Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης ( 599)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης ( 599)"

Transcript

1 Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης ( 599) γράφει: «Εἶ ναι μεγάλη ἡ δύναμη τῶν δακρύων πού χύνονται σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι μεγάλη ἡ ἐνέργειά τους, καί μάρτυρες γι αὐτό εἶναι στήν Παλαιά Διαθήκη οἱ κάτοικοι τῆς Νινευῆ, ὁ Ἐζεκίας, ὁ Ναβουχοδονόσορ, ὁ Μανασσῆς, ἐνῶ στήν Καινή Διαθήκη ὁ Πέτρος, ὁ ὁποῖος μέ τά δάκρυα ἐξευμένισε τόν Θεό καί διόρθωσε τήν ἄρνησή του, ἡ πόρνη, πού μέ τά δάκρυά της προκάλεσε τή φιλανθρωπία του καί δέχθηκε τή συγχώρηση τῶν ὅσων εἶχε κάνει. Εἶναι ἀνεκδιήγητο τό βάθος καί ἀκατάληπτο τό πλάτος καί τό πλῆθος καί τό πέλαγος τῆς εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Μανασσῆς (αὐτός πού ἐπί πενήντα δύο χρόνια ὑποχρέωσε τόν ἰσραηλιτικό λαό νά λατρεύει καί νά προσκυνεῖ τά εἴδωλα) μέ τή μετάνοια σώζεται. Καί ποιός λοιπόν μετανοώντας ὁλόψυχα δέν σώζεται; Τί μοῦ λές, πόρνευσα, μοίχευσα, σκότωσα, γέρασα μέσα σέ ἁμαρτίες καί δέν μπορῶ νά σωθῶ; Τί εἶναι αὐτά πού λές; Ἐφόσον ὁ Θεός δέχηκε τόν Μανασσῆ μέ τή μετάνοια, θά τολμοῦσα μάλιστα νά πῶ, ὅτι καί τόν διάβολο θά τόν δεχόταν, ἄν μετανοοῦσε ὁλόψυχα...». Κ άποτε ὁ Θεός ἔστειλε στή γῆ ἕναν ἄγ γε λο γιά νά βρεῖ καί νά Τοῦ φέρει ὅ,τι πιό πολύτι μο ὑπάρχει!!! Κατέβηκε στή γῆ ὁ ἄγγελος καί ἔψαχνε... ἔψαχνε νά βρεῖ τό πιό πολύτιμο πράγμα. Ψάχνοντας βρέθηκε σ ἕνα πεδίο μάχης. Ἐκεῖ ἀντίκρισε ἕναν τραυματισμένο στρατιώτη, πού πολεμοῦσε μέ μεγάλη ἀνδρεία καί ἡρωισμό γιά τήν πατρίδα του. Ἀπό τήν πληγή τοῦ ἀριστεροῦ ὤμου του ἔτρεχε ἄφθονο τό αἷμα. Καί εἶπε ὁ ἄγγελος: «Ὑπάρχει, ἄραγε, πιό πολύτιμο πράγμα ἀπό μιά σταγόνα αἷμα πού χύνεται γιά τήν πατρίδα;». Σκύβει λοιπόν, παίρνει μιά σταγόνα αἷμα καί τήν μεταφέρει μπροστά στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Βλέπει ὁ Θεός τήν σταγόνα ἀπό τό αἷμα καί τοῦ λέει: «Εἶναι, ἀσφαλῶς, μεγάλη ὑπόθεση νά χύνει κανείς τό αἷμα του γιά τήν Πατρίδα, δέν εἶναι ὅμως ὅ,τι πιό πολύτιμο ὑπάρχει...». Κατέβηκε πάλι ὁ ἄγγελος στή γῆ. Περνάει ἀπό πολιτεῖες, ἀπό χωριά, ξαφνικά ἀντικρίζει μπροστά του ἕναν φτωχό ἄνθρωπο, πού μέσα στό λιοπύρι καί τήν κάψα τοῦ καλοκαιριοῦ ἔσκαβε μέ πολύ κόπο τό χῶμα στό χωράφι του. Ὁ ἱδρώτας κυλοῦσε ποτάμι ἀπό τό μέτωπό του. Ὅμως ἐκεῖνος τό μόνο πού σκεφτόταν ὅλη τήν ὥρα ἦταν ἡ οἰκογένειά του πού τόν περίμενε στό σπίτι. Ἦταν ὁ μοναδικός της προστάτης καί γι αὐτό ἔπρεπε νά ἐργαστεῖ σκληρά γιά νά καταφέρει νά τήν θρέψει. Πῆρε τότε ὁ ἄγγελος μιά σταγόνα ἱ δρώτα ἀπό τόν τίμιο κόπο τοῦ χωρι κοῦ καί τήν ἔφερε μπρο στά στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Εἶδε ὁ Θεός τήν σταγόνα ἀπό τόν ἱδρώτα τοῦ φτωχοῦ ξωμάχου καί λέει στόν ἄγγελο: «Εἶναι, βέβαια, μεγάλο πράγμα νά χύνει κανείς τόν ἱδρώτα τοῦ προσώπου του γιά νά θρέψει τήν γυναίκα του καί τά παιδιά του, ἀλλά δέν εἶναι αὐτό ὅ,τι πιό πολύτιμο ὑπάρχει...». Ὁ ἄγγελος κατεβαίνει πάλι κάτω στή γῆ καί κάνει μιά προσπάθεια ἀκόμη ἀναζητώντας παντοῦ νά βρεῖ «τό πιό πολύτιμο». Ἡ ἀναζήτησή του τόν ἔφερε μπροστά ἀπό ἕναν ναό. Μπαίνει μέσα, προχωρᾶ καί κάπου σ ἕναν μικρό, ἰδιαίτερο χῶρο βλέπει ἕναν ἄνθρωπο γονατισμένο μπροστά σ ἕναν ἱερέα νά κλαίει καί νά θρηνεῖ πικρά γιά τίς ἁμαρτίες του. Τά δάκρυά του ἔπεφταν καυτά πάνω στό δάπεδο. «Αὐτό πρέπει νά εἶναι ὅ,τι πιό πολύτιμο ὑπάρχει...» σκέφτηκε ὁ ἄγγελος καί σκύβοντας παίρνει ἕνα δάκρυ μετανοίας καί τό ἀνεβάζει χωρίς καθυστέρηση μπροστά στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ. Βλέπει ὁ Θεός τήν σταγόνα ἀπό τά δάκρυα τῆς μετανοίας τοῦ ταπεινοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπου καί λέει τότε στόν ἄγγελο: «Ναί, αὐτό εἶναι τό πιό πολύτιμο πράγμα πού ὑπάρχει πάνω στή γῆ. Ἀληθινά, ἕνα δάκρυ μετανοίας εἶναι ὅ,τι πιό πολύτιμο ὑπάρχει».

2 ΠΕΡΙ ΟΝΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΩΝ Περιστατικά πλάνης 6. Ὁ κενόδοξος ἀναχωρητής Κοντά σ αὐτούς [τούς ἀσκητές Δωρόθεο, Διοκλῆ καί Καπίτωνα] συναντήσαμε καί ἄλλον ἀναχωρητή, πού ὅμοια καί αὐτός ἔμενε σέ σπηλιά. Αὐτός ἐμπαιζόταν ἀπό ὄνειρα ἐξαιτίας τῆς μανιώδους κενοδοξίας πού τόν κατέλαβε καί περίπαιζε ἐκείνους πού τόν πλησίαζαν καί ἐξαπατοῦνταν. Ἔγινε ἄφρονας, ὅπως ἔχει γραφεῖ (Σοφ.Σειράχ 34, 1-2) ἐνθουσιαζόμενος ἀπό τά ἐνύπνια, ποιμαίνοντας ἀνέ- μους καί κυνηγώντας σκιές. Εἶχε βέβαια ἀποκτήσει τή σωφροσύνη τοῦ σώματος καί λόγω τῶν γηρατειῶν του καί ἐπειδή πολυκαίρισε (στήν ἄσκηση) καί ἴσως ἐξαιτίας τῆς κενοδοξίας ἔχασε ὅμως τή φρόνηση τῆς ἀρετῆς, ἀφοῦ διαφθάρθηκε ἀπό τήν ἀκάθαρτη κενοδοξία καί ἐξαιτίας της ἀπομακρύνθηκε ἀπό τόν ὀρθό τρόπο ζωῆς. ( Από τό βιβλίο «ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ περί ὀνείρων καί ὁραμάτων», ἔκδ. Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου, Γ ἔκδοση, σελ. 81). Ἡ ὕπαρξη τῶν πνευμά των παραμένει ἕνα σκο τεινό θέμα σέ κείνους πού δέν ἔχουν μελετήσει τόν Χρι στιανισμό ἤ πού τόν μελέτησαν ἐπιφανειακά.[...] Ἡ ἀντίληψη τῶν πνευμάτων εἶναι διπλή. Ὑπάρχει ἡ αἰσθητή ἀντίληψη τῶν πνευμάτων, ὅταν τά βλέπουμε μέ τά σωματικά μας μάτια. Ὑπάρχει κι ἡ πνευματική ἀντίληψη, ὅταν τά βλέπουμε μέ τά πνευμα τικά μας μάτια, νοερά, ὅταν τά νιώθουμε μέ τήν καρδιά, ἄν αὐτή ἔχει καθαριστεῖ μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Στήν κατάσταση τῆς πτώσης πού ζοῦμε, ἐκεῖ πού κεῖται κι ὁλόκληρος ὁ κόσμος, δέν μποροῦμε νά δοῦμε πνεύματα οὔτε μέ αἰσθητό τρόπο οὔτε μέ πνευματικό. Ἔχουμε διπλή τύφλωση. Τά χρώματα καί τ ἀντικείμενα τοῦ φυσικοῦ κόσμου μας, γιά τόν ἀόμματο δέν ὑπάρχουν. Τό ἴδιο γίνεται καί σ αὐτούς πού τυφλώθηκαν πνευματικά μετά τήν πτώση. Ὁ πνευματικός κόσμος καί τά πνεύ ματα γι αὐτούς μοιάζουν νά μήν ὑπάρχουν. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι ἀπόδειξη τῆς ἀνυπαρξίας τους.[...] Τά πονηρά πνεύματα πολεμοῦν τόν ἄνθρωπο μέ τόση πανουργία, ὥστε οἱ σκέψεις καί τά ὄνειρα πού ἐμβάλ λουν μέσα του νά μοιάζουν πώς γεννιοῦνται στήν ψυχή, ὄχι πώς προέρχονται ἀπό τούς δαίμονες πού ἐνεργοῦν κρυφά μέσα της. Γιά ν ἀντιμετωπίσει κανείς τόν ἐχθρό, πρέπει νά τόν γνωρίζει, νά τόν βλέπει. Ἄν δέν βλέπεις τά πνεύματα, δέν μπορεῖς νά κάνεις ἀγώνα ἐναντίον τους, παρά μόνο νά τά φαντάζεσαι καί νά τούς κάνεις δουλική ὑπακοή.[...] Ἡ αἰσθητή ἀντίληψη τῶν πνευμάτων Πρίν ἀπό τήν πτώση τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ἀθάνατο, ἀπαλλαγμένο ἀπό ἀρρώστιες καί βαρύτητα, ἀπό ἁμαρτωλές κι αἰσθησιακές κινήσεις, πού τώρα εἶναι τόσο συνηθισμένα πράγματα. Οἱ αἰσθήσεις του ἦταν πιό λεπτές, οἱ ἐνέργειές του ἦταν ἀγαπητικές καί ἐλεύθερες. Μέ τέτοιο σῶμα καί τόσο εὐαίσθητα ὄργανα, ὁ ἄνθρω πος μποροῦσε νά βλέπει τά πνεύματα μέ τίς αἰσθήσεις του. Μέ τήν ψυχή του ἀνῆκε κι αὐτός στήν ἴδια πνευ ματική τάξη. Μποροῦσε νά ἐπικοινωνεῖ μαζί τους, ἀφοῦ εἶχε τήν ἴδια φύση μέ τά ἅγια ἀγγελικά πνεύματα.[...] Ἡ ψυχή καί τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἄλλαξαν μετά Ὁσίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ ( ) σελ. 2 τήν πτώση. Ἡ πτώση ἦταν κατά κάποιο τρόπο ὁ θάνατός τους. Τό γεγονός πού βλέπουμε καί τό ὀνομάζουμε θάνατο, στήν πραγ ματικότητα εἶναι χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα. Καί τά δύο τους εἶχαν νεκρωθεῖ ὅταν ἐγκα τέλειψαν τήν ἀληθινή ζωή _ τόν Θεό. Γεννιόμαστε ἤδη σκοτωμέ νοι ἀπό τόν αἰώνιο θάνατο. Δέν ἀντιλαμβανόμαστε πώς ἔχουμε φονευτεῖ, γιατί εἶναι γνώρισμα τῶν νεκρῶν νά μήν ἀντιλαμβά νονται τόν θάνατό τους. Οἱ ἀδυναμίες τοῦ σώματος μας, ἡ ὑποταγή του στή δυσάρεστη ἐπιρροή διαφόρων κατα στάσεων τοῦ ὑλικοῦ κόσμου, ἡ σαρκική κλίση, εἶναι ὅλα ἀποτελέσματα τῆς πτώσης. Λόγω τῆς πτώσης τό σῶμα μας ἔγινε ἴδιο μέ τῶν ζώων. Ἔχει ζωώδη ὕπαρξη, βιώνει τή ζωή τῆς ἐκπεσμένης φύσης. Λειτουργεῖ σάν φυλακή, σάν φέρετρο τῆς ψυχῆς. Χρησιμοποιῶ δυνατές ἐκφράσεις. Παραταῦτα, δέν περιγράφουν μέ ἐπάρκεια τήν πτώση τοῦ σώματός μας ἀπό τά πνευματικά ὕψη στή σαρκική κατάσταση. Πρέπει ὁπωσδήποτε νά καθαριστοῦμε μέ βαθιά μετά νοια. Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε, ὡς ἕνα σημεῖο τουλάχιστο, τήν ἐλευθερία καί τή μεγαλοσύνη τῆς πνευ ματικῆς κατάστασης, γιά νά καταλάβουμε τήν ἀθλιότητα καί τή στενοχωρία τοῦ σώματός μας, τήν ἔλλειψη ζωῆς πού προκαλεῖται μέ τόν χωρισμό του ἀπό τόν Θεό. Σ αὐτή τήν ἄψυχη κατάσταση, λόγω τῆς ὑπερβολικῆς σαρ κολατρείας καί τῆς σωματικῆς τραχύτητας, οἱ σωματι κές αἰσθήσεις δέν εἶναι ἱκανές νά ἐπικοινωνήσουν μέ τά πνεύματα, δέν μποροῦν νά τά δοῦν, νά τ ἀκούσουν ἤ νά τά νιώσουν. Ἔτσι τό ἀμβλύ τσεκούρι δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ γιά νά ἐκτελέσει τόν σκοπό του. Τά ἅγια ἀγγελικά πνεύματα ἀπέστρεψαν τό πρόσωπο ἀπό τήν ἐπαφή τους μέ τούς ἀνθρώπους, πού ἦταν ἀνάξιοι γιά τέτοια ἐπαφή κι ἐπικοινωνία. Τά ἐκπεσμένα πνεύματα πού μᾶς παρέσυραν στήν πτώση τους, ἀνακατεύτηκαν μαζί μας. Γιά νά μᾶς κρατήσουν σίγουρα αἰχμάλωτους, προσπαθοῦν νά μή φαίνονται, οἱ ἁλυσίδες τους νά εἶναι ἀόρατες. Ἀκόμα κι ὅταν μᾶς ἀποκαλύπτονται, τό κάνουν μόνο γιά νά σιγουρέψουν τήν κυριαρχία τους πάνω μας. (Ἀπό τό βιβλίο «Τά Πνεύματα» τοῦ ὁσίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Ἐκδόσεις Πέτρου Μπότση, σ.19, 22, 24-25, 27-28, 30-32)

3 KATAΓΡΑΦΕΣ Ἀ πό τό Βιβλίο Ἐντυπώσεων τοῦ Ἱ ε ροῦ Κοι νο βί ου (Μέ ἁπλότητα καί σοφία) T ήν μεγαλύτερη χαρά τήν βρίσκεις στούς ἁγίους χώρους. Ἀλλάζεις σέ πολλά, καί σάν ἄνθρωπος ἀλλά καί σάν χαρακτήρας. Χρῖστος Νικολόπουλος Λάρισα/ Εὐχαριστῶ τόν Πανάγαθο Θεό, πού μέ ἀξίωσε νά ξαναεπισκεφθῶ τό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ὁ Θεός νά σᾶς χαρί ζει ὑγεία καί νά ἐνισχύει τό δύσκολο ἔρ γο πού ἔχετε ἀναλάβει. Ἡ ὁλοκλήρω σή του εἶναι μιά μεγάλη προσφορά κατα θέσεων πού ξεκινοῦν ἀπό τή γῆ καί ὁ δη γοῦν στήν ἐπουράνια Βασι λεία, στόν Οὐρανό. Οἱ Ἅγιοι, τούς ὁποίους σήμερα ἑορτά ζουμε, οἱ ἱερομάρτυρες Ραφαήλ καί Νι κόλαος καί ἡ καλλιπάρθενος ἁγία Εἰ ρήνη, νά σᾶς ἔχουν ὑπό τήν σκέπη τους καί νά σᾶς προστατεύουν. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Δημήτριος Παπακώστας Λάρισα/ Ερχόμενοι γιά πρώτη φορά στήν περιοχή αὐτή μᾶς ἔκανε ἐντύπωση τό ὑπέροχο τοπίο, ἡ ἄοκνη προσπάθεια τῶν Μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γιά προσφορά καί δημιουργία καθώς καί ἡ καλοσύνη καί ἡ φιλοξενία τους. Οἰκ. Ἰωάννη Ἀετοπούλου Λάρισα/ Εὔχομαι νά ἀξιωθοῦμε νά ξαναέρθουμε στή Μονή οἰκογενειακῶς καί μιάν ἄλλη φορά. Θεέ μου, μάθε μας νά σ εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα ὅσα μᾶς χαρίζεις! Οἰκ. Ἠλία Γκιουλέκα Εἶναι ἡ τρίτη φορά πού ἐπισκέπτομαι τήν ἁγία Μονή καί ὅσο ζῶ θά τήν ἐπισκέπτομαι οἰκογενειακ ῶς. Ἐδῶ βρίσκω γαλήνη καί ἠρεμία. Εὔχομαι καί παρακαλῶ τόν Θεό νά σᾶς ἔχει ὑγιεῖς γιά νά Τόν ὑπηρετεῖτε. Οἰκ. 'Ιωάννη Τσακιρίδη/ Σ Ὁ μο λο γί α Πί στε ως, δη λα δή Α πο λο γί α δι και ό τα τη τή στήλη αὐτή, «Ἁγιονικοδημικά», συνεχίζουμε τή δημοσίευση (σέ συνέχειες) τοῦ σπουδαιότατου καί τελευταίου ἔργου πού βγῆκε ἀπό τόν θεοφώτιστο νοῦ καί τήν ὀξυγράφο γραφίδα τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου. Πρόκειται γιά τήν «Ὁμολογία Πίστεως», πού παραθέτουμε σέ μετάφραση γιά κατανόηση καί ἀπό τούς ἁπλουστέρους. (ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) σελ. 3 Γιά τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας Ἀπ αὐτό συμπεραίνεται ὅτι, ὅ πως τό πνεῦμα, δηλαδή ἡ ψυχή, ὑπάρχει ἀδιαίρετη σ ὁλόκληρο τό σῶμα καί ἀδιαίρετη σέ κάθε μέρος τοῦ σώματος ἔτσι καί τό Σῶμα, πού ἀναφέρεται στήν Θεία Εὐχαριστία, ὁλόκληρο βρίσκεται σέ ὅλο τόν Ἄρτο καί ὁλόκληρο σέ κάθε μερίδα τοῦ Ἄρτου μέ παρόμοιο τρόπο καί τό Αἷμα, ὁλόκληρο βρίσκεται σέ ὅλο τόν Οἶνο καί ὁλόκληρο σέ κάθε μέρος τοῦ Οἴνου. Ἀπ αὐτό συμπεραίνεται ὅτι ὅπως τό πνεῦμα, εἴτε ἡ ψυχή ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὅταν καταστρέφεται τό σῶμα αὐτή παραμένει ἄφθαρτη ἔτσι καί τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου, ὅταν φθαροῦν (διαλυθοῦν) τά συστατικά τοῦ Ἄρτου καί τοῦ Οἴνου (οἱ ὑλικές δηλαδή ἰδιότητές τους), αὐτά παραμένουν ἄφθαρτα. Ἀπ αὐτό συμπεραίνεται ὅτι ὅπως ἀκριβῶς τό πνεῦμα, εἴτε ἡ ψυχή ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐνῶ εἶναι μία, διαιρεῖται χωρίς νά γίνει διαίρεση σέ ὅλα τά μέλη καί μέρη τοῦ σώματος καί κατανέμεται μέ τρόπο πού δέν μπορεῖ νά διαιρεθεῖ, μέ τόν ἴδιο τρόπο καί τό Σῶμα καί τό Αἷμα πού ἀναφέρονται στήν Θεία Εὐχαριστία, διαιρεῖται χωρίς νά γίνει διαίρεση σέ ὅλα τά μέρη τοῦ Ἄρτου καί τοῦ Οἴνου καί χωρίζεται σε μερίδες μέ τρόπο πού δέν μπορεῖ νά διαιρεθεῖ γι αὐτό τόν λόγο ἔχει εἰπωθεῖ «Αὐτός πού τεμαχίζεται καί δέν διαιρεῖται, Αὐτός πού πάντοτε ἐσθίεται καί ποτέ δέν δαπανᾶται». Γι αὐτό κατά τά χρόνια τοῦ βασιλιᾶ Ἀλεξίου, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Ἰσαακίου, τό ἔτος 1195, κάποιος Μοναχός πού ὀνομαζόταν Σικιδίτης ἔλεγε «Ἄραγε εἶναι ἄ φ θαρτο τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ στό Μυ στή ριο, ὅπως ἦταν μετά τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση ἤ εἶναι φθαρτό ὅπως ἦταν πρίν ἀπό τό Πάθος καί τόν θάνατο»; Ὅ ταν, λέω, προέκυψε αὐτό, ὅσοι εἶχαν ὀρ θό φρό νημα ἔφεραν μαρτυρίες ἀπό τόν Κύ ριλ λο καί τόν Χρυσόστομο καί τόν Γρη γό ριο Νύσσης καί τόν Εὐτύχιο Κωνσταν τι νουπόλεως ὅτι «τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, πού ἀναφέρεται στό Μυστήριο εἶναι ἄφθαρτο, ἐπειδή εἶναι ἐκεῖνο τό μετά τήν Ἀνάσταση ἀπαθές (Σῶμα), ὄχι τό παθητό, (δηλαδή ἐκεῖνο πού ἦταν δεκτικό σέ μεταβολές καί ἀλλοιώσεις καί ἄ ρα φθαρτό) καί πρίν ἀπό τό Πάθος καί ὅποιος δέχεται μερίδα ἀπό τόν Ἄρ το, ὁλόκληρο τόν Χριστό δέχεται, 5 καί συμ μετέχει μέ τρόπο παράδοξο στό θεῖο ἔργο τοῦ Θεοῦ γιά ζωή αἰώνια». Ἐ πι πλέον παρουσίασαν καί πα ραδείγματα ἀπό τόν Εὐτύχιο, πού ἀ να φέρθηκε παραπάνω, λέγοντας «πραγματικά ὁλόκληρο τό ἅγιο Σῶμα καί τό τί μιο Αἷμα τοῦ Κυρίου δέχεται κανείς, ἔστω κι ἄν δεχθεῖ τουλάχιστο ἕνα μέρος ἀπό αὐτά διότι διαμοιράζεται σέ ὅλα τά μέρη μέ τρόπο πού δέν μπορεῖ νά διαιρεθεῖ ἐ ξαιτίας τῆς ἕνωσης τῶν δύο φύσεων μέ τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο πού καί μιά σφρ αγίδα μεταδίδει ὅλα τά ἀνάγλυφα σχή ματα καί τίς εἰκόνες της σέ ὅσους τά δε χθοῦν, καί ἐξακολουθεῖ νά παραμένει πά λι μία καί ὕστερα ἀπό τήν μετάδοση (ἀποτύπωση) τοῦ σφραγίσματος, χωρίς νά ἐλαττώνεται οὔτε νά ἀλλοιώνεται σέ σχέ ση μέ ἐκεῖνα πού συμμετέχουν στό σφρά γισμα (δηλαδή, ἐνῶ αὐτά πού λαμβάνουν τό ἀποτύπωμα εἶναι πολλά, δέν εἶναι ὅμως καί οἱ σφραγίδες πολλές, ἀλλά μόνο μία) καί στήν περίπτωση ἀκόμη κατά τήν ὁποία εἶναι περισσότερα στόν ἀριθμό ἤ καί ὅπως ὁ ἦχος μιᾶς φωνῆς, ἡ ὁποία βγῆκε ἀπό κάποιον, προηγήθηκε καί διαδόθηκε στόν ἀέρα καί ὅμως μένει ὁλόκληρη σ αὐτόν πού τήν ἐκστόμισε, καί ἀφοῦ διαδόθηκε ὁλόκληρη στόν ἀέρα μπῆκε στά αὐτιά ὅλων, χωρίς κανένας ἀπό αὐτούς πού ἄκουσαν νά δεχθεῖ μέσα στά αὐτιά του περισσότερο ἤ λιγότερο ἦχο ἀπό τόν ἄλλο, ἀλλά στό σύνολό της ἡ φωνή παραμένει ἀδιαίρετη καί ἀκούγεται ἐντελῶς τό ἴδιο ἀπό ὅλους, καί στήν περίπτωση ἀκόμη πού εἶναι δέκα χιλιάδες στόν ἀριθμό ἤ καί περισσότεροι ἐκεῖνοι πού τήν ἄκουσαν, μολονότι ἐξακολουθεῖ νά ὑπάρχει ἀκόμη στό σῶμα» (βλέπε σελ. 807 τῆς Δωδεκαβίβλου). 5. Πρόσεχε ὅτι, μέ τό νά λένε ὅτι δέχεται ὁλόκληρο τόν Χριστό, φανερώνουν ὅτι ὅσοι μεταλαμβάνουν τά ἄχραντα Μυστήρια δέχονται ὁλόκληρο τόν Χριστό μέ τήν Θεότητα καί τήν Ἀνθρωπότητα (μέ τίς ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ καί μέ τίς ἰδιότητες τῆς ἀνθρώπινης φύσεως) δηλαδή μέ τήν ψυχή καί τό σῶμα μέ ἄλλα λόγια, δέχονται τόν τέλειο Θεό καί τόν τέλειο ἄνθρωπο, ἐπειδή καί ὁ Χριστός εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, σύμφωνα μέ τόν Ἰωάννη Δαμασκηνό καί σύμφωνα μέ ὅλους τούς ἱερούς Θεολόγους.

4 «ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΑΝΟΙΞΟΝ ΜΟΙ ΠΥΛΑΣ, ΖΩΟΔΟΤΑ...» Ὁ ἄλλοτε Γενικός Γραμματέας τοῦ Κ.Κ.Ε., μακαρίτης τώρα, Χαρίλαος Φλωράκης, γνωστός ὡς καπετάν Γιώτης κατά τόν Ἐμφύλιο Πόλεμο, εἶχε κάνει κατά τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του μεγάλη στροφή πρός τή χριστιανική πίστη. Μάλιστα, εἶχε ἐπισκεφθεῖ τό Ἅγιον Ὄρος καί εἶχε ἐξομολογηθεῖ σέ Ἁγιορείτη ἱερομόναχο. Πρόσφατα ἦλθαν στή δημοσιότητα λεπτομέρειες ἀπό τό συγκλονιστικό αὐτό γεγονός. Ὁ ἱερομόναχος π.ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης ἐξιστόρησε σέ συνέντευξή του πῶς συνάντησε καί πῶς ἐξομολόγησε τόν Φλωράκη. Διηγεῖται ὁ Ἁγιορείτης ἱερομόναχος: Θά σᾶς πῶ γιά τόν Χαρίλαο. Ἦταν μιά ἀπό τίς συγκλονιστικότερες στιγμές πού ἔζησα. Μέ εἰδοποίησε ὁ Γέροντάς μας, ὁ ὁποῖος ἔλειπε, ὅτι θά ἔλθει στή Μονή μας (τή Σιμωνόπετρα) ὁ Χαρίλαος Φλωράκης μέ 6-7 συντρόφους του: «Κοίταξε νά τούς περιποιηθεῖτε». Ἦρθε μαζί μέ τόν ἠθοποιό Τίτο Βανδή. Τόν ρώτησα: «Πρώτη φορά ἔρχεσαι ἐδῶ, κ.πρόεδρε;». «Δυστυχῶς, πρώτη φορά» μοῦ εἶπε. «Πῶς σέ λένε;» μέ ρώτησε. «Εἶμαι ὁ π.ἀθανάσιος» τοῦ εἶπα. «Παπα-Θανάση, ἦρθα ἐδῶ στό Ἅγιον Ὄρος καί νόμιζα ὅτι θά βρῶ γέρους κατουρημένους, ἀλλά ἐδῶ βρῆκα μοναχούς παλληκάρια σάν κυπαρίσσια. Σέ ἕνα μοναστήρι βλέπω ἕνα καλογεράκι καί μοῦ φωνάζει: Γειά σου, σύντροφε!». «Ἐσύ ἀπό ποῦ καί ὡς ποῦ σύντροφος;». «Ἤμουν ἀρχηγός τῆς Κ.Ν.Ε. τῆς Κομοτηνῆς, ὅταν ἤμουν λαϊκός». «Καί πῶς βρέθηκες ἐδῶ;». «Δέν μέ ἱκανοποιοῦσε ὁ Μάρξ καί αὐτό πού ἤθελα τό βρῆκα στόν Χριστό». «Ὅταν τό ἄκουσα αὐτό», εἶπε ὁ Φλωράκης, «μοῦ ἦρθε νά ἄνοιγε ἡ γῆ νά μέ καταπιεῖ». Πιάσαμε κουβέντα, μέχρι νά ἑτοιμαστεῖ τό φαγητό. Τόν ρώτησα: «Πῶς ἔτσι, στό Ἅγιον Ὄρος;». Ἄρχισε νά μοῦ λέει πῶς κατέληξε στόν Μάρξ. «Πάντως καί ἐσεῖς ἐδῶ εἴσαστε ἰδεολόγοι, μπράβο σας!». Τοῦ ἀπάντησα: «Δέν καθόμαστε ἐδῶ πάνω στό βράχο γιά τίς ἰδέες, ἀλλά γιά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ». «Τί πρόσωπο καί ἰδέα, τό ἴδιο εἶναι» μοῦ εἶπε. «Δέν εἶναι τό ἴδιο _ τοῦ εἶπα _ γιατί οἱ ἰδέες ἔρχονται καί παρέρχονται, ὁ Χριστός, ὅμως, μένει στόν αἰώνα». Ἀφοῦ εἴπαμε διάφορα ἄλλα, τοῦ ἔκανα μιά πρόταση: «Τώρα πού ἦρθες ἐδῶ, εἶναι εὐκαιρία νά ἐξομολογηθεῖς». Μέ ρώτησε: «Πόσο χρονῶν μέ κάνεις;». «Ἑξήντα πέντε» τοῦ λέω. Βγάζει τήν ταυτότητά του καί μοῦ δείχνει ὅτι γεννήθηκε τό «Βλέπεις, ὀγδόντα συμπληρωμένα». «Κύριε πρόεδρε, μήπως τά βιολογικά ὅρια εἶναι περιορισμένα, μήπως εἶναι εὐκαιρία, τώρα πού ἦρθες στό Περιβόλι τῆς Παναγίας, νά ξαλαφρώσεις;». «Δέν εἶμαι ἕτοιμος» μοῦ εἶπε. Τοῦ λέω: «Ἄρα θά ἔχουμε ἄλλη εὐκαιρία;». Τόν ρώτησα ἄν πιστεύει στόν Θεό καί μοῦ εἶπε μιά ἱστορία ἀπό τό βουνό καί ὅτι πιστεύει. Τότε τοῦ λέω: «Γιατί πολεμᾶτε τόν Θεό σάν κόμμα;». «Ἔλα, ρέ παιδί μου, ἄστα αὐτά!». «Κύριε πρόεδρε, κάνετε πίσω». «Ἔλα, ρέ παιδί, μιά ζωή, εὔκολο ν' ἀλλάξεις;». «Τώρα μίλησες σωστά, κ.πρόεδρε». Εἴπαμε πολλά καί διάφορα. *** Ἡ ἐξομολόγηση τοῦ Φλωράκη στόν Ἁγιορείτη ἱερομόναχο ἔγινε στά γραφεῖα τοῦ Κ.Κ.Ε., στόν Περισσό. Συνεχίζει τήν ἐξιστόρηση ὁ Ἁγιορείτης π.ἀθανάσιος: «Ἀρρώστησα καί βρέθηκα στό 401 Στρατιωτικό Νοσοκομεῖο τῆς Ἀθήνας. Ἐκεῖ ἦρθε ὁ διευθυντής τοῦ ΑΝΤ1, μοῦ ἔδωσε τό τηλέφωνο τοῦ Φλωράκη καί μοῦ εἶπε νά τοῦ τηλεφωνήσω. Τόν πῆρα καί τοῦ εἶπα:

5 «Κύριε πρόεδρε, τί ἔγινε, θυμήθηκες τή φακή πού ἔφαγες;». «Ὄχι μωρέ _ μοῦ λέει _, θυμήθηκα τήν ἀγάπη πού δείξατε σέ μένα. Σέ θέλω _ μοῦ εἶπε _ νά ἔρθεις στό σπίτι μου, νά σοῦ κάνω τό τραπέζι». «Δέν μπορῶ, κ.πρόεδρε». «Τότε νά ἔρθεις ἐδῶ στόν Περισσό ἤ μήπως φοβᾶται ὁ Θεός νά ἔρθει στό Κ.Κ.Ε.;». Τέλος πάντων, πῆγα στόν Περισσό. Ἕνας φύλακας μέ ρώτησε: «Τί θέλεις, παππά;». «Θέλω τόν Φλωράκη» τοῦ λέω. Μέ ὁδήγησαν. Τόν βρῆκα καί, ἀφοῦ εἴπαμε μερικά, μοῦ λέει: «Ἔχουμε ἕνα ὑπόλοιπο». «Τί ὑπόλοιπο;» ρώτησα. «Σύ μοῦ εἶπες ὅτι τά βιολογικά μας ὅρια εἶναι περιορισμένα. Θέλω νά ἐξομολογηθῶ». Καί τονίζει ὁ Ἁγιορείτης ἱερομόναχος: «Ἐξομολογήθηκε, ξεσκέπασε τόν ἑαυτό του, ἀδελφοί μου. Ἔχω κάνει χιλιάδες ἐξομολογήσεις, τέτοια ἐξομολόγηση δέν ἔχω κάνει». Στή συνέχεια, ἐξιστορεῖ ὁ π.ἀθανάσιος ὁ Σιμωνοπετρίτης: Μετά βγήκαμε καί συναντήσαμε τήν κ.παπαρήγα. Ἐκείνη μοῦ εἶπε: «Τί τοῦ κάνατε τοῦ Χαρίλαου στό Ἅγιον Ὄρος, μεταμόσχευση μυελοῦ; Ὅταν ἦρθε ἀπό τόν Ἅγιον Ὄρος μᾶς κάλεσε ὅλους στό ἀμφιθέατρο καί μᾶς μίλησε γιά μιάμιση ὥρα. Ἀπό τότε ἄλλαξε συμπεριφορά». Ὁ Φλωράκης τότε εἶπε: «Ἔπρεπε νά εἶχα ἐπισκεφθεῖ τό Ἅγιον Ὄρος ἀπό νέος. Θά ἦταν καλύτερα καί γιά μένα καί γιά τήν Ἑλλάδα». Εἴπαμε καί ἄλλα πολλά. Ὕστερα, θέλησε νά μοῦ κάνει τό τραπέζι στό «Ἰντεάλ». Τοῦ εἶπα ὅτι μέ περίμενε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί δέν μποροῦσα. Μέ συνόδευσε στήν ἔξοδο καί στό ἀσανσέρ μοῦ εἶπε: «Ἔχω καί κάτι πού ξέχασα νά σοῦ πῶ, τό ἔχω γράψει καί στή διαθήκη μου, τό λέω καί σέ σένα. Ὅταν πεθάνω, θέλω νά μέ κηδεύσετε σάν ὀρθόδοξο Χριστιανό, στό ἐξωκκλήσι τοῦ χωριοῦ μου (τῆς Καρδίτσας), στόν Ἅη-Λιᾶ, νά ἀγναντεύω τά Ἄγραφα καί τόν κάμπο». «Καλῶς κ.πρόεδρε», τοῦ εἶπα καί ἀποχαιρετηθήκαμε. Ὅταν πέθανε ὁ Φλωράκης, μᾶς τό πληροφόρησε κάποιος ἐργάτης. Θελήσαμε νά τηλεφωνήσουμε στά γραφεῖα τοῦ Κ.Κ.Ε. στόν Περισσό, γιά τήν ἐκκλησιαστική κηδεία πού εἶχε ζητήσει. Ὅμως, κρίναμε καλύτερο νά βάλουμε τή δημοσιογράφο κ.παναγιωταρέα, πού εἶχε κάποιες σχέσεις, νά τούς τό πεῖ. Τῆς ἀπάντησαν ἀρνητικά, μέ τή φράση: «Κοίτα τή δουλειά σου. Ὁ Φλωράκης ἀνήκει στό Κόμμα καί τό Κόμμα ἀποφασίζει». Καί ὁ Ἁγιορείτης ἱερομόναχος π.ἀθανάσιος κατέληξε στή συνέντευξή του: «Ἐμεῖς ὅμως (στή μονή τῆς Σιμωνόπετρας), τοῦ κάναμε ἐκκλησιαστική κηδεία καί τρισάγιο. Ὅλα κανονικά». (Τό παραπάνω κείμενο δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ (5 Ἰανουαρίου 2012) μέ τίτλο «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ - Ἔπρεπε νά εἶχα ἐπισκεφθεῖ τό Ἅγιον Ὄρος ἀπό νέος...») ΕΥΧΕΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀδελφοί μου, εἰσήλθαμε καί φέτος στήν πιό ἱερή καί κατανυκτική περίοδο ὅλου τοῦ ἔτους, τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ περίοδος αὐτή καλεῖ ὅλους μας νά ἀγωνισθοῦμε μέ νηστεία καί μέ περισσότερη προσευχή καί μετάνοια γιά τόν προσωπικό μας ἁγιασμό. Ἄς εἶναι λοιπόν ἡ περίοδος αὐτή μιά πορεία ἐπιστροφῆς καί συνάντησης μέ τόν Θεό- Πατέρα, ἀπό τόν Ὁποῖον θεληματικά ἀποξενωθήκαμε, ἀποδημώντας «εἰς χώραν μακράν», καί διασκορπίζοντας τήν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶντες ἀσώτως. Ἐκεῖνος περιμένει μέ ἀνοικτή τήν ἀγκαλιά Του, ἕτοιμος νά μᾶς φορέσει πάλι «τήν στολήν τήν πρώτην». Τότε θά ἑορτάσουμε ἀληθινά τήν προσωπική μας ἀνάσταση, συμμετέχοντας στήν Χαρά τοῦ Λυτρωτῆ καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! σελ. 5

6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΟΙ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ Μέ ἱερή Ἀγρυπνία, πού ἄρχισε τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων (Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011) στίς 7 τό ἀπόγευμα καί ὁλόκληρώθηκε γύρω στίς 3 τά ξημερώματα τῆς Κυριακῆς, μεγάλος ἀριθμός πιστῶν ἑόρτασαν μαζί μέ τόν ἅγιο Καθηγούμενο π.χρυσόστομο καί τούς πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τό μεγάλο καί χαρμόσυνο γεγονός τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Χριστοῦ στή γῆ. Πραγματικά, ὁ Χριστός ἦρθε νά γεννηθεῖ ζητώντας κατάλυμα μέσα στήν ὕπαρξη τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων πού Τόν ἀνέμεναν μέ πίστη, προσμονή καί ἀγαλλίαση. Σέ καιρούς ἀθεΐας καί σέ περίοδο ἀρνήσεως καί διωγμοῦ τῆς Πίστεως μας, ὅπως χαρακτηριστικά τόνισε ὁ ἅγιος Καθηγούμενος στό σύντομο, μετά τό πέρας τῆς Ἀγρυπνίας, κήρυγμά του, γεννήθηκε ὁ Χριστός καί πάλι σέ μιά φάτνη, στίς καρδιές ἐκείνων πού ἀληθινά Τόν ἀγαποῦν... Μέ χοροστοσία τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου π.χρυσοστόμου κατά τόν Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό τήν παραμονή καί Πανηγυρικό συλλείτουργο τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς (Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011) ἑορτάστηκε καί φέτος στό Ἱερό Κοινόβιο ὁ κτήτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας ὅσιος Σίμων ὁ Μυροβλύτης. Στήν ἱερή Ἀγρυπνία πού τελέσθηκε στό Ἱερό Κοινόβιο τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς βρεθήκαμε μέσα στό «θαῦμα τῶν Μυστηρίων», στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὑποδεχόμενοι τόν Χριστό μέσα στίς καρδιές μας «ὡς τόν Βασιλέα τῶν ὅλων». Ζώντας τίς πρῶτες πρωινές αὐτές ὧρες τοῦ καινούργιου χρόνου στόν οὐρανό, μέσα στήν εὐλογημένη Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εὐχηθήκαμε ἐνδόμυχα μαζί μέ τόν ἅγιο Καθηγούμενο καί τούς πατέρες τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου, ὁ Θεός νά εἶναι μιά διαρκής ἀποκάλυψη μέσα στή ζωή μας καί τό νέο ἔτος 2012 στό ὁποῖο μόλις εἴχαμε εἰσέλθει. ήν Πρωτοχρονιά (Κυριακή 1η Ἰανουαρίου 2012) τά Τ μέλη τοῦ πολιτιστικοῦ Συλλόγου Γουμένισσας «ΟΙ ΠΑΙΟΝΕΣ», συνεχίζοντας μιά καλή παράδοση ἐδῶ καί χρόνια, ἀνῆλθαν στό Ἱερό Κοινόβιο γιά νά λάβουν τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου π.χρυσοστόμου καί παράλληλα νά ψάλλουν τά κάλαντα καί ἄλλους πρωτοχρονιάτικους ὕμνους. Ἀφοῦ εὐλόγησε καί ἔκοψε τήν πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα τοῦ Συλλόγου τους, ὁ ἅγιος Καθηγούμενος τούς εὐχήθηκε καλή πρόοδο καί καλή συνέχεια στό ἔργο τους. Τ ήν ἴδια ἡμέρα, Κυριακή 1η Ἰανουαρίου, τό ἀπόγευμα τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός πρός τιμήν τοῦ ἑορτάζοντος μεγάλου στάρετς τῆς Ρωσίας ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ. Στίς 3.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε λιτάνευση τῆς πολύτιμης παλαιᾶς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου καί τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του, τά ὁποῖα στή συνέχεια ἐκτέθηκαν γιά προσκύνηση στό Καθολικό τῆς Μονῆς. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τό πρωί, Δευτέρα 2 Ἰανουαρίου, τελέσθηκε Πανηγυρικό συλλείτουργο προεξάρ- Ἱ χοντος τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου π.χρυσοστόμου. ερή Ἀγρυπνία καί Μέγας Ἁγιασμός τελέσθηκε τήν παραμονή τῶν Θεοφανείων (Πέμπτη, 5 Ἰανουαρίου) στό Καθολικό τῆς Μονῆς καί ἐπίσης δεύτερη θεία Λειτουργία τό πρωί τῆς κυριώνυμης ἡμέρας (7-9 π.μ.). Ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἔγινε στίς 3.30 μ.μ. στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Καθολικοῦ. Παρ' ὅλο τό κρύο καί τήν παρατεταμένη δυνατή βροχή πολλοί πιστοί συγκεντρώθηκαν γιά νά ζήσουν ἀπό κοντά τό ὄμορφο ἔθιμο, πού χρόνια τώρα πραγματοποιεῖται στό Ἱερό Κοινόβιο καί νά λάβουν τόν ἁγιασμό τῆς ἡμέρας αὐτῆς. Στήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ πρός τιμήν τοῦ προφήτη ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, πού ἀκολούθησε ἀμέσως μετά, χοροστάτησε ὁ ἅγιος Καθηγούμενος π.χρυσόστομος, ἐνῶ τμῆμα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου ἐκτέθηκε πρός προσκύνηση. σελ. 6

7 Τ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ό Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011, πολλά μέλη τοῦ Συλλόγου μας «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ» πραγματοποιήσαμε τήν τελευταία προσκυνηματική ἐξόρμησή μας γιά τό ἔτος Προορισμός μας ἡ Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ καί βασικό κίνητρό μας ἡ πρό σφατη ἀνεύρεση τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς ἁγίας Μεγαλομάρτυ ρος Κυράννης, ἡ ὁποία κα ταγόταν ἀπό τήν Ὄσσα τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ καί μαρ - τύρησε τήν περίοδο τῆς Το υρκοκ ρατ ί α ς (28 Φεβ - ρουαρίου 1751). Πρῶτος μας σταθμός ἦταν ὁ ἱερός ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Μᾶς ὑποδέχθηκε ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ ἀγαπητός σέ ὅλους μας Ἀρχιμανδρίτης π.εὐσέβιος Σπουργίτης. Μέ περισσή συγκίνηση καί σεβασμό προσκυνήσαμε ἐδῶ τήν παλαιά ἱερή εἰκόνα τῆς Θεοτόκου τῆς ἐπονομαζομένης «Βηματάρισσας» _ ἡ εἰκόνα αὐτή στάθηκε ἀρωγός στό πλευρό τῶν προσφύγων προγόνων μας ἀκολουθώντας τά βήματά τους τό 1922, κατά τήν ἔξοδό τους ἀπό τίς ἀλησμόνητες πατρίδες. Ἦταν μιά ἰδιαίτερη τιμή πού ἐπεφύλαξε, εἰδικά γιά τά μέλη τοῦ Συλλόγου μας ὁ ἅγιος Πρωτοσύγκελος, διότι ἡ εἰκόνα αὐτή σπανιότατα ἐκτίθεται σέ προσκύνηση. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ» Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή Ἔτος 13ο ^ Ἀρ. φύλλου 72 ^ Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2012 Κωδικός ΕΛ.ΤΑ : 5644 Ἰδιοκτήτης: Σύλλογος «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ» Ἐκδότης - διευθυντής: Γεώργιος Ζερβός Ὑπεύθυνος τυπογραφείου: Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου Πεντάλοφος Παιονίας Γουµένισσα Τηλ.: Τ Στόν ἱερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαγκαδᾶ σελ. 7 Ἑπόμενος σταθμός μας ἦταν ὁ ἱερός ναός τῆς Ἁγίας Κυράννης στήν Ὄσσα, ἀνηγερμένος τό 1868 στά ἐρείπια τοῦ πα τρογονικοῦ σπιτιοῦ της. Μέ εὐλάβεια καί δέ ο ς πρ ο σ κ υ ν ήσαμ ε τά πρ ο σφά τω ς ἀ νε υρεθέ ν τα ἱ ερά λ ε ί ψα να τ ῆς Ἁ γ ί α ς πού εὐ ωδίαζαν. Ἀ κολού - θ ησε σ ύ ν τομη δέ ησ η ἀπό τόν συ νοδό μας ἅγιο Κα θ η γο ύ μ ε νο π.χρ υ σό - στο μο μπροστά στήν χρυ σή λάρνακα τῆς Με - γα λομάρτυρος. Στή συ νέχεια ἐπισκεφθήκαμε τόν πα λαιό ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, στόν ὁ ποῖο ἐκκλησιαζόταν ἡ Ἁ γία Κυράννα. Στό δεξιό μέ ρος τῆς Ἁγίας Τράπεζας τοῦ ναοῦ αὐτοῦ, στίς Σεπτεμβρίου 2011 ἀνευρέθηκαν θαμμένα τά ἱερά της λείψανα. Ἡ συνέχεια αὐτῆς τῆς προσκυνηματικῆς μας ἐξόρμησης μᾶς ἔφερε στό Μεσαῖο, στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο «Παναγία Ἄξιόν Ἐστιν». Οἱ πάντοτε καί παραδειγματικά φιλάδελφες Μοναχές ξεδίπλωσαν γιά ἄλλη μιά φορά μπροστά μας τίς ὄμορφες ἀρετές τῆς φιλαλληλίας καί τῆς φιλοθεΐας μέ τήν παράθεση ἀβραμιαίας τράπεζας, ἔτσι ὥστε ἀναχωρώντας ἀπό ἐκεῖ νά παραμείνει μόνιμα ἐντυπωμένη στή μνήμη μας ἡ ἀνάμνηση τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης τους... ήν Κυριακή, 8 Ἰανουαρίου 2012, στό μεγάλο Ἀρχονταρίκι τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἔλαβε χώρα ἡ τακτική ἐτήσια Γενική Συνέλευση τοῦ Συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ». Μετά τήν εὐλόγηση καί τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας τοῦ Συλλόγου ἀπό τόν ἅγιο Καθηγούμενο π.χρυσόστομο, ἀκολούθησε σύντομη προσφώνηση ἀπό τόν ἴδιο πρός τά συγκεντρωμένα μέλη. Μετά τήν ἀνάγνωση τῶν Πεπραγμένων τοῦ παρελθόντος ἔτους 2011 ἀπό τόν Πρόεδρο κ.φώτιο Ἰορδανίδη καί τοῦ οἰκονομικοῦ Ἀπολογισμοῦ καί Προϋπολογισμοῦ τῶν ἐτῶν 2011 καί 2012 ἀντίστοιχα ἀπό τόν Ταμία τοῦ Συλλόγου κ.σπυρίδωνα Κουτσίδη, ἡ Γενική Συνέλευση προχώρησε στή διαδικασία ψήφισης καί ἐκλογῆς νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ κάλπη στή συνέχεια ἀνέδειξε τό νέο πενταμελές Δ.Σ. πού θά ἐκπροσωπεῖ τόν Σύλλογο γιά τήν ἑπόμενη τριετία Μετά ἀπό τήν σύγκληση σέ σῶμα καί τήν κατανομή τῶν ἀξιωμάτων προέκυψε ἡ ἑξῆς σύνθεση τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου: Πρόεδρος: Γεώργιος Ζερβός, Ἀντιπρόεδρος: Ἰωάννης Μπούρας, Ταμίας: Σπυρίδων Κουτσίδης, Γραμματέας: Ἀθανάσιος Κουτσός, Μέλος: Χρῆστος Σιμήτης. Οἱ εὐχές ὅλων μας, γιά ἐπιτυχημένη πορεία καί καλή εὐόδωση στό ἔργο πού ἀνέλαβαν, ἄς συνοδεύουν τά νεοεκλεγέντα μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου τῶν «ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ».

8 ΘΕΟΤΟΚΕ, ΣΩΖΕ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΠΕΙΡΑΤΕΣ... (Ἑορτή τῆς Παναγίας τῆς «Παραμυθίας» στό Ἱερό Κοινόβιο) Μ έ Μέγα Πανηγυρικό Ἑσπερινό τήν παραμονή, χοροστατοῦντος τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου π.χρυσοστόμου καί Πανηγυρικό συλλείτουργο τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς (Σάββατο, 21 Ἰανουαρίου 2012) ἑορτάσθηκε στό Ἱερό Κοινόβιο ἡ ἐπέτειος τοῦ γεγονότος πού ἔχει τήν ἀναφορά της στήν θαυμαστή εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς «Παραμυθίας». Ἀπευθυνόμενος μέ λόγους παρακλήσεως στούς εὐσεβεῖς πιστούς πού προσέτρεξαν γιά νά παρηγορηθοῦν στήν χάρη τῆς Παναγίας, ὁ π. Χρυσόστομος καί τίς δύο ἡμέρες στά κηρύγματά του ἔκανε εὔ στο χες ἀναφορές στά γεγονότα τῆς τότε ἐ ποχῆς πού ἐπισυνέβησαν στήν Μονή Βατοπαιδίου παραλληλίζοντάς τα μέ τήν κατάσταση πού διέρχεται σήμερα ἡ πατρίδα μας. «Τούτη τή στιγμή ὁ νοῦς μου τρέχει στόν σεβαστό Γέροντα Ἐφραίμ τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου, ὁ ὁποῖος πέρυσι, τέτοια μέρα καί τέτοια ὥρα βρισκόταν σ αὐτήν ἐδῶ τή θέση πού βρίσκομαι ἐγώ καί προεξῆρχε τῆς ἱερᾶς Πανηγύρεως» ἀνέφερε ὁ ἅγιος Καθηγούμενος. «Σήμερα βρίσκεται ὡς Μάρτυρας Θεοῦ φυλακισμένος ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες συνεχῶς ψάχνουν νά βροῦν τρόπο γιά νά κτυπήσουν τήν Ἐκκλησία καί ἰδιαίτερα τόν Μοναχισμό, πού ἀπο- Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Δριμύς φέτος ὁ Χειμώνας, ἐπέλεξε ἔστω καί ἀργοπορημένος νά ἔρθει, φορτωμένος χιόνι, ὄχι τήν ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ὅπως τό συνηθίζει, ἀλλά τήν... τεσσαρακοστή ἡμέρα ἀπό τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ καί συγκεκριμένα τήν παραμονή τῆς Ὑπαπαντῆς του (Τετάρτη, 1η Φεβρουαρίου 2012). Νωρίς τό ἀπόγευμα, καθώς ἡ καθιερωμένη ἱερή Ἀγρυπνία γιά τόν ἑορτασμό τῆς ἡμέρας αὐτῆς ἄρχιζε στό Καθολικό τῆς Μονῆς, ἄρχιζε ταυτόχρονα νά πέφτει καί τό πρῶτο...χοντρό χιόνι καί νά σκεπάζει σιγά σιγά ὅλη τή φύση... Ἡ ἑπόμενη ἡμέρα βρῆκε τό Μοναστήρι ντυμένο στά λευκά. Καθώς στίς 8 τό πρωί ξεκινοῦσε ἡ δεύτερη θεία Λειτουργία στό ἐκκλησάκι τῶν Ἀρχαγγέλων, τό χρῶμα τοῦ στρωμένου στή γῆ κάτασπρου χιονιοῦ ὑπενθύμιζε τήν ἁγνότητα, τήν εἰρήνη καί τήν ἀθωότητα πού ὁ φιλάνθρωπος Σωτήρας Χριστός ἔφερε στόν κόσμο αὐτόν μέ τήν ἔλευσή Του. Ναί, ὁ Κύριός μας ἦρθε πράγματι μ' ἕναν μοναδικό σκοπό: νά καθαρίσει τήν ἐμπαθή ἀνθρώπινη φύση μας ἀπό τήν ἁμαρτία, νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τόν θάνατο καί ἁγνούς, καθαρούς, ἀναπλασμένους νά μᾶς ὁδηγήσει πάλι στόν Παράδεισο... Ἡ 46 η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ἐξαιτίας τῆς βαρειᾶς χιονόπτωσης καί τῶν δυσκολιῶν πού προέκυψαν στό θέμα τῆς μετακίνησης, ἀναβλήθηκε προσωρινά ἡ προγραμματισμένη γιά τίς 11 Φεβρουαρίου αἱμοδοσία. Αὐτή πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012 στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ἀπό τίς 9.30 π.μ. ἕως τίς μ.μ. ἀπό τό κινητό συνεργεῖο Αἱμοδοσίας τοῦ Νοσοκομείου Κιλκίς. Ἦταν ἡ 46η αἱμοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου. τελεῖ ἐπίλεκτο μέλος της. Ἡ Παναγία ὅμως τόν παρηγορεῖ, ὅπως παρηγορεῖ καί ὅλους μας(...). Ὅπως τότε, πού εἶχαν ζώσει τήν Μονή Βατοπαιδίου ἀπό παντοῦ πειρατές, τό ἴδιο καί σήμερα πειρατές τήν ἔχουν ζώσει καί τήν χτυποῦν ἀνελέητα. Ἡ ἀγάπη ὅμως τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ ἔσωσε τότε τήν Ἱερά Μονή. Ἔτσι θά τήν σώσει καί τώρα ἀπό τούς σύγχρονους πειρατές μέ τίς γραβάτες καί τά μολύβια(...). Σήμερα βρισκόμαστε κι ἐμεῖς κάτω ἀπό μιά ἄλλου εἴδους σκλαβιά. Σήμερα οἱ Εὐρωπαῖοι κατέλαβαν τήν πατρίδα μας, ἐπειδή ἐμεῖς ἀποστρέψαμε τό πρό σωπό μας ἀπό τόν Θεό. Ἁμαρτήσαμε φοβερά(...). Καί ὅπως τότε οἱ Μοναχοί εἶδαν τήν ἀγάπη τῆς Παναγίας καί πέφτοντας γονατιστοί μπροστά της ὑποσχέθηκαν ὅτι θά παραμείνουν πιστοί στίς ἐντολές τοῦ Υἱοῦ της, ἔτσι κι ἐμεῖς ἄν γυρίσουμε τό πρόσωπό μας στήν Παναγία, στήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἐκείνη εἶναι ἕτοιμη νά μᾶς σκεπάσει κάτω ἀπό τόν μανδύα της, εἶναι ἕτοιμη νά μᾶς βάλει κάτω ἀπό τήν ποδιά της, νά σηκώσει τά μάτια της πρός τόν Υἱό της καί νά Τοῦ πεῖ νά μᾶς σώσει! Ἡ Παναγία, αὐτή εἶναι ἡ ἐλπίδα μας, αὐτή θά μᾶς σώσει καί πάλι...», τόνισε μέ ἔμφαση ἀνάμεσα σέ ἄλλα ὁ ἅγιος Καθηγούμενος π.χρυσόστομος. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ Τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή, στό Ἱερό Κοινόβιο θά τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, ἀπό τίς 5 ἕως τίς 9 τό πρωί. Τόν μήνα Μάρτιο, κάθε Παρασκευή στίς 5 τό ἀπόγευμα θά τελοῦνται οἱ «Χαιρετισμοί» πρός τήν Παναγία. Στίς 25 Μαρτίου 2012 συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτη πρώην Πολυανῆς καί Κιλκισίου κυροῦ Ἀμβροσίου. Τό Σάββατο 24 Μαρτίου, θά τελεσθεῖ ἱερό μνημόσυνο στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου. Ἡ θεία Λειτουργία θά ἀρχίσει στίς 8 καί θά περατωθεῖ στίς 9.30 π.μ. Κατά τήν ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου θά τελεσθεῖ ἱερή Ἀγρυπνία πού θά ἀρχίσει τό ἀπόγευμα (6 μ.μ.) τῆς παραμονῆς Σάββατο, 24 Μαρτίου. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα (Κυριακή, 25 Μαρτίου), θά τελεσθοῦν δύο θεῖες Λειτουργίες. Ἡ πρώτη στό ἑορτάζον παρεκκλήσι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ( ) καί ἡ δεύτερη στό Καθολικό ( ). καθιερωμένες ὁμιλίες τοῦ Πανοσιολο Οἱ γιωτάτου Καθηγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ἀρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου θά συνεχισθοῦν καί τούς ἑπόμενους δύο μῆνες. Ἡ πρώτη θά πραγματοποιηθεῖ τό Σάββατο, 31 Μαρτίου καί ἡ δεύτερη τό Σάββατο, 28 Ἀπριλίου. ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Στά μέλη τοῦ Συλλόγου μας καί τούς συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ μας ἀπευθύνουμε ὁλόθερμες εὐχές γιά καλό πνευματικό ἀγώνα τήν περίοδο αὐτή τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς καί ἀπό καρδιᾶς εὐχόμαστε Καλή Ἀνάσταση!

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ...

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... Μ έ ἰδιαίτερη ἔξαρση πνευματικῆς χαρᾶς ἑόρτασε τό διήμερο (Τετάρτη 13 καί Πέμπτη 14 Ἰουλίου 2011) τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τή μνή μη τοῦ ὁμωνύμου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης Ἡ κατάθλιψη εἶναι μιά πάθηση, πού ταλαιπωρεῖ πολλούς ἀνθρώπους στήν ἐποχή μας. Ἀνθρώπους πού εἴτε πάσχουν οἱ ἴδιοι ἀπό κατάθλιψη, εἴτε ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα.

Ενα πλακόστρωτο μονοπάτι οδηγεί βόρεια από τη Μονή Γουβερνέτου μέσα στο φαράγγι Αυλάκι που κατηφορίζει μέχρι τη θάλασσα. Η Μονή Γουβερνέτου Η Μονή Γουβερνέτου μοιάζει σαν κάστρο, με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία από επιδρομείς. Ειδικά η εξωτερική όψη του μοναστηριού φανερώνει τις έντονες ενετικές επιδράσεις: μοιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ;

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΣΥΠΡΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σχέδια εργασίας Ευέλικτη ζώνη Εικονογράφηση Ντανιέλα Σταματιάδη για μαθητές Νηπιαγωγείου και Α Δημοτικού ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Διασύνδεση των μαθημάτων μέσα από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Παναγία Μυροβλύτισσα» Μύρο κι ευωδία, στην ανάσα Σου ακουµπάει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα