ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Περιεχόμενα εργασίας 1. Σκοποί εργασίας 1.3 Διάρθρωση εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ.1 Εισαγωγή. Μονοπαραγοντικό Υπόδειγμα : Το υπόδειγμα της αγοράς..1 Υποθέσεις Υποδείγματος.. Παράμετροι Υποδείγματος..3 Εκτίμηση των παραμέτρων του Υποδείγματος..4 Ο συντελεστής βήτα..5 Υπολογισμός και διόρθωση των ιστορικών βήτα..6 Θεμελιώδη βήτα..7 Χρήσεις του Υποδείγματος της Αγοράς.3 Πολυπαραγοντικά Υποδείγματα.3.1 Γενικό Πολυπαραγοντικό Υπόδειγμα.3. Υποδείγματα βιομηχανικών δεικτών.3.3 Υποδείγματα Μέσης Συσχέτισης.3.4 Μεικτά Υποδείγματα.3.5 Θεμελιώδη Πολυπαραγοντικά Υποδείγματα.3.6 Εκτίμηση Υποδειγμάτων με πολλούς παράγοντες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 3.1 Έλεγχοι καταστρατήγηγησης των βασικών υποθέσεων του Υποδείγματος της Αγοράς Έλεγχοι Ετεροσκεδαστικότητας 3.1. Έλεγχοι Εξειδίκευσης Έλεγχοι Σταθερότητας

2 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Έλεγχοι Κανονικότητας Έλεγχοι Αυτοσυσχέτισης Έλεγχοι για την Αυτοπαλίνδρομη υπο συνθήκη ετεροσκέδαση. Το κριτήριο ARCH 3. Χρησιμότητες του υποδείγματος της αγοράς 3..1 Μέθοδοι εκτίμησης του συντελεστή βήτα 3.. Παράγοντες που επηρεάζουν την διαχρονική αστάθεια του συντελεστή βήτα 3..3 Υπολογισμός του Αποδοτικού Συνόρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο :ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 4.1 Γενικά Συμπεράσματα 4. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Γραμμικά Υποδείγματα Παραγωγής Αποδόσεων Αξιογράφων». Ο τίτλος αυτός μας παραπέμπει στο πλαίσιο της Θεωρίας του Χαρτοφυλακίου που πραγματεύεται τη διαδικασία επιλογής του άριστου χαρτοφυλακίου υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Η επιλογή του άριστου χαρτοφυλακίου που αντιμετωπίζει ο εκάστοτε επενδυτής δηλαδή ο προσδιορισμός εκείνου του επενδυτικού σχεδιασμού που του προσφέρει με δεδομένο κίνδυνο την υψηλότερη δυνατή απόδοση και το οποίο μεγιστοποιεί την αναμενόμενη ωφελιμότητα του μόνο περιόδου, αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα. με ορίζοντα μιας Μια απάντηση στο πρόβλημα αυτό δόθηκε από τον Harry Markowitz ( ) και θεωρείται ως η απαρχή της θεωρίας του χαρτοφυλακίου. Ο Markowitz στην αναλυσή του, υποθέτει ότι οι επενδυτές έχουν ένα συγκεκριμένο και μεμονωμένο επενδυτικό ορίζοντα όπως και ότι κάθε μεμονωμένη μετοχή αντιπροσωπεύεται από μια κατανομή πιθανοτήτων των αναμενόμενων αποδόσεων. Η αναμενόμενη τιμή αυτής της κατανομής είναι ένα μέτρο της αναμενόμενης απόδοσης της μετοχής και η διακύμανση των αποδόσεων παρέχει ένα μέτρο του κινδύνου της. Επιπλέον η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου και η διακύμανση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου περιγράφουν απόλυτα ένα χαρτοφυλάκιο μεμονωμένων

4 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ μετοχών. Μια άλλη υπόθεση στο μοντέλο του Markowitz είναι ότι οι επενδυτές αποστρέφονται τον κίνδυνο δηλαδή ότι απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση προκειμένου να δεχτούν να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Κατά αυτόν τον τρόπο οι ορθολογικοί επενδυτές προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την αναμενόμενη χρησιμότητα τους αντί απλά να επιδιώκουν την μεγιστοποίηση της αναμενόμενης απόδοσης. Η χρησιμότητα είναι ένα μέτρο ικανοποίησης και λαμβάνει υπόψη τόσο την απόδοση όσο και τον κίνδυνο. Ο Markowitz λοιπόν δημιούργησε ένα μοντέλο ανάλυσης του χαρτοφυλακίου το οποίο περιληπτικά αναλύεται σε τρία στάδια ενεργειών. Το πρώτο στάδιο, ασχολείται με τα δύο χαρακτηριστικά ενός χαρτοφυλακίου που είναι η αναμενόμενη απόδοση του και ο κίνδυνος όπως αυτός μετριέται με την διακύμανση των αποδόσεων γύρω από την μέση τιμή τους καθώς και ο βαθμός συσχέτισης όλων των εξεταζόμενων χρεογράφων. Στο δεύτερο στάδιο, οι ορθολογικοί επενδυτές θα αναλύσουν τα αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια, δηλαδή τη μέγιστη απόδοση για εναλλακτικά επίπεδα κινδύνου και αντίστροφα τον ελάχιστο κίνδυνο για εναλλακτικά επίπεδα απόδοσης. Ο γεωμετρικός τόπος όλων των αποδοτικών χαρτοφυλακίων ονομάζεται μέτωπο των αποδοτικών συνδυασμών ή αποδοτικό σύνορο (efficient frontier). Στο τρίτο στάδιο, είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν τα αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια αν είναι γνωστές οι αναμενόμενες αποδόσεις και οι διακυμάνσεις των χρεογράφων που θα περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο καθώς και οι συνδιακυμάνσεις μεταξύ κάθε ζεύγους χρεογράφων. Επομένως θα επιλεγεί εκείνος ο συνδυασμός αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου που μεγιστοποιεί την αναμενόμενη ωφελιμότητα του επενδυτή ή ταιριάζει πιο πολύ στην συνάρτηση ωφελιμότητας (utility function) του επενδυτή. Βασιζόμενοι στην προσέγγιση του Markowitz δημιουργήθηκαν και άλλα υποδείγματα, που διαπραγματεύονταν το πρόβλημα της επιλογής άριστου χαρτοφυλακίου, και προσπάθησαν να βελτιώσουν το αρχικό υπόδειγμα και κυρίως να μειώσουν το πλήθος των παραμέτρων που ήταν απαραίτητοι για την εμπειρική εκτιμησή του.

5 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Η πιο διαδεδομένη τεχνική υποθέτει ότι η ταυτόχρονη μεταβολή προς την ίδια κατεύθυνση κάποιων χρεογράφων οφείλεται στην επιρροή διαφόρων παραγόντων ή δεικτών. Τα μοντέλα αυτά είναι γνωστά ως υποδείγματα με παράγοντες (factor models) και είναι διαδικασίες δημιουργίας αποδόσεων (return generating process), δηλαδή στατιστικά μοντέλα που προσπαθούν να προσδιορίσουν τους οικονομικούς παράγοντες που μεταβάλλουν συστηματικά τις τιμές των χρεογράφων. Τα υποδείγματα αυτά μπορούν να προσδιορίσουν όχι μόνο τις αποδόσεις, διακυμάνσεις και συνδιακυμάνσεις που είναι απαραίτητες για την επιλογή του άριστου χαρτοφυλακίου αλλά και την ευαισθησία του χαρτοφυλακίου στις μεταβολές των παραγόντων. Έτσι δημιουργήθηκαν υποδείγματα συσχέτισης των αποδόσεων των χρεογράφων με έναν ή περισσότερους παράγοντες (One-multi factor models). Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η διαδικασία δημιουργίας αποδόσεων περιλαμβάνει ένα μόνο παράγοντα. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι όταν μεταβάλλεται η απόδοση της αγοράς οι περισσότερες μετοχές τείνουν να μεταβάλλονται προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν ο δείκτης κινείται ανοδικά οι τιμές των μετοχών θα τείνουν να αυξάνονται επηρεαζόμενες από την κίνηση της αγοράς. Οταν ο δείκτης της αγοράς ακολουθεί καθοδική πορεία και πάλι οι τιμές των μετοχών θα συμπαρασυρθούν από αυτή την κίνηση του δείκτη. Το υπόδειγμα επομένως που θεωρεί ότι οι αποδόσεις των μετοχών επηρεάζονται από την συνολική συμπεριφορά της αγοράς ονομάζεται μοντέλο της αγοράς (Market model). Αντίθετα τα υποδείγματα με πολλούς παράγοντες μελετούν επιπλέον παράγοντες εκτός των μεταβολών της αγοράς- που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών ελπίζοντας ότι θα αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες. Δυστυχώς όμως αυτού του είδους τα υποδείγματα εμπεριέχουν κινδύνους πρόσθεσης «θορύβων» (random noises) αντί για πραγματικές πληροφορίες. Τα υποδείγματα με πολλούς παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των συντελεστών συσχέτισης, για τη διαμόρφωση προσδοκιών σχετικά με τις αποδόσεις και την μελέτη των επιδράσεων κάποιων γεγονότων σε αυτές, σαν μέθοδος για την προσαρμογή της κατανομής των αποδόσεων

6 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ενός χαρτοφυλακίου στις συγκεκριμένες ανάγκες του επενδυτή και σαν μέθοδος για τον προσδιορισμό της αιτίας για την καλή ή κακή απόδοση του χαρτοφυλακίου. Δύο διαφορετικές εκδοχές υποδειγμάτων με πολλούς παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί στην προσπάθεια να εντοπιστούν τα αίτια που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών πέραν από τις μεταβολές της αγοράς. Έτσι έχουμε τα γενικά υποδείγματα με πολλούς παράγοντες και τα υποδείγματα με κλαδικούς δείκτες. Όλα αυτά που αναφέραμε καθώς και το επόμενο κεφάλαιο που θα ακολουθήσει και που θα γίνει μια διεξοδική ανάλυση των υποδειγμάτων αυτών, αποτελούν το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας αυτής. Πέρα από αυτό το τμήμα υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι που αναφέρεται στις εμπειρικές μελέτες του Μονοπαραγοντικού υποδείγματος της αγοράς. Στο τέλος της εργασίας γίνεται μελέτη των συμπερασμάτων καθώς επίσης και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 1. ΣΚΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσεγγίσει ένα βασικό υπόδειγμα της χρηματοοικονομικής ιστορίας. Το υπόδειγμα αυτό αποτελεί το «Υπόδειγμα της Αγοράς» και αρχικά παρουσιάζεται σε θεωρητικό επίπεδο και έπειτα προσεγγίζεται από μια γκάμα εμπειρικών ελεγχών που εξετάζουν τις υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται. Οι υποθέσεις αυτές αναλύονται διεξοδικά και αναφέρονται οι συνέπειες καταστρατήγησής τους που οδηγούν σε λανθασμένα και αναξιόπιστα αποτελέσματα. Εκτός από την εκτεταμένη παρουσίαση του υποδείγματος της αγοράς εισάγονται εναλλακτικά νέες μελέτες που εξαλείφουν κάποιες από τις αδυναμίες του προαναφερθέντος υποδείγματος και εισάγουν νέα στοιχεία για περαιτέρω έρευνα.

7 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το υπόλοιπο μέρος της εργασίας, ακολουθεί την παρακάτω διάρθρωση: Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας και αναλύεται διεξοδικά τόσο η έννοια του υποδείγματος της αγοράς με τις υποθέσεις, τις παραμέτρους, την εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος, το θεώρημα των Gauss-Markov, τον συντελεστή βήτα, και τις χρήσεις του υποδείγματος της αγοράς όσο και τα πολυπαραγοντικά υποδείγματα και ειδικότερα αυτά των βιομηχανικών δεικτών,μέσης συσχέτισης, μεικτά, θεμελιώδη παραγοντικά ενώ στο τέλος του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζονται τρόποι εκτιμησής τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εμπειρικές έρευνες που αναφέρονται αφετέρου στις παραβιάσεις του υποδείγματος της αγοράς και ειδικότερα στις μεθόδους εκτίμησης του συντελεστή βήτα, στους παράγοντες που επηρεάζουν την διαχρονική αστάθεια του συντελεστή βήτα και τέλος στον υπολογισμό του αποδοτικού συνόρου. Στο τέταρτο κεφάλαιο εκμαίονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας καθώς και νέες μελέτες ως προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

8 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στην προσέγγιση του Markowitz για τον εντοπισμό του αποτελεσματικού μετώπου και την επιλογή του άριστου χαρτοφυλακίου. Το πλήθος όμως των προς εκτίμηση δεδομένων έκανε δυσκολότερη την εφαρμογή των αναπτυγμένων θεωριών στην πράξη που κυρίως προερχόταν από την εκτίμηση των συνδιακυμάνσεων μεταξύ των αποδόσεων των μετοχών και όχι τόσο από την εκτίμηση της αναμενόμενης απόδοσης ή του κινδύνου των μεμονωμένων μετοχών.για το σκοπό αυτό υπήρξαν δύο κατηγορίες μοντέλων. Η πρώτη κατηγορία μοντέλων έχει ως σκοπό την απλοποίηση των εκτιμητών των συνδιακυμάνσεων που στηρίζεται σε τεχνικές ομαδοποίησης (Grouping Techniques). Τα μοντέλα της κατηγορίας αυτής χρησιμοποιούνται για την εξομάλυνση του «θορύβου» και στην σωστή διεξαγωγή των αποτελεσμάτων. Πολλοί όμως είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η ομαδοποίηση αυτή συντελεί στην πληροφοριών. εξαφάνιση κρίσιμων και απαραίτητων Για το λόγο αυτό κατασκευάσθηκαν τα Απλά και τα Πολλαπλά μοντέλα Δεικτών (Single-Multi index models) που θα αναλύσουμε σε αυτό το

9 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ κεφάλαιο διεξοδικά. Τα μοντέλα αυτά επηρεάζονται από τις αποδόσεις ενός ή περισσοτέρων δεικτών. Τα Απλά μοντέλα δεικτών (Single-index model) είναι εκείνα τα οποία επηρεάζονται από αλλαγές στην γενική αγορά. Από την άλλη πλευρά τα Πολλαπλά μοντέλα δεικτών (Multi-index model) είναι μια προσπάθεια αιχμαλώτισης εκείνων των επιρροών που δεν σχετίζονται με την αγορά και προκαλούν την «συνμετακίνηση» των τίτλων. Τα αποτελέσματα όμως του μοντέλου αυτού κρίνονται ανικανοποίητα δεδομένου ότι η αύξηση των δεικτών που σκοπό έχει την αύξηση της πληροφορίας μπορεί να συντελέσει στην αύξηση του «θορύβου», συνεκτιμώντας και ένα ποσοστό σφάλματος στα συμπερασματά μας. Ο William Sharp (1963) προς απλούστευση και αποφυγή μεγάλου πλήθους υπολογισμών πρότεινε ένα υπόδειγμα που επιτρέπει μεγάλο περιορισμό του αριθμού των παραμέτρων που χρειάζεται να εκτιμηθούν. To Υπόδειγμα αυτό είναι γνωστό ως το Υπόδειγμα της αγοράς (Market Model) και ανήκει στην κατηγορία των Απλών Μοντέλων Δεικτών.

10 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΟΝΟΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Σύμφωνα με το υπόδειγμα της αγοράς που αναπτύχθηκε από τον William Sharpe (1963), περιγράφεται μια γραμμική σχέση όπου οι αποδόσεις των μεμονωμένων μετοχών σχετίζονται με της αποδόσεις της συνολικής αγοράς και ειδικότερα με τις αποδόσεις ενός χρηματιστηριακού δείκτη. Η διμεταβλητή κανονικότητα των αποδόσεων των μετοχών και του χαρτοφυλακίου αποτελεί τη βάση της σχέσης του υποδείγματος της αγοράς ανάμεσα στις αποδόσεις των μετοχών και στην απόδοση ενός χαρτοφυλακίου μετοχών που θεωρείται αντιπροσωπευτικό της αγοράς. Ειδικότερα αν R it είναι η απόδοση σε μια οποιαδήποτε μετοχή i και είναι η απόδοση σε ένα χαρτοφυλάκιο της αγοράς, το οποίο αντιπροσωπεύει όλες τις μετοχές της αγοράς και αν η από κοινού κατανομή που ακολουθούν οι αποδόσεις αυτές ακολουθούν την κανονική κατανομή, τότε η δεσμευμένη κατανομή της απόδοσης σε μια μετοχή έχει μια ιδιαίτερη απλή μορφή. R mt Δηλαδή η σχέση που συνδέει τις αποδόσεις R it και R mt έχει όμοια μια απλή μορφή. Αρχικά θα ορίσουμε την αναμενόμενη τιμή της απόδοσης μιας μετοχής i R it με δεδομένη την απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς R mt.αυτή η αναμενόμενη τιμή αποτελεί το σταθμισμένο άθροισμα όλων των πιθανών τιμών της τυχαίας μεταβλητής R it και εκφράζεται ως εξής : ER ( / R ) = R f( R / R ) dr (1) it mt it it mt it Rit Καθώς αναφερόμαστε σε μία δεσμευμένη αναμενόμενη τιμή ER ( / R ), το it mt βάρος που δίνεται σε κάθε δεδομένη τιμή της απόδοσης R it είναι ίσο με τη δεσμευμένη κατανομή f( R / R ) αντί για την περιθωριακή κατανομή it mt

11 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ πυκνότητας f( R it ), η οποία χρησιμοποιείται για τον ορισμό της μηδεσμευμένης αναμενόμενης μέσης τιμής ER ( it ). Καθώς η δεσμευμένη κατανομή πυκνότητας f( R / R ) είναι εν μέρει it mt διαφορετική για διαφορετικές τιμές της απόδοσης της αγοράς R mt, η δεσμευμένη αναμενόμενη μέση τιμή εξαρτάται από την τιμή της απόδοσης της αγοράς.επομένως, διαφορετικές αποδόσεις της αγοράς, προσδίδουν επίσης διαφορετικές δεσμευμένες αναμενόμενες αποδόσεις. Εάν η από κοινού κατανομή των R it και R mt ακολουθεί τη διμεταβλητή κανονικότητα, τότε μπορούμε να προσδιορίσουμε τη γενική μορφή που θα προσλάβει η αναμενόμενη δεσμευμένη μέση τιμή και η οποία δίδεται από τον εξής τύπο : ER ( / R ) = a + β R () it mt i i mt όπου η αναμενόμενη δεσμευμένη μέση τιμή είναι ένας γραμμικός συνδυασμός των a i και των β irmt όπου ai = ER ( it) βier ( mt ) και β i Cov( Rit, Rmt)/ σ ( Rmt ) =.(3) Επιπλέον εάν η από κοινού κατανομή των R it και R mt είναι διμεταβλητή κανονική τότε η δεσμευμένη κατανομή της R it δοθέντος της τιμής της απόδοσης της αγοράς R mt είναι επίσης κανονική. Συνεπώς, η δεσμευμένη συνάρτηση πυκνότητας f( R / R ) είναι αυτή μιας κανονικής κατανομής, με μέσο και διακύμανση που δίνονται ως εξής : it mt σ ( R / R ) = [ R ER ( / R )] f( R / R ) dr (4) it mt it it mt it mt it Rit Rit Rmt Rit im σ ( / ) = σ ( )(1 ρ )(5)

12 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ όπου ρ im εκφράζει το συντελεστή συσχέτισης ανάμεσα στις αποδόσεις της μετοχής i και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς και δίνεται από τον τύπο : ρ = Cov( R R )/ σ( R ) σ( R ) (6) im it, mt it mt Η δεσμευμένη διακύμανση περιλαμβάνει τη στάθμιση των τετραγωνικών αποκλίσεων της απόδοσης της μετοχής i από την αναμενόμενη δεσμευμένη μέση τιμή της απόδοσης της μετοχής i από τη δεσμευμένη κατανομή πυκνότητας f( R / R ). Αντίθετα, η μη δεσμευμένη διακύμανση σταθμίζει τις it mt τετραγωνικές αποκλίσεις της απόδοσης της μετοχής i από τη μη δεσμευμένη αναμενόμενη μέση τιμή της απόδοσης της μετοχής i με την περιθωριακή κατανομή f( R it ). Από την εξίσωση (5) γίνεται φανερό ότι όταν έχουμε διμεταβλητή κανονικότητα, η δεσμευμένη διακύμανση ίδια τιμή για όλες τις τιμές της απόδοσης της αγοράς σ ( R / R ) έχει την R mt it mt. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι κάθε τιμή της απόδοσης της αγοράς. σ ( R it ) και ρ im προσλαμβάνουν την ίδια ακριβώς τιμή για Η απόκλιση της απόδοσης της μετοχής i από τη δεσμευμένη αναμενόμενη μέση τιμή ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση τιμή μηδέν και διακύμανση που δίνεται από την εξίσωση (5) τονίζοντας ότι οι δεσμευμένες κατανομές της απόδοσης της μετοχής i είναι κανονικές με διακυμάνσεις ανεξάρτητες της απόδοσης της αγοράς. Άρα η δεσμευμένη κατανομή για κάθε τιμή της απόδοσης της αγοράς θα είναι e = R ( a + β R ) (7). it it i i mt Η μέση τιμή Ee ( / R ) = Ee ( ) = 0 (8) it mt it και διακύμανση eit Rmt Rit Rmt Rit im eit σ ( / ) = σ ( / ) = σ ( )(1 ρ ) = σ ( )(9)

13 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ όπου η απόκλιση e it έχει την ίδια δεσμευμένη κατανομή για κάθε τιμή της απόδοσης της αγοράς δηλαδή τα e it και R mt είναι ανεξάρτητα. Συνεπώς εάν η από κοινού κατανομή της απόδοσης της μετοχής i και της απόδοσης της αγοράς είναι διμεταβλητή κανονική, τότε η σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις R it και R mt θα πάρει την μορφή : R = a + β R + e it i i mt it R it : η τυχαία απόδοση της μετοχής i κατά την χρονική περίοδο t. R mt : η τυχαία απόδοση Γενικού δείκτη (της αγοράς) m κατά την χρονική περίοδο t. a i : παράμετρος που δείχνει το ύψος της απόδοσης της μετοχής i που δεν οφείλεται στον χρηματιστηριακό δείκτη και παραμένει διαχρονικά σταθερό. β i : παράμετρος, που εκφράζει στην προσδωκόμενη μεταβολή της απόδοσης της μετοχής i δεδομένης μιας μεταβολής της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της Αγοράς.Επομένως β irm εκφράζει τη συστηματική συνιστώσα. Αντίθετα το ai + eit εκφράζει την τυχαία συνιστώσα δηλαδή την επίδραση που ασκείται κατά τρόπο τυχαίο στην απόδοση της μετοχής i ανεξάρτητα από την επίδραση της αγοράς. e it : το σφάλμα της αποδόσης της μετοχής i την χρονική στιγμή t Το υπόδειγμα αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου έχει την τάση να κυμαίνεται όμοια με την απόδοση του δείκτη της αγοράς. Επιπλέον παρατηρούμε ότι με τη διμεταβλητή κανονικότητα υπάρχει μια γραμμική σχέση ανάμεσα στις από κοινού κατανεμημένες μεταβλητές R it και R mt με συντελεστές τα a i και β i. Η γραμμική αυτή σχέση υπόκειται στο κατάλοιπο e it το οποίο ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση τιμή και διακύμανση με τύπους που αναφέραμε

14 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ προηγουμένως και το οποίο είναι ανεξάρτητο της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Η απόδοση ενός χρεογράφου υπολογίζεται για την χρονική περίοδο [t-1,t) ως εξής : R it P + D P = P it it it, 1 it, 1 Με Pit, 1 είναι η τιμή του χρεογράφου την χρονική στιγμή t-1 P it είναι η τιμή του χρεογράφου την χρονική στιγμή t D it είναι το μέρισμα που διανέμει η εταιρεία το χρονικό διάστημα [t-1,t) Το υπόδειγμα της αγοράς μπορεί διαγραμματικά να παρουσιαστεί ως εξής : R ιt αi βi R mt

15 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Το Υπόδειγμα της αγοράς εκτιμάται εφαρμόζοντας την απλή μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, η χρησιμοποίηση της οποίας απαιτεί την υιοθέτηση κάποιων αρκετά περιοριστικών υποθέσεων, οι οποίες ελέγχονται εμπειρικά και οι οποίες είναι οι εξής : 1. Ee ( it ) = 0, για κάθε t και για κάθε i = 1,,..., Ν, δηλαδή η αναμενόμενη τιμή του στοχαστικού όρου του σφάλματος είναι μηδέν για κάθε χρονική στιγμή. Για να δούμε αν η υπόθεση αυτή ισχύει υποθέτουμε ότι το Ee ( it ) = c. Τότε το υπόδειγμα της αγοράς θα γίνει Rit = ai + c+ βirm + eit όπου αποδεικνύεται και πάλι ότι ισχύει Ee ( it ) = 0.. Cov( eit, e it + K) = 0, με κ 0.Η υπόθεση αυτή σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των τιμών του στοχαστικού όρου.αυτή η υπόθεση μας πιστοποιεί ότι η μόνη αιτία για την οποία οι αποδόσεις των μετοχών κινούνται μαζί είναι η επίδραση που δέχονται από τις κινήσεις της αγοράς. 3. Cov( e, R ) = 0, για κάθε t και για κάθε i = 1,,..., Ν. Η υπόθεση it mt αυτή μας λέει ότι η τυχαία μεταβλητή η οποία εκφράζει την επίδραση των τυχαίων, μη συστηματικών παραγόντων είναι ανεξάρτητη από τις μεταβολές του συστηματικού παράγοντα R mt. 4. Var e ( it) σ ( eit ) = είναι διαχρονικά σταθερή. Η υπόθεση αυτή είναι η υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας σύμφωνα με την οποία η διακύμανση των καταλοίπων είναι σταθερή για όλη την περίοδο. Η υπόθεση αυτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο διότι επηρεάζει την εγκυρότητα όλων των αποτελεσμάτων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα της αγοράς.

16 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Οι παραπάνω υποθέσεις πρέπει να πληρούνται διότι τότε οι εκτιμητές των ελαχίστων τετραγώνων είναι αμερόληπτες και έχουν την μικρότερη διακύμανση μεταξύ όλων των γραμμικών και αμερόληπτων εκτιμητών. Η δε παραβίαση των υποθέσεων αυτών θα οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα αξιοπιστίας της τιμής του συντελεστή βήτα. Για το λόγο αύτό κάνουμε μια επιπλέον υπόθεση θεωρώντας τους συντελεστές σταθερούς. a i και β i διαχρονικά.. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Πριν την δημιουργία του Υποδείγματος της Αγοράς, υπήρχε το πρόβλημα του μεγάλου όγκου των προς εκτίμηση παραμέτρων N + 3N. Με την χρησιμοποίηση του Υποδείγματος της Αγοράς όμως ο αριθμός αυτός ελαττώνεται σημαντικά. Σύμφωνα με το υπόδειγμα της αγοράς η αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου δίνεται από τον τύπο ER ( ) = a + β ER ( ) it i i mt όπου ER ( it ) είναι η αναμενόμενη απόδοση του χρεογράφου i και ER ( ) είναι η αναμενόμενη απόδοση του Γενικού Δείκτη mt Απόδειξη ER ( ) = Ea ( + β R + e ) it i i mt it ER ( ) = a + β ER ( ) + Ee ( ) i i ι m i ER ( ) = a + β ER ( ) i i i m Δεδομένου ότι Ee ( i) = 0

17 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Συνεπώς η αναμενόμενη απόδοση ενός χρεογράφου διαιρείται σε δύο μέρη: A) Την αναμενόμενη απόδοση που συσχετίζεται με την αναμενόμενη απόδοση του Γενικού δείκτη και φαίνεται από το μέρος της εξίσωσης β ER ( ) (συστηματικό μέρος) και i m B) Την αναμενόμενη απόδοση που είναι ανεξάρτητη από την αναμενόμενη απόδοση του Γενικού δείκτη και φαίνεται από το μέρος της εξίσωσης a i (μη συστηματικό μέρος). Η διακύμανση της απόδοσης ενός χρεογράφου σύμφωνα με το υπόδειγμα της αγοράς δίνεται από τον τύπο : σ = βσ + σ i i m ei όπου σ m είναι η διακύμανση της απόδοσης του Γενικού δείκτη και σ ei είναι η διακύμανση του στοχαστικού όρου e i ( i = 1,,..., N) Απόδειξη Var( R ) = Var( a + βr + e ) it i i mt it Var R = Var a + Var R + Var e + Cov R e ( i) ( i) βi ( mt) ( it) ( mt, it ) ( i) = βi ( mt) + ( it ) Var R Var R Var e Δεδομένου ότι V( a i) = 0 διότι a i σταθερά Το πρώτο μέρος του συνολικού κινδύνου του χρεογράφου i είναι ο συστηματικός κίνδυνος και δίνεται από το βσ. Ο πρώτος όρος i m β i δείχνει πόσο ευαίσθητη είναι η απόδοση του χρεογράφου i στις κινήσεις της απόδοσης του Γενικού δείκτη. Ο δεύτερος όρος δείχνει το μη συστηματικό μέρος του κινδύνου που εκφράζεται από την τυπική απόκλιση σ ei.

18 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Η συνδιακύμανση δίνεται από τον τύπο : Cov( RR ) = β β Var( R) i, j im jm m Απόδειξη Cov( RR ) = Cov( a + β R + e a + β R + e ) i, j i i mt it, j j mt j Cov( RR ) = ββ Cov( R R ) + βcov( R e ) + β Cov( e, R ) + Cov( e e ) i, j i j mt, mt i mt, jt j it mt it, jt Cov( RR ) = β β Var( R) i, j im jm m Σύμφωνα με την θεωρία του χαρτοφυλακίου του Markowitz χρειαζόμασταν N + 3N εκτιμήσεις,ενώ με το υπόδειγμα της αγοράς ο αριθμός αυτός μειώθηκε σημαντικά σε 3N + εκτιμήσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί παλινδρομώντας τις ιστορικές τιμές της μετοχής i για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πάνω στις αποδόσεις του χρηματιστηριακού δείκτη για το ίδιο διάστημα.από την διαδικασία αυτή θα προκύψει το a, β και το Var( e ). Επειτα ακολουθούμε την ίδια μέθοδο για Ν μετοχές. Το Var( Rm ) και το ER ( m) εκτιμούνται αμέσως, παρατηρώντας τις ιστορικές τιμές του χρηματιστηριακού δείκτη για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ήδη αναφέραμε. Επιφανειακά φαίνεται λοιπόν ότι το πρόβλημα της επιλογής ενός αποδοτικού χαρτοφυλακίου από τον επενδυτή λύθηκε. Στην πραγματικότητα όμως για να χρησιμοποιήσουμε το Υπόδειγμα της Αγοράς θα πρέπει να πιστοποιήσουμε την εγκυρότητα των υποθέσεων βάσει των οποίων στηρίζεται το υπόδειγμά μας. Θα πρέπει λοιπόν να ελένξουμε κατά πόσο αυτές οι υποθέσεις αυτές παραβιάζονται δίνοντας λανθασμένα και ανακριβή αποτελέσματα. i i i

19 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Η χρησιμοποίηση του υποδείγματος της αγοράς Rit = ai + βirmt + eit προϋποθέτει την εκτίμηση των παραμέτρων α i, β i, σ ei η οποία γίνεται βάσει των ιστορικών στοιχείων. Η απόδοση της μετοχής i υπολογίζεται βάσει του τύπου : R it P P + D = P it it 1 it it 1 Η απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς υπολογίζεται με βάσει το άθροισμα της ποσοστιαίας μεταβολής του δείκτη τιμών και του συνόλου των διανεμηθέντων μερισμάτων D t στην συνολική αξία της χρηματιστηριακής αγοράς Pt 1 στην αρχή της περιόδου όπως διαφαίνεται από τον τύπο : R mt I I D = + I P t t 1 t t 1 t 1 Η απόκλιση εκφράζεται από το e it όπου R it είναι η απόδοση της μετοχής i που σημείωσε κατά την χρονική περίοδο t και αντιπροσωπεύεται από το αντίστοιχο σημείο της ευθείας : R = β R + a it i mt i Η σχέση αυτή ισχύει οποιαδήποτε χρονική στιγμή εφόσον έχουμε υποθέσει ότι οι παράμετροι α i, β i, σ ei παραμένουν διαχρονικά σταθεροί. Εάν η σ ei ήταν ίση με το μηδέν θα αρκούσαν δύο παρατηρήσεις των R, R, για να i m εκτιμηθούν οι παράμετροι α i και β i. Εκτός των άλλων η ύπαρξη της τυχαίας μεταβλητής e i σημαίνει ότι η απόδοση αποκλίνει από εκείνη που

20 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ αντιπροσωπεύεται από σημείο της ευθείας γραμμής. Υπάρχουν αρκετοί τυχαίοι παράγοντες που επιδρούν και προκύπτουν από αυτήν την απόκλιση. Έτσι οι αποδόσεις δεδομένου τίτλου, απεικονίζονται σε συνάρτηση με τις αποδόσεις της αγοράς όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα : R ιt εi R mt Οι αποδόσεις που παρατηρούνται δεδομένου της μετοχής κατανέμονται γύρω από την ευθεία γραμμή, της οποίας η τετμημένη επί την αρχή εκφράζει την παράμετρο a i και η κλίση εκφράζει την παράμετρο i β i. Η σ ei αντιπροσωπεύει την διακύμανση των αποκλίσεων των αποδόσεων από την ευθεία γραμμή. Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων a i και β i επιτυγχάνονται με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και με την παραδοχή ότι οι υποθέσεις του υποδείγματος επαληθεύονται δίδονται από τις ακόλουθες σχέσεις. T t = 1 β i = [( R Rit)( R Rmt )] it T t= 1 mt ( R Rmt ) mt ai = Rit βirmt

21 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Υπολογίζουμε επίσης τον συντελεστή προσδιορισμού R Όπου T [ ( Rit Rit)( Rmt Rmt )] t= 1 T T ( Rit R0) ( Rmt Rmt ) t= 1 t= 1 R [( Cov(, rr)] = = σσ m r rm Ο συντελεστής προσδιορισμού R εκφράζει το βαθμό εξάρτησης των αποδόσεων των μετοχών από τις αποδόσεις της αγοράς δηλαδή το ποσοστό της συνολικής διακύμανσης των αποδόσεων των μετοχών που εξηγείται από τις μεταβολές του δείκτη της αγοράς. Εάν R = 1 η εξάρτηση είναι τέλεια ενώ εάν R = 0 υπάρχει τέλεια ανεξαρτησία των αποδόσεων των μετοχών από τις μεταβολές του δείκτη της αγοράς. Όσον αφορά την παράμετρο a i για κάποια μετοχή i, μπορεί να είναι θετική, αρνητική ή μηδενική. Αντίθετα η παράμετρος β i είναι συνήθως μεγαλύτερη του μηδενός. Μετά την εκτίμηση των παραμέτρων αυτών οι αποκλίσεις e t που επαληθεύουν Ee ( t ) = 0,και η διακύμανση υπολογίζεται ως εξής: e = r a βr. t t i mt Και σ 1 T t e = ( Rit ( ai + βirmt ) για κάθε μετοχή. T t = 1 Σύμφωνα με το θεώρημα των Gauss-Markov, οι εκτιμητές της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, με βάση τις υποθέσεις του απλού γραμμικού υποδείγματος, έχουν τη μικρότερη διακύμανση από όλους εκείνους τους εκτιμητές που είναι γραμμικοί και αμερόληπτοι εκτιμητές των παραμέτρων

22 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ - - τους, δηλαδή είναι άριστοι. Οι εκτιμητές αυτοί ονομάζονται BLUE (Best Linear Unbiased Estimators). Το θεώρημα αυτό τεκμηριώνει με τον καλύτερο τρόπο τον λόγο για τον οποίο θα πρέπει η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων να χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του απλού γραμμικού υποδείγματος.είναι αξιοσημείωτο ότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν βασίστηκαν αποκλειστικά και μόνο στις υποθέσεις του απλού γραμμικού υποδείγματος για τις τιμές του τυχαίου σφάλματος. Στην περίπτωση εντούτοις που παραβιάζεται κάποια από τις υποθέσεις του τυχαίου σφάλματος, τότε τα αποτελέσματα του θεωρήματος δεν έχουν ισχύ.επομένως το θεώρημα αυτό έχει ισχύ μόνο για την κατηγορία εκείνη των εκτιμητών που είναι αμερόληπτοι και γραμμικοί και οι οποίοι φυσικά παρουσιάζουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον...4 Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΗΤΑ Η διακύμανση της απόδοσης ενός χρεογράφου σύμφωνα με το υπόδειγμα της αγοράς αποδείξαμε ότι δίνεται από τον τύπο : Var R Var R Var e ( i) = βi ( mt) + ( it ) Αναφέραμε ότι ο κίνδυνος μιας μετοχής χωρίζεται σε δύο κινδύνους.το πρώτο κομμάτι που ονομάζεται συστηματικός κίνδυνος ή κίνδυνος της αγοράς προκύπτει από γεγονότα τα οποία επηρεάζουν ολόκληρη την αγορά. Το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι αυτή η επίδραση εξαρτάται από την ευαισθησία της μετοχής της συγκεκριμένης εταιρείας στις μεταβολές της αγοράς, και αποτελεί το βήτα της μετοχής. Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι ο συστηματικός κίνδυνος υπάρχει πάντοτε δηλαδή δεν μπορεί να μειωθεί ούτε να εξαλειφθεί με την διαφοροποίηση και οφείλεται σε όλους εκείνους τους πολιτικούς, οικονομικούς και άλλους παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν συνολικά όλες τις επενδύσεις.τέτοιοι παράγοντες είναι οι διαρθρωτικές

23 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ μεταβολές στην οικονομία, οι μεταβολές της παγκόσμιας ενεργειακής κατάστασης κ.α. Από την άλλη πλευρά το δεύτερο μέρος του κινδύνου προκύπτει από γεγονότα τα οποία είναι μοναδικά για κάθε επιχείρηση και είναι ανεξάρτητοι των οικονομικών,πολιτικών αλλά και των άλλων παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν κατά συστηματικό τρόπο τις επενδύσεις. Οι παράγοντες αυτοί που καθορίζουν το συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου μπορεί να είναι η μερισματική πολιτική, η κεφαλαιακή της διάρθρωση, οι τεχνολογικές καινοτομίες, η αποτελεσματικότητα της διοίκησης καθώς και άλλα έκτακτα γεγονότα. Ο μη συστηματικός κίνδυνος ή ειδικός κίνδυνος μπορεί να μειωθεί ή να εξαλειφθεί με τη διαφοροποίηση και μπορεί να μετρηθεί από το υπόδειγμα της αγοράς. Ειδικότερα αν υποθέσουμε ότι κάθε τίτλος συμμετέχει στο χαρτοφυλάκιο κατά το ίδιο ποσοστό xi 1 =, i τότε η διακύμανση θα είναι : n σ βσ σ βσ σ n n p = p m + ei = p m + ei i= 1 n n i= 1 n Ο δεύτερος όρος του αθροίσματος γίνεται μικρότερος όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός n τίτλων που αντανακλά τον μη συστηματικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου και ο οποίος μειώνεται δραστικά καθώς ο αριθμός των τίτλων αυξάνεται. Το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αυτού εξαλείφεται ακόμη και εαν ο αριθμός των τίτλων του χαρτοφυλακίου δεν είναι αρκετά μεγάλος. Έτσι η συμβολή του σ ei στο συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου μειώνεται εως το μηδέν όταν ο αριθμός των τίτλων που απαρτίζεται είναι αρκετά υψηλός. Εάν υποθέσουμε ότι το μέγεθος του χαρτοφυλακίου είναι τέτοιο ώστε ο μη συστηματικός κίνδυνος να πλησιάζει το μηδέν ο συνολικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου θα είναι :

24 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ n p = p m = p m = m xi i i= 1 σ βσ βσ σ β Επομένως ο συστηματικός κίνδυνος που καλείται και κίνδυνος της αγοράς και μετράται με τον συντελεστή βήτα δεν εξαλείφεται με την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Αντίθετα ο μη συστηματικός κίνδυνος ή ειδικός κίνδυνος μπορεί να εξαλειφθεί με τον κατάλληλο συνδυασμό τίτλων και με την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η σχέση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου με τον αριθμό των αξιογράφων που περιλαμβάνονται σε αυτό. Στον κάθετο άξονα απεικονίζεται ο συνολικός κίνδυνος του χαρτοφυλακίου, ενώ στον οριζόντιο απεικονίζεται ο αριθμός των μετοχών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο. Παρατηρούμε η εισαγωγή περισσότερων μετοχών στο χαρτοφυλάκιο δεν φαίνεται να μειώνει το μη συστηματικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. σ ρ Μη συστηματικός κίνδυνος Συστηματικός κίνδυνος Αριθμός αξιογράφων Το υπόδειγμα της Αγοράς προϋποθέτει ότι δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες που να επηρεάζουν τα χρεόγραφα παρά μόνο η απόδοση της αγοράς. Το υπόδειγμα μπορεί να παρουσιαστεί με μία παλινδρόμηση της απόδοσης του χρεογράφου (μετοχής) i στην απόδοση του δείκτη m. Η γραμμή αυτή περιγράφει την σχέση μεταξύ μεταβολών στις αποδόσεις μιας μετοχής και των μεταβολών στις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου της αγοράς και ονομάζεται Χαρακτηριστική Γραμμή. Η κλίση της γραμμής αυτής είναι ο συντελεστής παλινδρόμησης και ειδικότερα ο συντελεστής βήτα.

25 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Το διάγραμμα της χαρακτηριστικής Γραμμής έχει ως εξής : (R ι ) β ι α ι β Μέσω του συντελεστή βήτα μπορούμε να χωρίσουμε τις μετοχές σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με τις τιμές τις οποίες παίρνει κάθε φορά ο εν λόγω συντελεστής. Β<1 Οι μετοχές της κατηγορίας αυτής ονομάζονται αμυντικές και το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι ακολουθούν τις κινήσεις του χρηματιστηριακού δείκτη. Δηλαδή σε μία άνοδο του χρηματιστηριακού δείκτη, η μετοχή θα παρουσιάσει και αυτή άνοδο αλλά με λιγότερη ένταση. Αντίστοιχα το ίδιο θα συμβεί σε μια ενδεχόμενη πτώση του χρηματιστηριακού δείκτη. Β=1 Οι μετοχές της κατηγορίας αυτής κινούνται με ένταση όπως και ο χρηματιστηριακός δείκτης. Δηλαδή σε μια άνοδο του χρηματιστηριακού δείκτη θα παρατηρήσουμε ταυτόσημη άνοδο της μετοχής ενώ σε μία ενδεχόμενη πτώση του θα παρατηρήσουμε ταυτόσημη πτώση της μετοχής. Β>1 Οι μετοχές της κατηγορίας αυτής ονομάζονται επιθετικές και το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι ακολουθούν τον χρηματιστηριακό τους δείκτη αλλά με μεγαλύτερη ένταση. Δηλαδή σε μία άνοδο του χρηματιστηριακού

26 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ δείκτη θα παρατηρήσουμε μεγαλύτερη άνοδο της μετοχής. Αντίστοιχα το ίδιο θα συμβεί σε μια ενδεχόμενη πτώση του χρηματιστηριακού δείκτη. Είναι φανερό ότι οι επενδυτές προτιμούν να επενδύουν σε επιθετικά αξιόγραφα όταν η αγορά ανεβαίνει και σε αμυντικά όταν η αγορά πέφτει. Αφού η διακύμανση του δείκτη της αγοράς είναι σταθερή σε σχέση με τα άλλα αξιόγραφα του δείκτη, ο συντελεστής βήτα παρέχει ένα μέτρο του συστηματικού κινδύνου του αξιογράφου. Ο συστηματικός κίνδυνος ονομάζεται και μη διαφοροποιήσιμος κίνδυνος. Ο τύπος υπολογισμού του συστηματικού κινδύνου δίνεται από τον εξής τύπο : σ βi = σ im m Όπου, σ im είναι η συνδιακύμανση μεταξύ των αποδόσεων της μετοχής i και του Γενικού Δείκτη της αγοράς m m. σ m είναι η διακύμανση της απόδοσης του Γενικού Δείκτη της αγοράς

27 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΒΗΤΑ Το μονοπαραγοντικό υπόδειγμα απαιτεί την εκτίμηση των βήτα για κάθε μετοχή. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση δεδομένων του παρελθόντος υπολογίζοντας τα ιστορικά βήτα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν εκτιμήσεις των μελλοντικών βήτα. Θα εξετάσουμε δηλαδή μεθόδους εκτίμησης των ιστορικών βήτα, τεχνικές για την διόρθωση των ιστορικών βήτα έτσι ώστε οι εκτιμήσεις για τις μελλοντικές τους τιμές να τείνουν στον μέσο όπως και τεχνικές για την διόρθωση των ιστορικών βήτα που χρησιμοποιούν θεμελιώδη μεγέθη εταιρειών. Η μέθοδος για την εκτίμηση των ιστορικών βήτα επιτυγχάνεται με την χρησιμοποίηση απλής παλινδρόμησης για την εκτίμηση της σχέσης που συνδέει την απόδοση της μετοχής και την απόδοση της αγοράς και η οποία δίνεται από την παρακάτω σχέση : R = a + β R + e it i i mt it Με την μέθοδο της απλής παλινδρόμησης μπορούμε να εκτιμήσουμε τόσο το b i όσο και το a i. Επίσης η μέθοδος αυτή μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τις διακυμάνσεις του σφάλματος σ ei και της απόδοσης της αγοράς σ m. Οι εκτιμήσεις αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές και η διαδικασία εκτίμησης τους περιπλέκεται ακόμη περισσότερο εφόσον τα a i και b i δεν είναι εντελώς στάσιμα διαχρονικά. Διάφοροι χρηματοοικονομικοί οίκοι όπως ο Merrill Lynch, χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους προσαρμογής για την αντιστάθμιση των λαθών στην εκτίμηση του βήτα του κάθε χρεογράφου. Η βασική ιδέα είναι ότι γενικά υπάρχει μία τάση υπερτίμησης των βήτα των μετοχών με υψηλό βήτα και υποτίμησης των βήτα μετοχών με χαμηλά βήτα. Σε διαδοχικές περιόδους παρατηρούμε την τάση των βήτα να παλινδρομούν προς το ένα που είναι ο μέσος όλων των

28 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ αξιογράφων. Έτσι μετοχές με υψηλό βήτα θα τείνουν να έχουν χαμηλό βήτα σε μία επακόλουθη περίοδο και μετοχές με χαμηλό βήτα θα έχουν υψηλότερο βήτα. Ο Blume (1975) και ο Levy (1971) πραγματοποίησαν έρευνες σχετικά με τον έλεγχο ακρίβειας των ιστορικών βήτα και έδειξαν ότι τα βήτα πολύ μεγάλων χαρτοφυλακίων περιέχουν σημαντική πληροφόρηση για τα μελλοντικά βήτα του χαρτοφυλακίου ενώ τα βήτα των επιμέρους μετοχών περιέχουν λιγότερη πληροφόρηση για τα μελλοντικά βήτα των μετοχών. Κάτι τέτοιο οφείλεται, διότι τα λάθη που περιέχονται στις εκτιμήσεις των μετοχών τείνουν να αλληλοεξουδετερώνονται όταν συνδυασθούν σ ένα χαρτοφυλάκιο. Παρατηρήθηκε επίσης ότι τα βήτα για την περίοδο πρόβλεψης τείνουν να είναι πιο κοντά στην μονάδα απ ότι οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από την χρησιμοποίηση ιστορικών δεδομένων. Ο Blume (1975) πρότεινε μία τεχνική διόρθωσης των βήτα προσεγγίζοντας την τάση που έχουν προς την μονάδα. Η τεχνική αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι η διόρθωση σε μία περίοδο είναι καλή εκτίμηση για την διόρθωση σε επόμενη περίοδο. Στην πράξη δηλάδή ο Blume (1975) εκτίμησε τα ιστορικά βήτα κάποιων μετοχών για δύο ξεχωριστές χρονικές περιόδους και κατόπιν παλινδρομεί τα βήτα της τελευταίας περιόδου με αυτά της πρώτης καταλήγοντας σε μια σχέση που έχει την παρακάτω μορφή : β = 0,343+ 0,677β i i1 Όπου β i1 είναι η εκτίμηση του ιστορικού βήτα της πρώτης περιόδου και β i είναι η εκτίμηση του ιστορικού βήτα της δεύτερης περιόδου. Έχοντας λοιπόν μια ιστορική εκτίμηση για το βήτα της προηγούμενης περιόδου μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση για την μελλοντική τιμή του βήτα που θα είναι πιο κοντά στην πραγματική. Μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται για την διόρθωση των ιστορικών βήτα, είναι εκείνη η οποία προσεγγίζει το μέσο τους και εξαρτάται

29 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ από το μέγεθος της αβεβαιότητας για το βήτα. Ο Vasicek(1973) πρότεινε μια τέτοια τεχνική η οποία έχει την παρακάτω μορφή : σ β β β σβi1 β1 i = 1+ i1 σ + σ β1 βi1 σ + σ β1 βi1 Όπου β 1 ο μέσος των ιστορικών βήτα Με την τεχνική αυτή ο Vasicek (1973) απέδειξε ότι ο παραπάνω εκτιμητής για τα βήτα είναι μια Bayesian τεχνική εκτίμησης. Οι έλεγχοι που έγιναν για την προβλεπτική ικανότητα των διορθωμένων βήτα έδειξαν ότι υπερτερούν των ιστορικών στη δυνατότητα πρόβλεψης των μελλοντικών τιμών. Ωστόσο τα βήτα εκτός των άλλων χρησιμοποιούνται και για τον υπολογισμό της συσχέτισης μεταξύ των μετοχών και επομένως ένας τρόπος για την μέτρηση της χρησιμότητας των διορθωμένων βήτα είναι ο έλεγχος του πόσο καλά προβλέπουν την συσχέτιση μεταξύ των μετοχών σε σχέση με τα ιστορικά βήτα. Η έρευνα των Elton Gruber και Urich (1978) έδειξε ότι τα διορθωμένα βήτα συμπεριφέρονται καλύτερα στον υπολογισμό της διακύμανσης συνδιακύμανσης από ότι τα ιστορικά. Ωστόσο δεν κατέληξαν στο ποια μέθοδος διόρθωσης υπερτερεί αφού κάθε μια περιέχει το ενδεχόμενο σφάλματος.

30 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΒΗΤΑ Στο Υπόδειγμα της Αγοράς το βήτα είναι ένα μέτρο κινδύνου που προκύπτει από τη σχέση μεταξύ της απόδοσης της μετοχής και της απόδοσης αγοράς. Ωστόσο ο κίνδυνος μιας επιχείρησης καθορίζεται από ένα συνδυασμό των θεμελιωδών μεγεθών της και των χαρακτηριστικών της που σχετίζονται από την αγορά. Μια τέτοια σχέση θα μας βοηθούσε να κατανοήσουμε καλύτερα τα βήτα αλλά και να κάνουμε καλύτερες προβλέψεις. Μια από τις μελέτες που έχουν διενεργηθεί και προσπαθούν να καθορίσουν το βήτα μιας μετοχής (που προκύπτει από το υπόδειγμα της αγοράς) με θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας είναι αυτή των Beaver, Kettler, και Scholes (1970). Οι παραπάνω αναφερόμενοι προσπάθησαν να συσχετίσουν το βήτα μιας μετοχής με θεμελιώδη χαρακτηριστικά της σχετιζόμενης επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα εξέτασαν την σχέση του βήτα μιας μετοχής με επτά τέτοια χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Οι μεταβλητές που χρησιμοποίησαν είναι τα εξής : 1) Διανεμόμενο μέρισμα (Μερίσματα προς Κέρδη) ) Ανάπτυξη κεφαλαίων (Ετήσια μεταβολή στα συνολικά κέρδη) 3) Μόχλευση (Μετοχές προς συνολικά κεφάλαια) 4) Ρευστότητα (Κυκλοφορούν ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ) 5) Μέγεθος κεφαλαίων (Σύνολο Κεφαλαίων) 6) Διακύμανση κερδών (Τυπική απόκλιση του λόγου P/E) 7) Λογιστικό βήτα (To βήτα που προκύπτει από την παλινδρόμηση των κερδών της επιχείρησης με τον μέσο των κερδών της οικονομίας)

31 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Η εξέταση των παραπάνω μεταβλητών μας οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα : Σε ότι αφορά το λόγο Μέρισμα προς Κέρδη η σχέση με το βήτα ενδέχεται να είναι αρνητική διότι η διοίκηση της επιχείρησης είναι περισσότερο διστακτική στο να μειώσει το μέρισμα παρά να το αυξήσει. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο λόγος Μέρισμα προς Κέρδη να είναι υψηλός και να εκφράζει την πεποιήθηση της διοίκησης ότι το ύψος των κερδών στο μέλλον θα είναι υψηλό. Ο ρυθμός αύξησης των κεφαλαίων σχετίζεται θετικά με το βήτα γιατί συνήθως επιχειρήσεις με υψηλό ρυθμό αύξησης θεωρούνται περισσότερο επικίνδυνες. Η μόχλευση αυτή τείνει να αυξάνει την διακύμανση των κερδών και επομένως και τον κίνδυνο αλλά και το βήτα. Μια επιχείρηση με μεγάλη ρευστότητα θεωρείται λιγότερο επικίνδυνη από μια με μικρή ρευστότητα με αποτέλεσμα η ρευστότητα να σχετίζεται αρνητικά με το βήτα. Επίσης το μέγεθος της επιχείρησης σχετίζεται και αυτό αρνητικά με το βήτα διότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θεωρούνται ότι έχουν καλύτερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές.τέλος, υπάρχει θετική σχέση μεταξύ λογιστικού βήτα και του βήτα μιας μετοχής, γιατί όσο πιο μεταβλητά είναι τα κέρδη μιας εταιρείας τόσο πιο πολύ σχετίζονται με την αγορά. Το επόμενο βήμα στην δημιουργία θεμελιωδών βήτα είναι η ταυτόχρονη ενσωμάτωση όλων των σχετικών μεταβλητών στην ανάλυση και αυτό επιτυγχάνεται αν συσχετίσουμε τα βήτα με τις θεμελιώδεις μεταβλητές χρησιμοποιώντας την μέθοδο της πολυμεταβλητής παλινδρόμησης : β = a + ax + ax + ax + + a X + e i N N i Όπου X i είναι ένας από τους Ν παράγοντες που υποθέσαμε ότι επηρεάζουν τα βήτα.

32 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Το βασικό πλεονέκτημα των ιστορικών βήτα είναι ότι μετρούν την αντίδραση των αποδόσεων των μετοχών σε μεταβολές της αγοράς. Το μειονέκτημα τους είναι ότι αντανακλούν την μεταβολή ενός χαρακτηριστικού της επιχείρησης μετά από πολύ χρόνο από την πραγματοποίηση της. Από την άλλη πλευρά τα θεμελιώδη βήτα αντιδρούν άμεσα και μεταβάλλονται σχεδόν ταυτόχρονα όταν μεταβληθεί κάποιο χαρακτηριστικό της επιχείρησης αφού υπολογίζονται κατευθείαν από αυτά. Το πρόβλημα που εστιάζεται για τα θεμελιώδη βήτα είναι ότι υποθέτουν ότι τα βήτα όλων των μετοχών έχουν την ίδια ευαισθησία στη μεταβολή κάποιας μεταβλητής. O Barr Rosenberg (1976) συνδύασε τις τεχνικές των ιστορικών και θεμελιωδών βήτα προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα τους στη διαδικασία ανάπτυξης θεμελιωδών βήτα και αποφεύγοντας ταυτόχρονα τα μειονεκτήματα τους.επιπλέον ο Barr Rosenberg (1976) διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές συστηματικές διαφορές των βήτα μεταξύ εταιρειών που ανήκουν σε διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους εισήγαγε στην ανάλυση του ένα σύνολο βιομηχανικών ψευδομεταβλητών.το σύστημα του Barr Rosenberg (1976) έχει ως εξής: β i = a + ax + ax + ax ax + ax a x Όπου x 1 αντιπροσωπεύει 14 παράγοντες σχετικούς με την διακύμανση της αγοράς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ιστορικές τιμές για τα βήτα καθώς και άλλα χαρακτηριστικά της μετοχής που σχετίζονται με την αγορά όπως η εμπορευσιμότητα της μετοχής, το μέγεθος και το εύρος της διακύμανσης της τιμής της μετοχής. x αντιπροσωπεύει 7 παράγοντες για την διακύμανση των κερδών. Δηλαδή περιλαμβάνει παράγοντες όπως η διακύμανση των κερδών, τα earnings betas και μέτρα για το μέγεθος των μη αναμενόμενων κερδών.

33 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ x 3 αντιπροσωπεύει 8 παράγοντες για την αποτυχία και την χαμηλή αξιολόγηση. Περιλαμβάνει παράγοντες όπως η ανάπτυξη των κερδών ο λόγος BV/P καθώς και άλλους για την σχετική ευρωστία και την επιτυχία της επιχείρησης. x 4 αντιπροσωπεύει 9 παράγοντες για την ωριμότητα και το μέγεθος. Περιλαμβάνει παράγοντες όπως συνολικά κεφάλαια, μερίδιο στην αγορά και άλλους που αφορούν το μέγεθος και τη διάρκεια της εταιρείας. x 5 αντιπροσωπεύει 9 παράγοντες για την ανάπτυξη. Τέτοιοι δείκτες περιλαμβάνουν την μερισματική απόδοση, τον λόγο P/E και άλλους που αφορούν την ιστορική και αναμενόμενη ανάπτυξη. x 6 αντιπροσωπεύει 6 παράγοντες για τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Περιλαμβάνονται μέτρα για την μόχλευση, την ρευστότητα και την μέτρηση της κάλυψης των τόκων. x 7 αντιπροσωπεύει 6 παράγοντες για τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.περιλαμβάνει δείκτες για την γενική επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και stock listing. x 8 έως x 46 είναι ψευδομεταβλητές για τον κλάδο που ανήκει κάθε επιχείρηση ώστε να λαμβάνεται υπόψη ότι διαφορετικές επιχειρήσεις έχουν διαφορετικό beta όταν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες θεωρούνται σταθεροί. Ο λόγος χρησιμοποίησης ενός τέτοιου πολύπλοκου υποδείγματος είναι ότι φωτογραφίζει άμεσα αλλαγές που συμβαίνουν στο βήτα διότι χρησιμοποιεί δεδομένα που αντανακλούν την τωρινή κατάσταση προκειμένου να

34 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ διαμορφώσει τα ιστορικά βήτα σε προβλέψεις για το μέλλον. Δηλαδή το σύστημα του Barr Rosenberg (1976) βελτιώνει την προβλεπτική ικανότητα. Πράγματι, έλεγχοι που έγιναν στο υπόδειγμα δείχνουν ότι το σύστημα αυτό δίνει καλύτερες προβλέψεις των μελλοντικών βήτα από κάποια άλλα υπoδείγματα που χρησιμοποιούν μόνο ιστορικά ή μόνο θεμελιώδη βήτα. Το σύστημα όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί για όλους τους παράγοντες και για αυτό το λόγο μπορούν να δημιουργηθούν πιο απλά υποδείγματα με λιγότερες μεταβλητές...7 ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Στην εμπειρική βιβλιογραφία της χρηματοοικονομικής το υπόδειγμα της αγοράς κατέχει σημαντικό ρόλο. Αναφέραμε ότι το υπόδειγμα της αγοράς είναι εφαρμογή της υπόθεσης του υποδείγματος δύο παραμέτρων, σύμφωνα με την οποία η από κοινού κατανομή των αποδόσεων των μετοχών είναι πολυμεταβλητή κανονική. Όμως υπάρχουν και άλλα υποδείγματα που περιγράφουν την σχέση ανάμεσα στην απόδοση μιας μετοχής i και ενός χαρτοφυλακίου. Το υπόδειγμα της αγοράς στην εμπειρική βιβλιογραφία παρουσιάζεται περισσότερο σαν μία στατιστική περιγραφή της σχέσης ανάμεσα σε διμεταβλητές κανονικές τυχαίες μεταβλητές. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς κάνει την υπόθεση ότι περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των μεταβλητών που επηρεάζουν τις αποδόσεις όλων ή των περισσότερων μεταβλητών, ενώ ο διαταρακτικός όρος e it οφείλεται στη επίδραση μεταβλητών της μετοχής i. Ένα λοιπόν μέρος της απόδοσης της μετοχής i το β irmt οφείλεται σε παράγοντες της αγοράς κοινούς για όλες τις μετοχές. Βάση των παραπάνω, ο συντελεστής ρ im μετράει την αναλογία της διακύμανσης της απόδοσης της μετοχής i που ερμηνεύεται

35 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ από παράγοντες της αγοράς ( βσ i ( Rmt )), ενώ η διακύμανση σ e it είναι το τμήμα της διακύμανσης της απόδοσης της μετοχής i που οφείλεται σε μεταβλητές πιο άμεσα σχετιζόμενες με την ίδια την μετοχή i. Επομένως ο συντελεστής β i ερμηνεύεται ως η ευαισθησία της απόδοσης της μετοχής i ( Rit ) σε παράγοντες που συνδέονται με την αγορά. Εάν το β i >1 υποδηλώνει μια μετοχή με ευαισθησία στην αγορά μεγαλύτερη από τον μέσο όρο και υψηλότερο κίνδυνο στο m, ενώ αντίστοιχα το αντίστροφο συμβαίνει για μια μετοχή με β i <1. Άλλες χρήσεις του υποδείγματος της αγοράς αναφέρονται στον υπολογισμό του βήτα και στον εντοπισμό του αποδοτικού συνόρου ενώ άλλες εμφανίζονται σε μελέτες για την προσαρμογή των τιμών των μετοχών σε νέες πληροφορίες. Οι περισσότερες από αυτές επικεντρώνονται στην αντίδραση των αποδόσεων σε πληροφορίες που σχετίζονται με την επιχείρηση, π.χ splits, ανακοινώσεις κερδών. Οι έρευνες αυτές χρησιμοποιούν τους διαταρακτικούς όρους του υποδείγματος της αγοράς για να απομονώσουν τις επιδράσεις των παραγόντων της αγοράς στις αποδόσεις των μετοχών, προκειμένου να μελετηθεί η αντίδραση των αποδόσεων σε παράγοντες σχετικούς με την κάθε επιχείρηση.

36 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (MULTI INDEX MODELS) O King το 1966 παρουσίασε κάποιες αποδείξεις ότι όχι μόνο η αγορά αλλά και κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως βιομηχανικοί, κάνουν τις τιμές των μετοχών να «κινούνται μαζί». Σήμερα, εκτός από το υπόδειγμα του ενός παράγοντα είναι διαθέσιμες και άλλες προσεγγίσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για να εξηγήσουν και να εκτιμήσουν την δομή συσχέτισης των αποδόσεων των διαφόρων τίτλων, όπως είναι τα πολυπαραγοντικά υποδείγματα και οι τεχνικές του μέσου όρου (Averaging). Τα πολυπαραγοντικά υποδείγματα είναι μια προσπάθεια αιχμαλώτισης εκείνων των επιρροών που δεν σχετίζονται με την αγορά και προκαλούν την «συνμετακίνηση» των τίτλων. Από την άλλη πλευρά οι τεχνικές του μέσου όρου χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη του τυχαίου θορύβου (random noise) και κατά συνέπεια την δημιουργία καλύτερων προβλέψεων..3.1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υποθέτουμε ότι η απόδοση της μετοχής i είναι μια συνάρτηση της απόδοσης της αγοράς, των μεταβολών στα επιτόκια και ενός συνόλου βιομηχανικών δεικτών : R a bi b I bi c * * * * * * * i = i + i1 1 + i il L + i σε αυτή την εξίσωση το * I j είναι το πραγματικό επίπεδο του δείκτη j και είναι ένα μέτρο της ευαισθησίας της μετοχής i σε μεταβολές του δείκτη j δηλαδή το * b ij έχει το ίδιο νόημα με τον αντίστοιχο δείκτη του υποδείγματος του ενός παράγοντα.η απόδοση ενός τίτλου που δεν σχετίζεται με τους παράγοντες που χρησιμοποιούνται χωρίζεται σε δύο τμήματα, όπως αυτό * b ij

37 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ γίνεται και στο μονοπαραγοντικό υπόδειγμα. Το πρώτο τμήμα είναι το * a i που είναι η αναμενόμενη αξία της ειδικής απόδοσης ενώ το δεύτερο τμήμα είναι το c i το οποίο αποτελεί το τυχαίο τμήμα της ειδικής απόδοσης, με μέσο μηδέν και διακύμανση σ ci. Το υπόδειγμα αυτό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και να έχει κάποιες επιθυμητές ιδιότητες θα πρέπει οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται κάθε φορά να είναι ασυσχέτιστοι ή ορθογώνιοι μεταξύ τους. Αυτό θα μας επιτρέψει να απλοποιήσουμε τη διαδικασία υπολογισμού του κινδύνου και την επιλογή του άριστου χαρτοφυλακίου. Ευτυχώς όμως, ακόμα και αν οι παράγοντες που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε συσχετίζονται μεταξύ τους μπορούμε πολύ έυκολα να τους μετατρέψουμε σε ασυσχέτιστους. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία ορθογωνοποίησης θα αλλάξει μόνο η σημασία των δεικτών και το υπόδειγμα γίνεται: Ri = ai + bi i1 + bii bilil + ci όπου οι παράγοντες I j τώρα είναι ασυσχέτιστοι και εξακολουθούν να έχουν οικονομική ερμηνεία: αν για παράδειγμα το * I 1 είναι ο δείκτης της αγοράς και ο * I είναι ο δείκτης των επιτοκίων, μετά την ορθογωνοποίηση το I είναι ο δείκτης της διαφοράς μεταξύ των πραγματικών επιτοκίων και των αναμενόμενων επιτοκίων με δεδομένη την απόδοση της αγοράς ( I 1 ). Επιπλέον και το b i αποτελεί μέτρο της ευαισθησίας της μετοχής i στην διαφορά αυτή. Επίσης είναι επιθυμητό όπως τα κατάλοιπα να μη συσχετίζονται με τους δείκτες Ec [ ( I ] = 0 για όλα τα j. Η ιδιότητα αυτή εξασφαλίζει την i j I j j ικανότητα του υποδείγματος να περιγράφει την απόδοση οποιουδήποτε τίτλου ανεξάρτητα από την αξία των χρησιμοποιηθέντων δεικτών.

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 3: Θεωρία Χαρτοφυλακίου Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 3: Θεωρία Χαρτοφυλακίου Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 3: Θεωρία Χαρτοφυλακίου Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 1.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...9 1.4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ...11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής Υποθέσεις του Απλού γραμμικού υποδείγματος της Παλινδρόμησης Η μεταβλητή ε t (διαταρακτικός όρος) είναι τυχαία μεταβλητή με μέσο όρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ο συνολικός κίνδυνος ή τυπική απόκλιση χωρίζεται σε : α) συστηματικό κίνδυνο δηλαδή ο κίνδυνος που οφείλεται στις οικονομικοπολιτικές (γενικές) συνθήκες της αγοράς β) μη συστηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Εμμανουηλίδης, 1

Χ. Εμμανουηλίδης, 1 Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα Απλό Γραμμικό Υπόδειγμα AΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Δρ. Χρήστος Εμμανουηλίδης Αν. Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τμήμα Ο.Ε. ΑΠΘ Χ. Εμμανουηλίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ by Dr. Stergios Athianos 1- ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Τοποθέτηση συγκεκριμένου ποσού με στόχο να αποκομίσει ο επενδυτής μελλοντικές αποδόσεις οι οποίες θα τον αποζημιώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Πωλήσεις, Δαπάνες Διαφήμισης και Αριθμός Πωλητών Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) 98 050 6 3 989

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MSc Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MSc Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MSc Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Στις βασικές υποθέσεις των γραμμικών υποδειγμάτων (απλών και πολλαπλών), υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση (autocorrelation

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών. Εξίσωση παλινδρόμησης. Πρόβλεψη εξέλιξης

Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών. Εξίσωση παλινδρόμησης. Πρόβλεψη εξέλιξης Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών Εξίσωση παλινδρόμησης Πρόβλεψη εξέλιξης Διμεταβλητές συσχετίσεις Πολλές φορές χρειάζεται να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 06-07 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Επικ. Καθηγητής v.koutra@fme.aegea.gr Τηλ: 7035468 Θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ Άσκηση : ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΗ Α ΜΕΤΟΧΗ Β Απόδοση Πιθανότητα Απόδοση Πιθανότητα -0,0 0,50-0,0 0,50 0,50

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι κατά τα αρχικά στάδια της επενδυτικής δραστηριότητας και πολύ πριν από την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής επιστήμης και διαχείρισης, το επενδυτικό κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ»

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Master in Science (MSc) in Finance and Banking «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.oleclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι κατανομές των αποδόσεων δύο μετοχών. Πιθανότητα (π ) 0,5 0,5 0,5 0,5 r Α 10% 6% 13% 3% r Β 0% 5% -1% 16% Α. Να υπολογιστεί η εκτιμώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (Ι)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (Ι) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Συντελεστής συσχέτισης (εκτιμητής Person: r, Y ( ( Y Y xy ( ( Y Y x y, όπου r, Y (ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση όταν, ισχυρή αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H επίδραση του κλάδου στις αποδόσεις μετοχών Επιβλέπων Καθηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΑ, ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ Δημήτριος Παπαευαγγέλου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΑΒ ΟΥΛΑΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Σύγκριση δύο µοντέλων: Fama-French vs 3-D model Πειραιάς, Σεπτέµβριος 2008 Στην οικογένειά µου 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλ. Καθηγήτρια, Ελένη Κανδηλώρου. Αθήνα Σημειώσεις. Εκτίμηση των Παραμέτρων β 0 & β 1. Απλό γραμμικό υπόδειγμα: (1)

Αναπλ. Καθηγήτρια, Ελένη Κανδηλώρου. Αθήνα Σημειώσεις. Εκτίμηση των Παραμέτρων β 0 & β 1. Απλό γραμμικό υπόδειγμα: (1) Σημειώσεις Αναπλ. Καθηγήτρια, Ελένη Κανδηλώρου Αθήνα -3-7 Εκτίμηση των Παραμέτρων β & β Απλό γραμμικό υπόδειγμα: Y X () Η αναμενόμενη τιμή του Υ, δηλαδή, μέση τιμή του Υ, δίνεται παρακάτω: EY ( ) X EY

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΗΤΑ

Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - TMHMA XΡHMATOIOKONOMIKHΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΗΤΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 13: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

3η Ενότητα Προβλέψεις

3η Ενότητα Προβλέψεις ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων 3η Ενότητα Προβλέψεις (Μέρος 4 ο ) http://www.fsu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

9. Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

9. Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 9. Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Υπάρχει σχέση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες μεταβλητές; Αν ναι, ποια είναι αυτή η σχέση; Πως μπορεί αυτή η σχέση να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Π E Ρ IEXOMENA Πρόλογος... xiii ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1.1 Εισαγωγή... 3 1.2 Ορισµός και αντικείµενο της στατιστικής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Β. Τα μερίσματα θα αυξάνονται συνεχώς με ένα σταθερό ρυθμό 5% ανά έτος.

Β. Τα μερίσματα θα αυξάνονται συνεχώς με ένα σταθερό ρυθμό 5% ανά έτος. Τελικές 009 Θέμα 4 Η οικονομική διεύθυνση της «ΓΒΑ ΑΕ» εξετάζει την αξία των κοινών μετοχών της εταιρίας. Το τελευταίο μέρισμα που διανεμήθηκε () ήταν 6 ανά μετοχή. Έχει εκτιμηθεί ότι ο συστηματικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ονοματεπώνυμο φοιτητή. Γεώργιος Καπώλης (ΜΧΑΝ 1021)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ονοματεπώνυμο φοιτητή. Γεώργιος Καπώλης (ΜΧΑΝ 1021) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης μετοχών, χρηματιστηριακής αξίας και δείκτη P/E Ονοματεπώνυμο φοιτητή (ΜΧΑΝ 1021) Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Διακογιάννης Επιτροπή: Εμμανουήλ Τσιριτάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (GENERAL LINEAR MODEL) 5.1 Εναλλακτικά μοντέλα του απλού γραμμικού μοντέλου: Το εκθετικό μοντέλο

5. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (GENERAL LINEAR MODEL) 5.1 Εναλλακτικά μοντέλα του απλού γραμμικού μοντέλου: Το εκθετικό μοντέλο 5. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (GENERAL LINEAR MODEL) 5.1 Εναλλακτικά μοντέλα του απλού γραμμικού μοντέλου: Το εκθετικό μοντέλο Ένα εναλλακτικό μοντέλο της απλής γραμμικής παλινδρόμησης (που χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Στατιστική: Συντελεστής συσχέτισης. Παλινδρόμηση απλή γραμμική, πολλαπλή γραμμική

Εφαρμοσμένη Στατιστική: Συντελεστής συσχέτισης. Παλινδρόμηση απλή γραμμική, πολλαπλή γραμμική ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ B Δημήτρης Κουγιουμτζής e-mal: dkugu@auth.gr Ιστοσελίδα αυτού του τμήματος του μαθήματος: http://uer.auth.gr/~dkugu/teach/cvltraport/dex.html Εφαρμοσμένη Στατιστική:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πειραματισμός Βιομετρία

Γ. Πειραματισμός Βιομετρία Γενικά Συσχέτιση και Συμμεταβολή Όταν σε ένα πείραμα παραλλάσουν ταυτόχρονα δύο μεταβλητές, τότε ενδιαφέρει να διερευνηθεί εάν και πως οι αλλαγές στη μία μεταβλητή σχετίζονται με τις αλλαγές στην άλλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διμεταβλητές κατανομές πιθανοτήτων

Διμεταβλητές κατανομές πιθανοτήτων Διμεταβλητές κατανομές πιθανοτήτων Για να περιγράψουμε την σχέση ανάμεσα σε δύο τυχαίες μεταβλητές χρειαζόμαστε την κοινή κατανομή πιθανοτήτων τους. Η κοινή συνάρτηση πιθανότητ ικανοποιε ί τις συνθ ήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.Μ.Σ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Διπλωματική Εργασία:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.Μ.Σ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Διπλωματική Εργασία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.Μ.Σ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Διπλωματική Εργασία: Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών ( Factors affecting

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Βιολέττα Δάλλα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Βιολέττα Δάλλα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Βιολέττα Δάλλα Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Εισαγωγή Οικονοµετρία (Econometrics) είναι ο τοµέας της Οικονοµικής επιστήµης που περιγράφει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν

Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν ΜΑΘΗΜΑ 12ο Αιτιότητα Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή προκαλεί μία άλλη σε μία εξίσωση παλινδρόμησης. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος V. Ανάλυση Παλινδρόμηση (Regression Analysis)

Μέρος V. Ανάλυση Παλινδρόμηση (Regression Analysis) Μέρος V. Ανάλυση Παλινδρόμηση (Regresso Aalss) Βασικές έννοιες Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση Πολλαπλή Παλινδρόμηση Εφαρμοσμένη Στατιστική Μέρος 5 ο - Κ. Μπλέκας () Βασικές έννοιες Έστω τ.μ. Χ,Υ όπου υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας Περιορισμοί Εργασίας Επισκόπηση Περιεχομένων Εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας Περιορισμοί Εργασίας Επισκόπηση Περιεχομένων Εργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΣΤΤΑΘΕΕΡΟΤΤΗΤΤΑ ΚΑΙΙ ΠΡΟΒΛΕΕΨΙΜΟΤΤΗΤΤΑ ΤΤΟΥ ΣΣΥΝΤΤΕΕΛΕΕΣΣΤΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Εισαγωγή Η ανάλυση ευαισθησίας μιάς οικονομικής πρότασης είναι η μελέτη της επιρροής των μεταβολών των τιμών των παραμέτρων της πρότασης στη διαμόρφωση της τελικής απόφασης. Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ «POTFOLIO CHOICE WITH BACKGOUND ISK: TECHNIQUES AND APPLICATIONS»

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης Στατιστική Ι Ανάλυση Παλινδρόμησης Ανάλυση παλινδρόμησης Η πρόβλεψη πωλήσεων, εσόδων, κόστους, παραγωγής, κτλ. είναι η βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η ανάλυση παλινδρόμησης και συσχέτισης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά του πειράματος

Εναλλακτικά του πειράματος Θετική και δεοντολογική προσέγγιση Διάλεξη 2 Εργαλεία θετικής ανάλυσης Ή Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πούμε τι συμβαίνει; Η θετική ανάλυση εξετάζει τι υπάρχει και ποιες οι συνέπειες μιας πολιτικής, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 9: Αυτοσυσχέτιση. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 9: Αυτοσυσχέτιση. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 9: Αυτοσυσχέτιση Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21

Πρόλογος Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης... 19 1 Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21 1.1 Τι είναι η οικονομετρία... 21 1.2 Σκοποί της οικονομετρίας... 24 1.3 Οικονομετρική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 4: Διάστημα Εμπιστοσύνης - Έλεγχος Υποθέσεων. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 4: Διάστημα Εμπιστοσύνης - Έλεγχος Υποθέσεων. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 4: Διάστημα Εμπιστοσύνης - Έλεγχος Υποθέσεων Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression)

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1 Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) Η συμπεριφορά των περισσότερων οικονομικών μεταβλητών είναι συνάρτηση όχι μιας αλλά πολλών μεταβλητών Υ = f ( X 1, X 2,... X n ) δηλαδή η Υ

Διαβάστε περισσότερα

Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF)

Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF) ΜΑΘΗΜΑ 5ο Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF) Στον έλεγχο των Dickey Fuller (DF) και στα τρία υποδείγματα που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως κάνουμε την υπόθεση ότι ο διαταρακτικός όρος e είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

HMY 799 1: Αναγνώριση Συστημάτων

HMY 799 1: Αναγνώριση Συστημάτων HMY 799 : Αναγνώριση Συστημάτων Διάλεξη Γραμμική παλινδρόμηση (Linear regression) Εμπειρική συνάρτηση μεταφοράς Ομαλοποίηση (smoothing) Y ( ) ( ) ω G ω = U ( ω) ω +Δ ω γ ω Δω = ω +Δω W ( ξ ω ) U ( ξ) G(

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολογικές Σειρές (Time Series) Lecture notes Φ.Κουντούρη 2008

Χρονολογικές Σειρές (Time Series) Lecture notes Φ.Κουντούρη 2008 Χρονολογικές Σειρές (Time Series) Lecture notes Φ.Κουντούρη 2008 1 Τύποι Οικονομικών Δεδομένων Τα οικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση οικονομικών φαινομένων μπορεί να έχουν τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων

Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Η Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου (Security Market Line-SML) Αν ένα αξιόγραφο προστεθεί σ ένα καλά διαφοροποιημένο χαρ/κιο, ο κίνδυνος που

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Εργαλεία θετικής ανάλυσης Ή Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πούμε τι συμβαίνει; Ράπανος-Καπλάνογλου 2016/7

Διάλεξη 2. Εργαλεία θετικής ανάλυσης Ή Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πούμε τι συμβαίνει; Ράπανος-Καπλάνογλου 2016/7 Διάλεξη 2 Εργαλεία θετικής ανάλυσης Ή Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πούμε τι συμβαίνει; 1 Ράπανος-Καπλάνογλου 2016/7 Θετική και δεοντολογική προσέγγιση Η θετική ανάλυση εξετάζει τι υπάρχει και ποιες οι συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Στατιστική

Εφαρμοσμένη Στατιστική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφαρμοσμένη Στατιστική Παλινδρόμηση Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπλέκας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MAAGEMET OF FIACIAL ISTITUTIOS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ» (MARKET RISK) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κίνδυνος Αγοράς και Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία. Απλή Παλινδρόμηση. Υποθέσεις του γραμμικού υποδείγματος και ιδιότητες των εκτιμητών. Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Οικονομετρία. Απλή Παλινδρόμηση. Υποθέσεις του γραμμικού υποδείγματος και ιδιότητες των εκτιμητών. Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Οικονομετρία Απλή Παλινδρόμηση Υποθέσεις του γραμμικού υποδείγματος και ιδιότητες των εκτιμητών Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Λαζαρίδης Παναγιώτης Μαθησιακοί Στόχοι Γνώση και κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Πρόβλημα: Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενδιαφέρεται να κάνει μια ανάλυση για τους πελάτες του που διαφημίζονται σ αυτόν για να εξετάσει την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1: Λύση: Για το άθροισμα ισχύει: κι επειδή οι μέσες τιμές των Χ και Υ είναι 0: Έτσι η διασπορά της Ζ=Χ+Υ είναι:

Άσκηση 1: Λύση: Για το άθροισμα ισχύει: κι επειδή οι μέσες τιμές των Χ και Υ είναι 0: Έτσι η διασπορά της Ζ=Χ+Υ είναι: Άσκηση 1: Δύο τυχαίες μεταβλητές Χ και Υ έχουν στατιστικές μέσες τιμές 0 και διασπορές 25 και 36 αντίστοιχα. Ο συντελεστής συσχέτισης των 2 τυχαίων μεταβλητών είναι 0.4. Να υπολογισθούν η διασπορά του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Οικονομετρία Διάλεξη 3η: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Οικονομετρία Διάλεξη 3η: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενά Μάθημα: Οικονομετρία Διάλεξη 3η: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα Ιδιότητες εκτιμώμενης ευθείας παλινδρόμησης με τη μέθοδο των ελαχίστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ SHARPE» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καπέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 19/5/2017

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 19/5/2017 Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση 2 Εισαγωγή Η ανάλυση παλινδρόμησης περιλαμβάνει το σύνολο των μεθόδων της στατιστικής που αναφέρονται σε ποσοτικές σχέσεις μεταξύ μεταβλητών Πρότυπα παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Τιμές που Επίπεδο εμπιστοσύνης. Διάστημα εμπιστοσύνης

Πίνακας 4.4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Τιμές που Επίπεδο εμπιστοσύνης. Διάστημα εμπιστοσύνης Σφάλματα Μετρήσεων 4.45 Πίνακας 4.4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Τιμές που Επίπεδο εμπιστοσύνης Διάστημα εμπιστοσύνης βρίσκονται εκτός του Διαστήματος Εμπιστοσύνης 0.500 X 0.674σ 1 στις 0.800 X 1.8σ 1 στις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση διακύμανσης (Μέρος 1 ο ) 17/3/2017

Ανάλυση διακύμανσης (Μέρος 1 ο ) 17/3/2017 Ανάλυση διακύμανσης (Μέρος 1 ο ) 17/3/2017 2 Γιατί ανάλυση διακύμανσης; (1) Ας θεωρήσουμε k πληθυσμούς με μέσες τιμές μ 1, μ 2,, μ k, αντίστοιχα Πως μπορούμε να συγκρίνουμε τις μέσες τιμές k πληθυσμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΑ» και «ΝΕΚΑ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΑ» και «ΝΕΚΑ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΑ» και «ΝΕΚΑ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ Εισαγωγή: 3 η Άσκηση: 15/12/2016 Για την ανάλυση της σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. "Αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν τις διαστρωματικές αποδόσεις των μετοχών εταιρειών του Ευρωπαϊκού νότου"

Διπλωματική Εργασία. Αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν τις διαστρωματικές αποδόσεις των μετοχών εταιρειών του Ευρωπαϊκού νότου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διπλωματική Εργασία "Αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν τις διαστρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Λύσεις αντιστρόφων προβλημάτων.

1.4 Λύσεις αντιστρόφων προβλημάτων. .4 Λύσεις αντιστρόφων προβλημάτων. Ο τρόπος παρουσίασης της λύσης ενός αντίστροφου προβλήµατος µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τη «φιλοσοφία» επίλυσης που ακολουθείται και τη δυνατότητα παροχής πρόσθετης

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ31 Λύση 2 ης γραπτής εργασίας

ΔΕΟ31 Λύση 2 ης γραπτής εργασίας 1 ΔΕΟ31 Λύση 2 ης γραπτής εργασίας 2015-16 Προσοχή! Όλες οι εργασίες ελέγχονται για αντιγραφή. Μελετήστε προσεκτικά και δώστε τη δική σας λύση ΘΕΜΑ 1 ο Α) Αρχικά θα πρέπει να υπολογίσουμε τη μηνιαία πραγματοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικό ονομάζεται το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη απόδοση για δεδομένο επίπεδο κινδύνου ή το μικρότερο κίνδυνο για δεδομένο επίπεδο απόδοσης. Το σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Μ.: ΜΧΑΝ/1006 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική εργασία «Ελέγχοντας την υπόθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 06-07 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Λέκτορας v.koutras@fme.aegea.gr Τηλ: 7035468 Εκτίμηση Διαστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 3: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΤΛΕΣΤΗ BETA Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα