Πληροφοριακό Πακέτο Άσθµατος Ενηλίκων (Adult Asthma Information Pack) Περιεχόµενα (Contents)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακό Πακέτο Άσθµατος Ενηλίκων (Adult Asthma Information Pack) Περιεχόµενα (Contents)"

Transcript

1 Πληροφοριακό Πακέτο Άσθµατος Ενηλίκων (Adult Asthma Information Pack) Αυτό το πακέτο αποσκοπεί να σας βοηθήσει να διαχειρίζεστε το άσθµα σας και παρέχει µια εισαγωγή στα παρακάτω θέµατα. Η επιτυχής διαχείριση χρειάζεται Εκπαίδευση Έλεγχο από σας Αποτελεσµατική φαρµακευτική αγωγή Συνεχή ιατρικό έλεγχο Ένα γραπτό Σχέδιο ράσης Άσθµατο ς Περιεχόµενα (Contents) Τι είναι το άσθµα; Σχέδιο διαχείρισης άσθµατος 6 βηµάτων Σωστή χρήση συσκευών Σχέδιο 3+ επισκέψεων Πρώτες Βοήθειες για το άσθµα Παρακολούθηση του άσθµατός σας ιαγράµµατα ελέγχου Σχέδιο ράσης Άσθµατος Λίστα Επαφών (Contact List) Νοσοκοµείο Prince of Wales Εκπαιδευτής Άσθµατος Τηλ: Νοσοκοµείο St George Νοσοκόµος Αναπνευστικού (CNC) Τηλ: , page 328 Εξωτερικά Ιατρεία Άσθµατος Τηλ: Νοσοκοµείο St Vincent s Νοσοκόµος Αναπνευστικού (CNC) Τηλ: page 6375 Νοσοκοµείο Sutherland Νοσοκόµος Αναπνευστικού (CNC) Τηλ: Νοσοκοµείο Σύδνεϋ Νοσοκόµος Αναπνευστικού (CNC) Τηλ: Asthma New South Wales Τηλ: (Ίδρυµα Άσθµατος ΝΝΟ) National Asthma Council Τηλ: (Εθνικό Συµβούλιο Άσθµατος) National Smoking Quitline (Εθνική Υπηρεσία Παύσης Καπνίσµατος) Τηλ:

2 Άσθµα (Asthma) Το Αναπνευστικό Σύστηµα (The Respiratory System) Ο αέρας περνά µέσω της µύτης και του στόµατος στην τραχεία (windpipe). Η τραχεία διαιρείται σε δύο βρόγχους, οι οποίοι µεταφέρουν τον αέρα στους πνεύµονες. Οι βρόγχοι διαιρούνται έπειτα σε µικρότερους σωλήνες που αποκαλούνται βρ ογχιόλια και που καταλήγουν σε µικροσκοπικούς σάκους αέρα που αποκαλούνται κυψελίδες. Το οξυγόνο περνά µέσω των κυψελίδων στο αίµα για να µεταφερθεί γύρω στο σώµα. Το διοξείδιο του άνθρακα περνά από το αίµα στις κυψελίδες, έτοιµο να εκπνευστεί. Τι είναι το άσθµα; (What is asthma?) Στο άσθµα τα εσωτερικά τοιχώµατα των αεραγωγών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε ερεθιστικές ουσίες (διεγερτικούς παράγοντες). Για να καταλάβουµε πώς επηρεάζει το άσθµα την αναπνοή χρειάζεται να εξετάσουµε τα βρογχιόλια, τα οποία έχουν 3 στρώµατα: εξωτερικό στρώµα χόνδρου που δίνει στους βρόγχους το σχήµα τους µέσο στρώµα µ υός στρώµα εσωτερικού τοιχώµατος (βλεννογόνος). Οι αεραγωγοί δεν είναι άκαµπτοι. Όταν ερεθίζονται, αναπτύσσουν φλεγµονή που οδηγεί σε σπασµό (κλείνουν). Κατά τη διάρκεια µιας κρίσης άσθµατος η στένωση των αεραγωγών οφείλεται σε: σύσφιξη του µυϊκού στρώµατος, που προκαλεί στένωση αεραγωγών (βρογχόσπασµο) φλεγµονή και πρήξιµο του εσωτερικού τοιχώµατος βλέννα που µπορεί να αποφράξει τα βρογχιόλια. Τα συµπτώµατα του θώρακα. του άσθµατος περιλαµβάνουν βήχα, συριγµό, δύσπνοια και αίσθηµα σύσφιξης ιεγερτικοί Παράγοντες (Trigger Factors) Αλλεργιογόνα: σκόνη σπιτιού, γύρεις, ζωική γούνα, µούχλες Καπνός ταµπάκου Επαγγελµατικοί διεγερτικοί παράγοντες: σκόνη ξύλου, σκόνη αλευριού, αναθυµιάσεις χηµικών, αναθυµιάσεις καυσίµων, ζώα, κλπ. Πρόσθετα τροφίµων: συντηρητικά (µεταδιθειώδες-metabisulphite), χρωστικά (ταρτραζίνη), βελτιωτικό γεύσης (γλουταµινικό µονονάτριο-monosodium glutamate (MSG)) Έντονες µυρωδιές: άρωµα, µπογιά κλπ. Φάρµακα: ασπιρίνη, µη στεροειδή αντιφλεγµονικά (ορισµένα παυσίπονα), ορισµένα φάρµακα αρτηριακής πίεσης, ορισµένες οφθαλµικές σταγόνες Αναπνευστικές λοιµώξεις: κρύωµα, βρογχίτιδα Αλλαγές στον καιρό, θερµοκρασία Άσκηση ο µοναδικός διεγερτικός παράγοντας που δεν θα πρέπει να αποφεύγεται Κάπνισµα και Άσθµα (Smoking and Asthma) Το κάπνισµα και το άσθµα αποτελούν κακό συνδυασµό. Ο καπνός των τσιγάρων είναι ένας από τους πιο συνήθεις διεγερτικούς παράγοντες. Μπορεί να δυσχεράνει τον έλεγχο του άσθµατός σας και να αυξήσει την πιθανότητα µόνιµης βλάβης των αεραγωγών. Το παθητικό κάπνισµα είναι επιβλαβές σε άτοµα µε άσθµα και θα πρέπει να αποφεύγεται.

3 Σχέδιο ιαχ είρισης Άσθµατος 6 Βηµάτων (6-Step Asthma Management Plan) ΒΗΜΑ 1 Γνωρίζετε τη σοβαρότητα του άσθµατός σας (Know your asthma severity) Τα ακόλουθα συµπτώµατα περιγράφουν το µέτριο έως σοβαρό άσθµα φάρµακα άσθµατος χρειάζονται τις περισσότερες εβδοµάδες του έτους ξυπνάτε τη νύχτα µε άσθµα χρειαστήκατε επείγουσα ιατρική φροντίδα πέρυσι για το άσθµα κορυφαία µέτρηση ροής συνεχώς κάτω της αναµενόµενης, παρά την καλύτερη δυνατή θεραπευτική αγωγή. Ο έλεγχος µέσω µετρητή κορυφαίας ροής ή συµπτωµάτων δίνει πολύτιµες πληροφορίες για τη σοβαρότητα του άσθµατός σας, πράγµα που θα βοηθήσει το γιατρό σας να εξατοµικεύσει τη θεραπευτική σας αγωγή. ΒΗΜΑ 2 Επιτυγχάνετε την καλύτερη δυνατή πνευµονική λειτουργία (Achieve best lung function) Χρησιµοποιείτε το σωστό συνδυασµό φαρµάκων όπως χορηγούνται. Όταν είστε στην καλύτερη κατάστασή σα ς θα πρέπει: να µην έχετε συµπτώµατα να έχετε τις καλύτερες δυνατές µετρήσεις κορυφαίας ροής να έχετε φυσιολογικούς πνευµονικούς ήχους κατά την εξέταση. Μπορεί να πάρει αρκετέ ς εβδοµάδες φαρµ ακευτικής αγωγή ς για να επιτ ύχετε την καλύτερη δυνατή πνευµονική λειτουργία σας. Παρακολουθείτε τις µετρήσεις κορυφαίας ροής και τα συµπτώµατα για τον έλεγχο της προόδου σας. ΒΗΜΑ 3 Αποφεύγετε τους διεγερτικούς παράγοντες (Avoid trigger factors) Μάθετε ν αναγνωρίζετε τους διεγερτικούς παράγοντες για να µπορείτε να τους αποφεύγετε ή να ελαχιστοποιείτε την επίδρασή τους. Θα ποικίλλουν από άτοµο σε άτοµο. Οι εξετάσεις (τσίµπηµα στο δέρµα, RAST [ραδιοαλλεργοπροσροφητική δοκιµασία]) µπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση διεγερτικών παραγόντων. ΒΗΜΑ 4 Παραµένετε υγιείς (Stay at your best) Υπάρχουν 4 κατηγορίες εισπνεόµενων φαρµάκων: Τα "αποτρεπτικά" (Flixotide, Intal Forte, Pulmicort, Qvar, Tilade) είναι τα κύρια φάρµακα που διατηρούν το άσθµα υπό έλεγχο µειώνοντας τη φλεγµονή αεραγωγών, το βαθύτερο πρόβληµα του άσθµατος, και λειτουργούν καλύτερα αν χρησιµοποιούνται τακτικά. Τα "φάρµακα ελέγχου συµπτωµάτων" (Foradile, Oxis, Serevent) λαµβάνονται µε αποτρεπτικό και δεν θα πρέπει ποτέ να λαµβάνονται αντί αυτού. Αυτά βοηθούν στη διεύρυνση των αεραγωγών ενεργώντας για έως και 12 ώρες. Τα φάρµακα "συνδυασµού" συνδυάζουν ένα "αποτρεπτικό" µε "φάρµακο ελέγχου συµπτωµάτων". Αυτά περιλαµβάνουν Seretide (Flixotide / Serevent) και Symbicort (Pulmicort / Oxis). Τα ανακουφιστικά (Airomir, Asmol, Bricanyl, Epaq, Ventolin) ανακουφίζουν ορισµένα συµπτώµατα, συνήθως για λίγο χρόνο. Αν αυξάνεται η χρήση ανακουφιστικών φαρµάκων, αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι το άσθµα σας επιδεινώνεται. Αν δεν παίρνετε αποτρεπτικό ή συνδυασµό φαρµάκων και χρησιµοποιείτε ανακουφιστικό περισσότερες από 4 φορές την εβδοµάδα, χρειάζεται να δείτε το γιατρό σας. Χρησιµοποιήστε πρώτα ανακουφιστικό, και µετά αποτρεπτικό ή συνδυασµό φαρµάκων (5-10 λεπτά αργότερα). Πριν εξαντληθούν τα φάρµακά σας εξασφαλίστε ότι έχετε κι άλλα. ΒΗ ΜΑ 5 Σχέδιο δράσης (Action plan) Με το γιατρό σας, επεξεργαστείτε ένα σχέδιο: Αναγνώρισης τυχόν επιδείνωσης άσθµατος σε περίπτωση - που ξυπνάτε τη νύχτα µε συµπτώµατα - µείωσης των τιµών κορυφαίας ροής - αυξανόµενων συµπτωµάτων: βήχα, συριγµού, δύσπνοιας - αλλαγής στο χρώµα του φλέγµατος - αυξανόµενης χρήσης ανακουφιστικών φαρµάκων, συµπτωµάτων που επιστρέφουν γρήγορα µετά τη χρήση - µειωµένης ανοχής άσκησης Εγκαιρης θεραπευτικής αγωγής Εξασφάλισης κατάλληλης ιατρικής βοήθειας. Η έγκαιρη φροντίδα σε περίπτωση επιδείνωσης άσθµατος µπορεί να προλάβει µια σοβαρή κρίση. Ζητήστε από το γιατρό σας να συµπληρώσει ένα εξατοµικευµένο γραπτό Σχέδιο ράσης Άσθµατος. ΒΗΜΑ 6 Ελέγχετε το άσθµα τακτικά (Check asthma regularly) Το άσθµα µπορεί να διατηρείται υπό έλεγχο. Ακολουθήστε το σχέδιό σας διαχείρισης 6 βηµάτων και βλέπετε το γιατρό σας για τακτικές εξετάσεις, όχι µόνο σε έκτακτες ανάγκες.

4 Σωστή Χρήση Συσκευών (C orrect Use of Devices) Η λανθασµένη χρήση συσκευών µπορεί να οδηγήσει σε λανθασµένες δόσεις φαρµάκων. Αναπνευστήρες A ccuhaler (Accuhalers) Οι αναπνευστήρες Accuhaler (Flixotide, Seretide, Serevent) παράγουν µια ψιλή σκόνη που εισπνέεται στους πνεύµ ονες. 1. Ελέγξτε τον αριθµό δόσεων που αποµένουν στον Accuhaler. 2. Κρατήστε τον Accuhaler µε το ένα χέρι, τοποθετήστε τον αντίχειρα του άλλου χεριού στη λαβή αντίχειρα Ανοίξτε τον Accuhaler ωθώντας τη λαβή αντίχειρα όσο πάει. Σύρτε το µοχλό µέχρι να "κουµπώσει". 5. Επεκτείνετε το λαιµό µε άνεση. 6. Εκπνεύστε ήρεµα και πλήρως - µακριά από το επιστόµιο. 7. Τοποθετήστε το επιστόµιο στα χείλη και κλείστε τα γύρω του. 8. Εισπνεύστε δυνατά µέχρι να γεµίσουν άνετα οι πνεύµονες. 9. Αφαιρέστε τον Accuhaler από το στόµα και κρατήστε την αναπνοή σας για 10 δευτερόλεπτα ή για όσο µπορείτε χωρίς να ζοριστείτε Εκπνεύστε αργά. Κλείστε τον Accuhaler τοποθετώντας τον αντίχειρα στη λαβή αντίχειρα και σύροντάς την πίσω µέχρι να κουµπώσει στη θέση της. Για να πάρετε δεύτερη δόση επαναλάβετε τα βήµατα 2 έως 10. Μετά τη χρήση Flixotide και Seretide ξεβγάλτε το στόµα σας καλά και φτύστε, για να µην κολλήσει το φάρµακο στο στόµα και το λαιµό, και ν αποφύγετε έτσι τυχόν παρενέργειες. Ο Accuhaler περιέχει 60 δόσεις. Ο µετρητής δόσης στο πλάι επιδεικνύει τις δόσεις που αποµένουν. Για τις τελευταίες 5 δόσεις, ο αριθµός είναι κόκκινος. Μην εκπνέετε µέσα στον Accuhaler διότι η υγρασία αποφράζει τη σκόνη. ιατηρείτε στεγνό τον Accuhaler. Κλείνετέ τον όταν δεν είναι σε χρήση. Αναπνευστήρες Autohaler (Autohalers) Οι αναπνευστήρες Autohaler (Airomir, Atrovent, Qvar) παράγουν ένα λεπτό αχνό ή αερόλυµα που εισπνέεται στους πνεύµονες. Οι Autohaler ενεργοποιούνται µε την αναπνοή. 1. Αποσυνδέστε το κάλυµµα του επιστοµίου από το πίσω µέρος. 2. Βαστώντας όρθιο τον Autohaler, σηκώστε πάνω τον γκρίζο µοχλό. 3. Ανακινήστε καλά τον Autohaler. 4. Εκπνεύστε ήρεµα και εντελώς. 5. Τοποθετήστε τον Autohaler στο στόµα µε τα χείλη κλειστά γύρω από το επιστόµιο. Προσέξτε να µη φράζετε µε αντίχειρες ή χέρια τις τρύπες αερισµού στο κάτω µέρος του Autohaler. 6. Εισπνεύστε µε αργή, βαθιά, σταθερή αναπνοή. 7. Βγάλτε τον Autohaler από το στόµα και κρατήστε την αναπνοή σας για 10 δευτερόλεπτα ή όσο µπορείτε χωρίς να ζορίζεστε. 8. Εκπνεύστε ήρεµα. 9. Βαστώντας όρθιο τον Autohaler, κατεβάστε τον γκρίζο µ οχλό. 10. Επανατοποθετήστε το καπάκι σκόνης. Για να πάρετε δεύτερη δόση, επαναλάβετε τα βήµατα 2-9. Όταν η συσκευή είναι άδεια, δεν θα ακούγεται εκροή φαρµάκου ή προωστικής ουσίας. Μπορείτε να καθαρίσετε το επιστόµιο του Autohaler σκουπίζοντάς το µε καθαρό, στεγνό πανί. Μη βάζετε τη συσκευή σε νερό. Μη σταµατήσετε να εισπνέετε όταν ακούσετε "κρότο και φύσηµα" - πάρτε µια γεµάτη, βαθιά αναπνοή. Ο "κρότος και το φύσηµα" σας υποδεικνύουν ότι το φάρµακο έχει απελευθερωθεί.

5 Αναπνευστήρες Turbuhaler (Turbuhalers) Οι αναπνευστήρες Turbuhaler (Bricanyl, Oxis, Pulmicort, Symbicort) παράγουν µια ψιλή σκόνη φαρµάκου που εισπνέεται στους πνεύµονες. Μετά τη χρήση Pulmicort και Symbicort ξεβγάλτε το στόµα σας καλά και φτύστε. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε το δείκτη περιεχοµένου στο πλάι της συσκευής. 1. Ελέγξτε το παράθυρο του δείκτη ελέγχου στο πλάι της συσκευής. 2. Ξεβιδώστε το καπάκι και βγάλτε το. 3. Κρατήστε τον Turbuhaler όρθιο και γυρίστε τη λαβή δεξιά όσο πάει µακριά σας 4. Στρίψτε πίσω τη λαβή αριστερά, προς το µέρος σας µέχρι να "κουµπώσει". (Αυτός ο ήχος υποδεικνύει ότι η δόση είναι έτοιµη για εισπνοή.) 5. Εκπνεύστε ήρεµα και εντελώς - µακριά από το επιστόµιο. 6. Βάλτε στο στόµα το επιστόµιο µε τα χείλη κλειστά γύρω του. 7. Εισπνεύστε γρήγορα και βαθιά µέχρι να γεµίσουν άνετα οι πνεύµονες. 8. Αφαιρέστε τη συσκευή από το στόµα πριν εκπνεύσετε. 9. Αντικαταστήστε το καπάκι και βιδώστε το µέχρι να κλείσει. Για να πάρετε δεύτερη δόση, επαναλάβετε τα βήµατα 3-8. Το παράθυρο του δείκτη δόσης στο πλάι των Turbuhaler Bricanyl, Oxis και Pulmicort θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Όταν εµφανιστεί κόκκινη γραµµή στο παράθυρο, αποµένουν περίπου 20 δόσεις. Όταν το κόκκινο γεµίζει το παράθυρο, ο Turbuhaler είναι άδειος. Ο Symbicort Turbuhaler κάνει αντίστροφη µέτρηση των υπολειπόµενων δόσεων. Το κροτάλισµα που ακούγεται όταν ανακινείτε τον Turbuhaler προέρχεται από το αποξηραντικό που είναι ενσωµατωµένο στη βάση. εν είναι φάρµακο. Ο Turbuhaler θα πρέπει να διατηρείται στεγνός. Εξασφαλίστε ότι βάζετε το καπάκι ασφαλώς στη θέση του µετά τη χρήση. Αποφεύγετε να εισπνέετε µέσα στον Turbuhaler. Αναπνευστήρες Μετρηµένης όσης (Metered Dose Inhalers) Αυτοί οι αναπνευστήρες (Airomir, Asmol, Atrovent, Atrovent Forte, Flixotide, Intal, Intal Forte, Qvar, Seretide, Serevent, Tilade, Ventolin) παράγουν ένα λεπτό αχνό ή αερόλυµα που εισπνέεται στους πνεύµονες 1. Αφαιρέστε το καπάκι της σκόνης και ελέγξτε ότι ο κύλινδρος εφαρµόζει ασφαλώς στο επιστόµιο. 2. Ανακινήστε έντονα τον αναπνευστήρα. 3. Βαστήξτε όρθιο τον αναπνευστήρα. 4. Επεκτείνετε το λαιµό άνετα. 5. Εκπνεύστε ήρεµα και εντελώς. 6. Τοποθετήστε τον αναπνευστήρα στο στόµα µε τα χείλη κλειστά γύρω απ' αυτόν. 7. Καθώς αρχίζετε να εισπνέετε, πιέζετε τον κύλινδρο σταθερά. Συνεχίστε να εισπνέετε αργά µέχρι να γεµίσουν οι πνεύµονες. Αν δεν µπορείτε να πιέσετε τον κύλινδρο µε το ένα χέρι, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε και τα δύο χέρια. Κρατήστε την αναπνοή σας για 10 δευτερόλεπτα ή για όσο µπορείτε χωρίς να ζορίζεστε. 8. Εκπνεύστε ήρεµα. Περιµένετε 30 έως 60 δευτερόλεπτα µεταξύ εισπνοών [puffs] των ανακουφιστικών φαρµάκων. εν είναι απαραίτητο να περιµένετε µεταξύ εισπνοών των αποτρεπτικών φαρµάκων. Φροντίδα και καθαρισµός του αναπνευστήρα (Care and cleaning of inhaler) Καθαρίζετε τον αναπνευστήρα κάθε εβδοµάδα (οι αναπνευστήρες Intal, Intal Forte και Tilade θα πρέπει να καθαρίζονται καθηµερινά). 1. Αφαιρέστε το µεταλλικό κύλινδρο από το πλαστικό επιστόµιο. Μην πλένετε το µεταλλικό κύλινδρο. 2. Ξεβγάλτε το επιστόµιο και το καπάκι σκόνης µε ζεστό τρεχούµενο νερό. 3. Αποτινάξτε το υπερβολικό νερό και αφήστε το να στεγνώσει. 4. Όταν στεγνώσει εντελώς ο αναπνευστήρας, συναρµολογήστε τον πάλι. Εξασφαλίστε ότι ο µεταλλικός κύλινδρος επικάθεται ασφαλώς στον αναπνευστήρα. Οι αναπνευστήρες Qvar θα πρέπει να σκουπίζονται µόνο για να καθαρίσουν και να µην τοποθετούνται στο νερό. Εξασφαλίστε ότι το καπάκι της σκόνης παραµένει στον αναπνευστήρα όταν δεν τον χρησιµοποιείτε. Αν ο αναπνευστήρας δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µια εβδοµάδα ή περισσότερο, πιέστε τον µια φορά για να ελέγξετε ότι λειτουργεί. Αν χρησιµοποιείτε αποτρεπτικό φάρµακο ξεβγάλτε καλά το στόµα σας και φτύστε µετά τη χρήση.

6 Συσκευές Αραίωσης (Spacer Devices) Οι αναπνευστήρες είναι αποτελεσµατικότεροι όταν χρησιµοποιούνται µε συσκευή αραίωσης [spacer device]. Αυτές αυξάνουν την ποσότητα φαρµάκου που παρέχεται στους πνεύµονες και µειώνουν την ποσότητα που κολλά στη γλώσσα και το λαιµό, µειώνοντας τυχόν παρενέργειες. Χρησιµοποιείτε φάρµακο για µια µόνο εισπνοή [puff] στη συσκευή αραίωσης κάθε φορά. 1. Ενώστε τα 2 µισά της συσκευής αραίωσης ταιριάζοντας την "προεξοχή/ές". Οι συσκευές αραίωσης µικρού όγκου είναι µονοκόµµατες και δεν χρειάζονται συναρµολόγηση. 2. Αφαιρέστε το καπάκι, ανακινήστε τον αναπνευστήρα έντονα. 3. Τοποθετήστε το επιστόµιο του αναπνευστήρα στην τρύπα της συσκευής αραίωσης στο άκρο απέναντι από το επιστόµιο. 4. Βάλτε τα χείλη σας γύρω από το επιστόµιο. Ενώ εκπνέετε πλήρως, απελευθερώστε 1 εισπνοή φαρµάκου, πιέζοντας τον κύλινδρο σταθερά. Αν χρειάζεται, χρησιµοποιήστε και τα δύο χέρια για να πιέσετε τον κύλινδρο. 5. Εισπνέετε αργά και βαθιά µέσω του στόµατος µέχρι να γεµίσουν άνετα οι πνεύµονες. 6. Κρατήστε την αναπνοή σας για 10 δευτερόλεπτα Ή εισπνεύστε και εκπνεύστε κανονικά 5 φορές. Για να πάρετε δεύτερη δόση, περιµένετε 30 έως 60 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε τα βήµατα 4-6. Καθαρισµός Συσκευής Αραίωσης (Cleaning the Spacer Device) Τα φάρµακα θα αλλοιώσουν το χρώµα της συσκευής αραίωσης. Για να πλύνετε τη συσκευή αραίωσης (µία φορά το δεκαπενθήµερο): 1. Χωρίστε τα δύο µισά 2. Αναδεύστε τα σε ζεστό νερό µε σαπουνάδα 3. Αποτινάξτε το νερό και τη σαπουνάδα - µην τα ξεπλύνετε, επειδή το σαπούνι βοηθά να µειωθεί ο στατικός ηλεκτρισµός 4. Αφήστε τα να στεγνώσουν µην τα στεγνώνετε µε πανί επειδή το πλαστικό θα φορτιστεί και το φάρµακο θα κολλήσει σ' αυτό αντί να περάσει στον αεραγωγό σας. Συσκευές Aeroliser (Aerolisers) Αυτή η συσκευή (Foradile) τρυπά µια κάψουλα φαρµάκου απελευθερώνοντας µια λεπτή σκόνη που εισπνέεται στους πνεύµονες. 1. Τραβήξτε έξω το καπάκι. 2. Βαστήξτε τη βάση του aeroliser και γυρίστε το επιστόµιο κατά τη φορά του βέλους. 3. Με στεγνά χέρια βάλτε µια κάψουλα στην υποδοχή σχήµατος κάψουλας στη βάση του aeroliser. Εξασφαλίστε ότι η κάψουλα επικάθεται οριζόντια στον πάτο της υποδοχής. 4. Γυρίστε το επιστόµιο µέχρι την κλειστή θέση. 5. Κρατήστε το aeroliser όρθιο, συµπιέστε σταθερά τα δύο µπλε κουµπιά µία φορά και απελευθερώστε τα γρήγορα, τρυπώντας την κάψουλα. 6. Εκπνεύστε ήρεµα και εντελώς (µακριά από το επιστόµιο). 7. Επεκτείνετε το λαιµό και κλείστε τα χείλη γύρω από το επιστόµιο. 8. Εισπνεύστε γρήγορα και βαθιά µέχρι να γεµίσουν άνετα οι πνεύµονες (θα πρέπει να ακούσετε βουητό προέρχεται από την κάψουλα που περιστρέφεται στη συσκευή απελευθερώνοντας σκόνη). 9. Κρατήστε την αναπνοή σας για 10 δευτερόλεπτα ή για όσο µπορείτε χωρίς να ζορίζεστε. 10. Εκπνεύστε αργά. 11. Ανοίξτε τη συσκευή, ελέγξτε να δείτε αν παραµένει σκόνη στην κάψουλα. Αν παραµένει σκόνη, επαναλάβετε τα βήµατα 6 έως Μετά από κάθε χρήση, αδειάζετε την κάψουλα, κλείνετε το επιστόµιο και ξαναβάζετε το καπάκι. Καθαρίζετε το aeroliser σκουπίζοντας το επιστόµιο και το διαµέρισµα της κάψουλας µε στεγνό πανί ή µαλακή καθαρή βούρτσα. Μη βάζετε τη συσκευή στο νερό. Τοποθετείτε την κάψουλα στη συσκευή αµέσως πριν από τη χρήση. Μην εκπνέετε στη συσκευή επειδή η υγρασία µπορεί να

7 αποφράξει τη σκόνη. Οι κάψουλες µπορεί να επηρεαστούν από τη ζέστη και το κρύο. Φυλάξτε τις σφραγισµένες στο φύλλο αλουµινίου µέσα στο κουτί τους σε δροσερό, ξηρό µέρος.

8 Το Σχέδιο 3+ Επισκέψεων Άσθµατος (Asthma 3+ Visit Plan) Το Σχέδιο περιλαµβάνει τουλάχιστον 3 επισκέψεις στον οικογενειακό σας γιατρό σε διάστηµα 4 µηνών για βελτίωση της διαχείρισης του άσθµατός σας. Και οι 3 επισκέψεις είναι σηµαντικές, ακόµη και όταν είστε καλά. Ο γιατρός σας χρειάζεται να αξιολογήσει πώς επηρεάζει το άσθµα τη ζωή σας, όχι µόνο κατά τη διάρκεια κρίσης. Το Σχέδιο δεν θα περιλαµβάνει πρόσθετα έξοδα - µόνο ό,τι σας στοιχίζει κανονικά να δείτε το γιατρό σας και να αγοράσετε φάρµακα. ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1 (VISIT 1) Ο γιατρός σας: θα ρωτήσει για το άσθµα σας, τα φάρµακα και τη διαχείρισή του θα ρωτήσει τι ξέρετε για το άσθµα θα σ ας δείξει πώς να χρησιµοποιείτε τις συσκευές σας θα σας εξετάσει και ενδεχοµένως θα σας κάνει εξετάσεις αναπνοής. Μπορεί να σας ζητήσει να χρησιµοποιήσετε µετρητή κορυφαίας ροής και να καταγράψετε τα αποτελέσµατά σας. ΕΠΙΣΚΕΨΗ 2 (VISIT 2) - (2 εβδοµάδες αργότερα). Ο γιατρός σας: θα εξετάσει τα αποτελέσµατα κορυφαίας ροής που καταγράψατε θα σας εξετάσει και ενδεχοµένως θα σας κάνει εξετάσεις αναπνοής θα ολοκληρώσει ένα γραπτό Σχέδιο ράσης Άσθµατος θα ρωτήσει για διεγερτικούς παράγοντες και µπορεί να οργανώσει εξετάσεις θα συζητήσει µαζί σας για να διαπιστώσει τι καταλαβαίνετε σχετικά µε το άσθµα. ΕΠΙΣΚΕΨΗ 3 (VISIT 3) - (4 εβδοµάδες αργότερα) ο οικογενειακός σας γιατρός θα συζητήσει την πρόοδο και θα επανεξετάσει το Σχέδιο ράσης Άσθµατος και τα αποτελέσµατά σας Είναι καλύτερα να βλέπετε τον ίδ ιο γιατρό σε κάθε επίσκε ψη, επειδή αυτό θα επιτρέψει στο γιατ ρό σας να σας µάθει και να καταλάβει το άσθµα σας. Ο γιατρός σας µπορεί να σας παραπέµψει σε ειδικό για συµβουλές. Πρώτες Βοήθειες για το Άσθµα (First Aid for Asthma) 1. Βάλτε το άτοµο να καθίσει σε όρθια στάση άνετα. Να είστε ήρεµοι και καθησυχαστικοί. 2. ώστε 4 εισπνοές [puffs] ανακουφιστικού (Airomir, Asmol, Epaq, Ventolin) µέσω συσκευής αραίωσης, αν είναι διαθέσιµη. Χρησιµοποιήστε 1 εισπνοή κάθε φορά και ζητήστε από το άτοµο να πάρει 4 αναπνοές από τη συσκευή αραίωσης µετά την κάθε εισπνοή. Χρησιµοποιήστε τον αναπνευστήρα του ίδιου του ατόµου αν είναι δυνατόν. Αν δεν είναι δυνατόν, χρησιµοποιήστε τον αναπνευστήρα του πακέτου Πρώτων Βοηθειών ή δανειστείτε τον αναπνευστήρα κάποιου άλλου. 3. Περιµένετε 4 λεπτά. Αν δεν υπάρξει βελτίωση, δώστε άλλες 4 εισπνοές φαρµάκου. 4. Αν υπάρξει ελάχιστη ή καθόλου βελτίωση, ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ (ΚΑΛΕΣΤΕ 000), και αναφέρετε ότι το άτοµο έχει κρίση άσθµατος. Συνεχίστε δίνοντας 4 εισπνοές κάθε 4 λεπτά έως ότου φθάσει το ασθενοφόρο. Παιδιά: 4 εισπνοές κάθε φορά αποτελούν ασφαλή δόση. Ενήλικες: µπορεί να δοθούν µέχρι και 6-8 εισπνοές κάθε 5 λεπτά για σοβαρή κρίση ενώ περιµένετε το ασθενοφόρο. ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΑΙΩΣΗΣ (WITH SPACER) ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΑΙΩΣΗΣ (WITHOUT SPACER) Ανακινήστε τον αναπνευστήρα, βάλτε το επιστόµιο στη συσκευή αραίωσης. Τοποθετήστε το επιστόµιο της συσκευής αραίωσης στο στόµα και απελευθερώστε 1 εισπνοή φαρµάκου. Ζητήστε από το άτοµο να εισπνεύσει και να εκπνεύσει κανονικά 4 φορές. Επαναλάβετε σε γρήγορη διαδοχή έως ότου δοθούν 4 εισπνοές. Ανακινήστε έντονα τον αναπνευστήρα. Βάλτε το επιστόµιο στο στόµα. Απελευθερώστε 1 εισπνοή φαρµάκου καθώς το άτοµο εισπνέει αργά και σταθερά. Ζητήστε από το άτοµο να κρατήσει την αναπνοή του για 4 δευτερόλεπτα, µετά να πάρει 4 κανονικές αναπνοές. Επαναλάβετε σε γρήγορη διαδοχή µέχρι να δοθούν 4 εισπνοές.

9 ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΚΡΙΣΗ ΑΣΘΜΑΤΟΣ; (WHAT IF IT IS THE FIRST ATTACK OF ASTHMA?) Aν κάποιος καταρρεύσει και έχει δυσκολία να αναπνεύσει, ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, είτε ξέρετε ότι το άτοµο πάσχει από άσθµα είτε όχι. ώστε τέσσερις εισπνοές [puffs] ανακουφιστικού και επαναλάβετε αν δεν υπάρχει βελτίωση. Συνεχίστε δίνοντας 4 εισπνοές κάθε 4 λεπτά έως ότου φθάσει το ασθενοφόρο. εν είναι πιθανό να προκύψει βλάβη από τη χορήγηση ανακουφιστικού σε άτοµο που δεν έχει άσθµα. Παρακολούθηση Άσθµατος (Monitoring Asthma) Η µέτρηση του άσθµατος ανάλογα µε το πώς αισθάνεστε δεν παρέχει ακριβή εικόνα. εδοµένου ότι το άσθµα µπορεί να χειροτερεύει αργά, η επιδείνωση µπορεί να µην παρατηρηθεί. Για αξιολόγηση των αεραγωγών σας, χρησιµοποιείτε Μετρητή Κορυφαίας Ροής. Αν η κορυφαία ροή σας µειωθεί, το άσθµα σας µπορεί να επιδεινώνεται και θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε το γραπτό σας Σχέδιο ράσης Άσθµατος. Η κορυφαία ροή θα πρέπει να εξετάζεται πριν από το φάρµακο, πρωί και βράδυ, την ίδια ώρα κάθε ηµέρα. Προσπαθείτε όσο περισσότερο µπορείτε κάθε φορά να δώσετε αξιόπιστα αποτελέσµατα. Πώς να χρησιµοποιείτε το Μετρητή Κορυφαίας Ροής (Using your Peak Flow Meter) 1. Μετακινήστε το δείκτη στη βάση της κλίµακας. 2. Κρατήστε το µετρητή ελαφρά µε τα δάχτυλα µακριά από την κίνηση του δείκτη. 3. Πάρτε όσο το δυνατό βαθύτερη αναπνοή, κλείστε το επιστόµιο σφιχτά µε τα χείλη. Φυσήξτε όσο πιο δυνατά και γρήγορα µπορείτε, κρατήστε το επίπεδο του µετρητή στο κατώτερο σηµείο. 4. Σηµειώστε τη µέτρηση της κλίµακας. 5. Επιστρέψτε το δείκτη στη βάση της κλίµακας. Επαναλάβετε. 6. Καταγράψτε την υψηλότερη από τις 3 µετρήσεις 7. Αν παίρνετε ανακουφιστικά φάρµακα τακτικά - χρησιµοποιείτε τους αναπνευστήρες σας. 7. Περιµένετε τουλάχιστον 10 λεπτά. 8. Επαναλάβετε τα βήµατα 1-6 Πώς να καταγράφετε τα αποτελέσµατά σας (How to Record your Results) Καταγράφετε την ηµεροµηνία και το χρόνο της εξέτασης. ιαφορετικά χρώµατα µπορούν να δείχνουν τις µετρήσεις πριν και µετά τα φάρµακα Επίσης περιλαµβάνετε αλλαγές στα συµπτώµατα ή τα φάρµακα, ασυνήθιστες δραστηριότητες ή αλλαγές στη διατροφή. Με τον καιρό µπορεί να προκύψει µια εικόνα που συνδέει ιδιαίτερες δραστηριότητες µε πτώσεις στην κορυφαία ροή ή αύξηση συµπτωµάτων. Αυτό µπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση διεγερτικών παραγόντων. Η χρήση του µετρητή κορυφαίας ροής θα σας εξοικειώσει µε τις διακυµάνσεις του άσθµατός σας. Παρακολούθηση συµπτωµάτων (Symptoms Monitoring) Η παρακολούθηση του άσθµατος είναι δυνατή όταν σηµειώνετε τα συµπτώµατα του άσθµατός σας. Αξιολογείτε τα συµπτώµατα επιδείνωσης άσθµατος, π.χ., διαταραχές ύπνου, βήχα, συριγµό, δύσπνοια, χρήση ανακουφιστικών φαρµάκων. Η αναγνώριση της επιδείνωσης συµπτωµάτων άσθµατος είναι ζωτικής σηµασίας για τον αποτελεσµατικό έλεγχο του άσθµατος.

10 ιάγραµµα Ελέγχου Συµπτωµάτων (Symptoms Monitoring Chart) Adult Asthma (Information Pack) : Greek Ηµεροµηνία (Date) Μετρήσεις Μετρητή Κορυφαίας Ροής (Peak Flow Meter Readings) Συριγµός (Wheeze) ΠΜ - Πριν τα Φάρµακα (AM-Before Meds) ΠΜ - Μετά τα Φάρµακα (AM-After Meds) ΜΜ - Πριν τα Φάρµακα (PM-Before Meds) ΜΜ - Μετά τα Φάρµακα (PM-After Meds) Καθόλου (None) 0 Περιστασιακός συριγµός Occasional wheeze) 1 Συχνός συριγµός (Frequent wheeze) 2 Σοβαρή κρίση άσθµατος (Severe attack of asthma) 3 Βήχας (Cough) Καθόλου (None) 0 Περιστασιακά (Occasional) 1 Συχνά (Frequent) 2 Τον περισσότερο καιρό (Most of the time) 3 ιαταραχές ύπνου (Sleep Disturbance) Κοιµήθηκα καλά (Slept well) 0 Κοιµήθηκα αλλά ξύπνησα µια φορά µε συριγµό ή βήχα (Slept but woke once with wheeze or cough) 1 Ξύπνησα δύο φορές ή περισσότερες µε άσθµα (Woke twice or more with asthma) 2 Άγρυπνος/η το µεγαλύτερο µέρος της νύχτας (Awake most of the night) 3 ύσπνοια όταν καταβάλλω σωµατική προσπάθεια (Breathlessness on Exertion) Καθόλου (None) 0 Ήπια (Mild) 1 Μέτρια (Moderate) 2 Σοβαρή (Severe) 3 Ρινικά συµπτώµατα (Nasal Symptoms) Καθόλου (None) 0 Ήπια (Mild) 1 Μέτρια (Moderate) 2 Σοβαρά (Severe) 3 Χρήση Ανακουφιστικού Φαρµάκου (Εισπνοές την ηµέρα) / Reliever Medication (Puffs a day) Συνολικός ηµερήσιος απολογισµός συµπτωµάτων (Total Daily Symptoms Score) Αρχείο φαρµάκων (Medications record) Όνοµα φαρµάκου (Name of medication) (Καταγράψτε όλα τα φάρµακα που χρησιµοποιήσατε 1 κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών/ 2 Record all medications used during the last 24 hours) 3 SESAHS Respiratory Clinical Service Framework Implementation Group, November 2004 :

11 ιάγραµµα Ελέγχου Κορυφαίας Ροής Ηµεροµηνία (Date) Ηµεροµηνία (Date) Πριν Αναπνευστήρες Πριν Αναπνευστήρες Μετά Αναπνευστήρες Μετά Αναπνευστήρες 700 ΠΜ ΜΜ ΠΜ ΜΜ ΠΜ ΜΜ ΠΜ ΜΜ ΠΜ ΜΜ ΠΜ ΜΜ ΠΜ ΜΜ ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ (Litres per minute) ΛΙΤΡΑ ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ (Litres per minute) SESAHS Respiratory Clinical Service Framework Implementation Group, November 2004 :

Τι είναι η νόσος COPD? (What is COPD?)

Τι είναι η νόσος COPD? (What is COPD?) Τι είναι η νόσος COPD? (What is COPD?) COPD είναι τα αρχικά της νόσου Chronic Obstructive Pulmonary Disease [Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια]: Chronic [Χρόνια] σηµαίνει ότι δεν θα περάσει Obstructive

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ:

Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου ΒΡΟΧΙΚΟ ΑΣΜΑ & ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους.

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους. Βρογχικό Άσθμα Το άσθμα είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από χρόνια κυτταρική φλεγμονή των αεραγωγών και βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Έτσι προκαλείται μια μεταβλητή απόφραξη των αεροφόρων οδών που

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει;

Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει; Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει; Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τη ΧΑΠ; Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και σταδιοποίηση άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Διάγνωση και σταδιοποίηση άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Διάγνωση και σταδιοποίηση άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Είναι Άσθμα; Επαναλαμβανόμενα επεισόδια αναπνευστικού συριγμού Ενοχλητικός Βήχας κατά την νύχτα Βήχας ή αναπνευστικός

Διαβάστε περισσότερα

RELENZA 5 mg/δόση, κόνις για εισπνοές, σε δόσεις ζαναμιβίρη

RELENZA 5 mg/δόση, κόνις για εισπνοές, σε δόσεις ζαναμιβίρη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ RELENZA 5 mg/δόση, κόνις για εισπνοές, σε δόσεις ζαναμιβίρη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα

Θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας και να τον ρωτήσετε εάν θα πρέπει να εξεταστείτε για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό σας και να τον ρωτήσετε εάν θα πρέπει να εξεταστείτε για Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Έχετε δυσκολία στην αναπνοή πιο συχνά από άτομα της ηλικίας σας; Βήχετε τις πιο πολλές ημέρες; Όταν βήχετε έχετε βλέννα ή φλέμα; Είστε τουλάχιστον 40 ετών; Είστε νυν ή πρώην καπνιστής; Εάν απαντήσετε ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion

ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ M. Sion ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ Λοβοί του πνεύμονα ΠΡΟΣΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Σχήμα ακρόασης των πνευμόνων Με την ακρόαση του αναπνευστικού συστήματος εξετάζονται: 1. Το φυσιολογικό αναπνευστικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ SALTER AIRE Plus ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2 1 0 9 5 7 5 3 5 8 Οδηγίες Χρήσης για τον φορητό Νεφελοποιητή SALTER AIRE Plus ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύµφωνα µε τον νόµο (Η.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά.

Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του άσθματος στα παιδιά. Κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώπισης του στα παιδιά. Φώτης Β. Κυρβασίλης Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Γ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ www.pd3.gr Η αντιμετώπιση του βρογχικού στα παιδιά κατευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Αλλεργία και άσθμα; Αν πάσχετε από αυτές τις παθήσεις, θα υποφέρετε για όλη σας τη ζωή ; ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ. Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος

Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Εφαρμογή διαχείρισης παιδικού άσθματος Μενεσίδης Μιχάλης ΑΕΜ: 228 Επιβλέποντες : Αγγελίδης Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχείο αυτό περιέχει Φύλλα Οδηγιών Χρήσης για τις παρακάτω μορφές του φαρμακευτικού προϊόντος Seretide

Το αρχείο αυτό περιέχει Φύλλα Οδηγιών Χρήσης για τις παρακάτω μορφές του φαρμακευτικού προϊόντος Seretide Το αρχείο αυτό περιέχει Φύλλα Οδηγιών Χρήσης για τις παρακάτω μορφές του φαρμακευτικού προϊόντος Seretide 1. Seretide Inhaler 2 2...11 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Seretide Inhaler

Διαβάστε περισσότερα

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας &

Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Καπάδοχος Θεόδωρος, Βασιλόπουλος Γεώργιος, Κουτελέκος Ιωάννης Νοσηλευτές, Καθηγητές Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας ΟΡΙΣΜΟΙ Τραύμα: Είναι οξεία έκθεση σε

Διαβάστε περισσότερα

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VAC'N PACK ΣΕΤ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΒΑΚΝΠ 3 Γ Περιεχόµενα προϊόντος A) 1 Χ Vac N pack τρόµπα Β) 1 Χ Vac N pack καπάκι για µπουκάλια Γ) 3 Χ 1.3 λίτρα Vac N pack αεροστεγείς

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο

Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία. Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Χρόνια βρογχίτιδα στην τρίτη ηλικία Χρυσόστομος Αρβανιτάκης 7ο εξάμηνο Τι είναι η χρόνια βρογχίτιδα? Βρογχίτιδα είναι μια φλεγμονή των βρογχικών σωλήνων, που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες. Χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Ανατομία Φυσιολογία...3 1.1. Αερισμός 5 1.2. Ανταλλαγή αερίων 5 1.3. Παθοφυσιολογικές μεταβολές..6 1.3.1. Ο Βροχγόσπασμος 6 1.3.2. Η φλεγμονή...6 1.4. Ορισμός.8

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας.

Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Το συχνότερο χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας. Αν από το τρέξιμο, τη γυμναστική ή άλλη εργασία, δυσκολεύεται η αναπνοή, αυτό λέγεται άσθμα. Αρεταίος Καππαδόκης, 100 μχ Οι γυναίκες ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών

Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος. Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας κρίσης άσθματος Μίνα Γκάγκα Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Το άσθμα είναι μία νόσος με διακυμάνσεις Συμπτώματα & προσαρμογή θεραπείας Παροξυσμοί Χορήγηση per os

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Καλού Σχεδιασμού για Ιατρικές Συσκευές. Moυσείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Chicago Athenaeum

Βραβείο Καλού Σχεδιασμού για Ιατρικές Συσκευές. Moυσείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Chicago Athenaeum Βραβείο Καλού Σχεδιασμού για Ιατρικές Συσκευές Moυσείο Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Chicago Athenaeum Περιγραφή της πένας SoloSTAR H SoloSTAR είναι προγεμισμένη πένα για τη χορήγηση ινσουλίνης. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Τι πρέπει να γνωρίζετε για την προεκλαµψία Η προεκλαµψία είναι πολύ πιο συνήθης από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα είναι η συνηθέστερη σοβαρή επιπλοκή της κύησης. Η προεκλαµψία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες Γενικές Μετεγχειρητικές Οδηγίες 1. Σκοπός της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου είναι η επούλωση των τραυμάτων από τον χειρουργικό τραυματισμό, η αναλγησία και η προετοιμασία για την έναρξη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015

ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Άσκηση και τρίτη ηλικία Μάθημα Επιλογής Κωδικός: 005 Εαρινό εξάμηνο 2015 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ Περιεχόμενα προηγούμενης διάλεξης Χαρακτηριστικά της μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ;

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ; Η νυχτερινή ενούρηση συμβαίνει όταν ένα άτομο πρέπει να ξυπνάει τη νύχτα για να ουρήσει. Αν αυτό συμβεί περισσότερο από δύο φορές τη νύχτα, μπορεί να είναι πρόβλημα. Η νυκτερινή

Διαβάστε περισσότερα

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Olympus + ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ (R/O) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πηγή του νερού θα πρέπει να είναι τρεχούμενο νερό πόλης, που ελέγχεται από τις Δημοτικές Αρχές. Πριν την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση του θύματος ή αν δεν είστε βέβαιοι πώς να χειριστείτε την κατάσταση, καλέστε 166 ή αναζητήστε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED)

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο: Προσέγγισηςενόςθύματοςπουέχεικαταρρεύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council

Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη. και την. European Resuscitation Council Σεμινάριο Eκπαίδευσης στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED) ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τον τρόπο: Προσέγγισης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση

Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση European Resuscitation Council www.erc.edu Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος Το πρόβλημα 75.000 εξωνοσοκομειακοί θάνατοι από ΑΚΑ/έτος στο UK & 330.000 στις USA Πιθανότητα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση.

27. ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Πίνακας 1: Επιπλοκές σοβαρού ή μη ελεγχόμενου άσθματος στην κύηση. Το βρογχικό άσθμα είναι η πιο συχνή πάθηση του αναπνευστικού συστήματος στη διάρκεια της κύησης, με το ποσοστό εμφάνισης να κυμαίνεται μεταξύ 3-8%. Η πορεία της νόσου στις εγκυμονούσες γυναίκες ποικίλει,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κωδ: ΙΖΟ7-Χ ISO-7X ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΠΑΡΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Παρακαλούµε συµβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα γυµναστικής. ιαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα

Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Πρώτες Βοήθειες και Επείγουσα Φροντίδα Η πρόληψη επειγουσών καταστάσεων είναι θεµελιώδους σηµασίας. Γι αυτό το λόγο πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι και εξοπλισµένοι µε τις κατάλληλες γνώσεις, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Symbicort Turbuhaler 80 μικρογραμμάρια /4,5 μικρογραμμάρια/εισπνοή, Κόνις για Εισπνοή Βουδεσονίδη/Διυδρική φουμαρική φορμοτερόλη Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ. Τι είναι οι ρινικές κόγχες;

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ. Τι είναι οι ρινικές κόγχες; ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ Τι είναι οι ρινικές κόγχες; Οι Ρινικές κόγχες είναι οστικές δομές μέσα στη μύτη σας που καλύπτονται από τους βλεννογόνους. Ενεργούν ως θερμαντικά σώματα στη μύτη σας, υγραίνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρώτες Βοήθειες Με τον όρο πρώτες βοήθειες εννοούμε τη βοήθεια που προσφέρει κάποιος σε ένα άρρωστο πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Ποιοι είναι οι στόχοι του Πρώτου Βοηθού α. Να

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόαση Αναπνευστικού. Π. Λάμπρου

Ακρόαση Αναπνευστικού. Π. Λάμπρου Ακρόαση Αναπνευστικού Π. Λάμπρου ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Ησυχία Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ηρεμία ασθενούς Αποβολή ενδυμάτων Καθιστή θέση Αναπνοή από το στόμα Τρίχωση θωρακικού τοιχώματος Συμμετρική ακρόαση

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνωρίζαμε ως τώρα

Τι γνωρίζαμε ως τώρα «Μελέτη αναπνευστικής λειτουργίας σε παιδιά με βρογχικό άσθμα κατά τη διάρκεια της άσκησης» Janneke C van Leeuren, Frans H C de Jongh, Win M C van Aalderen, Boony J Thio Department of Pediatric Pulmonology

Διαβάστε περισσότερα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα

1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα 1. Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Το ηλεκτρικό ρεύμα και τα ηλεκτρικά κυκλώματα Γνωστικό Αντικείμενο: Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο Διδακτική Ενότητα: Ηλεκτρισμός Τάξη: Ε'

Διαβάστε περισσότερα

Η Βρογχοσκόπηση µε εύκαµπτο βρογχοσκόπιο στα παιδιά Οδηγίες προς τους γονείς Παιδοπνευµονολογική Μονάδα Παιδοαναισθησιολογική Μονάδα Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Το φυλλάδιο αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών Κωνσταντίνος Χαλκιάς Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθηνών «Συνήθη Συµβάµατα του Χειµώνα από το αναπνευστικό και Βασικές γνώσεις αντιµετώπισής τους µε σκευάσµατα OTC- ΒΗΧΑΣ» Ο βήχας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εάν απαντήσατε "ναι" σε 3 ή περισσότερες ερωτήσεις, συμβουλευτείτε το έντυπο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Εάν απαντήσατε ναι σε 3 ή περισσότερες ερωτήσεις, συμβουλευτείτε το έντυπο αυτό, το οποίο περιέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν. Βήχετε μερικές φορές τις περισσότερες μέρες; Έχετε συχνά πτύελα (φλέματα) όταν βήχετε; Είστε άνω των 40 ετών; Αναπνέετε με δυσκολία σε σύγκριση με τους συνομήλικους σας; Καπνίζετε ή είστε πρώην καπνιστής/καπνίστρια;

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Επιτραπέζιος ανεμιστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των προστατευτικών καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22-10-2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΒΡΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ΔΑΥΙΔ ΜΩΥΣΗΣ ΠΕ 11 ΦΑ ABLS ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΕΣ;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ)

Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ) Τι είναι η γρίπη; οξεία αναπνευστική νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης (κυρίωςαήβ) εµφανίζεται υπό µορφή εποχιακών εξάρσεων και επιδηµιών σε παγκόσµια κλίµακα Συµπτώµατα γρίπης Τα συµπτώµατα

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΡΙΠΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑ; ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Τι κάνετε με την άδεια συσκευασία του αγροχημικού όταν αδειάσει; Άσχετα με το ποιο τρόπο μια άδεια συσκευασία αγροχημικού θα αποσυρθεί, θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙONOMIKHΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ Η Χρηματοδοτιση του εργου Εγινε απο το Υπουργειο Υγειας και Μακροχρονης Φροντιδας του Ονταριο. www.oha.com 1. Συμμετεχετε στην φροντιδα της υγειονομικης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΉ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ Αυτός ο οδηγός γνώσεων περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πνευμονική αποκατάσταση της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και της Αμερικάνικης

Διαβάστε περισσότερα

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek)

Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03. (Greek) Model ODS-300 Henny Penny οχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού ODS-300.02 ODS-300.03 (Greek) FM07-703-B 11-22-10 (Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI)

Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) Patient Information Sheet (Greek) - Πληροφοριακό Φύλλο Ασθενών MRI - Magnetic Resonance Imaging Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) 1. Τι είναι η Μαγνητική Τοµογραφία; Η Μαγνητική Τοµογραφία (MRI) είναι µια προηγµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΡΙΝΙΤΙΔΑ «ΩΡΛ ΑΠΟΨΗ» ΠΑΥΛΟΣ Β. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΏΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ

ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΡΙΝΙΤΙΔΑ «ΩΡΛ ΑΠΟΨΗ» ΠΑΥΛΟΣ Β. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΏΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ ΣΟΒΑΡΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΡΙΝΙΤΙΔΑ «ΩΡΛ ΑΠΟΨΗ» ΠΑΥΛΟΣ Β. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β ΏΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ Το δεύτερο αιώνα ο Γαληνός τόνιζε τη συσχέτιση ρινικών συμπτωμάτων και άσθματος συνιστώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ατμοσφαιρικός αέρας= 78,6% άζωτο 20,5%

Διαβάστε περισσότερα

BREAST SCREENING The Facts

BREAST SCREENING The Facts BREAST SCREENING GREEK The Facts ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τα στοιχεία Τι είναι η εξέταση µαστού; Η εξέταση µαστού (µαστογραφία) είναι µια ακτινογραφία των µαστών. Η εξέταση µαστού µπορεί να ανιχνεύσει όγκους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΛΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Με απλούς πρακτικούς τρόπους, µπορούµε όλοι µας να κάνουµε µία προσπάθεια ώστε να µειώσουµε την κατανάλωση νερού στο µπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. ΤΡΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα παράθυρα με προφίλ REHAU χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, τον πρακτικό χειρισμό και τη μεγάλη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

δ. Ατρησία Πνευµονικής.

δ. Ατρησία Πνευµονικής. διολόγο. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστή- µατα σε εξετάσεις για έλεγχο της λειτουργίας της καρδιάς τους. Υπάρχει κίνδυνος να προσβληθούν από ενδοκαρδίτιδα πριν ή µετά την εγχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ

KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ KITCHEN SCALES KW 4060 ΕΛΛΗΝΙΚΆ A B C D E F 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 66-71 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο 4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο Στον άνθρωπο οι θρεπτικές ουσίες της τροφής απορροφώνται από το λεπτό έντερο. Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Εκεί, ορισμένες από αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Πιέζοντας τη σκανδάλη απελευθερώνεται ο αέρας και ψεκάζεται το χρώµα. Ψεκάστε για δοκιµή σε ένα φύλλο χαρτί.

Πιέζοντας τη σκανδάλη απελευθερώνεται ο αέρας και ψεκάζεται το χρώµα. Ψεκάστε για δοκιµή σε ένα φύλλο χαρτί. Κωδ: ΤΑΒΚ TATTOO ARTIST Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H ζωγραφική σώµατος είναι µια αρχαία τέχνη που εφαρµόζεται σε όλο τον κόσµο, ενώ η απήχησή της αυξάνεται κάθε µέρα. Η διακόσµηση του σώµατος είναι ένα αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/809/16-01-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Όλο το προσωπικό της καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει πάντα τα παρακάτω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Σ τ ε ρ ε ά ς Ε λ λ ά δ α ς Σ χ ο λ ή Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν Υ γ ε ί α ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ς Π ρ ό γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα