Αρχαία Ελληνικά Κείμενα για τη Β Γυμνασίου Περίπλους, Μέρος Β (Κεφ. 5-8) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχαία Ελληνικά Κείμενα για τη Β Γυμνασίου Περίπλους, Μέρος Β (Κεφ. 5-8) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ"

Transcript

1 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα για τη Β Γυμνασίου Περίπλους, Μέρος Β (Κεφ. 5-8) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Α ἄγρα, ἡ ἀγριμαῖος, -α, -ον ἀηδία, ἡ τὰ ἀγριμαῖα ἀθηρία, ἡ Ἀκάμας (Ἀκάμαντος), ὁ ἄκαρπος, -ος, -ον ἀκέομαι ἄκρα, ἡ & ἄκρον, τό ἀκτέα (συνηρ. ἀκτῆ), ἡ (και χαμαιάκτη) ἄλγημα (ἀλγήματος), τό ἀλγῶ (<ἀλγέω) ἄλειμμα (ἀλείμματος), τό ἅλλομαι ἁλοσάχνη, ἡ (ἁλὸς ἄχνη= αφρός της θάλασσας) ἄλσος (ἄλσους), τό ἀμαυρῶ (<ἀμαυρόω) ἀμαυροῦμαι (<ἀμαυρόομαι) ἄμπελος, ἡ ἀναβαίνω ἀναδέρω ἀναδεύω ἀναλίσκω ἀνατείνω ἀνατροπή, ἡ ἄναυδος, -ος, -ον ἀναφύω το κυνήγι, η θήρα, ό,τι πιάνει κανείς στο κυνήγι άγριος κρέας άγριων ζώων, «κυνήγι» 1. αηδία, σιχασιά 2. δυσάρεστο, απεχθές έλλειψη κυνηγιού 1. ήρωας της μυθολογίας 2. αρχαία πόλη της Κύπρου και της Φρυγίας 3. ακρωτήριο στην Κύπρο 1. άκαρπος, ανωφελής 2. άγονος 1. θεραπεύω 2. καταπαύω 3. διορθώνω, επισκευάζω 1. άκρη της γης, ακρωτήριο 2. κορυφή όρους 3. τέλος, τα έσχατα βουζιά, φροξιλιά, ζαμπούκος πόνος 1. αισθάνομαι σωματικό πόνο, υποφέρω, είμαι ασθενής 2. ταράζομαι, θλίβομαι αλοιφή αναπηδώ, τινάζομαι αφρός της θάλασσας (ένα ζωόφυτο) δάσος, ιερό δάσος κάνω κάτι σκοτεινό, αμυδρό, ασαφές γίνομαι σκοτεινός ή αμυδρός κλήμα, αμπέλι 1. ανεβαίνω 2. επιβαίνω 3. προχωρώ 4. καταλήγω αφαιρώ την επιδερμίδα, απογυμνώνω κάτι ανακατεύω 1. δαπανώ, ξοδεύω 2. καταναλίσκω 1. εκτείνω προς τα πάνω, σηκώνω, υψώνω 2. εκτείνω, εκτείνομαι 1. καταστροφή, κατάπτωση 2. αναποδογύρισμα άφωνος, σιωπηλός, αυτός που δεν μπορεί να αρθρώσει φωνή φυτρώνω

2 ἀναφώνησις (ἀναφωνήσεως), ἡ ἀναχωνεύω ἀνέκαθεν (επίρρ.) ἀνοίγνυμι & ἀνοίγω ἀντερῶ (<ἀντεράω) ἀντίδικος, -ος, -ον ἄνω (επίρρ.) ἀνωτέρω (συγκρ.) ἀνωτάτω (υπερθ.) ἀξιῶ (<ἀξιόω) ἀπαράσσω ἅπας, ἅπασα, ἅπαν ἄπιον, τό ἀπλανής, -ής, -ές ἁπλῶ (<ἁπλόω) ἄπνοος, -ος, -ον (συνηρ. ἄπνους, -ους, -ουν) ἀποδείκνυμαι ἀπόδημος, -ος, -ον ἀποθεραπευτέος, -α, -ον ἀποθλίβω ἀποθλίβομαι ἀπόσιτος, -ος, -ον ἀποτελῶ (<ἀποτελέω) ἀπρόσιτος, -ος, -ον ἄργιλα & ἄργιλλα, επίσης ἄργιλος & ἄργιλλος, ἡ ἀρδεύω ἀριδήλως (επίρρ.) ἄρκτος, ἡ ἄρουρα, ἡ 1. φωνητική άσκηση 2. αναφώνηση χωνεύω εκ νέου 1. τοπικό: από πάνω 2. χρονικό: εξ αρχής, από καταγωγή 1. ανοίγω 2. μεταφορ., ανοίγω, φανερώνω, αποκαλύπτω 3. ανοίγομαι στο πέλαγος (ναυτικός όρος) 1. ανταγαπώ, ανταποδίδω την αγάπη κάποιου 2. είμαι αντίζηλος στον έρωτα αντίδικος, ο καθένας από τους δύο διαδίκους σε δικαστική υπόθεση πάνω 1. νομίζω ή θεωρώ άξιο 2. αξιώνω, απαιτώ 1. αποκόπτω, εξαλείφω 2. ρίχνω χτυπώντας όλος, όλος μαζί, ολόκληρος αχλάδι 1. αυτός που δεν κινείται, σταθερός 2. στην αστρονομία για αστέρες (ἀπλανεῖς ἀστέρες σε αντίθεση με τους πλανήτας) απλώνω 1. χωρίς πνοή ανέμου 2. αυτός που δεν αναπνέει παρουσιάζω, επιδεικνύω απόδημος, αυτός που ζει ή ταξιδεύει σε άλλη χώρα αυτός που πρέπει να υποβληθεί σε ιατρική θεραπεία πιέζω με δύναμη και εξάγω πιέζομαι 1. αυτός που δεν τρέφεται, νηστικός, πεινασμένος 2. αυτός που δεν έχει όρεξη 1. φέρω εις πέρας, αποτελειώνω 2. παράγω, προξενώ 3. εκπληρώνω, εκτελώ 4. καθιστώ απροσπέλαστος, απλησίαστος λευκό χώμα για αγγειοπλαστική ποτίζω εμφανώς, ολοφάνερα 1. αρκούδα 2. ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου 3. οι χώρες του βορρά, οι αρκτικές περιοχές η γη που οργώνεται, χωράφι

3 ἄρτυσις (ἀρτύσεως), ἡ ἀρχή, ἡ ἀσθενής, -ής, -ές τὸ ἀσθενές ἀσπάραγος, ὁ ἀστήρ (ἀστέρος), ὁ ἄστρον, τό αὔξομαι αὐστηρός, -ά, -όν αὐτάρκης, αὐτάρκης, αὔταρκες αὐτόθι (επίρρ.) αὐτόχθων, ων, ον (αὐτόχθονος) ἀφαίρεσις (ἀφαιρέσεως), ἡ ἀφυπνῶ (<ἀφυπνόω) & ἀφυπνώττω ἄωρος, -ος, -ον Β βάθος, τό βαρύοσμος, -ος, -ον & βαρύοδμος βασίλειος, -ος, -ον & -ος, -α, -ον βάσις (βάσεως), ἡ βραδυπεψία, ἡ βραχύς, -εῖα, -ύ βρέγμα (βρέγματος), τό βρίθω βῶλος, ἡ & ὁ Γ γαλακτικός, ή, όν στοὰ βασίλειος γαμετή, ἡ γαστήρ (γαστέρος & γαστρός), ἡ γενεαλογῶ (<γενεαλογέω) γλύφω γραφή, ἡ η προσθήκη καρυκευμάτων 1. αρχή, έναρξη 2. εξουσία, δύναμη, κυριαρχία 1. αδύνατος, ασθενικός 2. αδύνατος, άπορος, φτωχός 3. μικρός, ασήμαντος αδυναμία σπαράγγι αστέρι κυρίως στον πληθ., τα άστρα 1. αυξάνομαι, μεγαλώνω 2. ενδυναμώνομαι, γίνομαι μεγαλύτερος 1. αυτός που ξηραίνει τη γλώσσα, οξύς, δριμύς, πικρός 2. μεταφορ., τραχύς, στρυφνός, δύσκολος αυτός που δεν έχει την ανάγκη άλλου, είναι επαρκής αφ εαυτού σε αυτόν τον τόπο 1. ο γεννημένος από τη γη 2. ιθαγενής, ντόπιος αφαίρεση ξυπνώ 1. παρά την ώρα, άκαιρος 2. (για καρπούς) άγουρος, μη ώριμος βάθος αυτός που έχει βαριά οσμή βασιλικός στοά στην αγορά της αρχαίας Αθήνας όπου έδρευε ο ἄρχων βασιλεύς 1. βήμα, βηματισμός 2. βάση, υπόβαθρο καθυστέρηση στη χώνεψη 1. σύντομος 2. κοντός, μικρός, λίγος το μπροστινό μέρος του κρανίου πάνω από το μέτωπο είμαι βαρύς, γεμάτος από κάτι όγκος γης ή χώματος γαλακτώδης, όμοιος με γάλα, λευκός σαν γάλα έγγαμη γυναίκα, σύζυγος 1. κοιλιά, υπογάστριο 2. στομάχι αναζητώ τους προγόνους, εξετάζω τη γενιά, καταρτίζω/παρουσιάζω γενεαλογία 1. σκαλίζω, κόβω με μαχαίρι 2. χαράζω 1. γραφή, περιγραφή 2. ζωγραφιά, εικόνα

4 γράφω γυμνάσιον, τό γυμνάσια, τά γυμνῶ (<γυμνόω) γύναιον, τό Δ δαιμονόπληκτος, -ος, -ον δαψιλῶς (επίρρ.) δεῖμα (δείματος), τό δηλῶ (<δηλόω) διάκειμαι διακριτικός, -ή, -όν δίαρμα (διάρματος), τό διαρρήγνυμι διατάσσω διατρέπομαι διαφθορά, ἡ διάφορος, -ος, -ον δίδωμι δισκοειδής, -ής, -ές δισσός, -ή, -όν (Αττ. διττός) διῶρυξ (διώρυχος και μτγν. διώρυγος), ἡ δορκάδειος, -α, -ον δοτέος, -α, -ον δράκων (δράκοντος), ὁ δύσις (δύσεως), ἡ δυσκατέργαστος, -ος, -ον δύσπνοος, -ος, -ον (συνηρ. δύσπνους, -ους, -ουν) δύσφθαρτος, -ος, -ον δυσώδης, -ης, -ες Ε ἔαρ (ἔαρος), τό ἑβδομαῖος, -α, -ον ἐγγύς (επίρρ.) ἐγγυτέρω/ἐγγύτερον/ἔγγιον (συγκρ.) ἐγγυτάτω/ἐγγύτατα/ἔγγιστα (υπερθ.) ἐγκλύζω ἐγκύμων, ἐγκύμων, ἔγκυμον (ἐγκύμονος) σχεδιάζω, ζωγραφίζω, γράφω δημόσιος τόπος όπου γίνονταν αθλητικές ή γυμναστικές ασκήσεις, σχολείο σωματικές ασκήσεις απογυμνώνω, αφαιρώ το κάλυμμα γυναικούλα (ως υποκοριστικό), παλιογυναίκα (υποτιμητικά) κτυπημένος από τον δαίμονα άφθονα φόβος, τρόμος, κατάπληξη δηλώνω, φανερώνω 1. βρίσκομαι σε κάποια κατάσταση ψυχική ή σωματική 2. για πράγματα: είμαι ορισμένος, καθορισμένος ικανός να διακρίνει, να ξεχωρίζει 1. θαλασσοπορία, ταξίδι διά θαλάσσης 2. διάβαση μέσω πορθμού, πέρασμα διασπώ τακτοποιώ, βάζω σε τάξη, παρατάσσω 1. εκτρέπομαι 2. πέφτω σε σύγχυση, περιπλέκομαι 3. διαστρέφομαι 1. καταστροφή, αφανισμός, θάνατος 2. στομαχική διαταραχή (ιατρική) 1. ανόμοιος, διαφορετικός 2. υπέροχος, εξαίρετος δίνω σε σχήμα δίσκου διπλός αυλάκι, τάφρος αυτός που προέρχεται από το ελάφι, ελαφίσιο αυτός που πρέπει να δώσει κάποιος φίδι 1. η δύση του ήλιου 2. δύση (σημείο του ορίζοντα) δύσκολος στην επεξεργασία, στη χώνεψη αυτός που αναπνέει δύσκολα αυτός που δεν χαλάει εύκολα αυτός που εκπέμπει άσχημη οσμή άνοιξη αυτός που συμβαίνει την έβδομη μέρα κοντά πλένω το εσωτερικό, θεραπεύω με κλύσμα έγκυος, που εγκυμονεί

5 ἐγχρίω ἐγχρίομαι ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον Ἑκάτη, ἡ ἑκκαίδεκα (<ἓξ καὶ δέκα) ἐκκλησία, ἡ ἐκπληρῶ (<ἐκπληρόω) ἐκτρέπω ἐκφέρω ἐλαφρός, -ά, -όν & ἐλαφρός, -ός, -όν ἕλειος, -ος, -ον & ἕλειος, -α, -ον ἕλιξ (ἕλικος), ἡ ἕλιξ ἀμπέλου ἐλλείπω Ἑλληνίς (Ἑλληνίδος), ἡ ἔμετος, ὁ ἐμμελής, -ής, -ές ἐμπειρικοί, οἱ ἐμπνευμάτωσις (ἐμπνευματώσεως), ἡ ἐμποδισμός, ὁ ἐμποιῶ (<ἐμποιέω) ἐμφερής, -ής, -ές ἔμφυτος, -ος, -ον ἐμῶ (<ἐμέω) ἔνδεια, ἡ ἐνιαύσιος, -α, -ον ἐνιαχῆ (επίρρ.) ἔνιοι, ἔνιαι, ἔνια (αόριστη αντωνυμία) τρίβω, αλείφω, χρίω αλείφομαι καθένας από τους δύο ξεχωριστά θεότητα με μαγικές ιδιότητες και εξουσία στη γη, τον ουρανό και τη θάλασσα, προΐστατο στις τελετές εξαγνισμού δεκαέξι 1. η συνέλευση των πολιτών 2. η συνέλευση των πιστών, η εκκλησία του Χριστού 1. γεμίζω εντελώς 2. συμπληρώνω βγάζω εκτός πορείας, τρέπω προς άλλη κατεύθυνση 1. μεταφέρω έξω 2. καρποφορώ 3. δημοσιεύω, μιλώ δημόσια 4. γεννώ 1. ελαφρός (για βάρος) 2. ελαφρά σκεπτόμενος 1. από το έλος ή το λιβάδι 2. αυτό που φυτρώνει στο έλος ελιγμός, συστροφή, δίνη βλαστός αμπελιού 1. αφήνω, εγκαταλείπω, παραλείπω 2. έχω ανάγκη, υπολείπομαι 1. Ελληνίδα (για γυναίκα) 2. ελληνική τάση προς εμετό, αναγούλα 1. αρμονικός 2. μεταφορ., κόσμιος, κατάλληλος, ευπρεπής οι οπαδοί της εμπειρικής σχολής (κατεύθυνση της αρχαίας ιατρικής) 1. γέμισμα με αέρα, φούσκωμα 2. ιατρ.: φούσκωμα του στομάχου που δυσκολεύει την πέψη εμπόδιο 1. κάνω ή κατασκευάζω κάτι μέσα σε κάτι 2. (για ψυχικές καταστάσεις) προξενώ, γεννώ, προκαλώ όμοιος 1. φυσικός 2. έμφυτος, συγγενής κάνω εμετό, ξερνώ έλλειψη, στέρηση, φτώχεια ετήσιος, ενός έτους 1. κάπου, σε κάποια μέρη 2. κάποτε, μερικές φορές μερικοί

6 ἐξαλλάσσω ἐξήγησις (ἐξηγήσεως), ἡ ἐξίημι ἐξιῶ (<ἐξιόω) ἐξίωσις (ἐξιώσεως), ἡ (μεταγενέστερο) ἐπανέρχομαι ἐπέχω ἐπιβάλλω ἐπιβουλεύω ἐπιβουλή, ἡ ἐπιγράφω ἐπιδιάκειμαι ἐπίθεμα (ἐπιθέματος), τό (μεταγενέστερος τύπος του ουσιαστικού ἐπίθημα) ἐπίκτησις (ἐπικτήσεως), ἡ ἐπινοῶ (<ἐπινοέω) ἐπιπόλαιος, -ος, -ον & ἐπιπόλαιος, -α, -ον ἐπιπολαίως (επίρρ.) ἐπισπένδω ἐπιτείνω ἐπίτευξις (ἐπιτεύξεως), ἡ ἐπιφέρω ἐπίχαρις, ὁ και ἡ, ουδ. ἐπίχαρι ἐπιχέω ἐπιχρίω ἔρευθος (ἐρεύθους), τό ἐρῆμος, -ος, -ον (συνηθ.), αλλά και θηλ. ἐρήμη & ἔρημος, -ος, -ον (αττικό) ἐρίφειος, -ος, -ον ἐρῶ (<ἐράω) ἐσθίω ἑσπέριος, -α, -ον & ἑσπέριος, -ος, -ον ἑστιῶ (<ἑστιάω) 1. αλλάζω κάτι εντελώς, μεταβάλλω 2. παραλλάσσω, διαφέρω εξήγηση, ερμηνεία 1. εξαποστέλλω, εκπέμπω 2. (για ποταμούς) εκβάλλω, χύνομαι καθαρίζω τη σκουριά, ξεσκουριάζω καθαρισμός μετάλλου/χαλκού από τη σκουριά 1. επιστρέφω, επανέρχομαι 2. ανέρχομαι, ανεβαίνω 1. κρατώ πάνω από κάτι 2. προσφέρω, κρατώ 3. κατευθύνω, στρέφω προς, στρέφομαι εναντίον 4. συγκρατώ, σταματώ, εμποδίζω, διακόπτω, παραιτούμαι από προσπάθεια βάζω πάνω σε κάτι, προσθέτω σχεδιάζω κάτι κακό εναντίον κάποιου το να σκέφτεται ή να σχεδιάζει κάποιος κρυφά ή ύπουλα κακό για κάποιον 1. επιγράφω, καταγράφω 2. χαράζω, ξύνω βρίσκομαι πάνω σε κάτι, είμαι τοποθετημένος για κάποιο σκοπό αυτό που μπαίνει πάνω σε κάτι άλλο, κάλυμμα, σκέπασμα απόκτηση σκέφτομαι, επινοώ, σκαρφίζομαι, βρίσκω τρόπο και κατορθώνω κάτι 1. αυτός που βρίσκεται στην επιφάνεια 2. μεταφορ. επιπόλαιος, συνήθης, κοινός στην επιφάνεια κάνω σπονδή τεντώνω, εκτείνω επιτυχία προξενώ, φέρνω ευχάριστος χύνω πάνω σε κάτι αλείφω ερυθρότητα, κοκκινάδα 1. έρημος, μόνος 2. ο στερημένος από κάτι, ο εγκαταλειμμένος κατσικίσιος αγαπώ τρώω 1. για χρόνο: το βράδυ, την εσπέρα 2. για τόπο: δυτικά δέχομαι, φιλοξενώ στην εστία μου (στο σπίτι μου), προσφέρω γεύμα

7 ἑστιῶμαι (<ἑστιάομαι) ἔσχατος, ἐσχάτη, ἔσχατον & -ος, -ον φιλοξενούμαι, φιλεύομαι 1. τελευταίος 2. κατώτατος, βαθύτατος 3. απομακρυσμένος 4. ανώτατος, ύψιστος ἕτοιμος, -η, -ον & ἕτοιμος, -ος, -ον *** εὐδιοίκητος, -ος, -ον εὐέλαιος, -ος, -ον εὐλαβοῦμαι (<εὐλαβέομαι) εὔμετρος, -ος, -ον εὐμήκης, -ης, -ες εὔοινος, -ος, -ον εὐπερίγραπτος, -ος, -ον εὔπλοια, ἡ & ποιητικά εὐπλοΐη, ἡ & εὐπλοΐα, ἡ εὐπρεπής, -ής, -ές εὔσπλαγχνος, -ος, -ον εὐστόμαχος, -ος, -ον εὔφορος, -ος, -ον εὐφρασία, ἡ εὔχυλος, -ος, -ον εὐώνυμος, -ος, -ον εὐωχία, ἡ ἑφθός, -ή, -όν ἐχιδνόδηκτος, -ος, -ον ἕψησις (ἑψήσεως), ἡ ἑψητέος, -α, -ον ἕψω ἐῶ (<ἐάω) ἑωθινός, -ή, -όν ἑῷος, -α, -ον & ἑῷος, -ος, -ον ἕως (ἕω), ἡ Ζ ζευκτός, -ή, -όν ζευκτόν, τό ζῦθος, ὁ ζωγράφημα, τό Η ἡλίκος, -η, -ον (αναφορική αντωνυμία) ἡλιοτρόπιον, τό ἧλος, ὁ ἦπαρ (ἤπατος), τό έτοιμος εύκολος στη χώνεψη πλούσιος σε ελαιόδεντρα ή λάδι προσέχω, φυλάττομαι, φροντίζω καλά μετρημένος αυτός που έχει μεγάλο μήκος, ψηλός αυτός που έχει άφθονο κρασί 1. αυτός που περιγράφεται εύκολα 2. αυτός που έχει ωραίο σχήμα καλός πλους, καλό ταξίδι ευπρεπής, κόσμιος, κατάλληλος γεμάτος ευσπλαχνία, σπλαχνικός καλός για το στομάχι, υγιεινός εύφορος, γόνιμος ήρεμη και βαθιά χαρά αυτός που έχει πλούσιο χυμό, χυμώδης αριστερός 1. πλούσιο και άφθονο γεύμα 2. ευθυμία, κυρίως σε συμπόσιο βραστός, μαγειρεμένος αυτός που τον δάγκωσε έχιδνα βράσιμο, μαγείρεμα αυτός που πρέπει να βραστεί βράζω αφήνω 1. πρωινός 2. ανατολικός 1. πρωινός 2. ανατολικός 1. αυγή, χαράματα 2. ανατολή αυτός που είναι ενωμένος σε ζεύγος δίζυγη άμαξα μπύρα ζωγραφιά όσο μεγάλος 1. το φυτό ηλιοτρόπιο 2. ηλιακό ρολόι 3. πράσινος λίθος με κόκκινες γραμμές καρφί συκώτι

8 ἤπειρος, ἡ Θ θεός, ὁ & ἡ (αντί θεά) θερμός, -ή, -όν & θερμός, -ός, -όν θερμόν, τό (ως ουσ.) θέρος (θέρους), τό θῆλυς, θήλεια, θῆλυ θηριόδηκτος, -ος, -ον θησαυρίζω θρίξ (τριχός), ἡ Ι ἴασπις (ἰάσπιδος), ἡ ἰδέα, ἡ ἰδιόμορφος, -ος, -ον ἱερογλυφικός, ή, -όν ἱερογλυφικῶς (επίρρ.) ἱλάσκομαι ἰός, ὁ ἰὸς χαλκοῦ ἰχθύς (ἰχθύος), ὁ Κ καθαίρω (αόρ. ἐκάθηρα) καθαρείως (επίρρ.) καθαρεύω καθαρίζω καθέδρα, ἡ καθίστημι καθίσταμαι καίω κακοστόμαχος, -ος, -ον καλοποιός, -ος, -ον κάνθαρος, ὁ κάραβος, ὁ καρίς (καρῖδος & καρίδος), ἡ κάρπιμος, -ος, -ον καρτερός, -ά, -όν & κρατερός, -ά, -όν 1. η ξηρά (σε αντίθεση με τη θάλασσα) 2. ήπειρος (κυρίως η Ασία) θεός θερμός θερμότητα, ζέστη καλοκαίρι 1. θηλυκό, γένους θηλυκού 2. γυναικείο αυτός που τον δάγκωσε άγριο θηρίο, κυρίως φίδι αποθηκεύω, αποθέτω, αποταμιεύω, διατηρώ τρίχα είδος πολύτιμου λίθου 1. μορφή, όψη 2. είδος αυτός που έχει ιδιαίτερη μορφή τα ιερογλυφικά (γράμματα) με ιερογλυφικούς χαρακτήρες εξιλεώνω, εξευμενίζω 1. βέλος 2. σκουριά (σιδήρου ή χαλκού) 3. δηλητήριο φιδιού σκουριά του χαλκού, χρήσιμη εξαιτίας των ιατρικών ιδιοτήτων της 1. ψάρι 2. ο αστερισμός του Ιχθύος 1. καθαρίζω 2. εξαγνίζω, απολυμαίνω 1.με καθαριότητα, καθαρά 2. τακτικά, άψογα είμαι καθαρός, αγνός καθαρίζω, εξαγνίζω κάθισμα 1. βάζω, τοποθετώ, στήνω 2. κάνω, καθιστώ γίνομαι, καθίσταμαι καίω με άρρωστο στομάχι αυτός που κάνει το καλό, αγαθοποιός 1. είδος σκαθαριού που λατρευόταν στην Αίγυπτο 2. ψάρι της οικογένειας των σπαριδών (συγγενές με την τσιπούρα), σκαθάρι 3. κύπελλο, είδος ποτηριού είδος οστρακόδερμου, καραβίδα μικρό οστρακόδερμο, γαρίδα αυτός που φέρει καρπό, καρποφόρος δυνατός, ισχυρός, ρωμαλέος

9 καρύα, ἡ κατανοῶ (<κατανοέω) καταπίμελος, -ος, -ον καταπίπτω καταπλάσσω καταπλήξ (καταπλῆγος), ὁ, ἡ κατάρρυτος, -ος, -ον καταφέρω καταφέρομαι κατέναντι & κατέναντα & κατεναντίον (επίρρ.) κατέχομαι καῦμα (καύματος), τό καῦσις (καύσεως), ἡ κεῖμαι (ενεστώτας με σημασία παρακειμένου του ρ. τίθεμαι) κερδέμπορος, ὁ κίσσα, ἡ κίχλη, ἡ κλῆσις (κλήσεως), ἡ κλίνη, ἡ κλύζω κνήθω κνήμη, ἡ κοιλία, ἡ κόλουρος, -ος, -ον κολυμβάς (κολυμβάδος), ἡ καρυδιά 1. καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι 2. διανοούμαι, σκέφτομαι 3. έχω σώας τας φρένας, είμαι λογικός πολύ παχύς πέφτω κάτω αλείφω, καλύπτω με κάτι 1. αυτός που φοβάται τα πάντα, ο τρομοκρατημένος από τον φόβο 2. ο υπερβολικά ντροπαλός κατακλυσμένος από νερό, αρδευόμενος φέρνω προς τα κάτω, κατεβάζω φέρομαι προς τα κάτω, πέφτω, μεταφορ. φτάνω σε κάποιο σημείο 1. εναντίον (εχθρική σημασία) 2. απέναντι, αντίκρυ κυριεύομαι υπερβολική ζέστη, καύσωνας καύση, κάψιμο 1. είμαι ξαπλωμένος, είμαι τοποθετημένος 2. κοιμάμαι, αναπαύομαι 3. είμαι ξαπλωμένος ως ασθενής ή πληγωμένος 4. είμαι ενταφιασμένος 5. για τόπο/πράγματα: βρίσκομαι, έχω θέση προστάτης του εμπορικού κέρδους 1. κίσσα, φλύαρο και παμφάγο πτηνό 2. η επιθυμία εγκύου για ασυνήθιστη τροφή, βουλιμία τσίχλα (πουλί) 1. το να καλεί, να φωνάζει κανείς κάποιον 2. (δικαν. όρος) κλήση, κλήτευση, καταγγελία στο δικαστήριο 3. πρόσκληση 4. όνομα, ονομασία κρεβάτι, ανάκλιντρο 1. για τη θάλασσα: περιβρέχω με τα κύματα 2. ξεπλένω, καθαρίζω ξύνω κνήμη 1. κοιλιά, κάποτε στομάχι 2. κάθε κοιλότητα του σώματος (στους πνεύμονες, εγκέφαλο κλπ.) 3. κοιλότητα της γης 1. αυτός που έχει κομμένη ουρά 2. ακρωτηριασμένος αυτή που κολυμπά, μαριναρισμένη κόπρος, ἡ κορέννυμι κόσσυφος, ὁ κολυμβὰς ἐλαία ελιά που επιπλέει στην άλμη περιττώματα ανθρώπων και ζώων, κοπριά χορταίνω, ικανοποιώ κότσυφας, μαυροπούλι

10 κουφίζω κουφίζομαι κοῦφος, -η, -ον κριθή, ἡ κριός, ὁ κύαθος, ὁ κυβερνητικός, -ή, -όν κύθρα, ἡ (ιωνικός τύπος αντί χύτρα) κυλινδροειδής, -ής, -ές κυῶ (<κυέω) & κύω κωνοειδής, -ής, -ές κώρυκος, ὁ Λ λάγειος, -ος, -ον & -α, -ον λαθραίως & λάθρᾳ (επίρρ.) λάχανον, τό λείπω λεπρός, -ά, -όν λείπομαι λεπτομερής, -ής, -ές λεπτός, -ή, -όν λεπτύνομαι λίβανος, ὁ λιμήν (λιμένος), ὁ λιμός, ὁ λογικοί, οἱ 1. είμαι ελαφρός 2. ελαφρύνω, κάνω κάτι ελαφρό 3. ανακουφίζομαι, πραΰνομαι ανακουφίζομαι, ελαφρύνομαι 1. ελαφρός, ευκίνητος 2. κενός κριθάρι κριάρι 1. ποτήρι με το οποίο αντλούσαν κρασί από τον κρατήρα. Χρησίμευε και ως μέτρο της ενδεδειγμένης από τον οινοχόο αναλογίας μείξεως του οίνου με το νερό 2. βεντούζα, γυάλινο δοχείο σε σχήμα κολοκύθας για αφαίμαξη 3. μέτρο χωρητικότητας υγρών, χωρούσε περίπου ¼ του λίτρου 4. το κοίλο μέρος του χεριού ικανός να κυβερνά το πλοίο, η τέχνη του κυβερνήτη πήλινο αγγείο για βράσιμο, τσουκάλι κυλινδρικός, σε σχήμα κυλίνδρου είμαι έγκυος, κυοφορώ κωνικός, σε σχήμα κώνου δερμάτινος σάκος πυγμαχίας αυτός που προέρχεται από τον λαγό, του λαγού κρυφά συνήθ. πληθ.: λάχανα του κήπου (σε αντίθεση με τα άγρια) 1. αφήνω, εγκαταλείπω 2. παραλείπω 1. αφήνομαι, εγκαταλείπομαι 2. είμαι κατώτερος, ασθενέστερος, μικρότερος, χειρότερος 3. υστερώ, πάσχω από έλλειψη κάποιου πράγματος 1. γεμάτος λέπια 2. αυτός που πάσχει από λέπρα αυτός που αποτελείται από μικρά μέρη 1. λεπτός, ισχνός, αδύνατος 2. ελαφρός, λίγος 3. ικανός, ευφυής, ακριβής γίνομαι λεπτός, ισχνός, αδύνατος 1. το δέντρο του θυμιάματος 2. θυμίαμα, λιβάνι λιμάνι πείνα οι οπαδοί της δογματικής/θεωρητικής/βασισμένης στη λογική σχολής (κατεύθυνση της αρχαίας ιατρικής)

11 λύχνος, ὁ Μ μάγνης (μάγνητος), ὁ & μαγνῆτις (μαγνήτιδος), ἡ μελαίνω μέλας, μέλαινα, μέλαν (μέλανος) μέλι (μέλιτος), τό μεσημβρία, ἡ μεσόγεια, ἡ μήκοθεν (επίρρ.) μηχανή, ἡ μίγνυμι & μιγνύω μικρός & σμικρός, -ά, -όν μικρότερος, μικροτέρα, μικρότερον (συγκρ.) μικρότατος, μικροτάτη, μικρότατον (υπερθ.) ἐλάττων, ἐλάττων, ἔλαττον (συγκρ.) ἐλάχιστος, ἐλαχίστη, ἐλάχιστον (υπερθ.) ἥττων, ἥττων, ἧττον (συγκρ.) ἥκιστα (επίρρ., υπερθ.) λυχνάρι, φορητή λάμπα 1. μαγνήτης 2. ορυκτό που μοιάζει με άργυρο μαυρίζω 1. μελανός, μαύρος 2. σκοτεινός, σκιερός μέλι 1. το νότιο σημείο του ορίζοντα 2. μεσημέρι ήπειρος, στεριά από μακριά εργαλείο, μηχάνημα προς ανύψωση αναμιγνύω, ανακατώνω 1. αυτός που έχει μικρός μέγεθος ή ύψος 2. λίγος 3. ασήμαντος, μηδαμινός 4. σύντομος (για χρόνο) επίρρημα: μικρόν/σμικρῶς (θετικός) ἔλαττον/ἧττον (συγκρ.) ἥκιστα/σμικρότατα (υπερθ.) μνᾶ (μνᾶς), ἡ μοιχῶ (<μοιχάω) & μοιχεύω μόλις (επίρρ.) μυκτήρ (μυκτῆρος), ὁ μυρμηκίζω μύρον, τό Ν ναυτίλλομαι νῆσσα, ἡ νοσώδης, -ης, -ες Ξ ξόανον, τό Ο ὀθόνιον, τό οἰκοδομῶ (<οἰκοδομέω) οἰκονομία, ἡ ὀθόνια, τά 1. νομισματική μονάδα ίση με 100 δραχμές 2. μονάδα μέτρησης βάρους ίσο με 100 δραχμές απατώ τον/τη σύζυγό μου μόλις, πολύ λίγο, σχεδόν καθόλου μύτη, ρουθούνι αισθάνομαι να περπατούν μυρμήγκια πάνω μου, έχω κνησμό, φαγούρα μύρο πλέω, ταξιδεύω διά θαλάσσης πάπια νοσηρός, άρρωστος είδωλο σκαλισμένο σε ξύλο κομμάτι λεπτού λινού υφάσματος 1. λινά υφάσματα 2. λινοί επίδεσμοι για τραύματα κτίζω, κατασκευάζω 1. η διοίκηση του οίκου 2. οικονομία, φειδώ 3. διευθέτηση

12 οἰκῶ (<οἰκέω) οἰνάριον, τό (υποκορ. του οἶνος) οἶς (οἰός), ὁ & ἡ ὄνειρος, ὁ & ὄνειρον, τό ὀξύκρατον, τό ὀξώδης, -ης, -ες ὄπισθε (επίρρ. & πρόθεση, μεταγενέστερος τύπος του ὄπισθεν, πριν από σύμφωνο) ὀπτός, -ή, -όν ὀπώρα, ἡ ὀργῶ (<ὀργάω) ὀρθοπνοϊκός, -ή, -όν ὁρίζω ὅριον, τό ὄρνις (ὄρνιθος), ὁ & ἡ ὄρυζα, ἡ ὁρῶ (<ὁράω) ὀσφύς (ὀσφύος), ἡ οὐρεύς (οὐρῆος), ὁ (ιωνικός τύπος αντί του αττικού ὀρεύς (ὀρέως), ὁ) οὖς (ὠτός), τό ὄψις (ὄψεως), ἡ Π πάλλω πάμβορος, -ος, -ον παμβορώτατος (υπερθετικός) παντοδαπός, -ή, -όν παραδίδωμι παρακολουθῶ (<παρακολουθέω) παραλαμβάνω παράλιος, παραλία, παράλιον & παράλιος, - ος, -ον ἡ παραλία ενν. γῆ ή χώρα κατοικώ, ζω 1. αδύνατος οίνος 2. μικρή ποσότητα οίνου πρόβατο (αρσενικό ή θηλυκό, συνήθως όμως θηλυκό. Το αρσενικό κυρίως κριός) 1. όνειρο 2. Όνειρος, θεός των ονείρων ξινό κρασί αναμεμειγμένο με νερό ξινός 1. πίσω, πίσω από (τόπος) 2. κατόπιν, μετά (χρόνος) ψημένος, ψητός καρπός 1. για έδαφος: αρδεύομαι καλά και είμαι έτοιμος για παραγωγή καρπού 2. για άνδρες: έχω έντονη επιθυμία για συνουσία 3. γενικά: είμαι πρόθυμος, έτοιμος, επείγομαι αυτός που πάσχει από δύσπνοια ή άσθμα χωρίζω, βάζω όρια, προσδιορίζω σύνορο, τέρμα πτηνό ρύζι βλέπω οσφύς, μέση ημίονος, μουλάρι αυτί 1. εξωτερική άποψη, όψη προσώπου ή πράγματος 2. εξωτερική εντύπωση 3. όραση πάλλω, σείω αυτός που τρώει τα πάντα κάθε είδους, κάθε λογής, ποικίλος 1. παραδίδω 2. παραδίδω διηγήσεις, γνώμες κλπ., αναφέρω 1. ακολουθώ κάτι, κάποιον, τα ίχνη κάποιου 2. παρακολουθώ με προσοχή, προσέχω 3. συμβαδίζω με κάτι, είμαι αχώριστος παίρνω, παραλαμβάνω αυτός που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα η παραλία, ακτή

13 παραπλέω παραπλήσιος, -α, -ον παράπλους (παράπλου), ὁ παρατίθημι παρατρώγω παρέπομαι πάροικος, -ος, -ον παροικῶ (<παροικέω) παχύνομαι πειρῶμαι (<πειράομαι) πέλαγος (πελάγους), τό πέραν (επίρρ.) πέρας (πέρατος), τό περιγίγνομαι περιδεσμῶ (<περιδεσμέω) & περιδεσμεύω περιέχω περιποιῶ (<περιποιέω) περιφύομαι Περσίς (Περσίδος), ἡ πέταλον, τό πιστεύομαι πλανήτης, ὁ πλάσμα (πλάσματος), τό πλήττω πνευματῶ (<πνευματόω) ποδαγρικός, -ή, -όν ποίησις (ποιήσεως), ἡ πόλτος, ὁ πολύπους (πολύποδος), ὁ πολυστάφυλος, -ος, -ον πόμα (πόματος), τό πόρος, ὁ ποταμόχωστος, -ος, -ον πράττω προβρέχω προκαταψῶ (<προκαταψάω) πρόκειμαι πλέω κοντά, παρέρχομαι σχεδόν όμοιος, παρόμοιος ναυτική πορεία κατά μήκος της ακτής, ακτοπλοΐα παραθέτω, παρέχω, προσφέρω δαγκώνω, τσιμπώ, κόβω τεμάχια με τα δόντια 1. ακολουθώ από κοντά, ακολουθώ ως συνοδός 2. ακολουθώ ως συνέπεια 1. αυτός που κατοικεί κοντά, γειτνιάζει 2. (ως ουσ.) αυτός που ζει σε ξένη χώρα, αλλότριος κατοικώ, διαμένω παχαίνω, αυξάνομαι επιχειρώ, προσπαθώ, δοκιμάζω θάλασσα, πέλαγος στο απέναντι μέρος, απέναντι τέλος, άκρο, όριο 1. υπερέχω, υπερτερώ 2. μένω ως κέρδος ή ως αποτέλεσμα περιδένω, δένω ολόγυρα περιβάλλω, περιλαμβάνω, περικλείω 1. διασώζω, διατηρώ 2. πορίζω, προμηθεύω αγκαλιάζω σφικτά 1. (ως επίθ.) περσική 2. (ως ουσ.) η Περσία 1. φύλλο (συνήθ. πληθ.) 2. φύλλο ή λεπτή πλάκα μετάλλου πιστεύομαι, θεωρούμαι αληθής 1. αυτός που περιπλανιέται 2. πλανήτης αστέρας 1. είδωλο, εικόνα, ομοίωμα 2. ψεύτικη φωνή κτυπώ μεταβάλλω κάτι σε αέριο, εξατμίζω αυτός που πάσχει από ποδάγρα, αρθρίτιδα κατασκευή, δημιουργία πυκνός ζωμός χταπόδι αυτός που έχει πολύ σταφύλι ποτό πέρασμα, δρόμος, δίοδος γη που σχηματίστηκε από προσχώσεις ποταμού 1. ενεργώ, κάνω 2. επιτυγχάνω, κατορθώνω 3. επιχειρώ, σχεδιάζω βρέχω από πριν πρώτα τρίβω ελαφρά, χαϊδεύω, θωπεύω 1. βρίσκομαι μπροστά από κάποιον 2. βρίσκομαι εκ των προτέρων

14 προμήκης, -ης, -ες προνοητέον (ρηματικό επίθετο του ρ. προνοῶ) προσαγορεύω προσάρκτιος, -ος, -ον προσβολή, ἡ προσέτι (επίρρ.) προσεχής, -ής, -ές προσεχέστερος, -α, -ον (συγκρ.) προσεχέστατος, -η, -ον (υπερθ.) πρόσθεσις (προσθέσεως), ἡ πρόσκειμαι προσκλύζομαι προσπελάζω προφήτης, ὁ πυκινός, -ή, -όν πυρέτιον, τό (υποκορ. του πυρετός, ὁ) πυρήν (πυρῆνος), ὁ πυρῶ (<πυρόω) πώγων (πώγωνος), ὁ Ρ ῥόα, ἡ ῥοῦς (ῥοός), ὁ (<ῥόος) ῥύγχος (ῥύγχεος), τό ῥυπαρός, -ά, -όν Σ σαργός, ὁ σαρκοφαγῶ (<σαρκοφαγέω) σέρις (σέρεως & σέριδος), ἡ σκαφοειδής, -ής, -ές σκευάζω σκληρία, ἡ κοιλίας σκληρότης σκορπίος, ὁ 3. μεταφορ., βρίσκομαι μπροστά από όλους, προτίθεμαι, προβάλλομαι 1. μακρός 2. επιμήκης, ορθογώνιος αυτό για το οποίο πρέπει να λαμβάνει κάποιος πρόνοια καλώ, ονομάζω, προσφωνώ βορεινός, βόρειος 1. προσβολή, επίθεση, έφοδος 2. προσέγγιση (χωρίς εχθρική διάθεση) ακόμη, επιπλέον 1. για τόπο: ο πλησίον 2. για χρόνο: πρόσφατος 3. με γεωγραφική σημασία: αυτός που συνορεύει, γειτνιάζει 4. προσεκτικός (προσέχων τὸν νοῦν) πρόσθεση 1. βρίσκομαι κοντά σε κάποιον 2. συμπεριλαμβάνομαι, είμαι συνδεδεμένος 3. είμαι προσκολλημένος ή αφοσιωμένος σε κάποιον βρέχομαι, καλύπτομαι από τα κύματα πλησιάζω 1.αυτός που μιλά εκ μέρους ενός θεού, αυτός που εξηγεί ή ερμηνεύει θεϊκούς λόγους ή μαντείες, μάντης 2. τίτλος ανώτατης βαθμίδας του ιερατείου στην Αίγυπτο 3. αυτός που αποκαλύπτει το θεϊκό θέλημα, προφήτης (ΠΔ) 4. κήρυκας του θείου λόγου (ΚΔ) πυκνός, συμπυκνωμένος, στερεός ελαφρύς πυρετός κουκούτσι καίω με φωτιά γενειάδα 1. ροδιά 2. ρόδι ρεύμα, ροή, ρύση ρύγχος, μύτη ακάθαρτος το ψάρι σαργός τρώω σάρκες, είμαι σαρκοφάγος είδος χόρτου, πικραλίδα σε σχήμα σκάφης παρασκευάζω, ετοιμάζω δυσκαμψία δυσκοιλιότητα σκορπιός

15 σκοτῶ (<σκοτόω) σκοτοῦμαι (<σκοτόομαι) σκότωμα (σκοτώματος), τό σμήχω σπάνις (σπάνεως), ἡ σπασμός, ὁ στάδιον, τό πληθ. στάδια, τά & στάδιοι, οἱ (χωρίς ενικό το αρσ.) στέαρ (στέατος), τό στερεόσαρκος, -ος, -ον στόμα (στόματος), τό στόμαχος, ὁ στρόφος, ὁ υποκορ. στρόφιον, τό στυπτικός, -ή, -όν συμβοηθῶ (<συμβοηθέω) σύμμετρος, -ος, -ον συναίσθησις (συναισθήσεως), ἡ συνάπτω συνεργῶ (<συνεργέω) σύνθετος, -ος, -ον & σύνθετος, συνθέτη, σύνθετον (< συντίθημι) συνίστημι συνίσταμαι σύννομος, -ος, -ον (σύν+νέμω, νομή) συντυγχάνω σύστασις (συστάσεως), ἡ συστολή, ἡ σφαιροειδής, -ής, -ές σφόνδυλος, ὁ σκοτίζω, τυφλώνω είμαι σε σκότος, σκοτίζομαι, πέφτω σε σκοτοδίνη, τυφλώνομαι, χάνω τις αισθήσεις μου, λιποθυμώ ζάλη, σκοτοδίνη τρίβω και καθαρίζω σπανιότητα, έλλειψη 1. σπασμωδική κίνηση, βίαιο τέντωμα 2. παροξυσμός επιληψίας 1. μέτρο μήκους ίσο με 600 πόδια ή 184,87μέτρα 2. δρόμος ή αγώνας δρόμου (μήκους ενός σταδίου) πάχος, ξίγκι αυτός που έχει σκληρή σάρκα 1. στόμα 2. (για ποταμούς) στόμιο, εκβολές 1. γενικά: στόμα, άνοιγμα 2. στομάχι 1. κορδόνι 2. στηθόδεσμος 3. κολικός στυπτικός, που προκαλεί ελάττωση παθολογικών εκκρίσεων (φαρμ.) βοηθώ μαζί με κάποιον 1. ισόμετρος, ισομεγέθης 2. ανάλογος, συμμετρικός, κατάλληλος, ταιριαστός, ευάρμοστος η από κοινού αίσθηση, αντίληψη 1. συνενώνω, συνδέω, σχετίζω 2. για τόπο: συνορεύω, είμαι πολύ κοντά σε 3. για χρόνο: πλησιάζω, είμαι κοντά εργάζομαι με κάποιον, συμπράττω αυτός που αποτελείται από μέρη, σύνθετος, όχι απλός στήνω μαζί, συνάπτω, συνδέω, ενώνω συνίσταμαι, συντίθεμαι, σχηματίζομαι, γίνομαι 1. αυτός που βόσκει μαζί 2. αυτός που συμμετέχει ή λαμβάνει μέρος σε κάτι 3. ως ουσιαστικό: σύντροφος, σύζυγος συναντώ κάποιον τυχαία σύνθεση, αυτό που συνιστά κάτι 1. σύμπτυξη, συστολή, συμμάζεμα, περιορισμός, καταστολή 2. νηστεία, ασιτία σφαιρικός, σε σχήμα σφαίρας 1. σπόνδυλος 2. οτιδήποτε μοιάζει με σπόνδυλο της

16 σχίζω Τ ταμεῖον, τό σχίζομαι ταύρειος, -α, -ον τέλειος & τέλεος, -α, -ον & -ος, -ος, -ον τελεσιουργῶ (<τελεσιουργέω) τέλος (τέλους), τό τελῶ (<τελέω) τηρητικός, -ή, -όν τίθημι τίκτω τοξικός, -ή, -όν τράγειος, -α, -ον τρίβω τρίγλη, ἡ τρῖμμα (τρίμματος), τό τρῖψις (τρίψεως), ἡ τρομώδης, -ης, -ες τροπή, ἡ τρόπις (τρόπεως), ἡ τρυφερός, -ά, -όν τρύχομαι Υ ὑδραγωγός, -ός, -όν τροπαί τροπαὶ φθινοπωριναί ὑδρηχόος, -ος, -ον & ὑδροχόος, -ος, -ον ὑετός, ὁ ὕλη, ἡ ὑπέρκειμαι ὑπέρυθρος, -ος, -ον ὑπογραφή, ἡ ὑπογράφω ὑπόλευκος, -ος, -ον ὕψος (ὕψους), τό Φ σπονδυλικής στήλης 3. είδος στρειδιού χωρίζω, διαιρώ σχίζομαι, χωρίζομαι, διαιρούμαι 1. ταμείο, θησαυροφυλάκιο 2. αποθήκη ταυρίσιος συμπληρωμένος, πλήρης, τέλειος Εκ τελώ εντελώς, ολοκληρώνω το έργο τέλος, σκοπός κάνω, τελειώνω, φέρνω σε πέρας, εκτελώ, εκπληρώνω παρατηρητικός τοποθετώ, βάζω γεννώ 1. αυτός που ανήκει ή αρμόζει στο τόξο 2. για πρόσωπα: έμπειρος τοξότης τραγίσιος τρίβω μπαρμπούνι οτιδήποτε τρίβεται 1. τριβή, προστριβή 2. η αντίσταση που παρουσιάζεται κατά την αφή, όταν τρίβεται ένα στερεό σώμα 3. τρίψιμο, μασάζ αυτός που τρέμει γύρισμα, αλλαγή, μεταβολή τα δύο ηλιοστάσια, χειμερινό και θερινό η φθινοπωρινή ισημερία 1. η καρίνα του πλοίου 2. μεταφορ., η αρχή τρυφερός, απαλός καταπονούμαι, ταλαιπωρούμαι, βασανίζομαι 1. αυτός που φέρνει νερό 2. (για φάρμακα) διουρητικό 1. αυτός που χύνει νερό 2. ο αστερισμός του Υδροχόου βροχή δάσος, δασώδης περιοχή βρίσκομαι υπεράνω, ψηλότερα λίγο κόκκινος περιγραφή (σε αντίθεση με τον ορισμό) 1. γράφω από κάτω, βάζω υπογραφή 2. γράφω με υπόδειξη άλλου 3. σχεδιάζω λίγο λευκός, υπόλευκος ύψος

17 φανερῶ (<φανερόω) φαρμακεύω φέγγος (φέγγους), τό φειδωλός, -ή, -όν & -ός, -όν φίλανδρος, -ος, -ον φίλτρον, τό φλέγμα (φλέγματος), τό φοινιγμός, ὁ φορεῖον, τό φορῶ (<φορέω) φρεατιαῖος, -α, -ον φύομαι φυσικός, -ή, -όν φωσφόρος, -ος, -ον & φωσφόρος, ὁ (ουσιαστικό, ενν. ἀστήρ) Χ χαλκανθές (χαλκανθοῦς), τό & χάλκανθον, τό χαμαιάκτη, ἡ (βλ. ἀκτέα) χάρις (χάριτος), ἡ χειροποίητος, -ος, -ον χειροτονοῦμαι (<χειροτονέομαι) χέω (και μεταγενέστερος τύπος χύνω) χήνειος, -α, -ον χλωρός, -ά, -όν χοίρειος, -α, -ον χολή, ἡ χόνδρος, ὁ χρησμοδοτῶ (<χρησμοδοτέω) χρηστέον (ρηματικό επίθετο του ρ. χρῶμαι) χροιά, ἡ χρῶμαι (<χράομαι) φανερώνω 1. δίνω σε κάποιον φάρμακο, δηλητηριάζω 2. μαγεύω φως, λάμψη αυτός που μεταχειρίζεται κάτι με φειδώ, με οικονομία αυτός που αγαπά τους άνδρες 1. μαγικό μέσο ή φάρμακο που προκαλεί ή επαναφέρει τον έρωτα 2. αγάπη, έρωτας, στοργή 1. φλεγμονή 2. φλέγμα κοκκίνισμα, ερεθισμός του δέρματος φορητό κάθισμα για τη μεταφορά προσώπων, φορείο φορώ, φέρω ενδυμασία, οπλισμό κ.ά. του πηγαδιού, της δεξαμενής 1. φύομαι, φυτρώνω 2. αυξάνομαι, μεγαλώνω 1. αυτός που ανήκει στη φύση 2. αυτός που μελετά, εξετάζει τη φύση 3. φυσικός αυτός που φέρει φως 1. η διάλυση θειικού χαλκού (γαλαζόπετρας) που χρησίμευε ως μελάνη για γραφή και ως βαφή δερμάτων των υποδηματοποιών 2. χρυσάνθεμο η ακτέα που αναπτύσσεται χαμηλά στη γη χάρη, εύνοια, αγαθή διάθεση τεχνητός, φτιαγμένος με τα χέρια, χειροποίητος 1. εκλέγομαι με διαδικασία χειροτονίας 2. διορίζομαι 3. επιλέγομαι για εκκλησιαστικό ή ιερατικό αξίωμα χύνω αυτός που ανήκει στη χήνα 1. πρασινοκίτρινος, πράσινος 2. χλωρός, φρέσκος, πρόσφατος χοιρινός χολή 1. κόκκος, σπυρί 2. χονδροαλεσμένο σιτάρι, πλιγούρι 3. ζωμός από χονδροαλεσμένο σιτάρι, είδος χυλού δίνω χρησμό αυτό που πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιος 1. χρώμα, χρώμα του δέρματος 2. επιφάνεια ενός σώματος, επιδερμίδα 1. συμβουλεύομαι το μαντείο ή τον θεό

18 χρώς (χρωτός), ὁ χωνεύω (<χοανεύω) χωρίον, τό υποκοριστικό του χῶρος, ὁ Ψ ψαθαρός, -ός, -όν (ιωνικός τύπος του επιθέτου ψαθυρός, -ός, -όν) ψυκτικός, -ή, -όν ψυχρός, -ά, -όν Ω ᾠόν, τό ὠχρότης (ὠχρότητος), ἡ 2. μεταχειρίζομαι, χρησιμοποιώ 3. (για εξωτερικά γεγονότα) υφίσταμαι, υπόκειμαι σε 1. δέρμα, επιδερμίδα 2. ανθρώπινο σώμα 3. το χρώμα της επιδερμίδας, η χροιά χύνω σε μήτρα, χωνεύω, χύνω μέταλλο ιδιαίτερος τόπος, τοποθεσία, θέση, σημείο εύθραυστος, ευδιάλυτος, χαλαρός, μαλακός αυτός που επιφέρει ψύξη ψυχρός, παγωμένος 1. αβγό 2. για φυτά: το σπέρμα, ο σπόρος ωχρότητα, κιτρινάδα