Μεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων στην Ελλάδα, προκλήσεις και λύσεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων στην Ελλάδα, προκλήσεις και λύσεις."

Transcript

1 Μεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων στην Ελλάδα, προκλήσεις και λύσεις. Στρατής Αν. Ζαχαρής BP Hellas, (BP Oil, Refining & Marketing, Logistics East Med), Ελλάδα Μεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων στην Ελλάδα, προκλήσεις και λύσεις. Στην παρουσίαση αναλύεται η σηµερινή κατάσταση του κλάδου µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων (ΕΕ) στην Ελλάδα από την οπτική γωνία των Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ): ποια είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα και ποιες λύσεις προκρίνουµε για την αντιµετώπιση τους. Στην ασφάλεια της εφοδιαστική αλυσίδας των ΕΕ η πρόληψη πρέπει να αρχίζει από την φόρτωση και να τελειώνει στην εκφόρτωση των εµπορευµάτων. Η θεώρηση πρέπει να είναι ολιστική και να αξιοποιείται κάθε δυνατότητα που δίνουν τα σύγχρονα µέσα: τεχνικά, διοικητικά ή εκπαιδευτικά. Επίσης τα µέτρα βελτίωσης πρέπει να λαµβάνουν υπόψη Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις όπως η Λευκή Βίβλος Μεταφορών και να καλύπτουν τους διαφορετικούς τρόπους µεταφοράς ξηρά και θάλασσα. Στο τέλος της παρουσίασης γίνεται και εκτίµηση του µεγέθους των θετικών επιπτώσεων από την εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

2 1. Εισαγωγή, τα µεγέθη και τα χαρακτηριστικά του κλάδου Αρχίζουµε την παρουσίαση του θέµατος δίνοντας ενδεικτικά στοιχεία για τον κλάδο, και συγκεκριµένα τα οικονοµικά µεγέθη: Αξία Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων (EE) ετησίως 15 δις (15% του ΑΕΠ) σηµαντικό µέγεθος µιας και περιέχει το σύνολο της κατανάλωσης καυσίµων για κίνηση και θέρµανση. Ετήσιος Τζίρος Μεταφοράς (ΕΕ) 75 εκατοµµύρια Στόλος Οχηµάτων > 6000 οχήµατα ιανυόµενη ετησίως απόσταση > 300 εκατοµµύρια χιλιόµετρα Οδηγοί > 8000, σύνολο απασχολουµένων στον ευρύτερο κλάδο >10000 από τους οποίους # 6000 µε πιστοποίηση ADR (Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των οδηγών γίνεται από τις σχολές ΣΕΚΟΜΕΕ µε τα γνωστά προβλήµατα αξιοπιστίας και εγκυρότητας αναγκάζοντας έτσι τους σοβαρότερους των διακινητών ΕΕ να προσφέρουν επιπλέον εκπαιδεύσεις και αξιολογήσεις οδηγών). Βυτία (η διακίνηση από τα κέντρα παραγωγής και διακίνησης γίνεται µε οχήµατα χωρητικότητας ΜΤ) που το πλήθος εκτιµάται σε 2500 µε ηµοσίας Xρήσεως Καυσίµων # 2000 από τα οποία # 1800 µε πιστοποίηση ADR. Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι τα στοιχεία αναφέρονται µε βάση εκτιµήσεις και διασταυρώσεις και όχι από κάποιο Μητρώο ή αξιόπιστη απογραφή. Αυτό είναι ένα ακόµα από τα προβλήµατα του κλάδου, η έλλειψη αξιόπιστων µητρώων και µηχανισµών ελέγχου. Θέµα που έχει προεκτάσεις που ξεφεύγουν από τα όρια αυτής της παρουσίασης. Όµως µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι από τα κύρια προβλήµατα του κλάδου είναι ο ελλιπής έλεγχος και αστυνόµευση που θα διασφάλιζε αφενός την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος αλλά και τους όρους του υγιούς ανταγωνισµού. Μέχρι τώρα οι έλεγχοι γίνονται σε λίγα σηµεία και µόνο στα οχήµατα που είναι εύκολα αναγνωρίσιµα αλλά δεν όµως εκείνα που έχουν την ψηλότερη επικινδυνότητα. Αποτέλεσµα τα απαγορευτικά µέτρα να ισχύουν «επί δικαίων και αδίκων» οδηγώντας κατά περιπτώσεις σε καταστάσεις ψηλού ρίσκου. Τα γνωστότερα εµπορεύµατα που εµπίπτουν στην κατηγορία Επικίνδυνα: Εύφλεκτες ουσίες (Καύσιµα, ιαλύτες), Εύφλεκτα Αέρια υπό πίεση (Υγραέρια, Ιατρικά αέρια) Οξειδωτικές ουσίες (χλωρίνες), ιαβρωτικές ύλες Εκρηκτικές ουσίες (εκρηκτικά, πυροµαχικά, νιτρικά λιπάσµατα) Τοξικές ουσίες (φυτοφάρµακα) Ραδιενεργές ουσίες Επικίνδυνα απόβλητα 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

3 2. Ατυχήµατα κατά την µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό διεθνές ιστορικό ατυχηµάτων κατά την µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων Πίνακας 1 : Ιστορικό ατυχηµάτων µε ΕΕ Έτος Χώρα Ατύχηµα Νεκροί 1997 Βραζιλία Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε φορτηγό 17 µεταφοράς Νιτρικής Αµµωνίας 1998 Πακιστάν Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε Λεωφορείο Τουρκία Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε Λεωφορείο Κίνα Έκρηξη φορτηγού µεταφοράς εκρηκτικών 14 (καψύλλια) 2000 Νιγηρία Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε σταθµευµένα 100 αυτοκίνητα 2002 Ουγκάντα Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε Λεωφορείο Ιράν Σύγκρουση βυτιοφόρου µε σταθµευµένο 80 λεωφορείο 2004 Ιράν Εκτροχιασµός τρένου µε επικίνδυνα 300 εµπορεύµατα 2005 Κίνα ιαρροή χλωρίου Ελλάδα Καµένα Βούρλα: Έκρηξη Βυτιοφόρου µε προπάνιο 5 Στα πιθανά σενάρια ατυχηµάτων µε εµπλοκή ΕΕ ανήκουν περιπτώσεως όπως σχηµατισµός τοξικού νέφους, flash fire, fireball και BLEVE, φωτιάς και έκρηξης, φωτιάς και διαρροής µε σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτές ακριβώς οι πιθανές επιπτώσεις και το βαρύ ιστορικό ατυχηµάτων έχουν επηρεάσει την νοµοθεσία διεθνώς για την εφαρµογή κανόνων κατά την διακίνηση και µεταφορά των ΕΕ. Η Ελλάδα αν και δεν έχει (εκτός ενός περιστατικού) πληρώσει βαρύ φόρο σε παρόµοια ατυχήµατα χρειάζεται να εφαρµόσει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος Κόστος ατυχηµάτων Στην βιβλιογραφία [1] υπάρχουν εκτενείς αναφορές για την εκτίµηση του κόστους οδικών ατυχηµάτων όµως για τα ατυχήµατα όπου εµπλέκονται ΕΕ δεν υπάρχουν ανάλογες αναφορές. Η φύση αυτών των εµπορευµάτων είναι τέτοια ώστε οι επιπτώσεις από τα ατυχήµατα που εµπλέκονται να επεκτείνονται χωρικά και χρονικά σε µεγαλύτερες ζώνες και περιοχές από την περιοχή του ατυχήµατος. Ενδεικτικά ξανά αναφέρουµε ότι (αν και η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανυπολόγιστη) σε µελέτες έχει εκτιµηθεί η οικονοµική επίπτωση των απωλειών ως εξής : Απώλεια / θάνατος , Τραυµατισµός Όµως και ένα απλό ατύχηµα µε απλές ζηµιές όταν εµπλέκονται οχήµατα ΕΕ 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

4 έχει υψηλό κόστος π.χ. Ατύχηµα σε Ραψάνη στις 8/3/2005: σύγκρουση βυτιοφόρου µε επιβατηγό µε µόνο υλικές ζηµίες Η αποτίµηση ζηµιάς , τα από άµεσα κόστη από ζηµιές οχηµάτων, δαπάνες περισυλλογής καυσίµων και αποκατάστασης κυκλοφορίας και έµµεσα λόγω καθυστερήσεων και συµφόρησης στο εθνικό δίκτυο εξαιτίας µέτρων προστασίας κοινού και περιβάλλοντος. Συγκριτικά µπορούµε να πούµε ότι αν στο ατύχηµα αυτό δεν είχε εµπλακεί βυτιοφόρο αλλά φορτηγό τότε το κόστος θα ήταν το πολύ το ένα τρίτο. Επίσης σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι οι καθυστερήσεις στο εθνικό δίκτυο σε ώρες αιχµής αυτό µπορεί να κοστίσουν µέχρι και 2000 το λεπτό Προβλήµατα και τάσεις στην µεταφορά ΕΕ στην Ελλάδα Συνοψίζοντας για τις Μεταφορές ΕΕ στην Ελλάδα αναφέρουµε ότι µιλάµε για : Ένα στόλο > 6000 οχήµατα, που κάνει χιλιόµετρα > , µε οδηγούς > 8000, εργαζόµενους για µεταφορείς > 5000, που κάνουν τζίρο > Τα ΕΕ είναι επικίνδυνα διότι σαν υλικά είναι εύφλεκτα, εκρηκτικά και τοξικά, τα δε ατυχήµατα τους έχουν επιπτώσεις πολλαπλάσιες των ατυχηµάτων µε απλά εµπορεύµατα. Ως κύρια προβλήµατα του κλάδου ξεχωρίζουν: η αδυναµία εκσυγχρονισµού λόγω µικρών µεγεθών των επιχειρήσεων, η φτωχή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχουν οι µεταφορείς, και η συµφόρηση σε ανεπαρκές οδικό δίκτυο µε αποτέλεσµα την αυξηµένη πιθανότητα ατυχηµάτων και επιβάρυνσης στο περιβάλλον. Οι προβλέψεις για το µέλλον είναι δυσοίωνες µιας και υπάρχει εκτίµηση για αύξηση ζήτησης φορτίων: % ενώ υπάρχει ιστορικό αύξησης αριθµού φορτηγών: %. Αυτές οι τάσεις θα οδηγήσουν σε αυξηµένη συµφόρηση σε κορεσµένα δίκτυα και αυξηµένα επίπεδα κινδύνου ατυχηµάτων. Η ανάγκη για δράσεις-λύσεις για τον σηµαντικό αυτό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας είναι άµεση. Για να γίνει κατανοητό πόσο σηµαντικός είναι ο κλάδος θα χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγµα, µια πενθήµερη απεργία των βυτιοφόρων στην Ελλάδα θα παραλύσει την οικονοµία. Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές για τα δίκτυα οι πέντε ηµέρες µπορούν είναι οκτώ ή δέκα. 3. EU Transport White Paper και Ελληνικές Μεταφορές ΕΕ Η διαχείριση των µεταφορών ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται µε το πρίσµα της Λευκής βίβλου Μεταφορών [2] που τον ερχόµενο Σεπτέµβριο θα ξεκινήσει η διαβούλευση για την ενδιάµεση αναθεώρηση της. Η προσέγγιση της Ένωσης στο θέµα Εµπορευµατικές Μεταφορές συνοψίζεται στην αρχή : Βελτίωση της ποιότητας σε συνθήκες ελεγχόµενου ανταγωνισµού - Addressing regulated competition, Improving quality in road sector. Τα θέµατα που θίγει είναι : η τιµολόγηση µεταφορών και προστασία Μεταφορέων έναντι φορτωτών, οι συνενώσεις Μεταφορέων και Εκσυγχρονισµός Μεταφορέων (στόλος εταιρείες, οδηγοί), η αντιµετώπιση της αύξησης τιµής καυσίµων, η 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

5 αντιµετώπιση της ρύπανσης Περιβάλλοντος και η αντιµετώπιση κακών πρακτικών, παραβιάσεις βασικών κανόνων ασφαλείας. Οι προτάσεις που κάνει επικεντρώνονται στα εξής κοµβικά σηµεία: Μέγιστος χρόνος εργασίας ανά εβδοµάδα 48 ώρες, Απαγόρευση κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα, Επαγγελµατική εκπαίδευση και έλεγχος των οδηγών, Έλεγχοι και ποινές για παραβάσεις, Εναρµόνιση νόµων, κανόνων, ελέγχων, Χρήση νέων τεχνολογιών. Ειδικά για το τελευταίο µέτρο υπάρχουν µεγάλες και βάσιµες προσδοκίες µιας και σηµαντικές εξελίξεις σε θέµατα π.χ. ελέγχου της κόπωσης των οδηγών, αποφυγής ανατροπών, ελέγχου αποτελεσµατικής πέδησης κλπ έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. [3] Πως µπορεί να γίνει η εφαρµογή της Βίβλου στα Ελληνικά δεδοµένα ; Με στόχο την βελτίωση της ποιότητας στις Οδικές Μεταφορές και µε δεδοµένη την ευπάθεια του κλάδου στον σκληρό ανταγωνισµό που πιθανόν να οδηγήσει σε παράνοµες και επικίνδυνες πρακτικές η λύση µπορεί να είναι: τα συµβόλαια µεταφορών να έχουν όρους για ανανέωση τιµών όταν αυξάνει κόστος καυσίµων Με στόχο την εναρµόνιση µε τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα µέσω της εισαγωγής και εφαρµογή κανονισµών και αποφυγή επικίνδυνων πρακτικών η λύση µπορεί να είναι η εφαρµογή Οδηγιών για τη Ασφάλεια, τα Ωράρια Εργασίας, την Φόρτωση και την εκπαίδευση και τα προσόντα των οδηγών. - Η αποτελεσµατικότητα των µέτρων θα εξαρτηθεί από τον έλεγχος της εφαρµογής των κανονισµών όπου η λύση εναπόκειται στην εναρµόνιση ελέγχων και ποινών, ενιαία αντιµετώπιση παραβάσεων, ανταλλαγή καλών πρακτικών µε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 4. Καταγραφή - Ανάλυση προβληµάτων και προτάσεις για την Βελτίωση της Ασφάλειας και της Απόδοσης στις Μεταφορές Επικινδύνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα. Σε ηµερίδα που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος των ΣΑΜΕΕ στις 18/01/05 σε συνεργασία µε ΤΕΕ και κλαδικούς φορείς µε θέµα την Ασφάλεια των Μεταφορών ΕΕ στην Ελλάδα του 2005 [4] συζητήθηκαν τα θέµατα που παρουσιάζονται στην συνέχεια. Εδώ παρουσιάζονται µε την σχετική τεκµηρίωση και υποστήριξη και σηµαντικότερο παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις για το µέγεθος των θετικών τους επιπτώσεων στους επιµέρους κλάδους αλλά και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας Ορθολογική χρήση των νέων υποδοµών - ιέλευση από σήραγγες Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, η διέλευση των οχηµάτων µεταφοράς ΕΕ µέσα από σήραγγες είναι δυνατή χωρίς συµβιβασµούς στην ασφάλεια, όταν διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Τέτοιοι κανόνες αφορούν τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας για τις σήραγγες, τις διαδικασίες ελέγχου των οχηµάτων και φορτίων και τέλος τον καθορισµό όρων και ωραρίων διέλευση ανάλογα µε το είδος φορτίου. Το θέµα πρέπει να θεωρηθεί συνολικά από 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

6 πλευράς ασφάλειας, περιβάλλοντος και οικονοµίας και µε εργαλείο την επιστηµονική εκτίµηση των επιπτώσεων της διάβασης από σήραγγες έναντι της παράκαµψης από εναλλακτικό τοπικό -αστικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η χρήση των νέων υποδοµών θα βελτιώσει την Οδική Ασφάλεια την Ποιότητα των Μεταφορών και θα µειώσει τα διανυόµενα χιλιόµετρα µε αποτέλεσµα οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη Ορθολογικά ωράρια και δίκτυα διακίνησης ΕΕ Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να εξασφαλιστεί µε συγκεκριµένα µέτρα η διακίνηση ΕΕ σε τέτοια ωράρια και τµήµατα των οδικών δικτύων, ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση σε τρίτους και η πιθανότητα ατυχήµατος. Κατάλληλα µέρα πρέπει να προκύψουν από κυκλοφοριακές µελέτες επικινδυνότητας και από συζητήσεις µε όλους τους ενδιαφερόµενους και εµπλεκόµενους φορείς. Ή αρχή πρέπει να γίνει από τις περιοχές µεγαλύτερης συγκέντρωσης πληθυσµού. Η διεθνής αλλά και η Ελληνική εµπειρία από τους Ολυµπιακούς αγώνες δείχνει ότι τέτοια µέτρα έχουν επιπρόσθετα ευνοϊκή οικονοµική επίδραση στις µεταφορές ΕΕ, βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης και φυσικά των οικονοµικών Βελτίωση εξοπλισµού οχηµάτων για ασφαλή µεταφορά ΕΕ Η ασφαλής µεταφορά ΕΕ µπορεί να βελτιωθεί σοβαρά µε την υποχρεωτική χρήση εξοπλισµού οχήµατος, όπως : περιορισµού αυτόµατα της µέγιστης ταχύτητας του οχήµατος, παρακολούθησης της ταχύτητας και θέσης του οχήµατος, παροχής µακρόθεν βοήθειας στον οδηγό για αποφυγή γνωστών κινδύνων στο δροµολόγιο του οχήµατος. [3] Τέτοιος εξοπλισµός θα βοηθήσει στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση στόλων οχηµάτων από ιδιοκτήτες και Υπηρεσίες και εποµένως στην ασφαλέστερη και οικονοµικότερη µεταφορά ΕΕ. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων ασφαλούς µεταφοράς ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια των Επιχειρήσεων και Μεταφορέων για την αναβάθµιση της υποδοµής και της λειτουργίας τους. Τέτοια αναβάθµιση, στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, οφείλει να συγχρηµατοδοτηθεί από κονδύλια του δηµόσιου προϋπολογισµού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ευνοηθεί από το τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστηµα Θεσµικό πλαίσιο για το επάγγελµα του Μεταφορέα ΕΕ Θεσµοθέτηση Άδειας, για την απόκτηση της ιδιότητας του επιχειρηµατία Μεταφορέα. Εξαιτίας της αυξηµένης επικινδυνότητας σε σχέση µε κοινά φορτία, τα ΕΕ οφείλουν να αποτελούν αντικείµενο δραστηριότητας µε εξασφαλισµένη ελάχιστη γνώση, υποδοµή και οργάνωση. Η αδειοδότηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Μεταφορέα.Χ. και η παρακολούθησή τους οφείλει να γίνεται από διαπιστευµένη πολυµερή επιτροπή, µε συµµετοχή των ενδιαφερόµενων φορέων και κανόνες που συµφωνούν µε τη διεθνή εµπειρία, τις αρχές της ελεύθερης οικονοµίας και τον ορθολογισµό της αγοράς..χ. Πρέπει 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

7 να βοηθηθεί η οργάνωση των Μεταφορέων σε νέα σύγχρονα σχήµατα οικονοµικά αξιόπιστα, ώστε να γίνει εφικτή η επιβίωση του κλάδου σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού. Να αξιοποιηθούν για την οργάνωση των Μεταφορέων ΕΕ προγράµµατα χρηµατοδότησης και βελτίωσης εξοπλισµού και οργάνωσης επιχειρήσεων Εκσυγχρονισµός, εναρµόνιση µε Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέµα µικτού βάρους οχηµάτων Μεγάλα οχήµατα µεταφοράς ΕΕ πλεονεκτούν κάτω από προϋποθέσεις έναντι µικρότερων, σε θέµατα οικονοµίας, περιβάλλοντος, κυκλοφορίας άλλων οχηµάτων αλλά και ασφάλειας. Η πρόταση είναι, το µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος οχηµάτων µεταφοράς ΕΕ να αυξηθεί και προσαρµοστεί στα ευρωπαϊκά όρια και όρους. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η πληρότητα των οχηµάτων άρα και η ασφάλεια έναντι ανατροπής σε πολλές περιπτώσεις ενώ θα µειωθούν και τα διανυόµενα χιλιόµετρα µε προφανές οικονοµικό, περιβαλλοντικό και κυκλοφοριακό όφελος Εκπαίδευση Οδηγών ΕΕ Ο οδηγός οχήµατος που µεταφέρει ΕΕ αποτελεί κρίσιµο παράγοντα ασφάλειας του φορτίου του οχήµατος και η ικανότητά του να πράξει ανάλογα οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας για ασφαλή µεταφορά ΕΕ. Πιστοποιηµένη και επαναλαµβανόµενη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου οφείλει να καλύπτει όχι µόνο τις διατάξεις της συµφωνίας ADR αλλά και θέµατα αµυντικής εκπαίδευσης, αποφυγής ανατροπής και ολίσθησης καθώς και διαχείρισης της κόπωσης. Η πρόταση είναι να προτυποποιηθεί και να αναπτυχθεί αυτή η εκπαίδευση για όλους τους οδηγούς ΕΕ. Αποτέλεσµα αυτής της βελτιωµένης εκπαίδευση θα είναι η µείωση των ατυχηµάτων αλλά και ο περιορισµός των επιπτώσεων τους όταν συµβαίνουν Εφαρµογή του θεσµού Συµβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς ΕΕ Ο θεσµοθετηµένος επαγγελµατίας της ασφαλούς µεταφοράς ΕΕ αποτελεί βασικό µοχλό για την ορθολογική µετάδοση και εφαρµογή της γνώσης στο θέµα. Το έργο του µπορεί να ενισχυθεί θετικά, εάν η εκπαίδευσή του καταστεί ουσιαστική και πιστοποιηµένη αλλά και η τεκµηριωµένη ύπαρξή του καταστεί όρος αδειοδότησης των επιχειρήσεων παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και µεταφοράς ΕΕ και αντικείµενο ελέγχου από θεσµικά όργανα ελέγχου. Η εφαρµογή του θεσµού στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα βελτιώσει την Ασφάλεια αλλά και την οικονοµική απόδοση των επιχειρήσεων παραγωγής διακίνησης και µεταφοράς ΕΕ. Υπάρχει ο κανόνας ότι 1 επενδυόµενο σε θέµατα ασφάλειας αποδίδει 10. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

8 4.8. Έλεγχοι Αστυνόµευση Μεταφορών ΕΕ Τα παραπάνω µέτρα εξαρτώνται ζωτικά από τη διενέργεια τακτικών ελέγχων από θεσµικά όργανα ελέγχου, σε πνεύµα ορθολογισµού και συνεργασίας αλλά όχι συµβιβασµού επί της ουσίας και κυρίως όχι αδιαφάνειας. Οι έλεγχοι αυτοί οφείλουν να γίνονται στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις και σε στρατηγικά σηµεία µεταφοράς ΕΕ, όπως το εθνικό οδικό δίκτυο, γέφυρες, σήραγγες και λιµάνια. Τα ελεγκτικά κλιµάκια οφείλουν να περιλαµβάνουν καλούς γνώστες των θεσµικών απαιτήσεων και να διαθέτουν τα υλικά µέσα για να υλοποιήσουν την αποστολή τους. Το ΤΕΕ σαν θεσµοθετηµένος τεχνικός Σύµβουλος της Πολιτείας σε συνεργασία µε τον ΠΣΣΑΜΕΕ µπορεί να παράσχει αυτή την επιστηµονική υποστήριξη µε την συµµετοχή Πιστοποιηµένων ΣΑΜΕΕ στα κλιµάκια ελέγχου Ίδρυση Φορέα Εποπτείας Μεταφορών ΕΕ Προτείνεται η θέσπιση Φορέα Εποπτείας Μεταφορών ΕΕ ως συµβουλευτικού και υποστηρικτικού οργάνου που θα εποπτεύεται από το ΥΜΕ, µε κυρίες αρµοδιότητες : Οργάνωση βάσεων δεδοµένων Αποθηκευτών και ιακινητών ΕΕ Σύµβουλος ΥΜΕ στο νοµοθετικό έργο. οργάνωση και Εποπτεία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εξετάσεων για απόκτηση αδείας οδηγού ΑDR Οργάνωση και Εποπτεία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για απόκτηση αδείας µεταφορέα ADR. Έκδοση αδειών Μεταφορέων ΕΕ. Οργάνωση και Εποπτεία της εκπαίδευσης Συµβουλών Ασφάλειας Μεταφορών ΕΕ Οργάνωση ενηµέρωσης και εκπαίδευσης επαγγελµατικών φορέων, Πυροσβεστικής, Οργάνων Αστυνόµευσης, κλπ στην εφαρµογή της ADR Εποπτεία των φορέων πιστοποίησης οχηµάτων ΑDR ιεξαγωγή ερευνών και µελετών για την Ασφαλή Μεταφορά ΕΕ Ο φορέας αυτός προτείνεται να απαρτίζεται από εκπροσώπους του ΥΜΕ, ΥΠΕΧΩ Ε, ΠΣΣΑΜΜΕ, ΣΕΕΠΕ, ΣΕΧΒ, ΟΜΟΣΠ. Β/Φ, κλπ, στα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών Ασφαλής Θαλάσσια Μεταφορά ΕΕ Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο θαλάσσιας µεταφοράς ΕΕ οφείλει να επικαιροποιηθεί µε βάση τους διεθνείς κώδικες και µε στόχους: την απρόσκοπτη τροφοδοσία της νησιωτικής χώρας, την αναβάθµιση της ασφάλειας για ανθρώπους και περιουσίας του µε κατάλληλους ελέγχους πριν και κατά την φόρτωση στα πλοία και την αναλογική κατανοµή οφελών και επιβαρύνσεων στην προµηθευτική αλυσίδα. Αξίζει να τονίσουµε ότι ανά δεκαετία στην Ελλάδα έχουµε ένα σοβαρό ατύχηµα ή παρολίγον σοβαρό µε πλοία που µεταφέρουν βυτιοφόρα, χρειάζεται πρόληψη πριν συµβεί το µεγάλο ατύχηµα. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

9 5. Προσδοκίες από την εφαρµογή µέτρων Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κωδικοποιηµένες οι αναµενόµενες ωφέλειες από την εφαρµογή των προτάσεων και στην συνέχεια γίνεται ποσοτική εκτίµηση τους. πίνακας 2 : Αναµενόµενες ωφέλειες από τα µέτρα Πρόταση Επιπτώσεις Άµεσο Αποτέλεσµα Χρήση σηράγγων και νέων υποδοµών Βελτιωµένα Ωράρια Βελτίωση εξοπλισµού Οχηµάτων Επίλυση θέµατος Μικτού βάρους Θεσµικό πλαίσιο Μεταφορών Εκπαίδευση Οδηγών Μείωση αποστάσεων και χρόνου Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Μείωση χρόνου και καυσίµων Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Βελτίωση προστασίας περιβάλλοντος και Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Μείωση αποστάσεων και χρόνων και Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Οικονοµικά οφέλη και λιγότεροι µικρότεροι κίνδυνοι Οικονοµία και Ποιότητα Μεταφορών Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Ελαχιστοποίηση διαρροών, εκποµπών Σε περίπτωση ατυχήµατος µικρότεροι κίνδυνοι Οικονοµικά οφέλη και λιγότεροι, µικρότεροι κίνδυνοι Σύµβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς ΕΕ Έλεγχοι Αστυνόµευση Αυτά τα µέτρα υποστηρίζουν την αποτελεσµατικότητα των παραπάνω Φορέας Μεταφοράς ΕΕ Θαλάσσια Μεταφορά ΕΕ 5.1. Προβλεπόµενες ωφέλειες στις Μεταφορές ΕΕ στην Ελλάδα Οι εφαρµογή των προτάσεων βελτίωσης θα φέρουν : Λιγότερα ατυχήµατα, ορθολογισµό στον αριθµό και την πληρότητα οχηµάτων, βελτίωση αρτιότητας και ποιότητας οχηµάτων και οδηγών, λιγότερα διανυόµενα χιλιόµετρα, µείωση της συµφόρησης στα κορεσµένα δίκτυα, λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από λειτουργία και ατυχήµατα Με άµεσα οφέλη : Λιγότερα χιλιόµετρα /έτος Ετήσια µείωση δαπανών (εξοικονόµηση για επιχειρήσεις) Λιγότερα Οχήµατα στο δρόµο 100 βυτιοφόρα 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

10 Βελτίωση στο περιβάλλον µε την µείωση διαρροών, εκποµπών, και κατανάλωσης καυσίµων Υδρογονάνθρακες M 3 /έτος (π.χ. η κατανάλωση της Λήµνου) Λιγότερες εκποµπές (Green House Gases - CO 2 ) 4500 ΤΕ / έτος Τελειώνοντας πρέπει να πούµε ότι τα προβλήµατα που υπάρχουν δεν χρειάζεται να γίνονται αιτήµατα απεργιών για να επιλυθούν. Λύσεις µπορούν να προκύψουν µέσα από επιστηµονική ανάλυση και διάλογο. Κατά την διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 πολλά από τα µέτρα που αναφέρονται παραπάνω είχαν υλοποιηθεί µε άριστα αποτελέσµατα. Ας το λάβουµε υπόψη. Παραποµπές - Βιβλιογραφία 1. ICF Consulting: Cost Benefit analysis of Road Safety Improvements June Commission of the European Communities: White Paper European Transport Policy for 2010 time to decide, Technology Foresight: Road Safety Impact of New Technologies, TF Summer ΠΣΣΑΜΕΕ : Πρακτικά Ηµερίδας για την Ασφάλεια στην Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα / Γενάρης 2005 Summary Road transport of dangerous goods in Greece is a crucial sector of economy, however this high risk activity is performed with under skilled workforce and aged trucks under obsolete company schemes. Modernization of Greek institutions, legislation and infrastructure poses opportunities for this sector to be upgraded, modernised becoming safer and more efficient. In the article are described specifically these opportunities that can help the sector to take of and get in the ranks of EU Haulage Industry in similar conditions regarding Safety and efficiency. Actions stipulated in EU White Paper for Transport can guide the Greek decisions and measures for dangerous good haulage to the right direction. Greek geography, with many islands makes necessary the introduction of safety measures also in the multimodal transportation of trucks by ferry boats. Another aspect is the use of the newly available infrastructure bridges, tunnels, highways, using them can improve both efficiency and safety provided proper controls are in place. Regarding institutions and control bodies Greek environment has to establish the new modern structure that will combine resources from state and private sector. All proposed measures form a holistic approach to problems and are expected to have positive impact which is measured through tangible objectives. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

Μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων εμπορευμάτων- Μελέτη περίπτωσης: φιάλες βιομηχανικών αερίων

Μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων εμπορευμάτων- Μελέτη περίπτωσης: φιάλες βιομηχανικών αερίων ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων εμπορευμάτων- Μελέτη περίπτωσης: φιάλες βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς. Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και. Προοπτικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Μοντέλα Επιχειρησιακών Λειτουργιών στις Διεθνείς Μεταφορές Ανάλυση Περιβάλλοντος. Τάσεις και Προοπτικές στην Σπουδαστές: Βολτυράκης Μάρκος 3800 Πατσιοκώστα Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας»

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Περιγραφή του συστήµατος εκπαίδευσης των δασκάλων οδήγησης στην Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ H παρούσα µεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασµός, Οργάνωση και ιαχείριση των Συστηµάτων Μεταφορών», του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ. Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ. Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.9.2001 COM(2001) 370 τελικό ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κουτσούλη Αφροδίτη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ 2021 Αντώνης Σταθόπουλος - ΕΜΠ, Γιώργος Γιαννής - ΕΜΠ, Μιχάλης Αναστασάκης - ΕΡΓΟΣΕ, Μαθιός Καρλαύτης - ΕΜΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

ολοκληρωµένη πολιτική πρόληψης των ατυχηµάτων για τις εγκαταστάσεις αυτές, καθώς και µέτρα καταστολής αυτών, σε περίπτωση που συµβούν, καθιστώντας

ολοκληρωµένη πολιτική πρόληψης των ατυχηµάτων για τις εγκαταστάσεις αυτές, καθώς και µέτρα καταστολής αυτών, σε περίπτωση που συµβούν, καθιστώντας 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης, είναι ένα φαινόµενο το οποίο προέκυψε κυρίως τα τελευταία 100 χρόνια, και οφείλεται στη ραγδαία ανάπτυξη της βιοµηχανικής δραστηριότητας από τον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΜΗΤΤΑ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2. «Περιγραφή Βέλτιστων Πρακτικών ΣΕΜ» ΔΙΑΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2. «Περιγραφή Βέλτιστων Πρακτικών ΣΕΜ» ΔΙΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2 «Περιγραφή Βέλτιστων Πρακτικών ΣΕΜ» ΔΙΑΥΛΟΣ «Δημιουργία και αξιολόγηση ενιαίας μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων ευφυών μεταφορών (ΣΕΜ) για νησιωτικές πόλεις μεσαίου μεγέθους»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΣΤΑΘΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΜ. 389 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ Άγιος Νικόλαος 2011 ABSTRACT The present dissertation is

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΦΑΛΑΡΗΣ Ειδικός Γραµµατέας Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων

Α. ΦΑΛΑΡΗΣ Ειδικός Γραµµατέας Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων Α. ΦΑΛΑΡΗΣ Ειδικός Γραµµατέας Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων Ο τίτλος, το θέµα της σηµερινής ηµερίδας, ασφάλεια στην µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων, πολύ απλά, για εµάς είναι η ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη

Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη Η συμβολή των ημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (.Ε.Υ.Α.) στην τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΡΙΣΗΣ Υποψήφιος διδάκτωρ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ασφαλείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ασφαλείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. & ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ασφαλείς μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες

Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες Περίληψη Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα κυριότερα οικονοµικά µέσα περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή οι φόροι, οι επιδοτήσεις και οι εµπορεύσιµες άδειες ρύπανσης - όχλησης. Στην αρχή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2008 Ετήσια Έκδοση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. 70 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ 3. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4. ΕΞΕΛΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο εξάμηνο Γ. Π. Μαλινδρέτος ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ LOGISTICS 6 1.1 H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιµετώπιση Βιοµηχανικών Ατυχηµάτων

Σχεδιασµός Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιµετώπιση Βιοµηχανικών Ατυχηµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 ABSTRACT... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΑΣΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ... 7 ΓΕΝΙΚΆ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΆ ΑΤΥΧΉΜΑΤΑ ΜΕΓΆΛΗΣ ΈΚΤΑΣΗΣ-ΟΡΙΣΜΟΊ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Ορισµός.. 1 1.2 Γενικά.... 1 1.3 Οι βασικές ανάγκες για την µετακίνηση και την βελτιστοποίηση του ταξιδιού... 3 1.4 Συµβολή του χρήστη στα οδικά ατυχήµατα... 4 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ: ΣΙΑΔΟΥ ΑΝΝΕΤΑ Άρτα 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα