Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (2008/C 172/10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (2008/C 172/10)"

Transcript

1 C 172/49 Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (2008/C 172/10) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, μεταφέρει τις ανησυχίες των περιφερειακών και τοπικών αρχών, οι οποίες, τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην Κεντρική Ευρώπη και στα παράλια του Ατλαντικού, έχουν διαπιστώσει προβλήματα ξηρασίας και φαινόμενα όπως αφύσικα ξηρά έτη, εξάντληση φυσικών και τεχνητών δεξαμενών υδάτων, δυσχέρειες με τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, προβλήματα υφαλμύρωσης παράκτιων υδροφόρων, μείωση της στάθμης των υδάτων, μεταβολές στο υδρολογικό καθεστώς από ανθρώπινες ελλιπώς σχεδιασμένες παρεμβάσεις, μεταβολές στο σύνηθες καθεστώς βροχοπτώσεων και πιέσεις επί των υδάτων από φυσικά ή από ανθρωπογενή αίτια, τα οποία επιφέρουν συνέπειες που η Επιτροπή έχει ήδη διαπιστώσει στις προπαρασκευαστικές της εργασίες τάσσεται υπέρ ενός συνεκτικού υδρολογικού σχεδιασμού στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, με βάση τον οποίο τα κοινοτικά κονδύλια που θα επενδύονται σε υποδομές θα έχουν στόχο τη διατήρηση των υδάτων, τη διαφύλαξη των ορεινών ζωνών και των υγροτόπων, την ανάκτηση των δενδρόφυτων εκτάσεων, την εξοικονόμηση ύδατος και την αποδοτική του χρήση, την ανακατανομή των υδάτων μεταξύ των διαφόρων χρήσεων, καθώς επίσης και τον μετριασμό των συνεπειών από σοβαρές ξηρασίες ή λειψυδρία μέσω του εφοδιασμού με πρόσθετους υδάτινους πόρους (μεταφορές υδάτινων πόρων, κατασκευή τεχνητών δεξαμενών, αφαλάτωση) σύμφωνα με τους όρους που αναπτύσσονται στα σημεία 32 και επόμενα χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον «διαγνωστικό έλεγχο» της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) όσον αφορά τη συμπερίληψη της διαχείρισης των υδάτων ως νέας πρόκλησης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει κατά πόσον τα ζητήματα της διαχείρισης των υδάτων θα μπορούσαν να ενσωματωθούν καλύτερα στο πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών. Συνιστά να μελετηθεί η συμβολή των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των ορεινών ζωνών που είναι πλούσιες σε υδάτινους και δασικούς πόρους στη δημιουργία υγρασίας στην ατμόσφαιρα, στην προσέλκυση βροχοπτώσεων καθώς και στη συγκράτηση της απερήμωσης που προκαλείται από την αλλαγή του κλίματος

2 C 172/ Εισηγητής: ο κ. Francisco CAMPS ORTIZ (ES/PPE) Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Αυτόνομης Περιφέρειας της Βαλένθια Κείμενο αναφοράς Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση COM(2007) 414 τελικό ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, 1. εκφράζει την ικανοποίησή της για την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη λειψυδρία και την ξηρασία στην Ευρώπη, θεωρώντας ότι εντάσσεται πλήρως στο πνεύμα της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της λεγόμενης οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία και πρέπει να αποτελεί τη γενική βάση οποιασδήποτε πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα υδάτων 2. συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ «ξηρασίας» και «λειψυδρίας», η οποία ορίζεται ως εξής: Ενώ ως «ξηρασία» νοείται μια προσωρινή μείωση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων λόγω, επί παραδείγματι, μειωμένων βροχοπτώσεων, ως «λειψυδρία» νοείται η κατάσταση κατά την οποία η ζήτηση νερού υπερβαίνει τους σε συνθήκες αειφορίας εκμεταλλεύσιμους υδάτινους πόρους 3. η ΕΤΠ τονίζει ότι η λειψυδρία και η ξηρασία αποτελούν φαινόμενο που συναντάται σε ορισμένα τμήματα της επικράτειας της ΕΕ και που πρέπει να αντιμετωπισθεί σύμφωνα με τις τοπικές και συνθήκες. 4. προτρέπει τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους δήμους της Ευρώπης να μεριμνήσουν για τη διατήρηση των υδάτων, την εξοικονόμηση ύδατος και την μείωση των απωλειών καθώς και την ενίσχυση της ανακύκλωσης του νερού, μελήματα που συνιστούν απόλυτη προτεραιότητα και προέχουν άλλων εναλλακτικών λύσεων για την καταπολέμηση της λειψυδρίας και της ξηρασίας προτρέπει παράλληλα να ληφθούν τα κατάλληλα διαρθρωτικά μέτρα για τη βιώσιμη αντιμετώπιση των προβλημάτων της ξηρασίας και της λειψυδρίας 5. τονίζει ότι, για την καταπολέμηση της λειψυδρίας και της ξηρασίας, απόλυτη προτεραιότητα συνιστά η μετάβαση σε μια οικονομία όπου η χρήση των υδάτων θα είναι αποδοτική, ορθολογική και αειφόρος. Η εξοικονόμηση ύδατος σημαίνει, επιπλέον, εξοικονόμηση ενέργειας. Το νερό, όπως ακριβώς και η ενέργεια, είναι αναγκαίο για όλες τις ανθρώπινες, οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες 6. τονίζει τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, στον σχεδιασμό της χρήσης γης και της χρήσης των υδάτων, στην ανάπτυξη των διαφόρων οικονομικών κλάδων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εγγύηση του εφοδιασμού των πολιτών με επαρκές καλής ποιότητας νερό 7. επισημαίνει ότι τις περιφέρειες τις αφορούν ιδιαίτερα τα διάφορα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή, ιδίως τα σχετικά με: την εξασφάλιση σε όλους τους πολίτες της πρόσβασης σε καλής ποιότητας νερό, την προστασία των συστημάτων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, τον ορθολογικό σχεδιασμό των χρήσεων των υδάτων, τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόληψη και αντιμετώπιση των καταστάσεων λειψυδρίας τον καθορισμό της τελικής τιμής του νερού την κατανομή και ανακατανομή των υδάτων μεταξύ χρήσεων την εξοικονόμηση, την ανακύκλωση και την εφαρμογή της ιεράρχησης των υδάτινων πόρων σε όλα τα οικονομικά πεδία την πρόβλεψη της ευελιξίας και της δυνατότητας μεταφοράς ροών μεταξύ των διαφόρων συστημάτων εκμετάλλευσης, εσωτερικών ή εξωτερικών την ανάπτυξη εγγειοβελτιωτικών υποδομών την κατάρτιση των σχεδίων αντιμετώπισης της ξηρασίας την εμβάθυνση των γνώσεων και της πληροφόρησης την κινητοποίηση των οικονομικών κλάδων, καθώς και την ευαισθητοποίηση και την εξασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών 8. επισημαίνει ότι, σε θέματα υδάτων, εφαρμόζεται όλως ιδιαιτέρως η αρχή της επικουρικότητας και η διακυβέρνηση σε διάφορα επίπεδα, δεδομένου ότι η ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση της ξηρασίας και της λειψυδρίας, μέσω της επιλογής μηχανισμών για την δίκαιη και αλληλέγγυα συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εδαφών, υπάγεται στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών, των περιφερειών και των τοπικών αρχών 9. επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υφίστανται διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιοχών της επικράτειάς της όσον αφορά τις κλιματικές συνθήκες και το βαθμό της λειψυδρίας και ξηρασίας, οι λύσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν πρέπει να παρουσιάζουν κοινά στοιχεία ομοιογένειας, με τήρηση των αρχών διατήρησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα ύδατα. Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε λύσεις τοπικού και περιφερειακού επιπέδου 10. διεκδικεί την αλληλεγγύη στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους, την αρχή της επικουρικότητας και τον πρωταγωνιστικό ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών για την επίλυση ενός προβλήματος που αφορά έναν ζωτικό πόρο και την προστασία του 11. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι τοπικές ή περιφερειακές αρχές οφείλουν να θέσουν ως προτεραιότητα την επίτευξη των στόχων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Για το λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή καλείται γι αυτό να επιμείνει με αποφασιστικότητα στην ανάγκη υλοποίησης της οδηγίας για τα ύδατα Όσον αφορά τις συνέπειες της ξηρασίας και της λειψυδρίας 12. μεταφέρει τις ανησυχίες των περιφερειακών και τοπικών αρχών, οι οποίες, τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην Κεντρική Ευρώπη και στα παράλια του Ατλαντικού, έχουν διαπιστώσει προβλήματα ξηρασίας και φαινόμενα όπως αφύσικα ξηρά έτη, εξάντληση φυσικών και τεχνητών δεξαμενών υδάτων, δυσχέρειες με τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, προβλήματα υφαλμύρωσης παράκτιων υδροφόρων, μείωση της στάθμης των υδάτων, μεταβολές στο υδρολογικό καθεστώς από ανθρώπινες ελλιπώς σχεδιασμένες παρεμβάσεις, μεταβολές στο σύνηθες καθεστώς βροχοπτώσεων και πιέσεις επί των υδάτων από φυσικά ή από ανθρωπογενή αίτια, τα οποία επιφέρουν συνέπειες που η Επιτροπή έχει ήδη διαπιστώσει στις προπαρασκευαστικές της εργασίες

3 C 172/ υιοθετεί την δέσμευση της Επιτροπής να συνεχίσει να αντιμετωπίζει την πρόκληση της λειψυδρίας και της ξηρασίας σε διεθνές επίπεδο, ιδίως μέσω της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης και της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 14. επισημαίνει ότι, στο έγγραφο που συνοψίζει την τέταρτη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων για την Αλλαγή του Κλίματος των Ηνωμένων Εθνών, που παρουσιάστηκε στη Βαλένθια, στις 27 Νοεμβρίου 2007, προβλέπεται, με «μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας», ότι πολλές ημιάγονες περιοχές της λεκάνης της Μεσογείου θα υποστούν μείωση των υδάτινων πόρων τους λόγω του φαινομένου αυτού 15. επισημαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, λόγω της εγγύτητάς τους προς τον τελικό χρήστη, είναι οι πρώτες που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που επιφέρει η ξηρασία και η λειψυδρία, ενώ πολλές φορές δεν διαθέτουν επαρκή μέσα. Αυτές επίσης γνωρίζουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και είναι σημαντικά για τις εν λόγω περιοχές, οι οποίες, σε συνεργασία με άλλες περιοχές και δήμους, μπορούν να υλοποιήσουν τα μέτρα αυτά με την ενίσχυση των κρατικών και ευρωπαϊκών οργάνων Όσον αφορά τον σχεδιασμό και την ορθολογική χρήση των υδάτων Η τιμή του νερού 16. επισημαίνει ότι η τιμολόγηση του νερού και της επεξεργασίας λυμάτων είναι ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο και καίριο για τις διοικήσεις, επειδή καλούνται να συνδυάσουν, αφενός, τα κατάλληλα κίνητρα ώστε οι χρήστες να χρησιμοποιούν τους υδάτινους πόρους αποδοτικά και, αφετέρου, την επίπτωση της τιμής στα οικονομικά των χρηστών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές, κλιματικές και γεωγραφικές διαφορές, την ποικιλομορφία που παρουσιάζουν οι υποδομές και τους διάφορους τρόπους οργάνωσης της δημόσιας υπηρεσίας σε κάθε περιοχή 17. επισημαίνει ότι η αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος και η αρχή «ο καταναλωτής πληρώνει», οι οποίες αναφέρονται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, δεν αποκλείουν την συνεκτίμηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συνεπειών της ανάκτησης, καθώς και των γεωφυσικών και κλιματολογικών χαρακτηριστικών της ενδιαφερόμενης ή των ενδιαφερόμενων περιφερειών ως εκ τούτου, η εφαρμογή των αρχών αυτών εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρχών που βρίσκονται πλησιέστερα προς τους πολίτες 18. συνιστά, επίσης, να εξεταστεί η αρχή του «ο ρυπαίνων πληρώνει» κατά τον καθορισμό της τιμής του ύδατος, ως δεύτερου πυλώνα της ολοκληρωμένης διαχείρισης του εν λόγω πόρου. Η αρχή αυτή θα υποχρεώνει όλους τους χρήστες να κάνουν καλύτερη χρήση του ύδατος και θα συμβάλει σε μια κατανομή των εσόδων σύμφωνα με τις διάφορες ανάγκες και τις προσπάθειες που καταβάλλονται 19. αναγνωρίζει την ανάγκη γενίκευσης των μηχανισμών μέτρησης της κατανάλωσης ύδατος, προκειμένου να προωθηθεί η εξοικονόμησή του και η ορθολογική και αποδοτική του χρήση 20. ζητά από την Επιτροπή στις μελέτες της σχετικά με τη τιμολογιακή πολιτική για το νερό να λάβει υπόψη τις απόψεις, τις ανησυχίες, και τις εμπειρίες των περιφερειακών και τοπικών αρχών ειδικότερα σε θέματα όπως, π.χ., οι συνέπειες της αυστηρής τιμολόγησης με την οποία ο εν λόγω πόρος διατίθεται μόνο στους τομείς των υπηρεσιών και των καταναλωτών; το νομικό πλαίσιο σχετικά με την υδροδότηση, η επεξεργασία και ο καθαρισμός του ύδατος; οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τιμολόγησης των υδάτων, και ο υπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους του πόρου Ο σχεδιασμός της χρήσης των υδάτων 21. αποδέχεται ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός, που εστιάζεται στη διατήρηση και την αειφορία των υδάτινων πόρων, και είναι αρμοδιότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την ορθή διαχείριση των υδάτων, και αναγνωρίζει ότι έχει μεγάλη σημασία η αυστηρή εφαρμογή της οδηγίας για την στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και ο εντοπισμός των λεκανών απορροής ποταμού στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν πίεση ή διαρθρωτική λειψυδρία. 22. προτείνει να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις περιφέρειες όσον αφορά τη συνεργασία και την αλληλεγγύη στον τομέα του ύδατος 23. τονίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των υδάτων, είναι απαραίτητο ο εν λόγω πόρος να κατανέμεται μεταξύ των χρηστών ανάλογα με τις περιστάσεις. Εναπόκειται στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και νομοθετικών και διοικητικών μηχανισμών και μηχανισμών για το σκοπό αυτό, ανάλογα με την κοινωνική, οικονομική, και κοινωνική, βιωσιμότητα 24. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον «διαγνωστικό έλεγχο» της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) όσον αφορά την συμπερίληψη της διαχείρισης των υδάτων ως νέας πρόκλησης της κοινής γεωργικής πολιτικής. Υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει κατά πόσον τα ζητήματα της διαχείρισης των υδάτων θα μπορούσαν να ενσωματωθούν καλύτερα στο πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών. Συνιστά να μελετηθεί η συμβολή των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των ορεινών ζωνών που είναι πλούσιες σε υδάτινους και δασικούς πόρους στη δημιουργία υγρασίας στην ατμόσφαιρα, στην προσέλκυση βροχοπτώσεων καθώς και στη συγκράτηση της απερήμωσης που προκαλείται από την αλλαγή του κλίματος 25. αποδέχεται ότι ο υδρολογικός σχεδιασμός αποτελεί το μέσον για τον υπολογισμό της διαθεσιμότητας ύδατος για την βιώσιμη ανάπτυξη της επικράτειας 26. ζητά να ενοποιηθούν τα μέτρα προστασίας των υγροτόπων και των πράσινων εκτάσεων, ώστε να μετριαστούν οι συνέπειες από τις ξηρασίες και από τις πλημμύρες που σχετίζονται με τις επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών, δεδομένου ότι αναγκαίο προς τούτο είναι η χρήση του νερού, από την οποία δεν μπορούμε να παραιτηθούμε, να γίνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, βιώσιμο και ορθολογικό 27. συμφωνεί με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα ότι οι περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού συνιστούν τις βασικές περιοχές διαχείρισης της ζήτησης και σχεδιασμού της χρήσης των υδάτων, σε συνεργασία με τις εδαφικές αρχές όπου αυτές υπάγονται εκτιμά, ωστόσο, ότι η αρχή αυτή δεν πρέπει να μας οδηγεί να θεωρούμε άλυτα ορισμένα προβλήματα που υπερβαίνουν τα όρια μιας περιφέρειας ή μιας τέτοιας περιοχής 28. τάσσεται υπέρ ενός συνεκτικού υδρολογικού σχεδιασμού στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, με βάση τον οποίο τα κοινοτικά κονδύλια που θα επενδύονται σε υποδομές θα έχουν στόχο τη διατήρηση των υδάτων, τη διαφύλαξη των ορεινών ζωνών και των υγροτόπων, την ανάκτηση των δενδρόφυτων εκτάσεων, την εξοικονόμηση ύδατος και την αποδοτική του χρήση, την ανακατανομή των υδάτων μεταξύ των διαφόρων χρήσεων, καθώς επίσης και τον μετριασμό των συνεπειών από σοβαρές ξηρασίες ή λειψυδρία μέσω του εφοδιασμού με πρόσθετους υδάτινους πόρους (μεταφορές υδάτινων πόρων, κατασκευή τεχνητών δεξαμενών, αφαλάτωση) σύμφωνα με τους όρους που αναπτύσσονται στα σημεία 32 και επόμενα

4 C 172/ λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο σχεδιασμό της χρήσης των υδάτων στα νησιά και στις περιοχές που αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις, όπου οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι είναι περιορισμένοι, ο βασικός εφοδιασμός μπορεί να γίνεται με αφαλάτωση θαλασσινού νερού. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΤΠ συνιστά ως σημαντικότερο μέτρο να υπάρξει αποτελεσματική χρήση του νερού και, έπειτα, να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή απόδοση με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο νερό μέσω συστημάτων αποθεματοποίησης που θα εγγυώνται τα δέοντα αποθέματα, παράλληλα με την προώθηση και την ανάκτηση των παραδοσιακών υποδομών συλλογής και αποθεματοποίησης όμβριων υδάτων 30. η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να συγκαταλέγει την στρατηγική μορφή των υπόγειων πόρων, ως απόθεμα υδάτινων πόρων που πρέπει να ενσωματωθεί στα σχέδια διαχείρισης της ξηρασίας και στα σχέδια έκτακτης ανάγκης παροχής ύδατος 31. καλεί σε διασυνοριακή συνεργασία και σε συνεργασία μεταξύ των κρατών για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και το συντονισμό πολιτικών, δεδομένου ότι, στη Νότια Ευρώπη, είναι γνωστές από παλιά οι καταστάσεις λειψυδρίας, οι οποίες επιδεινώνονται με τις κλιματικές αλλαγές, ενώ στη Βόρεια Ευρώπη, τα συχνότερα φαινόμενα πλημμυρών και λειψυδρίας αντιπροσωπεύουν νέες προκλήσεις ποταμού Ειδικότερα, επισημαίνει ότι ο ευρωπαϊκός χάρτης της ξηρασίας και της λειψυδρίας και των συναφών καταστροφών πρόκειται να μεταβληθεί με τις κλιματικές αλλαγές 35. προτείνει, μαζί με την εφαρμογή των κοινοτικών πόρων στις υποδομές υδάτων, να προβλεφθεί ιδιαίτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα ύδατα. Το εν λόγω πρόγραμμα θα χρηματοδοτείται από τα διάφορα υφιστάμενα μέσα του κοινοτικού προϋπολογισμού. Σκοπός είναι η υποστήριξη με ευδιάκριτο και συνεπή τρόπο δράσεων πρόσβασης στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, μέτρων επικοινωνίας και ορθής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας «παιδείας εξοικονόμησης υδάτων» Όσον αφορά τη χρήση κοινοτικών χρηματοδοτικών πόρων 36. επιμένει στην παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης στις καταστάσεις καταστροφικής ξηρασίας, καθώς και στην ένταξη των καταστροφικών ξηρασιών στα σχέδια εργασίας του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, με την εισαγωγή ειδικών πρωτοκόλλων και σε συντονισμό με το Μόνιμο Παρατηρητήριο, μέσω ενός μηχανισμού προειδοποίησης Όσον αφορά τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων ξηρασίας 32. αποδέχεται την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της ξηρασίας ως κατάλληλο βήμα για την μετάβαση από τη διαχείριση κρίσεων στη διαχείριση του κινδύνου της ξηρασίας, και πιστεύει ότι η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων διαχείρισης της ξηρασίας στις θιγόμενες λεκάνες απορροής ποταμού 33. επιβεβαιώνει τις κατευθύνσεις που έχουν εκτεθεί σε προγενέστερες γνωμοδοτήσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και με την κατάρτιση ειδικού πρωτοκόλλου για την ξηρασία, ή, σε εθνικό επίπεδο, με την κατάρτιση ειδικών σχεδίων διαχείρισης. Αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών για τον καθορισμό των στρατηγικών προσαρμογής τους, με μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, και τις προτρέπει να ενεργούν σε σύμπραξη με τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών. Μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο κλιματικών αλλαγών, θα πρέπει τα σχέδια και τα μέσα να είναι ευέλικτα, και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών. Πρέπει να τονισθεί ότι καμία τοπική ή περιφερειακή αρχή δεν μπορεί να το κατορθώσει μόνη της. Υποστήριξη με τη μορφή πόρων, γνώσεων και στοιχείων είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη προόδου. Η υποστήριξη μπορεί να παρασχεθεί με τη μορφή ορθών πρακτικών από άλλες τοπικές και περιφερειακές αρχές, ωστόσο τα κράτη μέλη και η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμα για την παροχή παρόμοιας υποστήριξης, 34. ζητά να μελετηθούν εις βάθος οι κατευθύνσεις των γνωμοδοτήσεων σχετικά με τις φυσικές καταστροφές και σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, ιδίως όσον αφορά τις περιφέρειες ως «εκτελεστικά όργανα» των πολιτικών προσαρμογής στις αλλαγές αυτές, και ενώπιον προκλήσεων όπως τα μεταναστευτικά ρεύματα, οι προσαρμογές της νομοθεσίας, οι αλλαγές στη νοοτροπία των χρηστών και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ περιφερειών ανά ομάδες, συγκροτούμενες με βάση, για παράδειγμα, τις λεκάνες απορροής Όσον αφορά την μελέτη πρόσθετων υποδομών υδροδότησης 37. θεωρεί τις πρόσθετες υποδομές υδροδότησης (μεταφορές υδάτινων πόρων, φράγματα και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης) μέσο για την πρόληψη των σοβαρών φαινομένων ξηρασίας που δεν μπορεί εντούτοις να υποκαταστήσει την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων 38. συνιστά τις πρόσθετες υποδομές υδροδότησης ως μέτρο που θα πρέπει να υιοθετηθεί αφού θα έχουν εφαρμοστεί όλα τα προληπτικά μέτρα, με τήρηση της ιεράρχησης των υδάτων και μέσα σε ένα πλαίσιο συνεκτικού σχεδιασμού. Η χρήση των διαφόρων υποδομών πρέπει να εξασφαλίζει την ισορροπία και την βιωσιμότητα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης 39. συνιστά να θεωρηθεί ως μέτρο διαχείρισης της ζήτησης, η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων μέσω κατάλληλων υποδομών ρύθμισης και διανομής τονίζει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην χρησιμοποιείται το νερό που προέρχεται από την επεξεργασία λυμάτων ως πόσιμο νερό και να περιορίζεται σε συγκεκριμένες χρήσεις που επιτάσσονται για λόγους υγιεινής και για οικολογικούς λόγους 40. φρονεί ότι η αξιολόγηση των διαρθρωτικών ελλειμμάτων και των μακροπρόθεσμα ωφέλιμων για τις περιοχές αυτές πόρων, κατά την οποία συνεκτιμώνται οι μελλοντικές δυνατότητες των περιοχών σχεδιασμού και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, εντάσσεται στον εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό υδρολογικό σχεδιασμό που καταρτίζεται σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 41. θεωρεί εποικοδομητικές τις μεταφορές και άλλες μορφές ανταλλαγής πλεονασματικών υδάτινων πόρων μεταξύ συστημάτων στο εσωτερικό των κρατών μελών ως δομικό μέτρο εφαρμογής της αλληλεγγύης σε θέματα υδάτων, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζουν τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ποιότητα των υδάτινων όγκων, την ανασύσταση του υδροφόρου ορίζοντα και των οικολογικών ροών

5 C 172/ εκτιμά ότι, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα συνιστούν αποφασιστικό κριτήριο για την επιλογή μεταξύ διαφόρων εναλλακτικών λύσεων για την εξωτερική συνεισφορά ροών στις περιοχές σχεδιασμού (μεταφορά υδάτινων πόρων ή αφαλάτωση). Η αφαλάτωση είναι διαδικασία έντασης ενέργειας και, κατά συνέπεια, έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πρέπει να θεωρείται ως επιλογή μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες τα οφέλη υπεραντισταθμίζουν τις επιπτώσεις 43. εκτιμά ότι, για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη βιωσιμότητα της εξωτερικής συνεισφοράς ροών, καθώς και με τα χαρακτηριστικά της, πρέπει να συνεκτιμώνται η περιβαλλοντική επίπτωση, η ενεργειακή αποδοτικότητα και το οικονομικό κόστος των πρόσθετων υποδομών που απαιτούνται για την ενσωμάτωση των ροών αυτών στα συστήματα των περιοχών σχεδιασμού 44. καταλήγει ότι η κοινωνική συναίνεση για τη δημιουργία πρόσθετων υποδομών παροχής νερού (μεταφορά, αφαλάτωση) προωθείται με την πληροφόρηση, καθώς και με την τήρηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών προϋποθέσεων και ότι πρέπει να απαιτείται ιδιαίτερη συνεκτικότητα και υπευθυνότητα κατά τη χρήση των υδάτων στα υδατικά συστήματα που δέχονται πρόσθετες ροές 45. προτίθεται να παρακολουθήσει με προσοχή τις μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις πρόσθετες υποδομές υδροδότησης, ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές, τις τεχνητές δεξαμενές και την αφαλάτωση Όσον αφορά τη χρήση τεχνολογιών και πρακτικών για την ορθολογική χρήση του νερού 46. τάσσεται υπέρ της προώθησης της έρευνας για την προσαρμογή των οικονομικών δραστηριοτήτων, των μηχανισμών λήψης αποφάσεων και της αποδοτικής χρήσης του νερού στις προκλήσεις που θέτουν η λειψυδρία και η ξηρασία. Προς την ίδια κατεύθυνση, πρόσφορα μέτρα θα μπορούσαν να είναι: η παροχή κινήτρων στους κατασκευαστές υδραυλικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή οικονομικά αποδοτικότερων προϊόντων χαμηλής κατανάλωσης υδάτινων πόρων, η επιβολή κυρώσεων για αδικαιολόγητες σπατάλες, η επιβολή κυρώσεων για παράνομες γεωτρήσεις και απολήψεις υδάτων, η θέσπιση φορολογικών επιβαρύνσεων ή/και ελαφρύνσεων, η καθιέρωση κινήτρων για την αποδοτική χρήση του νερού σε όλους τους τομείς, η προώθηση της χρήσης «καθαρών» τεχνολογιών στη βιομηχανία, η θέσπιση σαφών και σταθερών κανόνων για τη μεταφορά δικαιωμάτων χρήσης ύδατος μεταξύ χρηστών και για τον καθορισμό των συναφών αντισταθμίσεων, καθώς και η ανάπτυξη εθελοντικών συμφωνιών Όσον αφορά την νοοτροπία εξοικονόμησης νερού στην Ευρώπη 47. καλεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να διεξάγουν εκστρατείες επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με το νερό, καθώς και να συμπεριλάβουν στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης την σημασία μιας συμπεριφοράς που θα σέβεται το νερό. Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τουριστών και των προσώπων που μετακινούνται από μία περιοχή σε άλλη 48. πιστεύει ότι η ίδια η συμμετοχή των πολιτών στην εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και στον καθορισμό της πολιτικής των υδάτων πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση, την πληροφόρηση και την αύξηση της υπευθυνότητας του πληθυσμού όσον αφορά την υπεύθυνη χρήση του πόρου αυτού, ιδίως δε κατά την κατάρτιση των σχεδίων ξηρασίας καλεί, λοιπόν, τις αρχές να προωθήσουν την συμμετοχή αυτή 49. προτείνει την ανάπτυξη των μηχανισμών της αγοράς, με εμβάθυνση στα κριτήρια εξοικονόμησης νερού κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων, εφαρμόζοντας στην παραγωγική διαδικασία συστήματα ποιότητας και πιστοποίησης όπως το EMAS (κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου), ο οικολογικός σχεδιασμός και η επισήμανση «water friendly» ή «χαμηλή κατανάλωση ύδατος» για τα προϊόντα, ώστε οι πολίτες και οι αγοραστές του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να γνωρίζουν την επίπτωση της κατανάλωσής τους επί των υδάτων και να τροποποιούν την κατανάλωσή τους 50. συμφωνεί ότι επιβάλλεται να προωθηθεί η οικολογική απόδοση των υποδομών και εξοπλισμών, με βάση τα αντίστοιχα συστήματα ποιότητας και πιστοποίησης. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, με επενδύσεις και με κανονιστικές ρυθμίσεις συμπληρωματικές προς την οδηγία για τα κτίρια, μπορούν να προωθήσουν την ανάκτηση των όμβριων υδάτων και των προερχόμενων από τα ψυκτικά συστήματα στα κτίρια, καθώς και να δημιουργήσουν συμπληρωματικά δίκτυα στην πόλη και σε κτίρια, ώστε να χρησιμοποιείται μη πόσιμο νερό για τον καθαρισμό, την άρδευση και την αποχέτευση. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γηπέδων γκολφ, όπως επίσης οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει καταρχήν να υποχρεώνονται να επαναχρησιμοποιούν και να ανακυκλώνουν το νερό που χρησιμοποιούν 51. τονίζει τον πρωταρχικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών και με τους οικονομικούς φορείς, με τη μορφή εθελοντικών συμφωνιών, αλλά και κινήτρων και αντικινήτρων για την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της αποδοτικής του χρήσης 52. επισημαίνει ότι ο τομέας των υδάτων συνιστά έναν από εκείνους όπου επενδύονται τα περισσότερα χρήματα και οι περισσότερες προσπάθειες στην αποκεντρωμένη συνεργασία με τρίτες χώρες και, ως εκ τούτου, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι εκείνες που συγκροτούν τα πιο ευέλικτα, πιο στενά και πλησιέστερα προς τους πολίτες δίκτυα συνεργασίας. Καλεί σε συνεργασία και σε ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των συνεργαζόμενων περιφερειών, ώστε να επιτευχθούν, με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, οι Στόχοι της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών 53. προτρέπει σε ανταλλαγή προβληματισμών και ορθών πρακτικών μεταξύ των περιφερειών για θέματα υδάτων, ώστε οι περιφέρειες να έχουν πρόσβαση στη γνώση σχετικά με τις επιτυχείς εμπειρίες χρηστής διαχείρισης των υδάτων Όσον αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών 54. αναγνωρίζει το «Σύστημα πληροφοριών σχετικά με το νερό για την Ευρώπη» (Water Information System for Europe WISE) και την χρήση δεικτών ως κατάλληλο μέσο για την αξιόπιστη εκτίμηση της έκτασης, του αντίκτυπου και της εξέλιξης του φαινομένου της ξηρασίας στην Ευρώπη

6 C 172/ υπογραμμίζει τον ρόλο των αρχών στη συγκέντρωση στοιχείων, την προώθηση της βασικής έρευνας και την τακτική παρακολούθηση των πληροφοριών, και, εάν χρειάζεται, ενθαρρύνει την ανάπτυξη συμβατών και συγκρίσιμων συστημάτων δεικτών καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, δίνοντας προτεραιότητα στην χορήγηση αρμοδιοτήτων στις διοικήσεις και τον συντονισμό τους, ώστε να διαθέτουν πλήρη στοιχεία για όλο το έδαφός τους. Τάσσεται, επίσης, υπέρ της σύστασης ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου της ξηρασίας και της απερήμωσης, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της λειψυδρίας και την πρόβλεψη της ξηρασίας, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Όσον αφορά την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη 56. συμφωνεί ότι πρέπει να διαδοθεί και να διευκολυνθεί η χρήση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τη λειψυδρία και την ξηρασία, καθώς και ότι πρέπει να ενισχυθούν και να προωθηθούν οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης εντός του 7ου προγράμματος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57. τονίζει τη σημασία των περιφερειών ως μοχλού τεχνολογικής καινοτομίας σε θέματα υδάτων, δεδομένου ότι η αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων θα αποτελεί ολοένα και περισσότερο έναν παράγοντα ανταγωνιστικότητας προτείνει, συνεπώς, ως στρατηγικό μέσον, να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ περιοχών, η ανταλλαγή πληροφοριών και η στρατηγική σύμπραξη με τις τεχνολογικές πλατφόρμες 58. τέλος, καταλήγει ότι, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών, οι προτάσεις που διατυπώνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας μπορούν να αποδώσουν καρπούς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Βρυξέλλες, 10 Απριλίου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Luc VAN DEN BRANDE

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού. Ανθεμούντα WATER AGENDA Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα WATER AGENDA Κεφάλαιο Ι - Γενικές Διατάξεις Άρθρο 1- Στόχοι Πρωτοκόλλου 1. Η εφαρμογή των δεσμεύσεων για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π. 2007-2013 Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π. 2014-2020 Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης «Τομέας Περιβάλλοντος»

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΩ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Δρ. Γιάννης Α. Μυλόπουλος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. 1. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Θέλω να

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης. Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της ημόσιας Συμμετοχής. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης. Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της ημόσιας Συμμετοχής. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Θεσμικά και Οικονομικά Μέσα για την Ολοκληρωμένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων στην περιοχή της Μεσογείου Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης για τα Νερά στην Κύπρο - Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ αριθ. 2013-01, Μάιος 2013

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ αριθ. 2013-01, Μάιος 2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ αριθ. 2013-01, Μάιος 2013 Η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, με έμφαση στα ύδατα και τη γεωργία Τα ύδατα αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές

έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Κοινή Γεωργική Πολιτική έρευνα, καινοτοµία, γεωργικές εφαρµογές Εκδήλωση για τα 50χρονα του Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρµογών & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας, Τµήµα Γεωπονίας του

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 3: Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εισαγωγή Ι Το νερό αποτελεί πηγή ζωής στη Γη αφού αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού

Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Η Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας- Πλαίσιο περί Υδάτων Πολιτικές Τιμολόγησης Νερού Αγάθη Χατζηπαντελή Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ρβ Το νερό είναι ζωή Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr Δομή ομιλίας 1. 7 ο Πρόγραμμα δράσης της Ε. Επιτροπής 2. Ευρωπαϊκό Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα

Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die. 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Συνέδριο Economist The Sustainability Summit 2016: Adapt or die 30 Νοεμβρίου 2016, Divani Apollon, Αθήνα Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου 1. Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 7 ο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων

Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Κεφάλαιο 13 Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το γενικότερο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (ΟΠΠ) που αποσκοπεί στην εδραίωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

1G MED Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδρολογικής Περιοχής 8 της Κύπρου Περιβαλλοντική Συμφωνία για το νερό

1G MED Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδρολογικής Περιοχής 8 της Κύπρου Περιβαλλοντική Συμφωνία για το νερό The 1G MED08-515 project Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Υδρολογικής Περιοχής 8 της Κύπρου Περιβαλλοντική Συμφωνία για το νερό Παναγιώτα Χατζηγεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Msc, MBA Προϊστάμενη Υπηρεσίας Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2007 COM(2007) 414 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0276(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2015/0276(COD) 17.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των κλιματολογικών συνθηκών Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη

Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ: η πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη Η τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) διατήρησε την διάρθρωση σε δύο πυλώνες της εν λόγω πολιτικής ενώ η αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Ομάδας «Διαρθρωτικά Μέτρα» προς: την Επιτροπή των Μόνιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0459(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Προϋπολογισμών 23.4.2012 2011/0459(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων

«Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων «Μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» Έρευνα μεταξύ των αυτοδιοικητικών αρχών Σύνοψη των αποτελεσμάτων EL Τα συμπεράσματα που ακολουθούν βασίζονται στο σημείωμα με τίτλο «Αξιολόγηση της εμβληματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές Στυλιανός Διαμαντίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Δήμος Πειραιά Πειραιάς, 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οικολογία για Μηχανικούς Καθηγήτρια: Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Φοιτήτρια: Αναστασία Τζίμα

Μάθημα: Οικολογία για Μηχανικούς Καθηγήτρια: Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Φοιτήτρια: Αναστασία Τζίμα Μάθημα: Οικολογία για Μηχανικούς Καθηγήτρια: Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Φοιτήτρια: Αναστασία Τζίμα Περιεχόμενα Αειφόρος Ανάπτυξη Περιφερειακή Πολιτική ΕΕ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών

Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Ε.Κ.Π.Α.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική Υποχρεώσεις των κρατών μελών Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας,

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας, ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης για μία νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να προετοιμάσετε μια καλή πρόταση

Πώς να προετοιμάσετε μια καλή πρόταση Πώς να προετοιμάσετε μια καλή πρόταση Δημήτρης Νιαβής, NCP LIFE CLIMA Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας d.niavis@prv.ypeka.gr Info Day Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα