ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Μ.Σ. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Μ.Σ. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Μ.Σ. ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Διερεύνηση διαπερατότητας συμπυκνωμένων λεπτόκοκκων γεωϋλικών» Χρήστος Χ. Γαμβρούδης Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης Εμμανουήλ (Επιβλέπων) Αγιουτάντης Ζαχαρίας, Καθηγητής Εξαδάκτυλος Γεώργιος, Καθηγητής Χανιά, 10

2 «αφιερώνεται στην οικογένεια μου» Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ii

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους ανθρώπους, που χωρίς τη καθοριστική συμβολή τους δεν θα ήταν δυνατή η επιτυχής ολοκλήρωσή της. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω: Τον Επιβλέποντα κ. Εμ. Στειακάκη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε σε όλη τη διάρκεια της εργασίας, για τη συνεχή και πολύτιμη συνεργασία, για τις γνώσεις που μου προσέφερε καθώς και για τις πολύτιμες συμβουλές και υποστήριξη. Τον Καθηγητή κ. Ζ. Αγιουτάντη για την συνεργασία, βοήθεια και επιστημονική εμπειρία του. Η καθοδήγηση, οι συμβουλές του και η εποικοδομητική κριτική του, υπήρξαν ιδιαίτερα πολύτιμες. Τον Καθηγητή κ. Γ. Εξαδάκτυλο, μέλος της τριμελούς επιτροπής για τις χρήσιμες υποδείξεις του. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον κ. Α. Κωμοδρόμο, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Leuphana Universität Lüneburg Campus Suderburg (Γερμανία) για την συμβολή και καθοδήγηση του καθ όλη την διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής διατριβής μου. Ευχαριστώ τον Καθηγητή κ. Γ. Κωστάκη, τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γ. Αλεβίζο, τον κ. Α. Στρατάκη καθώς και τον μεταπτυχιακό φοιτητή κ. Ευ. Θωμαΐδη για τις αναλύσεις XRD. Ευχαριστώ τον Καθηγητή κ. Θ. Μαρκόπουλο και την κ. Ευτ. Ρεπούσκου για τις αναλύσεις της μικροδομής των δοκιμίων μέσω του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM). Επίσης ευχαριστώ τον Καθηγητή κ. Σταμπολιάδη Ηλία και την κ. Παντελάκη Όλγα για την μέτρηση της ειδικής επιφάνειας καθώς επίσης και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ν. Πασαδάκη για τις μετρήσεις του ενεργού πορώδους. Θα ήθελα επίσης ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κ. Βαβαδάκη Διονύσιο και τον κ. Στ. Μαυρυγιαννάκη για την συνεργασία και μετάδοση γνώσεων που μου προσέφεραν. Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων iii

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η γνώση της υδραυλικής αγωγιμότητας (διαπερατότητας) των εδαφικών σχηματισμών είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό των γεωτεχνικών έργων (π.χ. φράγματα, λιμνοδεξαμενές, επιχώματα), αλλά και για τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους ως υλικά στεγάνωσης σε Χ.Υ.Τ.Α. Στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκαν τέσσερεις (4) εργαστηριακές μέθοδοι προσδιορισμού της υδραυλικής αγωγιμότητας ενώ διερευνήθηκε και η δυνατότητα επιβολής υψηλής υδραυλικής βαθμίδας με σκοπό τη μείωση του χρόνου των δοκιμών. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν περατόμετρα άκαμπτου τοιχώματος (περατόμετρο πίπτοντος φοτίου, υψηλού φορτίου, συμπιεσόμετρο εμπρόσθιας φόρτισης και υδραυλικό οιδήμετρο), ενώ ανάλογα με τη μέθοδο επιβλήθηκαν υδραυλικές βαθμίδες μεγέθους μέχρι i=0. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν εδαφικά δείγματα με διάφορη ποσοστιαία αναλογία άμμου, καολίνη και παιπάλης τα οποία συμπυκνώθηκαν σε υγρασία 2-4 % πάνω από τη βέλτιστη υγρασία συμπύκνωσης κατά Proctor. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα μεγέθη της υδραυλικής αγωγιμότητας που προέκυψαν από τις διάφορες δοκιμές και τις επιβαλλόμενες υδραυλικές βαθμίδες ήταν συγκρίσιμα για την πλειονότητα των δειγμάτων. Οι τιμές της υδραυλικής αγωγιμότητας εκτιμήθηκαν για το εδαφικό δείγμα με σύσταση 70 % Καολίνη και 30 % Άμμο, από 4, έως 5, m/s, για το δείγμα Καολίνης-Άμμος % από 1, έως 7, m/s και τέλος για το δείγμα Καολίνης - Άμμος - Παιπάλη % από 1, έως 4, m/s. Για το δείγμα Καολίνης Άμμος % (με υψηλό συντελεστή Hazen U=105,8) προέκυψε διαφοροποίηση της μετρούμενης υδραυλικής αγωγιμότητας με τη χρήση των διαφόρων συσκευών, η οποία κυμαίνεται από 1, m/s (περατόμετρο πίπτοντος φορτίου) μέχρι 7, m/s (περατομέτρο υψηλού φορτίου). Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται στην διαφορετική τεχνική κορεσμού των δοκιμίων, στις διαφορετικές ενεργές τάσεις που αναπτύσσονται κατά τις δοκιμές, αλλά και στο μέγεθος της επιβαλλόμενης υδραυλική βαθμίδας. Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων iv

5 Από την αξιολόγηση των μετρήσεων προέκυψε ότι κατά την δοκιμή με το περατόμετρο υψηλού φορτίου προκαλείται εσωτερική διάβρωση του δοκιμίου, η οποία τεκμηριώθηκε με την διαφοροποίηση του ισοδύναμου μέγεθος κόκκων με την αύξηση της υδραυλικής βαθμίδας, τις εικόνες της μικροδομής του δοκιμίου (SEM) και τη μέτρηση του ενεργού πορώδους των δειγμάτων σε μικρές (i=1) και μεγάλες υδραυλικές βαθμίδες (i>100). Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, προέκυψε ότι το περατόμετρο υψηλού φορτίου και οι ψηλές υδραυλικές βαθμίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας μόνο στα εδαφικά δείγματα με χαμηλό συντελεστή ομοιομορφίας (U 17). Από τη δοκιμή μέτρησης της υδραυλικής αγωγιμότητας με την χρήση του οιδημέτρου σε δοκίμια που στερεοποιήθηκαν μονοδιάστατα κάτω από διάφορες ενεργές τάσεις, προέκυψαν χαρακτηριστικές σχέσεις μεταξύ του μεγέθους της ανηγμένης παραμόρφωσης των δοκιμίων και της υδραυλικής αγωγιμότητας, σχέσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσομοίωση της γεωτεχνικής συμπεριφοράς των εδαφών στο πεδίο. Ο έμμεσος προσδιορισμός της υδραυλικής αγωγιμότητας μέσω των συντελεστών στερεοποίησης, εμπεριέχει ανακρίβειες λόγω των πολλαπλών παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν το φαινόμενο της στερεοποίησης, αλλά αποδείχθηκε αξιόπιστος στις περιπτώσεις εδαφικών δειγμάτων με χαμηλό συντελεστή ομοιομορφίας (U 17). Η χρήση του υδραυλικού οιδημέτρου έχει το πλεονέκτημα ότι όλη η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ο κορεσμός γίνεται μέσω μιας αντιπίεσης πόρων και η υδραυλική αγωγιμότητα μπορεί να προσδιοριστεί σε διάφορα στάδια φόρτισης και αποφόρτισης του δοκιμίου χρησιμοποιώντας φορτία έως 3500 kpa. Μειονέκτημα της τεχνικής το μικρό μέγεθος του δοκιμίου που χρησιμοποιείται και οι μεγάλοι χρόνοι κορεσμού και μέτρησης της υδραυλικής αγωγιμότητας σε δοκίμια με χαμηλό συντελεστή ομοιομορφίας (U=17). Αποδεικνύεται εφικτή η μέτρηση με ψηλές υδραυλικές βαθμίδες. Δηλαδή ισχύει ο νόμος του DARCY σε όλο το εύρος των Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων v

6 υδραυλικών βαθμίδων i σε δείγματα με (U 17) αλλά απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Τέλος με βάση τους εμπειρικούς τύπους που χρησιμοποιήθηκαν, ο τύπος κατά Kozeny-Carman δίνει καλύτερη εκτίμηση της υδραυλικής αγωγιμότητας k για εδαφικά δείγματα με συντελεστή ομοιομορφίας U 17 ενώ αντίστοιχα εδαφικά δείγματα με συντελεστή ομοιομορφίας U=105,8 υπάρχει απόκλιση η οποία κυμαίνεται από 5-10 %. Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων vi

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ Νόμος Darcy-Υδραυλική αγωγιμότητα Μέθοδοι εκτίμησης της υδραυλικής αγωγιμότητας Χρήση εμπειρικών τύπων Δοκιμές εισπίεσης (Pumping in tests) Εργαστηριακές δοκιμές Περατόμετρα άκαμπτου (rigid wall) τύπου Περατόμετρα εύκαμπτου (flexible wall) τύπου Μέγεθος του δοκιμίου Σύγκριση περατομέτρων εύκαμπτου-άκαμπτου τύπου Υδραυλικά συστήματα ελέγχου Δοκιμές σταθερού φορτίου (constant head) Δοκιμές πίπτοντος φορτίου (falling head) Δοκιμές σταθερού ρυθμού ροής (constant flow) Ειδικές απαιτήσεις για δοκιμές σε χονδρόκοκκα εδάφη Ρευστό ροής Νερό Χημικά και απόβλητα υγρά Προετοιμασία των δειγμάτων Αδιατάρακτα δείγματα Συμπυκνωμένα δοκίμια Κριτήρια τερματισμού δοκιμής μέτρησης της υδραυλικής αγωγιμότητας Άλλες σημαντικές παράμετροι που επηρεάζουν το μέγεθος της υδραυλικής αγωγιμότητας Ενεργές τάσεις Αντιπίεση πόρων Υδραυλική βαθμίδα Θερμοκρασία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γενικά Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων vii

8 2.2 Εδαφικά δείγματα Ορυκτολογικές αναλύσεις Διαδικασία Αποτελέσματα Δοκιμές υδατοαπορροφητικότητας κατά Enslin - Neff Διαδικασία Αποτελέσματα Κοκκομετρική διαβάθμιση δειγμάτων Γενικά Κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα Διαδικασία Κοκκομετρική ανάλυση με χρήση αραιομέτρου Διαδικασία Αποτελέσματα Προσδιορισμός των ορίων Atterberg Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας Προσδιορισμός ορίου πλαστικότητας Αποτελέσματα Ταξινόμηση εδαφών Ειδική επιφάνεια Αποτελέσματα Προσδιορισμός ειδικού βάρους των εδαφικών κόκκων Αποτελέσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ Πρότυπη μέθοδος Proctor Διαδικασία Αποτελέσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ Περατόμετρο πίπτοντος φορτίου (Falling head permeameter) Διαδικασία Αποτελέσματα Περατόμετρο υψηλής πίεσης (High pressure permeameter) Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων viii

9 4.2.1 Διαδικασία Κατανομή ενεργών τάσεων στο περατόμετρο υψηλής πίεσης Αποτελέσματα Υδραυλικό οιδήμετρο (Hydraulic oedometer) - Τεχνική σταθερής ροής Διαδικασία Κατανομή ενεργών τάσεων στο υδραυλικό οιδήμετρο Αποτελέσματα Δοκιμή Οιδημέτρου Διαδικασία Αποτελέσματα Εκτίμηση υδραυλικής αγωγιμότητας με εμπειρικούς τύπους Εμπειρικοί τύποι Αποτελέσματα Ανάλυση αποτελεσμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης SEM Προετοιμασία δοκιμίων για το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης Αποτελέσματα Μέτρηση ενεργού πορώδους Ποροσίμετρο τύπου Boyle Αποτελέσματα Έλεγχος πιθανής διάβρωσης δοκιμίων Αποτελέσματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ix

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα περατομέτρου άκαμπτου και εύκαμπτου τύπου Πίνακας 2.1 Ορυκτολογική σύσταση δειγμάτων Καολίνη, Άμμου και Παιπάλης Πίνακας 2.2 Ορυκτολογική σύσταση δειγμάτων Καολίνης - Άμμος 30-70% και Καολίνης - Άμμος 70-30% Πίνακας 2.3 Όρια υδατοαπορροφητικότητας για τον χαρακτηρισμό εδαφικών δειγμάτων (DIN 18132) Πίνακας 2.4 Αποτελέσματα δοκιμών μέτρησης υδατοαπορροφητικότητας κατά Enslin-Neff Πίνακας 2.5 Κωδικός και διάσταση οπής κοσκίνων ASTM D Πίνακας 2.6 Παράμετροι κοκκομετρικής διαβάθμισης Πίνακας 2.7 Ενεργότητα αργίλων Πίνακας 2.8 Τιμές ορίων Atterberg των υπό εξέταση εδαφικών δειγμάτων Πίνακας 2.9 Τιμές ειδικής επιφάνειας S υπό εξέταση εδαφικών δειγμάτων Πίνακας 2.10 Τιμές ειδικού βάρους των σπουδαιότερων ορυκτών του εδάφους Πίνακας 2.11 Τιμές ειδικού βάρους υπό εξέταση εδαφικών δειγμάτων Πίνακας 3.1 Τιμές μέγιστου ξηρού μοναδιαίου βάρους (γ dmax ) και βέλτιστης υγρασίας συμπύκνωσης (om c ) των υπό εξέταση εδαφικών δειγμάτων Πίνακας 4.1 Μετρούμενες τιμές υδραυλικής αγωγιμότητας για το περατόμετρο πίπτοντος φορτίου Πίνακας 4.2 Χαρακτηριστικές εξισώσεις ταχύτητας ροής σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη υδραυλική βαθμίδα Πίνακας 4.3 Μετρούμενοι συντελεστές υδραυλικής αγωγιμότητας στο περατόμετρο υψηλής πίεσης στα υπό εξέταση εδαφικά δείγματα Πίνακας 4.4 Αρχικός και τελικός δείκτης πόρων των δοκιμίων για το περατόμετρο υψηλής πίεσης Πίνακας 4.5 Αρχικό και τελικό πορώδες (%) των δοκιμίων για το περατόμετρο υψηλής πίεσης Πίνακας 4.6 Εξισώσεις που σχετίζουν την ταχύτητα ροής σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη υδραυλική βαθμίδα Πίνακας 4.7 Μετρούμενοι συντελεστές υδραυλικής αγωγιμότητας στο υδραυλικό οιδήμετρο στα υπό εξέταση εδαφικά δείγματα Πίνακας 4.8 Συντελεστές υδραυλικής αγωγιμότητας στο υδραυλικό οιδήμετρο Πίνακας 4.9 Αρχικός και τελικός δείκτης πόρων για το υδραυλικό οιδήμετρο Πίνακας 4.10 Αρχικό και τελικό πορώδες (%) για το υδραυλικό οιδήμετρο Πίνακας 4.11 Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών δοκιμής οιδημέτρου για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος 70-30% Πίνακας 4.12 Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών δοκιμής οιδημέτρου για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος 30-70% Πίνακας 4.13 Αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών δοκιμής οιδημέτρου για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος - Παιπάλη % Πίνακας 4.14 Χαρακτηριστικές εξισώσεις υπό εξέταση εδαφικών δειγμάτων Πίνακας 4.15 Εκτιμούμενη υδραυλική αγωγιμότητα k o κάτω από μηδενική φόρτιση Πίνακας 4.16 Αποτελέσματα εκτίμησης υδραυλικής αγωγιμότητας μέσω εμπειρικών τύπων Πίνακας 4.17 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα μέτρησης υδραυλικής αγωγιμότητας Πίνακας 5.1 Αποτελέσματα μέτρησης ενεργού πορώδους Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων x

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 1.1 Ζώνες στρωτής και τυρβώδους ροής... 3 Σχήμα 1.2 Απόκλιση από το νόμο του Darcy σε αργιλικά υλικά... 4 Σχήμα 1.3 Μέθοδοι εκτίμησης υδραυλικής αγωγιμότητας... 5 Σχήμα 1.4 Περατόμετρο άκαμπτου τύπου που δεν επιτρέπει την διόγκωση του δοκιμίου... 8 Σχήμα 1.5 Περατόμετρο άκαμπτου τύπου που επιτρέπει την διόγκωση του δοκιμίου... 9 Σχήμα 1.6 Περατόμετρο άκαμπτου τύπου για δοκιμές σε αδρόκοκκα εδαφικά δείγματα Σχήμα 1.7 Περατόμετρο στερεοποίησης Σχήμα 1.8 Περατόμετρο αδιατάρακτων δειγμάτων Σχήμα 1.9 Περατόμετρο μεγάλου μεγέθους Σχήμα 1.10 Περατόμετρο εύκαμπτου τύπου Σχήμα 1.11 Το σταθερό φορτίο διατηρείται με συνεχή παροχή νερού στη δεξαμενή Σχήμα 1.12 Το σταθερό φορτίο διατηρείται χρησιμοποιώντας τη συσκευή Mariotte... Σχήμα 1.13 Διάταξη μεταβλητού φορτίου Σχήμα 1.14 Διάταξη δοκιμής σταθερού ρυθμού ροής Σχήμα 1.15 Αυτοματοποιημένη διάταξη δοκιμής σταθερού ρυθμού ροής Σχήμα 1.16 Επίδραση τυρβώδους ροής Σχήμα 1.17 Διπλή στρώση και επίδρασή της στην υδραυλική αγωγιμότητα Σχήμα 1.18 Όρια υγρασίας συμπύκνωσης Σχήμα 1.19 Τιμές συντελεστή διόρθωσης θερμοκρασίας R T Σχήμα 2.1 Η δομή του ορυκτού καολινίτης... Σχήμα 2.2 Υπό εξέταση διαμορφωμένα εδαφικά δείγματα Σχήμα 2.3 Ανάκλαση ακτίνων-χ στα πλεγματικά επίπεδα ενός κρυστάλλου Σχήμα 2.4 Ακτινογράφημα περιθλασιμετρίας ακτίνων - Χ δείγματος Καολίνης - Άμμος 30-70% Σχήμα 2.5 Ακτινογράφημα περιθλασιμετρίας ακτίνων - Χ δείγματος Καολίνης - Άμμος 70-30% Σχήμα 2.6 Διάγραμμα κοκκομετρικής διαβάθμισης εδαφών Σχήμα 2.7 Όρια Atterberg Σχήμα 3.1 Διάγραμμα προσδιορισμού μέγιστου ξηρού μοναδιαίου βάρους και βέλτιστης υγρασίας συμπύκνωσης εδαφικού δείγματος Σχήμα 3.2 Προσεγγιστικός προσδιορισμός βέλτιστης υγρασίας με την μέθοδο της συμπύκνωσης κατά Proctor σε συνδυασμό με τα όρια Atterberg Σχήμα 4.1 Πειραματική διαδικασία μέτρησης της υδραυλικής αγωγιμότητας Σχήμα 4.2 Κατανομή ενεργών τάσεων και πίεσης πόρων κάτω από εφαρμοζόμενη υδραυλική βαθμίδα στο περατόμετρο υψηλής πίεσης Σχήμα 4.3 Συσκευή υδραυλικού οιδημέτρου Σχήμα 4.4 Κατανομή ενεργών τάσεων και πίεσης πόρων κάτω από εφαρμοζόμενη υδραυλική βαθμίδα στο υδραυλικό οιδήμετρο Σχήμα 5.1 Σχηματική λειτουργίας Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM) Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων xi

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα 2.1 Απορροφητικότητα (%) σε συνάρτηση με το χρόνο για το δείγμα Καολίνης Διάγραμμα 2.2 Απορροφητικότητα (%) σε συνάρτηση με το χρόνο για το δείγμα Καολίνης - Άμμος (70-30%) Διάγραμμα 2.3 Απορροφητικότητα (%) σε συνάρτηση με το χρόνο για το δείγμα Καολίνης - Άμμος - Παιπάλη (30-30-%) Διάγραμμα 2.4 Απορροφητικότητα (%) σε συνάρτηση με το χρόνο για το δείγμα Καολίνης - Άμμος (30-70%) Διάγραμμα 2.5 Απορροφητικότητα (%) σε συνάρτηση με το χρόνο για το δείγμα Παιπάλη Διάγραμμα 2.6 Κοκκομετρική ανάλυση εδαφικών δειγμάτων Διάγραμμα 2.7 Κοκκομετρική ανάλυση διαμορφωμένων εδαφικών μιγμάτων Διάγραμμα 2.8 Χάρτης Πλαστικότητας Casagrande Διάγραμμα 2.9 Συσχέτιση μεταξύ της ειδική επιφάνειας 1/S με το όριο υδαρότητας 1/LL Διάγραμμα 3.1 Προσδιορισμός μέγιστου ξηρού μοναδιαίου βάρους και βέλτιστης υγρασίας συμπύκνωσης των υπό εξέταση εδαφικών δειγμάτων Διάγραμμα 4.1 Μέση τιμή υδραυλικής αγωγιμότητας k των εδαφικών δειγμάτων με το περατόμετρο πίπτοντος φορτίου (i<1) Διάγραμμα 4.2 Ταχύτητα ροής σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη υδραυλική βαθμίδα στο περατόμετρο υψηλής πίεσης για το δείγμα Καολίνης-Άμμος 70-30% Διάγραμμα 4.3 Ταχύτητα ροής σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη υδραυλική βαθμίδα στο περατόμετρο υψηλής πίεσης για το δείγμα Καολίνης-Άμμος 30-70% Διάγραμμα 4.4 Ταχύτητα ροής σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη υδραυλική βαθμίδα στο περατόμετρο υψηλής πίεσης για το δείγμα Καολίνης-Άμμος-Παιπάλη % Διάγραμμα 4.5 Ταχύτητες ροής σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη υδραυλική βαθμίδα στο υδραυλικό οιδήμετρο για το δείγμα Καολίνης-Άμμος 70-30% Διάγραμμα 4.6 Ταχύτητες ροής σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη υδραυλική βαθμίδα στο υδραυλικό οιδήμετρο για το δείγμα Καολίνης-Άμμος 30-70% Διάγραμμα 4.7 Ανηγμένη παραμόρφωση (ΔH/H o ) σε συνάρτηση με την τετραγωνική ρίζα ( t) του χρόνου Διάγραμμα 4.8 Δείκτης πόρων σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη ενεργό τάση για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος 70-30% Διάγραμμα 4.9 Δείκτης πόρων σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη ενεργό τάση για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος 30-70% Διάγραμμα 4.10 Δείκτης πόρων σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη ενεργό τάση για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος - Παιπάλη % Διάγραμμα 4.11 Υδραυλική αγωγιμότητας k σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη ενεργή τάση για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος 70-30% Διάγραμμα 4.12 Υδραυλική αγωγιμότητας k σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη ενεργό τάση για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος 30-70% Διάγραμμα 4.13 Υδραυλική αγωγιμότητα k σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη ενεργό τάση για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος - Παιπάλη % Διάγραμμα 4.14 Συσχέτιση μεταξύ της έμμεσα και άμεσα μετρούμενης υδραυλικής αγωγιμότητας (Καολίνης - Άμμος 70-30%)... 1 Διάγραμμα 4.15 Συσχέτιση μεταξύ της έμμεσα και άμεσα μετρούμενης υδραυλικής αγωγιμότητας (Καολίνης - Άμμος 30-70%)... 1 Διάγραμμα 4.16 Συσχέτιση μεταξύ της έμμεσα και άμεσα μετρούμενης υδραυλικής αγωγιμότητας (Καολίνης - Άμμος- Παιπάλη %)... 1 Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων xii

13 Διάγραμμα 4.17 Υδραυλική αγωγιμότητα k σε συνάρτηση με το λόγο κενών για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος 70-30% Διάγραμμα 4.18 Υδραυλική αγωγιμότητα k σε συνάρτηση με το λόγο κενών για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος 30-70% Διάγραμμα 4.19 Υδραυλική αγωγιμότητα k σε συνάρτηση με το λόγο κενών για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος - Παιπάλη % Διάγραμμα 4. Συσχέτιση υδραυλικής αγωγιμότητας σε συνάρτηση με το (1-ε) για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος 70-30% Διάγραμμα 4.21 Συσχέτιση υδραυλικής αγωγιμότητας σε συνάρτηση με το (1-ε) για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος 30-70% Διάγραμμα 4.22 Συσχέτιση υδραυλικής αγωγιμότητας σε συνάρτηση με το (1-ε) για το εδαφικό δείγμα Καολίνης - Άμμος - Παιπάλη % Διάγραμμα 5.1 Λόγος D e(μετρούμενο) / D e(υπολογιζόμενο) σε συνάρτηση με την εφαρμοζόμενη υδραυλική πίεση ΔP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 2.1 Περιθλασίμετρο ακτίνων - Χ τύπου D8-Advance της εταιρίας Bruker AXS Εικόνα 2.2 Συσκευή μέτρησης υδατοαπορροφητικότητας κατά Enslin Neff Εικόνα 2.3 Ογκομετρικός κύλινδρος και αραιόμετρο μέτρησης των εν αιωρήσει κόκκων Εικόνα 2.4 Εργαστηριακός εξοπλισμός μέτρησης ορίων Atterberg Εικόνα 2.5 Συσκευή Casagrande Εικόνα 2.6 Συσκευή πενετρομέτρου πίπτοντος κώνου Εικόνα 2.7 Συσκευή προσδιορισμού ορίου πλαστικότητας (DIN 18122, Bl.1) Εικόνα 3.1 Μήτρα πρότυπης δοκιμής συμπύκνωσης κατά Proctor Εικόνα 3.2 Συσκευή συμπύκνωσης Εικόνα 4.1 Διάταξη περατομέτρου πίπτοντος φορτίου Εικόνα 4.2 Περατόμετρο υψηλής πίεσης Εικόνα 4.3 Διαμόρφωση δοκιμίου για το περατόμετρο υψηλής πίεσης Εικόνα 4.4 Συσκευή υδραυλικού οιδημέτρου, ψηφιακών ελεγκτών Εικόνα 4.5 Τοποθέτηση δοκιμίου στη συσκευή υδραυλικού οιδημέτρου Εικόνα 4.6 Εργαστηριακές συσκευές οιδημέτρου Εικόνα 4.7 Συσκευή οιδημέτρου - άμεσος προσδιορισμό υδραυλικής αγωγιμότητας Εικόνα 5.1 Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης SEM Εικόνα 5.2 Δοκίμια ηλεκτρονικού μικροσκόπιου σάρωσης (SEM) Εικόνα 5.3 Φωτογραφίες μικροδομής δείγματος Καολίνης-Άμμος 70-30% με τη χρήση SEM (α) αρχικά πριν την μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας και μετά την μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας (β) με την δοκιμή οιδημέτρου, (γ) με το περατόμετρο υψηλής πίεσης, (δ) με το υδραυλικό οιδήμετρο Εικόνα 5.4 Φωτογραφίες μικροδομής δείγματος Καολίνης-Άμμος 30-70% με τη χρήση SEM (α) αρχικά πριν την μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας και μετά την μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας (β) με την δοκιμή οιδημέτρου, (γ) με το περατόμετρο υψηλής πίεσης, (δ) με το υδραυλικό οιδήμετρο Εικόνα 5.5 Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) εδαφικού δείγματος Καολίνης-Άμμος 70-30% (x0)... 1 Εικόνα 5.6 Φάσμα απεικόνισης των κρούσεων των εκπεμπόμενων ακτίνων-χ έναντι της ενέργειας των ακτίνων σε kev (Σημείο 1, Εικόνα 5.5) Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων xiii

14 Εικόνα 5.7 Φάσμα απεικόνισης των κρούσεων των εκπεμπόμενων ακτίνων-χ έναντι της ενέργειας των ακτίνων σε kev (Σημείο 2, Εικόνα 5.5) Εικόνα 5.8 Φάσμα απεικόνισης των κρούσεων των εκπεμπόμενων ακτίνων-χ έναντι της ενέργειας των ακτίνων σε kev (Σημείο 3, Εικόνα 5.5) Εικόνα 5.9 Φάσμα απεικόνισης των κρούσεων των εκπεμπόμενων ακτίνων-χ έναντι της ενέργειας των ακτίνων σε kev (Σημείο 4, Εικόνα 5.5) Εικόνα 5.10 Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης (SEM) εδαφικού μίγματος Καολίνης-Άμμος 30-70% (x500) Εικόνα 5.11 Φάσμα απεικόνισης των κρούσεων των εκπεμπόμενων ακτίνων-χ έναντι της ενέργειας των ακτίνων σε kev (Σημείο 1, Εικόνα 5.10) Εικόνα 5.12 Φάσμα απεικόνισης των κρούσεων των εκπεμπόμενων ακτίνων-χ έναντι της ενέργειας των ακτίνων σε kev (Σημείο 2, Εικόνα 5.10) Εικόνα 5.13 Φάσμα απεικόνισης των κρούσεων των εκπεμπόμενων ακτίνων-χ έναντι της ενέργειας των ακτίνων σε kev (Σημείο 3, Εικόνα 5.10) Εικόνα 5.14 Φάσμα απεικόνισης των κρούσεων των εκπεμπόμενων ακτίνων-χ έναντι της ενέργειας των ακτίνων σε kev (Σημείο 4, Εικόνα 5.10) Εικόνα 5.15 Ποροσίμετρο τύπου Boyle Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων xiv

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 1.1 Νόμος Darcy-Υδραυλική αγωγιμότητα Η υδραυλική αγωγιμότητα είναι μια σταθερά σύμφωνα με το νόμο του Darcy (1856) (Εξίσωση 1.1) η οποία αποδίδει τη σχέση της παροχής και της υδραυλικής βαθμίδας που επιβάλλεται στα άκρα του δοκιμίου: H qkiak A (Εξίσωση 1.1) L όπου, q : ρυθμός ροής, m 3 /s k : υδραυλική αγωγιμότητα, m/s ΔΗ/L : i = υδραυλική βαθμίδα ΔΗ : απώλεια φορτίου κατά μήκος του δοκιμίου, m L : μήκος δοκιμίου, m Α : εμβαδόν διατομής δοκιμίου, m 2. Η υδραυλική αγωγιμότητα (k) έχει μονάδες μήκους ανά μονάδα χρόνου. Στις Η.Π.Α. η μονάδα του k είναι ft/s, ενώ στο SI m/s. Η υδραυλική αγωγιμότητα (k) στο νόμου του Darcy δεν εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του πορώδους μέσου αλλά και από τις ιδιότητες ρέοντος υγρού (Olson and Daniel, 1981). Η άμμος για παράδειγμα θα είχε μικρότερη υδραυλική αγωγιμότητα εάν το ρέον υγρό ήταν λάδι αντί νερό, διότι το λάδι έχει μεγαλύτερο ιξώδες. Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 1

16 Μία πιο γενική μορφή του νόμου του Darcy είναι η εξής (Εξίσωση 1.2): q K A (Εξίσωση 1.2) L όπου, Κ : απόλυτη (ειδική) υδραυλική αγωγιμότητα, m 2 γ : μοναδιαίο βάρος του ρέοντος υγρού, kg/m 2 s 2 μ : ιξώδες του ρέοντος υγρού, kg/m s. Η απόλυτη (ειδική) υδραυλική αγωγιμότητα είναι συνάρτηση μόνο των ιδιοτήτων του πορώδους μέσου και όχι των ιδιοτήτων του ρέοντος υγρού. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται η υδραυλική αγωγιμότητα (k) αντί του όρου απόλυτη (ειδική) υδραυλική αγωγιμότητα επειδή αναφέρεται στο νερό του οποίου η πυκνότητα και το ιξώδες παραμένουν σχετικά σταθερές (η υδραυλική αγωγιμότητα μεταβάλλεται περίπου 3% για κάθε μεταβολή 1 ο C στη θερμοκρασία). Παραδοσιακά η σταθερά k της Eξίσωσης 1.1 καλείται συντελεστής υδραυλικής αγωγιμότητας αλλά στην εδαφομηχανική και υδρογεωλογία ονομάζεται υδραυλική αγωγιμότητα. Επίσης η χρήση του όρου υδραυλική αγωγιμότητα για την σταθερά k της Εξίσωσης 1 μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με την απόλυτη (ειδική) υδραυλική αγωγιμότητα η οποία είναι σταθερά της Εξίσωσης 1.2. Η χρήση του όρου υδραυλική αγωγιμότητα εξαλείφει κάθε σύγχυση με την απόλυτη ή ειδική υδραυλική αγωγιμότητα. Στην εργασία αυτή η υδραυλική αγωγιμότητα υποδηλώνει την σταθερά k της Εξίσωσης 1.1. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι η εξίσωση του Darcy (Εξίσωση 1.1) ισχύει για ένα μεγάλο εύρος τύπων εδαφών και υδραυλικών βαθμίδων όταν υπάρχει στρωτή (laminar) ροή μέσω των κόκκων (Olson and Daniel, 1981). Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2

17 Το κριτήριο έρευνας του εύρους εφαρμογής του νόμου του Darcy είναι ο αριθμός Reynolds (R n ). Για ροή σε πορώδη μέσα ο αριθμός Reynolds (R n ) δίνεται από την σχέση: vd Rn (Εξίσωση 1.3) όπου, v : ταχύτητα εκροής, cm/s D : μέση διάμετρος κόκκων, cm ρ : πυκνότητα ρευστού, kg/cm 3 μ : δυναμικό ιξώδες, kg/cm s Εντούτοις, ο νόμος του Darcy δεν ισχύει για πολύ μεγάλες υδραυλικές βαθμίδες σε χονδρόκοκκα εδάφη όπου η ροή από στρωτή γίνεται τυρβώδης (Σχήμα 1.1). i c Σχήμα 1.1 Ζώνες στρωτής και τυρβώδους ροής (Taylor, 1948) Ο νόμος του Darcy δεν ισχύει επίσης όταν εφαρμόζονται πάρα πολύ μικρές υδραυλικές βαθμίδες σε αργιλικά κυρίως υλικά. Όπως αποδείχθηκε από τον Hansbo (1960), σε αργιλικά εδαφικά δείγματα για πολύ μικρές υδραυλικές βαθμίδες (i<i o ) υπάρχει μια μη γραμμική συσχέτιση μεταξύ της ταχύτητας εκροής (v) και της υδραυλικής βαθμίδας, ενώ για μεγάλες υδραυλικές βαθμίδες (i i o ) η σχέση γίνεται γραμμική (Σχήμα 1.2). Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 3

18 Σχήμα 1.2 Απόκλιση από το νόμο του Darcy σε αργιλικά υλικά (Hansbo, 1960) Όταν η ροή του ρευστού μέσω του υπό μελέτη δείγματος είναι με φορά από κάτω προς τα επάνω, φαινόμενα τριβής τείνουν να ανυψώσουν τους εδαφικούς κόκκους και να εξαναγκάσουν τον αποχωρισμό τους. Η υδραυλική αγωγιμότητα εξαρτάται από μηχανικoύς ή φυσικοχημικούς παράγοντες. Οι μηχανικοί παράγοντες κύριου ενδιαφέροντος που επηρεάζουν την μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας είναι το μέγεθος του δοκιμίου, η υγρασία συμπύκνωσης του εδάφους (για συμπυκνωμένα εδάφη), η μέθοδος και ο χρόνος κορεσμού του δοκιμίου, η θερμοκρασία του ρευστού και του περιβάλλοντα χώρου και το χρησιμοποιούμενο ρευστό. Οι φυσικοχημικοί παράγοντες όπως η ορυκτολογική σύσταση και το ποσοστό των αργιλικών ορυκτών επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της υδραυλικής αγωγιμότητας επειδή ελέγχουν την τάση των αργιλικών ορυκτών να διογκώνονται και να δημιουργούν συσσωματώματα (Mesri et al.,1971). Στη συνέχεια περιγράφονται τεχνικές μέτρησης της υδραυλικής αγωγιμότητας. Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 4

19 1.2 Μέθοδοι εκτίμησης της υδραυλικής αγωγιμότητας Ο υπολογισμός της υδραυλικής αγωγιμότητας (k) γίνεται με τους εξής τρόπους: 1. Βάση εμπειρικών τύπων. 2. Με δοκιμές εισπίεσης. 3. Με εργαστηριακές δοκιμές. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ Πειραματικές διαδικασίες Εμπειρικοί τύποι Μετρήσεις στο πεδίο Εργαστηριακές μετρήσεις Μεγάλης κλίμακας Μικρής κλίμακας Δοκιμές εισπίεσης (Pumping tests) Πιεζόμετρα Δοκιμή σταθερού φορτίου Δοκιμή πίπτοντος φορτίου Εξαρτώνται: Χαρακτηριστικά εδάφους (Κοκκομετρική διαβάθμιση-πορώδες) Χαρακτηριστικά ρευστού Σχήμα 1.3 Μέθοδοι εκτίμησης υδραυλικής αγωγιμότητας Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 5

20 1.2.1 Χρήση εμπειρικών τύπων Μερικοί από τους εμπειρικούς τύπους που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της υδραυλικής αγωγιμότητας είναι (Odong, 07): g k 4 n d 2 10 v (Εξίσωση 1.4) Hazen: Kozeny-Carman : Breyer: g n k v 1 n d 2 10 (Εξίσωση 1.5) g k 6 10 log d10 (Εξίσωση 1.6) v U όπου, k : υδραυλική αγωγιμότητα, cm/s v : κινηματικό ιξώδες του ρευστού, cm 3 /s g : επιτάχυνση της βαρύτητας, cm/s 2 n : πορώδες του εδάφους, % d U d : συντελεστής ομοιομορφίας του εδάφους Δοκιμές εισπίεσης (Pumping in tests) Οι δοκιμές εισπίεσης νερού Maag, Lefranc και Lugeon, (pumping in tests), αποτελούν τον καταλληλότερο τρόπο εκτίμησης της υδραυλικής αγωγιμότητας κυρίως για το τμήμα του υπεδάφους που βρίσκεται πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα, δηλαδή στην ακόρεστη ζώνη. Δεν θα πρέπει πάντως να λησμονείται ότι η υδραυλική αγωγιμότητα ακόμα και σε ένα ομοιόμορφο σχηματισμό μεταβάλλεται από το ένα σημείο στο άλλο ή ότι η παρουσία στρωσιγένειας υποδηλώνει συνήθως διαφορετική υδραυλική αγωγιμότητα κατά την οριζόντια και την κατακόρυφο διεύθυνση. Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 6

21 Κατά τις δοκιμές αυτές, είτε εισάγεται μέσα στη δειγματοληπτική γεώτρηση ποσότητα νερού και μετράται το επιβαλλόμενο φορτίο κάτω από δεδομένη πίεση, είτε η στάθμη του νερού ανυψώνεται και καταγράφεται ο ρυθμός πτώσης μέχρι τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα. Στη πρώτη περίπτωση πρόκειται για δοκιμές σταθερού φορτίου (constant head test), ενώ στη δεύτερη για δοκιμές πίπτοντος φορτίου (falling head test) (Μαρίνος, 1991) Εργαστηριακές δοκιμές Εργαστηριακά, η υδραυλική αγωγιμότητα μπορεί να μετρηθεί με συσκευές περατομέτρων εύκαμπτου (flexible wall), είτε άκαμπτου (rigid wall) τύπου. Το είδος του περατομέτρου που χρησιμοποιείται για την μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας εξαρτάται κυρίως από το φύση του υπό εξέταση δείγματος, τις διαδικασίες προετοιμασίας (ποιότητα) των δοκιμίων και τις συνθήκες που προσομοιώνονται. Στις συσκευές των περατομέτρων, ανάλογα με τη φύση των εδαφικών σχηματισμών, μπορούν να εκτελεστούν δοκιμές σταθερού υδραυλικού φορτίου (constant head), δοκιμές πίπτοντος υδραυλικού φορτίου και δοκιμές σταθερού ρυθμού ροής (Olson and Daniel, 1981) Περατόμετρα άκαμπτου τύπου Αποτελούνται από ένα άκαμπτο, κατασκευασμένο από μέταλλο, πλαστικό ή γυαλί (χρησιμοποιείται μόνο για δοκιμές όπου το ρέον υγρό είναι κάποιο χημικό), κελί-δειγματολήπτη ο οποίος περιέχει το δοκίμιο. Το υγρό ρέει αξονικά κατά μήκος του δοκιμίου με κατεύθυνση από την βάση ή την κορυφή του δοκιμίου. Η κατεύθυνση της ροής παίζει σημαντικό ρόλο. Η ροή από την βάση του δοκιμίου αφενός βοηθάει στην διαλυτοποίηση του εγκλωβισμένου αέρα, αφετέρου πρέπει να δοθεί προσοχή στο να μην ρευστοποιηθεί το δοκίμιο ή σε πιθανή μετακίνηση του προς τα επάνω. Τα περατόμετρα άκαμπτου τύπου (rigid wall) ανάλογα με το είδος του Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 7

22 κελιού-δειγματολήπτη που χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση σε χονδρόκοκκα εδαφικά δείγματα είναι τεσσάρων τύπων (Olson and Daniel, 1981). Περατόμετρο συμπύκνωσης Το περατόμετρο συμπύκνωσης είναι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο περατόμετρο άκαμπτου (rigid wall) τύπου (Σχήμα 1.4). Το υπό δοκιμή δείγμα τοποθετείται στο κελί-δειγματολήπτη του περατομέτρου, συμπυκνώνεται κατάλληλα, και στη συνέχεια μετράται η υδραυλική αγωγιμότητα. Κοκκομετρικά τα εδάφη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο περατόμετρο ποικίλλουν από αμμοχάλικα έως αργίλους. Οι πορόλιθοι τοποθετούνται στις άκρες του δοκιμίου για να εξασφαλιστεί μονοδιάστατη ροή μέσα στο δοκίμιο. Για να επιτευχθεί αυτό, οι πορόλιθοι πρέπει να έχουν πολύ υψηλότερη υδραυλική αγωγιμότητα από το δείγμα. Σχήμα 1.4 Περατόμετρο άκαμπτου τύπου που δεν επιτρέπει την διόγκωση του δοκιμίου (Olson and Daniel, 1981) Όταν μετράται η υδραυλική αγωγιμότητα, με οποιοδήποτε τύπο περατομέτρου, είναι σημαντικό, οι απώλειες φορτίου να εμφανίζονται στο δοκίμιο και όχι στους πορόλιθους, στους σωλήνες ή τις βαλβίδες. Προτού εκτελεστεί μια δοκιμή για τη μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας προτείνεται η εκτέλεση μιας δοκιμαστικής μέτρησης ροής μέσω του δειγματολήπτη Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 8

23 χωρίς δείγμα (συμπεριλαμβανομένων των πορόλιθων) εφαρμόζοντας μια διαφορά πίεσης ίδια με αυτή που θα εκτελεστεί στο δείγμα. Εάν ο ρυθμός ροής μέσω του άδειου κελιού είναι τουλάχιστον 10 φορές μεγαλύτερος από το ρυθμό ροής χρησιμοποιώντας το υπό δοκιμή δείγμα συμπεραίνεται ότι σχεδόν όλες οι απώλειες εμφανίζονται μέσα στο δοκίμιο. Το περατόμετρο στο Σχήμα 1.4 δεν επιτρέπει στο δοκίμιο να διογκωθεί. Ένα άλλου τύπου άκαμπτο περατόμετρο συμπύκνωσης που επιτρέπει στο δείγμα να διογκωθεί παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.5. Σ αυτόν τον τύπο κελιού, ο πορόλιθος στην ανώτερη επιφάνεια δεν είναι απαραίτητος και η ροή πρέπει να είναι πάντα από κάτω προς τα επάνω. Όταν χρησιμοποιούνται δείγματα τα οποία διογκώνονται πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μεταβολή στο μήκος του δοκιμίου θα προκαλέσει μεταβολή στην υδραυλική βαθμίδα (Εξίσωση 1.1). Επίσης το δοκίμιο θα έχει πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη υδραυλική αγωγιμότητα σε σχέση με ένα άλλο δοκίμιο τοποθετημένο σε ένα κελί, το οποίο δεν επιτρέπει την διόγκωση επειδή: (1) η ενεργή τάση του εδάφους στο δακτύλιο διόγκωσης είναι ουσιαστικά μηδενική, γεγονός που οδηγεί σε υψηλό πορώδες, και 2) εξαιτίας της πιθανής εμφάνισης πλευρικής διαρροής μεταξύ του δοκιμίου και του δειγματολήπτη (Olson and Daniel, 1981). Σχήμα 1.5 Περατόμετρο άκαμπτου τύπου που επιτρέπει την διόγκωση του δοκιμίου (Olson and Daniel, 1981) Πολλές φορές παρεμβάλλονται στα τοιχώματα της κυψέλης πιεζόμετρα (Σχήμα 1.6) για να μετρήσουν την απώλεια φορτίου σε καθορισμένη απόσταση μέσα στο Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 9

24 δοκίμιο. Η μέτρηση της απώλειας μεταξύ δύο σημείων της κυψέλης είναι συχνά ο απλούστερος τρόπος αντιμετώπισης (διόρθωσης) του προβλήματος που προκύπτει λόγω των απωλειών στους σωλήνες, τις βαλβίδες, τις συναρμολογήσεις. Αυτές οι απώλειες μειώνουν το ποσοστό ροής μέσω του δείγματος, αλλά η μείωση αυτή δεν επηρεάζει την εκτίμηση της υδραυλικής αγωγιμότητας εάν προσδιορίζεται η υδραυλική βαθμίδα μέσα στο δείγμα. Για εδάφη με πολύ υψηλή υδραυλική αγωγιμότητα (π.χ. > 1 cm/s), οι κύριες προκλήσεις που χρήζουν περαιτέρω εξέταση είναι: (1) η χρησιμοποίηση ενός υδραυλικού συστήματος που θα παρέχει υψηλό ποσοστό ροής και (2) ο ακριβής προσδιορισμός του ΔΗ/L χρησιμοποιώντας πιεζόμετρα όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.6. Σχήμα 1.6 Περατόμετρο άκαμπτου τύπου για δοκιμές σε αδρόκοκκα εδαφικά δείγματα (Olson and Daniel, 1981) Το περατόμετρο στο Σχήμα 1.4 δεν επιτρέπει τη διόγκωση, και το περατόμετρο στο Σχήμα 1.5 δεν προβάλλει καμία αντίσταση στη διόγκωση. Σε πολλές περιπτώσεις επιδιώκεται μια ενδιάμεση κατάσταση. Αυτό επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της κατακόρυφης τάσης που ενεργείται στο δοκίμιο όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.6. Η κατακόρυφη τάση προσομοιώνει τις συνθήκες πεδίου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η τριβή μεταξύ του δοκιμίου και του εσωτερικού του σωλήνα αναγκάζουν την εφαρμοζόμενη τάση να μεταβάλλεται με το βάθος μέσα στο περατόμετρο. Αυτό το πρόβλημα αποφεύγεται μειώνοντας την σχέση του μήκους (L) προς τη διάμετρο (D) Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 10

25 του δοκιμίου, π.χ. 0.25, η οποία είναι χαρακτηριστική σε μια δοκιμή στερεοποίησης (Σχήμα 1.7). Το περατόμετρο στερεοποίησης με ελεγχόμενη την κατακόρυφη τάση είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για υλικά υψηλής συμπιεστότητας (Olson and Daniel, 1981). Περατόμετρο στερεοποίησης Ένα περατομέτρο στερεοποίησης παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.7. Αυτός ο τύπος περατομέτρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους (Olson et al., 1981 και Olson, 1986): (1) το δείγμα στερεοποιείται και η υδραυλική αγωγιμότητα υπολογίζεται με βάση το ρυθμό στερεοποίησης του, ή (2) η υδραυλική αγωγιμότητα μετράται άμεσα με βάση τη ροή του νερού μέσα στο δοκίμιο. Το πρόβλημα με τον πρώτο τρόπο είναι ότι είναι πιθανό να προκύψουν σφάλματα ως αποτέλεσμα της δευτερεύουσας στερεοποίησης, τα οποία δεν πρέπει να υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της υδραυλικής αγωγιμότητας και που οδηγούν σε μια υδραυλική αγωγιμότητα που είναι πάρα πολύ μικρή. Το σφάλμα είναι πιθανώς λιγότερο από 50% (Olson and Daniel, 1981 και Olson, 1986). Το πρόβλημα που προκύπτει από το δεύτερο τρόπο (άμεση μέτρηση της ροής στο κελί-δειγματολήπτη στερεοποίησης) είναι ότι μπορεί να εμφανιστεί πλευρική διαρροή. Η πλευρική διαρροή σπάνια είναι πρόβλημα για εδάφη που έχουν υποβληθεί σε τάσεις συμπίεσης τουλάχιστον 50 kpa, αλλά η πλευρική διαρροή μπορεί να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα κατά τη δοκιμή σε πολύ δύσκαμπτα εδάφη ή κατά την εφαρμογή πολύ μικρών τάσεων. Σχήμα 1.7 Περατόμετρο στερεοποίησης (Olson and Daniel, 1981) Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 11

26 Το περατόμετρο στερεοποίησης είναι κατάλληλο μόνο για αργιλικά εδάφη που δεν περιέχουν καθόλου αμμοχάλικα ή αδρόκοκκη άμμο. Η χρήση του έχει μειωθεί σημαντικά στα τελευταία 10 έως 15 χρόνια, κυρίως επειδή άλλοι τύποι περατομέτρων προσφέρουν μεγαλύτερο εύρος εφαρμογής (Olson and Daniel, 1981). Περατόμετρο αδιατάρακτων δειγμάτων Αδιατάρακτα δείγματα εδάφους λαμβάνονται συχνά με δειγματολήπτες λεπτού τοιχώματος. Χρησιμοποιώντας τους δειγματολήπτες αυτούς ως κυψέλες περατομέτρων υπάρχει υψηλός κίνδυνος πλευρικής διαρροής μεταξύ του δείγματος και του δειγματολήπτη, ιδιαίτερα όταν εξετάζονται υλικά που περιέχουν αμμοχάλικα, ή όταν είναι πολύ δύσκαμπτα ή σκληρά υλικά (Σχήμα 1.8). Επίσης πολλοί δειγματολήπτες είναι κατασκευασμένοι με μια διάμετρο ελαφρά μικρότερη από την εσωτερική διάμετρο (προκειμένου να μειωθεί η τριβή) που διευκολύνει παράλληλα και τις πλευρικές διαρροές (Olson and Daniel, 1981). Σχήμα 1.8 Περατόμετρο αδιατάρακτων δειγμάτων (Olson and Daniel, 1981) Περατόμετρο μεγάλου μεγέθους Το δείγμα τοποθετείται σε ένα μεγάλου μεγέθους περατόμετρο, με ένα δακτυλιοειδή στεγανωτικό παρέμβυσμα μεταξύ του δείγματος και του σωλήνα του περατομέτρου (Σχήμα 1.9). Το στεγανωτικό υλικό είναι συνήθως μπεντονίτης. Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 12

27 Χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός περατομέτρων για δείγματα εδάφουςτσιμέντου, και τα αποτελέσματα είναι γενικά ικανοποιητικά. Εντούτοις, προβλήματα πιθανόν να προκύψουν στο στεγανωτικό παρέμβυσμα, και σε κάθε δοκιμή, γι αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαμόρφωση και τον έλεγχο του στεγανωτικού παρεμβύσματος. Λόγω των δυσκολιών που περιγράφηκαν, το περατόμετρο μεγάλου μεγέθους δεν συνιστάται για γενική χρήση (Olson and Daniel, 1981). Σχήμα 1.9 Περατόμετρο μεγάλου μεγέθους (Olson and Daniel, 1981) Περατόμετρα εύκαμπτου τύπου Ένα περατόμετρο εύκαμπτου τύπου παρουσιάζεται στο Σχήμα Το δοκίμιο περιορίζεται περιμετρικά από μια μεμβράνη και πορόλιθους και πώμα στην κορυφή και το κατώτατο άκρο του. Το κελί-δειγματολήπτης γεμίζει με νερό και με την χρήση αέρα η μεμβράνη εφάπτεται στο δοκίμιο μειώνοντας την όποια πλευρική διαρροή. Δύο γραμμές αποστράγγισης στα δύο άκρα του δοκιμίου χρησιμοποιούνται για την εκτόνωση του αέρα έξω από το δείγμα. Όταν το ρέον υγρό είναι χημικό τρία είναι τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν: (1) συμβατότητα του υγρού με τα μέρη του περατομέτρου εύκαμπτου Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 13

28 (flexible wall) τύπου (2) συμβατότητα του υγρού με τη μεμβράνη και (3) διάχυση του ρευστού μέσω της μεμβράνης στο κελί-δειγματολήπτη. Το πρώτο πρόβλημα επιλύεται χρησιμοποιώντας κελί-δειγματολήπτη που είναι κατασκευασμένος από υλικά όπως ανοξείδωτος χάλυβας και Teflon. Το δεύτερο πρόβλημα (συμβατότητα υγρού-μεμβράνης) μπορεί να επιλυθεί με δύο τρόπους: (α) χρησιμοποίηση μιας διαφορετικού τύπου μεμβράνης εκτός από το λατέξ (π.χ. neoprene) ή (β) το δοκίμιο μπορεί πρώτα να τυλιχτεί με ένα λεπτό φιλμ από Teflon και έπειτα να τοποθετηθεί μια μεμβράνη πάνω στο Teflon. Το περιτύλιγμα με Teflon έχει καλή εφαρμογή σε εδάφη, αλλά έχουν αναφερθεί προβλήματα στεγάνωσης στην χρήση σε ασυμπίεστα υλικά (π.χ. υλικά βασισμένα στο τσιμέντο). Το τρίτο πρόβλημα (διάχυση διαμέσου της μεμβράνης) μπορεί να λυθεί με την τοποθέτηση ενός φραγμού διάχυσης (ένα φιλμ Teflon ή αλουμινόχαρτου, για παράδειγμα) μεταξύ της μεμβράνης και του δοκιμίου ή μεταξύ δύο μεμβρανών που περιβάλλουν το δοκίμιο (Olson and Daniel, 1981). Σχήμα 1.10 Περατόμετρο εύκαμπτου τύπου (Olson and Daniel, 1981) Μέγεθος του δοκιμίου Το μέγεθος του δείγματος πρέπει να είναι τόσο μεγάλο όσο πρακτικά χρειάζεται προκειμένου να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικό. Επίσης εάν το μέγεθος του δοκιμίου δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το μέγεθος των σωματιδίων που συνθέτουν το πορώδες μέσο, οι μετρήσεις δεν είναι αξιόπιστες. Ούτε το μήκος ούτε η Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 14

29 διάμετρος ενός δοκιμίου δεν πρέπει να είναι μικρότερα από περίπου 6 φορές από τον μεγαλύτερο κόκκο στο δοκίμιο σύμφωνα με τα ASTM D2434, και ASTM D5084. Τα περισσότερα άκαμπτου τύπου περατόμετρα συμπύκνωσης διατίθενται σε τρείς διαμέτρους: (1) 36 mm (1.4 in.), (Harvard Miniature Compactor), (2) 100 mm (4 in.), το οποίο είναι η τυπική διάμετρος της μήτρας στις δοκιμές Proctor και (3) 150 mm (6 in.), το οποίο είναι μια εναλλακτική διάμετρος κατά Proctor για υλικά με μεγάλη διάμετρο κόκκων. Τα ευκάμπτου τύπου περατόμετρα είναι διαθέσιμα στο εμπόριο για δοκιμές σε δοκίμια με διάμετρο μεγαλύτερη από 300 mm (12 in.). Ο λόγος του μήκους προς τη διάμετρο (L/D) ποικίλλει σημαντικά. Τα περατόμετρα στερεοποίησης έχουν το μικρότερο λόγο L/D (περίπου 0,25). Γενικά στα περισσότερα άκαμπτου τύπου περατόμετρα ο λόγος L/D είναι περίπου 1 έως 2. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στο λόγο L/D που συνδέεται με τη δοκιμή - η επιλογή είναι κατά ένα μεγάλο μέρος υποκειμενική. Μειώνοντας το λόγο L/D, ο χρόνος της δοκιμής τείνει να μειωθεί, επειδή ο χρόνος που απαιτείται σε μια συγκεκριμένη υδραυλική βαθμίδα μειώνεται. Κατά συνέπεια, τα λεπτά δοκίμια (χαμηλό L/D) πλεονεκτούν. Στα εύκαμπτου τύπου περατόμετρα, όσο μεγαλύτερος είναι ο λόγος L/D, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά στις ενεργές τάσεις μεταξύ της εισροής και εκροής του δοκιμίου, για μια συγκεκριμένη υδραυλική βαθμίδα. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό για υλικά όπου στα δύο άκρα του στερεοποιημένου δοκιμίου δεν διαφοροποιείται σημαντικά ο λόγος κενών. Κατά συνέπεια, μεγάλο L/D (δηλαδή L/D μεγαλύτερο από 2) πρέπει να αποφευχθεί κατά τη χρησιμοποίηση εύκαμπτου τύπου περατομέτρου για δοκιμή σε συμπιέσιμα υλικά (Olson and Daniel, 1981) Σύγκριση περατομέτρων εύκαμπτου-άκαμπτου τύπου Μέχρι τις αρχές του 1980 τα περατόμετρα άκαμπτου (rigid wall) τύπου ήταν τα περισσότερο χρησιμοποιημένα περατόμετρα. Ήταν κοινώς αποδεκτό ότι οι πλευρικές διαρροές έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο σε δοκιμές αργιλικών υλικών (και συγκεκριμένα εάν χρησιμοποιούνταν οργανικά ρευστά) οδηγώντας στην ανάπτυξη εύκαμπτου τύπου περατομέτρων (ASTM D5084). Οι δοκιμές με περατόμετρα Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 15

30 εύκαμπτου τύπου χρησιμοποιούνται πλέον για δοκιμές σε αργιλικά υλικά επειδή υπάρχει πρότυπο ASTM για αυτά (ASTM D5084) ενώ για τα περατόμετρα άκαμπτου τύπου (rigid wall) δεν υπάρχει και επειδή επίσης ο κορεσμός με τη χρήση μιας αντιπίεσης πόρων οδηγεί σε μικρότερους χρόνους δοκιμής σε σχέση με αυτούς στα περατόμετρα τύπου άκαμπτου. Τα περατόμετρα άκαμπτου τύπου χρησιμοποιούνται ευρύτατα τόσο για δοκιμές σε άμμο, χαλίκια και άλλα μεγάλης υδραυλικής αγωγιμότητας αδρόκοκκα εδαφικά δείγματα (ASTM D2434) όσο και για διερεύνηση της ροής του νερού ή χημικών σε αργίλους που έχουν συμπυκνωθεί εργαστηριακά. Σύγκριση μεταξύ των περατομέτρων άκαμπτου και εύκαμπτου τύπου περιγράφεται από τους Zimmie (1981) και Daniel et al (1986) και παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.1 (Olson and Daniel, 1981). Η πλευρική διαρροή δεν είναι πρόβλημα για αργίλους που έχουν συμπυκνωθεί εργαστηριακά σε άκαμπτου τύπου περατόμετρα συμπύκνωσης. Η διόγκωση του εδάφους με την ύγρανση τείνει να μειώσει τις πιθανές πλευρικές διαρροές. Σε μία προσπάθεια κορεσμού του δοκιμίου, σε άκαμπτου τύπου περατόμετρο συμπύκνωσης, προτείνονται τα ακόλουθα: (1) το νερό πρέπει να είναι απαερωμένο ώστε να μπορεί να διαλύει και να απομακρύνει τον εγκλωβισμένο αέρα, (2) η δοκιμή να συνεχίζεται έως ότου ο ρυθμός εκροής και εισροής εξισορροπηθούν και (3) η δοκιμή συνεχίζεται έως ότου η υδραυλική αγωγιμότητα είναι σταθερή. Οι τελευταίες δύο απαιτήσεις συνήθως δίνουν διάρκεια δοκιμής από 1 έως 8 εβδομάδες για εδάφη που έχουν υδραυλική αγωγιμότητα m/s ( cm/s) ή μικρότερη χρησιμοποιώντας μικρές υδραυλικές βαθμίδες (i<1). Τα εύκαμπτου τύπου περατόμετρα είναι γενικά περισσότερο αξιόπιστα από ότι αυτά του άκαμπτου τύπου και εξαλείφουν οποιαδήποτε προβλήματα πλευρικών διαρροών. Σχεδόν κάθε τύπος εδάφους (εκτός από τα αδρόκοκκα υλικά, λόγω απωλειών φορτίου) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κελιά εύκαμπτου τύπου. Επειδή το δοκίμιο μπορεί να κορεστεί αρκετά γρήγορα χρησιμοποιώντας μία αντιπίεση πόρων, οι χρόνοι δοκιμής τείνουν να είναι μικρότεροι από ότι στα περατόμετρα άκαμπτου τύπου. Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 16

31 Ο κορεσμός του δοκιμίου μπορεί να πιστοποιηθεί με τη μέτρηση της παραμέτρου Β που καθορίζεται ως εξής: B u (Εξίσωση 1.7) όπου, Δ u Δ σ : μεταβολή της πίεσης των πόρων που μετράται στο δοκίμιο : μεταβολή της εφαρμοζόμενης πίεσης (kpa). Η πίεση του κελιού μεταβάλλεται (συνήθως αυξάνεται) κατά Δ σ. Η μεταβολή της πίεσης των πόρων ως αποτέλεσμα της αύξησης της πίεσης στο κελί καταγράφεται μέσω ενός ηλεκτρονικού ελεγκτή και ο συντελεστής Β υπολογίζεται από την Εξίσωση 1.7. Εάν το δείγμα έχει κορεστεί πλήρως και δεν υπάρχει αέρας εγκλωβισμένος, η πίεση των πόρων θα μεταβληθεί ανάλογα με την πίεση του κελιού και ο συντελεστής Β θα είναι ίσος με την μονάδα. Εντούτοις για σκληρά εδάφη και ημίβραχους, ο συντελεστής Β θα είναι μικρότερος από την μονάδα ακόμη και αν το δείγμα έχει κορεστεί πλήρως (Skempton 1954). Γενικά, όσο περισσότερος είναι ο αέρας στο δοκίμιο, τόσο μικρότερος θα είναι ο συντελεστής Β. Το κύριο πρόβλημα με τα περατόμετρα εύκαμπτου τύπου είναι το μεγάλο κόστος εξοπλισμού, η πολυπλοκότητα, τα προβλήματα με την ακεραιότητα της μεμβράνης όταν χρησιμοποιούνται δοκίμια με συγκεκριμένα χημικά ή υγρά απόβλητα και δυσκολίες σε δοκιμές με πολύ μικρές ενεργές τάσεις. Οι δοκιμές με μικρές ενεργές τάσεις είναι προβληματικές επειδή πάντα πρέπει να ασκείται μια ελάχιστη τάση μέσω της μεμβράνης στο δοκίμιο. Είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν ενεργές τάσεις μικρότερες από 14 kpa (2 psi) επειδή μπορεί να προκληθούν πλευρικές διαρροές (Olson and Daniel, 1981). Για δοκιμές σε αδιατάρακτα δοκίμια που ελήφθησαν από το πεδίο και χρησιμοποιούνται εργαστηριακά για την μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας, τα περατόμετρα εύκαμπτου τύπου είναι ο πλέον κατάλληλος τύπος περατομέτρου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 17

32 Πίνακας 1.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα περατομέτρου άκαμπτου και εύκαμπτου τύπου Περατόμετρο Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Ευκολία στην κατασκευή και στην Είναι πιθανή πλευρική διαρροή χρήση Δεν υπάρχει έλεγχος στις οριζόντιες Χαμηλό κόστος αγοράς τάσεις Μεγάλο μέγεθος περατομέτρου Εάν το δοκίμιο συρρικνωθεί η πλευρική Μεγάλο εύρος χρήσης εδαφικών διαρροή είναι δεδομένη δειγμάτων Δεν μπορεί να ελεγχθεί ο κορεσμός Άκαμπτου τύπου Επιτρέπουν την κατακόρυφη διόγκωση μέσω του συντελεστή Β Εφαρμογή μηδενικής κατακόρυφης Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενεργής τάσης εάν χρειαστεί αντιπίεση πόρων για τον κορεσμό του δοκιμίου Μεγαλύτερος χρόνος δοκιμής για πολύ μικρής υδραυλικής αγωγιμότητας γεωϋλικά Εύκαμπτου τύπου Ο κορεσμός μπορεί να γίνει με την χρήση αντιπίεσης πόρων Ο κορεσμός ελέγχεται μέσω του συντελστή Β Δεν υπάρχει πλευρική διαρροή ακόμη και σε δείγματα με τραχείες επιφάνειες Μικρότεροι χρόνοι δοκιμής για δοκίμια μικρής υδραυλικής αγωγιμότητας λόγω του γρήγορου κορεσμού με την χρήση αντιπίεσης πόρων Μεγάλο κόστος Ανάγκη για 3 θέσεις εφαρμογής πίεσης (πίεση κελιού, πίεση εισόδου, πίεση εξόδου) Προβλήματα καταστροφής της μεμβράνης με συγκεκριμένα χημικά και απόβλητα Περισσότερο περίπλοκη χρήση του κελιού Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 18

33 1.3 Υδραυλικά συστήματα ελέγχου Τα υδραυλικά συστήματα ελέγχου χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της διανομής, μεταβίβασης του υγρού στο κελί του περατομέτρου. Ο νόμος του Darcy (Εξίσωση 1.1) συσχετίζει το ρυθμό της ροής με την υδραυλική βαθμίδα. Μπορεί να υποτεθεί ότι σε όλες τις δοκιμές, το μήκος και το εμβαδόν διατομής του δοκιμίου είναι γνωστά. Για να προσδιοριστεί η υδραυλική αγωγιμότητα πρέπει κανείς να μετρήσει τον ρυθμό της ροής και τις απώλειες φορτίου (ΔΗ) κατά μήκος της ροής. Στις συσκευές των περατομέτρων, ανάλογα με τη φύση των εδαφικών σχηματισμών, μπορούν να εκτελεστούν δοκιμές σταθερού υδραυλικού φορτίου, δοκιμές πίπτοντος υδραυλικού φορτίου και δοκιμές σταθερού ρυθμού ροής Δοκιμές σταθερού φορτίου Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να διατηρηθεί το φορτίο σταθερό. Στο Σχήμα 1.11 διατηρείται σταθερή η στάθμη στη δεξαμενή νερού σε συνεχή ροή, παρέχοντας επαρκή ποσότητα νερού στο περατόμετρο. Σχήμα 1.11 Το σταθερό φορτίο διατηρείται με συνεχή παροχή νερού στη δεξαμενή (Olson and Daniel, 1981) Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 19

34 Μια άλλη μέθοδος για την διατήρηση σταθερού φορτίου είναι ο σωλήνας τύπου Mariotte (Σχήμα 1.12). Ένας μικρής διαμέτρου σωλήνας τοποθετείται μέσα στη δεξαμενή και ο δακτύλιος ταπώνεται με ένα λαστιχένιο πώμα. Καθώς το νερό αρχίζει να ρέει έξω από τη δεξαμενή, ο αέρας μεταφέρεται στο σωλήνα μικρής διαμέτρου. Όταν ο σωλήνας μικρής διαμέτρου αδειάσει από νερό, ο αέρας ξεκινάει να σχηματίζει φυσαλίδες στη δεξαμενή. Το φορτίο στο σωλήνα μικρής διαμέτρου πρέπει να είναι ίσο με την εφαρμοζόμενη πίεση αέρα. Καθώς ο αέρας σχηματίζει φυσαλίδες στη δεξαμενή, η συσκευή Mariotte διατηρεί το φορτίο σταθερό. Εντούτοις υπάρχει μια μικρή διακύμανση λίγων χιλιοστών στο φορτίο κατά την διάρκεια της δημιουργίας των φυσαλίδων αέρα. Αυτή η μικρή διακύμανση στο φορτίο σπάνια είναι σημαντική σε εργαστηριακές δοκιμές μέτρησης της υδραυλικής αγωγιμότητας αλλά μπορεί να είναι σημαντική σε άλλου είδους εφαρμογές π.χ. δοκιμές διήθησης στο πεδίο. Η δοκιμή είναι κατάλληλη και ενδείκνυται για εδάφη με υδραυλική αγωγιμότητα μεταξύ 10-2 και 10-5 m/s, που συναντάται σε καθαρές άμμους και δείγματα αμμοχάλικων με λεπτόκοκκα (ιλύς ή άργιλος) λιγότερα από 10% (Burnes, 05). Τα κύρια πλεονεκτήματα τις δοκιμής σταθερού φορτίου είναι: 1. Ευκολία στον υπολογισμό της υδραυλικής αγωγιμότητας, 2. Διατήρηση μιας σταθερής πίεσης πόρων στο δοκίμιο. Σχήμα 1.12 Το σταθερό φορτίο διατηρείται χρησιμοποιώντας τη συσκευή Mariotte (Olson and Daniel, 1981) Γαμβρούδης Χ. Χρήστος Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδαφών με χρήση εύκαμπτου και άκαμπτου τύπου περατομέτρων Μιχάλας Μιχαήλ Εξεταστική Επιτροπή Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση

Κόσκινο κατά ASTM ή διάσταση Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών. Ημερομηνία: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών

Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Περατότητα και Διήθηση διαμέσου των εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 17 λεπτά 1 Τι είναι Περατότητα των εδαφών? Ένα μέτρο για το πόσο εύκολα ένα ρευστό (π.χ., νερό) μπορεί να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Environmental Fluid Mechanics Laboratory University of Cyprus Department Of Civil & Environmental Engineering ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ HM 134 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής

Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων. Πειραματικά Αποτελέσματα. Ιωάννης Ιωάννου Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα Σκυροδεμάτων και Τσιμεντοκονιαμάτων Πειραματικά Αποτελέσματα Επίκουρος Καθηγητής Διαπερατότητα: ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Ορίζεται ως η ικανότητα ενός πορώδους μέσου να επιτρέπει σε ένα ρευστό να ρέει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ειδικότητα Υδραυλική Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή - Ορισμοί Ως «υπόγειο νερό» ορίζεται το προερχόμενο από τη διήθηση νερού ατμοσφαιρικής προέλευσης, που πληροί τα δομικά κενά των γεωλογικών υλικών και μαζών κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους. Πρόβλημα Λάδι πυκνότητας 900 kg / και κινηματικού ιξώδους 0.000 / s ρέει διαμέσου ενός κεκλιμένου σωλήνα στην κατεύθυνση αυξανομένου υψομέτρου, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Η πίεση και το υψόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1

Χειμερινό εξάμηνο 2007 1 Εξαναγκασμένη Συναγωγή Εσωτερική Ροή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής ΜΜK 31 Μεταφορά Θερμότητας 1 Ροή σε Σωλήνες (ie and tube flw) Σε αυτή την διάλεξη θα ασχοληθούμε με τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04.  Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Ψηφιακή Σύγκλιση" Πράξη: "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια", Κωδικός ΟΠΣ: 304282, ΣΑΕ 3458 «Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά.

Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά. Page 1/12 Θερμομόνωση & Στεγάνωση, Εύκολα & Οικονομικά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι ένα σύστημα θερμομόνωσης υγρομόνωσης για οικοδομές ή τμήματα οικοδομών που είτε στερούνται θερμομόνωσης ή η θερμομόνωσή τους δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκοντες: Βασίλειος Παπαδόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου

Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων Πετρελαίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας Σύνθεση & Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών Εργαστηριακή Άσκηση Ιδιότητες Ψυχρής Ροής Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή

Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές. Εργαστηριακή Ασκηση. Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡIΟ ΘΕΡΜIΚΩΝ ΣΤΡΟΒIΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ Mάθημα: Θερμικές Στροβιλομηχανές Εργαστηριακή Ασκηση Μέτρηση Χαρακτηριστικής Καμπύλης Βαθμίδας Αξονικού Συμπιεστή Κ. Μαθιουδάκη Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών

2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών 1 2.6.2 Φυσικές σταθερές των χημικών ουσιών Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 6-2-1. Ποιες χημικές ουσίες λέγονται καθαρές ή καθορισμένες; Τα χημικά στοιχεία και οι χημικές ενώσεις. 6-2-2. Ποια είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Διάκριση των ρευστών

Εισαγωγή Διάκριση των ρευστών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Εισαγωγή στην Υδραυλική Αντικείμενο Πυκνότητα και ειδικό βάρος σωμάτων Συστήματα μονάδων Ιξώδες ρευστού, επιφανειακή τάση, τριχοειδή φαινόμενα Υδροστατική πίεση Εισαγωγή Ρευστομηχανική = Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΛΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΛΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ. Προϋποθέσεις

ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ. Προϋποθέσεις ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Κατά τη διάρκεια των αντλήσεων σε έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια) δημιουργείται σαν συνέπεια των αντλήσεων ένας ανάστροφος κώνος ή κώνος κατάπτωσης (depession cone) του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 7 :Κλειστοί Αγωγοί Ι Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης Ροή σε κλειστούς αγωγούς υπό πίεση 5.1. Γενικά Η ροή των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ Φυσικά Χαρακτηριστικά των Εδαφών Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ 2.1 Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η προέλευση των εδαφικών υλικών και παρουσιάζονται τα φυσικά τους χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών HM150.35 Οριζόντια Επίδειξη Osborne Reynolds

Εγχειρίδιο Οδηγιών HM150.35 Οριζόντια Επίδειξη Osborne Reynolds Εγχειρίδιο Οδηγιών HM150.35 Οριζόντια Επίδειξη Osborne Reynolds Εγχειρίδιο Οδηγιών Περιεχόμενα 1. Περιγραφή Εξοπλισμού... 4 2. Προετοιμασία και ρύθμιση της συσκευής... 5 3. Εκτέλεση του πειράματος... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I.

κάθετη δύναμη εμβαδόν επιφάνειας Σύμβολο μεγέθους Ορισμός μεγέθους Μονάδα στο S.I. 4.1 Η πίεση ονομάζουμε το μονόμετρο φυσικό μέγεθος που ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της συνολικής δύναμης που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. πίεση = κάθετη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ Διάχυση Η διάχυση είναι το κύριο φαινόμενο με το οποίο γίνεται η παθητική μεταφορά διαμέσου ενός διαχωριστικού φράγματος Γενικά στη διάχυση ένα αέριο ή

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΟΥ ΜΕ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Πηγή: Mr.Εmilio Turchi - VEOLIA WS & T Italia Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO LTD SHIELCO Τεχνολογίες Περιβάλλοντος ΕΠΕ Σελίδα 1/5 1. Εισαγωγή Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών

Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών Μ8 Προσδιορισµός του συντελεστή εσωτερικής τριβής (ιξώδους) υγρών µε την µέθοδο της πτώσης µικρών σφαιρών 1. Εισαγωγή Η έννοια της τριβής υπεισέρχεται και στα ρευστά και είναι σηµαντική για πολλές διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 08 0407 ΕΚ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η παρούσα έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία Προϊόντων Δομικών Κατασκευών 89/106/ΕΟΚ Προϊόν: Σύστημα μεταλλικής καπνοδόχου, διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο χάλυβα με ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12

Σωληνώσεις 2. Εισαγωγή 2.1-2.3. Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7. Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9. Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Σωληνώσεις / Περιεχόμενα Σωληνώσεις 2 Εισαγωγή 2.1-2.3 Σωλήνες SS-flex 2.4-2.7 Σωλήνες Meibes Inoflex 2.8-2.9 Εξαρτήματα Meibes FixLock 2.10-2.12 Εξαρτήματα Meibes Επίπεδης Στεγανοποίησης 2.13-2.15 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP Oι σωλήνες κενού AP της APRICUS, είναι κατάλληλοι για κατοικίες, αλλά και για επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός αυτών των σωλήνων, είναι αποτέλεσμα 10ετούς μελέτης, εφαρμογής και πειραματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 17/4/2015 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 17/4/2015 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΠΜ 477 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΟΜΑΔΑ:. ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓH... 2.0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2.1. ΝΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα