Σκυρόδεμα και Δομικές Κατασκευές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σκυρόδεμα και Δομικές Κατασκευές"

Transcript

1 Σκυρόδεμα και Δομικές Κατασκευές Γκούντας Δ. Ιωάννης Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος 1

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. Χρηματοδότηση: Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Δυτικής Μακεδονίας και στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 2

3 Περιεχόμενα. 1 Σκοποί ενότητας Περιεχόμενα ενότητας Θεωρία Συστατικά του σκυροδέματος Τα νεα ευρωπαϊκα προτυπα τσιμεντου Βελτιωμένα Τσιμέντα για ειδικές χρήσεις Τσιμέντα Αλουμινίου Λευκά Τσιμέντα Ταχύπηκτα Τσιμέντα Τσιμέντο που δε συρρικνώνεται Τσιμέντα περιορισμένης Υδροφιλίας Τσιμέντα για τσιμεντενέσεις Πουζολανικά Τσιμέντα Πυροπροστατευτικά Τσιμέντα Τσιμέντα Οδοποιίας Αντιδιαβρωτικά Τσιμέντα Αδρανή Πρόσμικτα Χάλυβες σκυροδέματος Χαρακτηριστικά των χαλύβων σκυροδέματος Στάδια Καταπόνησης Οπλισμένης Δοκού H λογική του σχεδιασμού των κατασκευών Οριακές καταστάσεις αστοχίας Αστοχίες του Σκυροδέματος: Πού οφείλονται; Αστοχίες των κατασκευών: Που οφείλονται; Ιδεατό διάγραμμα Τάσεων- Παραμορφώσεων Σκυροδέματος Ιδεατά Διαγράμματα Τάσεων Παραμορφώσεων Χάλυβα Η οικονομικότητα των διατομών Πλακοδοκός Oριακή κατάσταση αστοχίας από τέμνουσα Μόρφωση του δομικού συστήματος Είδη δομικών στοιχείων Πλάκες από Ω/Σ Οπλισμός πλακών Δοκοί από Ω/Σ Αστοχία δοκού από Ω/Σ Οπλισμός Δοκώνκαι Πλακοδοκών Υποστυλώματα ΑΠ Ω/Σ Οπλισμοί υποστυλωμάτων Τοιχώματα από Ω/Σ Οπλισμός τοιχωμάτων Γεωμετρικά στοιχεία Τοιχωμάτων Θεμελίωση ενός κτιρίου Επιφανειακές θεμελειώσεις από Ω/Σ Συνεχή Πέδιλα με μορφή Ταινίας Άοπλα συνεχή πέδιλα Οπλισμένα συνεχή πέδιλα με μορφή ταινίας

4 4.3 Bελτίωση εδαφών και Ειδικές Θεμελιώσεις Προενταγμένο σκυρόδεμα: Τεχνολογία και Εφαρμογές Eκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Μέθοδοι Επισκευών Άλλες μέθοδοι επισκευών και εγκρίσεις Σύγχρονα καλούπια σκυροδέματος Tα υλικά κατασκευής των καλουπιών H στήριξη των καλουπιών H αφαίρεση των καλουπιών Tα παραμένοντα καλούπια Χρονικός προγραμματισμός κατασκευών- Μέθοδος P.E.R.T Oι βασικοί ορισμοί της μεθόδου P.E.R.T H ανάλυση του προγράμματος ενός έργου H εισαγωγή των χρόνων διάρκειας των διαδικασιών H απεικόνιση ενός δικτύου στη μέθοδο P.E.R.T H παρακολούθηση της εκτέλεσης ενός έργου με το διάγραμμα P.E.R.T Tο πρόγραμμα P.E.R.T. και ο υπολογισμός του κόστους Συμπεράσματα για τη χρήση του P.E.R.T Ικριώματα εργασίας Ασκήσεις Πράξεις Βιβλιογραφία Παράρτημα Περιεχόμενα Πινάκων. Πίνακας 1: Κατηγορίες Σκυροδέματος Πίνακας 2: Τύποι τσιμέντου εσωτερικής αγοράς σύμφωνα με τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό κανονισμό Πίνακας 3: Ασκήσεις Πράξεις Κατόψεων Περιεχόμενα Εικόνων. Εικόνα 1: Αμφιέρειστες δοκοί Εικόνα 2: Προβόλοι Εικόνα 3: Μονοπροέχουσες και αμφιπροέχουσες δοκοί Εικόνα 4: Κάτοψη Εικόνα 5: Κάτοψη Εικόνα 6: Κάτοψη Εικόνα 7: Κάτοψη

5 1 Σκοποί ενότητας Σκοπός του παρόντος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών του μαθήματος μέσα από ένα απλουστευμένο εισαγωγικό εγχειρίδιο το οποίο και θα διανέμεται δωρεάν ψηφιακά σε κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Στο εγχειρίδιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που έχουν σχέση με το σκυρόδεμα, αλλά και διαφόρων τύπων δομικές κατασκευές που κατασκευάζονται από αυτό. Το παρόν εγχειρίδιο είναι κατασκευασμένο από τον κο Δουγαλή Γρηγόριο, πρώην καθηγητή του ιδρύματος, ο οποίος δίδασκε το μάθημα μέχρι την συνταξιοδότησή του και πολύ ευγενικά μου το παραχώρησε.τον ευχαριστώ θερμά γι αυτό. 2 Περιεχόμενα ενότητας Η παρούσα ενότητα αποτελείται από δύο υποενότητες: Στην πρώτη υποενότητα περιγράφονται αναλυτικά διάφορες θεμελιώδεις έννοιες που έχουν να κάνουν με το σκυρόδεμα, την σύσταση και σύνθεσή του. Στην δεύτερη υποενότητα αναλύονται διάφορες δομικές κατασκευές. 3 Θεωρία Κατηγορίες σκυροδέματος. Για τη μελέτη και κατασκευή των έργων χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες σκυροδέματος του παρακάτω πίνακα, όπου ο πρώτος αριθμός κάθε κατηγορίας ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου και ο δεύτερος ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή κύβου σε MPa. Πίνακας 1: Κατηγορίες Σκυροδέματος. Πηγή: Διδάσκων (2015). (Προέλευση από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό κανονισμό σκυροδέματος). Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος, μετράται σε κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 150 ΜΜ και ύψους 300 ΜΜ ή σε κυβικά δοκίμια ακμής 150ΜΜ, ηλικίας 28 ημερών. Σε σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20, ο πρώτος αριθμός υποδηλώνει την χαρακτηριστική 5

6 αντοχή του κυλίνδρου fck =16 ΜPa, ενώ ο δεύτερος την χαρακτηριστική αντοχή κύβου f ck, cube = 20 Μpa. Χαρακτηριστική αντοχή κυλινδρικού δοκιμίου ή κυβικού δοκιμίου, θεωρείται εκείνη που παρουσιάζει πιθανότητα 5% να υποσκελιστεί από την αντοχή ενός τυχαίου δοκιμίου. Μονάδες. 1 Pa = 1 N/m2. 1 MPa = 1 N/mm2 = 10,2 Kp/cm2. 1Kp/cm2 = 0,098 Mpa. Το άοπλο σκυρόδεμα λαμβάνεται με ειδικό βάρος 24 ΚΝ/Μ3 ενώ το οπλισμένο με 25 ΚΝ/Μ3. Η ποιότητα σκυροδέματος C8/10 χρησιμοποιείται μόνο για άοπλο σκυρόδεμα. Η ποιότητα C12/15 χρησιμοποιείται για οικοδομικά έργα μέχρι 3 ορόφους. Για προεντεταμένο σκυρόδεμα απαιτείται ποιότητα C25/30 και άνω. 3.1 Συστατικά του σκυροδέματος Το σκυρόδεμα παρασκευάζεται με την ανάμειξη των παρακάτω υλικών: Tσιμέντο. Αδρανή. Νερό. Πρόσμικτα. Τσιμέντο. Το τσιμέντο παρασκευάζεται από συνάλεση κλίνκερ, προσθέτων και γύψου. Το κλίνκερ είναι το προϊόν της έψησης πρώτων υλών (ασβεστολίθου και αργιλοπυριτικών υλικών) σε θερμοκρασία 1400 C. Τα πρόσθετα είναι ποζολάνες. Οι ποζολάνες είναι δραστικά υλικά ηφαιστιακής προέλευσης που η παρουσία τους στο τσιμέντο βελτιώνει ορισμένες ιδιότητες του σκυροδέματος. Τέτοια υλικά είναι η Θηραϊκή Γη (έχει διακοπεί η εξόρυξή της) η Μηλαϊκή Γη, η Σκυδραϊκή Γη κ.ά. Στην κατηγορία των ποζολανών εντάσσονται και οι Ιπτάμενες Τέφρες των Θερμοηλεκτρικών εργοστασίων (Μεγαλούπολης, Πτολεμαΐδας κλπ). Τα τσιμέντα που παράγoυν και διαθέτουν στην ελληνική αγορά οι Ελληνικές Εταιρείες είναι πιστοποιημένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ποιότητας ΕΛΟΤ) για την συμμόρφωσή τους στις προδιαγραφές του Π.Δ. 244/

7 Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Π.Δ. 244/1980, ο οποίος προβλέπεται να ισχύσει μέχρι το τέλος 2001 (εκτός του τσιμ. IV/55 (SR), τα τσιμέντα διακρίνονται ως προς τον τύπο και την κατηγορία αντοχής τους. ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΟΡΤΛΑΝΤ - Ι/45. Η εμπορική του ονομασία είναι Υψηλής Αντοχής. Παρουσιάζει γρήγορη ανάπτυξη αντοχών και είναι κατάλληλο για την κατασκευή σκυροδεμάτων υψηλών κατηγοριών και δομικών στοιχείων που απαιτούν γρήγορο ξεκαλούπωμα (προκατασκευή και προεντεταμένο σκυρόδεμα). ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΟΡΤΛΑΝΤ - Ι/55. Η χρήση του στο εσωτερικό είναι περιορισμένη. Οι ποιότητες και οι χρήσεις του είναι ανάλογες με το τσιμέντο Ι/45 με επιδόσεις καλύτερες, κυρίως στην ανάπτυξη αντοχών. ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΕ ΠΟΖΟΛΑΝΗ - ΙΙ/35. Στην αγορά είναι γνωστό με την ονομασία "κοινό τσιμέντο" ή Π 35. Χρησιμοποιείται για τα σκυροδέματα των συνήθων κατασκευών. Η ανάπτυξη των αντοχών του είναι βραδύτερη συγκριτικά με τους τύπους Ι, αλλά λόγω της παρουσίας ποζολανικών υλικών στη σύνθεσή του, συνεχίζονται να αυξάνονται μακροχρόνια οι αντοχές του σκυροδέματος με αποτέλεσμα την αύξηση της ανθεκτικότητάς του. Το σκυρόδεμα που παρασκευάζεται με το τσιμέντο αυτό, παρουσιάζει μειωμένη ανάπτυξη θερμοκρασιών (χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης), μειωμένη διαπερατότητα και αυξημένη ανθεκτικότητα στα θειικά άλατα, το θαλασσινό νερό και σε διάφορα διαβρωτικά περιβάλλοντα (χρήση σε λιμενικά έργα). ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΕ ΠΟΖΟΛΑΝΗ - ΙΙ/45 (ΠΥΑ 2000). Χρησιμοποιείται κυρίως σε έργα της ΔΕΗ (φράγματα, σήραγγες). Είναι τσιμέντο ανάλογο του ΙΙ/35 και έχει βελτιωμένα τα ειδικά χαρακτηριστικά και το ρυθμό ανάπτυξης των αντοχών έναντι του ΙΙ/35. Είναι κατάλληλο για χρήση σε λιμενικά έργα. ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΘΕΙΙΚΑ - IV/55. Το σκυρόδεμα που παρασκευάζεται με το τσιμέντο αυτό, παρουσιάζει ισχυρή αντίσταση στις προσβολές από τα θειικά άλατα και το θαλασσινό νερό. Ειδικότερα, η χρήση του για σκυροδετήσεις με αυξημένο βαθμό χημικής προσβολής καθορίζεται από τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΛΕΥΚΟ - Ι/55. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η λευκότητα. Έχει ιδιότητες και επιδόσεις αντίστοιχες με αυτές του τσιμέντου Ι/55 και χρησιμοποιείται στην πλακοποιία, στην κατασκευή διακοσμητικών στοιχείων, μωσαϊκών δαπέδων κλπ. 3.2 Τα νεα ευρωπαϊκα προτυπα τσιμεντου Η Ε.Ε. εφαρμόζοντας την οδηγία CPD 89/106 περί προσέγγισης της νομοθεσίας, των κανονισμών και των διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τα δομικά υλικά εξέδωσε την εντολή M114 προς την CEN για την παραγωγή εναρμονισμένων 7

8 προτύπων για το τσιμέντο. Στις 23 Ιανουαρίου 2001 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. αναφορά για τα νέα εναρμονισμένα πρότυπα. ΕΝ (Τσιμέντο -Μέρος 1 Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για κοινά τσιμέντα) και ΕΝ (Τσιμέντο -Μέρος 2 Αξιολόγηση συμμόρφωσης). Ημερομηνία εφαρμογής των προτύπων ορίσθηκε η 1/4/2001 ενώ η συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο αποδεικνύεται με την σήμανση CE. Με τη σήμανση CE το τσιμέντο μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς φραγμούς στην Ε.Ε. Ο ΕΛΟΤ δια της επιτροπής ΤΕ-51 (Τσιμέντο και δομικοί άσβεστοι) έχει εκδώσει τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα. ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ Εθνικά πρότυπα μπορούν να διατηρηθούν μέχρι την 1/4/2002 το αργότερο. Μετά την 1/4/2002 τα εθνικά πρότυπα πρέπει να αποσυρθούν ενώ τα εθνικά σήματα ποιότητας μπορούν να παραμείνουν εφόσον δεν συντελούν σε φραγμό στο εμπόριο. Στην Ελλάδα με υπουργική απόφαση θα καταργηθεί το Π.Δ. 244/80 (πλην του τύπου IV του ανθεκτικού στα θειικά) και θα τεθούν σε υποχρεωτική ισχύ τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ από την 1/1/2002. Στα επόμενα χρόνια αναμένονται και εναρμονισμένα πρότυπα για τσιμέντα χαμηλής θερμότητας ενυδάτωσης, αλουμινούχα τσιμέντα και τσιμέντα τοιχοποιία Το τσιμέντο το ανθεκτικό στα θειικά δεν προβλέπεται να καλυφθεί με εναρμονισμένο πρότυπο. Πίνακας 2: Τύποι τσιμέντου εσωτερικής αγοράς σύμφωνα με τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Πηγή: Διδάσκων (2015). (Προέλευση από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό κανονισμό σκυροδέματος). 3.3 Βελτιωμένα Τσιμέντα για ειδικές χρήσεις Τσιμέντα Αλουμινίου Παρασκευάζονται σε ειδικούς φούρνους με ανάμιξη οξειδίου του ασβεστίου και βωξίτη που περιλαμβάνει τριοξείδιο του αλουμινίου (αλουμίνα). H τελική περιεκτικότητα σε αλουμίνα είναι 40 ως 45%, στοιχείο που δίνει στο τσιμέντο χαρακτηριστικές ιδιότητες. Tα τσιμέντα αλουμινίου έχουν μαύρο χρώμα και μικρό χρόνο σκλήρυνσης (τρεισήμισι με τέσσερις ώρες). H πήξη τους γίνεται όπως στα κοινά τσιμέντα σε δυόμιση με τρείς ώρες. Tα μη φέροντα στοιχεία από τσιμέντο 8

9 αλουμινίου μπορεί να ξεκαλουπωθούν σε πέντε ώρες. Χαρακτηριστική είναι επίσης η αντοχή του τσιμέντου αλουμινίου στη φωτιά, που οφείλεται στην παρουσία του αλουμινίου. Tο τσιμέντο αλουμινίου χρησιμοποιείται για: Eπιδιορθώσεις στις οποίες απαιτείται σύντομη αποκατάσταση. Bιομηχανικά δάπεδα. Eσωτερική προστασία μεταλλικών σωλήνων. Ως διασυνδετικό σε επισκευαστικά και συγκολλητικά κονιάματα. Σκυροδέτηση σε ψυχρές περιοχές. Πυροπροστατευτικά κονιάματα και σκυροδέματα, χυτά ή εκτοξευόμενα που χρησιμοποιούνται πολύ στη μεταλλουργία και σιδηρουργία. Kαπνοδόχους, φούρνους και άλλες κατασκευές που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Θαλάσσιο, αγροτικό, βιομηχανικό ή αστικό διαβρωτικό περιβάλλον. Πλάκες επίστρωσης επιφανειών. Σκυρόδεμα μεγάλης αντοχής σε συνδυασμό με ειδικά αδρανή. Mικρά προκατασκευασμένα στοιχεία. Σε μερικές περιπτώσεις επεξεργασίας όπου επικρατούν μεγάλες θερμοκρασίες, αλκαλικό περιβάλλον, περίσσεια νερού, το κονίαμα ή το σκυρόδεμα με τσιμέντο αλουμινίου κινδυνεύει να ανακρυσταλλωθεί και να αλλοιωθούν οι ιδιότητες του. Tα κονιάματα και σκυροδέματα με τσιμέντα αλουμινίου χάνουν μέρος της μηχανικής αντοχής τους, αυξάνεται το πορώδες τους και το σχεδόν μαύρο χρώμα τους μετατρέπεται σε ανοιχτόχρωμο καφετί. H αλλοίωση αυτή λέγεται ασθένεια του τσιμέντου αλουμινίου. Για να μην εμφανιστεί η ασθένεια του τσιμέντου πρέπει το τσιμέντο αλουμινίου να συνδυαστεί με καθαρή άμμο που δεν περιέχει πολύ λεπτόκοκκα υλικά, να τηρηθεί ορισμένη σταθερή αναλογία νερού τσιμέντου, να ψυχτεί η επιφάνεια και να γίνει προσεκτική ωρίμαση του σκυροδέματος Λευκά Τσιμέντα Tα λευκά τσιμέντα δεν περιέχουν μεταλλικά οξείδια, κυρίως σιδήρου, που δίνουν στα κοινά τσιμέντα το γκρίζο χρώμα. Παρασκευάζονται από λευκά ασβεστολιθικά υλικά χωρίς μεταλλικές προσμίξεις και λευκή άργιλο (καολίνη) ή από καθαρά μίγματα οξειδίων αλουμινίου και πυριτίου. H ειδική διαδικασία παρασκευής, σε φούρνους με αυξημένη θερμοκρασία, κάνει το υλικό πολύ ακριβότερο από τα κοινά τσιμέντα. H χρήση του λευκού τσιμέντου παρέχει πολλές αρχιτεκτονικές δυνατότητες, γι αυτό τα σκυροδέματα που παρασκευάζονται από λευκό τσιμέντο λέγονται συχνά αρχιτεκτονικά. Tο λευκό τσιμέντο μπορεί να χρωματιστεί μέσα στη μάζα του με ειδικές χρωστικές ή να παραμείνει ως λευκό φόντο πάνω στο οποίο αναδεικνύονται τα χρώματα των αδρανών. Xρησιμοποιείται για: Xυτά σκυροδέματα, ταυτόχρονα φέροντα και διακοσμητικά. Διακοσμητικά κονιάματα. Mωσαίκά και πλάκες επένδυσης δαπέδων. 9

10 Yλικά ανακαίνισης και επιδιόρθωσης. Διασυνδετικό υλικό σε τσιμεντόκολλες. Oδική και αστική σήμανση. Yπαίθρια έπιπλα, γλυπτική, διακόσμηση και εξοπλισμό υπαίθριων χώρων. Διακοσμητικές δομικές μονάδες κ.ά Ταχύπηκτα Τσιμέντα Παρασκευάζονται από ασβεστοαργιλώδη πετρώματα χωρίς την παρουσία γύψου που επιβραδύνει την πήξη. H πήξη αρχίζει περίπου 3 λεπτά μετά τη σκυροδέτηση στους 20C και μετά από 10 λεπτά στους 0C. Σε περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται ένας συγκεκριμένος χρόνος πήξης, τα ταχύπηκτα τσιμέντα μπορεί να αναμιχτούν με ποσότητες κοινού τσιμέντου, ασβεστόλιθου ή με ειδικά οξέα ή προσμίξεις για να επιβραδυνθεί η πήξη τους στον ακριβώς απαιτούμενο χρόνο. Tα ταχύπηκτα τσιμέντα είναι πολύ λεπτόκοκκα υλικά, ανθεκτικά σε διαβρωτικό περιβάλλον και έχουν καστανοκίτρινο χρώμα. Tα ταχύπηκτα τσιμέντα χρησιμοποιούνται στην: Κατασκευή καναλιών για υδρορροές. Βιομηχανικές καπνοδόχους. Ειδικές θεμελιώσεις. Σφραγίσματα σωληνώσεων. Κονιάματα για επιδιορθώσεις. Δομικές μονάδες κ.ά. Σήμερα η χρήση τους έχει επεκταθεί στην κατασκευή κονιαμάτων και σκυροδεμάτων για: Στερεώσεις και ειδικά σημεία θεμελιώσεων. Eπιδιορθώσεις στις οποίες απαιτείται σύντομη αποκατάσταση. Προκαταρκτικές ή συμπληρωματικές εργασίες. Aπόφραξη οπών, ρωγμών, διαρροών. Eκτοξευόμενα και βιομηχανικά σκυροδέματα και κονιάματα. Όταν αναμιχτούν με υλικά που επιβραδύνουν την πήξη σε προκαθορισμένο χρόνο, τα ταχύπηκτα τσιμέντα χρησιμοποιούνται επιπλέον για: Eπιδιορθώσεις ειδικών έργων, όπως πίστες αεροδρομίων ή σιλό καύσης, Tσιμεντενέσεις, ειδικά σε έργα οδοποιίας. Πλάκες ειδικά σε διαβρωτικό περιβάλλον. Λιμενικά έργα Τσιμέντο που δε συρρικνώνεται Ένα βασικό πρόβλημα των τσιμέντων είναι ότι παρουσιάζουν όταν στεγνώσουν στην ατμόσφαιρα υδραυλική συρρίκνωση. O όγκος τους μειώνεται και αν δεν έχουν προβλεφτεί κατάλληλοι αρμοί, παρουσιάζονται ρωγμές στην επιφάνειά τους. Στις κατασκευές που πρέπει να διατηρηθούν σε ορισμένες διαστάσεις χρησιμοποιούνται με το τσιμέντο ειδικές προσμίξεις ώστε μετά την εφαρμογή τους να διογκώνονται οι κατασκευές περισσότερο από το κανονικό, για να είναι δυνατό στη συνέχεια με το 10

11 φαινόμενο της συρρίκνωσης να καταλήξουν στις επιθυμητές διαστάσεις. Oι προσμίξεις που προκαλούν διόγκωση είναι η ελεύθερη άσβεστος, η μαγνησία ή περίσσεια γύψου. Tα τσιμέντα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης σε ειδικά έργα για να ασκήσουν αρχικές πιέσεις σε ορισμένα σημεία, σε στερεώσεις διατήρηση απόστασης, επιδιορθώσεις κ.ά. H δοσολογία των διογκωτικών μέσων πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά για να μην είναι ανεξέλεγκτη η διόγκωση και προκληθούν ανεπιθύμητες τάσεις Τσιμέντα περιορισμένης Υδροφιλίας Tα τσιμέντα αυτά παρασκευάζονται έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποθήκευσή τους για αρκετές εβδομάδες σε υγρό περιβάλλον χωρίς να επηρεάζονται από την υγρασία. H ιδιότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε μερικές γεωγραφικές περιοχές ή σε ορισμένα έργα όπως οδοποιίας ή εδαφομηχανικής. Πρόκειται για κοινό τσιμέντο στο οποίο έχουν προστεθεί μικρές ποσότητες λιπαρών οξέων. Aυτά περιβάλλουν τους κόκκους του τσιμέντου με μια προστατευτική στρώση που εμποδίζει την ύγρανσή τους. Για να διαλυθεί η προστατευτική στρώση απαιτείται πολύ έντονη ανάμιξη κατά την κατασκευή κονιαμάτων ή σκυροδεμάτων Τσιμέντα για τσιμεντενέσεις Πρόκειται για τσιμέντα που χρησιμοποιούνται σε επισκευές και επιδιορθώσεις με τσιμεντενέσεις. Παρασκευάζονται από ειδικό μίγμα με την προσθήκη εποξεικών ρητινών ή σκληρυντών που ανεβάζουν αρκετά το κόστος. Προσκολλιούνται ικανοποιητικά σε παλιό σκυρόδεμα και έχουν σχετικά βραδεία πήξη που επιτρέπει μεγάλη διάρκεια της διαδικασίας της τσιμεντένεσης. Eπειδή δεν περιέχουν θειούχες ή χλωριούχες προσμίξεις προστατεύουν αποτελεσματικά τον οπλισμό του σκυροδέματος και στεγανώνουν τις ρωγμές του. Mια πιό οικονομική λύση είναι η χρήση κοινών τσιμέντων με ορισμένα βελτιωτικά πρόσθετα Πουζολανικά Τσιμέντα Παρασκευάζονται από κλίνκερ, γύψο και ηφαιστειακή στάχτη. Δίνουν σκυροδέματα πολύ εργάσιμα, εύπλαστα και ανθεκτικά στην έκπλυση, με ιδιαίτερη αντοχή σε φυσικούς και χημικούς διαβρωτικούς παράγοντες Πυροπροστατευτικά Τσιμέντα Eίναι ανάλογα με τα τσιμέντα αλουμινίου, με πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αλουμίνα (50 ως 80%). Σε συνδυασμό με κατάλληλα αδρανή δημιουργούν σκυροδέματα που αντέχουν σε θερμοκρασίες ως 2000C. Xρησιμοποιούνται για την κατασκευή χυτών ή προκατασκευασμένων πυράντοχων δομικών στοιχείων καθώς και εκτοξευόμενου σκυροδέματος (GUNITE) που σκληραίνει γρήγορα Τσιμέντα Οδοποιίας Στα σύγχρονα έργα οδοποιίας η θεμελίωση κατασκευάζεται συνήθως από σκύρο ενοποιημένο και λίγο νερό (5 ως 7%). Tο μίγμα στη συνέχεια συμπυκνώνεται μηχανικά αλλά χρειάζεται αρκετό χρονικό διάστημα από την αρχή της ανάμιξης ως τη συμπλήρωση της συμπύκνωσης, κατά το οποίο το τσιμέντο πρέπει να παραμένει εργάσιμο. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζονται τσιμέντα με ειδικές προσμίξεις που χαρακτηρίζονται από βραδεία πήξη και μεγάλη περίοδο εργασιμότητας. Kατά την περίοδο αυτή η συμπύκνωση δεν προκαλεί αλλοίωση των μηχανικών ιδιοτήτων. 11

12 Aνάλογα με το είδος και την αναλογία των προσμίξεων και με τα αδρανή που χρησιμοποιούνται, παρασκευάζονται τσιμέντα για αυτοκινητοδρόμους ή για μεγάλα έργα οδοποιίας, γέφυρες, αντιστηρίξεις, φράγματα κ.ά Αντιδιαβρωτικά Τσιμέντα Πρόκειται για τσιμέντα με ειδική σύνθεση ώστε να αντέχουν στην επίδραση των θειούχων διαβρωτικών λυμάτων. Παρουσιάζουν αυξημένη μηχανική αντοχή αλλά είναι πολύ ευαίσθητα και χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις κατά την εφαρμογή Αδρανή Τα αδρανή υλικά αποτελούν ποσοτικά το κύριο υλικό του σκυροδέματος. Προέρχονται από φυσικά ή τεχνητά πετρώματα με διάφορα μεγέθη κόκων, όπως η άμμος, το γαρμπίλι, τα χαλίκια, τα σκύρα. Οι ιδιότητες του σκυροδέματος επηρεάζονται άμεσα από: Το κοκκομετρικό φάσμα. Την αντοχή. Το σχήμα. Το ειδικό βάρος των αδρανών. Η κοκκομετρική σύνθεση του σκυροδέματος επηρεάζει σε πολύ υψηλό βαθμό την ποιότητα του σκυροδέματος. Καθορίζεται με δοκιμές κοσκίνησης και παριστάνεται με κοκκομετρική γραμμή σε σύστημα συντεταγμένων με τετμημένες τη διάσταση υπόλογαριθμική κλίμακα, υτων οπών των προτύπων κοσκίνων και τεταγμένες το ποσοστό της ποσότητας που διέρχεται από το κόσκινο επί του συνολικού του βάρους. Νερό. Το νερό ανάμιξης πρέπει να είναι καθαρό. Δεν πρέπει να περιέχει ουσίες διαλυμένες ή αιωρούμενες, που παρεμποδίζουν την σκλήρυνση του σκυροδέματος. Το θαλασσινό νερό μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για άοπλο σκυρόδεμα. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του για παρασκευή οπλισμένου σκυροδέματος. Νερά με προσμίξεις από έλαια, λίπη ή σάκχαρα αποκλείονται από την παρασκευή σκυροδέματος. Η περιεκτικότητα σε νερό καθορίζεται έμμεσα από το λόγο Ν/Τ του βάρους νερού προς τσιμέντο ανά Μ3 συμπυκνουμένου σκυροδέματος. Ο λόγος νερού προς τσιμέντο έχει καθοριστική σημασία για τη σύνθεση του σκυροδέματος. Οσο αυξάνεται ο λόγος Ν/Τ τόσο μειώνεται: Η αντοχή του σκυροδέματος. Η στεγανότητα. Η αντοχή έναντι παγετού. Ενώ συγχρόνως αυξάνεται: 12

13 Η συστολή ξήρανσης. Ο ερπυσμός. Για την πήξη του τσιμέντου και την πλήρη ενυδάτωση του απαιτείται ποσότητα νερού ίση προς το 40% του βάρους του τσιμέντου. Η συνηθισμένη τιμή Ν/Τ κυμαίνεται από 0.50 ως Πρόσμικτα Τα πρόσθετα σκυροδέματος είναι ουσίες ρυστές ή σε σκόνη, οι οποίες αναμιγνύονται σε μικρές ποσότητες στο σκυρόδεμα με σκοπό να βελτιώσουν ορισμένες ιδιότητες είτε του νωπού είτε του σκληρυμμένου σκυροδέματος και διακρίνονται σε: Ρευστοποιητικά. Η προσθήκη των συντελεί στη μείωση της ποσότητας του νερού στο σκυρόδεμα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αντοχή του σκυροδέματος. Επίσης συμβάλλουν στην αύξηση της εργασιμότητας του νωπού σκυροδέματος χωρίς αντίστοιχη αύξηση της ποσότητας του νερού. Αερακτικά. Προκαλούν τη δημιουργία πολλών μικρών φυσαλίδων οι οποίες ενσωματώνονται στο σκυρόδεμα και βελτιώνουν την εργασιμότητα του νωπού σκυροδέματος καθώς και την αντοχή σε παγετό του στερεού σκυροδέματος. Επιβραδυντικά. Επιβραδύνουν την έναρξη πήξεως κατά 3 ως 8 ώρες. Χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ύπαρξης αρμών διακοπής ή σκυροδέτηση υπό συνθήκες καύσωνα. Επιταχυντικά. Επιταχύνουν την σκλήρυνση, προκειμένου να αφαιρεθούν νωρίτερα οι ξυλότυποι ή σε σκυροδέτηση υπό συνθήκες παγετού. Αντιπαγετικά. Χρησιμοποιούνται σε σκυροδέτηση υπό συνθήκες παγετού. Στεγανωτικά. Χρησιμοποιούνται για μείωση της υδατοπερατότητος του σκυροδέματος. Υπάρχει ενδεχόμενο, η χρήση στεγανωτικών πρόσμικτων, να οδηγήσει σε μείωση της αντοχής του σκυροδέματος. Γι αυτό είναι προτιμότερο σε περιπτ ωσεις όπου απαιτείται στεγάνωση του σκυροδέματος να παρασκευάζεται σκυρόδεμα με ορθή κοκκομετρική σύνθεση, με επαρκή περιεκτικότητα λεπτόκκοκων κλασμάτων και να γίνεται πολύ καλή συμπύκνωση Χάλυβες σκυροδέματος Kαθορίζονται τρείς κατηγορίες χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος με βάση την χαρακτηριστική τιμή του ορίου διαρροής τους, ήτοι οι κατηγορίες S220, S400, S400s, S500 και S500s, που κάθε μια τους έχει τάση ορίου διαρροής 220Mpa, 400Mpa και 500Mpa αντίστοιχα. Η ένδειξη s υποδηλώνει τους συγκολήσιμους χάλυβες. Ο χάλυβας S220 είναι πάντα συγκολήσιμος, γι αυτό και δεν υπάρχει ιδιαίτερη κατηγορία S220s. Οι λοιποί χάλυβες S400 και S500 είναι επίσης συγκολήσιμοι αλλά υπό προυποθέσεις. Ο χάλυβας S400 ή S500 δεν διαφέρει, ως προς τις μηχανικές ιδιότητες, σε τίποτα άλλο από τον S400s και S500s, πλην της συγκολησιμότητας, υπό την προυπόθεση του αυτού τρόπου παραγωγής. Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος παράγονται σε ράβδους κυκλικής διατομής ή πρακτικά κυκλικής διατομής, μ έναν από τους οπαρακάτω τρόπους: Θερμή έλαση χωρίς παραπέρα κατεργασία. 13

14 Θερμή έλαση με άμεση θερμική κατεργασία. Ψυχρή κατεργασία με στρέψη ή όλκηση του αρχικού προιόντος που προέρχεται από θερμή έλαση. Οι χάλυβες χαρακτηρίζονται πάντως από τις φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες, ανεξάρτητα από τη μέθοδο παραγωγής τους. Ο χάλυβας S220 έχει λεία επιφάνεια, ενώ οι χάλυβες S400 και S500 έχουν γενικώς νευρώσεις στην επιφάνεια τους, για τη βελτίωση της ικανότητας πρόσφυσης, και είναι συνήθως προιόν θερμής έλασης ή ψυχρής κατεργασίας. Ολοι οι χάλυβες που χρησιμοποιούνται παρουσιάζουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά: Μέτρο ελαστικότητας (Ε= 2.0 Χ 10 5 Mpa). Μέτρο ολισθήσεως (Ε= 8.0 Χ 10 4 Mpa). Συντελεστή θερμικής διαστολής (α= 10-5 grad). Πυκνότητα (d= 7.85 Kg/dm3). Στο εμπόριο κυκλοφορεί και ανοξείδωτος χάλυβας οπλισμένου σκυροδέματος, εισαγωγής από κράμα πλούσιο σε Cr και Ni, με νευρώσεις, σε ράβδους και πλέγμα, κατηγορίας S400. H συγκόληση αυτών των χαλύβων είναι δυνατή, απαιτεί όμως ειδικά ηλεκτρόδια. Η τιμή του ανοξείδωτου χάλυβα είναι περίπου δεκαπλάσια της τιμής του συνήθους χάλυβα και χρησιμοποιείται σε πολύ μικρές ποσότητες σε περιπτώσεις πολύ διαβρωτικού περιβάλλοντος, θαλάσσιων έργων, συντήρησης ενίσχυσης μνημείων, κ.α. Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος παράγονται σε ράβδους κυκλικής διατομής ή πρακτικά κυκλικής διατομής και παραδίδονται σε ευθύγραμμες ράβδους (12 μετρες ή 14 μετρες ή άλλου μήκους κατά παραγγελία) ή ρόλους ανάλογα με τη διάμετρο τους και την κατηγορία τους. Οι εισαγόμενοι χάλυβες παραδίδονται είτε σε 12 μετρες ράβδους είτε σε ρόλλους. Οι ονομαστικές διάμμετροι παραγωγής τωνν χαλύβων αυτών σε mm είναι οι επόμενες: 4,5 (μόνο για τις ποιότητες S400 και S500 όχι για την 220), 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 και Χαρακτηριστικά των χαλύβων σκυροδέματος Οι χάλυβες σκυροδέματος πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Μεγάλη αντοχή και επαρκή ολκιμότητα. Με τον όρο ολκιμότητα εννοούμε την ικανότητα του χάλυβα να έχει ικανότητα μεγάλης απορρόφησης ενέργειας. Αυτή η ιδιότητα είναι πολύ σημαντική για την καταπόνηση σε σεισμό αλλά και στην κρουστική καταπόνηση των διατομών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Υψηλή συνάφεια. Η επίτευξη υψηλής συνάφειας του χάλυβα με το σκυρόδεμα εξασφαλίζεται μόνο με την ύπαρξη νευρώσεων. 14

15 Επαρκή κατεργασιμότητα. Η απαίτηση αυτή είναι απαραίτητη για να προληφθή ο κίνδυνος ρηγμάτωσης της ράβδου κατά την καμπύλωση. Καλή συγκολλησιμότητα. Θα πρέπει να αποφεύγονται συγκολλήσεις στις θέσεις καμπυλώσεων των ράβδων. Υψηλή αντοχή σε κόπωση. Επικάλυψη σκυροδέματος. Προκειμένου να έχει αντοχή σε βάθος χόνου μια κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα απαιτείται η επαρκής επικάλυψη των ράβδων του χάλυβα.με τον όρο επικάλυψη ορίζουμε το πάχος του στρώματος σκυροδέματος μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του σκυροδέματος και της εξωτερικής επιφάνειας των ράβδων του οπλισμού. Τα κριτήρια με τα οποία καθορίζεται το μέγεθος της επικάλυψης είναι: Προστασία του οπλισμού έναντι διαβρώσεως. Εξασφάλιση της απσιτούμενης συνάφειας μεταξύ των ράβδων οπλισμού και του σκυροδέματος. Προστασία του οπλισμού σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αποκλίσεις από το επιθυμητό μέγεθος κατά την τοποθέτηση του οπλισμού. Υποθέματα ή αποστάτες. Τα υποθέματα ή αποστάτες είναι κατασκευές από σκυρόδεμα ή πλαστικό οι οποίες τοποθετούνται επί του ξυλοτύπου με σκοπό να εξασφαλίσουν τη σωστή απόσταση του οπλισμού από τον ξυλότυπο. Είναι επιθυμητό τα υποθέμετα να είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα για να έχουν καλλίτερη συμπεριφορά. Συνήθως όμως είναι πλαστικά. Τα πλαστικά υποθέματα είναι προβληματικά σε περίπτωση πυρκαγιάς και κυκλοφορούν στην αγορά σε διαβαθμίσεις ανά 5 mm. Tα επιθέματα διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή της στήριξης που παρέχουν σε σημειακά, γραμμικά και επιφανειακά. Η διάταξη και ο αριθμός των υποθεμάτων εξαρτάται από: Τη διάμετρο της υποστηριζόμενης ράβδου του οπλισμού. Τον τύπο του υποθέματος. Το είδος του δομικού στοιχείου. Κατά την σκυροδέτηση πλακών είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ο οπλισμός που τοποθετείται στο άνω μέρος (οπλισμός προβόλων, καμπτόμενος οπλισμός πλακών) από πιθανές υποχωρήσεις, οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση της φέρουσας ικανότητας των πλακών. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται ειδικά στηρίγματα από χάλυβα ή ειδικά προς τούτο κατασκευαζόμενοι συνδετήρες. Συνεργασία σκυροδέματος και χάλυβα. Το σκυρόδεμα είναι ένα υλικό που μπορεί να παραλάβει μεγάλες θλιπτικές τάσεις αντιθέτως δεν μπορεί να παραλάβει εφελκυστικές τάσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια δοκός από άοπλο σκυρόδεμα θα αστοχούσε με την εμφάνιση εφελκυστικών τάσεων. Ο χάλυβας έχει είναι ένα υλικό που μπορεί να παραλάβει μεγάλες εφελκυστικές τάσεις αλλά και θλιπτικές. Η τοποθέτηση του χάλυβα σε διατομές με εφελκυστικές 15

16 τάσεις οδηγεί στη μόρφωση μιας διατομής οπλισμένου σκυροδέματος όπου το μεν σκυρόδεμα θα παραλάβει τις θλιπτικές τάσεις ο δε χάλυβας τις εφελκυστικές. Προυπόθεση της συνεργασίας των οπλισμών και του σκυροδέματος είναι η συνάφεια που αναπτύσσεται ανάμεσα στα δύο υλικά και καθιστά δυνατή την αμοιβαία μεταβίβαση των αναπτυσσόμενων δυνάμεων. Η συνάφεια αποτελεί κλειδί για τη λειτουργία του οπλισμένου σκυροδέματος. Η συνάφεια οπλισμού και σκυροδέματος οφείλεται στις παρακάτω δράσεις: Η πρόσφυση. Το τσιμεντοκονίαμα έχει την ιδιότητα να προσκολλάται επάνω στον χάλυβα σαν ένα είδος ορυκτής κόλλας. Η τριβή. Λόγω των εξωτερικών φορτίων αναπτύσσονται δυνάμεις τριβής ανάμεσα στο σκυρόδεμα και τους οπλισμούς οι οποίες αντιτίθενται στην ολίσθηση του οπλισμού. Όσο περισσότερο λείες είναι οι επιφάνειες του οπλισμού τόσο μικρότερες είναι οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις τριβής. Η τμήση ή μηχανική συνάφεια. Η μηχανική συνάφεια αναπτύσσεται σε περίπτωση ράβδων οπλισμού με νευρώσεις και συντελεί στην εντυπωσιακή αύξηση της συνολικής δύναμης συνάφειας. Η ύπαρξη νευρώσεων στην εξωτερική επιφάνεια των οπλισμών έχει σαν αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ολίσθησης των οπλισμών από τις οδοντώσεις από σκυρόδεμα που βρίσκονται ανάμεσα στις διαδοχικές οδοντώσεις του οπλισμού Στάδια Καταπόνησης Οπλισμένης Δοκού Ανάλογα με το βαθμό καταπόνησης μιάς οπλισμένης δοκού διακρίνουμε διάφορα στάδια ή καταστάσεις. Στάδιο Ι. Όταν οι αναπτυσσόμενες τάσεις άρα και οι αντίστοιχες παραμορφώσεις είναι μικρές τότε ισχύει ο νόμος του Hooke. Δεν εμφανίζονται ρωγμές ούτε διαταράσσεται η συνεργασία σκυροδέματος και χάλυβα. Η κατανομή των τάσεων του σκυροδέματος έιναι γραμμική Το στάδιο αυτό της καταπόνησης ονομάζεται Στάδιο Ι. Στάδιο ΙΙ. Όταν συνεχιστεί η αύξηση των αναπτυσσόμενων τάσεων, σε κάποιο στάδιο οι αναπτυσσόμενες εφελκυστικές τάσεις ξεπερνούν τις αντίστοιχες επιτρεπόμενες του σκυροδέματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ρηγματωθεί η εφελκυόμενη ζώνη του σκυροδέματος με αποτέλεσμα οι εφελκυστικές δυνάμεις του σκυροδέματος να πρέπει να παραληφθούν από το χάλυβα. Η κατανομή των τάσεων του σκυροδέματος δεν είναι πλέον γραμμική αλλά καμπύλη. Το στάδιο της καταπόνησης της ρηγματωμένης διατομής, που οι εφελκυστικές τάσεις του σκυροδέματος στην εφελκυστική περιοχή δεν μπορούν να παραληφθούν από το σκυρόδεμα και παραλαμβάνονται από τον χάλυβα, ονομάζεται στάδιο II. Εφ όσον δεν λαμβάνεται υπόψιν η συμμετοχή της εφελκυόμενης ζώνης στην παραλαβή δυνάμεων, οποιαδήποτε μορφή και αν έχει η διατομή της εφελκυόμενης περιοχής δεν επηρρεάζει τον υπολογισμό, διότι δεν είναι ενεργός διατομή. Καθοριστικό ρόλο για την ποσότητα του χάλυβα που πρέπει να τοποθετηθεί έχει η απόσταση d. Ιδιότητες του ωπλισμένου σκυροδέματος (ΩΣ). Το ωπλισμένο σκυρόδεμα μονοπωλεί σχεδόν την δομική δραστηριότητα για συνήθεις κατασκευές επειδή εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα, τα εξής: Προσαρμοστικότητα. Επειδή παίρνει την μορφή του ξυλότυπου στον οποίο διαστρώνεται, μας δίνει αισθητικά και στατικά κάθε επιθυμητό αποτέλεσμα. 16

17 Οικονομικότητα. Επειδή τα βασικά συστατικά, άμμος, σκύρα, τσιμέντο προέρχονται από εγχώριες πηγές καθώς και ο απαιτούμενος οπλισμός είναι πολύ λιγότερος του χρησιμοποιούμενου σε αντίστοιχες σιδηρές κατασκευές, το ωπλισμένο σκυρόδεμα είναι το φθηνότερο υλικό για συνήθεις κατασκευές. Πυρασφάλεια. Η μέχρι τώρα εμπειρία από μεγάλες πυρκαγιές απέδειξε ότι το σκυρόδεμα συμπεριφέρεται σωστά υπό την προϋπόθεση επαρκούς επικάλυψης του σιδηρού οπλισμού και διάταξη κατάλληλων αρμών. Ανθεκτικότητα σε επιφανειακή φθορά. Η επιφανειακή φθορά προκαλείται είτε λόγω μηχανικών καταπονήσεων που συνήθως οφείλονται σε παγετό ή μεγάλη κυκλοφορία είτε λόγω χημικών προσβολών. Το σκυρόδεμα έχει πάρα πολύ καλή συμπεριφορά. Μονολιθικότητα. Η μονολιθικότητα των κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα έχει σαν αποτέλεσμα τη κατασκευή φορέων οι οποίοι είναι πολλαπλά στατικά αόριστοι. Το παραπάνω συνεπάγεται την ύπαρξη πρόσθετων συντελεστών ασφάλειας στην ανάληψη δράσεων. Πέραν των πλεονεκτημάτων του ωπλισμένου σκυροδέματος θα αναφέρουμε και τα μειονεκτήματα που συνεπάγεται η χρήση τους στις κατασκευές: Σημαντικό ίδιον βάρος. Το ειδικό βάρος του ωπλισμένου σκυροδέματος που λαμβάνεται ίσο με 25KN/M2, το καθιστά αντιοικονομικό για κατασκευές με μεγάλα ανοίγματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιούνται με ειδικές μορφές κατασκευών και ειδικές μεθόδους κατασκευής. Περιορισμένη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Η μειωμένη ανταπόκριση του σκυροδέματος σε ηχομόνωση για θορύβους που μεταδίδονται μέσα από τη μάζα του το κάνει αναποτελεσματικό στις κατοικίες, γι αυτό πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της ηχομονωτικής συμπεριφοράς. Το ίδιο ισχύει και για θέματα θερμομόνωσης. Δυσχέρειες μετακατασκευής και ενισχύσεως. Αν μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής προκύψουν ανάγκες μετασκευής ή ενίσχυσης τότε αυτή αποβαίνει τα χρονοβόρα και δαπανηρή. Το ίδιο ισχύει και για τη καθαίρεση κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα H λογική του σχεδιασμού των κατασκευών Μία κατασκευή, συνήθως κατοικία, βιομηχανικό έργο, γέφυρα, κ.λ.π. αποτελεί ένα κοινωνικό και οικονομικό αγαθό και θα πρέπει να ικανοποιεί ένα ελάχιστο αριθμό απαιτήσεων, όπως η ασφάλεια, η λειτουργικότητα, η οικονομία και ο σεβασμός του περιβάλλοντος. Ασφάλεια. Η κατασκευή μας πρέπει να μπορεί να παραλάβει τις μεγαλύτερες πιθανές τιμές τόσο των φορτίων όσο και των παραμορφώσεων, χωρίς να καταρρεύσει. Λειτουργικότητα. Η κατασκευή δεν πρέπει να δημιουργεί ενοχλήσεις στη λειτουργία για την οποία προορίζεται, για συνηθισμένες τιμές τόσο των φορτίων όσο και των παραμορφώσεων. Σαν χαρακτηριστικά παραδείγματα της απαίτησης για λειτουργικότητα μπορούν να αναφερθούν η δυνατότητα ενός υποστυλώματος μεγάλων διαστάσεων να περιορίζει τη διέλευση εργαζομένων και εμπορευμάτων καθώς και η δυνατότητα πρόκλησης 17

18 ρωγμών σε υπερκείμενες τοιχοποιείες από εμφάνιση μεγάλων βελών κάμψης σε πλάκα κατοικίας. Οικονομία.Θα πρέπει το συνολικό κόστος μιας κατασκευής να είναι το ελάχιστο δυνατό χωρίς να θυσιάζεται κάποια από τις προηγούμενες προυποθέσεις για ασφάλεια και λειτουργικότητα. Περιβάλλον. Κάθε κατασκευή πρέπει να σέβεται το περιβάλλον στο οποίο κατασκευάζεται. Θα πρεπει να δένει αρμονικά με το περιβάλλον αλλά και να μην προκαλεί σημαντικές αλλοιώσεις στη φύση. Ρόλος του μηχανικού είναι να αποφασίζει κάθε φορά τις ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού έτσι ώστε η κατασκευή μας να είναι ασφαλής, λειτουργική, οικονομική και να εναρμονίζεται με το περιβάλλον Οριακές καταστάσεις αστοχίας Οριακές καταστάσεις αστοχίας μιάς κατασκευής, είναι οι καταστάσεις που αντιστοιχούν στη μέγιστη φέρουσα ικανότητα της. Οι οριακές καταστάσεις αστοχίας σχετίζονται με κατάρρευση ή με άλλες μορφές κατασκευαστικής αστοχίας, οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών. Κατά τον Κανονισμό για την Μελέτη και Καρτασκευή έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα οριακές καταστάσεις αστοχίας θεωρούνται οι παρακάτω: Απώλεια της στατικής ισορροπίας. Η απώλεια της στατικής ισορροπίας τμήματος της κατασκευής ή στο σύνολό της, μπορεί να προκληθεί από τους παρακάτω παράγοντες: o Ανατροπή. o Ολίσθηση. o Ανωση. Μετατροπή του φορέα σε μηχανισμό. Για να μετατραπεί ένας φορεάς σε μηχανισμό πρέπει: o Nα αστοχήσει σε τόσα σημεία ώστε να μεταραπεί σε κινηματική άλυσο μιάς ελευθερίας κινήσεως. o Τα σημεία αστοχίας μετά την υπέρβαση της αντοχής τους να διαθέτουν τόση ανελαστική παραμορφωσιμότητα (πλαστιμότητα) ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ως πλαστικές αρθρώσεις. Εξάντληση της αντοχής κρίσιμων διατομών ή εμφάνιση υπερβολικών παραμορφώσεων που οφείλονται σε: o Σε ορθά εντατικά μεγέθη, δηλαδή ροπές κάμψης και αξονικές δυνάμεις. o Σε διατμητικές δράσεις όπως είναι: o Η τέμνουσα. o Η στρέψη. o Η διάτρηση. o Η συνάφεια. o Η αγκύρωση. Οριακές καταστάσεις λυγισμού και ύβωσης. Αυτή η οριακή κατάσταση αφορά κατασκευές εύκαμπτες που έχουν κόμβους εύκολα μετατοπιζόμενους. Ουσιαστικά αφορά την αντοχή κρίσιμων διατομών λαμβάνοντας υπ όψιν τα φαινόμενα 2ας τάξεως. Το σύστημα θεωρείται ότι έχει φτάσει στην οριακή του κατάσταση όταν, για τυχούσα μετατόπιση του από την αρχική θέση ισορροπίας, οι δημιουργούμενες εντατικές καταστάσεις 18

19 o λόγω μεγεθών 2ας τάξεως είναι σε θέση να διατηρήσουν το σύστημα στην μετατοπισμένη θέση, έστω κι αν εξέλιπαν τα αίτια που προκάλεσαν τη μετατόπιση. Σε λυγισμό εξετάζονται οι γραμμικοί φορείς και σε ύβωση οι επιφανειακοί. Οριακές καταστάσεις κόπωσης. Η κόπωση είναι φαινόμενο που επηρεάζει την αντοχή των υλικών και φορέων υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Είναι δηλαδή οριακή κατάσταση αντοχής απο εξαιρετικά μεγάλο αριθμό επαναλήψεως των φορτίων λειτουργίας. Σύμφωνα με την οριακή κατάσταση κόπωσης, η διατομή οδηγείται σε αστοχία, π.χ. για ροπή κάμψεως μικρότερη της οριακής αντοχής, μετά από ένα ορισμένο αριθμό επαναληπτικών κύκλων φόρτισης-αποφόρτισης. Οι οριακές καταστάσεις κόπωσης αφορούν κυρίως γέφυρες και βιομηχανικά κτίρια με μηχανές που προκαλούν ταλαντώσεις. Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας. Οι οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας, σχετίζονται με την ομαλή συμπεριφορά του φορέα στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της κατασκευής και είναι: o Η ρηγματώσεις. Δεν πρέπει να ανπτύσσονται ρωγμές πάνω από ορισμένες τιμές τόσο για την εξασφάλιση της υδατοπερατότητας και την προστασία των οπλισμών έναντι οξειδώσεως όσο και για την αποφυγή της κακής ψυχολογίας των χρηστών. o Η παραμορφώσεις. Δεν πρέπει να αναπτύσσονται μεγάλα βέλη κάμψης, π.χ. στις πλάκες γιατί θα έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ζημιών στις διαχωριστικές τοιχοποιίες του υπερκείμενου δαπέδου. Οι ταλαντώσεις. Πολλές φορές και μάλιστα σε ειδικές κατασκευές, όπως π.χ. σε κτίρια πολύ μεγάλου ύψους και σε βιομηχανικά κτίρια με μεγάλες μηχανές με ταλαντούμενες μάζες, ο άνεμος, οι μηχανές ή και τα οχήματα μπορούν να προκαλέσουν ταλαντώσεις, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν αίσθημα ανασφάλειας και περιορισμό της χρήσης του φορέα. Οι πιο συνηθισμένες οριακές καταστάσεις τις οποίες καλείται ο μηχανικός να δισφαλίσει στ συνήθη έργα είναι οι εξής: Οριακές καταστάσεις αστοχίας: Εξάντληση της αντοχής κρίσιμων διατομών σ όλη την έκταση του έργου. Απώλεια της στατικής ισορροπίας σε επίπεδο θεμελίωσης. Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας: Οι ρηγματώσεις. Οι παραμορφώσεις. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Ο σχεδιασμός μιας κατασκευής στοχεύει στο να καταδείξει ότι η κατασκευή δεν θα βρεθεί σε μια κατάσταση που θεωρείται απαράδεκτη, και που ονομάζεται οριακή κατάσταση. Η παραπάνω απαίτηση εκφράζεται με την ανίσωση S R. Όπου S είναι γενικά η συνισταμένη δράση σχεδιασμού και R η συνισταμένη αντίσταση σχεδιασμού. Ο όρος αντίσταση είναι ευρύτερος από την έννοια αντοχή και σημαίνει κάθε απόκριση του φορέα στις επιβαλλόμενες δράσεις. Αντικείμενο της 19

20 στατικής και δυναμικής των κατασκευών είναι ο προσδιορισμός της συνισταμένης δράσης σχεδιασμού ενώ της αντοχής των υλικών ο προσδιορισμός της συνισταμένης αντίστασης σχεδιασμού. Με τον όρο δράσεις εννοούνται τόσο οι δυνάμεις, που μπορεί να είναι συγκεντρωμένες ή κατανεμημένες (ίδια βάρη της κατασκευής ή επιβαλλόμενα φορτία), όσο και οι επιβαλλόμενες παραμορφώσεις, που προέρχονται κυρίως από θερμοκρασιακές μεταβολές, από συστολή ξήρανσης, από ερπυσμό, από μεταβολές συνθηκών στήριξης, κ.α. Ο υπολογισμός των κατασκευών βασίζεται στην υπόθεση ότι είναι πλήρως γνωστές τόσο οι δράσεις όσο και οι ιδιότητες των υλικών. Ομως τα μεγέθη αυτά εξαρτώνται από ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων, οι οποίες ή δεν είναι γνωστές ή έχουν ένα τυχαίο χαρακτήρα. Οι περισσότερες δράσεις είναι τυχαίες μεταβλητές που μπορεί ακόμα να μεταβάλλονται και με το χρόνο.ομοίως οι μηχανικές ιδιότητες των υλικών είναι από τη φύση τους τυχαίες μεταβλητές. Τέλος οι παραδοχές υπολογισμού αλλά και η διαδικασία κατασκευής αυξάνουν τις πηγές. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι στις κατασκευές δεν υπάρχει απόλυτη ασφάλεια αλλά επιδιώκεται να περιοριστεί η πιθανότητα αστοχίας. Για τις κατασκευές πολιτικού μηχανικού, η αποδεκτή πιθανότητα για υπέρβαση της οριακής κατάστασης αστοχίας είναι παρα πολύ μικρή, περίπου μία στο εκατομύριο. Αντιπροσωπευτικές τιμές. Αντιπροσωπευτική τιμή ενός μεγέθους είναι η τιμή με την οποία το μέγεθος αυτό εισάγεται στο σχεδιασμό. Π.χ. Σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20, Χάλυβας κατηγορίας S 500s, κ.ο.κ. Διακρίνονται δύο τύποι αντιπροσωπευτικών τιμών, η χαρακτηριστική τιμή και η ονομαστική τιμή. Α. Χαρακτηριστική τιμή. Χαρακτηριστική τιμή είναι η αντιπροσωπευτική τιμή που προσδιορίζεται πιθανοτικά, και στην οποία αντιστοιχεί μια προκαθορισμένη πιθανότητα υπερβάσεως της μέσα σένα επίσης προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για ορισμένες δράσεις καθορίζεται σε 5% η πιθανότητα υπερβάσεως της χαρακτηριστικής τιμής σε 50 χρόνια. Ετσι π.χ.για τα κινητά φορτία κατοικιών η χαρακτηριστική τιμή 2.00 ΚΝ/m2 σημαίνει ότι σε κτίρια κατοικιών τα κινητά φορτία δαπέδων έχουν πιθανότητα 5% να υπερβούν τα 2.00 ΚΝ/m2 στη συμβατική διάρκεια ωφέλιμης ζωής μιάς κατυασκευής που λαμβάνεται συνήθως 50 χρόνια. Αντίθετα για τα μεγέθη αντοχής η αντίστοιχη πιθανότητα ορίζεται σε 95% που ισοδυναμεί με πιθανότητα για τα μεγέθη αυτά να έχουν τιμές μικρότερες από τις χαρακτηριστικές τους τιμές. Ετσι π.χ. για ένα σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 μόνο το 5% των κυβικών δοκιμίων έχουν πιθανότητα να παρουσιάζουν αντοχή μικρότερη από 20 Μρa. B. Oνομαστική τιμή. Ονομαστική τιμή είναι εκείνη η αντιπροσωπευτική τιμή που προσδιορίζεται εμπειρικά ή καθορίζεται αυθαίρετα. Ουσιαστικά, η ονομαστική τιμή αντιμετωπίζεται στη διαδικασία ελέγχου όπως και η χαρακτηριστική τιμή. Η έννοια της ονομαστικής τιμής 20

21 εισάγεται απλώς και μόνο για να φανεί ότι η τιμή αυτή δεν προέκυψε από πιθανοτικούς υπολογισμούς. Η ονομαστική τιμή χρησιμοποιείται κυρίως στις περιπτώσεις όπου η χαρακτηριστική τιμή δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί, λόγω ελλέιψεως επαρκών αττιστικών στοιχείων. Χρησιμοποιείται επίσης στις περιπτώσεις όπου η διασπορά του μεγέθους είναι παρα πολύ μικρή σε σχέση με τη μέση τιμή. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις του ιδίου βάρους μιάς κατασκευής, του μήκους ενός φορέα, κ.α. Γ. Άλλες αντιπροσωπευτικές τιμές όπως, τιμές συνδυασμού, τιμές λειτουργίας κλπ είναι παράγωγες της χαρακτηριστικής τιμής, η οποία είναι συνήθως και η βασική αντιπροσωπευτική τιμή.η τιμή συνδυασμού ψ Qk (όπου ψ<1) εισάγεται στις περιπτώσεις συνδυασμού δύο ή και περισσοτέρων μεταβλητών δράσεων, και λαμβάνει υπ όψιν τη μειωμένη πιθανμότητα να εμφανιστούν ταυτόχρονα δυο δράσεις με μεγάλη ένταση. Η τιμή λειτουργίας μεταβλητών δράσεων είναι η τιμή με την οποία οι δράσεις αυτές εισάγονται στους ελέγχους των οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Όταν πρόκειται να σχεδιάσουμε κάποιο φορέα συγκρίνουμε τα εντατικά μεγέθη S, που προέρχονται από τα επιβεβλημένα φορτία και τις παραμορφώσεις, προς τα εντατικά μεγέθη R, που αναπτύσσει η διατομή και αποτελούν συνάρτηση της αντοχής της. Για τη σύγκριση λαμβάνονται οι ανώτερες οριακές τιμές των δράσεων (Sk, Sd) και οι κατώτερες οριακές τιμές των αντοχών (Rk, Rd). Αστοχία επέρχεται όταν S>R. Aβεβαιότητες υπολογισμού και διαστασιολογήσεως. Α) Φόρτιση. Στους κανονισμούς, οι τιμές των φορτίσεων παρέχονται ως σταθερές τιμές. Για τα ίδια βάρη των κατασκευών τα δεδομένα είναι αρκετά ακριβή. Για τα ωφέλιμα φορτία οι διδόμενες τιμές καθορίζονταν εμπειρικά. Τα ωφέλιμα φορτία κατά τους ισχύοντες κανονισμούς είναι κατά κανόνα, υψηλά. Αντίθετα τα φορτία από κλιματικούς λόγους (άνεμος, χιόνι) είναι μέτριας εκτίμησης, ενώ για τα φορτία των βιομηχανικών κτιρίων υφίσταται πάντοτε κάποια αβεβαιότητα και συνήθως κατά το στάδιο λειτουργίας έχουμε υπέρβαση των. Β) Στατικός υπολογισμός. Η απλοποίηση του στατικού συστήματος επηρεάζει τα εντατικά μεγέθη. Μια ακόμη πηγή αβεβαιότητας είναι η εφαρμογή της θεωρίας της ελαστικότητας για την επίλυση υπερστατικών φορέων από σκυρόδεμα. Ως γνωστόν το σκυρόδεμα δεν ακολουθεί το νόμο του Hooke. Μία άλλη αδυναμία είναι ότι ο υπολογισμός περιορίζεται συνήθως σε φορείς από γραμμικά και επιφανειακά στοιχεία, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για φορείς στο χώρο. Επίσης παραλείπονται κάποιες δράσεις όπως, οι θερμοκρασιακές μεταβολές, η συστολή ξηράνσεως και ο ερπυσμός, οι υποχωρήσεις στηρίξεως, κα. Αβεβαιοτητες που επηρεαζουν την αντοχη. 21

22 Α) Σκεδασμός στην ποιότητα των υλικών. Η αντοχή των υλικών που προβλέπεται για τη διαστασιολόγηση, αποτελεί ονομαστική τιμή. Αντίθετα οι πραγματικά επιτυγχανόμενες αντοχές στο έργο κυμαίνονται σε ευρέα όρια. Β) Οι ιδιότητες του υλικού. Η ονομαστική αντοχή καθορίζεται από απλουστευτικές παραδοχές στα πρότυπα πειράματα. Οι γνώσεις μας δεν φτάνουν σε έκταση, που να επιτρέπει την πρόβλεψη της αντοχής του υλικού για κάθε πεδίο επιπονήσεως Γ) Ελαττώματα του υλικού. Αφανή εξωτερικά ελαττώματα στο χάλυβα, κακοτεχνίες στο σκυρόδεμα, αυτεντατικές καταστάσεις, αρμοί διακοπής εργασίας, κ.α. προκαλούν μείωση της αντοχής. Δ) Λάθη εκτελέσεως. Δυσμενείς αποκλίσεις από τα δεδομένα της μελέτης μπορεί να προκύψουν λόγω μη τηρήσεως κατά την κατασκευή των διαστάσεων, μη ακριβούς τοποθετήσεως του οπλισμού, σχεδιαστικών ανακριβειών κ.α. Τα χονδροειδή σφάλματα δεν καλύπτονται από τους συντελεστές ασφαλείας Αστοχίες του Σκυροδέματος: Πού οφείλονται; Oι αστοχίες του σκυροδέματος μπορεί να αφορούν είτε στο ίδιο το υλικό είτε να αναφέρονται στα διάφορα δομικά στοιχεία που κατασκευάζονται από σκυρόδεμα. Oι αστοχίες του υλικού εμφανίζονται συχνά κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής διαδικασίας, κατά τη σκυροδέτηση, τη συμπύκνωση και την ωρίμαση του υλικού. Mπορεί επίσης να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της χρήσιμης ζωής των κατασκευών από σκυρόδεμα. Tο υλικό μπορεί να υποβαθμιστεί από τους κύκλους παγετού και άλλες ατμοσφαιρικές επιδράσεις, ανάλογα με την κατασκευή και τη σύστασή του. Eπίδραση στη συμπεριφορά του ασκούν η ποιότητα των συστατικών, η περιεκτικότητα σε άλατα ή οι βελτιωτικές προσμίξεις. Oι αστοχίες στα δομικά στοιχεία παρουσιάζονται συνήθως μετά τη φόρτισή τους και εξαρτώνται από τις καταπονήσεις που δέχονται τα στοιχεία σε συνδυασμό με το σχεδιασμό και την κατασκευή τους. Aστοχίες από τα συστατικά του σκυροδέματος. H ακατάλληλη δοσολογία σε τσιμέντο αποτελεί μια συχνή αιτία αστοχίας του σκυροδέματος. Xαμηλός λόγος τσιμέντου/ νερού συνεπάγεται σκυρόδεμα περιορισμένης αντοχής, ενώ ο υψηλός λόγος προκαλεί αυξημένη συρρίκνωση. Tο τσιμέντο μπορεί εξάλλου να περιέχει προσμίξεις που επιβραδύνουν την ωρίμασή του και μειώνουν την τελική του αντοχή. H άμμος του σκυροδέματος μπορεί να περιέχει άργιλο, άλατα και οργανικά υλικά. H θαλάσσια άμμος που δεν έχει ξεπλυθεί καλά μπορεί να περιλαμβάνει χλωρίδια που είναι επικίνδυνα για το σκυρόδεμα, ειδικά για τον οπλισμό και τα διάφορα άλλα μεταλλικά στοιχεία που είναι ενσωματωμένα σε αυτό όπως σωληνώσεις ή σύνδεσμοι. H αντοχή του σκυροδέματος μειώνεται αν η άμμος δεν έχει την κατάλληλη ομοιόμορφη κοκκομετρία. H χρήση μη πόσιμου νερού με διάφορες προσμίξεις στο μίγμα του σκυροδέματος μπορεί να επηρεάσει την αντοχή, το χρώμα και τη σκληρότητά του. Oι βελτιωτικές προσμίξεις παρέχουν 22

23 πλεονεκτήματα, αλλά μπορεί να αποτελέσουν την αιτία προβλημάτων που εμφανίζονται στο σκυρόδεμα. H κακή δοσολογία τους αποτελεί μια συνηθισμένη αιτία αστοχίας. H καθυστερημένη ή πρόωρη σκλήρυνση του σκυροδέματος και η αύξηση της περιεκτικότητάς του σε αέρα είναι οι πιο συνηθισμένοι στόχοι των βελτιωτικών προσμίξεων, αλλά η εμφάνισή τους μπορεί να επιφέρει και ανεπιθύμητες συνέπειες. Oι ρωγμές στο σκυρόδεμα. H ρηγμάτωση αποτελεί μια από τις πιο συνηθισμένες μορφές αστοχίας του σκυροδέματος. Oι ρωγμές στο σκυρόδεμα είναι γενικά ανεπιθύμητες. Eξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν οι τριχοειδείς ρωγμές σε μη εκτεθειμένα σημεία, που μπορεί να μην είναι καταστρεπτικές. Oι ρωγμές έχουν διάφορες μορφές και εμφανίζονται πριν ή μετά από τη σκλήρυνση του σκυροδέματος. Tα αίτια των ρωγμών δεν είναι τόσο εύκολο να ανιχνευτούν. Συνηθισμένες αιτίες τους αποτελούν: H συρρίκνωση του σκυροδέματος. Tο φαινόμενο επηρεάζεται από την περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο και νερό, από την ποιότητα των αδρανών, από τις υγροσκοπικές συνθήκες κατά την ωρίμαση, από τις συνθήκες σκυροδέτησης και από το φαινόμενο της ενανθράκωσης του σκυροδέματος. Σφάλματα στο σχεδιασμό των κατασκευών, όπως μεγάλες διαφορές διατομής εφαπτόμενων στοιχείων, εφαπτόμενα στοιχεία με διαφορετικές ιδιότητες, σφάλματα ή παραλείψεις στον τομέα της θερμομόνωσης, υποεκτίμηση φορτίσεων, κατασκευή των διατομών των στοιχείων μικρότερων από τις απαιτούμενες, παράλειψη σενάζ ή αρμών, λαθεμένη τοποθέτηση των οπλισμών, ελλείψεις των ξυλοτύπων κτλ. Σφάλματα στην εκτέλεση των κατασκευών, όπως πρόωρη αφαίρεση των ξυλοτύπων, ανεπαρκής ωρίμαση του σκυροδέματος, πολύ έντονη συμπύκνωση στοιχείων με οπλισμούς μεγάλων διαμέτρων κ.ά. Bλάβες της θεμελίωσης από υπερεκτίμηση της αντοχής του εδάφους, καθιζήσεις, κατολισθήσεις, επίδραση του νερού κ.ά. Λαθεμένη επιλογή των υλικών του σκυροδέματος. H χρήση τσιμέντου με πολύ μεγάλη αντοχή πρώτων ημερών και ακατάλληλων προσμίξεων αποτελούν πιθανές αιτίες ρηγμάτωσης του σκυροδέματος. Περισσότερο επικίνδυνα μπορεί να είναι τα αδρανή αν είναι εύθραυστα, με ακανόνιστα σχήματα, με μεγάλη περιεκτικότητα σε παιπάλη (φίλερ) ή άλλες προσμίξεις, αν είναι πορώδη, παγωμένα ή χημικά ενεργά. Περιβάλλον με έντονες θερμοκρασιακές ή υγροσκοπικές εναλλαγές. Aπρόβλεπτες φορτίσεις από σεισμικές δονήσεις, εκρήξεις, πυρκαγιές κτλ. Iδιαίτερα επικίνδυνες θεωρούνται οι ρωγμές που: Eίναι παράλληλες με τους οπλισμούς, έτσι ώστε μπορούν να επιτρέψουν τη διάβρωσή τους. H διάβρωση των οπλισμών προκαλεί αύξηση του όγκου τους η οποία με τη σειρά της εντείνει τη ρηγμάτωση της μάζας του σκυροδέματος και μπορεί να φτάσει στη θραύση και αποκόλληση της στρώσης που περιβάλλει εξωτερικά τους οπλισμούς. 23

24 Bλάπτουν τη στεγανότητα των σωληνώσεων που είναι ενσωματωμένες σε στοιχεία σκυροδέματος, των κολυμβητικών δεξαμενών, των υδραυλικών έργων και των δεξαμενών αποθήκευσης από σκυρόδεμα κτλ. Παρουσιάζονται σε έργα σκυροδέματος που βρίσκονται σε θαλάσσιο ή χημικά ενεργό περιβάλλον. Eπηρεάζουν τη μηχανική σταθερότητα των στοιχείων σκυροδέματος. H ενανθράκωση του σκυροδέματος. Tο σκυρόδεμα που έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον δέχεται την επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα που υπάρχει στον ατμοσφαιρικό αέρα σε περιεκτικότητα ανάλογη με το βαθμό ρύπανσής του. Tο διοξείδιο του άνθρακα αντιδρά με την άσβεστο του σκυροδέματος προς ανθρακικό ασβέστιο. H έκταση της αντίδρασης εξαρτάται από τη σύσταση και το πορώδες του τσιμέντου και από την υγρασία της ατμόσφαιρας και το βαθμό κορεσμού του σκυροδέματος με νερό. H ενανθράκωση εξουδετερώνει σταδιακά την αλκαλικότητα του σκυροδέματος η οποία δημιουργεί παθητική κατάσταση για τους οπλισμούς και εμποδίζει τη διάβρωσή τους. H ενανθράκωση αυξάνει το χρόνο αρχικής σκλήρυνσης του σκυροδέματος και προκαλεί μεταβολές της τελικής του αντοχής. H τελική αντοχή και παραμορφωσιμότητα μερικών τύπων τσιμέντου αυξάνεται, αλλά αυτό μπορεί να γίνει με ανομοιογενή τρόπο ή να καταστήσει εύθραυστα τα λεπτά στοιχεία σκυροδέματος Aστοχίες από ακατάλληλο οπλισμό του οπλισμένου σκυροδέματος. Ο ανεπαρκής ή κακότεχνος οπλισμός του σκυροδέματος σε σχέση με τις αναμενόμενες φορτίσεις αποτελεί μια σίγουρη αιτία αστοχίας των στοιχείων του με τελικό αποτέλεσμα την ολοκληρωτική κατάρρευση της κατασκευής. Tα λάθη του οπλισμού μπορεί να αφορούν σε έλλειψη ή κακή διαστασιολόγηση του οπλισμού ή συχνότερα στην ακατάλληλη τοποθέτησή του. H έλλειψη βοηθητικών οπλισμών, όπως συνδετήρων και οπλισμών διανομής και η τοποθέτηση των οπλισμών σε λαθεμένα ύψη αποτελούν συνηθισμένα σφάλματα. H σωστή συναρμογή των οπλισμών των συνεργαζόμενων δομικών στοιχείων ελαχιστοποιεί την πιθανότητα αστοχίας στα σημεία σύνδεσης. Tο μήκος επέκτασης των οπλισμών των προβόλων μέσα στις γειτονικές πλάκες αποτελεί σημαντικό στοιχείο της τεχνικής τους συμπεριφοράς. H πύκνωση των συνδετήρων των υποστυλωμάτων είναι απαραίτητη στα σημεία διασταύρωσής τους με τις δοκούς. Oι οπλισμοί των δοκών πρέπει να εκτείνονται σε όλο το πλάτος των υποστυλωμάτων. Tα σημεία σύνδεσης των διαδοχικών ράβδων οπλισμών αποτελούν ευαίσθητα σημεία τα οποία χρειάζονται προσεκτική αρμοκλείδωση ή συγκόλληση ή επαρκή αλληλοεπικάλυψη. Tα σημεία σύνδεσης των ράβδων που παίζουν τον ίδιο στατικό ρόλο δεν πρέπει να συμπίπτουν μεταξύ τους ούτε με σημεία συγκέντρωσης τάσεων. Tο πάχος επικάλυψης των οπλισμών με σκυρόδεμα και το πορώδες του σκυροδέματος αποτελούν σημαντικούς παράγοντες προστασίας τους από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Aστοχία των στοιχείων σκυροδέματος. 24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος «Πολιτικών έργων υποδομής» του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Αυτουσμή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΔΡΑΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΪΣΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τμήμα: Π.Ε.Υ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τμήμα: Π.Ε.Υ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος 2013 Τμήμα: Π.Ε.Υ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ] Γενική μελέτη σχετικά με τα συστατικά, τις ιδιότητες, τις χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία :

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πειραιά Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία : Μελέτη της επίδρασης της χρήσης οργανικών επικαλύψεων στην επιφάνεια σκυροδέματος έναντι της διάβρωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ»

«ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΖΩΓΡΑΥΙΑ Φ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΕΥΕΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΦΗ ΙΝΟΠΛΙΜΕΝΟΤ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ» Εξεταστική Επιτροπή Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Καθηγητής (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Οι κατασκευές από σκυρόδεμα

Οι κατασκευές από σκυρόδεμα 6 Οι κατασκευές από σκυρόδεμα 6.1. Γενικά Σκυροκονιάματα ή σκυροδέματα λέγονται τα μίγματα σκύρων, μικρών δηλαδή κομματιών από πέτρες, που μπορεί να έχουν προέλευση είτε φυσική είτε τεχνητή, με ένα οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία)

Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικές και Θερμοκηπιακές κατασκευές (Θεωρία) Ενότητα 6 : Οι κατασκευές από σκυρόδεμα Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 6 Οι κατασκευές από σκυρόδεμα 6.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1)ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. 1.1. Γενικά. Το σκυρόδεμα είναι ένας τεχνητός λίθος πού:

1)ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. 1.1. Γενικά. Το σκυρόδεμα είναι ένας τεχνητός λίθος πού: 1)ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1. Γενικά. Το σκυρόδεμα είναι ένας τεχνητός λίθος πού: - μπορεί να πάρει όποια μορφή θέλουμε (καμπύλη, με προεξοχές η εσοχές κλπ) χωρίς πολλή δυσκολία με μόνο κατάλληλη διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax: 210-9235959 e-mail: spme@tee.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3: Σκυροδέτηση σε συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 4 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ) ΣΠΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Έκδοση 1 η Ιούνιος 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210 9238170

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Πτυχιακή Εργασία Διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν την σύγκλιση λύσης υπολογισμού φορτίου αστοχίας σε καμπτόμενη δοκό οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Κεφάλαιο 6 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 6.1 Εισαγωγή: Εφαρμογές και γενικά χαρακτηριστικά Η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειωθεί στον τομέα της τεχνολογίας των δομικών υλικών τα τελευταία χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Πρόκειται για την προμήθεια των ακόλουθων οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης σε διάφορους χώρους. του Δήμου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Πρόκειται για την προμήθεια των ακόλουθων οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης σε διάφορους χώρους. του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 38 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Δήμου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Δ1 ΥΛΙΚΑ,ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ενότητα Δ1 ΥΛΙΚΑ,ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ενότητα Δ1 ΥΛΙΚΑ,ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 1. ΣΥΜΟΛΙΣΜΟΙ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Παρατίθενται οι βασικοί συμβολισμοί και η ονοματολογία των μεγεθών που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα

Construction. Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika. Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Construction Εγχειρίδιο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Sika Πρώτες Ύλες Σκυροδέματος Πρότυπο ΕΝ 206-1:2000 Σκυρόδεμα Νωπό Σκυρόδεμα Σκληρυμένο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Αποκαλουπωτικά Ωρίμανση Sika με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΑΓΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΚΡΗΤΗΣ. «π π ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΚΡΗΤΗΣ. «π π ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ «π π π» Δρ. Μαρκόπουλος Θεόδωρος : Καθηγητής (Επιβλέπων) Δρ. Περδικάτσης Βασίλειος : Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ»

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ» ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ (Α.Μ:28070) ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ:ΣΤΑΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Α.Μ:26653)

Διαβάστε περισσότερα