Αισθάνομαι και παρατηρώ... Γιατί να ανακυκλώνω;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αισθάνομαι και παρατηρώ... Γιατί να ανακυκλώνω;"

Transcript

1 Αισθάνομαι και παρατηρώ... Γιατί να ανακυκλώνω; Α. Εντοπίστε στο χάρτη τη διαδρομή που ακολουθήσατε και το σημείο στο οποίο βρισκόσαστε τώρα. Με τη βοήθεια της πυξίδας προσανατολιστείτε πάνω στο χάρτη. Β. Κλείστε τα μάτια και αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες. Τι ήχους ακούσατε; Τι μυρίσατε; Γ. Μείνετε για λίγο ακίνητοι και παρατηρήστε τη γύρω περιοχή. Τι παρατηρείτε. Παρατηρείστε με τα κιάλια... Τι οπό αυτά που μόλις παρατηρήσατε σος άρεσε και τι όχι; Μου άρεσε... Δεν μου άρεσε.. Μια αττο τις σημαντικότερες χρήσης του ξύλου clvai η δημιουργία χαρτιού Καθημερινά χρησιμοποιούμε τεράστιες ποσότητες χαρττσύ (όπως ροαό χαρτιού^ χαρτοπετσέτες, περιοδική εφημερίδες, τετράδια, χαρτί περί τυλίγματος t lut) Μπορείτε να υπολογίσετε ποσά στρΐμμστα Βαοους χρπάζονται να κοπούν uflvo για τις εφημερίδες που αγοράζουμε? Γνωρίζετε ότι; Σε δίκα στρίμματα δάσους συνήθως υπάρχουν 500 δίντρα Πα να ν'vu ίνας τόνος χαρτιού εφημερίδας χρί ιιάζοντσι περίπου 17 8* /τρα Μια ϊψημερίδα ζυνίζει 200 γραμμάρια φ Ένας χρόνος (χει 48 εβδομάδες- Δραστηριότητα 1. Πόσες εφημερίδες αγοράζουν οι γονείς σας την εβδομάδα, 2. Μπορείτε να ρρειτε πόσο ζυγίζουν οι εφημερίδες που αγόρασε η οικογένεια σου σ ένα χρόνο; 3. Τώρα υπολόγισε πόσα περίπου δέντρα θα χρειαστούν για να καλυφθούν οι ανάγκες της οικογένειας σου για ενα χρόνο. 4. Πόσα δέντρα θα χρειαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες àkwv των οικογενειών της ομάδας σου: 5. Πόσα στρέμματα δάσους θα χρειαστούν γιο να καλυφθούν οι ανάγκες TUJV οικογενειών της ομάδας σου. L π π Δ. Τι συναισθήματα σας δημιούργησε ο χώρος. ΤΠ ΙΜΜΜΜ1ΒΜ ΝίίΓ»<ΪΛ#<»ΓΤ*ΙΪ rtmn

2 Αξιολογώ τις ανθρώπινες δραστηριότητες,.. Είμαστε όλοι μια αλυσίδα; Μουσικό κινητικό παιχνίδι που χωρίζεται σι τρεις Î GOE^C θα χρειαστείτε cd - ployer ή ταμπούρι«πορεία παιχνιδιού: Χιονοδρομία Δίουονη σε ξενοδοχειακές μονοοες Χωρίζουμε τους μαθητίς σε τρεις ομάδες που αντιστοιχούν σε τρ*α τροφικό επίπεδα; φντΰ - παραγωγοί (π,χ Tpt*ù*Ai) ( φυτοφάγα - κατανοητές α' π.πίδου (π χ λαγός), σαρκοφάγα * κστσναλωτίς ϊ" εππτίδου (π.χ χρυσαετός). H κατανομή σης ομάδες δεν είναι»ση Αλλάζοντας τροφικό επίπεδο ο αριθμός των μαθητών μειώνεται (π.χ 10 φυτά. θ φυτοφάγα, 2 σαρκοφύγα), V φάση: Ο εμνυχωτής βάζε! μουσική. Μόλις ξεκινήσει η μουσική τα φυτά και τα φυτοφάγο χορεύουν Ξαφνικά, η μουσική σταματάει. Τότε «κάποιος πεινάει», (τοι τα φυτοφάγα τρώνε ορισμίνα φυτά. Επειτα, στο χορό μπαίνουν το οσρκοφάγα Η μουσική ζεκινάει κοι τα σαρκοφάγα χορεύουν με τα φυτϋφαγα, ι*αν τα <υτά μένουν ακίνητα Όταν σταματήσει π μουσική πάαι «κάποιος πεινάει», έτοι το σαρκοφάγο τρώνε μερικά φυτοφάγα. Στη φάση αυτή οι μαθητίς βιώνουν τη λειτουργία της τροφικής αλυσίδας <GTQC*nVWCT\ Βόσκηση ζώων 2* (*άσπ; Ο twuxu/της ξεκινάει τα παιχνίδι διατυπώνοντας την υπόθεση «Εγινε μια πυρκαγιά στο δάσος και ΟΑΟ ΤΟ φυτά κάηκαν, ενώ πι φυτοφάγα ζώα κατάφεραν να ξε*υνουν» Αρχιζα n μουσική και τα φυτοφάγα χορεύουν μάνα τους αφού τα φυτό ίχουν καεί (είναι στο πάτωμα ακίνητα). Όταν σταματήσω η μουσική «κάποιος πεινάει* Τα φυτοφάγα θέλουν να φάνε αλλά δι βρίσκουν τροφή και πεθαίνουν Επειτα, μπαίνουν στο χορό και το οαρκοφάγα που παθαίνουν και aura το Ιδιο. Στη φάση αυτή οι μαθητίς αντιλαμβάνονται τις συνέπειες που Εχει το <σπαστμο* ενός κρίκου της τροφικής αλυσίδας. Kuvr^i Ποιες σττότις τταραπάνω δραστηριότητες: Έχουν επιτττώσεις στο δάσος: Παρομοιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον: Γίνονται στο κοντινό σας δάσος; 3" φάση: Μοιράζουμε στα παιδιά ρόλους* διάφορα είδη φυτών και δίντρων. φυτοφάγα, σαρκοφάγα, άλλα και παμφάγα ζωα (Οπως η αλεπού και ο άνθρωπος) Ο εμψυχωτής &άζει μουσική Οταν παίζε«η μουσική άλοι χορεύουν Μόλις σταματήσει π μουσική Ολοι πεινάνε και τρίχσυν να βρουν τροφή. Αρχίζει τότε ίνα κυνηνπτό γιατί οι τροφικές σχίσεις ΐχουν νίνει περίπλοκες πολλοί θηρευτ ς είναι κα* θηράματα, ενώ α* επιλογές τροφής είναι πολλές. TIÏPIM*AVU«M(»Π*ΙΪ

3 Γνωρίζω από κοντά ένα δέντρο,.. Διαλέξτε ενσ δέντρο του δάσους-.. Μπορείτε να ι/ττολογισετε το ύψος του? Πο να είστε ακριβείς: Κατασκευάστε ένα υνομετρητή δέντρατν: α χρειαστείτε: TÎAÛOTIAÔ καλομάκ». κλωστή μ ραρίδιο, μοιρογνωμόνιο, μαρκαδόρο Μετρήστε το ι>ίκ>ς του δέντρου: 1, Προχαρήστε μακριά σττο το δέντρο μέχρι το σημείο που βλέπετε την κορυφή του αν γείρεττ το κεφάλι coç ελοψρο ττρος το πioui, 2- Κρατήστε το μοιρογνωμόνιο με το καλαμάκι προς τα πσν**ι Κοπάξτε υέ«από το καλαμάκι και βε&σιιΐίθείτε ότι φαίνεται η κσρΐλ»ή του δέντρου. 3. ΧΤ2ΡΙΣ ΝΑ ΚΟΥΝΗΣΕΤΕ ΤΟ MOIPOΓ^ίf2MO^αO t κοιτάξτε το σι^είο που περνασ η KÄuxnfy Πρέπε< να περνά ακριβώς από το σημείο που σημειώσατε με το μαρκαδόρο (45 μοίρες). Αν η κλωστή περνά μπροστά από το σημείο που θέλετε, περπατήστε προς το δέντρο Αν περνά πίσω, σπομακ^νθεγτε Αίγο από το δέντρο περπατώντας προς τα πίσω, Οταν η *Αιι*ττη περνοα ακρι&ώς από τις ^5 μοίρες κα* συγχρονίας βλέπετε από το καλαμάκι την κορυφή του δέντρα ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ Τοποθιττ^στΑ την καωστή μί το βαρίδιο OTTWÇ στην εικόνα Αν το μοιρογνωμόνιο δεν έχει τρύπα *τη μίοη της ιι εισς πλευράς του, στεριώστε την καωστή με ταινία. 1 Σημιιώστι στο μοψογγιαμόνισ τις 45 μοίρες με τ 0 t Και ένας πιο πρακτικός τρόπος: Μ απόσταση σας <rtö το δέντρο * το ύψος crew; = τού»ος TW δέντρου cm (1* μέτρηση) 3 ΚοΜ/ίοτι το καλΰμΰιυ στο μοιρογνωμόνιο κστύ μήκος της ευθείας παευρυς. Οτσν μπορείς να δε< την κορυφή του δέντρον ανανζσα σπο τα πόδια σου, τότχ Π απόσταση υεταξυ του κορμού και τατν ποδ-ujv σου ctwi περίπου το ύψος του ίέντρου. 4. ΔοΜϋΛοτϊ να δείτε μίαα σπά το καλαμάκι. TTptiup να μπορειτι νσ διίτε αυγχρονως και τα δύο ονρϊγυστη Πόσο είναι το ύψος του «cm (2* μέτρηση) TIÏPIM*AVU«M( ΗείΓ>θΛ#<»Π*ΙΪ

4 Εξερευνώ την πανίδα του δάσους... Σε ένα δάσος της Κρήτης ζουν σπονδυλωτά ζώα, όπως μικρά θηλαστικά (νυχτερίδες, σκαντζόχοιροι. Λαγοί KG ) πουλιά και ερπετά (σαυρζς και φίδια), αλλά μπορεί να συναντήσεις και πλήθος ασπόνδυλων ζώων, όπως έντομα, σαλιγκάρια, σκορπιούς, αράχνες κ.α. Ψάξτε στο δάσος για ίχνη ζώων και ταξινομείστε τα. στον παρακάτω πίνακα: Σταυρόλεξο για το Δάσος Να Λύσετε το τταρσκοτω σταυρόλεξο συμφωνά με τους ορισμούς ττου [βρίσκονται παρακάτω. 3 ι 1 Σ Υ : Ε Τ * 3 Θ 2! Ν Ι Λ Τ α/α Περιγραφή ή σχεδιασμός ίχνους ζώου Κατττγορία ή όνομα ζώου ι ζ 3 4 Φ* OPUJAOI ΟΡΓΖΟΜΠΑ 1 Χρειάζεται την προστασία μας Ζ Vndpxtt συχνό τρεχούμενο στο οοσος 3. H ηαρϊμΰοο*ϊ *ου συχνό αποραΐνε«κ3ταστρο#ι*0 για τη»owj 4. Φτιάχνουν ης vuiiifς τους στα δέντρα ΚΑΘΕΤΑ 1 ΥιτσρχουντιολΑά ιϋη σε ενσοασος Ζ. Στο πϊροσμο της δεν αφήνει τίποτα ζωντανό 3. Πνση ΐωης αττσ το δάσος TIÏPIMAMBUOMI»ΓΤ*ΙΪ mrmaw u raun

5 . μαθαίνω την ιστορία του Ψάξτ να βρείτε το γηραιότερο δέντρο του δάσους και το ττιο νεαρό. Πόσο σίγουρο* είστε; Μπορείτε να υπολογίσετε την ηλικία τους; Στο ντσρό δέντρο μετρήστε τις διαδοχικές σειρές ^Λαδιών που έχουν αναπτυχθεί και ouvupivctc με την CJKOVO. ÎTDÎ Μελετώ το μικροκλίμα του δάσους... Επηρεάζει ίνα δάσος το μικροκλίμα της περιοχής: Πώς θσ το ελέγξετε; Θα χρειαστείτε: Ενα θερμόμετρο, ένα υγρόμετρο και kva φωτόμετρο. ο Επιλέξτε 3 διαφορετικά σημεία: το πρώτο σε ανοιχτό χώρο κάτω από τον ήλιο. Νεοοό δέντρα = ι..«...«.»... ετών - το δεύτερο στη σκιά ενός μεμονωμένου δέντρου και - τσ τρίτο στο κέντρο του δάσους* Ι" troc ο Μετρήστε τη θερμοκρασία, την υγρασία και την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας σε κάθε σημείο. Στο δέντρο μεγάλος οικίας: Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: Μετρήστε την περίμετρο του κορμού σε ύψος 130 cm σπότοεδοφος; ΰ"»ρΕστς μζ το 2.5 Πο/ΛαπΛοσιάστι με το 2 Αν 6ρείτε ένα κοιιμένο κορμό δέντρου... ετήσιοι δο*τύαη>! ΜεγάΑης ηλικίας δέντρο = cm 2.5= Μετρήστε τους δακτυλίους του και υπολογίστε με σκρι&εια την ryukta του: CTWV χ_2 ετών Σημεία μίτρηοης θερμοκρασία C σε ανοιχτό xwpo κάτω σπο τον ιΐλίο στη σκιά ινύς δίντρου στσ κέντρο του δάσους Κσταγρόψτε το συμπεράσματα σας: ι 1 Υγρασία % Φωτεινή ακτινοβολία cd ι Γνιυρίζετε ότι: Κόβε χρόνο ο κορμός TUJV δέντρων αχημστίζει ένα δακτύλιο. Το πάχος του κάθε δακτυλου ποικίλλει αναλονα με τις σι/νθηκες που επικρατούσαν εκείνο το έτος Όσο πτο μενολο τόσο τπο ευνοϊκές ryniv oi (χρ/θπκες ανάπτυξης **""»Π*ΙΪ KcmtoHC rtmn

6 Επηρεάζει ένσ δάσος την ταχύτητα του ανέμου; Πώς θα το ελέγξετε. θα χρειαστείτε: - Μία πηγή παροχής αέρα υψηλής ταχύτητας (πχ. ένα μπαλόνι που ξεφουσκώνει ή ενο πιστολάκι μαλλιών) Κρυτττόλεξο για το δάσος Συμπληρώστε το κενά να τους σημαντικότερους κινδύνους των δασϋ/ν, με λέξεις που θα βρείτε στο παρακάτω κρυπτόλεξσ. - Ένα κομμάτι ύφαονα (κατά προτίμηση ρσμρακερο) - Ένσ μετρητή ταχύτητας ανέμου (ανεμόμετρο) Π 0 Ι Ν Η Η Α Ψ ν ο Τοποθετείστε το ανεμόμετρο απέναντι από την παροχή αέρα σε απόσταση περίπου 0.5 ιιιτρα. Κατάγραφε την ένδειξη. 0 Ανάμεσα στο ανεμόμετρο και το όργανο τοποθετείστε το υψσσμο στο μέσο της μεταξύ τους απόστασης. Το ύφασμα αναπαριστά το φύλλωμα των δέντρων ενός δάσους. Επαναλά&ετε τη μέτρηση και κστσγρσψτε το αποτέλεσμα. ο Επσναλάρετε τη μέτρηση φέρνοντας το ύφασ\ία πολύ κοντό στην πηγή παροχής αέρα. Συμπληρώστε τον παροκάτω πίνακα; ν y Ε 0 Β Μ Η Β Λ τ χ Ρ Μ Ν ε Ε θ Ο Ο Α Ε Λ κ θ χ Α «Ζ Τ Ν Μ Σ Η Λ «Α Λ κ ο Ι V Ω Ν V Γ * Σ Η Μ π V Ρ Κ Α Γ Ι Α Σ Ι ο Μ Χ Β Μ Λ Ν Α Η Α Ε Κ χ Ε Ρ Σ Λ Σ Η Α Μίτρηση Ταχύτητα aipc m/sec L Χωρίς μπτοδίο 2 Mt timwjo στρ μ <Μ rnç <πτο?ταοης , MÉ εμττόδιο TTOAÜ «οντλ στην ττηνή σέρα Σκεφτείτε-. Τϊ μας προσφέρει το φύλλωμα των δέντρων όταν φυσά σέρας: Ι. Η υπερρσλική των ζώων. 2. Η, από αμέλεια ή κακόμουλη ενέργεια. 3. Η παράνομη για παραγωγή ξυλείας. 4. Η για τη μετατροπή χέρσας γης σε καλλιεργήσιμη. 5. Η βροχή επηρεάζει αρνητικά το έδαφος και τα φυτό. ΤΠ ΙΜΜΜΜ1ΒΜ ΝίίΓ»<ΪΛ#<»rrm

7 Κρυμμένα μηνύματα Βρείτε τα νρΰμμστα οπό τους ττοροκατω συνδυασμούς και διαβάστε τα κρυμμένα μηνύματα για το δάσος β 7 6 β ί ε ο τ Δ * Ε ' ι 4 i \* α I % Ω Ι! If! Η Ν. Ι (10.1). (7.7). (8.10). (9.3). (8.5) - (9.3), (1.1)- (10.10). (1.6), (10J), (1.1). (8,10) (9.3), (U) - (3.3), (1.6). (10.1). (1.1), (8.10) - (8.5). (10.7), (25) (1,6), (10.7) - (5.4), (7.7). (55) um Μελετώ το νερό στο δάσος... Είναι το τρεχούμενο νερό πόσιμο; Πώς θα το ελέγξετε: * Θα χρειαστείτε: ΑντιΛρπστήρίΓϊ νιπ rarvxo της ττοιήτητας τηο vrpoô. Αττως γιπ TTnfvrÄr ιν *π το αντιδραστήρια γιο γρήγορη ανάλυση νερού της AQUANWL^ Okotest Wüter Laborarory (περιλαμρανουν σετ αντιδραστηρίων, δοκιμαστικούς «Μήνες κοι χρωματικές κλίμακες εύρεσης συγκέντρωσης^ Me τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια μπορείς να βρείτε στο δείγμα νερού σας, τη συγκέντρωση οι mg/1, ο) των φωσφορικών αλάτων (PO*) 3, p) του αμμωνίου (NH4J. ν) των νιτρικών (NO*) και δ) των νιτρωδών (ΝΟρ). Επίσης, μπορείτε να μετρήσετε την απόλυτη σκληρότη τ σ και το ph του vepou. Γνωρίζετε ότιι Το αμμώνιο, τα νιτρικά, τα ν*τρυ8η και το ψίαϊθψ&ρ\κά άλατα crvoi σημαντικοί ί : - τ; Γ ς ρνττανσης vtpov TTOU προέρχονται Kuplwç σπο ανόργανο Λίπαοματα. κτηνοτροφική μονοδες, αατικα Λνματο και βιομηχανικά αττο^αητα. Τα νιτρύ/5η κο> τα νιτρικά παράγονται και από "α οζιιδιο Tpy ajwoo που ncpiixovra* ατα κανααερια μιταφορικών μίσα/ν και κιμηχανιΰ>ν Στην πιο πρόοφσττ) Οδηγία γΐΰ τη ' ποιότητα τον πόσιμου νχρον (Οδηγία 98/83/l:L) Ctvuviut ot -'Mts kcyvithj timp*rtuytvtk, wvtitvipwuns νρκνμίνχαν μικρυβιοαυγικατι και #» piküjv nupuihipwv, ci arrol(c 5(γ θα πρ{τΐ ΐ vu nupupiatoviui Όουν uqmpû στη ouyktvipwoti iwv νιψικϋ/ν αυιή tlvu 50 mg/v ων ντιριιλο/ν 0.5 mg/l και του appujvlov 0.5 mg/' Δίν δίναντα* τιμίς ym τη συγκέντρωση των φ^σρσρικών.ούτχ νια τη σκληρύτητα του νερού Για το ph δίνεται το äpfo ο Χωρίο*είτε σε ομάδες, ο Κοθε ομάδα θα ελέγξει ένα χημικό συστατικό του νερού (ρλ. παράδειγμα), c Κατσγράψτε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα στον παρακάτω πινάκα και αυνκρίνετέ τα με τις επιτρεπόμενες τιμές γισ το πόσιμο νερό. Διίγμο vtpoù Αμμώνιο frnu/n Νιτρικό fmg/l) Νιτρώδη (mg/ll Φωσφορικύ fmg/l) ATÏO/AJTH ακαηρώϊηια «ρού rd) ph TpcxOÜpLVO ru«foauf ifvo ι I TiïPiM^AVUWf»Π*ΙΪ «^ΚΓΜΪ M^UliTK ΓΤΜΙ

8 Παράδειγμα: Εύρεσης συγκέντρωσης (mg/1) φωσφορικών αλάτων (ΡΟΑ)' 2 at δείγμα νερού Γίνομαι για Λίγο δέντρο... Το πείραμα: Δείτε τα παρακάτω δέντρα Μπορείτε να τα αναπαραστήσετε με παντομίμα; 1. Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με δειγμο νερού, μέχρι την ένδειξη. Προσθέτουμε 10 σταγόνες από το αντιδραστήριο Νοί. Κλείνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε κυκλικά μέχρι το μείγμα - ανακατευτεί καλά- Πεύκο ΈΑατο 3L Προσθέτουμε 1 σταγόνα από το αντιδραστήριο Νο2. Κλείνουμε το δοκιμαστικό σωλήνα και ανακινούμε κυκλικό μέχρι ΤΡ μείγμα να, ανακατευτεί καλά. Αφήνουμε το διάλυμα να ησυχάσει για 5 λε«τά. -ι Ανοίγουμε το δοκιμαστικό σωλήνα και συγκρίνουμε το χρώμα του δείγματος του νερού με τη χρωματική κλίμακα που αναλογεί στο πείραμα αυτό. Λεύκα <Aaiojffa ιτιά a Επσναλαμράνουμε τη διαδικασία με ένα δείγμα εμφιαλωμένου νερού.. Χρωματική κλίμακα συγκέντρωσης φωσφορικών (Ρ0 4 ) Τα αποτελέσματα: σε mg/1: DG 3.0 ire ία BcAcvtSia Οξυό Τρεχούμενο νερό: _ mg/1 Εμφιαλωμένο νερό: ΤΠ ΙΜΜΜΜ1ΒΜ ΝίίΓ»<ΪΛ#< trim KcmtoHC PffTfff

9 Εντοπίζω τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο δάσος Συναντήσατε ökövwi&ä.' Τι ίίο"συ<. Πλαστικό ΓυαΑΐ Χαρτί Σίδερο /αλουμίνιο Αποτσίγαρα frafrtta Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στο δάσος. ΣυμπΛηρώστε με ένα ^τους παρακάτω πίνακες. Παρατηρήσατε μονοπάτια. Γψάτα φύλλα Χωμάτινα Πλακόστρωτα Περπατάς με ÎUOKOAJC Πιρπσταςμί ευκολία ΜττορσΟν να περάσουν αυτοκίνητο Από αυτό που παρατηρήσατε τι συμπεράσματα βγάζετε για τις δραστηριότητες των ανθρώπων στο δάσος; Ποιες σττό Πζ παρεμβάσεις που εντοπίσατε, πιστεύετε ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο δάσος: Εντοπίσατε φράκτες; Hill IUI Πέτρινους Ξύλινους Σιδερένιους Υπάρχουν κτίσματα; Θεωρείτε ότι υπάρχουν ανθρώπινες παρεμβάσεις οι οποίες είναι προς όφελος του δάσους: Αν ναι. εντοπίσατε κάποιες από αυτές στο ΠασχαΛίγο; ΠαΛισ Γ Συνχρσνα Πίτροκτ^ττσ Τσιμεντένια ΤΠ ΙΜΜΜΜ1ΒΜ Ηε/ η<ϊλ»<»γτ* Γ Rcmftw PffTin

10 Μελετώ το έδαφος του δάσους... Δημιουργεί το ία^^ς έδαφος* Πως θα το ελέγξετε; θα χρειαστείτε: Το έδαφος είναι μια ιδιαίτερα συνθέτη δομή Περιέχει αποσαθρωμένα (θρυμματισμένα) πετρώματα, σωματίδια ορυκτών υλικών, οργανικό υλικό, αζρα, νερό και πολλούς ζωντανούς οργανισμούς. Γνωρίζετε άτι: Σε UK] κάθετη τουή του εδάφους διακρίνεται υκι σάρα από οριζόντια στρα/υατα δκ**οσεΐικοΰ πάχους, που ονουάζονται εδαφικοί ορίζοντες. Ο «υαλοσηχνμντί; νεκρή ορτανμ ύλη. Σν^τηρει μέγα* ο αριθμό OCTTCVÔUAUJV ζώΐα/ν π» σναααμβσνονν το cpvo της σπο<*νθεστκ Α χούμος: οικύρα οργανικά curia (νεκρό Φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί), η οποία βρίσκεται πάνω ή μεοα στο ZSGOC\ και η οποία t«noaotöi σε συν χε)$ ÔiEpvarftç αποσύνθεσης και α>^εοης VÉU/V euoiibv, Ê εμτταουτι^μςγοζ εδο»ι*ος όζοντος Hxcti* ra ανόργανα ÜAIKU που μϊταϊίροντα* σε αυτ6* από το χούμο. - ϊ κομμάτι χαρτόνι διαστάσεων 20 χ 8 cm, 1 κομμάτι αυτοκόλλητττς ταινίας διπλής οψπς (18 cm περιττού) αυτοκόλλητες ετικέτες μήκους έως 3 cm - 6 μικρά σακουλάκια ή μττουκα/ûma Α. Προετοιμασία στο σχολείο: L Κολλάμε στο χαρτόνι την αυτοκόλ//ττη ταινία διπλής όψης. 2. ΚσλΛάμε 6 από τις αυτοκόλλητες ετικέτες παράλλη/û με την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις. 3. ΚολΛάμε τις υπό^ιπες 6 ετικέτες στα σακουλακια. Ι II ι ι Ι C αποσαθρωμένο υπτ >*κο πέτρινα - 1. Σκάψτε Λίγους πόντους μέσα στο έδαφος και παρατηρήστε το. Χρησιμοποιήστε και μεγεθυντικό φακό Σημειώστε τέσσερα διαιρορετικά πράγματα που παρατηρήσατε. Β ΣυλΛογή δείγματος εδάφους στο δάσος: L Επιλέγουμε μία διαδρομή από ένα ξέφωτο μέχρι το κεντρικό σημείο του δάσους. 2, Χωρίζουμε τη διαδρομή σε 6 ίσα τμήματα αριθμώντας τα από το 1 στο ξεψωτο εως στο 6 στο κεντρικό σημείο του δάσους 3- ΣυΜέγουμε χώμα από την αρχή του κάθε τμήματος και το βάζουμε σε ένα σακουλάκι γράφοντας στην ετικέτα τον αριθμό του τμήματος, και τα χαρακτηριστικά της &Λαστησης Kpnftfti<

11 Γ- Επιστροφή στο σχολείο: 1- Ξεκολ/ομε το τϊροστστευπκό κάλυμμα της ταινίας από το ί^ιστερό άκρο ώστε να εμφανιστούν 3 cm περίπου κόλλας 2. Τοποθετούμε χώμα από το σακουλάκι No 1 πάνω στην κόλλα, πιέζουμε με το δάχτυλο μας για να κομησει και αντιγράφουμε στην ετικέτα που βρίσκεται δίπλα τα χαρακτηριστικά της περιοχής του δείγματος. 3. Ξεκολλούμε άλλα 3 cm προστατευτικού καλύμματος και προσθέτουμε χώμα από το σακουλάκι No 2 συμπληρώνοντας την δεύτερη ετικέτα. 4. Συνεχίζουμε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας και τα υπόλοιπα δείγματα Επηρεάζει ένα δάσος τη θερμοκρασία, την υγρασίο και το ph του εδάφους; Πώς θα το ελέγξετε: Θα χρειαστείτε: Ένα θερμόμετρο, ένα υγρόμετρο και ένα πεχάμετρο. ο Επιλέξτε 2 διαφορετικά σημείσ, - ένα τυχαίο σημείο σε κάποιο χωράφι και - στη σκιά ενός ένα μεγάλου δέντρου ΟΝΟΜΑ ΔΑΣΟΥΣ: _ ^J- ο Μετρήστε τη θερμοκρασία, την υγρασία κα το ph του εδάφους. Mol Wo2 Η>1 hto* Μ»α N»t : Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. Ifcfa Χαρακτηριστικά εδάφους Θεβίΐς Θερμοκρασία ννραβία Χ ph ΤυχοΙο σημίΐοοε χωρΰιρι Σκιά tuvoaou SCVTpOü Σκεφτείτε.., Παρατηρείτε διαφορά στο χρώμα της χωμάτινης λωρίδας που δημιουργήθηκε; Σε ποιες περιοχές το χρώμα του χώματος zivai πιο σκούρο; Γιατί συμβαίνει αυτό; Καταγραψτε τα συμπεράσματα σας. " «" " TIÏPIM*AVU«M(»Π*ΙΪ Rcmftw Pffîrn

12 Ένα δάσος δεν έχει μόνο δέντρα. Θα συναντήσεις ττοώδπ φυτά με άνθη, αλλα και κατωτέρα φυτά. όπως τα βρύα και οι Φτέρες. Καταγράφω τη χκωριδα του δάσους... Σε ένα δάσος μπορεί να συναντήσεις αειθαλή δέντρα που διατηρούν τα ψΰλλα τους και τον χειμώνα... αλλά και φυλλοβόλα δέντρα που ρίχνουν τα φύλλα τους το χειμώνα. : Σημειώστε με Χ αυτά που συναντήσατε στο ΠασχοΑΙγοι, Ι ο Συμβουλευτείτε την ταυτότητα βλάστησης του Πασχαλινό και σημειώστε στον ττοροκάτω ττίνοκο αυτά ττου συναντήσατε. ιρτερπο βουαπ D Σημειώστε με Χ σν το δέντρο είναι φυλλοβόλο ή αειθαλές. Ι Δέντρο ΙυΛΛοβοΛο Αειθαλές 2 3 αοφόΰίλος Ο 4 5 λαδανιά Π ξυνίδα D TIÏPIM*AVU«M(»ΓΤ*ΙΪ KfKTtO fvnâmtttmc

13 Είναι τα μανιτάρια και οι Αειχήνες φυτά; ν - λειχίτνες Διάκρινα/ τις διαφορές ταιν φύλλων TLUV δέντρα/ν και... ταξινομώ % Επιλέξτε ένα φύλλο από ένα δέντρο στο Πασχαλίγο Παρατηρείστε κα» σημειώστε το σχήμα του φύλλου και το είδος νεύρωσης του. μανιτάρι Αν προσέξεις καλά πάνυ; στους κορυοΰς ή στις πέτρες θσ &ρεις τους Λειχηνες (σρνσνισμούς ouydiwcmç»ν*ους και μύκητα) Σε ΠΟΛΛΟ βΰσπ θο Βρεις, επίσης. τταλμϋν ειδών μανιτάρια (είδος μύκητα) ο Ψάξτε στο δάσος να βρείτε μανιτάρια και Λειχηνες Σχεδιάστε ή περιγράψτε κάθε είδος που βρήκατε στον παρακάτω πίνακα: EÏ50S Ι Ε 5ος 2 Ε,Λος? Μανιτάρια * Παρατηρείστε τα φύλλα της χαρουπιάς κοι της δάφνης, Μοιάζουν ττολν μεταξύ τους. Μπορείτε να εντοπίσετε τις διάφορες τους; Ποιο χαρακτηριστικό πιστεύετε ότι θα ροηθήσει στη σωστή διάκριση τους: Λειχήνες χαρακτηριστικά δάφνη χαρουπιά ο Σκεφτείτε και συζητείστε με την ομάδα σας πώς τρέφονται τα μανιτάρια*** Έχουν ρίζες. Φα»τοσυθέτουν; Τι συμβαίνει με τους Αειχήνες: Ι Ι TITPIM*AVU«M(»Π*ΙΪ

14 Κατασκευάζω το δικό μου δεντροκόγ\ο... Παράδειγμα ετικέτας: 1* Ρπμα: Συλ/ογπ Θα χρειαστείτε: Σσκσΰ/ΰ. αυτοκόλλητα, σημειωματάριο, στυλό. Ιυλλεξτε μικρά κλαδιά με φύλλα και καρπούς η άνθη από διαφορετικά είδη δέντρων. Σε κάθε κλαδί τοποθετείστε ενα σατοκόλλητο με ένα νούμερο. Σημειώστε για κάθε νούμερο τον τόπο και την ημερομηνία συλλογής. Ζ βήμα: Αποξήρανση θα χρειαστείτε: εφημερίδες, ßdpi&o ή πρέσα με ιμάντες (βλ δεξιά εικόνα), στυπόχαρτο. Τοποθετείστε τα δείγματα κάθε δέντρου που μαζέψατε σνάμζ.αα at διπ/ωμένο στυπόχαρτο. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε το νούμερο συλ/ογης Τοποθετείστε το στυπόχαρτο màvcaa εφημερίδες. Πιέστε τα δείγματα σας, τοποθετώντας σι φυλλα από ένα βαρίδιο που να καλύπτει όλη την επιφάνεια (πχ. εγκυκλοπαίδεια) ή χρησιμοποιώντας πρζσα 3* βιίμα: Διατήρηση Θα χρειαστείτε: Νϊτοσιέ, λεπτά χαρτόνια, αυτοκόλλητες ταινίες, ετικέτες Κάθε μέρα KOJ για 3 συνεχόμενες μέρες, αλλάζετε τις εφημερίδες, αφήνοντας τα δείγματα μέσο στο στυπόχαρτο- Αν τα φύλλα είναι πολΐ χοντρά ίσως χρειαστεί αλλαγή της εφημερίδας άλλη μία φορά- Κολληστε τα δείγματα σας σε λεπτά χαρτόνια Ετοιμάστε και κολληστε στο κάτιυ δεξί τμήμα κάθε χαρτονιού την ετικέτα με τις πληροφορίες συλλογής και το όνομα του δέντρου από το οποίο συλλέξατε τα φύλλα, όπυ/ς στο παρακάτω παράδειγμα Γσπσοετείστε ο/ΰ τα δείγματα σας σε ένα ντοσιέ. Κοινό όνομα: παατάν< Επιστημονικό όνομα: Ptaranus'orientals* OIKOVEVCIG: ΡΙοΤαηχΒΌβ Τόκος συλλογής: ττχ. Δάσος Ποοχαλί/ο, Β της Νεάπολης ΚΑΙΓ Υψόμετρο: Ημερομπ/ία συλλογής: Ονοματεπώνυμο συλλέκτη; AuÇwv αριθμός δείγματος: Παράδειγμα αποξηραμένου δείγματος ευκαλύπτου: Βά ms+> Πη^η: Herlwujrn του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης. TIÏPIM*AVU«M(»ΓΤ*ΙΪ

ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ Το έδαφος και οι σπόροι των φυτών. ΗΛΙΚΙΑ 7-12.

ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ Το έδαφος και οι σπόροι των φυτών. ΗΛΙΚΙΑ 7-12. ΑΝΤIΚΕIΜΕΝΟ Το έδαφος και οι σπόροι των φυτών. ΗΛΙΚΙΑ 7-12. ΕΠΟΧΗ Φ, Α, Χ, Κ. ΙΑΡΚΕΙΑ Μερικές εβδοµάδες. YΛIΚΑ Μολύβια, σηµειωµατάρια, µικρά σκαλιστήρια, σακούλες δειγµατοληψίας, µικρά πήλινα δοχεία (γλάστρες).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT «ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ» Το δάσος καίγεται καίγεται η ζωή Το πρόγραμμα «Το δάσος καίγεται καίγεται η ζωή» απευθύνεται σε μαθητές των δύο τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

2 Δάσος: Γνώση και δράση

2 Δάσος: Γνώση και δράση Εισαγωγή 1 2 Δάσος: Γνώση και δράση Εισαγωγή 3 ΔΑΣΟΣ γνώση και δράση 4 Δάσος: Γνώση και δράση Εκδοτική ομάδα: l l l l l l l Μάνθος Παπάγγελος Δημήτρης Μπότσαρης Γιώργος Σακελλάρης Κώστας Φωτάκης Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ποια άγρια πουλιά γνωρίζεις; 3 Πουλιά παντού! 5 Την ευτυχία πού θα βρεις; 9 Τροφές και φωλιές 11 Μια αυλή φιλική για τα πουλιά 17 Φροντίζω

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α Γυμνασίου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α Γυμνασίου Συγγραφή και συνεργασία: Γιώργος Κουτσίδης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια

Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια 1 Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια 2 ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Περπατώ και μαθαίνω...

«Περπατώ και μαθαίνω... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ «Περπατώ και μαθαίνω......στα μονοπάτια της φύσης» Εγχειρίδιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãüò ãéá ôïí åêðáéäåõôéêü

Ïäçãüò ãéá ôïí åêðáéäåõôéêü Ïäçãüò ãéá ôïí åêðáéäåõôéêü 1 ÓõíôåëåóôÝò Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Στροφυλιάς Κοτυχίου - Κέντρο πληροφόρησης: τηλ./fax 26930 31651, e-mail: ciks@otenet.gr 2004, ΟΙΚΟΣ ιαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά

Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά Το Μεταναστευτικό Ταξίδι των Πουλιών στα Ιόνια Νησιά ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 4-16 ΕΤΩΝ ΦΥΛΛΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΛΛΑ ραστηριοτήτων Επιμέλεια έκδοσης Ευγενία Πανώριου Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος Ρύπανση ιάβρωση Ερημοποίηση

Έδαφος Ρύπανση ιάβρωση Ερημοποίηση Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Έδαφος Ρύπανση ιάβρωση Ερημοποίηση ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΜΟΥ. Συγγραφή-Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Αρετάκη

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΜΟΥ. Συγγραφή-Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Αρετάκη ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΜΟΥ Επίίσκεψη στο σπήλαιιο του Μελιιδονίίου Τετράδιιο Δραστηριιοτήτων Συγγραφή-Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Αρετάκη Βάμος 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο μαγικός κόσμος των σπηλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Β ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Β ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ! Β ΕΝΟΤΗΤΑ 57 Γενικές οδηγίες Το παρόν πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για κάθε δάσκαλο/εκπαιδευτικό που επιθυμεί να υλοποιήσει μια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1  «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 2 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Κτιριακό Συγκρότηµα Αγ. Τριάδας Κόρθι, 84502

Διαβάστε περισσότερα

Κατακτώ την κορυφή Φυσικά

Κατακτώ την κορυφή Φυσικά Βασίλης Γρηγορίου, Νάντια Παπαγεωργίου Κατακτώ την κορυφή Φυσικά Ε και ΣΤ Δημοτικού 1 Θέση υπογραφής δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον η υπογραφή προβλέπεται από τη σύμβαση. «Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

π Το ι ράσινο ν π ΕΣΠΑ 2007-2013 πρόγραµµα για την ανάπτυξη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

π Το ι ράσινο ν π ΕΣΠΑ 2007-2013 πρόγραµµα για την ανάπτυξη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ κ ό ι τ π σ ράσινο α ι ρ ε π Το ι α γ ς τ ή η ν ω ζ π ό ή λ γ η η π ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Εκπαιδευτικού

Φυλλάδιο Εκπαιδευτικού Υπό την αιγίδα ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΠΑΙΔΕΊΑΣ ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΜΆΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Φυλλάδιο Εκπαιδευτικού Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Navarino Foundation και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις Προστατευόµενες Περιοχές -το Παράδειγµα της Πάρνηθας- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις Προστατευόµενες Περιοχές -το Παράδειγµα της Πάρνηθας- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Πακέτο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τις Προστατευόµενες Περιοχές -το Παράδειγµα της Πάρνηθας- ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (οι Εθνικοί ρυµοί) ονοµατεπώνυµο: τάξη: ηµεροµηνία: Η Πάρνηθα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβάλλοντος. Γ Δημοτικού ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μελέτη Περιβάλλοντος. Γ Δημοτικού ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Δημοτικού Παναγιώτης Κόκκοτας Δημήτριος Αλεξόπουλος Αικατερίνη Μαλαμίτσα Γεώργιος Μαντάς Μαρία Παλαμαρά Παναγιώτα Παναγιωτάκη Μελέτη Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ Μην απορρίπτεις Τσαβέ Πηνελόπη Παρδαλίδης Θεολόγος Περιεχόμενα Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Σελ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 3-4 ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Βοηθητικές Σημειώσεις. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος B Δημοτικού Tετράδιο Eργασιών

Mελέτη Περιβάλλοντος B Δημοτικού Tετράδιο Eργασιών Mελέτη Περιβάλλοντος B Δημοτικού Tετράδιο Eργασιών 10-0044_MELETH PERIVALL_B_DHM.indd 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ KPITEΣ-AΞIOΛOΓHTEΣ EIKONOΓPAΦHΣH ΦIΛOΛOΓIKH EΠIMEΛEIA YΠEYΘYNH TOY MAΘHMATOΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.greenroof.gr - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

www.greenroof.gr - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Επειδή οι παιδότοποι δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο ο αρχιτέκτονας τοπίου θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω και να σκεφτεί τι θα ήταν το καλύτερο για να προσφέρει στα παιδιά. Η παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων Σερρών. Τετράδιο μαθητή για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Κερκίνη η λίμνη μας

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων Σερρών. Τετράδιο μαθητή για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Κερκίνη η λίμνη μας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων Σερρών Τετράδιο μαθητή για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κερκίνη η λίμνη μας ΥΠΕΠΘ - Ε.Ι.Ν. Δ/νση: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μ. Ε. Κάτω Ποροίων Τ.Κ. 62055,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περιβάλλοντος. Τετράδιο Εργασιών. Β Δημοτικού

Μελέτη Περιβάλλοντος. Τετράδιο Εργασιών. Β Δημοτικού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Β Δημοτικού Μαρία Δημοπούλου Τάσος Ζόμπολας Ελένη Μπαμπίλα Κωνσταντίνα Σκαναβή Αντιόπη Φραντζή Μαριάννα Χατζημιχαήλ Μελέτη Περιβάλλοντος Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Τα Μανιτάρια της Άνδρου» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία Β/ΘΜΙΑΣ 2005-2006

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1  «Τα Μανιτάρια της Άνδρου» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία Β/ΘΜΙΑΣ 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Τα Μανιτάρια της Άνδρου» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία Β/ΘΜΙΑΣ 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 2 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Κτιριακό Συγκρότηµα Αγ. Τριάδας Κόρθι, 84502 Τηλ. 22820 61424

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα