ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ )"

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΑΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του σπουδαστή ΚΑΟΥΝΑ ΧΡΗΣΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Καθηγητής κ. Νεραντζής Βραχιώνης ΚΑΒΑΛΑ 2004

2 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗΑΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1^\Μ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του σπουδαστή ΚΑΟΥΝΑ ΧΡΗΣΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) / 'ολ ν ' Καθηγητής κ. Νεραντζής Βραχιώνης ΚΑΒΑΛΑ 2004

3 Υπεύθυνος καθηγητής για την πτυχιακή μου εργασία είναι ο Κος Νεραντζής Βραχιώνης Με εκτίμηση ΚΑΟΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Παρουσιάζοντας αυτή την πτυχιακή εργασία, δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθώ στην πολύτιμη βοήθεια του κυρίου Νεραντζή Βραχιώνη, που συμμετείχε ενεργά και εποικοδομητικά για την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Οφείλω να σημειώσω σ αυτό το σημιείο, ότι η υλοποίηση της πτυχιακής μου εργασίας πραγματοποιήθηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ( λόγω μη εύρεσης θέματος εγκαίρως από διάφορους καθηγητές ). Εύχομαι να έχω την κατανόηση σας και με χαρά θα δεχθώ τις παρατηρήσεις σας Ευχαριστώ πολύ, Καούνας Χρήστος

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολχτγισμός είναι ο νόμος με τον οποίο προσδιορίζονται τα Δημόσια Έσοδα και καθορίζονται τα όρια των Δημοσίων Εξόδων του Κράτους για κάθε οικονομικό έτος. (Κώδ. Δημοσίου Λογιστικού Άρθρο 6 παρ. I).. Ο Προϋπολογισμός I) κατά τον τύπο του είναι Νόαος ορισαένης διάρκειας (ενός οικονομικού έτους) του οποίου το αντικείμενο είναι ο προσδιορισμός των εσόδων και ο καθορισμός των εξόδων του κράτους.2)κατά την ουσία του είναι μια Πράξη του Κράτους α)περιοδική γιατί επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο Β)Πρόβλεψης γιατί τιερί λαμβάνει έσοδα και έξοδα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο επόμενο οικονομικό έτος γ) Πράξη προηγούμενης εξουσιοδότησης της Νομοθετικής εξουσία (ψηφίζεται από τη Βουλή). Η συνύπαρξη και του Νομικού και του Ουσιαστικού στοιχείου είναι απαραίτητη για την Έννοια του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο Π Ύ είναι ένα σύνολο τηνάκων συστηματικά καταχωρημένων ποσών εσόδων και εξόδων τα οποία προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν κατά το επόμενο Οικονομικό Έτος. Είναι δηλαδή μια Διοικητική Πράξη αε τη αορφη Νόαου. Σύμφωνα με το νομοθετικό ορισμό του,για μιεν τα έσοδα χρησιμοποιείται η λέξη ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ, ενώ για τα έξοδα η έκφραση «ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΛΙ ΤΛ ΟΡΙΛ»,και αυτό γιατί για μεν τα έσοδα είναι δυνατός ιιόνο ο προσδιορισιιός.αφού μπορεί η είσπραξή τους να υπερβεί (Δωρεές.κληρονομιές,άμεση φορολογία, μεταβιβάσεις ακινήτων) ή να υστερήσει (φόρος κατανάλωσης κλπ) των ποσών που προβλέφθηκαν ένα έτος νωρίτερα ενώ για τα έξοδα είναι απαραίτητος ο καθορισαός ανωτάτων ορίων αέγρι των οποίων μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές. Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ Π/Υ πρέπει να διακρίνεται από τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΓΎ ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τον Κρατικό ΙΈΎ, όσο και τον ΓΈΥ των λοιπών ΝΠΔΔ, των ΓΓΎ των Οργανισμών Τοτηκής Αυτοδιοίκησης,των Δημοσίων Επιχειρήσεων και των Ειδικών Λογαριασμών και Ταμείων. Επιπλέον ο Κρατικός ΓΤΎ, διαφέρει από το 1ΈΥ των λχιιπών ΝΠΔΔ και των στα επειδή οι τελευταίοι δεν ψηφίζονται από τη Βουλή. Ετήσης διακρίνεται από τον ΙΔΙΩΤΙΚΟ Προϋπολογισμό που καταρτίσουν οι ατομικές και εταιρικές επιχειρήσεις ο οποίος δεν δεσμεύει την διοίκησή τους (όπως ο Κρατικός την Κυβέρνηση), αλλά είναι ένα όργανο σχεδιασμού και οικονομικής πράξης.

6 ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΡΑΉΚΟΥ Π/Υ Από λογιστικής άποψης ο Κρατικός IVY αποτελείται από σύνολο καταστάσεων,στις οποίες πρέπει να αναγράφονται όλα τα έσοδα και έξοδα του Κράτους.0 τρόπος αναγραφής των εσόδων και εξόδων προβλέτιεται από τον Κώδικα Δημοσίου Αογιστικού,σύμφωνα με τον οποίο η αναγραφή αυτή πρέττει να επιτρέπει τη διαχρονική σύγκριση των διαφόρων μεγεθών και ακόμη να απεικονίζει την κυβερνητική πολιτική σ' όλους τους τομείς της κρατικής δραστηριότητας.επίσης κατά την απεικόνισή στον ΠΙΥ, πρέπει να διακρίνονται τα έσοδα από τα έξοδα. Τα έξοδα μάλιστα πρέπει να ταξινομούνται κατά Υπουργείο και Υπηρεσία και τέλος, σε χωριστό τμήμα του r W να φαίνονται οι πιστώσεις που προορίζονται για εκτέλεση Δημοσίων Επενδύσεων. Η μορφή του ΠΛ^, μπορεί να διακριθεί με βάση διαφορετικά κριτήρια. Η τηο συνηθισμένη διάκριση είναι αυτή,που στηρίζεται στο περιεγόαενο του ΓΤΎ και σύμφωνα με την οποία μπορεί να καταρτισθεί ένας ΓΤΎ στον οποίο να περιλαμβάνονται όλα τα έσοδα και έξοδα ή περισσότεροι από έναν Π Ύ.Στη χώρα μας καταρτίζεται ένας ΓΤΎ για το Κράτος.0 ΓΕΝΙΚΟΣ Π Ύ του Κράτους στον οποίο εμφανίζονται τα συνολικά έσοδα και χριστά τα συνολικά έξοδα για τη χρονική περίοδο που αφορά. Για λόγους ευχερέστερης διαχείρισης,και σύμφωνα με τον ΚΔΑ,που προβλέπει χωριστό τμήμα για τις δημόσιες επενδύσεις,ο Π/Κ απαρτίζεται τελικά από δύο επί μέρους ΓΤΎ Α) Τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους και Β)Τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΓΓΡΟΫΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ Ο ΤΠΚ περιλαμβάνει το σκέλος των τακτικών εσόδων και το σκέλος των τακτικών εξόδων του Κράτους.Στο σκέλος των εσόδων εμφανίζονται όλα τα έσοδα του Κράτους, από κάθε πηγή,πλην των εσόδων που προέρχονται από την απόδοση δημοσίων επενδύσεων, οι οποίες έγιναν στο παρελθόν και των εσόδων από δάνεια του Κράτους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προορίζονται για την χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων. Στο σκέλος των εξόδων εμφανίζονται όλα τα έξοδα του Κράτους, πλην των εξόδων για δημόσιες επενδύσεις. ΠΡΟΫΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Με το όρο «Δημόσιες Επενδύσεις.», νοούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και αφορούν σε κατασκευές γενικά, σε προμήθεια εφοδίων και υλικών, σε ενέργεια ερευνών και μελετών,καθώς και σε διοικηηκά έξοδα που είναι απόλυτα συνυφασμένα με την εκτέλεση των δαπανών αυτών. Δημόσια επένδυση λογίζεται επίσης,η δαπάνη για εκτέλεση προγραμμάτων τεχνικής 5

