Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

Transcript

1 Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σελίδα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 4 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φιλοσοφική Σχολή Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλολογίας Π.Μ.Σ. Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας Σχολή Θετικών Επιστημών Π.Μ.Σ. Τμήματος Μαθηματικών Π.Μ.Σ. Τμήματος Φυσικής Π.Μ.Σ. Τμήματος Χημείας Π.Μ.Σ. Τμήματος Πληροφορικής Ιατρική Σχολή Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής Σχολή Επιστημών Αγωγής Π.Μ.Σ. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Π.Μ.Σ. Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών Π.Μ.Σ. Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Π.Μ.Σ. Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Τμήμα μη υπαγόμενο σε Σχολή Π.Μ.Σ. Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 84 Σελίδα 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θεωρώντας ότι οι ενδιαφερόμενοι για μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρέπει να έχουν έναν πλήρη Οδηγό με τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που υλοποιούνται στο Πανεπιστήμιό μας, διαμορφώσαμε, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το προσωπικό της οποίας ευχαριστώ θερμά, έναν ενιαίο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρίσκει σε αυτόν τις αντίστοιχες βασικές πληροφορίες. Ο Οδηγός είναι διαμορφωμένος ανά Τμήμα κάθε Σχολής, με πληροφορίες που αναφέρονται στην προκήρυξη των προγραμμάτων, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια εισαγωγής σε κάθε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, στον αριθμό των εισακτέων φοιτητών, στη διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών κ.λπ. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες, για τον Διευθυντή και τη Συντονιστική Επιτροπή κάθε Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς, επίσης, και για τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων βρίσκονται, παρά την ελλιπή χρηματοδότηση, σε ένα υψηλό επίπεδο και αποβλέπουν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και πρακτικών, που θα αξιοποιηθούν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για την επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη. Θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών θα αποβεί χρήσιμος τόσο για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όσο και για κάθε άλλον ενδιαφερόμενο. Καθηγητής Γεώργιος Δ. Καψάλης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Σελίδα 3

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής εξειδικεύσεις: α) Κλασική Φιλολογία β) Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία με δύο κατευθύνσεις (Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία και Νέα Ελληνική Φιλολογία) γ) Γλωσσολογία Τ Μ Η Μ Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ & Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στους παρακάτω κλάδους: α) Βυζαντινή Ιστορία β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη γ) Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία δ) Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία ε) Ελληνοαραβικές Σπουδές στ) Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία 2. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ», στις παρακάτω δύο γενικές κατευθύνσεις: α) Κατεύθυνση Ιστορίας Σελίδα 4

5 β) Κατεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Σ, Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 1. "Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών". 2. «Επιστήμες της Αγωγής» στις εξής εξειδικεύσεις: α) Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, β) Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο, γ) Συγκριτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, και δ) Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Σ Χ Ο Λ Η Θ Ε Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής εξειδικεύσεις: α) Μαθηματικά (Ανάλυση Άλγεβρα Γεωμετρία) β) Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα γ) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική δ) Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική ε) Μαθηματικά για την Εκπαίδευση Τ Μ Η Μ Α Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φυσικής στις εξής εξειδικεύσεις: α) Βασική Κατεύθυνση β) Ειδίκευση στη Φωτονική γ) Ειδίκευση στην Επιστήμη των Υλικών 2. Aτμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον Σελίδα 5

6 3. Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες 4. Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής 5. Tηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές Τ Μ Η Μ Α Χ Η Μ Ε Ι Α Σ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας στις εξής εξειδικεύσεις: α) Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες β) Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης 2. Βιοανόργανη Χημεία 3. Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες στις εξής εξειδικεύσεις: α) Περιβαλλοντική Αγροχημεία β) Βιολογικές Καλλιέργειες 4. Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή στις εξής εξειδικεύσεις: α) Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων, β) Διατροφή, γ) Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Πληροφορική στις εξής εξειδικεύσεις: α) Υπολογιστικά Συστήματα β) Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών γ) Λογισμικό δ) Επιστημονικοί Υπολογισμοί ε) Τεχνολογίες-Εφαρμογές Σελίδα 6

7 Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Π.Μ.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1. Βιοτεχνολογία 2. Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική Ακτινοφυσική 3. Αντιμετώπιση του πόνου 4. Νοσηλευτική Παθολογία στις εξής εξειδικεύσεις: α) στη Νοσηλευτική Φροντίδα προ, κατά και μετά την ενδοσκόπηση β) στη Νοσηλευτική φροντίδα ηπατοπαθούς ασθενούς γ) στη Νοσηλευτική Φροντίδα για την αντιμετώπιση Λοιμωδών Νοσημάτων και Λοιμώξεων Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Α Γ Ω Γ Η Σ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Π.Μ.Σ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Επιστήμες της Αγωγής σε συγκεκριμένη ειδίκευση α) Παιδαγωγικές Επιστήμες β) Ψυχολογία - Συμβουλευτική γ) Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση δ) Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο, Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ω Ν ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι μόνο για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής) Σελίδα 7

8 Σ Χ Ο Λ Η Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Υ Λ Ι Κ Ω Ν Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 1. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών Τ Μ Η Μ Α Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ω Ν Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 1. Βιοτεχνολογία 2. Αγροχημεία και Βιολογικές καλλιέργειες Τ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Π Α Γ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Σ Χ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν Κ Α Ι Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ Η Σ Τ Ε Χ Ν Η Σ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής εξειδικεύσεις: α) Εικαστικές Τέχνες β) Ιστορία /Θεωρία της Τέχνης Επιμέλεια Εκθέσεων Σελίδα 8

9 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σελίδα 9

10 2. 1 Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ ΧΟ Λ Η Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών" και απονέμει: (i) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής εξειδικεύσεις: α) στην Κλασική Φιλολογία, β) στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία με δύο κατευθύνσεις (Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας) και γ) Γλωσσολογίας (ii) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) ενιαίο. Διευθυντής του Π.Μ.Σ. (για τα ακαδ. έτη ): Ιωάννης Ν. Περυσινάκης, Καθηγητής Συντονιστική Eπιτροπή του Π.Μ.Σ.: Ιωάννης Μαυρομάτης, Καθηγητής Σωτηρούλα Δημητριάδη Κωνσταντινίδη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τάκης Καγιαλής, Αναπλ. Καθηγητής Μαρία Μπαλτατζάνη, Επίκ. καθηγήτρια Επικοινωνία: Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο: (κα. Ανθούλα Λέκκου), ή με οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.: Το Τμήμα Φιλολογίας προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών μία φορά κάθε έτος. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος στο διάστημα 1-12 Σεπτεμβρίου και οι εξετάσεις διεξάγονται στο πρώτο πενθήμερο του Οκτωβρίου. Σελίδα 10

11 Προϋποθέσεις συμμετοχής-αίτηση υποψηφιότητας-δικαιολογητικά-εξετάσεις-κριτήρια επιλογής: Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας (ή του ενιαίου Φιλοσοφικού Τμήματος) των Φιλοσοφικών Σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις, και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Τομέα, γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων. Το είδος και τον αριθμό των πιθανών συμπληρωματικών εξετάσεων γι αυτές τις ειδικές περιπτώσεις καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. και τις διενεργεί ειδική εξεταστική επιτροπή. Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι, εφ' όσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση υποψηφιότητας. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Τελειόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά γίνονται δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (οι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. του εξωτερικού). Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών. Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου επιπέδου Β2, που χορηγείται από αρμόδιους φορείς (Αγγλικά: επίπεδο Lower ή TOEFL [500+], Γαλλικά: Delf 2, Γερμανικά: Mittelstuffe κλπ.). Όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση θα πιστοποιείται με εξέταση, η οποία συνίσταται σε μετάφραση επιστημονικού κειμένου στα ελληνικά. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις στην ειδίκευση που έχουν επιλέξει δηλ. (α) Κλασικής Φιλολογίας, (β) Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας με δύο κατευθύνσεις (Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας) ή (γ) Γλωσσολογίας. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των κριτηρίων που ακολουθούν: Η γραπτή εξέταση των μαθημάτων ειδίκευσης (40%). Η προφορική συνέντευξη (10%). Ο γενικός βαθμός πτυχίου (20%). Σελίδα 11

12 Ο Μέσος Όρος των προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης (20%). Η τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου (10%). Υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Φιλολογία γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών άνευ εξετάσεων, εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα. Πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 8 και μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 7,5 στα μαθήματα ειδίκευσης γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών άνευ εξετάσεων, εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα. Οι γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ ανά ειδίκευση και οι εξετάσεις στην ξένη γλώσσα διενεργούνται κατά το πρώτο πενθήμερο του Οκτωβρίου από τριμελείς επιτροπές των οικείων Τομέων, υπό την εποπτεία της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.Μ.Σ.) του Π.Μ.Σ. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία. Είναι δυνατή η εκ των προτέρων εξέταση στην ξένη γλώσσα κατά τον Ιούνιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στη Γραμματεία του Τμήματος. Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που εγγράφονται στον πρώτο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών είναι ανάλογος προς τον αριθμό των διαθέσιμων διδασκόντων και δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30), που αντιστοιχεί στο 10% των φοιτητών που εισάγονται στο Τμήμα και κατανέμονται στις τρεις ειδικεύσεις ως εξής: Κλασική Φιλολογία (10), Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία [κατεύθυνση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας (5), κατεύθυνση Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (10)] και Γλωσσολογία (5). Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών: Η διάρκεια σπουδών που απαιτείται για τη χορήγηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα. Φοιτητής, ο οποίος δεν έχει αποκτήσει Μ.Δ.Ε., μετά την πάροδο έξι (6) εξαμήνων από την ημερομηνία εγγραφής του, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Υποψήφιοι Διδάκτορες: Στον μεταπτυχιακό κύκλο που οδηγεί σε διδακτορική διατριβή γίνονται δεκτοί κάτοχοι του Μ.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. του Τμήματος, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ή κάτοχοι Μ.Δ.Ε. άλλου Τμήματος Φιλολογίας ελληνικού ή ξένου Α.Ε.Ι. Κατ εξαίρεση, μπορεί να γίνουν δεκτοί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και κάτοχοι Μ.Δ.Ε. άλλων Τμημάτων ή Σχολών, ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατό να καθορίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων ή και εξετάσεων σε ευρύτερες θεματικές περιοχές για τους υποψήφιους διδάκτορες που είναι ήδη κάτοχοι συναφούς Μ.Δ.Ε. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ. Για την επιλογή, εκτός από τον βαθμό του Μ.Δ.Ε., συνεκτιμώνται στοιχεία αντίστοιχα προς τα κριτήρια επιλογής στον πρώτο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και η γνώση ξένων Σελίδα 12

13 γλωσσών. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας αποτελεί προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Οι εξετάσεις των υποψηφίων διδακτόρων για τη δεύτερη ξένη γλώσσα γίνονται τρεις (3) φορές το χρόνο: κατά την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου, και τον Οκτώβριο κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων των υποψηφίων για τον Α Κύκλο του Π.Μ.Σ. Ο υποψήφιος έρχεται σε επαφή με ένα μέλος Δ.Ε.Π. που δέχεται να επιβλέψει τη διατριβή. Κατόπιν αυτού υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία περιλαμβάνει: (α) βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίου και Μ.Δ.Ε., τίτλων γλωσσομάθειας), (β) σύνοψη θέματος της διδακτορικής διατριβής, (γ) τυχόν επιπλέον ερευνητικό έργο. Η Σ.Ε.Μ.Σ. φέρει την αίτηση του υποψηφίου προς συζήτηση στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία αποφασίζει σχετικά. Ο ελάχιστος χρόνος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία χρόνια από την κατάθεση του θέματος. Ο μέγιστος χρόνος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι έξι χρόνια. Στους υποψήφιους διδάκτορες παλαιού συστήματος που εντάχθηκαν στο Π.Μ.Σ. παρέχεται διπλάσιος χρόνος για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, δηλ. δώδεκα (12) έτη, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας κατά τις περιόδους 1 έως 31 Οκτωβρίου και 1 έως 31 Μαΐου. ΑΡΧΗ Σελίδα 13

14 2.1.2 Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργάνωσαν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 1995/96 Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών (Δ.Μ.Π.Μ.Σ.). Παρέχει συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση: (i) (ii) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στους παρακάτω κλάδους: α) Βυζαντινή Ιστορία, β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, γ) Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία, δ) Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία, ε) Ελληνοαραβικές Σπουδές και στ) Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) Φιλοσοφίας στους ανωτέρω κλάδους. Στο Δ.Μ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν οι Τομείς (α) Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας (β) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας. Επικοινωνία: Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στους εξής αριθμούς τηλεφώνου: & Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Η ΕΔΕ (Ειδική Διατμηματική Επιτροπή) του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος προκηρύσσει μία φορά το χρόνο (Μάιο ή Ιούνιο) τις κενές θέσεις στους τρεις κλάδους, ήτοι Ιστορία, Φιλολογία και Αρχαιολογία. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις υποψηφιότητας, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οι ημερομηνίες και ο χώρος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και συνεντεύξεων. Σελίδα 14

15 Προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση υποψηφιότητας δικαιολογητικά εξετάσεις - κριτήρια επιλογής: Στο ΔΜΠΜΣ γίνονται δεκτοί: α) πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας των ελληνικών ΑΕΙ ή των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής ή πτυχιούχοι των συναφών κλάδων των ΑΕΙ και ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α') και β) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ κατόπιν και αποφάσεως της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποψηφιότητα είναι ο βαθμός πτυχίου να είναι τουλάχιστον 6 με μέσο όρο μεσαιωνικών μαθημάτων (ειδίκευση Ιστορίας Φιλολογίας Αρχαιολογίας) τουλάχιστον 6,5. Δικαιολογητικά Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος αίτηση που συνοδεύεται: από αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, τίτλους ξένων γλωσσών και σύντομο βιογραφικό σημείωμα Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (οι απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού). Διεξαγωγή Γραπτών εξετάσεων Η εξεταστέα ύλη ανακοινώνεται κάθε χρόνο με την προκήρυξη των θέσεων Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Επιτροπές από κάθε τομέα που ορίζονται από την ΕΔΕ του Δ.Μ.Π.Μ.Σ. και διενεργούν τις εξετάσεις και τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων. Συγχρόνως δέχονται τους φοιτητές σε συνέντευξη και τους εξετάζουν στη ξένη γλώσσα. Κριτήρια επιλογής Για την επιλογή των φοιτητών συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία: 1. γενικός βαθμός πτυχίου (20%), 2. μέσος όρος προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης (20%), 3. ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική και επικουρικά άλλες γλώσσες) (20%), 4. γραπτές εξετάσεις (όχι λιγότερο από 20 μόρια ) (30%), 5. ερευνητική συγγραφική δραστηριότητα (5%), 6. συνέντευξη (5%). Η βαθμολογική κλίμακα φθάνει ως το 100. Τα μόρια υπολογίζονται με βάση τα παραπάνω κριτήρια, όπως εξηγείται αναλυτικά στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΔΜΠΜΣ. Σελίδα 15

16 Αλλοδαποί υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων φορέων από χώρες του εξωτερικού γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι και εντάσσονται στον Α ή Β Κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών ύστερα από εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του οικείου τομέα. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ειδικότερα για τους υποψηφίους διδάκτορες: 1. Υποψήφιοι που έχουν ήδη Μ.Δ.Ε. από άλλα ελληνικά ΑΕΙ ή Ιδρύματα της αλλοδαπής κρίνονται από την τριμελή επιτροπή του οικείου τομέα για εισδοχή τους στον Β Κύκλο σπουδών. 2. Ερευνητές που υπηρετούν σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα στις ειδικότητες του Δ.Μ.Π.Μ.Σ. με αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο 3. Αρχαιολόγοι που υπηρετούν στην αρχαιολογική υπηρεσία με αποδεδειγμένο ανασκαφικό και δημοσιευμένο επιστημονικό έργο Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κάθε χρόνο. 2. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ». Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί (Υ.Α /Β7/ ,ΦΕΚ 926 τ.β / ) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική κοινωνία: Ιστορία Λαϊκός πολιτισμός" και απονέμει διπλώματα στις παρακάτω δύο γενικές κατευθύνσεις: A. Κατεύθυνση Ιστορίας (12 μεταπτυχιακοί φοιτητές) B. Κατεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού (8 μεταπτυχιακοί φοιτητές) Κατεύθυνση Ιστορίας με ειδικεύσεις: 1. Οικονομικοί μηχανισμοί και Νοοτροπίες στον ελληνικό χώρο (15ος - 19ος αι.) 2. Ιστορική γεωγραφία του ελληνικού και βαλκανικού χώρου 3. Ο ελληνικός 19ος αιώνας: από την «πρωτόγονη επανάσταση» στον αστικό εκσυγχρονισμό 4. Βαλκανική ιστορία 5. Ευρωπαϊκή ιστορία 20ου αιώνα 6. Ευρωπαϊκή ιστορία Νεωτέρων Χρόνων 7. Ιστορική δημογραφία του ελληνικού και βαλκανικού χώρου 8. Τουρκολογία 9. Θεωρία, πηγές και μεθοδολογία στις επιστήμες του ανθρώπου Σελίδα 16

17 10. Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία Κατεύθυνση Λαϊκού Πολιτισμού με ειδικεύσεις: 1. Κοινωνικές και οικονομικές δομές της παραδοσιακής κοινωνίας 2. Συλλογικές νοοτροπίες, λαϊκή κοσμοθεωρία και λαϊκή τέχνη 3. Παράδοση, συλλογική μνήμη και ταυτότητες Το Μεταπτυχιακό με τίτλο «Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία Λαϊκός Πολιτισμός» περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι οδηγούν: α) Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και β) στο Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ). Σκοπός των κατευθύνσεων είναι να διαμορφώσουν επιστήμονες της ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού της νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας αλλά και του ευρύτερου βαλκανικού και ευρωπαϊκού χώρου. Διευθυντής του Π.Μ.Σ.: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.: Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων: Γεώργιος Παπαγεωργίου, Καθηγητής, (Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων) Κωνσταντίνος Κόμης, Καθηγητής (Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων) Αικατερίνη Ζαρίδη Βασιλείου, Επίκ. Καθηγήτρια (Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων) Άννα Μανδυλαρά, Επίκ. Καθηγήτρια (Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων) Γεώργιος Νικολάου, Επίκ. Καθηγητής (Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων) Αθανάσιος Σφήκας, Επίκ. Καθηγητής (Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων) Λήδα Παπαστεφανάκη, Επίκ. Καθηγήτρια (Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων) Άννα Μαχαιρά, Λέκτορας (Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων) Λάμπρος Φλιτούρης, Λέκτορας (Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων) Νικόλαος Αναστασόπουλος, Λέκτορας (Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων) Τομέας Λαογραφίας: Βασίλειος Νιτσιάκος, Καθηγητής (Τομέας Λαογραφίας) Κωνσταντίνα Μπάδα, Καθηγήτρια (Τομέας Λαογραφίας) Μαρίνα Βρέλλη Ζάχου Αναπλ. Καθηγήτρια (Τομέας Λαογραφίας) Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, Επίκ. Καθηγήτρια (Τομέας Λαογραφίας) Σελίδα 17

18 Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.: Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών μία φορά κάθε έτος. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και οι εξετάσεις διεξάγονται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του ιδίου μήνα. Προϋποθέσεις συμμετοχής-αίτηση υποψηφιότητας-δικαιολογητικά-εξετάσεις-κριτήρια επιλογής: Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου. Απαραίτητη τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι ο βαθμός του πτυχίου να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,5). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση υποψηφιότητας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φωτογραφία) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ στις ειδικότητες που προβλέπει η σχετική Υπουργική Απόφαση (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση του πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ) Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, περιλαμβανομένης και τυχόν επιστημονικής δραστηριότητας. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στην ειδίκευση που επέλεξαν και σε μία ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά). Ακολουθεί προφορική εξέταση και συνέντευξη. Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών: Η διάρκεια σπουδών που απαιτείται για τη χορήγηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα κατ ελάχιστον και σε 5 κατά ανώτατο όριο. Μέρος του συνολικού αυτού χρόνου, το οποίο σημειωτέον δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τρεις (3) μήνες διατίθεται για τη συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας. Για την απόκτηση Δ.Δ. ο χρόνος που απαιτείται κατ ελάχιστον είναι τα έξη (6) εξάμηνα, ήτοι τρία (3) έτη. Επικοινωνία: Για πληροφορίες σχετικά με την εξεταστέα ύλη και το έντυπο της αιτήσεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλ και ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να ανατρέχουν στην σχετική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου: ΑΡΧΗ Σελίδα 18

19 2.1.3 Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του οικείου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών" και απονέμει: (i) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην εξειδίκευση "Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών". (ii) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.). Διευθυντής του Π.Μ.Σ.: Παναγιώτης Νούτσος, Καθηγητής Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ.: Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Αναπλ. Καθηγητής Συντονιστική Eπιτροπή του Π.Μ.Σ.: Αποστολοπούλου Γεωργία, Καθηγήτρια Βενιέρη Μαρία, Επίκ Καθηγήτρια Δημητρίου Στέφανος, Αναπλ. Καθηγητής Δρόσος Διονύσιος, Αναπλ. Καθηγητής Καραμπατζάκη Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια Καραφύλλης Γρηγόριος, Καθηγητής Μαγγίνη Γκόλφω, Αναπλ. Καθηγήτρια Πουρνάρη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια Πρελορέντζος Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής Ράντης Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής Σακελλαριάδης Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής Σολωμού-Παπανικολάου Βασιλική, Λέκτορας Σελίδα 19

20 Επικοινωνία: Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Παναγιώτα Σιούλα, διοικητική υπάλληλο του Τομέα Φιλοσοφίας στο Τηλέφωνο: ή με οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ.: Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών: Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών μία φορά κάθε έτος, με προθεσμίες υποβολής αιτήσεων περί την 1η Ιουνίου κάθε έτους. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται έως την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Προϋποθέσεις συμμετοχής-αίτηση υποψηφιότητας-δικαιολογητικά-εξετάσεις-κριτήρια επιλογής: Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή ομοειδών Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, καθώς, επίσης, και πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των AEI της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον στις βασικές τους σπουδές έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με αυτά που προσφέρει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ο Τομέας Φιλοσοφίας. Mε τους ίδιους όρους γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων των T.E.I., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ και 13 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α'). Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ. (δίνεται και ηλεκτρονικά). Βιογραφικό Σημείωμα. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (οι τελειόφοιτοι θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/86 ότι γίνονται δεκτοί υπό την αίρεση απόκτησης πτυχίου έως την περίοδο Σεπτεμβρίου). Αναλυτικό πίνακα των προπτυχιακών μαθημάτων ανά έτος και την αντίστοιχη επίδοσή τους σε αυτά. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας- οπωσδήποτε της γλώσσας των πηγών και της συναφούς βιβλιογραφίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας - ή βεβαίωση επάρκειας από την επιτροπή που θα διενεργήσει τις εξετάσεις. Δημοσιεύσεις τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν). Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των κριτηρίων που ακολουθούν: Σελίδα 20

21 Γενικός βαθμός πτυχίου. Μέσος όρος βαθμολογίας στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών Επίδοση σε τυχόν Διπλωματική εργασία. Ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν). Προφορική συνέντευξη. Γραπτές εξετάσεις. Υπότροφοι του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές στην «Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών» γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα. Τις προφορικές συνεντεύξεις- εξετάσεις διενεργεί πενταμελής εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ. της Ειδικής Διατμηματικής Επτροπής, ύστερα από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αριθμός Εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών: O αριθμός των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και στο Διδακτορικό Δίπλωμα ορίζεται, κατ ανώτατο όριο, σε είκοσι (20). Χρονική Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών: Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και ο μέγιστος χρόνος φοίτησης έξι διδακτικά εξάμηνα. Μαθήματα - Ύλη: Η ύλη των μαθημάτων αναδιαμορφώνεται κάθε έτος. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, είναι η παρακάτω: ΕΝΟΤΗΤΑ A : Υποενότητα: Υποενότητα: Ελληνική Φιλοσοφία α. Σωκράτης - Στωϊκή Φιλοσοφία: Αρχαία, Μέση, Νέα Στοά β. Η Νεοελληνική Φιλοσοφία κατά τον 18 ο αιώνα. ΕΝΟΤΗΤΑ Β : Υποενότητα: Υποενότητα: Φιλοσοφία των Επιστημών α. Φιλοσοφία των Επιστημών β. Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών. Για όσους δεν κατέχουν Βεβαίωση κατοχής μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, θα δοθεί φιλοσοφικό κείμενο σε ξένη γλώσσα, ανάλογα με την προτίμηση του καθενός, για να μεταφρασθεί και να σχολιασθεί. Σελίδα 21

22 Υποψήφιοι Διδάκτορες: Προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων: Το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις Υ.Δ. μία φορά κάθε έτος, με προθεσμίες υποβολής αιτήσεων περί την 1η Ιουνίου κάθε έτους. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου, και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται έως την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση υποψηφιότητας δικαιολογητικά εξετάσεις - κριτήρια επιλογής: Οι κάτοχοι M.Δ.E. στη Φιλοσοφία γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (δίνεται και ηλεκτρονικά). Βιογραφικό Σημείωμα. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (βασικός τίτλος και ΜΔΕ). Δημοσιεύσεις τεκμήρια ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν). Ως προς τους υποψηφίους διδάκτορες, οι προϋποθέσεις εγγραφής τους στο οικείο ΠMΣ είναι: H λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή η κατοχή αντίστοιχου διπλώματος από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού. H επιτυχής εξέταση για εισαγωγή στο πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος. Oι ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις. Η προφορική συνέντευξη. Αριθμός Εισακτέων: O αριθμός των εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και στο Διδακτορικό Δίπλωμα ορίζεται, κατ ανώτατο όριο, σε είκοσι (20). Χρονική διάρκεια: Ο ελάχιστος χρόνος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι έξι διδακτικά εξάμηνα, και ο μέγιστος χρόνος φοίτησης δώδεκα διδακτικά εξάμηνα. Σελίδα 22

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε απαιτείται ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εξάμηνα, κατόπιν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) Γενική διάταξη Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 Οκτώβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 3 2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ... 4 3. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 1 ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης Μαρία Ι. Ζαούση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κώτσης Μέλη: Απόστολος Κατσίκης Μαρία Πουρνάρη Αναστάσιος Εμβαλωτής Γεώργιος Νικολάου Σουζάννα Νικολάου Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα