Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας"

Transcript

1 Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας 1. Όραμα και Στόχοι του τμήματος Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου έχει ως στόχο την προώθηση της παραγωγής, εφαρμογής και διάχυσης της γνώσης στο γνωστικό πεδίο της επικοινωνίας με έμφαση στα νέα μέσα. Στο Πρόγραμμα Σπουδών του, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, δίδεται έμφαση στη σχέση μεταξύ των παλαιών, των νέων και των αναδυόμενων μέσων επικοινωνίας, αφενός, και της κοινωνικής δομής και δράσης, σε τοπική, ευρωπαϊκή και διεθνή κλίμακα, αφετέρου. Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει στην επιστημονική ανάλυση και κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η κοινωνική δράση διαμορφώνει και διαμορφώνεται από τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στο πώς αυτές επηρεάζουν την οικονομία, την πολιτική, τη διακυβέρνηση, την εκπαίδευση, τις κοινωνικές ταυτότητες και τον πολιτισμό γενικότερα. Το Τμήμα απονέμει πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, καθώς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού. Στο παρόν στάδιο το Τμήμα προσφέρει δύο κύκλους σπουδών επιπέδου μάστερ. 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Οι τεχνολογίες αυτές προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για μάθηση και επικοινωνία, οι οποίες παραμένουν, στις πλείστες περιπτώσεις, ανεκμετάλλευτες λόγω της απουσίας ενός επαρκούς θεωρητικού, παιδαγωγικού, και τεχνολογικού πλαισίου. Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των δυνατοτήτων και της πραγματικότητας, βάζοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ, και συνδέοντας τις γνώσεις και δεξιότητες αυτές με την εφαρμογή τους σε αυθεντικές καταστάσεις. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μεταπτυχιακού επιπέδου φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να θεραπεύσουν σε θέματα που άπτονται του σχεδιασμού, της ερευνητικής διερεύνησης και της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών μάθησης σε περιβάλλοντα τυπικής (π.χ. σχολεία) και μη τυπικής μάθησης (π.χ. μουσεία, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, μάθηση κατά την εργασία, κ.τ.λ.). Από το Σεπτέμβριο του 2014 το μεταπτυχιακό προσφέρει μαθήματα ειδικά για άτομα με υπόβαθρο στην Πληροφορική με έμφαση στο Διάχυτο Υπολογισμό (ubiquitous computing). Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μαθήματα τα οποία προσφέρονται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος αυτό δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με τεχνολογικό υπόβαθρο να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα μάθησης. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις «Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας» αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Κύπρου. 3. Διάρκεια Προγράμματος και Φοίτηση Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο στη βάση τριών πυλώνων: 1) Θεωρητική Θεμελίωση, 2) Σχεδιασμός και Νέες Διαδραστικές Τεχνολογίες, και 3) Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών σε περιβάλλοντα μάθησης και επικοινωνίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος στις «Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας» απαιτείται η συμπλήρωση 90 ECTS, συμπεριλαμβανομένης της Διατριβής Μάστερ η οποία λαμβάνει 30 ECTS. Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη ή μερική βάση φοίτησης και έχει ελάχιστη διάρκεια τρία εξάμηνα και μέγιστη διάρκεια έξι εξάμηνα. Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά εννιά μαθήματα και να εκπονήσουν πρωτότυπη έρευνα. Τα μαθήματα ΕΣΔ501 Θεωρίες Μάθησης και Επικοινωνίας και ΕΣΔ541 Μεθοδολογία Έρευνας είναι υποχρεωτικά κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών από όλους τους φοιτητές. Επιπρόσθετα, για την απόκτηση πτυχίου οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη Διατριβή Μάστερ, η οποία απαιτεί την εγγραφή στα μαθήματα ΕΣΔ560: Σχεδιασμός Έρευνας και ΕΣΔ580: Διατριβή Μάστερ. Η έναρξη της Διατριβής Μάστερ μπορεί να γίνει μόνο μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του διδακτικού μέρους του προγράμματος ή μετά από έγκριση του Τμήματος. 2

3 4. Πίνακες Μαθημάτων ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS ΕΣΔ 501* Θεωρίες Μάθησης και Επικοινωνίας 7,5 ΕΣΔ 516 Διαδραστικές Τεχνολογίες Διαδικτύου 7,5 ΕΣΔ 522 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 7,5 ΕΣΔ 541* Μεθοδολογία Έρευνας 7,5 ΕΣΔ 530 Αρχές Διάχυτου Υπολογισμού 7,5 ΕΣΔ 555 Ειδικά Θέματα στην Τεχνολογία, Μάθηση και Κοινωνία 7,5 ΠΓΤ520** Εφαρμογές Τρισδιάστατης Μοντελοποίησης 7,5 ΠΓΤ511** Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή 7,5 ΕΣΔ580* Διατριβή Μάστερ 30 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Τίτλος ECTS ΕΣΔ 513 Σχεδιασμός Αλληλεπιδραστικών Περιβαλλόντων Μάθησης 7,5 ΕΣΔ 514 Καινοτόμες Τεχνολογίες 7,5 ΕΣΔ 525 Νέα Μέσα και Παιδιά 7,5 ΕΣΔ 527 Tεχνολογικά Υποστηριζόμενη Συνεργατική Μάθηση 7,5 EΣΔ 528 Ψηφιακά Παιγνίδια, Μάθηση και Επικοινωνία 7,5 ΕΣΔ 531*** Εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού 7,5 ΕΣΔ 555 Ειδικά Θέματα στην Τεχνολογία, Μάθηση και Κοινωνία 7,5 ΠΓΤ 517 Δικτυακές Κοινότητες και Διαδικτυακά Κοινωνικά Μέσα 7,5 ΕΣΔ560* Σχεδιασμός Έρευνας Επιτυχία/Αποτυχία ΕΣΔ580* Διατριβή Μάστερ 30 * Υποχρεωτικό μάθημα ** Με την έγκριση του συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος μόνο *** Προαπαιτούμενο η επιτυχής ολοκλήρωση του ΕΣΔ Περιγραφή Μαθημάτων ΕΣΔ 501: Θεωρίες Μάθησης και Επικοινωνίας (7.5 ECTS) Πώς μαθαίνουμε και πότε; Πώς εξηγείται η αποτυχία στη μάθηση και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτή τη διαδικασία; Ποιες γνωστικές διαδικασίες ενεργοποιούνται και πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτές; Το μεταπτυχιακό αυτό μάθημα έχει ως σκοπό τη μελέτη των επικρατέστερων σύγχρονων γνωστικών και κοινωνικών θεωριών μάθησης και τη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης της παιδαγωγικής προσέγγισης, των θεωριών μάθησης και των νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει μια κριτική εξέταση των επικρατέστερων θεωριών μάθησης και θα συζητηθούν οι αρχές σχεδιασμού βάση των οποίων οι θεωρίες μάθησης μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη δημιουργία καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα. Θα συζητηθούν επίσης οι τρόποι με τους οποίους η θεωρητική προοπτική του σχεδιαστή μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για όλους τους νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές. ΕΣΔ 513: Σχεδιασμός Αλληλεπιδραστικών Περιβαλλόντων Μάθησης (7.5 ECTS) Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό περιβαλλόντων μάθησης. Ο σχεδιασμός αφορά στις αποφάσεις που εμπλέκονται σε όλες τις πτυχές της δημιουργίας ενός μαθησιακού και διδακτικού περιβάλλοντος, 3

4 από το πρώτο σχέδιο μέχρι την πραγματική εφαρμογή. Το μάθημα επικεντρώνεται στο συστηματικό σχεδιασμό και στην παραγωγή ενός αλληλεπιδραστικού περιβάλλοντος μάθησης βασισμένου σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Στο θεωρητικό μέρος θα συζητηθούν διάφορες προσεγγίσεις και μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και θα αναλυθούν οι δεξιότητες και οι τεχνικές που απαιτούνται για την ανάλυση, σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος. Στο πρακτικό μέρος οι φοιτητές θα κληθούν να εφαρμόσουν μια προσέγγιση εκπαιδευτικού σχεδιασμού αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες μάθησης και επικοινωνίας (π.χ. εφαρμογές Web 2.0). Στο πλαίσιο του μαθήματος θα καλυφθούν επίσης θέματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή και ο ρόλος της τεχνολογίας στην ανάπτυξη νέων γνωστικών και κοινωνικών ρόλων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. ΕΣΔ 514: Καινοτόμες Τεχνολογίες (7.5 ECTS) Το μάθημα αυτό θα ασχοληθεί με τη μελέτη καινοτόμων και αναδυόμενων τεχνολογιών και εφαρμογών. Το μάθημα αυτό έχει ως κύριο στόχο την εξοικείωση αλλά και την κριτική ανάλυση των τρόπων με τους οποίους καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη μαθησιακών και εκπαιδευτικών στόχων σε διάφορα περιβάλλοντα (π.χ., μάθηση εντός και εκτός σχολείου, μάθηση σε οργανισμούς, σχεδιασμός για κοινωνική ανάπτυξη, κ.ά). Τα ηλεκτρονικά και διαδικτυακά παιχνίδια, εφαρμογές Web 2.0, κινητές συσκευές, διάχυτη υπολογιστική, εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και τεχνολογίες υποστήριξης συναισθημάτων είναι παραδείγματα τεχνολογιών που θα συζητηθούν στο μάθημα. Θα παρουσιαστούν οι εφαρμογές τέτοιων τεχνολογιών σε διάφορους τομείς ενώ θα συζητηθούν οι μαθησιακές και επικοινωνιακές δυνατότητες. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν τις τεχνολογίες αυτές τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. Μέσα από τη μελέτη δημοσιευμένων ερευνών, προσωπικές εμπειρίες χρήσης, σύγχρονη και ασύγχρονη συζήτηση, και παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά που δύναται να κρίνουν την επιτυχή αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μάθηση και επικοινωνία. ΕΣΔ 516: Διαδραστικές Τεχνολογίες Διαδικτύου (7.5 ECTS) Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην κατανόηση της αρχιτεκτονικής του διαδικτύου και στην απόκτηση δεξιοτήτων ανάπτυξης διαδραστικών διαδικτυακών εφαρμογών. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει επισκόπηση τεχνολογιών διαδικτύου και θα μελετηθούν θέματα όπως οι αρχές σχεδιασμού ιστοσελίδων, η χρήση των γλωσσών συγγραφής σεναρίων (scripting), η χρήση πολυμεσικών εφαρμογών για τη δημιουργία πολυτροπικού περιεχομένου για τις διαδραστικές εφαρμογές, εφαρμογές συμμετοχικού διαδικτύου τύπου web 2.0 και η διαχείριση βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία δυναμικών σελίδων χρησιμοποιώντας προγράμματα διαχείρισης περιεχομένου όπως το wordpress, το joomla και το moodle. Ως τελική εργασία οι φοιτητές θα αναπτύξουν ένα διαδικτυακό χώρο στον οποίο να εφαρμόζουν τις τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου τις οποίες θα έχουν διδαχθεί στο μάθημα. ΕΣΔ 522: Νέες Τεχνολογίες και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση (7.5 ECTS) Υπάρχει η γενικότερη αντίληψη ότι το σχολείο αποτυγχάνει να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να επιβιώσουν στη σύγχρονη κοινωνία. Πολλοί εκπαιδευτικοί βλέπουν τις νέες τεχνολογίες ως μοχλό πίεσης για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, η απλή πρόσθεση της τεχνολογίας στο αναλυτικό πρόγραμμα έχει μικρή πιθανότητα να προκαλέσει πραγματική αλλαγή. Πώς εξηγούνται προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με τη χρήση τεχνολογιών που ήταν «σύγχρονες» στην κάθε εποχή και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές τις προσπάθειες; Πώς προσπάθησαν άλλες χώρες να πετύχουν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις; Ποια στοιχεία μπορούμε να υιοθετήσουμε από αυτές τις προσπάθειες στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα; Πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μια επιτυχημένη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην κυπριακή εκπαίδευση και πώς οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε αυτή; Το μεταπτυχιακό αυτό μάθημα έχει ως σκοπό την εξέταση τοπικών και διεθνών προσπαθειών εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, καθώς επίσης και θεμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και υλοποίησης. Μέσα από τη συγκριτική ανάλυση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών μεταρρύθμισης οι φοιτητές θα ερευνήσουν τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, θα αναλύσουν κριτικά το θεσμό του σχολείου και θα εξετάσουν τις δυνητικές συνέπειες της προσπάθειας για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ειδικά σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. ΕΣΔ 525: Νέα Μέσα και Παιδιά (7.5 ECTS) Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και τα νεότερα, συμμετοχικά, αλληλεπιδραστικά μέσα παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως σημαντικοί παράγοντες στην ανάπτυξη των παιδιών. Πόσο έγκυροι είναι οι ισχυρισμοί για την επίδραση αυτών των μέσων στην ανάπτυξη των παιδιών; Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι η εξέταση της βιβλιογραφίας με σκοπό την εις βάθος κατανόηση της επίδρασης των νέων μέσων στην ανθρώπινη ανάπτυξη και στις οικογενειακές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Επιπρόσθετα θα δοθούν ευκαιρίες ανάλυσης πρωτογενούς υλικού ώστε οι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία ν αξιολογήσουν τα μηνύματα που διαβιβάζονται μέσω των νέων μέσων. Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθεί επίσης η ηθική, ρυθμιστική και σχεδιαστική διάσταση της αλληλεπίδρασης των νέων μέσων με τον άνθρωπο. 4

5 ΕΣΔ 527: Tεχνολογικά Υποστηριζόμενη Συνεργατική Μάθηση (7.5 ECTS) Παρόλο που η συνεργασία είναι επιθυμητή και πολύτιμη στη σύγχρονη κοινωνία, ελάχιστα είναι αυτά που γνωρίζουμε για τη διαδικασία της συνεργασίας. Το μάθημα αυτό θα επικεντρωθεί σε θεωρητικά μοντέλα μελέτης της συνεργασίας, με έμφαση στη συνεργατική μάθηση (κατανεμημένη μάθηση, θεωρία δραστηριοτήτων, κ.λπ.). Μέσα από επιστημονικά άρθρα και αυθεντικά σενάρια θα μελετηθούν θέματα όπως η συνεργατική εποικοδόμηση της γνώσης, οι ρόλοι και οι αλληλεπιδράσεις στην ομάδα, οι προϋποθέσεις για αποτελεσματική συνεργασία, οι μεθοδολογίες αξιολόγησης της συνεργασίας, κ.ά. Το δεύτερο μισό του μαθήματος θα επικεντρωθεί στην υποστηριζόμενη από τεχνολογία συνεργατική μάθηση, καθώς και το σχεδιασμό και αξιολόγηση ηλεκτρονικών μαθησιακών περιβαλλόντων για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης. ΕΣΔ 528: Ψηφιακά παιγνίδια, Μάθηση και Επικοινωνία (7.5 ECTS) Τα τελευταία χρόνια τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της απήχησής τους στο ευρύτερο κοινό και των δυνατοτήτων τους για ενεργοποίηση των κινήτρων για μάθηση. Το μάθημα αυτό θα εξετάσει τα ψηφιακά παιχνίδια ως ένα νέο μέσο επικοινωνίας, κοινωνικοποίησης, διαμόρφωσης ταυτοτήτων και μάθησης. Χρησιμοποιώντας ένα διεπιστημονικό πρίσμα, οι συζητήσεις θα εστιάσουν στη θεωρητική ανάλυση των ψηφιακών παιχνιδιών και θα εξετάσουν την εμπειρική τεκμηρίωση των δυνατοτήτων τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με διάφορα ψηφιακά παιχνίδια τα οποία θα εξετάσουν βάσει σχετικών θεωριών. ΕΣΔ530: Αρχές Διάχυτου Υπολογισμού (7.5 ECTS) Οι υπολογιστές και το διαδίκτυο αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Το περιβάλλον του Διαδικτύου σήμερα, πέρα από τους σταθερούς και φορητούς υπολογιστές περιλαμβάνει και ένα τεράστιο αριθμό από άλλες συσκευές η μορφή των οποίων ποικίλλει: έξυπνα τηλέφωνα, κάμερες για την παρακολούθηση της τροχαίας, αισθητήρες μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έξυπνοι μετρητές κτλ. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνολογίες που σχετίζονται άμεσα με τα συστήματα κινητού υπολογισμού και δικτύων αισθητήρων και γενικότερα με τις έννοιες "Ubiquitous Computing" και "Internet of Things". Η αφομοίωση των εννοιών αναμένεται να επιτευχθεί μέσα από θεωρητικές διαλέξεις και ανάλυση υφιστάμενων εφαρμογών και ερευνητικών αποτελεσμάτων. ΕΣΔ531: Εφαρμογές διάχυτου υπολογισμού (7.5 ECTS) Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι χρήστες και οργανισμοί αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες που προσφέρουν οι κινητές συσκευές και οι διάφοροι αισθητήρες των οποίων η χρήση και διάδοση αυξάνεται ραγδαία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αυξητική τάση στην ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών και συστημάτων διάχυτου υπολογισμού σε διάφορους τομείς που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις μεταφορές, την ενέργεια, την υγεία καθώς και την εκπαίδευση. Στόχος του μαθήματος είναι να επεκτείνει τις γνώσεις των φοιτητών που αφορούν τις τεχνολογίες διάχυτου υπολογισμού μέσα από θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές που θα αναδείξουν και τις δυνατότητες που προσφέρουν στους χρήστες τους. Παράλληλα, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό διαφόρων υπολογιστικών συσκευών και αισθητήρων μέσα από τη δημιουργία δικτύων για σκοπούς καταγραφής, μετάδοσης και επεξεργασίας δεδομένων. Προαπαιτούμενο: ΕΣΔ530 Αρχές Διάχυτου Υπολογισμού ΕΣΔ 541: Μεθοδολογία Έρευνας (7.5 ECTS) Το μάθημα αυτό αποτελεί μια μεταπτυχιακή εισαγωγή στη μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας. Είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο σχεδιασμό και διεκπεραίωση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Το μάθημα περιλαμβάνει ανασκόπηση των βασικών συνθετικών στοιχείων της επιστημονικής μεθόδου, με έμφαση στις διαδικασίες ενοποίησης και λειτουργικότητας, καθώς και στις πιο συνηθισμένες μεθόδους μέτρησης. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης στοιχειώδη μέχρι και μέσου επιπέδου ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για όλους τους νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές. ΕΣΔ 555: Τεχνολογία, Μάθηση και Κοινωνία (7,5 ECTS) Το μάθημα αυτό καλύπτει νέα αντικείμενα μελέτης και ειδικά ενδιαφέροντα τα οποία ασχολούνται με θέματα που άπτονται στο συνδυασμό της τεχνολογίας, μάθησης και της κοινωνίας. Το μάθημα προσφέρεται σε προαιρετική βάση, δύναται να εστιάζει σε διαφορετικό αντικείμενο κάθε φορά. Η προσφορά του ποικίλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των 5

6 πόρων και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των καθηγητών που θα το προσφέρουν. Το μάθημα δεν θα προσφέρεται σε τακτική βάση. ΕΣΔ 560: Σχεδιασμός Έρευνας (Αποτυχία/Επιτυχία) Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην προετοιμασία του ερευνητικού σχεδιασμού της μεταπτυχιακής διατριβής, με τελικό αποτέλεσμα την υποβολή της ερευνητικής πρότασης. Η μεταπτυχιακή διατριβή απαιτεί την εκπόνηση έρευνας σε μεγάλη έκταση σε θέμα το οποίο θα συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα καθηγητή. Το κείμενο της διατριβής θα συνταχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες συγγραφής, οι οποίες περιγράφονται στον οδηγό μεταπτυχιακών διατριβών του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Στο μάθημα αυτό συμμετέχουν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των δύο προγραμμάτων του Τμήματος ΕΣΔ (Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία, Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας) οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης των μεταπτυχιακών διατριβών. Το μάθημα αποτελείται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος προσφέρεται το εαρινό εξάμηνο και εστιάζει στη δημιουργία συναντίληψης σχετικά με τις διαδικασίες και το περιεχόμενο της μεταπτυχιακής διατριβής, στην προετοιμασία του θεωρητικού υπόβαθρου της διατριβής και στον ερευνητικό σχεδιασμό. Το δεύτερο μέρος προσφέρεται το φθινοπωρινό εξάμηνο που ακολουθεί και αφορά στην εκπόνηση, συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία και συγγραφή των αποτελεσμάτων της μεταπτυχιακής διατριβής. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για όλους τους νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές. ΕΣΔ 580: Διατριβή Μάστερ (30 ΕCTS) Το μάθημα αυτό απαιτεί την εκπόνηση θεωρητικής ή εφαρμοσμένης έρευνας σε μεγάλη έκταση σε θέμα το οποίο θα συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα καθηγητή. Το κείμενο της διατριβής θα συνταχθεί σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες συγγραφής. Η διατριβή ολοκληρώνεται σε τρία στάδια: 1) προετοιμασία και υποβολή λεπτομερούς ερευνητικής πρότασης προς τον επιβλέποντα, 2) υλοποίηση και εκτέλεση της ερευνητικής πρότασης, συγγραφή της διατριβής και υποβολή της στον επιβλέποντα, και 3) δημόσια παρουσίαση της διατριβής και εξέτασή της από ακαδημαϊκή επιτροπή αξιολόγησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα ΕΣΔ580 σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα (εαρινό και φθινοπωρινό εξάμηνο). Η προετοιμασία της ερευνητικής πρότασης γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΣΔ580 κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών, ενώ η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος ΕΣΔ580 κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο σπουδών. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιλεγόμενα μαθήματα τα οποία προσφέρονται από το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΠΓΤ 511 Aλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (7.5 ECTS) Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στη σημασία της ευχρηστίας σε διαδραστικά συστήματα. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τις βασικές έννοιες και το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, καθώς και τεχνικές σχεδιασμού και αξιολόγησης διαδραστικών συστημάτων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τη σημασία της ευχρηστίας και τις συνέπειες του «φτωχού» σχεδιασμού σε διαδραστικά συστήματα, να αξιολογούν το σχεδιασμό διαδραστικών συστημάτων, να χρησιμοποιούν τεχνικές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού και να εφαρμόζουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα ζητήματα και τις πιθανές σχεδιαστικές λύσεις σε διάφορα σενάρια. Επιπρόσθετα οι φοιτητές θα κληθούν να συγκρίνουν τεχνολογίες διεπαφής χρήστη, να διεξαγάγουν συλλογή δεδομένων χρησιμοποιώντας πολλαπλές μεθόδους και να αξιολογήσουν την ευχρηστία ενός διαδραστικού συστήματος με χρήστες και εμπειρογνώμονες. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Απαιτείται προ-έγκριση από το συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος. ΠΓΤ 517 Δικτυακές Κοινότητες και Διαδικτυακά Κοινωνικά Μέσα (7.5 ECTS) Το μάθημα αυτό θα διερευνήσει τις θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές των δικτυακών κοινοτήτων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων ιστολογίων, wikis, podcasts, φόρουμ και ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Το μάθημα επικεντρώνεται κυρίως στην εις βάθος εξέταση διαφόρων μεθοδολογιών ανάλυσης δικτυακών κοινοτήτων και στην εφαρμογή τους σε σειρά τομέων (εκπαίδευση, εργασία, κοινωνικοποίηση, κ.λπ.). Οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους από το μάθημα για να μελετήσουν ερευνητικά θέματα αιχμής όπως αυτά σχετίζονται με την κοινωνική πτυχή του διαδικτύου και των δικτυακών κοινοτήτων. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Απαιτείται προ-έγκριση από το συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος. 6

7 ΠΓΤ 520 Εφαρμογές Τρισδιάστατης Μοντελοποίησης (7.5 ECTS) Tο μάθημα ξεκινά με μία θεωρητική και πρακτική προσέγγιση με στόχο την εκμάθηση βασικών αρχών σχετικών με τον τρισδιάστατο ψηφιακό χώρο, την κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων και το animation. Το μάθημα είναι επικεντρωμένο σε τεχνικές για χρήση σε real time περιβάλλοντα. Η θεωρητική προσέγγιση επιτυγχάνεται με την παρουσίαση βασικών αρχών της μοντελοποίησης και animation σε real time περιβάλλοντα (π.χ. χαμηλό polygon count, σωστό rigging, animation cycles), καθώς και οπτικού υλικού για διερεύνηση και ανάλυση της διαδικασίας παραγωγής τους. Η πρακτική προσέγγιση συνιστάται στην εφαρμογή διαφόρων τεχνικών και την εξοικείωση στη χρήση του λογισμικού Autodesk Maya, την κατασκευή τρισδιάστατων χώρων και χαρακτήρων, την κατασκευή επιλεγμένων animation cycles και την εισαγωγή τους στο λογισμικό Unity. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Απαιτείται προ-έγκριση από το συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος. ΠΓΤ 523 Συνεργατική Τεχνολογία (7.5 ECTS) Το μάθημα ασχολείται με τη συνεργατική τεχνολογία και συγκεκριμένα τα διάφορα συστήματα και μοντέλα συνεργασίας για εργασία, μάθηση, κοινότητες πρακτικής και δημιουργία γνώσης. Μέσα από τη μελέτη επιστημονικών άρθρων και τη hands-on εμπειρία με διάφορες τεχνολογίες, οι φοιτητές μελετούν θέματα όπως: o ρόλος της τεχνολογίας στην αναδιοργάνωση και ενίσχυση της συνεργασίας, σύγχρονη και ασύγχρονη συνεργασία με ήχο και εικόνα, εικονικά συνεργατικά περιβάλλοντα, συνεργασία στον ίδιο χώρο ή από απόσταση, θέματα σχεδιασμού και αξιολόγησης συνεργατικών συστημάτων, μεθοδολογίες ανάλυσης της συνεργασίας και άλλα. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Απαιτείται προ-έγκριση από το συντονιστή του μεταπτυχιακού προγράμματος. 7

8 6. Διδακτικό προσωπικό Ελένη Α. Κύζα (Επίκουρη Καθηγήτρια, Συντονίστρια Μεταπτυχιακού). Η Δρ. Κύζα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στην Κοινωνία της Πληροφορίας στο τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές στο πρόγραμμα Learning Sciences του Northwestern University, με ειδίκευση στη γνωστική επιστήμη. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Ed.M.) από το πρόγραμμα Τεχνολογία και Εκπαίδευση από το Harvard Graduate School of Education, Πτυχίου στην Εκπαίδευση (B.Sc. in Εducation, summa cum laude) με ειδίκευση στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Boston University και Δίπλωμα Δασκάλου από την Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. Η μεταδιδακτορική της έρευνα με την Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ενός IRG Marie Curie Fellowship και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο ρόλο των σύγχρονων τεχνολογιών στη μάθηση και διδασκαλία, και το σχεδιασμό και διερεύνηση αλληλεπιδραστικών τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στην ανάπτυξη και ερευνητική εξέταση της διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης και διδασκαλίας ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (www.stochasmos.org), με στόχο την κατανόηση της συνεισφοράς των τεχνολογικών εργαλείων στην ανάπτυξη του επιστημονικού γραμματισμού των μαθητών και την υποστήριξη της μάθησης με διερώτηση στις φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες. Ίδρυσε και συντονίζει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Είναι Αναπληρωτής Επιμελήτρια στο επιστημονικό περιοδικό Instructional Science (http://rd.springer.com/journal/11251) από το Ανάμεσα σε άλλα, είναι μέλος των επιστημονικών οργανισμών: International Society of the Learning Sciences -ISLS- (www.isls.org), European Association for Research on Learning and Instruction EARLI- (www.earli.org), European Science Education Research Association ESERA- (www.esera.org) και τον οργανισμό European Association of Technology-Enhanced Learning EATEL- (ea-tel.eu). Από το 2013 είναι εκλεγμένη πρόεδρος του οργανισμού International Society of the Learning Sciences (ISLS), με τη θητεία της να αρχίζει επίσημα τον Ιούνιο του Στέλιος Στυλιανού (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος ΕΣΔ). Ο Στέλιος Στυλιανού (PhD στην Κοινωνιολογία, University of Washington-Seattle, 2000, MA στην Κοινωνιολογία, University of Washington-Seattle, 1996, BA με ανώτατη διάκριση στην Κοινωνιολογία, Hofstra University, 1993, Δίπλωμα Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, 1989) είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει διδάξει αντικείμενα κοινωνιολογίας, εγκληματολογίας και μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά ακροατήρια ως μεταπτυχιακός λέκτορας (University of Washington, ), ειδικός επιστήμονας (Πανεπιστήμιο Κύπρου, ) και μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό (Intercollege, , Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ). Η ερευνητική του δραστηριότητα τοποθετείται κυρίως στο γνωστικό πεδίο της κοινωνικής απόκλισης του εγκλήματος και του κοινωνικού ελέγχου και έχει έντονα μεθοδολογικό προσανατολισμό. Ανάμεσα στα ερευνητικά προγράμματα στα οποία έχει πρόσφατα συμμετάσχει ως επιστημονικός υπεύθυνος είναι μια εθνική μελέτη της νεανικής παραβατικότητας, η επιδημιολογία της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών στην Κύπρο, τα ρέιβ πάρτι και η χρήση συνθετικών ουσιών και η χρήση πολιτικών συμβόλων από νεαρά άτομα στη δημόσια σφαίρα τη κυπριακής κοινωνίας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και ένα βιβλίο με τίτλο Νεανική Παραβατικότητα και Κυπριακή Κοινωνία (Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 2007). Ιόλη Νικολαΐδου (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Νέες Τεχνολογίες Μάθησης). H Δρ. Νικολαΐδου είναι μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Εχει διδακτορικό τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Concordia University (2009), Μοντρεάλ, Καναδά. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο πρόγραμμα Educational Media and Technology από το Boston University (2002) στη Βοστώνη, Η.Π.Α. και Πτυχίο στην Εκπαίδευση, με ειδίκευση στις Φυσικές Επιστήμες, από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου (2000). Εργάστηκε ως βοηθός καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Concordia σε μεταπτυχιακά μαθήματα και ως ερευνήτρια στο Κέντρο για τη Μελέτη Μάθησης και Επίδοσης ( ) σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που επικεντρώθηκαν στην επίδραση των τεχνολογικών μέσων στη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία, και στο σχεδιασμό και αξιολόγηση πολυμεσικών εκπαιδευτικών λογισμικών και μαθησιακών περιβαλλόντων. Εργάστηκε επίσης ως ερευνήτρια στο ΤΕΠΑΚ, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου ( ) στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος CoReflect (www.coreflect.org), το οποίο επικεντρώθηκε στο σχεδιασμό και ερευνητική εγκυροποίηση διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης μέσω διερώτησης στις φυσικές επιστήμες. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει περισσότερα από 35 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών 8

9 επιστημονικών συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση νέων μέσων και νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας και στην εξέταση της αποτελεσματικότητας, της δυνητικής συνεισφοράς και των περιορισμών τους σε διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, από δημοτική μέχρι τριτοβάθμια. Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον της επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας ως γνωστικών εργαλείων σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα, στο σχεδιασμό διαδικτυακών περιβαλλόντων για τη στήριξη της μάθησης μέσω διερώτησης και της διαδικασίας λύσης προβλήματος, στο σχεδιασμό και εφαρμογή ψηφιακών φακέλων επιτευγμάτων (e-portfolios) με τη χρήση διαδικτυακών κοινωνικών μέσων για τη στήριξη της τεχνολογικά υποστηριζόμενης συνεργατικής μάθησης, και στο συμμετοχικό σχεδιασμό για τη δημιουργία τεχνολογικά υποστηριζόμενων περιβαλλόντων μάθησης. Λάμπρος Λαμπρινός (Επίκουρος Καθηγητής, ΕΣΔ): Ο Δρ. Λαμπρινός είναι Επίκουρος Καθηγητής με ειδικότητα στις Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο. Κατέχει διδακτορικό τίτλο από το University College London και πτυχίο Computer Engineering από το πανεπιστήμιο του Manchester. Έχει διδάξει σαν επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια στην Αγγλία καθώς και στο πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτημένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διατέλεσε μέλος σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην περιοχή των δικτύων υπολογιστών. Ο Δρ. Λαμπρινός είναι επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού προγράμματος "e-park" (www.e-park.eu). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Delay tolerant networking, Internet of Things and Smart Cities, εφαρμογές διαδικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών, αρχιτεκτονικές μετάδοσης βίντεο σε μεγάλο αριθμό χρηστών, voice-over-ip σε ασύρματα δίκτυα, τηλεματική, xρήση τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών στην τηλεϊατρική, και θέματα εφαρμογής του πρωτοκόλλου IPv6. Για περισσότερες πληροφορίες για τις ερευνητικές δραστηριότητες του Δρ. Λαμπρινού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ubiquitous Computing and Smart Living lab (http://cis.cut.ac.cy/ucsl-lab). Κώστας Τζιούβας (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τεχνολογίες Διαδικτύου): Ο Δρ. Τζιούβας είναι μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου από το City University της Νέας Υόρκης, μεταπτυχιακού (M.Sc.) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και προπτυχιακού από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η διδακτορική του εργασία επικεντρώθηκε στον έλεγχο Δικτύων Δοκιμών και χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ (NSF). Κατά τη διάρκεια της Διδακτορικής του μελέτης, συνεργάστηκε με κορυφαίους οργανισμούς στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Naval Research Lab (NRL) και του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT). Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στη βελτίωση λειτουργίας Call Admission Control (CAC), στη χρήση και ανάπτυξη εφαρμογών για Delay Tolerant Networks (DTN), στο Medium Access Control σε Vehicular Ad-hoc Networks (VANETs) και στις εφαρμογές Voting Advice. Παναγιώτης Ζαφείρης (Καθηγητής, ΠΟΛΥΓΡΑΤ). Ο Παναγιώτης Ζαφείρης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. Κατέχει διδακτορικό τίτλο από το Wayne State University (USA) με ειδίκευση στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή. Επίσης κατέχει MSc τίτλο σε Systems Engineering και πτυχιακό τίτλο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού απο το University of Maryland, College Park (USA). Εργάστηκε για χρόνια στο Centre for HCI Design στο City University London οπου κατείχε τον τίτλο του Αναπληρωτή Καθηγητή (Reader). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, την Κοινωνική Πληροφορική και τον Σχεδιασμό για Όλους με έμφαση στην σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους. Άντρη Ιωάννου (Λέκτορας, ΠΟΛΥΓΡΑΤ). H Δρ. Άντρη Ιωάννου είναι Λέκτορας στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. Κατέχει διδακτορικό τίτλο στον κλάδο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο του Connecticut (USA), και πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την αξιολόγηση ηλεκτρονικών συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης, τη χρήση τεχνολογίας για την υποστήριξη της συνεργασία και τη δημιουργία γνώσης, τόσο στην τάξη όσο και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και την ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Δώρος Πολυδώρου (Επισκέπτης Λέκτορας, ΠΟΛΥΓΡΑΤ). Ο Δρ. Πολυδώρου είναι Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών. Σπούδασε Multimedia Design and Technology στο University of Kent και MSc σε Computer Animation στο ίδιο πανεπιστήμιο. Συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο κάτω από την καθοδήγηση του Professor Johannes Birringer, συγγραφέα, χορογράφοu και σκηνοθέτη των Digital Arts της Σχολής Τεχνών στο Brunel University. Έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό του στο Digital Performance, όπου μετά από τέσσερα χρόνια 'χαμένος' 9

10 ανάμεσα στο χάσμα μεταξύ καλλιτεχνών και επιστημόνων έχει αναπτύξει την Εμμέλεια: Μια πλατφόρμα που μπορεί να ενσωματώσει σε μια σκηνική παράσταση ή εγκαταστάσεις διαδραστικά 3D γραφικά. Στην πορεία έκανε εκτενή εργασία σε λογισμικά παιχνιδιών υπολογιστών, σε Arduino πλακέτες, ασύρματους αισθητήρες, στο Max / MSP και στην ανίχνευση κίνησης. Έχει εργαστεί με το σύστημα motion capture Vicon, έχει πάρει μαθήματα σκηνογραφίας, έλαβε μέρος σε διαλογικές συζητήσεις για το ρόλο της διαδραστικότητας στις ζωντανές παραστάσεις και έχει κατανοήσει τη αξία της αισθητικής. Συνεργάστηκε με χορευτές, συνθέτες, ηχολήπτες, ενδυματολόγους, σκηνογράφους και εικαστικούς καλλιτέχνες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα 3D διαδραστικά γραφικά και τη χρήση τους στα New Media Art, το ρόλο του φαινομενικού σώματος στα ψηφιακά Μέσα και τη σκηνογραφία του εικονικού. Το διδακτικό προσωπικό συμπεριλαμβάνει επίσης συνεργαζόμενους επιστήμονες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε θέματα τεχνολογιών μάθησης. 10

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τ.Θ. 20537 1678 Λευκωσία ΚΥΠΡΟΣ Τηλ.: +357-22892700 Τηλεμ: +357-22892701

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή Χαιρετισμός 6-7 Σημαντικοί Σταθμοί στην ιστορία του Ιδρύματος 8-11 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 12 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής - Μάστερ (MSc) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική - Μάστερ (MSc) στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα