Bήμα 1 εισαγωγικό κεφάλαιο Étape 1 chapitre introductif

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bήμα 1 εισαγωγικό κεφάλαιο Étape 1 chapitre introductif"

Transcript

1 Bήμα εισαγωγικό κεφάλαιο Étape chapitre introductif Προφορά Γραφή Aνάγνωση Τονισμός Aσκήσεις Prononciation Écriture Lecture Accentuation Exercises Τέτσης. Γενική παρουσίαση Τα 4 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου.présentation générale Les 4 lettres de l alphabet grec Οι συνδυασμοί γραμμάτων Combinaisons de lettres. Πίνακες προφοράς (σύμφωνα με το Δ.Φ.Α.*). Τονισμός ( Α και Β ) Δίψηφα φωνήεντα αι-οι-ει-ου Συνδυασμοί αυ & ευ Δίφθoγγοι Δίψηφα σύμφωνα μπ-ντ-γκ-γγ-τσ-τζ. Tableaux de prononciation (selon l API*). Accentuation (A et B) Digrammes vocaliques αι-οι-ει-ου Combinaisons αυ et ευ Diphtongues Digrammes consonantiques μπ-ντ-γκ-γγ-τσ-τζ 4. Στίξη 4. Ponctuation 5. Χειρόγραφες μορφές γραμμάτων 5. Écriture manuscrite * Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο * Alphabet Phonétique International

2 Bήμα Étape Τo ελληνικό αλφάβητο L alphabet grec Το ελληνικό αλφάβητο έχει 4 γράμματα (7 σύμφωνα και 7 φωνήεντα) L alphabet grec comporte 4 lettres (7 consonnes et 7 voyelles). Ακούστε. Écoutez. A α /a/ Β β /v/ Γ ɣ /ɣ/ Δ δ /ð/ Ε ε /e/ Ζ ζ /z/ Άλφα Βήτα Γάμα Δέλτα Έψιλον Ζήτα [ alfa ]* [ vita ] [ ɣama ] [ ðelta ] [ epsilon ] [ zita ] Η η /i/ Θ θ /θ/ Ι ι /i/ Κ κ /k/ Λ λ /l/ Μ μ /m/ Ήτα Θήτα Γιώτα Κάππα Λάμδα Μι [ ita ] [ θita ] [ jota ] [ kapa ] [ lamða ] [ mi ] Ν ν /n/ Ξ ξ /ks/ Ο ο /o/ Π π /p/ Ρ ρ /r/ Σ σ ς /s/ Νι Ξι Όμικρον Πι Ρο Σίγμα [ ni ] [ ksi ] [ omikron ] [ pi ] [ ro ] [ siɣma ] Τ τ /t/ Υ υ /i/ Φ φ /f/ Χ χ /x/ Ψ ψ /ps/ Ω o ω /o/ Ταυ Ύψιλον Φι Χι Ψι Ωμέγα [ taf ] [ ipsilon ] [ fi ] [ çi ] [ psi ] [ omeɣa ] * Στη φωνητική γραφή κάθε λέξης το τονισμένο φωνήεν σημειώνεται με μπλε χρώμα. Σχετικά με τον τονισμό στην ελληνική γλώσσα βλέπε «τονισμός Α» σελ... * Dans la transcription phonétique de chaque mot, la voyelle accentuée est désignée par la couleur bleue. Pour l accentuation, voir le chapitre «Accentuation A», page x Τα σύμφωνα ξ & ψ ονομάζονται διπλά σύμφωνα (ξ= κ + σ, ψ = π + σ). Les consonnes ξ & ψ s appellent doubles consonnes (ξ= κ + σ, ψ= π + σ). To σ στο τέλος της λέξης γράφεται ς. La lettre σ s écrit ς à la fin d un mot.. Βάλτε ένα σταυρό στα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που διαφέρουν από αυτά του λατινικού. Cochez les lettres de l alphabet grec qui sont différentes de celles de l alphabet latin. A B Γ + γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι ΚΛΜΝΞΟ ΠΡΣ ΤΥ ΦΧΨΩ α β δ ε ζ η θ ι κλ μν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω + Τα ακόλουθα 4 κεφαλαία γράμματα Β, Η, Ρ, Χ έχουν την ίδια μορφή και στα δύο αλφάβητα αλλά προφέρονται διαφορετικά. Β= / v / Η= / i / Ρ= / r / Χ= / x / Π.χ. βάζο [vazo], ημέρα [imera], ράβω [ravo], χαρά [xara] Les lettres capitales Β, Η, Ρ, Χ s écrivent de la même manière dans les deux alphabets mais se prononcent de façon différente. Β= / v / Η= / i / Ρ= / r / Χ= / x / Π.χ. βάζο [vazo] vase, ημέρα [imera] jour, ράβω [ravo] coudre/je couds, χαρά [xara] joie.

3 Πίνακας Προφοράς Tableau de prononciation. ð Ακούστε. Écoutez. Γραφή Προφορά Παράδειγμα Μετάφραση Προφορά Προφορά κατα προσέγγιση στα Αγγλικά Graphie Prononciation Exemple Traduction française Prononciation Prononciation approchante en anglais Α α [ a ] Αθήνα Athènes [ aθina ] Athens Β β [ ν ] βάζο vase [ vazo ] vase Γ γ [ ɣ ] γάτα chat [ ɣata ] wood Δ δ [ ð ] δώρο cadeau [ ðοrο ] there Ε ε [ e ] Eλλάδα Grèce [ elaða ] ever Ζ ζ [ z ] ζώο animal [ zoo ] zoo Η η [ i ] ήρωας héros [ iroas ] police Θ θ [ θ ] θέατρο théâtre [ θeatro ] theatre Ι i [ i ] Ιταλία Italie [ Ιtalia ] police Κ κ [ k ] κάρτα carte postale [ karta ] card Λ λ [ l ] λογότυποs logo (logotype) [ loɣotipos ] logotype (logo) Μ μ [ m ] μέτρο mètre [ metro ] meter Ν ν [ n ] νεολιθικός néolithique [ neoliθikos ] neοlithic Ξ ξ [ ks ] ταξί taxi [ taksi ] taxi Ο ο [ o ] μονότονος monotone [ monotonos ] ode Π π [ p ] πρόβλημα problème [ prοvlima ] problem Ρ ρ [ r ] Ρώμη Rome [ Romi ] Rome Σ σ ς [ s ] σαλάτα salade [ salata ] salad Τ τ [ t ] τηλέφωνο téléphone [ tilefono ] telephone Υ υ [ i ] ύπνος sommeil [ ipnos ] police Φ φ [ f ] φως lumière [ fοs ] farm Χ χ [ x ] χώρα pays [ xora ] apartheid Ψ ψ [ ps ] ραψωδία rhapsodie [ rapsoðia ] rhapsody Ω ω [ o ] ωδή ode [ oði ] ode.4 Ταιριάξτε τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ με τα πεζά. Reliez les lettres capitales aux minuscules correspondantes. Α η Ε ο Ι υ Ο ω Υ α Η ι Ω ε Δ ξ Σ χ Ψ δ Ζ ς Χ ζ Ξ ψ Φ κ Λ θ Β φ Γ λ Θ β Κ γ Μ σ Ν ρ Π τ Ρ μ Σ ν Τ π

4 .5 ð Ένα βήμα εμπρός Un pas en avant Ο Πίνακας Προφοράς.5. συμπληρώνει τον Πίνακα Προφοράς.. με κάποιες επιπλέον ιδιαιτερότητες (σε σκούρο φόντο). Le tableau de prononciation.5 complète le tableau. avec quelques particularités supplémentaires (sur fond foncé). Ακούστε την προφορά των λέξεων που είναι σε σκούρο φόντο. Écoutez la prononciation des mots sur fond foncé. Γραφή Προφορά Παράδειγμα Μετάφραση Προφορά Προφορά κατα προσέγγιση στα Αγγλικά Graphie Prononciation Exemple Traduction Prononciation Prononciation approchante en anglais Α α [ a ] Αθήνα Athènes [ aθina ] Athens Β β [ ν ] βάζο vase [ vazo ] vase [ νj ] βιολί violon [ vjoli ] violin Γ γ [ ɣ ] γάτα chat [ ɣata ] wood [ j ] γέλιο rire (le) [ jeʎo ] yes [ j ] γιαγιά grand-mère [ jaja ] yellow [ ŋ ] άγχος stress [ aŋxos ] - Δ δ [ ð ] δώρο cadeau [ ðοrο ] there [ ðj ] διαβάζω lire, je lis [ ðjavazo ] the apple Ε ε [ e ] Eλλάδα Grèce [ elaða ] ever Ζ ζ [ z ] ζώο animal [ zoo ] zoologist [ zj ] γαλάζιος bleu ciel [ ɣalazjos ] zeal Η η [ i ] ήρωας héros [ iroas ] police Θ θ [ θ ] θέατρο théâtre [ θeatro ] theatre [ θç ] παραμύθια contes de fées [ paramiθça ] - Ι i [ i ] Ιταλία Italie [ Italia ] police Κ κ [ k ] κάρτα carte postale [ karta ] card [ c ] κιλό kilo [ cinito ] kilo Λ λ [ l ] λογότυποs logo (logotype) [ loɣotipos ] logotype (logo) [ ʎ ] ήλιος soleil [ iʎos ] lukewarm Μ μ [ m ] μέτρο mètre [ metro ] meter [ mɲ ] καλαμιά roseau [ kalamɲa ] music [ ɱ ] εμβαδόν surface [ eɱvaðon ] empire Ν ν [ n ] νεολιθικός néolithique [ neoliθikos ] neοlithic [ ɲ ] νιάτα jeunesse [ ɲata ] new [ŋ] άνθος fleur [ aŋθos ] - Ξ ξ [ ks ] ταξί taxi [ taksi ] taxi [ ksç ] μοναξιά solitude [monaksça ] looks young Ο ο [ o ] μονότονος monotone [ monotonos ] ode Π π [ p ] πρόβλημα problème [ prοvlima ] problem [ pç ] πιάνο piano [ pçano ] piano Ρ ρ [ r ] Ρώμη Rome [ Romi ] Rome [ rj ] ζυγαριά balance [ ziɣarja ] various Σ σ ς [ s ] σαλάτα salade [ salata ] salad [ sç ] νησιά îles [ nisça ] dementia [ z ] κοσμικός cosmique, mondain [ kozmikos ] cosmic Τ τ [ t ] τηλέφωνο téléphone [ tilefono ] telephone [ tç ] χαρτιά papiers [ xartça ] tiara Υ υ [ i ] ύπνος sommeil [ ipnos ] police Φ φ [ f ] φως ferme [ foς ] farm [ fç ] oμορφιά beauté [ omorfça ] future Χ χ [ x ] χώρα pays [ xora ] apartheid [ ç ] χέρι main [ çeri ] here Ψ ψ [ ps ] ραψωδία rhapsodie [ rapsoðia ] rhapsody [ psç ] ανιψιά nièce [anipsça] option Ω ω [ o ] ωδή ode [ oði ] ode ΠΡΟΣΟΧΗ!. Πριν από /i/ άτονο ακολουθούμενο από φωνήεν.. Όταν το σύμφωνο ακολουθείται από: /e/, /i/.. Πριν από τα ακόλουθα ηχηρά σύμφωνα: β, γ, δ, λ, μ, ν, ρ. Οι περιπτώσεις μελετώνται αναλυτικά στα κεφάλαια, 4 & 5 αντιστοίχως. ATTENTION!. Avant un /i/ non accentué qui est suivi par une voyelle.. Lorsque la lettre est suivie par /e/, /i/. Avant les consonnes sonores suivantes : β, γ, δ, λ, μ, ν, p. Les cas à sont étudiés en détails respectivement dans les chapitres, 4 & 5. 4

5 Γράψτε το αλφάβητο. Écrivez l alphabet..6 5 a δ ε ζ η Θ ι κ λ μ ξ ν o π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω β γ 4 A Δ E Ζ Η Θ I K Λ N Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω M B Γ α γ Α B β Bήμα Étape

6 Bήμα Étape.7 Αντιγράψτε τις λέξεις και μετά διαβάστε τες. Recopiez puis lisez les mots ci-dessous.. βάζο vase. κινητό téléphone portable. τηλέφωνο téléphone 4. ψάρι poisson 5. σαλάτα salade 6. γάτα chat 7. δώρο cadeau 8. ταξί taxi 9. Ελλάδα Grèce. Αθήνα Athènes.8 0. Ινδία Inde. ύπνος sommeil. θέατρο théâtre Γράψτε με κεφαλαία γράμματα τις λέξεις. Écrivez en capitales les mots ci-dessous. 4. ζώο animal 5. κάρτα carte postale μαρμελάδα φρούτα του δάσους & (και) μέλι η πόλη μου με ποδήλατο Confiture Fruits des bois et miel Ma ville à vélo 6

7 ά Τονισμός Α Accenuation A Bήμα Étape Στα ελληνικά, στις πολυσύλλαβες λέξεις, μία συλλαβή* προφέρεται έναν τόνο ψηλότερα και τονίζεται. Ο τόνος σημειώνεται πάνω από το φωνήεν της τονισμένης συλλαβής. Μόνο οι τρεις τελευταίες συλλαβές μιας λέξης μπορούν να τονιστούν. Αρχίζοντας από το τέλος της λέξης, οι τρεις τελευταίες συλλαβές ονομάζονται: Λήγουσα: αγορά Παραλήγουσα: δώρο Προπαραλήγουσα: θάλασσα Στις μονοσύλλαβες λέξεις ο τόνος δε σημειώνεται εκτός από μερικές εξαιρέσεις, όπως τα ερωτηματικά: Πώς; Πού; και το διαζευκτικό ή. Π.χ. ο, η, το, με, ποιος; Αλλά: Πώς είσαι; Πού πας; Μήλο ή πορτοκάλι; Όταν γράφουμε μόνο με κεφαλαία γράμματα δε βάζουμε τόνο. Π.χ. ΕΙΣΟΔΟΣ, ΕΞΟΔΟΣ O τόνος όμως σημειώνεται και σε κεφαλαίο γράμμα, όταν αυτό είναι το πρώτο γράμμα λέξης γραμμένης με πεζά. Π.χ. Έξοδος. Όταν σε βλέπω Συλλαβή μπορεί να είναι: α. ένα φωνήεν ή δίψηφο μόνο του. Π.χ. ο, οι β. ένα, δύο, τρία σύμφωνα και ένα φωνήεν ή δίψηφο φωνήεν. Π.χ. το, στο, ά-σπρο, νοί-κι, φρού-το, έ-θνος, Άν-να, άν-θος, άν-δρας, α-ριθ-μός, θά-λασ-σα. En grec moderne, tout mot polysyllabique pris isolément a une syllabe sur laquelle on insiste de façon particulière. On dit que la syllabe accentuée porte l'accent tonique, car celui-ci marque une élévation de la voix sur la syllabe en question. Seule une des trois dernières syllabes d un mot peut être accentuée. Il s agit de: la syllabe finale: αγορά la pénultième: δώρο l antépénultième: θάλασσα Les mots monosyllabiques ne sont pas accentués, excepté pour certains adverbes interrogatifs tels que Πώς; (comment?), Πού; (où?) et la conjonction disjonctive ή (ou). Ainsi, on écrit: ο, η, το, με, ποιος; (Le, la, le - neutre, avec, qui). Mais: Πώς είσαι; Πού πας; Μήλο ή πορτοκάλι; (Comment vas-tu? Où vas-tu? Une pomme ou une orange?) Un mot écrit en capitales ne reçoit pas d accent tandis qu un mot écrit en minuscules mais dont la première lettre est une capitale le reçoit. Ex. ΕΙΣΟΔΟΣ (entrée), ΕΞΟΔΟΣ (sortie) Mais: Έξοδος (sortie). Όταν σε βλέπω (Quand je te vois ) Une syllabe est constituée: a) d une voyelle ou d un digramme vocalique Ex. ο (le), οι (les) b) D une voyelle ou d un digramme vocalique accompagné d une ou de plusieurs consonnes. Ex. το (le), στο (au), ά-σπρο (blanc), νοί-κι (loyer), φρού-το (fruit), έ-θνος (nation), Αν-να (Anne), άν-θος (fleur), άν-δρας (homme), α-ριθ-μός (nombre), θά-λασ-σα (mer)..9 ά Ακούστε και τονίστε τις παρακάτω λέξεις. Écoutez les mots et accentuez-les. α. ζωολογια ηρωας λογοτυπος φαρμα μονοτονος zoologie héros logo ferme monotone β. χωρα νεολιθικος ραψωδια βιολι γιαουρτι pays néolithique rhapsodie violon yaourt βιολί γ. ωδη διαβαζω δωρο γαλαζιο ζυγαρια ode je lis cadeau bleu ciel balance δ. αληθεια νησια χερι προβλημα πιανο vérité les îles main problème piano πιάνο.0 ά Γράψτε με πεζά ό,τι βλέπετε γραμμένο με κεφαλαία και με κεφαλαία γράμματα ό,τι βλέπετε με πεζά. Στη συνέχεια, ακούστε και τονίστε. Recopiez en lettres minuscules les mots qui sont écrits en capitales. Ensuite, écoutez et accentuez. * Bienvenue en Grèce Banque Nationale de Grèce Programme Soleil et Vent * Ελλάδος: Λογιότερη μορφή της γενικής Ελλάδας. Και οι δύο μορφές χρησιμοποιούνται τώρα. * Ελλάδος: forme plus savante du génitif Ελλάδας. Les deux formes sont utilisées. 7

8 Bήμα Étape. Ακούστε. Συνδυασμοί γραμμάτων Combinaisons de lettres Écoutez. α. Δίψηφα φωνήεντα a. Les digrammes vocaliques (ou digrammes de voyelles) Δύο γράμματα (φωνήεντα) που αντιστοιχούν σε ένα φθόγγο (φωνήεν). Assemblage de deux lettres (voyelles) représentant un son unique (voyelle). αι ει οι ου [ e ] [ i ] [ i ] [ u ] Συναντάται επίσης, αλλά πολύ σπάνια, το δίψηφο φωνήεν υι. Πχ. υιοθετώ [ioθeto], υιοθεσία [ioθesia]. Il existe également le digramme vocalique υι, qui reste cependant exceptionnel. Ex. υιοθετώ [ioθeto] adopter, υιοθεσία [ioθesia] adoption. Γραφή Προφορά Παράδειγμα Μετάφραση στην Προφορά Προφορά κατα προσέγγιση στα Αγγλικά Graphie Prononciation Exemple Traduction Prononciation Prononciation approchante en anglais Αι αι ΟΙ οι [ e ] [ i ] αισθητική oικονομία oικογένεια esthétique économie famille [ esθitici ] [ ikonomia ] [ ikojenia ] αίμα* sang [ ema ] aesthetic, ever ΕΙ ει [ i ] είμαι être/je suis [ ime ] police κλειδί clé [ kliði ] ΟΥ ου [ u ] ουρανός ciel [ uranos ] λουλούδι fleur [ luluði ] zoo β. Συνδυασμοί αυ και ευ b. Les combinaisons αυ et ευ Δύο γράμματα (φωνήεντα) που αντιστοιχούν σε δύο φθόγγους (φωνήεν + σύμφωνο). Assemblage de deux lettres (voyelles) correspondant à deux sons (voyelle + consonne). αυ / ευ [ av ] ή [ ev ] Μπροστά από φωνήεν και τα ηχηρά σύμφωνα: β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ Devant une voyelle ou les consonnes sonores: β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ αυ / ευ [ af ] ή [ ef ] Μπροστά από τα άηχα σύμφωνα: θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ Devant les consonnes sourdes: θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ 8 ΑΥ αυ [ av ] σαύρα*, θαύμα, lézard, miracle [ savra ], [ θavma ] Bavaria Αύγουστος, αύριο août, demain [ avɣustos ], [ avrio ] available Ευρώπη, γεύμα Europe, repas [ evropi ], [ jevma ] EΥ ευ [ ev ] ever Παρασκευή vendredi [ paraskevi ] ΑΥ αυ [ af ] αυτοκίνητο, αυτί voiture, oreille [ aftocinito ], [ afti ] afternoon ευχαριστώ merci [ efxaristo ] ΕΥ ευ [ ef ] effort πεύκο, Δευτέρα pin, lundi [ pefko ], [ ðeftera ] Ας σημειωθεί ότι υπάρχει και ο συνδυασμός ηυ, ο οποίος ωστόσο απαντάται πολύ σπάνια. Πχ. διηύθυνα [ðiifθina], απηύδησα [apivðisa]. Notons qu il existe également la combinaison ηυ, qui se rencontre cependant rarement. Ex : διηύθυνα [ðiifθina] j ai dirigé, απηύδησα [apivðisa] j en ai eu assez. * Για τον τονισμό Συνδυασμών Φωνηέντων βλέπε «Tονισμός Β» σελ. χχ * Pour l accentuation des combinaisons de voyelles, voir le chapitre «Accentuation B», page xxx

9 γ. Δίφθογγοι c. Les diphtongues Δύο φωνήεντα που προφέρονται σε μία συλλαβή αποτελούν μία δίφθογγο. Π.χ. κορόιδο, αηδόνι, γάιδαρος. En grec moderne, une diphtongue consiste en deux voyelles consécutives qui se prononcent en une syllabe. Ex. κορόιδο (celui dont on se moque), αηδόνι (rossignol), γάιδαρος (âne). δ. Δίψηφα σύμφωνα d. Les digrammes consonantiques (ou digrammes de consonnes) Δύο γράμματα (σύμφωνα) που αντιστοιχούν σε ένα φθόγγο (σύμφωνο). Assemblage de deux lettres (consonnes) représentant un son unique (consonne). μπ [ b ] ντ [ d ] τζ [ dz ] τσ [ ts ] γκ [ g ] Bήμα Étape γγ [ g ] ΜΠ μπ [ b ] μπίρα, μπλούζα bière, haut (vêtement) [ bira ], [ bluza ] beer, blouse ΝΤ ντ [ d ] ντόμινο, ντομάτα domino, tomate [ domino ], [ domata ] dominο ΤΖ τζ [ dz ] τζιπ, τζίτζικας jeep, cigale [ dzip ], [ dzidzikas ] loads, beads ΤΣ τσ [ ts ] τσέπη poche [ tsepi ] its, cats ΓΚ γκ [ g ] γκαρσόνι serveur [ garsoni ] good ΓΓ γγ [ g ] φεγγάρι lune [ fegari ] ugly * Για περισσότερα σχετικά με τα : μπ, ντ, τζ, τσ, γκ, γγ βλέπε ΒΗΜΑ 4. * Pour plus de détails concernant les : μπ, ντ, τζ, τα, γκ, γγ, voir ÉTAPE 4.. Αντιγράψτε τις λέξεις και μετά διαβάστε τες. Copiez les mots puis lizez les.. σαύρα lézard. μπίρα bière. αυτί oreille 4. τζιπ jeep 5. Ευρώπη Europe 9. φεγγάρι 6. είμαι Έλληνας je suis Grec 7. ντόμινο domino 8. οικονομία économie lune 0. ουρανός ciel 9

10 . γκαρσόνι serveur. αυτοκίνητο voiture. ομπρέλα parapluie 4. κορίτσι fille 5. τσέπη poche 7. λουλούδι fleur 6. οικογένεια 8. κλειδί clé famille 9. σημαία drapeau 0. μαχαίρι couteau Ένα βήμα εμπρός σχετικά με τους συνδυασμούς συμφώνων Un pas en avant sur les combinaisons de consonnes Πέρα από τα παραπάνω δίψηφα σύμφωνα υπάρχει και ο συνδυασμός γχ (μόνο στο μέσο της λέξης). En plus des combinaisons de consonnes étudiées plus haut, il existe également la combinaison γχ (uniquement au milieu d un mot). γχ [ ŋx ] ή [ ŋç ] Το γχ κατά κανόνα αντιστοιχεί σε δύο φθόγγους και προφέρεται ως [ŋx] ή [ŋç]. Π.χ. άγχος [aŋxos], συγχωρώ [siŋxοrο], εγχείρηση [eŋçirisi]. La combinaison γχ, en règle générale, correspond à deux sons et se prononce [ŋx] ou [ŋç]. Ex. άγχος [aŋxos] stress, συγχωρώ [siŋxοrο] pardonner, εγχείρηση [eŋçirisi] opération.. Ακούστε. Écoutez. άγχος, αγχώδης, stress, anxieux [αŋxos],[aŋxoðis] συγχωρώ pardonner [siŋxοrο] [ ŋx ] συγχαρητήρια félicitations [siŋxaritiria], [siŋxοrο] inhospitable μελαγχολία mélancolie [melaŋxolia] [ ŋç ] * εγχείρηση opération [eŋçirisi] inhuman 0 * Όταν ακολουθεί: /e/ /i/. Lorsqu un /e/ ou un /i/ suit.

11 ά Τονισμός B Accenuation B Bήμα Étape Όταν ο συνδυασμός φωνηέντων τονίζεται, ο τόνος μπαίνει πάντα πάνω από το δεύτερο φωνήεν. Π.χ. αίμα, είμαι, ποίημα, πεύκο, παύση, αύριο. O συνδυασμός φωνηέντων παύει να λειτουργεί ως συνδυασμόs: ) όταν τονίζεται το πρώτο φωνήεν. Π.χ. ρολόι [ roloi ], μέιλ [ meil ]. ) όταν υπάρχουν διαλυτικά( ) πάνω από το δεύτερο. Π.χ. λαϊκή [ laici ], φαΐ [ fai ]. Lorsqu une combinaison de voyelles est accentuée, l accent est toujours placé sur la deuxième voyelle. Ex.: αίμα, (sang), είμαι, (je suis), ποίημα, (poème) πεύκο, (pin) παύση, (cessation) αύριο (demain). Une combinaison de voyelles cesse de fonctionner en tant que telle lorsque: ) l accent est placé sur la première voyelle. Ex. ρολόι [ roloi ] montre, μέιλ [ meil ] . ) un tréma est mis sur la deuxième voyelle. Ex. λαϊκή [ laici ] marché ouvert, φαΐ [ fai ] repas. Dans ces cas là, chaque voyelle est prononcée séparément..4 ά Ακούστε και τονίστε. Écoutez et accentuez.. Αυγουστος août. ειμαι je suis. μειλ meil 4. πλουτος richesse 5. λουλουδι fleur 6. σαυρα lézard 7. αιμα sang 8. θαυμα miracle 9. ρολοι montre 0. αυριο demain. ωδειο conservatoire. πευκο pin φρούτο fruit. φρουτο fruit 4. Ευα Eve 5. Αιγυπτος Égypte 6. μπλουζα haut (vêtement).5 ά Γράψτε με πεζά ό, τι βλέπετε γραμμένο με κεφαλαία γράμματα και με κεφαλαία ό, τι βλέπετε γραμμένo με πεζά. Στη συνέχεια ακούστε και συμπληρώστε τους τόνους που λείπουν. Recopiez en lettres capitales ce qui est écrit en minuscules et vice-versa. Puis, écoutez et accentuez les mots.. ΗΡΩΔΕΙΟ Été 00 Ploutos d Aristophane (Irodio) Odéon d Hérode Atticus Méditerranée S.O.S.

12 Bήμα Étape Xειρόγραφες μορφές γραμμάτων L écriture manuscrite Σε ένα χειρόγραφο κείμενο μπορεί να βρεθούν διαφορετικοί τρόποι γραφής των γραμμάτων. Dans un texte manuscrit, il est possible de trouver différentes façons d écrire les lettres. Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω Προσέξτε ιδιαιτέρως: Faites particulièrement attention aux lettres suivantes : αλλά και= mais aussi «Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι λέφτερος*.» Γραμμένο πάνω στην επιτύμβια πλάκα στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη (συγγραφέας, ) «Je n espère rien. Je ne crains rien. Je suis libre.» Écrit sur la pierre tombale de la sépulture de Nikos Kazantzakis (écrivain, ) * λέφτερος = ελεύθερος (libre) Ακούστε τo κείμενo. Γράψτε το με κεφαλαία. Écoutez le texte puis recopiez-le en lettres capitales Courses! Kosta, prends: du thym pour le poisson, des courgettes ( kilo), du lait ( bouteilles), du pain, l enfant à l école!!! Bisous XX

13 Bήμα Στίξη Ponctuation Étape Στην ελληνική γλώσσα τα βασικά σημεία της στίξης είναι τα εξής: Η άνω τελεία: Το κόμμα: Το ερωτηματικό: Το θαυμαστικό: Η τελεία:.., ; En grec, les principaux signes de ponctuation sont les suivants: Le point: Le point médian, qui correspond au point-virgule français: la virgule: Le point d interrogation: le point d exclamation ;!!, Π.χ. Είμαι η Ελένη Παπαδοπούλου. Πού πας; Πάω στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Τι κάνεις; Τι ωραία μέρα! Έφτασα αργά χτες το βράδυ στη Σύρο το νησί αυτό το λατρεύω. Ex. Je suis Eleni Papadopoulou. Où vas-tu? Je vais à Athènes, capitale de la Grèce. Quel beau jour! Je suis arrivée à Syros hier soir tard; j adore cette île. Σύρος Syros.7 Ακούστε τις φράσεις και συμπληρώστε τα σημεία της στίξης. (Η μετάφραση βρίσκεται στη λύση.7) Écoutez les phrases et mettez les signes de ponctuation. (la traduction des phrases se trouve aux solutions.7) α. β. γ. δ. ε. ζ. η. θ..8 Τι ωραίo λουλούδι Πώς είσαι Πάμε στη Μύκονο ένα πολύ ωραίο νησί Πήγα στην Ιταλία αυτή τη χώρα την αγαπώ πάρα πολύ Πού πας Είμαι η Μαρία η κόρη του Νικήτα Τι ωραίο φόρεμα Καινούργιο Χτες είδα τον Πέτρο είχα να τον δω χρόνια ð Mύκονος Mykonos Φόρεμα Robe Ακούστε τις μέρες της εβδομάδας και πείτε τες γράμμα-γράμμα. Π.χ. μέρα: μι/ έψιλον/ρο/άλφα. Écoutez les jours de la semaine et épelez-les. Τι μέρα είναι σήμερα; Σήμερα είναι Δευτέρα Quel jour est-on aujourd hui? Aujourd hui on est lundi. Εβδομαδιαίο πλάνο aire an hébdomad Pl ΕΥΤEΡΑ LUNDI TΡΙΤΗ MARDI TEΤΑΡΤΗ MERCREDI ΠΕΜΠΤΗ JEUDI ΠAPΑΣΚΕΥΗ VENDREDI ΣABΒΑΤΟ SAMEDI KYPΙΑΚΗ DIMANCHE

14 Bήμα Étape.9 Ακούστε τις φράσεις. Ζητήστε από κάποιον να σας πει το όνομά του. Αν δεν καταλαβαίνετε, ζητήστε του να το πει γράμμα-γράμμα. Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες φράσεις. Écoutez les phrases. Demandez à quelqu un de vous dire son nom. Si vous ne le comprenez pas, demandez-lui de l épeler. Utilisez les phrases grecques. Πώς λέγεστε; Δεν καταλαβαίνω. Πιο αργά, παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω. Πώς γράφεται; Μάνος Λούρης Μά νος Λού ρης Μι/άλφα/νι/όμικρον /σίγμα/ Λάμδα /όμικρον/ ύψιλον/ρο/ήτα/σίγμα. - Πώς λέγεστε; - Μάνος Λούρης - Δεν καταλαβαίνω. Πιο αργά, παρακαλώ. - Μά νος Λού ρης - Δεν καταλαβαίνω. Πώς γράφεται; -Μι/άλφα/νι/όμικρον/σίγμα Λάμδα/όμικρον/ύψιλον/ρο/ήτα/σίγμα. - Comment vous appelez-vous? - Μάνος Λούρης - Je ne comprends pas. Plus lentement, s il vous plaît. - Μά νος Λού ρης - Je ne comprends pas. Épelez-le, s il vous plaît! - Μι/άλφα/νι/όμικρον/σίγμα λάμδα/όμικρον/ύψιλον/ρο/ήτα/σίγμα 0.0 α. Ακούστε τους αριθμούς από το ένα() ως το δώδεκα() και επαναλάβετέ τους. a. Écoutez les nombres de un () à douze () et répétez-les. 0 μηδέν [ miðen ] 7 εφτά, επτά [ efta ], [ epta ] ένα [ ena ] 8 οχτώ, οκτώ [ oxto ], [ okto ] δύο [ ðio ] 9 εννέα, εννιά [ enea ], [ eɲa ] τρία [ tria ] 0 δέκα [ ðeka ] 4 τέσσερα [ tesera ] έντεκα [ eŋdeka ] & [ edeka ] 5 πέντε [ peŋde ] & [ pede ] δώδεκα [ ðoðeka ] 6 έξι [ eksi ] β. Διαβάστε τα τηλέφωνα λέγοντας τους αριθμούς έναν-έναν. b. Lisez un par un les chiffres des numéros de téléphone. Κωδικός Ελλάδας: 000 indicatif téléphonique de Grèce Κωδικός Αθήνας : 0 indicatif téléphonique d Athènes Κωδικός Θεσσαλονίκης: 0 indicatif téléphonique de Théssalonique (Αθήνα) Athènes (Αίγινα) Égine (Κόρινθος) Corinthe γ. Γράψτε και διαβάστε τα τηλέφωνά σας (κινητό και σταθερό). c. Écrivez et lisez vos numéros de téléphone (fixe et mobile)

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 1η: «Πάλι μαζί!» Σημεία στίξης: τελεία ερωτηματικό...4 Η δομή της πρότασης: ρήμα υποκείμενο αντικείμενο...5 Ουσιαστικά: αριθμοί γένη...6 Ονομαστική πτώση ουσιαστικών...6 Οριστικό άρθρο...7 Ερωτηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù Φθόγγοι Για να προφέρουμε τις λέξεις, βγάζουμε ήχους από το στόμα μας. Αυτούς τους ήχους τους ονομάζουμε φθόγγους. Π.χ., η λέξη ένα σχηματίζεται από τους φθόγγους ε, ν, α.

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016

Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 Les Mondes Fantastiques Melun Ville d Europe 2016 E Participation grecque à MVE 2016 École Jeanne d Arc Melun Ville d Europe 2016 Κόσμοι της Φαντασίας Θα συμμετάσχουμε και φέτος, για 24 η χρονιά, στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2016 GREC MODERNE MARDI 21 JUIN 2016 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Unité 0 p.8 9 PREMIERS JOURS

Unité 0 p.8 9 PREMIERS JOURS Traduction des consignes Μετάφραση των οδηγιών Lexique Λεξιλόγιο 1 Unité 0 p.8 9 PREMIERS JOURS Écoute et chante Écoute et répète Άκουσε και τραγούδησε Άκουσε και επανέλαβε Cherche sur la carte de France

Διαβάστε περισσότερα

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française

Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα. Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-ΓΛΩ 12 Φωνητική-Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα Y-GLO-12 Phonétique-Phonologie Applications à la langue française Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ. Εγχειρίδιο του μαθητή ΜΑΘΗΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ Εγχειρίδιο του μαθητή Table of Contents ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ 3 ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΑ 3 ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΖΑΝΤΑ 4 ΚΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 Υλικό για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΒΕΛΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΒΕΛΗ 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΒΕΛΗ Γεια σας! Είμαι η κυρία «Γραμματικούλα». Με λένε έτσι γιατί έχω πάρα πολλές γνώσεις γραμματικής. Ήρθα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

L enseignement du grec à l école élémentaire

L enseignement du grec à l école élémentaire 1 L enseignement du grec à l école élémentaire H διδασκαλία των Ελληνικών στο Γαλλικό Δημοτικό Cycle 2 : CP/CE1 L enseignement du grec est organisé à raison de 2 séances par semaine. Une enseignante de

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης.

Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. intro_fr_names 6/5/12 9:32 PM Page 3 Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους δάσκαλους και τους μαθητές της ελληνικής γλώσσας, ως ξένης. Ce manuel est dédié aux enseignants et aux apprenants du grec moderne -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594)

Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) 1 Plutarque : Vie de Solon, 19 Le constituant (594) Ἔτι δ ὁρῶν τὸν δῆμον οἰδοῦντα καὶ θρασυνόμενον τῇ τῶν χρεῶν ἀφέσει, δευτέραν προσκατένειμε βουλήν, ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης (τεσσάρων οὐσῶν) ἑκατὸν ἄδρας ἐπιλεξάμενος,

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ - ΤΑΞΗ Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: α)από το βιβλίο «Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας»

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Λίγα λόγια για την εργασία Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, σήμερα, αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση στο σχολείο. Ωστόσο πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 4: Μεταφραστικές τεχνικές Ελπίδα Λουπάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Ο παιδαγωγικός στόχος μας ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το θέμα, τις μορφές εμφάνισης, τη συχνότητα και τα μέτρα αντιμετώπισης. Η 6 η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως διεθνής ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού. Με την ευκαιρία αυτή, στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας της Γ γυμνασίου, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό. Ο παιδαγωγικός στόχος μας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1: Φθόγγοι και γράμματα

Μάθημα 1: Φθόγγοι και γράμματα Μάθημα 1: Φθόγγοι και γράμματα Φθόγγοι 2 Όταν μιλάμε, βγάζουμε από το στόμα μας ορισμένες φωνές, οι οποίες ενώνονται και σχηματίζουν τις λέξεις. Οι απλές αυτές φωνές από τις οποίες σχηματίζονται οι λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο

LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο REVIISIION = ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ I) TERMES DE COIFFURE LES LIEUX = ΟΙ ΧΩΡΟΙ 1) Une école de coiffure = μια σχολή κομμωτικής 2) Un salon de coiffure = ένα κομμωτήριο LES PERSONNES = ΤΑ ΑΤΟΜΑ 1) Un coiffeur = ένας

Διαβάστε περισσότερα

SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening More info soon

SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening More info soon SAVE THE DATE The Immigrant, by Charlie Chaplin Musical Screening 27.11.2016 More info soon Μέγαρο Μουσικής, Athens Concert Hall Leof. Vasilissis Sofias, Athens T (+30) 21 07 28 23 33 Reservations: 20

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 ο Παράδειγμα (Επιλογής: Σωστό-Λάθος) Vrai ou faux? Lis le texte suivant et réponds en mettant une croix dans la bonne case (A ou B). Σωστό ή λάθος; Διάβασε το κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από το διάστημα

Μήνυμα από το διάστημα Μήνυμα από το διάστημα Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γαλλική Γλώσσα Δημιουργός: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010

EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 EUROPEAN CONFERENCE OF PRESIDENTS OF PARLIAMENT LIMASSOL, CYPRUS, 10-12 JUNE 2010 Closing address by the President of the House of Representatives, Mr. Marios Garoyian Mr. President of the Parliamentary

Διαβάστε περισσότερα

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù

ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù ª ıëì 1: ºıfiÁÁÔÈ Î È ÁÚ ÌÌ Ù Α. Οι φθόγγοι της ελληνικής γλώσσας 1. Όταν μιλάμε, χρησιμοποιούμε προτάσεις: α. Καλημέρα, μητέρα. β. Γεια σου, πατέρα. γ. Φεύγω για το σχολείο. 2. Κάθε πρόταση αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Greek Braille Code. Περιεχόμενα

Greek Braille Code. Περιεχόμενα Greek Braille Code Περιεχόμενα Ελληνικό αλφάβητο...2 Δίφθογγοι...6 Αριθμοί...8 Σημεία στίξης...10 Τόνοι...12 Μαθηματικά Μενεΐδη...15 Μαθηματικά Nemeth...17 Braille σύμβολα...20 Διάφορα σύμβολα...21 Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá

Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá 8 Eíüôçôá 1 Óå Ýíá ó ïëåßï óôçí ÁèÞíá speak about everyday activities school life ôá åëëçíéêü êé åìåßò... Παιδιά, αύριο θα είστε έτοιμοι αργότερα, γύρω στις δέκα. Στις έντεκα μας περιμένει η πρώτη τάξη

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα Ενότητα 2η : «Στο σπίτι και στη γειτονιά» Κύρια ονόματα...10 Γενική πτώση ουσιαστικών...11 Επίθετα...11 Συγκριτικός Βαθμός επιθέτων...11 Ενεστώτας: οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής...12 Βοηθητικό

Διαβάστε περισσότερα

2001-05-04 ICS: 01.140.10 ΕΛΟΤ 743 2η Έκδοση. Πληροφορίες και τεκµηρίωση - Μετατροπή των Eλληνικών χαρακτήρων µε χαρακτήρες Λατινικούς

2001-05-04 ICS: 01.140.10 ΕΛΟΤ 743 2η Έκδοση. Πληροφορίες και τεκµηρίωση - Μετατροπή των Eλληνικών χαρακτήρων µε χαρακτήρες Λατινικούς 2001-05-04 ICS: 01.140.10 ΕΛΟΤ 743 2η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Πληροφορίες και τεκµηρίωση - Μετατροπή των Eλληνικών χαρακτήρων µε χαρακτήρες Λατινικούς Information and documentation -

Διαβάστε περισσότερα

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Αλεξοπούλου Ο αποστολέας ή πομπός Το πλαίσιο αναφοράς Το μήνυμα Το κανάλι Ο επικοινωνιακός κώδικας Ο παραλήπτης ή δέκτης coordonnées spatiales et temporelles canal graphique

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE

La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE La notion de vie chez Aristote GLOSSAIRE 0 A- Constitution organique du vivant et introduction Pages du mémoire GREC transcription Pp 3 et 4 - ζωή : zoèe - La Vie dans son sens générique - La vie son sens

Διαβάστε περισσότερα

Α τάξη. Βρες και κύκλωσε παρακάτω όλες αυτές τις λέξεις που είναι γραμμένες δίπλα:

Α τάξη. Βρες και κύκλωσε παρακάτω όλες αυτές τις λέξεις που είναι γραμμένες δίπλα: [ Στον τομέα των ερευνών, σ αυτή την ιστοσελίδα, μπορεί να δει κανείς μια μικρή μας έρευνα για τα ορθογραφικά λάθη στο δημοτικό σχολείο. Με βάση τη συχνότητα των λαθών που διαπράχτηκαν κατά τμήμα, καταρτίσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus

Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus Photoionization / Mass Spectrometry Detection for Kinetic Studies of Neutral Neutral Reactions at low Temperature: Development of a new apparatus , 542, id.a69 X 3 Σg Nouvelles surfaces d'énergie potentielle

Διαβάστε περισσότερα

1-Le nom. En arabe, le complément du nom se rend par simple juxtaposition, sans aucun mot de liaison.

1-Le nom. En arabe, le complément du nom se rend par simple juxtaposition, sans aucun mot de liaison. 1-La détermination du nom: Un nom peut être déterminé par : 1-Le nom - l article. Un étudiant l étudiant - un complément du nom qui peut être un pronom suffixe ( un possessif) ou un nom : un livre mon

Διαβάστε περισσότερα

Planches pour la correction PI

Planches pour la correction PI Planches pour la correction PI φ M =30 M=7,36 db ω 0 = 1,34 rd/s ω r = 1,45 rd/s planches correcteur.doc correcteur PI page 1 Phases de T(p) et de correcteurs PI τ i =10s τ i =1s τ i =5s τ i =3s ω 0 ω

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction

Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction Cohérence et vraisemblance dans l enseignement de la traduction «Je n aurais pas laissé cette faute si j avais pu me relire» «J aurais corrigé ma traduction si vous m aviez laissé plus de temps» «Si j

Διαβάστε περισσότερα

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse».

«La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». AERITES. «La nuit offre l abîme, promet la lumière. La poésie promet la lumière, offre l abîme. Et l inverse». En 2003, j ai entrepris de mettre en images la collection de poèmes de mon ami Dimitris Chalazonitis,

Διαβάστε περισσότερα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα

UNITÉ λεξικό Ακουστικά Κιάλια MP3 χάρτης πυξίδα UNITÉ 0 C est parti! 0 Για να τα καταφέρεις καλύτερα στην καινούρια γλώσσα, σου προτείνουµε µερικές δραστηριότητες που θα σου φανούν πολύ χρήσιµες. Κάθε φορά που θα επιτυγχάνεις σε κάποια δραστηριότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT

Corrigé exercices série #1 sur la théorie des Portefeuilles, le CAPM et l APT Corrigé exercices série # sur la théorie des ortefeuilles, le CA et l AT Exercice N et Q ayant la même espérance de rentabilité, formons un portefeuille de même espérance de rentabilité, de poids investi

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère Grec de l Éducation Nationale et des Cultes Certification en Langue Française NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

«J ai une faim de loup»

«J ai une faim de loup» ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ «J ai une faim de loup» Δηµιουργός Ελένη Νταλέκου Εκπαιδευτικός Γαλλικών (2 ο Ασπροπύργου-10 ο Ελευσίνας-1 ο Μαγούλας-3 ο Μαγούλας) Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

LES PETITES CANAILLES 1. Nom Unité 1 Prénom. 1/. Trouvez les questions ( να βρεις τις ερωτήσεις ).

LES PETITES CANAILLES 1. Nom Unité 1 Prénom. 1/. Trouvez les questions ( να βρεις τις ερωτήσεις ). LES PETITES CANAILLES 1 Nom Unité 1 Prénom 1/. Trouvez les questions ( να βρεις τις ερωτήσεις ). Ça va bien Elle s appelle Catherine. Je m appelle Marie. C est une table. Ce sont mes parents. Ce sont mes

Διαβάστε περισσότερα

Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques

Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques Νυχτερινές πλάκες Νuits drôlatiques της Florence Christakis 10-31 Μαρτίου 2010 Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη 33 - Μετρό Ακρόπολη Μετρώντας τα πρόβατα / Insomnie Βελονογραφία σε τσίγκο, επιπεδοτυπία και μολύβι

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού»

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ «Γλώσσα Α-Γ Δημοτικού» ΥΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓO ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝO ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ «Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ PRÉFECTURE DE DRAMA SUMMER SCHOOL DRAMA 6-14 JULY 2009

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ PRÉFECTURE DE DRAMA SUMMER SCHOOL DRAMA 6-14 JULY 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES CENTRE D ETUDES BYZANTINES, NÉO-HELLÉNIQUES ET SUD-EST EUROPÉENNES ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ WORD Κοκκόρη Αθηνά

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ WORD Κοκκόρη Αθηνά 1. Πληκτρολογήστε τα παρακάτω: Καλημέρα, Χαϊδάρι, καΐκι. Που θα πας αύριο; Πάρε μαζί σου: ένα μολύβι, μια γόμα, ένα στυλό. Η έκπτωση είναι 30%. Φοβερό!!! Τόνος: Πατάω το πλήκτρο Διαλυτικά: Πατάω shift

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8

Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8 Révision 23.4.09 Evangile selon Marc Les types de texte grecs (120-380) et traduction française Chapitres 1-8 2 3 Introduction Présentation générale L Evangile selon Marc qu on peut lire en grec aujourd

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

3. Γράφω τη λέξη που λείπει (ο, η, τον, την, με, σε, σου, σας), όπως στο παράδειγμα:

3. Γράφω τη λέξη που λείπει (ο, η, τον, την, με, σε, σου, σας), όπως στο παράδειγμα: 3. Γράφω τη λέξη που λείπει (ο, η, τον, την, με, σε, σου, σας), όπως στο παράδειγμα: 1. Γεια σου, Όζλεμ. 2. Πώς λένε; λένε Σιμπέλ. 3. Γεια, κυρία Άννα. 4. Πώς λένε; Είμαι κυρία Μαρία. 5. Πώς λένε; Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ. Αθήνα, 3-4 Ιουλίου T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! W:!www.gmlaw.gr! Ακαδημίας!8,!10671!Αθήνα!

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ. Αθήνα, 3-4 Ιουλίου T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! W:!www.gmlaw.gr! Ακαδημίας!8,!10671!Αθήνα! Αθήνα, 3-4 Ιουλίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Ακαδημίας!8,!10671!Αθήνα! ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ Δοµή Εισήγησης I. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Session mai 2014 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE. NIVEAUX B1&B2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

Session mai 2014 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE. NIVEAUX B1&B2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX B1&B2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS

EXAMENS AÀ L ÉCOLE LIVRE DE L ÉLÈVE LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS EXAMENS AÀ L ÉCOLE P R É P A R E R LE NIVEAU A (A1&A2) EXAMENS DE FRANÇAIS LIVRE DE L ÉLÈVE Το έντυπο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα. Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ;

Γλώσσα. Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ; Γλώσσα Αλφαβητική σειρά Βάζω σε αλφαβητική σειρά τα παρακάτω υλικά και χριστουγεννιάτικα γλυκά και φαγητά ; κάστανα, καραμέλες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, αλεύρι σοκολατάκια, γαλοπούλα, ρόδι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 20 Ιουνίου 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 5 6 Ε - Στ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 15 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS À L INTENTION DES EXAMINATEURS

INSTRUCTIONS À L INTENTION DES EXAMINATEURS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B1 sur l

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

110 L anthropologie politique d aristote1 abstract

110 L anthropologie politique d aristote1 abstract 110 L anthropologie politique d aristote 1 abstract My paper examines a number of questions arising from Aristotle s definition of man as a political animal. Is the term political exclusive to humans?

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Τζαμαλή Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες

Τίτλοι Σπουδών. Επιστηµονικές Εργασίες ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΩ ΠΑΤΕΛΗ ΑΝΑΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών Ι. Πανεπιστηµιακοί Τίτλοι 1981 Πτυχίο (Licence ès Lettres) Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώπων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το

Διαβάστε περισσότερα

Φωνητική-Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας

Φωνητική-Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας Φωνητική-Φωνολογία της Ιταλικής Γλώσσας Γεώργιος Κ. Μικρός Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Φωνήεντα Η διάκριση των γλωσσικών ήχων σε φωνήεντα και σύμφωνα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs

La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs Le jeudi 28 octobre 2010 Best Western Hôtel Universel, Drummondville La mise en marché du lait ici pas comme ailleurs Alain BOURBEAU Conférence préparée avec la collaboration de : Martine LABONTÉ Line

Διαβάστε περισσότερα