στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes)"

Transcript

1 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes) Οι αλλαγές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2015 Τα ποσοστά του υποτιθέμενου ποσού (deeming rate) και τα όρια (thresholds) στο βιβλιαράκι είναι σωστά κατά την ημερομηνία εκτύπωσής 1 Ο οδηγός σας στις του αλλαγές (Δεκέμβριος και πληροφορίες 2014). για το Υποτιθέμενο Τα ποσοστά Εισόδηματου υποτιθέμενου ποσού και τα όρια μπορούν να αλλάξουν. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο DSS website για να δείτε ποια είναι τα τρέχοντα ποσοστά του υποτιθέμενου ποσού και τα όρια.

2 ISBN Με την ξαίρεση το Εθνόσημο της Κοινοπολιτείας, το Λογότυπο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, φωτογραφίες, εικόνες, υπογραφές και όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, όλο το υλικό που παρουσιάζεται σε αυτή τη δημοσίευση παρέχεται βάσει του Creative Commons BY Attribution 3.0 Τα στοιχεία των σχετικών όρων αδειοδότησης είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του Creative Commons Το έγγραφο αυτό πρέπει να αποδίδεται ως ο Οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η Κοινοπολιτεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα οποιουδήποτε υλικού περιέχεται σε αυτή την δημοσίευση. Η Κοινοπολιτεία αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με ο,τιδήποτε, καθώς και τις συνέπειες του ο,τιδήποτε, που έγινε ή που παραλείφθηκε να γίνει από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο που βασίστηκε, είτε συνολικά είτε μερικά, σε οποιαδήποτε πληροφορία που παρουσιάζεται σε αυτή την δημοσίευση. Οι καταστάσεις και τα ονόματα που εμφανίζονται σε αυτήν την δημοσίευση χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν ρεαλιστικές καταστάσεις, αλλά δεν αναφέρονται σε πραγματικά πρόσωπα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα, ζωντανά ή νεκρά, είναι καθαρά συμπτωματικό. Το υλικό αυτό προορίζεται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτελεί επαγγελματικές συμβουλές. Οι αναγνώστες δεν θα πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές χωρίς να ζητούν κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές. Επικοινωνήστε μαζί μας Ερωτήματα που αφορούν την αδειοδότηση και οποιαδήποτε χρήση της δημοσίευσης αυτής είναι ευπρόσδεκτα στο: Communication and Media Branch Department of Social Services PO Box 7576 Canberra BC Μπορείτε να βρείτε αυτό το προϊόν στο διαδικτυακό τόπο του DSS DSS website 2 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

3 Πίνακας περιεχομένων Σε ποιον απευθύνεται το βιβλιαράκι;....4 Τι περιέχει το βιβλιαράκι αυτό;...5 Τι είναι το υποτιθέμενο εισόδημα (deeming);...6 Πώς λειτουργεί το υποτιθέμενο εισόδημα;....7 Τα οφέλη του υποτιθέμενου εισοδήματος...8 Τι αλλάζει;...11 Τι είναι οι λογαριασμοί ασφάλισης που βασίζονται σε εισοδηματική ροή (account-based income streams); Γιατί η Αυστραλιανή Κυβέρνηση εισάγει αυτή την αλλαγή;...14 Τι γίνεται αν έχετε ήδη λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή (superannuation account-based income streams);...15 Θα συνεχίσει η εκτίμηση των αναστρεπτικών δικαιούχων (reversionary beneficiaries) βάσει των κανονισμών ελέγχου εισοδήματος που ίσχυαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2015; Τι θα σημαίνει για τη Σύνταξη μου Γήρατος (Age Pension) αν αποσύρω περισσότερο ή λιγότερο εισόδημα από λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης (superannuation) που βασίζεται σε εισοδηματικές ροές; Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες...19 Ο οδηγός αυτός έχει μεταφραστεί από πιστοποιημένους μεταφραστές NAATI σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις και ικανότητές τους. Λόγω της φύσης των συγκεκριμένων πληροφοριών, μπορεί να υπάρχουν λέξεις που δεν έχουν άμεση μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και πληροφορίες που απαιτούν περαιτέρω διευκρίνιση. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος βιβλιαρίου, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS National) στο και ζητήσετε να σας συνδέσουν με τις Υπηρεσίες Οικονομικών Πληροφοριών του Centrelink στο Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 3

4 Σε ποιον απευθύνεται το βιβλιαράκι; Το βιβλιαράκι αυτό παρέχει στους ηλικιωμένους Αυστραλούς, στους συνταξιούχους (pensioners), στα άτομα που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης και τις οικογένειές τους, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το εισόδημα από χρηματοοικονομικά τους επενδυτικά αγαθά εκτιμούνται για την κοινωνική ασφάλιση και τις πληρωμές του Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων. 4 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

5 Τι περιέχει το βιβλιαράκι αυτό; Το βιβλιαράκι αυτό περιγράφει τους κανόνες του υποτιθέμενου [ή τεκμαρτού] εισοδήματος (deeming rules) και τις αλλαγές στους κανόνες αυτούς που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του Εξηγεί: Τι είναι το υποτιθέμενο εισόδημα Πώς λειτουργεί το υποτιθέμενο εισόδημα Τα πλεονεκτήματα του υποτιθέμενου εισοδήματος Οι αλλαγές που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2015 Τι είναι ο λογαριασμός συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζονται σε εισοδηματική ροή Γιατί η Αυστραλιανή Κυβέρνηση προβαίνει σε αυτές τις αλλαγές Ποιοί θα επηρεαστούν από τις αλλαγές Πού θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υποτιθέμενο εισόδημα. Το βιβλιαράκι αυτό είναι μόνο ένας οδηγός. Αν θέλετε μπορείτε να ζητήσετε χρηματοοικονομικές συμβουλές σχετικά με τις περιστάσεις και τα οικονομικά σας. Είναι καλή ιδέα να κάνετε κάποια έρευνα για να δείτε τι επιλογές λειτουργούν καλύτερα για σας. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 5

6 Τι είναι το υποτιθέμενο εισόδημα; Οι κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος αποτελούν τον τρόπο που εκτιμάται το εισόδημα από χρηματοοικονομικές επενδύσεις για τη λήψη στήριξης εισοδήματος από τα Υπουργεία Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (Centrelink) και Υποθέσεων Βετεράνων (DVA). Το υποτιθέμενο εισόδημα λειτουργεί με την παραδοχή ότι οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις σας κερδίζουν ένα ορισμένο ποσό εισοδήματος. Σύμφωνα με τον έλεγχο εισοδήματος για την πληρωμή σας, το υποτιθέμενο εισόδημα από τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις σας προστίθεται σε οποιοδήποτε άλλο εκτιμούμενο εισόδημα ώστε να υπολογιστεί το συνολικό σας εκτιμητέο εισόδημα - το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της σύνταξης ή του επιδόματός σας.* Το υποτιθέμενο εισόδημα ισχύει για χρηματοοικονομικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των: Τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών πιστωτικών ενώσεων και οικοδομικών συνεταιρισμών και προθεσμιακών καταθέσεων διαχειριζόμενων επενδύσεων, δανείων και ομολόγων εισηγημένων μετοχών και χρεογράφων. * Σημείωση: για πολλές πληρωμές ισχύουν επίσης κανόνες ελέγχου περιουσιακών στοιχείων. 6 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

7 Πώς λειτουργεί το υποτιθέμενο εισόδημα; Το υποτιθέμενο εισόδημα υποθέτει ότι οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις κερδίζουν ένα ορισμένο ποσό εισοδήματος, ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος που πραγματικά κερδίζουν. Τα ποσοστά υποτιθέμενου εισοδήματος (deeming rates) αντανακλούν τις αποδόσεις που μπορείτε να περιμένετε να κερδίσετε από χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Από τις 20 Σεπτεμβρίου του 2014, ένα χαμηλότερο ποσοστό 2 τοις εκατό υποτιθέμενου εισοδήματος ισχύει για: τις πρώτες $ των συνολικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων ενός πελάτη χωρίς σύντροφο τις πρώτες $ των συνολικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων ζευγαριού συνταξιούχων τις πρώτες $ των συνολικών χρηματοοικονομικών επενδύσεων για κάθε μέλος ζευγαριού μησυνταξιούχων. Ένα υψηλότερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος 3,5 τοις εκατό ισχύει για χρηματοοικονομικές επενδύσεις άνω των ποσών αυτών. Το χαμηλότερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι πολλοί συνταξιούχοι θα επιλέξουν να έχουν κάποιες αποταμιεύσεις σε επενδύσεις με πολύ υψηλή προσβασιμότητα και ασφάλεια, αλλά οι οποίες τείνουν να παρέχουν σχετικά χαμηλές αποδόσεις. Το ποσοστό υψηλότερου υποτιθέμενου εισοδήματος αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι άτομα με υψηλότερα ποσά αποταμιεύσεων μπορούν να αναζητήσουν υψηλότερες αποδόσεις σε κάποιες από τις αποταμιεύσεις τους, είτε με την αποδοχή σχετικά χαμηλότερης προσβασιμότητας (π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις) είτε με την αποδοχή περισσότερου κινδύνου (π.χ. μετοχές). Τα ποσοστά υπολογισμού του υποτιθέμενου εισοδήματος αλλάζουν από καιρό σε καιρό για να αντανακλούν τις αποδόσεις των χρηματοοικονομικών επενδύσεων και καθορίζονται από τον Υπουργό Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος δημιουργούν κίνητρα για να κερδίζετε περισσότερο εισόδημα από τις αποταμιεύσεις σας. Αν ανταποκριθείτε στους κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος για να λάβετε υψηλότερες αποδόσεις, το συνολικό σας εισόδημα θα αυξηθεί. Αν οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις σας αποδίδουν περισσότερα από ό,τι τα ποσοστά υποτιθέμενου εισοδήματος, το επιπλέον εισόδημα δεν εκτιμάται. Σημείωση: Οι αυστραλιανές τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως οι πιστωτικές ενώσεις και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί θέτουν το δικό τους ύψος επιτοκίων όχι η Αυστραλιανή Κυβέρνηση. Οι όροι των λογαριασμών ποικίλλουν ανάλογα με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που τους προσφέρει, έτσι είναι σημαντικό να μιλήσετε με το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα όταν επιλέγετε αυτά τα προϊόντα. Θα πρέπει να ψάξετε να βρείτε το λογαριασμό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 7

8 Παράδειγμα Υπολογισμός υποτιθέμενου εισοδήματος - συνταξιούχου χωρίς σύντροφο Η Μέι λαβαίνει Σύνταξη Γήρατος ως άτομο χωρίς σύντροφο της οποίας οι συνολικές χρηματοοικονομικές επενδύσεις είναι αξίας $ (Η Μέι έχει $ σε ένα λογαριασμό ταμιευτηρίου και $ σε μετοχές). Οι πρώτες $ από τις επενδύσεις της Μέι θα υπολογιστούν με το χαμηλότερο συντελεστή υποτιθέμενου εισοδήματος. Το τρέχων χαμηλότερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος είναι 2 τοις εκατό: Ποσό κάτω του ορίου = $ x 2% = $960. Οι υπόλοιπες $ είναι άνω του ορίου υποτιθέμενου εισοδήματος και εκτιμούνται στο ανώτερο ποσοστό του υποτιθέμενου εισοδήματος. Το τρέχων ανώτερο ποσοστό του υποτιθέμενου εισοδήματος είναι 3,5 τοις εκατό: Ποσό άνω του ορίου = $ x 2% = $ Το συνολικό ετήσιο υποτιθέμενο εισόδημα της Μέι = $960 + $1.120 = $2,080. Το συνολικό υποτιθέμενο εισόδημα προστίθεται σε οποιοδήποτε άλλο εισόδημα έχει η Μέι από άλλες πηγές, ώστε να υπολογιστεί πόση σύνταξη μπορεί να της καταβληθεί σύμφωνα με τον έλεγχο εισοδήματος. Τα οφέλη του υποτιθέμενου εισοδήματος Το υποτιθέμενο εισόδημα ότι είναι ένας απλός και δίκαιος τρόπος υπολογισμού του εισοδήματος από χρηματοοικονομικές επενδύσεις γιατί: άτομα με το ίδιο χρηματικό ποσό που έχουν σε διαφορετικές χρηματοοικονομικές επενδύσεις λαμβάνουν παρόμοια εκτίμηση μειώνει το βαθμό στον οποίο ποικίλλουν οι πληρωμές στήριξης εισοδήματος το ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος αντανακλά τις αποδόσεις που οι συνταξιούχοι μπορούν να λάβουν από τις αποταμιεύσεις τους. Με την αντιμετώπιση όλων των χρηματοοικονομικών επενδύσεων κατά τον ίδιο τρόπο, οι κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος: σας ενθαρρύνουν να επιλέξετε τις επενδύσεις για την αξία τους και όχι για το αποτέλεσμα το εισόδημα από επενδύσεις μπορεί να έχει στην επιλεξιμότητα της σύνταξής σας συμβάλλουν στην απλούστευση των επενδυτικών επιλογών. Το υποτιθέμενο εισόδημα σάς ενθαρρύνει να εξετάζετε για να κερδίζετε καλύτερες αποδόσεις από τις επενδύσεις σας. Αυξάνει τα κίνητρα για να κερδίζετε υψηλότερες αποδόσεις από τις επενδύσεις, γιατί οι αποδόσεις πάνω από το επιτόκιο του υποτιθέμενου εισοδήματος δεν υπολογίζονται ως εισόδημα. 8 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

9 Παράδειγμα Υπολογισμός υποτιθέμενου εισοδήματος - ζευγάρι συνταξιούχων Η Μαίρη και ο Στέφαν λαμβάνουν και οι δυο τη Σύνταξη Γήρατος με ένα συνδυασμένο σύνολο σε χρηματοοικονομικές επενδύσεις $ (Έχουν $ σε προθεσμιακή κατάθεση, $ σε λογαριασμό πιστωτικής ένωσης και διαχειριζόμενες επενδύσεις αξίας $ ) Οι πρώτες $ από τις επενδύσεις τους θα υπολογιστούν με το χαμηλότερο συντελεστή υποτιθέμενου εισοδήματος. Το τρέχων χαμηλότερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος είναι 2 τοις εκατό: Ποσό κάτω του ορίου = $ x 2% = $1.592 Οι υπόλοιπες $ είναι άνω του ορίου του υποτιθέμενου εισοδήματος και εκτιμούνται στο ανώτερο ποσοστό του υποτιθέμενου εισοδήματος. Το τρέχων ανώτερο ποσοστό του υποτιθέμενου εισοδήματος είναι 3,5 τοις εκατό. Ποσό άνω του ορίου = $ x 3.5% = $364 Το συνολικό ετήσιο υποτιθέμενο εισόδημα της Μαίρης και του Στέφαν = $ $364 = $1.956 Το συνολικό υποτιθέμενο εισόδημα προστίθεται σε οποιοδήποτε εισόδημα έχουν ο Στέφαν και η Μαίρη από άλλες πηγές για να υπολογιστεί το ποσό Σύνταξης Γήρατος που λαμβάνουν σύμφωνα με τον έλεγχο εισοδήματος. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 9

10 Παράδειγμα Υπολογισμός υποτιθέμενου εισοδήματος - ζευγάρι μη συνταξιούχων Ο Barry λαμβάνει Newstart Allowance και η σύντροφός του Άννα λαμβάνει Parenting Payment. Ο Barry έχει $5.000 σε τραπεζικό λογαριασμό. Η Άννα έχει $2.500 σε άλλο λογαριασμό και μετοχές αξίας $ Έχουν επιπλέον $ σε ένα κοινό λογαριασμό. Το υποτιθέμενο εισόδημα υπολογίζεται ξεχωριστά για τον Barry και την Άννα επειδή ισχύουν ξεχωριστοί έλεγχοι εισοδήματος επιδομάτων για το κάθε άτομο. Ο υπολογισμός για το Barry Τα συνολικά χρηματοοικονομικά επενδυτικά αγαθά τoυ Barry είναι $ ($ σε τραπεζικό λογαριασμό συν τις $10,000 το μερίδιό του στον κοινό λογαριασμό). Αυτά είναι κάτω του ορίου του υποτιθέμενου εισοδήματος των $ για κάθε μέλος ζευγαριού μη συνταξιούχων, με αποτέλεσμα να ισχύει το χαμηλότερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος για ολόκληρο το ποσό. Το τρέχων χαμηλότερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος είναι 2 τοις εκατό: Ποσό κάτω του ορίου = $ x 2% = $300 Το συνολικό ετήσιο υποτιθέμενο εισόδημα του Barry = $300 Ο υπολογισμός για την Άννα Τα συνολικά χρηματοοικονομικά επενδυτικά αγαθά της Άννας είναι $ ($ $ $ το μερίδιό της στον κοινό λογαριασμό). Οι πρώτες $ από τις επενδύσεις της Άννας θα υπολογιστούν με το χαμηλότερο συντελεστή υποτιθέμενου εισοδήματος του 2 τοις εκατό: Ποσό κάτω του ορίου = $ x 2% = $796 Το υπόλοιπο $2,700 είναι άνω του ορίου του υποτιθέμενου εισοδήματος για κάθε μέλος του ζευγαριού μη-συνταξιούχων και εκτιμάται στο ανώτερο ποσοστό υποτιθέμενου εισοδήματος. Το τρέχων ανώτερο ποσοστό του υποτιθέμενου εισοδήματος είναι 3,5 τοις εκατό: Ποσό άνω του ορίου = $2.700 x 3,5% = $94,50. Το συνολικό ετήσιο υποτιθέμενο εισόδημα της Άννας = $796 + $94,50 = $890,50 Το συνολικό υποτιθέμενο εισόδημα για τον καθένα από αυτούς προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα που μπορεί να έχει ο καθένας από άλλες πηγές. Στη συνέχεια το συνολικό εισόδημα για τον καθένα από αυτούς χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί τι ποσό Newstart Allowance και Parenting Payment θα λάβουν βάσει του ελέγχου εισοδήματος για το συγκεκριμένο επίδομα. 10 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

11 Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου του 2015; Από την 1η Ιανουαρίου του 2015, οι ισχύοντες κανόνες υποτιθέμενου εισοδήματος για χρηματοοικονομικές επενδύσεις θα επεκταθούν και σε λογαριασμούς που βασίζονται σε εισοδηματικές ροές (επίσης γνωστές ως εκχωρημένες συντάξεις (allocated pensions) και συντάξεις βασισμένες σε λογαριασμούς (account-based pensions)). Αυτό σημαίνει ότι η Αυστραλιανή Κυβέρνηση αλλάζει τον έλεγχο εισοδήματος της κοινωνικής ασφάλισης (social security income test) για τη μεταχείριση των ροών εισοδήματος από λογαριασμούς συνταξιοδοτικής ασφάλισης για προϊόντα που εκτιμούνται από την 1η Ιανουαρίου του Αν λαβαίνετε μια πληρωμή στήριξης εισοδήματος στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 και έχετε λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή, αυτή η ροή εσόδων θα εξαιρεθεί (grandfathered). Grandfathering Η εξαίρεση κεκτημένων δικαιωμάτων (grandfatheing) είναι μια διάταξη με την οποία ένας παλιός κανόνας εξακολουθεί να ισχύει για τις υφιστάμενες καταστάσεις, ενώ ένας νέος κανόνας θα ισχύει για όλες τις μελλοντικές περιπτώσεις. Όσοι εξαιρούνται από το νέο κανόνα λέγεται ότι έχουν εξαιρεθεί λόγω κεκτημένων δικαιωμάτων. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 11

12 Τι είναι οι λογαριασμοί που βασίζονται σε εισοδηματικές ροές; Ο λογαριασμός που βασίζεται σε εισοδηματική ροή είναι ένα προϊόν συνταξιοδοτικού εισοδήματος που αγοράζεται με χρήματα συνταξιοδοτικής ασφάλισης. Oι λογαριασμοί που βασίζονται σε εισοδηματικές ροές είναι αφορολόγητοι μετά την ηλικία των 60 ετών. Περιλαμβάνουν επίσης μετάβαση σε ροές εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση. Τα άτομα με λογαριασμούς που βασίζονται σε εισοδηματικές ροές απαιτούνται από τους κανονισμούς της συνταξιοδοτικής ασφάλισης να αποσύρουν ένα ελάχιστο ποσό του υπολοίπου του λογαριασμού τους κάθε χρόνο. Για παράδειγμα, ένα άτομο ηλικίας 65 έως 75 ετών, απαιτείται να αποσύρει τουλάχιστον 5 τοις εκατό του υπολοίπου του λογαριασμού του σε ετήσια βάση. Ωστόσο, τα άτομα μπορούν να επιλέξουν να αποσύρουν περισσότερο. Οι περισσότεροι επενδυτές έχουν πλήρη πρόσβαση στο κεφάλαιό τους. 12 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

13 Γιατί η Αυστραλιανή Κυβέρνηση εισάγει αυτή την αλλαγή; Για να γίνει δικαιότερο το σύστημα. Αυτή είναι μια απλή και βασιζόμενη στην κοινή λογική επέκταση των κανόνων υποτιθέμενου εισοδήματος, που θα εξασφαλίσουν ένα πιο βιώσιμο σύστημα στήριξης εισοδήματος. Άτομα με παρόμοια επίπεδα χρηματοοικονομικών επενδυτικών αγαθών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα από το σύστημα στήριξης εισοδήματος. Επιπρόσθετα, θα καταστήσει το σύστημα ευκολότερο. Οι λήπτες στήριξης εισοδήματος με λογαριασμούς συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζονται σε εισοδηματικές ροές, βάσει των νέων κανόνων θα αναφέρουν λιγότερο στο Centrelink. Οι ισχύοντες κανόνες μεταχειρίζονται το εισόδημα από λογαριασμούς συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζονται σε εισοδηματικές ροές με διαφορετικό τρόπο από το πώς μεταχειρίζονται εισόδημα από άλλες παρόμοιες επενδύσεις, όπως μετοχές ή προθεσμιακές καταθέσεις. Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει τα διαφορετικά αποτελέσματα στη Σύνταξης Γήρατος δυο ατόμων με το ίδιο ποσό χρηματοοικονομικών επενδυτικών αγαθών, ανάλογα με το αν ή όχι έχουν στην κατοχή τους αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε λογαριασμό που παρέχει ροή εισοδήματος. Σύγκριση: Παρόμοιων χρηματοοικονομικών επενδυτικών αγαθών που κρατούνται εκτός της συνταξιοδοτικής ασφάλισης και εντός λογαριασμού που βασίζεται σε εισοδηματική ροή Περιουσιακά στοιχεία εκτός της συνταξιοδοτικής ασφάλισης Η Μαίρη είναι 65 ετών και δεν είχε ποτέ πρόσβαση σε συνταξιοδοτική ασφάλιση. Έχει οικονομίες $ που κρατά σε προθεσμιακές καταθέσεις και μετοχές. Σύμφωνα με τον έλεγχο εισοδήματος το εκτιμούμενο εισόδημα από τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις της Μαίρης καθορίζεται από τους κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος. Εκτιμητέο εισόδημα = ($ x 2 τοις εκατό) + 3,5 τοις εκατό x ($ $48.000) = $5.930 Σύμφωνα με τους κανόνες υποτιθέμενου εισοδήματος πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2015, το εισόδημα των $5,930 εισοδήματος της Μαίρης εκτιμάται από τον έλεγχο εισοδήματος. Η Μαίρη θα λάβει ποσό Σύνταξης Γήρατος $820,26 το δεκαπενθήμερο ($21.326,80 το χρόνο). Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 13

14 Περιουσιακά στοιχεία σε λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή Ο Bob είναι 65 ετών και έχει $ σε συνταξιοδοτική ασφάλιση που έχει χρησιμοποιήσει για να αγοράσει ένα λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή με τα επενδυμένα χρήματα σε προθεσμιακές καταθέσεις και μετοχές. Ο Bob επιλέγει να λαμβάνει ετήσιο εισόδημα 5 τοις εκατό από τη ροή του εισοδήματός του ($9.500). Σύμφωνα με τους κανόνες ελέγχου εισοδήματος πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2015, ένα ποσό αφαιρείται από αυτό το εισόδημα αυτό για να αντικατοπτρίζει την «επιστροφή κεφαλαίου». Αυτό υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: Εκτιμητέο εισόδημα = Ετήσια πληρωμή - (Τιμή αγοράς ΔΙΑ Προσδόκιμο ζωής) Εκτιμητέο εισόδημα = $ ($ ΔΙΑ 18,54) = $ $ = $0 (το εκτιμητέο εισόδημα δεν μπορεί να είναι αρνητικό) Σύμφωνα με τους κανόνες ροής εισοδήματος πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2015, κανένα εισόδημα από λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή δεν εκτιμάται. Ο Bob θα λάβει το μέγιστο ποσό Σύνταξης Γήρατος $ το δεκαπενθήμερο ($22.211,80 το χρόνο). Ο Bob λαμβάνει $885 ετησίως ($34.05 το δεκαπενθήμερο) περισσότερο Σύνταξη Γήρατος από τη Μαίρη, ακόμη και αν έχουν το ίδιο επίπεδο χρηματοοικονομικών επενδυτικών αγαθών. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες (που ισχύουν από τη 1η Ιανουαρίου του 2015) και η Μαίρη και ο Bob θα λάβουν το ίδιο ποσό Σύνταξης Γήρατος. Τα ποσά αυτά ισχύουν από τις 20 Σεπτεμβρίου του Οι υπολογισμοί δε θεωρούν τίποτε άλλα εκτιμητέα περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα. 14 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

15 Τι γίνεται αν έχετε ήδη λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή; Αν είστε λήπτης στήριξης εισοδήματος στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 και έχετε λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή που δημιουργήθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2015, η εξαιρετέα ροή εισοδήματος θα εξαιρεθεί και θα συνεχίσει να γίνεται εκτίμηση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Εάν επιλέξετε να αλλάξετε έναν υφιστάμενο λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή σε ένα νέο προϊόν, ή αγοράσετε ένα νέο προϊόν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015, το νέο προϊόν θα πρέπει να εκτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος. Αν νομίζετε ότι θα είστε σε καλύτερη θέση βάσει των νέων κανόνων υποτιθέμενου εισοδήματος, έχετε την ευελιξία να αλλάξετε το προϊόν σας και να γίνει εκτίμηση βάσει των νέων κανόνων. Γεγονός: Αν είστε ένας λήπτης στήριξης εισοδήματος αυτό σημαίνει ότι λαμβάνετε σύνταξη ή επίδομα από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 15

16 Η εξαίερεση (grandfathering) δε θα επηρεαστεί αν: αλλάξετε το ποσό των χρημάτων που αποσύρτετε από τον εξαιρετέο λογαριασμό (grandfathered) που βασίζεται σε εισοδηματική ροή, ή αλλάξετε το συνδυασμό των επενδύσεων εντός ενός εξαιρετέου λογαριασμού που βασίζεται σε εισοδηματική ροή. Θα χάσετε την εξαίρεση αν αλλάξετε σε ένα νέο λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή μετά την 1η Ιανουαρίου του Εάν έχετε έναν εξαιρετέο (grandfathered) λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή και παύσετε να λαβαίνετε μια πληρωμή στήριξης εισοδήματος, όπως σύνταξη ή επίδομα κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2015, δεν θα ισχύουν οι διατάξεις περί εξαιρέσεων. Εάν στη συνέχεια, ξεκινήστε να λαβαίνετε πάλι στήριξη εισοδήματος, ο λογαριασμός που βασίζεται σε εισοδηματική ροή θα πρέπει να εκτιμηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος. Εάν ο/η σύντροφος ενός/μια λήπτη στήριξης εισοδήματος κατέχει άμεσα ένα λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή, αλλά ο/η σύντροφος δεν δικαιούται στήριξη εισοδήματος, τότε οι κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος θα εφαρμοστούν στην εισοδηματική ροή του/της συντρόφου από την 1η Ιανουαρίου του Με άλλα λόγια, δεν θα είναι εξαιρετέο. Αυτό μπορεί να επηρεάσει το ποσό στήριξης εισοδήματος του λήπτη. 16 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

17 Θα συνεχίσει η εκτίμηση των αναστρεπτικών δικαιούχων βάσει των κανονισμών ελέγχου εισοδήματος που ίσχυαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2015; Σε γενικές γραμμές ναι - γιατί οι διατάξεις των εξαιρέσεων ισχύουν για λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή και όχι για το άτομο που τον κατέχει. Εφ όσον το πρωτότυπο προϊόν δεν αλλάζει σε ένα νέο προϊόν, δεν θα επηρεάσει τις ρυθμίσεις grandfathering. Αυτό ισχύει όταν ο λογαριασμός συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή πηγαίνει αυτόματα στον αναστρεπτικό δικαιούχο μετά το θάνατο του κύριου δικαιούχου, και ο αναστρεπτικός δικαιούχος λαμβάνει μια πληρωμή στήριξης εισοδήματος όταν η εισοδηματική ροή επιστρέφεται. Τι είναι κύριος δικαιούχος (primary beneficiary); Κύριος δικαιούχος είναι το άτομο που κατέχει την εισοδηματική ροή. Τι σημαίνει αναστρεπτικός δικαιούχος (reversionary beneficiary); Αναστρεπτικός δικαιούχος είναι το άτομο που θα λάβει τη σύνταξή σας ως εισοδηματική ροή, δηλαδή οι πληρωμές της σύνταξής σας θα επιστραφούν σε αυτό το άτομο μετά το θάνατό σας. Μόνο οι σύζυγοι, ορισμένα παιδιά και εξαρτώμενα άτομα είναι επιλέξιμα να γίνουν αναστρεπτικοί δικαιούχοι. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 17

18 Τι θα σημαίνει για τη Σύνταξη μου Γήρατος αν αποσύρω περισσότερο ή λιγότερο εισόδημα από λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματική ροή; Οι κανόνες που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2015 υποθέτουν ότι η εισοδηματική σας ροή αποφέρει ένα ορισμένο ποσό εισοδήματος, ανεξάρτητα από το πόσο που αποσύρετε. Ο ισχύον έλεγχος εισοδήματος κοινωνικής ασφάλισης για λογαριασμό συνταξιοδοτικής ασφάλισης που βασίζεται σε εισοδηματικές ροές, ωφελεί τα άτομα που μπορούν να έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποσύρουν χαμηλότερα ποσά εισοδήματος. Οι αλλαγές της 1ης Ιανουαρίου του 2015 θα αφαιρέσουν κάθε κίνητρο στα άτομα να προσαρμόζουν τα ποσά που αποσύρουν, καθώς όλα τα χρήματα που κρατούνται σε λογαριασμό που βασίζεται σε εισοδηματική ροή θα πρέπει να εκτιμούνται σύμφωνα με τους κανόνες υποτιθέμενου εισοδήματος. 18 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα

19 Πού να βρείτε περισσότερες πληροφορίες Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Οικονομικών Πληροφοριών του Centrelink είναι διαθέσιμοι για να σας παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες υποτιθέμενου εισοδήματος και άλλα θέματα που αφορούν τις συντάξεις και τα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης. Μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες από τις Υπηρεσίες Οικονομικών Πληροφοριών του Centrelink καλώντας το Μπορείτε επίσης να μάθετε περισσότερα σχετικά για τους κανόνες του υποτιθέμενου εισοδήματος, τις εξαιρέσεις του υποτιθέμενου εισοδήματος και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (www.humanservices.gov.au). Οι λήπτες πληρωμών από το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων μπορούν να επισκεφθούν το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων (DVA) στο ή να καλέσουν το DVA στο ή από περιφέρειες τις Αυστραλίας στο δωρεάν αριθμό Πληροφορίες για τους κανονισμούς του υποτιθέμενου εισοδήματος είναι επίσης διαθέσιμες από το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (DSS) στο Ερωτήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική μπορούν επίσης να σταλούν στο DSS με Αν χρειάζεστε να βρείτε χρηματοοικονομικές συμβουλές, ο διαδικτυακός τόπος SmartMoney της Αυστραλιανής Επιτροπής Αξιών και Επενδύσεων (ASIC) (www.moneysmart.gov.au) ίσως μπορεί να σας βοηθήσει. Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα 19

20 Επικοινωνήστε μαζί μας Rates and Means Testing Policy Branch Department of Social Services PO Box 7576 Canberra BC Μπορείτε να βρείτε το προϊόν αυτό στο διαδικτυακό τόπο του DSS 20 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα DSS

Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes)

Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes) Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες για το Υποτιθέμενο Εισόδημα (Your guide to Deeming information and changes) Οι αλλαγές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2015 Ο οδηγός σας στις αλλαγές και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας

Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας 2012 Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας Μπορείτε να λάβετε παροχές συνταξιοδότησης ή επιβίωσης από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης και ταυτόχρονα να εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.80 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189/2107457456 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡ.80 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189/2107457456 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 7 /12 /2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

3B Οικονομικά Υποστήριξη Εισοδήματος

3B Οικονομικά Υποστήριξη Εισοδήματος Σελίδα Οικονομικά Υποστήριξη Εισοδήματος Αυτό το παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με συντάξεις και επιλεξιμότητα, καθώς και για λεπτομέρειες επαφής για οικονομικές υπηρεσίες για ηλικιωμένους. Δεν δίνει

Διαβάστε περισσότερα

FAQs για το Κοινωνικό Μέρισμα

FAQs για το Κοινωνικό Μέρισμα FAQs για το Κοινωνικό Μέρισμα 1. Πού μπορώ να υποβάλω αίτηση για το Για να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να μπείτε στον διαδικτυακό τόπο www.koinonikomerisma.gr χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης. Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία

Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης. Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αυστραλίας (Australian Human Rights

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Ενημερωτικό έντυπο Κόστους & χρεώσεων

ΦΡΟΝΤΙΔΑ. Ενημερωτικό έντυπο Κόστους & χρεώσεων ΦΡΟΝΤΙΔΑ Ενημερωτικό έντυπο Κόστους & χρεώσεων Ποιός καλύπτει το κόστος της φροντίδας μου; Κατά τη διάρκεια που βρίσκεστε στα γηροκομεία μας, το κόστος της φροντίδας σας καλύπτεται από έναν συνδυασμό επιχορηγήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 2: Επιλογή Έργων. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Διοίκηση Έργου Ενότητα 2: Επιλογή Έργων Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE)

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE) Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave Το Sharesave σας δίνει μια ευκαιρία να αποταμιεύετε κάθε μήνα επί τρία έτη και με αυτά τα χρήματα να αγοράσετε Μετοχές της Thomas Cook Group plc

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 2: Πίνακας Ταμειακών Ροών Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ενότητα: θεμελιώδεις αρχές Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Τμήμα : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χτίζουμε το αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα για να έχουμε έκπτωση φόρου

Πώς χτίζουμε το αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα για να έχουμε έκπτωση φόρου Πώς χτίζουμε το αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα για να έχουμε έκπτωση φόρου Οι αγορές δαπάνες με πλαστικό χρήμα, που έχει πλέον μπει για τα καλά στη ζωή μας μετά την έναρξη των Capital Controls, αφορά: α.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά Οικονομικά Μαθηματικά Ενότητα 5: Ονομαστικό και Πραγματικό Επιτόκιο Σαριαννίδης Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.socialsecurity.gov Παροχές επιβίωσης Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για όλα τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 9: Κρατικές Πολιτικές και Χρηματοπιστωτικά Θέματα Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ;

β) Αν στο παραπάνω ερώτημα, ο λογαριασμός ήταν σύνθετου τόκου με j(12)=3%, ποιό είναι το ποσό που θα έπρεπε να καταθέσει ; Άσκηση 1 α) Κάνει κάποιος κατάθεση ποσού 5 χιλ. σε λογαριασμό απλού τόκου με ετήσιο επιτόκιο 4%. Μετά από 3 μήνες κάνει ανάληψη 3 χιλ. και μετά από άλλους 7 μήνες επιθυμεί να κάνει μία κατάθεση, έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015

Οι νέοι κωδικοί του E1 στη δήλωση του 2015 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Αυτοαποδιδόμενα ποσά Τόκοι Καταθέσεων στην Αλλοδαπή Μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης Φόρος Υπεραξίας από τη Μεταβίβαση τίτλων Εισοδήματα από δικαιώματα (royalties) Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχείτε για την ακοή σας;

Ανησυχείτε για την ακοή σας; Ανησυχείτε για την ακοή σας; Η Australian Hearing είναι εδώ για να βοηθήσει 131 797 www.hearing.com.au Η απώλεια ακοής στην Αυστραλία Έχω απώλεια ακοής; Η απώλεια ακοής είναι ένα σημαντικό ζήτημα υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διευκρινίσεις με τη μορφή ερωταπαντήσεων παρείχε το Υπ. Εργασίας για το Κοινωνικό μέρισμα και τη διαδικασία χορήγησης.

Νέες διευκρινίσεις με τη μορφή ερωταπαντήσεων παρείχε το Υπ. Εργασίας για το Κοινωνικό μέρισμα και τη διαδικασία χορήγησης. ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Υπ. Εργασίας: 32 ερωταπαντήσεις για το κοινωνικό μέρισμα Νέες διευκρινίσεις με τη μορφή ερωταπαντήσεων παρείχε το Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων ΙΑΛΕΞΗ #5 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2016-17 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΦΕΦΠ Τι είναι? Εντυπα Ε1, Ε2, Ε3,, Ε9 Πότε? Τέλος Απριλίου Από ποιούς?

Διαβάστε περισσότερα

DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ

DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ DVD Παραπόνων Καταναλωτών Φροντίδας Ηλικιωμένων ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ «Έχω μια ανησυχία - Ένα βίντεο για τους ηλικιωμένους που λαμβάνουν φροντίδα, τις οικογένειες και φίλους τους» Noeline Brown

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Διασυνοριακή μεταφορά κεφαλαίων, αγαθών, υλικών παραγωγής και τεχνολογίας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα)

ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΣΠΕ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΛΤΔ Συνδεδεμένη με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα ΛΤΔ (Κεντρικό Φορέα) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α. Ταυτότητα των δανειοληπτών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε συνέχεια της κατάθεσης του σχεδίου του νέου αναπτυξιακού νόμου στη Βουλή, απέστειλε στον υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Με αυστηρά κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας και καταθέσεων το "κοινωνικό μέρισμα"

Με αυστηρά κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας και καταθέσεων το κοινωνικό μέρισμα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με αυστηρά κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας και καταθέσεων το "κοινωνικό μέρισμα" Από ένα εξαπλό πλέγμα κριτηρίων εισοδήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση κατοικίας ΑΝΩΓΕΙΑ τηλ Χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά 1/09/2014

Διεύθυνση κατοικίας ΑΝΩΓΕΙΑ τηλ Χρόνος ανάληψης καθηκόντων για πρώτη φορά 1/09/2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387 /2016 (Α 85)».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387 /2016 (Α 85)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων

Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1259 Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για την κοινή τιμολόγηση των δύο φύλων Αγαπητοί Συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων

Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων Νέες διαδικασίες χορήγησης πιστωτικών διευκολύνσεων και αναθεώρησης υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων l Για φυσικά πρόσωπα l Για νομικά πρόσωπα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 2013 η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D052864/01 ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D052864/01 ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13731/17 ADD 1 DRS 63 ECOFIN 891 EF 259 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων ΜΕΡΟΣ III ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΚΠΟΣ)* Μέρος A: Στοιχεία Δανειολήπτη & Περίληψη Οικονομικών Στοιχείων Στοιχεία Δανειολήπτη Δανειολήπτης 1 Δανειολήπτης 2 Σύνολο A1 Ονοματεπώνυμο A2(α)

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1 Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Σεπτεµβρίου 2017 Βασικά στοιχεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Εξέλιξη κύριων

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστικά δάνεια. Ενημερωτικό φυλλάδιο. Απρίλιος 2011. Πώς λειτουργούν τα στεγαστικά δάνεια;

Στεγαστικά δάνεια. Ενημερωτικό φυλλάδιο. Απρίλιος 2011. Πώς λειτουργούν τα στεγαστικά δάνεια; Στεγαστικά δάνεια Ενημερωτικό φυλλάδιο Απρίλιος 2011 Η αγορά δικού σας σπιτιού ίσως είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές αποφάσεις που θα πάρετε ποτέ. Ενώ λίγοι τυχεροί άνθρωποι μπορεί να έχουν ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τι πραγματεύεται η Διεθνής Οικονομική;

Τι πραγματεύεται η Διεθνής Οικονομική; Εισαγωγή Τι πραγματεύεται η Διεθνής Οικονομική; Κέρδη από το Εμπόριο Εξηγώντας τα Υποδείγματα του Εμπορίου Οι Επιπτώσεις των Κρατικών Πολιτικών στο Εμπόριο Θέματα Διεθνούς Χρηματοδότησης Διεθνές Εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου 2. Στοιχεία του ή της συζύγου Επώνυμο : Όνομα : Όνομα πατρός : ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΗΝΕΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Tο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Κοινοποίηση παραγράφου 13 άρθρου 20 ν. 2386/1996".

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση παραγράφου 13 άρθρου 20 ν. 2386/1996. -- 593 -- * Κ.Β.Σ. * Νο. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Απριλίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1042733/312/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ.: 1121 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #1: Εισαγωγή Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 147532/4-10-2010 Προς τις Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις, Περιφερειακούς Τομείς, Υποκαταστήματα, τις Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πιθανές ερωτήσεις και ενδεικνυόµενες απαντήσεις Τα περιοριστικά µέτρα. 1. Το όριο ανάληψης µετρητών ισχύει ανά κάτοχο λογαριασµού ή κατά λογαριασµό; Κάθε πρόσωπο (νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου 2. Στοιχεία του ή της συζύγου Επώνυμο : Όνομα : Όνομα πατρός : KUNEVA KOSTADINKA NIKOLA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : Ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση: ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου 2. Στοιχεία του ή της συζύγου Επώνυμο : Όνομα : Όνομα πατρός : ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : ΠΟΛΥΧΡΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ιδιότητες με τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1

(Πολιτική. Οικονομία ΙΙ) Τμήμα ΜΙΘΕ. Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος. Αρχές Οικονομικής ΙΙ. 14/6/2011Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011. (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Τμήμα ΜΙΘΕ Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος 2010-2011 Αρχές Οικονομικής ΙΙ (Πολιτική Οικονομία ΙΙ) 1 Θεματικές Ενότητες Επισκόπηση της Μακροοικονομικής-Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔ4691ΩΓ-8ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Π15/ 9.

ΑΔΑ: ΒΕΦΔ4691ΩΓ-8ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Π15/ 9. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο

Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Ένα Στιγμιότυπο Αυτή η έκδοση παρέχει ένα στιγμιότυπο των πλέον σημαντικών χαρακτηριστικών της Κοινωνικής Ασφάλισης, του Συμπληρωματικού Εισοδήματος Ασφάλισης (SSI) και των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου 2. Στοιχεία του ή της συζύγου Επώνυμο : Όνομα : Όνομα πατρός : ΜΟΡΑΝΤ ΝΑΜΠΙΛ ΙΩΣΗΦ ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΤΑΛ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : ΣΧΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ιδιότητες με τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011) ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2009 Κατά το άρθρο 56 παρ. 1 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011) Στοιχεία του υπόχρεου Επώνυμο: ΒΑΡΔΙΚΟΣ Κύριο όνομα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Όνομα πατέρα: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 118(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4616 Παρασκευή, 28 Iουλίου 2017 979 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο κύριο όνομα όνομα πατέρα Α.Φ.Μ. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α.Δ.Τ. ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση επάγγελμα διεύθυνση επαγγέλματος τηλ

Επώνυμο κύριο όνομα όνομα πατέρα Α.Φ.Μ. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α.Δ.Τ. ιδιότητα με την οποία υποβάλλεται η δήλωση επάγγελμα διεύθυνση επαγγέλματος τηλ Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2015 κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Tο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291-292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ FV Η συνάρτηση αυτή υπολογίζει την μελλοντική αξία μιας επένδυσης βάσει περιοδικών, σταθερών πληρωμών και σταθερού επιτοκίου. =FV(επιτόκιο; αριθμός περιόδων; δόση αποπληρωμής; παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου 2. Στοιχεία του ή της συζύγου Επώνυμο : Όνομα : Όνομα πατρός : ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΝΙΗΛ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ιδιότητες με τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμιακές Καταθέσεις

Προθεσμιακές Καταθέσεις Προθεσμιακές Καταθέσεις Σε ισχύ από 09.11.2015 Η RCB Bank Ltd είναι μια τράπεζα γενικών εργασιών με ιστορία 20 ετών και μία από τις κορυφαίες τράπεζες του χρηματοπιστωτικού τομέα της Κύπρου. Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ Η επένδυση μπορεί επίσης να ορισθεί ως η απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου (π.χ. χρηματοδοτικού τίτλου) με την προσδοκία να αποφέρει μια ικανοποιητική απόδοση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ): Διεύθυνση Κατοικίας: Διεύθυνση Εργασίας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας (αν διαφέρει):

Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ( ): Διεύθυνση Κατοικίας: Διεύθυνση Εργασίας: Διεύθυνση Αλληλογραφίας (αν διαφέρει): ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ MIFID Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα: Επίθετο: Όνομα Πατρός: Ημερ. Γεννήσεως: Επάγγελμα: Αρ. Ταυτότητας: Αρ. Διαβατηρίου και χώρα έκδοσης (για αλλοδαπούς): Οικογενειακή Αρ. εξαρτωμένων ατόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

MetLife Οδηγούμε με σιγουριά στον δρόμο της ανάπτυξης

MetLife Οδηγούμε με σιγουριά στον δρόμο της ανάπτυξης MetLife Οδηγούμε με σιγουριά στον δρόμο της ανάπτυξης Γιατί να κάνω Αποταμιευτικό / Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Αύξηση Ορίων Συνταξιοδότησης Μείωση Βασικών Συντάξεων Μείωση Επικουρικών Συντάξεων Αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ X Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ X Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ X Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 Κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ. 2. Στοιχεία του ή της συζύγου

ΚΑΤΑΘΕΣΗ. 2. Στοιχεία του ή της συζύγου ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία:.././2011 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή 1 Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή Στοιχεία Ενεργητικού, Στοιχεία Παθητικού και Ισολογισμοί Ο προσωπικός ισολογισμός της Ιωάννας Ο ισολογισμός μιας εταιρείας Το διάγραμμα του ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου 2. Στοιχεία του ή της συζύγου Επώνυμο : Όνομα : Όνομα πατρός : ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : Ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση: ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου 2. Στοιχεία του ή της συζύγου Επώνυμο : Όνομα : Όνομα πατρός : ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ιδιότητες με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Στοιχεία του ή της υπόχρεου 2. Στοιχεία του ή της συζύγου Επώνυμο : Όνομα : Όνομα πατρός : ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός : ΚΕΜΑΝΕ ΖΩΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20

ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 Κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα