Απολογισμός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Οκτωβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Οκτωβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Οκτωβρίου 2015 ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/9/2015 (Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Ενταλματοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,68 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,68 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , , Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 1.000,00 354,24 354, ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 1.000,00 354,24 354, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 500,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , , , ΜΑΓΝΗΤ/ΣΗ,ΑΠΟΜΑΓΝ/ΣΗ,ΗΧΟΓ Ρ/ΣΗ,ΔΑΚΤΥΛ/ΣΗ ΠΡΑΚΤ.Δ.Σ , , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ , , ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , ,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΞΣ ΠΙΣΙΝΑΣ , , ,95 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ , , ,00 ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ,ΕΚΔΟ ΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 8.000, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ , , ,00 Page 1

2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΗΡ. ΤΕΧΝ ΕΠΙΘΕΩΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ 3.000,00 0,00 0, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , , Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173) , , ,76 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ , , ,40 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ , , ,36 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 3.500,00 418,95 418,95 ΑΠΟΖ/ΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛ.ΓΙΑ ΣΥΜ/ΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡ.ΔΣ+ΔΕ 3.000,00 418,95 418,95 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣ.+ΗΜΕΡ.ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖ.Δ.ΣΥΜΒ,ΕΚΤ.ΥΠΗΡ 500,00 0,00 0,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 1.500,00 778,40 778,40 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.500,00 778,40 778, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1.000,00 0,00 0, Λοιπές αμοιβές τρίτων 1.000,00 0,00 0, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕΠΙ 1.000,00 0,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 1.500,00 0,00 0,00 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 0,00 0,00 0,00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΕΙ&ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0,00 0,00 0,00 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 1.500,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 1.500,00 0,00 0,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 9.700, , , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 9.700, , , Ταχυδρομικά τέλη 500,00 0,00 0, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 500,00 0,00 0, Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 9.000, , , ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ&ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.000, , , Λοιπες Επικοινωνίες 200,00 0,00 0,00 Page 2

3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡ.ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕ 200,00 0,00 0,00 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 4.000, , , ΦΟΡΟΙ 1.500, , , Λοιποί φόροι 1.500, , , ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 1.500, , , ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 2.500, , , Λοιποί φόροι και τέλη 2.500, , , ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ &ΤΕΛΗ 0,00 0,00 0, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 2.500, , ,18 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 7.000, , , Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 6.000, , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΠΑΝΩ 1.000,00 0,00 0, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 1.000,00 934,97 934, ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 4.000, , , Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 1.000,00 60,65 60, ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ,ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ 1.000,00 60,65 60, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 0,00 0,00 0, Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 0,00 0,00 0, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 0,00 0,00 0, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2.600,00 0,00 0, Συνδρομές Internet 2.600,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 2.600,00 0,00 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 2.000,00 454,16 454, Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 1.000,00 0,00 0, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1.000,00 0,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 454,16 454, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 1.000,00 454,16 454,16 Page 3

4 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 1.500,00 408,40 408,40 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 1.500,00 408,40 408, Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.500,00 408,40 408, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.500,00 408,40 408,40 67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ 500,00 308,10 308, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 500,00 308,10 308, Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 500,00 308,10 308, ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ ΕΠΙ ΕΙΣΠΡΑΤΟΜ. ΕΝΟΙΚΙΩΝ 500,00 308,10 308,10 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 1.500,00 13,71 13, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 1.500,00 13,71 13, Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 1.000,00 13,71 13, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.000,00 13,71 13, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 500,00 0,00 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 500,00 0,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.500,00 434,50 434,50 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.500,00 0,00 0,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.500,00 0,00 0, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 2.500,00 0,00 0, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2.500,00 0,00 0, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.500,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΠ 500,00 0,00 0,00 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΠ 500,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.000,00 434,50 434,50 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.000,00 434,50 434,50 Page 4

5 713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 3.000,00 434,50 434, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 3.000,00 434,50 434, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ 1.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ 1.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ 1.000,00 434,50 434,50 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ , , ,95 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ , , ,94 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , , ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) , , ,01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) , , ,01 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ) , , ,01 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6.500, , ,50 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 6.500, , , ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ- ΙΔΟΧ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6.500, , ,50 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , , Αμοιβές τεχνικών , , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ , , , Αμοιβές λογιστών 4.600, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 4.600, , , ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 1.000, , ,00 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 1.000, , ,00 Page 5

6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΑΚ 1.000, , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ , , , Λοιπά έξοδα τρίτων , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ) ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΧΟΣ- ΦΩΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ , , , ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , , ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ , , , Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας , , , ΦΩΤΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ) , , , Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας , , , ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ) , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ , , , Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΑΚ 5.757, , ,40 ΔΑΠΕΔΩΝ ,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων) , , ,30 ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 5.000,00 0,00 0,00 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΠΑΘ 2.700, , ,00 ΛΕΒΗΤΩΝ \ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΑΘ 5.000, , ,72 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΑΘ 9.551, , ,55 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΑΘ 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΑΘ 2.000,00 0,00 0,00 Page 6

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΑΘ 5.000, , ,63 ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΑΘ 3.000, , ,00 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΑΘ 2.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΑΘ 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΑΘ , , ,40 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΑΘ 2.000,00 310,00 310,00 ΣΥΝΤΗΡ. & ΕΠΙΣΚ. ΣΥΣΚ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΠΥΡΑΝ/ΣΗΣ 2.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 673,30 673,30 ΣΥΝΤ. & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΠΑΘ 1.000,00 673,30 673, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 3.500, , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3.500, , , ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 2.000, , , Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2.000, , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 2.000, , ,01 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 9.000, , , ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 9.000, , , Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 4.000, , ,57 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 4.000, , ,57 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0, Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 3.000,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 0,00 0,00 0, ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ & ΆΛΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 0,00 0,00 0,00 Page 7

8 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.000,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2.000,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ , , ,41 ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 4.000, , , Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Λ.Π. 500,00 0,00 0, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000, , ,76 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2.000, , ,76 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.500,00 0,00 0,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλων εκτυπώσεων 500,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ & ΦΩΤΟΤ/ΚΑ ΜΗΧΑΝ ,00 0,00 0, ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.728,03 791,63 0, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.728,03 791,63 0, Προμήθεια ειδών καθαριότας 3.728,03 791,63 0, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ , , , Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΜΟΝΩΤΙΚΑ- ΞΥΛΕΙΑΣ 5.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 2.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΙΔΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 3.500,00 0,00 0,00 Page 8

9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 5.000, , ,65 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΕΙΔΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΌ ΜΑΝΤΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 4.000,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΌ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 5.000, , ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ(ΑΘΛ.ΔΑΠΕΔΑ) ,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 0,00 0, Υλικά φαρμακείου 1.000,00 0,00 0, ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1.000,00 0,00 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , ,01 71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ , , , Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2.000, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 2.000,00 86,10 86, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 1.000,00 0,00 0, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 5.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1.000,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.230, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (PROJECTOR, ΠΑΝΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΛΠ) 2.000,00 0,00 0, Λοιπός εξοπλισμός , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΝΣΟΛΑ,ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΕΥΤ/ΠΤΩΝ) 2.091, , ,00 Page 9

10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ( ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΑΝΤΙΚΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΛΠ) 7.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3.000, , ,17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.000, , ,20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 500,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 1.500, , ,00 73 ΕΡΓΑ , , , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , , , ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 3.000, , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 4.000,00 0,00 0, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 2.000,00 0,00 0, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.000,00 0,00 0, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 5.000, , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.500,00 0,00 0, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,00 0,00 0, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 1.000,00 0,00 0, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 6.759, , ,70 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , ,83 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) , , ,05 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 811 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) , , , Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.376,20 376,20 376, ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 376,20 376,20 376,20 Page 10

11 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟ 1.000,00 0,00 0, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.451, , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΟΕ) 2.451, , , ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ , , , ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΕ) , , ,37 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1.000,00 0,00 0,00 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 1.000,00 0,00 0,00 AΠΟΔΟΣΗ ΕΙΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (0824) 500,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 500,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ , , ,94 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 1.000,00 195,94 195,94 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΑΘ 1.000,00 195,94 195,94 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 1.500,00 229,20 229,20 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ & ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΔΣ 1.500,00 229,20 229,20 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 1 % 500,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 4 % ,00 800,09 800, ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 8 % , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 20 % , , , ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 0,5 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 25 % 500,00 12,15 12, ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1,5 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 75 % 1.000,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΟΓΑ 1.000,00 0,00 0, ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ 3% 500,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2.000,00 93,53 93,53 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 500,00 0,00 0,00 Page 11

12 ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΜΤΠΥ 500,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,10% ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ν.4013/2011 ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1.000,00 93,53 93,53 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΚΑ , , , ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1,5 ΑΠΌ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 500,00 36,45 36, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΥΔΚΥ 1.000,00 0,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 1.000,00 0,00 0, ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 200,00 0,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ 200,00 104,62 104, ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 500,00 3,23 3, ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% 1.000,00 249,64 249, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 2.000,00 0,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 2.000,00 0,00 0,00 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 2.000,00 0,00 0, ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 2.000, , , Πάγια προκαταβολή 2.000, , , ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2.000, , ,00-9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,27 0,00 0,00-91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ,27 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,27 0,00 0, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,27 0,00 0, ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,27 0,00 0,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Page 12