Application SRL, που κατείχε η Singular International A.E. (νυν Singular Software A.E.). Το τίµηµα για την αγορά των εταιρικών µεριδίων ονοµαστικής αξίας ρουµανικών Λέι το καθένα ανήλθε σε ,5 ( δρχ.) Το τίµηµα για την αγορά των ανωτέρω συµµετοχών ισούται µε την αξία κτήσης αυτών από την Singular Software (πρώην Singular International). Σηµειώνεται ότι δεν χρειάστηκαν ιδιαίτερες εγκρίσεις για τη µεταβίβαση των ανωτέρω µετοχών/ µεριδίων προς τη Delta Singular. Η µεταβίβαση έγινε µε το από 27/12/2001 ιδιωτικό συµφωνητικό Σήµερα είναι υπό εξέλιξη οι διαδικασίες εκκαθάρισης της Dataforms A.B.E.E. Γραφικών Τεχνών, καθώς δε διαφαίνονταν βελτίωση των αποτελεσµάτων της και απασχολούνταν κεφάλαια του Οµίλου σε µία δραστηριότητα, η οποία δεν προσέδιδε αξία. 3.2 Αντικείµενο εργασιών Πριν την απόσχιση του κλάδου παραγωγής τυποποιηµένων προϊόντων λογισµικού, η Εταιρία δραστηριοποιούνταν στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής µέσω τριών επιχειρηµατικών µονάδων: παραγωγής τυποποιηµένων προϊόντων λογισµικού (Software Products), παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (IT Outsourcing Services) και παροχής ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής (Systems Integrator). Με την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου προϊόντων η Delta Singular δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής µέσω των επιχειρηµατικών µονάδων: παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (IT Outsourcing Services) και παροχής ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής (Systems Integrator). Σηµειώνεται ότι η ταξινόµηση της δραστηριότητας της Εταιρίας σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ 91) δεν αλλάζει λόγω της απόσχισης του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού. Η δραστηριότητα της Delta Singular υπάγεται στους κλάδους 72 (Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες) και 51 (Χονδρικό εµπόριο και εµπόριο µε προµήθεια) και ειδικότερα στους υποκλάδους (παροχή συµβουλών σε θέµατα λογισµικού και προµήθεια λογισµικού), (επεξεργασία δεδοµένων), (χονδρικό εµπόριο Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισµού) και (λοιπό χονδρικό εµπόριο). Το αντικείµενο της επιχειρηµατικής µονάδας IT Outsourcing Services της Delta Singular είναι η παροχή outsourcing υπηρεσιών σε χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και σε µεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, καλύπτοντας τέσσερις κύριες θεµατικές ενότητες: 17

18 Συστήµατα Πληρωµών, στα οποία εντάσσονται υπηρεσίες που σχετίζονται έµµεσα ή άµεσα µε την υποστήριξη µηχανισµών πληρωµών και κίνησης κεφαλαίων. Οι υπηρεσίες της ενότητας αυτής αφορούν σε µηχανισµούς ανάπτυξης και διαχείρισης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, συστηµάτων διαχείρισης ΑΤΜ, διαχείρισης δανείων, ηλεκτρονικών πληρωµών για εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου και άλλες. Η συγκεκριµένη ενότητα δραστηριοποίησης της επιχειρηµατικής µονάδας είναι αυτή που έχει καταξιώσει την Εταιρία ως το πλέον αξιόπιστο συνεργάτη χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα. Εφαρµογές επιχειρήσεων, στις οποίες εντάσσονται εξειδικευµένες εφαρµογές που παρέχονται υπό τη µορφή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και περιλαµβάνουν: διαχείριση µετοχολογίων και άλλες εφαρµογές που αφορούν σε επιχειρήσεις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, υπηρεσίες και περιβάλλον disaster recovery, παρακολούθησης και διαχείρισης µισθοδοσίας και συστηµάτων προσωπικού, υποστήριξη εθνικών εκλογών, υποστήριξη διαδικασιών διαπιστεύσεων σε µεγάλες διοργανώσεις (διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, µεγάλα συνέδρια κ.λ.π) και άλλες. Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων, που περιλαµβάνουν διαδικασίες όπως καταχώρηση στοιχείων, διαχείριση αιτήσεων, εκτυπώσεις και εµφακελώσεις, εκτύπωση και κωδικοποίηση πλαστικών καρτών (embossing), αποστολές κ.λ.π. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται είτε συµπληρωµατικά µε τις υπηρεσίες των συστηµάτων πληρωµών και εφαρµογών επιχειρήσεων, είτε µεµονωµένες καλύπτοντας αντίστοιχες ανάγκες επιχειρήσεων (direct mails, διαχείριση λογαριασµών και άλλες) Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, που περιλαµβάνουν τις εξειδικευµένες κατηγορίες του call centre, της εξυπηρέτησης πελατών, της υποστήριξης διαδικασιών εισπράξεων (collections), της λειτουργίας τεχνικής υποστήριξης (helpdesk) και της παροχής υπηρεσιών εγκρίσεων. Η επιχειρηµατική µονάδα IT Outsourcing Services της Delta Singular, ως συνεχιστής του έργου της ΕΛΤΑ Πληροφορική, διαθέτει σηµαντική εµπειρία που πηγάζει από την διαρκή παρουσία και την πρωτοποριακή δραστηριότητα στο χώρο του outsourcing από το Σε όλη τη διάρκεια της πορείας της, η Εταιρία και τα στελέχη της, έχουν εστιάσει στην παροχή υπηρεσιών σε ιδιαίτερα νευραλγικούς και ζωτικούς τοµείς διαφόρων επιχειρήσεων, µε έµφαση ωστόσο σ αυτές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η εµπιστοσύνη που συγκεντρώνει η Delta Singular αποτυπώνεται άλλωστε στη σταθερή και αδιατάραχτη συνεργασία µε 22 Ελληνικές τράπεζες και άλλες περίπου 80 επιχειρήσεις που περιλαµβάνουν ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, επιχειρήσεις του δηµοσίου τοµέα, σηµαντικότατες επιχειρήσεις εισηγµένες στο ΧΑΑ, καθώς και επιχειρήσεις κινητής τηλεφωνίας. H επιχειρηµατική µονάδα ολοκλήρωσης συστηµάτων πληροφορικής της Delta Singular (Systems Integration) αποτελεί το βραχίονα του Οµίλου στην αγορά του ηµοσίου Τοµέα, των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και οργανισµών και των µεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οµίλων. Προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και προϊόντα είτε του Οµίλου, είτε τρίτων προµηθευτών µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών. Συγκεκριµένα σχεδιάζει και υλοποιεί µεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες: Ολοκλήρωση συστηµάτων επιχειρησιακού σχεδιασµού πόρων (ERP), Υπηρεσίες επιχειρησιακής γνώσης και αποδοτικότητας (Business Intelligence, Data Mining), Συστήµατα διαχείρισης σχέσεων πελατείας (CRM) και συστήµατα διαχείρισης σχέσεων πολιτών (Citizen Relationship Management), Ολοκλήρωση συστηµάτων διαχείρισης ροής εργασιών και διαχείρισης εγγράφων (Document and Work-Flow Management Systems), Συστήµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού (Human Resources Management), Συστήµατα ολοκλήρωσης επιχειρησιακών εφαρµογών (Enterprise Application Integration), Πληροφοριακά συστήµατα αµυντικού σχεδιασµού (C41) και επιχειρησιακές εφαρµογές άµυνας, Συστήµατα ασφαλείας και C2 (Command and Control Systems), Ολοκλήρωση e-business. 18

19 Η επιχειρηµατική µονάδα ολοκλήρωσης συστηµάτων συνεργάζεται στενά µε την επιχειρηµατική µονάδα ΙΤ Outsourcing Services για τη µεγιστοποίηση των συνεργιών που προκύπτουν και την επίτευξη του στόχου της Delta Singular για σύναψη στρατηγικών συνεργασιών µε µεγάλους πελάτες. Σε αυτούς παρέχεται µια σειρά από ολοκληρωµένες υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που δηµιουργούν µαζί τους µακροχρόνιες επιχειρηµατικές σχέσεις θέτοντας έτσι τον πελάτη πιο κοντά στην έννοια του συνέταιρου-στρατηγικού συνεργάτη. 3.3 Περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρίας- Πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας προ της απόσχισης και εισφοράς του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού περιλαµβάνουν τις συµµετοχές της σε άλλες επιχειρήσεις και τα στοιχεία που εξυπηρετούν τον κλάδους δραστηριοποίησής της. Οι συµµετοχές της Εταιρίας σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις την 30/9/2001, προ της απόσχισης, ανέρχονται σε εκατ. και παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις συνολικής αναπόσβεστης αξίας εκατ. δρχ. την 30/9/2001 περιλαµβάνουν γήπεδα, κτίρια, µηχανολογικό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα. Συγκεκριµένα, προ της απόσχισης του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού η Εταιρία είχε στην ιδιοκτησία της τις ακόλουθες ενσώµατες ακινητοποιήσεις: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις (30/9/2001) Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Γήπεδα - Οικόπεδα Κτίρια & Τεχνικά έργα Μηχανήµατα-τεχνικές εγκ/σεις Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο ενσώµατων ακινητοποιήσεων Από τις ανωτέρω ενσώµατες ακινητοποιήσεις εισφέρθηκαν: (α) µηχανολογικός εξοπλισµός συνολικής αξίας κτήσης 70 εκατ. δρχ. και αναπόσβεστης αξίας 31,7 εκατ. δρχ., (β) µεταφορικά µέσα συνολικής αξίας κτήσης 6 εκατ. δρχ. και αναπόσβεστης αξίας 2,2 εκατ. δρχ. και (γ) έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός συνολικής αξίας κτήσης 300,1 εκατ. δρχ. και αναπόσβεστης αξίας 106,5 εκατ. δρχ. (βλ. Κεφ. 3.6 Περιουσιακή ιάρθρωση της εταιρίας Πάγια περιουσιακά στοιχεία). 3.4 Ασφαλιστήρια συµβόλαια Ο πίνακας που ακολουθεί παραθέτει τα κύρια στοιχεία των ασφαλιστήριων συµβολαίων που έχει συνάψει η Εταιρία: Ασφαλιζόµενο Είδος Καλυπτόµενος Κίνδυνος Ασφ. Κεφάλαιο (σε δρχ.) Περιεχόµενο και εγκαταστάσεις για όλους τους χώρους της Εταιρίας + Πολυόροφος οικοδοµή επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 29, Ηλία Ρογκάκου 17 καθώς και Βαρύκα-Κρυονέρι Αττικής Αστική Ευθύνη, Πυρκαγιά, Κλοπή από διάρρηξη, σεισµός και πυρκαγιά συνεπεία σεισµού, κεραυνός, έκρηξη, στάσεις, απεργίες, τροµοκρατικές ενέργειες, κακόβουλος βλάβη, πληµµύρα, θύελλα, καταιγίδα, ιάρρηξη σωληνώσεων, πτώση αεροσκαφών, πρόσκρουση οχήµατος, Αποκοµιδή συντριµµάτων βραχυκύκλωµα, θραύση τζαµιών, χαρτόσηµο αποζηµίωσης Λήξη Ασφάλισης Ασφ. Εταιρία /08/2002 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Πολυόροφος οικοδοµή επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 19, Αθήνα Πυρκαγιά, κεραυνός, καπνός, σεισµός, έκρηξη, στάσεις, απεργίες, τροµοκρατικές ενέργειες, κακόβουλος βλάβη, βραχυκύκλωµα, θύελλα, πληµµύρα, καταιγίδα, θραύση σωληνώσεων, πτώση αεροσκαφών, πρόσκρουση /06/2002 GENERALI HELLAS 19

20 Ασφαλιζόµενο Είδος Καλυπτόµενος Κίνδυνος Ασφ. Κεφάλαιο (σε δρχ.) οχήµατος, θραύση τζαµιών, αστική ευθύνη Ενοικιαστή έναντι Ιδιοκτήτη, αποκοµιδή συντριµµάτων Α κίνδυνος κλπ Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΛΤΑ Singular στην περιοχή Καψάλα Αγίου Στεφάνου Αττικής Το προσωπικό της Εταιρίας Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων Singular στην περιοχή Καψάλα Αγίου Στεφάνου Αττικής Ασφάλιση Κυρίως εργαζοµένων και των προστατευόµενων µελών τους. Χρηµατοκιβώτιο της εταιρίας Λήξη Ασφάλισης Ασφ. Εταιρία Ασφάλεια κατά παντός κινδύνου έργων /04/2003 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια ζωής, µόνιµης ολικής ανικανότητας από ασθένεια, ασφάλεια θανάτου και διαρκούς ανικανότητας από ατύχηµα, ευρείας νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης καθώς και προληπτικής Ιατρικής (check up). 31/12/2002 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Γενικής Αστικής Ευθύνης /04/2005 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Υγειονοµική µεταφορά παθόντος, επαναπατρισµός συνταξιδευόντων µελών οικογενείας, χορήγηση 19/7/2002 INTERAMERICAN εισιτηρίου µετάβασης και επιστροφής στενού συγγενούς του παθόντος για να αναλάβει τη φροντίδα ανηλίκων παιδιών, έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης (εξωτερικό), χορήγηση εισιτηρίου µετάβασης και επιστροφής στενού συγγενούς του παθόντος στον τόπο νοσηλείας, µεταφορά σορού, χορήγηση εισιτηρίου πρόωρης επιστροφής και επαναµετάβασης στον τόπο του ταξιδιού, χορήγηση εισιτηρίου για αντικατάσταση στελέχους σε µετακίνηση, παροχή ιατρικών συµβουλών. Ασφάλεια διάρρηξης του περιεχοµένου του χρηµατοκιβωτίου της εταιρίας /07/02 INTERAMERICAN Μεταφορά χρηµάτων Κάλυψη ληστείας των χρηµάτων που θα µεταφέρονται εντός της Αθήνας από υπαλλήλους ετήσια µεταφορά ανά µεταφορά 13/07/02 INTERAMERICAN Ληστεία Κάλυψη για τον κίνδυνο ληστείας ταµείου µε ένοπλη απειλή ή βία, κατά την διάρκεια εργάσιµων ωρών /07/02 INTERAMERICAN 20

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων

Ενότητα 3. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Ενότητα 3 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Πάγιων Πάγια (Εννοιολογικό Πλαίσιο) Πάγια είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσω που δεν προορίζονται για µεταπώληση, αλλά παραµένουν στην επιχείρηση για πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΘΕΡΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2006 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006) µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ALBIO NTATA A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έκθεση ιαχειρίσεως ιοικητικού Συµβουλίου προς τους µετόχους της Εταιρίας για την χρήση 2005 (από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005) µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας "ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-31/12/2015 Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2015. (Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2009

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2009 Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα