Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα."

Transcript

1 Νέες Τεχνολογίες και Παιδαγωγικά Ρεύµατα Κατηγοριοποίηση δεδοµένων µε βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύµατα. Ηλιάδη Αµαλία Κ., φιλόλογος-ιστορικός (Μεταπτυχιακό ίπλωµα Βυζαντινής Ιστορίας απ το Α.Π.Θ.) Χώρος εργασίας: Μουσικό Γυµνάσιο-Λύκειο Τρικάλων /νση κατοικίας: Μ. Πιτσάκου 21 Τ.Κ ΤρίκαλαΤηλ.& Fax: Περίληψη Η σχολή της συµπεριφοράς στην εκπαίδευση και τη µάθηση, ο γνωστός δηλαδή στη βιβλιογραφία «µπεχιβιορισµός» εµπλουτίζεται τα τελευταία χρόνια σε ιδέες και πρακτικές µέσω της προγραµµατισµένης διδασκαλίας µε τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η διδακτική αυτή «µηχανή» προσφέρει πρωτόγνωρες δυνατότητες σχεδιασµού συστηµάτων καθοδήγησης και ανάδρασης/ανατροφοδότησης µέσα από το δηµιουργικό συνδυασµό στοιχείων γνωστικής ψυχολογίας και τεχνητής νοηµοσύνη. Ο συνδυασµός αυτός µπορεί να συγχωνεύσει διάφορα παραδοσιακά µοντέλα µάθησης και διδασκαλίας µε συστήµατα εξάσκησης και πρακτικής εκπαιδευτικών λογισµικών, τα οποία ανοίγουν καινούριες προοπτικές γόνιµης αξιοποίησης των νοητικών χαρτών του ανθρώπινου µυαλού. Λέξεις κλειδιά: Σχολή της συµπεριφοράς, Προγραµµατισµένη διδασκαλία, ιδακτικές µηχανές, ιδασκαλία µε τη Βοήθεια Υπολογιστή, Μάθηση µε τη Βοήθεια Υπολογιστή, Συστήµατα διδασκαλίας, Συστήµατα καθοδήγησης, Ηλεκτρονικό βιβλίο, Ανάδραση, Συστήµατα Εξάσκησης και Πρακτικής, Γνωστική ψυχολογία, Τεχνητή νοηµοσύνη, Έµπειρο σύστηµα, Έµπειρο διδακτικό σύστηµα, Μοντέλο µαθητή, Μοντέλο ειδικού, Μοντέλο γνώσης. Συστήµατα ιδασκαλίας & Καθοδήγησης µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής. Η εξέλιξη της τεχνολογίας και κυρίως η ανάπτυξη και εφαρµογή νέων µεθόδων και τεχνικών σχεδίασης µε υπολογιστές (εκπαιδευτικό λογισµικό) επηρέασε σηµαντικά τις εκπαιδευτικές εφαρµογές των ΤΠΕ. Κατά τη διάρκεια του 1970, η µικρή ισχύς των υπολογιστών, η έλλειψη στην αγορά εργασίας εξειδικευµένου στους υπολογιστές και την πληροφορική προσωπικού και η ανυπαρξία γραφικών «διεπιφανειών» επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή επέβαλε τη διδασκαλία του προγραµµατισµού στα σχολεία και την ανάπτυξη συστηµάτων προγραµµατισµένης διδασκαλίας που είναι εύκολα στην υλοποίηση και µε χαµηλές απαιτήσεις υπολογιστικής ισχύος. Αντίθετα, η δηµιουργία συστηµάτων προσοµοίωσης αποτελούσε εκείνη την περίοδο περίπλοκο και δαπανηρό εγχείρηµα, όπως επίσης και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστηµάτων τεχνητής νοηµοσύνης. Με την εµφάνιση και την επέκταση των πολυµέσων κατά τη δεκαετία του 1980 και κυρίως του 1990 που παρέχουν γραφικό τρόπο επικοινωνίας µε τον υπολογιστή, έχουµε ραγδαία εξάπλωση εφαρµογών που επιτρέπουν πολλούς τρόπους αναπαράστασης και προσπέλασης της πληροφορίας (πολυµεσικά συστήµατα και συστήµατα προσοµοιώσεων), ενώ η ραγδαία εξάπλωση του ιαδικτύου (µετά τα µέσα της δεκαετίας του 1990) και η δόµηση της πληροφορίας µε µορφή υπερµέσων άλλαξε ριζικά τη σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρµογών ευρείας χρήσης µε ΤΠΕ και δηµιούργησε τη βάση για την υλοποίηση εφαρµογών που υποστηρίζουν την εξ αποστάσεως συνεργασία και µάθηση.

2 Παράλληλα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20 ου αιώνα, πραγµατοποιείται και µια τροποποίηση στις κυρίαρχες παιδαγωγικές αντιλήψεις που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία αναφορικά µε το ρόλο του δασκάλου, του µαθητή και του «σώµατος» των σχολικών γνώσεων και τη διάταξη της ύλης. Παράλληλα, σηµαντική εξέλιξη γνωρίζουν οι διδακτικές των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων (π.χ. ιδακτική της Ιστορίας, της Γλώσσας, της Πληροφορικής, κλπ.) που ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε τη φύση και τα ιδιαίτερα προβλήµατα της σχολικής µάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο κυρίαρχος ρόλος του δασκάλου ως φορέα µετάδοσης των γνώσεων αµφισβητείται όλο και περισσότερο, γεγονός που προκαλεί σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σηµαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, διαδραµάτισε και η ανάδυση νέων προσεγγίσεων για την ανθρώπινη µάθηση (κυρίως οι θέσεις του Piaget και του Vygotsky). Στα συµφραζόµενα αυτά αναπτύσσονται, συνήθως µε παράλληλο τρόπο, διάφορα παιδαγωγικά ρεύµατα ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδαγωγικά αυτά ρεύµατα σχετίζονται αφενός µε το ρόλο του δασκάλου, του µαθητή και της γνώσης, και αφετέρου µε τις επιµέρους αλληλεπιδράσεις τους ως ενιαίο σύστηµα, όταν χρησιµοποιούνται οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μία κατηγοριοποίηση, σχετικά µε το ακολουθούµενο παιδαγωγικό ρεύµα, το οποίο και προσδιορίζει σε µεγάλο βαθµό τις χρήσεις των ΤΠΕ στην τάξη, έχει ήδη προταθεί από το 1980, από τον Taylor (Taylor, 1980) και περιέχει τρεις µεγάλες κατηγορίες : ο υπολογιστής ως δάσκαλος (teacher): διδασκαλία µέσω υπολογιστή ο υπολογιστής ως εργαλείο (tool): ο υπολογιστής ως εργαλείο µάθησης και ο υπολογιστής ως µαθητής (tutee): προγραµµατισµός υπολογιστή. Στην πρώτη κατηγορία (υπολογιστής=δάσκαλος) ανήκουν τα συστήµατα διδασκαλίας µε υπολογιστή (Computer-Aided Instruction), των οποίων το βασικό χαρακτηριστικό σχετίζεται µε την οργάνωση και τη δόµηση της πληροφορίας που εµπεριέχουν. Τα συστήµατα αυτά αποδέχονται και αναπαράγουν την ιδέα της µετάδοσης των γνώσεων, ακολουθώντας την παιδαγωγική φιλοσοφία της σχολής της συµπεριφοράς. Στη δεύτερη κατηγορία (υπολογιστής=εργαλείο) τοποθετούνται τόσο τα εποικοδοµητικού τύπου λογισµικά (π.χ. συστήµατα µάθησης µέσω διερεύνησης) που σχετίζονται µε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα ή µε εγκάρσιες δεξιότητες υψηλού επιπέδου (π.χ. λογισµικά µοντελοποίησης) όσο και τα λογισµικά γενικής χρήσης (π.χ. κειµενογράφος, λογιστικό φύλλο, βάση δεδοµένων, κλπ.). Τα συστήµατα αυτά έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό τις ανοικτού τύπου δραστηριότητες που µπορεί να επιτελέσει ο µαθητής. Τέλος, η τρίτη κατηγορία (υπολογιστής=µαθητής) σχετίζεται µε τη διδασκαλία του προγραµµατισµού (η οποία για µια ολόκληρη περίοδο- τις δεκαετίες 1970 και ήταν εξαιρετικά επίκαιρη), δηλαδή, µε τον προγραµµατισµό του υπολογιστή από τους µαθητές. Παρατηρούµε στο σηµείο αυτό ότι η προγραµµατιστική δραστηριότητα, στην τρέχουσα κατηγοριοποίηση, συνιστά ιδιαίτερη κατηγορία, ενώ στην προηγούµενη ενότητα είχε ενταχθεί στην κατηγορία των συστηµάτων µάθησης µέσω διερεύνησης και αναζήτησης της πληροφορίας και της γνώσης. Χρονολογική εξέλιξη των τεχνολογιών ανάπτυξης λογισµικού Η καθιέρωση των παραπάνω παιδαγωγικών ρευµάτων έγινε στην πορεία του χρόνου και µέσω µιας εξελικτικής διαδικασίας στην οποία συνετέλεσαν όχι µόνο οι διάφορες θεωρίες µάθησης και διδασκαλίας αλλά και η τεχνολογική πρόοδος στο χώρο της πληροφορικής και των υπολογιστών. Η τεχνολογική αυτή πρόοδος, ιδιαίτερα σηµαντική τόσο στην τεχνολογία του λογισµικού όσο και στην τεχνολογία του υλικού (για παράδειγµα από τις µεγάλες σε µέγεθος υπολογιστικές συσκευές της δεκαετίας του 1970 έχουµε φτάσει σήµερα στους φορητούς υπολογιστές και τους υπολογιστές παλάµης), καθόρισε σε µεγάλο βαθµό και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστηµάτων µε τις ΤΠΕ. Κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 η ανάπτυξη προγραµµάτων υπολογιστών ήταν µια ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία, ενώ παράλληλα ήταν πρακτικά αδύνατη

3 η διαχείριση πληροφοριών από τους υπολογιστές που δεν ήταν σε µορφή αριθµών ή κειµένου. Από τη δεκαετία του 1980 και µετά παρατηρήθηκε ραγδαία βελτίωση στην τεχνολογία του λογισµικού που συνετέλεσε µε τη σειρά της στη θεαµατική ανάπτυξη εφαρµογών πολύ πιο φιλικών προς το χρήστη (για παράδειγµα, τα λειτουργικά συστήµατα µε εικονικό περιβάλλον), όπως και στην ανάπτυξη ειδικών εφαρµογών για προγραµµατισµό συστηµάτων µε πολυµέσα και υπερµέσα. Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 εµφανίστηκαν και τα συστήµατα για την ανάπτυξη εφαρµογών στο ιαδίκτυο τα οποία, σε συνάρτηση µε την αλµατώδη ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, οδήγησαν, µε τη σειρά τους, στη ραγδαία εξάπλωση των συστηµάτων συνεργασίας και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε υπολογιστές. Για όλους τους λόγους που αναπτύχθηκαν προηγουµένως, µια επιπλέον κατηγοριοποίηση του εκπαιδευτικού λογισµικού µπορεί να διαγραφεί: αφενός ως προς τον άξονα του χρόνου που είναι στενά συνυφασµένος µε την εξέλιξη της τεχνολογίας του υλικού και του λογισµικού των υπολογιστών, η οποία, όπως έχουµε ήδη τονίσει, επηρεάζει και πολλές φορές κατευθύνει τη σχεδίαση των εκπαιδευτικών λογισµικών και αφετέρου ως προς τον άξονα των παιδαγωγικών ρευµάτων χρήσης (υπολογιστής=δάσκαλος, υπολογιστής=µαθητής, υπολογιστής=εργαλείο), όπου σε µεγάλο βαθµό φαίνεται και η εξάρτηση από τις τεχνολογικές πλατφόρµες ανάπτυξης (οι νέες τεχνολογικές λύσεις προσδιορίζουν ή και καθορίζουν πολλές φορές το είδος και τον τρόπο της παιδαγωγικής εφαρµογής µέσα στο σχολικό πλαίσιο) αλλά και η χρονολογική συνύπαρξη διαφορετικών παιδαγωγικών ρευµάτων χρήσης (µε έµφαση στο δάσκαλο, στον προγραµµατισµό ή στη χρήση των λογισµικών ως µέσο). ( Κατηγοριοποίηση των εφαρµογών µε βάση τη χρονολογία και το παιδαγωγικό ρεύµα χρήσης (προσαρµογή από Bruillard, 1997) Σύνοψη Η εφαρµογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη µάθηση συνδέεται στενά µε τις επικρατούσες κάθε χρονική περίοδο ψυχολογικές θεωρίες αλλά και τις αντίστοιχες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας. Η συµπεριφοριστική προσέγγιση για τη µάθηση, πάνω στην οποία βασίστηκε η ιδασκαλία µε τη Βοήθεια Υπολογιστή, πολύ γρήγορα γνώρισε µια σταδιακή περιθωριοποίηση. Παράλληλα, πολύ γρήγορα έγιναν εµφανή τα όρια της παιδαγωγικής προσέγγισης που αναπτύχθηκε γύρω από τη γλώσσα Logo. Υπολογιστικά περιβάλλοντα µοντελοποίησης Οι σύγχρονες αντιλήψεις πάνω στα προγράµµατα σπουδών µε έµφαση στη διερευνητική µάθηση, στην επίλυση προβληµάτων και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων καθώς και οι προσεγγίσεις της σχολής της εποικοδοµητικής µάθησης και η ανάπτυξη του υλικού και του λογισµικού υπολογιστών έχουν επιτρέψει τη δηµιουργία υπολογιστικών συστηµάτων για τη δηµιουργία µοντέλων (computer-based modelling). Τα συστήµατα αυτά έχουν ως στόχο να µελετήσουν τις ευκαιρίες µάθησης µέσω µοντελοποίησης και την ανάπτυξη λογισµικού που να επιτρέπει στους µαθητές να χρησιµοποιούν προκατασκευασµένα ή να δηµιουργούν τα δικά τους µοντέλα (Κόµης κ.α., 2004, Κόµης & Ράπτης, 2002). Αναζήτηση στο Internet Το διαδίκτυο, όπως προαναφέραµε, είναι µια τεράστια βιβλιοθήκη πληροφοριών. Με το κατάλληλο ερώτηµα που θα θέσουµε στον Η/Υ, θα επιστραφεί µια λίστα ιστοσελίδων, οι οποίες θα εµπεριέχουν τα στοιχεία που ζητήσαµε. Ας δούµε τη διαδικασία και τους µηχανισµούς αναζήτησης στο διαδίκτυο. Για να αναζητήσουµε κάποιον όρο στο internet χρησιµοποιούµε µια µηχανή αναζήτησης, εργασία της οποίας είναι ο ταχύτατος εντοπισµός συγκεκριµένων πληροφοριών σε ιστοσελίδες του Web. Τα κριτήρια για τις πληροφορίες αυτές, τα δίνουµε εµείς µε λέξειςκλειδιά στο αντίστοιχο πεδίο αναζήτησης. Η πλέον δηµοφιλής µηχανή αναζήτησης σήµερα

4 είναι η Google, η οποία µάλιστα µας δίνει καταρχήν τη δυνατότητα να επιλέξουµε εάν η αναζήτησή µας θα γίνει σε παγκόσµιο επίπεδο, σε ιστοσελίδες που είναι γραµµένες στην ελληνική γλώσσα ή σε ιστοσελίδες που προέρχονται από την Ελλάδα (ανεξάρτητα από τη γλώσσα). Η λίστα ιστοσελίδων (την οποία γρήγορα εµφανίζει η Google) συνήθως αποτελείται από πολλές σελίδες και έχει τους συνδέσµους, που µπορούµε να επιλέξουµε, για να εντοπίσουµε τη ζητούµενη πληροφορία. Το ερώτηµα που θα θέσουµε στη Google (ή σε όποια άλλη µηχανή αναζήτησης) µπορεί να είναι απλό ή σύνθετο και η σύνταξή του (ίσως λίγο διαφοροποιηµένη σε κάθε µηχανή αναζήτησης) εµπεριέχει λογικές λειτουργίες. Ψηφιακές πηγές ανατροφοδότησης- Εκπαιδευτικές πύλες- Χρήση του διαδικτύου ανά βαθµίδα εκπαίδευσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει καταρχήν η εξέταση της διεθνούς εµπειρίας από την ανάπτυξη και λειτουργία σχολικών δικτύων τηλεµατικής: Από τις χώρες της Ευρώπης στη Φιλανδία, στη Νορβηγία και στην Ισπανία δεν υπάρχει Εθνικό ίκτυο Σχολείων, αλλά παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση µέσω προγραµµάτων των αντίστοιχων Υπουργείων Παιδείας. Το ίδιο συµβαίνει και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου Ιnternet παρέχεται από τα δίκτυα Janet/Ukerna, που υπάγονται στο πρόγραµµα RM IFL (ISP) και στο πρόγραµµα NGfL του Υπουργείου Παιδείας. Στις άλλες χώρες υπάρχει συγκεκριµένη εθνική πολιτική για την εισαγωγή δικτυακών τεχνολογιών στα σχολεία: στην Αυστρία υπάρχει το δίκτυο Aconet, στο Βέλγιο το Belnet που λειτουργεί µε περιφερειακή οργάνωση λόγω διαφορετικών γλωσσών, στην Ολλανδία το Surfnet,στη ανία τα Sekronet και Darenet, στη Σουηδία το Sunet, στην Ισλανδία το Isnet, στην Ιρλανδία το Heanet, στη Γαλλία υπάρχουν περιφερειακά δίκτυα που συνδέονται στο Renater, στην Πορτογαλία το RCCN, στη Γερµανία το Schulen and Netz και στην Ιταλία το Garr. Παρόµοια εθνική πολιτική υπάρχει και στις χώρες της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Ουγγαρίας, της Χιλής και του Καναδά, ενώ στις ΗΠΑ υπάρχουν περιφερειακά δίκτυα σε επίπεδο πολιτείας. Στην Κίνα δεν υπάρχει δίκτυο σχολείων, αλλά υπάρχουν πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας. Πύλες ή κατάλογοι (portals or directories) Οι πύλες ή κατάλογοι (portals or directories) είναι βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιούν µια ιεραρχική δοµή µε επιµέρους κατηγορίες και υποκατηγορίες. Η δοµή αυτή είναι οικεία στους χρήστες, αφού οι οµαδοποιήσεις που περιέχουν γίνονται στη βάση θεµατικών κατηγοριών. Με αυτόν τον τρόπο, η πλοήγηση καθίσταται σε µεγάλο βαθµό καθοδηγούµενη. Για παράδειγµα, η εκπαιδευτική πύλη του Νοτίου Αιγαίου περιέχει µια κατηγορία για λογισµικό, µια κατηγορία για εκπαιδευτικό υλικό µε πολλές υποκατηγορίες (π.χ. υλικό για µαθηµατικά, φυσική, ιστορία, κλπ.), καθώς επίσης και διάφορες άλλες κατηγορίες και διάφορα εκπαιδευτικά θέµατα. Οι πύλες χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: πύλες γενικού σκοπού και θεµατικές πύλες. Οι πύλες γενικού σκοπού περιέχουν συνήθως γενικού και πολλαπλού τύπου κατηγορίες (από πληροφορίες για ταξίδια (ξενοδοχεία, αεροπορικές γραµµές, κλπ.), έως βιβλιοπωλεία και προγράµµατα κινηµατογράφων. Οι θεµατικές πύλες εξειδικεύονται σε ένα αντικείµενο και περιέχουν επιµέρους κατηγορίες για αυτό. Κλασικά παραδείγµατα είναι οι εκπαιδευτικές πύλες που περιέχουν κατηγορίες ειδικά για την εκπαίδευση. Ελληνικές εκπαιδευτικές πύλες (εκπαιδευτική πύλη του ΥΠΕΠΘ µε υλικό για εκπαιδευτικούς) (η πύλη του πανελληνίου σχολικού δικτύου) (εκπαιδευτική πύλη Νοτίου Αιγαίου) (εκπαιδευτική πύλη του Ινστιτούτου Πολιτισµικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας) (η πύλη των ελληνικών πανεπιστηµίων) Οι πύλες, στο πλαίσιο αυτό, συνιστούν σηµεία εκκίνησης για την πλοήγηση στο ιαδίκτυο, αφού είναι εκτενείς συλλογές από δικτυακούς τόπους που έχουν ταξινοµηθεί σε λογικές κατηγορίες και υποκατηγορίες µε βάση το περιεχόµενο.

5 Συνήθως, οι πύλες, εκτός από την κατηγοριοποίηση των πληροφοριών (µε τη µορφή καταλόγων από δικτυακούς τόπους) περιέχουν και µια βάση δεδοµένων στην οποία ο χρήστης µπορεί να θέσει ερωτήµατα µε µία ή περισσότερες λέξεις-κλειδιά σχετικά µε το θέµα που αναζητά. Όταν η βάση δεδοµένων επιτρέπει και µηχανισµούς για πιο σύνθετες αναζητήσεις (για παράδειγµα µε περισσότερες από µία λέξεις-κλειδιά ή µε αποκλεισµό λέξεων-κλειδιών) που αφορούν το πλήρες περιεχόµενο ενός δικτυακού τόπου, αναφερόµαστε σε µια µηχανή αναζήτησης. Το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο. Στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί από το ΥπΕΠΘ µε τη συνεργασία 12 Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών Ιδρυµάτων το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο (www.sch.gr). Στους στόχους του δικτύου περιλαµβάνεται η δηµιουργία εθνικής υποδοµής, ώστε να συνδεθούν όλα τα σχολεία και οι διοικητικές υπηρεσίες του ΥπΕΠΘ. Περιλαµβάνεται επίσης η παροχή τηλεµατικών υπηρεσιών. Μέχρι τον Απρίλιο του 2008 είχαν συνδεθεί σχολεία, διοικητικές µονάδες του ΥΠΕΠΘ, εκπαιδευτικοί και µαθητές της Γ Γυµνασίου. Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και οι µαθητές της Γ Γυµνασίου, µπορούν να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση. Τα 7 βασικά σηµεία εισόδου στο δίκτυο βρίσκονται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο. Το Πανελλήνιο Σχολικό ίκτυο παρέχει καταρχήν τις υπηρεσίες που παρέχει οποιοσδήποτε provider (σύνδεση, ονοµατολογία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, φιλοξενία ιστοσελίδων κ.τ.λ.). Επιπλέον, οι υπηρεσίες που παρέχει το σχολικό δίκτυο µπορούν να οµαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: Ατοµική εκπαίδευση- επιµόρφωση (αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, επικοινωνία µε δασκάλους- επιµορφωτές) Οµαδική εκπαίδευση- επιµόρφωση (συνεργασία από απόσταση µεταξύ οµάδων µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ειδικού λογισµικού), και επικοινωνία. Αναβαθµισµένες υπηρεσίες τηλεµατικής, όπως είναι δυνατότητα τηλεφωνίας, δυνατότητες τηλεδιάσκεψης, ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και video on demand. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συµµετοχής µαθητών και εκπαιδευτικών σε εικονικές τάξεις (virtual classroom) και υπηρεσίες σε κινητές συσκευές, όπως για παράδειγµα στα κινητά τηλέφωνα. Εκπαιδευτικές Πύλες Σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν κατασκευασθεί εκπαιδευτικές πύλες, που αποτελούν βασικό «εφόδιο» στη λεγόµενη «ψηφιακή» ή «ηλεκτρονική τσάντα», κάτι που προβλέπεται ότι θα γίνει και στην Ελλάδα (Εξαρχάκος, 2001), όπου ήδη λειτουργούν οι πρώτες εκπαιδευτικές πύλες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πύλες της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού, της Ένωσης καθηγητών ΤΕΕ, του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, όπως επίσης και η Έδρα Εκπαίδευσης, που είναι η εκπαιδευτική πύλη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής και Πολιτιστικής Τεχνολογίας. Και ενώ ήδη υπάρχουν πολλές πύλες µε ενηµερωτικό και εκπαιδευτικό περιεχόµενο, φαίνεται ότι στο άµεσο µέλλον θα πολλαπλασιαστούν (από Πανεπιστήµια, από διάφορους φορείς και από ιδιώτες) και θα αναβαθµιστούν οι υπάρχουσες. Στο υπό εξέλιξη έργο επιµόρφωσης στις ΤΠΕ των Ελλήνων εκπαιδευτικών προβλέπεται να δηµιουργηθούν εξ αποστάσεως κόµβοι υποστήριξης (help desk) των επιµορφούµενων εκπαιδευτικών από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Για την εξ αποστάσεως επιµόρφωση και αυτοεπιµόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σηµειώνονται τα παρακάτω παραδείγµατα ενεργών εκπαιδευτικών πυλών: Η εκπαιδευτική πύλη επιµόρφωσης στην Ελληνική γλώσσα (http://komvos.edu.gr) Ο κόµβος για την Ελληνική γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του 2 ου ΕΠΕΑΕΚ. Ανάµεσα στους κύριους στόχους του είναι η συνεχής επιµόρφωση

6 των φιλολόγων καθηγητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των δασκάλων και γενικότερα όσων εκπαιδευτικών ασχολούνται µε τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Ο κόµβος του Π.Ι. (http://www.pi-schools.gr) Ο κόµβος αυτός παρέχει πλήθος Πληροφοριών. Υπάρχει καταρχήν σηµαντικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως και ψηφιοποιηµένα πολλά από τα διδακτικά πακέτα των σχολικών µαθηµάτων. Επίσης το Π.Ι. έχει δηµιουργήσει το κέντρο εξ αποστάσεως επιµόρφωσης, το οποίο, χρησιµοποιώντας τις ΤΠΕ, προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ενδοσχολική και από απόσταση επιµόρφωση. Οι υπηρεσίες του κέντρου µπορούν να ταξινοµηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: Αυτοεκπαίδευση: πρόσβαση σε επιµορφωτικό και ενηµερωτικό υλικό µε δυνατότητα ανάκτησης του υλικού αυτού. Συνεργατική µάθηση: επικοινωνία και συµµετοχή σε θεµατικούς κύκλους συζητήσεων µε σκοπό τη δηµιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων. Εικονική τάξη: σειρές µαθηµάτων σε πραγµατικό χρόνο µε δυνατότητα αλληλεπίδρασης. Στόχος του κέντρου είναι να προσφέρει υπηρεσίες εξ αποστάσεως επιµόρφωσης, που θα καλύπτουν πραγµατικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και θα τους βοηθούν ουσιαστικά στο εκπαιδευτικό έργο τους. Ακόµη, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει ανακοινώσει τη δηµιουργία του «Ελληνικού Εκπαιδευτικού Ιστού» στη διεύθυνση Με την πύλη αυτή «εγκαθιδρύονται νέες σχέσεις µε την εκπαιδευτική κοινότητα» και κυρίως «προωθούνται νέες αντιλήψεις για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και τη στήριξη του έργου τους». Με τη µέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιµόρφωσης «ο εκπαιδευτικός αποφασίζει για τον τόπο, το χρόνο, τον τρόπο και το ρυθµό της επιµόρφωσής του». ηµιουργούνται επίσης και αξιοποιούνται εκπαιδευτικά προϊόντα που παράγονται από τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα παρέχονται «υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας στο Ελληνικό ίκτυο Σχολείων». Η εκπαιδευτική πύλη (http://www.e-yliko.gr/) Η επίσηµη εκπαιδευτική πύλη του ΥπΕΠΘ άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του Η πύλη διαρθρώνεται στις ενότητες Εκπαιδευτικό Υλικό, Ενηµερωτικό Υλικό, ιά βίου Μάθηση, Εκπαίδευση και ΑµΕΑ, και Νέα. Οι υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρει µπορούν να οµαδοποιηθούν στις εξής κατηγορίες: 1. Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή µορφή: πρόκειται για άρθρα µε εκπαιδευτικό περιεχόµενο, χρήσιµες εκπαιδευτικές διευθύνσεις, εκπαιδευτικό λογισµικό και φύλλα δραστηριοτήτων, για τη χρήση των οποίων δίνονται συγκεκριµένες πληροφορίες. Ο κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να αντλήσει το υλικό και να το χρησιµοποιήσει στην τάξη του. Μπορεί επίσης να προτείνει δικό του υλικό, το οποίο, αφού ελεγχθεί από την οµάδα υποστήριξης της πύλης, τοποθετείται στην πύλη. Υπάρχουν, ακόµη, άρθρα που αφορούν τις εκπαιδευτικές χρήσεις των ΤΠΕ. 2. Βήµα επικοινωνίας και διαλόγου: forum συζητήσεων, chat, ηλεκτρονική επικοινωνία. 3. Ενηµέρωση: ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά περιοδικά. 4. Υποστήριξη της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 5. Προτάσεις διδασκαλίας: Υπάρχουν ήδη διαθέσιµες πολλές προτάσεις διδασκαλίας. Από αυτές αρκετές απαιτούν τη χρήση ειδικού εκπαιδευτικού λογισµικού, άλλες απαιτούν απλά τις βασικές εφαρµογές του Office. Χρήση του INTERNET ανά βαθµίδα εκπαίδευσης. Στη σελίδα παρατίθενται οι προτάσεις διδασκαλίας για το νηπιαγωγείο. Στη διεύθυνση υπάρχουν προτάσεις διδασκαλίας για τις υπόλοιπες βαθµίδες δοµηµένες ανά µάθηµα. (Εκφράζω τις θερµές µου ευχαριστίες στην αδερφή µου Βάσω Κ. Ηλιάδη, χωρίς την πολύτιµη βοήθεια της οποίας δεν θα ολοκληρωνόταν αυτή η εισήγηση). Βιβλιογραφία

7 1) Κόµης, Β. (1996). «Πληροφορικά περιβάλλοντα διδασκαλίας και µάθησης. Ανασκόπηση, εξέλιξη, τυπολογία και προοπτικές», Παιδαγωγικός Λόγος, Νο 2, 1996, σελ ) Κόµης, Β. (1997). Σηµειώσεις για το µάθηµα «ιδακτική της Πληροφορικής», Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 3) Κόµης, Β., Φείδας, Χ. & Κότσαρη, Μ. (2001). «Μελέτη των αλληλεπιδράσεων κατά τη συλλογική δηµιουργία εννοιολογικού χάρτη µε τη χρήση του λογισµικού ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ», Μακράκης Β. (επιµέλεια) Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση», σελ ) Κόµης, Β. & Μικρόπουλος, Α. (2001). Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Πάτρα: ΕΑΠ. 5) Κόµης, Β. (2001). ιδακτική της Πληροφορικής. Πάτρα: ΕΑΠ. 6) Ράπτης, Α.& Ράπτη, Α., (2002). Μάθηση και ιδασκαλία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Ολική Προσέγγιση. Αθήνα: Έκδοση συγγραφέων. 7) Ράπτης, Α.& Ράπτη, Α., (1999). Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση. Τόµος Α. Αθήνα: Έκδοση συγγραφέων. 8) Ράπτης, Ν. (1993). Εκπαιδευτικές χρήσεις της πληροφορικής. ακτυλογραφηµένο. 9) Ρετάλης, Σ. (επιµέλεια) (2004). Οι Προηγµένες Τεχνολογίες ιαδικτύου στην Υπηρεσία της Μάθησης. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12

Η χρήση του λογισµικού Power Point στην διδασκαλία των µαθηµατικών 8. Η χρήση του λογισµικού Excel στη διδασκαλία των µαθηµατικών 12 Επιµορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιµορφωτών-ειδικό µέρος Ειδικότητα ΠΕ03 Συγγραφική οµάδα Στυλιανός Ιωάννου (συντονιστής) Αθανάσιος Σκούρας Νικολέτα Ξένου Κων/νος Γαβρίλης Ελισάβετ αλιεράκη Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης»

«Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του σπουδαστή: Τζάµπερ Φάντυ (Α.Μ 6501) «Εργαλεία Ανάπτυξης Μαθηµάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης» Επιβλέπων: ρ. Γκόγκος Χρήστος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου, Πρέβεζα Πρέβεζα, Νοέµβριος 2009 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα