(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1"

Transcript

1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

2 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα Δεδομένα της. 1. Βασικές Έννοιες. 2. Συνολική Προσφορά και Ζήτηση Η Μέτρηση της Οικονομικής Δραστηριότητας 1. Έννοιες Εισοδήματος Προϊόντος 2. Δείκτες Τιμών και Πληθωρισμός Χρήμα και Εμπορικές Τράπεζες 1. Χρήμα και Επιτόκια 2. Τραπεζική και Προσφορά Χρήματος Κεντρικές Τράπεζες και Νομισματική Πολιτική 1. Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας 2. Τα αποτελέσματα του Χρήματος στο Προϊόν και τις Τιμές 2

3 Τα Δεδομένα της Μακροοικονομικής Μικροοικονομική: Η μελέτη μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις παίρνουν τις αποφάσεις τους και του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στις αγορές. Μακροοικονομική: Η μελέτη μελέτη φαινομένων που αφορούν σε ολόκληρη την οικονομία, όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και η οικονομική μεγέθυνση. Ερωτήματα της Μακροοικονομικής: Γιατί το μέσο εισόδημα είναι υψηλό σε ορισμένες χώρες και χαμηλό σε άλλες; (Αναπτυξιακή Πολιτική) Γιατί οι τιμές αυξάνονται γρήγορα σε ορισμένες περιοχές, ενώ είναι πιο σταθερές σε άλλες; (Πολιτική Νομισματικής Σταθερότητας) Γιατί η παραγωγή και απασχόληση αυξάνονται σε ορισμένες περιόδους, ενώ σε άλλες μειώνονται; (Αναπτυξιακή Πολιτική) Τι μπορεί να κάνει το κράτος για να αυξήσει τα εισοδήματα, να κρατήσει χαμηλά τον πληθωρισμό και να αυξήσει τις θέσεις απασχόλησης; (Οικονομική Πολιτική) 3

4 Ο προσδιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας Συνολική Προσφορά (AS): Η συνολική ποσότητα που επιθυμούν να παράγουν και πωλήσουν οι επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας σε δεδομένη περίοδο. Εξαρτάται από : 1. Το Επίπεδο Τιμών και Επίπεδο κόστους 2. Το Δυνητικό Προϊόν (Παραγωγική ικανότητα της Οικονομίας) 3. Την Διαθεσιμότητα παραγωγικών πόρων (Κεφάλαιο, Εργασία, Τεχνολογία) Συνολική Ζήτηση (AD): Η συνολική ποσότητα που επιθυμούν να δαπανήσουν οι διάφοροι τομείς της οικονομίας σε δεδομένη περίοδο. (Άθροισμα των δαπανών των καταναλωτών και κυβερνήσεων). Εξαρτάται από : 1. Το επίπεδο των τιμών 2. Την δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική της κυβέρνησης (δαπάνες,φόροι, ποσότητα χρήματος, επιτόκια) 3. Λοιπούς παράγοντες (ευκαιριακοί, όπως πόλεμοι, καιρικές συνθήκες, κ.α.) 4

5 Το Εισόδημα της Οικονομίας (Έννοιες) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): Οικονομικό στατιστικό μέγεθος. Θεωρείται ως το καλύτερο μέτρο της οικονομικής ευημερίας μιας κοινωνίας. Το ΑΕΠ μετρά δύο πράγματα συγχρόνως: 1. Το συνολικό εισόδημα που κερδίζουν όλα τα μέλη μιας κοινωνίας. 2. Τη συνολική δαπάνη για το προϊόν της οικονομίας σε αγαθά και υπηρεσίες. Επειδή: Συνολικό εισόδημα = Συνολική δαπάνη (όλες οι δαπάνες εισόδημα κάποιου) (Βλ. Διάγραμμα κυκλικής ροής) Το ΑΕΠ υπολογίζεται : Ως Άθροισμα της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών Ή Ως Άθροισμα όλων των εισοδημάτων (μισθοί, ενοίκια, κέρδη) δαπάνες γίνονται 5

6 Το Εισόδημα της Οικονομίας (Ορισμοί) Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ ΑΕΠ) είναι η αγοραία αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα στη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου τιμές αγοράς (αντανακλούν την αξία των αγαθών) αγοραία αξία : τιμές όλων : όλα που των Τελικών : όχι που παράγονται και πωλούνται νόμιμα στις αγορές. όχι τα ενδιάμεσα αγαθά, εκτός αν προστίθενται στα αποθέματα. παράγονται : πρόσφατη παραγωγή, δλδ μέσα στην τρέχουσα οικονομική περίοδο. Παρελθούσες συναλλαγές δεν υπολογίζονται που παράγονται σε μια χώρα στη χώρα : γεωγραφικά όρια μιας χώρας,, (εγχώρια( οικονομία) ανεξάρτητα από την εθνικότητα του παραγωγού. στη Διάρκεια Ορισμένης Χρονικής Περιόδου : Συνήθως τρίμηνο Συνήθως έτος ή 6

7 Ακαθάριστο Το Εισόδημα της Οικονομίας (ΆλλαΆλλα Μέτρα Μέτρησης) Εθνικό Προϊόν: Το εισπράττουν οι μόνιμοι κάτοικοι μιας χώρας. Καθαρό Εθνικό Προϊόν: Αν από το συνολικό καθαρό εισόδημα αφαιρεθούν που αποσβέσεις. Απόσβεση: Η φθορά από το χρόνο και τη χρήση του αποθέματος της οικονομίας σε εξοπλισμό και κτήρια. Εθνικό Εισόδημα: Το Το συνολικό εισόδημα που κερδίζουν οι κάτοικοι της χώρας από την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών (Ε.Ε = ΚΕΠ Εμ. Φ.. +Επιδοτήσεις+ Επιδοτήσεις) Προσωπικό Εισόδημα: Το Το εισόδημα που κερδίζουν τα νοικοκυριά. ΔΕΝ περιλαμβάνει αδιανέμητα κέρδη ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ εισόδημα από τόκους στα νοικοκυριά και μεταβιβαστικές πληρωμές οι 7

8 1. Ορισμός Χρήμα και Τράπεζες (1) (Ο ρόλος του χρήματος στην Οικονομία) Το σύνολο των πραγμάτων σε μια οικονομία, που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν άμεσα για να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες από άλλους. Δηλ. εκείνα τα λίγα πράγματα που γενικά γίνονται δεκτά στις ανταλλαγές. Ρευστότητα είναι η ευκολία με την οποία ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μετατραπεί σε μέσο συναλλαγών στην οικονομία. Τρεις οι λειτουργίες του χρήματος: (α) μέσο συναλλαγών (β) μέσο μέτρησης (γ) μέσο διατήρησης αξίας 8

9 Χρήμα και Τράπεζες (2) (Ο ρόλος του χρήματος στην Οικονομία) 2. Είδη του χρήματος Χρήμα-Εμπόρευμα (Αγαθό) ή περιεκτικό χρήμα: Αγαθό με εσωτερική αξία, δηλ. το αγαθό θα είχε αξία ακόμα κι αν δεν είχε τη μορφή του χρήματος (π.χ. χρυσός). Χρήμα Αναγκαστικής κυκλοφορίας ή παραστατικό χρήμα: Αναγνωρίζεται ως τέτοιο με ένα κυβερνητικό διάταγμα. 3. Τι περιλαμβάνει η Ποσότητα του χρήματος Νόμισμα ( C ) : Χαρτονομίσματα και Κέρματα στα χέρια του κοινού. (χρεωστικές κάρτες / επιταγές πιστωτικές κάρτες) Καταθέσεις Όψεως (Dd): Τραπεζικοί Λογαριασμοί στους οποίους έχουν πρόσβαση οι καταθέτες όποτε το ζητήσουν συμπληρώνοντας μια επιταγή. 9

10 Χρήμα και Τράπεζες (3) (Ο ρόλος του χρήματος στην Οικονομία) Τρία Μέτρα της Ποσότητας του Χρήματος Μı = C + Dd M2 = C + Dd + Dt M3 = C + Dd + Dt + Μετοχές + Αμοιβαία Κεφάλαια + Άλλα χρεόγραφα με ημερομηνία λήξης έως δύο χρόνια. 10

11 Χρήμα και Τράπεζες (4) (Ο ρόλος του χρήματος στην Οικονομία) Επιτόκια: Η Τιμή του Χρήματος (r) Τόκος: Η πληρωμή για την χρήση του χρήματος. Επιτόκιο: Το ποσό του τόκου ανά μονάδα χρόνου εκφρασμένο ως ποσοστό επί του ποσού που δανειστήκαμε. πολλά επιτόκια: Στο σημερινό σύνθετο χρηματοοικονομικό σύστημα υπάρχει μια τεράστια ποικιλία επιτοκίων, π.χ. 1. Βραχυπρόθεσμα r (για 24 ώρες [overnight], για 1 έτος) 2. Μακροπρόθεσμα r (υψηλότερο r ) 3. Ονομαστικά (ή χρηματικά) r : Το r σε όρους χρήματος, δηλ. απόδοση σε μονάδες χρήματος 4. Πραγματικά r : Ονομαστικό r-ρυθμός πληθωρισμού 11

12 Χρήμα και Τράπεζες (5) (Oι ΚεντρικέςΤράπεζες) Οι Κεντρικές Τράπεζες ασκούν τη Νομισματική Πολιτική, με τελικούς στόχους: 1. Σταθερότητα των τιμών, 2. Χαμηλή Ανεργία, 3. Αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ενδιάμεσους στόχους: 1. Αποθεματικά, 2. Προσφορά Χρήματος, 3. Επιτόκια εργαλεία (Μέσα) : 1. Πράξεις Ανοικτής Αγοράς, 2. Προεξοφλητικό Επιτόκιο, 3. Απαιτήσεις σε Αποθεματικά 12

13 Ζήτηση Χρήματος Το χρήμα δεν το ζητάμε ως αυτοσκοπό, αλλά επειδή μας εξυπηρετεί έμμεσα ως μέσο ανταλλαγής και διαφύλαξης αξιών. Υπάρχει όμως κόστος διακράτησης χρήματος: Οτόκοςπου θα χάσει κάποιος κρατώντας χρήμα αντί ενός λιγότερο ρευστού περιουσιακού στοιχείου αλλά περισσότερο επικίνδυνου. Λόγοι (Κίνητρα) Ζήτησης Χρήματος: 1. Κίνητρο συναλλαγών 2. Κίνητρο Εξασφάλισης 3. Κίνητρο κερδοσκοπίας 13

14 Ορολογία Προσφορά Χρήματος Εμπορικές Τράπεζες (1) 1. Διαθέσιμα (ήαποθεματικά): Χρήματα από καταθέσεις που έχουν οι τράπεζες τα οποία δεν έχουν δώσει για δάνεια. 2. Σύστημα διατήρησης ποσοστού τραπεζικών διαθεσίμων: Το τραπεζικό σύστημα στο οποίο οι εμπορικές τράπεζες κρατούν μόνο ένα μέρος από τις καταθέσεις ως διαθέσιμα. 3. Ποσοστό υποχρεωτικών διαθεσίμων: Το μέρος των καταθέσεων που κρατούν οι τράπεζες ως διαθέσιμα. 14

15 Προσφορά Χρήματος Εμπορικές Τράπεζες (2) Η Διαδικασία Δημιουργίας Καταθέσεων: Αρχική Κατάθεση Αν ποσοστό διαθεσίμων (R) 10% = 1000x[1+9/10+(9/10)²+(9/10)³+ ]=1000x(1/0,1)= Τελική Ποσότητα χρήματος Ο Πολλαπλασιαστής Προσφοράς Χρήματος Δείχνει την ποσότητα του χρήματος που δημιουργεί το τραπεζικό σύστημα από κάθε χρηματική μονάδα των διαθεσίμων (αποθεματικών). Δηλ. η ποσότητα χρήματος (M) που δημιουργούν οι τράπεζες εξαρτάται από το ποσοστό διαθεσίμων (R). Πολλαπλασιαστής Προσφοράς Χρήματος= ΔΜ / ΔR = 10=(1 / 0,1) = =1 / απαιτούμενος λόγος αποθεματικών 15

16 Χρήμα και Τράπεζες (5) (Oι ΚεντρικέςΤράπεζες) Οι Κεντρικές Τράπεζες ασκούν τη Νομισματική Πολιτική, με τελικούς στόχους: 1. Σταθερότητα των τιμών, 2. Χαμηλή Ανεργία, 3. Αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ενδιάμεσους στόχους: 1. Αποθεματικά, 2. Προσφορά Χρήματος, 3. Επιτόκια εργαλεία (Μέσα) : 1. Πράξεις Ανοικτής Αγοράς, 2. Προεξοφλητικό Επιτόκιο, 3. Απαιτήσεις σε Αποθεματικά 16

17 Κεντρικές Τράπεζες Νομισματική Πολιτική Πράξεις Ανοικτής Αγοράς Πωλήσεις ή Αγορές κρατικών χρεογράφων στην ανοικτή αγορά από την Κεντρική Τράπεζα μειώνουν ή αυξάνουν τα αποθεματικά των Εμπορικών Τραπεζών (μέσω του νομισματικού πολλαπλασιαστή) αυξάνουν ή μειώνουν την προσφορά (ποσότητα) του χρήματος στην οικονομία. 17

18 Κεντρικές Τράπεζες Νομισματική Πολιτική Πολιτική Προεξοφλητικού Επιτοκίου Όταν οι Εμπορικές Τράπεζες έχουν έλλειψη αποθεματικών μπορούν να δανείζονται από την Κεντρική Τράπεζα (δανειακά αποθεματικά) με επιτόκιο (προεξοφλητικό) αυξάνονται τα συνολικά αποθεματικά δυνατότητα αύξησης δανείων αύξηση της ποσότητας χρήματος. Σήμερα η Πολιτική Προεξοφλητικού Επιτοκίου χρησιμοποιείται για να αμβλύνονται οι καθημερινές πιέσεις (διακυμάνσεις) στα αποθεματικά. 18

19 Κεντρικές Τράπεζες Νομισματική Πολιτική Μεταβολή Απαιτήσεων σε Αποθεματικά Οι Μεταβολές των Απαιτήσεων σε Αποθεματικά (σε ορισμένα ή σε όλα τα είδη των καταθέσεων) μεταβάλλουν γρήγορα την προσφορά χρήματος. ΑνηΚεντρικήΤράπεζα θέλει να μειώσει ή αυξήσει το βραχυπρόθεσμο χρήμα της μιας ημέρας αυξάνει ή μειώνει το απαιτούμενο ποσοστό αποθεματικών. Προσοχή: Οι Μεταβολές των Απαιτήσεων σε Αποθεματικά προκαλούν μεγάλη και απότομη μεταβολή πολιτικής, για αυτό γίνονται με μεγάλη φειδώ. Οι πράξεις ανοικτής αγοράς επιτυγχάνουν τα ίδια αποτελέσματα με λιγότερο αποδιαρθρωτικό τρόπο 19

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα 1 2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2) Η

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Μακροοικονομική: dap_naut@yahoo.gr Είναι η μελέτη της οικονομίας σαν σύνολο, ασχολείται δηλαδή με τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «Πως δηµιουργείται χρήµα από τις εµπορικές τράπεζες στην Ελλάδα µέσα από µια στατιστική περιγραφή δεδοµένων των τελευταίων ετών» YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών ΔΑΠ Οικονομικού www.dap-oikonomikou.gr - Σελίδα 2 από 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ... ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα... 3 1. ΧΡΗΜΑ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΕΒΡ 2009... 4 2. ΧΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΣΟΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΑΡΙΝΟ-ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του νομισματικού μας συστήματος. από τον Mark Joób

Η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του νομισματικού μας συστήματος. από τον Mark Joób Η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του νομισματικού μας συστήματος από τον Mark Joób Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι το χρήμα είναι κάτι περισσότερο από ένα ουδέτερο μέσο για

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Με έμφαση στους εξωτερικούς λογαριασμούς μίας χώρας Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων Διακυμάνσεων

Διαβάστε περισσότερα

, = ΔΚ t. = Κ t. - Κ t-1. . Με άλλα λογία, η μεταβολή του αποθέματος παγίου κεφαλαίου προσδιορίζει τη ροή των καθα ρών επενδύσεων (I nt

, = ΔΚ t. = Κ t. - Κ t-1. . Με άλλα λογία, η μεταβολή του αποθέματος παγίου κεφαλαίου προσδιορίζει τη ροή των καθα ρών επενδύσεων (I nt 9 Προς τους φοιτητές Ο μακροχρόνιος στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φοιτητών ενός μακροοικονομικού μαθήματος στο να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τόσο θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Διαλέξεις στα Οικονομικά Χρηματοοικονομικά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Πειραιά 19-26 Σεπτεμβρίου 2014 Οικονομικά Βασικές έννοιες Η Μακροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα