Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης ( 599)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης ( 599)"

Transcript

1 Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης ( 599) γράφει: «Εἶ ναι μεγάλη ἡ δύναμη τῶν δακρύων πού χύνονται σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι μεγάλη ἡ ἐνέργειά τους, καί μάρτυρες γι αὐτό εἶναι στήν Παλαιά Διαθήκη οἱ κάτοικοι τῆς Νινευῆ, ὁ Ἐζεκίας, ὁ Ναβουχοδονόσορ, ὁ Μανασσῆς, ἐνῶ στήν Καινή Διαθήκη ὁ Πέτρος, ὁ ὁποῖος μέ τά δάκρυα ἐξευμένισε τόν Θεό καί διόρθωσε τήν ἄρνησή του, ἡ πόρνη, πού μέ τά δάκρυά της προκάλεσε τή φιλανθρωπία του καί δέχθηκε τή συγχώρηση τῶν ὅσων εἶχε κάνει. Εἶναι ἀνεκδιήγητο τό βάθος καί ἀκατάληπτο τό πλάτος καί τό πλῆθος καί τό πέλαγος τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Μανασσῆς (αὐτός πού ἐπί πενήντα δύο χρόνια ὑποχρέωσε τόν ἰσραηλιτικό λαό νά λατρεύει καί νά προσκυνεῖ τά εἴδωλα) μέ τή μετάνοια σώζεται. Καί ποιός λοιπόν μετανοώντας ὁλόψυχα δέν σώζεται; Τί μοῦ λές, πόρνευσα, μοίχευσα, σκότωσα, γέρασα μέσα σέ ἁμαρτίες καί δέν μπορῶ νά σωθῶ; Τί εἶναι αὐτά πού λές; Ἐφόσον ὁ Θεός δέχηκε τόν Μανασσῆ μέ τή μετάνοια, θά τολμοῦσα μάλιστα νά πῶ, ὅτι καί τόν διάβολο θά τόν δεχόταν, ἄν μετανοοῦσε ὁλόψυχα...». Κ άποτε ὁ Θεός ἔστειλε στή γῆ ἕναν ἄγ γε λο γιά νά βρεῖ καί νά Τοῦ φέρει ὅ,τι πιό πολύτι μο ὑπάρχει!!! Κατέβηκε στή γῆ ὁ ἄγγελος καί ἔψαχνε... ἔψαχνε νά βρεῖ τό πιό πολύτιμο πράγμα. Ψάχνοντας βρέθηκε σ ἕνα πεδίο μάχης. Ἐκεῖ ἀντίκρισε ἕναν τραυματισμένο στρατιώτη, πού πολεμοῦσε μέ μεγάλη ἀνδρεία καί ἡρωισμό γιά τήν πατρίδα του. Ἀπό τήν πληγή τοῦ ἀριστεροῦ ὤμου του ἔτρεχε ἄφθονο τό αἷμα. Καί εἶπε ὁ ἄγγελος: «Ὑπάρχει, ἄραγε, πιό πολύτιμο πράγμα ἀπό μιά σταγόνα αἷμα πού χύνεται γιά τήν πατρίδα;». Σκύβει λοιπόν, παίρνει μιά σταγόνα αἷμα καί τήν μεταφέρει μπροστά στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Βλέπει ὁ Θεός τήν σταγόνα ἀπό τό αἷμα καί τοῦ λέει: «Εἶναι, ἀσφαλῶς, μεγάλη ὑπόθεση νά χύνει κανείς τό αἷμα του γιά τήν Πατρίδα, δέν εἶναι ὅμως ὅ,τι πιό πολύτιμο ὑπάρχει...». Κατέβηκε πάλι ὁ ἄγγελος στή γῆ. Περνάει ἀπό πολιτεῖες, ἀπό χωριά, ξαφνικά ἀντικρίζει μπροστά του ἕναν φτωχό ἄνθρωπο, πού μέσα στό λιοπύρι καί τήν κάψα τοῦ καλοκαιριοῦ ἔσκαβε μέ πολύ κόπο τό χῶμα στό χωράφι του. Ὁ ἱδρώτας κυλοῦσε ποτάμι ἀπό τό μέτωπό του. Ὅμως ἐκεῖνος τό μόνο πού σκεφτόταν ὅλη τήν ὥρα ἦταν ἡ οἰκογένειά του πού τόν περίμενε στό σπίτι. Ἦταν ὁ μοναδικός της προστάτης καί γι αὐτό ἔπρεπε νά ἐργαστεῖ σκληρά γιά νά καταφέρει νά τήν θρέψει. Πῆρε τότε ὁ ἄγγελος μιά σταγόνα ἱ δρώτα ἀπό τόν τίμιο κόπο τοῦ χωρι κοῦ καί τήν ἔφερε μπρο στά στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Εἶδε ὁ Θεός τήν σταγόνα ἀπό τόν ἱδρώτα τοῦ φτωχοῦ ξωμάχου καί λέει στόν ἄγγελο: «Εἶναι, βέβαια, μεγάλο πράγμα νά χύνει κανείς τόν ἱδρώτα τοῦ προσώπου του γιά νά θρέψει τήν γυναίκα του καί τά παιδιά του, ἀλλά δέν εἶναι αὐτό ὅ,τι πιό πολύτιμο ὑπάρχει...». Ὁ ἄγγελος κατεβαίνει πάλι κάτω στή γῆ καί κάνει μιά προσπάθεια ἀκόμη ἀναζητώντας παντοῦ νά βρεῖ «τό πιό πολύτιμο». Ἡ ἀναζήτησή του τόν ἔφερε μπροστά ἀπό ἕναν ναό. Μπαίνει μέσα, προχωρᾶ καί κάπου σ ἕναν μικρό, ἰδιαίτερο χῶρο βλέπει ἕναν ἄνθρωπο γονατισμένο μπροστά σ ἕναν ἱερέα νά κλαίει καί νά θρηνεῖ πικρά γιά τίς ἁμαρτίες του. Τά δάκρυά του ἔπεφταν καυτά πάνω στό δάπεδο. «Αὐτό πρέπει νά εἶναι ὅ,τι πιό πολύτιμο ὑπάρχει...» σκέφτηκε ὁ ἄγγελος καί σκύβοντας παίρνει ἕνα δάκρυ μετανοίας καί τό ἀνεβάζει χωρίς καθυστέρηση μπροστά στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Βλέπει ὁ Θεός τήν σταγόνα ἀπό τά δάκρυα τῆς μετανοίας τοῦ ταπεινοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπου καί λέει τότε στόν ἄγγελο: «Ναί, αὐτό εἶναι τό πιό πολύτιμο πράγμα πού ὑπάρχει πάνω στή γῆ. Ἀληθινά, ἕνα δάκρυ μετανοίας εἶναι ὅ,τι πιό πολύτιμο ὑπάρχει».

2 ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΩΝ Περιστατικά πλάνης 6. Ὁ κενόδοξος ἀναχωρητής Κοντά σ αὐτούς [τούς ἀσκητές Δωρόθεο, Διοκλῆ καί Καπίτωνα] συναντήσαμε καί ἄλλον ἀναχωρητή, πού ὅμοια καί αὐτός ἔμενε σέ σπηλιά. Αὐτός ἐμπαιζόταν ἀπό ὄνειρα ἐξαιτίας τῆς μανιώδους κενοδοξίας πού τόν κατέλαβε καί περίπαιζε ἐκείνους πού τόν πλησίαζαν καί ἐξαπατοῦνταν. Ἔγινε ἄφρονας, ὅπως ἔχει γραφεῖ (Σοφ.Σειράχ 34, 1-2) ἐνθουσιαζόμενος ἀπό τά ἐνύπνια, ποιμαίνοντας ἀνέ- μους καί κυνηγώντας σκιές. Εἶχε βέβαια ἀποκτήσει τή σωφροσύνη τοῦ σώματος καί λόγω τῶν γηρατειῶν του καί ἐπειδή πολυκαίρισε (στήν ἄσκηση) καί ἴσως ἐξαιτίας τῆς κενοδοξίας ἔχασε ὅμως τή φρόνηση τῆς ἀρετῆς, ἀφοῦ διαφθάρθηκε ἀπό τήν ἀκάθαρτη κενοδοξία καί ἐξαιτίας της ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν ὀρθό τρόπο ζωῆς. ( Από τό βιβλίο «ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ περί ὀνείρων καί ὁραμάτων», ἔκδ. Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου, Γ ἔκδοση, σελ. 81). Ἡ ὕπαρξη τῶν πνευμά των παραμένει ἕνα σκο τεινό θέμα σέ κείνους πού δέν ἔχουν μελετήσει τόν Χρι στιανισμό ἤ πού τόν μελέτησαν ἐπιφανειακά.[...] Ἡ ἀντίληψη τῶν πνευμάτων εἶναι διπλή. Ὑπάρχει ἡ αἰσθητή ἀντίληψη τῶν πνευμάτων, ὅταν τά βλέπουμε μέ τά σωματικά μας μάτια. Ὑπάρχει κι ἡ πνευματική ἀντίληψη, ὅταν τά βλέπουμε μέ τά πνευμα τικά μας μάτια, νοερά, ὅταν τά νιώθουμε μέ τήν καρδιά, ἄν αὐτή ἔχει καθαριστεῖ μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Στήν κατάσταση τῆς πτώσης πού ζοῦμε, ἐκεῖ πού κεῖται κι ὁλόκληρος ὁ κόσμος, δέν μποροῦμε νά δοῦμε πνεύματα οὔτε μέ αἰσθητό τρόπο οὔτε μέ πνευματικό. Ἔχουμε διπλή τύφλωση. Τά χρώματα καί τ ἀντικείμενα τοῦ φυσικοῦ κόσμου μας, γιά τόν ἀόμματο δέν ὑπάρχουν. Τό ἴδιο γίνεται καί σ αὐτούς πού τυφλώθηκαν πνευματικά μετά τήν πτώση. Ὁ πνευματικός κόσμος καί τά πνεύ ματα γι αὐτούς μοιάζουν νά μήν ὑπάρχουν. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι ἀπόδειξη τῆς ἀνυπαρξίας τους.[...] Τά πονηρά πνεύματα πολεμοῦν τόν ἄνθρωπο μέ τόση πανουργία, ὥστε οἱ σκέψεις καί τά ὄνειρα πού ἐμβάλ λουν μέσα του νά μοιάζουν πώς γεννιοῦνται στήν ψυχή, ὄχι πώς προέρχονται ἀπό τούς δαίμονες πού ἐνεργοῦν κρυφά μέσα της. Γιά ν ἀντιμετωπίσει κανείς τόν ἐχθρό, πρέπει νά τόν γνωρίζει, νά τόν βλέπει. Ἄν δέν βλέπεις τά πνεύματα, δέν μπορεῖς νά κάνεις ἀγώνα ἐναντίον τους, παρά μόνο νά τά φαντάζεσαι καί νά τούς κάνεις δουλική ὑπακοή.[...] Ἡ αἰσθητή ἀντίληψη τῶν πνευμάτων Πρίν ἀπό τήν πτώση τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ἀθάνατο, ἀπαλλαγμένο ἀπό ἀρρώστιες καί βαρύτητα, ἀπό ἁμαρτωλές κι αἰσθησιακές κινήσεις, πού τώρα εἶναι τόσο συνηθισμένα πράγματα. Οἱ αἰσθήσεις του ἦταν πιό λεπτές, οἱ ἐνέργειές του ἦταν ἀγαπητικές καί ἐλεύθερες. Μέ τέτοιο σῶμα καί τόσο εὐαίσθητα ὄργανα, ὁ ἄνθρω πος μποροῦσε νά βλέπει τά πνεύματα μέ τίς αἰσθήσεις του. Μέ τήν ψυχή του ἀνῆκε κι αὐτός στήν ἴδια πνευ ματική τάξη. Μποροῦσε νά ἐπικοινωνεῖ μαζί τους, ἀφοῦ εἶχε τήν ἴδια φύση μέ τά ἅγια ἀγγελικά πνεύματα.[...] Ἡ ψυχή καί τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἄλλαξαν μετά Ὁσίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ ( ) σελ. 2 τήν πτώση. Ἡ πτώση ἦταν κατά κάποιο τρόπο ὁ θάνατός τους. Τό γεγονός πού βλέπουμε καί τό ὀνομάζουμε θάνατο, στήν πραγ ματικότητα εἶναι χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα. Καί τά δύο τους εἶχαν νεκρωθεῖ ὅταν ἐγκα τέλειψαν τήν ἀληθινή ζωή _ τόν Θεό. Γεννιόμαστε ἤδη σκοτωμέ νοι ἀπό τόν αἰώνιο θάνατο. Δέν ἀντιλαμβανόμαστε πώς ἔχουμε φονευτεῖ, γιατί εἶναι γνώρισμα τῶν νεκρῶν νά μήν ἀντιλαμβά νονται τόν θάνατό τους. Οἱ ἀδυναμίες τοῦ σώματος μας, ἡ ὑποταγή του στή δυσάρεστη ἐπιρροή διαφόρων κατα στάσεων τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, ἡ σαρκική κλίση, εἶναι ὅλα ἀποτελέσματα τῆς πτώσης. Λόγω τῆς πτώσης τό σῶμα μας ἔγινε ἴδιο μέ τῶν ζώων. Ἔχει ζωώδη ὕπαρξη, βιώνει τή ζωή τῆς ἐκπεσμένης φύσης. Λειτουργεῖ σάν φυλακή, σάν φέρετρο τῆς ψυχῆς. Χρησιμοποιῶ δυνατές ἐκφράσεις. Παραταῦτα, δέν περιγράφουν μέ ἐπάρκεια τήν πτώση τοῦ σώματός μας ἀπό τά πνευματικά ὕψη στή σαρκική κατάσταση. Πρέπει ὁπωσδήποτε νά καθαριστοῦμε μέ βαθιά μετά νοια. Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε, ὡς ἕνα σημεῖο τουλάχιστο, τήν ἐλευθερία καί τή μεγαλοσύνη τῆς πνευ ματικῆς κατάστασης, γιά νά καταλάβουμε τήν ἀθλιότητα καί τή στενοχωρία τοῦ σώματός μας, τήν ἔλλειψη ζωῆς πού προκαλεῖται μέ τόν χωρισμό του ἀπό τόν Θεό. Σ αὐτή τήν ἄψυχη κατάσταση, λόγω τῆς ὑπερβολικῆς σαρ κολατρείας καί τῆς σωματικῆς τραχύτητας, οἱ σωματι κές αἰσθήσεις δέν εἶναι ἱκανές νά ἐπικοινωνήσουν μέ τά πνεύματα, δέν μποροῦν νά τά δοῦν, νά τ ἀκούσουν ἤ νά τά νιώσουν. Ἔτσι τό ἀμβλύ τσεκούρι δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά νά ἐκτελέσει τόν σκοπό του. Τά ἅγια ἀγγελικά πνεύματα ἀπέστρεψαν τό πρόσωπο ἀπό τήν ἐπαφή τους μέ τούς ἀνθρώπους, πού ἦταν ἀνάξιοι γιά τέτοια ἐπαφή κι ἐπικοινωνία. Τά ἐκπεσμένα πνεύματα πού μᾶς παρέσυραν στήν πτώση τους, ἀνακατεύτηκαν μαζί μας. Γιά νά μᾶς κρατήσουν σίγουρα αἰχμάλωτους, προσπαθοῦν νά μή φαίνονται, οἱ ἁλυσίδες τους νά εἶναι ἀόρατες. Ἀκόμα κι ὅταν μᾶς ἀποκαλύπτονται, τό κάνουν μόνο γιά νά σιγουρέψουν τήν κυριαρχία τους πάνω μας. (Ἀπό τό βιβλίο «Τά Πνεύματα» τοῦ ὁσίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Ἐκδόσεις Πέτρου Μπότση, σ.19, 22, 24-25, 27-28, 30-32)

3 KATAΓΡΑΦΕΣ Ἀ πό τό Βιβλίο Ἐντυπώσεων τοῦ Ἱ ε ροῦ Κοι νο βί ου (Μέ ἁπλότητα καί σοφία) T ήν μεγαλύτερη χαρά τήν βρίσκεις στούς ἁγίους χώρους. Ἀλλάζεις σέ πολλά, καί σάν ἄνθρωπος ἀλλά καί σάν χαρακτήρας. Χρῖστος Νικολόπουλος Λάρισα/ Εὐχαριστῶ τόν Πανάγαθο Θεό, πού μέ ἀξίωσε νά ξαναεπισκεφθῶ τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ὁ Θεός νά σᾶς χαρί ζει ὑγεία καί νά ἐνισχύει τό δύσκολο ἔρ γο πού ἔχετε ἀναλάβει. Ἡ ὁλοκλήρω σή του εἶναι μιά μεγάλη προσφορά κατα θέσεων πού ξεκινοῦν ἀπό τή γῆ καί ὁ δη γοῦν στήν ἐπουράνια Βασι λεία, στόν Οὐρανό. Οἱ Ἅγιοι, τούς ὁποίους σήμερα ἑορτά ζουμε, οἱ ἱερομάρτυρες Ραφαήλ καί Νι κόλαος καί ἡ καλλιπάρθενος ἁγία Εἰ ρήνη, νά σᾶς ἔχουν ὑπό τήν σκέπη τους καί νά σᾶς προστατεύουν. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Δημήτριος Παπακώστας Λάρισα/ Ερχόμενοι γιά πρώτη φορά στήν περιοχή αὐτή μᾶς ἔκανε ἐντύπωση τό ὑπέροχο τοπίο, ἡ ἄοκνη προσπάθεια τῶν Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γιά προσφορά καί δημιουργία καθώς καί ἡ καλοσύνη καί ἡ φιλοξενία τους. Οἰκ. Ἰωάννη Ἀετοπούλου Λάρισα/ Εὔχομαι νά ἀξιωθοῦμε νά ξαναέρθουμε στή Μονή οἰκογενειακῶς καί μιάν ἄλλη φορά. Θεέ μου, μάθε μας νά σ εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα ὅσα μᾶς χαρίζεις! Οἰκ. Ἠλία Γκιουλέκα Εἶναι ἡ τρίτη φορά πού ἐπισκέπτομαι τήν ἁγία Μονή καί ὅσο ζῶ θά τήν ἐπισκέπτομαι οἰκογενειακ ῶς. Ἐδῶ βρίσκω γαλήνη καί ἠρεμία. Εὔχομαι καί παρακαλῶ τόν Θεό νά σᾶς ἔχει ὑγιεῖς γιά νά Τόν ὑπηρετεῖτε. Οἰκ. 'Ιωάννη Τσακιρίδη/ Σ Ὁ μο λο γί α Πί στε ως, δη λα δή Α πο λο γί α δι και ό τα τη τή στήλη αὐτή, «Ἁγιονικοδημικά», συνεχίζουμε τή δημοσίευση (σέ συνέχειες) τοῦ σπουδαιότατου καί τελευταίου ἔργου πού βγῆκε ἀπό τόν θεοφώτιστο νοῦ καί τήν ὀξυγράφο γραφίδα τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου. Πρόκειται γιά τήν «Ὁμολογία Πίστεως», πού παραθέτουμε σέ μετάφραση γιά κατανόηση καί ἀπό τούς ἁπλουστέρους. (ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) σελ. 3 Γιά τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας Ἀπ αὐτό συμπεραίνεται ὅτι, ὅ πως τό πνεῦμα, δηλαδή ἡ ψυχή, ὑπάρχει ἀδιαίρετη σ ὁλόκληρο τό σῶμα καί ἀδιαίρετη σέ κάθε μέρος τοῦ σώματος ἔτσι καί τό Σῶμα, πού ἀναφέρεται στήν Θεία Εὐχαριστία, ὁλόκληρο βρίσκεται σέ ὅλο τόν Ἄρτο καί ὁλόκληρο σέ κάθε μερίδα τοῦ Ἄρτου μέ παρόμοιο τρόπο καί τό Αἷμα, ὁλόκληρο βρίσκεται σέ ὅλο τόν Οἶνο καί ὁλόκληρο σέ κάθε μέρος τοῦ Οἴνου. Ἀπ αὐτό συμπεραίνεται ὅτι ὅπως τό πνεῦμα, εἴτε ἡ ψυχή ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὅταν καταστρέφεται τό σῶμα αὐτή παραμένει ἄφθαρτη ἔτσι καί τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, ὅταν φθαροῦν (διαλυθοῦν) τά συστατικά τοῦ Ἄρτου καί τοῦ Οἴνου (οἱ ὑλικές δηλαδή ἰδιότητές τους), αὐτά παραμένουν ἄφθαρτα. Ἀπ αὐτό συμπεραίνεται ὅτι ὅπως ἀκριβῶς τό πνεῦμα, εἴτε ἡ ψυχή ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐνῶ εἶναι μία, διαιρεῖται χωρίς νά γίνει διαίρεση σέ ὅλα τά μέλη καί μέρη τοῦ σώματος καί κατανέμεται μέ τρόπο πού δέν μπορεῖ νά διαιρεθεῖ, μέ τόν ἴδιο τρόπο καί τό Σῶμα καί τό Αἷμα πού ἀναφέρονται στήν Θεία Εὐχαριστία, διαιρεῖται χωρίς νά γίνει διαίρεση σέ ὅλα τά μέρη τοῦ Ἄρτου καί τοῦ Οἴνου καί χωρίζεται σε μερίδες μέ τρόπο πού δέν μπορεῖ νά διαιρεθεῖ γι αὐτό τόν λόγο ἔχει εἰπωθεῖ «Αὐτός πού τεμαχίζεται καί δέν διαιρεῖται, Αὐτός πού πάντοτε ἐσθίεται καί ποτέ δέν δαπανᾶται». Γι αὐτό κατά τά χρόνια τοῦ βασιλιᾶ Ἀλεξίου, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Ἰσαακίου, τό ἔτος 1195, κάποιος Μοναχός πού ὀνομαζόταν Σικιδίτης ἔλεγε «Ἄραγε εἶναι ἄ φ θαρτο τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ στό Μυ στή ριο, ὅπως ἦταν μετά τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση ἤ εἶναι φθαρτό ὅπως ἦταν πρίν ἀπό τό Πάθος καί τόν θάνατο»; Ὅ ταν, λέω, προέκυψε αὐτό, ὅσοι εἶχαν ὀρ θό φρό νημα ἔφεραν μαρτυρίες ἀπό τόν Κύ ριλ λο καί τόν Χρυσόστομο καί τόν Γρη γό ριο Νύσσης καί τόν Εὐτύχιο Κωνσταν τι νουπόλεως ὅτι «τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού ἀναφέρεται στό Μυστήριο εἶναι ἄφθαρτο, ἐπειδή εἶναι ἐκεῖνο τό μετά τήν Ἀνάσταση ἀπαθές (Σῶμα), ὄχι τό παθητό, (δηλαδή ἐκεῖνο πού ἦταν δεκτικό σέ μεταβολές καί ἀλλοιώσεις καί ἄ ρα φθαρτό) καί πρίν ἀπό τό Πάθος καί ὅποιος δέχεται μερίδα ἀπό τόν Ἄρ το, ὁλόκληρο τόν Χριστό δέχεται, 5 καί συμ μετέχει μέ τρόπο παράδοξο στό θεῖο ἔργο τοῦ Θεοῦ γιά ζωή αἰώνια». Ἐ πι πλέον παρουσίασαν καί πα ραδείγματα ἀπό τόν Εὐτύχιο, πού ἀ να φέρθηκε παραπάνω, λέγοντας «πραγματικά ὁλόκληρο τό ἅγιο Σῶμα καί τό τί μιο Αἷμα τοῦ Κυρίου δέχεται κανείς, ἔστω κι ἄν δεχθεῖ τουλάχιστο ἕνα μέρος ἀπό αὐτά διότι διαμοιράζεται σέ ὅλα τά μέρη μέ τρόπο πού δέν μπορεῖ νά διαιρεθεῖ ἐ ξαιτίας τῆς ἕνωσης τῶν δύο φύσεων μέ τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο πού καί μιά σφρ αγίδα μεταδίδει ὅλα τά ἀνάγλυφα σχή ματα καί τίς εἰκόνες της σέ ὅσους τά δε χθοῦν, καί ἐξακολουθεῖ νά παραμένει πά λι μία καί ὕστερα ἀπό τήν μετάδοση (ἀποτύπωση) τοῦ σφραγίσματος, χωρίς νά ἐλαττώνεται οὔτε νά ἀλλοιώνεται σέ σχέ ση μέ ἐκεῖνα πού συμμετέχουν στό σφρά γισμα (δηλαδή, ἐνῶ αὐτά πού λαμβάνουν τό ἀποτύπωμα εἶναι πολλά, δέν εἶναι ὅμως καί οἱ σφραγίδες πολλές, ἀλλά μόνο μία) καί στήν περίπτωση ἀκόμη κατά τήν ὁποία εἶναι περισσότερα στόν ἀριθμό ἤ καί ὅπως ὁ ἦχος μιᾶς φωνῆς, ἡ ὁποία βγῆκε ἀπό κάποιον, προηγήθηκε καί διαδόθηκε στόν ἀέρα καί ὅμως μένει ὁλόκληρη σ αὐτόν πού τήν ἐκστόμισε, καί ἀφοῦ διαδόθηκε ὁλόκληρη στόν ἀέρα μπῆκε στά αὐτιά ὅλων, χωρίς κανένας ἀπό αὐτούς πού ἄκουσαν νά δεχθεῖ μέσα στά αὐτιά του περισσότερο ἤ λιγότερο ἦχο ἀπό τόν ἄλλο, ἀλλά στό σύνολό της ἡ φωνή παραμένει ἀδιαίρετη καί ἀκούγεται ἐντελῶς τό ἴδιο ἀπό ὅλους, καί στήν περίπτωση ἀκόμη πού εἶναι δέκα χιλιάδες στόν ἀριθμό ἤ καί περισσότεροι ἐκεῖνοι πού τήν ἄκουσαν, μολονότι ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει ἀκόμη στό σῶμα» (βλέπε σελ. 807 τῆς Δωδεκαβίβλου). 5. Πρόσεχε ὅτι, μέ τό νά λένε ὅτι δέχεται ὁλόκληρο τόν Χριστό, φανερώνουν ὅτι ὅσοι μεταλαμβάνουν τά ἄχραντα Μυστήρια δέχονται ὁλόκληρο τόν Χριστό μέ τήν Θεότητα καί τήν Ἀνθρωπότητα (μέ τίς ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ καί μέ τίς ἰδιότητες τῆς ἀνθρώπινης φύσεως) δηλαδή μέ τήν ψυχή καί τό σῶμα μέ ἄλλα λόγια, δέχονται τόν τέλειο Θεό καί τόν τέλειο ἄνθρωπο, ἐπειδή καί ὁ Χριστός εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, σύμφωνα μέ τόν Ἰωάννη Δαμασκηνό καί σύμφωνα μέ ὅλους τούς ἱερούς Θεολόγους.

4 «ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΑΝΟΙΞΟΝ ΜΟΙ ΠΥΛΑΣ, ΖΩΟΔΟΤΑ...» Ὁ ἄλλοτε Γενικός Γραμματέας τοῦ Κ.Κ.Ε., μακαρίτης τώρα, Χαρίλαος Φλωράκης, γνωστός ὡς καπετάν Γιώτης κατά τόν Ἐμφύλιο Πόλεμο, εἶχε κάνει κατά τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του μεγάλη στροφή πρός τή χριστιανική πίστη. Μάλιστα, εἶχε ἐπισκεφθεῖ τό Ἅγιον Ὄρος καί εἶχε ἐξομολογηθεῖ σέ Ἁγιορείτη ἱερομόναχο. Πρόσφατα ἦλθαν στή δημοσιότητα λεπτομέρειες ἀπό τό συγκλονιστικό αὐτό γεγονός. Ὁ ἱερομόναχος π.ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης ἐξιστόρησε σέ συνέντευξή του πῶς συνάντησε καί πῶς ἐξομολόγησε τόν Φλωράκη. Διηγεῖται ὁ Ἁγιορείτης ἱερομόναχος: Θά σᾶς πῶ γιά τόν Χαρίλαο. Ἦταν μιά ἀπό τίς συγκλονιστικότερες στιγμές πού ἔζησα. Μέ εἰδοποίησε ὁ Γέροντάς μας, ὁ ὁποῖος ἔλειπε, ὅτι θά ἔλθει στή Μονή μας (τή Σιμωνόπετρα) ὁ Χαρίλαος Φλωράκης μέ 6-7 συντρόφους του: «Κοίταξε νά τούς περιποιηθεῖτε». Ἦρθε μαζί μέ τόν ἠθοποιό Τίτο Βανδή. Τόν ρώτησα: «Πρώτη φορά ἔρχεσαι ἐδῶ, κ.πρόεδρε;». «Δυστυχῶς, πρώτη φορά» μοῦ εἶπε. «Πῶς σέ λένε;» μέ ρώτησε. «Εἶμαι ὁ π.ἀθανάσιος» τοῦ εἶπα. «Παπα-Θανάση, ἦρθα ἐδῶ στό Ἅγιον Ὄρος καί νόμιζα ὅτι θά βρῶ γέρους κατουρημένους, ἀλλά ἐδῶ βρῆκα μοναχούς παλληκάρια σάν κυπαρίσσια. Σέ ἕνα μοναστήρι βλέπω ἕνα καλογεράκι καί μοῦ φωνάζει: Γειά σου, σύντροφε!». «Ἐσύ ἀπό ποῦ καί ὡς ποῦ σύντροφος;». «Ἤμουν ἀρχηγός τῆς Κ.Ν.Ε. τῆς Κομοτηνῆς, ὅταν ἤμουν λαϊκός». «Καί πῶς βρέθηκες ἐδῶ;». «Δέν μέ ἱκανοποιοῦσε ὁ Μάρξ καί αὐτό πού ἤθελα τό βρῆκα στόν Χριστό». «Ὅταν τό ἄκουσα αὐτό», εἶπε ὁ Φλωράκης, «μοῦ ἦρθε νά ἄνοιγε ἡ γῆ νά μέ καταπιεῖ». Πιάσαμε κουβέντα, μέχρι νά ἑτοιμαστεῖ τό φαγητό. Τόν ρώτησα: «Πῶς ἔτσι, στό Ἅγιον Ὄρος;». Ἄρχισε νά μοῦ λέει πῶς κατέληξε στόν Μάρξ. «Πάντως καί ἐσεῖς ἐδῶ εἴσαστε ἰδεολόγοι, μπράβο σας!». Τοῦ ἀπάντησα: «Δέν καθόμαστε ἐδῶ πάνω στό βράχο γιά τίς ἰδέες, ἀλλά γιά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ». «Τί πρόσωπο καί ἰδέα, τό ἴδιο εἶναι» μοῦ εἶπε. «Δέν εἶναι τό ἴδιο _ τοῦ εἶπα _ γιατί οἱ ἰδέες ἔρχονται καί παρέρχονται, ὁ Χριστός, ὅμως, μένει στόν αἰώνα». Ἀφοῦ εἴπαμε διάφορα ἄλλα, τοῦ ἔκανα μιά πρόταση: «Τώρα πού ἦρθες ἐδῶ, εἶναι εὐκαιρία νά ἐξομολογηθεῖς». Μέ ρώτησε: «Πόσο χρονῶν μέ κάνεις;». «Ἑξήντα πέντε» τοῦ λέω. Βγάζει τήν ταυτότητά του καί μοῦ δείχνει ὅτι γεννήθηκε τό «Βλέπεις, ὀγδόντα συμπληρωμένα». «Κύριε πρόεδρε, μήπως τά βιολογικά ὅρια εἶναι περιορισμένα, μήπως εἶναι εὐκαιρία, τώρα πού ἦρθες στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, νά ξαλαφρώσεις;». «Δέν εἶμαι ἕτοιμος» μοῦ εἶπε. Τοῦ λέω: «Ἄρα θά ἔχουμε ἄλλη εὐκαιρία;». Τόν ρώτησα ἄν πιστεύει στόν Θεό καί μοῦ εἶπε μιά ἱστορία ἀπό τό βουνό καί ὅτι πιστεύει. Τότε τοῦ λέω: «Γιατί πολεμᾶτε τόν Θεό σάν κόμμα;». «Ἔλα, ρέ παιδί μου, ἄστα αὐτά!». «Κύριε πρόεδρε, κάνετε πίσω». «Ἔλα, ρέ παιδί, μιά ζωή, εὔκολο ν' ἀλλάξεις;». «Τώρα μίλησες σωστά, κ.πρόεδρε». Εἴπαμε πολλά καί διάφορα. *** Ἡ ἐξομολόγηση τοῦ Φλωράκη στόν Ἁγιορείτη ἱερομόναχο ἔγινε στά γραφεῖα τοῦ Κ.Κ.Ε., στόν Περισσό. Συνεχίζει τήν ἐξιστόρηση ὁ Ἁγιορείτης π.ἀθανάσιος: «Ἀρρώστησα καί βρέθηκα στό 401 Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο τῆς Ἀθήνας. Ἐκεῖ ἦρθε ὁ διευθυντής τοῦ ΑΝΤ1, μοῦ ἔδωσε τό τηλέφωνο τοῦ Φλωράκη καί μοῦ εἶπε νά τοῦ τηλεφωνήσω. Τόν πῆρα καί τοῦ εἶπα:

5 «Κύριε πρόεδρε, τί ἔγινε, θυμήθηκες τή φακή πού ἔφαγες;». «Ὄχι μωρέ _ μοῦ λέει _, θυμήθηκα τήν ἀγάπη πού δείξατε σέ μένα. Σέ θέλω _ μοῦ εἶπε _ νά ἔρθεις στό σπίτι μου, νά σοῦ κάνω τό τραπέζι». «Δέν μπορῶ, κ.πρόεδρε». «Τότε νά ἔρθεις ἐδῶ στόν Περισσό ἤ μήπως φοβᾶται ὁ Θεός νά ἔρθει στό Κ.Κ.Ε.;». Τέλος πάντων, πῆγα στόν Περισσό. Ἕνας φύλακας μέ ρώτησε: «Τί θέλεις, παππά;». «Θέλω τόν Φλωράκη» τοῦ λέω. Μέ ὁδήγησαν. Τόν βρῆκα καί, ἀφοῦ εἴπαμε μερικά, μοῦ λέει: «Ἔχουμε ἕνα ὑπόλοιπο». «Τί ὑπόλοιπο;» ρώτησα. «Σύ μοῦ εἶπες ὅτι τά βιολογικά μας ὅρια εἶναι περιορισμένα. Θέλω νά ἐξομολογηθῶ». Καί τονίζει ὁ Ἁγιορείτης ἱερομόναχος: «Ἐξομολογήθηκε, ξεσκέπασε τόν ἑαυτό του, ἀδελφοί μου. Ἔχω κάνει χιλιάδες ἐξομολογήσεις, τέτοια ἐξομολόγηση δέν ἔχω κάνει». Στή συνέχεια, ἐξιστορεῖ ὁ π.ἀθανάσιος ὁ Σιμωνοπετρίτης: Μετά βγήκαμε καί συναντήσαμε τήν κ.παπαρήγα. Ἐκείνη μοῦ εἶπε: «Τί τοῦ κάνατε τοῦ Χαρίλαου στό Ἅγιον Ὄρος, μεταμόσχευση μυελοῦ; Ὅταν ἦρθε ἀπό τόν Ἅγιον Ὄρος μᾶς κάλεσε ὅλους στό ἀμφιθέατρο καί μᾶς μίλησε γιά μιάμιση ὥρα. Ἀπό τότε ἄλλαξε συμπεριφορά». Ὁ Φλωράκης τότε εἶπε: «Ἔπρεπε νά εἶχα ἐπισκεφθεῖ τό Ἅγιον Ὄρος ἀπό νέος. Θά ἦταν καλύτερα καί γιά μένα καί γιά τήν Ἑλλάδα». Εἴπαμε καί ἄλλα πολλά. Ὕστερα, θέλησε νά μοῦ κάνει τό τραπέζι στό «Ἰντεάλ». Τοῦ εἶπα ὅτι μέ περίμενε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί δέν μποροῦσα. Μέ συνόδευσε στήν ἔξοδο καί στό ἀσανσέρ μοῦ εἶπε: «Ἔχω καί κάτι πού ξέχασα νά σοῦ πῶ, τό ἔχω γράψει καί στή διαθήκη μου, τό λέω καί σέ σένα. Ὅταν πεθάνω, θέλω νά μέ κηδεύσετε σάν ὀρθόδοξο Χριστιανό, στό ἐξωκκλήσι τοῦ χωριοῦ μου (τῆς Καρδίτσας), στόν Ἅη-Λιᾶ, νά ἀγναντεύω τά Ἄγραφα καί τόν κάμπο». «Καλῶς κ.πρόεδρε», τοῦ εἶπα καί ἀποχαιρετηθήκαμε. Ὅταν πέθανε ὁ Φλωράκης, μᾶς τό πληροφόρησε κάποιος ἐργάτης. Θελήσαμε νά τηλεφωνήσουμε στά γραφεῖα τοῦ Κ.Κ.Ε. στόν Περισσό, γιά τήν ἐκκλησιαστική κηδεία πού εἶχε ζητήσει. Ὅμως, κρίναμε καλύτερο νά βάλουμε τή δημοσιογράφο κ.παναγιωταρέα, πού εἶχε κάποιες σχέσεις, νά τούς τό πεῖ. Τῆς ἀπάντησαν ἀρνητικά, μέ τή φράση: «Κοίτα τή δουλειά σου. Ὁ Φλωράκης ἀνήκει στό Κόμμα καί τό Κόμμα ἀποφασίζει». Καί ὁ Ἁγιορείτης ἱερομόναχος π.ἀθανάσιος κατέληξε στή συνέντευξή του: «Ἐμεῖς ὅμως (στή μονή τῆς Σιμωνόπετρας), τοῦ κάναμε ἐκκλησιαστική κηδεία καί τρισάγιο. Ὅλα κανονικά». (Τό παραπάνω κείμενο δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ (5 Ἰανουαρίου 2012) μέ τίτλο «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ - Ἔπρεπε νά εἶχα ἐπισκεφθεῖ τό Ἅγιον Ὄρος ἀπό νέος...») ΕΥΧΕΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί μου, εἰσήλθαμε καί φέτος στήν πιό ἱερή καί κατανυκτική περίοδο ὅλου τοῦ ἔτους, τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ περίοδος αὐτή καλεῖ ὅλους μας νά ἀγωνισθοῦμε μέ νηστεία καί μέ περισσότερη προσευχή καί μετάνοια γιά τόν προσωπικό μας ἁγιασμό. Ἄς εἶναι λοιπόν ἡ περίοδος αὐτή μιά πορεία ἐπιστροφῆς καί συνάντησης μέ τόν Θεό- Πατέρα, ἀπό τόν Ὁποῖον θεληματικά ἀποξενωθήκαμε, ἀποδημώντας «εἰς χώραν μακράν», καί διασκορπίζοντας τήν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶντες ἀσώτως. Ἐκεῖνος περιμένει μέ ἀνοικτή τήν ἀγκαλιά Του, ἕτοιμος νά μᾶς φορέσει πάλι «τήν στολήν τήν πρώτην». Τότε θά ἑορτάσουμε ἀληθινά τήν προσωπική μας ἀνάσταση, συμμετέχοντας στήν Χαρά τοῦ Λυτρωτῆ καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! σελ. 5

6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΟΙ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ Μέ ἱερή Ἀγρυπνία, πού ἄρχισε τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων (Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011) στίς 7 τό ἀπόγευμα καί ὁλόκληρώθηκε γύρω στίς 3 τά ξημερώματα τῆς Κυριακῆς, μεγάλος ἀριθμός πιστῶν ἑόρτασαν μαζί μέ τόν ἅγιο Καθηγούμενο π.χρυσόστομο καί τούς πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τό μεγάλο καί χαρμόσυνο γεγονός τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Χριστοῦ στή γῆ. Πραγματικά, ὁ Χριστός ἦρθε νά γεννηθεῖ ζητώντας κατάλυμα μέσα στήν ὕπαρξη τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων πού Τόν ἀνέμεναν μέ πίστη, προσμονή καί ἀγαλλίαση. Σέ καιρούς ἀθεΐας καί σέ περίοδο ἀρνήσεως καί διωγμοῦ τῆς Πίστεως μας, ὅπως χαρακτηριστικά τόνισε ὁ ἅγιος Καθηγούμενος στό σύντομο, μετά τό πέρας τῆς Ἀγρυπνίας, κήρυγμά του, γεννήθηκε ὁ Χριστός καί πάλι σέ μιά φάτνη, στίς καρδιές ἐκείνων πού ἀληθινά Τόν ἀγαποῦν... Μέ χοροστοσία τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου π.χρυσοστόμου κατά τόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό τήν παραμονή καί Πανηγυρικό συλλείτουργο τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς (Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011) ἑορτάστηκε καί φέτος στό Ἱερό Κοινόβιο ὁ κτήτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας ὅσιος Σίμων ὁ Μυροβλύτης. Στήν ἱερή Ἀγρυπνία πού τελέσθηκε στό Ἱερό Κοινόβιο τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς βρεθήκαμε μέσα στό «θαῦμα τῶν Μυστηρίων», στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὑποδεχόμενοι τόν Χριστό μέσα στίς καρδιές μας «ὡς τόν Βασιλέα τῶν ὅλων». Ζώντας τίς πρῶτες πρωινές αὐτές ὧρες τοῦ καινούργιου χρόνου στόν οὐρανό, μέσα στήν εὐλογημένη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εὐχηθήκαμε ἐνδόμυχα μαζί μέ τόν ἅγιο Καθηγούμενο καί τούς πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου, ὁ Θεός νά εἶναι μιά διαρκής ἀποκάλυψη μέσα στή ζωή μας καί τό νέο ἔτος 2012 στό ὁποῖο μόλις εἴχαμε εἰσέλθει. ήν Πρωτοχρονιά (Κυριακή 1η Ἰανουαρίου 2012) τά Τ μέλη τοῦ πολιτιστικοῦ Συλλόγου Γουμένισσας «ΟΙ ΠΑΙΟΝΕΣ», συνεχίζοντας μιά καλή παράδοση ἐδῶ καί χρόνια, ἀνῆλθαν στό Ἱερό Κοινόβιο γιά νά λάβουν τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου π.χρυσοστόμου καί παράλληλα νά ψάλλουν τά κάλαντα καί ἄλλους πρωτοχρονιάτικους ὕμνους. Ἀφοῦ εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα τοῦ Συλλόγου τους, ὁ ἅγιος Καθηγούμενος τούς εὐχήθηκε καλή πρόοδο καί καλή συνέχεια στό ἔργο τους. Τ ήν ἴδια ἡμέρα, Κυριακή 1η Ἰανουαρίου, τό ἀπόγευμα τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός πρός τιμήν τοῦ ἑορτάζοντος μεγάλου στάρετς τῆς Ρωσίας ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ. Στίς 3.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε λιτάνευση τῆς πολύτιμης παλαιᾶς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου καί τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του, τά ὁποῖα στή συνέχεια ἐκτέθηκαν γιά προσκύνηση στό Καθολικό τῆς Μονῆς. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τό πρωί, Δευτέρα 2 Ἰανουαρίου, τελέσθηκε Πανηγυρικό συλλείτουργο προεξάρ- Ἱ χοντος τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου π.χρυσοστόμου. ερή Ἀγρυπνία καί Μέγας Ἁγιασμός τελέσθηκε τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων (Πέμπτη, 5 Ἰανουαρίου) στό Καθολικό τῆς Μονῆς καί ἐπίσης δεύτερη θεία Λειτουργία τό πρωί τῆς κυριώνυμης ἡμέρας (7-9 π.μ.). Ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἔγινε στίς 3.30 μ.μ. στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Καθολικοῦ. Παρ' ὅλο τό κρύο καί τήν παρατεταμένη δυνατή βροχή πολλοί πιστοί συγκεντρώθηκαν γιά νά ζήσουν ἀπό κοντά τό ὄμορφο ἔθιμο, πού χρόνια τώρα πραγματοποιεῖται στό Ἱερό Κοινόβιο καί νά λάβουν τόν ἁγιασμό τῆς ἡμέρας αὐτῆς. Στήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ πρός τιμήν τοῦ προφήτη ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, πού ἀκολούθησε ἀμέσως μετά, χοροστάτησε ὁ ἅγιος Καθηγούμενος π.χρυσόστομος, ἐνῶ τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου ἐκτέθηκε πρός προσκύνηση. σελ. 6

7 Τ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ό Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011, πολλά μέλη τοῦ Συλλόγου μας «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ» πραγματοποιήσαμε τήν τελευταία προσκυνηματική ἐξόρμησή μας γιά τό ἔτος Προορισμός μας ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ καί βασικό κίνητρό μας ἡ πρό σφατη ἀνεύρεση τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυ ρος Κυράννης, ἡ ὁποία κα ταγόταν ἀπό τήν Ὄσσα τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ καί μαρ - τύρησε τήν περίοδο τῆς Το υρκοκ ρατ ί α ς (28 Φεβ - ρουαρίου 1751). Πρῶτος μας σταθμός ἦταν ὁ ἱερός ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Μᾶς ὑποδέχθηκε ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ ἀγαπητός σέ ὅλους μας Ἀρχιμανδρίτης π.εὐσέβιος Σπουργίτης. Μέ περισσή συγκίνηση καί σεβασμό προσκυνήσαμε ἐδῶ τήν παλαιά ἱερή εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης «Βηματάρισσας» _ ἡ εἰκόνα αὐτή στάθηκε ἀρωγός στό πλευρό τῶν προσφύγων προγόνων μας ἀκολουθώντας τά βήματά τους τό 1922, κατά τήν ἔξοδό τους ἀπό τίς ἀλησμόνητες πατρίδες. Ἦταν μιά ἰδιαίτερη τιμή πού ἐπεφύλαξε, εἰδικά γιά τά μέλη τοῦ Συλλόγου μας ὁ ἅγιος Πρωτοσύγκελος, διότι ἡ εἰκόνα αὐτή σπανιότατα ἐκτίθεται σέ προσκύνηση. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ» Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή Ἔτος 13ο ^ Ἀρ. φύλλου 72 ^ Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Κωδικός ΕΛ.ΤΑ : 5644 Ἰδιοκτήτης: Σύλλογος «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ» Ἐκδότης - διευθυντής: Γεώργιος Ζερβός Ὑπεύθυνος τυπογραφείου: Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου Πεντάλοφος Παιονίας Γουµένισσα Τηλ.: Τ Στόν ἱερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδᾶ σελ. 7 Ἑπόμενος σταθμός μας ἦταν ὁ ἱερός ναός τῆς Ἁγίας Κυράννης στήν Ὄσσα, ἀνηγερμένος τό 1868 στά ἐρείπια τοῦ πα τρογονικοῦ σπιτιοῦ της. Μέ εὐλάβεια καί δέ ο ς πρ ο σ κ υ ν ήσαμ ε τά πρ ο σφά τω ς ἀ νε υρεθέ ν τα ἱ ερά λ ε ί ψα να τ ῆς Ἁ γ ί α ς πού εὐ ωδίαζαν. Ἀ κολού - θ ησε σ ύ ν τομη δέ ησ η ἀπό τόν συ νοδό μας ἅγιο Κα θ η γο ύ μ ε νο π.χρ υ σό - στο μο μπροστά στήν χρυ σή λάρνακα τῆς Με - γα λομάρτυρος. Στή συ νέχεια ἐπισκεφθήκαμε τόν πα λαιό ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, στόν ὁ ποῖο ἐκκλησιαζόταν ἡ Ἁ γία Κυράννα. Στό δεξιό μέ ρος τῆς Ἁγίας Τράπεζας τοῦ ναοῦ αὐτοῦ, στίς Σεπτεμβρίου 2011 ἀνευρέθηκαν θαμμένα τά ἱερά της λείψανα. Ἡ συνέχεια αὐτῆς τῆς προσκυνηματικῆς μας ἐξόρμησης μᾶς ἔφερε στό Μεσαῖο, στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο «Παναγία Ἄξιόν Ἐστιν». Οἱ πάντοτε καί παραδειγματικά φιλάδελφες Μοναχές ξεδίπλωσαν γιά ἄλλη μιά φορά μπροστά μας τίς ὄμορφες ἀρετές τῆς φιλαλληλίας καί τῆς φιλοθεΐας μέ τήν παράθεση ἀβραμιαίας τράπεζας, ἔτσι ὥστε ἀναχωρώντας ἀπό ἐκεῖ νά παραμείνει μόνιμα ἐντυπωμένη στή μνήμη μας ἡ ἀνάμνηση τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης τους... ήν Κυριακή, 8 Ἰανουαρίου 2012, στό μεγάλο Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἔλαβε χώρα ἡ τακτική ἐτήσια Γενική Συνέλευση τοῦ Συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ». Μετά τήν εὐλόγηση καί τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας τοῦ Συλλόγου ἀπό τόν ἅγιο Καθηγούμενο π.χρυσόστομο, ἀκολούθησε σύντομη προσφώνηση ἀπό τόν ἴδιο πρός τά συγκεντρωμένα μέλη. Μετά τήν ἀνάγνωση τῶν Πεπραγμένων τοῦ παρελθόντος ἔτους 2011 ἀπό τόν Πρόεδρο κ.φώτιο Ἰορδανίδη καί τοῦ οἰκονομικοῦ Ἀπολογισμοῦ καί Προϋπολογισμοῦ τῶν ἐτῶν 2011 καί 2012 ἀντίστοιχα ἀπό τόν Ταμία τοῦ Συλλόγου κ.σπυρίδωνα Κουτσίδη, ἡ Γενική Συνέλευση προχώρησε στή διαδικασία ψήφισης καί ἐκλογῆς νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ κάλπη στή συνέχεια ἀνέδειξε τό νέο πενταμελές Δ.Σ. πού θά ἐκπροσωπεῖ τόν Σύλλογο γιά τήν ἑπόμενη τριετία Μετά ἀπό τήν σύγκληση σέ σῶμα καί τήν κατανομή τῶν ἀξιωμάτων προέκυψε ἡ ἑξῆς σύνθεση τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου: Πρόεδρος: Γεώργιος Ζερβός, Ἀντιπρόεδρος: Ἰωάννης Μπούρας, Ταμίας: Σπυρίδων Κουτσίδης, Γραμματέας: Ἀθανάσιος Κουτσός, Μέλος: Χρῆστος Σιμήτης. Οἱ εὐχές ὅλων μας, γιά ἐπιτυχημένη πορεία καί καλή εὐόδωση στό ἔργο πού ἀνέλαβαν, ἄς συνοδεύουν τά νεοεκλεγέντα μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου τῶν «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ».

8 ΘΕΟΤΟΚΕ, ΣΩΖΕ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΠΕΙΡΑΤΕΣ... (Ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς «Παραμυθίας» στό Ἱερό Κοινόβιο) Μ έ Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό τήν παραμονή, χοροστατοῦντος τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου π.χρυσοστόμου καί Πανηγυρικό συλλείτουργο τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς (Σάββατο, 21 Ἰανουαρίου 2012) ἑορτάσθηκε στό Ἱερό Κοινόβιο ἡ ἐπέτειος τοῦ γεγονότος πού ἔχει τήν ἀναφορά της στήν θαυμαστή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς «Παραμυθίας». Ἀπευθυνόμενος μέ λόγους παρακλήσεως στούς εὐσεβεῖς πιστούς πού προσέτρεξαν γιά νά παρηγορηθοῦν στήν χάρη τῆς Παναγίας, ὁ π. Χρυσόστομος καί τίς δύο ἡμέρες στά κηρύγματά του ἔκανε εὔ στο χες ἀναφορές στά γεγονότα τῆς τότε ἐ ποχῆς πού ἐπισυνέβησαν στήν Μονή Βατοπαιδίου παραλληλίζοντάς τα μέ τήν κατάσταση πού διέρχεται σήμερα ἡ πατρίδα μας. «Τούτη τή στιγμή ὁ νοῦς μου τρέχει στόν σεβαστό Γέροντα Ἐφραίμ τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου, ὁ ὁποῖος πέρυσι, τέτοια μέρα καί τέτοια ὥρα βρισκόταν σ αὐτήν ἐδῶ τή θέση πού βρίσκομαι ἐγώ καί προεξῆρχε τῆς ἱερᾶς Πανηγύρεως» ἀνέφερε ὁ ἅγιος Καθηγούμενος. «Σήμερα βρίσκεται ὡς Μάρτυρας Θεοῦ φυλακισμένος ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες συνεχῶς ψάχνουν νά βροῦν τρόπο γιά νά κτυπήσουν τήν Ἐκκλησία καί ἰδιαίτερα τόν Μοναχισμό, πού ἀπο- Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Δριμύς φέτος ὁ Χειμώνας, ἐπέλεξε ἔστω καί ἀργοπορημένος νά ἔρθει, φορτωμένος χιόνι, ὄχι τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ὅπως τό συνηθίζει, ἀλλά τήν... τεσσαρακοστή ἡμέρα ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί συγκεκριμένα τήν παραμονή τῆς Ὑπαπαντῆς του (Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2012). Νωρίς τό ἀπόγευμα, καθώς ἡ καθιερωμένη ἱερή Ἀγρυπνία γιά τόν ἑορτασμό τῆς ἡμέρας αὐτῆς ἄρχιζε στό Καθολικό τῆς Μονῆς, ἄρχιζε ταυτόχρονα νά πέφτει καί τό πρῶτο...χοντρό χιόνι καί νά σκεπάζει σιγά σιγά ὅλη τή φύση... Ἡ ἑπόμενη ἡμέρα βρῆκε τό Μοναστήρι ντυμένο στά λευκά. Καθώς στίς 8 τό πρωί ξεκινοῦσε ἡ δεύτερη θεία Λειτουργία στό ἐκκλησάκι τῶν Ἀρχαγγέλων, τό χρῶμα τοῦ στρωμένου στή γῆ κάτασπρου χιονιοῦ ὑπενθύμιζε τήν ἁγνότητα, τήν εἰρήνη καί τήν ἀθωότητα πού ὁ φιλάνθρωπος Σωτήρας Χριστός ἔφερε στόν κόσμο αὐτόν μέ τήν ἔλευσή Του. Ναί, ὁ Κύριός μας ἦρθε πράγματι μ' ἕναν μοναδικό σκοπό: νά καθαρίσει τήν ἐμπαθή ἀνθρώπινη φύση μας ἀπό τήν ἁμαρτία, νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τόν θάνατο καί ἁγνούς, καθαρούς, ἀναπλασμένους νά μᾶς ὁδηγήσει πάλι στόν Παράδεισο... Ἡ 46 η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ἐξαιτίας τῆς βαρειᾶς χιονόπτωσης καί τῶν δυσκολιῶν πού προέκυψαν στό θέμα τῆς μετακίνησης, ἀναβλήθηκε προσωρινά ἡ προγραμματισμένη γιά τίς 11 Φεβρουαρίου αἱμοδοσία. Αὐτή πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012 στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ἀπό τίς 9.30 π.μ. ἕως τίς μ.μ. ἀπό τό κινητό συνεργεῖο Αἱμοδοσίας τοῦ Νοσοκομείου Κιλκίς. Ἦταν ἡ 46η αἱμοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου. τελεῖ ἐπίλεκτο μέλος της. Ἡ Παναγία ὅμως τόν παρηγορεῖ, ὅπως παρηγορεῖ καί ὅλους μας(...). Ὅπως τότε, πού εἶχαν ζώσει τήν Μονή Βατοπαιδίου ἀπό παντοῦ πειρατές, τό ἴδιο καί σήμερα πειρατές τήν ἔχουν ζώσει καί τήν χτυποῦν ἀνελέητα. Ἡ ἀγάπη ὅμως τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ ἔσωσε τότε τήν Ἱερά Μονή. Ἔτσι θά τήν σώσει καί τώρα ἀπό τούς σύγχρονους πειρατές μέ τίς γραβάτες καί τά μολύβια(...). Σήμερα βρισκόμαστε κι ἐμεῖς κάτω ἀπό μιά ἄλλου εἴδους σκλαβιά. Σήμερα οἱ Εὐρωπαῖοι κατέλαβαν τήν πατρίδα μας, ἐπειδή ἐμεῖς ἀποστρέψαμε τό πρό σωπό μας ἀπό τόν Θεό. Ἁμαρτήσαμε φοβερά(...). Καί ὅπως τότε οἱ Μοναχοί εἶδαν τήν ἀγάπη τῆς Παναγίας καί πέφτοντας γονατιστοί μπροστά της ὑποσχέθηκαν ὅτι θά παραμείνουν πιστοί στίς ἐντολές τοῦ Υἱοῦ της, ἔτσι κι ἐμεῖς ἄν γυρίσουμε τό πρόσωπό μας στήν Παναγία, στήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἐκείνη εἶναι ἕτοιμη νά μᾶς σκεπάσει κάτω ἀπό τόν μανδύα της, εἶναι ἕτοιμη νά μᾶς βάλει κάτω ἀπό τήν ποδιά της, νά σηκώσει τά μάτια της πρός τόν Υἱό της καί νά Τοῦ πεῖ νά μᾶς σώσει! Ἡ Παναγία, αὐτή εἶναι ἡ ἐλπίδα μας, αὐτή θά μᾶς σώσει καί πάλι...», τόνισε μέ ἔμφαση ἀνάμεσα σέ ἄλλα ὁ ἅγιος Καθηγούμενος π.χρυσόστομος. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ Τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή, στό Ἱερό Κοινόβιο θά τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, ἀπό τίς 5 ἕως τίς 9 τό πρωί. Τόν μήνα Μάρτιο, κάθε Παρασκευή στίς 5 τό ἀπόγευμα θά τελοῦνται οἱ «Χαιρετισμοί» πρός τήν Παναγία. Στίς 25 Μαρτίου 2012 συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτη πρώην Πολυανῆς καί Κιλκισίου κυροῦ Ἀμβροσίου. Τό Σάββατο 24 Μαρτίου, θά τελεσθεῖ ἱερό μνημόσυνο στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου. Ἡ θεία Λειτουργία θά ἀρχίσει στίς 8 καί θά περατωθεῖ στίς 9.30 π.μ. Κατά τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου θά τελεσθεῖ ἱερή Ἀγρυπνία πού θά ἀρχίσει τό ἀπόγευμα (6 μ.μ.) τῆς παραμονῆς Σάββατο, 24 Μαρτίου. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα (Κυριακή, 25 Μαρτίου), θά τελεσθοῦν δύο θεῖες Λειτουργίες. Ἡ πρώτη στό ἑορτάζον παρεκκλήσι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ( ) καί ἡ δεύτερη στό Καθολικό ( ). καθιερωμένες ὁμιλίες τοῦ Πανοσιολο Οἱ γιωτάτου Καθηγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ἀρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου θά συνεχισθοῦν καί τούς ἑπόμενους δύο μῆνες. Ἡ πρώτη θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο, 31 Μαρτίου καί ἡ δεύτερη τό Σάββατο, 28 Ἀπριλίου. ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Στά μέλη τοῦ Συλλόγου μας καί τούς συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ μας ἀπευθύνουμε ὁλόθερμες εὐχές γιά καλό πνευματικό ἀγώνα τήν περίοδο αὐτή τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς καί ἀπό καρδιᾶς εὐχόμαστε Καλή Ἀνάσταση!

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας.

Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Με αγιορειτική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ελαιοβρύτισσας. Της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Ηγούμενος της νόμιμης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015

Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Πολυήμερη εκπαιδευτική και προσκυνηματική εκδρομή της Γ Λυκείου στο Άγιον Όρος και τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 17 Φεβρουαρίου 2015 Οι τελειόφοιτοι μαθητές του Σχολείου μας πραγματοποίησαν από 13 μέχρι 17

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Μια. φωτογραφία ιστορία

Μια. φωτογραφία ιστορία Μια φωτογραφία Μια ιστορία 20 17 Ημερολόγιο ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Ελένη Μπούρα Ειρήνη Χριστοπούλου Επίσημες αργίες 2017 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου Θεοφάνια 27 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17 ΜΑΘΗΜΑ 4ο Γένεσις 4,25-26 6,1-9,17 Ὁ κατακλυσμός Παίρνουμε ἀφορμή ἀπό τό οὐράνιο τόξο εἴτε ἀπό τό φυσικό φαινόμενο, ἄν οἱ μέρες εἶναι βροχερές, εἴτε ἀπό τήν κατασκευή πού μποροῦμε νά ἔχουμε κάνει πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας του Γέροντος Παϊσίου Μια ψυχούλα που στάζει αγάπη για όλους χωρίς να διαλέγει. Μια στιγµούλα ν ακούσεις τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου.

ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. 1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ - ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου Τά Χριστούγεννα ἀρχίζει ὁ ἑορτολογικός κύκλος τοῦ Δωδεκαημέρου. Τίς δώδεκα αὐτές ἡμέρες ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Όπως γνωρίζετε χριστιανοί μου, όπως το βλέπετε και όπως το βιώνετε, τη Μεγάλη Σαρακοστή

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα