Μεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων στην Ελλάδα, προκλήσεις και λύσεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων στην Ελλάδα, προκλήσεις και λύσεις."

Transcript

1 Μεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων στην Ελλάδα, προκλήσεις και λύσεις. Στρατής Αν. Ζαχαρής BP Hellas, (BP Oil, Refining & Marketing, Logistics East Med), Ελλάδα Μεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων στην Ελλάδα, προκλήσεις και λύσεις. Στην παρουσίαση αναλύεται η σηµερινή κατάσταση του κλάδου µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων (ΕΕ) στην Ελλάδα από την οπτική γωνία των Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ): ποια είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα και ποιες λύσεις προκρίνουµε για την αντιµετώπιση τους. Στην ασφάλεια της εφοδιαστική αλυσίδας των ΕΕ η πρόληψη πρέπει να αρχίζει από την φόρτωση και να τελειώνει στην εκφόρτωση των εµπορευµάτων. Η θεώρηση πρέπει να είναι ολιστική και να αξιοποιείται κάθε δυνατότητα που δίνουν τα σύγχρονα µέσα: τεχνικά, διοικητικά ή εκπαιδευτικά. Επίσης τα µέτρα βελτίωσης πρέπει να λαµβάνουν υπόψη Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις όπως η Λευκή Βίβλος Μεταφορών και να καλύπτουν τους διαφορετικούς τρόπους µεταφοράς ξηρά και θάλασσα. Στο τέλος της παρουσίασης γίνεται και εκτίµηση του µεγέθους των θετικών επιπτώσεων από την εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

2 1. Εισαγωγή, τα µεγέθη και τα χαρακτηριστικά του κλάδου Αρχίζουµε την παρουσίαση του θέµατος δίνοντας ενδεικτικά στοιχεία για τον κλάδο, και συγκεκριµένα τα οικονοµικά µεγέθη: Αξία Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων (EE) ετησίως 15 δις (15% του ΑΕΠ) σηµαντικό µέγεθος µιας και περιέχει το σύνολο της κατανάλωσης καυσίµων για κίνηση και θέρµανση. Ετήσιος Τζίρος Μεταφοράς (ΕΕ) 75 εκατοµµύρια Στόλος Οχηµάτων > 6000 οχήµατα ιανυόµενη ετησίως απόσταση > 300 εκατοµµύρια χιλιόµετρα Οδηγοί > 8000, σύνολο απασχολουµένων στον ευρύτερο κλάδο >10000 από τους οποίους # 6000 µε πιστοποίηση ADR (Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των οδηγών γίνεται από τις σχολές ΣΕΚΟΜΕΕ µε τα γνωστά προβλήµατα αξιοπιστίας και εγκυρότητας αναγκάζοντας έτσι τους σοβαρότερους των διακινητών ΕΕ να προσφέρουν επιπλέον εκπαιδεύσεις και αξιολογήσεις οδηγών). Βυτία (η διακίνηση από τα κέντρα παραγωγής και διακίνησης γίνεται µε οχήµατα χωρητικότητας ΜΤ) που το πλήθος εκτιµάται σε 2500 µε ηµοσίας Xρήσεως Καυσίµων # 2000 από τα οποία # 1800 µε πιστοποίηση ADR. Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι τα στοιχεία αναφέρονται µε βάση εκτιµήσεις και διασταυρώσεις και όχι από κάποιο Μητρώο ή αξιόπιστη απογραφή. Αυτό είναι ένα ακόµα από τα προβλήµατα του κλάδου, η έλλειψη αξιόπιστων µητρώων και µηχανισµών ελέγχου. Θέµα που έχει προεκτάσεις που ξεφεύγουν από τα όρια αυτής της παρουσίασης. Όµως µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι από τα κύρια προβλήµατα του κλάδου είναι ο ελλιπής έλεγχος και αστυνόµευση που θα διασφάλιζε αφενός την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος αλλά και τους όρους του υγιούς ανταγωνισµού. Μέχρι τώρα οι έλεγχοι γίνονται σε λίγα σηµεία και µόνο στα οχήµατα που είναι εύκολα αναγνωρίσιµα αλλά δεν όµως εκείνα που έχουν την ψηλότερη επικινδυνότητα. Αποτέλεσµα τα απαγορευτικά µέτρα να ισχύουν «επί δικαίων και αδίκων» οδηγώντας κατά περιπτώσεις σε καταστάσεις ψηλού ρίσκου. Τα γνωστότερα εµπορεύµατα που εµπίπτουν στην κατηγορία Επικίνδυνα: Εύφλεκτες ουσίες (Καύσιµα, ιαλύτες), Εύφλεκτα Αέρια υπό πίεση (Υγραέρια, Ιατρικά αέρια) Οξειδωτικές ουσίες (χλωρίνες), ιαβρωτικές ύλες Εκρηκτικές ουσίες (εκρηκτικά, πυροµαχικά, νιτρικά λιπάσµατα) Τοξικές ουσίες (φυτοφάρµακα) Ραδιενεργές ουσίες Επικίνδυνα απόβλητα 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

3 2. Ατυχήµατα κατά την µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό διεθνές ιστορικό ατυχηµάτων κατά την µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων Πίνακας 1 : Ιστορικό ατυχηµάτων µε ΕΕ Έτος Χώρα Ατύχηµα Νεκροί 1997 Βραζιλία Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε φορτηγό 17 µεταφοράς Νιτρικής Αµµωνίας 1998 Πακιστάν Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε Λεωφορείο Τουρκία Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε Λεωφορείο Κίνα Έκρηξη φορτηγού µεταφοράς εκρηκτικών 14 (καψύλλια) 2000 Νιγηρία Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε σταθµευµένα 100 αυτοκίνητα 2002 Ουγκάντα Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε Λεωφορείο Ιράν Σύγκρουση βυτιοφόρου µε σταθµευµένο 80 λεωφορείο 2004 Ιράν Εκτροχιασµός τρένου µε επικίνδυνα 300 εµπορεύµατα 2005 Κίνα ιαρροή χλωρίου Ελλάδα Καµένα Βούρλα: Έκρηξη Βυτιοφόρου µε προπάνιο 5 Στα πιθανά σενάρια ατυχηµάτων µε εµπλοκή ΕΕ ανήκουν περιπτώσεως όπως σχηµατισµός τοξικού νέφους, flash fire, fireball και BLEVE, φωτιάς και έκρηξης, φωτιάς και διαρροής µε σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτές ακριβώς οι πιθανές επιπτώσεις και το βαρύ ιστορικό ατυχηµάτων έχουν επηρεάσει την νοµοθεσία διεθνώς για την εφαρµογή κανόνων κατά την διακίνηση και µεταφορά των ΕΕ. Η Ελλάδα αν και δεν έχει (εκτός ενός περιστατικού) πληρώσει βαρύ φόρο σε παρόµοια ατυχήµατα χρειάζεται να εφαρµόσει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος Κόστος ατυχηµάτων Στην βιβλιογραφία [1] υπάρχουν εκτενείς αναφορές για την εκτίµηση του κόστους οδικών ατυχηµάτων όµως για τα ατυχήµατα όπου εµπλέκονται ΕΕ δεν υπάρχουν ανάλογες αναφορές. Η φύση αυτών των εµπορευµάτων είναι τέτοια ώστε οι επιπτώσεις από τα ατυχήµατα που εµπλέκονται να επεκτείνονται χωρικά και χρονικά σε µεγαλύτερες ζώνες και περιοχές από την περιοχή του ατυχήµατος. Ενδεικτικά ξανά αναφέρουµε ότι (αν και η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανυπολόγιστη) σε µελέτες έχει εκτιµηθεί η οικονοµική επίπτωση των απωλειών ως εξής : Απώλεια / θάνατος , Τραυµατισµός Όµως και ένα απλό ατύχηµα µε απλές ζηµιές όταν εµπλέκονται οχήµατα ΕΕ 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

4 έχει υψηλό κόστος π.χ. Ατύχηµα σε Ραψάνη στις 8/3/2005: σύγκρουση βυτιοφόρου µε επιβατηγό µε µόνο υλικές ζηµίες Η αποτίµηση ζηµιάς , τα από άµεσα κόστη από ζηµιές οχηµάτων, δαπάνες περισυλλογής καυσίµων και αποκατάστασης κυκλοφορίας και έµµεσα λόγω καθυστερήσεων και συµφόρησης στο εθνικό δίκτυο εξαιτίας µέτρων προστασίας κοινού και περιβάλλοντος. Συγκριτικά µπορούµε να πούµε ότι αν στο ατύχηµα αυτό δεν είχε εµπλακεί βυτιοφόρο αλλά φορτηγό τότε το κόστος θα ήταν το πολύ το ένα τρίτο. Επίσης σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι οι καθυστερήσεις στο εθνικό δίκτυο σε ώρες αιχµής αυτό µπορεί να κοστίσουν µέχρι και 2000 το λεπτό Προβλήµατα και τάσεις στην µεταφορά ΕΕ στην Ελλάδα Συνοψίζοντας για τις Μεταφορές ΕΕ στην Ελλάδα αναφέρουµε ότι µιλάµε για : Ένα στόλο > 6000 οχήµατα, που κάνει χιλιόµετρα > , µε οδηγούς > 8000, εργαζόµενους για µεταφορείς > 5000, που κάνουν τζίρο > Τα ΕΕ είναι επικίνδυνα διότι σαν υλικά είναι εύφλεκτα, εκρηκτικά και τοξικά, τα δε ατυχήµατα τους έχουν επιπτώσεις πολλαπλάσιες των ατυχηµάτων µε απλά εµπορεύµατα. Ως κύρια προβλήµατα του κλάδου ξεχωρίζουν: η αδυναµία εκσυγχρονισµού λόγω µικρών µεγεθών των επιχειρήσεων, η φτωχή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχουν οι µεταφορείς, και η συµφόρηση σε ανεπαρκές οδικό δίκτυο µε αποτέλεσµα την αυξηµένη πιθανότητα ατυχηµάτων και επιβάρυνσης στο περιβάλλον. Οι προβλέψεις για το µέλλον είναι δυσοίωνες µιας και υπάρχει εκτίµηση για αύξηση ζήτησης φορτίων: % ενώ υπάρχει ιστορικό αύξησης αριθµού φορτηγών: %. Αυτές οι τάσεις θα οδηγήσουν σε αυξηµένη συµφόρηση σε κορεσµένα δίκτυα και αυξηµένα επίπεδα κινδύνου ατυχηµάτων. Η ανάγκη για δράσεις-λύσεις για τον σηµαντικό αυτό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας είναι άµεση. Για να γίνει κατανοητό πόσο σηµαντικός είναι ο κλάδος θα χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγµα, µια πενθήµερη απεργία των βυτιοφόρων στην Ελλάδα θα παραλύσει την οικονοµία. Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές για τα δίκτυα οι πέντε ηµέρες µπορούν είναι οκτώ ή δέκα. 3. EU Transport White Paper και Ελληνικές Μεταφορές ΕΕ Η διαχείριση των µεταφορών ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται µε το πρίσµα της Λευκής βίβλου Μεταφορών [2] που τον ερχόµενο Σεπτέµβριο θα ξεκινήσει η διαβούλευση για την ενδιάµεση αναθεώρηση της. Η προσέγγιση της Ένωσης στο θέµα Εµπορευµατικές Μεταφορές συνοψίζεται στην αρχή : Βελτίωση της ποιότητας σε συνθήκες ελεγχόµενου ανταγωνισµού - Addressing regulated competition, Improving quality in road sector. Τα θέµατα που θίγει είναι : η τιµολόγηση µεταφορών και προστασία Μεταφορέων έναντι φορτωτών, οι συνενώσεις Μεταφορέων και Εκσυγχρονισµός Μεταφορέων (στόλος εταιρείες, οδηγοί), η αντιµετώπιση της αύξησης τιµής καυσίµων, η 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

5 αντιµετώπιση της ρύπανσης Περιβάλλοντος και η αντιµετώπιση κακών πρακτικών, παραβιάσεις βασικών κανόνων ασφαλείας. Οι προτάσεις που κάνει επικεντρώνονται στα εξής κοµβικά σηµεία: Μέγιστος χρόνος εργασίας ανά εβδοµάδα 48 ώρες, Απαγόρευση κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα, Επαγγελµατική εκπαίδευση και έλεγχος των οδηγών, Έλεγχοι και ποινές για παραβάσεις, Εναρµόνιση νόµων, κανόνων, ελέγχων, Χρήση νέων τεχνολογιών. Ειδικά για το τελευταίο µέτρο υπάρχουν µεγάλες και βάσιµες προσδοκίες µιας και σηµαντικές εξελίξεις σε θέµατα π.χ. ελέγχου της κόπωσης των οδηγών, αποφυγής ανατροπών, ελέγχου αποτελεσµατικής πέδησης κλπ έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. [3] Πως µπορεί να γίνει η εφαρµογή της Βίβλου στα Ελληνικά δεδοµένα ; Με στόχο την βελτίωση της ποιότητας στις Οδικές Μεταφορές και µε δεδοµένη την ευπάθεια του κλάδου στον σκληρό ανταγωνισµό που πιθανόν να οδηγήσει σε παράνοµες και επικίνδυνες πρακτικές η λύση µπορεί να είναι: τα συµβόλαια µεταφορών να έχουν όρους για ανανέωση τιµών όταν αυξάνει κόστος καυσίµων Με στόχο την εναρµόνιση µε τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα µέσω της εισαγωγής και εφαρµογή κανονισµών και αποφυγή επικίνδυνων πρακτικών η λύση µπορεί να είναι η εφαρµογή Οδηγιών για τη Ασφάλεια, τα Ωράρια Εργασίας, την Φόρτωση και την εκπαίδευση και τα προσόντα των οδηγών. - Η αποτελεσµατικότητα των µέτρων θα εξαρτηθεί από τον έλεγχος της εφαρµογής των κανονισµών όπου η λύση εναπόκειται στην εναρµόνιση ελέγχων και ποινών, ενιαία αντιµετώπιση παραβάσεων, ανταλλαγή καλών πρακτικών µε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 4. Καταγραφή - Ανάλυση προβληµάτων και προτάσεις για την Βελτίωση της Ασφάλειας και της Απόδοσης στις Μεταφορές Επικινδύνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα. Σε ηµερίδα που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος των ΣΑΜΕΕ στις 18/01/05 σε συνεργασία µε ΤΕΕ και κλαδικούς φορείς µε θέµα την Ασφάλεια των Μεταφορών ΕΕ στην Ελλάδα του 2005 [4] συζητήθηκαν τα θέµατα που παρουσιάζονται στην συνέχεια. Εδώ παρουσιάζονται µε την σχετική τεκµηρίωση και υποστήριξη και σηµαντικότερο παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις για το µέγεθος των θετικών τους επιπτώσεων στους επιµέρους κλάδους αλλά και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας Ορθολογική χρήση των νέων υποδοµών - ιέλευση από σήραγγες Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, η διέλευση των οχηµάτων µεταφοράς ΕΕ µέσα από σήραγγες είναι δυνατή χωρίς συµβιβασµούς στην ασφάλεια, όταν διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Τέτοιοι κανόνες αφορούν τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας για τις σήραγγες, τις διαδικασίες ελέγχου των οχηµάτων και φορτίων και τέλος τον καθορισµό όρων και ωραρίων διέλευση ανάλογα µε το είδος φορτίου. Το θέµα πρέπει να θεωρηθεί συνολικά από 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

6 πλευράς ασφάλειας, περιβάλλοντος και οικονοµίας και µε εργαλείο την επιστηµονική εκτίµηση των επιπτώσεων της διάβασης από σήραγγες έναντι της παράκαµψης από εναλλακτικό τοπικό -αστικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η χρήση των νέων υποδοµών θα βελτιώσει την Οδική Ασφάλεια την Ποιότητα των Μεταφορών και θα µειώσει τα διανυόµενα χιλιόµετρα µε αποτέλεσµα οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη Ορθολογικά ωράρια και δίκτυα διακίνησης ΕΕ Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να εξασφαλιστεί µε συγκεκριµένα µέτρα η διακίνηση ΕΕ σε τέτοια ωράρια και τµήµατα των οδικών δικτύων, ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση σε τρίτους και η πιθανότητα ατυχήµατος. Κατάλληλα µέρα πρέπει να προκύψουν από κυκλοφοριακές µελέτες επικινδυνότητας και από συζητήσεις µε όλους τους ενδιαφερόµενους και εµπλεκόµενους φορείς. Ή αρχή πρέπει να γίνει από τις περιοχές µεγαλύτερης συγκέντρωσης πληθυσµού. Η διεθνής αλλά και η Ελληνική εµπειρία από τους Ολυµπιακούς αγώνες δείχνει ότι τέτοια µέτρα έχουν επιπρόσθετα ευνοϊκή οικονοµική επίδραση στις µεταφορές ΕΕ, βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης και φυσικά των οικονοµικών Βελτίωση εξοπλισµού οχηµάτων για ασφαλή µεταφορά ΕΕ Η ασφαλής µεταφορά ΕΕ µπορεί να βελτιωθεί σοβαρά µε την υποχρεωτική χρήση εξοπλισµού οχήµατος, όπως : περιορισµού αυτόµατα της µέγιστης ταχύτητας του οχήµατος, παρακολούθησης της ταχύτητας και θέσης του οχήµατος, παροχής µακρόθεν βοήθειας στον οδηγό για αποφυγή γνωστών κινδύνων στο δροµολόγιο του οχήµατος. [3] Τέτοιος εξοπλισµός θα βοηθήσει στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση στόλων οχηµάτων από ιδιοκτήτες και Υπηρεσίες και εποµένως στην ασφαλέστερη και οικονοµικότερη µεταφορά ΕΕ. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων ασφαλούς µεταφοράς ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια των Επιχειρήσεων και Μεταφορέων για την αναβάθµιση της υποδοµής και της λειτουργίας τους. Τέτοια αναβάθµιση, στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, οφείλει να συγχρηµατοδοτηθεί από κονδύλια του δηµόσιου προϋπολογισµού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ευνοηθεί από το τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστηµα Θεσµικό πλαίσιο για το επάγγελµα του Μεταφορέα ΕΕ Θεσµοθέτηση Άδειας, για την απόκτηση της ιδιότητας του επιχειρηµατία Μεταφορέα. Εξαιτίας της αυξηµένης επικινδυνότητας σε σχέση µε κοινά φορτία, τα ΕΕ οφείλουν να αποτελούν αντικείµενο δραστηριότητας µε εξασφαλισµένη ελάχιστη γνώση, υποδοµή και οργάνωση. Η αδειοδότηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Μεταφορέα.Χ. και η παρακολούθησή τους οφείλει να γίνεται από διαπιστευµένη πολυµερή επιτροπή, µε συµµετοχή των ενδιαφερόµενων φορέων και κανόνες που συµφωνούν µε τη διεθνή εµπειρία, τις αρχές της ελεύθερης οικονοµίας και τον ορθολογισµό της αγοράς..χ. Πρέπει 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

7 να βοηθηθεί η οργάνωση των Μεταφορέων σε νέα σύγχρονα σχήµατα οικονοµικά αξιόπιστα, ώστε να γίνει εφικτή η επιβίωση του κλάδου σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού. Να αξιοποιηθούν για την οργάνωση των Μεταφορέων ΕΕ προγράµµατα χρηµατοδότησης και βελτίωσης εξοπλισµού και οργάνωσης επιχειρήσεων Εκσυγχρονισµός, εναρµόνιση µε Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέµα µικτού βάρους οχηµάτων Μεγάλα οχήµατα µεταφοράς ΕΕ πλεονεκτούν κάτω από προϋποθέσεις έναντι µικρότερων, σε θέµατα οικονοµίας, περιβάλλοντος, κυκλοφορίας άλλων οχηµάτων αλλά και ασφάλειας. Η πρόταση είναι, το µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος οχηµάτων µεταφοράς ΕΕ να αυξηθεί και προσαρµοστεί στα ευρωπαϊκά όρια και όρους. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η πληρότητα των οχηµάτων άρα και η ασφάλεια έναντι ανατροπής σε πολλές περιπτώσεις ενώ θα µειωθούν και τα διανυόµενα χιλιόµετρα µε προφανές οικονοµικό, περιβαλλοντικό και κυκλοφοριακό όφελος Εκπαίδευση Οδηγών ΕΕ Ο οδηγός οχήµατος που µεταφέρει ΕΕ αποτελεί κρίσιµο παράγοντα ασφάλειας του φορτίου του οχήµατος και η ικανότητά του να πράξει ανάλογα οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας για ασφαλή µεταφορά ΕΕ. Πιστοποιηµένη και επαναλαµβανόµενη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου οφείλει να καλύπτει όχι µόνο τις διατάξεις της συµφωνίας ADR αλλά και θέµατα αµυντικής εκπαίδευσης, αποφυγής ανατροπής και ολίσθησης καθώς και διαχείρισης της κόπωσης. Η πρόταση είναι να προτυποποιηθεί και να αναπτυχθεί αυτή η εκπαίδευση για όλους τους οδηγούς ΕΕ. Αποτέλεσµα αυτής της βελτιωµένης εκπαίδευση θα είναι η µείωση των ατυχηµάτων αλλά και ο περιορισµός των επιπτώσεων τους όταν συµβαίνουν Εφαρµογή του θεσµού Συµβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς ΕΕ Ο θεσµοθετηµένος επαγγελµατίας της ασφαλούς µεταφοράς ΕΕ αποτελεί βασικό µοχλό για την ορθολογική µετάδοση και εφαρµογή της γνώσης στο θέµα. Το έργο του µπορεί να ενισχυθεί θετικά, εάν η εκπαίδευσή του καταστεί ουσιαστική και πιστοποιηµένη αλλά και η τεκµηριωµένη ύπαρξή του καταστεί όρος αδειοδότησης των επιχειρήσεων παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και µεταφοράς ΕΕ και αντικείµενο ελέγχου από θεσµικά όργανα ελέγχου. Η εφαρµογή του θεσµού στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα βελτιώσει την Ασφάλεια αλλά και την οικονοµική απόδοση των επιχειρήσεων παραγωγής διακίνησης και µεταφοράς ΕΕ. Υπάρχει ο κανόνας ότι 1 επενδυόµενο σε θέµατα ασφάλειας αποδίδει 10. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

8 4.8. Έλεγχοι Αστυνόµευση Μεταφορών ΕΕ Τα παραπάνω µέτρα εξαρτώνται ζωτικά από τη διενέργεια τακτικών ελέγχων από θεσµικά όργανα ελέγχου, σε πνεύµα ορθολογισµού και συνεργασίας αλλά όχι συµβιβασµού επί της ουσίας και κυρίως όχι αδιαφάνειας. Οι έλεγχοι αυτοί οφείλουν να γίνονται στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις και σε στρατηγικά σηµεία µεταφοράς ΕΕ, όπως το εθνικό οδικό δίκτυο, γέφυρες, σήραγγες και λιµάνια. Τα ελεγκτικά κλιµάκια οφείλουν να περιλαµβάνουν καλούς γνώστες των θεσµικών απαιτήσεων και να διαθέτουν τα υλικά µέσα για να υλοποιήσουν την αποστολή τους. Το ΤΕΕ σαν θεσµοθετηµένος τεχνικός Σύµβουλος της Πολιτείας σε συνεργασία µε τον ΠΣΣΑΜΕΕ µπορεί να παράσχει αυτή την επιστηµονική υποστήριξη µε την συµµετοχή Πιστοποιηµένων ΣΑΜΕΕ στα κλιµάκια ελέγχου Ίδρυση Φορέα Εποπτείας Μεταφορών ΕΕ Προτείνεται η θέσπιση Φορέα Εποπτείας Μεταφορών ΕΕ ως συµβουλευτικού και υποστηρικτικού οργάνου που θα εποπτεύεται από το ΥΜΕ, µε κυρίες αρµοδιότητες : Οργάνωση βάσεων δεδοµένων Αποθηκευτών και ιακινητών ΕΕ Σύµβουλος ΥΜΕ στο νοµοθετικό έργο. οργάνωση και Εποπτεία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εξετάσεων για απόκτηση αδείας οδηγού ΑDR Οργάνωση και Εποπτεία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για απόκτηση αδείας µεταφορέα ADR. Έκδοση αδειών Μεταφορέων ΕΕ. Οργάνωση και Εποπτεία της εκπαίδευσης Συµβουλών Ασφάλειας Μεταφορών ΕΕ Οργάνωση ενηµέρωσης και εκπαίδευσης επαγγελµατικών φορέων, Πυροσβεστικής, Οργάνων Αστυνόµευσης, κλπ στην εφαρµογή της ADR Εποπτεία των φορέων πιστοποίησης οχηµάτων ΑDR ιεξαγωγή ερευνών και µελετών για την Ασφαλή Μεταφορά ΕΕ Ο φορέας αυτός προτείνεται να απαρτίζεται από εκπροσώπους του ΥΜΕ, ΥΠΕΧΩ Ε, ΠΣΣΑΜΜΕ, ΣΕΕΠΕ, ΣΕΧΒ, ΟΜΟΣΠ. Β/Φ, κλπ, στα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών Ασφαλής Θαλάσσια Μεταφορά ΕΕ Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο θαλάσσιας µεταφοράς ΕΕ οφείλει να επικαιροποιηθεί µε βάση τους διεθνείς κώδικες και µε στόχους: την απρόσκοπτη τροφοδοσία της νησιωτικής χώρας, την αναβάθµιση της ασφάλειας για ανθρώπους και περιουσίας του µε κατάλληλους ελέγχους πριν και κατά την φόρτωση στα πλοία και την αναλογική κατανοµή οφελών και επιβαρύνσεων στην προµηθευτική αλυσίδα. Αξίζει να τονίσουµε ότι ανά δεκαετία στην Ελλάδα έχουµε ένα σοβαρό ατύχηµα ή παρολίγον σοβαρό µε πλοία που µεταφέρουν βυτιοφόρα, χρειάζεται πρόληψη πριν συµβεί το µεγάλο ατύχηµα. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

9 5. Προσδοκίες από την εφαρµογή µέτρων Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κωδικοποιηµένες οι αναµενόµενες ωφέλειες από την εφαρµογή των προτάσεων και στην συνέχεια γίνεται ποσοτική εκτίµηση τους. πίνακας 2 : Αναµενόµενες ωφέλειες από τα µέτρα Πρόταση Επιπτώσεις Άµεσο Αποτέλεσµα Χρήση σηράγγων και νέων υποδοµών Βελτιωµένα Ωράρια Βελτίωση εξοπλισµού Οχηµάτων Επίλυση θέµατος Μικτού βάρους Θεσµικό πλαίσιο Μεταφορών Εκπαίδευση Οδηγών Μείωση αποστάσεων και χρόνου Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Μείωση χρόνου και καυσίµων Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Βελτίωση προστασίας περιβάλλοντος και Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Μείωση αποστάσεων και χρόνων και Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Οικονοµικά οφέλη και λιγότεροι µικρότεροι κίνδυνοι Οικονοµία και Ποιότητα Μεταφορών Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Ελαχιστοποίηση διαρροών, εκποµπών Σε περίπτωση ατυχήµατος µικρότεροι κίνδυνοι Οικονοµικά οφέλη και λιγότεροι, µικρότεροι κίνδυνοι Σύµβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς ΕΕ Έλεγχοι Αστυνόµευση Αυτά τα µέτρα υποστηρίζουν την αποτελεσµατικότητα των παραπάνω Φορέας Μεταφοράς ΕΕ Θαλάσσια Μεταφορά ΕΕ 5.1. Προβλεπόµενες ωφέλειες στις Μεταφορές ΕΕ στην Ελλάδα Οι εφαρµογή των προτάσεων βελτίωσης θα φέρουν : Λιγότερα ατυχήµατα, ορθολογισµό στον αριθµό και την πληρότητα οχηµάτων, βελτίωση αρτιότητας και ποιότητας οχηµάτων και οδηγών, λιγότερα διανυόµενα χιλιόµετρα, µείωση της συµφόρησης στα κορεσµένα δίκτυα, λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από λειτουργία και ατυχήµατα Με άµεσα οφέλη : Λιγότερα χιλιόµετρα /έτος Ετήσια µείωση δαπανών (εξοικονόµηση για επιχειρήσεις) Λιγότερα Οχήµατα στο δρόµο 100 βυτιοφόρα 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

10 Βελτίωση στο περιβάλλον µε την µείωση διαρροών, εκποµπών, και κατανάλωσης καυσίµων Υδρογονάνθρακες M 3 /έτος (π.χ. η κατανάλωση της Λήµνου) Λιγότερες εκποµπές (Green House Gases - CO 2 ) 4500 ΤΕ / έτος Τελειώνοντας πρέπει να πούµε ότι τα προβλήµατα που υπάρχουν δεν χρειάζεται να γίνονται αιτήµατα απεργιών για να επιλυθούν. Λύσεις µπορούν να προκύψουν µέσα από επιστηµονική ανάλυση και διάλογο. Κατά την διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 πολλά από τα µέτρα που αναφέρονται παραπάνω είχαν υλοποιηθεί µε άριστα αποτελέσµατα. Ας το λάβουµε υπόψη. Παραποµπές - Βιβλιογραφία 1. ICF Consulting: Cost Benefit analysis of Road Safety Improvements June Commission of the European Communities: White Paper European Transport Policy for 2010 time to decide, Technology Foresight: Road Safety Impact of New Technologies, TF Summer ΠΣΣΑΜΕΕ : Πρακτικά Ηµερίδας για την Ασφάλεια στην Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα / Γενάρης 2005 Summary Road transport of dangerous goods in Greece is a crucial sector of economy, however this high risk activity is performed with under skilled workforce and aged trucks under obsolete company schemes. Modernization of Greek institutions, legislation and infrastructure poses opportunities for this sector to be upgraded, modernised becoming safer and more efficient. In the article are described specifically these opportunities that can help the sector to take of and get in the ranks of EU Haulage Industry in similar conditions regarding Safety and efficiency. Actions stipulated in EU White Paper for Transport can guide the Greek decisions and measures for dangerous good haulage to the right direction. Greek geography, with many islands makes necessary the introduction of safety measures also in the multimodal transportation of trucks by ferry boats. Another aspect is the use of the newly available infrastructure bridges, tunnels, highways, using them can improve both efficiency and safety provided proper controls are in place. Regarding institutions and control bodies Greek environment has to establish the new modern structure that will combine resources from state and private sector. All proposed measures form a holistic approach to problems and are expected to have positive impact which is measured through tangible objectives. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μείωση οδικών ατυχημάτων. Εξάλειψη τραυματισμών / θανάτων. Εξάλειψη ζημιών στο περιβάλλον. 2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα.

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα. ΠΣΣΑΜΕΕ ΑΜΣ 24371 / 14-02-03, Α. Α. 7520/02 Μ. Πρ. Αθηνών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3ης Σεπτεµβρίου 53, 104 33 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 8210175, Τηλεοµ. 210 8231483,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΦΑΛΑΡΗΣ Ειδικός Γραµµατέας Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων

Α. ΦΑΛΑΡΗΣ Ειδικός Γραµµατέας Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων Α. ΦΑΛΑΡΗΣ Ειδικός Γραµµατέας Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων Ο τίτλος, το θέµα της σηµερινής ηµερίδας, ασφάλεια στην µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων, πολύ απλά, για εµάς είναι η ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας δίνει µεγάλη έµφαση στο θέµα της ασφάλειας της µεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ Λεωφόρος Αθηνών 107, Αθήνα 104 47, τηλ: 210 340 7800 Fax: 210 340 7999, info@kteo-gr.gr www.kteo-gr.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αθήνα, 01/02/2010 Στην επικείμενη υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών

Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής» Μπλάνα Ευμορφία, Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Ζαχαρής Στρατής, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Ποιά είναι τα επικίνδυνα φορτία; Ως επικίνδυνα φορτία ορίζονται τα εµπορεύµατα, είδη και ύλικά από τα οποία µπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινοτική Οδηγία 96/82/ΕΚ

Η Κοινοτική Οδηγία 96/82/ΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO II ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Γεώργιος Π. Μουζάκης ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Πατησίων 147 ΑΘΗΝΑ 11251 Τηλ. 2108629928 - Fax 2108662968 E mail: mouzakis@minenv.gr Η

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

. ΕΡΤΟΥΖΟΣ ΜΜ, Υπεύθυνος Οδικής Ασφάλειας Τµήµατος Μεταφορών ΒΡ

. ΕΡΤΟΥΖΟΣ ΜΜ, Υπεύθυνος Οδικής Ασφάλειας Τµήµατος Μεταφορών ΒΡ . ΕΡΤΟΥΖΟΣ ΜΜ, Υπεύθυνος Οδικής Ασφάλειας Τµήµατος Μεταφορών ΒΡ Η συστηµατική προσέγγιση του θέµατος της οδικής ασφάλειας, µπορεί να αποφέρει πραγµατικά πολύ καλούς καρπούς, µετρήσιµους και να βελτιώσει

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Καλές πρακτικές για ασφαλείς µετακινήσεις Ευη Μπλάνα Γραµµατεία ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 1 6 Απριλίου 2012 Τροχαία ατυχήµατα και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ΚΤΕΟ και... και.πολιτείαπολιτεία.. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον Ημερίδα - Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές & Εξελίξεις Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Σ.Ε.Σ Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Παρουσίαση Αρµοδιοτήτων και ράσεων του Τµήµατος Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ Ευαγγελία Τσάγκα Γενική ιευθύντρια Μεταφορών 1 Πρωταρχικό µέληµα του ΥΜΕ αποτελεί η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόµο Σύστηµα Συλλογής & Ανάλυση Κύκλου Ζώης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων ICOL

Καινοτόµο Σύστηµα Συλλογής & Ανάλυση Κύκλου Ζώης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων ICOL Έργο LIFE 02/ENV/GR/360 Καινοτόµο Σύστηµα Συλλογής & Ανάλυση Κύκλου Ζώης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων ICOL Έκθεση Layman Σεπτέµβριος 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν την περίοδο υλοποίησης του έργου «Καινοτόµο Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ-Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ)

Εμπορευματική σύνδεση του. Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Εμπορευματική σύνδεση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με το Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) Περιεχόμενα Παρουσίαση των δύο συνεργατών Σύμπλευση Στόχος Θεωρητικό υπόβαθρο Εμπειρία μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient 3ο ενημερωτικό δελτίο Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το τρίτο Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Ιωσήφ Βομβολάκης (ΣΕΑ 10053) Συσκευασία Οικολογική Συσκευασία Δεκέμβριος 2013 Τι είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα; Με τον όρο "Επικίνδυνα εμπορεύματα" νοούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Σκοπός 1. Να αναδειχθεί η ανάγκη ύπαρξης οργανωμένων, αυτοδύναμων και εξωστρεφών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας

Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση. Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Αυθαίρετη όµηση Προτάσεις για βελτίωση Εισήγηση Νίκου Σ. Ζυγούρη Πολ. Μηχ. Εκπροσώπου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Το πρόβληµα της αυθαίρετης δόµησης αποτελεί πλέον ένα κλασικό πρόβληµα και θα

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com

Κοινωνικό Προφίλ. ραστηριότητες. Στόχος. Νέες ράσεις. e-mail: info@youngsafedrivers.com web site: www.youngsafedrivers.com Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία 2011 Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς All Rights Reserved Ελληνική Εταιρία Νέων Σωστής Οδικής Συµπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη.

Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Οι Οδηγοί Φορτηγών Οχημάτων και οι Φορτοεκφορτωτές ως κομβικοί εργασιακοί κλάδοι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Η νομική άποψη. Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Οκτώβριος 2013. α. Οδηγοί Φορτηγών Νομοθεσία Ν. 3887/2010

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα

. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα . ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ Το θέµα που θα αναπτύξω έχει σχέση µε τα οχήµατα µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων. Θα µου επιτρέψετε να κάνω µια πολύ συνοπτική ιστορική αναδροµή. Καταρχήν, όταν λέµε όχηµα εννοούµε το πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι)

Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Εφαρμογή της πρότασης του έργου στην πόλη της Αθήνας(Μέρος Ι) Ανάγκες χρηστών, πάροχων συγκοινωνιακού έργου και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων Παρουσίαση Πιλότου Αθήνας Βασίλης Μιζάρας Infotrip SA Αθήνα, 12.10.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP και HACCP Με προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς/προμηθευτές, οι ίδιοι με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, εμείς η ESSENS μπορούμε να περηφανευτούμε για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 Μαρία Ζαρκαδούλα, ΚΑΠΕ

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 Μαρία Ζαρκαδούλα, ΚΑΠΕ Μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας στις εµπορευµατικές µεταφορές Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 Μαρία Ζαρκαδούλα, ΚΑΠΕ Περιεχόµενα Σκοπός του Οι εταίροι του έργου Η προσέγγιση Αναµενόµενα αποτελέσµατα Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Τι Θέλουν οι Επιχειρήσεις από τις Μεταφορικές Εταιρίες

Τι Θέλουν οι Επιχειρήσεις από τις Μεταφορικές Εταιρίες Τι Θέλουν οι Επιχειρήσεις από τις Μεταφορικές Εταιρίες Συνέπεια Αξιοπιστία Τι Θέλουν οι Επιχειρήσεις από τις Μεταφορικές Εταιρίες Παράδοση των εμπορευμάτων στην ώρα τους και σε καλή κατάσταση Οδηγούς που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Οι παραγωγοί ή οι έµποροι τροφίµων διαχειρίζονται µεγάλες ποσότητες. Όπως και µε κάθε προϊόν, για να γίνει εξισορρόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η Diadilos Solutions παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Η εταιρεία μας στελεχώνεται από πραγματογνώμονες, μηχανολόγους, πολιτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo ΡΟΔΑΝΘΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Πολιτικός Μηχανικός Rodanthi.gr@gmail.com Οι κυβερνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Γενικές διαπιστώσεις. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Η ανάγκη για συνεχή βελτίωση. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Βασικές αρχές-στόχοι SEVESO ΙΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ REACH, CLP-2015 & Εθνική Συνάντηση Εργασίας (Workshop) Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης Εξυπνες Πόλεις Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Παύλος Γ. Σπυράκης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ιόφαντος Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Είναι ήδη ευρέως γνωστά τα ατυχήματα με τα πλοία ΕRΙΚΑ, Don Pedro, Prestige, καθώς και τα καταστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 08.06.2011 ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΚΙΡΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 1 1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα