Τό τῆς πλεονεξίας πάθος Ἄνθρωπος καί κτίση - τό Οἰκολογικό πρόβληµα (Α )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τό τῆς πλεονεξίας πάθος Ἄνθρωπος καί κτίση - τό Οἰκολογικό πρόβληµα (Α )"

Transcript

1 Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 5 3 ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ Τό τῆς πλεονεξίας πάθος Ἄνθρωπος καί κτίση - τό Οἰκολογικό πρόβληµα (Α ) Ὑπενθυμίζομε σέ ὅσους παρακολουθοῦν τά γραφόμενα στό περιοδικό μας ὅτι τό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο ἀναπτύχθηκε ἡ θεματολογία τῶν δύο τελευταίων ἐτῶν εἶχε ὡς θεμέλιο τό τρίπτυχο τῶν πειρασμῶν τοῦ Χριστοῦ στήν ἔρημο. Οἱ τρεῖς αὐτοί πειρασμοί ἀντιστοιχοῦν στά τρία βασικά πάθη, δηλ. τό πάθος τῆς φιληδονίας, τῆς πλεονεξίας (φιλαργυρίας) καί τῆς κενοδοξίας καί ὁρίζουν τό πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο κινεῖται κάθε ἄλλος πειρασμόςπάθος (Λουκ. 4,13). Μέχρι τώρα προσεγγίσαμε, ὅσο ἦταν δυνατό, τά δύο ἀπό αὐτά: α) τό πάθος τῆς φιληδονίας καί β) τό πάθος τῆς κενοδοξίας. Στά ἑπόμενα τεύχη θά προσπαθήσουμε νά μελετήσουμε τό πάθος τῆς πλεονεξίας καί τίς συνέπειές του στά τρία θεμελιώδη ζητήματα τῆς ζωῆς μας: α) στή σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό, β) στή σχέση του μέ τόν ἄνθρωπο-συνάνθρωπο καί γ) στή σχέση του μέ τήν κτίση ἀπό τήν ὁποία ἐξαρτᾶται τό τεράστιο πρόβλημα τῶν ἡμερῶν μας, τό Οἰκολογικό. Θά ἀρχίσουμε ἀπό αὐτό τό τελευταῖο ξεκινώντας μέ μιά γενικότερη προσέγγιση σ αὐτό τό τεῦχος καί συνεχίζοντας μέ μιά πιό θεολογική στό ἑπόμενο. Ἐκεῖνο πού θέλομε νά ἐπισημάνουμε εἶναι ἡ πνευματική ρίζα τοῦ προβλήματος πού δείχνει ὅτι καί ἡ θεραπεία του θά πρέπει νά εἶναι ἀνάλογη. παπα-νικόλας Ἀλεξάκης

2 Ἡ σύγχρονη ἱστορία τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήµατος Ἕνα ἀπό τά παγκόσμια σύγχρονα προβλήματα εἶναι τό λεγόμενο οἰκολογικό πρόβλημα. Ὡς πρόβλημα δέν εἶναι καινούργιο, διότι ἀλλοιώσεις καί καταστροφές πάντοτε συνέβαιναν στή γῆ. Τά διάφορα φυσικά φαινόμενα (καταιγίδες, πλημμύρες, ξηρασίες, ἡφαίστεια κ.τ.λ.), ὅπως καί ἡ παρουσία τῶν ζώων, τῶν φυτῶν καί τῶν ἀνθρώπων προκαλοῦσαν πάντα ἀλλαγές καί ὁδηγοῦσαν σέ νέες οἰκολογικές ἰσορροπίες. Στούς νεότερους ὅμως χρόνους μέ τήν παρεμβολή τῆς διαρκῶς ἐξελισσόμενης ἐπιστήμης καί τεχνολογίας ἡ παρέμβαση τοῦ ἀνθρώπου στό περιβάλλον αὐξήθηκε ὑπέρμετρα καί οἱ οἰκολογικές ἀλλοιώσεις πῆραν τεράστιες διαστάσεις. Τό πρόβλημα ἄρχισε νά γίνεται αἰσθητό ἀπό τό Στή Βόρεια Ἀμερική καί στή υτική Εὐρώπη ἔγιναν κάποιες σοβαρές κινήσεις πού ἐπεσήμαναν τούς τεράστιους κινδύνους ἀπό τήν ἀλόγιστη χρήση καί ἐξάντληση τῶν μή ἀνανεούμενων πηγῶν ἐνέργειας (π.χ. πετρέλαιο), καί ἀπό τήν μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος λόγῳ τῶν ἐκπομπῶν καυσαερίων. Τό ἐντονότερο σῆμα κινδύνου γιά τήν προδιαγραφόμενη κατάσταση δόθηκε ἀπό τήν Ὁμάδα τῆς Ρώμης (Club of Rome) μέ τήν ἔκθεση γιά τήν κατάσταση τῆς ἀνθρωπότητας. Ὅλη αὐτή ἡ κατάσταση κινητοποίησε διεθνεῖς ὀργανισμούς, ὅπως ὁ Ο.Η.Ε. καί τό 1972 συνῆλθε στή Στοκχόλμη ἡ πρώτη μεγάλη διεθνής διάσκεψη γιά τό περιβάλλον μέ ἐκπροσώπους ἀπό 113 κράτη. Τόν Ἰούνιο τοῦ 1992 συνῆλθε Παγκόσμια ιάσκεψη τοῦ Ο.Η.Ε. στό Ρίο τῆς Βραζιλίας, ὅπου μετά ἀπό συσκέψεις καί συνεδρίες ὑπογράφηκαν δύο διεθνεῖς συμφωνίες, δύο διακηρύξεις ἀρχῶν καί ἕνα πρόγραμμα δράσεως γιά σταθερή ἀνάπτυξη ἀπό κοινωνική, οἰκονομική καί περιβαλλοντική σκοπιά. Ἀπό ὀρθόδοξης πλευρᾶς τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἔχει παρέμβει σημαντικά μέ διορθόδοξα οἰκολογικά συνέδρια, ὅπως τῆς Πάτμου (1989), τῆς Κρήτης (1991), τῆς Χάλκης (1992) καθώς καί μέ τά σεμινάρια τοῦ Ὀρθόδοξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στό Σαμπεζύ τῆς Γενεύης ( ). Ἐπίσης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει ὀνομαστεῖ στό ἐξωτερικό «πράσινος Πατριάρχης» λόγῳ τῆς πρωτοβουλίας του νά συζητᾶ μέ τούς ἡγέτες διαφόρων κρατῶν προσπαθώντας νά τούς εὐαισθητοποιήσει στό συγκεκριμένο θέμα. Ἡ κρίση τοῦ περιβάλλοντος εἶναι κατά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία κρίση τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου, μιᾶς καί αὐτό ἀποτελεῖ προέκταση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Ὅπως παρατηρεῖ εὔστοχα ὁ Ἀπ. Παῦλος στήν πρός Ρωμαίους ἐπιστολή «ἡ κτίσις συστενάζει καί συνῳδί-

3 νει ἄχρι τοῦ νῦν» (Ρωμ. 8,22) ἐξαιτίας τῆς βαθειᾶς ἀλλαγῆς πού συνέβη μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου ὅπως μᾶς διηγεῖται τό κείμενο τῆς Γενέσεως γιά τή δημιουργία καί τήν πτώση. Ἐδῶ βρίσκει ἀπόλυτη ἐφαρμογή τό φαινόμενο τῆς πεταλούδας, ὅπως τό λένε οἱ φυσικοί καί μαθηματικοί ἐπιστήμονες, στή θεωρία τοῦ χάους δηλαδή, γιά τό φαινόμενο τῆς εὐαίσθητης ἐξάρτησης ἑνός συστήματος ἀπό τίς ἀρχικές συνθῆκες. Σύμφωνα μέ μία ἀπό τίς διατυπώσεις, λέγεται ὅτι «ἄν μία πεταλούδα κινήσει τά φτερά της στόν Ἀμαζόνιο, μπορεῖ νά φέρει βροχή στήν Κίνα». ιαφορετικές παραλλαγές ἐκφράζουν οὐσιαστικά τήν ἴδια ἰδέα: μιά ἀπειροελάχιστη μεταβολή στή ροή τῶν γεγονότων ὁδηγεῖ, μετά ἀπό τήν πάροδο ἀρκετοῦ χρόνου, σέ μιά ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας τοῦ συστήματος δραματικά διαφορετική ἀπό ἐκείνη πού θά λάμβανε χώρα, ἄν δέν εἶχε συμβεῖ ἡ μεταβολή. Αὐτή εἶναι ἡ ὀρθόδοξη ἄποψη γιά τή πτώση καί τίς πτώσεις τοῦ ἀνθρώπου στά πάθη τῆς πλεονεξίας πού εἶναι ἀποτελέσματα τῆς ἀπομάκρυνσής του ἀπό τό Θεό. Μέ τήν πίστη στό Θεό καί τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν βρίσκει ὁ ἄνθρωπος τίς σωστές σχέσεις του μέ τό πλησίον καί τόν κόσμο. Φροντίζει νά μή βλάπτει μέ κανένα τρόπο τόν πλησίον καί νά μή χρησιμοποιεῖ κακῶς τά πράγματα. Ὁ ἀββᾶς ωρόθεος στά ἀσκητικά του, γιά τή στάση τοῦ πιστοῦ ἀπέναντι στά πράγματα (τάς ὕλας) λέει τά ἑξῆς: «Νά ἔχει κάποιος σωστή συνείδηση πρός τά ὑλικά πράγματα, σημαίνει νά μήν κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, νά μήν ἀφήνει κάτι νά καταστραφεῖ ἤ νά πεταχτεῖ. Ἀλλά καί ἄν ἀκόμα δεῖ κάτι πεταμένο, νά μήν τό παραβλέψει, ἔστω καί ἄν εἶναι ἀσήμαντο ἀλλά νά τό περιμαζέψει καί νά τό βάλει στόν τόπο του». Μέ τή νηστεία, τήν ὀλιγάρκεια, τήν ἀποφυγή τῆς πολυτέλειας, τήν ἐγκράτεια καί τήν ἁπλότητα, ἔρχεται σέ ἀντίθεση καί πολεμᾶ τήν πλεονεξία καί τή ματαιοδοξία πού δηλώνει ἔλλειψη ἀγάπης. Ἀπόδειξη ὅλων τῶν παραπάνω εἶναι οἱ καρδιές τῶν ἁγίων πού μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά βασιλεύει μέσα τους, ἔχουν δώσει τή μαρτυρία τῆς κενῆς κτίσεως, ὅπου θῆρες ἄγριοι εἰρηνεύουν μπροστά τους καί καιρικές συνθῆκες ἀλλάζουν. Π.χ. ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ πού τάιζε μία ἀρκούδα, ὁ Ἅγιος Γεράσιμος Ἰορδανίτης μέ τό λιοντάρι καί ὁ Ἅγιος Σπυρίδων μέ τήν ἐπέμβασή του στή λειψυδρία. Ὅταν λοιπόν ὁ ἄνθρωπος δέν ἀντιμετωπίζει τήν οἰκολογική κρίση σέ σχέση μέ τήν πνευματική καί ἠθική κρίση πού ἀντιμετωπίζει ὁ ἴδιος, δέν πετυχαίνει τίποτα γιατί ὁ ἴδιος εἶναι ἡ αἰτία της. Ὅταν πάλι τήν ἀντιμετωπίζει μέσα ἀπό τήν παράδοση καί τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας χτυπᾶ τό πρόβλημα στή ρίζα του καί θεραπεύει τόν ἑαυτό του καί τό περιβάλλον. Ἀναστάσιος Παπίδης (Θεολόγος καθηγητής)

4 Ἀντιµέτωποι µέ τό οἰκολογικό πρόβληµα Πῶς νά ἦταν ἄραγε ἡ ζωή δίχως τό οἰκολογικό πρόβλημα; Φαντάζομαι ὡραία, πιό ποιοτική. Οἱ ἄνθρωποι δέ θά μεγάλωναν μέ αὐτήν τήν ἀνησυχία γιά τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας, μέ αὐτό τό μαῦρο συννεφάκι κάπου στό ὑποσυνείδητό τους νά τούς ἀκολουθεῖ παντοῦ. Ὁ περίπατός τους στήν ἐξοχή δέ θά συνοδευόταν ἀπό σκέψεις γιά τό ἄν τά παιδιά τοῦ μέλλοντος θά προφθάσουν νά γνωρίσουν τήν ὀμορφιά τῆς φύσης κι ὅταν θά ἔβλεπαν τή θάλασσα ἁπλά θά χάνονταν στήν ἀπεραντοσύνη της, δέ θά σκέφτονταν γιά τό φύκι δολοφόνο πού ἐρημώνει τό βυθό. Τώρα ὅμως πού τά πράγματα εἶναι διαφορετικά, θέλουμε δέ θέλουμε θά προσαρμοστοῦμε. Ἀκοῦμε, διαβάζουμε διάφορα γιά τό πῶς πρέπει νά συμπεριφερόμαστε, ποιές ἐνέργειες νά κάνουμε ἔτσι ὥστε νά μήν ἐπιβαρύνουμε τό περιβάλλον. Ὀφείλουμε πράγματι νά τηροῦμε μία οἰκολογική στάση, νά εἴμαστε προσεκτικοί, πλέον δέν ὑπάρχουν ἄλλα περιθώρια. Νά μή σπαταλᾶμε ἐνέργεια, νερό, νά προσπαθοῦμε νά μήν κάνουμε πολλά σκουπίδια. Νά ἐνημερωνόμαστε ἔτσι ὥστε νά ἔχουμε ἕνα οἰκολογικό προσανατολισμό καί νά μή βλάπτουμε τή φύση λόγῳ ἀμάθειας. Ἔχουμε χρέος. Ἄλλωστε, «ἡ γῆ πού κατοικοῦμε δέν εἶναι δική μας, τήν ἔχουμε δανειστεῖ ἀπ τά παιδιά μας» (ρητό Ἰνδιάνου ἀρχηγοῦ). Ἀπ τήν ἄλλη ὅμως, καί ὡς χριστιανοί ἔχουμε μάθει, ὅτι δέν εἶναι τό ζητούμενο οἱ ἐξωτερικές μόνο ἐκδηλώσεις ἀλλά ἡ ἐσωτερική δουλειά πού κάνουμε μέσα μας. Στήν προκειμένη περίπτωση, ἄς ἀναλογιστοῦμε πῶς φτάσαμε σέ αὐτήν τήν κ α τ άσ τ ασ η καί γιατί ε ἴ μ α σ τ ε ἀ ν ή μ π ο ρ ο ι ἐμεῖς, ὡς ἀνθρώπινο γένος, νά τήν ἀνατρέψουμε. Θά βροῦμε τότε καθισμένο κάτω ἀπό μία μηλιά, ἕνα μαῦρο φίδι νά μᾶς βγάζει προκλητικά τή γλώσσα... Ἀπληστία. έν παραδειγματιστήκαμε ποτέ ἀπό τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ πού δέ μεριμνοῦν γιά τήν ἐπιβίωσή τους, δέ θησαυρίζουν ἀγαθά, δέ ζητοῦν τίποτε περισσότερο ἀπό καθαρό οὐρανό (ἄντε καί κανά σκουληκάκι γιά μεζέ). Ἀχορταγιά. Τά θελήσαμε ὅλα μά μέ τίποτα δέ μείναμε εὐχαριστημένοι. Πλεονεξία. Στηρίξαμε τή ζωή μας στά φθαρτά πού τή δυσωδία ἀπ τή σήψη τους δέν τήν ἀντέχουμε πλέον. Ἔχουμε ἐθιστεῖ σ ἕνα τρόπο ζωῆς πού ἐκ τῶν πραγμάτων προκαλεῖ

5 προβλήματα στό φυσικό περιβάλλον. Κι ὅσο πάει τόσο ἀπομακρυνόμαστε ἀπό μία ἄλλη ζωή, ἐκείνη πού ἔκαναν οἱ παπποῦδες μας, πού ζοῦσαν παραδοσιακά, μέ μέτρο, δίχως σπατάλες, μέ σεβασμό ἀπέναντι στή φύση. Θά ἔλεγε κανείς ὅτι ὅσο ζεῖ κι ὁ τελευταῖος ἄνθρωπος ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ἡ ἁλυσίδα πού μᾶς δένει μέ τό τότε δέ σπάει. Μετά ὅμως; Θά χαθοῦν τά πάντα, τίποτα δέ θά μείνει νά μᾶς θυμίζει ὅτι ὑπάρχει καί μία ἄλλη ζωή; Παρ ὅλα αὐτά τά ἀπαισιόδοξα ἄς μή ξεχνᾶμε ὅτι ὁ ἀγώνας συνεχίζεται καί σέ αὐτήν τήν ἀντιηρωική ἐποχή. Ὅποιος ἔχει ἐπισκεφθεῖ μοναστήρι κι ἔχει δεῖ λίγο πῶς ζοῦν οἱ μοναχοί καί πῶς ἔχουν ὀργανώσει τό κοινόβιό τους, δέ μπορεῖ παρά νά θαυμάσει. Βλέπει ἐκεῖ μιά ἄλλη ζωή, ἀντισυμβατική καί τόσο νέα. Λές καί ἀπό τίς στάχτες τοῦ παλιοῦ κόσμου νά ξεφυτρώνει κάτι χλωρό. Ἀποτελοῦν πρότυπα γιά ἐμᾶς τούς λαϊκούς τίποτα δέ πετιέται, γίνεται ἀνακύκλωση κάθε τί πού γιά ἐμᾶς θά ἦταν ἄχρηστο ἀξιοποιεῖται. Ἐμεῖς πού τά ξέρουμε ὅλα ἀπό τό ἴντερνετ κάνουμε καί τίς ἀτασθαλίες μας κι ἄς διαρρυγνύουμε τά ἱμάτια μας γιά τό πόσο οἰκολόγοι εἴμαστε. Τελικά, ὅσο πιό κοντά εἶσαι στόν ἐκκλησιαστικό τρόπο ζωῆς τόσο κάνεις τό σωστό δίχως πολλά-πολλά καί ἡ ζωή σου εἶναι μετρημένη οὔτε τόν ἄλλο στενοχωρεῖς οὔτε τή φύση κακοποιεῖς. ιαβάζω ἀπό τό βίο τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ ὅτι παρόλο πού ὁ ἴδιος θέριζε τό σανό, ἔκοβε ξύλα στό δάσος, ἔτρωγε ψάρια, δέν ἔκοβε οὔτε ἕνα πράσινο φύλλο ἄν δέν ὑπῆρχε λόγος. Τό λυπόταν. Ἡ συμπεριφορά αὐτή πήγαζε ἀπό μέσα του, δέν τόν εἶχε «κατηχήσει» κανένας «πεφωτισμένος» οἰκολόγος. Καλῶς ἤ κακῶς θά συνεχίσουμε νά ζοῦμε σέ αὐτόν τόν π λη γωμένο κόσμο πού μᾶς πληγώνει κι ἐμᾶς. Κι ὅσοι εἴμαστε ἀπό μία ἡλικία καί κάτω ἔχουμε καί τό «προνόμιο» νά μή θρηνοῦμε γιά κανένα χαμένο παράδεισο διότι ἁπλούστατα δέν τόν γνωρίσαμε. Μές στά καυσαέρια καί τίς ἀκτινοβολίες καί στά καμμένα δάση μεγαλώσαμε... Ἄς εἶναι. Ἄλλωστε ἄν ἤθελε ὁ Θεός, τόν κόσμο τούμπα θά ἔφερνε, ὄχι ἁπλά τό οἰκολογικό πρόβλημα θά ἔλυνε. οκιμαζόμαστε καί καλά νά τά πάθουμε. Ὡστόσο, οἱ μαργαρίτες ἐξακολουθοῦν νά εἶναι ὄμορφες τήν Ἄνοιξη κι ἄς βρίσκονται πλάι στό ἐργοστάσιο. Καί ἡ Ἐκκλησούλα μας πού εἶναι τό σχολεῖο μας καί τό ἴντερνέτ μας, θά μᾶς διδάσκει τό σωστό, κρυφά μυστικά καί δίχως τυμπανοκρουσίες. Θά προχωροῦμε ἔτσι μαζί, στό λυκαυγές τοῦ 21ου αἰώνα. Μαρία Βεριγάκη (Φιλόλογος καθηγήτρια)

6 Τά δέντρα Ἀποκαμωμένοι ἀπ τό παιχνίδι καθίσαμε νά ξαποστάσουμε κάτω ἀπ τή σκιά τῶν δέντρων ὁ καυγάς βέβαια συνεχίζεται, ἄν ἡ φάση ἦταν πέναλτι, χωρίς νά μποροῦμε νά φανταστοῦμε τό τί θά συνέβαινε στά δέντρα, στήν ἀλάνα μετά ἀπό λίγα χρόνια. Μετρῶ τίς κολῶνες. Μεγάλες κολῶνες μέ πολλά σίδερα. υνατές, ἀντισεισμικές. Σπουδαῖοι ἀρχιτέκτονες! Σπουδαῖοι ἐργολάβοι! Σπουδαῖοι ἰδιοκτῆτες! -Αὐτά θά τά πουλήσουμε! Αὐτά θά τά νοικιάσουμε. Κράτησε αὐτά ἐσύ. Κρατάω ἐγώ αὐτά. Ὅλοι θά κερδίσουμε. Γιά τά παιδιά μας!! -Ἕνας λυγμός ἀνεβαίνει στό λαιμό. Ποῦ εἶναι τά τέρματα; Ἐκεῖνα τά αὐτοσχέδια τέρματα; Τί καμάρι ὅταν σηκώσαμε τά κάθετα δοκάρια! Σκάψαμε, τά μπήξαμε καί σφηνώσαμε μεγάλες πέτρες γιά νά σταθοῦν, τά καταφέραμε. Ὁριζόντιο δοκάρι δέ βάλαμε ποτέ. -Ἦταν ψηλό τό σούτ, δέ μετράει τό γκόλ! -Ὄχι μετράει! Ἄν πηδοῦσε θά τό ἔφτανε. -Καυγάδες! Μεσ τόν ἥλιο, κάτω ἀπ τά δέντρα, ἀνάμεσα στά δέντρα! -Ρέ μα...α γιατί μοῦ τ ἀφήσατε τώρα αὐτό τό δέντρο ἐκεῖ; -Στό σχέδιο εἴπαμε νά μείνει. -Ἔτσι εἴπαμε... κοίτα ὅμως μ ἐμποδίζει στή στροφή γιά τό γκαράζ νά τό κόψεις. Μετά ξέρεις; φύλλα, πουλιά...βρωμιά δηλαδή! Μή λέτε μα..α..ίες. Νά τό κόψουμε.

7 -Μπαμπά θά κρεμάσουμε μία κούνια σ αὐτό τό δέντρο; Τό παιδί λές καί δέν εἶχε ἀκούσει τίποτε. Νά κάνουμε κι ἕνα σπιτάκι πάνω ξύλινο, μές στά φύλλα... μαζί μέ τά πουλιά! -Μπές στ ἁμάξι νά σέ πάω στ ἀγγλικά! Πάρε καί τά μουσικά σου νά σέ πάω ἀπευθείας μετά τά ἀγγλικά. Φόρα καί τ ἀθλητικά γιά τούς χορούς. Τή φυσική θά τή διαβάσεις μετά. Σκούπισε καλά τά πόδια σου. Μήν ἀκουμπᾶς στίς λαμαρίνες καί τά τζάμια!! θά κάνεις δαχτυλιές. Πλησιάζω τό δέντρο, τό τελευταῖο δέντρο. Αὐτό δέν ἐμπόδισε ἀκόμα. Ναί! ἀκόμα φαινόταν. Ἀμυδρά. Τό δέντρο εἶχε ἐπουλώσει τήν πληγή του. Ὅμως ἡ λέξη φαινόταν. Μετά ἀπό τόσα χρόνια «Α.Ε.Κ.». Ἐγώ τό εἶχα σκαλίσει. Κοιτάζω ἀπ τήν ἄλλη μεριά τοῦ κορμοῦ. Ἀγγελτήριο μνημοσύνου. Τρία Χρόνια πού πέθανε! Ἤμασταν ὁ ἐφιάλτης του. -Τί θά γίνει μέ σᾶς; (μέ τή βραχνή φωνή του καί τό κίτρινο πρόσωπό του) θά μᾶς ἀφήσετε νά ἡσυχάσουμε κανένα μεσημέρι; Κι ἔπιανε ἕνα σκουπόξυλο, πώς θά μᾶς κυνηγοῦσε. Ποῦ νά τρέξει ὅμως. Ἦταν ἄρρωστος ὁ καημένος. Τό ξέραμε. Πάλι ἔζησε πολλά χρόνια. Πρῶτα φύγαμε ἐμεῖς. Τώρα κι αὐτός. Καί τρέχαμε στά δέντρα πίσω ἀπ τούς κορμούς κάθε παίχτης ἕνας κορμός! Μετά ἀπό λίγο πάλι τά ἴδια! -Θά φύγετε ἐπιτέλους! Τό εἴχαμε βρεῖ κι αὐτό παιχνίδι. -Μπαμπά ποῦ εἶναι τό δέντρο (μετά τά ἀγγλικά, τή μουσική καί τούς χορούς). Ποῦ πῆγε τό δέντρο; Τώρα!... ποῦ θά κρεμάσουμε τήν κούνια; Τό ξύλινο σπιτάκι; -Ἔτσι μπράβο! (γεμάτος ἱκανοποίηση ὁ μπαμπάς). Τώρα στρίβω ἄνετα χωρίς φόβο...καινούριο ἁμάξι! (ὁ μπαμπάς λές καί δέν εἶχε ἀκούσει τίποτε). -Πήγαινε πάνω νά διαβάσεις τή φυσική (αὐτό τό θυμήθηκε).

8 -Μπαμπά... τό δέντρο; Θά τό ξαναβάλετε ἐκεῖ ποῦ ἦταν; (πνιχτά, φοβισμένα). Ὁ μπαμπάς σκούπιζε μία δαχτυλιά ἀπ τό καπό. - έ σοῦ πα νά προσέχεις; γρήγορα πάνω παλιόπαιδο. Ἐκεῖνο τό γκόλ! Λές κι ἦταν χθές. Γκολάρα! Ἔβγαινε ὁ τερματοφύλακας νά προλάβει νά μπλοκάρει τήν ψηλοκρεμαστή μπαλιά. Γρηγορότερα ἐγώ ἔφτασα πρῶτος στή μπάλα καί μέ τεχνική κεφαλιά κρέμασα τόν τερματοφύλακα στέλνοντας τή μπάλα γκόλ, δίπλα ἀπό τό ἀριστερό κάθετο δοκάρι. -Μπράβο-μπράβο! -Παικταράς. Γύρισα πρός τά δέντρα. Μιά παρέα κοριτσιῶν-δέν ξέρανε πολλά ἀπό ποδόσφαιρο-ὅμως χειροκροτοῦσαν μέ ἐπιφωνήματα θαυμασμοῦ καί κρυφογελάσματα. Ἔφυγα. Μαζί μέ τά πουλιά. Πουλιά καί παιδιά χωρίς δέντρα;! Κολῶνες! άσος ἀπό κολῶνες. άσος ἀπό πολυκατοικίες. - έν εἶναι καλά ἐδῶ μπαμπά! Ἀκούγεται μία φωνίτσα μέσα ἀπό τά ζεστά παπλώματα, πάνω στό δρύινο σκαλιστό κρεβάτι, μέσα ἀπό τό φρεσκοβαμμένο δωμάτιο μέ τό καλοριφέρ ν ἀνάβει, τόν ὑπολογιστή καί τό πλέι στέισον πάνω στό γραφεῖο, μέ τήν ἀφίσα τοῦ δάσους(!) κρεμασμένες ἀπέναντι στόν τοῖχο... μέ... μέ... -Καληνύχτα. Κοιμήσου ἥσυχα (!) νά ξεκουραστεῖς. Τήν ὀρθογραφία θά τή γράψουμε αὔριο πρωί-πρωί. Στέλιος Χατζάκης (καθηγητής Φυσικῆς Ἀγωγῆς)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Μιλάει ο Θεός /Bρήκα. /Η Αγία Γραφή. Τετέλεσται/ ΣΕΛ. 2. να καταπολεμήσετε το άγχος/ ΣΕΛ. 8 / Θεραπεία από το /Πέντε. Χριστό/ ΣΕΛ. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΣ Ε - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 12 / IANOYΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ ISSN 1450-2240 Μιλάει ο Θεός /Bρήκα σήμερα;/ ΣΕΛ. 4 το /Χάρη και Πως

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΥΔΟΣ. Αγαπητοί κάτοικοι της Γαύδου, Καλό μήνα!

ΓΑΥΔΟΣ. Αγαπητοί κάτοικοι της Γαύδου, Καλό μήνα! ΓΑΥΔΟΣ Αγαπητοί κάτοικοι της Γαύδου, Το 2 ο τεύχος της Επικοινωνίας περιλαμβάνει μερικές ακόμα συνεντεύξεις για το τι μπορούμε να κάνουμε μαζί στο νησί. Καλό μήνα! «Αν υπάρχει σωστή επικοινωνία, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ιλoι υλακισμενων Παρακαλοῦμε: Eὐχαριστοῦμε!

ιλoι υλακισμενων Παρακαλοῦμε: Eὐχαριστοῦμε! MηνYματα για τον παραλhπτη ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ) Παρακαλοῦμε: Ἐάν μᾶς στείλετε χρήματα μέσῳ τραπέζης, εἰδοποιῆστε μας μέ τά στοιχεῖα καί τήν ἡμερομηνία κατάθεσης, ὥστε νά σᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα

Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΑΞΩΝ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ «Υἱέ μή ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου» (Παροιμ. 3, 11) Παιδεία Κυρίου: Προετοιμασία για ζωή με νόημα ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ Οι Πρόσκοποι της Ελλάδας στέλνουν ένα γράμμα στον Ιδρυτή, γιορτάζοντας την ημέρα Σκέψης τον Φεβρουάριου του 2011 Κεφαλάς Γενικός Έφορος Σ.Ε.Π. Θοδωρής Αρχηγέ μου Έχουν περάσει πολλά χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ήμουν κι εγώ στην ουρά της πύλης για την Ελλάδα

Ήμουν κι εγώ στην ουρά της πύλης για την Ελλάδα Ήμουν κι εγώ στην ουρά της πύλης για την Ελλάδα από την Έλενα Έρα επιμέλεια κειμένου: Νίκος Πνευματικός Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος προστατεύονται. Το συγκεκριμένο βιβλίο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 66 διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ». Μετά τή «Θερμή Παράκληση»,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ Τ Ι Τ Λ Ο Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ επειδή η γνώση είναι δύναμη στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, στον αγώνα για μια άλλη κοινωνία ως εργαζόμενοι έχουμε ανησυχίες, προβληματισμούς, ιδέες, οράματα ως εργαζόμενοι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έλξη του Πλούτου 1

Η Έλξη του Πλούτου 1 1 Η Έλξη του Πλούτου 2 Η Έλξη του Πλούτου Αφιερωμένο στους γονείς μου και στον αδελφό μου Άρη, που μου προσέφεραν περισσότερα από όσα πίστευα. 3 Ήρθα σε αυτήν την γη, όχι για να σου μάθω κάτι σπουδαίο

Διαβάστε περισσότερα

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ Τί εἶναι τό Εὐχέλαιο; Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ἀκολουθία τῆς Ὀρθοδόξου μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τελεῖται πρός «ἴασιν τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος» τῶν πιστῶν μελῶν της. Μάλιστα,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

A. K. www.ideas4u.net

A. K. www.ideas4u.net A. K. www.ideas4u.net August 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 2. 3. 4. 5. Όλες οι αλλαγές ξεκινούν από ιδέες Ποια είναι η πραγματική δύναμη που έχουν οι ιδέες στη ζωή μας; Μια σταγόνα στον ωκεανό Ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΥΔΟΣ. Αγαπητοί κάτοικοι της Γαύδου!

ΓΑΥΔΟΣ. Αγαπητοί κάτοικοι της Γαύδου! ΓΑΥΔΟΣ Αγαπητοί κάτοικοι της Γαύδου! Στο μικρό μας νησί, είμαστε λίγοι κι όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας προσωπικά. Κι αυτή ακριβώς είναι η δύναμή μας. Μπορούμε με λίγες και συμφωνημένες κινήσεις να καταφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2012

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2012 ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ URANIA ISBN: 2-7481-8834-9 urania1953@yahoo.gr 1 Παρουσίαση της συγγραφέως Γεννήθηκα σε ένα συµπαθητικό χωριουδάκι κοντά στο Σεντ- Ετιέν, για την ακρίβεια στο Πονσεν, στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό ΤΕΥΧΟΣ Β ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 #03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 #03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ #03 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση 140 150 130 120 110 100 90 0 10 20 30 40 50 60 80 70 Βρες το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Θηλάζω άρα υπάρχω! My breasfeeding story Ο θηλασμός των δίδυμων αγοριών μου ΣΤΑΣΕΙΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

Θηλάζω άρα υπάρχω! My breasfeeding story Ο θηλασμός των δίδυμων αγοριών μου ΣΤΑΣΕΙΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 11 - Θηλάζω άρα υπάρχω! My breasfeeding story Ο θηλασμός των δίδυμων αγοριών μου ΣΤΑΣΕΙΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - LA LECHE LEAGUE

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό πρόγραμμα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου με θέμα: «Απολυταρχία-Ρατσισμός- Μετανάστευση- Κοινωνικές Διακρίσεις.»

Πολιτιστικό πρόγραμμα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου με θέμα: «Απολυταρχία-Ρατσισμός- Μετανάστευση- Κοινωνικές Διακρίσεις.» Πολιτιστικό πρόγραμμα του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου με θέμα: «Απολυταρχία-Ρατσισμός- Μετανάστευση- Κοινωνικές Διακρίσεις.» Συνέντευξη της δημοσιογραφικής ομάδας του προγράμματος με μία Μετανάστρια από την

Διαβάστε περισσότερα

m Ὁ Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος: 60 χρόνια πρίν m Γιορτὴ τῆς Μητέρας m Μνήμη 29ης Μαΐου 1453 m Στῶμεν καλῶς ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

m Ὁ Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος: 60 χρόνια πρίν m Γιορτὴ τῆς Μητέρας m Μνήμη 29ης Μαΐου 1453 m Στῶμεν καλῶς ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΕΤΟΣ 60 ο Μάιος - Ἰούνιος 2014 Ἀρ. 603 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ m Ὁ Κόσμος τῆς Ἑλληνίδος: 60 χρόνια πρίν m Γιορτὴ τῆς Μητέρας m Μνήμη 29ης Μαΐου 1453 m Στῶμεν καλῶς Περιεχόμενα Ἡ Ἐλπίδα (Μαρία Γουμενοπούλου) 81 Ὁ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα γαλλικών ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Δεν ήξερα πώς ν αρχίσω το μάθημα των. τα γράμματα και τις τέχνες. γαλλικών. Σκέφτηκα πως το καλύτερο θα ήταν,

Μάθημα γαλλικών ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Δεν ήξερα πώς ν αρχίσω το μάθημα των. τα γράμματα και τις τέχνες. γαλλικών. Σκέφτηκα πως το καλύτερο θα ήταν, ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Μάθημα γαλλικών Δεν ήξερα πώς ν αρχίσω το μάθημα των γαλλικών. Σκέφτηκα πως το καλύτερο θα ήταν, για να κάνω τα παιδιά να ενδιαφερθούν για το μάθημα, να τους μιλήσω πρώτα για τη Γαλλία. Την έδειξα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΑΝΑ ΜΕΡΚΒΙΛΑΤΖΕ ΑΘΗΝΑ 2013

Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΝΑΝΑ ΜΕΡΚΒΙΛΑΤΖΕ ΑΘΗΝΑ 2013 Ι ΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΑΓΙΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΑΛΧΑΖΙ ΤΖΙΝΟΡΙΑ: «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ». (1929-1995) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Καστρινάκης. Θερμά συγχαρητήρια σ εκείνους που είχαν την ιδέα και σε όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή.

Νίκος Καστρινάκης. Θερμά συγχαρητήρια σ εκείνους που είχαν την ιδέα και σε όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από ένα παραμύθι, όχι μόνο στην παιδική μας ηλικία αλλά σε όλη μας τη ζωή, αρκεί να μπορούμε να το προσεγγίζουμε σωστά, να το βιώνουμε και να «πιάνουμε» τα νοήματα και τα μηνύματά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΩΝ. Αντί προλόγου Σ αυτό το τεύχος. τεύχος 13 Ιούνιος 2008

ΔΡΟΜΩΝ. Αντί προλόγου Σ αυτό το τεύχος. τεύχος 13 Ιούνιος 2008 τεύχος 13 Ιούνιος 2008 ΔΡΟΜΩΝ Γραµµή επικοινωνίας των ΡΟΜΩΝ ΖΩΗΣ, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντί προλόγου Σ αυτό το τεύχος Ακόμα κι όταν ήμουν παιδί οι ανηφόρες με κούραζαν. Τα καλοκαίρια, όταν αποφασιζόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Συγγραφή 1. Μάριος Π. Μπέγζος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 2. Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Ζεφυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978.

Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Ο Παναγιώτης Παπανικολάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1978. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Πολύκαστρο όπου και εκεί τελείωσε το Γενικό Λύκειο. Απο τα χρόνια της ωρίμανσής του εμφάνισε καλλιτεχνικές ανησυχίες,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Έφη

Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Έφη 1 Η έλη του έρωτα 2 Η έλη του έρωτα Η ΕΛΞΗ του ΕΡΩΤΑ Αφιερωμένο στην πανέμορφη μέσα-έξω κόρη μου Έφη, που είναι η αγάπη, η χαρά, η ζεστασιά και ο παράδεισος στη ζωή μου. 3 Ζήτησα ένα σωρό πράγματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008-2009

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008-2009 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2008-2009 Καλλιέργεια κουλτούρας ειρηνικής συμβίωσης, αμοιβαίου σεβασμού

Διαβάστε περισσότερα

7o Δημοτικό σχολείο Μεταμόρφωσης. Ε τάξη

7o Δημοτικό σχολείο Μεταμόρφωσης. Ε τάξη 1 7o Δημοτικό σχολείο Μεταμόρφωσης Ε τάξη Θεατρική Αγωγή- Ανθρωπογεωγραφία Δράση teachers 4 europe Θεατρικά κείμενα Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή-ευρώπη 2013-2014 Εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής Εύη Δημητροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός. ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα θρυλικά «ερυθρόλευκα» κορεό «Βαφτίστηκαν» από την Αρχαία Ελλάδα

Αθλητισμός. ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα θρυλικά «ερυθρόλευκα» κορεό «Βαφτίστηκαν» από την Αρχαία Ελλάδα sd Σάββατο 13 - Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 Αθλητισμός ΑΦΙΕΡΩΜΑ Τα θρυλικά «ερυθρόλευκα» κορεό «Βαφτίστηκαν» από την Αρχαία Ελλάδα Ο Γιάννης κι η Ευαγγελία Κοσμά με τον Νίκο Μιρτσέκη αποκαλύπτουν την Ακαδημία

Διαβάστε περισσότερα