Θεατρική Ομάδα ΦΟΜ. Ά λλες Ειδήσει ς. Τμήμα Σκηνοθεσίας [ 3 η περίοδος ] [Βασισμένη στο έργο " Εσωτερικαί Ειδήσεΐς " του Μάριου Π οντικά]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεατρική Ομάδα ΦΟΜ. Ά λλες Ειδήσει ς. Τμήμα Σκηνοθεσίας [ 3 η περίοδος ] [Βασισμένη στο έργο " Εσωτερικαί Ειδήσεΐς " του Μάριου Π οντικά]"

Transcript

1 Θεατρική Ομάδα ΦΟΜ Τμήμα Σκηνοθεσίας [ 3 η περίοδος ] Ά λλες Ειδήσει ς [Βασισμένη στο έργο " Εσωτερικαί Ειδήσεΐς " του Μάριου Π οντικά] Νοέμβριος 2013 Τριανταέξι χρόνια ΦΟΜ [ ]

2 Το «Στούντιο σκηνοθεσίαδ* του ΦΟΜσυνεχίζσνταδ για τρίτη χρονιά τη λειτουργία,του παρόυσιαξει με μεγάλη χαρά τη,σκηνοθετικη δουλειά των σπουδαστών του στην παράσταση «λλλεδ Βιδήσεΐδ*. Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό έργο, που ο κυριοδ κορμσβ του γρόφττρε το 1979 από τον Μάριο Ποντικά ωδ, «Εαιπτερικαι ί!φοοοια{α παραμένει ανατριχιαστικα ίδια τόσο στιβ δομεδ Πβ όσο και στην ιδβολσγίεδ των Νεοελλήνων- Εύχομαι στουδ νεου$ σκηνοβετεβ πολλεδ αντοχέδ και άμορφεδ εμπνεόσεΐδ στην κατοπινή πορεία τουδ. [λνδρεαδ Σεφτελη, Νοεμβριοδ Η *^***ρ9 από την επικό των, «παχιών αγελάδων*^ του 19βΡ στην σημερινή επρχή τηρ μεγα% κρφηδ, σε 12^ 1 σκετσααα. λγ τελευταιεδ δεκαευιεδ πολλά ήρθαν τα πανω-κατω, εντοστοΐδ ολα, τα ίδια μένουν: ή δουλειά, α ουωγενεκικέδ σχέαείδ., ο έρωτας η τέχνη», *1 διασκέδαση και βέβαια η πολίτικη, εξακολοιλουν να κινούνται με ραση τα ίδια μσαβα, Στα σκετδ που σκηνοθέτησα,, προσπάθησα να αναδε^υ αυτή την αντιφατική πραγματικότητα του. Νεοέλληνα, κανονταδ χρήση π ρ υπερβολή* του παράλογου, του γκρστεσκο. Π»β αλλιωδ να εζηγησαδ τα ανεξήγητα; ίδημήτρηβ Πρωτοάλη&Ι Ποιο είνα ι το "σημείο κα μ π ή ς, μετά <ψ& το οποίο η, επιδίωξη τη* σταθερότητα* ωδ πηγή*, ασφάλειαδ. π α ι»,να είνα ι έκφραση, μιαδ οσιολογικήδ ροπήδ κα ι γίνετα ι παθολογικό ώ μπσψ α; λυτό το ερώτημα επανήλθε πολλέδ φορέδ στο μυαλό μου, όσο δουλεύαμε πάνω στο καμένο ων Εσωτερικών Ειδήσεων. 0 Ποντικά* σοδ αρχέ* τη** δεκαετίοδ του 19Θ0, σκιτσάρα με ακρίβεια και διαχρονικοτητα που προκαλεί δεοδ, την Ελλάδα του 190), του 2000,,ακάμα και του Την Ελλάδα του δαιμόνιου αλλα και π ρ κουτοπονηριά*. Των θφυβωδών, προβεβλημένων κηφήνων κα ι των <Λορυβων, σ υ μ β ιβ α «εν^ η περιθωριοποιημένων δημιουργικών ανθρώπων. Ευρίωδ ομω^, την Ελλάδα οκού πεισματικά, σχεδόν αυοσοκά, ουδέν, ρει (κλη ν του χρόνου) - ακόμα και όταν, ενίοτε, αναγκάξεται να ενδυθε^ ενα "εκσυγχρσνκη*ενο" ένδυμα. [Νικόλαδ Κουρτζήδ] παιχνίδι μνή»(& σύνθεσηδ και ανασύνθεση* μ ε αφετηρία την Ελλάδα του '80 και αφορμή τα μικρά και, μεγάλα γεγονότα, τηδ δώήβ ^την πρώτη κόαννοθ^ική μαδ το κείμενο, του Μ. Πσντίκα-επίκαιρο, οοο ποτέ.άλλοτε- κατοφερε να μαδ προβληματίσει με τη διεισδυτικότητα του, Π5 πολλαπλέδ του αναγνώσει, μα. κρρί«*8 μα^ εδωσε τη δυνατότητα να [Χΐΐραματιστσύμε με διαφορετικέ σκηνοθεακεδ φόρμες 1^«η.γ τ να απαλαύσεξε το, έργο όσρ κι εμεί* τη διαδμκκχα δημιουργίαδ του. Π^ρρία Δεσινιώτη] Ευχαριστούμε από τον λνδρέα, Σεφτελη για,την καθοδήγηση και την εμπιστοσύνη του, τον Γιάννη Τρουμπουνη που γεμιοε ρηματικά τον αςηνικο χώρο, την Κλαρη Φραγκουλάκη που Έντυσε ρε έμπνευση, το Ο επεισόδιο και ίην Κατερίνα Μαντάνη τα την πολύτιμη βοήθεια τη*, ίδνα ^ευχαριστώ οφείλουμε ειααη* στουδ ΕΒοποιοϋδ, γίλτην υπομονή, την κατρ/όηση, την αφοσίωση και το χιούμορ, με, τα οποία αντιμετώπισαν την δίκη μαδ Ικηνοθετικη ακόμα. η παράστασή η πρώτη μοβ σκηνοθεακη απόβαρα» θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, ^ςυρίδ την & και δημιουργική συνεισφορά τουδ. ΒΧ σκηνοθετεί

3 .Επεισόδια - Λιανομη_ Ο δάοκαλοδ [Μαριοδ ΣπανόδΙ [Σκηνοθεσία: Νικολαδ Κουρτζήδΐ Τηλεοπτική συζήτηση με θέμα τον άνθρωπο" [Αγγελική Πολιτάκη, Μαρία Λεσινιώτη, Λένα Αλτίνογλου] [Σκηνοθεσία: Ομαδική] 0 τραγουδιατήδ" [Λημ, Καμπάδ, Γιώργοδ Λημναίοδ, Μαρία Λεσινιώτη] [Σκηνοθεσία: Ομαδική] Μια καθαρίστρια [Λενα Αλτίνογλου] [Σκηνοθεσία: Λημήτρηδ Πρωτοώληδ] Επεισόδιο 2,332* [Αγγελική Πολιτάκη, Μαριοδ Σπανόδ] [Σκηνοθεσία: Μαρία Λεσινιώτη] 0 παράγοντα5 [θοδωρήδ Αγγελελληδ] [Σκηνοθεσία: Νικολαδ Κουρτζήδ] Τα φαντάσματα Μαρία Λεσινιώτη, Μαριοδ Σπανός Λενα Αλτίνογλου, Αγγελική Πολιτάκη θοδωρήδ Αγγελελληδ, Λημήτριρ Καμπάδ, Γιώργοδ ΛημναίοδΙ [Σκηνοθεσία: Λημητρηδ Πρωτούλήδ] Μια άλλη καθαρίστρια [Αγγελική Πολιτάκη] [Σκηνοθεσία: Λημήτρηδ Πρωτσύληδ] 0 τ ιμ ω ρ η μ ε ν ο δ * [θοδωρήδ Αγγελελληδ,^Λενα Αλτίνογλου] [Σκηνοθεσία: Μαρία Λεσινιώτη] 0 ηγεμόνας [Νικόλαδ Κουρτ^ήδ, Λημητρηδ Καρπάδ, Λένα Αλτίνογλου, Αγγελική Πολιτάκη, Μαριοδ Σπανοδ, θοδωρήδ Αγγελελληδ] [Σκηνοθεσία: Λημήτρηδ Πρψτουληδ? Δυο παλιοί /{ίλοι* [Λημήτρηδ Καμπάδ, Μαριοδ Σπανόδ] [Σκηνοθεσία: Νικολαδ Κρυρτζήδ] Β η θ ο π ο ιό ς [Αγγελική Πολιτάκη] [Σκηνοθεσία: Ομαδική] Στην ταβέρνα [Μαρία Λεσινιώτη, Μαριοδ Σπανόδ] [Σκηνοθεσία: Μαρία Λεσινιώτη] 0χ8 ίϋ στο Ι μϊο

4 Σ κ η ν ο γ ρ ά φ ε : Γιάννης Τρουμιιούνιρ Σχεδιασμόδ φωτισμών. Μουσική επ ψ ίλεια: λνδρεα Σ ε$τελφ Ομαδική 3 β1τ 3ΐ γ ϋ» β Σχεδιασμόδ ιφογρό^ματο - αφίσαδ: Νικόλα; Κουρτξήϊ Σκηνοθεσία: Μαρία Αεσινιιίιτη, Νικόλα; Κουρτζή;, Δημήτρη; Πρωτοόλη;

5 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΤΠΛΗΝΗΣ «Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ» Μελοδ π ρ Διεθνούδ Ομοσπονδίαδ Ερασιτεχνικού θεάτρου (ΑΓΓΑ/ΙΑΤΑ) και π )5 Ομοσπονδίαδ Ερασιτεχνικού θεάτρου Αιγαίου Το ΠΟ^Ε,Φ.Οϋ «ο θβόριλοδ» συμπληρώνει φέτοδ τα 36 χρόνια?ωήδ και δράσηδ στο θέατρο- Μουσική- ^ Λογοτεχνία- Εκδοσεΐδ- Εικαστικέδ τεχνεδ- Λαογραφία- Παραδοσιακή τεχνεδ Το θεατρικά Τμήμα έχει ανέβασα τα παρακάτω έργα: 2013 «Η σκιά του ίδρωτα»,, (Εκδοχή Η) βασισμένο στον «Βερθερο» γοοπεαίτε 2012 «Η σκιά του ίδρωτα» (Εκδοχή Α) βασισμένο στον «Βερθερο» ΓΟΟΠοαίτε 2012 «Τα Δώρα του ΗαοιΛιά» π ρ Κατερίνοδ Κουτσομύτη 2012 «Αραβική Νύχτα» του Ράλαντ Σίμμελφεννιχ 2011 «Απόψε τρώμε στίδ Ιοκάσαρ» του λλκη Λήμου 2010 «Σαγμέδ Β» θεατρική Ομάδα ΦΟΜ 2009 «Στιγμέδ Α» θεατρική Ομάδα ΦΟΜ 2006 «Δον Κιχωτηρ» του Μ. θερβάντεδ 2007 «Παρτι γενεθλίων» του X, Πιντερ 2007 «Οδυσσέα γύρισε σπίτι» του I. Καμπανέλλη 2006 «Το αυγά» των Κ, Μουρσελά, X. Πιντερ, Σ, Σκοπελίτη, Τ. Ουίλλιαμδ 2005 «Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι» του Σαίζπηρ 2005 «Τλτα Λου» π ρ Καθριν Ανν 2004 «Δον Ζουάν» του Μολιέρου 2002 «Η υπόθεση π ρ οδού Λουρσίν» του Ευγένιου Λαμπίδ 1999 «Αποκαλύψΐδ» του Ανδρέα Σεψτελή «Με δύναμη από την Κηφισιά» των Δ. Κεχαίδη- Β. Χαβιαρά 1996 «Η Σαμία» του Μεναδρου 1997 «φλονικία» του Μαριβω 1997 «Η Μυτιλήν μα&. ένα τρανά χρυριά» των Β. Χατξημανώλη- Α. Μηνά 1997 «Περπατώ ε&$ το δάσοδ» π ρ Στέλλαδ Μιχαηλίδου 1995 «Φούστα» τρμ Μποστ 1995 «Παροδοδ θηβών» και «Γράμμα στον Ορέστη» του Ι«Καμπανέλλη 1993 «Υλικά Αναγάνηδ» του Σοφοκλή 1992 «Δελησταύρου και υιόβ» του Α. Σακελλαρίου 1991 «Βκκλησιά ουσεδ» του Αριστοφάνη 1990 «Η βεγγέρα» του Η, Καπετανάκη ^969 «Ηλεκτρα» του Σοφοκλή ;19θ «4 Μονόπρακτα» των Κ, Μουρσελά, Ε. Χεμινγουέι, Α Στρίντμπεργκ 1960 «Η Ρουδιά» του Α, Αραβανάπουλου 1967 «Το νησί, π ρ Αψροδίπρ» του Αλ. πόρνη 1064 «Εξοχικό κέντρο ο ίδρα^» του Δ. Μαθά 1962 «Γι ανάπουδουδ» του Γ. Πασπάτη 1961 «Μκ^ν Φαρισαίοι» του Δ, Ψαθά >«Αφαλοτρυπίδα» των Σ. Αναστασέλλη- Β. Χατζημανώλη «0 αφελήδ» του Δ, Ναθά Γαλήνη, Νοέμβριοδ 2013 Περικλής Μαύρο γιάννη5

6 Ευχαριστούμε θερμά του5 χορηγούδ μ α 5*. ^αράελμο/ & Π αραδοσιακά χειροποίητα δικά μ α ς γλυκά αρτοσκευάσματα $ΑΜΐοτι$^τουκ$ τηανει. ΑΝϋ τουηΐδμ ΟΙβηηΙβ δηηιιοιίβ Μαηαοβί 13 ΚουηΙοοιΐοϋ 8 ΐι.. ΡηΑ»π>Μ ΜγΙΗιήϊ ««.Μ ημ Μ Μ η.φ Μ 225Μ 4257«Μ ^ 22$η 418Ν ΗΜ Μ Μ οηβμ ηβχα Χρυόομαλλούσα Μυτιλήνης Προκυμαία Μυτιλήνης Μ«Β*ιΙ*» Τ» Ι2'»ί«Κ. ίρκ)«β Άρζοζαχαροπλαστείο Ο ΙΐίΙΐΉ ο Σαχφούς 6, Μυτιλήνη (έναντι Εθνικής Τράπεζας) τηλ.: ( Ί / ο η ί ν ν I ΙοιμΙον Γ ΣΠΑΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚ/ΜΑΑ.Ε. Γώγος ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ Τ Χ ΤΗΛ.: ΚΙΝ ΕΡΜΟΥ 63. ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΙιλ Ρβχ Α.Ο.Μ. 0Μ3Μ2Μ Δ.Ο.Υ. ΜΥΤ1ΛΗΝΜΣ * «< : ρ^»ι^ο Ι«ίΙθΓ«ΐΡ»ΐ9ί ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ Χρήσιος ΠΤΥΧ Λ Λ β. ΦΡΛΓΚΟΥΛΛΚ 1930 Μ οπτικά ο >/ > ΓΙΠΠΟΥΡΗ 1 Ί ί / Σ Λ Π Φ Ω Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο -- ίη Ο α ύ ο το Ε Ρ Η Ν Κ Ι Ι α ν ο Ο ς Μ Μ Τ η ΙηΑ ΑΜ8 «ΜΜίοοοΰοιαοοτη 5 ίϊλύί Μ * I V Μ ΑλΜ τ & Μ Η 5.»&Β<4ς το «ΰγχρονο «ρνγατοηνβιίο Εμίρης 7 ΜηίΑη(Ι«*ϋ ΚΠΑ«ηροστ^Μ Παιαβιαμάντη 4ΑΜυτιλήνη Τ) ΚΟΣΜΗΜΑ I ΕΡΜΟΥ 104 ΐ ΜΥΤΙΛΗΝΗ I ΤΧ ΙΙΚ Ο *>,2Ϊ5Ι ΜΜΒΜΒ* (ΗΣΙΛΡΟΥΛΗΙ α κ η α 9*1αΐίΚ~βνΐΛΐίΛ*αοπέηκ ΗΙΙρ://υπυυι.ροΗοοϋη9>Αθ( 1 Μν νιαλίΐνη0ΐγ-&«ιαμγ Χορηγοί επ ικ ο ί νωνία5: Ι Ε β ν ΐ 3 ΟΑΙΕΝΟΑΒ -