7 βοήθειας (υποτροφίες κλπ) και κάθε άλλη δαπάνη που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως δημόσια επένδυση με Προεδρικό Διάταγμα. Οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται σε βάρος του ειδικού ΠΛΓ Δημοσίων Επενδύσεων, ο οποίος στο σκέλος των εσόδων του περιλαμβάνει τα έσοδα από την εκμετάλλευση ήδη πραγματοποιημένων δημοσίων επενδύσεων, τα έσοδα από τη σύναψη δανείων (τηστωτικά έσοδα),τα έσοδα από Βοήθεια Εξωτερικού και από τα Ειδικά Ταμεία και Προγράμματα της Ε.Ε., καθώς και το τυχόν πλεόνασμα του Τακτικού Π/Υ. Στο σκέλος των εξόδων του περιλαμβάνει γενικά όλες τις δαπάνες για επενδύσεις του Κράτους. Με το Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους ψηφίζονται και οι λεγόμενοι Υπηρεσιών ή Ειδικών Ταμείων ή Λογαριασμών,που κρίνεται σκότημο να μην περιλαμβάνονται στον Γ.Π.Κ αλλά να παρακολουθούνται και παρουσιάζονται σε χωριστούς πίνακες.κατά κανόνα υπάρχει μεγάλη εξάρτηση μεταξύ των εσόδων που παρουσιάζουν οι Προσαρτημένοι ΠΛΓ και των εξόδων του Γ.Π.Κ, με την έννοια, ότι αυτά τα έσοδα προέρχονται από έξοδα του Γ.Π.Κ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Δημόσιο Έσοδο είναι το χρηματικό ποσό που με ορισμένη διαδικασία εισάγεται στο Δημόσιο Ταμείο και το οποίο προορίζεται να καλύψει δημόσια δαπάνη. Πηγές Δημοσίων Εσόδων 1) Η περιουσία του Δημοσίου 2) Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Δημοσίου. 3) Οι απολήψεις από το εξωτερικό. 4) Οι δωρεές από το Εσωτερικό και Εξωτερικό. 5) Οι φόροι κάθε είδους. 6) Ο δημόσιος δανεισμός. Δημόσιο Έξοδο ή Δημόσια Δαπάνη είναι η διάθεση χρηματικού ποσού για λογαριασμό του Κράτους, με ορισμένη διαδικασία και για την ικανοποίηση δημόσιας ανάγκης. Με βάση το διοικητικό κριτήριο,διακρίνονται ανάλογα με το φορέα που τις πραγματοποιεί σε 1 )Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού. 2) Δαπάνες Τοτπ,κής Αυτοδιοίκησης. 3 )Δαπάνες Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών ΝΠΔΔ. Με βάση το λειτουργικό κριτήριο, ταξινομούνται ανάλογα με την κοινωνική ανάγκη που πρόκειται να ικανοποιήσουν, σε 1 )Δαπάνες Διοίκησης. 2) Δαπάνες Αμυνας. 3) Δαπάνες Δικαιοσύνης.

8 4 )Δαπάνες Υγείας. 5) Δαπάνες Πρόνοιας. 6) Δαπάνες Εκπαίδευσης. 7) Δαπάνες Λοιττής Δράσης. Με βάση το οικονομικό κριτήριο,κατατάσσονται ανάλογα με το τιώς ετπδρούν στην παραγωγή και στο εισόδημα, σε δύο μεγολες κατηγορίες 1 )Δημόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες. 2 )Δημόσιες δαπάνες για μεταβιβασηκές πληρωμές. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.ΠΑ^ Στη Χώρα μας η διαδικασία του Π Ύ διέρχεται από τέσσερις φάσεις: 1. Κατάρηση του ΠΑ^, η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα της Κυβέρνησης. 2. Ψήφιση του ΠΛ^,από τη Νομοθετική Εξουσία 3. Εκτέλεση του ΠΎ, η οποία διενεργείται σ' όλη τη διάρκεια του έτους και υλοποιείται από την Εκτελεστική Εξουσία. 4. Έλεγχος ΙΈΥ,0 οποίος διακρίνεται σε Κοινοβουλευηκό, Δικαστικό, και Διοικητικό. Ο ΙΤΎ εισάγεται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών,τουλάχιστον ένα μήνα προτού αρχίσει το οικονομικό έτος, δηλαδή μέχρι 30 Νοεμβρίου. Ψηφίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής και μάλιστα από την Ολομέλειά της. Ο Π Ύ συζητείται και ψηφίζεται από την Ολομέλεια μέσα σε πέντε το πολύ συνεχείς συνεδριάσεις. Η ψήφιση του ΠΛΓ γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.η ψήφιση του ΓΙΎ Δημοσίων Επενδύσεων και προσαρτημένων ΠΛΓ, γίνεται ιδιαίτερα και διαδοχικά με ανάταση ή έγερση. Μετά την ψήφισή του από τη Βουλή, ο Π/Υ υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παίρνοντας έτσι τη μορφή του Νόμου. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τα νομικά πρόσωπα δεν υπάρχουν φυσικά,αλλά αναγνωρίζονται σαν πρόσωπα από το δίκαιο, δηλαδή πλασμαηκά. Ανάλογα αν ο σκοπός αυτών αποβλέπει στο ιδιωτικό συμφέρον ή αντίθετα στο δημόσιο συμφέρον, διακρίνονται σε νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Δημοσίου Δικαίου(ΝΠΔΔ).Δεν αποκλείεται όμως να θεραπεύεται το δημόσιο συμφέρον και από νομικά πρόσωπα που τυπικά είναι ιδιωτικού δικαίου,ενώ ουσιαστικά είναι δημόσιοι οργανισμοί. Η διάκριση των νομικών προσώπων σε δημόσια και ιδιωτικά,γίνεται και με βάση τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούν για την επιτυχία του σκοπού τους και τις διαφορετικές συνέπειες που έχει η δράση τους έναντι των ατόμων. Ο θεσμός των ΝΠΔΔ αναγνωρίζεται τόσο από το Σύνταγμα (λ.χ. άρθρα 16# 5,56#6,104), όσο και από την κοινή νομοθεσία (λ.χ. άρθρα 45Μ, ).

9 Με τα ΝΠΔΔ εφαρμόζεται η βασική αρχή του καταμερισμού των έργων της Διοικητικής Δειτουργίας,με σκοπό να θεραπευθούν οι ειδικές ανάγκες της πολιτειακής και κοινωνικής ζωής. Έτσι εκτός από την τοπική αυτοδιοίκηση υιοθετήθηκε και η ειδική ή καθ' ύλη αυτοδιοίκηση δημοσίων υποθέσεων. Τα κύρια γνωρίσματα με βάση τα οποία χαρακτηρίζεται ένα νομικό πρόσωπο σαν ΝΠΔΔ είναι τα εξής 1 ) Ίδρυσηήαναγνώριση σαν ΝΠΔΔ με πράξη του Κράτους,δη>χιδή με νόμο τυπικό ή ουσιαστικό(ιδίως με διάταγμα).και αυτό επειδή πρόκειται για παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας και δημόσιας εξουσίας. 2) Π αραχώρηση, δηλαδή ανάθεση εκτέλεσης δημόσιας υττηρεσίας με την ουσιαστική έννοια του όρου. 3JA σκηση δημόσιαε εξουσίαε κατά παραχώρηση και αντί του κράτους. π ό λ α υ σ η σχεδόν όλων των φορολογικών,δικονομικών κλπ π ρ ο ν ο μ ί ω V,σαν να ήταν το κράτος. Τα ΝΠΔΔ αυτοδιοικούνται δηλαδή έχουν διοικητική αυτοτέλεια και οικονομική. Επί πλέον τα ΑΕΙ έχουν και πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα όργανα διοίκησης των ΝΠΔΔ αναδεικνύονται άλλοτε με ε κ λ ο γ ή από τον κύκλο των πολιτών που έχουν έννομο συμφέρον και άλλοτε μεδιορισμό από το κράτος. Τα ΝΠΔΔ υπόκεινται σε κρατική εποπτεία. Τα ΝΠΔΔ σαν δημιουργήματα του Νομοθέτη μπορούν να καταργηθούν,είτε σαν μεμονωμένα είτε σαν ολόκληρη ομοειδής κατηγορία., με νεότερο νόμο. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του θεσμού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, του οποίου τόσο η ύπαρξη όσο και η πλήρης αυτοδιοίκηση δ1ασ_λίζεται ρητά από το Σύνταγμα. Το ίδιο ισχύει και για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας. Βασικά κριτήρια διάκριση ς-κατάταξης των ΝΠΔΔ είναι ο χώροε,τα πρόσω π α, και οι υποθέσειε Συνδεόμενα με το στοιχείο χώρος είναι το Κράτος και οι Δήμοι και Κοινότητες ( ο τ ^ ;.

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ.3Ι5/Ι999 I. ΓΕΝΙΚΑ Με το Π.Δ.315/99 (ΦΕΚ 302/ ) θεστήστηκε το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. με σκοπό την εφαρμογή του Διπλχχγραφικού Λογιστικού Συστήματος στους Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού της χώρας μας. Οι Δήμος όπως είναι γνωστό, πριν την θέστηση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος εφάρμοζαν το Δημόσιο Λογιστικό, το οποίο δεν παρείχε τη δυνατότητα σε δεδομένη χρονική στιγμή της ακριβής οικονομικής πληροφόρησης. Το Δημόσιο Λογιστικό αποτελεί στην ουσία ένα λογιστικό σύστημα ταμειακής διαχείρισης το οποίο δεν μπορεί να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική θέση του Δήμου, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις αφού δεν υπάρχει δυνατότητα σύνταξης Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως. Στο άρθρο 1 του Π.Δ.315/1999 στο πρώτο μέρος ορίζονται οι βασικές αρχές και η διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών. Οι βασικές γνωστές από την εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ.1123/80) και είναι οι εξής: 1. Η αργή TT1Cαυτονοαίας Οι λογαριασμοί του κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, κατανέμονται σε τρία μέρη τα οποία αποτελούν ανεξάρτητα λογιστικά κυκλώματα: α. Οι λογαριασμοί ουσίας της Γενικής Λογιστικής αναπτύσσονται στις ομάδες 1-8, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογισηκό κύκλωμα και παρακολουθούν τους λογαριασμούς του Ισολογισμού (ομάδες 1-5) και σης ομάδες 6-8 τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς. Η ομάδα 2 εμφανίζεται στον Ισολογισμό με τα αποθέματα τέλους χρήσεως ενώ τα αποθέματα έναρξης πλέον των αγορών

11 χρήσεως μείον των αποθεμάτων τέλχ>υς συμμετέχει στην διαμόρφωση του αποτελέσματος. β. Οι λογαριασμοί τάξεως, που αναπτύσσονται στη δέκατη ομάδα (Ο) λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα και είναι λογαριασμοί ειδικού σκοπού στους οποίους ατιεικονίζονται και παρακολουθούνται σημαντικές πληροφορίες και γεγονότα που δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις χωρίς να ετηφέρουν άμεση ποσοτική μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου, η οποία μπορεί να επέλθει στο μέλλον. Επίσης, μέσω των λογαριασμών τάξεως παρακολουθείται η εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου των λογαριασμών του Δημοσίου Λογιστικού. γ. Τέλος, οι λογαριασμοί της ομάδας 9 της αναλυτικής λογιστικής, που λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα και έχουν σκοπό την εξαγωγή και τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής, των αναλυηκών και βραχυχρόνιων αποτελεσμάτων. 2. Η αργιί της κατ' είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων. Σύμφωνα με την παραπάνω αρχή της κατ' είδος συγκέντρωσης, οι λογαριασμοί των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων (ομάδες 2, 6, 7, 8) λειτουργούν με κριτήριο το είδος του λογαριασμού και όχι τον προορισμό για τον οποίο πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες αγορές αποθεμάτων και τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα. 3. Η αργύ της καταρτίσεως m e Γενικύς Εκαετάλλευσης us λογιστικές εγγραφές. Ο λογαριασμός της Γενικής Εκμετάλλευσης του Δήμου καταρτίζεται έπειτα από την μεταφορά σε αυτόν της αξίας των αποθεμάτων που αναλώθηκαν, οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων κατ' είδος. 4. Γενικές αργές τύρΐΐσιις των λογαοιασαών Αρχή της ύπαρξης δικαιολογηηκών με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται από το Ε.Γ.Λ.Σ.

12 4.2. Στους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας καταχωρούνται τουλάχιστον: α) Ο αύξων αριθμός παραστατικού με τον οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και η καταχώριση στο λογαριασμό αυτό του σχετικού ποσού. β) Σύντομη αιτιολογία για κάθε εγγραφή Στους λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας είναι υποχρεωτική η τήρηση αναλυτικών μερίδων σε καρτέλες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για τους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής ισχύουν τα οριζόμενα στην περίπτωση 7 της παρ του Π.Δ.1123/80 (Ε.Γ.Λ.Σ.) Δίνεται η ευχέρεια της ενημέρωσης των λογαριασμών της προτελευταίας βαθμίδας (περιληπτικούς) μόνο με την συνολική κίνηση των λογαριασμών της τελευταίας βαθμίδας τόσο της χρεώσεως όσο και της πιστώσεως, με την προϋπόθεση ότι οι αναλυτικοί λογαριασμοί ενημερώνονται στο τέλος κάθε μήνα με οποιονδήποτε τρόπο. 5. Γενικές αργές utiyavoypaqmaic τήριισης Βιβλίων και έκδοσιις στοιγείων. Εισάγονται διατάξεις αντίστοιχες με τις ισχύουσες διατάξεις περί μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων που ισχύουν με το Π.Δ.186/92 του Κ.Β.Σ. Πιο σημανηκές διατάξεις, κατά την άποψή μου, είναι; α) Η δυνατότητα του Δήμου (ή της Κοινότητας) να τηρεί τα βιβλία του και να εκδίδει τα στοιχεία του μηχανογραφικά ή να τηρεί τη Γενική Λογισηκή μηχανογραφικά και να εκδίδει τα στοιχεία του χειρόγραφα ή αντίστροφα. Δεν παρέχεται η δυνατότητα, το ίδιο βιβλίο να τηρείται άλλοτε μηχανογραφικά και άλλοτε χειρόγραφα ή ένα στοιχείο να εκδίδεται για ορισμένα δεδομένα μηχανογραφικά και για άλλα χειρόγραφα. β) Η ύπαρξη καθώς και η διαφύλαξη αναλυτικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης του λογισμικού. γ) Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται στις προθεσμίες που ορίζει ο Κ.Β.Σ. (οι συμψηφιστικές κινήσεις του μηνός ενημερώνονται μέχρι το πρώτο

13 δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα, ενώ οι ταμειακές κινήσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας αυτών). Ετήσης, καθορίζονται και οι εκτυπώσεις των ημερολογίων και βιβλίων, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ετάσης, τιεριέχονται σημαντικές διατάξεις όπως οι προδιαγραφές του λογισμικού προγράμματος (να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., αυτόματη ετήσια προοδευτική αρίθμηση κλπ.), ενέργειες σε περίπτωση βλάβης κλπ. Έτσι τις αδυναμίες και τα μειονεκτήματα του ισχύοντος Απλογραφικού Λογιστικού Συστήματος έρχεται να απαλείψει το Διπλογραφικό Σύστημα, αφού η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική στους Ο.Τ.Α. A Βαθμού με πληθυσμό άνω των 5000 κατοίκων ή με έσοδα άνω των 500 εκ. δραχμών από 1/1/2000. Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος είναι τα εξής: α. Η σύνταξη και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως) με απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής θέσης καθώς και η συγκρισιμότητα των δημοσιευμένων στοιχείων. β. Η άμεση, αξιότηστη και ακριβής πληροφόρηση των οικονομικών του Δήμου, αφού η άμεση καταχώριση των πρωτογενών στοιχείων, των συναλλαγών (τιμολόγια, φορτωτικές, τραπεζικά έγγραφα) ανεξάρτητα με τον τρόπο είσπραξης ή πληρωμής τους, μας παρέχει έγκαιρα και άμεσα τις εξής πληροφορίες:.τα πάγια στοιχεία, ης απαιτήσεις, τα διαθέσιμα αλλά και τις υποχρεώσεις..την κοστολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου ανά τμήμα, υπηρεσία. Μέτρηση του έργου που επιτεύχθηκε μέσω των οικονομικών δραστηριοτήτων. γ. Παροχή αξιότηστων οικονομικών στοιχείων και ευκολότερη επεξεργασία αυτών. Κατάλογος λογαριασμών (προμηθευτών, πελατών κλπ.), καρτέλες κλπ. Είδη αγοραζομένων υλικών, τιμές μονάδας, ποσότητες κλπ.

14 δ. Καλύτερος ταμειακός προγραμματισμός εισπράξεων - πληρωμών. ε. Πιο ουσιαστικός και πλήρης ο διαχειριστικός, οικονομικός και διοικητικός έλεγχος των Ο.Τ.Α. στ. Ανάλυση της οικονομικής κατάστασης μέσω αριθμοδεικτών. Τα παραπάνω πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος απαιτούν όμως κατάλληλη προετοιμασία και προσαρμογή των υφισταμένων δομών των Ο.Τ.Α. Σήμερα εξαιρουμένων των μεγάλων Δήμων παρατηρείται καθυστέρηση στην εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος, ιδίως στους νέους Δήμους που προήλθαν από συγχωνεύσεις μέσω του προγράμματος "Καποδίστριας", II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΏΝ Οι βασικές διαφορές μεταξύ του Διπλογραφικού Συστήματος βάσει του Π.Δ και του Απλογραφικού Συστήματος βάσει του Δημόσιου Δογιστικού, είναι οι εξής: 1. Στο Δημόσιο Λογιστικό (Απλογραφικό) η υποχρέωση εμφανίζεται με την ενταλματοποίηση της δαπάνης (αγορά αγαθών ή υπηρεσιών), ενώ στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα με την έκδοση του παραστατικού του προμηθευτή ή τρίτου. Με το Δημόσιο Λογιστικό του Ο.Τ.Α. καταχωρούνται μόνο οι δαπάνες που έχουν ενταλματοποιηθεί, ενώ δεν καταχωρούνται μια σειρά παραστατικών προμηθευτών (ημολόγια, φορτωτικές, δελτία, αναγγελία τόκων κλπ.) που αφορούν ολοκληρωμένες εργασίες υπηρεσιών ή αγορές υλικών που έχουν παραδοθεί, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται η υποχρέωση που προκύτττει βάσει των κανόνων που διέπονται από το αστικό, εμπορικό και φορολογικό δίκαιο, όπου η υποχρέωση υφίσταται κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ή της μεταβίβασης των αγαθών. Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο να μην εκδίδονται τα φορολογικά στοιχεία στο προβλεπόμενο χρόνο εξαιτίας της παραπάνω τακτικής. 2. Ως έσοδα των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό, θεωρούνται αυτά που εισπράπονταμ ενώ στο Διπλογραφικό αυτά που βεβαιώνονται.

15 Η πραγματοποίηση του εσόδου συνάγεται με την παράδοση αγαθού ή με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, ενώ στο Λογιστικό των Ο.Τ.Α. όταν εισπράττεταη με αποτέλεσμα να μην είναι καταχωρημένα σε δεδομένη στιγμή όλα τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί. 3. Στο Διπλογραφικό η εγγραφή της κίνησης γίνεται μέσω της χρεοπίστωσης. Στο Διπλογραφικό σύστημα κάθε συναλλαγή ή συνολική χρέωση των λογαριασμών είναι ίση με την συνολική τάστωση των λογαριασμών, αποτελεί δηλαδή ένα σημείο εισόδου και εξόδου που απλά εκφράζεται η σχέση (Στην αγορά, λήψη αγαθών χρεώνεται ο λογαριασμός αγορών - εξόδων και τηστώνεται είτε το ταμείο ή η υποχρέωση σε προμηθευτές, δηλαδή δίδουμε μετρητά ή την ανάληψη υποχρέωση πληρωμής). Αντίθετα, στο Δημόσιο Λογιστικό καταχωρούνται ΑπλογραφΙκά τα έσοδα και έξοδα, τα οποία αυξάνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης. Στο Διπλογραφικό, οι λογαριασμοί απαιτήσεων, διαθεσίμων και υποχρεώσεων αυξομειώνονται (πελάτες, προμηθευτές, ταμείο, λογαριασμοί όψεως κλπ.), ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με το απλογραφικό. Χαρακτηριστικό της αδυναμίας του Απλογραφικού Συστήματος είναι ότι οι υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους και εισφορές μισθοδοσίας θα πρέπει ή να συγκεντρωθούν από όλες τις καταστάσεις μισθοδοσίας ή να είναι καταχωρημένες σε κάποιο βιβλίο χωρίς όμως καμία σύνδεση με λογαριασμούς της λογιστικής όπως ακριβώς συμβαίνει με το Διπλογραφικό Σύστημα, όπου οι υποχρεώσεις αυτές εμφανίζονται στους λογαριασμούς "Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη προσωπικού" και "Υποχρεώσεις προς Ι.Κ.Α." με αποτέλεσμα να είναι άμεση η συμφωνία των προς απόδοση ποσών και υπολοίπων των λογαριασμών. 4. Ενιαίος τρόπος λογιστικής παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του Δήμου με το Διπλογραφικό Σύστημα. Οι κάθε είδους δραστηριότητες του Δήμου παρακολουθούνται στο Απλογραφικό Σύστημα ξεχωριστά, με διάφορα βιβλία τα οποία δεν έχουν καμία σύνδεση μεταξύ τους, ενώ στο Διπλογραφικό Σύστημα δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αυτών των στοιχείων μέσα από ένα ενιαίο τρόπο παρακολούθησης, αφού ενδεχομένως περιφερειακά λογιστικά κυκλώματα είναι συνδεδεμένα και ενημερώνουν το Ενιαίο Λογιστικό Σύστημα. 5. Το Δημόσιο Λογιστικό των Ο.Τ.Α. δεν παρέχει την δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστου ετήσιου αποτελέσματος.

16 To Δημόσιο Λογιστικό θεωρεί έσοδα αυτά που έχουν εισπραχθεί στη χρήση και ως έξοδα αυτά που έχουν πληρωθεί στη χρήση. Αντίθετα, στο Διπλογραφικό Σύστημα ως έσοδο και έξοδο της χρήσης θεωρούνται αυτά που πραγματοποιούνται σε αυτήν, ανεξάρτητα του τρότιου είσπραξης ή πληρωμής. Το Διπλογραφικό σε αντίθεση με το απλογραφικό έχει ως βάση την θεμελιώδη αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και της αρχής συσχετίσεως εσόδων - εξόδων με αποτέλεσμα εξαγωγής αξιόπιστου ετήσιου αποτελέσματος μέσω λογιστικών εγγραφών. 6. Το Διπλογραφικό Σύστημα εμφανίζει την οικονομική θέση του Δήμου. Ο ισολογισμός που συντάσσεται σύμφωνα με τους κανόνες και αρχές που έχουν θεσπιστεί από το Ε.Γ.Λ.Σ., εμφανίζει την περιουσιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων (Πάγιο Ενεργητικό, Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Μεταβαηκοί Λογαριασμοί Ενεργητικού, Ίδιο Κεφάλαιο, Υποχρεώσεις κλπ.) στηριζόμενοι στα τηρούμενα βιβλία, ενώ στο Απλογραφικό η σύνταξη του Ισολογισμού απαιτεί πληροφορίες που δεν μπορούν να ληφθούν από το σύστημα οικονομικής διαχείρισης. III ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος βάσει του Π.Δ αποτελεί μια επίμονη και μακροχρόνια προσπάθεια μετάβασης από το ισχύον Απλογραφικό Σύστημα σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογιστικής παρακολούθησης όπου θα συνυπάρχουν αυτόνομα Γενική Λογισηκή, Αναλυηκή Λογιστική, Λογιστική Προϋπολογισμού, Πλήρης και Μηχανογραφική Τήρηση Αποθηκών. Όλα τα παραπάνω απαιτούν στελεχιακό δυναμικό υψηλού ετππέδου με εμπειρία και γνώσεις που δύσκολα συναντάς στον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής στον ιδιωτικό τομέα πέρασε από μια δεκαετία συνεχών αναβολών, ενώ στην προκειμένη περίπτωση των Ο.Τ.Α., οι υπεύθυνοι του Υπουργείου έχουν απαιτήσεις άμεσης εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος, όταν μάλιστα δεν υπάρχει το κατοιλληλο προσωτηκό για υλοποίησή του. Άποψη μου είναι ό η θα έπρεπε να δίδεται η δυνατότητα σταδιακής εφαρμογής ανάλογα με τον πληθυσμό των Ο.Τ.Α., καθώς και από το εάν έχουν προέλθει από συγχωνεύσεις Δήμων και Κοινοτήτων.

17 Με δεδομένο τις παραπάνω αδυναμίες θα πρέπει να εκτιμηθούν από τα όργανα του Δήμου οι εξής παράγοντες: α. Η επιστημονική κατάρτιση και εμτιειρία του προσωτηκού. β. Η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού ανάλογα με τις γνωστικές ελλείψεις. γ. Η δυνατότητα αξιοποίησης ορισμένων στελεχών σε νέες θέσεις. δ. Η πορεία ολοκλήρωσης της μηχανογράφησης του Δήμου. Τα παραπάνω θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδίασμά κατάλληλων ενεργειών και για την υλοποίηση του έργου εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος. Σημαντικό στοιχείο είναι η προκαταρκτική εκπαίδευση του προσωτηκού σε θέματα που αφορούν το Λογιστικό Σχέδιο, τις Βασικές λειτουργίες του Διπλογραφικού Συστήματος με παραδείγματα εγγραφών, καθώς και τις διαφορές μεταξύ Απλογραφικού και Διπλογραφικού Συστήματος. IV. ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Τα βήματα που θα απαιτηθούν έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, παρά τη διαφορεηκότητα του κάθε Δήμου. Οι παράγοντες που ετπδρούν στα απαιτούμενα βήματα και επηρεάζουν τη γρήγορη ή αργή μετάβαση, κατά τη γνώμη μου και σύμφωνα με την Ομάδα Διοίκησης Έργου που συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, είναι οι εξής: ί. Το ισχύον νομικό πλαίσιο που καθορίζει τη συνύπαρξη του Λογιστικού των Ο.Τ.Α. και του Διπλογραφικού Συστήματος. Με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα, το Λογιστικό των Ο.Τ.Α λειτουργεί πλήρως και παράλληλα με το Διπλογραφικό Σύστημα. Μάλιστα, η παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Δήμου θα γίνεται και Διπλογραφικά μέσω λογαριασμών τάξεως (πληροφοριακοί λογαριασμοί του Διπλογραφικού Συστήματος). Η συνύπαρξη των δύο Λογιστικών Συστημάτων (Λογιστικού των Ο.Τ.Α. και Διπλογραφικού), βοηθά στο να μην "αναστατωθεί" η σημερινή λειτουργία των υπηρεσιών και εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στο Διπλογραφικό. iu Η κατάσταβτη του ανθρώπινου δυναμικού όσο αφορά στη γνώση του Διπλογραφικού Συστήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να εκτιμηθούν δύο παράμετροι:

18 α) To προσωτηκό των οικονομικών υτιηρεσιών των Δήμων δεν έχει την εμπειρία λειτουργίας Διπλογραφικού Συστήματος, ενώ και όσοι το γνωρίζουν έχουν αποξενωθεί από αυτό, αφού η δουλειά τους μέχρι σήμερα γίνεται με το Απλογραφικό Λογιστικό των Ο.Τ.Α., χωρίς την ιδιαίτερη γνώση του Κ.Β.Σ. και Ε.Γ.Λ.Σ. β) Το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό όμως αποτελεί τον βασικό παράγοντα υλοποίησης του Έργου εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να του παρασχεθεί κάθε βοήθεια σε θέματα εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης. ίίί Το επίπεδο μηχανοργάνωσης του Δήμου Η ύπαρξη υποδομής για τη μηχανογραφική παρακολούθηση τομέων των οικονομικών διαδικασιών παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος: Είναι απαραίτητο να υπάρχει μηχανογράφηση στις προμήθειες για την καταχώριση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων και των τιμολογίων, έτσι ώστε οι καταχωρίσεις να ενημερώνουν το Διπλογραφικό Σύστημα (δαπάνες ή αγορές αποθεμάτων). Το επίπεδο μηχανογράφησης τμημάτων των προσόδων σε συνδυασμό με την ταμειακή υττηρεσία, μας καθορίζει το επίπεδο αυτόματης ενημέρωσης του Διπλογραφικού. Η αλληλοενημέρωση όλων αυτών των τμημάτων μηχανογραφικής παρακολούθησης δίνει τη δυνατότητα τα έσοδα να χρεώνουν (βεβαιώνουν) τους δημότες και λοιπούς πελάτες και το ταμείο με την είσπραξη των οφειλών να πιστώνει αυτούς. Ο προϋπολογισμός να ενημερώνεται από το ταμείο με τα πληρωθέντα και κατ' επέκταση το ταμείο με τις πληρωμές να εξοφλεί τους προμηθευτές. Ιδιαίτερα για τους Δήμους με υποχρέωση τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής, η μηχανοργάνωση των αποθηκών (πέραν των άλλων λειτουργιών του δήμου) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εφαρμογή της Αναλυηκής Λογιστικής. ίν. Το μέγεθος του Δήμου Εννοείται ότι η πολυπλοκότητα των διαδικασιών και κατ' επέκταση τα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι διαφορετικά και ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου. Για παράδειγμα, ένας νεοσύστατος Δήμος με ικανό αριθμό δημοτικών 17

19 καταστημάτων πρέπει να λειτουργήσει τη λογιστική των υποκαταστημάτων. Αντίθετα, ένας Δήμος μικρός με αντίστοιχου μεγέθους προϋπολογισμό, δε θα έχει να αντιμετωττίσει τον όγκο των προβλημάτων που αντιμετωττίζει ένας Δήμος με προϋπολογισμό δισεκατομμυρίων, με διαφορετική διάρθρωση υπηρεσιών, με πολλές διευθύνσεις και με το γνωστό πρόβλημα της "κατάτμησης" των γνωστικών αντικειμένων ανάμεσα στο προσωπικό. Σ' αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να είναι ενιαία και να αφορά τα τμήματα που έχουν σχέση με την οικονομική υπηρεσία. V. Το επίπεδο τήρησης των διαδικασιών στην αλυσίδα των οικονομικών υττηρεσιών Η λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών απαιτεί την τήρηση ορισμένων διαδικασιών που έχουν σχέση με τον έλεγχο νομιμότητας της δαπάνης αλλά και με διαδικασίες ελέγχου (όπως η τήρηση του βιβλίου ανειλημμένων υποχρεώσεων για τον έλεγχο της υπέρβασης της δαπάνης). Στις περισσότερες περιπτώσεις των Δήμων, πολλές από τις διαδικασίες αυτές δεν τηρούνται ολοκληρωμένα. Η τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών ετπδρά σημαντικά στη σωστή εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος. Για παράδειγμα, η παρακολούθηση του προϋπολογισμού θα γίνεται με διπλογραφικές εγγραφές, εάν όμως ο Δήμος δεν τηρεί τη διαδικασία της ανάληψης δαπάνης δε θα μπορεί να αποτυπώνει ένα κομμάτι της παρακολούθησης του προϋπολογισμού με διπλογραφικό τρόπο. Γίνεται φανερό ότι το καλό εττίπεδο λειτουργίας του λογιστικού των Ο.Τ.Α., είναι καθορισηκός παράγοντας στη σωστή μετάβαση στο Διπλογραφικό Σύστημα. Για παράδειγμα η καταχώρηση του παρασταηκού του προμηθευτή είναι βασικός όρος λογιστικής λειτουργίας στο Διπλογραφικό Σύστημα και κατά συνέπεια θα πρέπει να μεριμνά η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου να συγκεντρώνει άμεσα τα παρασταηκά που λαμβάνει από τους προμηθευτές του. VU Η ύπαρξη Ταμειακής Υπηρεσίας Για τη λειτουργία του Διπλογραφικού Συστήματος είναι αναγκαία η ύπαρξη Ταμειακής Υπηρεσίας. Αν δεν υπάρχει το ταμείο, δεν μπορούν να εμφανίζονται λογιστικά οι ταμειακές εγγραφές (εισπράξεις - πληρωμές), οι οποίες είναι απαραίτητες στο Διπλογραφικό Σύστημα. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται στο βαθμό που ο ελεγκτής εσόδων στη Δ.ο.γ. είναι συνδεδεμένος μηχανογραφικά με το Δήμο και με αυτό τον

20 τρόπο υπάρχει η δυνατότητα να ενημερώνεται το Διπλχ)γραφικό Σύστημα. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει χρονική υστέρηση στην ενημέρωση των λχ>γαριασμών. Η σύσταση Ταμειακής Υπηρεσίας είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Διπλογραφικού Συστήματος, ενώ βοηθάει γενικότερα το Δήμο στον οικονομικό προγραμματισμό του και στη διαχειριστική του αυτοτέλεια. νίΰ Η λειτουργία οργανωμέ\ης αποθήκης Ο τρόπος που επιδρά η λειτουργία οργανωμένης αποθήκης στη διαδικασία υλοποίησης της εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος είναι διπλός: α) Ο ουσιαστικός λόγος ύπαρξης της αποθήκης, αφορά στην παρακολούθηση των αποθεμάτων σαν βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση του κόστους και κατ' εττέκταση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου. Η λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής προϋποθέτει την άρτια και ολοκληρωμένη λειτουργία της αποθήκης του Δήμου. β) Ετππλέον, η αποθήκη λειτουργεί και για τη μηχανογραφική σύνδεση των εγγραφών του Λογιστικού των Ο.Τ.Α. με το Διπλειγραφικό Σύστημα. γ) Είναι σημαντικό να καθοριστούν για κάποια είδη ανταλλακτικών παγίων και αναλωσίμων υλικών για τα οποία είτε δεν είναι άμεση η προμήθεια αυτών από την εσωτερική αγορά, είτε είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, αποθέματα ασφαλείας. Παρόλα αυτά η λειτουργία οργανωμένης αποθήκης δεν είναι προαπαιτούμενο για την έναρξη λειτουργίας του Διπλογραφικού Συστήματος. Επάσης σημειώνεται ότι η διοίκηση του Υπουργείου θα πρέπει να ορίσει ένα μεταβατικό στάδιο για την πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος (εφαρμογή αρχικά της Γενικής Δογιστικής και μετέπειτα της Αναλυτικής Λογιστικής) και να προβεί στην πρόσληψη εξειδικευμενού προσωπικού όπου απαιτείται.

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε Ν ΙΑ ΙΟ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Κ Ρ ΙΤ Η Ρ ΙΩ Ν Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Τ Η Σ ΤΑ Κ ΤΙΚ Η Σ Ε Π ΙΧ Ο ΡΗ ΓΗ Σ Η Σ ΤΩ Ν Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΩ Ν ΠΑ ΤΙΣ Λ Ε ΙΤ Ο Υ ΡΓΙΚ Ε Σ Δ Α Π Α Ν Ε Σ ΤΟ Υ Σ ΚΑΙ ΕΦ Α ΡΜ Ο ΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟ Σ 2004 Υπενθύαιση: Το Ενιαίο Σύστημα Κριτηρίων κατανομής της ετήσιας τακτικής ετηχορήγησης στα Πανετηστήμια ίσχυσε για πρώτη φορά κατά το οικονομικό έτος Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σταθερά και με συνέπεια όλα αυτά τα χρονιά, εμπλουτισμένο στο μεταξύ και με προτάσεις της Συνόδου Πρυτάνεων (και συγκεκριμένα της 34ης συνεδρίασης στα Ιωάννινα, τον Νοέμβριο 1999). 1. Κριτήρια και δείκτες Kaxavouiic Το Ενιαίο Σύστημα Κριτηρίων (ΕΣΚ) εφαρμόζεται για την κατανομή στα Πανεπιστήμια του σκέλους εκείνου της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης τους που χαρακτηρίζεται ως «γενική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες» και που αντιδιαστέλλεται από το σκέλος που χαρακτηρίζεται ως «ειδικές ή έκτακτες επιχορηγήσεις». Εν τούτοις, στο Παράρτημα αυτό περιγράφεται το πλήρες σύστημα κατανομής του συνόλου της τακτικής επιχορήγησης.σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Κριτηρίων (ΕΣΚ), η κατανομή στα Πανεπιστήμια της γενικής επιχορήγησής τους από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας για τις λειτουργικές δαπάνες τους γίνεται καταρχήν με βάση τρία κριτήρια, τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα αριθμητικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν το κάθε Ίδρυμα. Κριτήριο Α : Το μέγεθος που προσδιορίζει το πρώτο κριτήριο κατανομής είναι ο αριθμός των ενεργών φοιτητών κάθε Ιδρύματος σταθμισμένος με τον δείκτη κόστους σπουδών για τα διάφορα γνωστικά πεδία. Το αποτέλεσμα που προκύπτει με τον τρόπο αυτό χαρακτηρίζεται ως θεωρητικός αριθμός φοιτητώ Κριτήριο Β: Το μέγεθος που προσδιορίζει το πρώτο κριτήριο κατανομής είναι ο αριθμός των διδασκόντων, ο οποίος περιλαμβάνει αφενός μεν τον αριθμό των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ κατά το ακαδημαϊκό έτος προσαυξημένο κατά τον αριθμό των θέσεων για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης. Το δεύτερο κριτήριο συσχετίζεται σε γενικές γραμμές με τις ερευνηηκές λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος και εκφράζεται ως δείκτης κατανομής Β.

22 Κ ριτήριο Γ : Το μέγεθος τέλος που προσδιορίζει το τρίτο κριτήριο κατανομής είναι ο αριθμός των Τμημάτων που λειτουργούν σε κάθε Πανεπιστήμιο κατά το ακαδημαϊκό έτος διοικητικές - οργανωτικές λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος και εκφράζεται ως δείκτης κατανομής Γ 2. Δείκτες κόστους σπουδών Στην Ελλάδα δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα μελέτες σχετικά με τον υπολογισμό των δεικτών κόστους σπουδών. Για το λόγο αυτό, οι δείκτες κόστους σπουδών για την Ελλάδα προσδιορίστηκαν ως στρογγυλοποιημένοι μέσοι όροι των αντίστοιχων δεικτών που χρησιμοποιούνται κατά συστηματικό τρόπο σε τέσσερις χώρες: Την Φινλανδία, την Αυστραλία, τη Σουηδία και την Δανία 3. Σύνθεση δεικτών κατανορής Τα τρία προαναφερθέντα κριτήρια κατανομής με μορφή δεικτών κατανομής Α, Β και Γ. Οι δείκτες κατανομής προσδιορίζουν το μερίδιο συμμετοχής του κάθε Ιδρύματος στο συγκεκριμένο κατά περίπτωση μέγεθος, κυμαίνονται από 0,0 έως 100,00 και απεικονίζονται με ακρίβεια δεκάτου. Ο γενικός δείκτης κατανομής προκύπτει από τη σύνθεση των τριών επιμέρους δεικτών κατανομής Α, Β και Γ, οι οποίοι όμως υπολογίζονται με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας. Α κριβώ ς λόγω της φύσης και του προορισμού της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης των Πανεπιστημίων, δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στο κριτήριο Α που συσχετίζεται με τις εκπαιδευτικές δαπάνες, ενδιάμεση βαρύτητα στο κριτήριο Β που συσχετίζεται με τις γενικές ερευνητικές δαπάνες και μικρότερη βαρύτητα στο κριτήριο Γ που σχετίζεται με τις διοικητικές - οργανωτικές δαπάνες. Ο λόγος για τον οποίο δίνεται μικρότερη βαρύτητα στο κριτήριο Γ έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των διοικητικών - οργανωτικών δαπανών σχετίζεται άμεσα τόσο με τους αριθμούς των μελών ΛΕΠ όσο και με τους αριθμούς των φοιτητών. Οι συντελεστές βαρύτητας για κάθε δείκτη κατανομής έχουν επιλεγεί τελικώς ως εξής: Δ είκ τες κατανομής Συντελεστές βαρύτητας 0,6 0,3 Ο,Ι Ο γενικός δείκτης κατανομής για κάθε Ίδρυμα απεικονίζεται επίσης στον επισυναπτόμενο Πίνακας 3.

23 4. Διορθωτικοί συντελεστεί Για τον υπολογισμό των τελικών δεικτών κατανομής, οι γενικοί δείκτες κατανομής που έχουν προκόψει για κάθε Ίδρυμα πο>^-απλασιάζονται με διορθωτικούς συντελεστές, οι οποίοι αφορούν την «περιφερειακότητα», την «πολυεδρικότητα» και την «ηλικία» του κάθε Ιδρύματος. Οι συντελεστές αυτοί κυμαίνονται από 1,00 έως 1,20 και αποσκοπούν στην ενίσχυση των εκτός Α ττικής και Θεσσαλονίκης Ιδρυμάτων, όπως επίσης και εκείνω ν που λειτουργούν σε περισσότερες από μία γεωγραφικές έδρες αλλά και εκείνων που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους. Ειδικά σε ό,τι αφορά τον συντελεστή ηλικίας, πρέπει να σημειωθεί ότι για τον προσδιορισμό του δεν έχει ληφθεί υπόψη μόνο το έτος ίδρυσης και έναρξης λειτουργίας του κάθε Ιδρύματος, αλλά και το έτος κατά το οποίο απέκτησε αυτό την αυτοδυναμία του, όπως ακόμη και το ποσοστό κατά το οποίο αυξήθηκαν τα Τμήματα του κάθε Ιδρύματος στο πλαίσιο της πρώτης και της δεύτερης φάσης της Διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης. Μ ία ουσιώδης διαφοροποίηση ως προς τα προηγούμενα έτη είναι ότι εφέτος το εύρος των διορθωτικών συντελεστών έχει περιοριστεί, έτσι ώστε να κυμαίνονται αυτοί μεταξύ 1,00 και 1,20, ενώ μέχρι πέρυσι κυμαίνονταν μεταξύ 1,00 και 1, Ειδικές περιπτώσεις Ιδρυαάτων ε αιρούαενων του ΕΣΚ Για λόγους που αφορούν την ιδιαιτερότητα της φυσιογνωμίας τους, έχουν εξαιρεθεί του Ενιαίου Συστήματος Κριτηρίων κατανομής της τακτικής επιχορήγησης η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η εξαίρεση του Ανοικτού Πανεπιστημίου γίνεται εξ αρχής, καθώς τα κριτήρια του ΕΣΚ δεν μπορούν να εφαρμοστούν κατά τρόπο συγκρίσιμο σε λειτουργίες εκπαίδευσης από απόσταση. Η εξαίρεση όμως της ΑΣΚΤ γίνεται στην τελευταία φάση εφαρμογής του ΕΣΚ, καθώς διαπιστώνεται ότι οδηγεί αυτό σε ποσοστά κατανομής που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ειδικού χαρακτήρα ανάγκες ενός Ιδρύματος αμιγώς καλλιτεχνικού χαρακτήρα όπως είναι η ΑΣΚΤ. 6. Μΐίγανισμός προσδιορισαού -me πραγαατικής κατανομής 2004 Για τον προσδιορισμό της πραγμαηκής κατανομής, το ΥΠΕΠΘ χρησιμοποιεί την ακόλουθη μέθοδο: Ορίζει ως αφετηρία της γενικής επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες (κατανομή αφετηρίας) για όλα τα Ιδρύματα που ετηχορηγούνται βάσει των κριτηρίων του ΕΣΚ μια ενιαία αύξηση 5% επί της κατανομής του Στη συνέχεια καθορίζεται η αύξηση της γενικής επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σε σύγκρίση με το 2003 των Ιδρυμάτων που επιχορηγούνται εκτός κριτηρίων ΕΣΚ ως εξής: Για την ΑΣΚΤ ορίζεται ομοίως αύξηση 5%, ενώ για το Ανοικτό Πανετηστήμιο ορίζεται αύξηση 10% ετιί της τελικής επιχορήγησης που έλαβε κατά το 2003, λαμβανομένης υπόψη της κατακόρυφης αύξησης του αριθμού των φοιτητών του κατά

24 λαμβανομένης υπόψη της κατακόρυφης αύξη(της του αριθμού των φοιτητών του κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ορίζεται η πρώτη γενική επιχορήγησή του για λειτουργικές δαπάνες στο ποσό των 500χιλ. ευρώ. 7. Αιαγρονιιαί ε^έλι^ιι και τελικές διορθωτικές κινύσεκ Μπορεί να συμπεράνει κανείς την έστω και πολύ αργή πορεία εξορθο>λγισμού της κατανομής της γενικής επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες. Η πορεία είναι όντως πολύ αργή για δύο απλούς λόγους; Ο πρώτος είναι ότι (όπως ήδη τονίστηκε) δεν είναι ούτε επιθυμητό να επιχειρηθεί μία εξαρχής κατανομή από μηδενική βάση. Και δεύτερος είναι ότι δύσκολα θα βρεθεί ποσό πολύ μεγαλύτερο των 2361 χιλ. ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν εφέτος για τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις προς την ιδεατή κατεύθυνση, με παράλληλη όμως διασφάλιση και ενός minimum ενιαίας αύξησης για όλα τα Ιδρύματα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΡΙΣΙΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2004 Ιδρύματα Αριθμός εισακτέων 2003 Κατανομή φοιτητών Κατανομή διδασκόντων Κατανομή Τμημάτων Θεωρητικά μεγέθη Αριθμός φοιτητών Ποσοστό φοιτητών Σταθμισμένα μεγέθη Αριθμός φοιτητών Ποσοστό φοιτητών Αριθμός διδασκόντων Ποσοστό διδασκόντων Αριθμός Τμημάτων Ποσοστό Τμημάτων Πανεπιστήμιο Αθτ νών ,3% ,7% 1 6,3% 30 12,0% Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεία ,8% ,4% 0 0,0% 9 3,6% Οικονομικό Πανεπιστήμιο ,7% ,0% 0 0,0% 8 3,2% Πάνιειο Πανεπιστήμιο % % 1 6,3% 9 3,6% Πανεπιστήμιο Πειραιώς ,5% % 1 6,3% 9 3,6% Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ,4% ,9% 1 6,3% 7 2,8% Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ,3% ,8%. 1 6,3% 1 0,4% Χαροκόττειο Πανετπστήμιο ,4% ,5% 1 6,3% 3 1,2% Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ,2% ,1% 1 6,3% 40 16,1% Πανετπστήμιο Μακεδονίας ,7% ,2% 1 6,3% θ 3,2% Πανετπστήμιο Πατρών ,4% ,7% 1 6,3% 22 8,8% Πανεπιστήμιο ΙωαννΙνων ,6% ,0% 1 6,3% 16 6,4% Πανετπστήμιο Θράκης ,5% ,2% 1 6,3% 18 7,2% Πανεπιστήμιο Κρήτης ,3% ,0% 1 6,3% 17 6,8% Πολυτεχνείο Κρήτης ,2% ,6% 1 6,3% 5 2,0% Πανεπιστήμιο Αιγαίου ,9% ,6% 1 8,3% 16 6,4% Πανετπστήμιο Θεσσαλίας ,2% ,5% 1 6,3% 16 6,4% Ιόνιο Πανεπιστήμιο ,9% ,9% 0 0,0 4 1,6% Πανετπστήμιο Πελοποννήσου ,4% ,4% 1 8,3% 7 2,8% Πανετπστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ,2% ,0% 0 0,0 4 1,6% Πανεπιστήμιο Στερεός Ελλάδος 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0 0 0,0% Σύνολο ,0 100, ,0% Σημειώσεις: 1. Στον αριθμό Τμημάτων περιλαμβάνονται τα Τμήματα που λειτουργούν το ακαδημαϊκό έτος , όπως επιοης και τα Γενικά Τμήματα. 2. Ο θεωρητικός αριθμός φοιτητών έχει προκόψει ως άθροισμα των γινομένων του αριθμού εισακτέων κάθε Τμήματος επι τον αντίστοιχο αριθμό καόημαΐκό έτος ' σταθμισμένος αριθμός φοιτηι Vέχει προκόψει ως άθροισμα των γινομένων του αριθμού εισακιι το οκοόημαΐκό έτος II επι τον ΟεΙκιη κόστους σπουδών γιο κάθε Τμήμα. Ιάνει αφενός μεν τον αναμενόμενο οριθμό μελών ΔΕΠ μετά κοι τι εμήθηκαν στα Ιδρύμοτο κατά το ακαδημαϊκό έτος πολλι

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Γνωστικά πεβία Φινλανδία' Αυστραλία Σουηδία Δανία Τσεχία* Ελλάδα Νομική 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 Γλιύσσες ,45 1,00 1,20 1,00 1,20 Κοινωνικές ΕπΚπη μες ,25 1,00 1,00 1,00 1,10 Οικονομικές Emστήμες ,25 1,00 1,00 1, ψμχολογία 1,50 1,25 1,00 1, ,25 Επιστήμες Εκπαίδευσης κοι Αγωγής 1,50 1,25 1,00 1, Φυσικές Επιστήμες 1,75 2,20 2,70 2,00 2, Τεχνολογικές Επιστήμες 1,75 2,20 2,70 1, Αρχιτεκτονική ,20 2,70 2,25 2,20 Γεωπονικές Ετπστήμες 1,75 2,20 2,70 2,25 2,20 Emστήμες Αθληπσμού 1,75 1, Ιατρική 3,50 2,95 3,30 2,35 2, Οδοντιατρική 3,50 2,95 2,45 2,35 2, Κτηνιατρική 3,50 2,Θ ,35 3, (Ραρμακευτική ,20 2,70 2,35 2,25 2,25 Νοσηλευτική 3,00 Διαιτολόγια 2.80 Εφαρμοσμένες Τέχνες , Καλές Τέχνες - Μουσική 3,75 3, Θέατρο - Χορός 5, Ministry of Education, Finiand, "Management by resuits in higher education", Helsinki G. Taylor,"New financial models In Australia", IMHE General Conference, OECD, Paris Geir Strom,'Financing higher education In Nordic countries'. Higher Education Management, Vol.8, No. 1, OECD, Daniel S. Fogel and Jan Wlnckler, "Financing higher education: Czech Rebubllc 1ΘΘ0-19Θ5", Higher Education Managemer )l. 8, No.1,OECD, 1996

27 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΕΣΚ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΠΣΜΟ ΤΗΣ ΙΔΕΑΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ-ΔΑΠΑΝ ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 Αριθμός διόασκόντων Αριθμός Τμημάτων Διορθωτικοί συντελεστές Ιδεατή κατανομή βάσει ΕΣΚ Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομικό Πανετηστήμιο Πάντειο Πανετηστήμιο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Πατρών Πανετηστήμιο ΙωαννΙνων Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανετηστήμιο Θεσσαλίας 0,00 I Πανετηστήμιο Πελοποννήσου Πανεπιστήμιο Δυηκής Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

28 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ {ΕΣΚ) ΠΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΠΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004 (2ο ΤΜΗΜΑ) Υπολογια-μός επιχορήγησης 2004 (συνολικά ποσό προς κατανομή, βάσει ΕΣΚ ευρώ) Διόρθωση τελκής κατανομής βάσει ΕΣΚ Ιάεατή κατανομή 2004 βάσει της στήλης (β), όταν 18)>(11) Πραγματική βιαφορά ποσών των Ανηγμίνη διαφορά ποσών των στηλών [3) και (11), ότανιβηιι κατανομή βάσει ΕΣΚ ποσοστιαία κατανομή βάσει ΕΣΚ Τελική κατανομή βάσει ΕΖΚ Τελική ποσοστιαία κατανομή βάσει ΕΣΚ ΕΣΚ Επιδιωκόμενη διορθωμένη ποσοστιαία κατανομή Εθνικά Μετσάβιο Πολυτεχνείο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πάντειο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμια Πειραιώς Γεωπονικά Πανεπιστήμιο Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστήμια ΙωαννΙνων Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστήμιο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιόνια Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Στερεός Ελλάδας Ανοικτό Πανεπιστήμιο

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Οδηγίες κατάρτισης και υποβολής του προτ5πο)-ογισμού, οικ. Έτους 2004, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των επιχορηγούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των ειδικών λογαριασμών. Α) ΓΕΝΙΚΑ 1. Βασικοί στόγοι και αργές κατάρτισης του προϋπολογισαού Με την αριθμ. 2/25507/0020/ εγκύκλιό μας προσδιορίζονται οι βασικοί στόχοι και οι αρχές κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού του οικον. έτους 2004 οι οποίοι θα ισχύσουν, με τις αναγκαίες εξειδικεύσεις και προσαρμογές και για τους προϋπολογισμούς των ν.π.δ.δ. ετηχορηγουμένων και μη, των ν.π.ι,δ. που επιχορηγούνται από το Δημόσιο, καθώς και των ειδικών λογαριασμών. Οι εν λόγω φορείς μαζί με την κεντρική κυβέρνηση συγκροτούν τη γενική κυβέρνηση και ως εκ τούτου καθίσταται απόλυτα ετηβεβλημένη η εναρμόνιση της οικονομικής διαχείρισης τους στα πλαίσια της ακολουθούμενης δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία ως γνωστόν καθορίζεται, όπως και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις βασικές αρχές και τις γενικές κατευθύνσεις του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι βασικοί αυτοί στόχοι είναι: 1. η συγκράτηση των δαπανών και η αποφυγή ελλειμμάτων 2. η αύξηση του αποτελέσματος μέσω της αξιοποίησης των διαθεσίμων οικονομικών πόρων, της ορθολογικής κατανομής τους και της βελτίωσης της αποδοτικότητας τους 3. ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η ενίσχυση των επενδυτικού χαρακτήρα δαπανών 4. η αξιολόγηση, η διαφάνεια και ο έλεγχος των δαπανών, και 5. η συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και να βελτιωθούν οι συνθήκες για διαρκή οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στη συγκράτηση κυρίως των λειτουργικών δαπανών και στην αποφυγή δημιουργίας ελλειμματικών προϋπολογισμών. 2. Κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει προγραμμάτων - δραστηριοτήτων

30 (εξαιρούνται οι ειδικοί >-ογαριασμοί) Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι φορείς να συμπληρώσουν τα τεχνικά δελτία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της εγκυκλίου μας και αφορούν τις προβλεπόμενες δαπάνες τους για υπερωρίες και μετακινήσεις, προκειμένου να αξιολογηθεί η αναγκαιότητα, η χρησιμότητα και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα αυτών. 3. Σγεδιασαός τριετούς προϋπολογισμού {εξαιρούνται οι ειδικοί λογαριασμοί) Από το οικονομικό έτος 2002 καθιερώθηκε η σύνταξη πολυετών προϋπολογισμών, βασική επιδίωξη των οποίων είναι ο μεσοπρόθεσμος προγραμμαησμός της δημοσιονομικής διαχείρισης και η παγίωση κλίματος δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ειδικότερα, οι προβλέψεις για μισθοδοσία θα υπολογιστούν με βάση-χ την εκτίμηση διαμόρφωσης των σχετικών δαπανών μέχρι τις 31/12/2003.αφού, ληφθεί υπόψη και η μισθολογική ωρίμανση των υπαλλήλων. Στα παραπάνω κονδύλια δεν θα περιληφθούν η εισοδηματική πολιτική των ετών 2005 και 2006 και η διαφορά πλήρους έτους αποδοχών (carry - over) για νέες προσλήψεις. Τα κονδύλια για λοιπές?^ιτουργικές δαπάνες θα υπολογιστούν σύμφωνα με τις πραγματικές σας ανάγκες. Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟΣ Ν.Π.Α.Δ. (εξαιρούνται Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού) 1. Κατάρτιση ποοΰπολογισαού Όλα τα έσοδα και έξοδα των νομικών προσώπων ταξινομούνται στον προϋπολογισμό τους κατ' είδος, ομάδες και κατηγορίες, ανάλογα με την αιτία και τη φύση τους. Για την ταξινόμηση αυτή τηρείται ο κώδικας κατάταξης εσόδων-εξόδων ν.π.δ.δ. (αρ. εγκ. 1, αρ. πρ. 2/47285/0094/2.8.01). Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη σε έξι (6) στήλες, όαοθ (LVICLkia6(iNiaLστην Γ ο κωδικός αριθμός εσόδου ή εξόδου (Κ.Α.Ε.) στην 2^ η ονομασία του στην 3 οι προβλέψεις για το 2004 στην 4 οι διαμορφωθείσες τηστώσεις των εσόδων και εξόδων κατά το 2003 (αρχικός προϋπολογισμός ± τροποποιήσεις) στην 5'^ η εκτίμηση πραγματοποιήσεων μέχρι 31/12/2003, και στην 6^ τα απολογιστικά στοιχεία του 2002.

31 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση της 5 ^ στήλης, με ορθή εκτίμηση των στοιχείων τα οποία δεν πρέπει να Γ αποκλίνουν των αναμενόμενων απολογιστικών του έτους 2Θ03. Όλα τα κονδύλια εσόδων-εξόδων αθροίζονται σε υποσύνολα κατά κατηγορίες (χιλιάδα πχ. 1000), υποκατηγορίες (εκατοντάδα π.χ. 0700) και ομάδες (δεκάδα π.χ. 0710) της κωδικής κατάταξης. Τα αθροίσματα αυτά είναι απολύτως αναγκαία για την ορθή εμιράνιση του προϋπολογισμού. Για την κατάρτιση του προϋπο)ογισμού των νεοσύστατων Πε.Σ.Υ.Π. (Ν.31Θ6/Θ3) θα δοθούν και ειδικές οδηγίες. ΠρόΒλειι/ΐΐ εσόδων α) Γ ενικά Όλα τα έσοδα του νομικού προσώπου (επιχορηγήσεις, ίδια έσοδα, τόκοι, έκτακτα, επενδυτικά προγράμματα κ.λπ.) βεβαιώνονται, εισπράττονται και εμφανίζονται στους οικείους κωδικούς αριθμούς εσόδων του προϋπολογισμού. Έσοδα του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2004 είναι τα ποσά που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια αυτού, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο από την οποία προέρχονται, καθώς και τα έσοδα του προηγουμένου οικ. έτους, που δεν έχουν εισπραχθεί. Τα έσοδα, που έχουν βεβαιωθεί και δεν εισπράχθηκαν μέχρι τη λήξη του οικ. έτους 2003, διαγράφονται λογιστικά από το έτος που βεβαιώθηκαν και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του επόμενου οικ. έτους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.Δ. 496/74. β) Από κρατική επιγορήγΐίση Όι προβλέψεις που θα σχηματισθούν στους κωδικούς αριθμούς της υποκατηγορίας εσόδων 0100 «Ετηχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό», δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν πς επιχορηγήσεις του τρέχοντος οικονομικού έτους και κατά μείζονα λόγο αυτές που θα καθοριστούν με τον κρατικό προϋπολογισμό οικ. έτους Από τις προβλέψεις αυτές θα πρέπει να αφαιρεθούν οι επιχορηγήσεις που κολ,υψαν έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες του έτους Από ίδια έσοδα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ )

ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ) ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ:ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της σπουδάστριας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα)

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης

2.Εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την χρήση 2015 και έως της ολοκλήρωσης της σύμβασης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 12/10/15

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15 περιεχόμενα Εισαγωγή 15 Κεφ. Ιο Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου 1.1. Έννοια οργάνωσης 24 1.2. Οργάνωση λογιστηρίου 26 1.2.1. Προβλήματα διάρθρωσης οργανωτικού σχεδίου 27 1.2.2. Λειτουργικές βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το αντικείμενο του έργου του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην εφαρμογή του διπλογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, που δεν έχουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους για την υποστήριξη των παραπάνω εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ. Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 1 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Οργάνωση Λογιστηρίου Εταιρείας Παραγωγής και Εμπορίας Φακέλων ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13450 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια επιχείρηση διαθέτει κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : 8278 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : 8278 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 'apothiki.gpapanikolau@n3.syzefxis.gov.gr'7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού

Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Βασικοί στόχοι κατάρτισης προϋπολογισμού Οι βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013, είναι: η ορθολογική και ρεαλιστική κατάρτισή του, με εγγραφή εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: Η σύνταξη Ισολογισμού χρήσης 2015 και παρουσίασή του στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 146/2003» Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 94064/1.10.2012 εγκύκλιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος.

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος 2013 www.minfin.gr ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ΣΧΕΤ: Η υπ αριθμ.2/86954/δπγκ/29.11.12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 48667 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Αγροτική Οικονομία Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Singular Accountant

Χαρακτηριστικά Singular Accountant Χαρακτηριστικά Singular Accountant ιαχείριση Λογιστικού Γραφείου Η εφαρµογή διαχειρίζεται, παρακολουθεί και οργανώνει τις λειτουργίες του Λογιστικού Γραφείου Παρακολουθεί τους συναλλασσόµενους, είτε αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Έννοια - Σκοπός Λογιστικής Τυποποίησης Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Π.Π.Υ.Υ 2014), ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 90.097,00 ΜΕ Φ.Π.Α Α. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων εκάστου χρήσης ως 30/06

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω

5. Η αρχή της δημοσιότητας του προϋπολογισμού εξυπηρετεί: α) στην ενημέρωση β) στη διαφάνεια γ) στον εκδημοκρατισμό δ) σε όλα τα παραπάνω 1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει: α) τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης β) μόνο τη σκοπιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης γ) μόνο τη νομιμότητα μιας δημόσιας δαπάνης δ) κανένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.1 Η «Συμμετοχική» ή «Αφανής» εταιρεία. Έννοια - Χαρακτηριστικά 3.2 Η λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.2.1 Η μέθοδος του τελικού μερισμού 3.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Π. Λογιστική Υποστήριξη 2015.doc5

Τ. Π. Λογιστική Υποστήριξη 2015.doc5 Έχοντας υπόψη την Απόφαση Διοικητή 679/14.10.2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για τον επικείμενο Πρόχειρο Κοινό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη τιμή, για την Υλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016 Π. Φάληρο 29.2.2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ (ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ) Στη συνέχεια του σημειώματός μας από 6.3.2014, ύστερα από το ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) συμπληρώνουμε τα εξής: 1)

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 (εγκρίθηκε από την Σύγκλητο την 1/12/2006)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 (εγκρίθηκε από την Σύγκλητο την 1/12/2006) 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 7722 050, 7721 960, E-mail: gpolyzos@central.ntua.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν. Πειραιάς, 10/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης για τις ανάγκες του Ο.Π.Α.Ν.» CPV: 79211000-6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Υπεύθυνη Προμηθειών: Τυρογαλά Ευαγγελία Τηλ.: 22543-50129

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ)

ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ (ΒΑΚΧΕΠ) ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΣΕΛΙΔΑ 1 η ΑΡΧΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ κ. ΤΣΩΛΗΣ ΤΕΧΝ Ο ΛΟ ΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ Σ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ κ. ΤΣΩΛΗΣ ΤΕΧΝ Ο ΛΟ ΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ Σ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝ Ο ΛΟ ΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔ ΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Μ ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟ ΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ Σ ΕΡΓΑΣΙΑ Λ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. ΤΣΩΛΗΣ ΣΠ Ο Υ Δ Α ΣΤΕΣ Θ ΕΟ ΔΟ ΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ Ο Υ ΓΙΟ Υ Ρ Ο Υ Κ Η Σ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Γιατί Δεδομένου ότι οι πόροι του δημοσίου τομέα προέρχονται κατά κανόνα από δημόσια κεφάλαια και η χρηση τους προς το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ.Ε.Υ.Α.Χ. Π E P I E X O M E N A Άρθρο 1 ο : Αντικείµενο Κανονισµού Σελ. 1 Άρθρο 2 ο : Σύσταση Σκοπός, Νοµικό Καθεστώς Σελ. 1 Άρθρο 3 ο : Έγκριση - Τροποποίηση και Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43623/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα