Βελτίωση της στρατηγικής Πρακτόρων Λογισμικού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας με τη χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βελτίωση της στρατηγικής Πρακτόρων Λογισμικού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας με τη χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων"

Transcript

1 Βελτίωση της στρατηγικής Πρακτόρων Λογισμικού στο Χρηματιστήριο Ενέργειας με τη χρήση Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων Αντώνης Χ. Χρυσόπουλος Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης Περικλής Α. Μήτκας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54124, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όπως σε κάθε άλλο περιβάλλον δημοπρασίας, οι οντότητες που συμμετέχουν στα Χρηματιστήρια Ενέργειας πρέπει να ανταγωνίζονται μεταξύ τους με στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Στην πορεία της επίτευξης αυτού του στόχου, αυτές οι οντότητες (άνθρωποι παίκτες ή πράκτορες λογισμικού παίκτες) μπορούν να υιοθετήσουν διαφόρων ειδών στρατηγικές από απλοϊκές έως υπερβολικά πολύπλοκες για να μπορέσουν να ανακαλύψουν το πιο κερδοφόρο συνδυασμό αγαθών, την κατάλληλη τιμή αγοράς και πώλησης κτλ, πάντα υπό την πίεση του χρόνου και των περιορισμών του εκάστοτε τύπου δημοπρασίας. Οι αποφάσεις γίνονται ακόμα πιο δύσκολες σε περιπτώσεις που λαμβάνουμε υπόψη μας τα τεράστια σε όγκο ιστορικά δεδομένα: τις τιμές των αγαθών, τις διακυμάνσεις της Αγοράς, τις ευκαιρίες αγοράς. Στο πλαίσιο αυτής της παρούσας εργασίας παρουσιάζουμε το πλαίσιο λογισμικού Cassandra, μια πολυπρακτορική πλατφόρμα που εκμεταλλεύεται τη δυναμική των τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την δημιουργία αποδοτικών μοντέλων πρόβλεψης για την Οριακή Τιμή Προσφοράς και την ποσότητα Ενεργειακού Φορτίου σε τυπικές Προθεσμιακές Αγορές Ενέργειας Της Μιας Μέρας (Day Ahead Power Markets). Γίνεται αναφορά στη λειτουργικότητα του πλαισίου Cassandra, ενώ δίνεται βάρος κυρίως στον μηχανισμό πλειοδότησης των πρακτόρων, και στον τρόπο με τον οποίον εφαρμόζονται οι τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων για την εξαγωγή των βέλτιστων μοντέλων πρόβλεψης. Η πλατφόρμα Cassandra δοκιμάστηκε σε πραγματικό περιβάλλον, με δεδομένα που αντλήθηκαν από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Θεματική Περιοχή: Τεχνολογίες Πληροφορικής Λέξεις κλειδιά: Πράκτορες Λογισμικού, Εξόρυξη Δεδομένων, Χρηματιστήρια Ενέργειας, Τεχνικές Παλινδρόμησης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία των πρακτόρων λογισμικού έχει ήδη αποδείξει την αποτελεσματικότητά της σε διάφορους πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου (E-commerce) και των ηλεκτρονικών αγορών (E-markets). Σε περίπλοκα περιβάλλοντα όπως τα Χρηματιστήρια (Ενέργειας), όπου οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των παικτών απαιτούν διαπραγματεύσεις για να οδηγηθούν σε συμφωνία, η χρήση αυτόνομων και ευφυών πρακτόρων έχει πλέον γίνει μονόδρομος [1,2]. Ήδη υπάρχουν στη βιβλιογραφία αρκετές προσπάθειες με στόχο την ανάπτυξη της βέλτιστης στρατηγικής των πρακτόρων με βάση τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται. Ανάμεσα στα θέματα που προκύπτουν κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη τέτοιων δυναμικών συστημάτων, ο υψηλός ρυθμός παραγωγής δεδομένων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιλυθεί. Επιπρόσθετα, όπως σε όλα τα περιβάλλοντα πλειστηριασμών, οι αποφάσεις λαμβάνονται κάτω από πίεση χρόνου, κάνοντας δύσκολη την χρήση απλών αλγορίθμων ή/και αναλυτικών στρατηγικών. Αυτοί οι παράγοντες υποδεικνύουν ότι οι τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων (Data Mining, ΕΔ) θα μπορούσαν να αποτελέσουν κατάλληλη τεχνολογία για την ανάπτυξης μιας «ευφυούς» και αποδοτικής λύσης. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής παρουσιάζουμε ένα ευέλικτο και αποδοτικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν στο υπερδραστήριο και συνεχώς μεταβαλλόμενο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Αναπτύξαμε ένα Πολυπρακτορικό σύστημα (Multi-Agent System, ΠΠΣ) ικανό να χειριστεί αποτελεσματικά τους μεγάλους όγκους διαθέσιμων δεδομένων και να συγκρίνει διάφορες τεχνικές ΕΔ, ώστε να προβλέψει αποδοτικά τις τιμές των αγαθών που μας ενδιαφέρουν. Η πλατφόρμα μας έχει δοκιμαστεί σε δεδομένα διαθέσιμα από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, το όποιο αποτελεί ένα δυναμικό, μερικώς παρατηρήσιμο περιβάλλον και το οποίο επιτρέπει την εφαρμογή διαφορετικών στρατηγικών και τον έλεγχο της αποδοτικότητάς τους. Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα γενικότερα, είναι γενικά αποδεκτό ότι η ανάπτυξη ενός πράκτορα που μπορεί να εκμεταλλευτεί τεχνικές ΕΔ, οδηγεί στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που μπορούν να του δώσουν προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών του. Σε αυτή τη βάση, εφαρμόσαμε τεχνικές ΕΔ για να: α) αναλύσουμε ιστορικά δεδομένα από παρελθούσες δημοπρασίες και να προβλέψουμε τις μελλοντικές τιμές των αγαθών που μας ενδιαφέρουν και, β) εξάγουμε μοντέλα συμπεριφοράς και να τα ενσωματώσουμε σε πράκτορες, ώστε να τους δώσουμε πλεονέκτημα στις προβλέψεις τους έναντι του ανταγωνισμού. Η υπόλοιπη εργασία οργανώνεται ως εξής: η ενότητα 2 παρέχει μια γενική εποπτεία των Χρηματιστηρίων Ενέργειας και των διαθέσιμων μηχανισμών (Δημοπρασίες και Χρηματιστήριο), καθώς και μια αναφορά των υπαρχουσών υλοποιήσεων στον χώρο. Η ενότητα 3 παρουσιάζει τις αρχές σχεδίασης και τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας που αναπτύχθηκε. Στην ενότητα 4 γίνεται λεπτομερής περιγραφή της μεθοδολογίας ΕΔ που εφαρμόστηκε για την εξαγωγή του βέλτιστου μοντέλου πρόβλεψης προσφορών, ενώ η ενότητα 5 παραθέτει ένα πιλοτικό

2 σενάριο, με στόχο την επεξήγηση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας μας. Τέλος, η ενότητα 6 ανακεφαλαιώνει την δουλειά που έγινε και ολοκληρώνει την δημοσίευση. 2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέχρι πρόσφατα, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας), η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν φυσικό μονοπώλιο. Ως επακόλουθο, η ύπαρξη μιας κρατικής ή κρατικά ελεγχόμενης υπηρεσίας, υπεύθυνης για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή της Ηλεκτρικής Ενέργειας ήταν αναγκαία. Παρόλα αυτά, η μετάβαση σε πιο «χαλαρά» οικονομικά μοντέλα ανταγωνισμού σηματοδότησε την παύση του φυσικού μονοπωλίου, όσον αφορά την παραγωγή και την διανομή της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως επακόλουθο, η απελευθέρωση της Αγοράς Ενέργειας έδωσε χώρο στην ανάπτυξη Ανοικτών Αγορών, όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων και διαφορετικών ενεργειακών προϊόντων για διαφορετικές χρονικές περιόδους και να διαπραγματευτούν για αυτά. Οι διαπραγματεύσεις αυτές γίνονται στα πλαίσια τριών κατηγοριών αγορών : Μακρόχρονη Αγορά (The Long-term Market), όπου οι συμμετέχοντες έρχονται σε συμφωνία μεταξύ τους με την μορφή μακροχρόνιων συμβολαίων. Προθεσμιακή Αγορά Της Μιας Μέρας (The Dayahead Market), όπου οι αγοραστές τοποθετούν τις προσφορές τους για 24 ωριαίες δημοπρασίες, για να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους στην αγορά την επόμενη μέρα. Αγορά Πραγματικού Χρόνου (The Real-time Market), όπου οι αγοραστές κάνουν προσφορές για να εξασφαλίσουν την συμμετοχή του στην αγορά την επόμενη ώρα. Λόγω του φυσικού μοντέλου του ενεργειακού δικτύου παραγωγής διανομής κατανάλωσης, η Μακρόχρονη και η Προθεσμιακή Αγορά της Μιας Μέρας είναι οι επικρατέστερες. Ωστόσο, η έλλειψη ικανότητας αποθήκευσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας για μεγάλες χρονικές περιόδους, επιβάλλει την ανάπτυξη και ενός μηχανισμού που θα μπορεί αποτελεσματικά να ισορροπήσει την Προσφορά και την Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας και να μπορεί να ελέγχεται άμεσα και εύκολα. Ο Διαχειριστής του Συστήματος Ενέργειας είναι κάθε φορά υπεύθυνος για την εξασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, μέσω της χρήσης της Αγοράς Πραγματικού Χρόνου. Το μοντέλο αυτό ενέχει το μεγαλύτερο ρίσκο για τους συμμετέχοντες, καθώς μια δυσλειτουργία ενός Ηλεκτρικού Κόμβου ή το κλείσιμο μιας γραμμής μεταφοράς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υπερβολική αύξηση ή μείωση του Δείκτη Τιμών. Ωστόσο, η ύπαρξή της είναι αποφασιστική για την κάλυψη της Ζήτησης, σε περίπτωση που καμία από τις υπόλοιπες δύο Αγορές δεν μπορούν να αποδώσουν αρκετή Ενέργεια. Επιπλέον, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το μεγάλο ρίσκο συνεπάγεται και μεγιστοποίηση των κερδών των παικτών που επιλέγουν να συμμετέχουν. 2.1 Δημοπρασίες Αγοράς Ενέργειας Μια δημοπρασία ορίζεται ως ένα αυστηρά ορισμένο σύνολο κανόνων για τον καθορισμό των όρων ανταλλαγής ενός αγαθού έναντι κάποιου χρηματικού ποσού [3]. Σε κάθε δημοπρασία, ένας αριθμός από συναλλαγές πραγματοποιούνται ανάμεσα στους συμμετέχοντες, όπου κάθε συναλλαγή αποτελείται από: α) ένα πρωτόκολλο, που ορίζει τους όρους του μηχανισμού συναλλαγής καθώς και τις ενέργειες που επιτρέπονται σε έναν παίκτη (άνθρωπο ή λογισμικό) που συμμετέχει στην δημοπρασία και, β) την στρατηγική, δηλαδή τη μεθοδολογία που ακολουθεί ένας παίκτης για να πετύχει τον στόχο του. Το πρωτόκολλο μιας δημοπρασίας αποφασίζεται κατά την διάρκεια του σχεδιασμού της και ανακοινώνεται σε όλους τους συμμετέχοντες από την αρχή. Η στρατηγική των παικτών σχεδιάζεται από κάθε συμμετέχοντα και είναι άγνωστη στους υπόλοιπους. Στις Δημοπρασίες της Αγοράς Ενέργειας, δύο είναι οι πιο σημαντικές οντότητες: 1. Οι Συμμετέχοντες στην Αγορά (ή Παίκτες) 2. Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος (ΑΔΣ) Ο Παίκτης ορίζεται ως η οικονομική οντότητα που έχει πρόσβαση στην Αγορά Ενέργειας. Γενικά, αυτή η οντότητα μπορεί να έχει στην διάθεσή της μια ομάδα από Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και μια ομάδα Καταναλωτών. Κάθε παίκτης που συμμετέχει στην Αγορά ως Παραγωγός πρέπει να αποστείλει την προσφορά του σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους. Κάθε προσφορά περιέχει τα ζεύγη των τιμών της διαθέσιμης ποσότητας Ηλεκτρικού Φορτίου καθώς και την ελάχιστη τιμή πώλησης του Φορτίου. Από την άλλη πλευρά, κάθε παίκτης που συμμετέχει στην Αγορά ως Καταναλωτής αποστέλλει την ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας που χρειάζεται, στις ίδιες προκαθορισμένες χρονικές περιόδους, μαζί με την μέγιστη τιμή που διατίθεται να πληρώσει. Ο ΑΔΣ είναι ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας και ταυτόχρονα ο Διαχειριστής του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Έτσι, ο ΑΔΣ είναι υπεύθυνος για την Εκκαθάριση της Αγοράς Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς μεταφοράς του συστήματος. Ο ΑΔΣ συλλέγει τις προσφορές για κάθε ωριαία δημοπρασία και μετά πρέπει να υπολογίσει δύο καμπύλες: την μονότονα αύξουσα Καμπύλη Προσφοράς και την μονότονα φθίνουσα Καμπύλη Ζήτησης. Στην απλοποιημένη περίπτωση που δεν υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς, η Εκκαθάριση της Αγοράς γίνεται στο σημείο τομής των δύο προαναφερθέντων καμπυλών (Σχήμα 1). Αυτό το σημείο καθορίζει την Οριακή Τιμή της Αγοράς (ΟΤΑ) αυτή είναι η τιμή στην οποία οι Παραγωγοί πληρώνονται από τους Καταναλωτές, η παραγωγή Φορτίου κάθε Μονάδας Παραγωγής και η κατανάλωση κάθε Καταναλωτή. Σχήμα 1. Οι Καμπύλες Προσφοράς και Ζήτησης Ενέργειας Σε περίπτωση που έχουμε περιορισμούς μεταφοράς, ο ΑΔΣ πρέπει να ακολουθήσει μια πιο πολύπλοκη διαδικασία. Πρέπει να

3 λύσει ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης που έχει ως στόχο την μεγιστοποίηση της Κοινωνικής Ευημερίας (Συνάρτηση Στόχου). Στην συνέχεια η τιμή της Ηλεκτρικής Ενέργειας, η παραγωγή κάθε Μονάδας Παραγωγής και η κατανάλωση κάθε Καταναλωτή υπολογίζονται και ανακοινώνονται στους ενδιαφερόμενους. 2.2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Διάφορες προσεγγίσεις έχουν υιοθετηθεί για την ανάλυση της συμπεριφοράς των Αγορών Ενέργειας, μερικές από τις οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες Πρακτόρων Λογισμικού ή/και τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων. Τα αποτελέσματά τους είναι, κατά γενική ομολογία, πολλά υποσχόμενα. Το Ινστιτούτο Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Electric Power research Institute, ERPI) ανέπτυξε το σύστημα SEPIA (Simulator for Electrical Power Industry Agents), μια πολυπρακτορική πλατφόρμα για την προσομοίωση μιας πληθώρας διαφορετικών σεναρίων Αγοράς [5, 6]. Το σύστημα SEPIA εφαρμόζει δύο διαφορετικές επιλογές εκμάθησης των Πρακτόρων: μια παραλλαγή του Q-Learning αλγορίθμου [7], ο οποίος αντιστοιχεί κάθε δυνατή κατάσταση σε μια κατάλληλη ενέργεια, και το LCS (Learning Classifier System) [8], το οποίο χρησιμοποιεί ένα μοντέλο βασισμένο σε κανόνες και οι πράκτορες μαθαίνουν μέσω απλοποιημένης εκμάθησης και γενετικών αλγορίθμων. Το Argonne National Laboratory, από την άλλη πλευρά, ανέπτυξε το EMCAS (Electricity Market Complex Adaptive System) [9], μια αποτελεσματική υλοποίηση για χρήση σε Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μέσω του EMCAS, κάποιος μπορεί να μελετήσει τις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φυσικών οντοτήτων της Αγοράς, για να αναλύσει τους συμμετέχοντες και τις στρατηγικές τους. Η εκμάθηση των παικτών βασίζεται σε γενετικούς αλγορίθμους, ενώ το EMCAS υποστηρίζει συναλλαγές Χρηματιστηρίου, καθώς και διμερή συμβόλαια. χρήματα ή, β) να βρουν μια νέα στρατηγική που θα μεγιστοποιήσει το κέρδος τους. Για αυτό το σκοπό, κάθε πράκτορας έχει μοντελοποιηθεί με LCS ικανότητες εκμάθησης και αναλύεται η συμπεριφορά του. Παρατηρήθηκαν έτσι αλλαγές στην συμπεριφορά των πρακτόρων κατά την μετάβαση από ένα ομοιόμορφο σύστημα τιμολόγησης σε ένα σύστημα όπου κάθε παραγωγός πληρώνεται στην τιμή της Ζήτησης. Επιπρόσθετα, αναγνωρίστηκε ότι είναι μεγάλη η πιθανότητα της συνεργασίας μεταξύ δύο πρακτόρων όταν οι υπόλοιποι Παραγωγοί κάνουν προσφορές στο όριο του κόστους. Τέλος, οι Petrov and Sheble [11] εισήγαγαν το Γενετικό Προγραμματισμό (Genetic Programming, ΓΠ) στην εξομοίωση τους και προσπάθησαν να μοντελοποιήσουν τις διμερείς δημοπρασίες για την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, με την χρήση πρακτόρων. Στο μοντέλο τους, ένας από τους παίκτες περιλαμβάνει γνώσεις που παρουσιάζονται σαν ένα Δέντρο Λήψης Απόφασης (Decision-Making Tree), που έχει αναπτυχθεί με ΓΠ. Οι υπόλοιποι πράκτορες-παίκτες υλοποιούν συμπεριφορές καθορισμένες από κανόνες. 3. ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το σύστημα Cassandra είναι μια πολυπρακτορική πλατφόρμα σχεδιασμένη και ανεπτυγμένη για να λειτουργεί ημιαυτόνομα ή ακόμη και αυτόνομα σε Αγορές Ενέργειας. Η Cassandra χρησιμοποιεί τεχνικές ΕΔ για να προβλέψει την Οριακή Τιμή Εκκαθάρισης, όπως και το Ενεργειακό ή Ηλεκτρικό Φορτίο για Προθεσμιακές Αγορές της Μιας Μέρας. Το υλοποιημένο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και να προχωρήσει σε όσες διαδικασίες είναι απαραίτητες για τη σύναψη ενός συμβολαίου. Η αποδοτικότητα του συστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μοντέλα που εξάγονται από τα ιστορικά δεδομένα, καθώς και μια βάση από κανόνες με υψηλό βαθμό προστασίας ρίσκου, που ορίζεται από έναν ειδικό (expert ) στις Αγορές Ενέργειας. Μέσω του γραφικού περιβάλλοντος της Cassandra, τα μοντέλα ΕΔ επαναδημιουργούνται δυναμικά, με σκοπό την μελέτη, αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων και την επιλογή του μοντέλου που αντικατοπτρίζει βέλτιστα την τρέχουσα τάση της Αγοράς. Σχήμα 2. Η Αρχιτεκτονική του συστήματος Cassandra Όσον αφορά την ανάλυση πραγματικών Αγορών, ο Bagnall [10] παρουσίασε ένα απλοποιημένο μοντέλο εξομοίωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Μεγάλης Βρετανίας, όπου οι παραγωγοί έχουν δύο επιλογές: α) να υιοθετήσουν μια ήδη δοκιμασμένη στρατηγική που θα σιγουρέψει ότι δεν θα χάσουν 3.1 Η αρχιτεκτονική του Συστήματος Το πλαίσιο λογισμικού Cassandra ακολουθεί το IRF μοντέλο Αρχιτεκτονικής (Intelligent Recommendation Framework) [12], που ορίζει ένα λειτουργικό μοντέλο τεσσάρων στρωμάτων για το σύστημα πρακτόρων. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται πολύ συχνά στις επιχειρήσεις στον μηχανισμό διαχείρισης, καθώς μπορεί να αυτοματοποιήσει και να ολοκληρώσει όλες τις εκφάνσεις μιας επιχείρησης που παράγουν μεγάλη ποσότητα δεδομένων ή έχουν υψηλές απαιτήσεις σε δεδομένα. Παρατηρώντας καλύτερα την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από το πρίσμα του IRF, κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει τις εργασίες που πρέπει να γίνουν: Συλλογή ιστορικών δεδομένων από προηγούμενες δημοπρασίες και συναλλαγές. Εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών ΕΔ για την δημιουργία των απαραίτητων. Ολοκλήρωση των παραγόμενων μοντέλων στο Business Intelligence του συστήματος και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

4 Συνεχής εποπτεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Όπως είναι αναμενόμενο, η Cassandra ακολουθεί μια αρχιτεκτονική όπου κάθε τμήμα (module) είναι υπεύθυνο για μια από τις παραπάνω εργασίες. Η πλατφόρμα επίσης καθορίζει πλήρως τις διεπαφές ανάμεσα στα τμήματα και εξασφαλίζει επικοινωνία με τους χρήστες του συστήματος. Τα τμήματα που αποτελούν το σύστημά μας είναι: i. Data Collection Module (DCM): Είναι υπεύθυνο για την συλλογή των ιστορικών δεδομένων, είτε από τα αρχεία που παρέχουν οι χρήστες, είτε απευθείας από το διαδίκτυο. ii. Data Processing and Mining Module (DPMM): Είναι από τα κύρια τμήματα της πλατφόρμας, και είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων, την προετοιμασία των αρχείων εκπαίδευσης και την εφαρμογή των αλγορίθμων ΕΔ. iii. Decision Making Module (DMM): Συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για να λάβει την βέλτιστη απόφαση σε κάθε περίπτωση. iv. Graphic User Interface Module (GUIM): Αλληλεπιδρά με τους χρήστες του συστήματος. Πρέπει να είναι φιλικό προς τον χρήστη και εύκολο στην κατανόηση. Πίνακας 1. Λειτουργικότητα του συστήματος Cassandra Είδος Χρήστη Όψεις Δικαιώματα Λειτουργικότητα ΧΠ - Παρατηρητή Κανένα - Έλεγχος Λογαριασμών - Παρατήρηση Αγοράς - www/rss Browsing - Προβολή Πινάκων ΔΣ - Παρατηρητή - Διαχειριστή ΑΣ - Παρατηρητή - Διαχειριστή - Αναλυτή Μόνο Διαχείρισης Αγοράς Όλα Όλα τα παραπάνω συν: - Χειροκίνητη Υποβολή Προσφορών - Χειρισμός Καταγραφέα Όλα τα παραπάνω συν: - Σύνοψη Πρακτόρων - Επανεκπαίδευση Μοντέλων - Ρύθμιση Μοντέλων - Στατιστικά Μοντέλων - Αξιολογητής Κόστους - Εισαγωγή Αρχείων Δεδομένων Αγορά, μπορεί να αξιολογήσει τις στρατηγικές κινήσεις του συστήματος και να αποφασίσει αν το σύστημα λειτουργεί αποδοτικά ή όχι. Έχει την δυνατότητα να παρακάμψει χειροκίνητα το σύστημα πρόβλεψης (για παράδειγμα την προτεινόμενη τιμή προσφοράς στην Οριακή Τιμή), αλλά δεν μπορεί να μεταβάλει τα μοντέλα που χρησιμοποιεί το σύστημα για πρόβλεψη (αυτό είναι αρμοδιότητα του SA). iii. Monitoring User (Χρήστης-Παρακολουθητής) O/H Monitoring User (MU) είναι ο απλός χρήστης του συστήματος. Ο MU απλώς παρατηρεί τις κινήσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και καταγράφει τις αποφάσεις του συστήματος. Σε περίπτωση που παρατηρήσει κάτι «έξω από τα συνηθισμένα» (κινήσεις που δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα), ο MU ενημερώνει τον SM. Ο SM με την σειρά του πρέπει να ελέγξει πάλι τις παρατηρήσεις του MU, και σε περίπτωση λάθους, ενημερώνει τον SA, ο οποίος θα αντιδράσει ανάλογα για να βελτιστοποιήσει την λειτουργία του συστήματος. Για κάθε είδος χρήστη το σύστημα παρέχει την αντίστοιχη όψη, που ενεργοποιείται κατά την αυθεντικοποίηση του χρήστη. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα δικαιώματα και τις δυνατότητες του κάθε τύπου χρήστη. α 3.2 Χρήστες Συστήματος Στο σύστημα Cassandra ορίζονται τρία είδη χρηστών: i. System Analyst (Αναλυτής Συστήματος) Ο/Η System Analyst (SA) είναι χρήστης-ειδικός. Είναι ο δημιουργός του συστήματος και έχει απόλυτη γνώση του προβλήματος. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία (ανεμπόδιστη λειτουργία του συστήματος, ικανοποίηση των απαιτήσεων λογισμικού των χρηστών), όσο και για την αποδοτικότητα του συστήματος. Ο SA είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος για την δημιουργία των μοντέλων ΕΔ, και την επιλογή του αποδοτικότερου. Τέλος, ο SA ελέγχει τις ρουτίνες λήψης απόφασης, ώστε να μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα τα λάθη που μπορεί να εμφανιστούν. ii. System Manager (Διαχειριστής Συστήματος) Ο/Η System Manager (SM) είναι επίσης ένας/μια χρήστηςειδικός, αλλά όχι στις εμπλεκόμενες τεχνολογίες ανάπτυξης (πράκτορες λογισμικού, τεχνικές ΕΔ), μόνο στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Ο SM, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του στην β Σχήμα 3. Μια γενική άποψη των όψεων των MU (α) και SM (β)

5 3.3 Υλοποίηση Η Cassandra παρέχει ένα πολύ-λειτουργικό γραφικό περιβάλλον για να διευκολύνει τις εργασίες των χρηστών. Έχει υλοποιηθεί σε Java 1.6 και οι πράκτορες είναι υλοποιημένοι με τη χρήση του Java Agent Development Framework (JADE) [13], που συμμορφώνεται στους κανόνες-προδιαγραφές της FIPA [14]. Το σύστημα επιτρέπει στους εγκεκριμένους χρήστες του (SAs) πλήρη έλεγχο στους πράκτορες, από την δημιουργία τους μέχρι και την διαγραφή τους. Όλα τα μοντέλα που δημιουργούνται με τεχνικές ΕΔ κατασκευάστηκαν και αξιολογήθηκαν με τη χρήση του WEKA API (Waikato Environment for Knowledge Analysis) [15]. Παρατηρώντας το Σχήμα 3β, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι η Όψη του SA παρέχει αρκετά σχεδιαστικά εργαλεία και εργαλεία ανάπτυξης. Ένα από αυτά είναι ο Cost Evaluator, που υπολογίζει το κόστος Παραγωγής με την εισαγωγή των απαραίτητων παραμέτρων. Από την άλλη οι κονσόλες Agent και Data Mining Configuration (Σχήμα 4α και 4β, αντίστοιχα) επιτρέπουν πλήρη έλεγχο στην πολυπρακτορική Αρχιτεκτονική (αλλαγή στον τύπο και στον αριθμό των πρακτόρων που βρίσκονται στο στρώμα Pre-processing And Data Mining, επιλογή διαφορετικών συμπεριφορών των πρακτόρων επεξεργασίας των δεδομένων) και την δημιουργία και αξιολόγηση των μοντέλων ΕΔ (επιλογή νέων σετ δεδομένων εκπαίδευσης και ελέγχου, νέοι αλγόριθμοι, παράμετροι αλγορίθμων κτλ), αντίστοιχα. διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα του WEKA, και μια πληθώρα αλγορίθμων σε πολλά σετ δεδομένων. 4.1 Εκπαίδευση Πέντε διαφορετικές τεχνικές παλινδρόμησης εφαρμόστηκαν, για να αποφασίσουμε αυτήν που αντιμετωπίζει με βέλτιστο τρόπο το πρόβλημα της πρόβλεψης της Οριακής Τιμής και του Ενεργειακού Φορτίου για την 24 η ώρα. Οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν είναι: α) Simple Linear, β) Linear, γ) Isotonic, δ) Pace, και ε) Additive [16]. Τα μοντέλα που προήρθαν από την τεχνική Simple Linear, όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσαν απογοητευτικά αποτελέσματα σε κάθε σετ δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς είναι γνωστό ότι αποτελεί μια απλοϊκή τεχνική. Ο συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficiency (cc)) του μοντέλου που εξάγαμε ήταν ~0.95 και ~0.98, ενώ το Σχετικό Απόλυτο Σφάλμα (Relative Absolute Error (RAE)) ήταν ~26% και ~22% για την Οριακή Τιμή και για το Ενεργειακό Φορτίο αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός πειραμάτων με την τεχνική Linear, σε διάφορα σετ δεδομένων (μεταβλητών μεγεθών) και διάφορους συνδυασμούς αλγοριθμικών παραμέτρων. Το cc ήταν ελαφρώς καλύτερο (0.96 και ), όπως και το RAE για την Οριακή Τιμή (24%). Για το Ενεργειακό Φορτίο, αντιθέτως, το RAE βελτιώθηκε αισθητά (10%). Σχετικό Απόλυτο Σφάλμα Οριακής Τιμής α β Σχήμα 4. Τα μενού των ρυθμίσεων των Πρακτόρων και της ΕΔ Σχετικό Απόλυτο Σφάλμα 26, , , , , ,5 26,01 Simple Linear 24,16 Linear 24,79 Isotonic Τεχνική Εξόρυξης Γνώσης 24,15 Pace Συντελεστής Συσχέτισης Οριακής Τιμής 23,33 Additive M5' 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πριν την ανάπτυξη του συστήματος μας, πραγματοποιήσαμε μια εκ βαθέων ανάλυση στα υπάρχοντα δεδομένα, για να δημιουργήσουμε τα μοντέλα ΕΔ που θα μπορούσαν να προβλέψουν επιτυχώς την Οριακή Τιμή και το Ενεργειακό Φορτίο σε Προθεσμιακές Αγορές της μιας Μέρας. Και τα δύο προβλήματα μοντελοποιήθηκαν σαν προβλήματα παλινδρόμησης (regression), όπου το επιθυμητό αποτέλεσμα θα είναι η πρόβλεψη της Οριακής Τιμής και του Ενεργειακού Φορτίου, με βάση τα δεδομένα από παρελθούσες δημοπρασίες. Διάφορα πειράματα και μοντέλα δημιουργήθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη την περιοδικότητα που εμφανίζεται κατά ώρα/βδομάδα/μήνα. Χάριν επίδειξης, παραθέτουμε τα αποτελέσματα μοντέλων που δημιουργήθηκαν με βάση ένα ημερήσιο χρονικό παράθυρο (θεωρούμε ως είσοδο της 23 πρώτες ώρες μιας μέρας και ζητούμε να προβλεφθούν η Οριακή Τιμή και το Ενεργειακό Φορτίο για την 24 ώρα). Για την Συντελεστής Συσχέτισης 0,96 0,958 0,956 0,954 0,952 0,95 0,948 0,946 0,944 0,95 Simple Linear 0,96 Linear 0,95 Isotonic Pace Τεχνική Εξόρυξης Γνώσης 0,96 0,96 Additive M5' Σχήμα 5. Σύγκριση των διαφόρων τεχνικών παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της Οριακής Τιμής Με την εφαρμογή της τεχνικής Isotonic, τα αποτελέσματα ήταν τόσο απογοητευτικά, όσο και με την Simple Linear, με μόνη αμυδρή βελτίωση του RAE για την Οριακή Τιμή (24%). Ο αλγόριθμος Pace (που δίνει

6 την δυνατότητα ρύθμισης του αλγορίθμου με αρκετές παραμέτρους), απέδωσε πολύ καλά, τόσο για το cc (0.96, 1) όσο και για το RAE (24%, 10%) και για τα δύο αγαθά. Πρέπει να αναφέρουμε ότι αυξάνοντας ή μειώνοντας τις τιμές των παραμέτρων του Estimator δεν επηρέασε το αποτέλεσμα όσον αφορά την αποδοτικότητα, ενώ σε μερικές περιπτώσεις το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (Mean Squared Error) ήταν πολύ μεγαλύτερο από τις απλούστερες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, κάτι που υπονοεί υπερεκπαίδευση των μοντέλων. Σχετικό Απόλυτο Σφάλμα Σχετικό Απόλυτο Σφάλμα Ενεργειακού Φορτίου 22,44 22,28 9,59 9,59 9, Meta Classification Εκτός από τις τεχνικές παλινδρόμησης που εφαρμόστηκαν, πειραματιστήκαμε και με διάφορες τεχνικές μέτα-ταξινόμησης, αναζητώντας την βέλτιστη απόδοση. Τεχνικές Additive δοκιμάστηκαν στα σετ δεδομένων με τη χρήση των παρακάτω αλγορίθμων: α) DecisionStamp (δημιουργία και χρήση Decision Stamps), β) REPTree (γρήγορη εκμάθηση μέσω Δέντρων Αποφάσεων(Decision Trees)) και γ) M5 classifiers. Το πρώτο σχήμα εκπαίδευσης απέδωσε χειρότερα από ότι οποιοδήποτε άλλο μοντέλο δοκιμάσαμε (cc 0.93 και 0.96, RAE 33% και 31%, αντίστοιχα). Ωστόσο, η τεχνική REPTree απέδωσε πολύ καλύτερα (cc της τάξης 0.95 και 0.99, ενώ το RAE βελτιώθηκε σε 23.21% και 14.93%, αντίστοιχα). Τέλος, η τεχνική M5 ξεπέρασε όλες τις προηγούμενες τεχνικές και αλγορίθμους, με το cc να φτάνει την μέγιστη τιμή του, 0.96 and 1, ενώ την ίδια στιγμή το RAE ήταν ~23% και ~9%, αντίστοιχα. 4.3 Αποτελέσματα Πειραμάτων ΕΔ Είναι φανερό ότι το σχήμα μέτα-ταξινόμησης Additive σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο M5 ξεπερνάει κατά πολύ σε απόδοση όλες τις υπόλοιπες τεχνικές εκπαίδευσης που μπορούν εφαρμόστηκαν. Το βασικό πλεονέκτημα του αλγορίθμου M5 σε σχέση με τις υπόλοιπες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι ότι παράγει ένα απλό και συνοπτικό δενδρικό μοντέλο, σε αντίθεση με τις τεχνικές Simple και Linear, οι οποίες προσπαθούν να επιβάλλουν μια γραμμική συσχέτιση στα δεδομένα, την Isotonic, η οποία λαμβάνει υπόψη το χαρακτηριστικό (attribute) με το μικρότερο τετραγωνικό σφάλμα, και την Pace, η οποία παρουσιάζει τα καλύτερα αποτελέσματα όταν ο αριθμός των συντελεστών του γραμμικού μοντέλου τείνει στο άπειρο. Σε συνδυασμό με την Additive, που εισάγει έναν στοχαστικό παράγοντα, ο αλγόριθμος M5 καταφέρνει να βελτιώσει την ακρίβεια των προβλέψεων και να επιτύχει έτσι βέλτιστη απόδοση. Στα Σχήματα 5 και 6 γίνεται μια ποιοτική σύγκριση μεταξύ των διαφόρων τεχνικών παλινδρόμησης που εφαρμόστηκαν, συγκρινόμενες πάντα στο ίδιο σετ δεδομένων. 5. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Με στόχο την επίδειξη της σωστής λειτουργίας του συστήματος, δημιουργήσαμε ένα πραγματικό σενάριο, βασισμένο σε ιστορικά δεδομένα από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (διαθέσιμα: το οποίο και παρουσιάζουμε. 0 Συντελεστής Συσχέτισης Simple Linear 1 0,995 0,99 0,985 0,98 0,975 0,97 0,98 Simple Linear Linear Isotonic Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης 1 Linear 0,98 Isotonic Pace Συντελεστής Συσχέτισης Ενεργειακού Φορτίου Pace Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης 1 1 Additive M5' Additive M5' Σχήμα 6. Σύγκριση των διαφόρων τεχνικών παλινδρόμησης για την πρόβλεψη του Ενεργειακού Φορτίου Σε αυτή την Προθεσμιακή Αγορά της Μιας Μέρας, οι Παραγωγοί (Producers) τοποθετούν κάθε μέρα 24 πακέτα προσφορών για τις 24 ωριαίες δημοπρασίες της επόμενης μέρας, ενώ οι Καταναλωτές (Consumers) δηλώνουν τις ανάγκες τους σε Ενεργειακό Φορτίο, μαζί με την μέγιστη τιμή που διατίθενται να πληρώσουν. Ο ΑΔΣ λαμβάνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες υπόψη του και υπολογίζει τις συνολικές Καμπύλες Προσφοράς και Ζήτησης, με τις οποίες υπολογίζει την Οριακή Τιμή και το Ενεργειακό Φορτίο για κάθε μια από τις δημοπρασίες της επόμενης μέρας. Όλοι οι Παραγωγοί που έκαναν προσφορές με τιμή μικρότερη από την Οριακή Τιμή που υπολογίστηκε συμμετέχουν στην Αγορά διανέμοντας το Φορτίο τους, και πληρώνονται στην Οριακή Τιμή για κάθε MWh που πουλάνε. Οι υπόλοιποι Παραγωγοί δεν περιλαμβάνονται στις συναλλαγές της Αγοράς. Το σενάριο στο όποιο δοκιμάστηκε το σύστημα Cassandra είναι το παρακάτω: Αρχικά, προσομοιώνουμε το Χρηματιστήριο Ενέργειας διαλέγοντας 5 ημέρες τυχαία από το σύνολο των δημοπρασιών που έχουμε στην διάθεση μας από τα ιστορικά δεδομένα των προηγούμενων δημοπρασιών. Για κάθε μέρα, οι πράκτορες του συστήματος προσπαθούν να προβλέψουν την Οριακή Τιμή και το Ενεργειακό Φορτίο της 24 ης ώραςδημοπρασίας, βασιζόμενοι στις τιμές των προηγούμενων 23- ωρων δημοπρασιών. Στην συνέχεια, οι τιμές που προβλέπει το σύστημά μας συγκρίνονται με τις πραγματικές τιμές που βρίσκονται στο σετ δεδομένων. Στην περίπτωση που η Οριακή Τιμή που προβλέφθηκε είναι ίση ή μικρότερη από την πραγματική Οριακή Τιμή, θεωρούμε την πλειοδότηση επιτυχή (εντός Αγοράς) για εκείνη την ωριαία δημοπρασία. Αν όχι, την

7 θεωρούμε ανεπιτυχή. Τρία πειράματα διεξήχθησαν, το καθένα με διαφορετικό μοντέλο πρόβλεψης: 1. Το πρώτο μοντέλο πρόβλεψης ΕΔ δημιουργήθηκε με χρήση της τεχνικής Simple Linear regression σε ανεπεξέργαστα δεδομένα (χωρίς προ-επεξεργασία). Το Σχήμα 7α παρουσιάζει τα αποτελέσματα, όπου είναι φανερό ότι οι περισσότερες προβλέψεις ήταν «Ανεπιτυχείς». 2. Το δεύτερο μοντέλο εξήχθη από την τεχνική Linear regression, αυτή τη φορά σε φιλτραρισμένα (προεπεξεργασμένα) δεδομένα. Το Σχήμα 7β δείχνει τα αποτελέσματα, όπου υπάρχει μια μικρή βελτίωση. 3. Τέλος, το τρίτο μοντέλο πρόβλεψης, που είναι το προεπιλεγμένο μοντέλο του συστήματος, προέρχεται από το σχήμα Additive με χρήση M5. Το Σχήμα 7γ εμφανίζει τα αποτελέσματα, όπου φαίνεται καθαρά η βελτίωση των αποτελεσμάτων. 6. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής παρουσιάσαμε την Cassandra, ένα πολυπρακτορικό σύστημα που χρησιμοποιεί αρχές ΕΔ για να αυτοματοποιήσει την διαδικασία της συμμετοχής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Η Cassandra προβλέπει με μεγάλη επιτυχία τις επερχόμενες Οριακές Τιμές και τα Ενεργειακά Φορτία, επιτρέποντας στον «ιδιοκτήτη» της να κάνει προσφορές εντός της Αγοράς, μεγιστοποιώντας έτσι το κέρδος του. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει την δυνατότητα (επανα-) σχεδιασμού του Πολυπρακτορικού συστήματος και τη δυνατότητα εφαρμογής διαφόρων τεχνικών και αλγορίθμων, ώστε να επιλεγεί το βέλτιστο μοντέλο, ενώ ταυτόχρονα παρέχει μια μεγάλη γκάμα εργαλείων για την παρακολούθηση και την ανάλυση των τάσεων της Αγοράς σε πραγματικό χρόνο. α β γ Σχήμα 7. Η ακρίβεια των τριών μοντέλων που εφαρμόστηκαν Η μελλοντική εργασία εστιάζεται σε δύο κατευθύνσεις: α) περισσότερο εκτεταμένη μελέτη της περιοδικότητας (ίδια μέρα κάθε μήνα, ίδιο σαββατοκύριακο κάθε χρόνο, κτλ), με σκοπό την αναγνώριση περισσοτέρων και αποδοτικότερων μοντέλων για να βρισκόμαστε πάντα «Εντός του πεδίου της Αγοράς», και β) την εύρεση της μέγιστης τιμής που πρέπει να πλειοδοτήσουμε για να μεγιστοποιήσουμε το κέρδος μας. Επιπρόσθετα, θα μπορούσαμε να εργαστούμε κατάλληλα ώστε να βελτιώσουμε το γραφικό περιβάλλον την εφαρμογής. Η προσθήκη περισσότερων γραφικών, πινάκων και διαγραμμάτων θα βοηθούσε στην εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών που παράγονται κατά την διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος. 7. ΑΝΑΦΟΡΕΣ [1] M. He, N. R. Jennings, and H.-F. Leung. On Agent-Mediated Electronic Commerce. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 15(4): , Jul/Aug [2] P. Stone. Learning and Multiagent Reasoning for Autonomous Agents. In Proceedings of the 20th International Joint Conference on Artificial Intelligence, pages 13 30, January IJCAI-07 Computers and Thought Paper. [3] P.R. Wurman, M. Wellman and W.W. The Michigan Internet Auction-bot: A Configurable Auction Server for Human and Software Agents, Proceedings of the Second International Conference on Autonomous Agents, [4] A.C. Tellidou, A.G. Bakirtzis, Multi-Agent Reinforcement Learning for Strategic Bidding in Power Markets, 3rd International IEEE Conference on Intelligent Systems, London UK, [5] M. Amin, D. Ballard, Defining New Markets for Intelligent Agents, IEEE IT Professional, [6] M. Amin, Restructuring the Electric Enterprise Simulating the Evolution of the Electric Power Industry with Intelligent Agents, Chapter 3 in Market Analysis and Resource Management by A. Faruqui and K. Eakin, Kluwer Publishers, [7] C.J.C.H. Watkins, Learning from Delayed Rewards. PhD thesis, Cambridge University, Cambridge, England, [8] J. H. Holland, "Using Classifier Systems to Study Adaptive Nonlinear Networks", Lectures in the Sciences of Complexity. Addison Wesley [9] G. Conzelmann, G. Boyd, V. Koritarov, T. Veselka, Multi-Agent Power Market Simulation using EMCAS, Power Engineering Society General Meeting, [10] A. J. Bagnall, G. D. Smith, Game Playing with Autonomous Adaptive Agents in a Simplified Economic Model of the UK Market in Electricity Generation, IEEE Power System Technology, [11] V. Petrov, G. Sheble, Power Auctions Bid Generation with Adaptive Agents using Genetic Programming, Department of Electrical and Computer Engineering, Iowa USA, [12] A. L. Symeonidis, P.A. Mitkas, Agent Intelligence through Data Mining, Gerard Weiss, [13] F. Bellifemine, A. Poggi, and R. Rimassa. Developing multiagent systems with JADE. Lecture Notes in Computer Science,1986:89 101, [14] T. F. Foundations. Foundation for intelligent physical agents specifications. Technical report, The FIPA Consortium, 2003.

8 [15] (WEKA official site, Last accessed 15 February 2009) [16] D. A. Freedman, Statistical Models: Theory and Practice, Cambridge University Press, 2005.

Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων ιδάσκοντες: E. Ζάχος, Α. Παγουρτζής,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πολύπλοκα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας: η περίπτωση του ερευνητικού έργου Cassandra

Κοινωνικά δίκτυα καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας: η περίπτωση του ερευνητικού έργου Cassandra Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ Κοινωνικά δίκτυα καταναλωτών Ηλεκτρικής Ενέργειας: η περίπτωση του ερευνητικού έργου Cassandra Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης Λέκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Υπολογιστών Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ: TITLE: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: HEPHAESTUS Ευφυή Ενεργειακά Συστήματα Νέας Γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ Δ.Π.Μ.Σ: «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» 2008

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions

1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές Δημοπρασίες - Combinatorial Auctions ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 Συμπληρωματικές σημειώσεις για τον μηχανισμό VCG 1 Εισαγωγή στις Συνδυαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού

Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα. Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Δραστηριότητα Δημήτρης Αγγελάκος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Λογισμικού Εταιρικό προφίλ Η Bee Tech Α.Ε. ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την παροχή ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα

28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 28 Πολυπρακτορικά Συστήµατα "There is no such thing as a single agent system". [Woodridge, 2002] Η παραπάνω ρήση από το βιβλίο του M.Wooldridge τονίζει, ίσως µε περισσή έµφαση, ότι είναι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ι. Διδάσκοντες Μιλτιάδης Ασλάνογλου Γεράσιμος Αυλωνίτης Αθανάσιος Δαγούμας Νικόλαος Φαραντούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εστιάζοντας στο αύριο της Πληροφορικής

Εστιάζοντας στο αύριο της Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 9 Οκτωβρίου 2010 Εστιάζοντας στο αύριο της Πληροφορικής Περικλής Α. Μήτκας Καθηγητής Α.Π.Θ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ e-xplosion 2 Ο Κόσμος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Εισαγωγή Θεσμικό Πλαίσιο Συμμετέχοντες και Συμβαλλόμενοι Γενική Περιγραφή της Αγοράς Τα μέρη της Αγοράς: Προθεσμιακή και Προημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασµός Οικολογικού ιαµεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία ριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονοµίας Συστήµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Βασισμένο σε μια εργασία των Καζαρλή, Καλόμοιρου, Μαστοροκώστα, Μπαλουκτσή, Καλαϊτζή, Βαλαή, Πετρίδη Εισαγωγή Η Εξελικτική Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Κεφάλαιο 4 Επιχειρήσεων Ε. Σαρτζετάκης 1 Πλεόνασµα Καταναλωτή! Η καµπύλη ζήτησης δείχνει τις ανώτερες τιµές που ο καταναλωτής είναι πρόθυµος να πληρώσει για διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος

Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων Κοίος Μάριος Μ. Πολυκάρπου, PhD Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Κοίος Πρόεδρος, Κοίνότητα Υπολογιστικής Νοημοσύνης, IEEE Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Shopping Robots Shopbots. Παρουσίασητων. Μάθηµα: Τεχνολογία ιαδικτύου & Ηλεκτρονικό Εµπόριο. ΜΠΣ ιοίκηση & Οικονοµική Τηλεπικοινωνιακών ικτύων

Shopping Robots Shopbots. Παρουσίασητων. Μάθηµα: Τεχνολογία ιαδικτύου & Ηλεκτρονικό Εµπόριο. ΜΠΣ ιοίκηση & Οικονοµική Τηλεπικοινωνιακών ικτύων Παρουσίασητων Shopping Robots Shopbots Κώστας Κολοµβάτσος (kostasks@di.uoa.gr) Pervasive Computing Research Group (p-comp.di.uoa.gr) Μάθηµα: Τεχνολογία ιαδικτύου & Ηλεκτρονικό Εµπόριο ΜΠΣ ιοίκηση & Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών.

Θέμα: Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών. Θέμα: Απόψεις και προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών. 1. Εισαγωγή Παρακάτω αναπτύσσονται οι προσωπικές απόψεις μου, ως μελετητή με σχετική εμπειρία σε θέματα συνεργασίας μονάδων Α.Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Προτεινόμενο Θέμα: [1] Ανάλυση της μόνιμης και της μεταβατικής κατάστασης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με το λογισμικό PSAT Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Data Mining) Πανδή Αθηνά

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Data Mining) Πανδή Αθηνά ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Data Mining) Πανδή Αθηνά Μάιος 2008 Τα δεδομένα που έχουμε προς επεξεργασία χωρίζονται σε τρία μέρη: 1. Τα δεδομένα εκπαίδευσης (training set) που αποτελούνται από 2528

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Preprocessing (Επεξεργασία train.arff):

Ι. Preprocessing (Επεξεργασία train.arff): Ονοματεπώνυμο: Κατερίνα Αργύρη Δ.Π.Μ.Σ: Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Ακαδ. Έτος: 2008-2009 1 Για την παρούσα εργασία διατίθενται τρία σύνολα δεδομένων: Δεδομένα Εκπαίδευσης (train set αρχείο train.arff):

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS)

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών έγιναν αρκετά δημοφιλή τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 Οι προοπτικές που δημιουργούνται με τη λειτουργία του νέου πλαισίου σχεδιασμού της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο Ιούνιος 2015 Οι προοπτικές που

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon

Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon Λογισμικό iw360 Εργαστείτε εξυπνότερα με την Canon > > > > > > > > > > > > Παραγωγικότητα σε κάθε σημείο του γραφείου > > > > > > > > > > >>>>>>> Οι έρευνες αγοράς προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 06: Επενδύσεις Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες

Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ευφυείς Τεχνολογίες ----Πράκτορες Ενότητα 5: Πολυπρακτορικά Συστήματα (Πολλαπλών Πρακτόρων) Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr www.it.teithe.gr/~demos Μαθησιακοί Στόχοι της ενότητας 5 Η κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Βελτιστοποίηση Στην προσπάθεια αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν στην πράξη, αναπτύσσουμε μαθηματικά μοντέλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενότητα: Αναγνώριση Διεργασίας - Προσαρμοστικός Έλεγχος (Process Identification) Αλαφοδήμος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Προώθηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Προώθηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Προώθηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης Contract No.EIE/04/211/S07.38673 Ιαν. 2005 Δεκ. 2007 (36 μήνες) Πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Intelligent Energy-Europe Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100 Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: Γιώργος Παπαβασιλείου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τρόπος για να εμπεδωθεί η θεωρία. Για την επίλυση των παραδειγμάτων χρησιμοποιούνται στατιστικά πακέτα, ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση μεγάλου όγκου

τρόπος για να εμπεδωθεί η θεωρία. Για την επίλυση των παραδειγμάτων χρησιμοποιούνται στατιστικά πακέτα, ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση μεγάλου όγκου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η γραμμική παλινδρόμηση χρησιμοποιείται για την μελέτη των σχέσεων μεταξύ μετρήσιμων μεταβλητών. Γενικότερα, η γραμμική στατιστική συμπερασματολογία αποτελεί ένα ευρύ πεδίο της στατιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία κρίνουμε αναγκαία ώστε η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση να είναι αποτελεσματική:

Ωστόσο θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία κρίνουμε αναγκαία ώστε η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση να είναι αποτελεσματική: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Υπόψη: Δρ. Ν. Βασιλάκου / Προέδρου Αθήνα, 08.12.2014 Θέμα: Παρατηρήσεις επί του κειμένου «Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Μάθημα Κατεύθυνσης

Πληροφορική. Μάθημα Κατεύθυνσης Πληροφορική Μάθημα Κατεύθυνσης Σκοπός Μαθήματος Οι μαθητές που θα ακολουθήσουν το μάθημα αυτό θα είναι ικανοί να λύνουν προβλήματα με αλγοριθμικό τρόπο, ακολουθούν τα βήματα του κύκλου ανάπτυξης, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium iv

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium iv Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium iv Στατιστική Συμπερασματολογία Ι Σημειακές Εκτιμήσεις Διαστήματα Εμπιστοσύνης Στατιστική Συμπερασματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο της Στατιστικής Συμπερασματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 Λύσεις 1ης σειράς ασκήσεων Προθεσμία παράδοσης: 22 Απριλίου 2015 Πρόβλημα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Data Envelopment Analysis

Data Envelopment Analysis Data Envelopment Analysis Η μέθοδος των «Βέλτιστων Προτύπων Αποδοτικότητας», γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως «Data Envelopment Analysis», εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της σχετικής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ Ηλίας Κ. Ξυδιάς 1, Ανδρέας Χ. Νεάρχου 2 1 Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύρος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs Οδηγός συναλλαγών Σε CFDs Περιεχόμενα Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs... 2 Κατάσταση Λογαριασμού... 2 Διαγράμματα... 2 Είδη Εντολών για τα CFDs... 2 ΣΤΟ DEMO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs Καλώς ήλθατε

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών

Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Η Πληροφορική Επανάσταση Η Κοινωνία των πληροφοριών Πολλοί υποστηρίζουν ότι διανύουμε την αρχή μίας εποχής που μπορεί να περιγραφεί ως η Πληροφορική Επανάσταση και η οποία θα αλλάξει ριζικά την όλη δομή

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET Το Μοντέλο της Συμπεριφοράς των Καταναλωτών στο Η.Ε. Τύποι Καταναλωτών ανεξάρτητοι και μεμονωμένοι καταναλωτές, στους οποίους στοχεύουν τα ΜΜΕ οργανισμοί-αγοραστές αγοραστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20. Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 20. Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 20 Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση - 1 - Ανακάλυψη Γνώσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Ενότητα 1: Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1

Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 4. Πρόβλεψη Ζήτησης στην ΕΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη

Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις σύζευξης με κατάταξη Επερωτήσεις κατάταξης Top-K queries Οι επερωτήσεις κατάταξης επιστρέφουν τις k απαντήσεις που ταιριάζουν καλύτερα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Επερωτήσεις κατάταξης Top-K

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας»

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» M. Σπανάκης, Μ. Τσικνάκης Εαρινό Εξάμηνο 2014 Μάθημα 1 Παρουσίαση Εργασίας και Εισαγωγή στην ανάλυση απαιτήσεων Εισαγωγή Αρχική συζήτηση αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία

Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Γενική Ανταγωνιστική Ισορροπία και Αποτελεσματικές κατά Pareto Κατανομές σε Ανταλλακτική Οικονομία Βασικές Υποθέσεις (i) Οι αγορές όλων των αγαθών είναι τέλεια ανταγωνιστικές. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οικονομική Επιστήμη: Η κοινωνική επιστήμη που ερευνά την οικονομική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνογλωσσία VIII» Εξαγωγή πληροφοριών από κείμενα

«Τεχνογλωσσία VIII» Εξαγωγή πληροφοριών από κείμενα «Τεχνογλωσσία VIII» Εξαγωγή πληροφοριών από κείμενα Σεμινάριο 8: Χρήση Μηχανικής Μάθησης στην Εξαγωγή Πληροφορίας Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Γεώργιος Πετάσης Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ Πόσο πραγματικά κοστίζει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας; Η κυριαρχία του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

Σηματοδοτικά Παίγνια και Τέλεια Μπεϊζιανή Ισορροπία

Σηματοδοτικά Παίγνια και Τέλεια Μπεϊζιανή Ισορροπία Σηματοδοτικά Παίγνια και Τέλεια Μπεϊζιανή Ισορροπία - Ορισμός. Ένα παίγνιο ονομάζεται παίγνιο πλήρους πληροφόρησης (game of complete information) όταν κάθε παίκτης διαθέτει πλήρη πληροφόρηση για τις συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αγαθό το οποίο δημιουργεί κατά την παραγωγή ή την κατανάλωσή του έναν ρύπο, και ας υποθέσουμε ότι για κάθε μία μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Απόδοσης - Balanced Scorecard Στις αρχές της δεκαετίας του 90 εμφανίστηκε μια καινούργια φιλοσοφία διοίκησης η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες

ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 Αυτόνοµοι (Ροµ οτικοί) Πράκτορες Θεωρία Παιγνίων Μαρκωβιανά Παιχνίδια Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ε ανάληψη Μερική αρατηρησιµότητα POMDPs

Διαβάστε περισσότερα