Στοιχεία Εργασιακού Χώρου... 3 Εισαγωγή... 4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχεία Εργασιακού Χώρου... 3 Εισαγωγή... 4"

Transcript

1

2 Περιεχόμενα Στοιχεία Εργασιακού Χώρου... 3 Εισαγωγή... 4 Ενέργειες Πριν τον Σεισμό Αντισεισμικός Σχεδιασμός Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης στον εργασιακό χώρο Καθορισμός Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης Καταγραφή Στοιχείων Επικοινωνίας Επισήμανση και Άρση Επικινδυνοτήτων Καθορισμός Οδεύσεων Διαφυγής και Διαδικασίας Εκκένωσης Καθορισμός Χώρων Καταφυγής Συνέργεια για κοινό Σχεδιασμό με συστεγαζόμενες επιχειρήσεις Προμήθεια Εφοδίων Έκτακτης Ανάγκης Καταγραφή απαραίτητου Εξοπλισμού Ενημέρωση για τον Σχεδιασμό Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας δ. Αποτίμηση της Άσκησης και Επικαιροποίηση του Σχεδιασμού Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού Αυτοπροστασία Ενέργειες Μετά το Τέλος του Σεισμού Εφαρμογή του Σχεδιασμού Βιβλιογραφί Ενέργειες Πολιτείας μετά από καταστροφικό σεισμό - Μετασεισμικός Έλεγχος Καταλληλότητας των Κτιρίων

3 Στοιχεία Εργασιακού Χώρου Επωνυμία:... Διεύθυνση:... Πόλη:... Περιφ. Ενότητα:... Τηλέφωνο:... Fax:... Ε-mail:... Δικτυακός Τόπος:... Εργοδότης:... Τηλ. Εργασίας:... Τηλ. Οικίας:... Κινητό Τηλ.:... Fax:... Ε-mail:... Τεχνικός Ασφαλείας:... Τηλ. Εργασίας:... Τηλ. Οικίας:... Κινητό Τηλ.:... Fax:... Ε-mail:... 3

4 Εισαγωγή Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που πλήττει συχνά τη χώρα μας και άλλες χώρες του πλανήτη. H εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού σε ώρα εργασίας μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα σε εργοδότη, εργαζόμενους και επισκέπτες. Η σωστή εκτίμηση των κινδύνων, μεταξύ αυτών και του σεισμικού κινδύνου, είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση ασφαλών χώρων εργασίας. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός στους εργασιακούς χώρους (επιχειρήσεις, βιομηχανίες, υπηρεσίες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, κ.ά.) περιλαμβάνει ένα σύνολο ενεργειών του εργοδότη και των εργαζομένων που έχουν ως στόχο να μειώσουν τις επιπτώσεις σε περίπτωση σεισμού και να εξασφαλίσουν την προστασία της ασφάλειας όλων. Η διαχείριση του σεισμικού κινδύνου σε έναν εργασιακό χώρο περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά ενεργειών: 1. Ενέργειες Πριν τον Σεισμό Αντισεισμικός Σχεδιασμός 2. Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού Αυτοπροστασία 3. Ενέργειες Μετά το τέλος του Σεισμού Εφαρμογή του Σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός αυτός προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια στην εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη συνεχή βελτίωσή του. Οι εργοδότες θα πρέπει να παρέχουν στους εργαζόμενους: Μέριμνα για την ασφάλειά τους σε περίπτωση σεισμού μέσω ενεργειών πρόληψης. Επαρκή ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σχετικά με τις κατάλληλες ενέργειες αντισεισμικής προστασίας και ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στον Σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης. Πληροφόρηση, σε τακτική βάση, σχετικά με τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στον εργασιακό τους χώρο. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει: Να αντιλαμβάνονται την προσωπική τους ευθύνη στην ασφάλει Να συνεργάζονται με τον εργοδότη για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί. Να προτείνουν βελτιώσεις του αντισεισμικού σχεδιασμού. Να ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται, προκειμένου να διασφαλιστεί όχι μόνο η δική τους ασφάλεια αλλά και των συναδέλφων τους. Ο οδηγός αυτός: παρέχει στους επικεφαλείς των επιχειρήσεων, στους τεχνικούς ασφαλείας και στα στελέχη που επιθυμούν να λάβουν ενεργό ρόλο σε θέματα ασφάλειας, πρακτικές οδηγίες που αφορούν σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου, δίνοντας τη δυνατότητα λήψης προληπτικών ενεργειών στην εκάστοτε επιχείρηση και προτείνοντας ιδέες για βελτιώσεις στον ήδη υφιστάμενο Σχεδιασμό. επισημαίνει την ανάγκη απόκτησης αντισεισμικής κουλτούρας από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους και βελτίωσης των δεξιοτήτων, των στάσεων και συμπεριφορών τους, αναδεικνύοντας τον ρόλο που θα έχει ο καθένας μέσα στο πλαίσιο του αντισεισμικού σχεδιασμού του εργασιακού του χώρου. 4

5 Ενέργειες Πριν τον Σεισμό Αντισεισμικός Σχεδιασμός Στις ενέργειες πρόληψης για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου στον χώρο εργασίας περιλαμβάνονται: Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης στον εργασιακό χώρο Ενημέρωση όλων των εργαζομένων για τον Σχεδιασμό Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας δ. Αποτίμηση των Ασκήσεων και Επικαιροποίηση του Σχεδιασμού. Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης στον εργασιακό χώρο Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό, τις καθημερινές λειτουργίες του εργασιακού χώρου και να ικανοποιεί τις ανάγκες του σε περίπτωση σεισμού, αποβλέποντας στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος. Τα βασικά στάδια σύνταξης ενός τέτοιου Σχεδίου είναι τα ακόλουθα: 1. Καθορισμός Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης 2. Καταγραφή στοιχείων επικοινωνίας 3. Επισήμανση και άρση επικινδυνοτήτων 4. Καθορισμός οδεύσεων διαφυγής και διαδικασίας εκκένωσης 5. Καθορισμός χώρων καταφυγής 6. Συνέργεια για κοινό Σχεδιασμό με συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή άλλους εργασιακούς χώρους 7. Προμήθεια εφοδίων έκτακτης ανάγκης Καθορισμός απαραίτητου εξοπλισμού. Απαραίτητη είναι η ανάρτηση του Σχεδίου σε όλους τους χώρους του κτιρίου, στους διαδρόμους κ.λπ. Η καθημερινή οπτική επαφή βοηθά τους εργαζόμενους να εξοικειωθούν με τη διαδικασία εκκένωσης του κτιρίου. 1. Καθορισμός Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης Ο ορισμός αρμοδιοτήτων στους εργαζόμενους γίνεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, τον αριθμό των εργαζομένων και τις ανάγκες του εργασιακού χώρου, έχοντας πάντοτε ως στόχο την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση της σεισμικής έκτακτης ανάγκης. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων θα πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: Οι ρόλοι και αρμοδιότητες του προσωπικού πρέπει να προσδιορίζονται τόσο για την προσεισμική, όσο και για την άμεση και απώτερη μετασεισμική περίοδο αντίστοιχ Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες της μετασεισμικής περιόδου πρέπει, σε αρκετές περιπτώσεις, να καθορίζονται ανάλογα με τον χώρο που βρίσκεται ο κάθε εργαζόμενος την ώρα του σεισμού. Ο κάθε εργαζόμενος κατά τη διάρκεια ενός σεισμού θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αυτοπροστασίας. 5

6 Ρόλοι- Αρμοδιότητες 1 Εργοδότης - Ευθύνη εκτίμησης των κινδύνων και λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. - Μέριμνα για τον προσεισμικό σχεδιασμό του εργα σιακού χώρου. - Μέριμνα για συντήρηση των εγκαταστάσεων, έλεγχο του εξοπλισμού και των μέσων και άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων. - Μέριμνα αναπροσαρμογής των μέτρων ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και επίβλεψη της ορθής εφαρμογής τους. - Διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης, ασκήσεις ετοιμότητας κ.λπ. 2 Τεχνικός Ασφαλείας 3 Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών - Συντονισμός όλων των σχετικών ενεργειών για τη μετασεισμική εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. - Εκτίμηση της κατάστασης και λήψη των αναγκαίων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα θέματ - Επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. - Λήψη αποφάσεων για κρίσιμα θέματα (π.χ. δια κοπή κρίσιμων λειτουργιών). - Παροχή συμβουλών και υποδείξεων στον εργοδότη γραπτά ή προφορικά σε θέματα Σχε διασμού, προγραμματισμού, συντήρησης εγκαταστάσεων, προμήθειας μέσων κ.λπ. - Καταχώρηση των υποδείξεων στο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης. - Επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. - Εποπτεία Ασκήσεων Ετοιμότητας. - Αξιολόγηση Ασκήσεων και Σχεδιασμού. - Υποβολή προτάσεων για βελτίωση ή επικαιροποίηση του Σχεδιασμού στον Εργοδότη. - Γνώση Παροχής Πρώτων Βοηθειών. - Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε εργαζόμενους που έχουν μικροτραυματισμούς. Καθορισμός Ατόμου ή Περιγραφή Θέσης 6

7 3 Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών 4 Ομάδα Πυρ ασφάλειας 5 Ομάδα Ελέγχου Δικτύων 6 Υπεύθυνοι Τμημάτων ή Ορόφων 7 Ομάδα Υποστήριξης ΑμεΑ Ρόλοι- Αρμοδιότητες Καθορισμός Ατόμου ή Περιγραφή Θέσης Μετασεισμικά (συνέχεια): - Συγκέντρωση των τραυματιών, παροχή βοήθειας στους τυχόν βαριά τραυματισμένους στη θέση που βρίσκονται έως ότου φτάσει το Ε.Κ.Α.Β. - Γνώση χρήσης συστημάτων πυροπροστασίας. - Κατάσβεση μικροεστιών πυρκαγιάς. - Ενημέρωση του Εργοδότη/Τεχν. Ασφαλείας για την κατάσταση που επικρατεί. - Μέριμνα για καλή λειτουργία δικτύων. - Μέριμνα για διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των εγκαταστάσεων. - Έλεγχος δικτύων. - Ενημέρωση του Εργοδότη/Τεχν. Ασφαλείας για την κατάσταση που επικρατεί. - Δημιουργία καταλόγου με τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας των εργαζομένων (επίθετο, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας κ.ά.). - Καταγραφή σε ημερήσια βάση των απόντων εργαζομένων ανά τμήμ - Μέριμνα για εκκένωση όλου του Τμήματος/Ορόφου. - Καταμέτρηση του προσωπικού στον χώρο καταφυγής. - Ενημέρωση του Εργοδότη/Τεχν. Ασφαλείας για απόντες εργαζόμενους. - Γνώση των αναγκών του Ατόμου με Αναπηρί - Ενημέρωση του Ατόμου για τις ενέργειες αυτοπροστασίας του σε περίπτωση σεισμού. - Σχεδιασμός της διαδικασίας υποστήριξής του κατά τη διάρκεια της εκκένωσης. - Υποστήριξη του Ατόμου με Αναπηρία κατά τη διάρκεια της εκκένωσης και κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον χώρο καταφυγής. 7

8 2. Καταγραφή Στοιχείων Επικοινωνίας I. Μέλη Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης του Εργασιακού Χώρου Εργοδότης και Αναπληρωτής Ονοματεπώνυμο ή Περιγραφή θέσης Τηλέφωνο (σταθερό, κινητό) Τεχνικός Ασφαλείας Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών Ομάδα Πυρασφάλειας Ομάδα Ελέγχου Δικτύων δ. δ. δ. δ. 8

9 Υπεύθυνοι Τμημάτων ή Ορόφων Ομάδα Υποστήριξης ΑμεΑ Ονοματεπώνυμο ή Περιγραφή θέσης Τηλέφωνο (σταθερό, κινητό) II. Εμπλεκόμενοι Φορείς Υπηρεσίες Φορέας Τηλέφωνο Διεύθυνση Δικτυακός Τόπος Ευρωπαϊκός Αριθμός 112 Έκτακτης Ανάγκης Ελληνική Αστυνομία 100 Πυροσβεστική Υπηρεσία 199 Ε.Κ.Α.Β. 166 Δήμος Περιφερειακή Ενότητα Περιφέρεια Νοσοκομείο Δ.Ε.Η. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Εταιρία Φυσικού Αερίου Εταιρία Τηλεφωνίας Ασφαλιστική Εταιρία 9

10 3. Επισήμανση και Άρση Επικινδυνοτήτων Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνος για: - την παροχή συμβουλών στον εργοδότη σχετικά με την επισήμανση των τυχόν επικινδυνοτήτων που υπάρχουν στους χώρους του/των κτιρίου/ων και στον χώρο καταφυγής του εργασιακού χώρου. - τη σύνταξη προτάσεων για την άρση τους. Ο όρος επισήμανση και άρση επικινδυνοτήτων αναφέρεται στις απαραίτητες προσεισμικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων του σεισμού, δηλαδή: την αποφυγή αφενός του τραυματισμού του προσωπικού κ.ά. που μπορεί να προκληθεί από βλάβες σε μη δομικά στοιχεία του κτιρίου και αφετέρου των βλαβών στην υλικοτεχνική υποδομή και στον εξοπλισμό του. Ο Ο.Α.Σ.Π. έχει εκδόσει Δελτίο Αυτοψίας για τον Έλεγχο της μη Δομικής Τρωτότητας Κτιρίων, το οποίο έχει αναρτηθεί στο δικτυακό του τόπο: 4. Καθορισμός Οδεύσεων Διαφυγής και Διαδικασίας Εκκένωσης Οι οδεύσεις διαφυγής επισημαίνονται κατάλληλα στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάκγης και πρέπει να οδηγούν σε ελεύθερο και ασφαλή χώρο από τον συντομότερο δυνατό δρόμο. Η χάραξη, οι διαστάσεις και η διευθέτηση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου πρέπει να είναι ανάλογες με τις εγκαταστάσεις, τη χρήση και την επιφάνεια των χώρων εργασίας καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων, σύμφωνα πάντοτε με όσα ορίζονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων και στο θεσμικό πλαίσιο για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων. Οι βασικές αρχές σχεδιασμού της όδευσης διαφυγής είναι οι ακόλουθες: να είναι απλή και σύντομη το πλάτος και το μήκος της από την έξοδο να είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο πυρασφάλειας να είναι προσβάσιμη από ΑμεΑ να μην περνά κοντά σε τμήματα του κτιρίου που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό κινδύνου, όπως: εύφλεκτα υλικά, υγρά και εμπορεύματα, σωλήνες καυστικών υγρών κ.ά. να μην περιλαμβάνει τμήμα ή στοιχεία του κτιρίου που η λειτουργία τους μετά τον σεισμό δεν είναι εξασφαλισμένη, όπως: ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες κ.λπ. να έχει γίνει άρση επικινδυνοτήτων, σε όλο το μήκος της να υπάρχει κατάλληλη σήμανση κατά μήκος της όδευσης, με την οποία θα επισημαίνεται και η φορά διαφυγής. Σύμφωνα με τη φορά αυτή θα πρέπει να ανοίγουν όλες οι ενδιάμεσες πόρτες να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας με φωτεινή σήμανση να γίνεται συνεχής έλεγχος τήρησης των προαναφερόμενων συστάσεων ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία της όδευσης διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης πρέπει να αποτυπώνονται με σαφήνεια οι οδεύσεις διαφυγής, οι θύρες εξόδου κ.λπ. 10

11 Περιγραφή της διαδικασίας εκκένωσης Εκκενώνονται πρώτα οι αίθουσες /γραφεία και οι πτέρυγες που βρίσκονται πλησιέστερα στο κάθε κλιμακοστάσιο. Ισόγειο: εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: Κλιμακοστάσιο Νο Γραφεία: Κλιμακοστάσιο Νο Γραφεία: Α όροφος: εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: Κλιμακοστάσιο Νο Γραφεία: Κλιμακοστάσιο Νο Γραφεία: Β όροφος: εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: Κλιμακοστάσιο Νο Γραφεία: Κλιμακοστάσιο Νο Γραφεία: Γ όροφος: εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά: Κλιμακοστάσιο Νο Γραφεία: Κλιμακοστάσιο Νο Γραφεία: Σκαρίφημα κάτοψης με οδεύσεις διαφυγής 11

12 5. Καθορισμός Χώρων Καταφυγής Ως χώρος καταφυγής χαρακτηρίζεται ο ανοιχτός, κοντινός, ασφαλής χώρος μιας περιοχής (πάρκο, πλατεία, ανοιχτή αθλητική εγκατάσταση κ.ά.) στον οποίο καταφεύγουν οι κάτοικοι μετά από έναν ισχυρό σεισμό ή άλλη περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η πεζή προσέγγιση των χώρων καταφυγής είναι καταρχήν και κατά προτεραιότητα επιθυμητή. Κατά την επιλογή του χώρου αυτού θα πρέπει να αποφευχθούν χώροι παραθαλάσσιοι και παράκτιοι. Η υψομετρική τους θέση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην κινδυνεύουν να πληγούν από την εκδήλωση θαλασσίων κυμάτων βαρύτητας (τσουνάμι). Στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης θα πρέπει εκτός από τον κύριο χώρο καταφυγής να προβλέπεται και εναλλακτική λύση, η οποία θα αξιοποιηθεί σε περίπτωση που ο κύριος χώρος καταστεί ακατάλληλος. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας κάθε Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου κ.λπ.) έχει προχωρήσει στον προσδιορισμό των ανοιχτών χώρων καταφυγής του πληθυσμού μετά από σεισμό για την περιοχή αρμοδιότητάς του. Κατά συνέπεια μπορεί να γίνει σχετική αναζήτηση για το ποιοι προτείνονται ως ασφαλείς χώροι καταφυγής από τον Δήμο και είναι κοντά στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Περιγραφή Στοιχεία Χώρου Καταφυγής Χώρου Κύριος Διεύθυνση: Χώρος Συντεταγμένες εντοπισμού μέσω ηλεκτρονικών μέσων: Καταφυγής Υποδομές χώρου: 2ος Χώρος Διεύθυνση: Καταφυγής Συντεταγμένες εντοπισμού μέσω ηλεκτρονικών μέσων: Υποδομές χώρου: Χάρτης όπου απεικονίζεται το κτίριο της επιχείρησης και οι χώροι καταφυγής 12

13 Χώροι Καταφυγής Υφιστάμενη Κατάσταση Χώρου Καταφυγής Ναι Όχι Κύριος Χώρος Βρίσκεται σε απόσταση από περιβάλλοντα κτίρια τουλάχιστον ίση με Καταφυγής (α) το μισό του ύψους των κτιρίων; 2ος Χώρος Καταφυγής (β) Είναι μακριά από γεωλογικά επικίνδυνα εδάφη για πτώσεις βράχων, κατολισθήσεις κ.λπ.; Βρίσκεται σε κατάλληλη υψομετρική θέση (για τις παραθαλάσσιες περιοχές) ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος από θαλάσσια κύματα βαρύτητας; Βρίσκεται σε απόσταση από περιοχές υψηλού κινδύνου (γέφυρες, γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας, δεξαμενές καυσίμων κ.λπ.); 6. Συνέργεια για κοινό Σχεδιασμό με συστεγαζόμενες επιχειρήσεις Εάν η Επιχείρηση συστεγάζεται με άλλες επιχειρήσεις, οι εργοδότες οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρμογή όσων προβλέπονται σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων να συντονίζουν τις δράσεις τους, να αλληλοενημερώνονται και να ενημερώνει ο καθένας τους εργαζόμενούς του για τα σχετικά θέματ Συστεγαζόμενες Επιχειρήσεις Διεύθυνση Αριθμός Εργαζομένων Κοινός Σχεδιασμός Ενέργεια Ημερομηνία Κοινών Ασκήσεων Στοιχεία Εργοδοτών Συστεγαζόμενων Επιχειρήσεων Επιχείρηση Α Τηλέφωνα Επιχείρηση Β Επιχείρηση Γ 13

14 7. Προμήθεια Εφοδίων Έκτακτης Ανάγκης Καταγραφή απαραίτητου Εξοπλισμού Εξοπλισμός, Εφόδια και Συστήματα Πυρόσβεσης Συστήματα Πυροπροστασίας Συστήματα προειδοποίησης, σήμανσης, συναγερμού κτλ. Συστήματα παροχής εφεδρικής ενέργειας Τρόποι - Μέσα επικοινωνίας με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες Περιγραφή Ειδών Αριθμός Ενέργεια Ημερομηνία δ. ε. ηχητικά οπτικά Είδη Πρώτων Βοηθειών δ. ε. Εφόδια Έκτακτης Ανάγκης δ. ε. Λοιπός Εξοπλισμός Κεντρικές Παροχές Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ΔΕΗ Φυσικό Αέριο Νερό Αριθμ. Παροχής Περιγραφή Γενικού Διακόπτη 14

15 Ενημέρωση για τον Σχεδιασμό Η ενημέρωση του προσωπικού για τον αντισεισμικό σχεδιασμό του εργασιακού χώρου είναι ευθύνη του εργοδότη και είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία θα πρέπει να προσαρμόζεται στα καινούργια δεδομένα - οδηγίες. Η ενημέρωση αυτή του προσωπικού είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε θέματα σχετικά με: τις ενέργειες αυτοπροστασίας σε περίπτωση σεισμού το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Εργασιακού Χώρου (υπενθύμιση των οδεύσεων διαφυγής, του χώρου καταφυγής και των ρόλων και αρμοδιοτήτων των εργαζομένων). Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα που διοργανώνονται από τον εργοδότη. Ενημέρωση Εργαζομένων Ναι Όχι Μέτρα αυτοπροστασίας σε περίπτωση σεισμού Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Εργασιακού Χώρου (οδεύσεις διαφυγής, διαδικασία εκκένωσης, χώρος καταφυγής κ.ά.) Βασικές Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών Συστήματα πυρόσβεσης, γενικοί διακόπτες ηλεκτρικού, νερού ή φυσικού αερίου Σύστημα προειδοποίησης για έκτακτη ανάγκη Διαδικασία υποστήριξης των ΑμεΑ κατά την εκκένωση Διαδικασία καθοδήγησης των ατόμων που δεν ομιλούν ελληνικά ή των μη εργαζομένων (επισκεπτών κ.λπ.) μετά από έναν σεισμό Σημεία Ανάρτησης Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Ενέργεια Ημερομηνία Ισόγειο 1ος Όροφος 2ος Όροφος 3ος Όροφος 4ος Όροφος 15

16 Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας Οι δοκιμαστικές εφαρμογές του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης μέσω ασκήσεων ετοιμότητας στον εργασιακό χώρο είναι απαραίτητες για να αναδειχθούν οι τυχόν αδυναμίες του και να γίνουν οι σχετικές διορθωτικές παρεμβάσεις. Κάθε έτος θα πρέπει να διοργανώνονται οι απαραίτητες ασκήσεις ετοιμότητας, οι οποίες θα βελτιώσουν τις δεξιότητες, τη στάση και τη συμπεριφορά των εργαζομένων ώστε να μην επικρατήσει σύγχυση και πανικός σε περίπτωση σεισμού. Σε κάθε άσκηση προσδιορίζεται ο σκοπός και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, συντάσσεται το σενάριο και ορίζεται η διεξαγωγή της. Στις ασκήσεις ετοιμότητας θα πρέπει να προβλέπονται διάφορα σενάρια (π.χ. σεισμός σε νυχτερινή βάρδια) ώστε να βελτιωθούν οι δεξιότητες του προσωπικού. Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το σενάριο της άσκησης, τον ρόλο τους, τον χαρακτηριστικό ήχο με τον οποίο θα ξεκινήσει η άσκηση, τον χώρο καταφυγής κ.λπ. Σε κάθε άσκηση μπορούν να μετέχουν ως «Αξιολογητές», ο Τεχνικός Ασφαλείας ή οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα καταγράψουν τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν και τις καλές και κακές πρακτικές ώστε να ακολουθήσει σχετική αξιολόγηση της άσκησης και κατ επέκταση προτάσεις για επικαιροποίηση του Σχεδιασμού. Οι «Παρατηρητές» είναι άτομα που απλώς παρακολουθούν την εξέλιξη της άσκησης χωρίς να έχουν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. δ. Αποτίμηση της Άσκησης και Επικαιροποίηση του Σχεδιασμού Μετά τη διοργάνωση μιας άσκησης ετοιμότητας, ακολουθεί η αποτίμησή της η οποία αποσκοπεί στο να τεκμηριωθούν τα «δυνατά» σημεία αλλά κυρίως να αναγνωριστούν οι αδυναμίες που υφίστανται και να διαπιστωθούν οι πρωταρχικές τους αιτίες. Η αξιολόγηση της άσκησης μπορεί να γίνει: κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας του Εργοδότη με τον Τεχνικό Ασφαλείας κ.ά. με τη διοργάνωση συνάντησης του Εργοδότη και του Τεχνικού Ασφαλείας με τους εργαζόμενους και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την υλοποίηση της άσκησης, τις καλές και τις κακές πρακτικές που ακολουθήθηκαν κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια των λοιπών Αξιολογητών. με τη διανομή σχετικού ερωτηματολογίου που θα συμπληρωθεί από όλους τους συμμετέχοντες και την επεξεργασία των στοιχείων που θα συλλεχθούν από τον Τεχνικό Ασφαλείας. Στη συνέχεια επικαιροποιείται ο Σχεδιασμός εάν κριθεί απαραίτητο. Όλη η προσπάθεια που καταβάλλεται για τη Σύνταξη του Σχεδίου, τη διεξαγωγή της άσκησης και την αποτίμησή της μπορεί να μην έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα εάν τα συμπεράσματα της αποτίμησης σχετικά με τις διαπιστωθείσες αδυναμίες δεν αναλυθούν και δεν οδηγήσουν σε επικαιροποίηση του Σχεδιασμού. Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης υφίσταται τροποποιήσεις κυρίως όταν: κρίνεται ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση μιας σεισμικής έκτακτης ανάγκης έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στις λειτουργικές διαδικασίες ή/και στον εξοπλισμό του εργασιακού χώρου έχει αλλάζει το προσωπικό έχουν αλλάξει οι οδηγίες προστασίας. 16

17 Ασκήσεις Ετοιμότητας / Έτος Πραγματοποίηση 1ης άσκησης ετοιμότητας Ενέργεια Ημερομηνία Αξιολογητές: Αποτίμηση 1ης άσκησης ετοιμότητας Πραγματοποίηση 2ης άσκησης ετοιμότητας Αξιολογητές: Αποτίμηση 2ης άσκησης ετοιμότητας Πραγματοποίηση 3ης άσκησης ετοιμότητας Αξιολογητές: Αποτίμηση 3ης άσκησης ετοιμότητας Πραγματοποίηση 4ης άσκησης ετοιμότητας Αξιολογητές: Αποτίμηση 4ης άσκησης ετοιμότητας Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού Αυτοπροστασία Κατά τη διάρκεια μιας σεισμικής δόνησης ο καθένας θα πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του λαμβάνοντας τις κατάλληλες ενέργειες ανάλογα με τον χώρο που βρίσκεται. Πιο συγκεκριμένα οι ενέργειες αυτές είναι: Παραμονή στον χώρο που βρίσκεσαι και διατήρηση της ψυχραιμίας σου. Απομάκρυνση από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, φεγγίτες ή γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σε τραυματίσουν. Μείωση του ύψους σου και κάλυψη κάτω από ένα γερό τραπέζι ή γραφείο κρατώντας με το χέρια το πόδι του επίπλου για όση ώρα διαρκεί ο σεισμός. Γονάτισμα στο μέσον του δωματίου μακριά από επικινδυνότητες, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σου και προστατεύοντας με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τραπέζι ή γραφείο στον χώρο που βρίσκεσαι. Απομάκρυνση από τις προσόψεις των κτιρίων, στύλους με ηλεκτροφόρα καλώδια ή άλλα επικίνδυνα σημεία (όσο αυτό είναι δυνατόν), εάν βρίσκεσαι σε εξωτερικό χώρο. 17

18 Ενέργειες Μετά το Τέλος του Σεισμού Εφαρμογή του Σχεδιασμού Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης πρέπει να υλοποιηθούν οι ενέργειες που έχουν προκαθοριστεί στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του εργασιακού χώρου. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα: Μέριμνα για τα ΑμεΑ, τους επισκέπτες και τους αλλοδαπούς σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Αποφυγή της χρήσης ανελκυστήρ Εκκένωση του κτιρίου από το κλιμακοστάσιο σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Συγκέντρωση του προσωπικού στον προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής. Καταμέτρηση των εργαζομένων. Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε εργαζόμενους που έχουν υποστεί μικροτραυματισμούς. Επικοινωνία με το Ε.Κ.Α.Β. για να παρασχεθεί προνοσοκομειακή περίθαλψη και να μεταφερθούν σε μονάδες υγείας οι τυχόν βαριά τραυματισμένοι. Επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία εάν εκδηλωθούν πυρκαγιές ή εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο κτίριο. Αποφυγή άσκοπης χρήσης του τηλέφωνου για να παραμείνουν σε λειτουργία οι γραμμές τηλεφωνίας. Λήψη κρίσιμων αποφάσεων (π.χ. διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης) από τον Εργοδότη του εργασιακού χώρου. Ψυχολογική προετοιμασία για την εκδήλωση και άλλων σεισμών. Ενημέρωση του προσωπικού από τον Εργοδότη ή τον Τεχνικό Ασφαλείας για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων. Μέριμνα για διενέργεια του μετασεισμικού ελέγχου καταλληλότητας του κτιρίου από ειδικά κλιμάκια μηχανικών, εάν κι εφόσον απαιτηθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα ορίσει η Πολιτεί Βιβλιογραφία ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (2008): «Ανάπτυξη Οδηγιών για την Ασφαλέστερη Αντιμετώπιση Σεισμικών Κινδύνων σε Εργοστασιακούς χώρους», Αθήνα, 240 σελ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (2012): «Επιτελικός Ρόλος της διοίκησης στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία», 22 σελ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (2012): «Πρόληψη των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων», 30 σελ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (2012): «Συμμετοχή των εργαζομένων στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία», 18 σελ. Ν. 4144/13, ΦΕΚ 88 Α/ : «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». Ν. 3850/2010, ΦΕΚ 84/Α / : «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» Ο.Α.Σ.Π. (2014): Έντυπο με τίτλο: «Οδηγίες Προστασίας Μετασεισμική Περίοδος», των: Κούρου Α., Ιωακειμίδου Α., Αθήνα, 16 σελ. Ο.Α.Σ.Π. (2012): Φυλλάδιο με τίτλο: «Προετοιμάσου από Τώρα για το Σεισμό», των: Κούρου Α., Ιωακειμίδου Α., Μώκου Β., Αθήνα, 8 σελ. 18

19 Ενέργειες Πολιτείας μετά από καταστροφικό σεισμό Μετασεισμικός Έλεγχος Καταλληλότητας των Κτιρίων Μετά από έναν ισχυρό σεισμό οι συνθήκες επιβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα για την ασφάλεια όλων. Το χρονικό αυτό διάστημα γίνονται και αρκετοί μετασεισμοί που επιδεινώνουν την κατάσταση κάποιων σεισμόπληκτων κτιρίων. Μία από τις πρώτες προτεραιότητες της Πολιτείας τη μετασεισμική περίοδο είναι να δρομολογήσει τη διαδικασία Μετασεισμικού Ελέγχου Καταλληλότητας των Κτιρίων. Πρωτοβάθμιος Μετασεισμικός Έλεγχος Αμέσως μετά την εκδήλωση καταστροφικού σεισμού η Πολιτεία αναθέτει σε κλιμάκια μηχανικών τη διενέργεια Πρωτοβάθμιου Μετασεισμικού Ελέγχου Καταλληλότητας των Κτιρίων. Με τον Πρωτοβάθμιο αυτό Έλεγχο τα κτίρια χαρακτηρίζονται ως: Κατοικήσιμα Μη Κατοικήσιμ Εάν ένα κτίριο χαρακτηριστεί ως «Κατοικήσιμο» είναι κατάλληλο για χρήση, ενώ εάν το κτίριο χαρακτηριστεί ως «Μη Κατοικήσιμο» είναι προσωρινά ακατάλληλο για χρήση, και θα επανεξεταστεί κατά τη διάρκεια του Δευτεροβάθμιου Μετασεισμικού Ελέγχου. Δευτεροβάθμιος Μετασεισμικός Έλεγχος Με την ολοκλήρωση του Πρωτοβάθμιου Ελέγχου ξεκινά ο Δευτεροβάθμιος και οριστικός Έλεγχος των Κτιρίων. Ο Δευτεροβάθμιος Έλεγχος πραγματοποιείται στα κτίρια τα οποία κατά τον Πρωτοβάθμιο Έλεγχο χαρακτηρίστηκαν ως «μη κατοικήσιμα». Τα κτίρια αυτά στον Δευτεροβάθμιο Έλεγχο κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: Πράσινα: Τα κτίρια που έχουν ήπιες ή μηδαμινές βλάβες και μπορούν άμεσα να χρησιμοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες ή τους ενοίκους τους. Κίτρινα: Τα κτίρια που έχουν σοβαρές βλάβες αλλά είναι δυνατή η επισκευή τους. Δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιηθούν μέχρι την πλήρη επιδιόρθωσή τους. Κόκκινα Κατεδαφιστέα: Τα κτίρια που κρίνονται ως επικινδύνως ετοιμόρροπα και πρέπει να κατεδαφιστούν. Κείμενα- Επιμέλεια Εντύπου: Δρ Α. Κούρου, Κ. Μπάκας, Α. Ιωακειμίδου.

20

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ. 824. Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες Βασικός Στόχος: η μείωση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού

Σχεδιασµός Θεσµικό πλαίσιο. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης. Μέτρα Προστασίας σε περίπτωση σεισµού Σχέδια Εκκένωσης Κτιρίων Μέτρα Αντισεισµικής Προστασίας ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης - Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. email: akourou@oasp.gr Ενηµερωτική Ηµερίδα: «ιαχείριση Κρίσεων Φυσικές Καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. οικ Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Αριθ. Πρωτ. οικ Θέμα: Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-4-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Πληροφορίες: Δρ Κούρου Α. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Σεισμός Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στις Σχολικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2015. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σχεδιασμού και Προστασίας

Αθήνα 2015. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σχεδιασμού και Προστασίας Αθήνα 2015 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ (Ε.Κ.Π.Π.Σ.) Ο σεισμός Ο σεισμός είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου 142 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου 1. Εισαγωγή Το 142 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών χαρακτηρίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 ως Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο. Α. Σ. Π. OO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης

Ο. Α. Σ. Π. OO ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο. Α. OO Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης

Ο. Α. OO Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο. Α. Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης

Ο. Α. Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στον Παιδικό Σταθμό Αθήνα 2017 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης - Ενημέρωσης Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

απευθύνονται κυρίως στους γονείς, στους εκπαιδευτές και στους συναδέλφους Ατόμων με Αναπηρία.

απευθύνονται κυρίως στους γονείς, στους εκπαιδευτές και στους συναδέλφους Ατόμων με Αναπηρία. Σεισμός Μέτρα Προστασίας και Οδηγίες για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Η δυνατότητα μείωσης των επιπτώσεων ενός ισχυρού σεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Μοσχοχωρίτου Ρουμπίνη Διευθύντρια 4 ου Γενικού Λυκείου Χανίων Μουντάκη 1, 73100 Χανιά rumpini@gmail.com http://geophysics.geo.auth.gr/ss/real_time_maps/

Διαβάστε περισσότερα

2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ

2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ 2/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 1. Εισαγωγή Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητας στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Ενέργειες σε περίπτωση σεισμού & πυρκαγιάς ΣΟΥΦΛΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 2 Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ Α. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Χώροι Καταφυγήςτου του Πληθυσμού www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Ποιοι χώροι χαρακτηρίζονται ως χώροι καταφυγής του πληθυσμού; οι ανοιχτοί, ασφαλείς χώροι μιας περιοχής (πάρκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... σελ. 3 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή........ σελ. 3 2. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό......... σελ. 3 2.1. Ενέργειες Πριν το Σεισμό....... σελ. 4 2.1.1. Γενικά Στοιχεία....... σελ.4 2.1.2. Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο νημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση Σχέδιο του Σεισμικού Κινδύνου σε Μνημονίου Ενεργειών Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Σεισμός Μέτρα Προστασίας www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Μέτρα Αυτοπροστασίας Πριν το σεισμό Κατά τη διάρκεια του σεισμού Μετά το σεισμό Μέτρα Αυτοπροστασίας Πριν το σεισμό Πριν το σεισμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο. Α. Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης

Ο. Α. Σ. Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Γιαννιτσά 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ Για πολλές περιοχές της Ελλάδος ο κίνδυνος από τους σεισµούς είναι µεγάλος. Πρέπει να γνωρίζουµε ότι όλοι οι οικισµοί της χώρας µπορεί να πάθουν ζηµιές,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Θεσσαλονίκη 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας

Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας Σεισµός Μέτρα Προστασίας www.oasp.gr Μέτρα Αυτοπροστασίας Πριν το σεισµό Κατά τη διάρκεια του σεισµού Μετά το σεισµό Πριν το σεισµό: Ενηµέρωση Εκπαίδευση Ενηµερωθείτε για το φαινόµενο του σεισµού, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο 3 ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου Κορωπί, Οκτώβριος 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΠ-9 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

ΟΑΣΠ-9 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και του κινδύνου από πυρκαγιά στο 9 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Σεισμός Μέτρα Προστασίας και Οδηγίες για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) www.oasp.gr Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Η δυνατότητα μείωσης των επιπτώσεων ενός ισχυρού σεισμού εξαρτάται από το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π.

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 2016 Με βάση το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του ΣεισμικούΚινδύνουσε Σχολική Μονάδα Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΠ-9 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου

ΟΑΣΠ-9 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο 9 ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου Μαρούσι, 2015 Οµάδα Σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής

Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης σε Σεισμό» Προδιαγραφές και Προσδιορισμός χώρων καταφυγής Μαρία Πανουτσοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός, MSc Προϊσταμένη Τμ. Προγραμματισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Στέγαση του Πληθυσµού µετά από ένα σεισµό ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Ηµερίδα: «Πρόληψη και Ετοιµότητα για τη Διαχείριση της Έκτακτης Ανάγκης σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο 60 ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο 60 ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας Ο. Α. Σ. Π. Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο 60 ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας Πάτρα 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΘΕΚΛΑ ΘΩΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Άμεση και προσωρινή στέγαση πληγέντων Σεισμός Ευπαθή στοιχεία: πληθυσμός,

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Συνάντηση Εργασίας (workshop)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ: - Συζητήστε με την οικογένειά σας και καταστρώστε σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Όλα τα μέλη της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Εκπαιδευτικές Δράσεις του Ο.Α.Σ.Π. Η εφαρμογή του έργου «RACCE» Δρ Α. Κούρου Δρ Α. Κούρου Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη σεισμικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΖΑΓΟΡΑ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ. Κέρπελης Πλούταρχος. Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ Κέρπελης Πλούταρχος Διευθυντής Ο.Α.Σ.Π. Ενστικτώδεις κινήσεις Πανικός Κυκλοφοριακή Αναρχία Άγνοια των ασφαλών χώρων διαδρομών πρόσβασης καταλληλότερου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αμέσως μετά από ένα σεισμό Εκκένωση στεγασμένων χώρων Μετακίνηση πληθυσμού Χώρος καταφυγής Ατομική ενέργεια Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο, Υποδομών, Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Θέκλα Θωμά Τμήμα Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

β. Αναπληρώτρια Διευθύντρια ( υπαρχηγός ΔΑΙ ): Κατσούλη Αθανασία

β. Αναπληρώτρια Διευθύντρια ( υπαρχηγός ΔΑΙ ): Κατσούλη Αθανασία Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Προσωπικό του Σχολείου Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό διοικητικό προσωπικό του σχολείου: - ενημερώνονται για το Σχέδιο και το μελετούν ώστε να γνωρίζουν τα καθήκοντά τους. - εκπαιδεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ &

ΤΕΕ ΤΚΜ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΤΕΕ ΤΚΜ «ΠΡΟΣΕΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» ΛΙΝΤΑ ΠΕΛΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΠΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1900-2004)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συχνές ερωτήσεις http://www.oasp.gr/node/197 1. Ισχύει η οδηγία κάλυψης κάτω από ένα τραπέζι σε περίπτωση σεισμού, ή έχει αντικατασταθεί από το "τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ Ο σεισµός είναι ένα φυσικό φαινόµενο που εντάσσεται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Εκδηλώνεται συνήθως χωρίς σαφή προειδοποίηση, δεν µπορεί να αποτραπεί και παρά τη µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε ΣΕΙΣΜΟ ΜΑΡΙΑ ΠΟΔΗΜΑΤΑ Πολιτικός Μηχανικός Τμήμα Παροχής Βοήθειας Ετοιμότητα Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ - ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.)

Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013 Σεισμός 7-8-2013: Μετάβαση Επιχειρησιακού Κλιμακίου του Ο.Α.Σ.Π. στη Φθιώτιδα Μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Richter που έπληξε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κ. Μ. Συνάντηση Εργασίας «Πρόληψη και Ετοιμότητα για τη Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών σε Σεισμό»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΟΙ Το κτίριο του 3 ου Γενικού Λυκείου Αµπελοκήπων βρίσκεται επί της οδού Πανταζοπούλου 12 Α, στους Αµπελόκηπους. Αποτελείται από υπ

1. ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΩΡΟΙ Το κτίριο του 3 ου Γενικού Λυκείου Αµπελοκήπων βρίσκεται επί της οδού Πανταζοπούλου 12 Α, στους Αµπελόκηπους. Αποτελείται από υπ Ταχ. Δ/νση : ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 12Α Τ.Κ. Πόλη : 56123 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ε-mail : 3lykampe@sch.gr Πληροφορίες : Απόστολος Χαρατσής Τηλέφωνο 2310731524 FAX : 2310729067 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μεταβατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.)

Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) 1 «Αξιολόγηση και Αποτίμηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για σεισμό» Η ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ (Ο.Α.Σ.Π.) ΑΘΗΝΑ 01-03-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 1. Ο συντονιστής, που είναι η Διευθύντρια και σε περίπτωση απουσίας της η Υποδιευθύντρια κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης

Ο.Α.Σ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ο.Α.Σ.Π. Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Αθήνα 2016-17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα

Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός 3 ου Γυμνασίου Πειραιά & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΜΕΡΟΣ Α

Εσωτερικός Κανονισμός 3 ου Γυμνασίου Πειραιά & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΜΕΡΟΣ Α Εσωτερικός Κανονισμός 3 ου Γυμνασίου Πειραιά & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 1. 1. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου 1o ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Δημητρίου & Αναπαύσεως 1, 186 48 - Δραπετσώνα Πληροφορίες: Γιάννης Ζυμβρακάκης Τηλ. ( fax) : 2104616494-2104625778 email: mail@1dim-eid-drapets.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γεωλόγος Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης - Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μεταβατική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )]

Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Άρθρο 5 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Κατοικίες 1. Γενικά. «Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για κατοικία, δηλαδή μονοκατοικίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Δ.Α.Β.Ρ.Π. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Δ.Α.Β.Ρ.Π. ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε περίπτωση ΣΕΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε περίπτωση ΣΕΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ σε περίπτωση ΣΕΙΣΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ Τμήμα Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά

Μαρία Αγγελική Σπίγγου-Πολυλά 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Marathon Data Systems ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ (ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψης Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 168/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να καταγράψει τη δυνατότητα χρήσης από άτομα με αναπηρίες των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc

Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Ο.Α.Σ.Π. ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Διονυσία Παναγιωτοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Sc Προϊστάμενος Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Ο.Α.Σ.Π. email: dpanagiot@oasp.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Α. ΣΚΟΠΟΣ:

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Α. ΣΚΟΠΟΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Α. ΣΚΟΠΟΣ: Να παρέχει πληροφορίες, σε όλο το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» (ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»), σχετικές με την ασφαλή και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤA)

ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤA) Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι.- ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΙΔΡΥΜΑΤA) & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου, Πυρκαγιών, Ακραίων Καιρικών Φαινομένων, Τεχνολογικών Καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

3. στοιχεία που τεκμηριώνουν τα προσόντα και το επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/ ).

3. στοιχεία που τεκμηριώνουν τα προσόντα και το επίπεδο γνώσεων του Τεχνικού Ασφάλειας, όπως αυτά προβλέπονται στο Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/ ). ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ 5ου Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1ου ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ 5ου Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ 5ο Ε.Κ.ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο.

Να έχει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το υπόλοιπο κτίριο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5 / 2003 ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε _ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 30/10/2003 1. Γενικά Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα για την έκθεση,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5 ο Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας. Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή....... σελ. 3 2. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου. στο Γυμνάσιο Ιαλυσού

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών. για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου. στο Γυμνάσιο Ιαλυσού Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας & Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στο Γυμνάσιο Ιαλυσού ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή....... 3 2. Σύνταξη Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου

Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου Δρ Α. Κούρου Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης Ενημέρωσης e-mail: akourou@oasp.gr Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας www.oasp.gr Ημερίδα: «Σεισμός Έντονα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία

Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Δρ Γιάννης Κασουλίδης Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Περιεχόμενα Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Ιστοσελίδα Επικοινωνία Σχέδιο Δράσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.) Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων ΑΘΗΝΑ 25-04-2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα