ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Κλάδος: ΠΕ Χημικών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 04.02 Χημικών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ Χημικών Λίγα λόγια για τα θέματα.. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Τα θέματα σε γενικές γραμμές κρίνονται βατά και σχετικά πιο εύκολα από τα θέματα που τέθηκαν στον προηγούμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Βέβαια και αυτή τη φορά οι υπεύθυνοι των θεμάτων δεν άντεξαν στον πειρασμό να βάλουν θέματα τα οποία βρίσκονται μεν στο βιβλίο της Θετικής κατεύθυνσης της Β Λυκείου, αλλά είναι εκτός διδακτέας ύλης, συγκεκριμένα τις προσθετικές ιδιότητες. Ένα μικρό πρόβλημα υπάρχει και στο σημείο όπου ζητείται με πείραμα να δειχθεί η επίδραση της διάλυσης μιας πτητικής ουσίας στο σ.ζ. Ελπίζω να μην περιμένουν συζητήσεις για «διαγράμματα τύπου ΙΙ» στην Β Λυκείου και να υπονοούν τα αξεοτροπικά μείγματα. Όσο για την διαθεματικότητα, αν ο υποψήφιος δεν ήταν επαρκώς ενημερωμένος για αυτήν, η δυνατότητα να απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις ήταν πολύ περιορισμένη. ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : α) Όταν διαλύεται μία ουσία στο νερό, το διάλυμα που προκύπτει έχει σαφώς νέες ιδιότητες ως προς το διαλύτη (νερό). Άλλη γεύση, άλλη πυκνότητα, άλλο ιξώδες κλπ. Ακόμα και αν διαλυθεί η ίδια ποσότητα από δύο ενώσεις στον ίδιο όγκο διαλύτη, τα διαλύματα που προκύπτουν έχουν διαφορετικές ιδιότητες π.χ. πυκνότητες. Οι ιδιότητες των διαλυμάτων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: i) Ιδιότητες των οποίων οι τιμές εξαρτώνται από τη φύση της διαλυμένης ουσίας. Για παράδειγμα, δύο υδατικά διαλύματα διαφορετικών ουσιών της ίδιας συγκέντρωσης έχουν διαφορετική τιμή για την πυκνότητα, το ιξώδες, την επιφανειακή τάση κ.λ.π. ii) Ιδιότητες των οποίων οι τιμές είναι ανεξάρτητες από τη φύση της διαλυμένης ουσίας. Για παράδειγμα, δύο υδατικά διαλύματα διαφορετικών ουσιών της ίδιας συγκέντρωσης έχουν τις ίδιες τιμές για τις ιδιότητες αυτές. Κ.Ν. Προσθετικές (ή αθροιστικές) ονομάζονται οι ιδιότητες των διαλυμάτων των οποίων οι τιμές 1

2 είναι ανεξάρτητες από τη φύση της διαλυμένης ουσίας και εξαρτώνται από τον αριθμό των σωματιδίων (μορίων ή ιόντων) της διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος (ή διαλύτη). Έτσι, διπλάσια για παράδειγμα ποσότητα διαλυμένου σώματος προκαλεί διπλάσια μεταβολή στις ιδιότητες. Οι προσθετικές ή αθροιστικές είναι: η ελάττωση της τάσης των ατμών του διαλύτη η ανύψωση του σημείου βρασμού του διαλύτη η ταπείνωση του σημείου πήξεως του διαλύτη. η ωσμωτική πίεση του διαλύματος. β) Η σημασία των προσθετικών ιδιοτήτων στον πραγματικό κόσμο μπορεί να φανεί από τα παρακάτω παραδείγματα για κάθε μια προσθετική ιδιότητα: Η ελάττωση της τάσης των ατμών του διαλύτη: Διαχωρισμός πτητικών ουσιών από ένα υγρό μίγμα, στην ουσία, η κλασματική απόσταξη. Με θέρμανση τα πτητικά συστατικά διαχωρίζονται διότι ο ατμός πάνω από ένα διάλυμα είναι πλουσιότερος στο πλέον πτητικό συστατικό. Ανύψωση του σημείου ζέσεως και ταπείνωση του σημείου πήξεως του διαλύτη: Τα αντιπηκτικά μίγματα αυτοκινήτων που περιέχουν κυρίως αιθυλενογλυκόλη κατεβάζουν το σημείο πήξεως του νερού αρκετούς βαθμούς κάτω από τους 0 0 C ανεβάζουν αντίστοιχα το σημείο ζέσεως του νερού. Η ωσμωτική πίεση του διαλύματος: Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού με την μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης. Όταν το θαλασσινό νερό υποβάλλεται σε πίεση μεγαλύτερη από την ωσμωτική πίεση με την βοήθεια μεμβρανών παίρνουμε καθαρό νερό, ενώ μένει πίσω ένα πυκνότερο διάλυμα άλατος. γ) Κατά τον Piaget ο ρόλος του πειράματος είναι πολύ σημαντικός. Κατ' αυτόν σκοπός του φυσικού πειράματος δεν είναι να πάρουμε απλά και μόνο μια αναπαραστατική εικόνα της πραγματικότητας, αλλά να κατανοήσουμε ότι η γνώση η οποία προκύπτει με την αφαίρεση των αντικειμένων συνίσταται στο να δρούμε επάνω τους για να τα μετασχηματίσουμε, ώστε να διακρίνουμε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται αυτός ο μετασχηματισμός. Κατά συνέπεια η γνώση δεν είναι η μετάδοση μιας παραστατικής εικόνας, αλλά συνίσταται πάντα σε ενεργητικές διαδικασίες που καταλήγουν στο μετασχηματισμό του πραγματικού. Επομένως συνδέεται αναπόσπαστα με τη δράση πάνω στα αντικείμενα. Στη διδασκαλία των Φ.Ε. το πείραμα κατέχει μοναδική θέση, γιατί βοηθάει τη διανοητική ανάπτυξη του 2

3 παιδιού. Κατά τον Piaget υπάρχουν τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν τη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού: 1) η κληρονομικότητα, 2) η φυσική εμπειρία, 3) η κοινωνική αλληλεπίδραση, και 4) η εξισορρόπηση. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η φυσική εμπειρία. Ο Piaget υποστηρίζει στο άρθρο αυτό ότι η ψηλαφητοί χειρισμοί των αντικειμένων στο περιβάλλον σχηματίζουν τις πιο σπουδαίες εντυπώσεις στο παιδί. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε περίπτωση θα παρασκευασθεί μια σειρά διαλυμάτων με διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλυμένης ουσίας. Οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων θα πρέπει να είναι μικρές, για να έχει εφαρμογή και ο τύπος της ζεσεοσκοπίας. Συγκεκριμένα: Για την περίπτωση του ηλεκτρολύτη ως διαλυμένη ουσία, θα παρασκευασθούν πέντε υδατικά διαλύματα χλωριούχου νατρίου, NaCl, συγκεντρώσεων 0,1Μ, 0,08Μ 0,05Μ, 0,02Μ και 0,01Μ και θα καταγραφεί σε φύλλο εργασίας η αντίστοιχη αύξηση του σημείου ζέσεως. Με τον τρόπο αυτό θα μελετηθεί η επίδραση της συγκέντρωσης της διαλυμένης ουσίας, όταν η ουσία αυτή είναι ένας ηλεκτρολύτης. Για την περίπτωση της μοριακής ουσίας ως διαλυμένη ουσία, θα παρασκευασθούν πέντε υδατικά διαλύματα γλυκόζης, C 6 H 12 O 6, συγκεντρώσεων 0,1Μ, 0,08Μ 0,05Μ, 0,02Μ και 0,01Μ και θα καταγραφεί σε φύλλο εργασίας η αντίστοιχη αύξηση του σημείου ζέσεως. Με τον τρόπο αυτό θα μελετηθεί η επίδραση της συγκέντρωσης της διαλυμένης ουσίας, όταν η ουσία αυτή είναι μια μοριακή ουσία. Θα γίνει επίσης σύγκριση με τα αποτελέσματα των πειραμάτων με το NaCl, οπότε θα αποδειχθεί ότι όταν στο νερό υπάρχει ηλεκτρολύτης η ανύψωση του σ.ζ. είναι σε γενικές γραμμές μεγαλύτερη από την ανύψωση του σ.ζ. υδατικού διαλύματος που περιέχει μοριακή ουσία ίδιας συγκέντρωσης. Το φαινόμενο εξηγείται με την αξιοποίηση του συντελεστή van t Hoff. Στα δύο παραπάνω διαλύματα, η διαλυμένη ουσία είναι μη πτητική, δηλ. και το NaCl και η C 6 H 12 O 6 είναι μη πτητικές ουσίες, οπότε με τον τρόπο αυτό καλύπτεται και το θέμα της παρουσίας μη πτητικών ουσιών σε υδατικά διαλύματα. 3

4 Τέλος όταν προσθέσουμε στο νερό μια πτητική ουσία όπως η αιθανόλη, C 2 H 5.OH, το σημείο βρασμού του μίγματος είναι χαμηλότερο των C διότι στην περίπτωση αυτή δημιουργείται αζεοτροπικό μείγμα το οποίο συμπεριφέρεται σαν να αποτελείται από μια αδιάσπαστη ουσία. (Βλέπε την εισαγωγή) Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι 3 ουσίες (NaCl, C 6 H 12 O 6 και C 2 H 5.OH) που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω είναι σχετικά ακίνδυνες και θα μπορούσαν οι μαθητές να τις βρουν στο σπίτι τους. δ) Διαθέτουμε δύο υδατικά διαλύματα στη ίδια θερμοκρασία, το διάλυμα (Α) περιέχει γλυκόζη C 6 H 12 O 6 0,01 Μ ενώ το δεύτερο (Β) περιέχει NaCl 0,01M. Τότε: 1. Το διάλυμα (Α) έχει υψηλότερο σημείο ζέσεως από το διάλυμα (Β). 2. Το διάλυμα (Β) έχει υψηλότερο σημείο ζέσεως από το διάλυμα (Α). 3. Τα διαλύματα έχουν το ίδιο σημείο ζέσεως γιατί έχουν την ίδια συγκέντρωση. 4. Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για να δοθεί η απάντηση. ΕΡΩΤΗΜΑ 2 ο : α) Η επιστημονική έρευνα αντιμετωπίζει σήμερα πολυσύνθετα προβλήματα, που απαιτούν σφαιρική θεώρηση των δεδομένων και συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων για την επίλυσή τους. Μια τέτοια προσέγγιση είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων. (Διεπιστημονικότητα) Μια συνέπεια αυτής της εξέλιξης για την εκπαίδευση είναι ότι οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό απ ότι στο παρελθόν, τις σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα μαθήματα του σχολικού προγράμματος. (Διαθεματικότητα) Όπως αναφέρεται και στην εκφώνηση, το θέμα είναι κατάλληλο για διαθεματική προσέγγιση, οπότε ο καθηγητής με την είσοδο στο κεφάλαιο «Οξέα βάσεις και άλατα» ενημερώνει τους μαθητές του ότι η συγκεκριμένη ενότητα δεν θα διδαχθεί στην τάξη με τον κλασικό τρόπο, αλλά θα παρουσιαστεί από τους μαθητές στην αντίστοιχη ώρα διαθεματικότητας της Χημείας. Με τον τρόπο αυτό δίδεται αρκετός χρόνος στους μαθητές να εργασθούν για το θέμα που τους έχει ανατεθεί. 4

5 Είναι γνωστό ότι στο Γυμνάσιο, μπορούν να αξιοποιηθούν το 10% των διδακτικών ωρών, για διαθεματικές δραστηριότητες. Λογικά, ο χρόνος για την παρουσίαση των διαθεματικών εργασιών είναι προς το τέλος κάθε τριμήνου, στην καλούμενη «Εβδομάδα Διαθεματικότητας» Το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την διαθεματική προσέγγιση του μαθήματος μπορεί να είναι πρωτογενές όπως παρατήρηση, πείραμα, συνέντευξη ή δευτερογενές όπως βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, εφημερίδες, διαδίκτυο κ.α. Για την παρουσίαση των διαθεματικών ενοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που μπορεί να έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές του, όπως το διαδίκτυο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, βίντεο, διαφάνειες, ζωγραφιές των μαθητών, θεατρικές παραστάσεις, δρώμενα κ.α. Συνήθως οι μαθητές είναι πολύ δημιουργικοί σε τέτοιους είδους δραστηριότητες. β) Ο καθηγητής χωρίζει τους μαθητές του σε όσο το δυνατό ομογενείς ομάδες των 3-4 μαθητών. Στην ομάδα θα υπάρχουν καθορισμένοι ρόλοι και αρμοδιότητες οι οποίοι όμως θα εναλλάσσονται, (ομαδοσυνεργατική μέθοδος). Είναι επίσης αναγκαίο οι ομάδες να συντονίζονται και να ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους. Με τον τρόπο αυτό σε κάθε τάξη δημιουργούνται 6 ή 7 ομάδες, οπότε ο καθηγητής μπορεί να αναθέσει σε κάθε ομάδα, μια από τις παρακάτω διαθεματικές ενότητες. 1. Ο ανθρώπινος οργανισμός 2. Καθαριότητα στην καθημερινή ζωή, σαπούνια απορρυπαντικά και καθαριστικά. 3. Τρόφιμα 4. Όξινη βροχή 5. Μερικά πολύπλοκα βιολογικά μόρια 6. Γεωλογικοί σχηματισμοί. 7. Χημική βιομηχανία Οι ενότητες αυτές θα καλυφθούν με διαθεματικό τρόπο, δηλ. οι μαθητές θα πρέπει να μην δουν τα θέματα αυτά μόνο από χημική άποψη, αλλά να εμπλέξουν και άλλες επιστήμεςμαθήματα όπως Βιολογία, Βιοχημεία, Γεωλογία, Οικονομία, Αγωγή Υγείας κ.α. Με την βοήθεια του καθηγητή, κάθε ομάδα εκτός από τους βασικούς στόχους που αναφέρονται και παραπάνω, δηλ.: 1. Να εντοπίσουν τα αποτελέσματα από τη χρήση όξινων και βασικών ουσιών, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, 5

6 2. Να διαπιστώσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση από όξινες ή βασικές ουσίες, 3. Να διατυπώσουν απόψεις για τοπικά και παγκόσμια φαινόμενα που σχετίζονται με τις παραπάνω χρήσεις και να προτείνουν λύσεις χρησιμοποιώντας εναλλακτικές πρώτες ύλες. Θέτει τους δικούς της διαθεματικούς στόχους και καθορίζει τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ο καθηγητής συζητά με τους μαθητές την διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των παρουσιάσεων. Κάθε ομάδα παρουσιάζει την πτυχή την οποία ανέλαβε σε πέντε με δέκα περίπου λεπτά, έτσι ώστε όλες οι παρουσιάσεις να γίνουν στο πλαίσιο μιας διδακτικής ώρας. Οι επιμέρους ομάδες μπορούν να συνεργαστούν με καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, ανάλογα με την πτυχή την οποία αναπτύσσουν π.χ., η ομάδα η οποία έχει αναλάβει την πτυχή «Μερικά πολύπλοκα βιολογικά μόρια» μπορεί να συνεργαστεί με τον καθηγητή της βιολογίας. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί και η επόμενη διδακτική ώρα, οπότε συνιστάται να γίνει συζήτηση, ανάμεσα στις διάφορες ομάδες εργασίας ώστε να συντεθούν οι διαφορετικές πτυχές του θέματος και να αναδειχθεί η ενότητά του. Η αξιολόγηση των ομάδων εργασίας θα πρέπει να λάβει υπόψη τόσο τις αρχικές παρουσιάσεις, όσο και τις ερωτήσεις και απαντήσεις που θα ακουστούν στο πλαίσιο της συζήτησης. γ) Οι προεκτάσεις σε άλλα μαθήματα καλό είναι να έχουν σχέση με την τοποθεσία του γυμνασίου και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Έτσι αν το σχολείο βρίσκεται κοντά σε κάποιο σπήλαιο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες θα πρέπει οπωσδήποτε να ανατεθεί στους μαθητές διαθεματική εργασία σχετική με την δημιουργία των σταλακτιτών και σταλαγμιτών. Αν το σχολείο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή θα πρέπει να ανατεθεί στους μαθητές διαθεματική ενότητα που να αφορά τα τρόφιμα, τα λιπάσματα κ.α. Επίσης αν το σχολείο βρίσκεται στην Αθήνα, η ομάδα των μαθητών που έχει αναλάβει την ενότητα «Όξινη Βροχή» θα πρέπει να δώσει έμφαση στα γλυπτά του Παρθενώνα και τα επιχειρήματα των Άγγλων κ.λ.π. 6

7 Επιγραμματικά οι διαθεματικές προσεγγίσεις της ενότητας «Τα οξέα και οι βάσεις στην καθημερινή ζωή», εμπλέκουν εκτός της Χημείας και τα παρακάτω μαθήματα-επιστήμες. 1. Ο ανθρώπινος οργανισμός εμπλέκει διαθεματικά την Χημεία, την Βιολογία και την Αγωγή υγείας. 2. Η ενότητα «Καθαριότητα στην καθημερινή ζωή, σαπούνια απορρυπαντικά και καθαριστικά», εμπλέκει διαθεματικά την Χημεία, την Οικονομία, την Τεχνολογία και το Περιβάλλον. 3. Τα Τρόφιμα εμπλέκουν διαθεματικά την Χημεία, την Γεωλογία, την Γεωπονία, την Οικονομία, την Τεχνολογία και το Περιβάλλον. 4. Η Όξινη βροχή εμπλέκει διαθεματικά την Χημεία, την Γεωλογία, την Οικονομία, την Τεχνολογία, τον Πολιτισμό την Ιστορία και το Περιβάλλον. 5. Τα πολύπλοκα βιολογικά μόρια εμπλέκουν διαθεματικά την Βιολογία και την Βιοχημεία 6. Οι Γεωλογικοί σχηματισμοί εμπλέκουν διαθεματικά την Χημεία, την Γεωλογία την Αρχαιολογία-Ιστορία και την οικονομία. 7. Η Χημική βιομηχανία εμπλέκει διαθεματικά την Χημεία, την Οικονομία, την ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Τεχνολογία και το Περιβάλλον. Χημεία Β Λυκείου, Θετικής Κατεύθυνσης. Σ. Λιοδάκης, Δ. Γάκης κ.α. Χημεία Γ Γυμνασίου. Π. Θεοδωρόπουλος, Π. Παπαθεοφάνους Φ. Σιδέρη Χημεία Γ Γυμνασίου, Το βιβλίο του εκπαιδευτικού. Π. Θεοδωρόπουλος, Π. Παπαθεοφάνους Φ. Σιδέρη Λογισμικό (CD) του ΥΠ.Ε.Π.Θ για την Β και Γ Γυμνασίου, «Ο θαυμαστός Κόσμος της Χημείας» Μιχάλης Σιγάλας, Ανδρέας Γιαννακουδάκης, Χρύσα Τζουγκράκη Αθανάσιος Τζαμτζής και Βασίλης Αγγελόπουλος Φύλλο 304 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 13 Μαρτίου 2003, για το πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου. 7

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Στην Α τάξη του Γυμνασίου η Χημεία προσφέρεται στους μαθητές και στις μαθήτριες μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας της Φυσικής και της Βιολογίας (Φυσικές Επιστήμες).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κατεύθυνση: «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ...117 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 2.2.4 «CHEMCALC»... 111 2.2.5 «ΧΗΜΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»... 112 2.2.6 «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.»...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την τελευταία εικοσιπενταετία. Διαπιστώσεις και προτάσεις

Η Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την τελευταία εικοσιπενταετία. Διαπιστώσεις και προτάσεις 18-19:Layout 1 29/07/2010 11:21 ΠΜ Page 241 Η Χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση την τελευταία εικοσιπενταετία. Διαπιστώσεις και προτάσεις Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γεώργιος Δούκας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών»

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Α.Ε.Μ.: 1741)

Διαβάστε περισσότερα

Τα µείγµατα και τα διαλύµατα

Τα µείγµατα και τα διαλύµατα Τα µείγµατα και τα διαλύµατα Οι καθρέφτες και οι φακοί 175 Επιστηµονικό µέρος Μείγµα ονοµάζεται το σώµα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες, οι οποίες συνυπάρχουν χωρίς να αντιδρούν µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑθΗ ΓΗΤΗ Β'ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΟΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ! Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορίτσα Σχιζοδήμου, Περικλής Ακρίβος

Αγορίτσα Σχιζοδήμου, Περικλής Ακρίβος Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών της Α τάξης του Λυκείου όσον αφορά στο σχηματισμό και τις χημικές ιδιότητες των μορίων. Διερεύνηση της προέλευσης και των παραγόντων διατήρησής τους Αγορίτσα Σχιζοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 5: Κλάδος ΠΕ04 ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ) 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2000 Συγγραφική οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ"

ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ Tα νέα βιβλία "ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ" της Ε και της Στ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 17 ΔΕΚ 06 Tα νέα βιβλία "ΦΥΣΙΚΑ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ" της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή

ΓΑΙΑ ΙΙ. Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης. Βιβλίο Καθηγητή ΓΑΙΑ ΙΙ Διασυνδεόμενοι Μικρόκοσμοι Πολυμέσων για τη Διαθεματική Διερεύνηση της Γης Βιβλίο Καθηγητή Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχοι Πληροφορική Τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εισαγωγή ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τον Ιούλιο του 2007 η.ε. της Ε.Ε.Χ. απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση µέσω της ιστοσελίδας της Ε.Ε.Χ. και των Χηµικών Χρονικών προς τα µέλη της για τη συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ)

ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ) ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Φανή Σιδερίδου Γεωργία Φαντάκη ΕΡΓΟ: «Αποτίµηση του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών και των θεσµοθετηµένων οργάνων της Εκπαίδευσης» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «Ανάλυση των λαθών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά. Χρονικά. CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek Chemists. 1η Εκδοση 1936. Η εξαφάνιση των αριστούχων στις πανελλήνιες εξετάσεις

Χημικά. Χρονικά. CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek Chemists. 1η Εκδοση 1936. Η εξαφάνιση των αριστούχων στις πανελλήνιες εξετάσεις ISSN 0356-5526 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013 Τεύχος 6, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 July - September 2013 ISSUE 6 VOL. 75 Χημικά Χρονικά ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1η Εκδοση 1936 Αντικατάσταση της Χημείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ i Φυσική Α Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΤΑΞΗ Α Συγγραφή: Ιωάννης Καρμιώτης,

Διαβάστε περισσότερα