«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΑΕΜ 6348 ΑΕΜ 6391

2 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μας κ. Χατζηαθανασίου Βασίλειο, επίκουρο καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ενδιαφέρον θέμα που μας εμπιστεύτηκε. Σημαντική συμβολή στην περάτωση της εργασίας είχε ο Τομέας Λειτουργίας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και ειδικότερα ο Μηχ.γος/Μηχ.κος κ. Πολωνίδης Νεκτάριος, τον οποίο και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως για την καθοδήγηση και την πολύτιμη βοήθειά του, καθώς και για το χρόνο που μας αφιέρωσε. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις οικογένειές μας για τη συμπαράστασή τους όλα αυτά τα χρόνια 3

4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωματική εργασία ολοκληρώνει τις προπτυχιακές σπουδές μας στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σκοπός της είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για τον ενεργειακό βαθμό απόδοσης λεβήτων λιγνιτικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, με εφαρμογή στον λέβητα της μονάδας IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούνται, με έμφαση στη βιομηχανία του λιγνίτη, καθώς είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται κατά κόρον για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη αναφορά στον όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. ενώ στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται πληροφορίες για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η παραγωγική διαδικασία ενός ατμοηλεκτρικού σταθμού και στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η ενεργειακή απόδοση των λεβήτων με την εφαρμογή του ASME προτύπου PTC-4-1 καθώς και η έμμεση μέθοδος υπολογισμού της απόδοσης, αφού είναι αυτή που χρησιμοποιείται στους λιγνιτικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά οι παράγοντες που επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στον βαθμό απόδοσης του λέβητα λιγνιτικών σταθμών παραγωγής ενέργειας και παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις-γενικευμένα συμπεράσματα προκειμένου να βελτιωθεί ο βαθμός απόδοσης του λέβητα της μονάδας IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. 4

5 Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο 1 ο Γενικές πληροφορίες για τα Ορυκτά καύσιμα 1.1 Ορυκτά καύσιμα Η Βιομηχανία του λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία Δημιουργία των λιγνιτών Αποθέματα λιγνίτη Εξόρυξη του λιγνίτη Χρήση του λιγνίτη στην παραγωγή ενέργειας Περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία λιγνίτη.11 Κεφάλαιο 2 ο Γενικά στοιχεία για τον όμιλο ΔΕΗ 2.1 Η σύγχρονη ΔΕΗ Α.Ε. 13 Κεφάλαιο 3 ο Γενικά στοιχεία για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 3.1 Τεχνικές πληροφορίες του σταθμού 26 Κεφάλαιο 4 ο Παραγωγική διαδικασία Ατμοηλεκτρικού Σταθμού 4.1 Αρχή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σύστημα διακίνησης λιγνίτη Σύστημα Τροφοδοσίας Νερού Λειτουργία Μονάδας Κύκλωμα Νερού-Ατμού.35 5

6 Κεφάλαιο 5 ο Ενεργειακή Απόδοση λεβήτων 5.1 Εισαγωγή Σκοπός του ελέγχου της απόδοσης Πρότυπα αναφοράς Έμμεση μέθοδος Απαιτούμενες μετρήσεις για τον καθορισμό της απόδοσης Συνθήκες και προφυλάξεις κατά τον έλεγχο της απόδοσης με την έμμεση μέθοδο Απόδοση λέβητα μέσω της έμμεσης μεθόδου: Διαδικασία και τύποι υπολογισμού..43 Κεφάλαιο 6 ο Παράμετροι που επηρεάζουν τον βαθμό απόδοσης λέβητα- Έλεγχος των παραμέτρων αυτών και προτάσεις βελτίωσης 6.1 Απώλειες ακαύστων Προτάσεις αντιμετώπισης και ελάττωσης των απωλειών...56 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7 Κεφάλαιο 1. Γενικές πληροφορίες για τα Ορυκτά καύσιμα 1.1 Ορυκτά καύσιμα Σήμερα, τα ορυκτά καύσιμα κυριαρχούν παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας. Σύμφωνα με μελέτες της ΙΕΑ (World Energy Outlook), τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να αποτελούν την κύρια ενεργειακή πηγή έως το 2030, σημειώνοντας μάλιστα αύξηση παραγωγής τους μεταξύ 1,5-2,5%. (1) Στη χώρα μας η μόνη αξιοσημείωτη εγχώρια πηγή ορυκτών καυσίμων είναι ο λιγνίτης. Τα βιομηχανικά αξιοποιήσιμα κοιτάσματα λιγνίτη υπολογίζονται σε 4 δισεκατομμύρια τόνους ή 550 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου. (2) Παρόλο που ο Ελληνικός λιγνίτης είναι ένα φτωχής ποιότητας καύσιμο, αποτελεί την κύρια ενεργειακή πηγή της χώρας και χρησιμοποιείται σχεδόν εξ' ολοκλήρου στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Διάγραμμα 1: Παραγωγή ηλεκτρισμού στην Ελλάδα ανά τύπο μονάδων (2005) (3) 7

8 Κατά τα τελευταία χρόνια πολλές βιομηχανικές μονάδες της χώρας έχουν στραφεί στο φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργειας και την κάλυψη των αναγκών τους. Παραμένει όμως μεγάλος αριθμός μονάδων που παράγουν θερμότητα ή ηλεκτρισμό με λέβητες υγρών και στερεών καυσίμων. Στις υποενότητες που ακολουθούν επιχειρείται σύντομη περιγραφή του βασικού εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας, καθώς και των σύγχρονων τεχνολογιών καύσης στερεών καυσίμων, των οποίων η εφαρμογή στο Ελληνικό ενεργειακό σύστημα κρίνεται σημαντική από άποψη βιωσιμότητάς του. 1.2 Η Βιομηχανία του Λιγνίτη στη Δ. Μακεδονία Μέχρι το 1938, η χρήση των λιγνιτών στη Δ. Μακεδονία παρουσίαζε ενδιαφέρον μόνο για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ως υποκατάστατο του ξύλου, κυρίως για ανάγκες οικιακής θέρμανσης. Την περίοδο εκείνη, η χώρα μας κάλυπτε το 95% των ενεργειακών της αναγκών από εισαγωγές. Τη δεκαετία του 1950 ξεκινά εκτεταμένη μεταλλευτική έρευνα με στόχο την αναζήτηση και αξιολόγηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων και το 1956 ξεκινά επίσημα η περίοδος της βιομηχανίας λιγνίτη. Τον Σεπτέμβριο του 1956, η εταιρεία ΛΙΠΤΟΛ ΑΕ (ΛΙγνιτωρυχεία ΠΤΟΛεμαΐδας), υπέγραψε σύμβαση με τη Γερμανική εταιρεία KHD για την κατασκευή του πρώτου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο λιγνίτη, ισχύος 10 MW. Έκτοτε, οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί πολλαπλασιάζονται ενώ νέα ορυχεία ανοίγονται συνεχώς στον άξονα Αμυνταίου Πτολεμαΐδας - Κοζάνης. Ο λιγνίτης, το εθνικό μας καύσιμο, έχει αναλάβει πλέον κυρίαρχη θέση στο ενεργειακό μας σύστημα Δημιουργία των λιγνιτών Οι λιγνίτες αλλά και οι άνθρακες γενικότερα είναι το αποτέλεσμα μιας ιδιότυπης αποσύνθεσης φυτών η οποία χαρακτηρίζεται με τον ειδικό όρο ως ενανθράκωση. Τα λιγνιτικά κοιτάσματα της Πτολεμαΐδας διαμορφώθηκαν κατά την τριτογενή γεωλογική περίοδο και είναι ηλικίας ενός έως πέντε εκατομμυρίων ετών. Η ευρύτερη περιοχή η οποία οριοθετείται σήμερα από το Μοναστήρι, το Αμύνταιο, τη Φλώρινα, την Πτολεμαΐδα, την Κοζάνη μέχρι τα Σέρβια, πριν από εκατομμύρια χρόνια, ήτανε μια περιοχή με αβαθείς λίμνες και διάσπαρτα έλη. Οι κλιματολογικές συνθήκες της τότε εποχής ευνοούσαν την ανάπτυξη υδροχαρών φυτών και κυρίως καλάμια και βρύα. Όταν τα φυτά ξεραίνονταν, έπεφταν στο φτωχό σε οξυγόνο νερό των βάλτων και σκεπάζονταν από λάσπη. Παράλληλα, λόγω καθιζήσεων και φερτών υλικών, τα φυτά καλυπτόταν με επιπλέον ιζηματογενείς αποθέσεις. Η αποσύνθεση των φυτών γινότανε σε περιβάλλον χωρίς αέρα και κάτω από πίεση, ενώ η παρουσία μικροοργανισμών 8

9 υποβοηθούσε την αναερόβια ζύμωση. Κατά την διαδικασία της ενανθράκωσης, διέφευγε στην ατμόσφαιρα το οξυγόνο, το υδρογόνο και το άζωτο και κατά συνέπεια αυξανόταν το ποσοστό του άνθρακα στα υπολείμματα. Αργότερα φύτρωνε καινούργια βλάστηση και ο κύκλος επαναλαμβανότανε. Πάνω από τα νεώτερα στρώματα λιγνίτη επικάθισαν γαιώδη υλικά, τα λεγόμενα "υπερκείμενα". Το πάχος των υπερκείμενων υλικών, άμμος, ασβεστόλιθος και άργιλος, κυμαίνεται στα ορυχεία της Πτολεμαΐδας, από 12 μέχρι 200 μέτρα. Επιπλέον, το κοίτασμα του λιγνίτη δεν είναι ενιαίο διότι ακριβώς μέσα στο κοίτασμα υπάρχουν τα παλαιότερα γαιώδη υλικά τα οποία ονομάζονται "ενδιάμεσα". Για τον σχηματισμό ενός κυβικού μέτρου λιγνίτη, υπολογίσθηκε ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 1000 έως 4000 ετών. (4) Αποθέματα λιγνίτη Στη Δυτική Μακεδονία παράγονται ετησίως περίπου 60 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη. Μέχρι σήμερα έχουν εξορυχτεί 1,2 δις τόνοι λιγνίτη, ενώ με τα σημερινά τεχνικά και οικονομικά δεδομένα, τα εναπομείναντα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα της περιοχής, εκτιμώνται σε 2,4 δις τόνους. (5) Η λιγνιτική δραστηριότητα που αναπτύσσεται κυρίως στη Δ. Μακεδονία αλλά και στη Μεγαλόπολη, κατατάσσει την Ελλάδα στη 2η θέση μεταξύ των λιγνιτοπαραγωγών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 5η θέση σε παγκόσμια κλίμακα. (6) Η ποιότητα των ελληνικών λιγνιτών είναι χαμηλή. Η μέση υγρασία του λιγνίτη Πτολεμαΐδας είναι %, η τέφρα 13% και η θερμογόνος ικανότητα kcal/kg Εξόρυξη του λιγνίτη Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των λιγνιτικών κοιτασμάτων της Πτολεμαΐδας αποτελεί η συχνή εναλλαγή των οριζόντιων λιγνιτικών κοιτασμάτων και των ενδιάμεσων υλικών, τα οποία αποκαλούνται "στείρα" ή "άγονα". Σε ένα σύστημα συνεχούς λειτουργίας στο οποίο χρησιμοποιούνται ηλεκτροκίνητοι καδοφόροι εκσκαφείς, ταινιόδρομοι και αποθέτες, το κοίτασμα του λιγνίτη εκσκάπτεται κατά στρώσεις. Η εξόρυξη των υπερκειμένων και στη συνέχεια του λιγνίτη, γίνεται με μεγάλα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα συνεχούς λειτουργίας τους καδοφόρους εκσκαφείς. Από τα υλικά που εξορύσσονται, ο μεν λιγνίτης μεταφέρεται στους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς, τα δε υπερκείμενα και ενδιάμεσα υλικά μεταφέρονται και αποτίθενται κυρίως στις περιοχές στις οποίες έχει προηγηθεί εξόρυξη, ώστε μετά το τέλος της εκμετάλλευσης, η επίπτωση στο τοπίο 9

10 της περιοχής να είναι η ελάχιστη δυνατή. Η μεταφορά του λιγνίτη και των στείρων, γίνεται με τους ταινιόδρομους οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν συνεχώς σε μακρινές αποστάσεις μεγάλες ποσότητες υλικών. Τέλος, η απόθεση των στείρων υλικών στις περιοχές όπου έχει αποληφθεί ο λιγνίτης, γίνεται με μεγάλα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα, που ονομάζονται αποθέτες. Εκτός από τον κύριο εξοπλισμό, η εξόρυξη και διαχείριση του λιγνίτη απαιτεί τη χρήση πολλαπλού εξοπλισμού όπως χωματουργικά μηχανήματα, φορτωτές εκσκαφείς, φορτηγά κλπ, τα οποία περιγράφονται με τον γενικό όρο "βοηθητικός εξοπλισμός" Χρήση του λιγνίτη στην παραγωγή ενέργειας Στη Δ. Μακεδονία είναι εγκατεστημένοι έξι Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο λιγνίτη. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Σταθμών είναι περίπου MW. Η χρήση των ατμοηλεκτρικών σταθμών γίνεται προκειμένου η χημική ενέργεια του λιγνίτη να μετατραπεί σε ηλεκτρική. Ο λιγνίτης μεταφέρεται από το σημείο εξόρυξης στον Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη βοήθεια ταινιόδρομων και είτε αποθηκεύεται στην Αυλή του λιγνίτη είτε οδηγείται απευθείας στους σπαστήρες όπου και θρυμματίζεται σε κομμάτια μέγιστης διαμέτρου 4 cm και στη συνέχεια μεταφέρεται στα σιλό λιγνίτη των μονάδων. Η καύση του λιγνίτη λαμβάνει χώρα στο λέβητα της μονάδας όπου η θερμική ενέργεια που εκλύεται από την καύση του λιγνίτη ατμοποιεί το νερό με συνέπεια τη δημιουργία υπέρθερμου ατμού. Ο υπέρθερμος ατμός (Υ/Θ) εκτονώνεται στο στρόβιλο υψηλής πίεσης όπου και παράγεται χρήσιμο έργο. Στη συνέχεια, ο ατμός οδηγείται εκ νέου στο λέβητα προκειμένου να αναθερμανθεί, να αυξηθεί δηλαδή η θερμοκρασία και η πίεση του, και ακολούθως εκτονώνεται στο στρόβιλο μέσης και χαμηλής πίεσης όπου παράγεται επιπλέον έργο. Κατόπιν, ο ατμός εισέρχεται στο ψυγείο της μονάδας όπου συμπυκνώνεται με τη βοήθεια ψυκτικού νερού. Ο συμπυκνωμένος πλέον ατμός, με τη βοήθεια αντλιών, προθερμαίνεται με τη χρήση εναλλακτών θερμότητας και οδηγείται μέσω αντλιών και πάλι στο λέβητα ολοκληρώνοντας έναν θερμικό κύκλο. Η θερμική ενέργεια που απάγεται από το ψυκτικό νερό αποβάλλεται στον πύργο ψύξης όπου με τη μέθοδο του καταιονισμού χάνεται μια ποσότητα νερού με τη μορφή ατμού και σταγονιδίων. 10

11 Στον άξονα του στροβίλου ο οποίος περιστρέφεται με 3000 στρ. /λεπτό, είναι συνδεδεμένη η γεννήτρια, η οποία μετατρέπει την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική. Για την παραγωγή 1 ΜWh απαιτείται η καύση 1,85 tn λιγνίτη περίπου και η κατανάλωση 2,5 tn ψυκτικού νερού. Τα καυσαέρια που παράγονται από την καύση του λιγνίτη οδηγούνται σε διατάξεις κατακράτησης των αιωρούμενων σωματιδίων, τα ηλεκτροστατικά φίλτρα (Η/Φ). Στα φίλτρα αυτά, τα σωματίδια εκτίθενται σε συνεχές ηλεκτρικό πεδίο υψηλής τάσης, μετατρέπονται σε ιόντα και τελικά συλλέγονται στα φίλτρα Περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία λιγνίτη Στις εκτάσεις στις οποίες ολοκληρώνεται η εκμετάλλευση του λιγνίτη, γίνονται οι απαραίτητες επεμβάσεις προκειμένου να αποκατασταθεί η φυσική ισορροπία. Κάθε χρόνο, περίπου δένδρα φυτεύονται στις κεκλιμένες επιφάνειες των αποθέσεων, ενώ στα οριζόντια τμήματα οι γεωργικές εκτάσεις παραδίδονται προς εκμετάλλευση. Παράλληλα, γίνεται συστηματική παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως τα υπόγεια νερά, ο αέρας και ο θόρυβος, ενώ συνεχίζεται η εκτέλεση έργων διαχείρισης των αποβλήτων όπως απορρίμματα, μπαταρίες, λάδια και ελαστικά. 11

12 Κεφάλαιο 2. Γενικά στοιχεία για τον όμιλο ΔΕΗ Το 1889 φτάνει το "ηλεκτρικό" στην Ελλάδα. Η Γενική Εταιρεία Εργοληψιών, κατασκευάζει στην Αθήνα, στην οδό Αριστείδου, την πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Δέκα χρόνια αργότερα οι πολυεθνικές εταιρίες ηλεκτρισμού κάνουν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα. Η αμερικανική εταιρία Thomson - Houston με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας θα ιδρύσει την Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρία που θα αναλάβει την ηλεκτροδότηση κι άλλων μεγάλων Ελληνικών πόλεων. Μέχρι το 1929 θα ηλεκτροδοτηθούν 250 πόλεις με πληθυσμό πάνω από κατοίκους. (7) Στις πιο απόμακρες περιοχές, που ήταν ασύμφορο για τις μεγάλες εταιρίες να κατασκευάσουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, την ηλεκτροδότηση αναλαμβάνουν ιδιώτες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές κατασκευάζοντας μικρά εργοστάσια. Το 1950 υπήρχαν στη Ελλάδα 400 περίπου εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούσαν ήταν το πετρέλαιο και ο γαιάνθρακας που φυσικά εισάγονταν από το εξωτερικό. Τον Αύγουστο του 1950 ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, για να λειτουργήσει "χάριν του δημοσίου συμφέροντος" με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία μέσα από την εντατική εκμετάλλευση των εγχώριων πόρων, να κάνει το ηλεκτρικό ρεύμα κτήμα και δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη, στη φθηνότερη δυνατή τιμή. Αμέσως με την ίδρυσή της, η ΔΕΗ στρέφεται προς την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας ενώ ξεκινά και η ενοποίηση των δικτύων σε ένα εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα. Τα πλούσια λιγνιτικά κοιτάσματα του ελληνικού υπεδάφους που είχαν νωρίτερα εντοπισθεί, άρχισαν να εξορύσσονται και να χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη στις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που δημιουργούσε. Παράλληλα, η Επιχείρηση ξεκίνησε την αξιοποίηση της δύναμης των υδάτων με την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών στα μεγάλα ποτάμια της χώρας. Αρκετά νωρίς, το 1956, αποφασίστηκε η εξαγορά όλων των ιδιωτικών και δημοτικών επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης. Σιγά - σιγά, η ΔΕΗ εξαγόρασε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και ενέταξε το προσωπικό τους στις τάξεις της. 12

13 2.1 Η σύγχρονη ΔΕΗ Α.Ε. Από λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία ενώ από έχει εισαχθεί στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Λονδίνου. Κατέχει περίπου το 89% της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος στην Ελλάδα ( ΜW) η οποία προέρχεται από λιγνιτικές, υδροηλεκτρικές, πετρελαϊκές μονάδες, μονάδες φυσικού αερίου καθώς και από αιολικά και ηλιακά πάρκα. Παράγει από λιγνίτη το 56% περίπου της ηλεκτρικής της παραγωγής. (8) Έχει στην ιδιοκτησία της το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μήκους χλμ. καθώς και το δίκτυο διανομής συνολικού μήκους χλμ. Τα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη εξασφαλίζουν το σημαντικότερο για την ελληνική οικονομία ενεργειακό καύσιμο, το λιγνίτη, στον οποίο βασίστηκε ο εξηλεκτρισμός της χώρας μας από τη στιγμή της ίδρυσης της Επιχείρησης. Σήμερα, οι 8 λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ αποτελούν το 42% της εγκατεστημένης ισχύος της και παράγουν το 56% περίπου της καθαρής ηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ. (9) Η χρήση του λιγνίτη, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποφέρει στην Ελλάδα τεράστια εξοικονόμηση συναλλάγματος (περίπου 1 δισ. δολάρια ετησίως). (10) Ο λιγνίτης είναι καύσιμο στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΗ, γιατί έχει χαμηλό κόστος εξόρυξης, σταθερή και άμεσα ελέγξιμη τιμή και παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια στον ανεφοδιασμό καυσίμου. 13

14 Κεφάλαιο 3. Γενικά στοιχεία για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου είναι λιγνιτικός Σταθμός και είναι εγκατεστημένος στο 18 ο χλμ Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Αποτελείται από πέντε Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1595 MWe. Ως κύριο καύσιμο χρησιμοποιείται λιγνίτης της ευρύτερης περιοχής Λεκανοπεδίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ ως βοηθητικό καύσιμο χρησιμοποιείται πετρέλαιο Diesel για την έναυση των λεβήτων και τη στήριξη της καύσης στο φλογοθάλαμο, όταν αυτό απαιτείται. Όλες οι Μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, λειτουργούν σε 24ωρη βάση σε μεταβλητό φορτίο, από το τεχνικό ελάχιστο έως το ονομαστικό. Επιπλέον ο Σταθμός παρέχει θερμική ενέργεια στο δίκτυο τηλεθέρμανσης της πόλης της Κοζάνης. 14

15 Στο χώρο του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, οι παρακάτω Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. H ισχύς και το έτος έναρξης λειτουργίας κάθε Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου δίνεται στον παρακάτω πίνακα: Ονομαστική Θερμική ισχύς Έτος έναρξης Νο ισχύς (MWe) (MWth) λειτουργίας I II III IV V Συνολική ισχύς 1595 Πίνακας 1: Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (11) 15

16 Οι Μονάδες ΙΙΙ, IV και V παρέχουν θερμική ενέργεια στο δίκτυο τηλεθέρμανσης της Κοζάνης, με δυνατότητα εναλλακτικής τροφοδοσίας, από τη Μονάδα V (70 MWth), την Μονάδα III (67 MWth) ή την Μονάδα ΙV (67MWth). Η παροχή ενέργειας μπορεί να γίνει ταυτόχρονα από δυο Μονάδες και η θερμική ισχύς ανέρχεται σε 134 MWth για τις Μονάδες ΙΙΙ και IV και 137 MWth για τις Μονάδες V και IV ή V και ΙΙΙ. Νο Θερμική ισχύς (MWth) για ανάγκες Τηλεθέρμανσης Δυνατότητα παροχής θερμικής Ισχύς III IV V Πίνακας 2: Θερμική ισχύς μονάδων στο δίκτυο τηλεθέρμανσης (12) 16

17 Στο διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Ατμός από απομάστευση Στροβίλου Επιστροφή νερού από δίκτυο της πόλη της Κοζάνης (Τ=70 0 C, F=2300 m 3 /h, p=12 bar) Μεταφορά ατμού προς εναλλάκτες ατμού / νερού Θέρμανση νερού δικτύου τηλεθέρμανσης Συμπύκνωση του ατμού και επιστροφή στο κλειστό κύκλωμα Κυκλοφορία θερμού νερού στο δίκτυο της πόλη της Κοζάνης (Τ=120 0 C, F=2300 m 3 /h, p=11 bar) Μεταφορά θερμότητας του νερού στους εναλλάκτες των κτηρίων της πόλης Διάγραμμα 2α: Τηλεθέρμανση Κοζάνης 17

18 Ο Σταθμός του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου αποτελείται από τα εξής κύρια συστήματα (Διάγραμμα 1β ): Το Σύστημα Διακίνησης Λιγνίτη, μέσω του οποίου τροφοδοτείται ο Λιγνίτης, που είναι η πρώτη ύλη της παραγωγικής διαδικασίας. Το Σύστημα Τροφοδοσίας και Επεξεργασίας Νερού, μέσω του οποίου τροφοδοτείται με νερό συγκεκριμένης ποσότητας και ποιότητας η παραγωγική διαδικασία και αποβάλλονται τα υγρά απόβλητα. Το Σύστημα Αποκομιδής Τέφρας μέσω του οποίου απομακρύνονται τα απόβλητα της καύσης (υγρή και ιπτάμενη τέφρα). Το Σύστημα Μονάδων στις οποίες η χημική ενέργεια του λιγνίτη μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια στο Λέβητα, ακολούθως σε κινητική ενέργεια το Στρόβιλο και σε ηλεκτρική ενέργεια στην Γεννήτρια. Χημική ενέργεια Θερμική ενέργεια κινητική ενέργεια ηλεκτρική Σύστημα Διακίνησης Λιγνίτη Μονάδες παραγωγής Ηλεκτρική Ενέργεια Σύστημα Τροφοδοσίας νερού Σύστημα Διαχείρισης Τέφρας Σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων Διάγραμμα 2β: Συστήματα Παραγωγικής Διαδικασίας Σταθμού 18

19 Το Σύστημα Διακίνησης Λιγνίτη αποτελείται από τα εξής κύρια τμήματα: Την υπαίθρια αυλή αποθήκευσης λιγνίτη και το σύστημα ταινιόδρομων παραλαβής λιγνίτη από το ορυχείο Νότιου Πεδίου Μονάδα πρόθραυσης λιγνίτη και το σύστημα ταινιόδρομων τροφοδοσίας Λιγνίτη των Μονάδων Μεταφορά από ορυχείο με ταινιόδρομους Παραλαβή από Απολήπτες - Αποθέτες Απόθεση στην Αυλή Λιγνίτη ή προώθηση στην Μονάδα Πρόθραυσης Μεταφορά λιγνίτη από την Αυλή Λιγνίτη στην Μονάδα Πρόθραυσης με ταινιοδρόμους Μονάδα Πρόθραυσης (επεξεργασία Λιγνίτη) Μεταφορά στα σιλό των Λεβήτων με ταινιοδρόμους Διάγραμμα 3: Παραλαβή, αποθήκευση και πρόθραυση λιγνίτη 19

20 Το Σύστημα Τροφοδοσίας και Επεξεργασίας Νερού αποτελείται από τα εξής κύρια τμήματα: Δύο Συστήματα αντλιοστασίων τροφοδοσίας νερού από τη λίμνη Πολυφύτου (Διάγραμμα 3) Μονάδες παραγωγής αφαλατωμένου και αποσκληρυμένου νερού, καθώς και σύστημα εξευγενισμού συμπυκνώματος (Διαγράμματα 4, 5) Συγκρότημα Κατεργασίας Αστικών Λυμάτων, δίκτυο συλλογής και εγκαταστάσεις κατεργασίας. Πλήρες Συγκρότημα Κατεργασίας Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων (Σ.Κ.Υ.Β.Α.), στο οποίο οδηγείται το σύνολο των αποβλήτων του Σταθμού (δίκτυα, εγκαταστάσεις κατεργασίας). Λίμνη Πολυφύτ ου Αντλιοστάσιο Α0 Αντλιοστάσιο Α1 Αντλιοστάσιο Α2 Πύργος Φ1 Δεξαμενή αποθήκευσης m 3 Αντλιοστάσιο Α3 Αντλιοστάσιο Α4 Πύργος Φ2 Δεξαμενή αποθήκευσης m 3 ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Διάγραμμα 4: Σύστημα τροφοδοσίας νερού στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 20

21 Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται η διαδικασία παραγωγής του αποσκληρυμένου νερού. - Ακατέργαστο νερό - Υδράσβεστος, τριχλωριούχος σίδηρος, πολυηλεκτρολύτης Παραγωγή αποσκληρυμένου νερού Διήθηση αποσκληρυμένου νερού Αποθήκευση αποσκληρυμένου και διηθημένου νερού Αποσκληρυμένο και διηθημένο νερό Παχυντής ιλύος Πύργο Ψύξης Μονάδων και ψύξη εξοπλισμού Δεξαμενές ηρεμίας Ίλυς Εγκαταστάσεις Διήθησης Διάγραμμα 5: Παραγωγή αποσκληρυμένου νερού 21

22 Η διαδικασία παραγωγής απιονισμένου (αφαλατωμένου) νερού αποτυπώνεται παρακάτω. Αποσκληρυμένο νερό Παραγωγή απιονισμένου νερού με τη μέθοδο της ιοντοεναλλαγής Αποθήκευση απιονισμένου νερού Απιονισμένο νερό Μονάδες Παραγωγής Διάγραμμα 6: Παραγωγή απιονισμένου (αφαλατωμένου) νερού 22

23 Το Σύστημα Αποκομιδής Τέφρας αποτελείται από τα εξής κύρια τμήματα: Πέντε συστήματα συλλογής και αποκομιδής ιπτάμενης και υγρής τέφρας. Αυτά περιλαμβάνουν τα ηλεκτροστατικά φίλτρα κατακράτησης της ιπτάμενης τέφρας, τα σιλό αποθήκευσης, τις διατάξεις ύγρανσης διαβροχής και εκφόρτωσης της τέφρας σε ταινιόδρομους, καθώς επίσης και το σύστημα αποκομιδής της υγρής τέφρας από την τεφρολεκάνη του Λέβητα (Διάγραμμα 6). Τέλος, υπάρχουν δύο συστήματα μεταφοράς της τέφρας (ταινιόδρομοι) προς το χώρο απόθεσης του Ορυχείου (το ένα εφεδρικό). ΚΑΥΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ Κατακράτηση της ιπτάμενης τέφρας από τα Η/Φ Αποθήκευση ιπτάμενης τέφρας Αποκομιδή υγρής τέφρας από την τεφρολεκάνη του λέβητα και μεταφορά στα σιλό ιπτάμενης τέφρας Ύγρανση διαβροχή και εκφόρτωση ιπτάμενης και υγρής τέφρας σε ταινιόδρομους Τέφρα και λάσπη αποσκλήρυνσης για απόθεση στο Ορυχείο Διαβροχή τέφρας με λασπόνερο από αποσκληρύνσεις Δυνατότητα εκφόρτωση μέρους της ιπτάμενης τέφρας σε σιλοφόρα οχήματα (για τσιμεντοβιομηχανίες) Διάγραμμα 7: Συλλογή και μεταφορά τέφρας 23

24 Το Σύστημα Μονάδων Παραγωγής αποτελείται από τα εξής κύρια τμήματα (Διάγραμμα 7) : Πέντε κύριες εγκαταστάσεις (μία για κάθε Μονάδα), που κάθε μία περιλαμβάνει: o Λέβητα ατμοποίησης με τον ατμοστρόβιλο και την αντίστοιχη γεννήτρια o Συμπυκνωτή (ή κύριο ψυγείο), στον οποίο εισέρχεται ο ατμός που εξέρχεται από τον ατμοστρόβιλο. Εκεί ο ατμός συμπυκνώνεται με τη βοήθεια ψυκτικού νερού και το συμπύκνωμα, αφού προθερμανθεί από απομαστεύσεις Στροβίλου και απαερωθεί μέσω των τροφοδοτικών αντλιών επιστρέφει στο Λέβητα o Πύργο ψύξεως για την ψύξη του ψυκτικού νερού του κύριου συμπυκνωτή o Μετασχηματιστές ανύψωσης της τάσης και εγκαταστάσεις σύνδεσης των μετασχηματιστών με τον υποσταθμό των 400 kv, από όπου ξεκινούν οι γραμμές μεταφοράς. o Συστήματα ελέγχου και λειτουργίας της Μονάδας Τρεις καπνοδόχους, μία κοινή για τις μονάδες I και II, μία κοινή για τις Μονάδες III και IV, και μία για τη Μονάδα V. Πρώτες ύλες Απιονισμένο νερό για την παραγωγή ατμού και αναπλήρωση της κατανάλωσης στο κλειστό κύκλωμα νερού ατμού Λιγνίτης σαν στερεό καύσιμο Πετρέλαιο Diesel σαν υγρό καύσιμο για στήριξη καύσης Μονάδα Παραγωγής Απόβλητα Υγρή τέφρα Ιπτάμενη τέφρα Ηλεκτροστατικά Φίλτρα Προϊόντα Ηλεκτρική ενέργεια Ψυκτικό νερό Ψυκτικό νερό Καυσαέρια Μονάδας Η/Φ Πύργος Ψύξης Υδρατμοί Αποσκληρυμένο νερό (αναπλήρωση της εξάτμισης) Καυσαέρια Καμινάδας (σωματίδια ιπτάμενη τέφρα, CO 2, SO 2, NO x, CO, υδρατμοί) Καμινάδα Διάγραμμα 8: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την Μονάδα 24

25 3.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τεχνικές πληροφορίες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΩΝ Μ Ε Γ Ε Θ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ STEIN STEIN EVT EVT WAAGNER ALSTHOM ALSTHOM TPE TPE ANSALDO ΕΡΓΑΣ ΕΡΓΑΣ ΕΡΓΑΣ ΕΡΓΑΣ ΑΕΓΕΚ ΙΣΧΥΣ MW ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΜΙΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ /5/ /12/1984 2/11/ /4/ /5/ /10/ /3/ /11/ /5/1986 7/10/ /12/ /5/ /12/ /6/ /12/1997 ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V ΤΥΠΟΣ - SULZER SULZER SULZER SULZER BENSON MCR T/h ,029 ΡΟΗ Υ/Θ T/h ΠΙΕΣΗ Υ/Θ bat ΠΙΕΣΗ ΨΑ/Θ bar ΠΙΕΣΗ ΘΑ/Θ bar ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Υ/Θ C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΑ/Θ C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑ/Θ C ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΡΟΦ. ΝΕΡΟΥ C ΘΕΡΜ. ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑ LUVO C ΑΕΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑ FDF Nm 3 /h ,666, ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΜΕΤΑ Η/Φ Nm3/h ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ %

26 ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V ΤΥΠΟΣ - ΤANDEM TANDEM TANDEM TANDEM TANDEM ΣΤΡΟΦΕΣ RPM ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΠ bar ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΥΠ bar ΠΙΕΣΗ ΑΤΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΠ bar ΘΕΡΜ. ΑΤΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΠ C ΘΕΡΜ. ΑΤΜΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΥΠ C ΘΕΡΜ. ΑΤΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΠ C ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ kj/kwh ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ % ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ MVA ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ kv ΕΝΤΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ka ΤΑΣΗ ΔΙΕΓΕΡΤΡΙΑΣ V ΕΝΤΑΣΗ ΔΙΕΓΕΡΤΡΙΑΣ A ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΛΩΝ ΜΗΚΟΣ ΑΥΛΩΝ (ΕΝΕΡΓΟ) mm ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΥΛΩΝ (ΕΞΩΤ.) mm ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΥΛΩΝ m CONDENSER LOAD MJ/h ΚΕΝΟ Κ. ΨΥΓΕΙΟΥ mbar EIΔ. KAT. ATMOY Κg/Kwh ΡΟΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ m3/h

27 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΟΝΑΔΑ Ι ΙΙ ΙΙΙ IV V -ΥΓΡΑΣΙΑ (%) ΤΕΦΡΑ (%) ΑΝΘΡΑΚΑΣ (%) Η2 (%) Ο2 (%) Ν2 (%) S (%) CO2 (%) Α.Θ.Ι. kcal/kg Κ.Θ.Ι. kcall/kg Τ ΜΑΛ. ΤΕΦΡΑΣ C EIΔ. KAT. ΛΙΓΝΙΤΗ T/MWh 1.75 ΧΩΡΗΤ. ΑΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ T ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ m

28 Κεφάλαιο 4. Παραγωγική διαδικασία Ατμοηλεκτρικού Σταθμού 4.1 Αρχή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Για την παραγωγή ενέργειας από έναν λιγνιτικό Ατμοηλεκτρικό Σταθμό, οι απαραίτητες πρώτες ύλες είναι λιγνίτης και νερό. Ο Σταθμός του Αγίου Δημητρίου τροφοδοτείται με λιγνίτη από το Ορυχείο Νότιου Πεδίου και με νερό από την Λίμνη Πολυφύτου. Ο Λιγνίτης περιέχει χημική ενέργεια και από την καύση του στον λέβητα παράγεται θερμική ενέργεια, ένα μέρος της οποίας (εξαρτάται από τον βαθμό απόδοσης του Λέβητα) μεταδίδεται στο νερό για την ατμοποίηση και την υπερθέρμανση του. Ένα μέρος της θερμικής ενέργειας που περιέχει ο ατμός που οδηγείται στον Στρόβιλο μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια και εν συνεχεία μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια στην Γεννήτρια. (13) Το παραγόμενα απόβλητα από αυτήν την διαδικασία είναι στερεά (τέφρα) και υγρά (νερό). Ο βαθμός απόδοσης σε μια Μονάδα προφανώς δίδεται από την σχέση: Q C = Qel Qth Όπου: Q el = Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια Q th = Θερμική ενέργεια καυσίμου που χρησιμοποιείται για να παραχθεί η ενέργεια Q el 28

29 4.2 Σύστημα Διακίνησης Λιγνίτη Ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου τροφοδοτείται με λιγνίτη από το ορυχείο Νότιου Πεδίου και μέσω ταινιόδρομων και σπαστήρων καταλήγει στα σιλό των μονάδων. Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται η διακίνηση λιγνίτη μέσω ταινιοδρόμων. Αμφίδρομη επικοινωνία Θάλαμος Ελέγχου Συστήματος Διακίνησης Λιγνίτη Αμφίδρομη επικοινωνία Δυνατότητα ελέγχου του συστήμ ατος και διαβίβαση εντολών Αμφίδρομη επικοινωνία και έλεγχος του συστήματος φόρτωσης και διαβίβασης εντολών Θάλαμος Ελέγχου Φόρτωσης Μονάδων Θ.Ε I-II Θ.Ε III-IV Θ.Ε V Δυνατότητα ελέγχου του συστήμ ατος και διαβίβαση εντολών Ορυχείο Αυλές Λιγνίτη Οίκημα Σπαστήρα Σιλό Λιγνίτη Μονάδων Απόθεση με ταινιοδρόμους στις Αυλές Α,Β,Γ,Δ Α Α Απόθεση με φορτηγά στην Αυλή Α Β Γ Δ Α1 Α2 Α3 Αμφίδρομη επικοινωνία Απολήπτες Ανάληψη από τις αυλές Τροφοδότες Μύλοι Λέβητας (καύση λιγνίτη) Θάλαμοι ελέγχου Μονάδων Διάγραμμα 8: Σύστημα διακίνησης λιγνίτη 29

30 4.3 Σύστημα τροφοδοσίας νερού Το νερό είναι η σπουδαιότερη πρώτη ύλη που απαιτείται για την παραγωγή ενέργειας. Είναι η πρώτη ύλη που απαιτείται για τις εξής διεργασίες: 1. Χρησιμοποιείται σαν ακατέργαστο νερό για το δίκτυο πυρόσβεσης του Σταθμού και για εσωτερικές καταναλώσεις (ποτίσματα κ.τ.λ.). 2. Χρησιμοποιείται σαν αποσκληρυμένο νερό για την ψύξη των μηχανημάτων και την συμπύκνωση του ατμού στο Κ.Ψυγείο των Μονάδων. Η εξάτμιση του νερού στους Πύργους Ψύξης δημιουργεί την ανάγκη συμπλήρωσης αυτής της ποσότητας. Για κάθε παραγόμενο MW απαιτούνται περίπου 2 tn νερού συμπλήρωσης. Επιπλέον απαιτείται κατανάλωση νερού για την διαβροχή της τέφρας, για ρύθμιση της σκληρότητας του, για συμπλήρωση των λοιπών απωλειών από διάφορα κυκλώματα (τεφρολεκάνη, υδροτζίφαρα, κ.τ.λ.). Ο Μ.Ο της συνολικής κατανάλωσης του νερού στις θερινές περιόδους αιχμών φτάνει τους 2.7 tn/mw). 3. Χρησιμοποιείται σαν αφαλατωμένο για το κλειστό κύκλωμα παραγωγής ατμού των Μονάδων και για ψύξη ορισμένων μηχανημάτων. Η ενδεδειγμένη κατανάλωση αφαλατωμένου κάθε Μονάδας λόγω απωλειών κατά την διάρκεια του εκκαπνισμού και λόγω μη ανάκτησης όλου του βοηθητικού ατμού προς το δίκτυο θέρμανσης, προθέρμανσης αέρα των FDF, προθέρμανσης δεξαμενών πετρελαίου, προθέρμανσης του νερού που κατεργάζεται το χημείο πρέπει να είναι της τάξης των 10 tn/h το καλοκαίρι και 15 tn/h τον χειμώνα. Λόγω όμως διαφόρων επιπλέον διαρροών στα κυκλώματα υπάρχει αυξημένη κατανάλωση. Αποσκληρυμένο νερό για ψυκτικό στις Μονάδες Αντλιοστάσιο Πολυφύτου Ακατέργαστο νερό Κατεργασία αποσκλήρυνσης ΧΗΜΕΙΟ Αποσκληρυμένο νερό για το σύστημα αφαλάτωσης Κατεργασία αφαλάτωσης ΧΗΜΕΙΟ Αφαλατωμένο νερό προς τις Μονάδες Ακατέργαστο νερό γιά: Δίκτυο πυρόσβεσης Διάφορες εσωτερικές καταναλώσεις Ποτίσματα κ.τ.λ. Διάγραμμα 10: Σύστημα τροφοδοσίας νερού 30

31 Επομένως το χημείο για την παραγωγή ενέργειας σε ένα 24ωρο με 100% φόρτιση και διαθεσιμότητα των Μονάδων απαιτείται σε περίοδο αιχμής: Αποσκληρυμένο: 1595 MW x 2,7 tn/mw x 24h Αφαλατωμένο: 15tn/h x 5 Μονάδες x 24 h Είναι φανερή λοιπόν η σπουδαιότητα της διαδικασίας της κατεργασίας που λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του χημείου διότι εκτός από την ποσότητα που πρέπει να παραχθεί οφείλει να εξασφαλίζει και την ποιότητα. 4.4 Λειτουργία Μονάδας Για την παραγωγή ενέργειας ως εισερχόμενες πρώτες ύλες στον λέβητα είναι ο λιγνίτης, ο αέρας και το νερό ενώ τα εξερχόμενα προϊόντα είναι ο ατμός και τα καυσαέρια. Λιγνίτης Αέρας ΛΕΒΗΤΑΣ Φωτιά Νερό Ατμός Καυσαέρια Διάγραμμα 11: Λειτουργία μονάδας 31

32 Στο ακόλουθο διάγραμμα αποτυπώνεται αναλυτικά η λειτουργία του λέβητα με τον εξοπλισμό που απαιτείται για την τροφοδοσία λιγνίτη, την παροχή του αέρα και την απαγωγή των καυσαερίων και των αποβλήτων. Σιλό λιγνίτη Τροφοδότες Μια ποσότητα αέρα για ρύθμιση Τ διαχωριστή Μύλοι Αλεση Ανάμιξη Εξάτμιση Ξήρανση ΛΕΒΗΤΑΣ Καύση λιγνίτη Μια ποσότητα καυσαερίων από τον Λέβητα για ξήρανση του λιγνίτη FDF Αέρας Ψυχρός αέρας Προθέρμανση αέρα από καυσαέρια Θερμός αέρας Αέρας για περιορισμό των ακαύστων Υγρή τέφρα IDF Η/Φ Ψυχρά καυσαέρια LUVO Θερμά καυσαέρια Σύστημα αποκομιδής τέφρας Διάγραμμα 12: Λειτουργία λέβητα 32

33 4.5 Κύκλωμα νερού - ατμού Το νερό που κυκλοφορεί στην Μονάδα σε κλειστό κύκλωμα, προθερμαίνεται στους προθερμαντές Χαμηλής πίεσης, τροφοδοτική δεξαμενή, προθερμαντές Υψηλής πίεσης πριν εισέλθει στον Λέβητα. Ο ατμός που χρησιμοποιείται για την προθέρμανση του νερού λαμβάνεται από τις απομαστεύσεις του στροβίλου. Η διαδρομή που ακολουθεί το νερό είναι η εξής: Αντλείται από το Κύριο Ψυγείο της Μονάδας σαν συμπύκνωμα από τις αντλίες συμπυκνώματος και αφού διέλθει από το Polishing για εξευγενισμό και από τους προθερμαντές Χαμηλής πίεσης για προθέρμανση οδηγείται στην τροφοδοτική δεξαμενή για επιπλέον προθέρμανση και απαερίωση. Από εκεί μέσω των τροφοδοτικών αντλιών καταθλίβεται στους προθερμαντές Υψηλής πίεσης. Ακολούθως εισέρχεται στον οικονομητήρα (ECO) του Λέβητα για να προθερμανθεί επιπλέον και εν συνεχεία οδηγείται στην αναρρόφηση της ΑΚΛ όπου αναμιγνύεται με το νερό του διαχωριστή και στην συνέχεια καταθλίβεται στους αυλούς ανόδου. Αφού θερμανθεί και φτάσει στην θερμοκρασία ατμοποίησης που αντιστοιχεί στην πίεση λειτουργίας του κυκλώματος, τότε οδηγείται υπό μορφή ατμού - νερού στον διαχωριστή. Στον διαχωριστή γίνεται διαχωρισμός της υγρής και αέριας φάσης και η υγρή φάση οδηγείται στην αναρρόφηση της ΑΚΛ για να αναμιχθεί με το νερό που έρχεται από τον ECO, για να οδηγηθεί εκ νέου στον Λέβητα. Η αέρια φάση (ατμός) οδηγείται πλέον στον Λέβητα για να υπερθερμανθεί σε τρία στάδια. Στον Υ/ΘΙ, στον Υ/ΘΙΙ, στον Υ/ΘΙΙΙ. Η έξοδος του Λέβητα, Υ/Θ ατμός οδηγείται στον Στρόβιλο HP (θερμοκρασία ατμού 540 C - πίεση 170 bar). Στον Στρόβιλο HP εκτονώνεται προσφέροντας έργο το οποίο περιστρέφει τον στρόβιλο. Η έξοδος του Στροβίλου Υψηλής πίεσης (HP), ΨΑ/Θ σαν ατμός με χαρακτηριστικά 300 C - 36 bar οδηγείται στον Λέβητα για να θερμανθεί στους 540 C. Υπάρχουν 2 στάδια αναθέρμανσης ο Α/ΘΙ και ο Α/ΘΙΙ. Η έξοδος του Α/ΘΙΙ οδηγείται στον Στρόβιλο Μέσης πίεσης (IP) και αφού εκτονωθεί οδηγείται στον Στρόβιλο Χαμηλής πίεσης (LP). Η έξοδος του Στροβίλου LP οδηγείται στο Κύριο Ψυγείο με πίεση μικρότερη της ατμοσφαιρικής (κενό) υπό μορφή υγρού ατμού όπου συμπυκνώνεται. Η συμπύκνωση του ατμού πραγματοποιείται με την ψύξη του ατμού κατά την διάρκεια της οποίας αποδίδεται θερμότητα στο ψυκτικό νερό που κυκλοφορεί στο Κύριο Ψυγείο το οποίο προφανώς θερμαίνεται. Το ψυκτικό νερό που κυκλοφορεί για να ψυχθεί οδηγείται στον Πύργο Ψύξης όπου με την σειρά του καταιονίζεται. Η ψύξη γίνεται μέσω του ατμοσφαιρικού αέρα που διέρχεται από την βάση του Πύργου. Η διαδικασία όμως αυτή της ψύξης έχει σαν αποτέλεσμα την εξάτμιση μέρους του νερού προς την ατμόσφαιρα και της οποίας ο ρυθμός της είναι περίπου 2 tn νερού ανά MWh. 33

34 By Pass ΥΠ By Pass ΧΠ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ Καύση Υ/Θ Α/Θ ΥΠ ΜΠ ΧΠ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Παραγωγή Ενέργειας ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Κ. ΨΥΓΕΙΟ Ψυχρό ψυκτικό νερό για συμπύκνωση του ατμού Θερμό ψυκτικό νερό προς Πύργο Ψύξης Τροφοδοτικό νερό Συμπύκνωμα ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Διάγραμμα 13: Κύκλωμα νερού- ατμού 34

35 Κεφάλαιο 5. Ενεργειακή Απόδοση των Λεβήτων 5.1 Εισαγωγή Η απόδοση του λέβητα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω της κακής καύσης, των επικαθίσεων και της κακής λειτουργίας και συντήρησης. Επιπρόσθετος παράγοντας που οδηγεί στη μείωση της απόδοσης του λέβητα είναι μείωση της Κ.Θ.Ι. (κατώτερη θερμογόνος ικανότητα) του λιγνίτη. Ο έλεγχος της απόδοσης μας βοηθάει στο να εντοπίσουμε κατά πόσο αυτή απέχει από την βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας. Οποιεσδήποτε παρατηρηθείσες αφύσικες αποκλίσεις μπορούν να ερευνηθούν, για να εντοπιστεί η προβληματική περιοχή και να παρθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να μάθουμε το τρέχον επίπεδο της απόδοσης για την αξιολόγηση της Σκοπός του ελέγχου της απόδοσης Ο σκοπός του ελέγχου είναι να καθοριστεί η πραγματική απόδοση του λέβητα και να συγκριθεί με την αρχικά σχεδιασμένη τιμή. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να αποτελέσει έναν δείκτη παρακολούθησης των ημερήσιων και των εποχιακών μεταβολών της απόδοσης του λέβητα. Ορισμοί και όροι της εξέτασης 1. Απόδοση του λέβητα n=( παραγωγή θερμότητας/ εισαγωγή θερμότητας)*100 =( θερμική ενέργεια ατμού (kcal)/ θερμική ενέργεια καυσίμου (kcal))*100 35

36 5.1.2 Πρότυπα αναφοράς Βρετανικά πρότυπα, BS845: 1987 Το βρετανικό πρότυπο BS845: 1987 περιγράφει τις μεθόδους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας λέβητας πρέπει να ελεγχθεί για τον καθορισμό της απόδοσης του. Ο λέβητας θα πρέπει να λειτουργεί υπό σταθερές συνθήκες φορτίου (γενικά πλήρες φορτίο) για περίοδο μιας ώρας, ενώ οι μετρήσεις θα παρθούν κατά τη διάρκεια της αμέσως επόμενης ώρας. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης λέβητα. Η απόδοση του λέβητα εκφράζεται ως ποσοστό της συνολικής ενέργειας που ενδεχομένως διατίθενται από την καύση των καυσίμων. Αυτό εκφράζεται βάσει της θερμογόνου δύναμης του καυσίμου. ASME Πρότυπο: PTC-4-1 Ισχύς κώδικα ελέγχου για μονάδες ατμοπαραγωγής Το πρότυπο αυτό αποτελείται από δύο μέρη: 1.Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την άμεση μέθοδο (που ονομάζεται επίσης και μέθοδος εισροών-εκροών). 2.Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την έμμεση μέθοδο (που ονομάζεται επίσης και μέθοδος απώλειας θερμότητας). IS 8753: Ινδικά πρότυπα ελέγχου απόδοσης του λέβητα Τα περισσότερα πρότυπα για τον υπολογισμό της απόδοσης του λέβητα, συμπεριλαμβανομένων των IS 8753 και BS845, είναι σχεδιασμένα για τη μέτρηση της απόδοσης του λέβητα. Η απόδοση ενός λέβητα μπορεί να ελεγχθεί κυρίως με τις ακόλουθες μεθόδους: 1. Άμεση Μέθοδος: Όταν το ενεργειακό περιεχόμενο του ρευστού (νερού και ατμού) συγκρίνεται με το ενεργειακό περιεχόμενο του καυσίμου του λέβητα. 2. Έμμεση Μέθοδος: Όταν η απόδοση ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των απωλειών και της παραγωγής ενέργειας. Αυτή η μέθοδος είναι αυτή που θα χρησιμοποιήσουμε στην παρούσα εργασία. 36

37 5.1.3 Έμμεση Μέθοδος Η απόδοση μπορεί να μετρηθεί εύκολα με τη μέτρηση όλων των απωλειών που συμβαίνουν στους λέβητες, χρησιμοποιώντας αρχές που πρέπει να περιγράφονται. Η μέθοδος αυτή υπολογίζει τις διάφορες απώλειες θερμότητας που συνδέονται με το λέβητα. Η απόδοση μπορεί να υπολογιστεί αφαιρώντας τις απώλειες θερμότητας από το 100. Οι διάφορες απώλειες που συμβαίνουν εντός ενός λέβητα είναι: L1-Απώλειες λόγω της θερμικής ενέργειας των καυσαερίων. L2-Απώλειες λόγω του H₂ στο καύσιμο L3-Απώλειες λόγω της υγρασίας στο καύσιμο (H₂O) L4-Απώλειες λόγω της υγρασίας στον αέρα (H₂O) L5-Απώλειες λόγω του CO L6-Απώλειες λόγω της επιφανειακής ακτινοβολίας. Υπάρχουν και άλλες απώλειες οι οποίες ωστόσο είναι ασήμαντες και είναι πολύ δύσκολο να μετρηθούν. L7-Απώλειες λόγω των ακαύστων στην ιπτάμενη τέφρα. L8-Απώλειες λόγω των ακαύστων στην επικαθήμενη τέφρα. 37

38 Τα παραπάνω διατυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Απώλειες επιφάνειας Απώλειες στην ιπτάμενη τέφρα Απώλειες ξηρών καυσαερίων ΝΕΡΟ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΛΕΒΗΤΑΣ Απώλειες CO Απώλειες Η 2 ΑΕΡΑΣ ΑΤΜΟΣ Υγρασία στον αέρα Απώλειες από την επικαθήμενη τέφρα Υγρασία στο καύσιμο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Διάγραμμα 14: Απώλειες λέβητα (14) 38

39 5.2 Απαιτούμενες μετρήσεις για τον καθορισμό της απόδοσης Οι ακόλουθες παράμετροι θα πρέπει να μετρηθούν για τον καθορισμό της απόδοσης του λέβητα: Ανάλυση καυσαερίων 1.Ποσοστά(%) των CO₂ ή O₂ στο καυσαέριο 2.Ποσοστό(%) του CO στο καυσαέριο 3.Θερμοκρασία του καυσαερίου Μέτρηση ροής για: 1.Καύσιμο 2.Ατμό 3.Νερό τροφοδοσίας 4.Συμπυκνωμένο νερό 5.Αέρα καύσης Μετρήσεις θερμοκρασίας για: 1.Καυσαέριο 2.Ατμό 3.Συμπυκνωμένο νερό 4.Αέρα καύσης 5.Καύσιμο 6.Νερό τροφοδοσίας του λέβητα Μετρήσεις πίεσης για: 1.Ατμό 2.Αέρα καύσης 39

40 5.2.1 Συνθήκες και προφυλάξεις κατά τον έλεγχο της απόδοσης με την έμμεση μέθοδο Α) Ο έλεγχος της απόδοσης δεν αντιπροσωπεύει: Απώλειες λόγω αυξομείωσης φορτίου: Ο έλεγχος πρέπει να εκτελείται όταν ο λέβητας λειτουργεί υπό σταθερό φορτίο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η απόδοση να μην καλύπτει τις απώλειες λόγω αυξομείωσης φορτίου. Απώλειες λόγω Blow down Εκκαπνισμός λέβητα: Το ποσό του ατμού που χρησιμοποιείται για εκκαπνισμό λέβητα. Βοηθητικός εξοπλισμός κατανάλωσης ενέργειας: Ο έλεγχος της απόδοσης δεν λαμβάνει υπόψη την ενεργειακή κατανάλωση από βοηθητικούς εξοπλισμούς, όπως ανεμιστήρες, καυστήρες, αντλίες. Β) Προετοιμασία και συνθήκες για τον έλεγχο: Καύση του καυσίμου με τον απαιτούμενο ρυθμό. Πραγματοποίηση ελέγχου όσο ο λέβητας είναι υπό σταθερό φορτίο. Αποφυγή του ελέγχου όσο ο λέβητας θερμαίνεται από μια ψυχρή κατάσταση. Απόκτηση διαγραμμάτων/πινάκων για τα πρόσθετα στοιχεία. Δειγματολειψία και ανάλυση το καυσίμου και της τέφρας. Ανάλυση του καυσίμου και της τέφρας στο εργαστήριο. Εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των οργάνων. Γ) Επιλογές της ανάλυσης καυσαερίων Πραγματοποιείται έλεγχος O₂ μέσω ελέγχου του CO₂: Σε περίπτωση που υπάρχει μηχανισμός συνεχούς ανάγνωσης του ελέγχου του O₂, χρησιμοποιείται. Περιστασιακά πρέπει να χρησιμοποιείται φορητός μηχανισμός, που ελέγχει τόσο το O₂ όσο και το CO₂. Σε περίπτωση που οι δύο μηχανισμοί δεν δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, τότε έχει γίνει κάποιο σφάλμα. Ο ένας τουλάχιστον μηχανισμός είναι εσφαλμένος, λόγω αλλοιωμένων χημικών ουσιών ή λάθους βαθμονόμησης του οργάνου. Υπάρχει επίσης η περίπτωση να έχει συμπεριληφθεί ο εξωτερικός αέρας μαζί με τα καυσαέρια. Πραγματοποιείται έλεγχος CO: Η παρουσία CO στα καυσαέρια είναι μια καλή ένδειξη ατελούς καύσης για όλα τα είδη καυσίμων που περιέχουν C. Η ποσότητα CO στα καυσαέρια είναι ελάχιστη σε συνήθεις ποσότητες περίσσειας αέρα, αλλά αυξάνεται απότομα όσο η καύση τείνει να γίνει ατελής. 40

41 5.2.2 Απόδοση λέβητα μέσω της έμμεσης μεθόδου: Διαδικασία και τύποι υπολογισμού Για να υπολογιστεί η απόδοση ενός λέβητα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι απώλειες που συμβαίνουν σε αυτόν. Οι απώλειες αυτές σχετίζονται με την ποσότητα των καιγόμενων καυσίμων. Έτσι είναι εφικτή η σύγκριση λεβήτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά. ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ % C 0, 97C 0, 7( VM 0,1 A) M(0, 6 0, 01 M) 2 % H2 0,036C 0,086( VM 0,1 A) 0,0035 M (1 0,02 M) % N 2,10 0,020VM 2 όπου C = %(ποσοστό) δεσμευμένου άνθρακα A = % (ποσοστό) τέφρας VM=%(ποσοστό) πτητικών ουσιών M = %(ποσοστό) υγρασίας Προτείνεται να λαμβάνεται μια τελική ανάλυση του καυσίμου που καίγεται, περιοδικά, από κάποιο εργαστήριο. Για τον υπολογισμό των απωλειών πρέπει να καθοριστεί αρχικά η θεωρητική αναλογία καύσιμου αέρα και περίσσειας αέρας που παρέχεται. 41

42 Α) Αέρας που απαιτείται θεωρητικά για την καύση= O kg/ kg καυσίμου 8 2 [(11,6 C) {34,8 ( H2 )} (4,35 S)]/100 όπου C, H₂, O₂, Sείναι τα % ποσοστά των παραπάνω στοιχείων στο καύσιμο O2 % B) Παροχή περίσσειας αέρα= O 2% Προτείνεται η μέτρηση του O₂. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή, μετράμε το CO₂. 7900[( CO2%) t ( CO2%) a] ( CO ) %[100 ( CO %) 2 a 2 t] ( CO %) t CO όπου 2 2% θεωρητικό, ( CO2 %) a πραγματικό % 2 CO μετρημένο στο καυσαέριο, ( CO2 ) a γραμμομόριαc /(γραμμομόρια N 2 + γραμμομόρια C ), γραμμομόρια N 2 =( W t του N 2 στον θεωρητικό αέρα/γραμμομόριαw t του N 2 )+( W t του N 2 στο καύσιμο/γραμμομόριαw t του N 2 ), γραμμομόριαc = W του C στο καύσιμο/μοριακόw του C t Γ) Πραγματική μάζα του παρεχόμενου αέρα/ kg καυσίμου= {1 EA /100) *θεωρητικό αέρα t 42

43 Οι διάφορες απώλειες που σχετίζονται με τη λειτουργία του λέβητα αναπτύσσονται παρακάτω, αναφέροντας κάθε φορά και τον απαιτούμενο τύπο. 1) ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΞΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Αυτή είναι η μεγαλύτερη απώλεια και υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: m Cp ( Tf Ta ) 100 GCV όπου L1 % απώλεια θερμότητας λόγω ξηρότητας του καυσαερίου m μάζα των ξηρών καυσαερίων σε kg/kg καυσίμου =προϊόντα καύσης από καύσιμα: CO₂+SO₂+N (στο καύσιμο)+n (στην πραγματική μάζα του παρεχόμενου αέρα)+o₂ (στο καυσαέριο) Cp ειδική θερμότητα του καυσαερίου Tf θερμοκρασία καυσαερίου σε C Ta θερμοκρασία περιβάλλοντος σε C Σημείωση-1: Για γρήγορο και απλό υπολογισμό της απόδοσης ενός λέβητα χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα: Α) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια απλή μέθοδος για τον καθορισμό των απωλειών των ξηρών καυσαερίων, όπως δίνεται παρακάτω. m Cp ( Tf Ta ) α) Ποσοστό απώλειας θερμότητας λόγω της ξηρότητας των καυσαερίων= 100 GCV Ολική μάζα καυσαερίου/ kg καυσίμου= μάζα πραγματικού παρεχόμενου αέρα/ kg καυσίμου + 1kg καυσίμου 43

44 Σημείωση-2: Υδρατμοί παράγονται από το H₂ στο καύσιμο, την υφιστάμενη υγρασία και τον αέρα κατά την διάρκεια της καύσης. Οι απώλειες αυτές δεν εμπεριέχονται στις απώλειες λόγω ξηρότητας των καυσαερίων, αφού είναι χωριστά υπολογισμένες ως οι υγρές απώλειες των καυσαερίων. 2) ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ H₂ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ(%) Η καύση του H₂ οδηγεί σε απώλεια θερμότητας λόγω της εξάτμισης του νερού, που δημιουργείται λόγω του H₂ στο καύσιμο. Το νερό μετατρέπεται σε ατμό, ο οποίος με τη σειρά του παρασύρει θερμότητα με τη μορφή λανθάνουσας θερμότητας. L 2 9 H2 {584 Cp ( Tf Ta )} 100 GCV όπου H2 kgυφιστάμενου H₂ στο καύσιμο σε 1kgβάσης C p =ειδική θερμότητα του υπέρθερμου ατμού T f =θερμοκρασία καυσαερίου σε C Ta θερμοκρασία περιβάλλοντος σε C 584=λανθάνουσα θερμότητα που αντιστοιχεί στη μερική πίεση των υδρατμών 44

45 3) ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ M {584 Cp ( Tf Ta )} L3 100 GCV όπου M kgυγρασίας στο καύσιμο σε 1kgβάσης Cp ειδική θερμότητα του υπέρθερμου ατμού στο καυσαέριο σε kcal/kg C T f =θερμοκρασία καυσαερίου σε C T a =θερμοκρασία περιβάλλοντος σε C 584= λανθάνουσα θερμότητα που αντιστοιχεί στη μερική πίεση των υδρατμών 4) ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Ο ατμός, με τη μορφή υγρασίας στον εισερχόμενο αέρα, θερμαίνεται καθώς περνά μέσα από τον λέβητα. Δεδομένου ότι η θερμότητα περνά στην καπνοδόχο, θα πρέπει να θεωρηθεί ως απώλεια. Για να συσχετίσουμε αυτή την απώλεια με τη μάζα του καύσιμου άνθρακα, θα πρέπει το περιεχόμενο υγρασίας του αέρα καύσης και η ποσότητα του παρεχόμενου αέρα ανά μονάδα μάζας του καύσιμου άνθρακα να είναι γνωστά. L 4 AAS ά ί Cp ( Tf Ta ) 100 GCV όπου AAS= πραγματική μάζα του παρεχόμενου αέρα/kgκαυσίμου Παράγοντας υγρασίας=kgνερού/kgξηρού αέρα Cp ειδική θερμότητα του υπέρθερμου ατμού του καυσαερίου σε kcal/kg C T f =θερμοκρασία καυσαερίου σε C T a =θερμοκρασία περιβάλλοντος σε C 45

46 5) ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΤΕΛΟΥΣ ΚΑΥΣΗΣ Τα προϊόντα που σχηματίζονται από ατελή καύση περιέχουν CO,H₂ και διάφορους υδρογονάνθρακες, βρίσκονται γενικά στα καυσαέρια των λεβήτων και θα μπορούσαν να αναμειχθούν με O₂ και να καούν ξανά με μεγαλύτερη απελευθέρωση ενέργειας. L 5 % CO C % CO % CO GCV 2 L5 % απώλεια θερμότητας λόγω της μερικής μετατροπής C CO CO=όγκος του COστα καυσαέρια, που εγκαταλείπουν τον οικονομητήρα (%) CO₂= πραγματικός όγκος του CO₂ στο καυσαέριο (%) C=περιεχόμενο άνθρακα σε kg/kgκαυσίμου 6) ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οι απώλειες επιφανείας και άλλες μη μετρήσιμες απώλειες βασίζονται στον τύπο και στο μέγεθος του λέβητα. Για λιγνιτικούς σταθμούς όπως του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου οι απώλειες είναι %. Οι απώλειες αυτές όμως μπορούν να υπολογιστούν, αν είναι γνωστές η επιφάνεια του λέβητα και η θερμοκρασία της επιφάνειας, όπως παρουσιάζεται παρακάτω: L T T T T V 4 4 1,25 6 0,548 [( s / 55,55) ( a / 55,55) ] 1,957 ( s a) [(196,85 m 68,9) / 68,9] όπου L 6 =απώλεια ακτινοβολίας σε W / m 2 V m =ταχύτητα ανέμου σε m/s T s =θερμοκρασία επιφάνειας σε K T a =θερμοκρασία περιβάλλοντος σε K 46

47 Απώλεια θερμότητας λόγω άκαυστου C στην ιπτάμενη τέφρα (fly ash) και στην τέφρα του πυθμένα (bottom ash): Μικρές ποσότητες άνθρακα μένουν στην τέφρα και αυτό αποτελεί απώλεια σε μια πιθανή θέρμανση του καυσίμου. Για να αναλυθεί αυτή η απώλεια θα πρέπει να γίνει έλεγχος για ύπαρξη C σε δείγματα τέφρας, ενώ θα πρέπει να είναι γνωστή η ποσότητα τέφρας ανά μονάδα καυσίμου. 7) ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΚΑΥΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ(%) L 7 ή ό έ / kg ό ί GCV ά έ 100 GCV ί 8) ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΚΑΥΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΦΡΑ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ(%) ή ό έ / kg ό ί GCV έ έ L8 100 GCV ί Ισοζύγιο θερμότητας: Έχοντας υπολογίσει όλες τις απώλειες που αναφέρθηκαν παραπάνω, η απόδοση του λέβητα δίνεται από το ισοζύγιο θερμότητας. Η απόδοση είναι η διαφορά μεταξύ της εισόδου ενέργειας στον λέβητα και των υπόλοιπων θερμικών απωλειών. 47

48 Για τον λέβητα της μονάδας IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου τα δεδομένα εισόδου είναι τα ακόλουθα: Ρυθμός καύσης καυσίμου Ρυθμός παραγωγής ατμού kg/hr kg/hr Πίεση ατμού 170 kg/cm 2 Θερμοκρασία ατμού Θερμοκρασία νερού τροφοδοσίας 540 C 250 C Ποσοστό CO 2 στο καυσαέριο 14% Ποσοστό CO στο καυσαέριο 0.008% Μέση θερμοκρασία καυσαερίου 180 C Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 C (293 Κ) Υγρασία του αέρα kg/kg ξηρού αέρα Θερμοκρασία επιφάνειας του 70 c (343 Κ) λέβητα Ταχύτητα ανέμου γύρω από τον 3.5 m/s λέβητα Συνολική επιφάνεια λέβητα 6000 m 2 GCV της επικαθήμενης τέφρας GCV της ιπτάμενης τέφρας 800 kcal/kg 100 kcal/kg Αναλογία επικαθήμενης/ιπτάμενης 0.042% τέφρας Ποσοστό τέφρας στο καύσιμο 18.98% Ποσοστό υγρασίας στον άνθρακα 49.12% Ποσοστό άνθρακα 17.96% Ποσοστό υδρογόνου 1.40% Ποσοστό αζώτου 0.50% Ποσοστό οξυγόνου 6.69% Ποσοστό θείου 0.70% GCV του άνθρακα Ειδική θερμότητα καυσαερίων Ειδική θερμότητα υπέρθερμου ατμού 1629 kcal/kg 0.23 kcal/kg 0.45 kcal/kg 48

49 Τα βήματα τα οποία ακολουθήθηκαν, με βάση το πρότυπο που αναλύθηκε και τα παραπάνω δεδομένα εισόδου, οδήγησαν στα παρακάτω αποτελέσματα: Αέρας που απαιτείται θεωρητικά για την καύση Ποσοστό CO 2 στη θεωρητική κατάσταση kg/kg καυσίμου % όπου υπάρχουν μόλοι Ν 2 και μόλοι C Παροχή περίσσειας αέρα % Πραγματική μάζα του παρεχόμενου αέρα Μάζα των ξηρών καυσαερίων kg/kg άνθρακα kg/kg άνθρακα C Απώλεια θερμότητας λόγω % ξηρότητας των καυσαερίων Απώλεια θερμότητας λόγω % εξάτμισης του νερού Απώλεια θερμότητας λόγω υγρασίας % στο καύσιμο Απώλεια θερμότητας λόγω υγρασίας % στον αέρα Απώλεια θερμότητας λόγω ατελούς % καύσης Απώλεια θερμότητας λόγω % ακτινοβολίας και συναγωγής Απώλεια θερμότητας λόγω % ακαύστων στην ιπτάμενη τέφρα Απώλεια θερμότητας λόγω % ακαύστων στην τέφρα του πυθμένα ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

50 Κεφάλαιο 6. Παράμετροι που επηρεάζουν τον βαθμό απόδοσης λέβητα-έλεγχος αυτών των παραμέτρων και προτάσεις βελτίωσης Οι απώλειες που εντοπίζονται σε έναν λέβητα έιναι οι θερμικές απώλειες και οι απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας. Οι απώλειες αυτές επηρεάζουν τον βαθμό απόδοσης του λέβητα και κατ επέκταση της μονάδας. Οι θερμικές απώλειες αποτελούνται από τις απώλειες ακαύστων, τις απώλειες ακτινοβολίας, τις απώλειες καυσαερίων και τις απώλειες διαρροών νερού/ατμού. Οι απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας με τη σειρά τους αποτελούνται από τις απώλειες ιδιοκατανάλωσης. 6.1 Απώλειες ακαύστων Οι απώλειες ακαύστων αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Διάγραμμα 15: Απώλειες ακαύστων (15) 50

Καύση λιγνίτη Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Καύση λιγνίτη Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Καύση λιγνίτη Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Δημιουργία των λιγνιτών Οι λιγνίτες αλλά και οι άνθρακες γενικότερα είναι το αποτέλεσμα μιας ιδιότυπης αποσύνθεσης φυτών η οποία χαρακτηρίζεται με τον ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Απόσπασμα από το βιβλίο ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Ευγενιδείου) 11.1 Είδη Στερεών Καυσίμων Τα στερεά καύσιμα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Τα φυσικά στερεά καύσιμα (γαιάνθρακες, βιομάζα) Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δημήτριος Ζαραφίδης Βοηθός Διευθυντής Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας Φραγκίσκος Παυλουδάκης Τομεάρχης Προστασίας Περιβάλλοντος & Αποκατάστασης Εδαφών Το λιγνιτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς Πλεονεκτήματα ατμολεβήτων φλογοσωλήνα: Συμπαγής κατασκευή Λειτουργία σε μεγάλο εύρος παροχών ατμού Φθηνότερη λύση Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης

Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες. Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες Εισήγηση του Νομάρχη Κοζάνης Γιώργου Δακή Λιγνίτης Εθνικό Καύσιμο Νομός Κοζάνης η Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδος Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης Λιγνίτης Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr)

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr) Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Δρ. Κων/νος Ψωμόπουλος Αντιπρόεδρος Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα

Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ρόλος των στερεών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά ενέργειας τον 21 ο αιώνα Κ. Β. ΚΑΒΟΥΡΙΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip

Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Ημερίδα ENERMED - TREC Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Αξιοποίηση των ΑΠΕ Καστοριά, 05 Μαρτίου 2013 Μικρές Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας από Wood Chip Νικόλαος Κ. Ντάβος Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ FOKOLUS ΜΟΝΤΕΛΟ ονομαστική ωφέλιμη ισχύς Απόθεμα ξύλου αυτονομία kw kw l FOKOLUS 20 20 70 5-7 FOKOLUS 30 33 125 5-7 FOKOLUS 40 42 165 5-7 Η δύναμη του χάλυβα, η θερμότητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΟΝ. Γ. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΗ Α.Ε. Αύγουστος 09

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 kwh ΣΕ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ, ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 15 μελών ήταν παρόντα τα 8 μέλη άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Του Πρακτικού 3 / 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

η ενέργεια του μέλλοντος

η ενέργεια του μέλλοντος η ενέργεια του μέλλοντος τι είναι τα pellets; Τα Pellets ή αλλιώς συσσωματώματα ή σύμπηκτα, είναι είδος φυσικού βιολογικού καυσίμου. Τα pellets έχουν τη μορφή μικρών κυλίνδρων μήκους 30 χιλιοστών και διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα

20 χρόνια. εμπορική κίνηση στην πόλη κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα 20 χρόνια 1991-93 ο Δήμος Πτολεμαΐδας εγκαθιστά το πρώτο σύστημα στην Ελλάδα 12/12/1993 : λειτουργεί η Τηλεθέρμανση 1994 : ιδρύεται η κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) που: Ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές

Πολυβάθµιοι Συµπυκνωτές Ο ατµός συµπυκνώνεται από το νερό το οποίο θερµαίνεται, ενώ ο αέρας διαφεύγει από την κορυφή του ψυκτήρα και απάγεται από την αντλία κενού µε την οποία επικοινωνεί ο ψυκτήρας. Το θερµό νερό που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή. Άρθρου19 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή Άρθρου19 Ν.1069/80 ΕΤΟΣ 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 128/2012 Τηλεθέρμανση για τους κατοίκους το περιβάλλον την

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17 ΑΝΑΛΥΤΙΙΚΟΣ ΠΙΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...15 1.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 15 1.2 ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΑΕΠΟ, ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)... 16 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...17 2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 2 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗΣ Ή ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΒΑ ΑΣ Στην προκειµένη περίπτωση, µια φυγοκεντρική αντλία ωθεί το υγρό να περάσει µέσα από τους σωλήνες µε ταχύτητες από 2 µέχρι 6 m/s. Στους σωλήνες υπάρχει επαρκές υδροστατικό ύψος, ώστε να µην συµβεί βρασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Να υπολογιστεί η μαζική παροχή του ατμού σε (kg/h) που χρησιμοποιείται σε ένα θερμαντήρα χυμού με τα παρακάτω στοιχεία: αρχική θερμοκρασία χυμού 20 C, τελική θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Χ. Αργυριάδης, Ε. Μπονατάκη, ΜΚΘ/ ΕΗ Α.Ε.

ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ. Χ. Αργυριάδης, Ε. Μπονατάκη, ΜΚΘ/ ΕΗ Α.Ε. ΕΝΤΑΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Χ. Αργυριάδης, Ε. Μπονατάκη, ΜΚΘ/ ΕΗ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 90 ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Εταιρικό Προφίλ Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Λαμπράκη 4 - Πτολεμαΐδα 502 00 Τηλ / Φαξ: +302463 100211 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα