D19: Οδηγός και εργαλεία της

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "D19: Οδηγός και εργαλεία της"

Transcript

1 D19: Οδηγός και εργαλεία της Επιστημονικής Φαντασίας στην Εκπαίδευση Ετοιμάστηκε από UPIT & CARDET 28/02/14 Τίτλος Έργου: Ακρωνύμιο Έργου: Αριθμός Έργου: Επιστημονική Φαντασία στην Εκπαίδευση SciFiEd LLP CY-COMENIUS-CMP 1

2 Εισαγωγή Ο οδηγός και τα εργαλεία της Επιστημονικής Φαντασίας στην Εκπαίδευση είναι το πιο σημαντικό προϊόν του έργου SciFi-Ed. Είναι ένας συνδυασμός επτά παραδοτέων από τέσσερα διαφορετικά πακέτα εργασίας. Απευθύνεται σε εν ενεργεία δάσκαλους και εκπαιδευτικούς και τους υποστηρίζει καθ όλη την προσπάθειά τους να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν διδακτικές ενότητες επιστημονικής φαντασίας (ΕΦ). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, αλλά παράλληλα εξετάζονται και οι ανάγκες των προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών. Ο σκοπός του Οδηγού και των Εργαλείων Επιστημονικής Φαντασίας στην Εκπαίδευση είναι να επιχειρήσουν να πείσουν, να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθεια εισαγωγής της Επιστημονικής Φαντασίας στην εκπαίδευση, να συγκεντρώσουν και να αναπτύξουν εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα αυτό, οργανώνοντας αξιόπιστες και προσβάσιμες πληροφορίες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Οι ειδικοί στόχοι του Οδηγού και των Εργαλείων είναι: 1. Να εισαγάγουν ευρωπαίους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διδάσκουν σε μαθητές ηλικίας 9-15, στο είδος της επιστημονικής φαντασίας, καθώς και σε υποείδη της, και να τους πείσει για τη λογοτεχνική και την παιδαγωγική της αξία. 2. Να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με καταξιωμένους διεθνείς και ευρωπαίους συγγραφείς που ασχολούνται με βιβλία ΕΦ για παιδιά και νεαρούς ενήλικες, και πληροφορίες για βιβλία επιστημονικής φαντασίας που είναι διαθέσιμα στις χώρες-εταίρους. 3. Να περιγράψουν γενικές προσεγγίσεις, ειδικές μεθόδους και τεχνικές για τη διδασκαλία των βασικών ικανοτήτων και εννοιών μέσω της ΕΦ στο μάθημα της Επιστήμης και σε άλλους σημαντικούς κλάδους του αναλυτικού προγράμματος. 4. Να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στη χρήση ταινιών, πολυμέσων και τεχνολογιών Web 2.0 για την εισαγωγή της ΕΦ στην εκπαίδευση. 5. Να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς δείγματα διαθεματικών διδακτικών ενοτήτων με θέματα ΕΦ, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, αλλά επίσης και να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την κατασκευή νέων εκπαιδευτικών ενοτήτων. 6. Να ταξινομήσουν και να διαδώσουν σχετικές πηγές σε Ευρωπαίους εκπαιδευτές. Η δομή του Οδηγού και των Εργαλείων αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη ή ενότητες: EIΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ I: Η προσέγγιση του SciFi-Ed ΜΕΡΟΣ II: Εισαγωγή στην ΕΦ και στα υποείδη της ΜΕΡΟΣ III: Ανασκόπηση σημαντικών κειμένων ΕΦ για παιδιά και νέους ενήλικες στις χώρες-εταίρους 2

3 ΜΕΡΟΣ IV: Κατευθυντήριες γραμμές και ιδέες για την ενσωμάτωση της ΕΦ σε διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς ΜΕΡΟΣ V: Εισηγήσεις για τη χρήση ταινιών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών και τεχνολογιών Web 2.0 ΜΕΡΟΣ VI: Δείγμα Διαθεματικής Διδακτικής Ενότητας ΕΦ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο Οδηγός και τα Εργαλεία αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια όλων των εταίρων του έργου, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: P1. Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology LTD (CARDET), CY (project coordinator) P2. University of Piteşti, RO P3. County Meath VEC, IR P4. Public Library in Ursus District of the City of Warsaw, PL P5. INNOVADE LI LTD, CY P6. Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa (ASEV), IT Μέρος I: Προσέγγιση SciFiEd Συνοπτική παρουσίαση της Διακρατικής έρευνας και Περίληψη Προτεινόμενων προσεγγίσεων και μεθόδων H έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας από δευτερογενείς πηγές μια βιβλιογραφική έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της λογοτεχνίας κάθε χώρας και έρευνας πεδίου η οποία διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίου και δομημένης προσωπικής συνέντευξης, σε όλες τις χώρες-εταίρους, και συγκεκριμένα στην Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας από δευτερογενείς πηγές και της έρευνας πεδίου που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες-εταίρους, μπορεί να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Σε ορισμένες συμμετέχουσες χώρες, όπως η Πολωνία και η Ρουμανία, η βιβλιογραφία της ΕΦ είναι πολύ καλά ανεπτυγμένη και δημοφιλής μεταξύ των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων. Στις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες, η επιστημονική φαντασία για παιδιά και νεαρούς ενήλικες βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Σε κάποιες χώρες, όπως η Κύπρος, οι πρόσφατες εξελίξεις στον εκπαιδευτικό τομέα δείχνουν μια αρχική εκτίμηση και ανάπτυξη του είδους της ΕΦ. Όσον αφορά τη μεταφρασμένη ΕΦ, η αμερικανική επιστημονική φαντασία φαίνεται να είναι δημοφιλής στις περισσότερες συμμετέχουσες χώρες. Σε όλες τις χώρες, δεν γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη διδασκαλία επιστημονικών δεδομένων, εννοιών ή διαδικασιών μέσω της ΕΦ. Αυτό συμβαίνει και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και, παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών δεν είναι εξοικειωμένοι με την ΕΦ και τις 3

4 παιδαγωγικές δυνατότητές της. Παρ όλα αυτά, ένας περιορισμένος αριθμός επαγγελματιών προτείνουν και εφαρμόζουν ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες χρησιμοποιούν την ΕΦ. Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, η ένταξη της ΕΦ στη διδακτέα ύλη είναι οριακή και περιορισμένη, εάν υπάρχει καθόλου. Επιπλέον, όταν γίνεται αναφορά σε αυτήν, περιλαμβάνεται μόνο στο πλαίσιο της Λογοτεχνίας και ποτέ σε σχέση με την Επιστήμη. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της ΕΦ είναι σπάνιες και περιγράφονται μόνο σε γενικές γραμμές. Δεν αξιοποιούνται πλήρως στην εκπαίδευση παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά είδη λογοτεχνίας ΕΦ, το θέμα αυτό εναπόκειται, κυρίως, στην επιλογή των εκπαιδευτικών. Σε όλες τις χώρες υπάρχει η δυνατότητα από τους δάσκαλους να επιλέξουν και να καθιερώσουν την ΕΦ, και η πλειοψηφία των εκπαιδευτών πιστεύουν ότι η ΕΦ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς όπως η Επιστήμη, τα Αγγλικά και οι Επικοινωνίες, τα Μαθηματικά, οι Κοινωνικές Επιστήμες, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Ιστορία. Οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί αναγνωρίζουν πολλαπλά εκπαιδευτικά οφέλη, τα οποία απορρέουν από την ΕΦ στην εκπαίδευση: αυξημένη παρακίνηση των μαθητών, λεξιλόγιο και γλωσσικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, περιβαλλοντική και πολιτική ευαισθησία, φαντασία και αυτοεκτίμηση, ευκαιρίες για να εξερευνήσουν τα οράματα για το μέλλον και την κριτική του παρόντος, γνωστική ευαισθητοποίηση και κριτική επίγνωση των μαθητών σχετικά με την επιστήμη, υλοποίηση των διασυνδέσεων των μαθητών μεταξύ της επιστήμης, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις τύποι δραστηριοτήτων οι οποίες αξιοποιούν ταινίες ΕΦ και άλλα μέσα ενημέρωσης: Χρήση κόμικς ή ταινιών ως αφόρμηση για ένα νέο μάθημα / θέμα. Εξετάσεις επιστημονικών σχέσεων των σκηνών ΕΦ. Μελέτη ταινιών και κινουμένων σχεδίων επιστημονικής φαντασίας για τη μελέτη φαινομένων και τη διεξαγωγή μετρήσεων (με τη χρήση της τεχνολογίας). Ανάλυση του πώς η επιστήμη, η τεχνολογία και οι επιστήμονες απεικονίζονται στα μέσα αυτά. Εδώ είναι μερικές πιο συγκεκριμένες συστάσεις που προκύπτουν από την έκθεση: 1. Ενημέρωση εκπαιδευτικών και σχολείων σχετικά με το είδος της ΕΦ και των δυνατοτήτων της. 2. Οργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης και μαθημάτων για τους εκπαιδευτικούς. 3. Παροχή οδηγιών και συμβουλών για τους εκπαιδευτικούς. 4. Εισαγωγή εκπαιδευτικών σε χειροπιαστά παραδείγματα καλής πρακτικής. 5. Ανάπτυξη καταλόγων με ιστορίες ΕΦ κατάλληλων ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. 6. Δημοσίευση προσβάσιμου και διαδικτυακού υλικού, το οποίο θα είναι ενδιαφέρον και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές. 7. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας και ενθάρρυνση εξερεύνησης, έρευνας και ανακάλυψης. 8. Θέσπιση υλικού σε συγκεκριμένα ηλικιακά επίπεδα. 9. Αντιστοίχιση του SciFi-Ed υλικού, ιστοριών και δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς συγκεκριμένων αναλυτικών προγραμμάτων και παραγωγή υλικού που συσχετίζεται με άλλα υλικά (π.χ. εγχειρίδια) που χρησιμοποιούνται σήμερα. 4

5 10. Αξιοποίηση τεχνολογίας, παραγωγή σχετικών οπτικών βοηθημάτων, και ενθάρρυνση της χρήσης των πολυμέσων (ήχος, κίνηση, βίντεο, κ.λπ.). ΜΕΡΟΣ II: Εισαγωγή στην Επιστημονική Φαντασία και τα υποείδη της Τι είναι η Επιστημονική Φαντασία; Ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της ΕΦ είναι η σχέση της με την επιστήμη και την τεχνολογία. Η λογοτεχνία και η επιστήμη ή η επιστήμη και η λογοτεχνία, συχνά, θεωρείται ότι ανήκουν σε ξεχωριστές και μη μεταδοτικές επαγγελματικές κουλτούρες. Η ΕΦ είναι ένα είδος γέφυρας που συμβάλλει στη μείωση αυτού του προβλήματος. Η παρέκταση είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό της λειτουργίας της ΕΦ. Η παρέκταση είναι η προβολή των τεχνολογικών, πολιτικών ή κοινωνικών εξελίξεων εκτός του τόπου και του χρόνου του συγγραφέα. Η γνωστική αποξένωση είναι το τρίτο πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της ΕΦ. H γνωστική αποξένωση είναι «η διαδικασία μέσω της οποίας ορισμένα λογοτεχνικά έργα τοποθετούν ευφάνταστα τους αναγνώστες σε μια ασυνήθιστη κατάσταση ή περιβάλλον, προκαλώντας τους να αναρωτηθούν σχετικά με τις διαφορές μεταξύ αυτού του περιβάλλοντος και του δικού τους, και έτσι ενδεχομένως τους προκαλούν να δουν το δικό τους κόσμο διαφορετικά». Η ΕΦ διαφέρει σαφώς από τη φαντασία. Τόσο η ΕΦ όσο και η φαντασία είναι θεωρητικές μυθιστοριογραφίες: μυθοπλασίες με φαντασία που κατασκευάζουν κόσμους που διαφέρουν ριζικά από τους δικούς μας. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι η ΕΦ «περιγράφεται πάντα ως κάτι σχεδόν πιθανό»: ο αναγνώστης πρέπει να είναι πεπεισμένος ότι αυτό που περιγράφει η ιστορία ΕΦ θα μπορούσε, υπό ορισμένες περιστάσεις, να λάβει πράγματι χώρα. Ποια είναι τα κύρια υποείδη της ΕΦ; Utopian Fiction Η Utopian Fiction είναι μια φανταστική κοινωνία, στην οποία τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα του δικού μας κόσμου έχουν ουσιαστικά επιλυθεί, δημιουργώντας μια βέλτιστη διάρκεια ζωής για όλους τους πολίτες της κοινωνίας. Dystopian Fiction Αν η Utopian Fiction είναι μια φανταστική ιδανική κοινωνία που ονειρεύεται έναν κόσμο στον οποίο τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά προβλήματα της σημερινής πραγματικότητας έχουν επιλυθεί, τότε η Dystopian Fiction είναι ένας φανταστικός κόσμος στον οποίο το όνειρο έχει γίνει εφιάλτης. Alien Invasion To Alien Invasion είναι ένας τύπος αφήγησης ΕΦ, κατά την οποία οι εξωγήινοι εισβάλλουν στη Γη, συνήθως για σκοπούς κατάκτησης ή εποικισμού. 5

6 Apocalyptic Fiction Ο συγκεκριμένος τύπος αφήγησης επιστημονικής φαντασίας ασχολείται με την προσέγγιση και την άφιξη ενός κατακλυσμικού γεγονότος, το οποίο προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές, οδηγώντας σε μια δραματική αλλαγή στη φύση του ανθρώπινου πολιτισμού στη Γη. Post-apocalyptic Fiction Αυτός ο τύπος αφήγησης ΕΦ ασχολείται με τις συνέπειες ενός τέτοιου καταστροφικού γεγονότος, που καταστρέφει ή αλλοιώνει τον ανθρώπινο πολιτισμό, κάνοντας αναγκαία την προσπάθεια για ανοικοδόμηση του πολιτισμού (ενδεχομένως σε διαφορετικούς τομείς) από την πλευρά των επιζώντων. Cyberpunk Η Cyberpunk επικεντρώνεται στις επιπτώσεις των μελλοντικών εξελίξεων της τεχνολογίας, όπως η γενετική μηχανική. Post-cyberpunk Science Fiction Το είδος αυτό, το οποίο μερικές φορές αποκαλείται και ως «δεύτερης γενιάς» cyberpunk, αναπτύσσεται έξω από την αρχική κίνηση του cyberpunk και, συνήθως, χρησιμοποιεί πολλές από τις ίδιες τεχνολογίες επιστημονικής φαντασίας του εγγύς μέλλοντος. Ecological Science Fiction Ένας τύπος ΕΦ που ασχολείται με τις προβλεπόμενες επιπτώσεις των αλλαγών στο φυσικό περιβάλλον. Planetary Romance Ένας τύπος ΕΦ που περιλαμβάνει λεπτομερή φαντασία και επεξεργασία του πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη, εκτός από τη Γη. Space Opera Ένας τύπος αφήγησης ΕΦ που περιλαμβάνει ιστορίες περιπέτειας, εξερεύνησης και συγκρούσεων στο διάστημα. Post-human Science Fiction Ένας τύπος ΕΦ που ασχολείται, κυρίως, με τις εξελίξεις που είτε παράγουν θεμελιώδεις αλλαγές στο ανθρώπινο είδος είτε παράγουν νέα είδη, τα οποία αντικαθιστούν ή ξεπερνούν το ανθρώπινο είδος. Time-travel Narratives Το Time-travel Narrative είναι η διαδικασία κατά την οποία ταξιδεύουν μέσω του ιστορικού χρόνου, μεταφέροντας έτσι τον ταξιδιώτη είτε στο παρελθόν είτε στο μέλλον, ανάλογα με το σημείο εκκίνησής του. 6

7 Alternate History Σε αυτό τον τύπο αφήγησης ΕΦ φανταζόμαστε ότι κάποια σημαντική στιγμή του ιστορικού παρελθόντος έχει συμβεί με διαφορετικό τρόπο, οδηγώντας σε μια ιστορική παρέκταση των επιπτώσεων αυτής της αλλαγής, από εκείνο το σημείο και έπειτα. Steampunk Αυτή η μορφή EΦ έχει, συνήθως, θεματικές και τεχνοτροπικές ομοιότητες με το cyberpunk, αλλά βρίσκεται σε έναν κόσμο όπου το επίπεδο της τεχνολογίας είναι περίπου ισοδύναμo με την ατμοκίνητη τεχνολογία του 19 ου αιώνα. ΜΕΡΟΣ III: Ανασκόπηση σημαντικών κειμένων ΕΦ για παιδιά και νεαρούς ενήλικες Εισαγωγή Έχει ζητηθεί από όλους τους εταίρους του έργου να επιλέξουν κείμενα ΕΦ για τα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες τα οποία στη γλώσσα τους. Παρακάτω είναι ένα δείγμα κειμένου και οι σχετικές πληροφορίες που τo συνοδεύουν. 7

8 Κύπρος Βιβλιογραφική Αναφορά Περίληψη 300-λέξεις Σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ιδέες για εκπαιδευτικές δραστηριότητες DuPrau, J. Trans. Megaloude, F. (2011) 1 ο Bιβλίο: Υπόγεια Πολιτεία [The City of Ember] ISBN: Σελίδες: ο Bιβλίο: Πέρα από το Σκοτάδι [The People of Sparks] ISBN: Σελίδες: 350 Αυτή είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη σειρά βιβλίων ΕΦ που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες. Πολλές εκατοντάδες χρόνια πριν, η Υπόγεια Πολιτεία δημιουργήθηκε από τους Οικοδόμους με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ανθρώπινη επιβίωση. Λειτουργούσαν όλα σωστά, αλλά τώρα έχουν τελειώσει σχεδόν όλα τα τρόφιμα από τις αποθήκες, οι καλλιέργειες έχουν καταστραφεί, η διαφθορά εξαπλώνεται μέσα στην πόλη και, το χειρότερο από όλα, τα φώτα άρχισαν να εξασθενούν. Σύντομα η Πολιτεία θα πνιγεί μέσα στο σκοτάδι. Όταν, όμως, τα δύο παιδιά, η Lina και ο Doon, ανακαλύπτουν τα θραύσματα μιας αρχαίας περγαμηνής, αρχίζουν να αναρωτιούνται αν θα μπορούσε να υπάρξει διέξοδος από την Πολιτεία. Μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν άραγε τις λέξεις και να βρούν ένα νέο μέλλον για τον καθένα τους; Θα τους ακούσουν οι άνθρωποι της Υπόγειας Πολιτείας; ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΑΞΕΙΣ Ε & Στ * ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ** Ε ΤΑΞΗ - Tο Περιβάλλον - Ύλη Στ ΤΑΞΗ - Eνέργεια - Το σώμα και η Υγεία μας - Ύλη - Δυνάμεις Κίνηση Απλές Μηχανές Εργαλεία Κατασκευές ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Διαβάζουν και συγκρίνουν με άλλες ιστορίες dystopian / post-destruction και με τις μελλοντικές κοινωνίες και τους κόσμους που φαντάζονται. ΕΠΙΣΤΗΜΗ Δραστηριότητες που παρακινούν τους μαθητές να εξερευνήσουν δημιουργικά τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις της Γης και του ανθρώπινου είδους (σε σχέση με περιβαλλοντικά θέματα). Οι νέοι πρωταγωνιστές είναι χαρακτηριστικά ικανοί να σκέφτονται επιστημονικά και να επιλύουν προβλήματα: αυτά μπορούν να προσδιοριστούν και οι μαθητές θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν παρόμοιες μεθόδους για την επίλυση πραγματικών ή φανταστικών προβλημάτων και να εξερευνούν καταστάσεις μάθησης. Η ενέργεια, σε σχέση με τον ήλιο (και η απουσία του από την υπόγεια πόλη) και με τη χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι κεντρικής σημασίας στην πλοκή. Έτσι, μπορούν να διεξαχθούν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη σημασία του ήλιου για τη ζωή στη Γη, με τον τρόπο με τον οποίο η υδροηλεκτρική ενέργεια παράγεται, κ.λπ. 3 ο Bιβλίο: Το Διαμάντι της Υπόγειας Πολιτείας Θα μπορούσε, επίσης, να διερευνηθεί η υπόγεια μορφολογία/ύλη και το περιβάλλον (πλάσματα, τα θαλάσσια ρεύματα, κ.λπ.). Οι 8

9 [The Diamond of Darkhole] ISBN: Σελίδες: 303 μαθητές μπορούν, επίσης, να συζητήσουν σχετικά με την πιθανότητα των ανθρώπων να είναι σε θέση να ζουν υπόγεια για μεγάλο χρονικό διάστημα (σε σχέση με το ανθρώπινο σώμα, καθώς και μια πιθανή πυρηνική καταστροφή). Αγωγή Υγείας Θα μπορούσαν να διερευνηθούν διάφορα ζητήματα που αφορούν στην κοινωνία των πολιτών, στην οικογένεια, στο σχολείο, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, κ.λπ.. 9

10 Romania Bibliographic reference 300-word summary Connection to curriculum Ideas for educational activities Romulus Bărbulescu, R., Anania, G. (1992) Doando [Doando] Bucharest: Nemira The title presumably means (in the language of a humanoid civilization) lifeless life (do- an- do). The action takes place in a future of the Earth civilization, in which the social, economic and moral problems that human kind has had for centuries were resolved and now the whole world can devote itself of the Cosmos knowledge and exploration. For the Earth civilization described in the novel, terraformationof the other planets has become a common way of pushing forward the exploration of the universe. The novel presents several favorite theme of science fiction, all subsumed under the main theme, the rescue of an alien civilization by two other much younger civilizations, the A. Subject: Chemistry, 7 th grade CHEMICAL REACTIONS. TYPES OF CHEMICAL REACTIONS: Definition of chemical reactions; Chemical equations; Reactions of combination and decomposition; Substitution reactions; Slow reactions. Fast reactions; Exothermic reactions. Endothermic reactions. A. Activity 1:Having the example of Sun, associations with many types of reactions can be made, reactions that are taking place in the Sun and are important for maintaining life. Activity 2:Cooling and heating processes may be observed and described, based on endothermic and exothermic reactions Activity 3: Cooling and heating processes may be analysed and explained, based on endothermic and exothermic reactions Activity 4: Chemical equations of hydrogen-based chemical reactions. 10

11 ISBN : Pages : 304 Earthlings, now in the next stage of multiple planets colonization, and the humanoids from Vuundo, which are only in the early interstellar exploration phase, looking for other planets, on which to move. The Vuunds (inhabitants of Vuundoplanet) live under the pressure that the Sun of their solar system will be destroyed (their Sun rapidly transforms from a yellow star in a red one, due to its hydrogen consumption). Thus Vuundo is constantly and irreversibly cooling, facing deep glaciations and because of that the Vuunds start their first inter-galactic travel aiming to find a new planet where to live. B. Subject: Biology, 6 th grade Morphofunctional general characteristics, behaviour, adaptation of living beings: relationships between environmental factors and the diversity of the living world; structure and functions of living organisms; relationships between types of behaviour and the living organisms adaptation to the environment. Subject: Physics, 7 th grade Gravitational interaction Subject: Physics, 8 th grade Radiations and radioprotection; Biological effects and radioprotection. B. Activity 1: Overview of the subject of the book, emphasizing the phenomena that can be found here Activity 2: Making PowerPoint presentations, drawings etc. about the subject; Activity 3:Analyzing the possibility and implications of such phenomena like: terraformation, anabiosis, genetic correction, bioelectronic brain, antigravity field; Activity 4: Highlighting possible applications 11

12 Ireland Bibliographic reference 300-word summary Connection to curriculum Ideas for educational activities Collins, S (2008) History Empire, history being written by the victor The Hunger Games Revolution and Resistance Science the evolution of humanity Publisher: Scholastic and the need to survive Press Civics Society and responsibility ISBN: Pages 374 In the first third of the book, we are introduced to our protagonist, KatnissEverdeen. Though she's only a teenager, she's a tough hunter who puts food on her family's table. Every year the Capitol of Panem hosts an event called the Hunger Games where two "tributes" a boy and a girl are drafted from each of the twelve districts to be brought to an arena and fight to the death. Only one person can win. This is to remind the country not to rebel. During the opening ceremonies, Cinna and Portia dress Katniss and Peeta in flames and they draw much attention to themselves. During training, Katniss reveals her archery skills to the Gamemakers and scores an amazing 11 out of 12. Peeta gets a lower score and asks to be coached separately. Peeta also announces in an interview that he has a mega crush on Katniss. Is this all just a strategy to gain audience support and sponsors? Katniss thinks so, but it works well for her too, so she plays along. One quick exercise I would use would be to simply ask kids to compare and contrast the maps and then discuss why they might look different, you might have kids create their own map and justify why their map looks the way it does. This could lead into a deeper look at countries/regions and how where we live affects who we are. Create a Game Based on the Novel Encourage students to create a board game, card game, or learning game using the events and experiences from the novel. Combining Visions Students will create a mural of the novel. Include these activities to encourage student creativity and analytical thinking while practicing reading skills, writing skills, using technology, and creating new and interesting products for the conclusion of the novel. With the variety of activities provided, they ll be sure to find something they ll enjoy completing and with as much enthusiasm as they possessed while reading the novel. 12

13 Poland Bibliographic reference 300-word summary Connection to curriculum Ideas for educational activities Sapkowski A. (2009) Żmija [The viper] Warszawa: SUPERNOWA The story takes place during the Soviet intervention in Afghanistan. The main protagonist is the officer of Soviet Army, who can predict the near future. During the bloody war in Afghanistan he is ablenot once to save a life of himself and his companions. One day serving at the outpost, he meets the golden snake, which makes him contact with the people from the past. He experiences scenes from the conquer of Afghanistan by invading armies - armies of Alexander the Great and the British during the Second Anglo-Afghan War, Lewart spends more and more time with the viper. In the epilogue there are the scenes from the intervention of NATO forces, with the participation of the Polish army patrol. Humanities curriculum for education in Gimnazjum, students aged Grade 1, 2, 3: Literature war story Language communication skills Grade 3: History the wars in Afghanistan Science curriculum for education in Gimnazjum, students aged 13 Grade 1: Biology - reptiles. Literature - comparing the story with other war stories Language - activities that prompt students to discuss different types of communication among people and between people and animals or creatures History - a group project on the history or wars in Afghanistan, comparing different fighting styles, weapons, military strategies. ISBN: Pages: 237 Biology the life of reptiles, specific features, their behaviour and adaptation skills, their environment. 13

14 Italy Bibliographic reference 300 word Summary Connection to curriculum Ideas for educational activities Mary E. Pearson The teenager Jenna Fox, after more than a year in a coma, wakes up in a Civic Education curriculum for middle school and high school: CIVIC EDUCATION Activity: reading about human rights. (2011) body and a mind that she finds hard Human rights Which rights are violated in Jenna s story? to recognise. Her parents say that Ethics Class group is divided into 4 groups: each of Dentro Jenna she was the victim of a serious car them designs a new character based on the [Inside Jenna] accident, but there are many gaps about her identity and a lot of Science curriculum for middle school: provision of abiding to human rights, designed for a world of robots-humans like Jenna. unanswered questions about her Human body After a collective discussion, characters are Italy: Giunti Y current life. Why would her family move suddenly to California, leaving everything in Boston? Why does her put together into a one Robot Right charter. SCIENCE grandmother treat her with inexplicable grumpiness? Why do her parents forbid her to talk about the Technology curriculum for middle school: Activity: realise a 2d human body section. On an individual wooden board, each student paints the outline of a human figure. sudden move? And why can Jenna - Hardware and software Put some tacks: blue and red wool threads remember whole pages of Waldendi Thoreau, but she hardly brings to mind disordered excerpts of her past? Thirsting for truth and restless, the girl tries to regain her past life. Watching movies of her childhood, strange memories resurface in her confused mind, and slowly, Jenna realises that she s prisoner to a - New technology pass across tacks to simulate muscles and blood vessels. Braid them by looking at a human body picture. On a second human figure, students create Jenna s body, weaving wire and plastic threads inspired by the image of a computer s interior. TECHNOLOGY ISBN terrible secret. Activity: Two class sub-groupsdo the same research in two different ways: using books and going to a library (classic way) and using Pages: 384 new technology (internet). Recommended age: Compare two manners: the old one and the new. Observe positive and negative aspects of both. 14

15 ΜΕΡΟΣ IV: Κατευθυντήριες γραμμές και ιδέες για την ενσωμάτωση της ΕΦ σε διάφορα εκπαιδευτικά θέματα Το έργο SciFiEd επικεντρώνεται στην παροχή εργαλείων, την κατάρτιση και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, που θα τους βοηθήσει στην ενίσχυση της διδασκαλίας τους, κάνοντας την Επιστήμη πιο ελκυστική για τους μαθητές, συνδέοντάς την με ζητήματα της πραγματικής ζωής, όπως το περιβάλλον, και παρέχοντας στα κορίτσια και σε άλλες περιθωριοποιημένες ομάδες πρόσβαση στην Επιστήμη. Η κεντρική ιδέα του έργου είναι η επίτευξη του στόχου αυτού με την ενσωμάτωση της Επιστημονικής Φαντασίας στη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών. Η έρευνα αναφέρει ότι η εισαγωγή αφηγήσεων στην Επιστήμη βελτιώνει σημαντικά τη μνήμη των μαθητών και αυξάνει το ενδιαφέρον και την κατανόησή τους. Η κοινοπραξία πιστεύει ότι οι αφηγήσεις ΕΦ, ειδικότερα, μπορούν να επιφέρουν εντυπωσιακή βελτίωση στην ευρωπαϊκή επιστημονική εκπαίδευση. Ακόμα κι αν το έργο SciFiEd επικεντρώνεται στη λογοτεχνία ΕΦ για παιδιά και νεαρούς ενήλικες (μυθιστορήματα, διηγήματα, κόμικς και εικονογραφημένα μυθιστορήματα), φιλοδοξεί επίσης να χρησιμοποιήσει την τεχνολογικά μεσολαβούμενη Επιστημονική Φαντασία, όπως για παράδειγμα ταινίες και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Οφέλη και Προκλήσεις από τη χρήση των αφηγήσεων στην εκπαίδευση Οι εκπαιδευτικοί και οι εμπειρογνώμονες αναγνωρίζουν πολλαπλά εκπαιδευτικά οφέλη που απορρέουν από τη χρήση των αφηγήσεων στην εκπαίδευση. Οι αφηγήσεις επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες, κριτική και δημιουργική σκέψη, ικανότητες συζήτησης και λήψης αποφάσεων, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης στην καθημερινή ζωή, καθώς και δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με την επιστήμη. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η χρήση των αφηγήσεων κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας είναι ότι, αυτού του είδους οι ιστορίες, υποστηρίζουν τους μαθητές στην κατανόηση βασικών εννοιών και θεμάτων που προκύπτουν από τα δικά τους ενδιαφέροντα και εμπειρίες, και αναγνωρίζουν τη φύση της επιστήμης και τη συμβολή της στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Διαθεματική διδασκαλία και μάθηση Διαθεματική διδασκαλία Η διαθεματική διδασκαλία είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία μιας ενότητας ή ενός θέματος, που υπόκειται σε περισσότερες από μία ακαδημαϊκές ενότητες. Αυτή η μέθοδος διδασκαλίας επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν υψηλής τάξεως δεξιότητες σκέψης, αποκτώντας γνώσεις, όχι μόνο απομνημονεύοντας τα γεγονότα, αλλά εφαρμόζοντας όσα έχουν μάθει στην καθημερινή τους ζωή. Η χρήση των αφηγήσεων ΕΦ στην εκπαίδευση απαιτεί διαθεματική προσέγγιση, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές όσον αφορά τη μέγιστη αξιοποίηση τωνπλεονεκτημάτων που μπορεί να προσφέρει η 15

16 διαθεματικότητα στη διαδικασία της μάθησης. Η ανάγκη των μαθητών να αναπτύξουν κριτική σκέψη θεωρείται ως αναγκαία για τα μαθήματα που βασίζονται σε αφηγήσεις ΕΦ, και αυτή η ανάγκη μπορεί να καλυφθεί μέσω της διαθεματικής διδασκαλίας και μάθησης. Τα σημαντικότερα οφέλη της διαθεματικής διδασκαλίας και της μάθησης είναι τα ακόλουθα: Η διαφορετικότητα στην τάξη. Καμία ανάγκη για επανάληψη εργασίας. Οι διαθεματικές συνδέσεις του αναλυτικού προγράμματος θέτουν την επιστήμη σε ένα ιστορικό επίπεδο και καθιστούν κατανοητό αυτό που, συνήθως, είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό από τους μαθητές. Μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών και σύνδεση με άλλα μαθήματα. Η ρύθμιση του διαθεματικού αναλυτικού προγράμματος επιτρέπει στους μαθητές να ασχολούνται με τη μαθησιακή διαδικασία ως μια ενιαία διαδικασία και ως μια ξεχωριστή προσωπική ανάπτυξη. Αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Ευκαιρία να αποκτήσoυν περισσότερες ιδέες σε διάφορα μαθήματα. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για το πώς να καταλάβουν συσχετισμούς ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα πράγματα. Διέγερση της δημιουργικότητας των μαθητών. Οι μαθητές θα μπορούσαν να έχουν ένα ευρύ και ολοκληρωμένο όραμα των καθημερινών βασικών θεμάτων. Γενικές πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές Πιο κάτω παρατίθενται ορισμένες πρακτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής και χρήσης των αφηγήσεων ΕΦ στην εκπαίδευση: Δημιουργήστε καταλόγους με ιστορίες ΕΦ, κατάλληλες ανάλογα με την ηλικία. Διατηρήστε τη διαδικασία αφήγησης διαδραστική. Εμπλέξετε τους απρόθυμους μαθητές. Δημοσιεύστε δωρεάν προσβάσιμο και διαδικτυακό υλικού, το οποίο θα είναι ενδιαφέρον και έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές. Αναπτύξτε δραστηριότητες που είναι υψηλής ποιότητας και ενθαρρύνετε την εξερεύνηση, την έρευνα και την ανακάλυψη νέων γνώσεων. Υιοθετήστε υλικό για ορισμένα ηλικιακά επίπεδα. Ταιριάξτε το υλικό επιστημονικής φαντασίας, τις ιστορίες, και τις δραστηριότητες σε ορισμένους τομείς των ειδικών αναλυτικών προγραμμάτων και δημιουργήστε υλικό που συσχετίζεται με άλλα υλικά (π.χ. εγχειρίδια) που χρησιμοποιούνται σήμερα. Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία, δημιουργήστε σχετικά οπτικά βοηθήματα και ενθαρρύνετε τη χρήση των πολυμέσων (ήχος, κίνηση, βίντεο, κ.λπ.). 16

17 Διδακτικές ιδέες και ιδέες δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της Επιστήμης Πιο κάτω παρατίθεται μια λίστα με δραστηριότητες που θα μπορούσε να εφαρμόσει ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος των Φυσικών Επιστημών και περιλαμβάνει τη χρήση μιας αφήγησης ΕΦ. 1. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες τύπου «σκέψου, συζήτησε, ανακοίνωσε», ενώ μπορούν, επίσης, να εργάζονται σε μικρότερες ομάδες κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης (η βαθμολογία για τη δραστηριότητα της συζήτησης και για την έρευνα δίνεται σε ατομικό επίπεδο, ούτως ώστε να νιώθουν οι μαθητές μεγαλύτερη υπευθυνότητα για την εργασία τους, και κάθε μαθητής θα πρέπει να συμμετέχει προφορικά τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής συζήτησης στην τάξη). 2. Δημιουργήστε ένα παιχνίδι βασισμένο στην ιστορία - οι μαθητές δημιουργούν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι καρτών ή ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, χρησιμοποιώντας τα γεγονότα και τις εμπειρίες από το μυθιστόρημα. 3. Παιχνίδι ρόλων: οι μαθητές, ως επιστήμονες, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, συζητούν τις ιδέες που τους δημιουργήθηκαν μετά από την ανάγνωση της αφήγησης και τη συζήτηση που είχαν με το δάσκαλο. 4. Οι μαθητές ετοιμάζουν στο Powerpoint παρουσιάσεις για διάφορους εφευρέτες και τις εφευρέσεις τους. Διδακτικές ιδέες και ιδέες δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της Τεχνολογίας Πιο κάτω παρατίθεται μια λίστα με δραστηριότητες που θα μπορούσε να εφαρμόσει ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος Τεχνολογίας, το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση μιας αφήγησης ΕΦ. 1. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες τύπου «σκέψου, συζήτησε, ανακοίνωσε», ενώ μπορούν, επίσης, να εργάζονται σε μικρότερες ομάδες κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης (η βαθμολογία για τη δραστηριότητα της συζήτησης και για την έρευνα δίνεται σε ατομικό επίπεδο, ούτως ώστε να νιώθουν οι μαθητές μεγαλύτερη υπευθυνότητα για την εργασία τους, και κάθε μαθητής θα πρέπει να συμμετέχει προφορικά τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής συζήτησης στην τάξη). 2. Δημιουργήστε ένα παιχνίδι βασισμένο στην ιστορία - οι μαθητές δημιουργούν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι καρτών ή ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, χρησιμοποιώντας τα γεγονότα και τις εμπειρίες από το μυθιστόρημα. 3. Παιχνίδι ρόλων: οι μαθητές, ως επιστήμονες, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, συζητούν τις ιδέες που τους δημιουργήθηκαν μετά από την ανάγνωση της αφήγησης και τη συζήτηση που είχαν με το δάσκαλο. 4. Δραστηριότητες κριτικής σκέψης, ιδεοθύελλας, δημιουργικής γραφής. 5. Οι μαθητές ετοιμάζουν στο Powerpoint παρουσιάσεις για διάφορους εφευρέτες και τις εφευρέσεις τους. 17

18 Διδακτικές ιδέες και ιδέες δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πιο κάτω παρατίθεται μια λίστα με δραστηριότητες που θα μπορούσε να εφαρμόσει ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση μιας αφήγησης ΕΦ. 1. Το θέμα μιας διεπιστημονικής ενότητας θα μπορούσε να είναι οι καινοτόμες ιδέες για τη χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας για τον έλεγχο των ανθρώπων και την υπερεκμετάλλευση του περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή, τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν όλους τους τρόπους με τους οποίους η ορθολογική χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ζωής μας και του περιβάλλοντος. 2. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες τύπου «σκέψου, συζήτησε, ανακοίνωσε», ενώ μπορούν, επίσης, να εργάζονται σε μικρότερες ομάδες κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης (η βαθμολογία για τη δραστηριότητα της συζήτησης και για την έρευνα δίνεται σε ατομικό επίπεδο, ούτως ώστε να νιώθουν οι μαθητές μεγαλύτερη υπευθυνότητα για την εργασία τους, και κάθε μαθητής θα πρέπει να συμμετέχει προφορικά τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής συζήτησης στην τάξη). 3. Δημιουργήστε ένα παιχνίδι βασισμένο στην ιστορία - οι μαθητές δημιουργούν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι καρτών ή ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, χρησιμοποιώντας τα γεγονότα και τις εμπειρίες από το μυθιστόρημα. 4. Δραστηριότητες κριτικής σκέψης, ιδεοθύελλας, δημιουργικής γραφής. Διδακτικές ιδέες και ιδέες δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της Γλώσσας και του Κριτικού Γραμματισμού Πιο κάτω παρατίθεται μια λίστα με δραστηριότητες που θα μπορούσε να εφαρμόσει ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος Γλώσσας και Κριτικού Γραμματισμού, το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση μιας αφήγησης ΕΦ. 1. Οι δραστηριότητες στην τάξη μπορούν να περιλαμβάνουν έργα της ομάδας, παιχνίδια, δραστηριότητες κριτικής σκέψης, ιδεοθύελλας, συγγραφής ποιημάτων, ζωγραφική ή σκιτσάρισμα, και πολλά άλλα που θα επιτρέπουν στους μαθητές σας να αλληλεπιδρούν, να είναι δημιουργικοί και να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες από το κείμενο «πράττοντας» και όχι απλά διαβάζοντας. 2. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες τύπου «σκέψου, συζήτησε, ανακοίνωσε», ενώ μπορούν, επίσης, να εργάζονται σε μικρότερες ομάδες κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης (η βαθμολογία για τη δραστηριότητα της συζήτησης και για την έρευνα δίνεται σε ατομικό επίπεδο, ούτως ώστε να νιώθουν οι μαθητές μεγαλύτερη υπευθυνότητα για την εργασία τους, και κάθε μαθητής θα πρέπει να συμμετέχει προφορικά τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής συζήτησης στην τάξη). 3. Δημιουργήστε ένα παιχνίδι βασισμένο στην ιστορία - οι μαθητές δημιουργούν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι καρτών ή ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, χρησιμοποιώντας τα γεγονότα και τις εμπειρίες από το μυθιστόρημα. 18

19 4. Δραστηριότητες κριτικής σκέψης και ιδεοθύελλας. 5. Δημιουργική γραφή, καταγραφή των απομνημονευμάτων τους, συζήτηση της πλοκής, περιγραφή ανθρώπων, τοποθεσιών, γεγονότων. Διδακτικές ιδέες και ιδέες δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της Αγωγής του Πολίτη Πιο κάτω παρατίθεται μια λίστα με δραστηριότητες που θα μπορούσε να εφαρμόσει ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος Αγωγής του Πολίτη, το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση μιας αφήγησης ΕΦ. 1. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές δραστηριότητες τύπου «σκέψου, συζήτησε, ανακοίνωσε», ενώ μπορούν, επίσης, να εργάζονται σε μικρότερες ομάδες κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης (η βαθμολογία για τη δραστηριότητα της συζήτησης και για την έρευνα δίνεται σε ατομικό επίπεδο, ούτως ώστε να νιώθουν οι μαθητές μεγαλύτερη υπευθυνότητα για την εργασία τους, και κάθε μαθητής θα πρέπει να συμμετέχει προφορικά τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής συζήτησης στην τάξη). 2. Δημιουργήστε ένα παιχνίδι βασισμένο στην ιστορία - οι μαθητές δημιουργούν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι καρτών ή ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, χρησιμοποιώντας τα γεγονότα και τις εμπειρίες από το μυθιστόρημα. 3. Δραστηριότητες κριτικής σκέψης, ιδεοθύελλας, δημιουργικής γραφής. 19

20 Πίνακας πλεονεκτημάτων των αφηγήσεων ΕΦ και πρακτικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς Πλεονεκτήματα των αφηγήσεων ΕΦ Κριτική σκέψη-προβληματισμός Eρευνητικές Δεξιότητες Πρακτικές συμβουλές / οδηγίες για τους δασκάλους Δραστηριότητα βασισμένη στο πρόβλημα - Οι μαθητές διαβάζουν μια αφήγηση ΕΦ και προβληματίζονται σχετικά την πλοκή, συνδέοντας πληροφορίες από την ιστορία με ζητήματα της πραγματικής ζωής. Επίσης, ο εκπαιδευτικός παρέχει στους μαθητές μια λίστα με αληθινά ή φανταστικά προβλήματα από την καθημερινότητα και τους ζητά να βρουν πιθανές λύσεις, με βάση την ιστορία ή τις δράσεις και τη μέθοδο της σκέψης που ακολούθησε ο πρωταγωνιστής της ιστορίας. Δραστηριότητα «Σκέψου, συζήτησε, ανακοίνωσε» - Η ιστορία που διδάσκεται στους μαθητές τους παρέχει «τροφή για σκέψη». Οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν την αφήγηση, να σκεφτούν την ιστορία, στη συνέχεια να βρουν ένα συμμαθητή τους και να μοιραστούν τις ιδέες τους ο ένας με τον άλλο. Η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών θα ενθαρρύνει τους μαθητές να λάβουν ενεργά μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα και να σκεφτούν κριτικά. Σύγκριση απόψεων - Ζητήστε από τους μαθητές να συνοψίσουν 5 σημαντικά σημεία της αφήγησης. Στη συνέχεια, ζητήστε τους να εντοπίσουν ένα συμμαθητή τους που πιστεύουν ότι διαφωνεί με αυτά τα σημεία και να κάνουν συζήτηση μαζί του/της. Οι μαθητές πρέπει, στη συνέχεια, να γράψουν τις αντιδράσεις και τα επιχειρήματά τους και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Δραστηριότητα βασισμένη στο πρόβλημα - Χρησιμοποιήστε μια ιστορία που παρουσιάζει μια προβληματική κατάσταση. Στη συνέχεια, βοηθήστε τους μαθητές να διεξάγουν έρευνα και να βρουν χρήσιμες πληροφορίες και δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράψουν μια έκθεση με δράσεις που μπορούν να αναλάβουν, προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα. Πρέπει να παρουσιάσουν την εργασία τους σε μορφή power point στην ολομέλεια της τάξης. Ανάλυση Έννοιας - Ανάλογα με το μάθημα και την ιστορία που έχουν διδαχθεί, οι μαθητές μπορεί να κληθούν να σχεδιάσουν ένα μοντέλο με τις έννοιες που περιλαμβάνονται στην ιστορία και, στη συνέχεια, να αναλύσουν τις έννοιες αυτές με βάση το τι έχουν μάθει από την ιστορία και να διεξάγουν μια απλή έρευνα που θα βασίζεται σε άλλες πηγές. Ομάδα έργου - Οι μαθητές πρέπει να εργαστούν σε μικρές ομάδες και να προετοιμάσουν μια έκθεση 20

21 ή μια ταινία με θέμα σχετικό με την αφήγηση. Θα πρέπει να βρουν περισσότερες πηγές και να συγκρίνουν τα δεδομένα, να συζητήσουν με τα μέλη της ομάδας τους και να παρουσιάσουν την τελική τους εργασία στην ολομέλεια της τάξης. Χαρτογράφηση έννοιας - Ο δάσκαλος μπορεί να προετοιμάσει μια διαδικασία χαρτογράφησης έννοιας και να ζητήσει από τους μαθητές να συνεχίσουν την ιστορία και να γράψουν ένα πιθανό τέλος. Η τάξη θα πρέπει να χωριστεί σε μικρότερες ομάδες μαθητών και κάθε η ομάδα πρέπει να προετοιμάσει ένα κοινό τέλος για την ιστορία. Στη συνέχεια, ζητήστε από την κάθε ομάδα να διανείμει τους ρόλους της ιστορίας και, με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων τους, να κάνουν μια ταινία μικρού μήκους με την ιστορία που προετοίμασαν. Κάθε ταινία θα πρέπει να παρουσιαστεί στην ολομέλεια της τάξης, σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Δημιουργική Σκέψη Επιτραπέζιο παιχνίδι/παιχνίδι καρτών - Οι μαθητές μπορεί να δημιουργήσουν ένα παιχνίδι που βασίζεται στην αφήγηση - δημιουργούν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, παιχνίδι καρτών, ή εκπαιδευτικό παιχνίδι χρησιμοποιώντας γεγονότα και εμπειρίες από το μυθιστόρημα. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι σε θέση να δοκιμάσουν τις γνώσεις και την κατανόησή τους. Δημιουργική σκέψη/γραφή Οι δραστηριότητες στην τάξη μπορεί να περιλαμβάνουν ομαδικές εργασίες, συνεδρίες ανταλλαγής απόψεων, συγγραφή ποιημάτων, ζωγραφική ή σκίτσο, και πολλά άλλα που επιτρέπουν στους μαθητές να αλληλεπιδρούν, να είναι δημιουργικοί και να κατανοούν βασικές έννοιες από το κείμενο «πράττοντας» και όχι απλά διαβάζοντας. Συζήτηση για τις δεξιότητες και την επιχειρηματολογία Συζήτηση Παιχνίδι ρόλων - Ο δάσκαλος διαβάζει την αφήγηση στους μαθητές και δημιουργεί ένα σενάριο και μια περιγραφή για τη συζήτηση που θα αναπτυχθεί κατά την υπόδυση ρόλων, με βάση τους χαρακτήρες της αφήγησης που δίδαξε. Η περιγραφή πρέπει να αναφέρει το πρόβλημα και να προσφέρει μερικές χρήσιμες διευκρινίσεις. Οι μαθητές αναλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο ρόλο και επιχειρηματολογούν-συζητούν στο πλαίσιο αυτών των χαρακτήρων. Δραστηριότητα «Σκέψου, συζήτησε, ανακοίνωσε» - Η ιστορία που διδάσκεται στους μαθητές παρέχει «τροφή για σκέψη». Οι μαθητές πρέπει να διαβάσουν την αφήγηση, να σκεφτούν την ιστορία και, στη συνέχεια, να βρουν ένα συμμαθητή τους και να μοιραστούν τις ιδέες τους. Η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών θα ενθαρρύνει να λάβουν ενεργό μέρος σε αυτή τη δραστηριότητα και να αναπτύξουν κριτικό 21

22 πνεύμα. Σύγκριση ιδεών - Ζητήστε από τους μαθητές να συνοψίσουν 5 σημαντικά σημεία της αφήγησης. Στη συνέχεια, ζητήστε τους να εντοπίσουν ένα συμμαθητή τους που πιστεύουν ότι θα διαφωνήσει με αυτά τα σημεία και να κάνουν μια συζήτηση μαζί του/της. Οι μαθητές πρέπει, στη συνέχεια, να γράψουν τις αντιδράσεις και τα επιχειρήματά τους και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Ομαδική εργασία Οι μαθητές πρέπει να εργάζονται σε μικρές ομάδες και να προετοιμάσουν μια έκθεση ή μια ταινία σε θέμα σχετικό με την αφήγηση. Θα πρέπει να βρουν περισσότερες πηγές και να συγκρίνουν τα δεδομένα, να συζητήσουν με τα μέλη της ομάδας τους και να παρουσιάσουν την τελική τους εργασία στην ολομέλεια της τάξης. Ικανότητες λήψης αποφάσεων Επίλυση Προβλήματος - Χρησιμοποιήστε μια ιστορία η οποία παρουσιάζει μια προβληματική κατάσταση. Στη συνέχεια, βοηθήστε τους μαθητές να κάνουν μια έρευνα και να βρουν χρήσιμες πληροφορίες και δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να γράψουν μια έκθεση με τις δράσεις που μπορούν να αναλάβουν, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα. Η εργασία τους θα πρέπει να παρουσιαστεί σε power point στην ολομέλεια της τάξης. 22

23 Μέρος V: Εισηγήσεις για την αξιοποίηση ταινιών, πολυμέσων και Web 2.0 τεχνολογιών Η φύση των πολυμέσων των σύγχρονων εργαλείων επιτρέπει την εμπλοκή περισσότερων αισθήσεων, στοχεύοντας σε πολλαπλές μορφές μάθησης. Η πολυτροπική φύση τους, υποδηλώνει ότι οι πληροφορίες αποθηκεύονται με περισσότερους από έναν τρόπους. Οπτικές, λεκτικές, και ακουστικές πληροφορίες μπορούν να ενσωματωθούν σε τέτοια συστήματα. H αντιπροσώπευση των πληροφοριών με πολλαπλούς τρόπους μπορεί να βελτιώσει τη μάθηση, καθώς και τη διατήρηση, μόνο όταν υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των διαφορετικών διαδικασιών. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα των σύγχρονων εργαλείων είναι τα αυξημένα επίπεδα της αλληλεπίδρασης, που διευκολύνουν τη συνεργασία και την επικοινωνία. Η χρήση του βίντεο και της ταινίας στην εκπαίδευση Οι ταινίες και τα βίντεο μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραμματισμού των μαθητών και να τους επιτρέψουν να γνωρίσουν κόσμους που δεν θα είναι σε θέση να γνωρίσουν διαφορετικά. Οι ταινίες και τα μέσα ενημέρωσης είναι στοιχεία του πολιτισμού και τα παιδιά πρέπει να μάθουν να τα χρησιμοποιούν, να τους ασκούν κριτική, να τα αποδομούν και να αναπτύξουν στο σχολείο κριτικές δεξιότητες τεχνολογικού αλφαβητισμού. Η χρήση ταινιών και βίντεο στο αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να γίνουν πιο κριτικοί θεατές, καταναλωτές και παραγωγοί των μηνυμάτων που λαμβάνουν από τα μέσα ενημέρωσης. Μερικοί πιθανοί τρόποι χρήσης μιας ταινίας στην τάξη είναι: - Ενθάρρυνση παιδιών να αναπτύξουν κινηματογραφικές λέσχες στα σχολεία για να βλέπουν και να συζητούν ταινίες. - Επιλογή ταινιών που να ταιριάζουν με τους στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων και χρήση τους ως αφόρμηση για το μάθημα και τα θέματα που θα συζητηθούν. - Σχεδιασμός δραστηριοτήτων στις οποίες θα συμμετέχουν τα παιδιά στην παραγωγή ταινιών και βίντεο για συγκεκριμένους σκοπούς. Χρήση της τεχνολογίας στην εισαγωγή της Επιστημονικής Φαντασίας στην Εκπαίδευση Μεταξύ των εκπαιδευτικών πλεονεκτημάτων των πολυμέσων, μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τα ακόλουθα: - Ευελιξία - Ευκολία στη χρήση / πρόσβαση - Οπτική επίδραση - Συνδεσιμότητα - Η διαφορετικότητα των δυνατοτήτων / πλαισίων της χρήσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς - Διαδραστικότητα - Μαθαίνουν πράττοντας (αντί απλά παρακολουθώντας) 23

24 Η χρήση της τεχνολογίας στην υποστήριξη της εισαγωγής της Επιστημονικής Φαντασίας στην Εκπαίδευση Παρακάτω παρατίθενται μερικές πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορεί να χρησιμοποιείται η τεχνολογία για να υποστηρίξει την εισαγωγή της επιστημονικής φαντασίας στην εκπαίδευση: Επιλέγουμε ορισμένες εμπορικές ταινίες, αναζητούμε τρόπους για να εξαγάγουμε ένα εκπαιδευτικό πλεονέκτημα μέσα από αυτές, με επίκεντρο την οπτικοακουστική γλώσσα, για να διαπιστώσουμε αν αυτή η ταινία είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί στους μαθητές. Εστιάζουμε στο επιστημονικό περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε ορισμένες σκηνές στην ταινία. Εστιάζουμε στον τρόπο που παρουσιάζεται η επιστημονική γνώση, ελέγχουμε για τυχόν λάθη και σκεφτόμαστε πώς η επιστήμη μπορεί να ταιριάξει με τα συμφραζόμενα της τάξης. Επιλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μικρές σκηνές, κατάλληλες για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της επιστήμης. Χρησιμοποιούμε αυτά τα επεισόδια για να οργανώσουμε δραστηριότητες στην τάξη, που βασίζονται σε επιλεγμένα επεισόδια της ταινίας, ως ένα πολιτιστικό εργαλείο για να εντάξουμε το επιστημονικό περιεχόμενο και να παρακινήσουμε τους μαθητές στις τάξεις της επιστήμης. Προτεινόμενες Ταινίες: Ιστοσελίδες: Μέρος VI: Δείγμα Διαθεματικής Διδακτικής Ενότητας της ΕΦ από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ο κάθε εταίρος του έργου σχεδίασε ένα κύκλο διαθεματικών διδακτικών ενοτήτων ΕΦ, περιγράφοντας μια σειρά αλληλοσυνδεόμενων μαθημάτων που χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα κείμενα επιστημονικής φαντασίας, προκειμένου να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς στόχους, σε διάφορα θέματα του αναλυτικού προγράμματος. 24

25 Οι διδακτικές ενότητες περιλαμβάνουν: - Τεχνικά στοιχεία της ενότητας (π.χ. τίτλος, ποιος ανέπτυξε την ενότητα, χώρα, ηλικία και τάξη μαθητών, θεματική περιοχή) - Παρουσίαση ιστοριών επιστημονικής φαντασίας που χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα (βιβλιογραφικές αναφορές των ιστοριών και περιλήψεις) - Γενικούς στόχους κατά μάθημα - Γενική παρουσίαση της ενότητας (με τα θέματα και τα μαθήματα) - Λεπτομερή σχέδια μαθημάτων για διάφορα μαθήματα (με τίτλο μαθήματος, στόχους, δραστηριότητες και αξιολόγηση) Πιο κάτω παρατίθεται ένα δείγμα διαθεματικής διδακτική ενότητας ΕΦ. 25

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέµα: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Πολιτιστική Επικοινωνία και Τοπική ηµοσιότητα: Η αξιοποίηση των Μέσων Ενηµέρωσης, ο ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ MYP

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ MYP ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ MYP Όταν οι νέοι άνθρωποι μπορούν να συνδυάσουν το περιεχόμενο ενός γνωστικού αντικειμένου με τη δική τους εμπειρία, κατανοούν καλύτερα και η κατανόηση αυτή τους δίνει κίνητρο μάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2013 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Αποτίμηση αφηγηματικών ικανοτήτων παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Saving our planet Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης

Saving our planet Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης Saving our planet Μια διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα των Αγγλικών για την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΜΑΡΙΑ ΡΕΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons.

Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons. Human souls Continuation of our rehearsals! It isn't so easy, the students work a lot!!! Every Thursday we meet after the school lessons. 7-5-2010 144 The performance!! 10-5-2010 Πρόσκληση Η θεατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Natural Europe (GR) General Information

Natural Europe (GR) General Information Natural Europe (GR) General Information Summary Το έργο NaturalEuropeανέπτυξε μια σειρά από εργαλεία λογισμικού που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς μουσειοπαιδαγωγούς να σχεδιάσουν καινοτόμες online διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τεχνολογίες που προάγουν τους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Biology Explorer Τα πρότυπα - αντικείμενα - "πράγματα" στο σύστημα που διαμορφώνεται - μεταβλητές - μετρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ SCRATCH ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Β /ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Δ. Βάσσιος, Μ. Γεωργιάδου Πασαλίδη 41, 54453 Θεσσαλονίκη Περίληψη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Learn vocabulary through music

Learn vocabulary through music Learn vocabulary through music Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΑΡΕΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο»

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Ανάπτυξη διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 2.Ποιοι θα είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 3.Πώς θα εξασφαλίσετε την υλοποίησή τους; 4.Για τις Συνθήκες υλοποίησης του Project: Πότε και πώς

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Βλαστικότητας σπόρων (GR)

Δοκιμή Βλαστικότητας σπόρων (GR) Δοκιμή Βλαστικότητας σπόρων (GR) Γενικές Πληροφορίες Περίληψη Put text here Στόχοι Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη διαδικασία βλάστησης των σπόρων και με όλες τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές που

Διαβάστε περισσότερα