ΔΙΚΤΥΑ ΗΥ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΤΥΑ ΗΥ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΚΤΥΑ ΗΥ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ Μάθημα επιλογής, 9ο εξάμηνο Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια Α.Π.Θ Ανδρεοπουλου Ζ

2 Δίκτυα υπολογιστών Κεφάλαιο 1. Ανδρεοπουλου Ζ

3 ΔΙΚΤΥΟ ΗΥ Δίκτυο υπολογιστών ορίζεται ως ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού υλικού που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους. Ανδρεοπουλου Ζ

4 Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστημα επικοινωνίας δεδομένων που συνδέει ένα σύνολο από αυτόνομους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές. (συσκευές με μνήμη και επεξεργαστή, πιθανόν και οθόνη) Δύο υπολογιστές θεωρούνται διασυνδεδεμένοι ότανμπορούννα ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες ενώ ανεξάρτητοι ή αυτόνομοι θεωρούνται όταν δεν είναι δυνατό κάποιος άλλος υπολογιστής να ελέγξει τη λειτουργία τους, για παράδειγμα την εκκίνηση ή τον τερματισμό τους. Ανδρεοπουλου Ζ

5 κόμβος (node) Κάθε υπολογιστής ή άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με ένα δίκτυο καλείται κόμβος (node) του δικτύου. Ο αριθμός των κόμβων μπορεί να ξεκινά από δύο και να φτάνει μέχρι.. Ανδρεοπουλου Ζ

6 Τηλεπικοινωνία Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων (ή και μηχανών) που βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους και συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών που επιτυγχάνει ένας πομπός προς έναν δέκτη. Με τον όρο τηλεπικοινωνίες σήμερα περιγράφεται η μετάδοση σημάτων με κωδικοποιημένη πληροφορία σε μικρές ή μεγάλες αποστάσεις και με σκοπό την επικοινωνία Ανδρεοπουλου Ζ

7 Η σημασία της επικοινωνίας των ανθρώπων ενώ βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Ξεκινώντας από τους αγγελιοφόρους, τις φρυκτωρίες για τη μετάδοση μηνυμάτων με τη λάμψη της φωτιάς και τα ταχυδρομικά περιστέρια στη ελληνική αρχαιότητα, εντοπίζουμε συστήματα επικοινωνίας σε όλους τους λαούς (ηχητική επικοινωνία με ηχητικά σήματα, π.χ. τυμπάνων, σήματα καπνού). Ανδρεοπουλου Ζ

8 Η βιομηχανική επανάσταση φέρνει τον τηλέγραφο, τα συστήματα Μορς, και στη συνέχεια στην ανακάλυψη του τηλεφώνου από τον Graham bell. Στον 20 ο αιώνα ανακαλύπτεται ο ασύρματος και τα αναλογικά τηλεφωνικά κέντρα, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, ενώ ήδη από το 1950 οι υπολογιστές συνδέονται απευθείας με τη βοήθεια τηλεφωνικών αναλογικών γραμμών. Παράλληλα, πραγματοποιείται πλέον διηπειρωτική επικοινωνία μέσω των δορυφόρων. Η αξιοποίηση των δορυφορικών ζεύξεων στις τηλεπικοινωνίες επέτρεψε την κάλυψη μεγάλων γεωγραφικών περιοχών και τη διασύνδεση μακρινών και δυσπρόσιτων τηλεπικοινωνιακών επίγειων κόμβων σε όλο τον πλανήτη. Ανδρεοπουλου Ζ

9 Σύγκληση των τεχνολογιών ΤΠΕ Η σύγκληση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην αρχή της δεκαετίας του 90 δημιούργησε τις νέες τεχνολογίες -ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ICT (Information and Communication technologies ) με βασική εφαρμογή το Διαδίκτυο που συνδέει δυνητικά όλους τους υπολογιστές του πλανήτη. Ανδρεοπουλου Ζ

10 Υπάρχει σήμερα ένα πλήθος δικτύων που διασυνδέουν τα επιμέρους δίκτυα, όπως τα δίκτυα υπολογιστών, τα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, τα ραδιοφωνικά δίκτυα και τα τηλεοπτικά δίκτυα. Και ένα ευρύτατα αναπτυσσόμενο σύνολο συσκευών που καλύπτουν ολοένα και περισσότερες χρήσεις επικοινωνίας για τη μετάδοση δεδομένων σε κάθε μορφή (κείμενα, εικόνες, ήχοι και video) μέσα από τις «λεωφόρους μετάδοσης» (γρήγορο Ιντερνετ). Ανδρεοπουλου Ζ

11 Αιτίες για την μεγάλη ανάπτυξη των δικτύων 1. Μείωση του κόστους των υπολογιστών και λοιπών συσκευών 2. Βελτίωση τεχνολογίας και εύκολη εγκατάσταση 3. Εμφάνιση συσκευών με πολλαπλές χρήσεις 4. Δυνατότητα για κοινοχρησία των πόρων ενός δικτύου, δηλαδή κοινοχρησία περιφερειακών συσκευών, κοινοχρησία λογισμικού, κοινοχρησία εφαρμογών, κ.λπ. 5. Εμφάνιση νέων προηγμένων υπηρεσιών Ανδρεοπουλου Ζ

12 Κατηγορίες δικτύων σε σχέση με το μέσο μετάδοσης Α. Ενσύρματα δίκτυα και Β. Ασύρματα δίκτυα. Ανδρεοπουλου Ζ

13 Κατηγορίες δικτύων σε σχέση με τη γεωγραφική τους έκταση Τοπικό δίκτυο - LAN (Local Area Network). Μητροπολιτικό δίκτυο ή αστικά δίκτυα -MAN (Metropolitan Area Netrork) Εκτεταμένο δίκτυο WAN ήδίκτυοευρείαςζώνης(wide Area Network) PAN (Personal Area Network) ή Home Νet. Ανδρεοπουλου Ζ

14 Κατηγορίες δικτύων σε σχέση με τον τηλεπικοινωνιακό φορέα 1.Ιδιωτικά δίκτυα (Private Networks). Ανήκουν εξ ολοκλήρου σε ιδιωτικούς οργανισμούς και χρησιμοποιούν είτε αποκλειστικές γραμμές επικοινωνίας δημόσιων τηλεπικοινωνιακών φορέων, μισθωμένες γραμμές (leased lines) χωρίς να τις μοιράζονται με άλλους χρήστες ή ιδιόκτητες γραμμές επικοινωνίας. 2.Δημόσια δίκτυα (Public Networks) που εξυπηρετούν τις διασυνδέσεις μεταξύ απομακρυσμένων σημείων. Χρησιμοποιούνται όταν η απόσταση είναι μεγάλη και καθίσταται απαγορευτική, λόγω κόστους, η χρήση αποκλειστικών γραμμών ή όταν ο φόρτος μεταξύ των σημείων δεν είναι μεγάλος και επιτυγχάνεται έτσι μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς. Ανδρεοπουλου Ζ

15 ενσύρματα και ασύρματα (wireless) δικτυα Διακρίνονται από τα αντίστοιχα μέσα μετάδοσης Τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα επικοινωνιών είναι τα συνεστραμμένα ζεύγη καλωδίων (twisted pairs), τα ομοαξονικά καλώδια (coaxial cables) και οι οπτικές ίνες (fiber optics). Ανδρεοπουλου Ζ

16 Wireless networks- ασύρματα δίκτυα Ανδρεοπουλου Ζ

17 Μέσα μετάδοσης δικτύων Α) Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων ( twisted pair), Β) Ομοαξωνικό καλώδιο (coaxial cable), Γ) Οπτικές ίνες (fibres optics) Δ) Μικροκύματα-Ραδιοκύματα (microwave-radiomicrowave) Ε) Μετάδοση μέσω δορυφόρου (satellite transmission) Ανδρεοπουλου Ζ

18 Εύρος ζώνης (bandwidth) Τα διάφορα σήματα που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα επικοινωνιών, εκπέμπονται από κατάλληλες πηγές (sources), και χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες τιμές συχνοτήτων. Ανδρεοπουλου Ζ

19 Εύρος ζώνης (bandwidth)2/2 Τα μέσα μετάδοσης είναι και αυτά σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν τη μετάδοση μόνο εκείνων των σημάτων των οποίων οι συχνότητες ανήκουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή ζώνη συχνοτήτων. Αυτή η ζώνη συχνοτήτων χαρακτηρίζεται προφανώς απόμιαμέγιστηκαιμιαελάχιστησυχνότητα, ηδιαφορά τωνοποίωνονομάζεταιεύρος ζώνης (bandwidth) του μέσου μετάδοσης Ανδρεοπουλου Ζ

20 χωρητικότητα (capacity) Η χωρητικότητα (capacity) ενός μέσου μετάδοσης αποτελεί ένα μέτρο της δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων από μια γραμμή επικοινωνίας, και ορίζεται ως ο μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων που υποστηρίζεται από το κανάλι, χωρίς η μετάδοση να χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση σφαλμάτων. Η χωρητικότητα ενός μέσου μετάδοσης συσχετίζεται στενά με το εύρος ζώνης (bandwidth) του καναλιού, που ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στη μέγιστη και στην ελάχιστη συχνότητα, στην οποία η γραμμή μπορεί να μεταδώσει πληροφορίες. Ανδρεοπουλου Ζ

21 Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων ( twisted pair) Αποτελούν το πρώτο μέσο επικοινωνίας. εγκατάσταση και συντήρηση με πολύ χαμηλό κόστος και χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο τηλεφωνικό δίκτυο, ενώ χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση και ψηφιακών και αναλογικών σημάτων. διανύουν αποστάσεις χιλιομέτρων Αποτελούνται από συνεστραμμένα σύρματα χαλκού σε ελικοειδές σχήμα, τα οποία περικλείονται σε μονωτικό υλικό. Ένα καλώδιο αποτελείται από ένα ή περισσότερα τέτοια ζεύγη, τα οποία περιβάλλονται από μονωτικό υλικό. Διακρίνονται στα καλώδια τύπου UTP, τύπου FTP και τύπου STP. Ανδρεοπουλου Ζ

22 καλώδια τύπου συνεστραμμένων ζευγών UTΡ Unshielded Twisted Pair Καλούνται και αθωράκιστα καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους. Η έλλειψη προστατευτικού καλύμματος οδηγεί σε έναν υψηλό βαθμό ευελιξίας Τα καλώδια UTP βρίσκονται σε πολλά Ethernet δίκτυα και τηλεφωνικά συστήματα. Χρησιμοποιούνται για αναλογική ή ψηφιακή μετάδοση. Αυτό το καλώδιο μοιάζει με το συνηθισμένο τηλεφωνικό, με τη μόνη διαφορά ότι περιέχει οκτώ σύρματα αντί για τέσσερα. χρησιμοποιεί το συνδετήρα RJ-45, που μοιάζει εξωτερικά με αυτόν του τηλεφώνου (RJ-11), μόνο που είναι λίγο μεγαλύτερος. Ανδρεοπουλου Ζ

23 καλώδια τύπου συνεστραμμένων ζευγών FTP είναι όμοιο με το UTP,δηλαδή αποτελείται από 8 μονόκλωνα και χρωματιστά καλώδια πάχους 1mm,τα οποία δημιουργούν 4 στραμμένα ζεύγη μεταξύ τους. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτά πλέον περιβάλλονται από τυχόν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και στη συνέχεια από το πλαστικό μανδύα. Ανδρεοπουλου Ζ

24 καλώδια τύπου SΤΡ: Shielded Twisted Pair θωρακισμένο καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους, που παρέχει προστασία από θόρυβο ή παρεμβολές. Τόσο το UTP όσο και το STP δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 μέτρα μήκος, ενώ το UTP πλεονεκτεί στο κόστος, αλλά είναι πιο ευαίσθητο στις παρεμβολές και δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 100Mbps. Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι το 85% των δικτύων στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί καλώδια UTP. Ανδρεοπουλου Ζ

25 Ομοαξονικά καλώδια (Coaxial Cables) Τα ομοαξονικά καλώδια (Coaxial Cables) έχουν μεγαλύτερο εύρος ζώνης από τα συνεστραμμένα ζεύγη χάλκινων καλωδίων UTP. παρέχουν καλύτερη θωράκιση από τα STP, με αποτέλεσμα να έχουν δυνατότητα κάλυψης μεγαλύτερων αποστάσεων χωρίς θόρυβο. χρησιμοποιείται και στις τηλεοράσεις για τη σύνδεσή τους με εξωτερική κεραία. αποτελείται από ένα χάλκινο σύρμα, το οποίο περιβάλλεται από ένα μονωτή, ο οποίος με τη σειρά του περιβάλλεται από έναν άλλο μονωτή. Το ομοαξονικό καλώδιο είναι φθηνότερο από το UTP και μπορεί να μεταφέρει πολύ περισσότερα δεδομένα. Ανδρεοπουλου Ζ

26 Τα ομοαξονικά καλώδια είναι δύσχρηστα λόγω της μηχανικής ακαμψίας τους και της δύσκολης συνδετικής τους ικανότητας και κυκλοφορούν στο εμπόριο σε δύο μορφές για διαφορετικές εφαρμογές. ομοαξονικό καλώδιο βασικής ζώνης ( baseband coaxial cable), αποτελείται από ένα δύσκαμπτο χάλκινο σύρμα, τον πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται από ένα μονωτικό υλικό, μετα από έναν εξωτερικό αγωγό (μεταλλικό μανδύα) που έχει συνήθως τη μορφή πλέγματος, ενώ ο εξωτερικό αγωγός περιβάλλεται από ένα τελικό προστατευτικό κάλυμμα Ανδρεοπουλου Ζ

27 ομοαξονικό καλώδιο ευρείας ζώνης ( broadband coaxial cable), τυποποιημένο ομοαξονικό καλώδιο αναλογικής μετάδοσης για την καλωδιακή τηλεόραση. Καλύπτει συχνότητες ευρείας ζώνης που φθάνουν μέχρι τα 450MHz καλύπτοντας αποστάσεις έως 100km. Ανδρεοπουλου Ζ

28 Οπτικές ίνες Το 1966 διαπιστώθηκε ότι οπτικές ίνες από γυαλί ήταν κατάλληλοι κυματοδηγοί φωτεινής ακτινοβολίας. Το 1970 παρήχθη οπτική ίνα για πρακτικές εφαρμογές. Τωρα επιτυγχάνονται υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης της τάξης Gbps Η πληροφορία μεταδίδεται κωδικοποιημένη με μορφή παλμών φωτός. Καθώς δεν επηρεάζονται από τον ηλεκτρονικό θόρυβο προξενούν μικρότερη εξασθένηση στα σήματα (μικρή απώλεια ισχύος) από τα χάλκινα καλώδια και έτσι καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς αναμεταδότες, ενώ παρέχουν υψηλή ασφάλεια και δυσκολία στην υποκλοπή των σημάτων Ανδρεοπουλου Ζ

29 Ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο περιέχει μια δέσμη οπτικών ινών μπορεί να μεταφέρει εκατό τηλεοπτικά κανάλια ταυτόχρονα, χωρίς το πάχος του να ξεπερνά το πάχος μιας κιμωλίας. Η ίνα έχει διάμετρο 125 χιλιοστά του χιλιοστού. Είναι ανομοιογενής και αποτελείται από δύο τύπους υλικού. Στο κέντρο της βρίσκεται ο πυρήνας που είναι γυαλί υψηλού δείκτη διάθλασης. Ο πυρήνας περιβάλλεται από υλικό χαμηλότερου δείκτη διάθλασης. Το φως εγκλωβίζεται στον πυρήνα και διαδίδεται κατά μήκος της ίνας. Οι οπτικές ίνες διακρίνονται σε πολύτροπες και μονότροπες οπτικές ίνες. Ανδρεοπουλου Ζ

30 Ένα βασικό μειονέκτημα είναι η δυσκολία σύνδεσης πολλών χρηστών καθώς και η δυσκολία διαχωρισμού ενός ζεύγους ινών από ένα καλώδιο πολλών ινών, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες κυρίως για συνδέσεις σημείου προς σημείο. Ένα ακόμη από τα μειονεκτήματα των οπτικών ινών είναι η διαδικασία εγκατάστασής τους, η οποία απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση και ειδικό εξοπλισμό. Ανδρεοπουλου Ζ

31 Μικροκύματα-ραδιοκύματα Τα μικροκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος από 1mmέως χιλιόμετρα. Είναι τα καταλληλότερα για τη μετάδοση τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και ραδιομετεωρολογικών σημάτων. Τα μικροκύματα διαδίδονται ευθύγραμμα, όπως ακριβώς και το φως, ώστε μπορούμε να έχουμε κατευθυνόμενες δέσμες, όπως έχουμε φωτεινές δέσμες. Επίσης όταν προσπέσουν πάνω σε διάφορες επιφάνειες, ανακλούνται. Μπορούν να διέρχονται από τα σύννεφα, την ομίχλη, τη θάλασσα, ακόμα και την ιονόσφαιρα, όπου άλλα κύματα είτε ανακλούνται είτε απορροφούνται σημαντικά Ανδρεοπουλου Ζ

32 Ραδιοκύματα Τα ραδιοκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος από 1 mm έως χιλιόμετρα. Είναι τα καταλληλότερα για τη μετάδοση τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και ραδιομετεωρολογικών σημάτων. Τα ραδιοκύματα και τα μικροκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγονται από κεραίες. Ανδρεοπουλου Ζ

33 Ειδη ραδιοκυματων α) Κύματα εδάφους ή επιφανειακά (ground waves): Ταξιδεύουν κατά μήκος του εδάφους και ακολουθούν την καμπυλότητα της γης. Η εξασθένισή τους οφείλεται στην απορρόφηση από τη Γη και είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα. Τα επιφανεικά κύματα είναι η κύρια διαδρομή για κύματα στην περιοχή των 30kHz - 3 MHz (ΑΜ). β) Κύματα ατμοσφαιρικά (sky waves): Ανακλώνται από την ιονόσφαιρα και επιστρέφουν στη Γη. Η μετάδοση των κυμάτων μέσω της ιονόσφαιρας έχει ανώτατο όριο συχνότητας γύρω στα 30MHz. γ) Κύματα χώρου (space waves): Είναι τα κατευθείαν διαδιδόμενα κύματα από την κεραία εκπομπής στη κεραία λήψης. Με τον τρόπο αυτό διαδίδονται τα VHF, UHF και γενικά τα μικροκύματα. Επειδή μεταδίδονται ευθύγραμμα από το σταθμό εκπομπής προς το σταθμό λήψης, για την κάλυψη μεγάλων αποστάσεων απαιτούνται στις περισσότερες περιπτώσεις αναμεταδότες, ώστε να ενισχυθεί και να αναμεταδοθεί το σήμα Ανδρεοπουλου Ζ

34 Μετάδοση μέσω δορυφόρου Ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος εκτοξεύτηκε από τη NASA στις 12 Αυγούστου 1960 με την ονομασία ECHO. Σήμερα, τα 2/3 όλων των διηπειρωτικών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων γίνονται μέσω δορυφόρων. Οι δορυφόροι εξασφαλίζουν την οπτική επαφή, απαραίτητη για την αναμετάδοση των ραδιοκυμάτων που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες. Καθώς βρίσκονται σε τροχιά σε απόσταση Km από τη γη μπορούν να καλύψουν πολύ μεγάλες περιοχές. Αρκούν 3 δορυφόροι σε τροχιά στον ισημερινό για να καλύψουν όλον τον πλανήτη. Οι σύγχρονοι δορυφόροι μπορούν να διαχειρισθούν ταυτόχρονα περισσότερες από τηλεφωνικές κλήσεις παράλληλα Ανδρεοπουλου με Ζ τηλεοπτικά κανάλια. 34

35 Δομημένη καλωδίωση Ως δομημένη καλωδίωση ορίζουμε την εγκατάσταση που αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικού, δηλαδή πρίζες δικτύου, διανεμητές, κλπ το οποίο πραγματοποιεί ταυτόχρονα την μετάδοση φωνής αλλά και δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο κτήριο ήχώρο. Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης για την υλοποίηση τους χρησιμοποιούν υλικά που είναι συνήθως τυποποιημένα και επιλέγεται μια τοπολογία σύμφωνη με διεθνή πρότυπα που ακολουθούνται για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση. Ανδρεοπουλου Ζ

36 Η πρόβλεψη της δομημένης καλωδίωσης στο σχεδιασμό ενός κτιρίου σημαίνει χαμηλότερο κόστος, απλοποίηση της εγκατάστασης, δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων και χρήση κοινών προδιαγραφών για όλη την καλωδίωση και τον τερματικό εξοπλισμό. Α) Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης Β) Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας Γ) Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και εξαερισμού Δ) Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο υπολογιστών) Ε) Μεταφορά φωνής (Τηλέφωνο - τηλεφωνικό κέντρο) Στ) Μεταφορά εικόνας (Ψηφιακή τηλεόραση) Ζ) Πυρασφάλεια - πυρανίχνευση Ανδρεοπουλου Ζ

37 Ανδρεοπουλου Ζ

38 Συστατικά μέρη ενός δικτύου Υλικό (hardware) λογισμικό (software). υλικό (hardware) οι κόμβοι επικοινωνίας, ταμέσαμετάδοσηςκαιοι συσκευές διασύνδεσης Ανδρεοπουλου Ζ

39 2/2 Λογισμικό δικτύου που επιτρέπει τη λειτουργία του δικτύου, το λειτουργικό σύστημα του δικτύου (Network Operating System, NOS), τα πρωτόκολλα επικοινωνίας (communication protocols) το λογισμικό εφαρμογών για την αξιοποίηση του δικτύου Ανδρεοπουλου Ζ

40 Kύρια συστατικά μέρη ενός δικτύου HY οι κόμβοι του δικτύου, οι διανομείς (Hub), οι επαναλήπτες (repeaters), οι γέφυρες (bridges), οι δρομολογητές (routers) και οι κάρτες δικτύου. Ανδρεοπουλου Ζ

41 Κόμβοι του δικτύου Κάθε υπολογιστής ή άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με ένα δίκτυο καλείται κόμβος (node) του δικτύου (2-..). Κόμβοι >>>>>>ψηφιακές συσκευές με επεξεργαστή και μνήμη. το ρόλο του κόμβου μπορεί να παίξει ανάλογα με το είδος του δικτύου ένας οποιοσδήποτε υπολογιστής, ένα σύστημα υπολογιστών, οι διάφοροι σταθμοί αναμετάδοσης ραδιοκυμάτων/μικροκυμάτων, οι επίγειοι δορυφορικοί σταθμοί, κ.λπ.. Ανδρεοπουλου Ζ

42 Ο ρόλος των κόμβων Ο ρόλος των κόμβων είναι πολλαπλός σε ένα δίκτυο περιλαμβάνει την αποστολή/μετάδοση των δεδομένων μέσα στο δίκτυο, τον έλεγχο της κυκλοφορίας του δικτύου, τον εντοπισμό και την διόρθωση των σφαλμάτων που εμφανίζονται στη διάρκεια της μετάδοσης από κόμβο σε κόμβο, την ενημέρωση του αποστολέα για απώλειες δεδομένων, την ενίσχυση του σήματος. Ανδρεοπουλου Ζ

43 Διανομέας HUB Συνδέει όλους τους κόμβους ενός δικτύου (3 -.) με ένα ατομικό καλώδιο, όταν αυτοί είναι συνδεδεμένοι με την τοπολογία του αστέρα Οδιανομέας(Hub), είναι μια συσκευή η οποία συνδέει τα καλώδια που προέρχονται από όλους τους σταθμούς εργασίας, με τον κεντρικό κόμβο του δικτύου. Κάθε πρωτόκολλο απαιτεί και διαφορετικού τύπου Ηub. Ανδρεοπουλου Ζ

44 Είδη Hub α) παθητικός διανομέας (passive hub), που απλώς συνδέει τους κόμβους μεταξύ τους, β) ενεργητικό διανομέα (active hub), που συνδέει τους κόμβους, αλλά έχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης του σήματος, λειτουργώντας έτσι ως επαναλήπτες, και γ) «έξυπνο» διανομέα (intelligent hub), ένα σύγχρονου τύπου διανομέα (hub), που περιλαμβάνει μικροεπεξεργαστή με σκοπό την επεξεργασία και τη βελτίωση του σήματος. Ανδρεοπουλου Ζ

45 Επαναλήπτες Repeaters Ειδικές διατάξεις διασύνδεσης με βασικό σκοπό την ενίσχυση του μεταδιδόμενου σήματος και τη μείωση του θορύβου. Χρησιμοποιούνται όταν το μήκος των καλωδίων είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από ένα πρωτόκολλο. Ηύπαρξηrepeater αυξάνει το χρόνο απόκρισης του δικτύου, μειώνοντας έτσι την απόδοση του και για αυτόν το λόγο, υπάρχει πάντα κάποιο όριο στη χρήση τους. Ανδρεοπουλου Ζ

46 Τύποι repeater επαναλήπτες μιας θύρας, επαναλήπτες πολλών θυρών, επαναλήπτες οπτικής μετάδοσης, επαναλήπτες τοπικής διασύνδεσης, επαναλήπτες απομακρυσμένης διασύνδεσης, επαναλήπτες καταχωρητές επαναλήπτες διανομείς που χρησιμοποιούνται στη διασύνδεση δυο τοπικών δικτύων με καλωδίωση UTP STP ή οπτική ίνα, έξυπνοι επαναλήπτες (γέφυρες). Ανδρεοπουλου Ζ

47 Γέφυρες- bridges Οι γέφυρες (bridges), λειτουργούν όπως οι επαναλήπτες αλλά προσφέρουν πιο προηγμένες υπηρεσίες στο δίκτυο επικοινωνίας, όπως είναι η προώθηση (forwarding) και το φιλτράρισμα (filtering) των πακέτων δεδομένων επιλεκτικός επαναλήπτης (selective repeater) Η γέφυρα σε ένα δίκτυο ελέγχει τον προορισμό του κάθε πακέτου δεδομένων, και εάν διαπιστώσει πως ο κόμβος/αποστολέας και ο κόμβος/παραλήπτης ανήκουν στον ίδιο τοπικό δίκτυο, δεν επιτρέπει τη μετάδοση του πακέτου στο άλλο δίκτυο, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της άσκοπης κυκλοφορίας Ανδρεοπουλου Ζ

48 Τύποι γεφυρών γέφυραμεέλεγχοπρόσβασηςστομέσο, η οποία διασυνδέει δύο τοπικά δίκτυα του ίδιου τύπου όπως για παράδειγμα Ethernet/Ethernet ή Token Ring/Token Ring, μικτή γέφυρα ή μεταφραστική γέφυρα, ηοποία χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση τοπικών δικτύων διαφορετικού τύπου όπως για παράδειγμα Ethernet/Token Ring, διαφανής γέφυρα ή γέφυρα μάθησης, γέφυρα τοπικής διασύνδεσης, γέφυρα απομακρυσμένης διασύνδεσης, γέφυρα πολλών θυρών, γέφυρα μεταγωγής, κ.λπ. Ανδρεοπουλου Ζ

49 Δρομολογητές - Routers Διατάξεις σύνθετου τύπου και αφορούν στο επίπεδο δικτύου του μοντέλου του OSI. Δρομολόγηση (routing) καθορίζεται ως η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων από ένα σημείο του δικτύου σε ένα άλλο. Υποστηρίζουν ταυτόχρονες συνδέσεις πολλών δικτύων ΗΥ που χρησιμοποιούν πολλά / διαφορετικά μεταξύ τους μέσα μετάδοσης. Ανδρεοπουλου Ζ

50 2/2 Ελέγχουν την εισερχόμενη ροή πακέτων δεδομένων από τα τοπικά δίκτυα, αυξάνουν την αξιοπιστία της διασύνδεσης, και επιτρέπουν έτσι τη διασύνδεση διαφορετικών υποδικτύων. Στην πράξη, (απλή τοπολογία) η λειτουργία αυτή εκτελείται από μια γέφυρα, Ανδρεοπουλου Ζ

51 Κάρτες δικτύου - Network Interface card Διατάξεις μέσω των οποίων συνδέονται οι ΗΥ σε ένα δίκτυο Πολλοί τύποι καρτών ανάλογα με το πρωτόκολλο και την ταχύτητά του, το δίαυλο αλλά και τον ΗΥ Σχεδιασμένες κάθε φορά για ένα συγκεκριμένο τύπο δικτύου και για το ρόλο που παίζει ο κόμβος που συνδέεται στο δίκτυο Ρύθμιση των παραμέτρων επικοινωνίας των υπολογιστών του δικτύου, δηλαδή ελέγχουν το ρυθμός μετάδοσης και το μέγεθος του πακέτου δεδομένων Ανδρεοπουλου Ζ

52 Λειτουργικό σύστημα δικτύου Network Operating System, NOS διαχειρίζεται την χρήση αρχείων, κόμβων και περιφερειακών. δικτυακό σύστημα τερματικών σταθμών εξυπηρέτησης Πολλοί κόμβοι/ υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας ένας αριθμός υπολογιστικών συστημάτων με αυξημένες δυνατότητες σε υλικό και σε λογισμικό (εργασίες που υποστηρίζουν την ασφάλεια των υπολοίπων κόμβων) Ανδρεοπουλου Ζ

53 2/2 δικτυακό σύστημα ομότιμων σταθμών εξυπηρέτησης δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κόμβος του δικτύου που να έχει την πλήρη εποπτεία της λειτουργίας των υπόλοιπων κόμβων του δικτύου επιλογή χαμηλού κόστους και εύκολης εγκατάστασης και αξιοποιείται όταν η διαχείριση του δικτύου αφορά μικρό αριθμό κόμβων Ανδρεοπουλου Ζ

54 Τοπικό δίκτυο υπολογιστών Local Area Network, LAN εκτείνεται σε περιορισμένο γεωγραφικό χώρο το συνολικό μήκος των καλωδίων του δεν υπερβαίνει τα 100 Km, ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων είναι πάρα πολύ υψηλός, ενσύρματα μέσων μετάδοσης βέλτιστη διαχείριση των πόρων αυτών προς όφελος των χρηστών του δικτύου. καλύτερη απόδοση της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής (υλικό και λογισμικό) στα πλαίσια της αξιοποίησης τους από περισσότερους από έναν σταθμούς εργασίας, αφού εκλαμβάνεται απότοδίκτυοωςπόροι του δικτύου Ανδρεοπουλου Ζ

55 Δίκτυα ευρείας περιοχής WAN - Wide Area Network Υπολογιστές που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση (σε διαφορετικά κτίρια, πόλεις ή ακόμη και χώρες) Ένα WAN αποτελείται σχεδόν πάντα από τοπικά δίκτυα (LAN) που συνδέονται μέσω ψηφιακών τηλεφωνικών δικτύων ή τηλεφωνικών γραμμών αποκλειστικής σύνδεσης Η ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων σε ένα δίκτυο εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο σύνδεσης και την "ταχύτητα" των γραμμών των επιμέρους LAN Το μεγαλύτερο WAN είναι το πασίγνωστο πλέον "Ιnternet" Ανδρεοπουλου Ζ

56 Βασικές λειτουργίες τοπικών δικτύων Κοινοχρησία αρχείων Κοινοχρησία περιφερειακών συσκευών Συνεργασία διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων Ασφάλεια των δεδομένων Ανδρεοπουλου Ζ

57 2/2 Επαναφορά του δικτύου ανοχής λάθους (fault tolerance) επανάκαμψης (fault recovery) παρακολούθηση λάθους (fault monitoring) οδηγίες διόρθωσης λάθους (troubleshooting facilities). Συμβατότητα Ανδρεοπουλου Ζ

58 Τοπικό δίκτυο υψηλής επίδοσης Η ταχεία μετάδοση που υποστηρίζουν τα τοπικά αυτά δίκτυα πρέπει να παρέχει υψηλή ποιότητα μεταφοράς δεδομένων, και ελάχιστο αριθμό σφαλμάτων Η ταχεία μετάδοση που υποστηρίζουν τα τοπικά αυτά δίκτυα πρέπει να παρέχει υψηλή ποιότητα μεταφοράς δεδομένων, και ελάχιστο αριθμό σφαλμάτων χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές μετάδοσης φωνής, εικόνας και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο Ανδρεοπουλου Ζ

59 2/2 Μια εφαρμογή αναλόγων απαιτήσεων είναι η τηλεδιάσκεψη δυο ή περισσότερων σημείων & απαιτείται ένα τοπικό δίκτυο υψηλών επιδόσεων με ταχύτητες της τάξης των 100 ή 1000 Mbps. αξιοποιούνται ως δίκτυα κορμού (backbone networks), κατά τη διαδικασία της σύνδεσης ετερογενών τοπικών δικτύων Ανδρεοπουλου Ζ

60 Ενδοδίκτυα- intranets τοπικά δίκτυα, που ακολουθούν τα πρότυπα λειτουργίας του Διαδικτύου (Internet) και τα πρότυπα περιεχομένων του παγκόσμιου ιστού (world wide web) χαρακτηρίζουν το χώρο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού Ανδρεοπουλου Ζ

61 Η πρόσβαση στις πληροφορίες γίνεται εσωτερικά και περιορίζεται στον συγκεκριμένο χώρο του φορέα που υποστηρίζει το ενδοδίκτυο Μικρό κόστος και ευκολία εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης, ανοιχτή αρχιτεκτονική. Ανδρεοπουλου Ζ

62 Βασικές λειτουργίες ενδοδικτύων Οι βασικές λειτουργίες που χαρακτηρίζουν τα ενδοδίκτυα είναι 1. επεκτασιμότητα του ενδοδικτύου ανάλογα με τις ανάγκες 2.κατανεμημένη επεξεργασία των δεδομένων στα πλαίσια του ενδοδικτύου 3. εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών καθώς υπάρχει μεγάλη τεχνογνωσία και τεχνικές στο χώρο του διαδικτύου 4.εύκολη πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες και χρησιμοποίηση τους Ανδρεοπουλου Ζ

63 2/2 5. ευκολία στην πλοήγηση μέσα στα όρια του ενδοδικτύου 6. ενσωμάτωση των ήδη διαθέσιμων πηγών πληροφοριών (αρχεία, βάσεις δεδομένων, κ.λπ.) του φορέα 7. συνεργασιμότητα με παραδοσιακές εφαρμογές 8. διακίνηση διαφόρων τύπων πληροφορίας, για παράδειγμα πέρα από δεδομένα και εικόνες, video, αρχεία ήχων, κ.λπ. Ανδρεοπουλου Ζ

64 Aσφάλεια τοπικών δικτύων/ ενδοδικτύων firewalls Ο ρόλος των προγραμμάτων προστασίας (firewall) -η ρύθμιση της κυκλοφορίας δεδομένων ανάμεσα στο Διαδίκτυο και ένα τοπικό δίκτυο, -η πρόληψη επιθέσεων στο τοπικό δίκτυο και -η αντιμετώπισή τους Ανδρεοπουλου Ζ

65 Το λογισμικό προστασίας (firewalls) απαγορεύει την πρόσβαση στο δίκτυο, μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, η κρυπτογράφηση της πληροφoρίας που διακινείται στο δίκτυο, αλγόριθμοι πιστοποίησης της αυθεντικότητας του χρήστη (authentication) έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του δικτύου, μόνο οι χρήστες που έχουν αυτό το δικαίωμα Ανδρεοπουλου Ζ

66 Ψηφιακή υπογραφή Όταν υπάρχει διέλευση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου και διακινείται ευαίσθητο υλικό, για παράδειγμα προσωπικά δεδομένα, εμπιστευτικές πληροφορίες, κωδικοί πιστωτικών καρτών, κ.λπ., τα πακέτα που μεταδίδονται κρυπτογραφούνται με ειδικά πρωτόκολλα κρυπτογράφησης όπως είναι το SSL (Secure Socket Layer), &το S-HTTP. Το SSL αποτελεί ένα ενδιάμεσο πρωτόκολλο ανάμεσα στο TCP/IP και στο HTTP, ενώ το S-HTTP χρησιμοποιείται για την ασφαλή υλοποίηση εμπορικών συναλλαγών όπου χρειάζεται να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα των σταθμών εξυπηρέτησης των πελατών, και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων. Ανδρεοπουλου Ζ

67 2/2 Οι πελάτες που χρησιμοποιούν το S-HTTP μεταδίδουν με ασφάλεια δεδομένα, σε σταθμούς εξυπηρέτησης παρόμοιων προδιαγραφών, και οι σταθμοί/λήπτες αποκρίνονται με κρυπτογραφημένο μήνυμα, που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων, και την ψηφιακή υπογραφή τους. Επιπλέον εκδίδονται και πιστοποιητικά εγκυρότητας της ψηφιακής υπογραφής, που χρησιμοποιούνται για επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη. Ανδρεοπουλου Ζ

68 Κεφάλαιο 3. ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ανδρεοπουλου Ζ

69 Είδη ασύρματων δικτύων Ως ασύρματα δίκτυα κατηγοριοποιούνται A. τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, B. οι δορυφορικές επικοινωνίες, C. τα ασύρματα δίκτυα ευρείας περιοχής (WWAN), D. τα ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα (WMAN), E. τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) και F. τα ασύρματα προσωπικά δίκτυα (WPAN). Ανδρεοπουλου Ζ

70 Πρότυπα ασύρματων δικτύων τύπου χ Η ιστορία του προτύπου γιαασύρματαδίκτυαξεκινά το 1997 απότοινστιτούτοieee Επίσης αργότερα γνωστό και ως Wi-Fi Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για καθαρά στρατιωτικούς σκοπούς, που επέβαλαν την χρήση ασφαλών γραμμών επικοινωνίας Παράλληλα, το πρότυπο Bluetooth, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την έλευση των υπολογιστών παλάμης και των κινητών τηλεφώνων σε μικρά δίκτυα περιορισμένης εμβέλειας WPAN (Wireless Personal Area Network). Ανδρεοπουλου Ζ

71 Το πρότυπο b χρησιμοποιεί τη μέθοδο επικοινωνίας μέσω ραδιοκυμάτων με την κωδική ονομασία Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS). Ο εξουσιοδοτημένος κόμβος αναγνωρίζεται από ένα ασύρματο δίκτυο μέσω της ταυτότητας Service Set Indentifier. (SSID). Όλοι οι κόμβοι ενός ασύρματου δικτύου χρησιμοποιούν ίδιο SSID, το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και ουσιαστικά αποτελεί περισσότερο μια ταυτότητα αναγνώρισης πάρα μια παράμετρο ασφαλείας. Ανδρεοπουλου Ζ

72 Το πρότυπο b υλοποιεί την Ασύρματη Δικτύωση σε δυο επίπεδα, με διαφορά τη χρήση ή μη ενός σημείου πρόσβασης (Access Point). (Ιnfrastructure): Tα ασύρματα δίκτυα αυτού του τύπου διαθέτουν ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε ενσύρματο τοπικό δίκτυο υπολογιστών. Είναι δυνατή η χρήση περισσότερων του ενός σημείων πρόσβασης προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμβέλεια. Ad-hoc: Τα ασύρματα δίκτυα αυτού του τύπου είναι συνήθως μικρότερα σε μέγεθος, δεν χρησιμοποιούν σημεία πρόσβασης, η επικοινωνία μεταξύ των κόμβων είναι άμεση και για την επίτευξη τους χρησιμοποιούνται ασύρματες κάρτες τύπου PCMCIA, PCI ή USB. Ανδρεοπουλου Ζ

73 Το πρότυπο b+ Η εταιρία Texas Instruments ανέπτυξε μια νέα έκδοση b+ και εξασφαλίζει διπλάσια ονομαστική ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων της τάξης των 22 Mbps (πραγματική ταχύτητα 6 Mbps). Το πρότυπο αυτό είναι συμβατό με το πρότυπο b οπότε μπορούν να συνδυαστούν προϊόντα των δυο προτύπων χωρίς όμως να είναι δυνατή η επίτευξη της ταχύτητας των 22 Mbps γιατί θα πρέπει να συνδυαστούν προϊόντα (κάρτες και σημεία πρόσβασης) που να υποστηρίζουν το πρότυπο b+.Για την επίτευξη των αυξημένων ταχυτήτων η Texas Instruments χρησιμοποιεί την τεχνολογία διαχείρισης συχνοτήτων Packet Binary Convulotional Code (PBCC). Ανδρεοπουλου Ζ

74 Ασύρματα δίκτυα Wi-Fi υψηλής συχνότητας ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN), που παρέχει σύνδεση στο τοπικό ενσύρματο δίκτυο και κατ επέκταση με το Διαδίκτυο ευκολία να προσθέσουμε τερματικά (π.χ. υπολογιστές, εκτυπωτές, ασύρματες κάμερες) στην εμβέλεια του ασύρματου δικτύου μας πρότυπα από τον διεθνή οργανισμό IEEE (χαρακτηριστικό ) μία ψηφιακή συσκευή με κάρτα ασύρματης δικτύωσης WiFi, π.χ. ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ή ένα PDA, μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο όταν βρίσκεται σε ακτίνα κάλυψης ασύρματου δικτύου ήδη συνδεδεμένου στο Διαδίκτυο, το οποίο ονομάζεται σημείο πρόσβασης (Access Point). Hotspot Μία περιοχή που καλύπτεται από ένα ή περισσότερα σημεία πρόσβασης συνδεδεμένα μεταξύ τους Ανδρεοπουλου Ζ

75 Ασύρματα δίκτυα Wi-Fi N n Παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, διαδικτυακή τηλεφωνία και γενικότερα μετάδοση δεδομένων πολυμεσικού περιεχομένου Η συγκεκριμένη τεχνολογία υπόσχεται ασύρματη δικτύωση με ταχύτητες 600Mbps. Η εμβέλεια θα είναι τουλάχιστoν διπλάσια από αυτή που παρέχουν τα γνωστά μέχρι τώρα πρότυπα (802.11a, b, g). Ανδρεοπουλου Ζ

76 Ασύρματα δίκτυα WiMax a IEEE η WiMax τεχνολογία (Worldwide Interoperability Microwave Access) ενώνει τις ασύρματες συνδέσεις και τις μεγάλες ταχύτητες των ενσύμαρτων συνδέσεων. Ονομάζεται και Wireless Broadband γιατί φτάνει σε ταχύτητες αντίστοιχες με ADSL χωρίς καλωδίωση και σε μεγάλες αποστάσεις. μια τεχνολογία ασύρματου δικτύου μητροπολιτικής περιοχής, που θα συνδέσει τα σημεία πρόσβασης (hotspots) x με το Διαδίκτυο και θα παρέχει μια ασύρματη επέκταση στην καλωδιακή και την ευρυζωνικη πρόσβαση DSL για το τελευταίοστάδιοεφαρμογής. Ανδρεοπουλου Ζ

77 Τοπολογία ασύρματων δικτύων Οι υπολογιστές που συμμετέχουν σε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο διαθέτουν ασύρματες κάρτες δικτύου, σε μορφή καρτών PCMCIA και συσκευών USB. Η εμβέλεια των ασύρματων καρτών και των συσκευών εξαρτάται από: Α) από την ποιότητα κατασκευής του προϊόντος Β) από την τεχνολογία μετάδοσης που χρησιμοποιείται, Γ)από τον περιβάλλοντα χώρο και Δ) από την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων. Ανδρεοπουλου Ζ

78 Εφαρμογές των ασύρματων δικτύων στη δασοπονία σύγχρονη λύση μεταφοράς δεδομένων πρόσβαση στο δίκτυο των κατά τόπους δασαρχείων, δασονομείων και δασικών φυλακίων με την δημιουργία VPN (Virtual Private Network) δικτύων συστηματική παρακολούθηση (monitoring) μεγάλη ευκολία στην μεταφορά τους αλλά και στη μετεγκατάσταση του υλικού (εκτέλεση εργασιών στο δάσος) ενισχύσειτηλήψηαποφάσεωνμετηνπαροχήδομημένων πληροφοριών στη μορφή, ποιότητα και ποσότητα που αυτές απαιτούνται Ανδρεοπουλου Ζ

79 Κεφάλαιο 4. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανδρεοπουλου Ζ

80 Γενικές Έννοιες Το Διαδίκτυο (Interconnected Networks) Ο παγκόσμιος πληροφοριακός ιστός (World Wide Web) Πρωτόκολλα TCP/IP Ιστοσελίδες -websites Διεύθυνση URL (Uniform Recource Locator Ανδρεοπουλου Ζ

81 Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW) Η διακίνηση πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε υπολογιστές του Internet/Διαδικτύου είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική χάρις στο WWW. Βασική μονάδα του συστήματος είναι η: Ιστοσελίδα (web page) όπως αποκαλείται το ειδικό αρχείο υπολογιστή (file) που περιέχει μία ενότητα πληροφορίας και που συνδέεται με άλλες σχετικές ενότητες περιεχομένου οργανωμένες σε ιστοσελίδες με συνδέσμους (links). Ιστότοπος ή ιστοχώρος (web site) είναι μια συλλογή ιστοσελίδων. Ανδρεοπουλου Ζ

82 Προσωπική ανάγνωση της πληροφορίας Το χαρακτηριστικό της τυποποιημένης διασύνδεσης των πληροφοριών προσφέρει στους χρήστες του WWW το πλεονέκτημα να διαλέγουν τον αποκλειστικά δικό τους τρόποδιαδοχικήςανάγνωσηςτηςπληροφορίαςμε εύχρηστο τρόπο. Έτσι οργανώνουν την πρόσληψη της πληροφορίας με τρόπο που να διευκολύνει την κατανόηση από αυτούς τους ίδιους και όχι με τυποποιημένο τρόπο Ανδρεοπουλου Ζ

83 Ανδρεοπουλου Ζ Το 1943, η IBM κατασκευάζει για το Αμερικάνικο ναυτικό την εξ ολοκλήρου ηλεκτρομηχανική συσκευή Mark 1. (17 m. μήκος, 2,5 m ύψος και 5 τόνους βάρος. )

84 1957, sputnik σε τροχιά να μην μπορεί να υπάρξει κεντρικός έλεγχος στις επικοινωνίες μιας χώρας και η λειτουργία των επικοινωνιών μέσω του τηλεφωνικού δικτύου να εξασφαλίζεται ακόμη και σε συνθήκες σχεδόν ολοκληρωτικής κατάρρευσης του τηλεφωνικού συστήματος επικοινωνιών Δημιουργία του ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) απο το Υπ. Αμυνας των ΗΠΑ Ανδρεοπουλου Ζ

85 στον επιστημονικό κόσμο το πρώτο άρθρο πάνω στη θεωρία μεταγωγής πακέτων (packet-switching) από τον Leonard Kleinrock του MIT, δημοσιεύθηκε το Τον 1962 J.C.R. Licklider του MIT, επικεφαλή του ερευνητικού προγράμματος για τους υπολογιστές DARPA, περιγράφει κοινωνικές διαδράσεις δυνατές μέσω της δικτύωσης. Ανδρεοπουλου Ζ

86 Η ιστορία του διαδικτύου Το Σεπτέμβρη του έτους 1969, συνδέθηκε με το ARPANET ο πρώτος κόμβος (host), το Network Measurement Center στο UCLA. Μέχρι το τέλος του 1969, τέσσερις κόμβοι ήταν συνδεδεμένοι με το ARPANET. Οι τέσσερις κόμβοι ήταν: UCLA (University of California Stanford Research Institute (SRI) University of California Santa Barbara (UCSB) University of Utah Το 1970 University College of London (Αγγλία) και το Royal Radar Establishment (Νορβηγία). Ανδρεοπουλου Ζ

87 Ανδρεοπουλου Ζ

88 Ανδρεοπουλου Ζ

89 Το 1971 είχαν ήδη συνδεθεί 23 κόμβοι (hosts). Το 1972 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), παρουσιάστηκε από τον Ray Tomlinson& το σήμα επιλέγεται at To 1980, γνωστό πλεον ως internet, οι κόμβοι έγιναν 200 To 1981 το ΒΙΤΝΕΤ (Because It's Time Network), το CSNET(Computer Science Network) και το NSFnet (National Science Foundation Network). Το NSFnet εγκαθιστά μία γραμμή σύνδεσης των 56 Kbps, και γίνεται ο βασικός κορμός (backbone-ραχοκοκκαλιά) του Διαδικτύου , ethernet 1981 Ανδρεοπουλου Ζ

90 Κομβόι Apranet 1971, 1973, 1975 Ανδρεοπουλου Ζ

91 1983- To ARPANET χωρίζεται σε δυο δίκτυα ARPANET -> INTERNET & MILNET (MILITARY NET) Το 1984 ήδη κόμβοι είναι συνδεδεμένοι στο Internet Το 1986 οι συνδεδεμένοι hosts ήταν ήδη Δημιουργείται το NSFNet από το Εθνικό Ιδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ, που αντικαθιστά το ARPANET ως σπονδυλική στήλη του Internet. Τα 1989 υπάρχουν ήδη κόμβοι στο Διαδίκτυο To ARPANET αφαιρείται οριστικά από το Internet χωρίς να επηρεαστεί οποιοδήποτε τμήμα του δικτύου κομβοι το 1987 Ανδρεοπουλου Ζ

92 Το 1991 το Ίδρυμα Εθνικών Ερευνών (NSF) των ΗΠΑ καταργεί την υπάρχουσα ως τότε απαγόρευση του εμπορίου μέσα στο Διαδίκτυο. Το έτος 1992 συμμετέχουν κόμβοι στο Διαδίκτυο. Τη χρονιά αυτή αναπτύσσεται απ τον Tim-Berners Lee στο CERN το World Wide Web (WWW). Το έτος 1993 αναπτύσσεται ο MOSAIC browser από τον Marc Andreesen και άλλους ενώ χαρακτηριστικά το διαδίκτυο μεγαλώνει κατά %. Ανδρεοπουλου Ζ

93 1997 backbone internet Ανδρεοπουλου Ζ

94 Χαρακτηριστικά του Διαδικτύου Ανεξάρτητο από υπολογιστικό σύστημα Κατανεμημένο Δυναμικό διαλογικό Ανδρεοπουλου Ζ

95 Αίτια επιτυχίας του Διαδικτύου το γεωγραφικό εύρος πρόσβασης που εξασφαλίζει η διασύνδεση δικτύων υπολογιστών η ευχέρεια πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό από μεγάλο εύρος συσκευών αποδεκτού κόστους αγοράς και λειτουργίας, οι δυνατότητες οργάνωσης της πληροφορίας που προσφέρουν οι ιστοσελίδες, η ευχέρεια πλοήγησης που προσφέρουν τα (δωρεάν) προγράμματα πλοήγησης, και οι δυνατότητες επιλογής του βέλτιστου τρόπου παρουσίασης για το είδος της πληροφορίας που επιτρέπουν τα υπερμέσα Ανδρεοπουλου Ζ

96 Βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου Παγκόσμιος ιστός (world wide web-www) Ηλεκτρονικο ταχυδρομείο ( ) Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων-(file Transfer Protocol-FTP) Ομάδες συζήτησης (news groups/chats/forums) Μηχανές αναζήτησης (search engines) Θεματικές αγγελίες (Bulletin Board System) Ιστολόγια (blogs) Ανδρεοπουλου Ζ

97 Δέσμη διαδικτυακά παρεχόμενων υπηρεσιών E-services e-medicine,τηλεϊατρική e-learning,εξ αποστάσεως εκπαίδευση e-working,εξ αποστάσεως εργασία e-banking,τραπεζικές υπηρεσίες e-voting,ηλεκτρονική ψηφοφορία e-government, ηλεκτρονική διακυβέρνηση e-commerce, ηλεκτρονικό εμπόριο E-shop, εικονικά καταστήματα E-research, ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφορίας Ανδρεοπουλου Ζ

98 Μορφές Διαδικτύου Μαζική επικοινωνία Διαπροσωπική επικοινωνία Σύγχρονη επικοινωνία Ασύγχρονη επικοινωνία Ανδρεοπουλου Ζ

99 Επικοινωνία μαζική και σύγχρονη Γίνεται μέσο μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ) το περιεχόμενο ακολουθεί το ραδιοφωνικό (ή τηλεοπτικό) πρότυπο με προσαρμογή σε ένα μαζικό ακροατήριο και περιορισμό στο χρόνο «εκπομπής» Κύριο παράδειγμα είναι η ζωντανή μετάδοση μέσω Real Audio servers. Ανδρεοπουλου Ζ

100 Επικοινωνία μαζική και ασύγχρονη Γίνεται έντυπο μαζικής κυκλοφορίας ως CD ως DVD Το πρότυπο περιεχομένου είναι μια προσαρμογή του προτύπου της εφημερίδας, του περιοδικού του μουσικού CD ή των ταινιών κινηματογράφου Ανδρεοπουλου Ζ

101 Επικοινωνία ατομική και σύγχρονη Γίνεται τηλεφωνικό σύστημα IRC - chat, iphone-netphone, videoconference. πρότυπο τηλεφωνικής επικοινωνίας, όταν πραγματοποιείται με τηλέφωνο ή βιντεοτηλέφωνο Ανδρεοπουλου Ζ

102 Επικοινωνία ατομική και ασύγχρονη Γίνεται ταχυδρομείο ή πίνακας ανακοινώσεων ταχυδρομείο ( ) λίστες συζητήσεων (bulletin boards, forums) Ανδρεοπουλου Ζ

103 Γενικό κοινό Χρήστες του διαδικτύου Ψυχαγωγική αξία, Συναισθηματικό πρότυπο TV εντυπωσιακά site, Εμπορικό κοινό Ευκολία πρόσβασης, σύντομα διαστήματα εξειδίκευση, λειτουργικότητα Θιασώτες του διαδικτύου (internet fun) Μεγάλα διαστήματα, Focus στην ποσότητα, πολλές επιλογές, συνδέσεις Επιστήμονες ερευνητές Μεγάλα διαστήματα, εστιασμένη έρευνα, Focus στην αξιοπιστία και ακρίβεια Ανδρεοπουλου Ζ

104 Διευθύνσεις στο διαδίκτυο Κάθε υπολογιστής που συνδέεται σε ένα δίκτυο υπολογιστών ή στο Διαδίκτυο έχει το δικό του μοναδικό αριθμό που ονομάζεται IP address- διεύθυνση IP (Internet Protocol address). Οι διευθύνσεις IP που ορίζονται είναι αριθμοί της μορφής xxx.xxx.xxx.xxx, (συνήθως για το πρωτόκολλο IPv4). xxx ένας αριθμός από 0 έως 255, δηλ μοναδικές διευθύνσεις ο αριθμός αυτός μειώνεται δραστικά με τις διευθύνσεις που παρακρατούν τα ιδιωτικά δίκτυα και η έλλειψη διαθέσιμων διευθύνσεων είναι αναπόφευκτη στο μέλλον. Ανδρεοπουλου Ζ

105 Οι διευθύνσεις IP διακρίνονται σε α) μόνιμες ή στατικές και β) δυναμικές. Μόνιμες ή στατικές διευθύνσεις IP (static IP) ορίζονται σε ένα διακομιστή ο οποίος βρίσκεται πάντοτε στην ίδια διεύθυνση. Ακόμη, οι στατικές διευθύνσεις IP χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζονται και ημι-μόνιμες συσκευές με σταθερές διευθύνεις. Οι κόμβοι-εξυπηρετητές (servers) χρησιμοποιούν στατικές διευθύνσεις IP Ανδρεοπουλου Ζ

106 Δυναμικές διευθύνσεις (dynamic IP) Ορίζονται ώστε να αναγνωρίζονται προσωρινές συσκευές. Η μέθοδος των δυναμικών διευθύνσεων αξιοποιείται στην ασύρματη δικτύωση (wi-fi) ή και στις dial-up συνδέσεις στο Διαδίκτυο όπου γίνεται προσωρινή δικτύωση φορητών υπολογιστών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για τη δυναμική κατανομή διευθύνσεων IP είναι απαραίτητος ένας κεντρικός διακομιστής (server) που να δέχεται τα αιτήματα διευθύνσεων και να προχωρά κατόπιν στη διευθυνσιοδότηση, όπου οι διευθύνσεις ορίζονται με τυχαίο τρόπο ή βασίζονται σε προκαθορισμένη πολιτική. Ανδρεοπουλου Ζ

107 περιοχή δικτύου (domain) Η περιοχή δικτύου (domain) είναι ένα τμήμα ενός δικτύου υπολογιστών που οργανώνεται κάτω από κοινά χαρακτηριστικά. το σύστημα DNS (Domain Name System) επιτρέπει την ανεύρεση ενός διακομιστή (server) με βάση το όνομά με το οποίο είναι γνωστός. Ο διακομιστής μπορεί να υποστηρίζει έναν αριθμό από υπηρεσίες, όπως http, ftp, κλπ., δίνοντας μας τη δυνατότητα να συνδεθούμε σε μια ιστοσελίδα (http), σε μια αποθήκη αρχείων (ftp), η να πάρουμε το mail μας (pop). Έτσι είναι ευκολότερο να θυμόμαστε την ιστοσελίδα παρά τη διεύθυνση Ανδρεοπουλου Ζ

108 Domain Name System -DNS Το Σύστημα Ονομάτων Τομέα (Domain Name System -DNS) είναι ένα σύστημα ονοματοδοσίας σύμφωνα με το οποίο αντιστοιχίζονται οι διευθύνσεις IP σε ονόματα τομέων (Domain Names). Τα ονόματα τομέων όπως και οι διευθύνσεις IP που αναπαριστούν είναι μοναδικά, έχουν μια ιεραρχία και διαβάζονται από αριστερά προς τα δεξιά. Το σύστημα DNS επιτρέπει να αντιστοιχηθούν ονόματα σε IP διευθύνσεις. Οπότε, χρειάζεται να θυμόμαστε ένα όνομα για κάθε κόμβο και όχι μια σειρά αριθμών. Το DNS επιτρέπει πολλαπλές διευθύνσεις και ονόματα να δείχνουν σε ένα πόρο του Διαδικτύου, συχνά για να αποφεύγονται λάθη. Πχ. Ανδρεοπουλου Ζ

109 Αρνητικά σημεία Μετάδοση ιών (virus) Ασφάλεια πληροφοριών/προγραμμάτων (hacking) Μετάδοση προσωπικών δεδομένων Ανδρεοπουλου Ζ

110 Virus - ιοί Οι ιοί (virus) καταλήγουν σε έναν ΗΥ με την πλοήγηση στο διαδίκτυο, Το αρχείο του ιού λαμβάνεται από τον υπολογιστή χωρίς να ζητηθεί η άδεια ή βρίσκεται μέσα σε ένα αρχείο φωτογραφίας, video, free software, κ.λπ. που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο συνήθως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή /και ομαδικών αποστολών Οι ιοί καταστρέφουν αρχεία ή εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του υπολογιστή, προκαλούν ασταθή συμπεριφορά του συστήματος και μπορούν να οδηγήσουν σε κατάρρευσή του (system crash). Ανδρεοπουλου Ζ

111 Worms και ιστορία Προγράμματα τύπου worm (σκουλήκι) εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία τόσο του συστήματος όσο και του δικτύου με την παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας στο δίκτυο. Οι ιοί είναι απόλυτα συνδεδεμένοι με τα δίκτυα υπολογιστών Το 1970 ήδη ανιχνεύθηκε στο δίκτυο ARPANET ο πρώτος ιός με το όνομα «CREEPER» και μόλυνε όποιον ΗΥ συνδεόταν στο δίκτυο. Για να γίνεται αντιληπτή η εισαγωγή του στο σύστημα αναγραφόταν το μήνυμα "I'M THE CREEPER! CATCH ME IF YOU CAN". Πολύ σύντομα, ανώνυμος προγραμματιστής δημιούργησε ένα πρόγραμμα με το όνομα "RΕΑPER", το οποίο ανίχνευε τον CREEPER στους υπολογιστές που είχε μολύνει και τον διέγραφε. Ανδρεοπουλου Ζ

112 αρχεία Trojans (Δούρειοι Ίπποι) Τα αρχεία Trojans (Δούρειοι Ίπποι) που λαμβάνονται, συνήθως δωρεάν μέσα από φαινομενικά αθώους διαδικτυακούς τόπους και είναι αβλαβή μέχρι να εκτελεσθούν από τον χρήστη ή έως ότου ικανοποιηθεί κάποια συνθήκη την οποία έχει ορίσει προκαταβολικά ο δημιουργός του δούρειου ίππου. Εμφανίζονται σε δύο είδη Α) Κανονικά προγράμματα, τα οποία έχουν μεταβληθεί από διάφορα άτομα, συνήθως χάκερς, και εχουν προστεθεί κομμάτια κώδικα με κακόβουλο σκοπό. Β) Μεμονωμένα προγράμματα που όταν τα εκτελέσει ο χρήστης μολύνουν το σύστημα του. Τα προγράμματα αυτά ξεγελούν τον χρήστη και τον κάνουν να νομίζει ότι πρόκειται για κάποιο «αθώο» παιχνίδι, video ή εικόνα. Οπότε, τα αρχεία Trojans (δούρειοι ίπποι) δεν είναι αυτόνομα αλλά εξαρτώνται αποκλειστικά από τις ενέργειες που θα κάνει ο χρήστης. Από τη λειτουργία τους αυτή προέρχεται και η ονομασία "δούρειος ίππος". Αντίστοιχα, ο όρος "δούρειος ίππος" αναφέρεται και σε κενά ασφαλείας που επιτρέπουν σε διάφορα προγράμματα να διαβάσουν αρχεία χωρίς εξουσιοδότηση. Ανδρεοπουλου Ζ

113 κακόβουλα προγράμματα που εγκαθίστανται στον ΗΥ μας παρά τη θέληση μας είναι δυνατόν να στέλνουν συνεχώς πληροφορίες σχετικά με την κίνηση μας στο διαδίκτυο ή και τα προσωπικά μας δεδομένα (spyware). Έτσι ο αριθμός ταυτότητας, λογαριασμών Τραπέζης, το ΑΦΜ, κτλ. μπορεί να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Αντίστοιχα η αλόγιστη αποστολή στοιχείων μας κατά τη διαδικασία αγορών μέσω διαδικτύου π.χ. αριθμοί πιστωτικών καρτών, μπορεί να μας δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες πάντα προτρέπονται να μην ανοίγουν ύποπτα αρχεία επισυναπτόμενα σε spyware Ανδρεοπουλου Ζ

114 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο α) η Χρήση λογισμικού προστασίας ενάντια σε ιούς και προγράμματα κατασκοπείας (spyware), τα λεγόμενα «αντι-ιικά προγράμματα» (anti-virus software), και η ρύθμιση αυτόματων καθημερινών ελέγχων του συστήματος για την ύπαρξη κακόβουλων προγραμμάτων, β) η χρήση προγραμμάτων τύπου firewall (τείχος προστασίας) και γ) η διαρκής ενημέρωση. Ανδρεοπουλου Ζ

115 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Οι νέες τεχνολογίες! Για Την κλιματική αλλαγή Το περιβάλλον και Την αειφορική ανάπτυξη Ανδρεοπουλου Ζ

116 ICT Information Communication Technology Σύγκληση των τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορικής Ανδρεοπουλου Ζ

117 Πληροφοριακές και Τηλεματικές τεχνολογίες Information and Communication Technologies-ICT s Για συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, μετάδοση και παρουσίαση των πληροφοριών σε μορφή: Δεδομένων (data) Κειμένων (text) Ήχου (sound) Εικόνας (picture) Βίντεο (video), κ.λπ. Ανδρεοπουλου Ζ

118 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E-SERVICES Σε συνδυασμό από ένα σύνολο από προιόντα Έχουν κερδίσει μεγάλη αναγνωρισιμότητα σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας Ανδρεοπουλου Ζ

119 Δέσμη διαδικτυακά παρεχόμενων υπηρεσιών E-services e-medicine,τηλεϊατρική e-learning,εξ αποστάσεως εκπαίδευση e-working,εξ αποστάσεως εργασία e-banking,τραπεζικές υπηρεσίες e-voting,ηλεκτρονική ψηφοφορία e-government, ηλεκτρονική διακυβέρνηση e-commerce, ηλεκτρονικό εμπόριο E-shop, εικονικά καταστήματα E-research, ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφορίας Ανδρεοπουλου Ζ

120 ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΠΕ & το ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (INTERNET) μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική ενημέρωση με Άντληση πληροφορίας κάθε είδους Διάχυση και προβολή θέσεων, απόψεων και ενημέρωσης για τη δράση ΠΕ Από κοινού δραστηριοποίηση σε άτομα ομάδας ανεξάρτητα απόστασης Ανδρεοπουλου Ζ

121 ΕΓΚΥΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες (Encyclopaedia Britanica Online Λεξικά, Βάσεις δεδομένων, Επιστημονικά περιοδικά Αρχεία εφημερίδων/περιοδικών (www.in.gr) Φωτογραφικό υλικό/ πολυμεσικό υλικό Ανδρεοπουλου Ζ

122 Μηχανές αναζήτησης πηγών και υλικού Ανδρεοπουλου Ζ

123 Αναζήτηση έγκυρων πηγών Επίσημα site Οργανισμοί (κυβερνητικοί- μη-κυβερνητικοί), εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, Φορείς Internet brands ΑΛΛΑ, Πόσο έγκυρα είναι τα blogs??? Ανδρεοπουλου Ζ

124 ΥΛΙΚΟ από την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ www. europa.eu Η Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997/99) ενίσχυσε τον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος τονίζοντας: το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος (άρθρο 2 2 ΣυνθΑ) Τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την προώθηση σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων (άρθρο 2 4 ΣυνθΑ) Ανδρεοπουλου Ζ

125 Ενημέρωση για Δράσεις, Στρατηγικές και Προγράμματα Eco-innovation & green technologies Environmental Technology Action Plan Χρηματοδότηση και πιστοποίηση Προβάλλει τις νέες πρακτικές και διευκολύνει τις κυβερνήσεις Buy Green a win-win strategy (environment-economy-society) Ανδρεοπουλου Ζ

126 Κλιματική αλλαγή Συνθήκη ΚΥΟΤΟ 1997 Για καθαρότερες πηγές ενέργειας και βιοκαύσιμα ως το 2012! Επιδοτήσεις σε νέες αντιρρυπαντικές και βιοκλιματικές τεχνολογίες Ανδρεοπουλου Ζ

127 ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η έξυπνη αξιοποίηση των e-services μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την μείωση της ενέργειας που απαιτείται, για παράδειγμα η ανταλλαγή αρχείων, δεδομένων, μελετών κ.λπ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και η μείωση της υφιστάμενης χρήσης χαρτιού. Eεπιτρέπουν την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων μέσα από νέες μεθόδους δικτυακών υπηρεσιών ώστε να ελαχιστοποιούν την απαιτούμενη ενέργεια. Ανδρεοπουλου Ζ

128 Biodiversity Strategy Habitats Directive (οδηγία για τα οικοσυστήματα) Δίκτυο Natura 2000 (προστατευόμενες περιοχές) Wild Birds Directive Διαχείριση που διατηρεί τη βιοποικιλότητα και επιφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη μέσω αειφορικού τουρισμού Π.χ. Med Wet initiative Ανδρεοπουλου Ζ

129 Healthy & safe environment Long-term monitoring (καταγραφή πληροφοριών και συνολική παρακολούθηση μακροπρόθεσμα) Focus research (έρευνα σχετικά με επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην υγεία των πολιτών) Μείωση των απειλών της υγείας από την ρύπανση Ανδρεοπουλου Ζ

130 Έγκυρο ενημερωτικό υλικό από διεθνείς συνθήκες για το περιβάλλον Συνθήκη Ramsar (προστασία υγροβιοτόπων) Στοκχόλμη Βέρνη (προστατευόμενα είδη) Ριο ντε Τζανειρο Αμστερνταμ (ΕΕ) & ΚΥΟΤΟ 2000-Λισσαβώνα (Στρατηγική ΕΕ- βιώσιμη πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια) Γιοχανεσμπουργκ (world summit for sustainable development). Ανδρεοπουλου Ζ

131 Αειφορική ανάπτυξη Ανάπτυξη που θα επιτρέπει στις μελλοντικές γενεές να απολαύσουν καλύτερη ποιότητα ζωής!!! Σε όλον τον κόσμο!!! Περιλαμβάνει κατά την οικονομική ανάπτυξη την προσεκτική ισορροπία μεταξύ προστασίας και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος Ανδρεοπουλου Ζ

132 Η ΕΕ με την νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και την Aειφορική Ανάπτυξη (SD) Αντικατοπτρίζει τις απόψεις των πολιτών της σχετικά με την ανάπτυξη ταυτόχρονα σε 3 τομείς που δεν επηρεάζει τους άλλους 2 Οικονομική ανάπτυξη Κοινωνική ανάπτυξη Περιβαλλοντική ανάπτυξη(προστασία & βελτίωση) Ανδρεοπουλου Ζ

133 Οπότε, για αποφάσεις που αφορούν -Γεωργία, αλιεία, μεταφορές, ενέργεια, εμπόριο, ανάπτυξη, κ.λπ. Δίνεται έμφαση στις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις! Ανδρεοπουλου Ζ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 10 Δίκτυα Η/Υ, το Internet 1 Δίκτυα Πολλοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με χρήση του κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άσκηση 2 : Φυσικό στρώμα- δομημένη καλωδίωση- Θεωρητικό υπόβαθρο Τι είναι η δομημένη καλωδίωση; Μία εγκατάσταση δομημένης

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Κεφάλαιο 12ο Σελίδες σχολικού βιβλίου : 357-4001 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΔΙΚΤΥΑΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Κεφάλαιο 12ο 2 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Οπτικά Ακουστικά μηνύματα (σήματα καπνού φωνή) Γραπτά μηνύματα ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 3: Μέσα Μετάδοσης Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο λαμβάνει χώρα η μετάδοση των σημάτων. Για να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος

Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Περικλής Χατζημίσιος Δίκτυα Υπολογιστών Στοιχεία επικοινωνίας (Α/Π Εργαστήριο) email: peris@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~peris/networks_lab /Networks_lab.htm Σύγγραμμα - Σημειώσεις Douglas Comer «Διαδίκτυα με TCP/IP»

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές

Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Θόρυβος & Παρεµβολές σε Παράλληλες Γραµµές Πηγή Θορύβου Αποτέλεσµα Θορύβου=16 µονάδες Συνολικό Αποτέλεσµα Θορύβου: 16-12=4 µονάδες Ποµπός έκτης Αποτέλεσµα Θορύβου=12 µονάδες Θόρυβος & Παρεµβολές σε Συνεστραµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση και παραμετροποίηση δικτύων Η/Υ με τη χρήση λογισμικού

Προσομοίωση και παραμετροποίηση δικτύων Η/Υ με τη χρήση λογισμικού Προσομοίωση και παραμετροποίηση δικτύων Η/Υ με τη χρήση λογισμικού Ασσιόγλου Γεώργιος 1 και Αριστειδάκης Ιωάννης 2 1, 2 Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος 1 gassi384@hotmail.com, 2 ionaris@gmail.com Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών

Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών ΟΡΟΛΟΓΙΑ Δρ Παρασκευή Μεντζέλου Επίκουρος Καθηγήτρια Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) Τμήμα Διατροφής - Διαιτολογίας - Πληροφορική Θεωρία

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ) Τμήμα Διατροφής - Διαιτολογίας - Πληροφορική Θεωρία Ορολογία Access rights (Δικαιώματα πρόσβασης): Bandwidth (Εύρος ζώνης): Banners: BBS: Bit: Περιγραφή των δικαιωμάτων που παρέχονται για πρόσβαση και αλλαγές σε φακέλους και αρχεία. Ένα μέτρο της δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές 6.3 Μισθωμένες Γραμμές 6.4 X.25 Σελ. 196-202 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr Creative

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού

Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου. Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Ροδούλα Δαμιανού Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Δικτύωσης και Διαδικτύου Περιεχόμενα Υπηρεσίες Δικτύωσης Ethernet E-Line EVPN Υπηρεσία Cytanet Wireless Zone

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Τηλεπικοινωνίες, Διαδίκτυο και Ασύρματη Τεχνολογία Τάσεις στα Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα)

Χαρακτηριστικά Σήµατος (Αναλογικό Σήµα) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 03 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 2ο Βιβλιογραφία Μαθήµατος: «Computer Networks», Tanenbaum, 4 th Edition, Pr. Hall, 2003. «Μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΙΚΤΥΑ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2011-2012 Ι Α Σ Υ Ν Ε Σ Η Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ ΙΑ Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Ι Σ ΤΟ Σ Ε Λ Ι Α Κ Ι Ν ΥΝ Ο Σ Α Υ Ρ Ι Ο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Wi-Fi Ηotspot ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ οι επιβάτες αξιοποιούν τον χρόνο που ταξιδεύουν μαζί σας 1 EΙΣΑΓΩΓΗ E-mails, αγορές online, chat με φίλους και συναδέλφους, Facebook και

Διαβάστε περισσότερα

DNS. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου, (WWW και Email) χρησιμοποιούν το DNS

DNS. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου, (WWW και Email) χρησιμοποιούν το DNS DNS Domain Name System (Σύστημα Ονομάτων Τομέων ή Χώρων ή Περιοχών) είναι ένα ιεραρχικό σύστημα ονοματοδοσίας του Διαδικτύου. Aντιστοιχίζει ονόματα με διευθύνσεις IP και αντίστροφα. Όλες οι άλλες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο

Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού ικτύου είναι να διασυνδέσει όλα τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ (τεχνολογία Wi Fi) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 3.1. Access Points (AP) 3 3.1.1. Σύνδεση 4 3.1.2. Σηµάνσεις 5 3.1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά 5 3.2. PoE Injectors 5 3.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS

7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Κεφάλαιο 7 7.8 Σύστημα Ονομάτων Περιοχών (Domain Name System, DNS) 7.8.1 Χώρος Ονομάτων του DNS Σελ. 259-264 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών έσµη οπτικών ινών. Ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο περιέχει µια δέσµη οπτικών ινών µπορεί να µεταφέρει εκατό τηλεοπτικά κανάλια ταυτόχρονα, χωρίς το

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η ρ. Ε. Μάγκος Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007

Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007. Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 Συγκέντρωση και Μετάδοση των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών 2007 Συνέντευξη Τύπου ΖΑΠΠΕΙΟ 12/09/2007 ΥΠΕΣΔΔΑ Πάτροκλος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣΔΔΑ Γιάννης Ζαννετόπουλος, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων.

Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. Φυσικό Επίπεδο OSI Προϋποθέσεις για ένα Αξιόπιστο Τηλεπικοινωνιακό Σύστηµα Καλωδίωσης Υψηλών Επιδόσεων. ηµήτρης Φιλίππου Business Development Manager NETPLEX ΕΠΕ IEEE & BICSI Member, R&M Cert. Instructor

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα