Αισθάνομαι και παρατηρώ... Γιατί να ανακυκλώνω;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αισθάνομαι και παρατηρώ... Γιατί να ανακυκλώνω;"

Transcript

1 Αισθάνομαι και παρατηρώ... Γιατί να ανακυκλώνω; Α. Εντοπίστε στο χάρτη τη διαδρομή που ακολουθήσατε και το σημείο στο οποίο βρισκόσαστε τώρα. Με τη βοήθεια της πυξίδας προσανατολιστείτε πάνω στο χάρτη. Β. Κλείστε τα μάτια και αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες. Τι ήχους ακούσατε; Τι μυρίσατε; Γ. Μείνετε για λίγο ακίνητοι και παρατηρήστε τη γύρω περιοχή. Τι παρατηρείτε. Παρατηρείστε με τα κιάλια... Τι οπό αυτά που μόλις παρατηρήσατε σος άρεσε και τι όχι; Μου άρεσε... Δεν μου άρεσε.. Μια αττο τις σημαντικότερες χρήσης του ξύλου clvai η δημιουργία χαρτιού Καθημερινά χρησιμοποιούμε τεράστιες ποσότητες χαρττσύ (όπως ροαό χαρτιού^ χαρτοπετσέτες, περιοδική εφημερίδες, τετράδια, χαρτί περί τυλίγματος t lut) Μπορείτε να υπολογίσετε ποσά στρΐμμστα Βαοους χρπάζονται να κοπούν uflvo για τις εφημερίδες που αγοράζουμε? Γνωρίζετε ότι; Σε δίκα στρίμματα δάσους συνήθως υπάρχουν 500 δίντρα Πα να ν'vu ίνας τόνος χαρτιού εφημερίδας χρί ιιάζοντσι περίπου 17 8* /τρα Μια ϊψημερίδα ζυνίζει 200 γραμμάρια φ Ένας χρόνος (χει 48 εβδομάδες- Δραστηριότητα 1. Πόσες εφημερίδες αγοράζουν οι γονείς σας την εβδομάδα, 2. Μπορείτε να ρρειτε πόσο ζυγίζουν οι εφημερίδες που αγόρασε η οικογένεια σου σ ένα χρόνο; 3. Τώρα υπολόγισε πόσα περίπου δέντρα θα χρειαστούν για να καλυφθούν οι ανάγκες της οικογένειας σου για ενα χρόνο. 4. Πόσα δέντρα θα χρειαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες àkwv των οικογενειών της ομάδας σου: 5. Πόσα στρέμματα δάσους θα χρειαστούν γιο να καλυφθούν οι ανάγκες TUJV οικογενειών της ομάδας σου. L π π Δ. Τι συναισθήματα σας δημιούργησε ο χώρος. ΤΠ ΙΜΜΜΜ1ΒΜ ΝίίΓ»<ΪΛ#<»ΓΤ*ΙΪ rtmn

2 Αξιολογώ τις ανθρώπινες δραστηριότητες,.. Είμαστε όλοι μια αλυσίδα; Μουσικό κινητικό παιχνίδι που χωρίζεται σι τρεις Î GOE^C θα χρειαστείτε cd - ployer ή ταμπούρι«πορεία παιχνιδιού: Χιονοδρομία Δίουονη σε ξενοδοχειακές μονοοες Χωρίζουμε τους μαθητίς σε τρεις ομάδες που αντιστοιχούν σε τρ*α τροφικό επίπεδα; φντΰ - παραγωγοί (π,χ Tpt*ù*Ai) ( φυτοφάγα - κατανοητές α' π.πίδου (π χ λαγός), σαρκοφάγα * κστσναλωτίς ϊ" εππτίδου (π.χ χρυσαετός). H κατανομή σης ομάδες δεν είναι»ση Αλλάζοντας τροφικό επίπεδο ο αριθμός των μαθητών μειώνεται (π.χ 10 φυτά. θ φυτοφάγα, 2 σαρκοφύγα), V φάση: Ο εμνυχωτής βάζε! μουσική. Μόλις ξεκινήσει η μουσική τα φυτά και τα φυτοφάγο χορεύουν Ξαφνικά, η μουσική σταματάει. Τότε «κάποιος πεινάει», (τοι τα φυτοφάγα τρώνε ορισμίνα φυτά. Επειτα, στο χορό μπαίνουν το οσρκοφάγα Η μουσική ζεκινάει κοι τα σαρκοφάγα χορεύουν με τα φυτϋφαγα, ι*αν τα <υτά μένουν ακίνητα Όταν σταματήσει π μουσική πάαι «κάποιος πεινάει», έτοι το σαρκοφάγο τρώνε μερικά φυτοφάγα. Στη φάση αυτή οι μαθητίς βιώνουν τη λειτουργία της τροφικής αλυσίδας <GTQC*nVWCT\ Βόσκηση ζώων 2* (*άσπ; Ο twuxu/της ξεκινάει τα παιχνίδι διατυπώνοντας την υπόθεση «Εγινε μια πυρκαγιά στο δάσος και ΟΑΟ ΤΟ φυτά κάηκαν, ενώ πι φυτοφάγα ζώα κατάφεραν να ξε*υνουν» Αρχιζα n μουσική και τα φυτοφάγα χορεύουν μάνα τους αφού τα φυτό ίχουν καεί (είναι στο πάτωμα ακίνητα). Όταν σταματήσω η μουσική «κάποιος πεινάει* Τα φυτοφάγα θέλουν να φάνε αλλά δι βρίσκουν τροφή και πεθαίνουν Επειτα, μπαίνουν στο χορό και το οαρκοφάγα που παθαίνουν και aura το Ιδιο. Στη φάση αυτή οι μαθητίς αντιλαμβάνονται τις συνέπειες που Εχει το <σπαστμο* ενός κρίκου της τροφικής αλυσίδας. Kuvr^i Ποιες σττότις τταραπάνω δραστηριότητες: Έχουν επιτττώσεις στο δάσος: Παρομοιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον: Γίνονται στο κοντινό σας δάσος; 3" φάση: Μοιράζουμε στα παιδιά ρόλους* διάφορα είδη φυτών και δίντρων. φυτοφάγα, σαρκοφάγα, άλλα και παμφάγα ζωα (Οπως η αλεπού και ο άνθρωπος) Ο εμψυχωτής &άζει μουσική Οταν παίζε«η μουσική άλοι χορεύουν Μόλις σταματήσει π μουσική Ολοι πεινάνε και τρίχσυν να βρουν τροφή. Αρχίζει τότε ίνα κυνηνπτό γιατί οι τροφικές σχίσεις ΐχουν νίνει περίπλοκες πολλοί θηρευτ ς είναι κα* θηράματα, ενώ α* επιλογές τροφής είναι πολλές. TIÏPIM*AVU«M(»Π*ΙΪ

3 Γνωρίζω από κοντά ένα δέντρο,.. Διαλέξτε ενσ δέντρο του δάσους-.. Μπορείτε να ι/ττολογισετε το ύψος του? Πο να είστε ακριβείς: Κατασκευάστε ένα υνομετρητή δέντρατν: α χρειαστείτε: TÎAÛOTIAÔ καλομάκ». κλωστή μ ραρίδιο, μοιρογνωμόνιο, μαρκαδόρο Μετρήστε το ι>ίκ>ς του δέντρου: 1, Προχαρήστε μακριά σττο το δέντρο μέχρι το σημείο που βλέπετε την κορυφή του αν γείρεττ το κεφάλι coç ελοψρο ττρος το πioui, 2- Κρατήστε το μοιρογνωμόνιο με το καλαμάκι προς τα πσν**ι Κοπάξτε υέ«από το καλαμάκι και βε&σιιΐίθείτε ότι φαίνεται η κσρΐλ»ή του δέντρου. 3. ΧΤ2ΡΙΣ ΝΑ ΚΟΥΝΗΣΕΤΕ ΤΟ MOIPOΓ^ίf2MO^αO t κοιτάξτε το σι^είο που περνασ η KÄuxnfy Πρέπε< να περνά ακριβώς από το σημείο που σημειώσατε με το μαρκαδόρο (45 μοίρες). Αν η κλωστή περνά μπροστά από το σημείο που θέλετε, περπατήστε προς το δέντρο Αν περνά πίσω, σπομακ^νθεγτε Αίγο από το δέντρο περπατώντας προς τα πίσω, Οταν η *Αιι*ττη περνοα ακρι&ώς από τις ^5 μοίρες κα* συγχρονίας βλέπετε από το καλαμάκι την κορυφή του δέντρα ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ Τοποθιττ^στΑ την καωστή μί το βαρίδιο OTTWÇ στην εικόνα Αν το μοιρογνωμόνιο δεν έχει τρύπα *τη μίοη της ιι εισς πλευράς του, στεριώστε την καωστή με ταινία. 1 Σημιιώστι στο μοψογγιαμόνισ τις 45 μοίρες με τ 0 t Και ένας πιο πρακτικός τρόπος: Μ απόσταση σας <rtö το δέντρο * το ύψος crew; = τού»ος TW δέντρου cm (1* μέτρηση) 3 ΚοΜ/ίοτι το καλΰμΰιυ στο μοιρογνωμόνιο κστύ μήκος της ευθείας παευρυς. Οτσν μπορείς να δε< την κορυφή του δέντρον ανανζσα σπο τα πόδια σου, τότχ Π απόσταση υεταξυ του κορμού και τατν ποδ-ujv σου ctwi περίπου το ύψος του ίέντρου. 4. ΔοΜϋΛοτϊ να δείτε μίαα σπά το καλαμάκι. TTptiup να μπορειτι νσ διίτε αυγχρονως και τα δύο ονρϊγυστη Πόσο είναι το ύψος του «cm (2* μέτρηση) TIÏPIM*AVU«M( ΗείΓ>θΛ#<»Π*ΙΪ

4 Εξερευνώ την πανίδα του δάσους... Σε ένα δάσος της Κρήτης ζουν σπονδυλωτά ζώα, όπως μικρά θηλαστικά (νυχτερίδες, σκαντζόχοιροι. Λαγοί KG ) πουλιά και ερπετά (σαυρζς και φίδια), αλλά μπορεί να συναντήσεις και πλήθος ασπόνδυλων ζώων, όπως έντομα, σαλιγκάρια, σκορπιούς, αράχνες κ.α. Ψάξτε στο δάσος για ίχνη ζώων και ταξινομείστε τα. στον παρακάτω πίνακα: Σταυρόλεξο για το Δάσος Να Λύσετε το τταρσκοτω σταυρόλεξο συμφωνά με τους ορισμούς ττου [βρίσκονται παρακάτω. 3 ι 1 Σ Υ : Ε Τ * 3 Θ 2! Ν Ι Λ Τ α/α Περιγραφή ή σχεδιασμός ίχνους ζώου Κατττγορία ή όνομα ζώου ι ζ 3 4 Φ* OPUJAOI ΟΡΓΖΟΜΠΑ 1 Χρειάζεται την προστασία μας Ζ Vndpxtt συχνό τρεχούμενο στο οοσος 3. H ηαρϊμΰοο*ϊ *ου συχνό αποραΐνε«κ3ταστρο#ι*0 για τη»owj 4. Φτιάχνουν ης vuiiifς τους στα δέντρα ΚΑΘΕΤΑ 1 ΥιτσρχουντιολΑά ιϋη σε ενσοασος Ζ. Στο πϊροσμο της δεν αφήνει τίποτα ζωντανό 3. Πνση ΐωης αττσ το δάσος TIÏPIMAMBUOMI»ΓΤ*ΙΪ mrmaw u raun

5 . μαθαίνω την ιστορία του Ψάξτ να βρείτε το γηραιότερο δέντρο του δάσους και το ττιο νεαρό. Πόσο σίγουρο* είστε; Μπορείτε να υπολογίσετε την ηλικία τους; Στο ντσρό δέντρο μετρήστε τις διαδοχικές σειρές ^Λαδιών που έχουν αναπτυχθεί και ouvupivctc με την CJKOVO. ÎTDÎ Μελετώ το μικροκλίμα του δάσους... Επηρεάζει ίνα δάσος το μικροκλίμα της περιοχής: Πώς θσ το ελέγξετε; Θα χρειαστείτε: Ενα θερμόμετρο, ένα υγρόμετρο και kva φωτόμετρο. ο Επιλέξτε 3 διαφορετικά σημεία: το πρώτο σε ανοιχτό χώρο κάτω από τον ήλιο. Νεοοό δέντρα = ι..«...«.»... ετών - το δεύτερο στη σκιά ενός μεμονωμένου δέντρου και - τσ τρίτο στο κέντρο του δάσους* Ι" troc ο Μετρήστε τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας σε κάθε σημείο. Στο δέντρο μεγάλος οικίας: Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Μετρήστε την περίμετρο του κορμού σε ύψος 130 cm σπότοεδοφος; ΰ"»ρΕστς μζ το 2.5 Πο/ΛαπΛοσιάστι με το 2 Αν 6ρείτε ένα κοιιμένο κορμό δέντρου... ετήσιοι δο*τύαη>! ΜεγάΑης ηλικίας δέντρο = cm 2.5= Μετρήστε τους δακτυλίους του και υπολογίστε με σκρι&εια την ryukta του: CTWV χ_2 ετών Σημεία μίτρηοης θερμοκρασία C σε ανοιχτό xwpo κάτω σπο τον ιΐλίο στη σκιά ινύς δίντρου στσ κέντρο του δάσους Κσταγρόψτε το συμπεράσματα σας: ι 1 Υγρασία % Φωτεινή ακτινοβολία cd ι Γνιυρίζετε ότι: Κόβε χρόνο ο κορμός TUJV δέντρων αχημστίζει ένα δακτύλιο. Το πάχος του κάθε δακτυλου ποικίλλει αναλονα με τις σι/νθηκες που επικρατούσαν εκείνο το έτος Όσο πτο μενολο τόσο τπο ευνοϊκές ryniv oi (χρ/θπκες ανάπτυξης **""»Π*ΙΪ KcmtoHC rtmn

6 Επηρεάζει ένσ δάσος την ταχύτητα του ανέμου; Πώς θα το ελέγξετε. θα χρειαστείτε: - Μία πηγή παροχής αέρα υψηλής ταχύτητας (πχ. ένα μπαλόνι που ξεφουσκώνει ή ενο πιστολάκι μαλλιών) Κρυτττόλεξο για το δάσος Συμπληρώστε το κενά να τους σημαντικότερους κινδύνους των δασϋ/ν, με λέξεις που θα βρείτε στο παρακάτω κρυπτόλεξσ. - Ένα κομμάτι ύφαονα (κατά προτίμηση ρσμρακερο) - Ένσ μετρητή ταχύτητας ανέμου (ανεμόμετρο) Π 0 Ι Ν Η Η Α Ψ ν ο Τοποθετείστε το ανεμόμετρο απέναντι από την παροχή αέρα σε απόσταση περίπου 0.5 ιιιτρα. Κατάγραφε την ένδειξη. 0 Ανάμεσα στο ανεμόμετρο και το όργανο τοποθετείστε το υψσσμο στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης. Το ύφασμα αναπαριστά το φύλλωμα των δέντρων ενός δάσους. Επαναλά&ετε τη μέτρηση και κστσγρσψτε το αποτέλεσμα. ο Επσναλάρετε τη μέτρηση φέρνοντας το ύφασ\ία πολύ κοντό στην πηγή παροχής αέρα. Συμπληρώστε τον παροκάτω πίνακα; ν y Ε 0 Β Μ Η Β Λ τ χ Ρ Μ Ν ε Ε θ Ο Ο Α Ε Λ κ θ χ Α «Ζ Τ Ν Μ Σ Η Λ «Α Λ κ ο Ι V Ω Ν V Γ * Σ Η Μ π V Ρ Κ Α Γ Ι Α Σ Ι ο Μ Χ Β Μ Λ Ν Α Η Α Ε Κ χ Ε Ρ Σ Λ Σ Η Α Μίτρηση Ταχύτητα aipc m/sec L Χωρίς μπτοδίο 2 Mt timwjo στρ μ <Μ rnç <πτο?ταοης , MÉ εμττόδιο TTOAÜ «οντλ στην ττηνή σέρα Σκεφτείτε-. Τϊ μας προσφέρει το φύλλωμα των δέντρων όταν φυσά σέρας: Ι. Η υπερρσλική των ζώων. 2. Η, από αμέλεια ή κακόμουλη ενέργεια. 3. Η παράνομη για παραγωγή ξυλείας. 4. Η για τη μετατροπή χέρσας γης σε καλλιεργήσιμη. 5. Η βροχή επηρεάζει αρνητικά το έδαφος και τα φυτό. ΤΠ ΙΜΜΜΜ1ΒΜ ΝίίΓ»<ΪΛ#<»rrm

7 Κρυμμένα μηνύματα Βρείτε τα νρΰμμστα οπό τους ττοροκατω συνδυασμούς και διαβάστε τα κρυμμένα μηνύματα για το δάσος β 7 6 β ί ε ο τ Δ * Ε ' ι 4 i \* α I % Ω Ι! If! Η Ν. Ι (10.1). (7.7). (8.10). (9.3). (8.5) - (9.3), (1.1)- (10.10). (1.6), (10J), (1.1). (8,10) (9.3), (U) - (3.3), (1.6). (10.1). (1.1), (8.10) - (8.5). (10.7), (25) (1,6), (10.7) - (5.4), (7.7). (55) um Μελετώ το νερό στο δάσος... Είναι το τρεχούμενο νερό πόσιμο; Πώς θα το ελέγξετε: * Θα χρειαστείτε: ΑντιΛρπστήρίΓϊ νιπ rarvxo της ττοιήτητας τηο vrpoô. Αττως γιπ TTnfvrÄr ιν *π το αντιδραστήρια γιο γρήγορη ανάλυση νερού της AQUANWL^ Okotest Wüter Laborarory (περιλαμρανουν σετ αντιδραστηρίων, δοκιμαστικούς «Μήνες κοι χρωματικές κλίμακες εύρεσης συγκέντρωσης^ Me τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια μπορείς να βρείτε στο δείγμα νερού σας, τη συγκέντρωση οι mg/1, ο) των φωσφορικών αλάτων (PO*) 3, p) του αμμωνίου (NH4J. ν) των νιτρικών (NO*) και δ) των νιτρωδών (ΝΟρ). Επίσης, μπορείτε να μετρήσετε την απόλυτη σκληρότη τ σ και το ph του vepou. Γνωρίζετε ότιι Το αμμώνιο, τα νιτρικά, τα ν*τρυ8η και το ψίαϊθψ&ρ\κά άλατα crvoi σημαντικοί ί : - τ; Γ ς ρνττανσης vtpov TTOU προέρχονται Kuplwç σπο ανόργανο Λίπαοματα. κτηνοτροφική μονοδες, αατικα Λνματο και βιομηχανικά αττο^αητα. Τα νιτρύ/5η κο> τα νιτρικά παράγονται και από "α οζιιδιο Tpy ajwoo που ncpiixovra* ατα κανααερια μιταφορικών μίσα/ν και κιμηχανιΰ>ν Στην πιο πρόοφσττ) Οδηγία γΐΰ τη ' ποιότητα τον πόσιμου νχρον (Οδηγία 98/83/l:L) Ctvuviut ot -'Mts kcyvithj timp*rtuytvtk, wvtitvipwuns νρκνμίνχαν μικρυβιοαυγικατι και #» piküjv nupuihipwv, ci arrol(c 5(γ θα πρ{τΐ ΐ vu nupupiatoviui Όουν uqmpû στη ouyktvipwoti iwv νιψικϋ/ν αυιή tlvu 50 mg/v ων ντιριιλο/ν 0.5 mg/l και του appujvlov 0.5 mg/' Δίν δίναντα* τιμίς ym τη συγκέντρωση των φ^σρσρικών.ούτχ νια τη σκληρύτητα του νερού Για το ph δίνεται το äpfo ο Χωρίο*είτε σε ομάδες, ο Κοθε ομάδα θα ελέγξει ένα χημικό συστατικό του νερού (ρλ. παράδειγμα), c Κατσγράψτε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στον παρακάτω πινάκα και αυνκρίνετέ τα με τις επιτρεπόμενες τιμές γισ το πόσιμο νερό. Διίγμο vtpoù Αμμώνιο frnu/n Νιτρικό fmg/l) Νιτρώδη (mg/ll Φωσφορικύ fmg/l) ATÏO/AJTH ακαηρώϊηια «ρού rd) ph TpcxOÜpLVO ru«foauf ifvo ι I TiïPiM^AVUWf»Π*ΙΪ «^ΚΓΜΪ M^UliTK ΓΤΜΙ

8 Παράδειγμα: Εύρεσης συγκέντρωσης (mg/1) φωσφορικών αλάτων (ΡΟΑ)' 2 at δείγμα νερού Γίνομαι για Λίγο δέντρο... Το πείραμα: Δείτε τα παρακάτω δέντρα Μπορείτε να τα αναπαραστήσετε με παντομίμα; 1. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με δειγμο νερού, μέχρι την ένδειξη. Προσθέτουμε 10 σταγόνες από το αντιδραστήριο Νοί. Κλείνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε κυκλικά μέχρι το μείγμα - ανακατευτεί καλά- Πεύκο ΈΑατο 3L Προσθέτουμε 1 σταγόνα από το αντιδραστήριο Νο2. Κλείνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε κυκλικό μέχρι ΤΡ μείγμα να, ανακατευτεί καλά. Αφήνουμε το διάλυμα να ησυχάσει για 5 λε«τά. -ι Ανοίγουμε το δοκιμαστικό σωλήνα και συγκρίνουμε το χρώμα του δείγματος του νερού με τη χρωματική κλίμακα που αναλογεί στο πείραμα αυτό. Λεύκα <Aaiojffa ιτιά a Επσναλαμράνουμε τη διαδικασία με ένα δείγμα εμφιαλωμένου νερού.. Χρωματική κλίμακα συγκέντρωσης φωσφορικών (Ρ0 4 ) Τα αποτελέσματα: σε mg/1: DG 3.0 ire ία BcAcvtSia Οξυό Τρεχούμενο νερό: _ mg/1 Εμφιαλωμένο νερό: ΤΠ ΙΜΜΜΜ1ΒΜ ΝίίΓ»<ΪΛ#< trim KcmtoHC PffTfff

9 Εντοπίζω τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο δάσος Συναντήσατε ökövwi&ä.' Τι ίίο"συ<. Πλαστικό ΓυαΑΐ Χαρτί Σίδερο /αλουμίνιο Αποτσίγαρα frafrtta Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο δάσος. ΣυμπΛηρώστε με ένα ^τους παρακάτω πίνακες. Παρατηρήσατε μονοπάτια. Γψάτα φύλλα Χωμάτινα Πλακόστρωτα Περπατάς με ÎUOKOAJC Πιρπσταςμί ευκολία ΜττορσΟν να περάσουν αυτοκίνητο Από αυτό που παρατηρήσατε τι συμπεράσματα βγάζετε για τις δραστηριότητες των ανθρώπων στο δάσος; Ποιες σττό Πζ παρεμβάσεις που εντοπίσατε, πιστεύετε ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο δάσος: Εντοπίσατε φράκτες; Hill IUI Πέτρινους Ξύλινους Σιδερένιους Υπάρχουν κτίσματα; Θεωρείτε ότι υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις οι οποίες είναι προς όφελος του δάσους: Αν ναι. εντοπίσατε κάποιες από αυτές στο ΠασχαΛίγο; ΠαΛισ Γ Συνχρσνα Πίτροκτ^ττσ Τσιμεντένια ΤΠ ΙΜΜΜΜ1ΒΜ Ηε/ η<ϊλ»<»γτ* Γ Rcmftw PffTin

10 Μελετώ το έδαφος του δάσους... Δημιουργεί το ία^^ς έδαφος* Πως θα το ελέγξετε; θα χρειαστείτε: Το έδαφος είναι μια ιδιαίτερα συνθέτη δομή Περιέχει αποσαθρωμένα (θρυμματισμένα) πετρώματα, σωματίδια ορυκτών υλικών, οργανικό υλικό, αζρα, νερό και πολλούς ζωντανούς οργανισμούς. Γνωρίζετε άτι: Σε UK] κάθετη τουή του εδάφους διακρίνεται υκι σάρα από οριζόντια στρα/υατα δκ**οσεΐικοΰ πάχους, που ονουάζονται εδαφικοί ορίζοντες. Ο «υαλοσηχνμντί; νεκρή ορτανμ ύλη. Σν^τηρει μέγα* ο αριθμό OCTTCVÔUAUJV ζώΐα/ν π» σναααμβσνονν το cpvo της σπο<*νθεστκ Α χούμος: οικύρα οργανικά curia (νεκρό Φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί), η οποία βρίσκεται πάνω ή μεοα στο ZSGOC\ και η οποία t«noaotöi σε συν χε)$ ÔiEpvarftç αποσύνθεσης και α>^εοης VÉU/V euoiibv, Ê εμτταουτι^μςγοζ εδο»ι*ος όζοντος Hxcti* ra ανόργανα ÜAIKU που μϊταϊίροντα* σε αυτ6* από το χούμο. - ϊ κομμάτι χαρτόνι διαστάσεων 20 χ 8 cm, 1 κομμάτι αυτοκόλλητττς ταινίας διπλής οψπς (18 cm περιττού) αυτοκόλλητες ετικέτες μήκους έως 3 cm - 6 μικρά σακουλάκια ή μττουκα/ûma Α. Προετοιμασία στο σχολείο: L Κολλάμε στο χαρτόνι την αυτοκόλ//ττη ταινία διπλής όψης. 2. ΚσλΛάμε 6 από τις αυτοκόλλητες ετικέτες παράλλη/û με την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις. 3. ΚολΛάμε τις υπό^ιπες 6 ετικέτες στα σακουλακια. Ι II ι ι Ι C αποσαθρωμένο υπτ >*κο πέτρινα - 1. Σκάψτε Λίγους πόντους μέσα στο έδαφος και παρατηρήστε το. Χρησιμοποιήστε και μεγεθυντικό φακό Σημειώστε τέσσερα διαιρορετικά πράγματα που παρατηρήσατε. Β ΣυλΛογή δείγματος εδάφους στο δάσος: L Επιλέγουμε μία διαδρομή από ένα ξέφωτο μέχρι το κεντρικό σημείο του δάσους. 2, Χωρίζουμε τη διαδρομή σε 6 ίσα τμήματα αριθμώντας τα από το 1 στο ξεψωτο εως στο 6 στο κεντρικό σημείο του δάσους 3- ΣυΜέγουμε χώμα από την αρχή του κάθε τμήματος και το βάζουμε σε ένα σακουλάκι γράφοντας στην ετικέτα τον αριθμό του τμήματος, και τα χαρακτηριστικά της &Λαστησης Kpnftfti<

11 Γ- Επιστροφή στο σχολείο: 1- Ξεκολ/ομε το τϊροστστευπκό κάλυμμα της ταινίας από το ί^ιστερό άκρο ώστε να εμφανιστούν 3 cm περίπου κόλλας 2. Τοποθετούμε χώμα από το σακουλάκι No 1 πάνω στην κόλλα, πιέζουμε με το δάχτυλο μας για να κομησει και αντιγράφουμε στην ετικέτα που βρίσκεται δίπλα τα χαρακτηριστικά της περιοχής του δείγματος. 3. Ξεκολλούμε άλλα 3 cm προστατευτικού καλύμματος και προσθέτουμε χώμα από το σακουλάκι No 2 συμπληρώνοντας την δεύτερη ετικέτα. 4. Συνεχίζουμε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας και τα υπόλοιπα δείγματα Επηρεάζει ένα δάσος τη θερμοκρασία, την υγρασίο και το ph του εδάφους; Πώς θα το ελέγξετε: Θα χρειαστείτε: Ένα θερμόμετρο, ένα υγρόμετρο και ένα πεχάμετρο. ο Επιλέξτε 2 διαφορετικά σημείσ, - ένα τυχαίο σημείο σε κάποιο χωράφι και - στη σκιά ενός ένα μεγάλου δέντρου ΟΝΟΜΑ ΔΑΣΟΥΣ: _ ^J- ο Μετρήστε τη θερμοκρασία, την υγρασία κα το ph του εδάφους. Mol Wo2 Η>1 hto* Μ»α N»t : Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Ifcfa Χαρακτηριστικά εδάφους Θεβίΐς Θερμοκρασία ννραβία Χ ph ΤυχοΙο σημίΐοοε χωρΰιρι Σκιά tuvoaou SCVTpOü Σκεφτείτε.., Παρατηρείτε διαφορά στο χρώμα της χωμάτινης λωρίδας που δημιουργήθηκε; Σε ποιες περιοχές το χρώμα του χώματος zivai πιο σκούρο; Γιατί συμβαίνει αυτό; Καταγραψτε τα συμπεράσματα σας. " «" " TIÏPIM*AVU«M(»Π*ΙΪ Rcmftw Pffîrn

12 Ένα δάσος δεν έχει μόνο δέντρα. Θα συναντήσεις ττοώδπ φυτά με άνθη, αλλα και κατωτέρα φυτά. όπως τα βρύα και οι Φτέρες. Καταγράφω τη χκωριδα του δάσους... Σε ένα δάσος μπορεί να συναντήσεις αειθαλή δέντρα που διατηρούν τα ψΰλλα τους και τον χειμώνα... αλλά και φυλλοβόλα δέντρα που ρίχνουν τα φύλλα τους το χειμώνα. : Σημειώστε με Χ αυτά που συναντήσατε στο ΠασχοΑΙγοι, Ι ο Συμβουλευτείτε την ταυτότητα βλάστησης του Πασχαλινό και σημειώστε στον ττοροκάτω ττίνοκο αυτά ττου συναντήσατε. ιρτερπο βουαπ D Σημειώστε με Χ σν το δέντρο είναι φυλλοβόλο ή αειθαλές. Ι Δέντρο ΙυΛΛοβοΛο Αειθαλές 2 3 αοφόΰίλος Ο 4 5 λαδανιά Π ξυνίδα D TIÏPIM*AVU«M(»ΓΤ*ΙΪ KfKTtO fvnâmtttmc

13 Είναι τα μανιτάρια και οι Αειχήνες φυτά; ν - λειχίτνες Διάκρινα/ τις διαφορές ταιν φύλλων TLUV δέντρα/ν και... ταξινομώ % Επιλέξτε ένα φύλλο από ένα δέντρο στο Πασχαλίγο Παρατηρείστε κα» σημειώστε το σχήμα του φύλλου και το είδος νεύρωσης του. μανιτάρι Αν προσέξεις καλά πάνυ; στους κορυοΰς ή στις πέτρες θσ &ρεις τους Λειχηνες (σρνσνισμούς ouydiwcmç»ν*ους και μύκητα) Σε ΠΟΛΛΟ βΰσπ θο Βρεις, επίσης. τταλμϋν ειδών μανιτάρια (είδος μύκητα) ο Ψάξτε στο δάσος να βρείτε μανιτάρια και Λειχηνες Σχεδιάστε ή περιγράψτε κάθε είδος που βρήκατε στον παρακάτω πίνακα: EÏ50S Ι Ε 5ος 2 Ε,Λος? Μανιτάρια * Παρατηρείστε τα φύλλα της χαρουπιάς κοι της δάφνης, Μοιάζουν ττολν μεταξύ τους. Μπορείτε να εντοπίσετε τις διάφορες τους; Ποιο χαρακτηριστικό πιστεύετε ότι θα ροηθήσει στη σωστή διάκριση τους: Λειχήνες χαρακτηριστικά δάφνη χαρουπιά ο Σκεφτείτε και συζητείστε με την ομάδα σας πώς τρέφονται τα μανιτάρια*** Έχουν ρίζες. Φα»τοσυθέτουν; Τι συμβαίνει με τους Αειχήνες: Ι Ι TITPIM*AVU«M(»Π*ΙΪ

14 Κατασκευάζω το δικό μου δεντροκόγ\ο... Παράδειγμα ετικέτας: 1* Ρπμα: Συλ/ογπ Θα χρειαστείτε: Σσκσΰ/ΰ. αυτοκόλλητα, σημειωματάριο, στυλό. Ιυλλεξτε μικρά κλαδιά με φύλλα και καρπούς η άνθη από διαφορετικά είδη δέντρων. Σε κάθε κλαδί τοποθετείστε ενα σατοκόλλητο με ένα νούμερο. Σημειώστε για κάθε νούμερο τον τόπο και την ημερομηνία συλλογής. Ζ βήμα: Αποξήρανση θα χρειαστείτε: εφημερίδες, ßdpi&o ή πρέσα με ιμάντες (βλ δεξιά εικόνα), στυπόχαρτο. Τοποθετείστε τα δείγματα κάθε δέντρου που μαζέψατε σνάμζ.αα at διπ/ωμένο στυπόχαρτο. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε το νούμερο συλ/ογης Τοποθετείστε το στυπόχαρτο màvcaa εφημερίδες. Πιέστε τα δείγματα σας, τοποθετώντας σι φυλλα από ένα βαρίδιο που να καλύπτει όλη την επιφάνεια (πχ. εγκυκλοπαίδεια) ή χρησιμοποιώντας πρζσα 3* βιίμα: Διατήρηση Θα χρειαστείτε: Νϊτοσιέ, λεπτά χαρτόνια, αυτοκόλλητες ταινίες, ετικέτες Κάθε μέρα KOJ για 3 συνεχόμενες μέρες, αλλάζετε τις εφημερίδες, αφήνοντας τα δείγματα μέσο στο στυπόχαρτο- Αν τα φύλλα είναι πολΐ χοντρά ίσως χρειαστεί αλλαγή της εφημερίδας άλλη μία φορά- Κολληστε τα δείγματα σας σε λεπτά χαρτόνια Ετοιμάστε και κολληστε στο κάτιυ δεξί τμήμα κάθε χαρτονιού την ετικέτα με τις πληροφορίες συλλογής και το όνομα του δέντρου από το οποίο συλλέξατε τα φύλλα, όπυ/ς στο παρακάτω παράδειγμα Γσπσοετείστε ο/ΰ τα δείγματα σας σε ένα ντοσιέ. Κοινό όνομα: παατάν< Επιστημονικό όνομα: Ptaranus'orientals* OIKOVEVCIG: ΡΙοΤαηχΒΌβ Τόκος συλλογής: ττχ. Δάσος Ποοχαλί/ο, Β της Νεάπολης ΚΑΙΓ Υψόμετρο: Ημερομπ/ία συλλογής: Ονοματεπώνυμο συλλέκτη; AuÇwv αριθμός δείγματος: Παράδειγμα αποξηραμένου δείγματος ευκαλύπτου: Βά ms+> Πη^η: Herlwujrn του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης. TIÏPIM*AVU«M(»ΓΤ*ΙΪ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σχολική χρονιά 2012-13 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, 16451

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 9: Ισορροπία στα Βιολογικά Συστήματα - Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών

Σενάριο 9: Ισορροπία στα Βιολογικά Συστήματα - Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών Σενάριο 9: Ισορροπία στα Βιολογικά Συστήματα - Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών Φύλλο Εργασίας 1 (Εισαγωγικό) Τίτλος: Ισορροπία στα Βιολογικά Συστήματα Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Φύλλο Εργασίας 1 (Εισαγωγικό) Τίτλος: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Στόχοι: Να εκφραστεί ο μαθητής μέσω των χρωμάτων, να γνωρίσει ότι υπάρχουν αγριοκάτσικα και να ενεργοποιηθεί συναισθηματικά προς αυτά. Παράλληλα να αναπτύξει

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηνικολάκη Ελένη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3

Χατζηνικολάκη Ελένη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3 Χατζηνικολάκη Ελένη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3 Πώς προσαρμόζονται οι οργανισμοί στις αλλαγές του περιβάλλοντος (τροφή, κλίμα κ. ά.); Κληρονομώντας ευνοϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:.

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Συντομογραφίες: β.μαθ.ε βιβλίο Μαθητή Ε τάξης τ.εργ.ε τετράδιο Εργασιών Ε τάξης Παρατήρησε τα παρακάτω σκίτσα στα οποία εικονίζονται «επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

12.00 το μεσημέρι Δευτέρα 9 C 3 cm Δυνατός Τρίτη 8 C 2 cm Μέτριος Τετάρτη 16 C 1 cm Δυνατός Πέμπτη 9 C 1 cm Δυνατός

12.00 το μεσημέρι Δευτέρα 9 C 3 cm Δυνατός Τρίτη 8 C 2 cm Μέτριος Τετάρτη 16 C 1 cm Δυνατός Πέμπτη 9 C 1 cm Δυνατός ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ. Ο Σωκράτης κατέγραψε στον πιο κάτω πίνακα τις καιρικές παρατηρήσεις για τις τέσσερις µέρες της βδοµάδας Μέρα Θερμοκρασία στις Βροχόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Βιβλίο Δραστηριοτήτων για τους/τις μαθητές/τριες ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Βιβλίο Δραστηριοτήτων για τους/τις μαθητές/τριες ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βιβλίο Δραστηριοτήτων για τους/τις μαθητές/τριες ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών / Βιολογίας / Γεωγραφίας Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΛΕΒΗΤΑ

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΛΕΒΗΤΑ ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΛΕΒΗΤΑ Στόχος(οι): Να κατανοήσουν οι μαθητές τη φύση και τις δυνατότητες μιας ανανεώσιμης ενεργειακής τεχνολογίας. Γενική περιγραφή της δραστηριότητας: Μια ομάδα μαθητών θα

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Θρακομακεδόνων 131, 136 79 Αχαρνές - Τηλ. 210 2445226 & 210 2435333 - Fax: 210 2445226 e-mail:info@parnitha.net - www.parnitha.

Λ. Θρακομακεδόνων 131, 136 79 Αχαρνές - Τηλ. 210 2445226 & 210 2435333 - Fax: 210 2445226 e-mail:info@parnitha.net - www.parnitha. 1 2 Φύλλο εργασίας 1 Σ Λ Σ Λ 3. Σ Λ 4. Σ Λ 5. Σ Λ Βιοτικοί Οργανισμοί: Αλεπού, Βελανιδιά, Δέντρο, Έλατο, Θάμνος, Πεύκο, Πλάτανος, Χελώνα, Σκίουρος Αβιοτικοί Οργανισμοί: Έδαφος, Θερμοκρασία, Κλίμα, Υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Θέρμανση νερού σε ηλιακό συλλέκτη και κατασκευή ενός ηλιακού θερμοσίφωνα Η Ελλάδα έχει περίπου το 1/4 των ηλιακών θερμοσιφώνων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το διαπιστώνουμε εύκολα αν κοιτάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση θερμοκρασίας αέρα

Μέτρηση θερμοκρασίας αέρα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΟΣ Φύλλο 2. Μέτρηση θερμοκρασίας αέρα θερμόμετρο άνεμος 50 εκ. 100 εκ. Το θερμόμετρο πρέπει να μην εί βρεγμένο. Σε σκιερό μέρος το περιστρέφουμε για 1,5 λεπτό και διαβάζουμε γρήγορα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο

Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο Περίπου εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού υπεραντλήθηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια από τον υδροφορέα μας. Μια ποσότητα δεκατρείς φορές περισσότερη από τη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε:

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1. Τι ονομάζεται περιβάλλον; Οτιδήποτε μας περιβάλλει ονομάζεται περιβάλλον. Για παράδειγμα στο περιβάλλον ανήκουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015 Ώρα: 10:00-11:00 ΘΕΜΑ 1 ο - 2 ο : O Διομήδης χρησιμοποίησε όμοιους κύβους για να φτιάξει τις πιο κάτω κατασκευές. Οι κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει)

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει) 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Χημεία Α Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το ψαλίδι

Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το ψαλίδι 2014 Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το ψαλίδι Ειδικός Παιδαγωγός www.eidikospaidagogos.gr/ info@eidikospaidagogos.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκμάθηση κοψίματος με ψαλίδι ως δεξιότητα είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτοχρόνως

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για τη Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Περιεχόμενα ασκήσεων ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κ.α τρόφιμα

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για τη Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Περιεχόμενα ασκήσεων ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κ.α τρόφιμα ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Για τη Β ΛΥΚΕΙΟΥ Περιεχόμενα ασκήσεων ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κα τρόφιμα ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ της ΩΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ (πρωτεΐνης στο ασπράδι του αυγού) και της ΚΑΖΕΪΝΗΣ (πρωτεΐνης του γάλακτος)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο Φυσική Β Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις κινήσεις των σωμάτων. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Η επιτυχία μιας ανθοκομικής καλλιέργειας στην ύπαιθρο εξασφαλίζεται όταν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο είδος.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PH

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PH Α. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ PH Γενικά: Το παρακάτω σχέδιο μαθήματος προσεγγίζει την έννοια του ρη, τη σημασία που αυτό έχει για την καθημερινή μας ζωή, ενώ επίσης γίνεται και παρουσίαση μιας εργαστηριακής άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 5.3 Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ. 1o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ.

ΚΕΦ. 5.3 Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ. 1o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ. ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ. 5.3 Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 1o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ 1 η ραστηριότητα : ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ υ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα)

ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ. Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) ΕΔΑΦΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Άργιλος Οργανική ουσία Ενεργοί μικροοργανισμοί. Προκαλούν δομή (μικρά μεγάλα συνενωμένα συσσωματώματα) Α. Η άργιλος (ηλεκτρικό φορτίο) συγκρατεί κατιόντα (+) και τα ανταλλάσει

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζοντας τα δικά μας μουσικά όργανα

Κατασκευάζοντας τα δικά μας μουσικά όργανα Κατασκευάζοντας τα δικά μας μουσικά όργανα (Δασκάλα: Στάλω Χριστοφή) Ι Δημοτικό Σχολείο Πάφου Φλεβάρης 2014 Με αφορμή την ενότητα του βιβλίου των Ελληνικών «Μουσική», ασχοληθήκαμε με την κατασκευή αυτοσχέδιων

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

- 3 διαφάνειες από εσωτερικό εργαστηρίου

- 3 διαφάνειες από εσωτερικό εργαστηρίου Σχέδιο Μαθήματος Αρ. μαθητών: 20 Ενότητα: Φυτά Διδ. Περίοδος: 1x80 Τάξη: Γ Τίτλος μαθήματος: Πώς μεταφέρεται η γύρη από άνθος σε άνθος (Μάθημα στην τάξη) Σημεία έμφασης (π.χ Είδη λόγου/κειμένων, Γραμματική,

Διαβάστε περισσότερα

IUSES Toolkit Εισαγωγή Το «κουτί πειραµάτων» είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο για τη διεξαγωγή πειραµάτων σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4: Πίεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4: Πίεση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΙΕΣΗ Φυσική Β Γυμνασίου Δύναμη και Πίεση Κρατάς μία πινέζα μεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα σου, με δύναμη 10 Ν. Η μύτη της πινέζας έχει διάμετρο 0,1mm ενώ η κεφαλή της έχει διάμετρο 10mm.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Οδηγικές Εκδόσεις ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α" (ΝΤΟΣΙΕ & ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΑΣΤΡΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ) ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β (ΜΑΖΙ ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΗΣ ΓΗΣ 1,2,3 & ΑΣΤΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης Οδηγός φυτεύσεων Επιλογή θέσης φύτευσης Η θέση φύτευσης επιλέγεται, µε βάση τις τοπικές συνθήκες, το µέγεθος της επέµβασης και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει. Η επιβίωση του φυτού κρίνεται από το βάθος του

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια απορρίµµατα. Σχολείο: ... Τάξη: ... Όνοµα: ίας ασ. λλο εργ φύ

Θαλάσσια απορρίµµατα. Σχολείο: ... Τάξη: ... Όνοµα: ίας ασ. λλο εργ φύ Σχολείο:... Τάξη: λλο εργ φύ ίας ασ 3 Όνοµα:...... Θαλάσσια απορρίµµατα Η ακτογραµµή της Ελλάδας ξεπερνά τα 15.000 χλµ και σε αυτήν κάθε χρόνο καταφτάνουν εκατοµµύρια επισκέπτες από όλο τον κόσµο για διακοπές.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία;

Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία; Για τον καθηγητή Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία; Στόχοι / Ικανότητες Στόχοι 1. Να προετοιµάσουν οι µαθητές δείγµατα ξηρού χώµατος και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους. 2. Να κατανοήσουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Και άλλα από τα ζώα κάνουνε αυγά. Θα σου πω για μερικά Η κότα Κάθε μέρα η κότα γεννάει ένα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική)

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) ΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜΗΜΑ: Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΤΡΑΣ 2012-13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.ΚΟΛΕΖΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) [1] Στόχοι της ενότητας(οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια

Ενδεικτικά θέματα Φυσικών για την εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά θέματα (με ενδεικτικές λύσεις / απαντήσεις) για τη δοκιμασία / τεστ εισαγωγής από τα Δημοτικά στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια Ενδεικτικά Θέματα Φυσικών ΦΥΣΙΚΑ 6 Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TIMSS 2007

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TIMSS 2007 ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ TIMSS 2007 Οι ερωτήσεις που ακολουθούν μπορούν να αξιοποιηθούν στις ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος κατά τάξη, σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2

6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12 O 6 + 6 O2 78 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (μακροφύκη φυτοπλαγκτόν) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠAΡΑΓΩΓΟΙ ( μετατρέπουν ανόργανα συστατικά σε οργανικές ενώσεις ) φωτοσύνθεση 6 CO 2 + 6H 2 O C 6 Η 12

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Άλλες ιδέες για ξύλο

Ε. Άλλες ιδέες για ξύλο Ε. Άλλες ιδέες για ξύλο Μικρά ξυλάκια MDF με πάχος δικής μας εκλογής, χρωματιστά χαρτιά Α4 ή λεπτό οικολογικό χαρτί, κορδελίτσες και αποξηραμένα φύλλα του Φθινοπώρου αρκούν για ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Παγκόσμιο πείραμα για το Διεθνές Έτος Χημείας Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού στον πλανήτη, για την ακρίβεια το 95% είναι αλμυρό νερό, δηλ. περιέχει άλατα. Σε αυτή τη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤOY ΤΟΙΧΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤOY ΤΟΙΧΟΥ www.houseart.gr Τηλ.: 801.11.19200 E-mail: info@houseart.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤOY ΤΟΙΧΟΥ Η εφαρμογή (επικόλληση) του αυτοκόλλητου τοίχου είναι μια απλή και διασκεδαστική διαδικασία, αρκεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

Φωλιές η φύση κατοικίες οι άνθρωποι!

Φωλιές η φύση κατοικίες οι άνθρωποι! Αν ρίξουμε μια προσεκτική ματιά γύρω μας, θα δούμε με πόση σοφία, χάρη και ομορφιά είναι όλα φτιαγμένα. Το κάθε έμψυχο και άψυχο δημιούργημα της φύσης αποτελεί ένα έργο τέχνης. Όλα γύρω θυμίζουν πίνακες,

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεσαι: χάρτινο κουτί από γάλα, ψαλίδι, περιοδικά, σελοτέιπ, συρραπτικό, πινέλο. - 6 - Από 7 χρόνων Εύκολο επίπεδο 30 λεπτά

Χρειάζεσαι: χάρτινο κουτί από γάλα, ψαλίδι, περιοδικά, σελοτέιπ, συρραπτικό, πινέλο. - 6 - Από 7 χρόνων Εύκολο επίπεδο 30 λεπτά Χρειάζεσαι: χάρτινο κουτί από γάλα, ψαλίδι, περιοδικά, σελοτέιπ, συρραπτικό, πινέλο. - 6 - Από 7 χρόνων Εύκολο επίπεδο 30 λεπτά 1. Κόψε το πάνω και το κάτω μέρος. 2. Μετά δίπλωσε το και με το ψαλίδι κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΧΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

«ΟΧΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» «ΟΧΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά του Νηπιαγωγείου, με στόχο την Πρόληψη των Ατυχημάτων στο Σπίτι και σε άλλους εσωτερικούς χώρους. Γιατί Πρόληψη Ατυχημάτων; Τα Ατυχήματα είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Κατασκευή κομποστοποιητή στο σχολικό κήπο ή στο σπίτι» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Κατασκευή κομποστοποιητή στο σχολικό κήπο ή στο σπίτι» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Κατασκευή κομποστοποιητή στο σχολικό κήπο ή στο σπίτι» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθμός μελών ομάδας:... Μέλη:......... Γραμματέας:... Όνομα ομάδας:... ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Ο κήπος του ΚΠΕ Τα φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά!

Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Χριστουγεννιάτικα στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά! Αυτές τις γιορτές βλέπουμε τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση με πολλή δημιουργικότητα και λιγότερα έξοδα! Το Sofan Handmade και η ομάδα του Ftiaxto.gr μοιράζονται

Διαβάστε περισσότερα

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Συμβαίνει κι αυτό: ο όγκος ενός σώματος να 'ναι μεγάλος, αλλά η μάζα του να 'ναι μικρή Από την καθημερινή μας ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει πυκνό και αραιό: πυκνό δάσος, αραιά

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CONGRATULATIONS! Είσαι έτοιμη να γίνεις... to become a Ballerina!

CONGRATULATIONS! Είσαι έτοιμη να γίνεις... to become a Ballerina! CONGRATULATIONS! Είσαι έτοιμη να γίνεις... You are μπαλαρίνα; now ready to become a Ballerina! Περιεχόμενα 3 Πώς να γίνεις μπαλαρίνα 4 Ο κόσμος του μπαλέτου 6 Η καλύτερη φίλη μιας μπαλαρίνας 8 Υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ»

6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2013-2014. Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη. Ευέλικτη ζώνη. «χώμα. και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ευέλικτη ζώνη 2013-2014 2014 Νηπιαγωγοί Σοφία Καπετανάκη Μαρία Κουτεντάκη «χώμα και νερό ταξίδι στην ΚΝΩΣΣΟ» ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ: ζούσε ο Μίνωας,ο Δαίδαλος έφτιαξε το παλάτι, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

- δύο μοντελοποιημένες τρισδιάστατες μέλισσες - ρύζι.

- δύο μοντελοποιημένες τρισδιάστατες μέλισσες - ρύζι. Σχέδιο Μαθήματος Αρ. μαθητών: 20 Ενότητα: Αναπαραγωγή Τάξη: Γ Τίτλος μαθήματος: "Πώς μεταφέρεται η γύρη από άνθος σε άνθος;" (Υπαίθρια Μελέτη) Διδ. Περίοδος: 1x80 Σημεία έμφασης (π.χ Είδη λόγου/κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων

Περιεχόμενο διδασκαλίας Στόχοι Παρατηρήσεις. υπολογίζουν το λόγο δύο λόγο δύο τμημάτων Νίκος Γ. Τόμπρος ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ενότητα : ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ) Σκοποί: Η ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το θέμα, η εξοικείωση με τη χρήση τεχνολογίας, η παρότρυνση για αναζήτηση πληροφοριών (εδώ σε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το σπίτι και για σένα! 0.5 5. μελετούμε τους ζωντανούς οργανισμούς; Τρόποι μελέτης των ζωντανών οργανισμών Επιστημονική μέθοδος

Ασκήσεις για το σπίτι και για σένα! 0.5 5. μελετούμε τους ζωντανούς οργανισμούς; Τρόποι μελέτης των ζωντανών οργανισμών Επιστημονική μέθοδος Προγραμματισμός Διδακτέας Ύλης Βιολογίας Α Γυμνασίου 2012-2013 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραστηριότητες Βασικές Έννοιες Δ/κές Π/δοι Γνωριμία Εισαγωγικές σελίδες Γνωριμία με το βιβλίο μου 1 1 Ενότητα 1: Η Βιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας κάλοι µου φίλοι! Είµαι η χαρουπιά και ζω στο χερσόνησο του Ακάµα. Είµαι 400 χρονών. Πριν δυο εκατοντάδες χρόνια γεννήθηκα από ένα σπόρο που

Γεια σας κάλοι µου φίλοι! Είµαι η χαρουπιά και ζω στο χερσόνησο του Ακάµα. Είµαι 400 χρονών. Πριν δυο εκατοντάδες χρόνια γεννήθηκα από ένα σπόρο που Φαντάζοµαι ότι είµαι ένα δέντρο που µιλά και προσπαθώ να πείσω τους ανθρώπους να προστατέψουν το δάσος Γεια σας καλοί µου φίλοι.το ξέρετε ότι είµαι ένα Πεύκο στο δάσος της Πυκνής;Είµαι 200 χρονών.πριν

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέψτε το δωμάτιό τους σε... Disneyland!

Μετατρέψτε το δωμάτιό τους σε... Disneyland! Μετατρέψτε το δωμάτιό τους σε... Disneyland! Ήρωες όπως οι Winnie the Pooh, Princess, Mickey, Cars, Planes, Fairies και άλλοι πολλοί πρωταγωνιστούν στα αγαπημένα χαλιά των μικρών παιδιών Θέλετε να μετατρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΥΛΙΚΑ 4 κομμάτια κόντρα-πλακέ Αν βρείτε πάχους 8mm χρησιμοποιείστε αυτές τις διαστάσεις: 37 Χ 50 εκ (βάση) 37 X 45 εκ

Διαβάστε περισσότερα

οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων

οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ οµή, οργάνωση και λειτουργία οικοσυστηµάτων Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. Τα φυτά αποκαλούνται ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ. Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ. Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης Σπασμένα γυαλιά Οι γυάλινες συσκευασίες ανακυκλώνονται, αλλά τα σπασμένα γυαλιά όχι. Ο λόγος είναι ότι, καθώς η διαλογή στα κέντρα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Κυριάκος Ιωάννου (σύμβουλος Σχ.Τ.)

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Κυριάκος Ιωάννου (σύμβουλος Σχ.Τ.) ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Κυριάκος Ιωάννου (σύμβουλος Σχ.Τ.) 1 Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ: «Αρχίζει να γερνά κανείς από τη στιγμή που σταματάει να παίζει». Tι εννοεί ο Πλάτωνας με τα πιο πάνω λόγια; Συμφωνείτε; Μήπως το παιχνίδι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Model: PS2 Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο Πλαστικό: ---- Διαστάσεις: 200cm 400cm Εξαρτήματα: ---- Εφαρμογές: PS2 ψύκτρα για LED ταινία κατάλληλο

Model: PS2 Χρώμα: αλουμίνιο ανοδιωμένο Πλαστικό: ---- Διαστάσεις: 200cm 400cm Εξαρτήματα: ---- Εφαρμογές: PS2 ψύκτρα για LED ταινία κατάλληλο Greek 2015-16 Προφίλ αλουμινίου για LED από την POLYFOT Λίγα λόγια για τις ράγες εφαρμογής Led ταινίας&led πλακέτας Οι ράγες δημιουργήθηκαν για να δώσουν λύσεις σε κάθε είδους εφαρμογής led ταινίας, πχ

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος

Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Θρυμματισμός Κομποστοποίηση προϊόντων κλαδέματος Εισηγητής: Γιάννης Λιοντήρης, Γεωπόνος - MSc Περιβάλλοντος, Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας Στόχοι της συνάντησης Δεν θα εξετάσουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Σταθερού Χεριού

Παιχνίδι Σταθερού Χεριού ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ στο Σχεδιασμό και Τεχνολογία Τάξη Ε Παιχνίδι Σταθερού Χεριού Εισαγωγή: Αφόρμηση Πρόβλημα - Περιγραφή Στόχοι Πορεία ραστηριότητες Ιδέες Λύσεις Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΨΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΩΡΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΨΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΩΡΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΨΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΩΡΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΡΟΟΔΟΥ 2, ΑΙΓΑΛΕΩ 12241, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 3416 691-2 Fax: 210 3416 639-696 sales@tsago.gr www.tsago.gr ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΣΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα