στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes)"

Transcript

1 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes) Οι αλλαγές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2015 Τα ποσοστά του υποτιθέμενου ποσού (deeming rate) και τα όρια (thresholds) στο βιβλιαράκι είναι σωστά κατά την ημερομηνία εκτύπωσής 1 Ο οδηγός σας στις του αλλαγές (Δεκέμβριος και πληροφορίες 2014). για το Υποτιθέμενο Τα ποσοστά Εισόδηματου υποτιθέμενου ποσού και τα όρια μπορούν να αλλάξουν. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο DSS website για να δείτε ποια είναι τα τρέχοντα ποσοστά του υποτιθέμενου ποσού και τα όρια.

2 ISBN Με την ξαίρεση το Εθνόσημο της Κοινοπολιτείας, το Λογότυπο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, φωτογραφίες, εικόνες, υπογραφές και όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, όλο το υλικό που παρουσιάζεται σε αυτή τη δημοσίευση παρέχεται βάσει του Creative Commons BY Attribution 3.0 Τα στοιχεία των σχετικών όρων αδειοδότησης είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του Creative Commons Το έγγραφο αυτό πρέπει να αποδίδεται ως ο Οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η Κοινοπολιτεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα οποιουδήποτε υλικού περιέχεται σε αυτή την δημοσίευση. Η Κοινοπολιτεία αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με ο,τιδήποτε, καθώς και τις συνέπειες του ο,τιδήποτε, που έγινε ή που παραλείφθηκε να γίνει από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο που βασίστηκε, είτε συνολικά είτε μερικά, σε οποιαδήποτε πληροφορία που παρουσιάζεται σε αυτή την δημοσίευση. Οι καταστάσεις και τα ονόματα που εμφανίζονται σε αυτήν την δημοσίευση χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν ρεαλιστικές καταστάσεις, αλλά δεν αναφέρονται σε πραγματικά πρόσωπα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα, ζωντανά ή νεκρά, είναι καθαρά συμπτωματικό. Το υλικό αυτό προορίζεται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτελεί επαγγελματικές συμβουλές. Οι αναγνώστες δεν θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές χωρίς να ζητούν κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές. Επικοινωνήστε μαζί μας Ερωτήματα που αφορούν την αδειοδότηση και οποιαδήποτε χρήση της δημοσίευσης αυτής είναι ευπρόσδεκτα στο: Communication and Media Branch Department of Social Services PO Box 7576 Canberra BC Μπορείτε να βρείτε αυτό το προϊόν στο διαδικτυακό τόπο του DSS DSS website 2 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

3 Πίνακας περιεχομένων Σε ποιον απευθύνεται το βιβλιαράκι;....4 Τι περιέχει το βιβλιαράκι αυτό;...5 Τι είναι το υποτιθέμενο εισόδημα (deeming);...6 Πώς λειτουργεί το υποτιθέμενο εισόδημα;....7 Τα οφέλη του υποτιθέμενου εισοδήματος...8 Τι αλλάζει;...11 Τι είναι οι λογαριασμοί ασφάλισης που βασίζονται σε εισοδηματική ροή (account-based income streams); Γιατί η Αυστραλιανή Κυβέρνηση εισάγει αυτή την αλλαγή;...14 Τι γίνεται αν έχετε ήδη λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή (superannuation account-based income streams);...15 Θα συνεχίσει η εκτίμηση των αναστρεπτικών δικαιούχων (reversionary beneficiaries) βάσει των κανονισμών ελέγχου εισοδήματος που ίσχυαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2015; Τι θα σημαίνει για τη Σύνταξη μου Γήρατος (Age Pension) αν αποσύρω περισσότερο ή λιγότερο εισόδημα από λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης (superannuation) που βασίζεται σε εισοδηματικές ροές; Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες...19 Ο οδηγός αυτός έχει μεταφραστεί από πιστοποιημένους μεταφραστές NAATI σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις και ικανότητές τους. Λόγω της φύσης των συγκεκριμένων πληροφοριών, μπορεί να υπάρχουν λέξεις που δεν έχουν άμεση μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και πληροφορίες που απαιτούν περαιτέρω διευκρίνιση. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος βιβλιαρίου, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS National) στο και ζητήσετε να σας συνδέσουν με τις Υπηρεσίες Οικονομικών Πληροφοριών του Centrelink στο Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 3

4 Σε ποιον απευθύνεται το βιβλιαράκι; Το βιβλιαράκι αυτό παρέχει στους ηλικιωμένους Αυστραλούς, στους συνταξιούχους (pensioners), στα άτομα που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης και τις οικογένειές τους, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το εισόδημα από χρηματοοικονομικά τους επενδυτικά αγαθά εκτιμούνται για την κοινωνική ασφάλιση και τις πληρωμές του Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων. 4 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

5 Τι περιέχει το βιβλιαράκι αυτό; Το βιβλιαράκι αυτό περιγράφει τους κανόνες του υποτιθέμενου [ή τεκμαρτού] εισοδήματος (deeming rules) και τις αλλαγές στους κανόνες αυτούς που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του Εξηγεί: Τι είναι το υποτιθέμενο εισόδημα Πώς λειτουργεί το υποτιθέμενο εισόδημα Τα πλεονεκτήματα του υποτιθέμενου εισοδήματος Οι αλλαγές που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2015 Τι είναι ο λογαριασμός συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζονται σε εισοδηματική ροή Γιατί η Αυστραλιανή Κυβέρνηση προβαίνει σε αυτές τις αλλαγές Ποιοί θα επηρεαστούν από τις αλλαγές Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υποτιθέμενο εισόδημα. Το βιβλιαράκι αυτό είναι μόνο ένας οδηγός. Αν θέλετε μπορείτε να ζητήσετε χρηματοοικονομικές συμβουλές σχετικά με τις περιστάσεις και τα οικονομικά σας. Είναι καλή ιδέα να κάνετε κάποια έρευνα για να δείτε τι επιλογές λειτουργούν καλύτερα για σας. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 5

6 Τι είναι το υποτιθέμενο εισόδημα; Οι κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος αποτελούν τον τρόπο που εκτιμάται το εισόδημα από χρηματοοικονομικές επενδύσεις για τη λήψη στήριξης εισοδήματος από τα Υπουργεία Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (Centrelink) και Υποθέσεων Βετεράνων (DVA). Το υποτιθέμενο εισόδημα λειτουργεί με την παραδοχή ότι οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις σας κερδίζουν ένα ορισμένο ποσό εισοδήματος. Σύμφωνα με τον έλεγχο εισοδήματος για την πληρωμή σας, το υποτιθέμενο εισόδημα από τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις σας προστίθεται σε οποιοδήποτε άλλο εκτιμούμενο εισόδημα ώστε να υπολογιστεί το συνολικό σας εκτιμητέο εισόδημα - το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της σύνταξης ή του επιδόματός σας.* Το υποτιθέμενο εισόδημα ισχύει για χρηματοοικονομικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των: Τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πιστωτικών ενώσεων και οικοδομικών συνεταιρισμών και προθεσμιακών καταθέσεων διαχειριζόμενων επενδύσεων, δανείων και ομολόγων εισηγημένων μετοχών και χρεογράφων. * Σημείωση: για πολλές πληρωμές ισχύουν επίσης κανόνες ελέγχου περιουσιακών στοιχείων. 6 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

7 Πώς λειτουργεί το υποτιθέμενο εισόδημα; Το υποτιθέμενο εισόδημα υποθέτει ότι οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις κερδίζουν ένα ορισμένο ποσό εισοδήματος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος που πραγματικά κερδίζουν. Τα ποσοστά υποτιθέμενου εισοδήματος (deeming rates) αντανακλούν τις αποδόσεις που μπορείτε να περιμένετε να κερδίσετε από χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Από τις 20 Σεπτεμβρίου του 2014, ένα χαμηλότερο ποσοστό 2 τοις εκατό υποτιθέμενου εισοδήματος ισχύει για: τις πρώτες $ των συνολικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων ενός πελάτη χωρίς σύντροφο τις πρώτες $ των συνολικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων ζευγαριού συνταξιούχων τις πρώτες $ των συνολικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων για κάθε μέλος ζευγαριού μησυνταξιούχων. Ένα υψηλότερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος 3,5 τοις εκατό ισχύει για χρηματοοικονομικές επενδύσεις άνω των ποσών αυτών. Το χαμηλότερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι πολλοί συνταξιούχοι θα επιλέξουν να έχουν κάποιες αποταμιεύσεις σε επενδύσεις με πολύ υψηλή προσβασιμότητα και ασφάλεια, αλλά οι οποίες τείνουν να παρέχουν σχετικά χαμηλές αποδόσεις. Το ποσοστό υψηλότερου υποτιθέμενου εισοδήματος αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι άτομα με υψηλότερα ποσά αποταμιεύσεων μπορούν να αναζητήσουν υψηλότερες αποδόσεις σε κάποιες από τις αποταμιεύσεις τους, είτε με την αποδοχή σχετικά χαμηλότερης προσβασιμότητας (π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις) είτε με την αποδοχή περισσότερου κινδύνου (π.χ. μετοχές). Τα ποσοστά υπολογισμού του υποτιθέμενου εισοδήματος αλλάζουν από καιρό σε καιρό για να αντανακλούν τις αποδόσεις των χρηματοοικονομικών επενδύσεων και καθορίζονται από τον Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος δημιουργούν κίνητρα για να κερδίζετε περισσότερο εισόδημα από τις αποταμιεύσεις σας. Αν ανταποκριθείτε στους κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος για να λάβετε υψηλότερες αποδόσεις, το συνολικό σας εισόδημα θα αυξηθεί. Αν οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις σας αποδίδουν περισσότερα από ό,τι τα ποσοστά υποτιθέμενου εισοδήματος, το επιπλέον εισόδημα δεν εκτιμάται. Σημείωση: Οι αυστραλιανές τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως οι πιστωτικές ενώσεις και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί θέτουν το δικό τους ύψος επιτοκίων όχι η Αυστραλιανή Κυβέρνηση. Οι όροι των λογαριασμών ποικίλλουν ανάλογα με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που τους προσφέρει, έτσι είναι σημαντικό να μιλήσετε με το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα όταν επιλέγετε αυτά τα προϊόντα. Θα πρέπει να ψάξετε να βρείτε το λογαριασμό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 7

8 Παράδειγμα Υπολογισμός υποτιθέμενου εισοδήματος - συνταξιούχου χωρίς σύντροφο Η Μέι λαβαίνει Σύνταξη Γήρατος ως άτομο χωρίς σύντροφο της οποίας οι συνολικές χρηματοοικονομικές επενδύσεις είναι αξίας $ (Η Μέι έχει $ σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου και $ σε μετοχές). Οι πρώτες $ από τις επενδύσεις της Μέι θα υπολογιστούν με το χαμηλότερο συντελεστή υποτιθέμενου εισοδήματος. Το τρέχων χαμηλότερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος είναι 2 τοις εκατό: Ποσό κάτω του ορίου = $ x 2% = $960. Οι υπόλοιπες $ είναι άνω του ορίου υποτιθέμενου εισοδήματος και εκτιμούνται στο ανώτερο ποσοστό του υποτιθέμενου εισοδήματος. Το τρέχων ανώτερο ποσοστό του υποτιθέμενου εισοδήματος είναι 3,5 τοις εκατό: Ποσό άνω του ορίου = $ x 2% = $ Το συνολικό ετήσιο υποτιθέμενο εισόδημα της Μέι = $960 + $1.120 = $2,080. Το συνολικό υποτιθέμενο εισόδημα προστίθεται σε οποιοδήποτε άλλο εισόδημα έχει η Μέι από άλλες πηγές, ώστε να υπολογιστεί πόση σύνταξη μπορεί να της καταβληθεί σύμφωνα με τον έλεγχο εισοδήματος. Τα οφέλη του υποτιθέμενου εισοδήματος Το υποτιθέμενο εισόδημα ότι είναι ένας απλός και δίκαιος τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος από χρηματοοικονομικές επενδύσεις γιατί: άτομα με το ίδιο χρηματικό ποσό που έχουν σε διαφορετικές χρηματοοικονομικές επενδύσεις λαμβάνουν παρόμοια εκτίμηση μειώνει το βαθμό στον οποίο ποικίλλουν οι πληρωμές στήριξης εισοδήματος το ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος αντανακλά τις αποδόσεις που οι συνταξιούχοι μπορούν να λάβουν από τις αποταμιεύσεις τους. Με την αντιμετώπιση όλων των χρηματοοικονομικών επενδύσεων κατά τον ίδιο τρόπο, οι κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος: σας ενθαρρύνουν να επιλέξετε τις επενδύσεις για την αξία τους και όχι για το αποτέλεσμα το εισόδημα από επενδύσεις μπορεί να έχει στην επιλεξιμότητα της σύνταξής σας συμβάλλουν στην απλούστευση των επενδυτικών επιλογών. Το υποτιθέμενο εισόδημα σάς ενθαρρύνει να εξετάζετε για να κερδίζετε καλύτερες αποδόσεις από τις επενδύσεις σας. Αυξάνει τα κίνητρα για να κερδίζετε υψηλότερες αποδόσεις από τις επενδύσεις, γιατί οι αποδόσεις πάνω από το επιτόκιο του υποτιθέμενου εισοδήματος δεν υπολογίζονται ως εισόδημα. 8 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

9 Παράδειγμα Υπολογισμός υποτιθέμενου εισοδήματος - ζευγάρι συνταξιούχων Η Μαίρη και ο Στέφαν λαμβάνουν και οι δυο τη Σύνταξη Γήρατος με ένα συνδυασμένο σύνολο σε χρηματοοικονομικές επενδύσεις $ (Έχουν $ σε προθεσμιακή κατάθεση, $ σε λογαριασμό πιστωτικής ένωσης και διαχειριζόμενες επενδύσεις αξίας $ ) Οι πρώτες $ από τις επενδύσεις τους θα υπολογιστούν με το χαμηλότερο συντελεστή υποτιθέμενου εισοδήματος. Το τρέχων χαμηλότερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος είναι 2 τοις εκατό: Ποσό κάτω του ορίου = $ x 2% = $1.592 Οι υπόλοιπες $ είναι άνω του ορίου του υποτιθέμενου εισοδήματος και εκτιμούνται στο ανώτερο ποσοστό του υποτιθέμενου εισοδήματος. Το τρέχων ανώτερο ποσοστό του υποτιθέμενου εισοδήματος είναι 3,5 τοις εκατό. Ποσό άνω του ορίου = $ x 3.5% = $364 Το συνολικό ετήσιο υποτιθέμενο εισόδημα της Μαίρης και του Στέφαν = $ $364 = $1.956 Το συνολικό υποτιθέμενο εισόδημα προστίθεται σε οποιοδήποτε εισόδημα έχουν ο Στέφαν και η Μαίρη από άλλες πηγές για να υπολογιστεί το ποσό Σύνταξης Γήρατος που λαμβάνουν σύμφωνα με τον έλεγχο εισοδήματος. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 9

10 Παράδειγμα Υπολογισμός υποτιθέμενου εισοδήματος - ζευγάρι μη συνταξιούχων Ο Barry λαμβάνει Newstart Allowance και η σύντροφός του Άννα λαμβάνει Parenting Payment. Ο Barry έχει $5.000 σε τραπεζικό λογαριασμό. Η Άννα έχει $2.500 σε άλλο λογαριασμό και μετοχές αξίας $ Έχουν επιπλέον $ σε ένα κοινό λογαριασμό. Το υποτιθέμενο εισόδημα υπολογίζεται ξεχωριστά για τον Barry και την Άννα επειδή ισχύουν ξεχωριστοί έλεγχοι εισοδήματος επιδομάτων για το κάθε άτομο. Ο υπολογισμός για το Barry Τα συνολικά χρηματοοικονομικά επενδυτικά αγαθά τoυ Barry είναι $ ($ σε τραπεζικό λογαριασμό συν τις $10,000 το μερίδιό του στον κοινό λογαριασμό). Αυτά είναι κάτω του ορίου του υποτιθέμενου εισοδήματος των $ για κάθε μέλος ζευγαριού μη συνταξιούχων, με αποτέλεσμα να ισχύει το χαμηλότερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος για ολόκληρο το ποσό. Το τρέχων χαμηλότερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος είναι 2 τοις εκατό: Ποσό κάτω του ορίου = $ x 2% = $300 Το συνολικό ετήσιο υποτιθέμενο εισόδημα του Barry = $300 Ο υπολογισμός για την Άννα Τα συνολικά χρηματοοικονομικά επενδυτικά αγαθά της Άννας είναι $ ($ $ $ το μερίδιό της στον κοινό λογαριασμό). Οι πρώτες $ από τις επενδύσεις της Άννας θα υπολογιστούν με το χαμηλότερο συντελεστή υποτιθέμενου εισοδήματος του 2 τοις εκατό: Ποσό κάτω του ορίου = $ x 2% = $796 Το υπόλοιπο $2,700 είναι άνω του ορίου του υποτιθέμενου εισοδήματος για κάθε μέλος του ζευγαριού μη-συνταξιούχων και εκτιμάται στο ανώτερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος. Το τρέχων ανώτερο ποσοστό του υποτιθέμενου εισοδήματος είναι 3,5 τοις εκατό: Ποσό άνω του ορίου = $2.700 x 3,5% = $94,50. Το συνολικό ετήσιο υποτιθέμενο εισόδημα της Άννας = $796 + $94,50 = $890,50 Το συνολικό υποτιθέμενο εισόδημα για τον καθένα από αυτούς προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα που μπορεί να έχει ο καθένας από άλλες πηγές. Στη συνέχεια το συνολικό εισόδημα για τον καθένα από αυτούς χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί τι ποσό Newstart Allowance και Parenting Payment θα λάβουν βάσει του ελέγχου εισοδήματος για το συγκεκριμένο επίδομα. 10 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

11 Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου του 2015; Από την 1η Ιανουαρίου του 2015, οι ισχύοντες κανόνες υποτιθέμενου εισοδήματος για χρηματοοικονομικές επενδύσεις θα επεκταθούν και σε λογαριασμούς που βασίζονται σε εισοδηματικές ροές (επίσης γνωστές ως εκχωρημένες συντάξεις (allocated pensions) και συντάξεις βασισμένες σε λογαριασμούς (account-based pensions)). Αυτό σημαίνει ότι η Αυστραλιανή Κυβέρνηση αλλάζει τον έλεγχο εισοδήματος της κοινωνικής ασφάλισης (social security income test) για τη μεταχείριση των ροών εισοδήματος από λογαριασμούς συνταξιοδοτικής ασφάλισης για προϊόντα που εκτιμούνται από την 1η Ιανουαρίου του Αν λαβαίνετε μια πληρωμή στήριξης εισοδήματος στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 και έχετε λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή, αυτή η ροή εσόδων θα εξαιρεθεί (grandfathered). Grandfathering Η εξαίρεση κεκτημένων δικαιωμάτων (grandfatheing) είναι μια διάταξη με την οποία ένας παλιός κανόνας εξακολουθεί να ισχύει για τις υφιστάμενες καταστάσεις, ενώ ένας νέος κανόνας θα ισχύει για όλες τις μελλοντικές περιπτώσεις. Όσοι εξαιρούνται από το νέο κανόνα λέγεται ότι έχουν εξαιρεθεί λόγω κεκτημένων δικαιωμάτων. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 11

12 Τι είναι οι λογαριασμοί που βασίζονται σε εισοδηματικές ροές; Ο λογαριασμός που βασίζεται σε εισοδηματική ροή είναι ένα προϊόν συνταξιοδοτικού εισοδήματος που αγοράζεται με χρήματα συνταξιοδοτικής ασφάλισης. Oι λογαριασμοί που βασίζονται σε εισοδηματικές ροές είναι αφορολόγητοι μετά την ηλικία των 60 ετών. Περιλαμβάνουν επίσης μετάβαση σε ροές εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση. Τα άτομα με λογαριασμούς που βασίζονται σε εισοδηματικές ροές απαιτούνται από τους κανονισμούς της συνταξιοδοτικής ασφάλισης να αποσύρουν ένα ελάχιστο ποσό του υπολοίπου του λογαριασμού τους κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, ένα άτομο ηλικίας 65 έως 75 ετών, απαιτείται να αποσύρει τουλάχιστον 5 τοις εκατό του υπολοίπου του λογαριασμού του σε ετήσια βάση. Ωστόσο, τα άτομα μπορούν να επιλέξουν να αποσύρουν περισσότερο. Οι περισσότεροι επενδυτές έχουν πλήρη πρόσβαση στο κεφάλαιό τους. 12 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

13 Γιατί η Αυστραλιανή Κυβέρνηση εισάγει αυτή την αλλαγή; Για να γίνει δικαιότερο το σύστημα. Αυτή είναι μια απλή και βασιζόμενη στην κοινή λογική επέκταση των κανόνων υποτιθέμενου εισοδήματος, που θα εξασφαλίσουν ένα πιο βιώσιμο σύστημα στήριξης εισοδήματος. Άτομα με παρόμοια επίπεδα χρηματοοικονομικών επενδυτικών αγαθών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα από το σύστημα στήριξης εισοδήματος. Επιπρόσθετα, θα καταστήσει το σύστημα ευκολότερο. Οι λήπτες στήριξης εισοδήματος με λογαριασμούς συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζονται σε εισοδηματικές ροές, βάσει των νέων κανόνων θα αναφέρουν λιγότερο στο Centrelink. Οι ισχύοντες κανόνες μεταχειρίζονται το εισόδημα από λογαριασμούς συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζονται σε εισοδηματικές ροές με διαφορετικό τρόπο από το πώς μεταχειρίζονται εισόδημα από άλλες παρόμοιες επενδύσεις, όπως μετοχές ή προθεσμιακές καταθέσεις. Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει τα διαφορετικά αποτελέσματα στη Σύνταξης Γήρατος δυο ατόμων με το ίδιο ποσό χρηματοοικονομικών επενδυτικών αγαθών, ανάλογα με το αν ή όχι έχουν στην κατοχή τους αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε λογαριασμό που παρέχει ροή εισοδήματος. Σύγκριση: Παρόμοιων χρηματοοικονομικών επενδυτικών αγαθών που κρατούνται εκτός της συνταξιοδοτικής ασφάλισης και εντός λογαριασμού που βασίζεται σε εισοδηματική ροή Περιουσιακά στοιχεία εκτός της συνταξιοδοτικής ασφάλισης Η Μαίρη είναι 65 ετών και δεν είχε ποτέ πρόσβαση σε συνταξιοδοτική ασφάλιση. Έχει οικονομίες $ που κρατά σε προθεσμιακές καταθέσεις και μετοχές. Σύμφωνα με τον έλεγχο εισοδήματος το εκτιμούμενο εισόδημα από τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις της Μαίρης καθορίζεται από τους κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος. Εκτιμητέο εισόδημα = ($ x 2 τοις εκατό) + 3,5 τοις εκατό x ($ $48.000) = $5.930 Σύμφωνα με τους κανόνες υποτιθέμενου εισοδήματος πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2015, το εισόδημα των $5,930 εισοδήματος της Μαίρης εκτιμάται από τον έλεγχο εισοδήματος. Η Μαίρη θα λάβει ποσό Σύνταξης Γήρατος $820,26 το δεκαπενθήμερο ($21.326,80 το χρόνο). Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 13

14 Περιουσιακά στοιχεία σε λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή Ο Bob είναι 65 ετών και έχει $ σε συνταξιοδοτική ασφάλιση που έχει χρησιμοποιήσει για να αγοράσει ένα λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή με τα επενδυμένα χρήματα σε προθεσμιακές καταθέσεις και μετοχές. Ο Bob επιλέγει να λαμβάνει ετήσιο εισόδημα 5 τοις εκατό από τη ροή του εισοδήματός του ($9.500). Σύμφωνα με τους κανόνες ελέγχου εισοδήματος πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2015, ένα ποσό αφαιρείται από αυτό το εισόδημα αυτό για να αντικατοπτρίζει την «επιστροφή κεφαλαίου». Αυτό υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: Εκτιμητέο εισόδημα = Ετήσια πληρωμή - (Τιμή αγοράς ΔΙΑ Προσδόκιμο ζωής) Εκτιμητέο εισόδημα = $ ($ ΔΙΑ 18,54) = $ $ = $0 (το εκτιμητέο εισόδημα δεν μπορεί να είναι αρνητικό) Σύμφωνα με τους κανόνες ροής εισοδήματος πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2015, κανένα εισόδημα από λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή δεν εκτιμάται. Ο Bob θα λάβει το μέγιστο ποσό Σύνταξης Γήρατος $ το δεκαπενθήμερο ($22.211,80 το χρόνο). Ο Bob λαμβάνει $885 ετησίως ($34.05 το δεκαπενθήμερο) περισσότερο Σύνταξη Γήρατος από τη Μαίρη, ακόμη και αν έχουν το ίδιο επίπεδο χρηματοοικονομικών επενδυτικών αγαθών. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες (που ισχύουν από τη 1η Ιανουαρίου του 2015) και η Μαίρη και ο Bob θα λάβουν το ίδιο ποσό Σύνταξης Γήρατος. Τα ποσά αυτά ισχύουν από τις 20 Σεπτεμβρίου του Οι υπολογισμοί δε θεωρούν τίποτε άλλα εκτιμητέα περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα. 14 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

15 Τι γίνεται αν έχετε ήδη λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή; Αν είστε λήπτης στήριξης εισοδήματος στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 και έχετε λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή που δημιουργήθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2015, η εξαιρετέα ροή εισοδήματος θα εξαιρεθεί και θα συνεχίσει να γίνεται εκτίμηση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Εάν επιλέξετε να αλλάξετε έναν υφιστάμενο λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή σε ένα νέο προϊόν, ή αγοράσετε ένα νέο προϊόν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, το νέο προϊόν θα πρέπει να εκτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος. Αν νομίζετε ότι θα είστε σε καλύτερη θέση βάσει των νέων κανόνων υποτιθέμενου εισοδήματος, έχετε την ευελιξία να αλλάξετε το προϊόν σας και να γίνει εκτίμηση βάσει των νέων κανόνων. Γεγονός: Αν είστε ένας λήπτης στήριξης εισοδήματος αυτό σημαίνει ότι λαμβάνετε σύνταξη ή επίδομα από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 15

16 Η εξαίερεση (grandfathering) δε θα επηρεαστεί αν: αλλάξετε το ποσό των χρημάτων που αποσύρτετε από τον εξαιρετέο λογαριασμό (grandfathered) που βασίζεται σε εισοδηματική ροή, ή αλλάξετε το συνδυασμό των επενδύσεων εντός ενός εξαιρετέου λογαριασμού που βασίζεται σε εισοδηματική ροή. Θα χάσετε την εξαίρεση αν αλλάξετε σε ένα νέο λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή μετά την 1η Ιανουαρίου του Εάν έχετε έναν εξαιρετέο (grandfathered) λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή και παύσετε να λαβαίνετε μια πληρωμή στήριξης εισοδήματος, όπως σύνταξη ή επίδομα κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2015, δεν θα ισχύουν οι διατάξεις περί εξαιρέσεων. Εάν στη συνέχεια, ξεκινήστε να λαβαίνετε πάλι στήριξη εισοδήματος, ο λογαριασμός που βασίζεται σε εισοδηματική ροή θα πρέπει να εκτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος. Εάν ο/η σύντροφος ενός/μια λήπτη στήριξης εισοδήματος κατέχει άμεσα ένα λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή, αλλά ο/η σύντροφος δεν δικαιούται στήριξη εισοδήματος, τότε οι κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος θα εφαρμοστούν στην εισοδηματική ροή του/της συντρόφου από την 1η Ιανουαρίου του Με άλλα λόγια, δεν θα είναι εξαιρετέο. Αυτό μπορεί να επηρεάσει το ποσό στήριξης εισοδήματος του λήπτη. 16 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

17 Θα συνεχίσει η εκτίμηση των αναστρεπτικών δικαιούχων βάσει των κανονισμών ελέγχου εισοδήματος που ίσχυαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2015; Σε γενικές γραμμές ναι - γιατί οι διατάξεις των εξαιρέσεων ισχύουν για λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή και όχι για το άτομο που τον κατέχει. Εφ όσον το πρωτότυπο προϊόν δεν αλλάζει σε ένα νέο προϊόν, δεν θα επηρεάσει τις ρυθμίσεις grandfathering. Αυτό ισχύει όταν ο λογαριασμός συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή πηγαίνει αυτόματα στον αναστρεπτικό δικαιούχο μετά το θάνατο του κύριου δικαιούχου, και ο αναστρεπτικός δικαιούχος λαμβάνει μια πληρωμή στήριξης εισοδήματος όταν η εισοδηματική ροή επιστρέφεται. Τι είναι κύριος δικαιούχος (primary beneficiary); Κύριος δικαιούχος είναι το άτομο που κατέχει την εισοδηματική ροή. Τι σημαίνει αναστρεπτικός δικαιούχος (reversionary beneficiary); Αναστρεπτικός δικαιούχος είναι το άτομο που θα λάβει τη σύνταξή σας ως εισοδηματική ροή, δηλαδή οι πληρωμές της σύνταξής σας θα επιστραφούν σε αυτό το άτομο μετά το θάνατό σας. Μόνο οι σύζυγοι, ορισμένα παιδιά και εξαρτώμενα άτομα είναι επιλέξιμα να γίνουν αναστρεπτικοί δικαιούχοι. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 17

18 Τι θα σημαίνει για τη Σύνταξη μου Γήρατος αν αποσύρω περισσότερο ή λιγότερο εισόδημα από λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή; Οι κανόνες που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2015 υποθέτουν ότι η εισοδηματική σας ροή αποφέρει ένα ορισμένο ποσό εισοδήματος, ανεξάρτητα από το πόσο που αποσύρετε. Ο ισχύον έλεγχος εισοδήματος κοινωνικής ασφάλισης για λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματικές ροές, ωφελεί τα άτομα που μπορούν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποσύρουν χαμηλότερα ποσά εισοδήματος. Οι αλλαγές της 1ης Ιανουαρίου του 2015 θα αφαιρέσουν κάθε κίνητρο στα άτομα να προσαρμόζουν τα ποσά που αποσύρουν, καθώς όλα τα χρήματα που κρατούνται σε λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή θα πρέπει να εκτιμούνται σύμφωνα με τους κανόνες υποτιθέμενου εισοδήματος. 18 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

19 Πού να βρείτε περισσότερες πληροφορίες Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Οικονομικών Πληροφοριών του Centrelink είναι διαθέσιμοι για να σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες υποτιθέμενου εισοδήματος και άλλα θέματα που αφορούν τις συντάξεις και τα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης. Μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες από τις Υπηρεσίες Οικονομικών Πληροφοριών του Centrelink καλώντας το Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά για τους κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος, τις εξαιρέσεις του υποτιθέμενου εισοδήματος και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (www.humanservices.gov.au). Οι λήπτες πληρωμών από το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων μπορούν να επισκεφθούν το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων (DVA) στο ή να καλέσουν το DVA στο ή από περιφέρειες τις Αυστραλίας στο δωρεάν αριθμό Πληροφορίες για τους κανονισμούς του υποτιθέμενου εισοδήματος είναι επίσης διαθέσιμες από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (DSS) στο Ερωτήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική μπορούν επίσης να σταλούν στο DSS με Αν χρειάζεστε να βρείτε χρηματοοικονομικές συμβουλές, ο διαδικτυακός τόπος SmartMoney της Αυστραλιανής Επιτροπής Αξιών και Επενδύσεων (ASIC) (www.moneysmart.gov.au) ίσως μπορεί να σας βοηθήσει. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 19

20 Επικοινωνήστε μαζί μας Rates and Means Testing Policy Branch Department of Social Services PO Box 7576 Canberra BC Μπορείτε να βρείτε το προϊόν αυτό στο διαδικτυακό τόπο του DSS 20 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα DSS

Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes)

Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes) Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes) Οι αλλαγές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2015 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας

Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας 2012 Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας Μπορείτε να λάβετε παροχές συνταξιοδότησης ή επιβίωσης από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης και ταυτόχρονα να εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.80 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189/2107457456 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡ.80 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189/2107457456 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 7 /12 /2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Ενημερωτικό έντυπο Κόστους & χρεώσεων

ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Ενημερωτικό έντυπο Κόστους & χρεώσεων ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ενημερωτικό έντυπο Κόστους & χρεώσεων Ποιός καλύπτει το κόστος της φροντίδας μου; Κατά τη διάρκεια που βρίσκεστε στα γηροκομεία μας, το κόστος της φροντίδας σας καλύπτεται από έναν συνδυασμό επιχορηγήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

3B Οικονομικά Υποστήριξη Εισοδήματος

3B Οικονομικά Υποστήριξη Εισοδήματος Σελίδα Οικονομικά Υποστήριξη Εισοδήματος Αυτό το παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με συντάξεις και επιλεξιμότητα, καθώς και για λεπτομέρειες επαφής για οικονομικές υπηρεσίες για ηλικιωμένους. Δεν δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE)

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE) Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave Το Sharesave σας δίνει μια ευκαιρία να αποταμιεύετε κάθε μήνα επί τρία έτη και με αυτά τα χρήματα να αγοράσετε Μετοχές της Thomas Cook Group plc

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης. Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία

Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης. Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αυστραλίας (Australian Human Rights

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστικά δάνεια. Ενημερωτικό φυλλάδιο. Απρίλιος 2011. Πώς λειτουργούν τα στεγαστικά δάνεια;

Στεγαστικά δάνεια. Ενημερωτικό φυλλάδιο. Απρίλιος 2011. Πώς λειτουργούν τα στεγαστικά δάνεια; Στεγαστικά δάνεια Ενημερωτικό φυλλάδιο Απρίλιος 2011 Η αγορά δικού σας σπιτιού ίσως είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές αποφάσεις που θα πάρετε ποτέ. Ενώ λίγοι τυχεροί άνθρωποι μπορεί να έχουν ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov Παροχές επιβίωσης Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για όλα τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχείτε για την ακοή σας;

Ανησυχείτε για την ακοή σας; Ανησυχείτε για την ακοή σας; Η Australian Hearing είναι εδώ για να βοηθήσει 131 797 www.hearing.com.au Η απώλεια ακοής στην Αυστραλία Έχω απώλεια ακοής; Η απώλεια ακοής είναι ένα σημαντικό ζήτημα υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ

DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ «Έχω μια ανησυχία - Ένα βίντεο για τους ηλικιωμένους που λαμβάνουν φροντίδα, τις οικογένειες και φίλους τους» Noeline Brown

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων ΜΕΡΟΣ III ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων Στοιχεία Δανειολήπτη Δανειολήπτης 1 Δανειολήπτης 2 Σύνολο A1 Ονοματεπώνυμο A2(α)

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις Τα περιοριστικά µέτρα. 1. Το όριο ανάληψης µετρητών ισχύει ανά κάτοχο λογαριασµού ή κατά λογαριασµό; Κάθε πρόσωπο (νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Προθεσμιακές Καταθέσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις Σε ισχύ από 09.11.2015 Η RCB Bank Ltd είναι μια τράπεζα γενικών εργασιών με ιστορία 20 ετών και μία από τις κορυφαίες τράπεζες του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου. Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Tο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Ευάλωτοι Πελάτες Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β 1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας! www.interamerican.gr Ασφάλεια Ζωής Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας! Προστατεύστε την οικογένεια σας Η Ασφάλεια Ζωής αποτελεί κάτι εξαιρετικά πιο πολύτιμο από ένα οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο των πλέον σημαντικών χαρακτηριστικών της Κοινωνικής Ασφάλισης, του Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλισης (SSI) και των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011) ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011) Στοιχεία του υπόχρεου Επώνυμο: ΒΑΡΔΙΚΟΣ Κύριο όνομα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Όνομα πατέρα: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α)

Συμπληρωματικά στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, παραθέτουμε επιπλέον τις εξής διευκρινήσεις: Α) . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθήνα 17/1/2013 Αριθ. πρωτ.διπσυν/φ1/4/125101 ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ A ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο κύριο όνομα όνομα πατέρα Α.Φ.Μ. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α.Δ.Τ. ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση επάγγελμα διεύθυνση επαγγέλματος τηλ

Επώνυμο κύριο όνομα όνομα πατέρα Α.Φ.Μ. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α.Δ.Τ. ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση επάγγελμα διεύθυνση επαγγέλματος τηλ Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2015 κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ X Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ X Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ X Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 Κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ. 2. Στοιχεία του ή της συζύγου

ΚΑΤΑΘΕΣΗ. 2. Στοιχεία του ή της συζύγου ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία:.././2011 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 Κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ Μέλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας 2 Επιτρέψτε μας να συστηθούμε Είμαστε η ΕΘΝΙΚΗ. Είμαστε η Πρώτη Επιθεώρηση της Πρώτης Ασφαλιστικής στην Ελλάδα. Είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρίξεις Φροντιστών

Υποστηρίξεις Φροντιστών Σελίδα Υποστηρίξεις Φροντιστών Το φυλλάδιο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις υποστηρίξεις που διατίθενται για φροντιστές σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία. Οι κυριότερες επαφές περιλαμβάνουν: Carers NSW

Διαβάστε περισσότερα

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών Greek/Ελληνικά Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Getting Things Sorted Προγραμματισμός για το Μέλλον: Άτομα με αναπηρία Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Διαβάστε περισσότερα

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί.

Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. Εργαστήριο 9 ο Με την βοήθεια του Microsoft Excel μεταφέρουμε τα παραδείγματα σε ένα φύλλο εργασίας και στην συνέχεια λύνουμε την άσκηση που ακολουθεί. NPER Αποδίδει το πλήθος των περιόδων μιας επένδυσης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων».

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3616178 210 3625026- FAX 210 3625983 Αθήνα 21-7-2011 «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Επώνυμο ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ κύριο όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΥΦΗ) 4.4 Επώνυμο ΚΟΤΣΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ κύριο όνομα ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΑΔΕΛΦΗ)

4.5 Επώνυμο ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ κύριο όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΥΦΗ) 4.4 Επώνυμο ΚΟΤΣΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ κύριο όνομα ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΑΔΕΛΦΗ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 Κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα Κοινοτικής Φροντίδας Ηλικιωμένων (Community Aged Care Packages - CACP)

Πακέτα Κοινοτικής Φροντίδας Ηλικιωμένων (Community Aged Care Packages - CACP) Options in Aged Care Greek Επιλογές στη Φροντίδα Ηλικιωμένων Υπάρχουν πολλά είδη υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά για να βρείτε ποιες επιλογές διατίθενται για εσάς ή για μέλος της οικογένειάς σας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Κύρια πλεονεκτήματα ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα -Άμεση πρόσβαση -Φορολογικά κίνητρα -Σχετικά χαμηλός φόρος κεφαλαιουχ.κερδώ ν -Διευκόλυνση πρόσβασης σε όλες τις χώρες Σένγκεν φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.»

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 1/1/2009.» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27/4/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/ 36 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΝΟΜΟΣ 4024/2011 ΦΕΚ 226 τ.α' 27 10 2011)

ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΝΟΜΟΣ 4024/2011 ΦΕΚ 226 τ.α' 27 10 2011) ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (ΝΟΜΟΣ 4024/2011 ΦΕΚ 226 τ.α' 27 10 2011) http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/a226_2011.pdf ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ # ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 Τί είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2015 κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011) ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011) Στοιχεία του υπόχρεου Επώνυμο: ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ Κύριο όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Όνομα πατέρα: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ. Δεν απαιτείται ελάχιστη διαμονή. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών

ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ. Δεν απαιτείται ελάχιστη διαμονή. Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα Άμεση πρόσβαση ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΑΛΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Δεν χρειάζεται να δηλωθεί παγκόσμιο εισόδημα Δεν Δεν υπάρχει φόρος πλούτου, κληρονομιών και δωρεών Χαμηλός

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Seniors FOR. News. Οι Income Stream Reviews γίνονται πλέον πιο γρήγορα

Seniors FOR. News. Οι Income Stream Reviews γίνονται πλέον πιο γρήγορα XXX XXX GREEK ΤΕΥΧΟΣ 94 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Seniors News FOR Οι Income Stream Reviews γίνονται πλέον πιο γρήγορα Κάθε χρόνο τον Αύγουστο και τον Φεβρουάριο, επανεξετάζουμε ορισμένους τύπους ροών εσόδων. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα