ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

2 Μετά τη συγκομιδή της προηγούμενης καλλιέργειας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Επεξεργασία εδάφους Η καλλιέργεια του εδάφους ξεκινά το φθινόπωρο αμέσως μετά το πέρας της προηγούμενης φυτείας με βαθύ άροτρο ή καλλιεργητές Σε ορισμένα εδάφη είναι χρήσιμη η υπεδάφια κατεργασία για καλύτερη διήθηση και στράγγιση του νερού. Για καταστροφή και παράχωμα των υπολειμμάτων ώστε να επιτυγχάνεται μείωση των μολυσμάτων ασθενειών και των πληθυσμών εχθρών της καλλιέργειας. Σε αγρούς με ιστορικό ασθενειών όπως το βακτηριακό έλκος, συνιστάται εκρίζωση με αναστροφή του εδάφους, μάζεμα εκτός αγρού και καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας με κάψιμο. Σημαντική πηγή μολυσμάτων του βακτηριακού έλκους είναι τα υπολλείματα της καλλιέργειας. Επίσης η καταστροφή των υπολλειμάτων συνιστάται και για άλλες ασθένειες όπως η αλτερναρίωση ή οι ιολογικές ασθένειες (κηλιδωτός μαρασμός και ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς). Αμειψισπορά Η καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας θα Η αμειψισπορά είναι απολύτως απαραίτητη 2

3 πρέπει να εναλλάσσεται με άλλες, κατάλληλα επιλεγμένες καλλιέργειες σε προγράμματα αμειψισποράς με τετραετή τουλάχιστον διάρκεια (δηλαδή η επανακαλλιέργεια της β. τομάτας στο ίδιο χωράφι να μη γίνεται νωρίτερα από 3 τουλάχιστον έτη από την προηγούμενη φορά). Φυτά κατάλληλα για αμειψισπορά αποτελούν: α) το καλαμπόκι, β) η μηδική/ετήσιο τριφύλλι γ) τα χειμερινά σιτηρά και δ) τα ζαχαρότευτλα Δεν συνιστώνται καλλιέργειες που ανήκουν στην οικογένεια των Σολανωδών στην οποία ανήκει και η τομάτα, δηλαδή πατάτα, πιπεριά, και μελιτζάνα. Για αγρούς με ιστορικό προσβολών από βακτηριακό έλκος στην αμειψισπορά δεν πρέπει να επιλέγεται η καλλιέργεια καπνού. για την επίτευξη πολλαπλών στόχων, όπως η διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, η αποφυγή προβλημάτων από δυσεξόντωτα παθογόνα (όπως η Phytophthora sp.) και ζιζάνια. Αμειψισπορά με καλαμπόκι, επιτρέπει την χρήση ζιζανιοκτόνων τα οποία καταπολεμούν δυσεξόντωτα ζιζάνια όπως η αγριοτοματιά και η κουσκούτα. Η καλλιέργεια μηδικής είναι μία ακόμη καλή επιλογή, διότι με τις συνεχείς κοπές επιτυγχάνεται η εξασθένιση ενός μεγάλου εύρους ζιζανίων. Τα σιτηρά προτείνονται για την αντιμετώπιση προσβολών από Phytophthora sp. όπως επίσης και για αγρούς προσβεβλημένους με νηματώδεις του γένους Meloidogyne. Αποφυγή εγκατάστασης φυτοπαθογόνων Αποφυγή εγκατάστασης φυτοπαθογόνων 3

4 Δεν πρέπει να καλλιεργείται β. τομάτα για περισσότερες από δύο καλλιεργητικές περιόδους στο ίδιο αγροτεμάχιο στην πενταετία. Αποφυγή εγκατάστασης φυτοπαθογόνων 4

5 Πριν την Σπορά/Μεταφύτευση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Χρόνος εγκατάστασης καλλιέργειας Εγκατάσταση καλλιέργειας αφού έχει παρέλθει ο κίνδυνος ανοιξιάτικων παγετών. Επιλογή αγρού Αποφυγή, όσο είναι δυνατόν, εγκατάστασης αγρών βιομηχανικής τομάτας κοντά σε καλλιέργειες άλλων λαχανικών (κυρίως κολοκυνθοειδών) ή καλωπιστικών φυτών με προσβολές από μυκητολογικές ασθένειες και εχθρούς Τα πιο κατάλληλα εδάφη είναι τα αμμοπηλώδη. Η τομάτα απαιτεί ζέστη και μεγάλη ηλιοφάνεια. Οι άριστες θερμοκρασίες ανάπτυξης είναι τη νύχτα 17 με 19 ο C και την ημέρα 23 με 28 ο C. Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες ή υψηλότερες, η ανάπτυξη των φυτών επιβραδύνεται ή αναστέλλεται ενώ παρατηρείται ανθόρρροια. Για αποφυγή μολυσμάτων κυρίως ιώσεων. Τα κολοκυνθοειδή αποτελούν πολύ συχνά πηγή μόλυνσης αλτερνάριας. Αποδίδει καλύτερα σε εδάφη με σταθερή δομή, καλή στράγγιση αλλά να κρατάνε υγρασία και να έχουν υψηλή περιεκτικότητα 5

6 Θα πρέπει να αποφεύγονται τα βαριά πηλώδη εδάφη. Το άριστο ph του εδάφους για τη τομάτα είναι 6 έως 6,5 όμως αποδίδει ικανοποιητικά και μέχρι 7,5. Να αποφεύγονται οι αγροί με έντονη παρουσία δυσκολοεξόντωτων ζιζανίων και αγροί με έντονη παρουσία αγριοτομάτας Αποφυγή αγρών με πρόβλημα οροβάγχης Απολύμανση του εδάφους Α. Ηλιοαπολύμανση να γίνεται επί της γραμμής φύτευσης αξιοποιώντας το πλαστικό που θα χρησιμοποιηθεί αργότερα με τα μηχανικά μέσα που διαθέτει ο παραγωγός. Χρήση ειδικών αδιαπέρατων πλαστικών για σύντομο διάστημα. Μετά την ηλιαπολύμανση γίνεται σε οργανική ουσία. Τα ελαφρά αμμώδη εδάφη δίδουν πρώιμη παραγωγή, όμως χρειάζονται περισσότερα ποτίσματα και άφθονη λίπανση. Για την αποφυγή ασθενειών του ριζικού συστήματος. Σε χαμηλό ph ελαττώνεται η αφομοιωσιμότητα του φωσφόρου και δημιουργούνται τροφοπενίες ασβεστίου, Μαγνησίου, Καλίου. Σε πολύ υψηλό ph σημειώνεται έλλειψη σιδήρου και μαγγανίου. Επίσης το ph επηρεάζει την συσσώρευση και δράση των μικροοργανισμών του εδάφους και την ανάπτυξη των ασθενειών. Αντιμετωπίζονται μύκητες βακτήρια εχθροί και σε μικρό ποσοστό σπόροι ζιζανίων και νηματώδεις. Η επιλογή της μεθόδου σχετίζεται με το κόστος, το χρόνο που απαιτείται να μείνει χωρίς καλλιέργεια το έδαφος και το είδος του παθογόνου. 6

7 ενσωμάτωση κοπριάς για εμπλουτισμό του εδάφους με ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Εάν δεν γίνει ηλιοαπολύμανση, βαθύ όργωμα και έκθεση στον ήλιο. Β. Η απολύμανση με χημικά μέσα συστήνεται μόνο εφόσον δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί άλλη μέθοδος. Επεξεργασία εδάφους Την άνοιξη εφαρμογή στο χωράφι μηχανικής κατεργασίας του εδάφους με περιστρεφόμενους δίσκους Θερινό όργωμα Σε περιπτώσεις που η επιλεγμένη καλλιέργεια αμειψισποράς που προηγείται της τομάτας το επιτρέπει (π.χ. χειμερινά σιτηρά), προτείνεται θερινό όργωμα μετά την συγκομιδή της προηγούμενης καλλιέργειας Ενεργοποίηση βλάστησης ζιζανίων Η μέθοδος αυτή, αποκαλείται και ψεύτικη σπορά ή ψευδοσπορά. Γίνεται η προετοιμασία του χωραφιού όπως συνήθως για την εγκατάσταση της καλλιέργειας και ακολουθεί ελαφρύ πότισμα (εάν δεν έχει προηγηθεί βροχή που θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα) ώστε να φυτρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ζιζάνια πριν τη σπορά Επειδή εξασφαλίζεται πιο ομοιόμορφη κατεργασία και μειώνεται ο κίνδυνος καταστροφής της δομής του εδάφους από τη συμπίεση. Βοηθά στην μείωση των προβλημάτων από πολυετή ζιζάνια, καθώς και την μείωση των νηματωδών σκωλήκων μετά την έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία. Μία γενική μέθοδος μείωσης του πληθυσμού των ζιζανίων μίας καλλιεργητικής περιόδου, η οποία αφήνει το χωράφι σχετικά απαλλαγμένο από το πρώτο κύμα ζιζανίων που συνήθως ακολουθεί την σπορά ή φύτευση της καλλιέργειας, προσδίδοντάς της έτσι έμμεσα ένα σχετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα φυτά της καλλιέργειας. 7

8 ή φύτευση. Τα ζιζάνια που θα φυτώσουν καταστρέφονται στη συνέχεια είτε με επιφανειακή κατεργασία εδάφους ώστε να μην έρθουν νέοι σπόροι στην επιφάνεια, είτε με κάποιο κατάλληλο καθολικό μεταφυτρωτικό μη υπολειματικό ζιζανιοκτόνο. Χημική καταπολέμηση ζιζανίων Εφαμογή εγγκεκριμένων ζιζανιοκτόνων ανάλογα με το είδος των επικρατούντων ζιζανίων σε όλη την επιφάνεια. Εναλλακτικά μπορεί η εφαρμογή τους να γίνει σε ζώνες, πάνω στην γραμμή σποράς ή φύτευσης. Φυτοπροστασία Σε αγρούς με ιστορικό προσβολών από νηματώδεις του γένους Meloidogyne, εφαρμογή με νηματοδωκτόνο. Προσοχή! Τα νηματοδωκτόνα υψηλής φυτοτοξικότητας εφαρμόζονται αυστηρά πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας και Διότι τα ζιζάνια δρούν ανταγωνιστικά προς τα νεαρά φυτά προκαλώντας ποσοτική και ποιοτική μείωση της παραγωγής. Επίσης, η καταπολέμηση των ζιζανίων περιορίζει εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές και διευκολύνει τη μηχανική συγκομιδή της βιομ. τομάτας.. Η εφαρμογή σε ζώνες συνεπάγεται μικρότερη ποσότητα ζιζανιοκτόνου κι επομένως μικρότερο κόστος αλλά και μείωση του κινδύνου φυτοτοξικότητας για τις επόμενες καλλιέργειες και μόλυνσης του περιβάλλοντος. 8

9 συνήθως απαιτείται η πάροδος τουλάχιστον δύο μηνών πριν τη σπορά ή μεταφύτευση Εγκεκριμένα φ.π. (δραστικές ουσίες): (Ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.Α.Α.Τ., 9

10 Κατά την Σπορά/Μεταφύτευση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Επιλογή ποικιλίας- υβριδίου Η επιλογή της ποικιλίας πρέπει να γίνει με βάση κάποια κριτήρια και πάντα σε συνεργασία με την βιομηχανία. Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να είναι: Ανθεκτικότητα σε φυτοπαθογόνα Μειωμένες απαιτήσεις σε εισροές (άρδευση, λίπανση κ.ο.κ) Ποιοτικά χαρακτηριστικά κατά την βιομηχανική μεταποιήση Συγχρονισμός του μεταχρωματισμού και της ωρίμανσης Μεταφύτευση Το βάθος φύτευσης εξαρτάται από το μέγεθος της μπάλας χώματος του σπορόφυτου, καθώς θα πρέπει να καλυφθεί πλήρως. Μετά τη φύτευση απαιτείται ελαφρύ πότισμα για την μεγαλύτερη επιτυχία μεταφύτευσης. Η μεταφύτευση μπορεί να ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Συστήνεται για την αποτελσματικότερη αντιμετώπιση ζιζανίων, ομοιόμορφη παρουσία φυτών, αποφυγή προβλημάτων φυτρώματος 10

11 γίνει σε μονές ή διπλές σειρές. Χρήση μη γενετικά τροποποιημένου και υγειούς πιστοποιημένου σπόρου ή σποροφύτων Πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα έγγραφα (φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή πιστοποιητικό φυτοϋγείας) Αποστάσεις φύτευσης Κατά την μεταφύτευση τα φυτά να έχουν αποστάσεις ώστε να εξασφαλίζεται καλός αερισμός στη βάση τους και μείωση στο ελάχιστο της επαφής των φυτών μεταξύ τους. Φύτευση σε διπλές σειρές με 45cm απόσταση σειρά από σειρά και 160cm απόσταση διπλή σειρά με διπλή σειρά. Πάνω στη γραμμή μπορεί να φυτευτεί σε αποστάσεις ανάλογα με το μέγεθος του φυτού από 50cm για πληθυσμό περίπου φυτών ανά στρέμμα, μέχρι 35cm, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη πληθυσμού φυτών ανά στρέμμα. Σε περίπτωση επιλογής εγκατάστασης της καλλιέργειας με σπόρο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί διπλάσιος αριθμός σπόρων από τον προσδοκώμενο αριθμό φυτών. ΛΙΠΑΝΣΗ Αποφυγή εχθρών και παθογόνων (τετράνυχος, Τuta, αλευρώδεις, ωίδιο, αλτερναρίωση, ιό του μωσαϊκού της αγγουριάς, νηματώδεις). Για αποφυγή προσβολών από ωίδιο και ιώσεων. Πιο πολλά φυτά/στρέμμα, καλύτερη εκμηχάνιση καλλιέργειας (αντιμετώπιση ζιζανίων, άρδευση, συγκομιδή). 11

12 Η λιπάνση θα πρέπει να επιλέγεται με βάση τις εδαφολογικές αναλύσεις. Ενδεικτικά Η βασική λίπανση Άζωτο (N), Φώσφωρος (P):15-16, Κάλιο (K): 12, Μαγνήσιο (Mg): 4,8 και η επιφανειακή Άζωτο: 20, Κάλιο 22, Μαγνήσιο: 3 μονάδες/ στρ ΑΡΔΕΥΣΗ Χρήση στάγδην άρδευσης Η καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας χωρίζεται σε 4 στάδια ανάπτυξης (κατά προσέγγιση σε 25ημ+ 35ημ + 35ημ +20ημ.), με πιο απαιτητικό σε νερό το 3ο στάδιο. Οι συνολικές απαιτήσεις της καλλιεργητικής περιόδου ανέρχονται σε 470 μ3 νερού ανά στρέμμα. Για την συνολική ποσότητα αρδευτικού νερού που θα απαιτηθεί θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν: Συσταση και ομοιομορφία εδάφους Κλιμάτικές συνθήκες της περιοχής (π.χ. ύψος βροχής, θερμοκρασία, κ.α) Χαρακτηριστικά της ποικιλίας (ανάγκες σε νερό) ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Επιτυγχάνεται εξοικονόμιση νερού και αποφεύγονται μολύνσεις από παθογόνα Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα υδρολίπανση 12

13 Έντομα εδάφους (Σιδηροσκούληκα Agriotes spp., Αγρότιδες Agrotis spp.) Τα είδη εντόμων που προκαλούν ζημιές σε νεαρά φυτά τομάτας προσβάλλοντας τις νεαρές ρίζες ή το στέλεχος του φυτού είναι κολεόπτερα της οικογένειας Elateridae (σιδηροσκούληκα) και λεπιδόπτερα της οικογένειας Noctuidae (αγρότιδες ή κοφτοσκούληκα ή καραφατμέ). Τα σιδηροσκούληκα χαρακτηρίζονται από το λαμπερό κίτρινο χρώμα τους και το σκληρό εξωσκελετό τους και βρίσκονται συνήθως σε εδάφη με υγρασία. Οι προνύμφες των εντόμων αυτών προκαλούν ζημιά στο φύτρωμα των σπόρων ή στα νεαρά φυτά καταστρέφοντας το στέλεχος στη βάση του. Μέτρα αντιμετώπισης Η αντιμετώπιση τους όταν υπάρχει έντονο πρόβλημα συνίσταται στη χρήση εντομοκτόνων εδάφους κατά τη σπορά. Συνήθως σε καλλιέργειες όπου η εγκατάσταση της φυτείας γίνεται με μεταφύτευση δεν παρουσιάζεται σημαντικό πρόβλημα. Εγκεκριμένα φ.π. (δραστικές ουσίες): (Ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.Α.Α.Τ.) 13

14 Κατά την καλλιεργητική περίοδο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΦΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Παρακολούθηση πληθυσμών των εχθρών/ασθενειών με κατάλληλα μέσα και την κατάλληλη χρονική περίοδο ούτως ώστε να παρθεί έγκαιρη απόφαση για επέμβαση 2. Ψεκασμοί με εκλεκτικές δραστικές ουσίες και όπου είναι δυνατόν «στοχευμένα» και όχι σε όλη την έκταση της καλλιέργειας αλλά εκεί που υπάρχει η προσβολή όταν αυτή είναι εντοπισμένη σε συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. σε κηλίδες). 3. Μέτρα για τη διατήρηση φυσικών εχθρών π.χ. καλλιεργητικά μέτρα (διατήρηση περιθωρίων με επιλεγμένη αυτοφυή βλάστηση), χρήση εκλεκτικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 4. Χρήση εγκεκριμένων από το ΥπΑΑΤ φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων και να ακολουθούνται οι οδηγίες των ετικετών τους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ/ΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 14

15 ΑΚΑΡΕΑ ΕΧΘΡΟΙ Κοινός Τετράνυχος (Tetranychus urticae) Συμπτώματα - Ζημιά: Ο κοινός τετράνυχος προσβάλλει κυρίως φύλλα και καρπούς της β. τομάτας. Στα φύλλα προκαλεί χλωρωτικές κηλίδες που σε μεγάλη προσβολή μπορούν να καλύψουν όλη την επιφάνειά του με τελική κατάλιξη την ξήρανση. Στον καρπό προσβάλλει κυρίως τον ποδίσκο, γύρω από τον κάλυκα, προκαλώντας υπόφαιες κηλίδες οι οποίες ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής, μπορούν να καλύψουν ακόμη και τα 2/3 της επιφάνειας του καρπού. Όταν οι καρποί προσβληθούν σε νεαρό στάδιο δεν αναπτύσσονται. Στις περιπτώσεις των μεγάλων προσβολών παράγεται ιστός. Μέτρα αντιμετώπισης Η αντιμετώπιση του τετράνυχου βασίζεται στη διατήρηση των φυσικών εχθρών κάθε καλλιεργητική περίοδο και στην πρόβλεψη πληθυσμιακών εξάρσεων μετά την εφαρμογή εντομοκτόνων. Προτείνονται: Κανονική άρδευση της καλλιέργειας. Η άρδευση με τεχνητή βροχή δεν ευνοεί τους πληθυσμούς του τετρανύχου. Η διατήρηση των φυσικών εχθρών του τετράνυχου με την αποφυγή εφαρμογών Σε ευνοϊκές συνθήκες (ξηροθερμικές), μπορούν σε μικρά χρονικά διαστήματα να προκαλέσουν κακή ανάπτυξη των φυτών, αλλοίωση του σχήματος των φύλλων και των καρπών, πρόωρη ωρίμανση αυτών καθώς και καθολική ξήρανση των φυτών, υποβαθμίζοντας την ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής. Φυτά στρεσαρισμένα από έλλειψη νερού ευνοούν εξάρσεις τετράνυχου. Το πιο σημαντικό αρπακτικό νωρίς στην καλλιεργητική περίοδο είναι ο θρίπας της 15

16 εντομοκτόνων ευρέως φάσματος στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου. Eξαπόλυση του αρπακτικού Phytoseiulus persimilis στις εστίες προσβολής. Παρακολούθηση πληθυσμού και χημική καταπολέμηση Πρέπει να γίνεται παρακολούθηση για προσβολή από τετράνυχο με παρατήρηση των φυτών από τη βλάστησή τους και σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας, ιδιαίτερα στα περιθώρια του χωραφιού. Όταν διαπιστωθεί προσβολή στις ακραίες γραμμές της καλλιέργειας, χημική επέμβαση στοχευμένη στα περιθώρια του χωραφιού μπορεί να είναι δικαιολογημένη και η παρακολούθηση του πληθυσμού στα σημεία αυτά πρέπει να γίνεται χωριστά από το υπόλοιπο χωράφι. Στην περίπτωση χημικής αντιμετώπισης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες: Αποφυγή χρήσης πυρεθρινοειδών ή οργανοφωσφορικών κατά του τετράνυχου, των αφίδων ή των αλευρωδών στις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου. Καλιφόρνιας αλλά απαιτείται προσοχή και παρακολούθηση του πληθυσμού του στη συνέχεια (βλ. οδηγίες σχετικά με θρίπα). Αργότερα, οι κύριοι φυσικοί εχθροί είναι αρπακτικά ακάρεα της οικογένειας Phytoseiidae τα οποία είναι ευαίσθητα σε εντομοκτόνα ευρέως φάσματος. Μερικές φορές οι ακραίες γραμμές είναι πιο έντονα προσβεβλημένες από το υπόλοιπο χωράφι λόγω πληθώρας πηγών μολύνσεων. Ο κοινός τετράνυχος είναι εξαιρετικά πολυφάγο άκαρι και έχει σαν ξενιστές τα περισσότερα ζιζάνια. Η χρήση πυρεθρινοειδών ή οργανοφωσφορικών δεν ενδύκνειται για την αντιμετώπιση του τετράνυχου επειδή τα εντομοκτόνα αυτά συνήθως προκαλούν βραχυπρόθεσμη μείωση του πληθυσμού, η 16

17 Αποφυγή χρήσης ενός μόνο ακαρεοκτόνου ανά καλλιεργητική περίοδο και χρήση διαφορετικού ακαρεοκτόνου από άλλη χημική ομάδα εάν χρειαστεί δεύτερη εφαρμογή στην ίδια ή την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Στην εναλλαγή των ακαρεοκτόνων θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι κάθε ακαρεοκτόνο έχει χαρακτηριστικά που το καθιστούν περισσότερο ή λιγότερο χρήσιμο και αποτελεσματικό σε διαφορετικούς χρόνους μέσα στην καλλιέργεια όπως επίσης κάτω από διαφορετικές συνθήκες π.χ. οι ρυθμιστές ανάπτυξης θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν οι πληθυσμοί του τετράνυχου είναι χαμηλοί και αρχίζουν να αυξάνονται. Εγκεκριμένα φ.π.: Ηλεκτρονική βάση ΥΠ.Α.Α.Τ., οποία ακολουθείται από ραγδαία ανάκαμψη που μπορεί να υπερβεί τα επίπεδα πριν την εφαρμογή. Επίσης, η χρήση πυρεθρινών στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου σκοτώνει τους φυσικούς εχθρούς του τετράνυχου. Διαχείριση ανθεκτικότητας Aculops lycopersici Συμπτώματα Ζημιά: Το άκαρι προσβάλλει όλα τα πράσινα μέρη των φυτών, τα άνθη και τους νεαρούς καρπούς. Λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε τα ακάρεα και συχνά γίνονται αντιληπτά όταν τα φυτά έχουν ήδη 17

18 συμπτώματα. Τα προσβεβλημένα μέρη αποκτούν ένα γκριζόμαυρο στιλπνό χρώμα που ανάλογα με την ένταση της προσβολής μπορεί να καλύψει ολόκληρη την επιφάνεια των στελεχών, των φύλλων και των καρπών. Τα προσβεβλημένα φύλλα συστρέφονται (καρουλιάζουν), παρουσιάζουν αργυρή στιλπνότητα και το φυτό αποκτά όψη μαρασμού (απότιστου φυτού). Οι προσβεβλημένοι καρποί ιδιαίτερα γύρω από το μίσχο, εμφανίζουν αργυρόχρωες κηλίδες, δεν αναπτύσσονται κανονικά και δεν ωριμάζουν. Μέτρα αντιμετώπισης Η αντιμετώπιση βασίζεται στην έγκαιρη διάγνωση της προσβολής. Ελέγχουμε για την παρουσία γκρίζων σημείων στα χαμηλότερα μέρη του φυτού, στο βλαστό και τα φύλλα. Αν παρατηρήσουμε τέτοια φυτά ελέγχουμε τα αμέσως επόμενα φύλλα για παρουσία ακάρεων με τη βοήθεια φακού (τουλάχιστον Χ14). Καθορίζουμε τα όρια της κηλίδας που εμφανίζονται τα συμπτώματα και ελέγχουμε μετά από 2-3 ημέρες. Αν τα συμπτώματα επεκτείνονται τότε επιβάλλεται χημική επέμβαση. Εγκεκριμένα φ.π.: Ηλεκτρονική βάση 18

19 ΥΠ.Α.Α.Τ., ΕΝΤΟΜΑ ΕΧΘΡΟΙ Αφίδες (Myzus persicae, Hemiptera: Aphididae) Συμπτώματα Ζημιά: Τα φυτά της β. τομάτας γενικά μπορούν να ανεχθούν υψηλούς πληθυσμούς αφίδων χωρίς αξιοσημείωτη μείωση της παραγωγής. Ωστόσο πολύ υψηλοί πληθυσμοί αφίδων μπορούν να προκαλέσουν κατσάρωμα και συστροφή των φύλλων, αποτυχία έκπτυξης φύλλων, φυλλόπτωση και καθήλωση της ανάπτυξης των φυτών ειδικά στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Μέτρα αντιμετώπισης Διατήρηση φυσικών εχθρών. Γενικά οι φυσικοί εχθροί μπορούν να ελέγξουν τους πληθυσμούς των αφίδων. Η καταγραφή της αναλογίας παρασιτισμένων αφίδων (μούμιες) σε σχέση με τις υγιείς και του αριθμού των αρπακτικών παρέχει τη δυνατότητα να αποφύγουμε τις επεμβάσεις αν ο πληθυσμός των αφίδων δε φτάνει σε ζημιογόνα επίπεδα. Παρακολούθηση πληθυσμού και χημική καταπολέμηση 19

20 Η παρακολούθηση για προσβολή από αφίδες γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Σε τέσσερα διαφορετικά σημεία του χωραφιού επιλέγονται 10 διαδοχικά φυτά. Όταν τα φυτά είναι μέχρι τα 2 πραγματικά φύλλα εξετάζουμε ολόκληρο το φυτό ενώ όταν είναι μεγαλύτερα εξετάζουμε το 1 ο φύλλο μετά την τελευταία ταξιανθία και ένα φύλλο από το μέσο των φυτών. Και στις δύο περιπτώσεις καταγράφουμε το ποσοστό των φύλλων με άπτερα άτομα αφίδων καθώς και τους φυσικούς εχθρούς ή τις μουμιοποιημένες αφίδες. Η επέμβαση δικαιολογείται όταν υπάρχει πάνω από 50% προσβολή. Στην περίπτωση που υπάρχει σοβαρό και παρατεταμένο πρόβλημα με πρώιμες προσβολές από αφίδες, και ειδικά όταν οι πληθυσμοί των αφίδων παραμένουν υψηλοί στην περίοδο καρποφορίας και υπάρχουν απώλειες στην παραγωγή. Για τη διαχείριση ανθεκτικότητας: Ψεκάζουμε μόνο όταν ο πληθυσμός των αφίδων φτάσει στο όριο της οικονομικής ζημιάς. Ξεκινάμε με τα πιο εκλεκτικά εντομοκτόνα και αποφεύγουμε τη χρήση πυρεθρινών στις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου ώστε να διατηρηθούν οι πληθυσμοί των φυσικών εχθρών. Κρατάμε τα ευρέως φάσματος εντομοκτόνα για τυχόν πληθυσμιακές εξάρσεις κατά τα μέσα-τέλος της 20

21 καλλιεργητικής περιόδου. Αν χρειαστούν περισσότερες από μία εφαρμογές, κάνουμε εναλλαγή εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης από διαφορετική χημική ομάδα. Εγκεκριμένα φ.π.: Ηλεκτρονική βάση ΥΠ.Α.Α.Τ., Φυλλορύκτης της τομάτας (Tuta absoluta, Lepidoptera: Gelechiidae) Βιολογία: Το θηλυκό άτομο του φυλλορύκτη της τομάτας (μικρολεπιδόπτερο) ζει ημέρες και εναποθέτει τα αυγά του κυρίως στα φύλλα (73%) και στους πράσινους καρπούς (6%), συνήθως στα σέπαλα. Έχει πολλές γενιές/έτος. Η διάρκεια γενιάς είναι περίπου 1-3 μήνες ανάλογα με τις επικρατούσες θερμοκρασίες. Η νύμφωση γίνεται συνήθως πάνω στο φυτό (μέσα στα φύλλα) ή σπανιότερα στην επιφάνεια του εδάφους ή λίγο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Συμπτώματα Ζημιά: H ζημιά γίνεται από την προνύμφη (κάμπια) σε φύλλα, νεαρούς βλαστούς και καρπούς. Η προσβολή στα φύλλα περιλαμβάνει στοές που αρχικά μοιάζουν με της λυριόμυζας αλλά 21

22 στη συνέχεια διακρίνονται από αυτές (οφιοειδείς, φαίνονται μόνο στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ενώ δεν είναι ορατά αποχωρήματα των προνυμφών) καθώς είναι πολύ μεγαλύτερες έως ακανόνιστου σχήματος θάλαμοι στο παρέγχυμα του φύλλου φαίνονται και από τις δύο επιφάνειες του φύλλου (σαν «παράθυρο» στο φύλλο) και φέρουν αποχωρήματα των προνυμφών. Η προσβολή σε νεαρούς βλαστούς και στις μασχάλες των φύλλων περιλαμβάνει στοές που είναι λιγότερο ευδιάκριτες από ότι στα φύλλα όμως τα αποχωρήματα βοηθούν στον εντοπισμό τους. Στους καρπούς η προσβολή συνήθως διαπιστώνεται αρχικά κάτω από τον κάλυκα και είναι ορατή εάν ανασηκωθούν τα σέπαλα. Σε προχωρημένο στάδιο η προσβολή είναι ορατή και στην επιφάνεια του καρπού, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης. Αρχικά παρατηρούνται μικρές σκουρόχρωμες οπές και στην συνέχεια ακανόνιστες στοές και σφαιροειδή αποχωρήματα από την τροφική δραστηριότητα της προνύμφης. Μέτρα αντιμετώπισης Διατήρηση φυσικών εχθρών με επιλογή Οι κύριοι φυσικοί εχθροί του εντόμου είναι 22

23 εκλεκτικών εντομοκτόνων μη τοξικών για τα ωφέλιμα του φυλλορύκτη όπως π.χ. σκευάσματα του Bacillus thuringiensis var. kurstaki. Απομάκρυνση και καταστροφή προσβεβλημένων φύλλων και καρπών με ασφαλή υγειονομική μέθοδο στον αγρό αλλά και στους χώρους συγκέντρωσης και συσκευασίας της τομάτας. Βιολογική καταπολέμηση. Εξαπολύσεις νωρίς από τον 1ο σταυρό με το Macrolophus sp. για να εγκατασταθεί και να προφυλάξει τα φυτά μέχρι να έρθουν οι φυσικοί πληθυσμοί των αρπακτικών ημιπτέρων (Nesidiocoris sp. Macrolophus sp., κ.α.). Τα παραπάνω αρπακτικά προστατεύουν την καλλιέργεια και από τους αλευρώδεις ενώ τρέφονται και με τετράνυχους και αυγά λεπιδοπτέρων. Παρακολούθηση πληθυσμού και χημική καταπολέμηση Παρακολούθηση του πληθυσμού με φερομονικές παγίδες τύπου Δέλτα (κολλητικές) ή παγίδες νερού και παρακολούθηση της καλλιέργειας με παρατήρηση για πιθανή εμφάνιση των πρώτων προσβολών. τα Ημίπτερα αρπακτικά Myridae Macrolophus caliginosus και Nesiodiocoris tenuis, το οποίο είναι ιθαγενές στη χώρα μας. Τα αρπακτικά αυτά μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση των πληθυσμών του Tuta absoluta σε χαμηλά επίπεδα. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι επεμβάσεις με ευρέως φάσματος εντομοκτόνα για όλα τα έντομα στόχους που θα διαταράξουν τη φυσική βιολογική αντιμετώπιση. Τα διαθέσιμα εντομοκτόνα είναι αποτελεσματικά κυρίως στο στάδιο των νεαρών προνυμφών, αμέσως μετά την εκκόλαψη των ωών γι αυτό έχει σημασία ο πρώτος ψεκασμός να γίνει σύντομα μετά την εμφάνιση του εντόμου την έναρξη των 23

24 Οι προσβολές ξεκινάνε συνήθως από τα φύλλα και μάλιστα τα κατώτερα. Στόχος μας είναι να αποφευχθούν οι πρώιμες προσβολές που μπορεί να καταστρέψουν ολοσχερώς την καλλιέργεια. Αν υπάρχει ανάγκη επανάληψης ψεκασμών λόγω αλλεπάλληλων γενιών και ωοτοκιών, εφαρμόζονται οι αρχές για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας και την προστασία των φυσικών εχθρών στην καλλιέργεια. Εγκεκριμένα φ.π.: Ηλεκτρονική βάση ΥΠ.Α.Α.Τ., ωοτοκιών και την διαπίστωση των πρώτων κηλίδων προσβολής Θρίπες (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Thysanoptera: Thripidae) Συμπτώματα Ζημιά - Οικονομική σημασία: Oι θρίπες προσβάλουν τα φυτά της τομάτας σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Η ζημιά που προκαλούν λόγω της τροφικής τους δραστηριότητας είναι μικρή. Ο κύριος λόγος για τον οποίο θεωρούνται εχθροί είναι ότι μεταδίδουν ιώσεις (TSWV). Μέτρα αντιμετώπισης Παρακολούθηση πληθυσμού και χημική καταπολέμηση Η παρακολούθηση πληθυσμών θρίπα γίνεται Η παρακολούθηση του μεγέθους του 24

25 σε ένα δείγμα 6 φυτών ανά 5στρ., όπου ελέγχονται περίπου 15 άνθη. Οι θρίπες συγκεντρώνονται κυρίως στα άνθη όπου τρέφονται από τη γύρη. Τα άνθη τινάζονται σε μια άσπρη επιφάνεια και οι θρίπες αν υπάρχουν πέφτουν και καταγράφονται. Επειδή υπάρχουν και αρκετά αρπακτικά που θηρεύουν στους θρίπες (αρπακτικά ημίπτερα π.χ. Orius sp., Nesidiocoris tenuis) καλό είναι να καταγράφεται και ο αριθμός των αρπακτικών. Όταν η αναλογία είναι 1 αρπακτικό προς 40 άτομα θρίπα τότε αναμένεται ότι ο πληθυσμός θρίπα θα μειωθεί δραστικά τις επόμενες ημέρες. Επέμβαση δικαιολογείται όταν οι αριθμοί ξεπερνούν τα 5 άτομα/ άνθος. Εγκεκριμένα φ.π.: Ηλεκτρονική βάση ΥΠ.Α.Α.Τ., πληθυσμού θριπών καθώς και η παρουσία ιωμένων φυτών μπορούν να δώσουν μια ένδειξη για τη χρονική στιγμή που ενδείκνυται να γίνει επέμβαση με εντομοκτόνο ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός του θρίπα και άρα η εξάπλωση του ιού. Αλευρώδεις (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, Hemiptera: Aleyrodidae) Συμπτώματα Ζημιά Οικονομική σημασία: Oι αλευρώδεις είναι δευτερεύουσας σημασίας εχθρός στην καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας στη χώρα μας. Τα προσβεβλημένα φύλλα κιτρινίζουν ή γίνονται 25

26 εύθραυστα από τη μύζηση χυμών και στα μελιτώδη εκκρίματα του εντόμου αναπτύσσεται καπνιά. Μέτρα Αντιμετώπισης Συστήνεται προσοχή στις παρυφές του χωραφιού όπου εμφανίζονται οι πρώτες προσβολές και μπορεί να γίνει τοπική χημική επέμβαση. Εγκεκριμένα φ.π.: Ηλεκτρονική βάση ΥΠ.Α.Α.Τ., Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera, Lepidoptera: Noctuidae) Βιολογία: Το έντομο αναπτύσσει 3 γενιές από τις οποίες η 2η είναι η πιο επικίνδυνη. Διαχειμάζει ως νύμφη στο έδαφος. Συμπτώματα Ζημιά: Η ζημιά γίνεται από την προνύμφη (κάμπια) η οποία προσβάλλει νεαρούς και ώριμους καρπούς. Μία κάμπια προσβάλλει συνήθως περισσότερους από ένα καρπό. Οι μεγάλης ηλικίας κάμπιες είναι οι πιο επιζήμιες αφού προσβάλλουν περισσότερους και μεγαλύτερους καρπούς που είναι δύσκολο να αντικαταστήσει το 26

27 φυτό. Μέτρα αντιμετώπισης Να εφαρμόζονται οι συνιστώμενες ποσότητες άρδευσης και λίπανσης καθώς επίσης και πυκνότητας φυτών ώστε να αποφευχθεί η μεγάλη βλαστική ανάπτυξη των φυτών. Διατήρηση φυσικών εχθρών με επιλογή εκλεκτικών εντομοκτόνων μη τοξικών για τα ωφέλιμα έντομα όπως π.χ. σκευάσματα του Bacillus thuringiensis που έχουν εξειδικευμένη δράση εναντίον των προνυμφών των λεπιδοπτέρων και είναι συμβατά στη βιολογική αντιμετώπιση. Βιολογική καταπολέμηση: Χρήση εντομοπαθογόνων νηματωδών του είδους Steinernema carpocapse στο έδαφος για την αντιμετώπιση της διαχειμάζουσας μορφής. Παρακολούθηση πληθυσμού και χημική καταπολέμηση Η παρακολούθηση για το πράσινο σκουλήκι γίνεται με φερομονικές παγίδες, οι οποίες εγκαθίστανται στο χωράφι στα τέλη Μαϊου. Όταν οι συλλήψεις αρσενικών στις παγίδες ξεπερνούν τα 5 άτομα/παγίδα/ημέρα, πραγματοποιούμε και δειγματοληπτικό έλεγχο/παρατήρηση των φυτών. Για τον Φυτά με μεγάλη βλαστική ανάπτυξη είναι πιο ευάλωτα στην προσβολή από το πράσινο σκουλήκι. Πολλοί φυσικοί εχθροί, ιδιαίτερα παρασιτοειδή, μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση των πληθυσμών του πράσινου σκουληκιού σε χαμηλά επίπεδα. Η σοβαρότητα της προσβολής από το πράσινο σκουλήκι είναι συνάρτηση του αριθμού και της ηλικίας των προνυμφών και του σταδίου ανάπτυξης της καλλιέργειας. Η παρακολούθηση του πληθυσμού του εντόμου και η αντιμετώπιση θα πρέπει να εστιάζονται στα ωά και της μικρής ηλικίας προνύμφες καθώς οι μεγαλύτερες της 3ης ηλικίας προνύμφες (που κάνουν και τη μεγαλύτερη 27

28 σκοπό αυτό, σε χωράφι έκτασης έως 50 στρ., χωρίζουμε νοητά το χωράφι σε τεταρτημόρια και ελέγχουμε για την ύπαρξη προνυμφών ή αυγών σε 10 ολόκληρα φυτά σε κάθε τεταρτημόριο. Επιλέγουμε το πρώτο φυτό στην τύχη, και μετά ελέγχουμε 9 φυτά που βρίσκονται δίπλα στο πρώτο φυτό. Επαναλαμβάνουμε για όλα τα τεταρτημόρια του χωραφιού. Τα όρια ζημιάς για χημική επέμβαση στη βιβλιογραφία είναι 1 προνύμφη/φυτό. Η χημική επέμβαση πρέπει να στοχεύει στις προνύμφες 1ης και 2ης ηλικίας. Εγκεκριμένα φ.π.: Ηλεκτρονική βάση ΥΠ.Α.Α.Τ., ζημιά) δεν θανατώνονται εύκολα. ΠΑΘΟΓΟΝΑ Ωίδιο Leveillula taurica (Lév.) Arn. Ο μύκητας προσβάλλει τα κυρίως ώριμα πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα. Η προσβολή ξεκινά στα φύλλα της βάσης του φυτού. Τα συμπτώματα που προκαλεί η ασθένεια είναι κιτρινοπράσινες ή κίτρινες ακανόνιστες κηλίδες διαμέτρου 10-15mm στην πάνω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων. Συχνά στην κάτω επιφάνεια αναπτύσσεται λεπτή, υπόλευκη μέχρι ανοιχτή καστανή αλευρώδης 28

29 εξάνθηση. Σε έντονη προσβολή οι κηλίδες συνενώνονται μεταξύ τους και γίνονται νεκρωτικές, τα φύλλα κιτρινίζουν και προοδευτικά ένα μεγάλο μέρος του ελάσματος ξεραίνεται. Στις περιπτώσεις μεγάλης καταστροφής του φυλλώματος (τα ξερά φύλλα δεν πέφτουν), εμφανίζονται ηλιοκαύματα στους καρπούς. Παράλληλα, ανάλογα με το επίπεδο προσβολής μειώνεται και η παραγωγή και οργανοληπτική ποιότητα των καρπών. Μέτρα αντιμετώπισης Συχνός (πχ εβδομαδιαίος) μακροσκοπικός έλεγχος της καλλιέργειας για εμφάνιση συμπτωμάτων στα κάτω φύλλα Εφαρμογή ισορροπημένης αζωτούχου λιπάνσεως στα κατάλληλα στάδια βάσει αναλύσεων φυτικών ιστών. Παρότι δεν υπάρχουν ποικιλίες ή υβρίδια τομάτας ανθεκτικά στην ασθένεια, είναι γνωστό ορισμένα (ες) προσβάλλονται λιγότερο. Χημική καταπολέμηση Για τον εντοπισμό πρώιμης προσβολής του ωιδίου (περίπου 6-8 εβδομάδες μετά τη μεταφύτευση) απαιτείται προσεκτική Η πρόληψη εμφάνισης της ασθένειας και ο περιορισμός του αρχικού μολύσματος είναι 29

30 παρατήρηση/ επισκόπηση του αγρού και σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο καταπολέμηση με μυκητοκτόνο (να διασφαλιστεί η καλή κάλυψη του φυτού με το ψεκαστικό υγρό, ούτως ώστε να διαβραχούν τα κατώτερα φύλλα). Οι πρώτοι ψεκασμοί στοχεύουν στην αποτροπή εγκατάστασης του μύκητα ή στην μείωση του αρχικού μολύσματος και οι επόμενοι στη πρόληψη εξάπλωσης του παθογόνου. Απαιτείται εναλλαγή εφαρμογών μεταξύ των διαφορετικών ομάδων μυκητοκτόνων. H χρήση θείου συνιστάται όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας δεν είναι περιοριστικές (οδηγίες στην ετικέτα των σκευασμάτων) Εγκεκριμένα φ.π. (δραστικές ουσίες): (Ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.Α.Α.Τ., σημαντικές παράμετροι ως προς την απόδοση της καλλιέργειας και την ποιότητα του καρπού. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να εναλλάσσονται μυκητοκτόνα διαφορετικών ομάδων μετά από σύσταση γεωπόνων Αλτερναρίωση Alternaria solani Ο μύκητας προσβάλλει τα φύλλα, τα στελέχη και τους καρπούς, κυρίως στα αδύναμα φυτά. Σε ανεπτυγμένα φυτά σχηματίζονται πρώτα στα φύλλα της βάσης που είναι κοντά στο έδαφος, κυκλικές ή γωνιώδεις καστανές ή καστανόμαυρες κηλίδες με συγκεντρικούς κύκλους (μορφής στόχου ). Σε έντονη 30

31 προσβολή, τα φύλλα νεκρώνονται και πέφτουν. Τα παλαιότερα φύλλα προσβάλλονται πρώτα, ενώ τα νεότερα προσβάλλονται αργότερα όταν φτάσουν σε κάποια στάδια ωρίμανσης. Οι κηλίδες στα στελέχη και τους καρπούς είναι συχνά, λίγο βυθισμένες. Στα νεαρά φυτά στα φυτώρια ή νωρίς στο χωράφι εμφανίζονται σκοτεινές περιοχές στη βάση του στελέχους κοντά στην επιφάνεια του εδάφους οι οποίες εξελίσσονται προς τα πάνω και γύρω από το στέλεχος και προκαλούν αποξήρανση του φυτού. Η μεταφορά των κονιδίων γίνεται με τον άνεμο, τη βροχή, το νερό του ποτίσματος, τα καλλιεργητικά εργαλεία. Μέτρα αντιμετώπισης Καλλιεργητικά μέτρα Χρησιμοποίηση υγιούς σπόρου ή υγιών φυταρίων Καταστροφή υπολειμμάτων της καλλιέργειας Χορήγηση ισορροπημένης λίπανσης Αποφυγή ύπαρξης νερού στο φύλλωμα Γενικά δεν απαιτείται ειδική προστασία των φυτών με χημικά για την αλτερναρίωση, διότι Βλέπε οδηγίες μετά την συγκομιδή και πριν τη σπορά Το παθογόνο διατηρείται στα υπολείμματα των καλλιεργειών τα οποία μαζί με το μολυσμένο σπόρο που προέρχεται από τους μολυσμένους καρπούς, αποτελούν τις πηγές για τις αρχικές μολύνσεις. Περίσσεια Αζώτου και Καλίου ευνοούν την ασθένεια, ενώ ο Φώσφορος την περιορίζει. 31

32 μυκητοκτόνα εγκεκριμένα για άλλες ασθένειες όπως ωίδιο και περονόσπορο προσφέρουν ταυτόχρονη προστασία. Για την πραγματοποίηση των μολύνσεων είναι απαραίτητο τα φυτά να είναι βρεγμένα. Φυτόφθορα Phytophthora infestans Τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας στα φύλλα είναι ακανόνιστου σχήματος υποκίτρινες ή υδατώδεις κηλίδες με πολλές φορές ανοιχτότερου χρώματος περίγραμμα (άλω), οι οποίες συνήθως εμφανίζονται στην αρχή της επιδημίας στα φύλλα. Κάτω από συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας, εμφανίζεται και υπόλευκη εξάνθηση στην κάτω πλευρά της φυλλικής επιφάνειας. Όσο η ασθένεια εξελίσσεσαι οι κηλίδες αποκτούν καστανό έως μαύρο χρώμα και νεκρώνονται και στη συνέχεια τα φύλλα ξεραίνονται. Ο μύκητας προσβάλει τους μίσχους, τους βλαστούς και τους καρπούς. Στους βλαστούς εμφανίζονται καστανές μέχρι μαύρες νεκρωτικές περιοχές στην μορφή επιμηκυμένων κηλίδων οι οποίες σύντομα αποκτούν ακανόνιστο σχήμα και καλύπτουν μεγάλες επιφάνειας των προσβεβλημένων οργάνων, προκαλώντας μαρασμό και αποξήρανση τους 32

33 Θερμοκρασίες που κυμαίνονται τη νύντα γύρω στους 10 o C αν ιδίως συνοδεύονται από βροχή ομίχλη ή δρόσο είναι ιδανικές για την προσβολή των φυτών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα πρώτα συμπτώματα αναμένονται 3-5 ημέρες μετά την μόλυνση. Το μυκήλιο που αναπτύσσεται είναι πλούσιο στα φύλλα μπορεί να υπάρχει και στους καρπούς. Τα σπόρια του παθογόνου διασπείρονται με τη βροχή και την άρδευση. Ο άνεμος μπορεί να τα μεταφέρει σε αποστάσεις που φτάνουν και τα 30 χιλιόμετρα. Εάν όταν επικρατούν ευνοϊκές για την ασθένεια συνθήκες, δεν ληφθούν προληπτικά μέτρα, η ασθένεια μπορεί να καταστρέψει ολόκληρη την καλλιέργεια σε περίοδο λίγων εβδομάδων. Η διαχείριση της ασθένειας διαφοροποιείται ι διαχρονικά λόγω των νέων στελεχών του παθογόνου που εμφανίζονται. Το παθογόνο αναπαράγεται αγενώς από τα σποριάγεια. Η εγγενής αναπαραγωγή προϋποθέτει ότι δύο διαφορετικοί συζευκτικοί τύποι (Α1 και Α2) έρχονται σε επαφή. Στη χώρα μας έχουν αναφερθεί και οι δύο τύποι. Τα σπόρια, προϊόντα εγγενούς αναπαραγωγής Υγρός καιρός με συννεφιά ευνοεί καταρχάς το παθογόνο γιατί τα ζωοσποριάγγεια και ζωοσπόρια του μύκητα προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία και ταυτόχρονα δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την μόλυνση των φυτικών ιστών από σπόρια τα οποία έρχονται σε επαφή με φυτικούς ιστούς. 33

34 ονομάζονται ωοσπόρια, έχουν παχιά τοιχώματα και διαχειμάζουν απουσία φυτικών ιστών στο χώμα..η παρουσία τους αλλάζει την επιδημιολογία της ασθένειας γιατί επιβιώνουν στα χώμα το χειμώνα και τα καλοκαίρι όταν η θερμοκρασία του εδάφους δεν ξεπερνά τους 40 C Μέτρα αντιμετώπισης Για πετυχημένη διαχείριση της Φυτόφθορας είναι αναγκαία η ανάπτυξη στρατηγικών που συνδυάζουν πολλαπλές τακτικές/μέσα τα οποία έχουν ως στόχο την προστασία των φυτών. Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών στην περίπτωση που υπάρχουν ή λιγότερο ευαίσθητων στο παθογόνο. Επιλογή χρόνων εγκατάστασης της καλλιεργειας συναρτήσει και της ευαισθησίας της ποικιλίας στο παθογόνο Καλλιεργητικά μέτρα Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης Αύξηση των αποστάσεων φύτευσης Κατεύθυνση των γραμμών φύτευσης προς τους επικρατούντες ανέμους της περιοχής για τον καλύτερο αερισμό των Μεμονωμένα τα μέτρα δεν είναι ικανά από μόνα τους να παρεμποδίσουν τις προσβολές ενώ συνδυαζόμενα έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, Δημιουργείται περίσσεια φυλλώματος και υδαρείς ιστοί με αποτέλεσμα να καθιστά τα φυτά ευαίσθητα στο παθογόνο Εξασφάλιση καλού αερισμού σε περιοχές με ιστορικό της ασθένειας 34

35 φυτών Καλή διαχείριση του νερού και μείωση της εδαφικής υγρασίας Έγκαιρη απομάκρυνση προσβεβλημένων φυτών γιατί αποτελούν πηγές παραγωγής μολύσματος Χημική καταπολέμιση Νωρίς την καλλιεργητική περίοδο εφαρμογή εγκεκριμένων προστατευτικών μυκητοκτόνων. Ο χρόνος εφαρμογής τους βασίζεται Α) σε πρόγραμμα ψεκασμών σχεδιασμένο ημερολογιακά, όπου αυτά εφαρμόζονται ανά τακτά διαστήματα ή Β) βάσει μετεωρολογικών δεδομένων από την περιοχή με χρήση συστημάτων πρόγνωσης της ασθένειας. Η χρήση συστημάτων πρόγνωσης πρέπει πάντα να συνοδεύεται από σχολαστική επισκόπηση στον αγρό για ανίχνευση των πρώτων συμπτωμάτων και τα συστήματα αυτά καθορίζουν το χρόνο χρήσης των μυκητοκτόνων. Στην περίπτωση μη εγγενούς αναπαραγωγής του μύκητα τα αγενή σπόρια παραμένουν πάνω σε φυτικούς ιστούς, γεγονός που δηλώνει πόσο σημαντικό είναι να απομακρύνονται τα φυτικά υπολείμματα από τον αγρό μετά το πέρας της καλλιεργητικής περιόδου. Τα προστατευτικά μυκητοκτόνα παρέχουν προστασία της καλλιέργειας και μειώνουν την πιθανότητα μιας έντονης επιδημίας. Συνήθως είναι απαραίτητα στην μέση της καλλιεργητικής περιόδου όταν ο ρυθμός ανάπτυξης της καλλιέργειας είναι υψηλός και το φύλλωμα είναι πυκνό, το ίδιο και η κάλυψη στον αγρό. 35

36 Επισκοπήσεις Η ασθένεια μπορεί να παρατηρηθεί αρχικά σε χαμηλά σημεία των αγρών, σε σημεία γειτνίασης με φυσικά δάση ή με πυκνής φύτευσης καλλιέργειες, ή καλλιέργειες πατάτας, σε σκιαζόμενα σημεία ή σε σημεία του αγρού που οι γραμμές της καλλιέργειας είναι κάθετες στην φορά των επικρατούντων στην περιοχή ανέμων. Συχνές επιθεωρήσεις της καλλιέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τη Φυτόφθορα λόγω του ότι το μικροκλίμα μια περιοχής ακόμα και ενός μεμονωμένου αγρού διαφοροποιούνται. Οι εφαρμογές πρέπει κατά την κρίσιμη για την περιοχή περίοδο να είναι επαναλαμβανόμενες. Τα μεσοδιαστήματα εφαρμογής των μυκητοκτόνων αυτών πρέπει να είναι τα ελάχιστα αναγραφόμενα στις ετικέτες τους, όταν οι επικρατούσες συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εμφάνιση της ασθένειας δηλ. υγρός καιρός με μέσες θερμοκρασίες. Κατόπιν εμφάνησης της ασθένειας, χρήση εγκεκριμένων διασυστηματικών μυκητοκτόνων και εναλλαγή τους για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Εαν σε κάποιο εντοπισμένο σημείο του αγρού υπάρχουν ελάχιστα προσβεβλημένα φυτά δίπλα σε υγιή, αυτά θα πρέπει να θανατωθούν ή/και απομακρυνθούν μαζί με Τα μυκητοκτόνα μειώνονται στην φυλλική επιφάνεια εξαιτίας της έκπλυσης τους από τη βροχή ή της απομάκρυνσης τους λόγω αποδόμησης (να συμβουλεύεστε πάντα τους γεωπόνους για τις ιδιότητες αντοχής των μυκητοκτόνων σκευασμάτων στην διαβροχή). 36

37 φαινομενικά υγιή που βρίσκονται στα όρια των σημείων αυτών. Περιμετρικά θα πρέπει να γίνει εφαρμογή ενός διασυστηματικού μυκητοκτόνου. Μπορεί μετά από αυτό να ακολουθήσει πάλι η εφαρμογή προστατευτικών μυκητοκτόνων αλλά το πρόγραμμα εφαρμογής πρέπει να είναι εντατικοποιημένο με τακτά και μικρά μεσοδιαστήματα εφαρμογής. Εγκεκριμένα φ.π. (δραστικές ουσίες): (Ηλεκτρονική βάση δεδομένων ΥΠ.Α.Α.Τ., Κλαδοσπορίωση Fulvia fulva (syn. Cladosporium fulvum) Συμπτώματα - Ζημιά: Προσβάλει κυρίως τα φύλλα και λιγότερο τα άλλα μέρη του φυτού. Τα συμπτώματα πρωτοεμφανίζονται στην πάνω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων σαν ανοιχτόχρωμες πράσινες ή κίτρινες κηλίδες με ασαφή όρια. Καθώς η ασθένεια αναπτύσσεται, οι κηλίδες ενώνονται και σχηματίζουν μεγάλες νεκρωτικές περιοχές. Η πάνω επιφάνεια των προσβεβλημένων φύλλων εμφανίζει λαδί μεταχρωματισμό ο οποίος είναι εντονότερος στο κέντρο. Τα 37

38 φύλλα σταδιακά συστρέφονται, μαραίνονται και πέφτουν. Τα άνθη, οι μίσχοι και τα φρούτα προσβάλονται λιγότερο. Τα προσβεβλημένα φρούτα εμφανίζουν μαύρη ξηρή σήψη στο τέλος του στελέχους. Συνθήκες ανάπτυξης: Το παθογόνο διατηρείται στα φυτικά υπολείμματα. Η διάδοση γίνεται με τα σπόρια (κονίδια) του μύκητα τα οποία επιζούν ένα χρόνο και μεταφέρονται με τον άνεμο και με τις καλλιεργητικές εργασίες. Μεταδίδεται επίσης και με το σπόρο. Η μόλυνση ευνοείται με πολύ υψηλή σχετική υγρασία (πάνω από 70% με άριστη πάνω από 95%) και θερμοκρασία o C. Μέτρα αντιμετώπισης Όχι πότισμα με τεχνητή βροχή ιδιαίτερα με υψηλές θερμοκρασίες την ημέρα. Η άρδευση να γίνεται πρωί. Καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας. Χρήση ανθεκτικών υβριδίων. Προληπτικοί ψεκασμοί με κατάλληλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα Εγκεκριμένα φ.π.: Ηλεκτρονική βάση ΥΠ.Α.Α.Τ., 38

39 Σεπτορίωση Septoria lycopersici Συμπτώματα - Ζημιά: Προσβάλλει κυρίως το έλασμα των φύλλων προκαλώντας χαρακτηριστική κηλίδωση και φυλλόπτωση. Παρόμοια κηλίδωση μπορεί να εμφανισθεί και στους μίσχους των φύλλων καθώς και στον κάλυκα των ανθέων και στους βλαστούς. Τα συμπτώματα αρχίζουν από τα κατώτερα φύλλα στα οποία εμφανίζονται στρογγυλές, υδατώδεις, κηλίδες, διαμέτρου μέχρι 5 χιλιοστά, με σκούρο περιθώριο και γκρίζο κέντρο, όπου υπάρχουν τα πυκνίδια (καρποφορίες) του μύκητα που φαίνονται και με ένα συνηθισμένο μεγεθυντικό φακό. Συνθήκες ανάπτυξης: Το παθογόνο διατηρείται στα φυτικά υπολείμματα. Η μετάδοση της ασθένειας γίνεται με τα σπόρια του μύκητα (μυξοσπόρια) τα οποία μεταφέρονται με τον αέρα και τη βροχή, το νερό του ποτίσματος, τους εργαζόμενους και τα εργαλεία ιδιαίτερα αν τα φυτά κατά τη διάρκεια της εργασίας είναι βρεγμένα. Η μετάδοση του παθογόνου σε αμόλυντες περιοχές γίνεται με το σπόρο ή με μολυσμένα φυτάρια. Η εκδήλωση της ασθένειας ευνοείται από υψηλή σχετική υγρασία (πάνω από 90%) και κανονική 39

40 θερμοκρασία (15-25 o C). Μέτρα αντιμετώπισης Χρήση υγιούς σπόρου και φυταρίων. Καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας Καταστροφή των ζιζανίων. Χημική καταπολέμηση αν υπάρχει πρόβλημα. Εγκεκριμένα φ.π.: Ηλεκτρονική βάση ΥΠ.Α.Α.Τ., Σκληρωτινίαση (Sclerotinia sclerotiorum) Συμπτώματα - Ζημιά: Προσβάλλει κυρίως τα αναπτυγμένα φυτά στο λαιμό, στο στέλεχος και στους καρπούς. Στο λαιμό δημιουργεί υδατώδη μεταχρωματισμό. Το προσβεβλημένο τμήμα σχίζεται και καλύπτεται από πυκνό βαμβακώδες μυκήλιο, ανάμεσα στο οποίο υπάρχουν τα σκληρώτια. Με υψηλή σχετική υγρασία παρατηρούμε και εναέριες προσβολές, στις πληγές του κλαδέματος και στους καρπούς. Στους καρπούς προκαλούνται μαλακές, υγρές σήψεις με άφθονο λευκό μυκήλιο και σκληρώτια. Συνθήκες ανάπτυξης: Τo παθογόνο είναι μύκητας εδάφους που επιβιώνει με τη μορφή 40

41 σκληρωτίων στα φυτικά υπολείμματα και για αρκετά χρόνια στο έδαφος. Η μετάδοση γίνεται με όλους τους συνήθεις τρόπους (έδαφος, νερό, σπόρος, εργαλεία κ.λ.π.) καθώς και με σπόρια του μύκητα που μεταφέρονται με τον άνεμο ή τη βροχή. Η μόλυνση ευνοείται από υψηλή εδαφική και ατμοσφαιρική υγρασία. Τα φυτά πρέπει να είναι βρεγμένα για πολλές ώρες (16-24) για να μολυνθούν. Η άριστη θερμοκρασία για τη μόλυνση είναι o C. Αντιμετώπιση Αμειψισπορά με ανθεκτικές καλλιέργειες και αρκετής διάρκειας. Χρήση ανθεκτικών υβριδίων, όταν υπάρχουν, ή εμβολιασμός σε ανθεκτικά υποκείμενα. Χρήση υγιούς σπόρου Επιλογή αγρού με καλή στράγγιση (εξαρτάται από την ύπαρξη στραγγιστικού δικτύου και την κατατομή του εδάφους). Όπου υπάρχει πρόβλημα συνιστάται να γίνεται φύτευση σε αναχώματα. Απομάκρυνση και καταστροφή των υπολειμμάτων της προηγούμενης καλλιέργειας. 41

42 Απολύμανση του εδάφους πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας χημική Απολύμανση του εδάφους πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας με ατμό ή με ηλιοαπολύμανση Κανονική πυκνότητα φυτών στο σπορείο και στον αγρό. Κανονικό βάθος φύτευσης των φυταρίων, που πρέπει να έχουν κανονικό μέγεθος (5-6 μόνιμα φύλλα) κατά τη φύτευση. Αποφυγή βίαιων χειρισμοί (τραυματισμοί) των φυτών στα σπορεία και κατά τις μεταφυτεύσεις. Ισορροπημένη λίπανση, κυρίως αποφυγή υπερβολικής αζωτούχας λίπανσης. Κανονικά ποτίσματα και αποφυγή επαφής του νερού άρδευσης με το στέλεχος του φυτού. Συστηματική κατάπολέμηση των ζιζανίων. Άμεση εκρίζωση των ασθενών ή ύποπτων φυτών, και καταστροφή αυτών εκτός αγρού. Χημική καταπολέμιση: ριζοπότισμα των φυτών ή/και ψεκασμο των φυτών για τις υπέργειες προσβολές με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα Εγκεκριμένα φ.π.: Ηλεκτρονική βάση 42

43 ΥΠ.Α.Α.Τ., Pythium spp. Συμπτώματα - Ζημιά: Προσβάλλει όλα τα μέρη του φυτού που έρχονται σε άμεση (λαιμός, ρίζα) ή έμμεση (καρποί) επαφή με το έδαφος. Προκαλεί: 1) τήξεις στα νεαρά φυτάρια και 2) σήψεις στο λαιμό, στις ρίζες και στους καρπούς στα μεγαλύτερα φυτά, 3) μετασυλλεκτικές σήψεις στους καρπούς, κατά τη μεταφορά και διατήρηση. Στα προσβεβλημένα σημεία σχηματίζεται υδατώδης μεταχρωματισμός που αργότερα γίνεται λευκοκίτρινος και τελικά καστανός. Οι ιστοί γίνονται μαλακοί, συρρικνούνται και αποσαθρώνονται. Το φυτό εμφανίζει το σύνδρομο του βραδέως μαρασμού ή της αποπληξίας. Με αρκετή υγρασία, στο προσβεβλημένο μέρος έχουμε πλούσιο βαμβακώδες μυκήλιο. Συνθήκες ανάπτυξης: Το παθογόνο είναι μύκητας εδάφους που χρειάζεται νερό για την παραγωγή των σπορίων του (σποριάγγεια, ζωοσπόρια) και για την πραγματοποίηση των μολύνσεων. Η μετάδοση γίνεται με το μολυσμένο έδαφος και το νερό του ποτίσματος που μεταφέρει 43

44 ζωοσπόρια. Αντιμετώπιση Όπως και σκληρωτινίαση Επιπλέον σε αγρούς με ιστορικό προσβολής Φύτευση όταν οι θερμοκρασίες ευννοούν την γρήγορη ανάπτυξη των φυτών Χρήση μυκητοκτόνου στο έδαφος πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας Χρήση προστατευτικού μυκητοκτόνου κατά τη μεταφύτευση Εναλλαγή δραστικών ουσιών για αποφυγή ανάπτυξη ανθεκτικότητας Εγκεκριμένα φ.π.: Ηλεκτρονική βάση ΥΠ.Α.Α.Τ., Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς (Cucumber mosaic virus, CMV) Τα συνηθέστερα συμπτώματα στην τομάτα είναι μωσαϊκό, παραμόρφωση κυρίως με τη μορφή στένωσης των φύλλων και των βλαστών (νημάτωση), συρρίκνωση του φυτού λόγω συστροφής μίσχων και βλαστών που συνοδεύεται από καρούλιασμα των φύλλων, χλώρωση και ιώδη μεταχρωματισμό στα νεύρα. Επίσης στους καρπούς παρατηρείται σκλήρυνση, περιοχές της 44

45 επιφάνειας τους δεν αποκτούν το κόκκινο χρώμα των ώριμων καρπών, παραμένουν κίτρινες ή πράσινες και φέρουν καφέ εσωτερικό μεταχρωματισμό. Τέλος υπάρχει και μία θανατηφόρα μορφή της ασθένειας που προκαλεί νεκρώσεις σε όλα τα μέρη του φυτού και τους καρπούς και τελικά την ξήρανση ολόκληρου του φυτού. Τα πρώτα μολύσματα για τις αρχικές μολύνσεις της καλλιέργειας προέρχονται από γειτονικά προσβεβλημένα, καλλιεργούμενα φυτά ή/και ζιζάνια. Σε μικρότερο βαθμό από τα υπολείμματα καλλιέργειας αφού ο ιός δεν επιβιώνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον. Η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως με τα έντομα φορείς του τις αφίδες. Ο ιός μεταδίδεται επίσης και μηχανικά με το χυμό. Κρίσιμο στάδιο όλη η διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Προσβολή σε νεαρότερα στάδια ανάπτυξης έχει σαν αποτέλεσμα πιο έντονα συμπτώματα και μεγαλύτερες απώλειες στην παραγωγή. Μέτρα αντιμετώπισης Εφαρμογή των πιο κάτω προληπτικών μέτρων: Έλεγχος των φυτών σε συχνά 45

46 διαστήματα, μετά τη μεταφύτευση τους στον αγρό ή το θερμοκήπιο, και απομάκρυνση όσων εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης. Μείωση στο ελάχιστο της επαφής των φυτών μεταξύ τους. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια εργατών που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά (εκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα, κλπ.) εκτός εάν έχουν προηγουμένως πλυθεί καλά. Καταπολέμηση των αφίδων στον αγρό και στο θερμοκήπιο. Κηλιδωτός μαρασμός ιό του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας (Tomato spotted wilt virus, TSWV), γένος Tospovirus, οικογένεια Bunyaviridae. Τα συμπτώματα που προκαλεί ο TSWV στην τομάτα είναι κυρίως η εμφάνιση μπρούτζινου μεταχρωματισμού στα νεαρά φύλλα ο οποίος συχνά συνοδεύεται από καρούλιασμα των φυλλαρίων προς τα κάτω. Αργότερα στα φύλλα εμφανίζονται πολυάριθμες μικρές καστανές μέχρι μαύρες νεκρωτικές κηλίδες. Το έλασμα των προσβεβλημένων φύλλων γίνεται καστανό, ξηραίνεται και κρέμεται πάνω στο βλαστό. Παρατηρείται ανάσχεση 46

47 της αναπτύξης της κορυφής του φυτού, χλώρωση, μαρασμός και νέκρωση των επακρίων βλαστών. Επίσης μπορεί να παρατηρηθεί γενικός νανισμός των φυτών. Στους καρπούς σχηματίζονται διάφορες ποικιλοχρώσεις (ακανόνιστες κηλίδες με εναλλασσόμενες αποχρώσεις του ανοικτού κόκκινου, κίτρινου ή πράσινου χρώματος χωρίς σαφή όρια διαχωρισμού μεταξύ των αποχρώσεων) ή συγκεντρικές κηλίδες των ιδίων αποχρώσεων. Τα πρώτα μολύσματα για τις αρχικές μολύνσεις της καλλιέργειας προέρχονται από γειτονικά προσβεβλημένα καλλιεργούμενα φυτά ή/και ζιζάνια. Ο ιός διαχειμάζει εντός των ζωντανών ξενιστών φυτών (π.χ. ετήσια ή πολυετή ζιζάνια) ή μέσα στο σώμα των μολυσμένων και διαχειμαζόντων θριπών. Η μετάδοση του ιού γίνεται κυρίως με τα έντομα φορείς του τους θρίπες. Ο ιός μεταδίδεται επίσης και μηχανικά με το χυμό καθώς και με το σπόρο. Κρίσιμα στάδια όλη η διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου της τομάτας. Προσβολή σε νεαρότερα στάδια ανάπτυξης έχει σαν αποτέλεσμα πιο έντονα συμπτώματα 47

48 και μεγαλύτερες απώλειες στην παραγωγή. Μέτρα αντιμετώπισης Εφαρμογή των πιο κάτω προληπτικών μέτρων: Μεταξύ δύο ευαίσθητων καλλιεργειών στον ίδιο αγρό ή θερμοκήπιο πρέπει να παρεμβάλλεται ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών. Αλλιώς συνιστάται απολύμανση του εδάφους, πριν από τη φύτευση, με ατμό ή με φορμόλη του εμπορίου, όπως πιο πάνω. Χρησιμοποίηση σπόρου από υγιείς καλλιέργειες. Πρόσφατα συλλεγμένος σπόρος μπορεί να απολυμανθεί με εμβάπτιση μέσα σε διάλυμα 2% φωσφορικού τρινατρίου για 15 λεπτά. Συστηματικός έλεγχος των σπορείων και απομάκρυνση των φυταρίων που τυχόν έχουν προσβληθεί ή εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα. Έλεγχος κατά διαστήματα των φυτών μετά τη μεταφύτευση τους στον αγρό ή το θερμοκήπιο και απομάκρυνση όσων εμφανίζουν συμπτώματα ίωσης. Μείωση στο ελάχιστο της επαφής των φυτών μεταξύ τους και με τα χέρια ή με τα 48

49 ρούχα των εργατών που εκτελούν τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες. Πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και ξέπλυμα με άφθονο νερό πριν από κάθε χειρισμό των φυτών. Αποφυγή επαφής των υγιών φυτών με τα χέρια που έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή φυτά (εκρίζωση, δέσιμο, κλάδεμα, κλπ.), εκτός αν τα χέρια έχουν προηγουμένως πλυθεί καλά. Καταπολέμηση των θριπών. Βακτηριακό Έλκος ή Κορυνοβακτηρίωση της Τομάτας Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) Τα συμπτώματα είναι δυνατόν να προέρχονται, είτε από διασυστηματική μόλυνση (προσβολή αγγείων ξύλου), που είναι η πιο συχνή και προκαλεί την πιο σοβαρή μορφή της ασθένειας, ή/και από δευτερογενή προσβολή παρεγχυματικών ιστών των υπέργειων οργάνων του φυτού. Το φυτό της τομάτας είναι ευπαθές στο βακτήριο καθ όλη τη βλαστική περίοδο, η μορφή όμως των συμπτωμάτων εξαρτάται από το στάδιο της ανάπτυξής του κατά την προσβολή. Η προσβολή σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης επιφέρει γρήγορη μάρανση και 49

50 συχνά νέκρωση των φυταρίων, όσα δε επιβιώσουν παρουσιάζουν περιορισμένη βλάστηση. Φυτά προσβαλλόμενα σε πιο προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης (καρποφορία) παρουσιάζουν το σύνδρομο του βραδέως μαρασμού. Πολλές φορές τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται μετά τη μεταφύτευση. Πηγή πρωτογενών μολυσμάτων αποτελούν: ο μολυσμένος σπόρος, τα φυτάρια τομάτας με λανθάνουσα προσβολή ή επιφυτικό πληθυσμό, ο επιφυτικός πληθυσμός στη φυλλόσφαιρα εναλλακτικών ξενιστών (σολανώδη ζιζάνια ή καλλιεργούμενα φυτά), τα φυτά εθελοντές, τα υπολείμματα προσβεβλημένων φυτών τομάτας στο έδαφος, μολυσμένα υλικά που χρησιμοποιούνται, όπως τελάρα, ταινίες πρόσδεσης, πλαστικά δοχεία, ξύλινες υποστηλώσεις κ.ά. Η μόλυνση των υγιών φυτών συντελείται από πληγές και φυσικά ανοίγματα των φυτικών ιστών. Το παθογόνο μεταφέρεται με το σπόρο, το νερό της βροχής ή της άρδευσης, έντομα, νηματώδεις, εργαλεία εμβολιασμού, μεταφύτευσης, κλαδέματος, καλλιέργειας του εδάφους, τεχνητής επικονίασης, ψεκασμού, 50

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμα, 25-10-2011 O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Χρήστος Γ. Αθανασίου Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΝΤΟΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Κύριοι εχθροί Pectinophora gossypiella (Lepidoptera: Gelechiidae)

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της Κερασιάς

Ασθένειες της Κερασιάς Ασθένειες της Κερασιάς ΚΟΡΥΝΕΟ Stigmina carpophila ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΝΕΟΥ Συνθήκες αναπτύξεως: Ο υγρός και βροχερός καιρός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της ασθένειας. Οι μολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης Contans WG Ο νεότερος, ασφαλέστερος και πιο ευπροσάρμοστος τρόπος ελέγχου της Σκληρωτινίασης, που υπάρχει! Τα αποτελέσματα από την χρήση του Contans WG δείχνουν σημαντική μείωση στον αριθμό των σκληρώτιων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν.

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. βλαστορύκτης της ροδακινιάς) σε ροδάκινα και νεκταρίνια για εξαγωγή στη Ρωσία Για φυτοϋγειονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ Χειμώνας / Ανοιξη Άνθηση Ανάπτυξη καρπών ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ ΜΟΝΙΛΙΑ ΠΤΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΘΗΣΗ-ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Τοποθεσίες µε περιορισµένη ηλιοφάνεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Λάχανου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤA ΒΟΛΒΩΔΗ (ΚΡΕΜΜΥΔΙ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤA ΒΟΛΒΩΔΗ (ΚΡΕΜΜΥΔΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤA ΒΟΛΒΩΔΗ (ΚΡΕΜΜΥΔΙ) 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ Το κρεμμύδι (Allium cepa)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Φοιτήτρια : Στεφανία Μανουσιδάκη Εισηγητής : Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Κουνουπιδιού Μπρόκολου

Διαβάστε περισσότερα

Ceuthorrhynchus pallidactylus

Ceuthorrhynchus pallidactylus ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ceuthorrhynchus pallidactylus ΡΑΜΑ 2011 Τί ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος (σκαθάρι) το έντοµο δηλαδή Rhynchophorus ferrugineus, είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Μαρουλιού ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελετώ για Ασθένειες των λαχανικών

Μελετώ για Ασθένειες των λαχανικών Μελετώ για Ασθένειες των λαχανικών Σολανώδη λαχανικά Εισαγωγή: Τα φυτά όπως και ο άνθρωπος έχουν το δικό τους αμυντικό σύστημα έτσι ώστε να προστατεύονται από διαφόρου είδους ασθένειες που μπορεί να προκληθούν

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου

Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Καλλιεργητικέςφροντίδεςενός λαχανόκηπου Απότηνστιγμήπουοάνθρωποςαπέκτησε μόνιμη κατοικία άρχισε την κατοικιδιοποίηση τωνζώωνκαιτωνφυτών. Τα πρώτα καλλιεργούμενα φυτά προήλθαν πιθανώς τυχαία από σπόρους

Διαβάστε περισσότερα

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου Αχλάδι Έχει πάρα πολλές ποικιλίες και υποποικιλίες. Είναι φυλλοβόλο δέντρο και ευδοκιμεί σε μέρη που δεν χαρακτηρίζονται ούτε από την υπερβολική ζέστη ούτε από το υπερβολικό κρύο. Καλλιεργείται σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ 1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme 2 econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ PhD Γεωπονικών Επιστημών Γ.Π.Α. MSc

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Φυτοπροστασία της Ελιάς ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Η ασθένεια του κυκλοκόνιου Γνωστή και ως μαύρισμα ή μουτζούρωμα ευρύτατα διαδεδομένη ασθένεια Συμπτώματα: Καφέ - Σταχτί κηλίδες στα φύλλα Φυλλόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας.

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Βιολογική Γεωργία με Φυτικά ή φυσικά εντομοκτόνα Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Παρ' ότι δεν είναι και ο πλέον δόκιμος όρος (βιολογικά εντομοκτόνα),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΣΥΚΙΑ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Τάξη των Αγγειόσπερμων Δικότυλων φυτών. Οικογένεια Moraceae, γένος Ficus, είδος Carica.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Το παρόν άρθρο το θεωρώ συνέχεια των προηγούμενων άρθρων σχετικά με τους ευκαλύπτους και μετά από πολλές ερωτήσεις φίλων μελισσοκόμων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8

Καινοτομία DeKalb... 1. Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4. Με τα προϊόντα... 5. Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7. Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2014 Περιεχόμενα Καινοτομία DeKalb... 1 Αύξηση αποδόσεων στο καλαμπόκι; 4 Με τα προϊόντα... 5 Με την Τεχνολογία - Τεχνογνωσία... 6-7 Μειωμένη κατεργασία εδάφους 8 Εγγύηση DeKalb 10-11 Μπες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 30 κ.εκ. Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE 071047 K-22853 (12 pages) 20/07/10 10:52 Page 1 K-22853/31007 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 2 Το φυτό Περιγραφή Εισαγωγή Στα πλαίσια της ορθής

Διαβάστε περισσότερα

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του.

- Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. ΒΒ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ - Είναι φυτό δροσερών κλιμάτων. Οι μέτριες θερμοκρασίες είναι οι πιο κατάλληλες για την ανάπτυξή του. - Η αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες ποικίλλει. Τα αναπτυγμένα φυτά μπορεί να αντέξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος λευκού. Τα φύλλα του έχουν ωοειδές σχήμα και στο κάτω μέρος τους έχουν χνούδι. Ο καρπός του είναι εδώδιμος, με γλυκόξινη γεύση. Το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page2 K-31951/31307 - GREECE - (BASE) - PAGE 2 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤHN ΠΑΤΑΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤHN ΠΑΤΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤHN ΠΑΤΑΤΑ 1 Προετοιμασία εδάφους - Πριν τη φύτευση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥ IOBC 1999 2 η Έκδοση (Το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα)

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) Α. Η άργιλος (ηλεκτρικό φορτίο) συγκρατεί κατιόντα (+) και τα ανταλλάσει

Διαβάστε περισσότερα

2/21/2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ

2/21/2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γ.Μπρούφας 1 &.Κωβαίος 2 1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2 Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1950-19601960

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1 Πίνακας Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13 2 Ο μηχανισμός της μετάβασης από το βλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ Sorghum bicolor (L.) Moench ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ BIOSIS Πρόγραμμα ΚοινοτικήςΠρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

200ml ΠΡΟΣΟΧΗ. Ελαιώδες εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: thiacloprid 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 76,33% β/β

200ml ΠΡΟΣΟΧΗ. Ελαιώδες εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: thiacloprid 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 76,33% β/β 200ml Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 14354 / 21-12-2010 Ελαιώδες εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: thiacloprid 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 76,33% β/β Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Διαβάστε περισσότερα

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Κωνσταντίνος Καζαντζής 1 και Πασχάλης Αποστόλου 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Τ.Θ. 122, 592 00 Νάουσα 2 «Φυτώρια Αποστόλου», 592 00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 ΕΔΑΦΟΣ Κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα

Η εφαρμογή του BROADWAY 85WG προσφέρει στον παραγωγό: Ευρύ φάσμα δράσης σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εξαιρετική αποτελεσματικότητα Το BROADWAY 85WG είναι ένα εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για μεταφυτρωτική εφαρμογή σε μαλακό και σκληρό σιτάρι. Λόγω της αποτελεσματικής του δράσης ταυτόχρονα σε μια σειρά σημαντικών αγρωστωδών και πλατύφυλλων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την Καλλιέργεια Ροδιάς

Εγχειρίδιο για την Καλλιέργεια Ροδιάς Εγχειρίδιο για την Καλλιέργεια Ροδιάς Αγ. Αθανάσιος, Δράμας 2012 Εισαγωγικό σημείωμα Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Αγίου Αθανασίου ράμας, έχει έδρα το.. Αγίου Αθανασίου του ήμου οξάτου,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO Εργαστήριο 2 ο Υλικό Καλλιέργειας Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ o Ο ζυγώτης εμφανίζει ολοδυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα ΚΑΡΥ ΙΑ ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα www.pomologyinstitute.gr Η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01 ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστική σε mg / kg)

Διαβάστε περισσότερα

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό Maccani 4/12 WG Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥ IOBC 2 η έκδοση, 2003 Edited

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS. Washingtonia spp.

RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS. Washingtonia spp. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΡΥΓΧΩΤΟΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ ( Red Palm Weevil ) πρόκειται για κολεόπτερο έντοµο της οικογένειας Curculionidae το οποίο προσβάλλει τα

Διαβάστε περισσότερα

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου.

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου. 100 ml Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Σελίδα 1 από 27 Εγκατάσταση του αμυγδαλεώνα ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον

Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον Δρ Ροδιτάκης Εμμανουήλ Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Επιμορφωτική Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γεωργία - Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ. Κατάλογος 2012. σελ. 1

ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ. Κατάλογος 2012. σελ. 1 ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ Κατάλογος 2012 ΔΡ. ΧΑΡΑΛΝΤ Χ. ΛΕΤΙΖΙ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ) σελ. 1 Eutrofit και Orgazot S... και τα φυτά δυναμώνουν! Σειρά βιολογικών οργανικών αζωτούχων λιπασμάτων: χαμηλή δόση και μεγάλη απόδοση Eutrofit

Διαβάστε περισσότερα

Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος

Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος 80 κ.εκ. Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: spirodiclofen 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 77% β/β Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Έργο: «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασµάτων» και Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 17 / 32219/ 2014 30-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DuPont TM Talendo 20 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

DuPont TM Talendo 20 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-37086 10/09/14 15:51 Page1 K-37086/31407 - GREECE - (COVER) PAGE 1 - Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Φυλάσσεται κλειδωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ 1 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Η επιτυχία μιας ανθοκομικής καλλιέργειας στην ύπαιθρο εξασφαλίζεται όταν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο είδος.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Βελτίωση της Πατατοκαλλιέργειας με Χρήση Εξειδικευμένων

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση:

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-31110 01/12/11 15:51 Page1 K-31110/011211 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντατικής Εκτροφής Σαλιγκαριών. Εγκατάσταση Διχτυοκηπίου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντατικής Εκτροφής Σαλιγκαριών. Εγκατάσταση Διχτυοκηπίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εντατικής Εκτροφής Σαλιγκαριών Εγκατάσταση Διχτυοκηπίου Επιλογή θέσης εγκατάστασης δικτυοκηπίου (αγροτεμάχιο) Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης Έδαφος (κλίση έως 7%) με μηχανική σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας

Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας Καλλιέργεια χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθ. ΠΑΛΑΤΟΣ Καθηγητής Εφαρµογών ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΟΛΓΑ Σπ. ΣΚΟΥΡΤΗ (Α.Μ 248/05) Ποικιλίες χειµερινών σιτηρών στον νοµό Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

MRL. mg / kg) 0.03 0.01

MRL. mg / kg) 0.03 0.01 ΑΡ. ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) 61 767-24/04/13 Πατάτες (χώρα ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστική σε mg / kg) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Το σύστημα περιποίησης του γκαζόν Ο χλοοτάπητας το "πράσινο σαλόνι"! Το μυστικό......κρύβεται σε ένα σύστημα περιποίησης γκαζόν που καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-10-2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 110028 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-10-2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 110028 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-10-2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 110028 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ.Δ/νση:Iπποκράτους 3-5 Ταχ.Κώδικας:10164

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ή ΜΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Diabrotica virgifera ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ή ΜΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Diabrotica virgifera ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ 1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ή ΜΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ Diabrotica virgifera ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ Κατά τη διενέργεια των μακροσκοπικών ελέγχων από τους υπόχρεους (παραγωγούς)

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες φυτοπροστασίας στο βαµβάκι: Συντάχθηκαν:

Οι οδηγίες φυτοπροστασίας στο βαµβάκι: Συντάχθηκαν: ΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΡΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1) Εταιρείες παρασκευής εισαγωγής και αντιπροσώπους Φυτοπροστατευτικών

ΠΡΟΣ: 1) Εταιρείες παρασκευής εισαγωγής και αντιπροσώπους Φυτοπροστατευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.04.2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 118259 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες»

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες» Λαµία, 16Μαϊου 2012 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το ICC. Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό. Προϊόν Καναδά

Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το ICC. Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό. Προϊόν Καναδά Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό Προϊόν Καναδά Η δύναµη του Ιονισµένου Χαλκού Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το Το προέρχεται από µια καινοτόµο και µοναδική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα