ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. Μ. Πιτσιάβα Ν. Βαγιόκας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. Μ. Πιτσιάβα Ν. Βαγιόκας"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Μ. Πιτσιάβα Ν. Βαγιόκας

2 (1/4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμοί/ Νομοθεσία/ Κανονισμοί Επικίνδυνα Εμπορεύματα είναι οι ύλες και τα είδη από τα οποία μπορούν να υπάρξουν κίνδυνοι για το περιβάλλον, το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων και ζώων καθώς και για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Οι κίνδυνοι αυτοί οφείλονται στη φύση, στις ιδιότητες ή στην κατάσταση γενικότερα των παραπάνω υλών και ειδών

3 (1/4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμοί/ Νομοθεσία Κανονισμοί Οόρος Μεταφορά δηλώνει τη διαδικασία της μετακίνησης των επικίνδυνων εμπορευμάτων, και την προσωρινή παραμονή τους κατά τη διαχείριση της μεταφοράς. Δηλώνει επίσης τις διαδικασίες προετοιμασίας και περατώσεως της διακίνησης (συσκευασία, φόρτωση, αποσυσκευασία)

4 (1/4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμοί/ Νομοθεσία Κανονισμοί Οδική Μεταφορά Συμφωνία ADR (Accord Dangerous Routier) Διεθνής Σύμβαση CMR (κύρωση με το Ν.559/1977, αστική ευθύνη)

5 (1/4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμοί/ Νομοθεσία Κανονισμοί Σιδηροδρομική Μεταφορά Συνθήκη COTIF Κανόνες CIM και RID

6 (1/4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμοί/ Νομοθεσία Κανονισμοί Αεροπορική Μεταφορά Διατάξεις IATA Τεχνικές οδηγίες ICAO

7 (1/4) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμοί/ Νομοθεσία Κανονισμοί Θαλάσσια Μεταφορά Κανονισμός IMO Κανονισμός IMDG

8 Κλάσεις επικίνδυνων εμπορευμάτων 9 κλάσεις Οι 3 από αυτές έχουν υποδιαιρέσεις

9 Κλάση 1 Κλάση 2 Κλάση 3 Κλάση 4.1 Κλάση 4.2 Κλάση 4.3 Κλάση 5.1 Κλάση 5.2 Κλάση 6.1 Κλάση 6.2 Κλάση 7 Κλάση 8 Κλάση 9 Εκρηκτικά Αέρια: πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυμένα υπό πίεση Εύφλεκτα υγρά Εύφλεκτα στερεά Εύφλεκτα στερεά ή ύλες που υφίστανται αυτόματη καύση Ύλες που παράγουν εύφλεκτα αέρια κατά την επαφή τους με το νερό Οξειδωτικές ύλες Οργανικά υπεροξείδια Τοξικές Ύλες Απεχθείς, νοσογόνες και μολυσματικές ύλες Ραδιενεργές ύλες Διαβρωτικές ύλες Διάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη

10 Τήξη: μεταβολή της φυσικής κατάστασης από στερεή σε υγρή Στερεοποίηση: Εξάτμιση: μεταβολή της φυσικής κατάστασης από υγρή σε στερεή μεταβολή της φυσικής κατάστασης από υγρή σε αέρια

11 Το τρίγωνο της φωτιάς ΟΞΥΓΟΝΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ

12 Σημείο αναφλέξεως: Θερμοκρασία στην οποία ένα καύσιμο υγρό αρχίζει να εκπέμπει ατμό σε τέτοιες ποσότητες, ώστε να προκληθεί φωτιά αν υπάρξει κάποια πηγή εναύσεως Σημείο αυταναφλέξεως: Ελάχιστη θερμοκρασία που απαιτείται για την αυτανάφλεξη υλών χωρίς φλόγα ή σπινθήρες Πεδίο ευφλεκτότητας: Ησυνολική συγκέντρωση εύφλεκτου ατμού ή αερίου που αναμειγνύεται με τον ατμοσφαιρικό αέρα και αν υπάρξει πηγή εναύσεως να προκαλέσει φωτιά (π.χ. όρια ευφλεκτότητας ακετόνης 2,5% - 13%, κλάση 3)

13 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή Φωτιά Έκρηξη Επιπτώσεις ατυχημάτων: Τοξική δόση Θερμική ακτινοβολία Υπερπίεση

14 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή: Υγρή φάση Αέρια φάση Υγρή και αέρια φάση Φωτιά: Πίδακας φωτιάς (torch fire) Λίμνη φωτιάς (pool fire) Φωτιά αέριου νέφους (flash fire) Φωτιά πύρινης σφαίρας (fireball) Έκρηξη: Έκρηξη Αερίου Νέφους (VCE: Vapour Cloud Explosion) (Confined VCE, Unconfined VCE) Έκρηξη Αναβράζοντος Υγρού Διαστελλόμενου Αερίου (BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)

15 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Διαρροή Υγρής Φάσης

16 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Διαρροή Αέριας Φάσης

17 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη

18 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Διαρροή Υγρής και Αέριας Φάσης

19 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Πίδακας Φωτιάς (Torch fire)

20 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Πίδακας Φωτιάς (Torch fire)

21 Πίδακας Φωτιάς (Torch fire) Καύσιμο: Υγρό προπάνιο

22 Πίδακας Φωτιάς (Torch fire) βαλβίδα ανακούφισης

23 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Λίμνη Φωτιάς (Pool fire)

24 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Λίμνη Φωτιάς (Pool fire)

25 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Λίμνη Φωτιάς (Pool fire) Υπολογισμός απόστασης ασφαλείας R (εμπειρική σχέση) R = 21,7 m 0,38 Όπου: m, η μάζα του υλικού (kg)

26 Λίμνη Φωτιάς (Pool fire) Καύσιμο: Κηροζίνη

27 Λίμνη Φωτιάς (Pool fire) Καύσιμο: Φυσικό Αέριο

28 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Φωτιά Αέριου Νέφους (Flash fire)

29 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Φωτιά Αέριου Νέφους (Flash fire)

30 Φωτιά Αέριου Νέφους (Flash fire) 32 m 3 /min u air =6m/s χρόνος ανάφλεξης 0 sec

31 Φωτιά Αέριου Νέφους (Flash fire) 32 m 3 /min u air =6m/s χρόνος ανάφλεξης 9sec

32 Φωτιά Αέριου Νέφους (Flash fire) 32 m 3 /min u air =6m/s χρόνος ανάφλεξης 14 sec

33 Φωτιά Αέριου Νέφους (Flash fire) 32 m 3 /min u air =6m/s χρόνος ανάφλεξης 16 sec

34 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Φωτιά πύρινης σφαίρας (Fireball) Έκρηξη Αναβράζοντος Υγρού Διαστελλόμενου Αερίου (BLEVE) (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)

35 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Φωτιά πύρινης σφαίρας (Fireball) Έκρηξη Αναβράζοντος Υγρού Διαστελλόμενου Αερίου (BLEVE) (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)

36 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Έκρηξη Αέριου Νέφους (Vapour Cloud Explosion)

37 Συνέπειες ατυχημάτων: Διαρροή / Φωτιά / Έκρηξη Έκρηξη Αέριου Νέφους (Vapour Cloud Explosion)

38 Παράδειγμα Διαρροή: Υγρή φάση

39 Παράδειγμα Διαρροή: Υγρή φάση

40 Παράδειγμα Φωτιά: Λίμνη φωτιάς

41 Παράδειγμα Φωτιά: Λίμνη φωτιάς

42 Παράδειγμα Έκρηξη: BLEVE

43 f Επιπτώσεις ατυχημάτων: Τοξική δόση / Θερμική ακτινοβολία/ Υπερπίεση Διαρροή αερίου και διασπορά Κανονική Κατανομή (κατανομή Gauss) 1 ( x) = exp 2 σ 2π 2σ x 2

44

45

46 Διεθνή ατυχήματα Βάση δεδομένων: Major Hazard Incident Data Service (MHIDAS) 95 χώρες Αρχές 1900 μέχρι Ιούλιος εγγραφές

47 Απόβλητα 1,20% Αποθήκευση 3,80% Διάφορες εμπορικές δραστηριότητες 5,80% Φόρτωση/ Εκφ όρτωση 8,20% Δεξαμενές 17,40% Χημική βιομηχανία 24,50% Μεταφορά 39,10% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% κατανομή ατυχημάτων ως προς τον τόπο που συνέβησαν

48 Άλλες αιτίες 3,80% Ποτάμια-λιμναία μεταφορά με φορτηγίδες 3,80% Θαλάσσια μεταφορά 12,80% Aγωγοί μεταφοράς 15,40% Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων-βυτίων (containers) 15,80% Οδική μεταφορά βυτίων 21,80% Σιδηροδρομική μεταφορά βυτίων 26,60% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% κατανομή των ατυχημάτων ως προς το μέσο μεταφοράς

49 Σύγκρουση με εκσκαφείς Σύγκρουση με βαρύ αντικείμενο 3,30% 4,90% Προσάραξη στη στεριά 6,70% Σύγκρουση πλοίων 7,30% Ατύχημα με άλλου είδους όχημα 12,70% Οδικό ατύχημα 25,10% Σιδηροδρομικό ατύχημα 35,20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Ειδικές αιτίες των ατυχημάτων που προήλθαν μετά από σύγκρουση

50 Διάφορες περιτπώσεις 1,40% Υγροποιημένο αέριο υπό ψύξη 4,90% Σκόνη 2,30% Διάλυμα 4,10% Αέριο 13,70% Υγροποιημένο αέριο υπό πίεση (LPG) 17,10% Υγρό 52,60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Κατανομή των ατυχημάτων ως προς την ουσία που τα προκάλεσε

51 Διεθνή ατυχήματα Date Location Type Chemical Event Deaths Injures 1915 Ardmore, OK Rail tank car Petrol F Ludwigshafen, Germany Rail tank car Butadiene VCE Ludwigshafen, FRG Rail tank car Dimethylether VCE Cali, Columbia Road tanker Dynamite, munitions HEX Niagara falls, NY Rail tank car Nitromethane DET Meldrin, GA Rail tank car LPG VCE La Barre, LA Rail tank car Chlorine TOX Cornwall, Ont. Rail tank car Chlorine TOX Philadelphia, PA Rail tank car Chlorine TOX 430

52 Διεθνή ατυχήματα Date Location Type Chemical Event Deaths Injures 1970 Crescent City, IL Rail tank car Propane BLEVE Baton Rouge, LA Rail tank car Ethylene VCE East St Louis, IL Rail tank car Propylene VCE Kingman, AZ Rail tank car Propane BLEVE Houston, TX Rail tank car Butadiene VCE Decatur, IL Rail tank car Isobutane VCE Oneonta, NY Rail tank car LPG BLEVE Eagle Pass, TX Road tanker LPG FB Houston, TX Road tanker Ammonia TOX 6 178

53 Διεθνή ατυχήματα Date Location Type Chemical Event Deaths Injures 1976 Belt, Mt Rail tank car LPG BLEVE Youngstown, FL Rail tank car Chlorine TOX Waverly, TN Rail tank car Propane BLEVE Xilatopic, Mexico Road tanker Butane VCF San Carlos, Spain Road tanker Propylene VCF Paxton, TX Rail tank car Chemicals BLEVE Crestview, FL Rail tank car HMs TOX Montana, Mexico Rail tank car Chlorine TOX

54 Εθνικά ατυχήματα Βάση δεδομένων: Αρχείο ελευθεροτυπίας 1990 μέχρι εγγραφές

55 Ποσοστό (%) Δεν αναφέρεται Κλάση Ποσοστό ατυχημάτων ανά κλάση επικίνδυνης ουσίας

56 Ποσοστό (%) Έκρηξη Φωτιά Διαρροή Καμία Τραυματισμοί Καθαρισμός Οδού Καταστροφή Περιουσίας Εκκένωση πλυθησμού Απώλεια προϊόντος Καθυστέρηση κυκλοφορίας Περιβαλλοντικές καταστροφές Συνέπειες Επιπτώσεις

57 21% Ατύχημα Συμβάν πορείας Συμβάν φορτοεκφόρτωσης 9% 70%

58 Αστικό δίκτυο Υπεραστικό δίκτυο Ειδικές εγκαταστάσεις 6% 49% 45%

59 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Μέση Ατομική Διακινδύνευση (Average Individual Risk) IR = n i= 1 f i N P Όπου: n είναι ο αριθμός των συμβάντων, f i είναι η συχνότητα εμφάνισης του συμβάντος i, Ν i είναι ο αριθμός των θυμάτων για το συμβάν i, Ρ είναι ο πληθυσμός που επηρεάζεται Όρια: 10-3 θύματα/έτος ως «μη ανεκτή» τιμή 10-6 θύματα/έτος ως «γενικά αποδεκτή» τιμή i

60 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κοινωνική Διακινδύνευση (Societal Risk) F ( N ) = fi n i N Όπου: F(N) η συχνότητα όλων των συμβάντων που αντιστοιχούν σε Ν ή περισσότερα θύματα, f i η συχνότητα εμφάνισης του κάθε συμβάντος και n ο αριθμός των θυμάτων για το συμβάν ι

61

62 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα Εταιρεία μεταφορών (SuperChemical Inc) Εγκαταστάσεις εταιρείας Λιμάνι πόλης Χ 300 δρομολόγια / έτος Δύο (2) διαδρομές, Δ1 και Δ2 Δ1 Δ2

63 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα Πληθυσμιακή Μήκος Πυκνότητα (άτομα/km 2 ) Διαδρομής (km) Δ1 Δ Δ Δ Δ Δ1 Δ1-1 Δ1-2 Δ1-3 Δ2

64 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα Αναγνώριση και επιλογή σεναρίων Σενάρια ατυχημάτων Σύγκρουση με άλλα οχήματα, εμπόδια ή ζώα Σύγκρουση με τρένο σε ανισόπεδη διάβαση Αναδίπλωση ρυμουλκούμενου ή ανατροπή

65 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα Αναγνώριση και επιλογή σεναρίων Σενάρια διαρροών Μικρή συνεχής διαρροή, P 1 (1% της δεξαμενής για 10min = 10% της δεξαμενής) Πλήρης ρήξη περιβλήματος, P 2 (100% της δεξαμενής σε λίγα δευτερόλεπτα) P P 1 =

66 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα Ανάλυση Δέντρου Αλληλουχίας Γεγονότων Παραδοχές Δείκτης ατυχημάτων = 1,5 ατυχήματα/10 6 οχηματοχιλιόμετρα Κατάσταση ανέμου D, u a =9km/hr Θανάσιμοι τραυματισμοί=30% του εκτιθέμενου πληθυσμού Ακτίνα πύρινης σφαίρας φωτιάς = 100 m Περιοχή υπερπίεσης = 80 m Έκταση νέφους ατμών προπανίου = 300 m

67 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα Ανάλυση Δέντρου Αλληλουχίας Γεγονότων Παραδοχές Συχνότητα ατυχημάτων σε μικρή και μεγάλη διαρροή R 1 = P 1 * 1,5 ατυχήματα/10 6 οχηματοχιλιόμετρα => R 1 = 0,65 * * 1,5 ατυχήματα/10 6 οχηματοχιλιόμετρα R 1 = 9,8 * 10-7 ατυχήματα/οχηματοχιλιόμετρα (μεγάλη διαρροή). R 2 = P 2 * 1,5 ατυχήματα/10 6 οχηματοχιλιόμετρα => R 2 = 0,35 * * 1,5 ατυχήματα/10 6 οχηματοχιλιόμετρα R 2 = 5,3 * 10-7 ατυχήματα/οχηματοχιλιόμετρα (μικρή διαρροή).

68 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα Ανάλυση Δέντρου Αλληλουχίας Γεγονότων Παραδοχές Μεταφορά κατά τη διάρκεια της ημέρας Υπολογισμός εκτιθέμενης περιοχής σε δόσης θερμικής ακτινοβολίας και υπερπίεσης που προκαλούν θανάσιμους τραυματισμούς για διαφορετικές περιπτώσεις ανάφλεξης 100% (πύρινη σφαίρα φωτιάς και έκρηξη) 20% της max area,vc, για πρόωρη ανάφλεξη 50% της max area,vc, για ενδιάμεσου χρόνου ανάφλεξη 100% της max area,vc, για καθυστερημένη ανάφλεξη max area,vc : μέγιστη επιφάνεια αέριου νέφους

69 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΝΑΙ -0,5 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ/ΜΕΝΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΕΚΡΗΞΗ ΝΑΙ-0,33 ΟΧΙ-0,67 Πιθανότητα Έκρηξη 0,165 0,021 Σφαίρα φωτιάς 0,335 0,010 Εκτιθέμενη Περιοχή (km 2 ) ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΟΧΙ -0,5 ΣΥΝΤΟΜΟΣ-0,50 ΜΕΣΟΣ-0,30 ΑΡΓΟΣ-0,10 ΝΑΙ-0,33 VCE-πρ.ανάφλ. 0,083 0,033 ΟΧΙ-0,67 VCFF-πρ.ανάφλ. 0,167 0,012 ΝΑΙ-0,33 VCE-μέση ανάφλ. 0,050 0,050 ΟΧΙ-0,67 VCFF-μέση ανάφλ. 0,100 0,029 ΝΑΙ-0,33 VCE-καθ.ανάφλ. 0,017 0,080 ΟΧΙ-0,67 VCFF-καθ.ανάφλ. 0,033 0,059 ΜΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ-0,10 Δεν εμφανίζεται 0,050 0,000 κίνδυνος ΣΥΝΟΛΟ 1,000

70 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα Αριθμός ατυχημάτων = R * P o * L * T Όπου: R, συχνότητα ατυχημάτων ολικής διάρρηξης /km P o, πιθανότητα σεναρίου συγκεκριμένων επιπτώσεων L, μήκος διαδρομής (km) T, αριθμός δρομολογίων /έτος

71 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα Συνέπειες = A * Π * P d Όπου: A, εκτιθέμενη περιοχή (km 2 ) Π, πληθυσμιακή πυκνότητα (άτομα/km 2 ) P d, πιθανότητα θανάσιμου τραυματισμού

72 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα Μικρή διαρροή Έκταση νέφους ατμών προπανίου = 15 m π * R 2 = 0,00071 km 2 Π max = 2000 άτομα/ km 2 P d = 30% Συνέπειες = 0,00071km 2 * 2000 άτομα/ km 2 * 30% = 0,43 άτομα

73 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα Μεγάλη διαρροή Συχνότητα = R 2 * P o * L * T = = 5,3*10-7 ατυχήματα/οχηματοχιλιόμετρα *0,165*5km* * 300οχήματα/έτος => Συχνότητα = 1,3*10-4 ατυχήματα/έτος Συνέπειες = Α * Π * P d = = 0,021km 2 * 1000 άτομα/ km 2 * 30% => Συνέπειες = 6, 3 άτομα

74 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Αποτελέσματα: Δ1, Δ1-1, Π = 1000 άτομα/km 2, L = 5km Παράδειγμα Σενάρια Έκρηξη Σφαίρα φωτιάς VCE, πρόωρη ανάφλεξη VCFF, πρόωρη ανάφλεξη VCE, μέσου χρόνου ανάφλεξη VCFF, μέσου χρόνου ανάφλεξη VCE, καθυστερημένη ανάφλεξη VCFF, καθυστερημένη ανάφλεξη Συχνότητα 1,3 x ,7 x ,6 x ,3 x ,0 x ,0 x ,4 x ,6 x 10-5 Συνέπειες 6,3 3,0 9,9 3,6 15,0 8,7 24,0 17,7

75 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Αποτελέσματα: Δ1, Δ1-2, Π =500άτομα/km 2, L = 23km Παράδειγμα Σενάρια Έκρηξη Σφαίρα φωτιάς VCE, πρόωρη ανάφλεξη VCFF, πρόωρη ανάφλεξη VCE, μέσου χρόνου ανάφλεξη VCFF, μέσου χρόνου ανάφλεξη VCE, καθυστερημένη ανάφλεξη VCFF, καθυστερημένη ανάφλεξη Συχνότητα 6,0 x ,2 x ,0 x ,1 x ,8 x ,7 x ,2 x ,2 x 10-4 Συνέπειες 3,2 1,5 5,0 1,8 7,5 4,4 12,0 8,9

76 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Αποτελέσματα: Δ1, Δ1-3, Π = 2000 άτομα/km 2, L = 7km Παράδειγμα Σενάρια Έκρηξη Σφαίρα φωτιάς VCE, πρόωρη ανάφλεξη VCFF, πρόωρη ανάφλεξη VCE, μέσου χρόνου ανάφλεξη VCFF, μέσου χρόνου ανάφλεξη VCE, καθυστερημένη ανάφλεξη VCFF, καθυστερημένη ανάφλεξη Συχνότητα 1,8 x ,7 x ,2 x ,9 x ,6 x ,1 x ,9 x ,7 x 10-5 Συνέπειες 12,6 6,0 19,8 7,2 30,0 17,4 48,0 35,4

77 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Αποτελέσματα: Δ2 Π =400άτομα/km 2, L = 55km Παράδειγμα Σενάρια Έκρηξη Σφαίρα φωτιάς VCE, πρόωρη ανάφλεξη VCFF, πρόωρη ανάφλεξη VCE, μέσου χρόνου ανάφλεξη VCFF, μέσου χρόνου ανάφλεξη VCE, καθυστερημένη ανάφλεξη VCFF, καθυστερημένη ανάφλεξη Συχνότητα 1,4 x ,9 x ,3 x ,5 x ,4 x ,7 x ,5 x ,9 x 10-4 Συνέπειες 2,5 1,2 4,0 1,4 6,0 3,5 9,6 7,1

78 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα P Δ1 = 5 km * 2 * 0,38 km* 1000 άτομα/km km * 2 * 0,38 km * 500 άτομα/km km * 2 * 0,38 km * 2000 άτομα/km 2 => P Δ1 = άτομα (πληθυσμός εκτεθειμένος) P Δ2 = 55 km * 2 * 0,38 km * 400 άτομα/km 2 => P Δ2 = άτομα 0,38km = μέγιστη απόσταση θανάσιμου τραυματισμού (Vapor Cloud Dispersion + overpressure)

79 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα IR = n i= 1 f i N P i IR Δ1 = 1,27 * 10-6 IR Δ2 = 1,25 * 10-6

80 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Παράδειγμα Δ1 Δεδομένα για την κατασκευή της καμπύλης F N Συχνότητα θανάσιμων τραυματισμών >Ν/έτος Ν=1 5,3 x 10-3 Ν=3 3,4 x 10-3 Ν=10 7,0 x 10-4 Ν=30 1,1 x 10-4 Ν=48 1,9 x 10-5 Δ2 8,3 x ,5 x ,5 x

81 Μη ανεκτή περιοχή Συχνότητα F ύπαρξης >Ν θυμάτων Δ2 Δ1 Περαιτέρω έρευνα για μείωση των κινδύνων Λεπτομερής Ανάλυση Ν, αριθμός θυμάτων Αμελητέος Κίνδυνος

82 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Συμπεράσματα Παράδειγμα IR Δ1 και IR Δ2 κοντά στο 10-6 «ασφαλής περιοχή» SR Δ1 και SR Δ2 => λεπτομερή ανάλυση, περιοχή ALARP (As Low As Reasonable Practicable) Προτάσεις Δρομολόγια κατά τη διάρκεια της νύχτας Συχνή ευαισθητοποίηση/ εκπαίδευση οδηγών Επίβλεψη και έλεγχος των ταχυτήτων Χρήση μόνιμου αγωγού μεταφοράς

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Ποιά είναι τα επικίνδυνα φορτία; Ως επικίνδυνα φορτία ορίζονται τα εµπορεύµατα, είδη και ύλικά από τα οποία µπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο Σκοπός- Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων εμπορευμάτων- Μελέτη περίπτωσης: φιάλες βιομηχανικών αερίων

Μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων εμπορευμάτων- Μελέτη περίπτωσης: φιάλες βιομηχανικών αερίων ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων εμπορευμάτων- Μελέτη περίπτωσης: φιάλες βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επικινδυνότητα συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου: Αποστάσεις ασφαλείας από σωληναγωγούς σε περίπτωση διάρρηξης

Επικινδυνότητα συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου: Αποστάσεις ασφαλείας από σωληναγωγούς σε περίπτωση διάρρηξης 1 Επικινδυνότητα συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου: Αποστάσεις ασφαλείας από σωληναγωγούς σε περίπτωση διάρρηξης Φ. Ρήγας, ΧΜ Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Σ. Σκλαβούνος, ΧΜ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ασφαλείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ασφαλείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. & ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ασφαλείς μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2011 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Αριστοθέα Α. Λαζαρίδου ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Σελίδα 1 από 17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Χηµικός Μηχανικός M.Sc. Ch.E., N.J.I.T. Μηχανικός Ασφαλείας Οµίλου Εταιρειών ΕΤΜΑ Α.Ε. Καθηγήτρια Πυροσβεστικής Ακαδηµίας - Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

3 RD HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION

3 RD HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 RD HELLENIC FORUM FOR SCIENCE TECHNOLOGY AND INNOVATION Ιωάννης Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Ιωσήφ Βομβολάκης (ΣΕΑ 10053) Συσκευασία Οικολογική Συσκευασία Δεκέμβριος 2013 Τι είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα; Με τον όρο "Επικίνδυνα εμπορεύματα" νοούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ Πύραρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ Πύραρχος ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ Πύραρχος Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας SEVESO (ΣΕΒΕΖΟ) στην χώρα μας. «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ( 199

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ( 199 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ Π.Ε. 13 30 1202 23 1978 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγενής Ασφάλεια Διεργασιών

Εγγενής Ασφάλεια Διεργασιών Ενότητα 9 Εγγενής Ασφάλεια Διεργασιών 9.1 Εισαγωγή To 1-ναφθυλο-μεθυλοκαρβαμίδιο ή carbaryl ήταν το κύριο συστατικό του εντομοκτόνου Sevin. Η εταιρεία Union Carbide παρήγαγε το συγκεκριμένο υλικό μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη ιαχείρισης Κινδύνων σε ειδικό τεχνικό έργο «Κατασκευή εγκατάστασης αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου και μεταποίησης φιαλών υγραερίου»

Διαβάστε περισσότερα

εργασίας στον οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να καθορίσει τα μέτρα και τους κανόνες που είναι αναγκαία για την εφαρμογή

εργασίας στον οποίο είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να καθορίσει τα μέτρα και τους κανόνες που είναι αναγκαία για την εφαρμογή 52003DC0515 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με οδηγό ορθής πρακτικής μη δεσμευτικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 68512-91-4 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 270-990-9 ΧΡΗΣΗ : Ως καύσιμο σε οχήματα με μηχανή υγραερίου σχεδιασμένη να λειτουργεί με καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 68512-91-4 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 270-990-9 ΧΡΗΣΗ : Ως καύσιμο τόσο στη βιομηχανία όσο και στον οικιακό τομέα και ως τροφοδοσία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριοs Τσατσούλαs Αντιπύραρχοs Δρ. Πολιτικόs Μηχανικόs

Δημήτριοs Τσατσούλαs Αντιπύραρχοs Δρ. Πολιτικόs Μηχανικόs TEXNIΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΤΑΜΕ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΠΡΟΛΗΨΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες

Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες Εισαγωγή...4 Κεφάλαιο 1 ο...6 Θαλάσσια Ρύπανση...6 1.1 Ορισμός και πηγές της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος...6 1.1.1 Ρύπανση από χερσαίες πηγές και την ατμόσφαιρα...8 1.1.2 Ρύπανση από τις απορρίψεις...9

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Φ. Ρήγας Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Χηµικός Μηχανικός - Υγιεινολόγος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικειµενικός στόχος του ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η διατήρηση της ατµόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 8008-20-6 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 232-366-4 ΧΡΗΣΗ : Ως φωτιστικό μέσο 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, 17 ο χλμ Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ : ΠΡΩΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ του Δρ Μιχάλη Χάλαρη, Επιπυραγού - Χημικού PhD,

Διαβάστε περισσότερα

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn Επιβλαβές, Xi Ερεθιστικό, Ν Επικίνδυνο για το περιβάλλον 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 91770-15-9, 64742-81-0 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 294-799-5, 265-184-9 (αντίστοιχα) ΧΡΗΣΗ : Καύσιμο ειδικών προδιαγραφών, χρησιμοποιούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 74-98-6 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 200-827-9 ΧΡΗΣΗ : Ως οικιακό, εµπορικό και βιοµηχανικό καύσιµο, καθώς και ως ψυκτικό µέσο στη βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΥΛΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ SEVESO II ΘΕΟΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΖΟΥΤ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ RME380, 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ CAS : 92045-14-2 ΑΡΙΘΜΟΣ EINECS : 295-396-7 ΧΡΗΣΗ : Καύσιμο ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΜ:1999010076

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΜ:1999010076 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ. Εκπόνηση: ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΜ:1999010076

Διαβάστε περισσότερα