Αισθάνομαι και παρατηρώ... Γιατί να ανακυκλώνω;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αισθάνομαι και παρατηρώ... Γιατί να ανακυκλώνω;"

Transcript

1 Αισθάνομαι και παρατηρώ... Γιατί να ανακυκλώνω; Α. Εντοπίστε στο χάρτη τη διαδρομή που ακολουθήσατε και το σημείο στο οποίο βρισκόσαστε τώρα. Με τη βοήθεια της πυξίδας προσανατολιστείτε πάνω στο χάρτη. Β. Κλείστε τα μάτια και αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες. Τι ήχους ακούσατε; Τι μυρίσατε; Γ. Μείνετε για λίγο ακίνητοι και παρατηρήστε τη γύρω περιοχή. Τι παρατηρείτε. Παρατηρείστε με τα κιάλια... Τι οπό αυτά που μόλις παρατηρήσατε σος άρεσε και τι όχι; Μου άρεσε... Δεν μου άρεσε.. Μια αττο τις σημαντικότερες χρήσης του ξύλου clvai η δημιουργία χαρτιού Καθημερινά χρησιμοποιούμε τεράστιες ποσότητες χαρττσύ (όπως ροαό χαρτιού^ χαρτοπετσέτες, περιοδική εφημερίδες, τετράδια, χαρτί περί τυλίγματος t lut) Μπορείτε να υπολογίσετε ποσά στρΐμμστα Βαοους χρπάζονται να κοπούν uflvo για τις εφημερίδες που αγοράζουμε? Γνωρίζετε ότι; Σε δίκα στρίμματα δάσους συνήθως υπάρχουν 500 δίντρα Πα να ν'vu ίνας τόνος χαρτιού εφημερίδας χρί ιιάζοντσι περίπου 17 8* /τρα Μια ϊψημερίδα ζυνίζει 200 γραμμάρια φ Ένας χρόνος (χει 48 εβδομάδες- Δραστηριότητα 1. Πόσες εφημερίδες αγοράζουν οι γονείς σας την εβδομάδα, 2. Μπορείτε να ρρειτε πόσο ζυγίζουν οι εφημερίδες που αγόρασε η οικογένεια σου σ ένα χρόνο; 3. Τώρα υπολόγισε πόσα περίπου δέντρα θα χρειαστούν για να καλυφθούν οι ανάγκες της οικογένειας σου για ενα χρόνο. 4. Πόσα δέντρα θα χρειαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες àkwv των οικογενειών της ομάδας σου: 5. Πόσα στρέμματα δάσους θα χρειαστούν γιο να καλυφθούν οι ανάγκες TUJV οικογενειών της ομάδας σου. L π π Δ. Τι συναισθήματα σας δημιούργησε ο χώρος. ΤΠ ΙΜΜΜΜ1ΒΜ ΝίίΓ»<ΪΛ#<»ΓΤ*ΙΪ rtmn

2 Αξιολογώ τις ανθρώπινες δραστηριότητες,.. Είμαστε όλοι μια αλυσίδα; Μουσικό κινητικό παιχνίδι που χωρίζεται σι τρεις Î GOE^C θα χρειαστείτε cd - ployer ή ταμπούρι«πορεία παιχνιδιού: Χιονοδρομία Δίουονη σε ξενοδοχειακές μονοοες Χωρίζουμε τους μαθητίς σε τρεις ομάδες που αντιστοιχούν σε τρ*α τροφικό επίπεδα; φντΰ - παραγωγοί (π,χ Tpt*ù*Ai) ( φυτοφάγα - κατανοητές α' π.πίδου (π χ λαγός), σαρκοφάγα * κστσναλωτίς ϊ" εππτίδου (π.χ χρυσαετός). H κατανομή σης ομάδες δεν είναι»ση Αλλάζοντας τροφικό επίπεδο ο αριθμός των μαθητών μειώνεται (π.χ 10 φυτά. θ φυτοφάγα, 2 σαρκοφύγα), V φάση: Ο εμνυχωτής βάζε! μουσική. Μόλις ξεκινήσει η μουσική τα φυτά και τα φυτοφάγο χορεύουν Ξαφνικά, η μουσική σταματάει. Τότε «κάποιος πεινάει», (τοι τα φυτοφάγα τρώνε ορισμίνα φυτά. Επειτα, στο χορό μπαίνουν το οσρκοφάγα Η μουσική ζεκινάει κοι τα σαρκοφάγα χορεύουν με τα φυτϋφαγα, ι*αν τα <υτά μένουν ακίνητα Όταν σταματήσει π μουσική πάαι «κάποιος πεινάει», έτοι το σαρκοφάγο τρώνε μερικά φυτοφάγα. Στη φάση αυτή οι μαθητίς βιώνουν τη λειτουργία της τροφικής αλυσίδας <GTQC*nVWCT\ Βόσκηση ζώων 2* (*άσπ; Ο twuxu/της ξεκινάει τα παιχνίδι διατυπώνοντας την υπόθεση «Εγινε μια πυρκαγιά στο δάσος και ΟΑΟ ΤΟ φυτά κάηκαν, ενώ πι φυτοφάγα ζώα κατάφεραν να ξε*υνουν» Αρχιζα n μουσική και τα φυτοφάγα χορεύουν μάνα τους αφού τα φυτό ίχουν καεί (είναι στο πάτωμα ακίνητα). Όταν σταματήσω η μουσική «κάποιος πεινάει* Τα φυτοφάγα θέλουν να φάνε αλλά δι βρίσκουν τροφή και πεθαίνουν Επειτα, μπαίνουν στο χορό και το οαρκοφάγα που παθαίνουν και aura το Ιδιο. Στη φάση αυτή οι μαθητίς αντιλαμβάνονται τις συνέπειες που Εχει το <σπαστμο* ενός κρίκου της τροφικής αλυσίδας. Kuvr^i Ποιες σττότις τταραπάνω δραστηριότητες: Έχουν επιτττώσεις στο δάσος: Παρομοιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον: Γίνονται στο κοντινό σας δάσος; 3" φάση: Μοιράζουμε στα παιδιά ρόλους* διάφορα είδη φυτών και δίντρων. φυτοφάγα, σαρκοφάγα, άλλα και παμφάγα ζωα (Οπως η αλεπού και ο άνθρωπος) Ο εμψυχωτής &άζει μουσική Οταν παίζε«η μουσική άλοι χορεύουν Μόλις σταματήσει π μουσική Ολοι πεινάνε και τρίχσυν να βρουν τροφή. Αρχίζει τότε ίνα κυνηνπτό γιατί οι τροφικές σχίσεις ΐχουν νίνει περίπλοκες πολλοί θηρευτ ς είναι κα* θηράματα, ενώ α* επιλογές τροφής είναι πολλές. TIÏPIM*AVU«M(»Π*ΙΪ

3 Γνωρίζω από κοντά ένα δέντρο,.. Διαλέξτε ενσ δέντρο του δάσους-.. Μπορείτε να ι/ττολογισετε το ύψος του? Πο να είστε ακριβείς: Κατασκευάστε ένα υνομετρητή δέντρατν: α χρειαστείτε: TÎAÛOTIAÔ καλομάκ». κλωστή μ ραρίδιο, μοιρογνωμόνιο, μαρκαδόρο Μετρήστε το ι>ίκ>ς του δέντρου: 1, Προχαρήστε μακριά σττο το δέντρο μέχρι το σημείο που βλέπετε την κορυφή του αν γείρεττ το κεφάλι coç ελοψρο ττρος το πioui, 2- Κρατήστε το μοιρογνωμόνιο με το καλαμάκι προς τα πσν**ι Κοπάξτε υέ«από το καλαμάκι και βε&σιιΐίθείτε ότι φαίνεται η κσρΐλ»ή του δέντρου. 3. ΧΤ2ΡΙΣ ΝΑ ΚΟΥΝΗΣΕΤΕ ΤΟ MOIPOΓ^ίf2MO^αO t κοιτάξτε το σι^είο που περνασ η KÄuxnfy Πρέπε< να περνά ακριβώς από το σημείο που σημειώσατε με το μαρκαδόρο (45 μοίρες). Αν η κλωστή περνά μπροστά από το σημείο που θέλετε, περπατήστε προς το δέντρο Αν περνά πίσω, σπομακ^νθεγτε Αίγο από το δέντρο περπατώντας προς τα πίσω, Οταν η *Αιι*ττη περνοα ακρι&ώς από τις ^5 μοίρες κα* συγχρονίας βλέπετε από το καλαμάκι την κορυφή του δέντρα ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ Τοποθιττ^στΑ την καωστή μί το βαρίδιο OTTWÇ στην εικόνα Αν το μοιρογνωμόνιο δεν έχει τρύπα *τη μίοη της ιι εισς πλευράς του, στεριώστε την καωστή με ταινία. 1 Σημιιώστι στο μοψογγιαμόνισ τις 45 μοίρες με τ 0 t Και ένας πιο πρακτικός τρόπος: Μ απόσταση σας <rtö το δέντρο * το ύψος crew; = τού»ος TW δέντρου cm (1* μέτρηση) 3 ΚοΜ/ίοτι το καλΰμΰιυ στο μοιρογνωμόνιο κστύ μήκος της ευθείας παευρυς. Οτσν μπορείς να δε< την κορυφή του δέντρον ανανζσα σπο τα πόδια σου, τότχ Π απόσταση υεταξυ του κορμού και τατν ποδ-ujv σου ctwi περίπου το ύψος του ίέντρου. 4. ΔοΜϋΛοτϊ να δείτε μίαα σπά το καλαμάκι. TTptiup να μπορειτι νσ διίτε αυγχρονως και τα δύο ονρϊγυστη Πόσο είναι το ύψος του «cm (2* μέτρηση) TIÏPIM*AVU«M( ΗείΓ>θΛ#<»Π*ΙΪ

4 Εξερευνώ την πανίδα του δάσους... Σε ένα δάσος της Κρήτης ζουν σπονδυλωτά ζώα, όπως μικρά θηλαστικά (νυχτερίδες, σκαντζόχοιροι. Λαγοί KG ) πουλιά και ερπετά (σαυρζς και φίδια), αλλά μπορεί να συναντήσεις και πλήθος ασπόνδυλων ζώων, όπως έντομα, σαλιγκάρια, σκορπιούς, αράχνες κ.α. Ψάξτε στο δάσος για ίχνη ζώων και ταξινομείστε τα. στον παρακάτω πίνακα: Σταυρόλεξο για το Δάσος Να Λύσετε το τταρσκοτω σταυρόλεξο συμφωνά με τους ορισμούς ττου [βρίσκονται παρακάτω. 3 ι 1 Σ Υ : Ε Τ * 3 Θ 2! Ν Ι Λ Τ α/α Περιγραφή ή σχεδιασμός ίχνους ζώου Κατττγορία ή όνομα ζώου ι ζ 3 4 Φ* OPUJAOI ΟΡΓΖΟΜΠΑ 1 Χρειάζεται την προστασία μας Ζ Vndpxtt συχνό τρεχούμενο στο οοσος 3. H ηαρϊμΰοο*ϊ *ου συχνό αποραΐνε«κ3ταστρο#ι*0 για τη»owj 4. Φτιάχνουν ης vuiiifς τους στα δέντρα ΚΑΘΕΤΑ 1 ΥιτσρχουντιολΑά ιϋη σε ενσοασος Ζ. Στο πϊροσμο της δεν αφήνει τίποτα ζωντανό 3. Πνση ΐωης αττσ το δάσος TIÏPIMAMBUOMI»ΓΤ*ΙΪ mrmaw u raun

5 . μαθαίνω την ιστορία του Ψάξτ να βρείτε το γηραιότερο δέντρο του δάσους και το ττιο νεαρό. Πόσο σίγουρο* είστε; Μπορείτε να υπολογίσετε την ηλικία τους; Στο ντσρό δέντρο μετρήστε τις διαδοχικές σειρές ^Λαδιών που έχουν αναπτυχθεί και ouvupivctc με την CJKOVO. ÎTDÎ Μελετώ το μικροκλίμα του δάσους... Επηρεάζει ίνα δάσος το μικροκλίμα της περιοχής: Πώς θσ το ελέγξετε; Θα χρειαστείτε: Ενα θερμόμετρο, ένα υγρόμετρο και kva φωτόμετρο. ο Επιλέξτε 3 διαφορετικά σημεία: το πρώτο σε ανοιχτό χώρο κάτω από τον ήλιο. Νεοοό δέντρα = ι..«...«.»... ετών - το δεύτερο στη σκιά ενός μεμονωμένου δέντρου και - τσ τρίτο στο κέντρο του δάσους* Ι" troc ο Μετρήστε τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας σε κάθε σημείο. Στο δέντρο μεγάλος οικίας: Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Μετρήστε την περίμετρο του κορμού σε ύψος 130 cm σπότοεδοφος; ΰ"»ρΕστς μζ το 2.5 Πο/ΛαπΛοσιάστι με το 2 Αν 6ρείτε ένα κοιιμένο κορμό δέντρου... ετήσιοι δο*τύαη>! ΜεγάΑης ηλικίας δέντρο = cm 2.5= Μετρήστε τους δακτυλίους του και υπολογίστε με σκρι&εια την ryukta του: CTWV χ_2 ετών Σημεία μίτρηοης θερμοκρασία C σε ανοιχτό xwpo κάτω σπο τον ιΐλίο στη σκιά ινύς δίντρου στσ κέντρο του δάσους Κσταγρόψτε το συμπεράσματα σας: ι 1 Υγρασία % Φωτεινή ακτινοβολία cd ι Γνιυρίζετε ότι: Κόβε χρόνο ο κορμός TUJV δέντρων αχημστίζει ένα δακτύλιο. Το πάχος του κάθε δακτυλου ποικίλλει αναλονα με τις σι/νθηκες που επικρατούσαν εκείνο το έτος Όσο πτο μενολο τόσο τπο ευνοϊκές ryniv oi (χρ/θπκες ανάπτυξης **""»Π*ΙΪ KcmtoHC rtmn

6 Επηρεάζει ένσ δάσος την ταχύτητα του ανέμου; Πώς θα το ελέγξετε. θα χρειαστείτε: - Μία πηγή παροχής αέρα υψηλής ταχύτητας (πχ. ένα μπαλόνι που ξεφουσκώνει ή ενο πιστολάκι μαλλιών) Κρυτττόλεξο για το δάσος Συμπληρώστε το κενά να τους σημαντικότερους κινδύνους των δασϋ/ν, με λέξεις που θα βρείτε στο παρακάτω κρυπτόλεξσ. - Ένα κομμάτι ύφαονα (κατά προτίμηση ρσμρακερο) - Ένσ μετρητή ταχύτητας ανέμου (ανεμόμετρο) Π 0 Ι Ν Η Η Α Ψ ν ο Τοποθετείστε το ανεμόμετρο απέναντι από την παροχή αέρα σε απόσταση περίπου 0.5 ιιιτρα. Κατάγραφε την ένδειξη. 0 Ανάμεσα στο ανεμόμετρο και το όργανο τοποθετείστε το υψσσμο στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης. Το ύφασμα αναπαριστά το φύλλωμα των δέντρων ενός δάσους. Επαναλά&ετε τη μέτρηση και κστσγρσψτε το αποτέλεσμα. ο Επσναλάρετε τη μέτρηση φέρνοντας το ύφασ\ία πολύ κοντό στην πηγή παροχής αέρα. Συμπληρώστε τον παροκάτω πίνακα; ν y Ε 0 Β Μ Η Β Λ τ χ Ρ Μ Ν ε Ε θ Ο Ο Α Ε Λ κ θ χ Α «Ζ Τ Ν Μ Σ Η Λ «Α Λ κ ο Ι V Ω Ν V Γ * Σ Η Μ π V Ρ Κ Α Γ Ι Α Σ Ι ο Μ Χ Β Μ Λ Ν Α Η Α Ε Κ χ Ε Ρ Σ Λ Σ Η Α Μίτρηση Ταχύτητα aipc m/sec L Χωρίς μπτοδίο 2 Mt timwjo στρ μ <Μ rnç <πτο?ταοης , MÉ εμττόδιο TTOAÜ «οντλ στην ττηνή σέρα Σκεφτείτε-. Τϊ μας προσφέρει το φύλλωμα των δέντρων όταν φυσά σέρας: Ι. Η υπερρσλική των ζώων. 2. Η, από αμέλεια ή κακόμουλη ενέργεια. 3. Η παράνομη για παραγωγή ξυλείας. 4. Η για τη μετατροπή χέρσας γης σε καλλιεργήσιμη. 5. Η βροχή επηρεάζει αρνητικά το έδαφος και τα φυτό. ΤΠ ΙΜΜΜΜ1ΒΜ ΝίίΓ»<ΪΛ#<»rrm

7 Κρυμμένα μηνύματα Βρείτε τα νρΰμμστα οπό τους ττοροκατω συνδυασμούς και διαβάστε τα κρυμμένα μηνύματα για το δάσος β 7 6 β ί ε ο τ Δ * Ε ' ι 4 i \* α I % Ω Ι! If! Η Ν. Ι (10.1). (7.7). (8.10). (9.3). (8.5) - (9.3), (1.1)- (10.10). (1.6), (10J), (1.1). (8,10) (9.3), (U) - (3.3), (1.6). (10.1). (1.1), (8.10) - (8.5). (10.7), (25) (1,6), (10.7) - (5.4), (7.7). (55) um Μελετώ το νερό στο δάσος... Είναι το τρεχούμενο νερό πόσιμο; Πώς θα το ελέγξετε: * Θα χρειαστείτε: ΑντιΛρπστήρίΓϊ νιπ rarvxo της ττοιήτητας τηο vrpoô. Αττως γιπ TTnfvrÄr ιν *π το αντιδραστήρια γιο γρήγορη ανάλυση νερού της AQUANWL^ Okotest Wüter Laborarory (περιλαμρανουν σετ αντιδραστηρίων, δοκιμαστικούς «Μήνες κοι χρωματικές κλίμακες εύρεσης συγκέντρωσης^ Me τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια μπορείς να βρείτε στο δείγμα νερού σας, τη συγκέντρωση οι mg/1, ο) των φωσφορικών αλάτων (PO*) 3, p) του αμμωνίου (NH4J. ν) των νιτρικών (NO*) και δ) των νιτρωδών (ΝΟρ). Επίσης, μπορείτε να μετρήσετε την απόλυτη σκληρότη τ σ και το ph του vepou. Γνωρίζετε ότιι Το αμμώνιο, τα νιτρικά, τα ν*τρυ8η και το ψίαϊθψ&ρ\κά άλατα crvoi σημαντικοί ί : - τ; Γ ς ρνττανσης vtpov TTOU προέρχονται Kuplwç σπο ανόργανο Λίπαοματα. κτηνοτροφική μονοδες, αατικα Λνματο και βιομηχανικά αττο^αητα. Τα νιτρύ/5η κο> τα νιτρικά παράγονται και από "α οζιιδιο Tpy ajwoo που ncpiixovra* ατα κανααερια μιταφορικών μίσα/ν και κιμηχανιΰ>ν Στην πιο πρόοφσττ) Οδηγία γΐΰ τη ' ποιότητα τον πόσιμου νχρον (Οδηγία 98/83/l:L) Ctvuviut ot -'Mts kcyvithj timp*rtuytvtk, wvtitvipwuns νρκνμίνχαν μικρυβιοαυγικατι και #» piküjv nupuihipwv, ci arrol(c 5(γ θα πρ{τΐ ΐ vu nupupiatoviui Όουν uqmpû στη ouyktvipwoti iwv νιψικϋ/ν αυιή tlvu 50 mg/v ων ντιριιλο/ν 0.5 mg/l και του appujvlov 0.5 mg/' Δίν δίναντα* τιμίς ym τη συγκέντρωση των φ^σρσρικών.ούτχ νια τη σκληρύτητα του νερού Για το ph δίνεται το äpfo ο Χωρίο*είτε σε ομάδες, ο Κοθε ομάδα θα ελέγξει ένα χημικό συστατικό του νερού (ρλ. παράδειγμα), c Κατσγράψτε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στον παρακάτω πινάκα και αυνκρίνετέ τα με τις επιτρεπόμενες τιμές γισ το πόσιμο νερό. Διίγμο vtpoù Αμμώνιο frnu/n Νιτρικό fmg/l) Νιτρώδη (mg/ll Φωσφορικύ fmg/l) ATÏO/AJTH ακαηρώϊηια «ρού rd) ph TpcxOÜpLVO ru«foauf ifvo ι I TiïPiM^AVUWf»Π*ΙΪ «^ΚΓΜΪ M^UliTK ΓΤΜΙ

8 Παράδειγμα: Εύρεσης συγκέντρωσης (mg/1) φωσφορικών αλάτων (ΡΟΑ)' 2 at δείγμα νερού Γίνομαι για Λίγο δέντρο... Το πείραμα: Δείτε τα παρακάτω δέντρα Μπορείτε να τα αναπαραστήσετε με παντομίμα; 1. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με δειγμο νερού, μέχρι την ένδειξη. Προσθέτουμε 10 σταγόνες από το αντιδραστήριο Νοί. Κλείνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε κυκλικά μέχρι το μείγμα - ανακατευτεί καλά- Πεύκο ΈΑατο 3L Προσθέτουμε 1 σταγόνα από το αντιδραστήριο Νο2. Κλείνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε κυκλικό μέχρι ΤΡ μείγμα να, ανακατευτεί καλά. Αφήνουμε το διάλυμα να ησυχάσει για 5 λε«τά. -ι Ανοίγουμε το δοκιμαστικό σωλήνα και συγκρίνουμε το χρώμα του δείγματος του νερού με τη χρωματική κλίμακα που αναλογεί στο πείραμα αυτό. Λεύκα <Aaiojffa ιτιά a Επσναλαμράνουμε τη διαδικασία με ένα δείγμα εμφιαλωμένου νερού.. Χρωματική κλίμακα συγκέντρωσης φωσφορικών (Ρ0 4 ) Τα αποτελέσματα: σε mg/1: DG 3.0 ire ία BcAcvtSia Οξυό Τρεχούμενο νερό: _ mg/1 Εμφιαλωμένο νερό: ΤΠ ΙΜΜΜΜ1ΒΜ ΝίίΓ»<ΪΛ#< trim KcmtoHC PffTfff

9 Εντοπίζω τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο δάσος Συναντήσατε ökövwi&ä.' Τι ίίο"συ<. Πλαστικό ΓυαΑΐ Χαρτί Σίδερο /αλουμίνιο Αποτσίγαρα frafrtta Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο δάσος. ΣυμπΛηρώστε με ένα ^τους παρακάτω πίνακες. Παρατηρήσατε μονοπάτια. Γψάτα φύλλα Χωμάτινα Πλακόστρωτα Περπατάς με ÎUOKOAJC Πιρπσταςμί ευκολία ΜττορσΟν να περάσουν αυτοκίνητο Από αυτό που παρατηρήσατε τι συμπεράσματα βγάζετε για τις δραστηριότητες των ανθρώπων στο δάσος; Ποιες σττό Πζ παρεμβάσεις που εντοπίσατε, πιστεύετε ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο δάσος: Εντοπίσατε φράκτες; Hill IUI Πέτρινους Ξύλινους Σιδερένιους Υπάρχουν κτίσματα; Θεωρείτε ότι υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις οι οποίες είναι προς όφελος του δάσους: Αν ναι. εντοπίσατε κάποιες από αυτές στο ΠασχαΛίγο; ΠαΛισ Γ Συνχρσνα Πίτροκτ^ττσ Τσιμεντένια ΤΠ ΙΜΜΜΜ1ΒΜ Ηε/ η<ϊλ»<»γτ* Γ Rcmftw PffTin

10 Μελετώ το έδαφος του δάσους... Δημιουργεί το ία^^ς έδαφος* Πως θα το ελέγξετε; θα χρειαστείτε: Το έδαφος είναι μια ιδιαίτερα συνθέτη δομή Περιέχει αποσαθρωμένα (θρυμματισμένα) πετρώματα, σωματίδια ορυκτών υλικών, οργανικό υλικό, αζρα, νερό και πολλούς ζωντανούς οργανισμούς. Γνωρίζετε άτι: Σε UK] κάθετη τουή του εδάφους διακρίνεται υκι σάρα από οριζόντια στρα/υατα δκ**οσεΐικοΰ πάχους, που ονουάζονται εδαφικοί ορίζοντες. Ο «υαλοσηχνμντί; νεκρή ορτανμ ύλη. Σν^τηρει μέγα* ο αριθμό OCTTCVÔUAUJV ζώΐα/ν π» σναααμβσνονν το cpvo της σπο<*νθεστκ Α χούμος: οικύρα οργανικά curia (νεκρό Φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί), η οποία βρίσκεται πάνω ή μεοα στο ZSGOC\ και η οποία t«noaotöi σε συν χε)$ ÔiEpvarftç αποσύνθεσης και α>^εοης VÉU/V euoiibv, Ê εμτταουτι^μςγοζ εδο»ι*ος όζοντος Hxcti* ra ανόργανα ÜAIKU που μϊταϊίροντα* σε αυτ6* από το χούμο. - ϊ κομμάτι χαρτόνι διαστάσεων 20 χ 8 cm, 1 κομμάτι αυτοκόλλητττς ταινίας διπλής οψπς (18 cm περιττού) αυτοκόλλητες ετικέτες μήκους έως 3 cm - 6 μικρά σακουλάκια ή μττουκα/ûma Α. Προετοιμασία στο σχολείο: L Κολλάμε στο χαρτόνι την αυτοκόλ//ττη ταινία διπλής όψης. 2. ΚσλΛάμε 6 από τις αυτοκόλλητες ετικέτες παράλλη/û με την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις. 3. ΚολΛάμε τις υπό^ιπες 6 ετικέτες στα σακουλακια. Ι II ι ι Ι C αποσαθρωμένο υπτ >*κο πέτρινα - 1. Σκάψτε Λίγους πόντους μέσα στο έδαφος και παρατηρήστε το. Χρησιμοποιήστε και μεγεθυντικό φακό Σημειώστε τέσσερα διαιρορετικά πράγματα που παρατηρήσατε. Β ΣυλΛογή δείγματος εδάφους στο δάσος: L Επιλέγουμε μία διαδρομή από ένα ξέφωτο μέχρι το κεντρικό σημείο του δάσους. 2, Χωρίζουμε τη διαδρομή σε 6 ίσα τμήματα αριθμώντας τα από το 1 στο ξεψωτο εως στο 6 στο κεντρικό σημείο του δάσους 3- ΣυΜέγουμε χώμα από την αρχή του κάθε τμήματος και το βάζουμε σε ένα σακουλάκι γράφοντας στην ετικέτα τον αριθμό του τμήματος, και τα χαρακτηριστικά της &Λαστησης Kpnftfti<

11 Γ- Επιστροφή στο σχολείο: 1- Ξεκολ/ομε το τϊροστστευπκό κάλυμμα της ταινίας από το ί^ιστερό άκρο ώστε να εμφανιστούν 3 cm περίπου κόλλας 2. Τοποθετούμε χώμα από το σακουλάκι No 1 πάνω στην κόλλα, πιέζουμε με το δάχτυλο μας για να κομησει και αντιγράφουμε στην ετικέτα που βρίσκεται δίπλα τα χαρακτηριστικά της περιοχής του δείγματος. 3. Ξεκολλούμε άλλα 3 cm προστατευτικού καλύμματος και προσθέτουμε χώμα από το σακουλάκι No 2 συμπληρώνοντας την δεύτερη ετικέτα. 4. Συνεχίζουμε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας και τα υπόλοιπα δείγματα Επηρεάζει ένα δάσος τη θερμοκρασία, την υγρασίο και το ph του εδάφους; Πώς θα το ελέγξετε: Θα χρειαστείτε: Ένα θερμόμετρο, ένα υγρόμετρο και ένα πεχάμετρο. ο Επιλέξτε 2 διαφορετικά σημείσ, - ένα τυχαίο σημείο σε κάποιο χωράφι και - στη σκιά ενός ένα μεγάλου δέντρου ΟΝΟΜΑ ΔΑΣΟΥΣ: _ ^J- ο Μετρήστε τη θερμοκρασία, την υγρασία κα το ph του εδάφους. Mol Wo2 Η>1 hto* Μ»α N»t : Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Ifcfa Χαρακτηριστικά εδάφους Θεβίΐς Θερμοκρασία ννραβία Χ ph ΤυχοΙο σημίΐοοε χωρΰιρι Σκιά tuvoaou SCVTpOü Σκεφτείτε.., Παρατηρείτε διαφορά στο χρώμα της χωμάτινης λωρίδας που δημιουργήθηκε; Σε ποιες περιοχές το χρώμα του χώματος zivai πιο σκούρο; Γιατί συμβαίνει αυτό; Καταγραψτε τα συμπεράσματα σας. " «" " TIÏPIM*AVU«M(»Π*ΙΪ Rcmftw Pffîrn

12 Ένα δάσος δεν έχει μόνο δέντρα. Θα συναντήσεις ττοώδπ φυτά με άνθη, αλλα και κατωτέρα φυτά. όπως τα βρύα και οι Φτέρες. Καταγράφω τη χκωριδα του δάσους... Σε ένα δάσος μπορεί να συναντήσεις αειθαλή δέντρα που διατηρούν τα ψΰλλα τους και τον χειμώνα... αλλά και φυλλοβόλα δέντρα που ρίχνουν τα φύλλα τους το χειμώνα. : Σημειώστε με Χ αυτά που συναντήσατε στο ΠασχοΑΙγοι, Ι ο Συμβουλευτείτε την ταυτότητα βλάστησης του Πασχαλινό και σημειώστε στον ττοροκάτω ττίνοκο αυτά ττου συναντήσατε. ιρτερπο βουαπ D Σημειώστε με Χ σν το δέντρο είναι φυλλοβόλο ή αειθαλές. Ι Δέντρο ΙυΛΛοβοΛο Αειθαλές 2 3 αοφόΰίλος Ο 4 5 λαδανιά Π ξυνίδα D TIÏPIM*AVU«M(»ΓΤ*ΙΪ KfKTtO fvnâmtttmc

13 Είναι τα μανιτάρια και οι Αειχήνες φυτά; ν - λειχίτνες Διάκρινα/ τις διαφορές ταιν φύλλων TLUV δέντρα/ν και... ταξινομώ % Επιλέξτε ένα φύλλο από ένα δέντρο στο Πασχαλίγο Παρατηρείστε κα» σημειώστε το σχήμα του φύλλου και το είδος νεύρωσης του. μανιτάρι Αν προσέξεις καλά πάνυ; στους κορυοΰς ή στις πέτρες θσ &ρεις τους Λειχηνες (σρνσνισμούς ouydiwcmç»ν*ους και μύκητα) Σε ΠΟΛΛΟ βΰσπ θο Βρεις, επίσης. τταλμϋν ειδών μανιτάρια (είδος μύκητα) ο Ψάξτε στο δάσος να βρείτε μανιτάρια και Λειχηνες Σχεδιάστε ή περιγράψτε κάθε είδος που βρήκατε στον παρακάτω πίνακα: EÏ50S Ι Ε 5ος 2 Ε,Λος? Μανιτάρια * Παρατηρείστε τα φύλλα της χαρουπιάς κοι της δάφνης, Μοιάζουν ττολν μεταξύ τους. Μπορείτε να εντοπίσετε τις διάφορες τους; Ποιο χαρακτηριστικό πιστεύετε ότι θα ροηθήσει στη σωστή διάκριση τους: Λειχήνες χαρακτηριστικά δάφνη χαρουπιά ο Σκεφτείτε και συζητείστε με την ομάδα σας πώς τρέφονται τα μανιτάρια*** Έχουν ρίζες. Φα»τοσυθέτουν; Τι συμβαίνει με τους Αειχήνες: Ι Ι TITPIM*AVU«M(»Π*ΙΪ

14 Κατασκευάζω το δικό μου δεντροκόγ\ο... Παράδειγμα ετικέτας: 1* Ρπμα: Συλ/ογπ Θα χρειαστείτε: Σσκσΰ/ΰ. αυτοκόλλητα, σημειωματάριο, στυλό. Ιυλλεξτε μικρά κλαδιά με φύλλα και καρπούς η άνθη από διαφορετικά είδη δέντρων. Σε κάθε κλαδί τοποθετείστε ενα σατοκόλλητο με ένα νούμερο. Σημειώστε για κάθε νούμερο τον τόπο και την ημερομηνία συλλογής. Ζ βήμα: Αποξήρανση θα χρειαστείτε: εφημερίδες, ßdpi&o ή πρέσα με ιμάντες (βλ δεξιά εικόνα), στυπόχαρτο. Τοποθετείστε τα δείγματα κάθε δέντρου που μαζέψατε σνάμζ.αα at διπ/ωμένο στυπόχαρτο. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε το νούμερο συλ/ογης Τοποθετείστε το στυπόχαρτο màvcaa εφημερίδες. Πιέστε τα δείγματα σας, τοποθετώντας σι φυλλα από ένα βαρίδιο που να καλύπτει όλη την επιφάνεια (πχ. εγκυκλοπαίδεια) ή χρησιμοποιώντας πρζσα 3* βιίμα: Διατήρηση Θα χρειαστείτε: Νϊτοσιέ, λεπτά χαρτόνια, αυτοκόλλητες ταινίες, ετικέτες Κάθε μέρα KOJ για 3 συνεχόμενες μέρες, αλλάζετε τις εφημερίδες, αφήνοντας τα δείγματα μέσο στο στυπόχαρτο- Αν τα φύλλα είναι πολΐ χοντρά ίσως χρειαστεί αλλαγή της εφημερίδας άλλη μία φορά- Κολληστε τα δείγματα σας σε λεπτά χαρτόνια Ετοιμάστε και κολληστε στο κάτιυ δεξί τμήμα κάθε χαρτονιού την ετικέτα με τις πληροφορίες συλλογής και το όνομα του δέντρου από το οποίο συλλέξατε τα φύλλα, όπυ/ς στο παρακάτω παράδειγμα Γσπσοετείστε ο/ΰ τα δείγματα σας σε ένα ντοσιέ. Κοινό όνομα: παατάν< Επιστημονικό όνομα: Ptaranus'orientals* OIKOVEVCIG: ΡΙοΤαηχΒΌβ Τόκος συλλογής: ττχ. Δάσος Ποοχαλί/ο, Β της Νεάπολης ΚΑΙΓ Υψόμετρο: Ημερομπ/ία συλλογής: Ονοματεπώνυμο συλλέκτη; AuÇwv αριθμός δείγματος: Παράδειγμα αποξηραμένου δείγματος ευκαλύπτου: Βά ms+> Πη^η: Herlwujrn του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης. TIÏPIM*AVU«M(»ΓΤ*ΙΪ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σχολική χρονιά 2012-13 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, 16451

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 9: Ισορροπία στα Βιολογικά Συστήματα - Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών

Σενάριο 9: Ισορροπία στα Βιολογικά Συστήματα - Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών Σενάριο 9: Ισορροπία στα Βιολογικά Συστήματα - Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών Φύλλο Εργασίας 1 (Εισαγωγικό) Τίτλος: Ισορροπία στα Βιολογικά Συστήματα Σχέσεις μεταξύ των οργανισμών Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Φύλλο Εργασίας 1 (Εισαγωγικό) Τίτλος: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά του Θαμνώνα και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Στόχοι: Να εκφραστεί ο μαθητής μέσω των χρωμάτων, να γνωρίσει ότι υπάρχουν αγριοκάτσικα και να ενεργοποιηθεί συναισθηματικά προς αυτά. Παράλληλα να αναπτύξει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός κατασκευής φ/β πάνελ

Οδηγός κατασκευής φ/β πάνελ Οδηγός κατασκευής φ/β πάνελ Η κατασκευή του φωτοβολταικου πάνελ βήμα προς βήμα Η κατασκευή αυτή προϋποθέτει κάποιες βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας και χρήση ενός ηλεκτρικού κολλητηριού οπωσδήποτε 40 ή 60

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ποιος από τους παρακάτω οργανισμούς χαρακτηρίζεται ως αυτότροφος; 1. αλεπού 2. βάτραχος 3. βελανιδιά 4. ψύλλος. 2. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες χαρακτηρίζεται ως αβιοτικός; 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ Οι περιοχές των τροπικών δασών όπως βλέπεις και στον παραπάνω παγκόσμιο χάρτη, βρίσκονται στη Νότια Αμερική(γύρω από τον ισημερινό), στη Βόρεια Αμερική(ανάμεσα από τον Τροπικό του

Διαβάστε περισσότερα

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο»

Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Ηεπιστήμημέσααπόταμάτιατουπαιδιού... Ιδέες και πειράματα για τον «Ήχο» Οήχος«ταξιδεύει» με κύματα. Μπορούμε να αναπαραστήσουμε τα πυκνώματα και τα αραιώματα των κυμάτων με ένα πλαστικό παιχνίδιελατήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 10η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σχολείο: Ονοματεπώνυμα μαθητών: 1) 2). 3) 1 Προετοιμασία νωπού παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:.

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Συντομογραφίες: β.μαθ.ε βιβλίο Μαθητή Ε τάξης τ.εργ.ε τετράδιο Εργασιών Ε τάξης Παρατήρησε τα παρακάτω σκίτσα στα οποία εικονίζονται «επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι το λεμόνι, το ξίδι, τα πορτοκάλια έχουν χαρακτηριστική γεύση. Ποια πιστεύεις ότι είναι αυτή;

Α. Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι το λεμόνι, το ξίδι, τα πορτοκάλια έχουν χαρακτηριστική γεύση. Ποια πιστεύεις ότι είναι αυτή; ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ PH ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 1 Ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ- ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 1.1 ΣΤΟΧΟΙ 1. Να διαπιστώσουν οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΣΚOΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης

Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Φυσική Α Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1 η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1 η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 1. Ο Άρης έφαγε 5 μιας σοκολάτας και ο Φίλιππος έφαγε 1 10 σοκολάτας περισσότερο από τον Άρη. Τι μέρος της σοκολάτας έμεινε;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Θέμα Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΛΕΒΗΤΑ

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΛΕΒΗΤΑ ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΗΛΙΑΚΟ ΛΕΒΗΤΑ Στόχος(οι): Να κατανοήσουν οι μαθητές τη φύση και τις δυνατότητες μιας ανανεώσιμης ενεργειακής τεχνολογίας. Γενική περιγραφή της δραστηριότητας: Μια ομάδα μαθητών θα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών. Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών. Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών Κατά τη Β Φάση της Διαμόρφωσης των ΑΠ, το Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών, το οποίο θα εφαρμοστεί κατά τη φετινή

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών

Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών Ανακύκλωση & διατήρηση Θρεπτικών 30-12-2014 EVA PAPASTERGIADOU Ανακύκλωση των Θρεπτικών είναι η χρησιμοποίηση, ο μετασχηματισμός, η διακίνηση & η επαναχρησιμοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ. Χρόνος: 2 ώρες Ημερομηνία: 13 Ιουνίου 2012

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ. Χρόνος: 2 ώρες Ημερομηνία: 13 Ιουνίου 2012 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Χρόνος: 2 ώρες Ημερομηνία: 13 Ιουνίου 2012 ΒΑΘΜΟΣ:. Υπογραφή:... Ονοματεπώνυμο:.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 2015. Εισαγωγικό σημείωμα

Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 2015. Εισαγωγικό σημείωμα Ενδεικτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια 015 Εισαγωγικό σημείωμα Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΕΠΠΣ: Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ. ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ :

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ. ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο) ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΤΑΞΗ : Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 1.30 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ :... ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :... ΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1:30 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ.

Ομάδα κατασκευών. του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Ομάδα κατασκευών του Συνδέσμου Νέων της Ι.Μ.Δ. Για 3 η χρονιά λειτουργεί η ομάδα κατασκευών του Συνδέσμου Νέων της Μητρόπολής μας. Πυξίδα μας η καλή συντροφιά σε τόπο αρκετά οικείο πλέον, στο «Πέρασμα»,

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηνικολάκη Ελένη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3

Χατζηνικολάκη Ελένη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3 Χατζηνικολάκη Ελένη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3 Πώς προσαρμόζονται οι οργανισμοί στις αλλαγές του περιβάλλοντος (τροφή, κλίμα κ. ά.); Κληρονομώντας ευνοϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε:

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1. Τι ονομάζεται περιβάλλον; Οτιδήποτε μας περιβάλλει ονομάζεται περιβάλλον. Για παράδειγμα στο περιβάλλον ανήκουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ph ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Ή ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ph ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Ή ΠΕΧΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΙΝΟΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ - Ρ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΦΕ 2 ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ph ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Φύτεμα καλλωπιστικών φυτών σε γλάστρες, ζαρντινιέρες και στην αυλή του σχολείου Φύτεμα καλλωπιστικών φυτών σε γλάστρες, ζαρντινιέρες και στην αυλή του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ Σχεδιασμός και Τεχνολογία Α και Β ΦΑΡΜΑ Από Ειρήνη Πετράκη (δασκάλα / σύμβουλο ΣΧ.Τ.) ΦΑΡΜΑ ομές ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΜΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 Ο 40λεπτο Τα ζώα της φάρμας ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ζώα της φάρμας ή αλλιώς ήμερα ζώα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Θέρμανση νερού σε ηλιακό συλλέκτη και κατασκευή ενός ηλιακού θερμοσίφωνα Η Ελλάδα έχει περίπου το 1/4 των ηλιακών θερμοσιφώνων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το διαπιστώνουμε εύκολα αν κοιτάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΜΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΝΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Οριζόντια βολή Όπου χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποξηραίνοντας φρούτα και λαχανικά παραδοσιακά αλλά και με ηλιακούς αποξηραντήρες από χαρτόκουτες

Αποξηραίνοντας φρούτα και λαχανικά παραδοσιακά αλλά και με ηλιακούς αποξηραντήρες από χαρτόκουτες Αποξηραίνοντας φρούτα και λαχανικά παραδοσιακά αλλά και με ηλιακούς αποξηραντήρες από χαρτόκουτες Όταν τρυγάμε τα αμπέλια τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο απλώνουμε τα σταφύλια στον ήλιο και αυτά αποξηραίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 50 ΣΠΟΡΟΙ / ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΜΠΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 50 ΣΠΟΡΟΙ / ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΜΠΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Στο Garden Dice, είστε κηπουροί που μοχθούν να καταφέρουν να έχουν την καλύτερη σοδειά σε ένα κομμάτι γης. Στη σειρά, ρίχνετε ζάρια, χρησιμοποιώντας τα για να εκτελέσετε ενέργειες όπως αγορά, φύτεμα και

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Πώς αλλιώς ανάβει το λαμπάκι;... και άλλα πειράματα με απλά ηλεκτρικά κυκλώματα Τα παιδιά της διπλανής φωτογραφίας ετοιμάζονται να φτιάξουν απλά ηλεκτρικά κυκλώματα με λαμπάκια και μπαταρίες. Δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο

Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Υλικά, Γραμμές και Τεχνικές στο Ελεύθερο Σχέδιο Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα υλικά που χρειάζονται για το ελεύθερο σχέδιο και τον τρόπο που θα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: 1 ο ΜΕΡΟΣ (1 η διδακτική ώρα) 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ. Διάβασε και συμπλήρωσε τα κενά

Ονοματεπώνυμο: 1 ο ΜΕΡΟΣ (1 η διδακτική ώρα) 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ. Διάβασε και συμπλήρωσε τα κενά 1 ΣΤΟ ΙΙΧΕ ΙΙΟΜΕΤΡ ΙΙΑ ΧΗΜ ΙΙΚΩΝ ΑΝΤ ΙΙΔΡΑΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡ ΓΓΑΣ ΙΑΣ Ι -- ΓΓ ιια ττον Μαθη ττή Αν ττ ιιδρασ ττήρ ιια, Προ ϊϊόν ττα κα ιι Υπολε ίίμμα ττα ΤΑΞΗ- ΤΜΗΜΑ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..././201.. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας 1ος Πειραματικός Διαγωνισμός Γυμνασίων στις Φυσικές Επιστήμες 2015 Πειραματίζομαι Ερευνώ και Ανακαλύπτω

Α Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας 1ος Πειραματικός Διαγωνισμός Γυμνασίων στις Φυσικές Επιστήμες 2015 Πειραματίζομαι Ερευνώ και Ανακαλύπτω Α Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αθήνας 1ος Πειραματικός Διαγωνισμός Γυμνασίων στις Φυσικές Επιστήμες 2015 Πειραματίζομαι Ερευνώ και Ανακαλύπτω Η Μαρία και ο Γιάννης είναι μέλη ερευνητικής ομάδας που υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο Φυσική Β Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις κινήσεις των σωμάτων. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία;

Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία; Για τους µαθητές Καλλιέργεια φυτών Έχει το χώµα σηµασία; Περιγραφή εργασίας Στους περισσότερους ανθρώπους, το χώµα πιθανώς µοιάζει να είναι σαν κάτι το βρώµικο. Στην πραγµατικότητα, ρίχνοντας µια προσεκτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ. Σελίδα 1 από 10

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ. Σελίδα 1 από 10 ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ Στόχος(οι): Στόχος της δραστηριότητας είναι να μάθουν οι μαθητές για την εξοικονόμηση της ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένων και των επιπτώσεων στο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

Λουλούδια- Επικονίαση-Καρποί-Σπόροι

Λουλούδια- Επικονίαση-Καρποί-Σπόροι Λουλούδια- Επικονίαση-Καρποί-Σπόροι 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3 Χατζηνικολάκη Ελένη Βοτανικό τμήμα Εκπαιδευτικό τμήμα ΜΦΙΚ Η ενότητα «Φύση είναι το σπίτι μας» του βιβλίου της ΜτΠ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΡΑΣΙ (ΛΕΥΚΟ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - «ΠΑΝΕΚΦE» email:panekfe@yahoo.gr www.ekfe.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO 2010 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 1-4. Κατασκευάστε γράµµατα του αλφαβήτου.

Κεφ. 1-4. Κατασκευάστε γράµµατα του αλφαβήτου. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αρχική δραστηριότητα. Σε κάθε παιδί της οµάδας να δοθεί ο µεγεθυµένος ο χάρτης που υπάρχει στη αρχή του βιβλίου (βρίσκεται σε µορφή Α3 στο φάκελο pictures, στο υλικό που σας έχει δοθεί).

Διαβάστε περισσότερα

Στο δάσος υπάρχουν πολλά και διαφορετικά φυτά: δέντρα, θάμνοι, πόες, βρύα

Στο δάσος υπάρχουν πολλά και διαφορετικά φυτά: δέντρα, θάμνοι, πόες, βρύα Στο δάσος υπάρχουν πολλά και διαφορετικά φυτά: δέντρα, θάμνοι, πόες, βρύα 21 22 2.1 Δέντρα, θάμνοι, πόες Προσέγγιση των φυτών του δάσους, διαπίστωση της παρουσίας διαφορετικών φυτικών ειδών και διαχωρισμός

Διαβάστε περισσότερα

12.00 το μεσημέρι Δευτέρα 9 C 3 cm Δυνατός Τρίτη 8 C 2 cm Μέτριος Τετάρτη 16 C 1 cm Δυνατός Πέμπτη 9 C 1 cm Δυνατός

12.00 το μεσημέρι Δευτέρα 9 C 3 cm Δυνατός Τρίτη 8 C 2 cm Μέτριος Τετάρτη 16 C 1 cm Δυνατός Πέμπτη 9 C 1 cm Δυνατός ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ. Ο Σωκράτης κατέγραψε στον πιο κάτω πίνακα τις καιρικές παρατηρήσεις για τις τέσσερις µέρες της βδοµάδας Μέρα Θερμοκρασία στις Βροχόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα.

Συνήθως ο διαλύτης βρίσκεται στη μεγαλύτερη αναλογία στο διάλυμα. Οξέα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα. Το διάλυμα έχει την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σε όλη του τη μάζα. Τα συστατικά του διαλύματος δεν μπορούν να διακριθούν ούτε με γυμνό μάτι, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Βιβλίο Δραστηριοτήτων για τους/τις μαθητές/τριες ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Βιβλίο Δραστηριοτήτων για τους/τις μαθητές/τριες ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βιβλίο Δραστηριοτήτων για τους/τις μαθητές/τριες ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών / Βιολογίας / Γεωγραφίας Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.

Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου. Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015. ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ. Σώμα Πρoσκόπων Κύπρου Κλάδος Λυκοπούλων Γ.Ε. Παιχνίδι Προσκοπικής Χρονιάς 2014-2015 ΧΑΛΚΙΝΗ Αγέλη Λυκοπούλων ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Αγέλη Λυκοπούλων ΧΑΛΚΙΝΗ ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ 103ov Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κισσόνεργας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Α) Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστή) ή µε Λ (λάθος) κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις

Α) Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστή) ή µε Λ (λάθος) κάθε µία από τις επόµενες προτάσεις 46 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2006 ΘΕΜΑ 1 Α) Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστή) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ. Κατασκευή 3 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Τηλεχειριστηρίου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ. Κατασκευή 3 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Τηλεχειριστηρίου ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Κατασκευή 3 ου Μέρους: Συναρμολόγηση Τηλεχειριστηρίου Για την ενότητα αυτή απαιτούνται: Εργαλεία - Κολλητήρι - Τρυπάνι - Αρίδα 0,25 - Κόφτης - Σταυροκατσάβιδο Υλικά - Κουτί ελέγχου - 2 κόκκινοι

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 2 ο : Άνθρωπος και Περιβάλλον Οικολογία: η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των οργανισμών, και φυσικά του ανθρώπου, με τους βιοτικούς (ζωντανούς οργανισμούς του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΥΣΕΙΣ 2η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 26 Μαΐου, 2013 Ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίες: 1) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες και περιλαμβάνει 25 θέματα. 2) Οι ορθές απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΙ ΑΣ Α. Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών Η παρακολούθηση των ειδών της πανίδας µιας προστατευόµενης περιοχής είναι µια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία γιατί ο αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το ψαλίδι

Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το ψαλίδι 2014 Μαθαίνω να χρησιμοποιώ το ψαλίδι Ειδικός Παιδαγωγός www.eidikospaidagogos.gr/ info@eidikospaidagogos.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκμάθηση κοψίματος με ψαλίδι ως δεξιότητα είναι πολύ σημαντική, αλλά ταυτοχρόνως

Διαβάστε περισσότερα

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Να ποια είναι τα υλικά που θα χρειαστείς: γκρι χαρτόνι (100 γραμμαρίων)

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 7: Κυκλοφοριακή Αγωγή

Σενάριο 7: Κυκλοφοριακή Αγωγή Σενάριο 7: Κυκλοφοριακή Αγωγή Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Κυκλοφοριακή Αγωγή Γνωστικό Αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος Διδακτική Ενότητα: Μεταφορές Τάξη: Β' Δημοτικού Διάρκεια: 2 ώρες Δραστηριότητα 1: Κυκλοφορώ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Οι Έλληνες ανέκαθεν ήταν στενά δεμένοι με τον κόσμο των μελισσών. Ο πρώτος που ασχολήθηκε επιστημονικά με αυτές 300 χρόνια π.χ., ήταν ο Αριστοτέλης. Την εποχή εκείνη, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίες: 1) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 16 σελίδες και περιλαμβάνει 25 θέματα. 2) Οι ορθές απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πανηγύρι Τεχνολογίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πανηγύρι Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Προγραμματισμός για το μάθημα ΕΠΑ 238: Σχεδιασμός και τεχνολογία Πανηγύρι Τεχνολογίας Προγραμματισμός εργασίας: Συνάντηση 1 η : Στάδιο 1: Κατάσταση πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2011 2012 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ Κοινό όνομα: Μεσογειακή φώκια Μήκος: 2 3 μέτρα Βάρος: 300

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης

1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός 1. Ταυτοποίηση μιας άγνωστης χημικής ένωσης Σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι να μάθετε να δίνετε έμφαση στη σημασία της παρατήρησης κατά την εκτέλεση ενός πειράματος. Παρατήρηση, γενικά,

Διαβάστε περισσότερα

Το δάσος έχει και ζώα! Δεν μπορούμε να τα δούμε εύκολα Όμως αφού υπάρχουν ο ήλιος, το νερό, το έδαφος, ο αέρας, τα φυτά, υπάρχουν και ζώα!

Το δάσος έχει και ζώα! Δεν μπορούμε να τα δούμε εύκολα Όμως αφού υπάρχουν ο ήλιος, το νερό, το έδαφος, ο αέρας, τα φυτά, υπάρχουν και ζώα! Το δάσος έχει και ζώα! Δεν μπορούμε να τα δούμε εύκολα Όμως αφού υπάρχουν ο ήλιος, το νερό, το έδαφος, ο αέρας, τα φυτά, υπάρχουν και ζώα! Ας ψάξουμε 43 44 4.1 Ανακαλύπτουμε ζώα στο δάσος μας Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει)

Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού χάρτου, πεχαμέτρου και αισθητήρα ph Multilog, (όπου υπάρχει) 1 Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών εργασιών στα Γενικά Λύκεια Περίοδος 2006 2007 Χημεία Α Λυκείου Ενδεικτική προσέγγιση της εργαστηριακή δραστηριότητας : Εύρεση ph διαλυμάτων με χρήση δεικτών, πεχαμετρικού

Διαβάστε περισσότερα

Διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία προς οξείδιο του ασβεστίου και διοξείδιο του άνθρακα.

Διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία προς οξείδιο του ασβεστίου και διοξείδιο του άνθρακα. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Διάσπαση του ανθρακικού ασβεστίου με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία προς οξείδιο του ασβεστίου και διοξείδιο του άνθρακα. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις:

ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Μία αλεπού και ένα τσακάλι που ζουν σε ένα οικοσύστημα ανήκουν: Α. Στον ίδιο πληθυσμό Β. Στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων.

1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. Εισηγητές, οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ : Γαβρίλης Ηλίας, Χημικός Βράκα Ελένη, Φυσικός Α. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ 1. Παρατήρηση βρασμού του νερού μέσω των αισθητήρων. 2. Σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα Σκοπός Να

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Θρακομακεδόνων 131, 136 79 Αχαρνές - Τηλ. 210 2445226 & 210 2435333 - Fax: 210 2445226 e-mail:info@parnitha.net - www.parnitha.

Λ. Θρακομακεδόνων 131, 136 79 Αχαρνές - Τηλ. 210 2445226 & 210 2435333 - Fax: 210 2445226 e-mail:info@parnitha.net - www.parnitha. 1 2 Φύλλο εργασίας 1 Σ Λ Σ Λ 3. Σ Λ 4. Σ Λ 5. Σ Λ Βιοτικοί Οργανισμοί: Αλεπού, Βελανιδιά, Δέντρο, Έλατο, Θάμνος, Πεύκο, Πλάτανος, Χελώνα, Σκίουρος Αβιοτικοί Οργανισμοί: Έδαφος, Θερμοκρασία, Κλίμα, Υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

Είδη μαγνητών ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Είδη μαγνητών ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 1 Είδη μαγνητών Χάλυβας Φτιαγμένοι από σίδηρο με 6% χρώμιο και με σχήμα πετάλου ή κυλίνδρου. Σίδηρος Φτιαγμένοι από σίδηρο με 15% κοβάλτιο και με σχήμα ράβδου. Κράματα Ραβδόμορφοι μαγνήτες φτιαγμένοι από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.1: Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand, BOD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

1 τράπουλα των 66 καρτών: 27 νέες Κάρτες Συμβολαίων για το βασικό Snowdonia. 3 νέες Κάρτες Συμβολαίων για το σενάριο

1 τράπουλα των 66 καρτών: 27 νέες Κάρτες Συμβολαίων για το βασικό Snowdonia. 3 νέες Κάρτες Συμβολαίων για το σενάριο Περιεχόμενα 1 τράπουλα των 66 καρτών: 27 νέες Κάρτες Συμβολαίων για το βασικό Snowdonia 15 νέες Κάρτες Συμβολαίων για το σενάριο Jungfrau 3 νέες Κάρτες Συμβολαίων για το σενάριο Mount Washington 4 νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885)

ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) ΤΕΤΑΡΤΟ 4 ο δίωρο: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γιώτη Ιφιγένεια (Α.Μ. 6222) Λίβα Παρασκευή (Α.Μ. 5885) Ανάλυση σε επιμέρους στόχους: 1. Εκτιμούν τη μορφή γραφημάτων με βάση τα δεδομένα τους. 2. Κατανοούν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο

Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο Περίπου εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού υπεραντλήθηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια από τον υδροφορέα μας. Μια ποσότητα δεκατρείς φορές περισσότερη από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης Επειδή ο πληθυσμός της γης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνοντας συνεχώς, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο γλυκό νερό. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, το γλυκό νερό ρυπαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15

Πρόλογος...11. 1. Οργανισμοί...15 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 1. Οργανισμοί...15 1.1 Οργανισμοί και είδη...15 1.1.1 Ιδιότητες των οργανισμών...15 1.1.2 Φαινότυπος, γονότυπος, οικότυπος...17 1.1.3 Η έννοια του είδους και ο αριθμός των ειδών...19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Θέμα Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Στις

Διαβάστε περισσότερα

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

# 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Πολυόργανο # 43974 ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ, ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟΥ # 43974

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΑΡΦΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΑ - ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ 1. στην εικόνα που ακολουθεί να προσδιορίσετε τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα:

Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Ημερομηνία:. Όνομα και Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Δημοτικό Σχολείο: Τάξη/Τμήμα: Στο σχολείο, στο μάθημα των φυσικών, οι μαθητές παρατηρούν, ενδιαφέρονται, ερευνούν και, με πειράματα, ανακαλύπτουν.

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ: 1 ΩΡΑ 3 ΛΕΠΤΑ Το δοκίμιο αυτό αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για τη Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Περιεχόμενα ασκήσεων ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κ.α τρόφιμα

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Για τη Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Περιεχόμενα ασκήσεων ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κ.α τρόφιμα ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Για τη Β ΛΥΚΕΙΟΥ Περιεχόμενα ασκήσεων ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κα τρόφιμα ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ της ΩΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ (πρωτεΐνης στο ασπράδι του αυγού) και της ΚΑΖΕΪΝΗΣ (πρωτεΐνης του γάλακτος)

Διαβάστε περισσότερα