ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ περιιηγήσειις µε τον οίίνο οδηγό Κ α ΛΑΙΜΟΥ: Αγαπητοί καλεσµένοι, αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και να εκφράσω τη χαρά µου που βρίσκοµαι στην Ελλάδα. Παρόλο που η Τοσκάνη είναι η περιοχή που επέλεξα να ζήσω, η Ελλάδα βρίσκεται στην καρδιά µου. Γι' αυτό τον λόγο είναι µεγάλη τιµή για εµένα να µοιραστώ µαζί σας τις γνώσεις µου και να προσπαθήσω σήµερα να σας πω µερικές από τις εµπειρίες µου. Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να ζητήσω την κατανόησή σας που η συνέχεια της παρουσίασής µου θα γίνει στα αγγλικά. Βλέπετε είναι ευκολότερο να εκφράζοµαι στα αγγλικά, διότι δυστυχώς δεν είχα την τύχη να µεγαλώσω εδώ στην Ελλάδα, παρόλο που έλπιζα ότι λόγω των καταβολών µου θα ήταν πιο εύκολο. Έτυχε η άφιξή µου στην Ιταλία το 1985 να συµπέσει µε την εφαρµογή νέας νοµοθεσίας και εµπορικών στρατηγικών για τη βιοµηχανία του κρασιού και του τουρισµού. Αυτό προέκυψε από την αναγνώριση του γεγονότος ότι η ύπαιθρος υπέφερε. Υπέφερε λόγω οικονοµικών αλλαγών. Η αγροτική κοινότητα δεν ήταν πλέον σε θέση να διατηρεί τον εαυτό της και ως αποτέλεσµα αυτού σπίτια και αγροκτήµατα εγκαταλείπονταν. Ή ταν εµφανές ότι η απώλεια θα ήταν µόνιµη και ότι το ιστορικό, κοινωνικοοικονοµικό και πολιτιστικό αντίκτυπο θα ήταν εντονότατα αισθητό σε ολόκληρη τη χώρα. Μ ε τη γνώση αυτή και µε την επιθυµία να διασώσει έναν από τους πλέον πολύτιµους πόρους της, η εθνική κυβέρνηση εφάρµοσε πολλές νέες κατευθυντήριες οδηγίες και κανονισµούς, µε σκοπό όχι µόνο τη διατήρηση αλλά και την προώθηση της υψηλής κληρονοµιάς που απαντάται στον τόπο αυτό, την παράδοση, τα προϊόντα και κυρίως τους ανθρώπους του. Κατά την ανάπτυξη αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών, πάρθηκε µια απόφαση να µην επιδιωχθεί ο εµπορικός τουρισµός αλλά µάλλον να ενθαρρυνθεί ο ελαφριάς µορφής τουρισµός και συγκεκριµένα ο οινοτουρισµός. Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να αναφέρω αυτά τα διαφορετικά είδη τουρισµού και τον ρόλο που παίζουν στη διατήρηση και προώθηση της αµπελουργικής και οινικής κληρονοµιάς. 1

2 Ο ελαφρύς τουρισµός και ο οινοτουρισµός διαθέτουν πόρους στη διάθεσή τους, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο δεν επηρεάζονται από τα καπρίτσια των σύγχρονων τάσεων της µόδας. Διαθέτουν αληθινή κληρονοµιά, τις καρδιές και τις επιθυµίες των ανθρώπων και τους φυσικούς πόρους του τόπου τους. Η ουσία αυτής της βαθιά ριζωµένης κληρονοµιάς τέθηκε πριν από εκατοντάδες χρόνια και δεν υπόκειται στους αδύναµους ανέµους της αλλαγής. Ο ελαφρύς τουρισµός στην καθαρότερη έννοιά του είναι µία βιοµηχανία που δεσµεύεται να έχει ελαφρύ αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική κουλτούρα, ενώ βοηθά στη δηµιουργία θέσεων εργασίας για τους ντόπιους. Ο οινοτουρισµός το αναγάγει αυτό σε ένα ακόµα πιο συγκεκριµένο επίπεδο, χρησιµοποιώντας το φυσικό περιβ άλλον της οινοπαραγωγικής περιοχής ως το υπόβαθρο της σχέσης συνάφειας ανάµεσα στον τόπο, τον παραγωγό και την τοπική ιστορία και την κουλτούρα των ανθρώπων του. Εξαρχής ήταν κατανοητή η αναγκαιότητα της µακροχρόνιας ικανότητας ανοχής οποιασδήποτε προσπάθειας, µε την ίδρυση προτύπων και κανονισµών που θα προστάτευαν αυτές τις πρωτοβουλίες. Αν και οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν ισχύουν σε εθνικό επίπεδο, η συγκεκριµένη πρωτοβουλία µαζί µε τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς εκτελείται από την τοπική κυβέρνηση, σε συνεργασία µε διάφορους τοπικούς συνεταιρισµούς. Ένα παράδειγµα ενός πολύ επιτυχηµένου τοπικού συνεταιρισµού στην Τοσκάνη είναι το M ovimento del Tourismo del Vino, το Κίνηµα Οινοτουρισµού ή αλλιώς M TV. Θα χρησιµοποιήσω αυτόν και κάποιες εκδηλώσεις του ως παραδειγµατικό πράκτορα οινοτουρισµού. Η αποστολή αυτού του µη κερδοσκοπικού πρακτορείου, το οποίο ιδρύθηκε το 1993, είναι να ενθαρρύνει τους οινοπαραγωγούς να ανοίξουν τις πόρτες τους σε επισκέπτες. Ακόµα, πρωταρχικός του στόχος είναι η προώθηση του οινοτουρισµού και η βελτίωση της εικόνας της οινοπαραγωγικής περιοχής, του κύρους και της οικονοµικής της ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται και προωθείται το φυσικό περιβάλλον. Το M TV έχει σχεδόν 900 µέλη, συµπεριλαµβανοµένων κάποιων από τα πλέον περίβλεπτα οινοποιία της Ιταλίας, που επιλέγονται βάσει λεπτοµερών κριτηρίων. Το M TV έχει δηµιουργήσει έναν κώδικα συµπεριφοράς φιλοξενίας ο οποίος παρέχει µια πολύπλευρη και καθορισµένη εγγύηση παροχής υπηρεσιών ανάµεσα στον οινοπαραγωγό και τον επισκέπτη. Η σφραγίδα εγγύησης του πιστοποιητικού ποιότητας υποδεικνύει την επαγγελµατική υποδοχή στο οινοποιείο όπου έχει εφαρµοστεί ο κώδικας συµπεριφοράς. Στόχος είναι να γίνει άµεσα εµφανής στον επισκέπτη, που είναι παράλληλα και καταναλωτής, η ποιότητα της εξυπηρέτησης υποδοχής και ως σύµβολο χρησιµοποιείται το αµπελόφυλλο. Όσα περισσότερα αµπελόφυλλα δίνονται σε ένα οινοποιείο, τόσο καλύτερη και υψηλότερη είναι η ποιότητα εξυπηρέτησης που προσφέρει στον επισκέπτη. Το Κίνηµα Οινοτουρισµού στοχεύει στο να εκπληρώνει τις προσδοκίες όλων των επισκεπτών, προσφέροντας δροµολόγια, 2

3 πληροφορίες, συναισθήµατα και ανακάλυψη. Όπως λέει το µότο του συνεταιρισµού, "Βλέπετε αυτό που πίνετε". Βάζοντας τον επισκέπτη στην καρδιά της οινοπαραγωγής, στο κελάρι, σε άµεση επαφή µε τον οινοπαραγωγό, δηµιουργείται διαφάνεια στην παραγωγή του κρασιού και µια σχέση ανάµεσα στον παραγωγό και τον επισκέπτη, ο οποίος είναι ο µελλοντικός καταναλωτής. Επιτρέπει στον επισκέπτη να ανασάνει το άρωµα του κελαριού, προωθεί την κουλτούρα του κρασιού και ενισχύει το κύρος του αγροκτήµατος και της γύρω περιοχής, δηµιουργώντας νέες οικονοµικές και επιχειρηµατικές προοπτικές. Πάνω απ' όλα, δηµιουργεί ένα δυνατό δέσιµο ανάµεσα στον παραγωγό και τον επισκέπτη και ενδεχοµένως δηµιουργεί πίστη ανάµεσα στους δύο. Η εµπιστοσύνη αυτή, σε συνδυασµό µε τη φιλοξενία, χαρίζει µία µοναδική εµπειρία στον επισκέπτη. Το M TV είναι χορηγός σε αρκετές εκδηλώσεις οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά την βιοµηχανία του οινοτουρισµού στο σύνολό της. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαµβάνουν το 'Wine under the stars', την παραδοσιακή καλοκαιρινή εκδήλωση τη νύχτα του Αγίου Λ ορέντζο µέσα στον Αύγουστο, που προσφέρει στους τουρίστες και τους κατοίκους της περιοχής την ευκαιρία να θαυµάσουν την εξαιρετική καλλιτεχνία και την κληρονοµιά των συµµετεχόντων περιοχών, κάτω από το φως των διαττόντων αστέρων. Μ ία άλλη εκδήλωση είναι το 'W elcome Harvest' που πραγµατοποιείται µια Κυριακή του Σεπτεµβρίου από περιοχή σε περιοχή και είναι αφιερωµένη στον εορτασµό του θερισµού και τη ζεστή του ατµόσφαιρα, στα οινοποιία µέλη του M TV. Η 'St. M artin's day', είναι άλλη µία εκδήλωση η οποία πραγµατοποιείται τη δεύτερη εβδοµάδα του Νοεµβρίου και προωθεί το νέο κρασί και τις τελευταίες εσοδείες, ταυτόχρονα µε την τελευταία δοκιµή τοπικών εποχιακών προϊόντων. Υπάρχει ακόµα το 'Christmas in the wine cellar'. Τέλος, υπάρχει το 'Cantine Aperte', η πλέον διάσηµη ετήσια εκδήλωση κρασιού στην Ιταλία, η οποία µόλις έλαβε χώρα. Προσελκύει πάνω από ένα εκατοµµύριο επισκέπτες µέσα σε µία µέρα, όπου µια ποικιλία ανθρώπων επισκέπτονται τα κελάρια του κρασιού, οι απλοί, ανενηµέρωτοι τουρίστες, οι ενηµερωµένοι για το κρασί τουρίστες, εµπειρογνώµονες κρασιού, δηµοσιογράφοι και ξένοι εισαγωγείς κρασιού. Άλλες σηµαντικές οινοτουριστικές πρωτοβουλίες περιλαµβάνουν όπως ξέρετε το Le Strade del Vino, τους Δρόµους του Κρασιού στην Ιταλία και τον αγροτουρισµό. Οι Δρόµοι του Κρασιού χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση ενός συγκεκριµένου δρόµου ή δρόµων ως συµβολική διαδροµή µέσα στην οινοπαραγωγική περιοχή. Πάλι, οι κατευθυντήριες οδηγίες για τους Δρόµους του Κρασιού καθιερώθηκαν σε εθνικό επίπεδο, όπου οι συγκεκριµένοι νόµοι και πρότυπα τίθενται και ρυθµίζονται από το τοπικό κυβερνητικό σώµα, βάσει των µοναδικών χαρακτηριστικών της περιοχής. 3

4 Εφόσον οι Δρόµοι του Κρασιού εγκριθούν, µία επιτροπή συστήνεται για να παρουσιάζει την εξέλιξη, την προώθηση, την προστασία και τον έλεγχο της διαδροµής και των προϊόντων της. Η προσπάθεια αυτή περιλαµβάνει τη δηµιουργία του µεγάλου Μ ουσείου Αµπέλου, τουριστικό γραφείο, φεστιβάλ, εκδηλώσεις, καταστήµατα κρασιού, εστιατόρια και ούτω καθεξής. Η 'Vin Italy' είναι η εκδήλωση ορόσηµο για τον ιταλικό και διεθνή κόσµο του κρασιού. Η µεγαλύτερη έκθεση κρασιού στον κόσµο, σταδιακά και αυξανόµενα θεωρείται ως κύριο υποστηρικτικό µέσον ακόµα και σε διεθνές επίπεδο, καλωσορίζοντας την καινοτοµία και προσελκύοντας επιχειρηµατίες, όχι µόνο ως εµπορική έκθεση αλλά κυρίως ως µια εκδήλωση µεγάλης κλίµακας αναφοράς. Η Vin Italy καλωσόρισε φέτος πάνω από εκθέτες από περισσότερες από 30 χώρες επισκέπτες, το 30% των οποίων ήρθαν από περισσότερες από 100 ξένες χώρες. Τα εκθέµατα και οι εκδηλώσεις παρέχουν πληροφόρηση και παρουσιάζουν τις καινοτοµίες του κλάδου, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των επιχειρηµατιών. Άλλη µια βασική συνιστώσα του ελαφριού τουρισµού είναι ο αγροτουρισµός. Το θέµα αυτό µου είναι πολύ προσφιλές και αγαπητό, καθώς είµαι ιδιοκτήτρια και διευθύντρια µίας αγροτουριστικής µονάδας στην οινοπαραγωγική περιοχή Chiante της Τοσκάνης. Όπως πολλά αγροκτήµατα στην Τοσκάνη, ο χαρακτηρισµός αυτός µου επιτρέπει να παρέχω διαµονή σε επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν τον χωριάτικο τρόπο ζωής της Τοσκάνης. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραµονής τους, εµβαπτίζονται στην τοπική κουλτούρα. Οι καρποί που τρώνε το πρωινό προέρχονται από καρποφόρα δέντρα του δενδρόκηπου. Το τυρί και τα αλλαντικά φτιάχνονται από το τον αγρότη στο τέρµα του δρόµου. Τα κρεβάτια στα οποία κοιµούνται είναι κατασκευασµένα από τον σιδηρουργό του χωριού. Τα φωτιστικά στα κοµοδίνα τους είναι φτιαγµένα από έναν φίλο καλλιτέχνη κεραµικής που ζει στον διπλανό λόφο. Τα γεύµατα ετοιµάζονται µε κρέατα από τον ντόπιο χασάπη, µε λαχανικά από τον κήπο µας και καρυκεύονται µε το δικό µας αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Και το κρασί που πίνουν φτιάχνεται από τα σταφύλια τα οποία βλέπουν από τα παράθυρα των δωµατίων τους. Ακούγεται µπανάλ αλλά είναι πολύ σηµαντικό. Τις προτάσεις διαδροµών που τους προσφέρω τις φτιάχνω µόνη µου, βάσει των όσων ανακαλύπτω για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους, σε σχέση µε το φαγητό και το κρασί, την ιστορία, την ανάβαση κοντινών λόφων ή ακόµα την ξεκούραση κάτω από ένα κυπαρίσσι. Συνειδητά και ασυνείδητα οι επισκέπτες συγκινούνται µε έναν τρόπο που τους κεντρίζει το κέφι και τον ενθουσιασµό. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι µέρος της δουλειάς µου, της δουλειάς όλων µας, να ενσωµατώνω όλα τα κοµµάτια και να λέω όλη την ιστορία σχετικά µε το κρασί. Το φαγητό, την ιστορία και τον πολιτισµό, ενώ πάντα ο επισκέπτης πρέπει να παραµένει στο κέντρο αυτού του µύθου. Αυτό είναι ζωτικής σηµασίας στη δηµιουργία µίας εντύπωσης µε διάρκεια. Επιπλέον και σηµαντικό για την επιτυχία οποιασδήποτε τέτοιας 4

5 προσπάθειας, είναι η συλλογική επιθυµία όλων των συµµετεχόντων, των οινοπαραγωγών, των τοπικών τουριστικών πρακτόρων, των ιδιοκτητών καταστηµάτων κρασιού, των καλλιτεχνών και πολλών άλλων, στο να τηρούµε αυτά τα πρότυπα και να συµµορφωνόµαστε µε τους κανονισµούς, διαφορετικά η προσπάθεια θα αποτύχει. Για παράδειγµα, στην περίπτωση της 'Cantine Aperte', εάν ο ιδιοκτήτης δεν µπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό του, οι οδηγοί δεν είναι ενηµερωµένοι ή το κρασί δεν είναι αρκετά καλό, αυτό έχει κακό αντίκτυπο στο οινοποιείο και ρίχνει µια βαριά σκιά πάνω σε όλη την οινοπαραγωγική περιοχή. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που κατευθύνονται στις καλλιέργειες, την αγροτική ανάπτυξη και την προώθηση του οινοτουρισµού, εντάσσουν τώρα την οινοπαραγωγή σε ένα πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Επιβεβαίωση της επιτυχίας του αγροτικού τουρισµού αποτελούν οι επενδύσεις που έγιναν από τα οινοποιεία ώστε να αυξήσουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους. Το 2001, το 5% του συνολικού κέρδους των συνεταιρισµένων οινοποιείων επενδύθηκε στη βελτίωση της ποιότητας του οινοτουρισµού. Συγκεκριµένα, έµφαση δόθηκε στη βελτίωση των υποδοµών φιλοξενίας, στη δοκιµή κρασιού, στα µαθήµατα µαγειρικής, στην οργάνωση συναυλιών, πολιτιστικών εκδηλώσεων, εργαστηρίων και σεµιναρίων. Ως κλάδος, θα πρέπει επίσης να συνεχίσουµε να επενδύουµε στην έρευνα και την εξέλιξη, σε νέες µεθοδολογίες που αυξάνουν την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων µας. Στη ρίζα όλων αυτών των προσπαθειών, βρίσκεται η κατανόηση ότι η επιµόρφωση και η προσωπική ανάµειξη του επισκέπτη είναι το ισχυρότερο εργαλείο µάρκετινγκ για να προωθήσουµε και να συντηρήσουµε την κληρονοµιά µας. Δηµιουργώντας µία σύνδεση, πνευµατική και συναισθηµατική, ο επισκέπτης φεύγει µε µία εντύπωση που δύσκολα ξεχνάει. Για τον λόγο αυτό, η εντύπωση πρέπει να είναι γνήσια και ενθουσιώδης. Το κρασί αποτελεί τον τρίτο µεγαλύτερο πόλο έλξης ξένων επισκεπτών στην Ιταλία και αφορά πάντα καταναλωτές µεσαίου ή υψηλού επιπέδου, οι οποίοι εκτιµούν το καλό κρασί, τα τοπία, τα τοπικά γαστρονοµικά προϊόντα και την τέχνη. Είναι οι επισκέπτες που κάθε οινοπαραγωγική περιοχή θέλει να προσελκύσει και η δηµιουργία µιας εγκάρδιας εντύπωσης που διαρκεί είναι αυτό που θα τους κάνει να θέλουν να έρθουν ξανά. Προωθώ την επιχείρησή µου κυρίως από στόµα σε στόµα, µέσω φίλους φίλων. Και η επιχείρησή µου έχει µεγαλώσει µ ε το πέρασµα των χρόνων. Αυτό αποτελεί µαρτυρία του πόσο οικονοµικά και κοινωνικά αποδοτικές µπορεί να είναι αυτές οι προσπάθειες, για τον ίδιο µας τον εαυτό αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Η δηµιουργία µίας προσωπικής εµπειρίας είναι το κλειδί. Το σύνθηµα της δουλειάς µου είναι 'Μ ια πρόσκληση για να εξερευνήσετε τις αισθήσεις σας', για να επισκεφτεί κανείς την Τοσκάνη ως επισκέπτης, όχι ως τουρίστας. Ο τουρίστας επιστρέφει µε φωτογραφίες και σουβενίρ. Ο επισκέπτης κρατά την επίσκεψη στην καρδιά του και τη µοιράζεται µε πολλούς. 5

6 6

Κα ΛΑΙΜΟΥ: Αγαπητοί καλεσμένοι, αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι στην Ελλάδα.

Κα ΛΑΙΜΟΥ: Αγαπητοί καλεσμένοι, αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Κα ΛΑΙΜΟΥ: Αγαπητοί καλεσμένοι, αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας και να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Παρόλο που η Τοσκάνη είναι η περιοχή που επέλεξα να ζήσω,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΠΜΣ Σχεδιασιιός Διοίκnσn και Πολιτική του Τουρισμού

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΠΜΣ Σχεδιασιιός Διοίκnσn και Πολιτική του Τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΠΜΣ Σχεδιασιιός Διοίκnσn και Πολιτική του Τουρισμού ΘΕΜΑ: Ο οινοτουρισμός σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Ο Αριούσιος οίνος και οι προοπτικές ανάπτυξής του οινοτουρισμού στη Χίο.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για Τουριστικούς Παράγοντες

Εγχειρίδιο για Τουριστικούς Παράγοντες Παράγοντες Εγχειρίδιο για Τουριστικούς Παράγοντες Προτάσεις και παραδείγματα για την εφαρμογή μιας βιώσιμης τουριστικής προσφοράς σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. 3 Εισαγωγή Το υποπρόγραμμα NEST

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΕΩΝ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΕΩΝ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΕΩΝ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Business Plan

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Business Plan Business Plan ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2014 Φοιτήτρια Ανάπτυξης: Ξάνθου Παρασκευή Icsdm13022@icsd.aegean.gr Υλοποίηση business plan εταιρείας οινοτουρισμού στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος Διοίκηση επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Ν. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (έρευνα στα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας στον Οικοτουρισμό. Εκπαιδευτικό υλικό του Eco-Destinet για την εκπαίδευση εκπαιδευτών

Πιστοποίηση ποιότητας στον Οικοτουρισμό. Εκπαιδευτικό υλικό του Eco-Destinet για την εκπαίδευση εκπαιδευτών Πιστοποίηση ποιότητας στον Οικοτουρισμό Εκπαιδευτικό υλικό του Eco-Destinet για την εκπαίδευση εκπαιδευτών Σεϊναγιόκι, Φινλανδία, Μάιος 2009 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 2 1. Εισαγωγή 3 1.1. Γιατί αυτό το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Οικονοµίας και ιοίκησης Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Οικονοµίας και ιοίκησης Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Οικονοµίας και ιοίκησης Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία Θέµα: Ο οινοτουρισµός ως µοχλός ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισµού στο Νοµού Ηρακλείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΟΙΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ Η ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α. Υ.Κ. 1996 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

T. E. I ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα τουριστικών Επιχειρήσεων. Προοπτικές ανάπτυξης του αγροτουρισµού. Η περίπτωση του δήµου Χερσονήσου

T. E. I ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα τουριστικών Επιχειρήσεων. Προοπτικές ανάπτυξης του αγροτουρισµού. Η περίπτωση του δήµου Χερσονήσου T. E. I ΚΡΗΤΗΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα τουριστικών Επιχειρήσεων Προοπτικές ανάπτυξης του αγροτουρισµού. Η περίπτωση του δήµου Χερσονήσου ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Βασιλάκη Χρύσα Α.Μ: 3502 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΠΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΠΛΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του τουρισµού στη Νιγηρία υτική Αφρική

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του τουρισµού στη Νιγηρία υτική Αφρική TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του τουρισµού στη Νιγηρία υτική Αφρική Σπουδάστρια: Κλούβια Ρουθ Μέµπους

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος της Επιτροπής Αρχών με την κατάρτιση των Σημειώσεων Κατευθυντηρίων Γραμμών έχει δύο πτυχές:

Ο στόχος της Επιτροπής Αρχών με την κατάρτιση των Σημειώσεων Κατευθυντηρίων Γραμμών έχει δύο πτυχές: Αγαπητέ συνεταιριστή, Επιδιώκουμε την εμπειρία σας! Υπό την αιγίδα του Σχεδίου Δράσης για την Συνεταιριστική Δεκαετία, η Επιτροπή Αρχών ηγείται της σύνταξης των Σημειώσεων Κατευθυντηρίων Γραμμών βοηθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Πίνακας Εικόνων... 4 Πίνακας Γραφημάτων & Πινάκων Αποτελεσμάτων... 6 Ευχαριστίες... 9 Εισαγωγή... 10 Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ» Μέσο ανάδειξης και προβολής του κρασιού ως οικονομικού στοιχείου και πολιτιστικού προϊόντος

«ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ» Μέσο ανάδειξης και προβολής του κρασιού ως οικονομικού στοιχείου και πολιτιστικού προϊόντος «ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ» Μέσο ανάδειξης και προβολής του κρασιού ως οικονομικού στοιχείου και πολιτιστικού προϊόντος Κυρίες και Κύριοι, Ο τίτλος της εισήγησής μου είναι οι Δρόμοι του Κρασιού. Θα προσπαθήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σπουδάστρια: Στυλιανού Δέσποινα(Α.Μ. 2382) Καθηγητής: Εμμανουήλ Κομποράκης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ιωάννης Χατζηφιλίππου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κα ΑΣΚΕΛΗ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Θα ήθελα πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, είναι μία εξαιρετική τιμή για μένα το να βρίσκομαι

Κα ΑΣΚΕΛΗ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Θα ήθελα πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, είναι μία εξαιρετική τιμή για μένα το να βρίσκομαι Κα ΑΣΚΕΛΗ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Θα ήθελα πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, είναι μία εξαιρετική τιμή για μένα το να βρίσκομαι εδώ και να μιλάω σε ένα τέτοιο εκλεκτό κοινό για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ A.M. 2595 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΗΝΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ Α.Μ: 4312 ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αγροτουρισμός ως έννοια εμφανίστηκε λίγο μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εγώ απλώς ήθελα να ρωτήσω εάν έχουμε καθόλου στοιχεία είτε από το ΣΕΤΕ είτε από τον ΕΟΤ, για το κατά πόσο ο Έλληνας υποψήφιος τουρίστας

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εγώ απλώς ήθελα να ρωτήσω εάν έχουμε καθόλου στοιχεία είτε από το ΣΕΤΕ είτε από τον ΕΟΤ, για το κατά πόσο ο Έλληνας υποψήφιος τουρίστας ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Εγώ απλώς ήθελα να ρωτήσω εάν έχουμε καθόλου στοιχεία είτε από το ΣΕΤΕ είτε από τον ΕΟΤ, για το κατά πόσο ο Έλληνας υποψήφιος τουρίστας γνωρίζει την έννοια του οινοτουρισμού, δηλαδή αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ περιιηγήσειις µε τον οίίνο οδηγό Κ ος ΧΡΗΣΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν θα χρησιµοποιήσω το πόντιουµ, προτιµώ να κινούµαι γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Το γενικό πλαίσιο εκπόνησης του project... 3 Ανάλυση της παρούσας Τουριστικής Προσφοράς... 4 Ανάλυση της υπάρχουσας τουριστικής κίνησης...

Εισαγωγή Το γενικό πλαίσιο εκπόνησης του project... 3 Ανάλυση της παρούσας Τουριστικής Προσφοράς... 4 Ανάλυση της υπάρχουσας τουριστικής κίνησης... Εισαγωγή Το γενικό πλαίσιο εκπόνησης του project... 3 Ανάλυση της παρούσας Τουριστικής Προσφοράς... 4 Ανάλυση της υπάρχουσας τουριστικής κίνησης... 4 Ανάλυση του τουριστικού προϊόντος της Καρδίτσας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Πάνος Θεοδωρίδης ΑΘΗΝΑ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Πάνος Θεοδωρίδης ΑΘΗΝΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πάνος Θεοδωρίδης ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα TI EINAI O ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ... 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 4 Ο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... 6 ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΟΔΗΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την ικανοποίηση των προτύπων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για αειφορία στις ξενοδοχειακές μονάδες

Οδηγός για την ικανοποίηση των προτύπων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για αειφορία στις ξενοδοχειακές μονάδες Οδηγός για την ικανοποίηση των προτύπων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού για αειφορία στις ξενοδοχειακές μονάδες ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Λούης Λοΐζου, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες CBA Κυριάκος Ματείδης, Συμβουλευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΆΝ ΡΟΥ

ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΆΝ ΡΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΆΝ ΡΟΥ Φοιτήτρια : Αποστολίδη Μαρία ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα