Αρχαία Ελληνικά Κείμενα για τη Β Γυμνασίου Περίπλους, Μέρος Β (Κεφ. 5-8) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχαία Ελληνικά Κείμενα για τη Β Γυμνασίου Περίπλους, Μέρος Β (Κεφ. 5-8) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ"

Transcript

1 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα για τη Β Γυμνασίου Περίπλους, Μέρος Β (Κεφ. 5-8) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ Α ἄγρα, ἡ ἀγριμαῖος, -α, -ον ἀηδία, ἡ τὰ ἀγριμαῖα ἀθηρία, ἡ Ἀκάμας (Ἀκάμαντος), ὁ ἄκαρπος, -ος, -ον ἀκέομαι ἄκρα, ἡ & ἄκρον, τό ἀκτέα (συνηρ. ἀκτῆ), ἡ (και χαμαιάκτη) ἄλγημα (ἀλγήματος), τό ἀλγῶ (<ἀλγέω) ἄλειμμα (ἀλείμματος), τό ἅλλομαι ἁλοσάχνη, ἡ (ἁλὸς ἄχνη= αφρός της θάλασσας) ἄλσος (ἄλσους), τό ἀμαυρῶ (<ἀμαυρόω) ἀμαυροῦμαι (<ἀμαυρόομαι) ἄμπελος, ἡ ἀναβαίνω ἀναδέρω ἀναδεύω ἀναλίσκω ἀνατείνω ἀνατροπή, ἡ ἄναυδος, -ος, -ον ἀναφύω το κυνήγι, η θήρα, ό,τι πιάνει κανείς στο κυνήγι άγριος κρέας άγριων ζώων, «κυνήγι» 1. αηδία, σιχασιά 2. δυσάρεστο, απεχθές έλλειψη κυνηγιού 1. ήρωας της μυθολογίας 2. αρχαία πόλη της Κύπρου και της Φρυγίας 3. ακρωτήριο στην Κύπρο 1. άκαρπος, ανωφελής 2. άγονος 1. θεραπεύω 2. καταπαύω 3. διορθώνω, επισκευάζω 1. άκρη της γης, ακρωτήριο 2. κορυφή όρους 3. τέλος, τα έσχατα βουζιά, φροξιλιά, ζαμπούκος πόνος 1. αισθάνομαι σωματικό πόνο, υποφέρω, είμαι ασθενής 2. ταράζομαι, θλίβομαι αλοιφή αναπηδώ, τινάζομαι αφρός της θάλασσας (ένα ζωόφυτο) δάσος, ιερό δάσος κάνω κάτι σκοτεινό, αμυδρό, ασαφές γίνομαι σκοτεινός ή αμυδρός κλήμα, αμπέλι 1. ανεβαίνω 2. επιβαίνω 3. προχωρώ 4. καταλήγω αφαιρώ την επιδερμίδα, απογυμνώνω κάτι ανακατεύω 1. δαπανώ, ξοδεύω 2. καταναλίσκω 1. εκτείνω προς τα πάνω, σηκώνω, υψώνω 2. εκτείνω, εκτείνομαι 1. καταστροφή, κατάπτωση 2. αναποδογύρισμα άφωνος, σιωπηλός, αυτός που δεν μπορεί να αρθρώσει φωνή φυτρώνω

2 ἀναφώνησις (ἀναφωνήσεως), ἡ ἀναχωνεύω ἀνέκαθεν (επίρρ.) ἀνοίγνυμι & ἀνοίγω ἀντερῶ (<ἀντεράω) ἀντίδικος, -ος, -ον ἄνω (επίρρ.) ἀνωτέρω (συγκρ.) ἀνωτάτω (υπερθ.) ἀξιῶ (<ἀξιόω) ἀπαράσσω ἅπας, ἅπασα, ἅπαν ἄπιον, τό ἀπλανής, -ής, -ές ἁπλῶ (<ἁπλόω) ἄπνοος, -ος, -ον (συνηρ. ἄπνους, -ους, -ουν) ἀποδείκνυμαι ἀπόδημος, -ος, -ον ἀποθεραπευτέος, -α, -ον ἀποθλίβω ἀποθλίβομαι ἀπόσιτος, -ος, -ον ἀποτελῶ (<ἀποτελέω) ἀπρόσιτος, -ος, -ον ἄργιλα & ἄργιλλα, επίσης ἄργιλος & ἄργιλλος, ἡ ἀρδεύω ἀριδήλως (επίρρ.) ἄρκτος, ἡ ἄρουρα, ἡ 1. φωνητική άσκηση 2. αναφώνηση χωνεύω εκ νέου 1. τοπικό: από πάνω 2. χρονικό: εξ αρχής, από καταγωγή 1. ανοίγω 2. μεταφορ., ανοίγω, φανερώνω, αποκαλύπτω 3. ανοίγομαι στο πέλαγος (ναυτικός όρος) 1. ανταγαπώ, ανταποδίδω την αγάπη κάποιου 2. είμαι αντίζηλος στον έρωτα αντίδικος, ο καθένας από τους δύο διαδίκους σε δικαστική υπόθεση πάνω 1. νομίζω ή θεωρώ άξιο 2. αξιώνω, απαιτώ 1. αποκόπτω, εξαλείφω 2. ρίχνω χτυπώντας όλος, όλος μαζί, ολόκληρος αχλάδι 1. αυτός που δεν κινείται, σταθερός 2. στην αστρονομία για αστέρες (ἀπλανεῖς ἀστέρες σε αντίθεση με τους πλανήτας) απλώνω 1. χωρίς πνοή ανέμου 2. αυτός που δεν αναπνέει παρουσιάζω, επιδεικνύω απόδημος, αυτός που ζει ή ταξιδεύει σε άλλη χώρα αυτός που πρέπει να υποβληθεί σε ιατρική θεραπεία πιέζω με δύναμη και εξάγω πιέζομαι 1. αυτός που δεν τρέφεται, νηστικός, πεινασμένος 2. αυτός που δεν έχει όρεξη 1. φέρω εις πέρας, αποτελειώνω 2. παράγω, προξενώ 3. εκπληρώνω, εκτελώ 4. καθιστώ απροσπέλαστος, απλησίαστος λευκό χώμα για αγγειοπλαστική ποτίζω εμφανώς, ολοφάνερα 1. αρκούδα 2. ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου 3. οι χώρες του βορρά, οι αρκτικές περιοχές η γη που οργώνεται, χωράφι

3 ἄρτυσις (ἀρτύσεως), ἡ ἀρχή, ἡ ἀσθενής, -ής, -ές τὸ ἀσθενές ἀσπάραγος, ὁ ἀστήρ (ἀστέρος), ὁ ἄστρον, τό αὔξομαι αὐστηρός, -ά, -όν αὐτάρκης, αὐτάρκης, αὔταρκες αὐτόθι (επίρρ.) αὐτόχθων, ων, ον (αὐτόχθονος) ἀφαίρεσις (ἀφαιρέσεως), ἡ ἀφυπνῶ (<ἀφυπνόω) & ἀφυπνώττω ἄωρος, -ος, -ον Β βάθος, τό βαρύοσμος, -ος, -ον & βαρύοδμος βασίλειος, -ος, -ον & -ος, -α, -ον βάσις (βάσεως), ἡ βραδυπεψία, ἡ βραχύς, -εῖα, -ύ βρέγμα (βρέγματος), τό βρίθω βῶλος, ἡ & ὁ Γ γαλακτικός, ή, όν στοὰ βασίλειος γαμετή, ἡ γαστήρ (γαστέρος & γαστρός), ἡ γενεαλογῶ (<γενεαλογέω) γλύφω γραφή, ἡ η προσθήκη καρυκευμάτων 1. αρχή, έναρξη 2. εξουσία, δύναμη, κυριαρχία 1. αδύνατος, ασθενικός 2. αδύνατος, άπορος, φτωχός 3. μικρός, ασήμαντος αδυναμία σπαράγγι αστέρι κυρίως στον πληθ., τα άστρα 1. αυξάνομαι, μεγαλώνω 2. ενδυναμώνομαι, γίνομαι μεγαλύτερος 1. αυτός που ξηραίνει τη γλώσσα, οξύς, δριμύς, πικρός 2. μεταφορ., τραχύς, στρυφνός, δύσκολος αυτός που δεν έχει την ανάγκη άλλου, είναι επαρκής αφ εαυτού σε αυτόν τον τόπο 1. ο γεννημένος από τη γη 2. ιθαγενής, ντόπιος αφαίρεση ξυπνώ 1. παρά την ώρα, άκαιρος 2. (για καρπούς) άγουρος, μη ώριμος βάθος αυτός που έχει βαριά οσμή βασιλικός στοά στην αγορά της αρχαίας Αθήνας όπου έδρευε ο ἄρχων βασιλεύς 1. βήμα, βηματισμός 2. βάση, υπόβαθρο καθυστέρηση στη χώνεψη 1. σύντομος 2. κοντός, μικρός, λίγος το μπροστινό μέρος του κρανίου πάνω από το μέτωπο είμαι βαρύς, γεμάτος από κάτι όγκος γης ή χώματος γαλακτώδης, όμοιος με γάλα, λευκός σαν γάλα έγγαμη γυναίκα, σύζυγος 1. κοιλιά, υπογάστριο 2. στομάχι αναζητώ τους προγόνους, εξετάζω τη γενιά, καταρτίζω/παρουσιάζω γενεαλογία 1. σκαλίζω, κόβω με μαχαίρι 2. χαράζω 1. γραφή, περιγραφή 2. ζωγραφιά, εικόνα

4 γράφω γυμνάσιον, τό γυμνάσια, τά γυμνῶ (<γυμνόω) γύναιον, τό Δ δαιμονόπληκτος, -ος, -ον δαψιλῶς (επίρρ.) δεῖμα (δείματος), τό δηλῶ (<δηλόω) διάκειμαι διακριτικός, -ή, -όν δίαρμα (διάρματος), τό διαρρήγνυμι διατάσσω διατρέπομαι διαφθορά, ἡ διάφορος, -ος, -ον δίδωμι δισκοειδής, -ής, -ές δισσός, -ή, -όν (Αττ. διττός) διῶρυξ (διώρυχος και μτγν. διώρυγος), ἡ δορκάδειος, -α, -ον δοτέος, -α, -ον δράκων (δράκοντος), ὁ δύσις (δύσεως), ἡ δυσκατέργαστος, -ος, -ον δύσπνοος, -ος, -ον (συνηρ. δύσπνους, -ους, -ουν) δύσφθαρτος, -ος, -ον δυσώδης, -ης, -ες Ε ἔαρ (ἔαρος), τό ἑβδομαῖος, -α, -ον ἐγγύς (επίρρ.) ἐγγυτέρω/ἐγγύτερον/ἔγγιον (συγκρ.) ἐγγυτάτω/ἐγγύτατα/ἔγγιστα (υπερθ.) ἐγκλύζω ἐγκύμων, ἐγκύμων, ἔγκυμον (ἐγκύμονος) σχεδιάζω, ζωγραφίζω, γράφω δημόσιος τόπος όπου γίνονταν αθλητικές ή γυμναστικές ασκήσεις, σχολείο σωματικές ασκήσεις απογυμνώνω, αφαιρώ το κάλυμμα γυναικούλα (ως υποκοριστικό), παλιογυναίκα (υποτιμητικά) κτυπημένος από τον δαίμονα άφθονα φόβος, τρόμος, κατάπληξη δηλώνω, φανερώνω 1. βρίσκομαι σε κάποια κατάσταση ψυχική ή σωματική 2. για πράγματα: είμαι ορισμένος, καθορισμένος ικανός να διακρίνει, να ξεχωρίζει 1. θαλασσοπορία, ταξίδι διά θαλάσσης 2. διάβαση μέσω πορθμού, πέρασμα διασπώ τακτοποιώ, βάζω σε τάξη, παρατάσσω 1. εκτρέπομαι 2. πέφτω σε σύγχυση, περιπλέκομαι 3. διαστρέφομαι 1. καταστροφή, αφανισμός, θάνατος 2. στομαχική διαταραχή (ιατρική) 1. ανόμοιος, διαφορετικός 2. υπέροχος, εξαίρετος δίνω σε σχήμα δίσκου διπλός αυλάκι, τάφρος αυτός που προέρχεται από το ελάφι, ελαφίσιο αυτός που πρέπει να δώσει κάποιος φίδι 1. η δύση του ήλιου 2. δύση (σημείο του ορίζοντα) δύσκολος στην επεξεργασία, στη χώνεψη αυτός που αναπνέει δύσκολα αυτός που δεν χαλάει εύκολα αυτός που εκπέμπει άσχημη οσμή άνοιξη αυτός που συμβαίνει την έβδομη μέρα κοντά πλένω το εσωτερικό, θεραπεύω με κλύσμα έγκυος, που εγκυμονεί

5 ἐγχρίω ἐγχρίομαι ἑκάτερος, ἑκατέρα, ἑκάτερον Ἑκάτη, ἡ ἑκκαίδεκα (<ἓξ καὶ δέκα) ἐκκλησία, ἡ ἐκπληρῶ (<ἐκπληρόω) ἐκτρέπω ἐκφέρω ἐλαφρός, -ά, -όν & ἐλαφρός, -ός, -όν ἕλειος, -ος, -ον & ἕλειος, -α, -ον ἕλιξ (ἕλικος), ἡ ἕλιξ ἀμπέλου ἐλλείπω Ἑλληνίς (Ἑλληνίδος), ἡ ἔμετος, ὁ ἐμμελής, -ής, -ές ἐμπειρικοί, οἱ ἐμπνευμάτωσις (ἐμπνευματώσεως), ἡ ἐμποδισμός, ὁ ἐμποιῶ (<ἐμποιέω) ἐμφερής, -ής, -ές ἔμφυτος, -ος, -ον ἐμῶ (<ἐμέω) ἔνδεια, ἡ ἐνιαύσιος, -α, -ον ἐνιαχῆ (επίρρ.) ἔνιοι, ἔνιαι, ἔνια (αόριστη αντωνυμία) τρίβω, αλείφω, χρίω αλείφομαι καθένας από τους δύο ξεχωριστά θεότητα με μαγικές ιδιότητες και εξουσία στη γη, τον ουρανό και τη θάλασσα, προΐστατο στις τελετές εξαγνισμού δεκαέξι 1. η συνέλευση των πολιτών 2. η συνέλευση των πιστών, η εκκλησία του Χριστού 1. γεμίζω εντελώς 2. συμπληρώνω βγάζω εκτός πορείας, τρέπω προς άλλη κατεύθυνση 1. μεταφέρω έξω 2. καρποφορώ 3. δημοσιεύω, μιλώ δημόσια 4. γεννώ 1. ελαφρός (για βάρος) 2. ελαφρά σκεπτόμενος 1. από το έλος ή το λιβάδι 2. αυτό που φυτρώνει στο έλος ελιγμός, συστροφή, δίνη βλαστός αμπελιού 1. αφήνω, εγκαταλείπω, παραλείπω 2. έχω ανάγκη, υπολείπομαι 1. Ελληνίδα (για γυναίκα) 2. ελληνική τάση προς εμετό, αναγούλα 1. αρμονικός 2. μεταφορ., κόσμιος, κατάλληλος, ευπρεπής οι οπαδοί της εμπειρικής σχολής (κατεύθυνση της αρχαίας ιατρικής) 1. γέμισμα με αέρα, φούσκωμα 2. ιατρ.: φούσκωμα του στομάχου που δυσκολεύει την πέψη εμπόδιο 1. κάνω ή κατασκευάζω κάτι μέσα σε κάτι 2. (για ψυχικές καταστάσεις) προξενώ, γεννώ, προκαλώ όμοιος 1. φυσικός 2. έμφυτος, συγγενής κάνω εμετό, ξερνώ έλλειψη, στέρηση, φτώχεια ετήσιος, ενός έτους 1. κάπου, σε κάποια μέρη 2. κάποτε, μερικές φορές μερικοί

6 ἐξαλλάσσω ἐξήγησις (ἐξηγήσεως), ἡ ἐξίημι ἐξιῶ (<ἐξιόω) ἐξίωσις (ἐξιώσεως), ἡ (μεταγενέστερο) ἐπανέρχομαι ἐπέχω ἐπιβάλλω ἐπιβουλεύω ἐπιβουλή, ἡ ἐπιγράφω ἐπιδιάκειμαι ἐπίθεμα (ἐπιθέματος), τό (μεταγενέστερος τύπος του ουσιαστικού ἐπίθημα) ἐπίκτησις (ἐπικτήσεως), ἡ ἐπινοῶ (<ἐπινοέω) ἐπιπόλαιος, -ος, -ον & ἐπιπόλαιος, -α, -ον ἐπιπολαίως (επίρρ.) ἐπισπένδω ἐπιτείνω ἐπίτευξις (ἐπιτεύξεως), ἡ ἐπιφέρω ἐπίχαρις, ὁ και ἡ, ουδ. ἐπίχαρι ἐπιχέω ἐπιχρίω ἔρευθος (ἐρεύθους), τό ἐρῆμος, -ος, -ον (συνηθ.), αλλά και θηλ. ἐρήμη & ἔρημος, -ος, -ον (αττικό) ἐρίφειος, -ος, -ον ἐρῶ (<ἐράω) ἐσθίω ἑσπέριος, -α, -ον & ἑσπέριος, -ος, -ον ἑστιῶ (<ἑστιάω) 1. αλλάζω κάτι εντελώς, μεταβάλλω 2. παραλλάσσω, διαφέρω εξήγηση, ερμηνεία 1. εξαποστέλλω, εκπέμπω 2. (για ποταμούς) εκβάλλω, χύνομαι καθαρίζω τη σκουριά, ξεσκουριάζω καθαρισμός μετάλλου/χαλκού από τη σκουριά 1. επιστρέφω, επανέρχομαι 2. ανέρχομαι, ανεβαίνω 1. κρατώ πάνω από κάτι 2. προσφέρω, κρατώ 3. κατευθύνω, στρέφω προς, στρέφομαι εναντίον 4. συγκρατώ, σταματώ, εμποδίζω, διακόπτω, παραιτούμαι από προσπάθεια βάζω πάνω σε κάτι, προσθέτω σχεδιάζω κάτι κακό εναντίον κάποιου το να σκέφτεται ή να σχεδιάζει κάποιος κρυφά ή ύπουλα κακό για κάποιον 1. επιγράφω, καταγράφω 2. χαράζω, ξύνω βρίσκομαι πάνω σε κάτι, είμαι τοποθετημένος για κάποιο σκοπό αυτό που μπαίνει πάνω σε κάτι άλλο, κάλυμμα, σκέπασμα απόκτηση σκέφτομαι, επινοώ, σκαρφίζομαι, βρίσκω τρόπο και κατορθώνω κάτι 1. αυτός που βρίσκεται στην επιφάνεια 2. μεταφορ. επιπόλαιος, συνήθης, κοινός στην επιφάνεια κάνω σπονδή τεντώνω, εκτείνω επιτυχία προξενώ, φέρνω ευχάριστος χύνω πάνω σε κάτι αλείφω ερυθρότητα, κοκκινάδα 1. έρημος, μόνος 2. ο στερημένος από κάτι, ο εγκαταλειμμένος κατσικίσιος αγαπώ τρώω 1. για χρόνο: το βράδυ, την εσπέρα 2. για τόπο: δυτικά δέχομαι, φιλοξενώ στην εστία μου (στο σπίτι μου), προσφέρω γεύμα

7 ἑστιῶμαι (<ἑστιάομαι) ἔσχατος, ἐσχάτη, ἔσχατον & -ος, -ον φιλοξενούμαι, φιλεύομαι 1. τελευταίος 2. κατώτατος, βαθύτατος 3. απομακρυσμένος 4. ανώτατος, ύψιστος ἕτοιμος, -η, -ον & ἕτοιμος, -ος, -ον *** εὐδιοίκητος, -ος, -ον εὐέλαιος, -ος, -ον εὐλαβοῦμαι (<εὐλαβέομαι) εὔμετρος, -ος, -ον εὐμήκης, -ης, -ες εὔοινος, -ος, -ον εὐπερίγραπτος, -ος, -ον εὔπλοια, ἡ & ποιητικά εὐπλοΐη, ἡ & εὐπλοΐα, ἡ εὐπρεπής, -ής, -ές εὔσπλαγχνος, -ος, -ον εὐστόμαχος, -ος, -ον εὔφορος, -ος, -ον εὐφρασία, ἡ εὔχυλος, -ος, -ον εὐώνυμος, -ος, -ον εὐωχία, ἡ ἑφθός, -ή, -όν ἐχιδνόδηκτος, -ος, -ον ἕψησις (ἑψήσεως), ἡ ἑψητέος, -α, -ον ἕψω ἐῶ (<ἐάω) ἑωθινός, -ή, -όν ἑῷος, -α, -ον & ἑῷος, -ος, -ον ἕως (ἕω), ἡ Ζ ζευκτός, -ή, -όν ζευκτόν, τό ζῦθος, ὁ ζωγράφημα, τό Η ἡλίκος, -η, -ον (αναφορική αντωνυμία) ἡλιοτρόπιον, τό ἧλος, ὁ ἦπαρ (ἤπατος), τό έτοιμος εύκολος στη χώνεψη πλούσιος σε ελαιόδεντρα ή λάδι προσέχω, φυλάττομαι, φροντίζω καλά μετρημένος αυτός που έχει μεγάλο μήκος, ψηλός αυτός που έχει άφθονο κρασί 1. αυτός που περιγράφεται εύκολα 2. αυτός που έχει ωραίο σχήμα καλός πλους, καλό ταξίδι ευπρεπής, κόσμιος, κατάλληλος γεμάτος ευσπλαχνία, σπλαχνικός καλός για το στομάχι, υγιεινός εύφορος, γόνιμος ήρεμη και βαθιά χαρά αυτός που έχει πλούσιο χυμό, χυμώδης αριστερός 1. πλούσιο και άφθονο γεύμα 2. ευθυμία, κυρίως σε συμπόσιο βραστός, μαγειρεμένος αυτός που τον δάγκωσε έχιδνα βράσιμο, μαγείρεμα αυτός που πρέπει να βραστεί βράζω αφήνω 1. πρωινός 2. ανατολικός 1. πρωινός 2. ανατολικός 1. αυγή, χαράματα 2. ανατολή αυτός που είναι ενωμένος σε ζεύγος δίζυγη άμαξα μπύρα ζωγραφιά όσο μεγάλος 1. το φυτό ηλιοτρόπιο 2. ηλιακό ρολόι 3. πράσινος λίθος με κόκκινες γραμμές καρφί συκώτι

8 ἤπειρος, ἡ Θ θεός, ὁ & ἡ (αντί θεά) θερμός, -ή, -όν & θερμός, -ός, -όν θερμόν, τό (ως ουσ.) θέρος (θέρους), τό θῆλυς, θήλεια, θῆλυ θηριόδηκτος, -ος, -ον θησαυρίζω θρίξ (τριχός), ἡ Ι ἴασπις (ἰάσπιδος), ἡ ἰδέα, ἡ ἰδιόμορφος, -ος, -ον ἱερογλυφικός, ή, -όν ἱερογλυφικῶς (επίρρ.) ἱλάσκομαι ἰός, ὁ ἰὸς χαλκοῦ ἰχθύς (ἰχθύος), ὁ Κ καθαίρω (αόρ. ἐκάθηρα) καθαρείως (επίρρ.) καθαρεύω καθαρίζω καθέδρα, ἡ καθίστημι καθίσταμαι καίω κακοστόμαχος, -ος, -ον καλοποιός, -ος, -ον κάνθαρος, ὁ κάραβος, ὁ καρίς (καρῖδος & καρίδος), ἡ κάρπιμος, -ος, -ον καρτερός, -ά, -όν & κρατερός, -ά, -όν 1. η ξηρά (σε αντίθεση με τη θάλασσα) 2. ήπειρος (κυρίως η Ασία) θεός θερμός θερμότητα, ζέστη καλοκαίρι 1. θηλυκό, γένους θηλυκού 2. γυναικείο αυτός που τον δάγκωσε άγριο θηρίο, κυρίως φίδι αποθηκεύω, αποθέτω, αποταμιεύω, διατηρώ τρίχα είδος πολύτιμου λίθου 1. μορφή, όψη 2. είδος αυτός που έχει ιδιαίτερη μορφή τα ιερογλυφικά (γράμματα) με ιερογλυφικούς χαρακτήρες εξιλεώνω, εξευμενίζω 1. βέλος 2. σκουριά (σιδήρου ή χαλκού) 3. δηλητήριο φιδιού σκουριά του χαλκού, χρήσιμη εξαιτίας των ιατρικών ιδιοτήτων της 1. ψάρι 2. ο αστερισμός του Ιχθύος 1. καθαρίζω 2. εξαγνίζω, απολυμαίνω 1.με καθαριότητα, καθαρά 2. τακτικά, άψογα είμαι καθαρός, αγνός καθαρίζω, εξαγνίζω κάθισμα 1. βάζω, τοποθετώ, στήνω 2. κάνω, καθιστώ γίνομαι, καθίσταμαι καίω με άρρωστο στομάχι αυτός που κάνει το καλό, αγαθοποιός 1. είδος σκαθαριού που λατρευόταν στην Αίγυπτο 2. ψάρι της οικογένειας των σπαριδών (συγγενές με την τσιπούρα), σκαθάρι 3. κύπελλο, είδος ποτηριού είδος οστρακόδερμου, καραβίδα μικρό οστρακόδερμο, γαρίδα αυτός που φέρει καρπό, καρποφόρος δυνατός, ισχυρός, ρωμαλέος

9 καρύα, ἡ κατανοῶ (<κατανοέω) καταπίμελος, -ος, -ον καταπίπτω καταπλάσσω καταπλήξ (καταπλῆγος), ὁ, ἡ κατάρρυτος, -ος, -ον καταφέρω καταφέρομαι κατέναντι & κατέναντα & κατεναντίον (επίρρ.) κατέχομαι καῦμα (καύματος), τό καῦσις (καύσεως), ἡ κεῖμαι (ενεστώτας με σημασία παρακειμένου του ρ. τίθεμαι) κερδέμπορος, ὁ κίσσα, ἡ κίχλη, ἡ κλῆσις (κλήσεως), ἡ κλίνη, ἡ κλύζω κνήθω κνήμη, ἡ κοιλία, ἡ κόλουρος, -ος, -ον κολυμβάς (κολυμβάδος), ἡ καρυδιά 1. καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι 2. διανοούμαι, σκέφτομαι 3. έχω σώας τας φρένας, είμαι λογικός πολύ παχύς πέφτω κάτω αλείφω, καλύπτω με κάτι 1. αυτός που φοβάται τα πάντα, ο τρομοκρατημένος από τον φόβο 2. ο υπερβολικά ντροπαλός κατακλυσμένος από νερό, αρδευόμενος φέρνω προς τα κάτω, κατεβάζω φέρομαι προς τα κάτω, πέφτω, μεταφορ. φτάνω σε κάποιο σημείο 1. εναντίον (εχθρική σημασία) 2. απέναντι, αντίκρυ κυριεύομαι υπερβολική ζέστη, καύσωνας καύση, κάψιμο 1. είμαι ξαπλωμένος, είμαι τοποθετημένος 2. κοιμάμαι, αναπαύομαι 3. είμαι ξαπλωμένος ως ασθενής ή πληγωμένος 4. είμαι ενταφιασμένος 5. για τόπο/πράγματα: βρίσκομαι, έχω θέση προστάτης του εμπορικού κέρδους 1. κίσσα, φλύαρο και παμφάγο πτηνό 2. η επιθυμία εγκύου για ασυνήθιστη τροφή, βουλιμία τσίχλα (πουλί) 1. το να καλεί, να φωνάζει κανείς κάποιον 2. (δικαν. όρος) κλήση, κλήτευση, καταγγελία στο δικαστήριο 3. πρόσκληση 4. όνομα, ονομασία κρεβάτι, ανάκλιντρο 1. για τη θάλασσα: περιβρέχω με τα κύματα 2. ξεπλένω, καθαρίζω ξύνω κνήμη 1. κοιλιά, κάποτε στομάχι 2. κάθε κοιλότητα του σώματος (στους πνεύμονες, εγκέφαλο κλπ.) 3. κοιλότητα της γης 1. αυτός που έχει κομμένη ουρά 2. ακρωτηριασμένος αυτή που κολυμπά, μαριναρισμένη κόπρος, ἡ κορέννυμι κόσσυφος, ὁ κολυμβὰς ἐλαία ελιά που επιπλέει στην άλμη περιττώματα ανθρώπων και ζώων, κοπριά χορταίνω, ικανοποιώ κότσυφας, μαυροπούλι

10 κουφίζω κουφίζομαι κοῦφος, -η, -ον κριθή, ἡ κριός, ὁ κύαθος, ὁ κυβερνητικός, -ή, -όν κύθρα, ἡ (ιωνικός τύπος αντί χύτρα) κυλινδροειδής, -ής, -ές κυῶ (<κυέω) & κύω κωνοειδής, -ής, -ές κώρυκος, ὁ Λ λάγειος, -ος, -ον & -α, -ον λαθραίως & λάθρᾳ (επίρρ.) λάχανον, τό λείπω λεπρός, -ά, -όν λείπομαι λεπτομερής, -ής, -ές λεπτός, -ή, -όν λεπτύνομαι λίβανος, ὁ λιμήν (λιμένος), ὁ λιμός, ὁ λογικοί, οἱ 1. είμαι ελαφρός 2. ελαφρύνω, κάνω κάτι ελαφρό 3. ανακουφίζομαι, πραΰνομαι ανακουφίζομαι, ελαφρύνομαι 1. ελαφρός, ευκίνητος 2. κενός κριθάρι κριάρι 1. ποτήρι με το οποίο αντλούσαν κρασί από τον κρατήρα. Χρησίμευε και ως μέτρο της ενδεδειγμένης από τον οινοχόο αναλογίας μείξεως του οίνου με το νερό 2. βεντούζα, γυάλινο δοχείο σε σχήμα κολοκύθας για αφαίμαξη 3. μέτρο χωρητικότητας υγρών, χωρούσε περίπου ¼ του λίτρου 4. το κοίλο μέρος του χεριού ικανός να κυβερνά το πλοίο, η τέχνη του κυβερνήτη πήλινο αγγείο για βράσιμο, τσουκάλι κυλινδρικός, σε σχήμα κυλίνδρου είμαι έγκυος, κυοφορώ κωνικός, σε σχήμα κώνου δερμάτινος σάκος πυγμαχίας αυτός που προέρχεται από τον λαγό, του λαγού κρυφά συνήθ. πληθ.: λάχανα του κήπου (σε αντίθεση με τα άγρια) 1. αφήνω, εγκαταλείπω 2. παραλείπω 1. αφήνομαι, εγκαταλείπομαι 2. είμαι κατώτερος, ασθενέστερος, μικρότερος, χειρότερος 3. υστερώ, πάσχω από έλλειψη κάποιου πράγματος 1. γεμάτος λέπια 2. αυτός που πάσχει από λέπρα αυτός που αποτελείται από μικρά μέρη 1. λεπτός, ισχνός, αδύνατος 2. ελαφρός, λίγος 3. ικανός, ευφυής, ακριβής γίνομαι λεπτός, ισχνός, αδύνατος 1. το δέντρο του θυμιάματος 2. θυμίαμα, λιβάνι λιμάνι πείνα οι οπαδοί της δογματικής/θεωρητικής/βασισμένης στη λογική σχολής (κατεύθυνση της αρχαίας ιατρικής)

11 λύχνος, ὁ Μ μάγνης (μάγνητος), ὁ & μαγνῆτις (μαγνήτιδος), ἡ μελαίνω μέλας, μέλαινα, μέλαν (μέλανος) μέλι (μέλιτος), τό μεσημβρία, ἡ μεσόγεια, ἡ μήκοθεν (επίρρ.) μηχανή, ἡ μίγνυμι & μιγνύω μικρός & σμικρός, -ά, -όν μικρότερος, μικροτέρα, μικρότερον (συγκρ.) μικρότατος, μικροτάτη, μικρότατον (υπερθ.) ἐλάττων, ἐλάττων, ἔλαττον (συγκρ.) ἐλάχιστος, ἐλαχίστη, ἐλάχιστον (υπερθ.) ἥττων, ἥττων, ἧττον (συγκρ.) ἥκιστα (επίρρ., υπερθ.) λυχνάρι, φορητή λάμπα 1. μαγνήτης 2. ορυκτό που μοιάζει με άργυρο μαυρίζω 1. μελανός, μαύρος 2. σκοτεινός, σκιερός μέλι 1. το νότιο σημείο του ορίζοντα 2. μεσημέρι ήπειρος, στεριά από μακριά εργαλείο, μηχάνημα προς ανύψωση αναμιγνύω, ανακατώνω 1. αυτός που έχει μικρός μέγεθος ή ύψος 2. λίγος 3. ασήμαντος, μηδαμινός 4. σύντομος (για χρόνο) επίρρημα: μικρόν/σμικρῶς (θετικός) ἔλαττον/ἧττον (συγκρ.) ἥκιστα/σμικρότατα (υπερθ.) μνᾶ (μνᾶς), ἡ μοιχῶ (<μοιχάω) & μοιχεύω μόλις (επίρρ.) μυκτήρ (μυκτῆρος), ὁ μυρμηκίζω μύρον, τό Ν ναυτίλλομαι νῆσσα, ἡ νοσώδης, -ης, -ες Ξ ξόανον, τό Ο ὀθόνιον, τό οἰκοδομῶ (<οἰκοδομέω) οἰκονομία, ἡ ὀθόνια, τά 1. νομισματική μονάδα ίση με 100 δραχμές 2. μονάδα μέτρησης βάρους ίσο με 100 δραχμές απατώ τον/τη σύζυγό μου μόλις, πολύ λίγο, σχεδόν καθόλου μύτη, ρουθούνι αισθάνομαι να περπατούν μυρμήγκια πάνω μου, έχω κνησμό, φαγούρα μύρο πλέω, ταξιδεύω διά θαλάσσης πάπια νοσηρός, άρρωστος είδωλο σκαλισμένο σε ξύλο κομμάτι λεπτού λινού υφάσματος 1. λινά υφάσματα 2. λινοί επίδεσμοι για τραύματα κτίζω, κατασκευάζω 1. η διοίκηση του οίκου 2. οικονομία, φειδώ 3. διευθέτηση

12 οἰκῶ (<οἰκέω) οἰνάριον, τό (υποκορ. του οἶνος) οἶς (οἰός), ὁ & ἡ ὄνειρος, ὁ & ὄνειρον, τό ὀξύκρατον, τό ὀξώδης, -ης, -ες ὄπισθε (επίρρ. & πρόθεση, μεταγενέστερος τύπος του ὄπισθεν, πριν από σύμφωνο) ὀπτός, -ή, -όν ὀπώρα, ἡ ὀργῶ (<ὀργάω) ὀρθοπνοϊκός, -ή, -όν ὁρίζω ὅριον, τό ὄρνις (ὄρνιθος), ὁ & ἡ ὄρυζα, ἡ ὁρῶ (<ὁράω) ὀσφύς (ὀσφύος), ἡ οὐρεύς (οὐρῆος), ὁ (ιωνικός τύπος αντί του αττικού ὀρεύς (ὀρέως), ὁ) οὖς (ὠτός), τό ὄψις (ὄψεως), ἡ Π πάλλω πάμβορος, -ος, -ον παμβορώτατος (υπερθετικός) παντοδαπός, -ή, -όν παραδίδωμι παρακολουθῶ (<παρακολουθέω) παραλαμβάνω παράλιος, παραλία, παράλιον & παράλιος, - ος, -ον ἡ παραλία ενν. γῆ ή χώρα κατοικώ, ζω 1. αδύνατος οίνος 2. μικρή ποσότητα οίνου πρόβατο (αρσενικό ή θηλυκό, συνήθως όμως θηλυκό. Το αρσενικό κυρίως κριός) 1. όνειρο 2. Όνειρος, θεός των ονείρων ξινό κρασί αναμεμειγμένο με νερό ξινός 1. πίσω, πίσω από (τόπος) 2. κατόπιν, μετά (χρόνος) ψημένος, ψητός καρπός 1. για έδαφος: αρδεύομαι καλά και είμαι έτοιμος για παραγωγή καρπού 2. για άνδρες: έχω έντονη επιθυμία για συνουσία 3. γενικά: είμαι πρόθυμος, έτοιμος, επείγομαι αυτός που πάσχει από δύσπνοια ή άσθμα χωρίζω, βάζω όρια, προσδιορίζω σύνορο, τέρμα πτηνό ρύζι βλέπω οσφύς, μέση ημίονος, μουλάρι αυτί 1. εξωτερική άποψη, όψη προσώπου ή πράγματος 2. εξωτερική εντύπωση 3. όραση πάλλω, σείω αυτός που τρώει τα πάντα κάθε είδους, κάθε λογής, ποικίλος 1. παραδίδω 2. παραδίδω διηγήσεις, γνώμες κλπ., αναφέρω 1. ακολουθώ κάτι, κάποιον, τα ίχνη κάποιου 2. παρακολουθώ με προσοχή, προσέχω 3. συμβαδίζω με κάτι, είμαι αχώριστος παίρνω, παραλαμβάνω αυτός που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα η παραλία, ακτή

13 παραπλέω παραπλήσιος, -α, -ον παράπλους (παράπλου), ὁ παρατίθημι παρατρώγω παρέπομαι πάροικος, -ος, -ον παροικῶ (<παροικέω) παχύνομαι πειρῶμαι (<πειράομαι) πέλαγος (πελάγους), τό πέραν (επίρρ.) πέρας (πέρατος), τό περιγίγνομαι περιδεσμῶ (<περιδεσμέω) & περιδεσμεύω περιέχω περιποιῶ (<περιποιέω) περιφύομαι Περσίς (Περσίδος), ἡ πέταλον, τό πιστεύομαι πλανήτης, ὁ πλάσμα (πλάσματος), τό πλήττω πνευματῶ (<πνευματόω) ποδαγρικός, -ή, -όν ποίησις (ποιήσεως), ἡ πόλτος, ὁ πολύπους (πολύποδος), ὁ πολυστάφυλος, -ος, -ον πόμα (πόματος), τό πόρος, ὁ ποταμόχωστος, -ος, -ον πράττω προβρέχω προκαταψῶ (<προκαταψάω) πρόκειμαι πλέω κοντά, παρέρχομαι σχεδόν όμοιος, παρόμοιος ναυτική πορεία κατά μήκος της ακτής, ακτοπλοΐα παραθέτω, παρέχω, προσφέρω δαγκώνω, τσιμπώ, κόβω τεμάχια με τα δόντια 1. ακολουθώ από κοντά, ακολουθώ ως συνοδός 2. ακολουθώ ως συνέπεια 1. αυτός που κατοικεί κοντά, γειτνιάζει 2. (ως ουσ.) αυτός που ζει σε ξένη χώρα, αλλότριος κατοικώ, διαμένω παχαίνω, αυξάνομαι επιχειρώ, προσπαθώ, δοκιμάζω θάλασσα, πέλαγος στο απέναντι μέρος, απέναντι τέλος, άκρο, όριο 1. υπερέχω, υπερτερώ 2. μένω ως κέρδος ή ως αποτέλεσμα περιδένω, δένω ολόγυρα περιβάλλω, περιλαμβάνω, περικλείω 1. διασώζω, διατηρώ 2. πορίζω, προμηθεύω αγκαλιάζω σφικτά 1. (ως επίθ.) περσική 2. (ως ουσ.) η Περσία 1. φύλλο (συνήθ. πληθ.) 2. φύλλο ή λεπτή πλάκα μετάλλου πιστεύομαι, θεωρούμαι αληθής 1. αυτός που περιπλανιέται 2. πλανήτης αστέρας 1. είδωλο, εικόνα, ομοίωμα 2. ψεύτικη φωνή κτυπώ μεταβάλλω κάτι σε αέριο, εξατμίζω αυτός που πάσχει από ποδάγρα, αρθρίτιδα κατασκευή, δημιουργία πυκνός ζωμός χταπόδι αυτός που έχει πολύ σταφύλι ποτό πέρασμα, δρόμος, δίοδος γη που σχηματίστηκε από προσχώσεις ποταμού 1. ενεργώ, κάνω 2. επιτυγχάνω, κατορθώνω 3. επιχειρώ, σχεδιάζω βρέχω από πριν πρώτα τρίβω ελαφρά, χαϊδεύω, θωπεύω 1. βρίσκομαι μπροστά από κάποιον 2. βρίσκομαι εκ των προτέρων

14 προμήκης, -ης, -ες προνοητέον (ρηματικό επίθετο του ρ. προνοῶ) προσαγορεύω προσάρκτιος, -ος, -ον προσβολή, ἡ προσέτι (επίρρ.) προσεχής, -ής, -ές προσεχέστερος, -α, -ον (συγκρ.) προσεχέστατος, -η, -ον (υπερθ.) πρόσθεσις (προσθέσεως), ἡ πρόσκειμαι προσκλύζομαι προσπελάζω προφήτης, ὁ πυκινός, -ή, -όν πυρέτιον, τό (υποκορ. του πυρετός, ὁ) πυρήν (πυρῆνος), ὁ πυρῶ (<πυρόω) πώγων (πώγωνος), ὁ Ρ ῥόα, ἡ ῥοῦς (ῥοός), ὁ (<ῥόος) ῥύγχος (ῥύγχεος), τό ῥυπαρός, -ά, -όν Σ σαργός, ὁ σαρκοφαγῶ (<σαρκοφαγέω) σέρις (σέρεως & σέριδος), ἡ σκαφοειδής, -ής, -ές σκευάζω σκληρία, ἡ κοιλίας σκληρότης σκορπίος, ὁ 3. μεταφορ., βρίσκομαι μπροστά από όλους, προτίθεμαι, προβάλλομαι 1. μακρός 2. επιμήκης, ορθογώνιος αυτό για το οποίο πρέπει να λαμβάνει κάποιος πρόνοια καλώ, ονομάζω, προσφωνώ βορεινός, βόρειος 1. προσβολή, επίθεση, έφοδος 2. προσέγγιση (χωρίς εχθρική διάθεση) ακόμη, επιπλέον 1. για τόπο: ο πλησίον 2. για χρόνο: πρόσφατος 3. με γεωγραφική σημασία: αυτός που συνορεύει, γειτνιάζει 4. προσεκτικός (προσέχων τὸν νοῦν) πρόσθεση 1. βρίσκομαι κοντά σε κάποιον 2. συμπεριλαμβάνομαι, είμαι συνδεδεμένος 3. είμαι προσκολλημένος ή αφοσιωμένος σε κάποιον βρέχομαι, καλύπτομαι από τα κύματα πλησιάζω 1.αυτός που μιλά εκ μέρους ενός θεού, αυτός που εξηγεί ή ερμηνεύει θεϊκούς λόγους ή μαντείες, μάντης 2. τίτλος ανώτατης βαθμίδας του ιερατείου στην Αίγυπτο 3. αυτός που αποκαλύπτει το θεϊκό θέλημα, προφήτης (ΠΔ) 4. κήρυκας του θείου λόγου (ΚΔ) πυκνός, συμπυκνωμένος, στερεός ελαφρύς πυρετός κουκούτσι καίω με φωτιά γενειάδα 1. ροδιά 2. ρόδι ρεύμα, ροή, ρύση ρύγχος, μύτη ακάθαρτος το ψάρι σαργός τρώω σάρκες, είμαι σαρκοφάγος είδος χόρτου, πικραλίδα σε σχήμα σκάφης παρασκευάζω, ετοιμάζω δυσκαμψία δυσκοιλιότητα σκορπιός

15 σκοτῶ (<σκοτόω) σκοτοῦμαι (<σκοτόομαι) σκότωμα (σκοτώματος), τό σμήχω σπάνις (σπάνεως), ἡ σπασμός, ὁ στάδιον, τό πληθ. στάδια, τά & στάδιοι, οἱ (χωρίς ενικό το αρσ.) στέαρ (στέατος), τό στερεόσαρκος, -ος, -ον στόμα (στόματος), τό στόμαχος, ὁ στρόφος, ὁ υποκορ. στρόφιον, τό στυπτικός, -ή, -όν συμβοηθῶ (<συμβοηθέω) σύμμετρος, -ος, -ον συναίσθησις (συναισθήσεως), ἡ συνάπτω συνεργῶ (<συνεργέω) σύνθετος, -ος, -ον & σύνθετος, συνθέτη, σύνθετον (< συντίθημι) συνίστημι συνίσταμαι σύννομος, -ος, -ον (σύν+νέμω, νομή) συντυγχάνω σύστασις (συστάσεως), ἡ συστολή, ἡ σφαιροειδής, -ής, -ές σφόνδυλος, ὁ σκοτίζω, τυφλώνω είμαι σε σκότος, σκοτίζομαι, πέφτω σε σκοτοδίνη, τυφλώνομαι, χάνω τις αισθήσεις μου, λιποθυμώ ζάλη, σκοτοδίνη τρίβω και καθαρίζω σπανιότητα, έλλειψη 1. σπασμωδική κίνηση, βίαιο τέντωμα 2. παροξυσμός επιληψίας 1. μέτρο μήκους ίσο με 600 πόδια ή 184,87μέτρα 2. δρόμος ή αγώνας δρόμου (μήκους ενός σταδίου) πάχος, ξίγκι αυτός που έχει σκληρή σάρκα 1. στόμα 2. (για ποταμούς) στόμιο, εκβολές 1. γενικά: στόμα, άνοιγμα 2. στομάχι 1. κορδόνι 2. στηθόδεσμος 3. κολικός στυπτικός, που προκαλεί ελάττωση παθολογικών εκκρίσεων (φαρμ.) βοηθώ μαζί με κάποιον 1. ισόμετρος, ισομεγέθης 2. ανάλογος, συμμετρικός, κατάλληλος, ταιριαστός, ευάρμοστος η από κοινού αίσθηση, αντίληψη 1. συνενώνω, συνδέω, σχετίζω 2. για τόπο: συνορεύω, είμαι πολύ κοντά σε 3. για χρόνο: πλησιάζω, είμαι κοντά εργάζομαι με κάποιον, συμπράττω αυτός που αποτελείται από μέρη, σύνθετος, όχι απλός στήνω μαζί, συνάπτω, συνδέω, ενώνω συνίσταμαι, συντίθεμαι, σχηματίζομαι, γίνομαι 1. αυτός που βόσκει μαζί 2. αυτός που συμμετέχει ή λαμβάνει μέρος σε κάτι 3. ως ουσιαστικό: σύντροφος, σύζυγος συναντώ κάποιον τυχαία σύνθεση, αυτό που συνιστά κάτι 1. σύμπτυξη, συστολή, συμμάζεμα, περιορισμός, καταστολή 2. νηστεία, ασιτία σφαιρικός, σε σχήμα σφαίρας 1. σπόνδυλος 2. οτιδήποτε μοιάζει με σπόνδυλο της

16 σχίζω Τ ταμεῖον, τό σχίζομαι ταύρειος, -α, -ον τέλειος & τέλεος, -α, -ον & -ος, -ος, -ον τελεσιουργῶ (<τελεσιουργέω) τέλος (τέλους), τό τελῶ (<τελέω) τηρητικός, -ή, -όν τίθημι τίκτω τοξικός, -ή, -όν τράγειος, -α, -ον τρίβω τρίγλη, ἡ τρῖμμα (τρίμματος), τό τρῖψις (τρίψεως), ἡ τρομώδης, -ης, -ες τροπή, ἡ τρόπις (τρόπεως), ἡ τρυφερός, -ά, -όν τρύχομαι Υ ὑδραγωγός, -ός, -όν τροπαί τροπαὶ φθινοπωριναί ὑδρηχόος, -ος, -ον & ὑδροχόος, -ος, -ον ὑετός, ὁ ὕλη, ἡ ὑπέρκειμαι ὑπέρυθρος, -ος, -ον ὑπογραφή, ἡ ὑπογράφω ὑπόλευκος, -ος, -ον ὕψος (ὕψους), τό Φ σπονδυλικής στήλης 3. είδος στρειδιού χωρίζω, διαιρώ σχίζομαι, χωρίζομαι, διαιρούμαι 1. ταμείο, θησαυροφυλάκιο 2. αποθήκη ταυρίσιος συμπληρωμένος, πλήρης, τέλειος Εκ τελώ εντελώς, ολοκληρώνω το έργο τέλος, σκοπός κάνω, τελειώνω, φέρνω σε πέρας, εκτελώ, εκπληρώνω παρατηρητικός τοποθετώ, βάζω γεννώ 1. αυτός που ανήκει ή αρμόζει στο τόξο 2. για πρόσωπα: έμπειρος τοξότης τραγίσιος τρίβω μπαρμπούνι οτιδήποτε τρίβεται 1. τριβή, προστριβή 2. η αντίσταση που παρουσιάζεται κατά την αφή, όταν τρίβεται ένα στερεό σώμα 3. τρίψιμο, μασάζ αυτός που τρέμει γύρισμα, αλλαγή, μεταβολή τα δύο ηλιοστάσια, χειμερινό και θερινό η φθινοπωρινή ισημερία 1. η καρίνα του πλοίου 2. μεταφορ., η αρχή τρυφερός, απαλός καταπονούμαι, ταλαιπωρούμαι, βασανίζομαι 1. αυτός που φέρνει νερό 2. (για φάρμακα) διουρητικό 1. αυτός που χύνει νερό 2. ο αστερισμός του Υδροχόου βροχή δάσος, δασώδης περιοχή βρίσκομαι υπεράνω, ψηλότερα λίγο κόκκινος περιγραφή (σε αντίθεση με τον ορισμό) 1. γράφω από κάτω, βάζω υπογραφή 2. γράφω με υπόδειξη άλλου 3. σχεδιάζω λίγο λευκός, υπόλευκος ύψος

17 φανερῶ (<φανερόω) φαρμακεύω φέγγος (φέγγους), τό φειδωλός, -ή, -όν & -ός, -όν φίλανδρος, -ος, -ον φίλτρον, τό φλέγμα (φλέγματος), τό φοινιγμός, ὁ φορεῖον, τό φορῶ (<φορέω) φρεατιαῖος, -α, -ον φύομαι φυσικός, -ή, -όν φωσφόρος, -ος, -ον & φωσφόρος, ὁ (ουσιαστικό, ενν. ἀστήρ) Χ χαλκανθές (χαλκανθοῦς), τό & χάλκανθον, τό χαμαιάκτη, ἡ (βλ. ἀκτέα) χάρις (χάριτος), ἡ χειροποίητος, -ος, -ον χειροτονοῦμαι (<χειροτονέομαι) χέω (και μεταγενέστερος τύπος χύνω) χήνειος, -α, -ον χλωρός, -ά, -όν χοίρειος, -α, -ον χολή, ἡ χόνδρος, ὁ χρησμοδοτῶ (<χρησμοδοτέω) χρηστέον (ρηματικό επίθετο του ρ. χρῶμαι) χροιά, ἡ χρῶμαι (<χράομαι) φανερώνω 1. δίνω σε κάποιον φάρμακο, δηλητηριάζω 2. μαγεύω φως, λάμψη αυτός που μεταχειρίζεται κάτι με φειδώ, με οικονομία αυτός που αγαπά τους άνδρες 1. μαγικό μέσο ή φάρμακο που προκαλεί ή επαναφέρει τον έρωτα 2. αγάπη, έρωτας, στοργή 1. φλεγμονή 2. φλέγμα κοκκίνισμα, ερεθισμός του δέρματος φορητό κάθισμα για τη μεταφορά προσώπων, φορείο φορώ, φέρω ενδυμασία, οπλισμό κ.ά. του πηγαδιού, της δεξαμενής 1. φύομαι, φυτρώνω 2. αυξάνομαι, μεγαλώνω 1. αυτός που ανήκει στη φύση 2. αυτός που μελετά, εξετάζει τη φύση 3. φυσικός αυτός που φέρει φως 1. η διάλυση θειικού χαλκού (γαλαζόπετρας) που χρησίμευε ως μελάνη για γραφή και ως βαφή δερμάτων των υποδηματοποιών 2. χρυσάνθεμο η ακτέα που αναπτύσσεται χαμηλά στη γη χάρη, εύνοια, αγαθή διάθεση τεχνητός, φτιαγμένος με τα χέρια, χειροποίητος 1. εκλέγομαι με διαδικασία χειροτονίας 2. διορίζομαι 3. επιλέγομαι για εκκλησιαστικό ή ιερατικό αξίωμα χύνω αυτός που ανήκει στη χήνα 1. πρασινοκίτρινος, πράσινος 2. χλωρός, φρέσκος, πρόσφατος χοιρινός χολή 1. κόκκος, σπυρί 2. χονδροαλεσμένο σιτάρι, πλιγούρι 3. ζωμός από χονδροαλεσμένο σιτάρι, είδος χυλού δίνω χρησμό αυτό που πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιος 1. χρώμα, χρώμα του δέρματος 2. επιφάνεια ενός σώματος, επιδερμίδα 1. συμβουλεύομαι το μαντείο ή τον θεό

18 χρώς (χρωτός), ὁ χωνεύω (<χοανεύω) χωρίον, τό υποκοριστικό του χῶρος, ὁ Ψ ψαθαρός, -ός, -όν (ιωνικός τύπος του επιθέτου ψαθυρός, -ός, -όν) ψυκτικός, -ή, -όν ψυχρός, -ά, -όν Ω ᾠόν, τό ὠχρότης (ὠχρότητος), ἡ 2. μεταχειρίζομαι, χρησιμοποιώ 3. (για εξωτερικά γεγονότα) υφίσταμαι, υπόκειμαι σε 1. δέρμα, επιδερμίδα 2. ανθρώπινο σώμα 3. το χρώμα της επιδερμίδας, η χροιά χύνω σε μήτρα, χωνεύω, χύνω μέταλλο ιδιαίτερος τόπος, τοποθεσία, θέση, σημείο εύθραυστος, ευδιάλυτος, χαλαρός, μαλακός αυτός που επιφέρει ψύξη ψυχρός, παγωμένος 1. αβγό 2. για φυτά: το σπέρμα, ο σπόρος ωχρότητα, κιτρινάδα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2011 2012 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ Κοινό όνομα: Μεσογειακή φώκια Μήκος: 2 3 μέτρα Βάρος: 300

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε.

ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ. Ένας «χάρτης» από λέξεις. αρθρώσεις. σκελετό. είναι γερό όταν. φροντίζουμε. για τη διατροφή μας. προσέχουμε. 103-112_22ENOTHTA5 4/3/2013 12:35 µµ Page 103 ENOTHTA 5 ENOTHTA 5 ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ (Άτομο - Άνθρωπος) Ένας «χάρτης» από λέξεις μυς αρθρώσεις σκελετό άλλα όργανα: μάτια, έχει έχει έχει

Διαβάστε περισσότερα

Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων

Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων Διάκριση φρέσκων και αποψυγμένων κατεψυγμένων αλιευμάτων Φωτεινή Γεωργίου Ωκεανογράφος Marine & Environmental Research Lab Επισκόπηση I. Θρεπτική Αξία Κριτήρια Νωπότητας Αλιευμάτων II. Διάκριση Νωπού και

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου!

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Ψάξαμε και βρήκαμε. Ομαδικές εργασίες στα πλαίσια της ενότητας «Οι ακροβάτες της θάλασσας». Οι μαθητές έφτιαξαν δελτία ταυτότητας για κάθε προστατευόμενο ζώο. Έψαξαν και

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο.

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης δεν διαφέρει στα βασικά από την ιστιοπλοΐα τριγώνου η οποία γίνεται με μικρά σκάφη καi σε προκαθορισμένο στίβο. Όταν όμως αφήνουμε την ακτή και ανοιγόμαστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά του Θαμνώνα και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:...

Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Φυτά της Αλυκής και προσαρμογές στην Ξηρασία Όνομα Ομάδας:... Μέλη της ομάδας :...... Σχολείο:... Τάξη:... Ημερομηνία επίσκεψης:... Καταγραφή Περιβαλλοντικών συνθηκών Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Άγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Πύθωνας των βράχων από. το Βιβλίο της Ζούγκλας, μεγαλόσωμο φίδι, μεγάλη. μυϊκή δύναμη, μικρό κεφάλι. κάνοντας πλάγια βήματα, τα

Πύθωνας των βράχων από. το Βιβλίο της Ζούγκλας, μεγαλόσωμο φίδι, μεγάλη. μυϊκή δύναμη, μικρό κεφάλι. κάνοντας πλάγια βήματα, τα ΟΝΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΙΡΙΣΤΙΚΑ Πύθωνας των βράχων από KAA το Βιβλίο της Ζούγκλας, μεγαλόσωμο φίδι, μεγάλη μυϊκή δύναμη, μικρό κεφάλι. Ζώο της θάλασσας, κινείται ΚΑΒΟΥΡΑΣ κάνοντας πλάγια βήματα, τα μάτια του κινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος Στοιβάδες δέρματος Επιδερμίδα (τέσσερις στοιβάδες κυττάρων) Χόριο (άφθονα αγγεία και νεύρα) Υποδερμάτιο πέταλο (περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Παρακάτω παρατίθενται μια σειρά από στόχοι που θα μπορούσε κάποιος εκπαιδευτικός να επιδιώξει να επιτύχουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από δραστηριότητες (στόχοι του εκπαιδευτικού).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ).

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). Οι ομάδες των πλανητών (Sects) και η σπουδαιότητά τους σε ένα χάρτη Η πρωταρχική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας

Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας Διατροφικές συνήθειες στον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας Επιμέλεια, παρουσίαση : Παντελάκη Μαργαρίτα (ΠΕ08, καλλιτεχνικών μαθημάτων, 3ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών ) Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 12 Τι σχέση μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν

Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν Η λέξη λικέρ, προέρχεται από την λατινική λέξη liquifacere που σημαίνει διαλύω. Στην αρχαιότητα, τα χρησιμοποιούσαν ως φαρμακευτικά και αντιμετώπιζαν ασθένειες όπως η μαλάρια (ελονοσία), οι στομαχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρώτες Βοήθειες Με τον όρο πρώτες βοήθειες εννοούμε τη βοήθεια που προσφέρει κάποιος σε ένα άρρωστο πριν φτάσει το ασθενοφόρο. Ποιοι είναι οι στόχοι του Πρώτου Βοηθού α. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. «Τα ζώα της φάρμας» Ναταλία Ραγκούση Νίκος Ταμπούσο Κώστας Μπερντούφης 1 «Πώς από το πρόβατο «φτάνουμε» στο μάλλινο σκούφο;» Κουρεύουν το προβατάκι παίρνουν το τρίχωμα το πλένουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10-0133.indb 55 25/2/2013 3:34:10

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10-0133.indb 55 25/2/2013 3:34:10 ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 10-0133.indb 55 25/2/2013 3:34:10 56 ΦΕ1: ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η τροφή είναι απαραίτητη για όλους μας. Πρέπει όμως να προσέχουμε τι τρώμε! Παρατήρησε τις εικόνες. Ποιο παιδί τρώει υγιεινά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ Οι οίκοι είναι ένα από τα κυριότερα ερμηνευτικά μέσα που χρησιμοποιεί η αστρολογία. Μαζί με τους πλανήτες, τα ζώδια και τις όψεις αποτελούν τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες

Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες Το φως αναφέρεται σε σχετικά έντονο βαθμό στη μυθολογία, τόσο στην ελληνική όσο και στη μυθολογία άλλων αρχαίων λαών που το παρουσιάζουν σε διάφορες μορφές (ήλιος, σελήνη, αστέρια, κ.ά) και σε ένα μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση φύλου στα καναρίνια

Αναγνώριση φύλου στα καναρίνια Αναγνώριση φύλου στα καναρίνια Η διάκριση του φύλου στα καναρίνια αποτελούσε και αποτελεί ένα πάγιο ερώτημα των ερασιτεχνών εκτροφέων καναρινιών. Πόσοι από μας που ερασιτεχνικά και μόνο από αγάπη εκτρέφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών. Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών

Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών. Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Θέμα: Εφαρμογή του ΑΠ των Φυσικών Επιστημών Κατά τη Β Φάση της Διαμόρφωσης των ΑΠ, το Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών, το οποίο θα εφαρμοστεί κατά τη φετινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ. ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, 2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α. ΑΡΖΟΓΛΟΥ & Ε. ΤΖΗΜΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ: Τ. ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΟΥ & Δ. ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ας προσπαθήσουμε όλοι να μη χαθεί κανένα είδος ζώου από την Κύπρο

Ας προσπαθήσουμε όλοι να μη χαθεί κανένα είδος ζώου από την Κύπρο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ας προσπαθήσουμε όλοι να μη χαθεί κανένα είδος ζώου από την Κύπρο Ξέρεις ότι: Πανίδα ονομάζουμε όλα τα ζώα μιας περιοχής. Αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ. 1.4 Αλληλεπιδράσεις και προσαρμογές

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ. 1.4 Αλληλεπιδράσεις και προσαρμογές ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 1.4 Αλληλεπιδράσεις και προσαρμογές Οι οργανισμοί διαφέρουν στην εμφάνιση, στον τρόπο με τον οποίο ζουν, στον τόπο όπου κατοικούν Ποιο είναι το μυστικό της τεράστιας ποικιλομορφίας;

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου

«Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου «Ο ΥΠΕΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Υπ. Καθηγήτριες: Ουρανία Φραγκουλίδου & Έλενα Κελεσίδου Ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς των μαθητών-τριών που συμμετέχουν Δώσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα

Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Θέμα της διδακτικής πρότασης Η κεραμική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα Τάξη: Α Γυμνασίου Στοχοθεσία Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να εξοικειωθούν με τους τύπους, τα ονόματα και τις χρήσεις των αγγείων της αρχαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία και μορφολογία πτηνού

Ανατομία και μορφολογία πτηνού Ανατομία και μορφολογία πτηνού Τα πτηνά είναι ομοιόθερμα σπονδυλωτά που φυλογενετικά σχετίζονται με τους Δεινοσαύρους Τα αρτίγονα πουλιά (Νεόρνιθες) διαιρούνται σε δύο ομάδες: (1) Παλαιόγναθα (κίβι, έμου,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε:

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1. Τι ονομάζεται περιβάλλον; Οτιδήποτε μας περιβάλλει ονομάζεται περιβάλλον. Για παράδειγμα στο περιβάλλον ανήκουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι θαυμαστοί συγκάτοικοί μας στις ελληνικές θάλασσες: τα θαλάσσια θηλαστικά.

Οι θαυμαστοί συγκάτοικοί μας στις ελληνικές θάλασσες: τα θαλάσσια θηλαστικά. Καλλιεργώντας τη νατουραλιστική νοημοσύνη των παιδιών. Οι θαυμαστοί συγκάτοικοί μας στις ελληνικές θάλασσες: τα θαλάσσια θηλαστικά. Φάλαινες, φυσητήρες, σταχτοδέλφινα, ρινοδέλφινα, φώκιες και ζιφιοί Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2011-2012 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1:30 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ηρεμία, με τρόπο φυσικό. Η διαφορά μιας πιπίλας NUK

Ηρεμία, με τρόπο φυσικό. Η διαφορά μιας πιπίλας NUK Ηρεμία, με τρόπο φυσικό. Η διαφορά μιας πιπίλας NUK Πιπίλα NUK - για υγιή ανάπτυξη. Σε συνεργασία με ειδικούς όπως παιδιάτρους, μαίες, ορθοδοντικούς και διατροφολόγους, η NUK αναπτύσσει προϊόντα που βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

10 + αλήθειες που μάθαμε συζητώντας με ψαράδες

10 + αλήθειες που μάθαμε συζητώντας με ψαράδες 10 + αλήθειες που μάθαμε συζητώντας με ψαράδες Ο Παγασητικός είναι μια κλειστή θάλασσα που τα νερά της αλλάζουν κάθε 8-9 μέρες χάρη στα ρεύματα Οι παλιές, μεγάλες πληγές Ελλιπής βιολογικός καθαρισμός Τα

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 ΠΡΩΙΝΟ Ξυπνάω το πρωί και είμαι κουρασμένος και ούτε στο σχολείο είμαι συγκεντρωμένος. O φίλος μου ο Γιάννης που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τα φύλλα εργασίας προέρχεται εξολοκλήρου από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Διαβάζουμε: Οι Κυκλάδες οφείλουν το όνομά τους στη γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ Η μέλισσα έχει τρίχωμα διαφορετικού χρώματος στο σώμα της που κάνουν τις ρίγες των μελισσών να φαίνονται καφέ και κίτρινες. Στο κεφάλι της έχει δεξιά και αριστερά δύο μεγάλα μάτια,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης Επειδή ο πληθυσμός της γης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνοντας συνεχώς, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο γλυκό νερό. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, το γλυκό νερό ρυπαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5

Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας...5 Το κυνηγί της φώκιας νέο index Το κυνήγι της φώκιας...2 Λεξιλόγιο...2 Ερωτήσεις...4 Κείμενο...5 Το κυνήγι της φώκιας....5 Page 1Τ Το κυνήγι της φώκιας Λεξιλόγιο Καταλαβαίνεις τις λέξεις; 1. Ολοκληρώνομαι

Διαβάστε περισσότερα

Αιχμαλωτίζοντας το νου και τη καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου

Αιχμαλωτίζοντας το νου και τη καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦ 29 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012 Καμένα Βούρλα 1 Αιχμαλωτίζοντας το νου και τη καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου Εισαγωγή Ηλίας Καλογήρου, υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ηλείας Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 7 Η Διαστολή και Συστολή του Νερού Μια φυσική «Ανωμαλία»

Φύλλο Εργασίας 7 Η Διαστολή και Συστολή του Νερού Μια φυσική «Ανωμαλία» Φύλλο Εργασίας 7 Η Διαστολή και Συστολή του Νερού Μια φυσική «Ανωμαλία» α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Στο δημοτικό σχολείο έχεις μάθει ότι τα υλικά σώματα, είτε βρίσκονται στη στερεή είτε στην

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Στόχοι των δραστηριοτήτων. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: αναφέρουν διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία διαπιστώσουν πειραματικά ότι

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΚΖΕΜΑ (ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΚΖΕΜΑ (ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΚΖΕΜΑ (ΑΤΟΠΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ) Τι είναι το Έκζεμα (Ατοπική δερματίτιδα); Το έκζεμα ή ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα διαταραχή του δέρματος, που προκαλεί ξηροδερμία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο Φυσική Β Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις κινήσεις των σωμάτων. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

1. Μάθηση/Μνήµη: 2. Απόδοση στις ραστηριότητες: 3. ιάθεση: 5. Μαλλιά: 6. Λήψη Αποφάσεων: Ηλικία:... Τηλέφωνο:... e-mail:...

1. Μάθηση/Μνήµη: 2. Απόδοση στις ραστηριότητες: 3. ιάθεση: 5. Μαλλιά: 6. Λήψη Αποφάσεων: Ηλικία:... Τηλέφωνο:... e-mail:... Prakruti Test Όνοµα:... Ηλικία:... Τηλέφωνο:... e-mail:... 1. Μάθηση/Μνήµη: 2. Απόδοση στις ραστηριότητες: Μαθαίνω γρήγορα, αλλά και ξεχνώ γρήγορα Ο ρυθµός εκµάθησής και το ποσοστό διατήρησης γνώσεων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Καροτοκυνηγός. Αντικείμενα

Καροτοκυνηγός. Αντικείμενα Καροτοκυνηγός Το παιχνίδι λαμβάνει χώρα σε ένα κτήμα, όπου στη δεξιά του πλευρά του υπάρχει ένα χωράφι με καρότα τα οποία οριοθετούνται από μια λευκή ευθεία γραμμή αριστερά τους (βλ. επόμενη εικόνα). Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική Δερματομυοσίτιδα Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ 1.1 Τι είδους νόσημα είναι; Η νεανική δερματομυοσίτιδα (ΝΔΜ) είναι ένα σπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος λευκού. Τα φύλλα του έχουν ωοειδές σχήμα και στο κάτω μέρος τους έχουν χνούδι. Ο καρπός του είναι εδώδιμος, με γλυκόξινη γεύση. Το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Μηδενική Δίαιτα: Η πιο αυστηρή Δεν γίνεται πρόσληψη ενέργειας Οργανισμός καταφεύγει σε αποθήκες του: Λίπος Πρωτεΐνες Γλυκογόνο

Μηδενική Δίαιτα: Η πιο αυστηρή Δεν γίνεται πρόσληψη ενέργειας Οργανισμός καταφεύγει σε αποθήκες του: Λίπος Πρωτεΐνες Γλυκογόνο Μηδενική Δίαιτα: Η πιο αυστηρή Δεν γίνεται πρόσληψη ενέργειας Οργανισμός καταφεύγει σε αποθήκες του: Λίπος Πρωτεΐνες Γλυκογόνο 1 Γλυκογόνο: επαρκεί για μια ημέρα για ανάγκες εγκεφάλου -> Πρωτεΐνη: για

Διαβάστε περισσότερα

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 1.- Από τα πρώτα σχολικά µας χρόνια µαθαίνουµε για το πλανητικό µας σύστηµα. Α) Ποιος είναι ο πρώτος και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12.

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. 13/06/12. Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. Υπό την καθοδήγηση και αιγίδα του Άγιου Γερμανού. Εκδόσεις: ΤΟ ΜΩΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Copyright 2012 Εκδόσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ασκήσεις για τη μέση

ασκήσεις για τη μέση ασκήσεις για τη μέση 1 η άσκηση ύπτια θέση (ανάσκελα) Λυγίζουμε τα δύο γόνατα και τα τραβάμε με τα χέρια δυνατά προς το στήθος. Μετράμε αργά μέχρι το 5 και επαναφέρουμε τα πόδια στην αρχική θέση. Χαλαρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Τι είναι η τροφική αλλεργία; Τροφική αλλεργία είναι η αναπάντεχη και μη κανονική ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού εναντίον ενός τμήματος μιας τροφής (συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ Αμαλία Τσαγκάρη 2.3.2015 Με βάση το εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης ΤΡΟΦΟΓΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια. Γιατί ανακυκλώνουμε;

Ανακύκλωση. Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια. Γιατί ανακυκλώνουμε; Ανακύκλωση Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια Είναι πρώτη ύλη και ενέργεια. Είναι η διαλογή τους προστασία για το περιβάλλον. Εσύ συμμετέχεις στην ανακύκλωση; Γιατί ανακυκλώνουμε; Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. Κλίνε στον Ενεστώτα της Ενεργητικής και της Παθητικής Φωνής τα ρήματα : δένω δένομαι γράφω γράφομαι. φωτίζω φωτίζομαι πληρώνω πληρώνομαι

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. Κλίνε στον Ενεστώτα της Ενεργητικής και της Παθητικής Φωνής τα ρήματα : δένω δένομαι γράφω γράφομαι. φωτίζω φωτίζομαι πληρώνω πληρώνομαι Ονοματεπώνυμο: 11ο ημοτικό Σχολείο Βύρωνα Τάξη Ε 2 ασκάλα: Σύλα Τσέκου ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ πλένω εγώ πλέν ω εσύ πλέν εις αυτός πλέν ει εμείς πλέν ουμε εσείς πλέν ετε αυτοί πλέν ουν ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα στη ζωή μιας καλαθοποιού

Μια μέρα στη ζωή μιας καλαθοποιού Μια μέρα στη ζωή μιας καλαθοποιού Γεια σας, ονομάζομαι Χέλεν. Είμαι εργάτρια σε πρεμνοφυές δάσος και καλαθοποιός. Τα πρεμνοφυή δάση γεννιούνται από αραβλαστήματα και δίνουν ξύλο μικρών διαστάσεων. Το ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

Ζώα υπό εξαφάνιση - Το Γιγάντιο Πάντα

Ζώα υπό εξαφάνιση - Το Γιγάντιο Πάντα Ζώα του δάσους υπό εξαφάνιση Τμήμα Α4 Σχ. Έτος 2012-20132013 Α τετράμηνο Είναι διεθνές σύμβολο της WWF. Τ α υ τ ό τ η τ α Όνομα : Γιγάντιο Πάντα Βάρος : 86-125 κιλά Ύψος : 1.20-1.90μ. Βιότοπος, εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη μαγνητών ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Είδη μαγνητών ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 1 Είδη μαγνητών Χάλυβας Φτιαγμένοι από σίδηρο με 6% χρώμιο και με σχήμα πετάλου ή κυλίνδρου. Σίδηρος Φτιαγμένοι από σίδηρο με 15% κοβάλτιο και με σχήμα ράβδου. Κράματα Ραβδόμορφοι μαγνήτες φτιαγμένοι από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΥΣΕΙΣ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΥΣΕΙΣ 2η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 26 Μαΐου, 2013 Ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίες: 1) Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες και περιλαμβάνει 25 θέματα. 2) Οι ορθές απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ ΔΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΑΣ ΒΑΝΕΣΣΑ ΜΠΟΥΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Δήμος Καλαμαριάς ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η κομποστοποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

2. Σύγκρινε τα παρακάτω ζεύγη αριθμών, τοποθετώντας μεταξύ τους το κατάλληλο σύμβολο (>, <, =):

2. Σύγκρινε τα παρακάτω ζεύγη αριθμών, τοποθετώντας μεταξύ τους το κατάλληλο σύμβολο (>, <, =): 1. Συμπλήρωσε τα κενά με τους αριθμούς που λείπουν: α) 1.. = 5 β) 12.. = 0 γ).. : 1 = 44 δ) 5.. = 2. Σύγκρινε τα παρακάτω ζεύγη αριθμών, τοποθετώντας μεταξύ τους το κατάλληλο σύμβολο (>,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα.

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ Φυσικά φαινόμενα και τεχνολογία Το λευκό φως Το ουράνιο τόξο Το πολικό σέλας Το χρώμα του ουρανού Το ηλιοβασίλεμα Οι επιγραφές ΝΕΟΝ Το χρώμα στους υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015 Ώρα: 10:00-11:00 ΘΕΜΑ 1 ο - 2 ο : O Διομήδης χρησιμοποίησε όμοιους κύβους για να φτιάξει τις πιο κάτω κατασκευές. Οι κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Η κεραμική, μια πανάρχαια τέχνη, χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη το αργιλόχωμα. Όταν αναμείξουμε το αργιλόχωμα με νερό θα προκύψει μία πλαστική μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών

Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Η θαυμαστή κοινωνία των μελισσών Οι Έλληνες ανέκαθεν ήταν στενά δεμένοι με τον κόσμο των μελισσών. Ο πρώτος που ασχολήθηκε επιστημονικά με αυτές 300 χρόνια π.χ., ήταν ο Αριστοτέλης. Την εποχή εκείνη, ο

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηνικολάκη Ελένη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3

Χατζηνικολάκη Ελένη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3 Χατζηνικολάκη Ελένη Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3 Πώς προσαρμόζονται οι οργανισμοί στις αλλαγές του περιβάλλοντος (τροφή, κλίμα κ. ά.); Κληρονομώντας ευνοϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή διατροφή Άνσελ Κις

Μεσογειακή διατροφή Άνσελ Κις Μεσογειακή διατροφή Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις για να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών που συμπεριλαμβάνονταν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα

Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει Ψυχρά και Θερμά Χρώματα Φύλλο Εργασίας 8 Το Φως Θερμαίνει "Ψυχρά" και "Θερμά" Χρώματα α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι Παρατήρησε τη διπλανή εικόνα και γράψε σε ποια σημεία προτιμούν οι άνθρωποι να κάθονται στην παραλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑ. Στην περίπτωση που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν είναι εφικτός ο μητρικός

ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑ. Στην περίπτωση που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν είναι εφικτός ο μητρικός ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΞΕΝΟ ΓΑΛΑ Στην περίπτωση που για κάποιο σοβαρό λόγο δεν είναι εφικτός ο μητρικός θηλασμός δίνεται στο μωρό ξένο γάλα χρησιμοποιώντας μπιμπερό. H επιλογή του κατάλληλου γάλακτος είναι

Διαβάστε περισσότερα