Μεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων στην Ελλάδα, προκλήσεις και λύσεις.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων στην Ελλάδα, προκλήσεις και λύσεις."

Transcript

1 Μεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων στην Ελλάδα, προκλήσεις και λύσεις. Στρατής Αν. Ζαχαρής BP Hellas, (BP Oil, Refining & Marketing, Logistics East Med), Ελλάδα Μεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων στην Ελλάδα, προκλήσεις και λύσεις. Στην παρουσίαση αναλύεται η σηµερινή κατάσταση του κλάδου µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων (ΕΕ) στην Ελλάδα από την οπτική γωνία των Συµβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εµπορευµάτων (ΣΑΜΕΕ): ποια είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα και ποιες λύσεις προκρίνουµε για την αντιµετώπιση τους. Στην ασφάλεια της εφοδιαστική αλυσίδας των ΕΕ η πρόληψη πρέπει να αρχίζει από την φόρτωση και να τελειώνει στην εκφόρτωση των εµπορευµάτων. Η θεώρηση πρέπει να είναι ολιστική και να αξιοποιείται κάθε δυνατότητα που δίνουν τα σύγχρονα µέσα: τεχνικά, διοικητικά ή εκπαιδευτικά. Επίσης τα µέτρα βελτίωσης πρέπει να λαµβάνουν υπόψη Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις όπως η Λευκή Βίβλος Μεταφορών και να καλύπτουν τους διαφορετικούς τρόπους µεταφοράς ξηρά και θάλασσα. Στο τέλος της παρουσίασης γίνεται και εκτίµηση του µεγέθους των θετικών επιπτώσεων από την εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

2 1. Εισαγωγή, τα µεγέθη και τα χαρακτηριστικά του κλάδου Αρχίζουµε την παρουσίαση του θέµατος δίνοντας ενδεικτικά στοιχεία για τον κλάδο, και συγκεκριµένα τα οικονοµικά µεγέθη: Αξία Μεταφεροµένων Εµπορευµάτων (EE) ετησίως 15 δις (15% του ΑΕΠ) σηµαντικό µέγεθος µιας και περιέχει το σύνολο της κατανάλωσης καυσίµων για κίνηση και θέρµανση. Ετήσιος Τζίρος Μεταφοράς (ΕΕ) 75 εκατοµµύρια Στόλος Οχηµάτων > 6000 οχήµατα ιανυόµενη ετησίως απόσταση > 300 εκατοµµύρια χιλιόµετρα Οδηγοί > 8000, σύνολο απασχολουµένων στον ευρύτερο κλάδο >10000 από τους οποίους # 6000 µε πιστοποίηση ADR (Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των οδηγών γίνεται από τις σχολές ΣΕΚΟΜΕΕ µε τα γνωστά προβλήµατα αξιοπιστίας και εγκυρότητας αναγκάζοντας έτσι τους σοβαρότερους των διακινητών ΕΕ να προσφέρουν επιπλέον εκπαιδεύσεις και αξιολογήσεις οδηγών). Βυτία (η διακίνηση από τα κέντρα παραγωγής και διακίνησης γίνεται µε οχήµατα χωρητικότητας ΜΤ) που το πλήθος εκτιµάται σε 2500 µε ηµοσίας Xρήσεως Καυσίµων # 2000 από τα οποία # 1800 µε πιστοποίηση ADR. Αξίζει να παρατηρήσουµε ότι τα στοιχεία αναφέρονται µε βάση εκτιµήσεις και διασταυρώσεις και όχι από κάποιο Μητρώο ή αξιόπιστη απογραφή. Αυτό είναι ένα ακόµα από τα προβλήµατα του κλάδου, η έλλειψη αξιόπιστων µητρώων και µηχανισµών ελέγχου. Θέµα που έχει προεκτάσεις που ξεφεύγουν από τα όρια αυτής της παρουσίασης. Όµως µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι από τα κύρια προβλήµατα του κλάδου είναι ο ελλιπής έλεγχος και αστυνόµευση που θα διασφάλιζε αφενός την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος αλλά και τους όρους του υγιούς ανταγωνισµού. Μέχρι τώρα οι έλεγχοι γίνονται σε λίγα σηµεία και µόνο στα οχήµατα που είναι εύκολα αναγνωρίσιµα αλλά δεν όµως εκείνα που έχουν την ψηλότερη επικινδυνότητα. Αποτέλεσµα τα απαγορευτικά µέτρα να ισχύουν «επί δικαίων και αδίκων» οδηγώντας κατά περιπτώσεις σε καταστάσεις ψηλού ρίσκου. Τα γνωστότερα εµπορεύµατα που εµπίπτουν στην κατηγορία Επικίνδυνα: Εύφλεκτες ουσίες (Καύσιµα, ιαλύτες), Εύφλεκτα Αέρια υπό πίεση (Υγραέρια, Ιατρικά αέρια) Οξειδωτικές ουσίες (χλωρίνες), ιαβρωτικές ύλες Εκρηκτικές ουσίες (εκρηκτικά, πυροµαχικά, νιτρικά λιπάσµατα) Τοξικές ουσίες (φυτοφάρµακα) Ραδιενεργές ουσίες Επικίνδυνα απόβλητα 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

3 2. Ατυχήµατα κατά την µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό διεθνές ιστορικό ατυχηµάτων κατά την µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων Πίνακας 1 : Ιστορικό ατυχηµάτων µε ΕΕ Έτος Χώρα Ατύχηµα Νεκροί 1997 Βραζιλία Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε φορτηγό 17 µεταφοράς Νιτρικής Αµµωνίας 1998 Πακιστάν Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε Λεωφορείο Τουρκία Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε Λεωφορείο Κίνα Έκρηξη φορτηγού µεταφοράς εκρηκτικών 14 (καψύλλια) 2000 Νιγηρία Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε σταθµευµένα 100 αυτοκίνητα 2002 Ουγκάντα Σύγκρουση Βυτιοφόρου µε Λεωφορείο Ιράν Σύγκρουση βυτιοφόρου µε σταθµευµένο 80 λεωφορείο 2004 Ιράν Εκτροχιασµός τρένου µε επικίνδυνα 300 εµπορεύµατα 2005 Κίνα ιαρροή χλωρίου Ελλάδα Καµένα Βούρλα: Έκρηξη Βυτιοφόρου µε προπάνιο 5 Στα πιθανά σενάρια ατυχηµάτων µε εµπλοκή ΕΕ ανήκουν περιπτώσεως όπως σχηµατισµός τοξικού νέφους, flash fire, fireball και BLEVE, φωτιάς και έκρηξης, φωτιάς και διαρροής µε σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτές ακριβώς οι πιθανές επιπτώσεις και το βαρύ ιστορικό ατυχηµάτων έχουν επηρεάσει την νοµοθεσία διεθνώς για την εφαρµογή κανόνων κατά την διακίνηση και µεταφορά των ΕΕ. Η Ελλάδα αν και δεν έχει (εκτός ενός περιστατικού) πληρώσει βαρύ φόρο σε παρόµοια ατυχήµατα χρειάζεται να εφαρµόσει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος Κόστος ατυχηµάτων Στην βιβλιογραφία [1] υπάρχουν εκτενείς αναφορές για την εκτίµηση του κόστους οδικών ατυχηµάτων όµως για τα ατυχήµατα όπου εµπλέκονται ΕΕ δεν υπάρχουν ανάλογες αναφορές. Η φύση αυτών των εµπορευµάτων είναι τέτοια ώστε οι επιπτώσεις από τα ατυχήµατα που εµπλέκονται να επεκτείνονται χωρικά και χρονικά σε µεγαλύτερες ζώνες και περιοχές από την περιοχή του ατυχήµατος. Ενδεικτικά ξανά αναφέρουµε ότι (αν και η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ανυπολόγιστη) σε µελέτες έχει εκτιµηθεί η οικονοµική επίπτωση των απωλειών ως εξής : Απώλεια / θάνατος , Τραυµατισµός Όµως και ένα απλό ατύχηµα µε απλές ζηµιές όταν εµπλέκονται οχήµατα ΕΕ 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

4 έχει υψηλό κόστος π.χ. Ατύχηµα σε Ραψάνη στις 8/3/2005: σύγκρουση βυτιοφόρου µε επιβατηγό µε µόνο υλικές ζηµίες Η αποτίµηση ζηµιάς , τα από άµεσα κόστη από ζηµιές οχηµάτων, δαπάνες περισυλλογής καυσίµων και αποκατάστασης κυκλοφορίας και έµµεσα λόγω καθυστερήσεων και συµφόρησης στο εθνικό δίκτυο εξαιτίας µέτρων προστασίας κοινού και περιβάλλοντος. Συγκριτικά µπορούµε να πούµε ότι αν στο ατύχηµα αυτό δεν είχε εµπλακεί βυτιοφόρο αλλά φορτηγό τότε το κόστος θα ήταν το πολύ το ένα τρίτο. Επίσης σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι οι καθυστερήσεις στο εθνικό δίκτυο σε ώρες αιχµής αυτό µπορεί να κοστίσουν µέχρι και 2000 το λεπτό Προβλήµατα και τάσεις στην µεταφορά ΕΕ στην Ελλάδα Συνοψίζοντας για τις Μεταφορές ΕΕ στην Ελλάδα αναφέρουµε ότι µιλάµε για : Ένα στόλο > 6000 οχήµατα, που κάνει χιλιόµετρα > , µε οδηγούς > 8000, εργαζόµενους για µεταφορείς > 5000, που κάνουν τζίρο > Τα ΕΕ είναι επικίνδυνα διότι σαν υλικά είναι εύφλεκτα, εκρηκτικά και τοξικά, τα δε ατυχήµατα τους έχουν επιπτώσεις πολλαπλάσιες των ατυχηµάτων µε απλά εµπορεύµατα. Ως κύρια προβλήµατα του κλάδου ξεχωρίζουν: η αδυναµία εκσυγχρονισµού λόγω µικρών µεγεθών των επιχειρήσεων, η φτωχή ποιότητα υπηρεσιών που παρέχουν οι µεταφορείς, και η συµφόρηση σε ανεπαρκές οδικό δίκτυο µε αποτέλεσµα την αυξηµένη πιθανότητα ατυχηµάτων και επιβάρυνσης στο περιβάλλον. Οι προβλέψεις για το µέλλον είναι δυσοίωνες µιας και υπάρχει εκτίµηση για αύξηση ζήτησης φορτίων: % ενώ υπάρχει ιστορικό αύξησης αριθµού φορτηγών: %. Αυτές οι τάσεις θα οδηγήσουν σε αυξηµένη συµφόρηση σε κορεσµένα δίκτυα και αυξηµένα επίπεδα κινδύνου ατυχηµάτων. Η ανάγκη για δράσεις-λύσεις για τον σηµαντικό αυτό κλάδο της Ελληνικής οικονοµίας είναι άµεση. Για να γίνει κατανοητό πόσο σηµαντικός είναι ο κλάδος θα χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγµα, µια πενθήµερη απεργία των βυτιοφόρων στην Ελλάδα θα παραλύσει την οικονοµία. Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές για τα δίκτυα οι πέντε ηµέρες µπορούν είναι οκτώ ή δέκα. 3. EU Transport White Paper και Ελληνικές Μεταφορές ΕΕ Η διαχείριση των µεταφορών ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται µε το πρίσµα της Λευκής βίβλου Μεταφορών [2] που τον ερχόµενο Σεπτέµβριο θα ξεκινήσει η διαβούλευση για την ενδιάµεση αναθεώρηση της. Η προσέγγιση της Ένωσης στο θέµα Εµπορευµατικές Μεταφορές συνοψίζεται στην αρχή : Βελτίωση της ποιότητας σε συνθήκες ελεγχόµενου ανταγωνισµού - Addressing regulated competition, Improving quality in road sector. Τα θέµατα που θίγει είναι : η τιµολόγηση µεταφορών και προστασία Μεταφορέων έναντι φορτωτών, οι συνενώσεις Μεταφορέων και Εκσυγχρονισµός Μεταφορέων (στόλος εταιρείες, οδηγοί), η αντιµετώπιση της αύξησης τιµής καυσίµων, η 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

5 αντιµετώπιση της ρύπανσης Περιβάλλοντος και η αντιµετώπιση κακών πρακτικών, παραβιάσεις βασικών κανόνων ασφαλείας. Οι προτάσεις που κάνει επικεντρώνονται στα εξής κοµβικά σηµεία: Μέγιστος χρόνος εργασίας ανά εβδοµάδα 48 ώρες, Απαγόρευση κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα, Επαγγελµατική εκπαίδευση και έλεγχος των οδηγών, Έλεγχοι και ποινές για παραβάσεις, Εναρµόνιση νόµων, κανόνων, ελέγχων, Χρήση νέων τεχνολογιών. Ειδικά για το τελευταίο µέτρο υπάρχουν µεγάλες και βάσιµες προσδοκίες µιας και σηµαντικές εξελίξεις σε θέµατα π.χ. ελέγχου της κόπωσης των οδηγών, αποφυγής ανατροπών, ελέγχου αποτελεσµατικής πέδησης κλπ έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. [3] Πως µπορεί να γίνει η εφαρµογή της Βίβλου στα Ελληνικά δεδοµένα ; Με στόχο την βελτίωση της ποιότητας στις Οδικές Μεταφορές και µε δεδοµένη την ευπάθεια του κλάδου στον σκληρό ανταγωνισµό που πιθανόν να οδηγήσει σε παράνοµες και επικίνδυνες πρακτικές η λύση µπορεί να είναι: τα συµβόλαια µεταφορών να έχουν όρους για ανανέωση τιµών όταν αυξάνει κόστος καυσίµων Με στόχο την εναρµόνιση µε τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα µέσω της εισαγωγής και εφαρµογή κανονισµών και αποφυγή επικίνδυνων πρακτικών η λύση µπορεί να είναι η εφαρµογή Οδηγιών για τη Ασφάλεια, τα Ωράρια Εργασίας, την Φόρτωση και την εκπαίδευση και τα προσόντα των οδηγών. - Η αποτελεσµατικότητα των µέτρων θα εξαρτηθεί από τον έλεγχος της εφαρµογής των κανονισµών όπου η λύση εναπόκειται στην εναρµόνιση ελέγχων και ποινών, ενιαία αντιµετώπιση παραβάσεων, ανταλλαγή καλών πρακτικών µε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 4. Καταγραφή - Ανάλυση προβληµάτων και προτάσεις για την Βελτίωση της Ασφάλειας και της Απόδοσης στις Μεταφορές Επικινδύνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα. Σε ηµερίδα που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος των ΣΑΜΕΕ στις 18/01/05 σε συνεργασία µε ΤΕΕ και κλαδικούς φορείς µε θέµα την Ασφάλεια των Μεταφορών ΕΕ στην Ελλάδα του 2005 [4] συζητήθηκαν τα θέµατα που παρουσιάζονται στην συνέχεια. Εδώ παρουσιάζονται µε την σχετική τεκµηρίωση και υποστήριξη και σηµαντικότερο παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις για το µέγεθος των θετικών τους επιπτώσεων στους επιµέρους κλάδους αλλά και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας Ορθολογική χρήση των νέων υποδοµών - ιέλευση από σήραγγες Σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, η διέλευση των οχηµάτων µεταφοράς ΕΕ µέσα από σήραγγες είναι δυνατή χωρίς συµβιβασµούς στην ασφάλεια, όταν διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Τέτοιοι κανόνες αφορούν τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας για τις σήραγγες, τις διαδικασίες ελέγχου των οχηµάτων και φορτίων και τέλος τον καθορισµό όρων και ωραρίων διέλευση ανάλογα µε το είδος φορτίου. Το θέµα πρέπει να θεωρηθεί συνολικά από 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

6 πλευράς ασφάλειας, περιβάλλοντος και οικονοµίας και µε εργαλείο την επιστηµονική εκτίµηση των επιπτώσεων της διάβασης από σήραγγες έναντι της παράκαµψης από εναλλακτικό τοπικό -αστικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η χρήση των νέων υποδοµών θα βελτιώσει την Οδική Ασφάλεια την Ποιότητα των Μεταφορών και θα µειώσει τα διανυόµενα χιλιόµετρα µε αποτέλεσµα οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη Ορθολογικά ωράρια και δίκτυα διακίνησης ΕΕ Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να εξασφαλιστεί µε συγκεκριµένα µέτρα η διακίνηση ΕΕ σε τέτοια ωράρια και τµήµατα των οδικών δικτύων, ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση σε τρίτους και η πιθανότητα ατυχήµατος. Κατάλληλα µέρα πρέπει να προκύψουν από κυκλοφοριακές µελέτες επικινδυνότητας και από συζητήσεις µε όλους τους ενδιαφερόµενους και εµπλεκόµενους φορείς. Ή αρχή πρέπει να γίνει από τις περιοχές µεγαλύτερης συγκέντρωσης πληθυσµού. Η διεθνής αλλά και η Ελληνική εµπειρία από τους Ολυµπιακούς αγώνες δείχνει ότι τέτοια µέτρα έχουν επιπρόσθετα ευνοϊκή οικονοµική επίδραση στις µεταφορές ΕΕ, βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης και φυσικά των οικονοµικών Βελτίωση εξοπλισµού οχηµάτων για ασφαλή µεταφορά ΕΕ Η ασφαλής µεταφορά ΕΕ µπορεί να βελτιωθεί σοβαρά µε την υποχρεωτική χρήση εξοπλισµού οχήµατος, όπως : περιορισµού αυτόµατα της µέγιστης ταχύτητας του οχήµατος, παρακολούθησης της ταχύτητας και θέσης του οχήµατος, παροχής µακρόθεν βοήθειας στον οδηγό για αποφυγή γνωστών κινδύνων στο δροµολόγιο του οχήµατος. [3] Τέτοιος εξοπλισµός θα βοηθήσει στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση στόλων οχηµάτων από ιδιοκτήτες και Υπηρεσίες και εποµένως στην ασφαλέστερη και οικονοµικότερη µεταφορά ΕΕ. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων ασφαλούς µεταφοράς ΕΕ πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια των Επιχειρήσεων και Μεταφορέων για την αναβάθµιση της υποδοµής και της λειτουργίας τους. Τέτοια αναβάθµιση, στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, οφείλει να συγχρηµατοδοτηθεί από κονδύλια του δηµόσιου προϋπολογισµού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ευνοηθεί από το τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστηµα Θεσµικό πλαίσιο για το επάγγελµα του Μεταφορέα ΕΕ Θεσµοθέτηση Άδειας, για την απόκτηση της ιδιότητας του επιχειρηµατία Μεταφορέα. Εξαιτίας της αυξηµένης επικινδυνότητας σε σχέση µε κοινά φορτία, τα ΕΕ οφείλουν να αποτελούν αντικείµενο δραστηριότητας µε εξασφαλισµένη ελάχιστη γνώση, υποδοµή και οργάνωση. Η αδειοδότηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Μεταφορέα.Χ. και η παρακολούθησή τους οφείλει να γίνεται από διαπιστευµένη πολυµερή επιτροπή, µε συµµετοχή των ενδιαφερόµενων φορέων και κανόνες που συµφωνούν µε τη διεθνή εµπειρία, τις αρχές της ελεύθερης οικονοµίας και τον ορθολογισµό της αγοράς..χ. Πρέπει 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

7 να βοηθηθεί η οργάνωση των Μεταφορέων σε νέα σύγχρονα σχήµατα οικονοµικά αξιόπιστα, ώστε να γίνει εφικτή η επιβίωση του κλάδου σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού. Να αξιοποιηθούν για την οργάνωση των Μεταφορέων ΕΕ προγράµµατα χρηµατοδότησης και βελτίωσης εξοπλισµού και οργάνωσης επιχειρήσεων Εκσυγχρονισµός, εναρµόνιση µε Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέµα µικτού βάρους οχηµάτων Μεγάλα οχήµατα µεταφοράς ΕΕ πλεονεκτούν κάτω από προϋποθέσεις έναντι µικρότερων, σε θέµατα οικονοµίας, περιβάλλοντος, κυκλοφορίας άλλων οχηµάτων αλλά και ασφάλειας. Η πρόταση είναι, το µέγιστο επιτρεπόµενο µικτό βάρος οχηµάτων µεταφοράς ΕΕ να αυξηθεί και προσαρµοστεί στα ευρωπαϊκά όρια και όρους. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η πληρότητα των οχηµάτων άρα και η ασφάλεια έναντι ανατροπής σε πολλές περιπτώσεις ενώ θα µειωθούν και τα διανυόµενα χιλιόµετρα µε προφανές οικονοµικό, περιβαλλοντικό και κυκλοφοριακό όφελος Εκπαίδευση Οδηγών ΕΕ Ο οδηγός οχήµατος που µεταφέρει ΕΕ αποτελεί κρίσιµο παράγοντα ασφάλειας του φορτίου του οχήµατος και η ικανότητά του να πράξει ανάλογα οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας για ασφαλή µεταφορά ΕΕ. Πιστοποιηµένη και επαναλαµβανόµενη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου οφείλει να καλύπτει όχι µόνο τις διατάξεις της συµφωνίας ADR αλλά και θέµατα αµυντικής εκπαίδευσης, αποφυγής ανατροπής και ολίσθησης καθώς και διαχείρισης της κόπωσης. Η πρόταση είναι να προτυποποιηθεί και να αναπτυχθεί αυτή η εκπαίδευση για όλους τους οδηγούς ΕΕ. Αποτέλεσµα αυτής της βελτιωµένης εκπαίδευση θα είναι η µείωση των ατυχηµάτων αλλά και ο περιορισµός των επιπτώσεων τους όταν συµβαίνουν Εφαρµογή του θεσµού Συµβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς ΕΕ Ο θεσµοθετηµένος επαγγελµατίας της ασφαλούς µεταφοράς ΕΕ αποτελεί βασικό µοχλό για την ορθολογική µετάδοση και εφαρµογή της γνώσης στο θέµα. Το έργο του µπορεί να ενισχυθεί θετικά, εάν η εκπαίδευσή του καταστεί ουσιαστική και πιστοποιηµένη αλλά και η τεκµηριωµένη ύπαρξή του καταστεί όρος αδειοδότησης των επιχειρήσεων παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και µεταφοράς ΕΕ και αντικείµενο ελέγχου από θεσµικά όργανα ελέγχου. Η εφαρµογή του θεσµού στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα βελτιώσει την Ασφάλεια αλλά και την οικονοµική απόδοση των επιχειρήσεων παραγωγής διακίνησης και µεταφοράς ΕΕ. Υπάρχει ο κανόνας ότι 1 επενδυόµενο σε θέµατα ασφάλειας αποδίδει 10. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

8 4.8. Έλεγχοι Αστυνόµευση Μεταφορών ΕΕ Τα παραπάνω µέτρα εξαρτώνται ζωτικά από τη διενέργεια τακτικών ελέγχων από θεσµικά όργανα ελέγχου, σε πνεύµα ορθολογισµού και συνεργασίας αλλά όχι συµβιβασµού επί της ουσίας και κυρίως όχι αδιαφάνειας. Οι έλεγχοι αυτοί οφείλουν να γίνονται στις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις και σε στρατηγικά σηµεία µεταφοράς ΕΕ, όπως το εθνικό οδικό δίκτυο, γέφυρες, σήραγγες και λιµάνια. Τα ελεγκτικά κλιµάκια οφείλουν να περιλαµβάνουν καλούς γνώστες των θεσµικών απαιτήσεων και να διαθέτουν τα υλικά µέσα για να υλοποιήσουν την αποστολή τους. Το ΤΕΕ σαν θεσµοθετηµένος τεχνικός Σύµβουλος της Πολιτείας σε συνεργασία µε τον ΠΣΣΑΜΕΕ µπορεί να παράσχει αυτή την επιστηµονική υποστήριξη µε την συµµετοχή Πιστοποιηµένων ΣΑΜΕΕ στα κλιµάκια ελέγχου Ίδρυση Φορέα Εποπτείας Μεταφορών ΕΕ Προτείνεται η θέσπιση Φορέα Εποπτείας Μεταφορών ΕΕ ως συµβουλευτικού και υποστηρικτικού οργάνου που θα εποπτεύεται από το ΥΜΕ, µε κυρίες αρµοδιότητες : Οργάνωση βάσεων δεδοµένων Αποθηκευτών και ιακινητών ΕΕ Σύµβουλος ΥΜΕ στο νοµοθετικό έργο. οργάνωση και Εποπτεία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εξετάσεων για απόκτηση αδείας οδηγού ΑDR Οργάνωση και Εποπτεία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για απόκτηση αδείας µεταφορέα ADR. Έκδοση αδειών Μεταφορέων ΕΕ. Οργάνωση και Εποπτεία της εκπαίδευσης Συµβουλών Ασφάλειας Μεταφορών ΕΕ Οργάνωση ενηµέρωσης και εκπαίδευσης επαγγελµατικών φορέων, Πυροσβεστικής, Οργάνων Αστυνόµευσης, κλπ στην εφαρµογή της ADR Εποπτεία των φορέων πιστοποίησης οχηµάτων ΑDR ιεξαγωγή ερευνών και µελετών για την Ασφαλή Μεταφορά ΕΕ Ο φορέας αυτός προτείνεται να απαρτίζεται από εκπροσώπους του ΥΜΕ, ΥΠΕΧΩ Ε, ΠΣΣΑΜΜΕ, ΣΕΕΠΕ, ΣΕΧΒ, ΟΜΟΣΠ. Β/Φ, κλπ, στα πρότυπα αντίστοιχων ευρωπαϊκών Ασφαλής Θαλάσσια Μεταφορά ΕΕ Το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο θαλάσσιας µεταφοράς ΕΕ οφείλει να επικαιροποιηθεί µε βάση τους διεθνείς κώδικες και µε στόχους: την απρόσκοπτη τροφοδοσία της νησιωτικής χώρας, την αναβάθµιση της ασφάλειας για ανθρώπους και περιουσίας του µε κατάλληλους ελέγχους πριν και κατά την φόρτωση στα πλοία και την αναλογική κατανοµή οφελών και επιβαρύνσεων στην προµηθευτική αλυσίδα. Αξίζει να τονίσουµε ότι ανά δεκαετία στην Ελλάδα έχουµε ένα σοβαρό ατύχηµα ή παρολίγον σοβαρό µε πλοία που µεταφέρουν βυτιοφόρα, χρειάζεται πρόληψη πριν συµβεί το µεγάλο ατύχηµα. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

9 5. Προσδοκίες από την εφαρµογή µέτρων Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κωδικοποιηµένες οι αναµενόµενες ωφέλειες από την εφαρµογή των προτάσεων και στην συνέχεια γίνεται ποσοτική εκτίµηση τους. πίνακας 2 : Αναµενόµενες ωφέλειες από τα µέτρα Πρόταση Επιπτώσεις Άµεσο Αποτέλεσµα Χρήση σηράγγων και νέων υποδοµών Βελτιωµένα Ωράρια Βελτίωση εξοπλισµού Οχηµάτων Επίλυση θέµατος Μικτού βάρους Θεσµικό πλαίσιο Μεταφορών Εκπαίδευση Οδηγών Μείωση αποστάσεων και χρόνου Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Μείωση χρόνου και καυσίµων Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Βελτίωση προστασίας περιβάλλοντος και Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Μείωση αποστάσεων και χρόνων και Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Οικονοµικά οφέλη και λιγότεροι µικρότεροι κίνδυνοι Οικονοµία και Ποιότητα Μεταφορών Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Ελαχιστοποίηση διαρροών, εκποµπών Σε περίπτωση ατυχήµατος µικρότεροι κίνδυνοι Οικονοµικά οφέλη και λιγότεροι, µικρότεροι κίνδυνοι Σύµβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς ΕΕ Έλεγχοι Αστυνόµευση Αυτά τα µέτρα υποστηρίζουν την αποτελεσµατικότητα των παραπάνω Φορέας Μεταφοράς ΕΕ Θαλάσσια Μεταφορά ΕΕ 5.1. Προβλεπόµενες ωφέλειες στις Μεταφορές ΕΕ στην Ελλάδα Οι εφαρµογή των προτάσεων βελτίωσης θα φέρουν : Λιγότερα ατυχήµατα, ορθολογισµό στον αριθµό και την πληρότητα οχηµάτων, βελτίωση αρτιότητας και ποιότητας οχηµάτων και οδηγών, λιγότερα διανυόµενα χιλιόµετρα, µείωση της συµφόρησης στα κορεσµένα δίκτυα, λιγότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από λειτουργία και ατυχήµατα Με άµεσα οφέλη : Λιγότερα χιλιόµετρα /έτος Ετήσια µείωση δαπανών (εξοικονόµηση για επιχειρήσεις) Λιγότερα Οχήµατα στο δρόµο 100 βυτιοφόρα 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

10 Βελτίωση στο περιβάλλον µε την µείωση διαρροών, εκποµπών, και κατανάλωσης καυσίµων Υδρογονάνθρακες M 3 /έτος (π.χ. η κατανάλωση της Λήµνου) Λιγότερες εκποµπές (Green House Gases - CO 2 ) 4500 ΤΕ / έτος Τελειώνοντας πρέπει να πούµε ότι τα προβλήµατα που υπάρχουν δεν χρειάζεται να γίνονται αιτήµατα απεργιών για να επιλυθούν. Λύσεις µπορούν να προκύψουν µέσα από επιστηµονική ανάλυση και διάλογο. Κατά την διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 πολλά από τα µέτρα που αναφέρονται παραπάνω είχαν υλοποιηθεί µε άριστα αποτελέσµατα. Ας το λάβουµε υπόψη. Παραποµπές - Βιβλιογραφία 1. ICF Consulting: Cost Benefit analysis of Road Safety Improvements June Commission of the European Communities: White Paper European Transport Policy for 2010 time to decide, Technology Foresight: Road Safety Impact of New Technologies, TF Summer ΠΣΣΑΜΕΕ : Πρακτικά Ηµερίδας για την Ασφάλεια στην Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα / Γενάρης 2005 Summary Road transport of dangerous goods in Greece is a crucial sector of economy, however this high risk activity is performed with under skilled workforce and aged trucks under obsolete company schemes. Modernization of Greek institutions, legislation and infrastructure poses opportunities for this sector to be upgraded, modernised becoming safer and more efficient. In the article are described specifically these opportunities that can help the sector to take of and get in the ranks of EU Haulage Industry in similar conditions regarding Safety and efficiency. Actions stipulated in EU White Paper for Transport can guide the Greek decisions and measures for dangerous good haulage to the right direction. Greek geography, with many islands makes necessary the introduction of safety measures also in the multimodal transportation of trucks by ferry boats. Another aspect is the use of the newly available infrastructure bridges, tunnels, highways, using them can improve both efficiency and safety provided proper controls are in place. Regarding institutions and control bodies Greek environment has to establish the new modern structure that will combine resources from state and private sector. All proposed measures form a holistic approach to problems and are expected to have positive impact which is measured through tangible objectives. 3ο Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας, Πάτρα, Οκτ.,

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μείωση οδικών ατυχημάτων. Εξάλειψη τραυματισμών / θανάτων. Εξάλειψη ζημιών στο περιβάλλον. 2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα.

Αντιµετώπιση ατυχηµάτων όπου εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα. ΠΣΣΑΜΕΕ ΑΜΣ 24371 / 14-02-03, Α. Α. 7520/02 Μ. Πρ. Αθηνών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 3ης Σεπτεµβρίου 53, 104 33 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 8210175, Τηλεοµ. 210 8231483,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΜΕ Ι Ηµερίδα «Ασφάλεια στο δρόµο, ασφάλεια στη ζωή» Αθήνα, 6 Απριλίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Γ. Κανελλαΐδης, Καθηγητής ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ημερίδα για την Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές Διοργάνωση : I.O.AΣ Πάνος Μυλωνάς, Αθήνα 18.09.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ημερίδα για την Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές Διοργάνωση : I.O.AΣ Πάνος Μυλωνάς, Αθήνα 18.09. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εισήγηση : Kώστα Θεοφανίδη, Προέδρου ΠΣΣΑΜΕΕ Ημερίδα για την Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές Διοργάνωση : I.O.AΣ Πάνος Μυλωνάς, Αθήνα 18.09.08 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΦΑΛΑΡΗΣ Ειδικός Γραµµατέας Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων

Α. ΦΑΛΑΡΗΣ Ειδικός Γραµµατέας Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων Α. ΦΑΛΑΡΗΣ Ειδικός Γραµµατέας Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίµων Ο τίτλος, το θέµα της σηµερινής ηµερίδας, ασφάλεια στην µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων, πολύ απλά, για εµάς είναι η ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Κ. ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα

Κ. ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα Κ. ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ Είµαι τεχνικός διευθυντής στην ΒΡ και πριν από µερικά χρόνια διευθυντής µεταφορών επίσης στην ΒΡ, από όπου και έλκω το ενδιαφέρον για τα θέµατα της ασφαλούς µεταφοράς. Η σηµερινή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Παρουσίαση για το ISO 39001:2012 (Road Traffic Safety)...Making our world safer

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών

Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Εκπαίδευση επαγγελματιών οδηγών Ημερίδα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής» Μπλάνα Ευμορφία, Δρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός, Ζαχαρής Στρατής, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση ατυχημάτων

διαχείριση ατυχημάτων Ο ρόλος της Τροχαίας Αττικής Οδού στη διαχείριση ατυχημάτων Ελευθεράκης Γεώργιος Αστυνόμος Α Διοικητής Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού Μάιος 2007 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας- Διαχείριση Ατυχημάτων σε Οδικά

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση. Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Οι θέσεις του ΣΕΣ για τη στάθμευση Στέλιος Ευσταθιάδης Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Συγκοινωνιολόγος MSc Στάθμευση επί της οδού Έλλειψη θέσεων στάθμευσης (η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) Παράνομη στάθμευση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΟΥΡΛΑΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα

. ΣΟΥΡΛΑΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα . ΣΟΥΡΛΑΣ Θα εκθέσω κάποια από τα θέµατα τα οποία αφορούν τους παραγωγούς συσκευασµένων ειδών, σε ότι αφορά την µεταφορά επικινδύνων. Επίσης, θα αναδείξουµε και κάποια θέµατα τα οποία αφορούν τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΠΟ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινοτική Οδηγία 96/82/ΕΚ

Η Κοινοτική Οδηγία 96/82/ΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO II ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Γεώργιος Π. Μουζάκης ιπλ. Χηµικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Πατησίων 147 ΑΘΗΝΑ 11251 Τηλ. 2108629928 - Fax 2108662968 E mail: mouzakis@minenv.gr Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011

Αυτόματο Σύστημα. Έκτακτης Ανάγκης. eκληση. Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 25/10/2011 Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υπόβαθρο και Παρουσίαση του έργου eκληση Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ομή της παρουσίασης Στόχοι της εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΑΝ Γιώργος Μορφάκης Προϊστάμενος Μονάδας Οδικής Ασφάλειας Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και Οικολογική Οδήγηση - Εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την αλλαγή της οδηγητικής συμπεριφοράς. Άρης Ζωγράφος - Ευάγγελος Ματσούκης Πανεπιστήμιο Πατρών www.upatras.gr Πρότυπες Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου - ΕΥΣΕ Εµπ. 2. Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων 3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr

Δημόσια ΚΤΕΟ. αυτή τη. τάσεις από. 5, θα ενώ τα. info@kteo- gr.gr. Έδρα: Λ. Αθηνών wwww.kteo-gr.gr Δελτίο Τύπου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Δημόσια έσοδα 135 εκατομμυρίων ευρώ αναζητούν εισπράκτορα Μέσα στο εύθραυστο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και σε μια δύσκολη χρονική περίοδοο για τη χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ Λεωφόρος Αθηνών 107, Αθήνα 104 47, τηλ: 210 340 7800 Fax: 210 340 7999, info@kteo-gr.gr www.kteo-gr.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αθήνα, 01/02/2010 Στην επικείμενη υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας δίνει µεγάλη έµφαση στο θέµα της ασφάλειας της µεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ελληνική Λέσχη Περιήγησης και Αυτοκινήτου (ΕΛΠΑ) Εταιρεία Υποστήριξης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων (ΕΥΘΥΤΑ) Συµπόσιο Οδική Ασφάλεια και Τουρισµός 12 Μαΐου 2000 Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ρ. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Καλές πρακτικές για ασφαλείς µετακινήσεις Ευη Μπλάνα Γραµµατεία ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 1 6 Απριλίου 2012 Τροχαία ατυχήµατα και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 1 Η Ελληνική αγορά εμπορίας Πετρελαιοειδών Στην αγορά λειτουργούν: 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση

Σύνολο 2.384,4 13,4. Μήκος (χλµ.) Προϋπολογ ι-σµός (δις ) Τρόπος Υλοποίησης. (Σύµφωνα µε τα «πακέτα» παραχωρήσεων) 1,4 παραχώρηση ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ιωάννα X. Καρακαϊδού Πολιτικός Μηχανικός, MBA gkara@egnatia.gr 1 ιαχείριση της Οδικής Υποδοµής Η διαχείριση αφορά τρεις ενότητες: 1) Θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική»

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΒΑΛΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 «Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» Στο µεταίχµιο µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Παρουσίαση Αρµοδιοτήτων και ράσεων του Τµήµατος Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ Ευαγγελία Τσάγκα Γενική ιευθύντρια Μεταφορών 1 Πρωταρχικό µέληµα του ΥΜΕ αποτελεί η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. .ΠολιτείαΠολιτεία ΚΤΕΟ. και... και. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον. Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος Βήκας Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ΚΤΕΟ και... και.πολιτείαπολιτεία.. Οδική Ασφάλεια & Περιβάλλον Ημερίδα - Οδική Ασφάλεια: Πολιτικές & Εξελίξεις Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Σ.Ε.Σ Αθήνα, 19/ 03/ 2010 Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΟΥ ΒΟΥΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Α. Ανάλυση Υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Σκοπός 1. Να αναδειχθεί η ανάγκη ύπαρξης οργανωμένων, αυτοδύναμων και εξωστρεφών

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Ποιά είναι τα επικίνδυνα φορτία; Ως επικίνδυνα φορτία ορίζονται τα εµπορεύµατα, είδη και ύλικά από τα οποία µπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΟΡΑ ΤΕΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1 Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος Hellenic Petroleum Marketing Companies Association Ο ΣΕΕΠΕ λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ

ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΣΒΒΕ EU UNECE SOLE EUROPE ΣΥΝ Ε &L ΟΦΑΕ ΣΒΒΕ ΣΕΒΕ ΕΒΕΘ ΕΕL ILME EU UNECE SOLE EUROPE ΟΣΕ ΟΛΘ ΠΕΕ ΟΦΑΕ ΣΕΜΒΕ ΣΥΝ Ε &L ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ Α Συµπεράσµατα της ηµερίδας «Logistics 2004 ίκτυα Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Τι Θέλουν οι Επιχειρήσεις από τις Μεταφορικές Εταιρίες

Τι Θέλουν οι Επιχειρήσεις από τις Μεταφορικές Εταιρίες Τι Θέλουν οι Επιχειρήσεις από τις Μεταφορικές Εταιρίες Συνέπεια Αξιοπιστία Τι Θέλουν οι Επιχειρήσεις από τις Μεταφορικές Εταιρίες Παράδοση των εμπορευμάτων στην ώρα τους και σε καλή κατάσταση Οδηγούς που

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα