έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής"

Transcript

1 έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 19/ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.Α. Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος Αθήνα, Απρίλιος 2002

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικά Περιγραφή της απόσχισης Delta Singular Γενικές πληροφορίες Σύντοµο ιστορικό Αντικείµενο εργασιών Περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρίας- Πάγια περιουσιακά στοιχεία Ασφαλιστήρια συµβόλαια Οργανόγραµµα Μετοχική σύνθεση ιοίκηση ιεύθυνση - Προσωπικό Συµµετοχές των µελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στο.σ. άλλων εταιριών Επενδύσεις Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας Εξέλιξη εργασιών-αποτελεσµάτων της εταιρίας Χρηµατοοικονοµικές δαπάνες Ανάλυση οικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας Ενοποιηµένα αποτελέσµατα Ενοποιηµένος ισολογισµός Περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις Σεπτεµβρίου Οικονοµικά στοιχεία Σεπτεµβρίου 2001 Εταιρίας Ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία Σεπτεµβρίου Λογιστική κατάσταση της 31/12/ Λογιστική κατάσταση της 31/12/2001 της Delta Singular Ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση της 31/12/2001 της Delta Singular Θυγατρικές και Συγγενείς εταιρίες του Οµίλου Delta Singular Προβλέψεις αποτελεσµάτων Προβλέψεις αποτελεσµάτων της Delta Singular Προβλέψεις ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της Delta Singular Μακροχρόνιοι στόχοι και προοπτικές Επενδυτική πολιτική Μακροχρόνιοι στόχοι και προοπτικές της Delta Singular Μακροχρόνιοι στόχοι και προοπτικές του Οµίλου Delta Singular Επενδυτική πολιτική της Delta Singular Μερισµατική πολιτική Singular Software Γενικές πληροφορίες-ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών Γενικά Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας Έρευνα & Ανάπτυξη (Research & Development) Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας (Σ..Π.) Συµβάσεις Συνεργασίες ίκτυο πωλήσεων ιανοµής Περιουσιακή διάρθρωση της εταιρίας- Πάγια περιουσιακά στοιχεία Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Οργανόγραµµα Μετοχική Σύνθεση ιοίκηση ιεύθυνση Προσωπικό Συµµετοχές των µελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στο.σ. άλλων εταιριών Επενδύσεις Απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας Ενοποιηµένα απολογιστικά στοιχεία δραστηριότητας

3 4.13 Περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις Σεπτεµβρίου Οικονοµικά στοιχεία Εταιρίας Ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία Σεπτεβρίου Οικονοµικά στοιχεία της 30/9/2001 πριν και µετά την αποδοχή του κλάδου προϊόντων Θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες της Singular Software Εκτίµηση αποτελεσµάτων χρήσης 1/7/ /12/2001 και προβλέψεις αποτελεσµάτων χρήσης 1/1-31/12/ Εκτίµηση αποτελεσµάτων χρήσης 1/7/ /12/2001 και προβλέψεις αποτελεσµάτων χρήσης 1/1-31/12/2002 της Singular Software Εκτίµηση ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης 1/7/ /12/2001 και προβλέψεις ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης 1/1-31/12/2002 της Singular Software Μακροχρόνιοι στόχοι και προοπτικές Επενδυτική πολιτική Μακροχρόνιοι στόχοι και προοπτικές Επενδυτική πολιτική Παράρτηµα Α Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων της Delta Singular πριν και µετά την απόσχιση του κλάδου Παραγωγής προϊόντων λογισµικού 5.2 Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων της Singular Software πριν και µετά την αποδοχή του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού 6. Παράρτηµα Β Λογιστική κατάσταση 31/12/2001 Delta Singular 6.2 Ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση 31/12/2001 Delta Singular 6.3 Λογιστική κατάσταση Σεπτεµβρίου 2001 Delta Singular 6.4 Ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση Σεπτεµβρίου 2001 Delta Singular 6.5 Ισολογισµοί Delta Singular (πρώην Singular) χρήσεων 1995/ / Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί Delta Singular (πρώην Singular) χρήσεων 1995/ / Ισολογισµός Σεπτεµβρίου 2001 Singular International (νυν Singular Software) 6.8 Ενοποιηµένος ισολογισµός Σεπτεµβρίου 2001 Singular International (νυν Singular Software) 6.9 Ισολογισµοί Singular International (νυν Singular Software) χρήσεων 1997/ / Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί Singular International (νυν Singular Software) χρήσεων 1998/ /2000 3

4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Από τις αρχές του 2001 ενόψει της επικείµενης συγχώνευσης των Delta Πληροφορική ΑΒΕΕΠ και Singular A.E., ξεκίνησε ο ανασχεδιασµός της οργάνωσης και λειτουργίας της µητρικής εταιρίας και των εταιριών του οµίλου µε βάση τους τρεις τοµείς δραστηριοποίησης της µητρικής: Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Outsourcing Services), Ολοκλήρωση Πληροφοριακών Συστηµάτων (Systems Integration) και Παραγωγή και ιάθεση Λογισµικού (Software Vendor). Η οργανωτική αναδιάρθρωση των εταιριών του οµίλου, που σκοπό είχε την αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του βασίστηκε στα σηµεία διαφοροποίησης αλλά και συνεργιών µεταξύ των τριών προαναφερθέντων τοµέων. Οι τοµείς Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής και Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστηµάτων έχουν ως κύριο αντικείµενο εργασιών και πηγή εσόδων τις υπηρεσίες ολοκληρωµένων λύσεων και υπηρεσίες outsourcing αντίστοιχα, τρόπο διάθεσης άµεσο (απευθείας διάθεση) και τοµέα αγοράς τις µεγάλες επιχειρήσεις Ιδιωτικού και ηµόσιου Τοµέα καθώς και τις τράπεζες. Ο τοµέας της Παραγωγής και ιάθεσης Λογισµικού παρουσιάζει σηµεία διαφοροποίησης από τους άλλους δύο τοµείς που συνοψίζονται στα εξής: - αντικείµενο εργασιών = η σχεδίαση και ανάπτυξη λογισµικού - πηγή εσόδου = οι άδειες χρήσεις - µέσο / τρόπος πώλησης = δίκτυο µεταπωλητών - τοµέας αγοράς = µικροµεσαίες επιχειρήσεις Τα ανωτέρω σηµεία διαφοροποίησης του τοµέα Παραγωγής και ιάθεσης Λογισµικού οδηγούν σε µοντέλα οργάνωσης, διοίκησης και προώθησης εντελώς διαφορετικά από αυτά των δύο άλλων τοµέων µε αποτέλεσµα να καθιστούν αναγκαία τη αυθύπαρκτη λειτουργία του. Την ανάγκη λοιπόν για τον «φυσικό» διαχωρισµό του «παραδοσιακού» τοµέα προϊόντων της Singular A.E κάλυψε η Singular Software A.E. (πρώην Singular International A.E.). Η Singular Software A.E., θυγατρική της έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής, είχε ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και διάθεση λογισµικού (σε µικρότερη κλίµακα στη Βόρεια Ελλάδα) και διέθετε την οργανωτική, παραγωγική αλλά και αυτήν της προώθησης και διάθεσης προϊόντων λογισµικού δοµή. Έτσι, τον Ιούλιο του 2001, στα πλαίσια δηµιουργίας ξεχωριστών επιχειρηµατικών µονάδων εντός του οµίλου Delta Singular, η Γενική Συνέλευση της έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής (εφεξής «Delta Singular» ή «η Εταιρία») αποφάσισε µεταξύ άλλων την απόσχιση του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού και την εισφορά του στη θυγατρική εταιρία Singular Software (πρώην Singular International). Επίσης, προκειµένου να εφαρµοστεί ο γενικός σχεδιασµός της Εταιρίας, αποφασίστηκε η απόκτηση του µειοψηφικού πακέτου (13,8%) των µετοχών της θυγατρικής εταιρίας Singular Software. Η απόσχιση, εισφορά και απορρόφηση του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Η αποσχισθείσα δραστηριότητα άνηκε στην επιχειρηµατική µονάδα Software Products της Delta Singular και αφορά στην ανάπτυξη και εµπορία τυποποιηµένων προγραµµάτων λογισµικού (software) που απευθύνονται σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων, όσον αφορά στο µέγεθος (µικρές / µεσαίες), τον κλάδο δραστηριοποίησης (εµπορικές / βιοµηχανικές / παροχής υπηρεσιών), και τον τοµέα (επιχειρήσεις ιδιωτικού / δηµοσίου τοµέα), αλλά και σε ελεύθερους επαγγελµατίες. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης η Delta Singular ασκεί µόνο τις δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (IT Outsourcing Services) και παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής (Systems Integrator). Οι σχετικές µε τον κλάδο παραγωγής προϊόντων λογισµικού δραστηριότητες ασκούνται από τη Singular Software. Η λογιστική καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόµενου κλάδου προϊόντων λογισµικού της Delta Singular προσδιορίστηκε στο ποσό των δρχ. που αποτελείται από τη διαφορά µεταξύ της αξίας του ενεργητικού που ανήλθε σε δρχ. και της αξίας του 4

5 παθητικού που ανήλθε σε δρχ. την 30/9/2001. Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας Singular Software αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. που αποτελεί το εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο σύµφωνα µε τον συνταχθέντα ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30/9/2001. Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει στην από 30/9/2001 λογιστική κατάσταση του παραµένοντος κλάδου ο λογαριασµός «συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» της Delta Singular αυξάνεται µε το ποσό των δρχ που αφορά στο ποσό της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Singular Software. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τα οικονοµικά στοιχεία της Delta Singular πριν και µετά την απόσχιση του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού σηµειώνονται τα εξής: - σύµφωνα µε την αρχική λογιστική κατάσταση της 30/9/2001 το σύνολο ενεργητικού ανήλθε σε εκατ. δρχ. και αναλύεται σε σύνολο παγίου ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. και σε σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο παγίου ενεργητικού περιλαµβάνει έξοδα εγκατάστασης αναπόσβεστης αξίας 515 εκατ. δρχ., ασώµατα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας εκατ. δρχ., ενσώµατα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας εκατ. δρχ. και συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ύψους εκατ. δρχ. Από το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ποσό εκατ. δρχ. αφορά σε υπόλοιπα πελατών και επιταγών εισπρακτέων και ποσό εκατ. δρχ. αφορά σε χρεόγραφα. Ποσό 992 εκατ. δρχ. αφορά σε µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Επίσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε και περιλαµβάνει µετοχικό κεφάλαιο ύψους εκατ. δρχ., διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ύψους εκατ. δρχ., διαφορές αναπροσαρµογών και επιχορηγήσεις επενδύσεων ύψους 348 εκατ. δρχ., αποθεµατικά ύψους εκατ. δρχ. και αποτελέσµατα εις νέον ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων ανήλθε σε εκατ. δρχ. και το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων σε εκατ. δρχ, εκ των οποίων το µεγαλύτερο µέρος αφορά σε υπόλοιπο βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους εκατ. δρχ. και σε υπόλοιπο προµηθευτών και γραµµατίων πληρωτέων ύψους εκατ. δρχ. - σύµφωνα µε τη λογιστική κατάσταση του αποσχιζόµενου κλάδου την 30/9/2001, το σύνολο ενεργητικού ανήλθε σε εκατ. δρχ. και αναλύεται σε σύνολο παγίου ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. και σε σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο παγίου ενεργητικού του αποσχιζόµενου κλάδου περιλαµβάνει κυρίως ασώµατα πάγια αναπόσβεστης αξίας εκατ. δρχ., τα οποία αφορούν σε αναπόσβεστα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης νέων εφαρµογών λογισµικού, αναπόσβεστες παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και σε αναπόσβεστα λοιπά ασώµατα πάγια έξοδα εγκατάστασης προγραµµάτων Η/Υ. Το σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαµβάνει κυρίως απαιτήσεις από πελάτες του κλάδου προϊόντων ύψους εκατ. δρχ. και υπόλοιπα λογαριασµών όψεως ύψους εκατ. δρχ. Ποσό 4 εκατ. δρχ. αφορά σε µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Η λογιστική καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόµενου κλάδου προϊόντων προσδιορίστηκε σε εκατ. δρχ. Το σύνολο των υποχρεώσεων του αποσχιζόµενου κλάδου ανήλθε σε 347 εκατ. δρχ. και αναλύεται σε υπόλοιπο προµηθευτών ύψους 345 εκατ. δρχ. και σε υπόλοιπο υποχρεώσεων προς διάφορους πιστωτές ύψους 2 εκατ. δρχ. Σε ότι αφορά τα οικονοµικά στοιχεία της Singular Software πριν και µετά την αποδοχή του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού σηµειώνονται τα εξής: - σύµφωνα µε τη λογιστική κατάσταση της εταιρίας της 30/9/2001 πριν την αποδοχή του κλάδου προϊόντων το σύνολο ενεργητικού ανήρχοντο σε εκατ. δρχ. και περιλαµβάνει σύνολο παγίου ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. και σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο παγίου ενεργητικού περιλαµβάνει έξοδα εγκατάστασης αναπόσβεστης αξίας 101 εκατ. δρχ., ασώµατα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας 756 εκατ. δρχ., ενσώµατα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας 176 εκατ. δρχ. και συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαµβάνει κυρίως αποθέµατα ύψους 245 εκατ. δρχ, υπόλοιπα πελατών, γραµµατίων και επιταγών εισπρακτέων και σε καθυστέρηση ύψους εκατ. δρχ. και λοιπές απαιτήσεις ύψους 483 εκατ. δρχ. Ποσό 47 εκατ. δρχ. αφορά σε µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων την 30/9/2001 πριν την αποδοχή του κλάδου προϊόντων ανήλθε σε εκατ. δρχ. και περιλαµβάνει κυρίως µετοχικό κεφάλαιο ύψους εκατ. δρχ., αποθεµατικά ύψους 187 εκατ. δρχ., υπόλοιπο κερδών χρήσεων ύψους 261 εκατ. δρχ. και ζηµίες περιόδου 1/7/ /9/2001ύψους 740 εκατ. δρχ. Το υπόλοιπο 5

6 των υποχρεώσεων ανήλθε σε εκατ. δρχ. και περιλαµβάνει κυρίως υπόλοιπο βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους εκατ. δρχ., υπόλοιπο προµηθευτών ύψους 287 εκατ. δρχ. και υπόλοιπο πιστωτών διάφορων ύψους 281 εκατ. δρχ. - σύµφωνα µε τη λογιστική κατάσταση της εταιρίας της 30/9/2001 µετά την αποδοχή του κλάδου προϊόντων το σύνολο ενεργητικού ανήλθε σε εκατ. δρχ. και περιλαµβάνει σύνολο παγίου ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. και σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο παγίου ενεργητικού περιλαµβάνει έξοδα εγκατάστασης αναπόσβεστης αξίας 139 εκατ. δρχ., ασώµατα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας εκατ. δρχ., ενσώµατα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας 316 εκατ. δρχ. και συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ύψους εκατ. δρχ. Το σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαµβάνει κυρίως αποθέµατα ύψους 467 εκατ. δρχ, υπόλοιπα πελατών, γραµµατίων και επιταγών εισπρακτέων και σε καθυστέρηση ύψους εκατ. δρχ., λοιπές απαιτήσεις ύψους 483 εκατ. δρχ. και διαθέσιµα ύψους εκατ. δρχ. Ποσό 51 εκατ. δρχ. αφορά σε µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε εκατ. δρχ., εκ των οποίων ποσό εκατ. δρχ. αφορά σε µετοχικό κεφάλαιο, ποσό ύψους 2 εκατ δρχ. αφορά σε διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, ποσό ύψους 74 εκατ. δρχ. διαφορές αναπροσαρµογών και επιχορηγήσεις επενδύσεων, ποσό ύψους 261 εκατ. δρχ υπόλοιπο κερδών χρήσεων και ποσό ύψους 740 εκατ. δρχ ζηµίες περιόδου 1/7/ /9/2001. Το σύνολο των υποχρεώσεων την 30/9/2001, µετά την αποδοχή του κλάδου προϊόντων, ανήλθε σε εκατ. δρχ. και περιλαµβάνει κυρίως υπόλοιπο βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων ύψους εκατ. δρχ., υπόλοιπο προµηθευτών ύψους 632 εκατ. δρχ. και υπόλοιπο πιστωτών διάφορων ύψους 283 εκατ. δρχ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία του αποσχιζόµενου κλάδου βλέπε σχετικά κεφ. 3, Περιγραφή της Απόσχισης. Η συµβολή του αποσχισθέντος κλάδου παραγωγής τυποποιηµένου λογισµικού στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία της Εταιρίας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: Κύκλος εργασιών ανά επιχειρηµατική µονάδα (σε εκατ. δρχ.) 31/12/2001 % 31/12/2000 % Ανάπτυξη και εµπορία τυποποιηµένων προγραµµάτων λογισµικού* ,0% ,3% Ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφορικής ,0% ,1% Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ,0% ,6% Σύνολο ,0% ,0% Κερδοφορία ανά επιχειρηµατική µονάδα (σε εκατ. δρχ.) 31/12/2001 % 31/12/2000 % Ανάπτυξη και εµπορία τυποποιηµένων προγραµµάτων λογισµικού* 390 5,4% ,7% Ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφορικής 504 7,0% ,4% Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ,6% ,9% Σύνολο ,0% ,0% *αποσχισθείς κλάδος Σηµείωση: τα ανωτέρω οικονοµικά στοιχεία αποτελούν ανάλυση ανά δραστηριότητα του κύκλου εργασιών και των κερδών πριν από φόρους που προκύπτουν για τις περιόδους 01/01/01-31/12/01 και 01/01/00-31/12/00 από τις proforma οικονοµικές καταστάσεις που έχει καταρτίσει η Εταιρία. Στις καταστάσεις αυτές ενοποιούνται εξωλογιστικά οι συγχωνευθείσες εταιρίες SINGULAR AE και ΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕEΠ (βλ. σχετικά κεφ του παρόντος). 6

7 Τέλος, όσον αφορά την ποσοτική επίδραση της απόσχισης του κλάδου τυποποιηµένου λογισµικού στα αποτελέσµατα της Εταιρίας και κατ επέκταση στη διανοµή µερισµάτων την πρώτη µετά την ολοκλήρωση της απόσχισης χρήση (2002) θα πρέπει να σηµειωθούν τα εξής: τα προβλεπόµενα κέρδη προ φόρων της Singular Software εκτιµώνται σε χιλ. ή 810 εκατ. δρχ. (βλ. σχετικά κεφ ). Η Εταιρία εκτιµά ότι περίπου τα δύο τρίτα (2/3) των ανωτέρω κερδών ( χιλ ή 540 εκατ. δρχ.) αντιπροσωπεύουν κέρδη της αποσχισθείσας δραστηριότητας. Αφού ληφθούν υπόψη οι φόροι χρήσης, το ποσό µερισµάτων που αντιστοιχεί στην αποσχισθείσα δραστηριότητα (εφαρµόζοντας συντελεστή 35% επί των κερδών) ανέρχεται σε 361 χιλ. (123 εκατ. περίπου), τα οποία θα διανεµηθούν στους µετόχους µε ένα χρόνο υστέρηση λόγω της απόσχισης του κλάδου. Ωστόσο, για το 2002 η Εταιρία προτίθεται να διανείµει µέρισµα µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο 35% των κερδών της µετά από φόρους, το οποίο εκτιµά ότι θα υπερκαλύψει το ανωτέρω ποσό. 7

8 1. ΓΕΝΙΚΑ Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά µε την απόσχιση του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού (κλάδου προϊόντων) της εταιρίας έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής (εφεξής «Delta Singular» ή «η Εταιρία») και την εισφορά αυτού στην Singular Software Ανώνυµο Εταιρία Μηχανογραφικών Εφαρµογών (πρώην Singular International Ανώνυµο Εταιρία Μηχανογραφικών Εφαρµογών - εφεξής «Singular Software»). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αρ. 19/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το Πληροφοριακό Σηµείωµα αφορά την περίπτωση ΣΤ (απόσχιση κλάδου εταιρίας της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και ο οποίος αντιπροσωπεύει το 25% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών της κατά την τελευταία απολογιστική χρήση) της ανωτέρω απόφασης. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να αναφέρονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες: στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αλεξάνδρας 29, Αθήνα, τηλ ,αρµόδιοι οι κ.κ. Μανώλης Παπαγιαννάκης Υπεύθυνος Μετόχων, κα Τασία Παπαβασιλείου Οικονοµική Αναλύτρια, στα γραφεία της Αlpha Finance, Mέρλιν 5, Αθήνα, τηλ , υπεύθυνη η κα Φωτεινή Νικολάου. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ.: κ. Ανδρέας ρυµιώτης, Πρόεδρος, Ηλία Ρογκάκου 17, τηλ κ. Αντώνης Κυριαζής, ιευθύνων Σύµβουλος, Λ. Αλεξάνδρας 29, τηλ και κα Γεωργία Τσανάκα, ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών, Λ. Αλεξάνδρας 29, τηλ

9 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που συγκλήθηκε την 18/12/2001, αποδεχόµενη τη σχετική εισήγηση του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφάσισε µεταξύ άλλων την απόσχιση του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού (κλάδου προϊόντων) και την εισφορά του στη θυγατρική εταιρία Singular Software (πρώην Singular International). Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση συµµετείχαν µέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 68,06% των µετόχων της Εταιρίας. Η απόσχιση, εισφορά και απορρόφηση του κλάδου παραγωγής προϊόντων λογισµικού πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993. Ο ισολογισµός µετασχηµατισµού του εισφερόµενου κλάδου είναι αυτός της 30/9/2001 που παρατίθεται στο Παράρτηµα του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος και περιλαµβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αφορούν στον αποσχιζόµενο κλάδο. Για την πραγµατοποίηση της εισφοράς του κλάδου προϊόντων έγινε ο κατά Ν.2166/93 έλεγχος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόµενου κλάδου της Εταιρίας από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Νικόλαο. Γεωργιάδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), ο οποίος, µε βάση τον προαναφερθέντα ισολογισµό µετασχηµατισµού συνέταξε τη σχετική έκθεση που προβλέπει ο νόµος. Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα της έκθεσης είναι τα εξής: Α) Η εταιρία έλτα Singular A.E. έχει τις προϋποθέσεις µε βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993 να εισφέρει έναν ή περισσότερους κλάδους σε λειτουργούσα ανώνυµη εταιρία αφού: (α) τηρεί λογιστικά βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.. 186/92) (β) έχει συντάξει Ισολογισµό σε µία τουλάχιστον χρήση (γ) η λογιστική κατάσταση της 30/9/2001 έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών της εταιρίας έλτα Singular A.E. (δ) η εισφορά του κλάδου γίνεται σε λειτουργούσα ανώνυµη εταιρία. Η εταιρία που λαµβάνει τον κλάδο συνεστήθη το 1998 (ΦΕΚ 2119/ Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) µε την επωνυµία Singular Βορείου Ελλάδος Ανώνυµος Εταιρία Μηχανογραφικών Εφαρµογών και Αριθµό Μητρώου 17624/62/Β/88/144 (ΦΕΚ 2968/ ). Β) Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου προϊόντων της εταιρίας έλτα Singular A.E. έχει συνολικά ως εξής: Λογιστική Αξία (σε δρχ.) Γενικό Σύνολο Ενεργητικού Μείον: Προβλέψεις Υποχρεώσεις ιαφορά Η ανωτέρω διαφορά αναλύεται σε: (σε δρχ.) (σε δρχ.) Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού Άρθρο 23 Α Ν.1892/90 (Business Plan) ΠΑΒΕ Καθαρή αξία εισφερόµενου κλάδου Σύνολο Οι ανωτέρω αναπόσβεστες αξίες των επιχορηγήσεων αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν επιχορηγηθεί σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. Σύµφωνα µε τις εγκριτικές αποφάσεις χρειάζεται σχετική άδεια για την εισφορά τους δια αποσχίσεως από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία έχει υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης την από 7/12/2001 αίτηση άδειας εκχώρησης παγίων στοιχείων (αρ. πρωτ ) που έχουν επιχορηγηθεί. Η έγκριση αυτή εκκρεµεί. 9

10 Ο ισολογισµός µετασχηµατισµού του αποσχιζόµενου κλάδου και τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας πριν και µετά την απόσχιση παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: Αρχική λογιστική κατάσταση 30/9/2001 Λογιστική κατάσταση 30/9/2001 αποσχιζόµενου κλάδου Λογιστική κατάσταση 30/9/2001 παραµένοντος κλάδου ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (εκατ. δρχ) εκατ. δρχ. (000 ) εκατ. δρχ. (000 ) εκατ. δρχ. (000 ) Έξοδα Εγκαταστάσεως Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (713) (2.093) (43) (126) (670) (1.967) Έξοδα Εγκαταστάσεως (Αναπόσβεστη Αξία) Ασώµατα Πάγια Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (2.344) (6.880) (734) (2.155) (1.610) (4.725) Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια Ενσώµατα Πάγια Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (6.910) (20.279) (237) (696) (6.673) (19.583) Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια Συµµετοχές και Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Αποθέµατα Πελάτες - Επιταγές εισπρακτέες Λοιπές Απαιτήσεις Χρεόγραφα ιαθέσιµα ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Μεταβατικοί Λογαριασµοί ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ιαφορές αναπροσαρµογών - Επιχορηγήσεις επενδύσεων Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές - Γραµµάτια πληρωτέα Τράπεζες Προκαταβολές πελατών Φόροι-τέλη Aσφαλιστικά ταµεία Πιστωτές διάφοροι Σύνολο Βραχ/ων Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Μεταβατικοί Λογαριασµοί ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Βάσει του ανωτέρω ισολογισµού, η λογιστική καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόµενου κλάδου προϊόντων λογισµικού προσδιορίστηκε στο ποσό των δρχ. που 10

11 αποτελείται από τη διαφορά µεταξύ της αξίας του ενεργητικού που ανήλθε σε δρχ. και της αξίας του παθητικού που ανήλθε σε δρχ. την 30/9/2001. Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρίας Singular Software αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. που αποτελεί το εισφερόµενο µετοχικό κεφάλαιο σύµφωνα µε τον ανωτέρω ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30/9/2001. Όπως προκύπτει στην από 30/9/2001 λογιστική κατάσταση του παραµένοντος κλάδου ο λογαριασµός «συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» της Delta Singular αυξάνεται µε το ποσό των δρχ που αφορά στο ποσό της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της Singular Software. Με την ως άνω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν ονοµαστικής αξίας 511,125 δρχ. ( 1,50) έκαστη. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση της 30/9/2001 του αποσχιζόµενου κλάδου σηµειώνονται τα εξής: Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων εγκατάστασης του κλάδου προϊόντων (αποσχιζόµενος/ εισφερόµενος κλάδος) ύψους 38 εκατ. δρχ. την 30/9/2001 αφορά σε δαπάνες εγκατάστασης υποκαταστηµάτων και γραφείων, οι οποίες έχουν καταβληθεί από την Εταιρία. Τα αναπόσβεστα ασώµατα πάγια του εισφερόµενου κλάδου ύψους εκατ. δρχ. την 30/9/2001 περιλαµβάνουν: (α) αναπόσβεστα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης νέων εφαρµογών λογισµικού για την κάλυψη των αναγκών επέκτασης σε νέες αγορές (1.196 εκατ. δρχ. ), (β) αναπόσβεστες παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν σε κόστος ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού και άδειες παραγωγής και εκµετάλλευσής τους (471 εκατ. δρχ.) και (γ) αναπόσβεστα λοιπά ασώµατα πάγια έξοδα αναδιοργάνωσης και συγκεκριµένα εγκατάστασης προγραµµάτων Η/Υ (49 εκατ. δρχ.). Το αναπόσβεστο υπόλοιπο ενσώµατων παγίων του εισφερόµενου κλάδου ύψους 140 εκατ. δρχ. την 30/9/2001 αναλύεται ως εξής: (α) µηχανήµατα και τεχνικές εγκαταστάσεις αναπόσβεστης αξίας 32 εκατ. δρχ., τα οποία περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων συστήµατα Η/Υ, λογισµικό, µηχανήµατα επενδυτικών προγραµµάτων, κλιµατιστικά κλπ (β) µεταφορικά µέσα αναπόσβεστης αξίας 2 εκατ. δρχ., τα οποία περιλαµβάνουν δύο φορτηγά αυτοκίνητα και µία µηχανή (γ) έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό αναπόσβεστης αξίας 106 εκατ. δρχ., τα οποία περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων γραφεία, εκτυπωτές κτλ Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του εισφερόµενου κλάδου συνολικής αξίας 14 εκατ. δρχ. την 30/9/2001 αφορούν σε δοσµένες εγγυήσεις ενοικίων και σε δοσµένες εγγυήσεις σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Το υπόλοιπο του κυκλοφορούντος ενεργητικού του εισφερόµενου κλάδου την 30/9/2001 ανήλθε σε εκατ. δρχ. και αναλύεται ως εξής: Αποθέµατα 223 Πελάτες Επιταγές εισπρακτέες Λοιπές Απαιτήσεις 0,4 ιαθέσιµα Σύνολο Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν εµπορεύµατα ύψους 132 εκατ. δρχ. και αναλώσιµα υλικά ύψους 91 εκατ. δρχ. Το ποσό των εκατ. δρχ. αφορά σε απαιτήσεις από πελάτες του κλάδου προϊόντων και το υπόλοιπο διαθεσίµων ύψους εκατ. δρχ. αφορά κυρίως σε υπόλοιπα λογαριασµών όψεως. Οι µεταβατικοί λογαριασµοί του εισφερόµενου κλάδου ύψους 4 εκατ. δρχ. την 30/9/2001αφορούν σε έξοδα που έχουν καταβληθεί µέχρι την 30/9/2001 και αφορούν την επόµενη περίοδο (2 εκατ. δρχ.) και σε δεδουλευµένα έσοδα της περιόδου µέχρι και την 30/9/2001, για το οποία δεν είχαν εκδοθεί τα αντίστοιχα στοιχεία εσόδων του ΚΒΣ (2 εκατ. δρχ.). Η λογιστική καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόµενου κλάδου προϊόντων λογισµικού προσδιορίστηκε στο ποσό των δρχ. που αποτελείται από τη διαφορά µεταξύ της αξίας του ενεργητικού που ανήλθε σε δρχ. και της αξίας του παθητικού που ανήλθε σε δρχ. την 30/9/

12 Το υπόλοιπο προβλέψεων του εισφερόµενου κλάδου την 30/9/2001 ύψους 13 εκατ. δρχ. αφορά σε πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού που απασχολείται στον κλάδο προϊόντων λόγω συνταξιοδότησης. Το υπόλοιπο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του εισφερόµενου κλάδου την 30/9/2001 ύψους 347 εκατ. δρχ. αναλύεται σε υπόλοιπο προµηθευτών ύψους 345 εκατ. δρχ. και σε υπόλοιπο υποχρεώσεων της εταιρίας προς διάφορους πιστωτές της ύψους 2 εκατ. δρχ. Η αποσχισθείσα δραστηριότητα άνηκε στην επιχειρηµατική µονάδα Software Products της Delta Singular και αφορά στην ανάπτυξη και εµπορία τυποποιηµένων προγραµµάτων λογισµικού (software) που απευθύνονται σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων, όσον αφορά στο µέγεθος (µικρές / µεσαίες), τον κλάδο δραστηριοποίησης (εµπορικές / βιοµηχανικές / παροχής υπηρεσιών), και τον τοµέα (επιχειρήσεις ιδιωτικού / δηµοσίου τοµέα), αλλά και σε ελεύθερους επαγγελµατίες. Συγκεκριµένα, ο αποσχισθείς κλάδος περιλαµβάνει περισσότερες από 60 διαφορετικές εφαρµογές, οι οποίες λειτουργούν σε περιβάλλοντα MS-DOS, MS-Windows και Unix, χρησιµοποιώντας τις πιο διαδεδοµένες βάσεις δεδοµένων (MS-SQL, ORACLE). Οι σηµαντικότερες οικογένειες τυποποιηµένου λογισµικού είναι οι εξής: Singular Enterprise EPICOR Software Singular Enterprise Express Eurofasma Manager Singular Control Ολοκληρωµένο σύστηµα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων (ERP). Απευθύνεται σε µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, καλύπτοντας ανάγκες οικονοµικής και εµπορικής διαχείρισης, διαχείρισης αποθηκών και εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης αποθεµάτων και παραγωγής καθώς και ανάγκες επιχειρησιακής ενηµέρωσης. H Εταιρία είναι αποκλειστικός διανοµέας των προϊόντων ERP του αµερικάνικου οίκου Εpicor Software Corporation για την Ελλάδα και την Κύπρο. Η γκάµα των προϊόντων αυτών παρέχει σε µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις Ολοκληρωµένες Επιχειρηµατικές Λύσεις οικονοµικής διαχείρισης, πωλήσεων και διανοµής προϊόντων, βιοµηχανικής παραγωγής και εξυπηρέτησης πελατών. Η διεύθυνση Epicor της Εταιρίας προµηθεύει, εγκαθιστά και υποστηρίζει τις παραπάνω λύσεις και διαθέτει ήδη τρεις εξουσιοδοτηµένους µεταπωλητές. Ολοκληρωµένο σύστηµα αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που βασίζεται στα βασικά υποσυστήµατα του Singular Enterprise και µε κύριο χαρακτηριστικό την ελαχιστοποίηση χρόνου έναρξης παραγωγικής χρήσης. Καλύπτει ανάγκες οικονοµικής και εµπορικής διαχείρισης καθώς και διαχείρισης παγίων. Ολοκληρωµένο σύστηµα εµπορικής και οικονοµικής διαχείρισης για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Περιλαµβάνει εφαρµογές εµπορικής διαχείρισης, γενικής και αναλυτικής λογιστικής, διαχείρισης παγίων, διαχείρισης ξένου νοµίσµατος, επιχειρησιακής ενηµέρωσης. Ολοκληρωµένο σύστηµα εµπορικής και λογιστικής διαχείρισης για µικρές και αναπτυσσόµενες εµπορικές επιχειρήσεις καθώς και ελεύθερους επαγγελµατίες. Καλύπτει επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α, Β & Γ κατηγορίας καθώς και επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε τήρηση θεωρηµένης αποθήκης. Οικογένεια εφαρµογών για την ολοκληρωµένη µηχανογραφική υποστήριξη εµπορικής δραστηριότητας και οικονοµικής διαχείρισης µικρών και αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων καθώς και ελεύθερων επαγγελµατιών. Αναπτυγµένο σε πλατφόρµα Windows και βάση 12

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» (Πρώην Info-Quest A.E.B.E.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ «ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. Για την Απόσχιση του Κλάδου Εμπορίας Σιδηρούχων μη Σιδηρούχων Μετάλλων (Ferrous and Non Ferrous Metals Trading) Και Β. Για την Μεταβολή Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006 Το Ετήσιο ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 16 της από 14.11.2000 απόφασης 5/204 του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την υπ άριθµ. 7/372/15-2-2006

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/Β/86/01 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003

Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. Ετήσιο ελτίο 2002 Μάιος 2003 τηλεφωνία computers ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ είδη γραφείου home cinema INTERNET BUSINESS TO BUSINESS δώρα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ SERVICE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΝΤΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (RIDENCO A.E.) Πληροφοριακό Σηµείωµα για την Απόσχιση του Εµπορικού Κλάδου της RIDENCO Α.Ε. και της συµµετοχής της στην RIDENCO TEKSTIL A.S. (Toυρκίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 11 ΜΕΡΟΣ Α. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2001 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα