Η Καλή βιοασφάλεια. Η Βιοασφάλεια προστατεύει την οικονοµία, το περιβάλλον και την υγεία του λαού από παράσιτα και ασθένειες.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Καλή βιοασφάλεια. Η Βιοασφάλεια προστατεύει την οικονοµία, το περιβάλλον και την υγεία του λαού από παράσιτα και ασθένειες."

Transcript

1 Η Καλή βιοασφάλεια Τόσο ο κάτοχος µιας µεγάλης αγροτικής ιδιοκτησίας µε ζώα κτηνοτροφίας και σοδειές, όσο και ο κάτοχος µιας µικρής ιδιοκτησίας µε ένα µικρό κήπο για κηπευτικά που πωλεί στις λαϊκές αγορές, αποτελούν µέρος της γεωργικής βιοµηχανίας της Αυστραλίας. Η Αυστραλία δεν έχει πολλά από τα ζωικά και φυτικά παράσιτα και ασθένειες που υπάρχουν στο εξωτερικό, εντούτοις υπάρχουν µερικά που θα µπορούσαν να αποτελέσουν σηµαντική απειλή για τη γεωργική βιοµηχανία, τοπικές κοινότητες και άτοµα. Γι αυτό, η καλή βιοασφάλεια είναι ζωτικής σηµασίας. Τα ακόλουθα ενηµερωτικά άρθρα παρέχουν µερικά απλά µέτρα που µπορείτε να λάβετε που θα βοηθήσουν να προστατεύσετε τα ζώα και τα προϊόντα σας από ασθένειες. Μπορεί ήδη να λαµβάνετε µερικά από αυτά τα µέτρα, αλλά ίσως υπάρχουν µερικά που δεν γνωρίζετε. Εσωκλείεται επίσης ένα χρήσιµο έντυπο επαφών. Τι είναι λοιπόν η βιοασφάλεια; Η Βιοασφάλεια προστατεύει την οικονοµία, το περιβάλλον και την υγεία του λαού από παράσιτα και ασθένειες. Συµπεριλαµβάνει την προσπάθεια ανακοπής εισόδου στη χώρα νέων παρασίτων και ασθενειών και την βοήθεια για έλεγχο εξάρσεων, αν εµφανιστούν. Η Αυστραλία έχει σε ισχύ δυναµικά µέτρα ανταπόκρισης για καταπολέµηση τέτοιων εξάρσεων. Γιατί είναι σηµαντική η βιοασφάλεια; Οι αγροτικές εξαγωγές αποφέρουν στην Αυστραλία $31 δισεκατοµµυρία ετησίως. Μια µοναδική περίπτωση κάποιας σοβαρής ασθένειας ή παρασίτου, θα µπορούσε να διακόψει το εµπόριο και να έχει σοβαρό αντίκτυπο στις εργασίες αγροτών και σε κοινότητες πέραν αυτών που εµπλέκονται άµεσα στη γεωργία. Ένα ξέσπασµα αφθώδους πυρετού θα µπορούσε να κοστίσει στο έθνος $12 δισεκατοµµύρια. Μερικά παράσιτα και ασθένειες προσβάλλουν τα εγγενή φυτά και ζώα. Μια νέα ζωική ασθένεια που µπορεί να µεταδοθεί στους ανθρώπους όπως η γρίπη πτηνών, το Οξύ Αναπνευστικό Σύνδροµο (SARS) ή ο ιός Nipah θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις στην υγεία, στην παιδεία, στους κλάδους φιλοξενίας, ταξιδίων, τουρισµού και επιχειρηµατικών επενδύσεων της Αυστραλίας. Οι ετήσιες δαπάνες ελέγχου των φυτικών παρασίτων και των ασθενειών είναι µεταξύ $700 εκατοµµυρίων και $2 δισεκατοµµυρίων.

2 Τα επεµβατικά είδη όπως τα ζιζάνια, τα άγρια ζώα και τα ζώα παρασίτων είναι η µεγαλύτερη απειλή στην αυστραλιανή βιοποικιλία. Τι µπορείτε να κάνετε για να µειώσετε τις εξάρσεις παρασίτων και ασθενειών Υπάρχουν απλά, λογικά µέτρα βιοασφάλειας που µπορείτε να λάβετε: Να γνωρίζετε τι πρέπει να προσέχετε και να αναφέρετε αµέσως τα συµπτώµατα ζωικών και φυτικών παρασίτων και ασθενειών. Ελέγξτε την προέλευση του υλικού που µπαίνει ή βγαίνει από την ιδιοκτησία σας και να το αξιολογείτε για κίνδυνο ασθένειας ή παρασίτων. Μην φέρνετε γεωργικό εξοπλισµό στην ιδιοκτησία σας χωρίς να εξασφαλίζετε ότι είναι καθαρός, χωρίς χώµα ή µολυσµατικούς παράγοντες. Εφαρµόστε υψηλά πρότυπα προσωπικής καθαριότητας και απολύµανσης, εάν έχετε να κάνετε µε ζώα που υποψιάζεστε ότι είναι αδιάθετα, ή εάν χειρίζεστε ύποπτο φυτικό υλικό ή χώµα. Μην ταϊζετε αποφάγια στα ζώα αγροκτηµάτων, ειδικά στους χοίρους. Τα φυτικά απορρίµατα είναι δεκτά, αλλά τα κρεατικά είναι παράνοµα. Αποµονώστε τα νέα ζώα και ελέγξτε την υγεία τους για 10 ηµέρες πρίν τα βάλετε µε τα υπόλοιπα πτηνά ή ζώα σας. Περιορίστε τους επισκέπτες στα ζώα και τις σοδειές σας. Εάν υποψιάζεστε ύπαρξη µιας ασθένειας, αποµονώστε τα άρρωστα ζώα και µην επισκεφτείτε τα γειτονικά αγροκτήµατα έως ότου έχει καθοριστεί η αιτία, αυτό περιορίζει την πιθανότητα µετάδοσης. Μην επιτρέψετε στα άγρια πτηνά να αναµιχθούν µε τα πτηνά ή τα πουλερικά σας. Εξασφαλίστε ότι τα άγρια πτηνά δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση στην τροφή ή το νερό των πτηνών σας. Χρησιµοποιήστε επικυρωµένο «ελεύθερο παρασίτων» σπόρο ή υλικό σποράς. Μην φέρνετε φυτικό υλικό από το εξωτερικό χωρίς κατάλληλες άδειες. Εάν είστε κάτοχος µεγάλης ιδιοκτησίας, όπου είναι δυνατόν, δηµιουργήστε µια «ζώνη ασφαλείας» µε τους γείτονές σας, µε διπλή περίφραξη και φράγµατα ανέµου. Για περισσότερες πληροφορίες Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή τηλεφωνήστε στο Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και ασοκοµίας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, στο (02)

3 Υγεία των ζώων και βιοασφάλεια Άσχετα εάν είστε µεγαλοκτηνοτρόφος ή έχετε µόλις µερικά οικιακά κατοικίδια ζώα στην αυλή σας, όλοι διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο στην προστασία ζώων από ασθένειες. Μια και µόνον περίπτωση κάποιας σηµαντικής ζωικής ασθένειας θα µπορούσε να καταστρέψει µια ολόκληρη βιοµηχανία, µε κόστος δισεκατοµµύρια δολάρια και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η ασθένεια µεταδίδεται µε επαφή ζώων, δαγκώµατα και αµυχές. Ο αέρας, το λίπασµα, τα περιττώµατα, η ενδυµασία, τα υποδήµατα, το δέρµα, η βλέννα, η ζωοστρωµνή, τα δοχεία τροφής και νερού, τα οχήµατα και ο εξοπλισµός, όλα µπορούν να φέρουν και να µεταδώσουν την ασθένεια. Το µολυσµένο κρέας, τα αυγά και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα µπορούν επίσης να διαδώσουν την ασθένεια. ιάφορες ζωικές ασθένειες µπορούν να µεταδοθούν στον άνθρωπο και να προκαλέσουν σοβαρές µολύνσεις. Αν ξέρετε τα ζώα σας, τότε θα ξέρετε πότε πρέπει να ανησυχείτε. Ασυνήθιστα συµπτώµατα για τα οποία θα πρέπει να προσέχετε και να τα αναφέρετε είναι: ανεξήγητοι θάνατοι πληγές ή έλκη υπερβολική σιελόρροια διάρροια, ειδικά µε αίµα µεγάλες εκκρίσεις από οποιαδήποτε οπή, όπως η µύτη ζώα χωρίς αντανακλαστικά ζώα που δεν τρώνε σωστά ή καθόλου δραµατική µείωση παραγωγής, όπως γάλακτος από τις αγελάδες ή αυγών από τις κότες τρίκλισµα ή πτώση κεφαλής κουτσαίνει σε βαριά µορφή και ανικανότητα να σταθεί. Εάν δείτε οποιαδήποτε από αυτά τα συµπτώµατα στα ζώα σας ή οτιδήποτε άλλο ασυνηθίστο που δεν µπορεί να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες, επικοινωνήστε µε έναν κτηνίατρο. Τι µπορείτε να κάνετε για να µειώσετε τις εξάρσεις ασθενειών Να γνωρίζετε τι πρέπει να προσέχετε και να αναφέρετε αµέσως τα συµπτώµατα ζωικής ασθένειας.

4 Ελέγξτε την προέλευση του υλικού που µπαίνει ή βγαίνει από την ιδιοκτησία σας και να το αξιολογείτε για κίνδυνο ασθένειας ή παρασίτων. Αποµονώστε τα νέα ζώα και ελέγξτε την υγεία τους για 10 ηµέρες πρίν τα βάλετε µε τα υπόλοιπα πτηνά ή ζώα σας. Περιορίστε τους επισκέπτες στα ζώα και στα πτηνά σας. Μην ταϊζετε αποφάγια στα ζώα αγροκτηµάτων, ειδικά στους χοίρους. Τα φυτικά απορρίµατα είναι δεκτά, αλλά τα κρεατικά είναι παράνοµα. Πλένετε πάντα τα χέρια σας µε ζεστό νερό και σαπούνι και τα ενδύµατα και τα υποδήµατα µε απολυµαντικό, αν έχετε επαφή µε ζώα που υποψιάζεστε ότι είναι αδιάθετα. Εάν υποψιάζεστε ύπαρξη κάποιας ασθένειας, αποµονώστε τα άρρωστα ζώα και µην επισκεφτείτε τις ιδιοκτησίες των γειτόνων σας, µέχρι να καθοριστεί η αιτία, αυτό περιορίζει την πιθανότητα µετάδοσης. Μην επιτρέψετε στα άγρια πτηνά να αναµιχθούν µε τα πτηνά ή τα πουλερικά σας. ιασφαλίστε ότι τα άγρια πτηνά δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση στην τροφή ή το νερό των πτηνών σας. Θέσετε υπό έλεγχο τα παρασιτικά έντοµα και ζώα. Ζητήστε το πιστοποιητικό εµβολιασµού ή ασθενειών κατά την αγορά των ζώων. Για µεγάλα αγροκτήµατα Όπου είναι δυνατόν, δηµιουργήστε µια «ζώνη ασφαλείας» µε τους γείτονές σας, µε µέτρα, όπως διπλή περίφραξη και φράγµατα ανέµου. Μην φέρνετε γεωργικό εξοπλισµό στην ιδιοκτησία σας χωρίς να εξασφαλίζετε ότι είναι καθαρός, χωρίς χώµα ή µολυσµατικούς παράγοντες. Καθαρίστε και απολυµάνετε τον εξοπλισµό εµβολιασµού. Τηρήστε µητρώο κίνησης από και προς την ιδιοκτησία σας (για περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πρόγραµµα Ταυτοποίησης Ζωοτροφίας [National Livestock Identification Scheme] επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ww.mla.com.au/nlis) Για αναφορά οτιδήποτε ασυνηθίστου, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε: Την ειδική Γραµµή Επειγόντων Περιστατικών Ασθενειών Ζώων στο Για περισσότερες πληροφορίες για την υγεία των ζώων και διασυνδέσεις µε άλλες σχετικές πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

5 Υγιεινή φυτών και βιοασφάλεια Φαίνονται µερικά από τα φυτά σας ασυνήθιστα ή αφύσικα; Τα φυτά µπορεί να εµφανίσουν όλα τα είδη ασυνήθιστα σχήµατα φύλλων ή φρούτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι µια κανονική παραλλαγή, αλλά αν δείτε κάτι που δεν έχετε ξαναδεί, ίσως αξίζει να το ελέγξετε, ειδικά εάν εµφανίζεται σε πολλά φυτά. Εσείς ξέρετε από εµπειρία τι είναι κανονικό, ειδικά αν έχετε επιθεωρήσει τη σοδειά σας κατά την περίοδο της ανάπτυξης. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εµφανείς αιτίες εξήγησης κάποιου συµπτώµατος σε ένα φυτό, πιθανόν να προσβλήθηκε από κάποια εισαγόµενη ασθένεια ή παράσιτο. Τα συµπτώµατα για τα οποία πρέπει να προσέχτε συµπεριλαµβάνουν: απονέκρωση φυτών απονέκρωση ακροβλαστίδων, µαρασµός απώλεια σθένους ή χαµηλή παραγωγή, κιτρίνισµα ή κάτσιασµα, ειδικά ανά περιοχές φτωχή βλάστηση έγχρωµες κηλίδες στα φύλλα ασυνήθιστα σηµάδια ή µπαλώµατα χρώµατος στα φύλλα, τους µίσχους ή τα φρούτα, και κατσάρωµα φύλλων. Τι µπορείτε να κάνετε για να µειώσετε τις εξάρσεις παρασίτων και ασθενειών Μάθετε τα παράσιτα και τις ασθένειες που µπορεί να επηρεάσουν τη σοδειά σας και αναφέρετε αµέσως τα συµπτώµατα ασυνήθιστων παρασίτων και ασθένειας φυτών. Γνωρίζετε την κατάσταση της υγείας του φυτικού υλικού που µπαίνει στο κτήµα σας. Αν υπάρχει αµφιβολία, αποµονώστε το, έως ότου βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό. Μειώστε τους επισκέπτες στη σοδειά σας, αυτό µειώνει τη ζηµία της σοδειάς και µπορεί να αποτρέψει την εισαγωγή ασθενειών και παρασίτων από τις µπότες. Εξασφαλίστε ότι ο γεωργικός εξοπλισµός που µπαίνει στην ιδιοκτησία σας είναι καθαρός και χωρίς χώµα ή ξένους παράγοντες, όπως φυτά ή σπόρους. Πλύνετε τα χέρια, τα ενδύµατα και τα εργαλεία σας µετά από επαφή µε ύποπτο φυτικό υλικό ή χώµα. Χρησιµοποιείτε πιστοποιηµένους σπόρους «ελεύθερους παρασίτων» ή υψηλής υγείας υλικό φύτευσης. Μην φέρνετε στο φυτικό υλικό από το εξωτερικό χωρίς κατάλληλες άδειες.

6 Για αναφορά οτιδήποτε ασυνηθίστου, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε: Την ειδική Γραµµή Εισαγόµενων Παρασίτων Φυτών στο Για περισσότερες πληροφορίες για την υγεία των ζώων και διασυνδέσεις µε άλλες σχετικές πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

7 Γρίπη Πτηνών Η εκτροφή πουλερικών και πτηνών είναι ένα δηµοφιλές χόµπυ για πολλούς Αυστραλούς. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η γρίπη πτηνών ή γρίπη πουλιών παραµένει µια απειλή για όλα τα αυστραλιανά πτηνά. Παρότι ο κίνδυνος να φτάσει στις ακτές µας κάποια εισαγόµενη ασθένεια όπως η γρίπη πτηνών είναι χαµηλός, όλοι οι ιδιοκτήτες πτηνών πρέπει να επαγρυπνούν για συµπτώµατα της ασθένειας. Τα συµπτώµατα για τα οποία πρέπει να προσέχουµε περιλαµβάνουν: πρησµένα κεφάλια µείωση στην παραγωγή αυγών δυσκολία αναπνοής διάρροια απροθυµία να κινηθεί, να φάει ή να πιει κατηφιασµένη εµφάνιση ανικανότητα να περπατήσει ή να σταθεί ασυνήθιστη στάση κεφαλιού ή λαιµού λήθαργος, και. ξαφνικός θάνατος πολλών πτηνών. Όλα τα είδη πτηνών θεωρούνται ευάλωτα στη γρίπη πτηνών και οι αναφορές δείχνουν ότι εµφανίσθηκε σε περισσότερα από 140 είδη, συµπεριλαµβανοµένων κοτόπουλων, γαλοπούλας, φασιανών, περδικών, ορτυκιών, παπιών, χήνων, φραγκόκοτας, στρουθοκαµήλων και πολλών άγριων πτηνών. Εάν πωλείτε πουλερικά και αυγά σε λαϊκή αγορά: Όπου είναι δυνατόν, χρησιµοποιείτε καινούριες θήκες αυγών όταν πουλάτε αυγά, διότι οι ξαναχρησιµοποιηµένες θήκες µπορεί να βοηθήσουν να µεταδώσουν την ασθένεια. Εάν χρησιµοποιείτε ξαναχρησιµοποιηµένες θήκες κρατήστε τις µακρυά από τα πτηνά και να πλένετε πάντα τα χέρια σας µετά την επαφή µε τις χαρτοθήκες, πριν έλθετε σε επαφή µε τα πτηνά σας. Τηρείτε πάντα καλή προσωπική υγιεινή κατά το χειρισµό του κρέατος και των αυγών πουλερικών. Στο σπίτι ιατητήστε καθαρά τον εξοπλισµό, το κοτέτσι ή το κλουβί. Αποφύγετε επαφή µεταξύ των πτηνών σας και των άγριων πτηνών. Μην αφήνετε την τροφή και το νερό να µολυνθούν από περιττώµατα ή άλλα ζωικά απόβλητα. Εξασφαλίστε ότι όλο το νερό για τα πτηνά σας είναι πόσιµο ή γεώτρησης ή χλωριωµένο. Περιορίστε τους επισκέπτες στα πτηνά σας.

8 Εάν πηγαίνετε σε εκθέσεις πτηνών, µην επιτρέψετε στα πτηνά σας να αναµιχθούν ευθέως µε άλλα. Τηρήστε καλή προσωπική υγιεινή µετά από την επαφή µε πτηνά. Κρατήστε τα νέα πτηνά χωριστά για 10 ηµέρες πρίν τα βάλετε µε τα υπόλοιπα πτηνά σας. Να γνωρίζετε τα συµπτώµατα της ασθένειας.. Εάν αρκετά από τα πτηνά σας αρρωσταίνουν ή πεθαίνουν, αναφέρετέ το, αµέσως στον τοπικό κτηνίατρο, το τοπικό Υπουργείο Πρωτογενούς Βιοµηχανίας ή Γεωργίας, ή στην τηλεφωνική γραµµή Επειγόντων Περιστατικών Ασθενειών Ζώων στο Για περισσότερες πληροφορίες για τη γρίπη πτηνών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

9 Τι κάνει η Αυστραλιανή Κυβέρνηση για τη βιοασφάλεια; Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση έχει επενδύσει σηµαντικά για να προστατεύσει την υγεία των ζώων και φυτών της Αυστραλίας µέσω προσυνοριακών, συνοριακών και µετασυνοριακών δραστηριοτήτων. Προσυνοριακά Οι προσυνοριακές δραστηριότητες της Αυστραλίας µειώνουν την απειλή εισόδου στην Αυστραλία ξενικών παρασίτων και ασθενειών. Η πρώτη γραµµή αµύνης της Αυστραλίας είναι να ενισχυθούν οι γειτονικές χώρες µας να βελτιώσουν τη βιοασφάλειά τους. Μέρος της προσυνοριακής δραστηριότητας είναι η αυστραλιανή συµµετοχή στον καθορισµό εµπορικών προτύπων, στην αξιολόγηση των κινδύνων εισαγωγών, τη διευθέτηση παράκτιας καραντίνας και την προστασία των βόρειων συνόρων µας από εισβολές παρασίτων και ασθενειών. Η επιτήρηση και παρακολούθηση για παράσιτα και ασθένειες στη Βόρεια Αυστραλία είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Στρατηγικής Καραντίνας Βόρειας Αυστραλίας (NAQS). Η NAQS διεξάγει τρέχουσες εκστρατείες συνειδητοποίησης του κοινού στην καραντίνα και περιλαµβάνει γηγενείς βόρειες κοινότητες και γειτονικές χώρες σε πρωτοβουλίες καραντίνας. Η NAQS επιτηρεί περιοχές (στην ξηρά και παράκτια) που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε ξενικά παράσιτα και ασθένειες και ελέγχει αυτές τις περιοχές χρησιµοποιώντας παγίδες και ζώα-φρουρούς. Σύνορα Στα σύνορα, η Αυστραλιανή Υπηρεσία Καραντίνας και Επιθεώρησης (AQIS) αναχαιτίζει πιθανές απειλές στην αυστραλιανή γεωργία, το περιβάλλον και τροφογενείς απειλές της δηµόσιας υγείας. Η AQIS επιθεωρεί εισερχόµενες αποσκευές, φορτίο, ταχυδροµείο, ζώα, φυτά και τα προϊόντα τους. Όλο το εισερχόµενο διεθνές ταχυδροµείο υπόκειται σε επιθεώρηση καραντίνας. Οι αποσκευές εισερχόµενων διεθνών επιβατών µπορεί να ακτινοσκοπηθούν, να επιθεωρηθούν ή να ελεγχθούν από ανιχνευτικά σκυλιά για επικίνδυνα στοιχεία καραντίνας. Τα γαλακτοκοµεικά προϊόντα και προϊόντα αυγών, φυτικό υλικό, ζωικά προϊόντα, ζωντανά ζώα, σπόροι και καρποί και νωπά φρούτα και λαχανικά, συνήθως µπαίνουν στη χώρα µόνο εάν έχει εκδοθεί σχετική άδεια εισαγωγής από την AQIS πριν από την άφιξή τους. Οποιαδήποτε τέτοια είδη που δεν έχουν άδεια, κατάσχονται και καταστρέφονται. Μετασυνοριακά Οι µετασυνοριακές δραστηριότητες εστιάζονται στην έγκαιρη ανίχνευση και ανταπόκριση στις απειλές παρασίτων και ασθενειών, είτε ξενικές είτε ήδη στην Αυστραλία. Η Αυστραλία έχει καθιερωµένες ρυθµίσεις για διαχείριση έκτακτων περιστατικών έξαρσης παρασίτων και ασθενειών που καλύπτουν περιπτώσεις ασφαλείας ζώων, φυτών, υδρόβιων ζώων και τροφίµων. Οι Πολιτείες και οι Επικράτειες έχουν την ευθύνη ελέγχου και εξάλειψης παρασίτων και

10 ασθενειών εντός των συνόρων τους. Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση είναι αρµόδια για τον εθνικό συντονισµό µεταξύ των Πολιτειών και των Επικρατειών και τα διεθνή θέµατα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα or

11 Οµοσπονδιακή κυβέρνηση Επαφές Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and Forestry Αυστραλιανή Κυβέρνηση - Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και ασοκοµίας Τηλ.: Για πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε εξάρσεις παρασίτων και ασθενειών στην Αυστραλία, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, visit Κυβερνήσεις Πολιτειών και Επικρατειών Victorian Department of Primary Industries Βικτωριανό Υπουργείο Πρωτογενούς Βιοµηχανίας Τηλ.: New South Wales Department of Primary Industries Υπουργείο Πρωτογενούς Βιοµηχανίας - ΝΝΟ Ph: Queensland Department of Primary Industries and Fisheries Υπουργείο Πρωτογενούς Βιοµηχανίας και Αλιείας - Κουήνσλαντ Τηλ.: Western Australian Department of Agriculture and Food Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίµων υτικής Αυστραλίας Τηλ.: South Australian Department of Primary Industries and Resources Υπουργείο Πρωτογενούς Βιοµηχανίας και Πόρων Νότια Αυστραλία Τηλ.: Tasmanian Department of Primary Industries and Water Υπουργείο Πρωτογενούς Βιοµηχανίας και Υδάτων Τασµανία Τηλ.: Australian Capital Territory Municipal Services ηµοτικές Υπηρεσίες Επικράτειας Αυστραλιανής Πρωτεύουσας Τηλ.:

12 Northern Territory Department of Primary Industry, Fisheries and Mines Υπουργείο Πρωτογενούς Βιοµηχανίας, Αλιείας και Ορυχείων Βόρεια Επικράτεια Τηλ.: Υπηρεσίες ανά κλάδο Animal Health Australia Υγεία Ζώων, Αυστραλία Τηλ.: Plant Health Australia Υγεία Φυτών, Αυστραλία Τηλ.: Food Standards Australia New Zealand Πρότυπα Τροφίµων- Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία Γραµµή Συµβουλών: Emergency animal and plant disease hotlines Τηλέφωνα Επειγόντων περιστατικών ζωικών και φυτικών ασθενειών για πτηνά και κτηνοτροφία για φυτά

13 Λαϊκές Αγορές Οι λαϊκές αγορές είναι ένας θαυµάσιος τρόπος για τους αγρότες να πωλούν τα προϊόντά τους κατ ευθείαν στο κοινό και από πλευράς τους οι καταναλωτές µπορούν να αγοράζουν φρέσκα προϊόντα κατ' ευθείαν από τον παραγωγό. Καθώς οι λαϊκές αγορές αυξάνονται ταχέως στην Αυστραλία, αυτές οι αγορές ενδεχοµένως θα βοηθήσουν στη διάδοση ζωικών και φυτικών παρασίτων και ασθενειών. Γι αυτό, η καλή βιοασφάλεια είναι ζωτικής σηµασίας. Στην λαϊκή αγορά Μην µοιράζεστε εξοπλισµό µε άλλους πωλητές αν δεν εξασφαλίσετε ότι είναι καθαρός και χωρίς χώµα και µολυσµατικούς παράγοντες και απολυµάνετε τα εµπορευµατοκιβώτια και τον εξοπλισµό ανάλογα µε τις ανάγκες. Μην βάζετε τα προϊόντα άλλων πωλητών µε τα δικά σας, κρατήστε τα χωριστά. Εξασφαλίστε ότι τα προϊόντα που πωλείτε είναι φρέσκα και υψηλής ποιότητας. Τηρείτε πάντα καλή προσωπική υγιεινή και καθαριότητα στον πάγκο σας, διότι η ασθένεια µπορεί να µεταφερθεί στον ιµατισµό, τα υποδήµατα και το δέρµα. Ασφάλεια τροφίµων και οι υποχρεώσεις σας Οι απαιτήσεις χορήγησης αδειών πώλησης τροφίµων ποικίλλουν µεταξύ των Πολιτειών και των Επικρατειών. Οι διοργανωτές των λαϊκών αγορών συνεργάζονται µε την τοπική κυβέρνηση για να διασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι των πάγκων πωλήσεων πληρούν τις υποχρεώσεις πώλησης και τις απαιτήσεις χορήγησης αδειών τους. Μιλήστε στο διοργανωτή της λαϊκής αγοράς σας για περισσότερες πληροφορίες, εάν δεν είστε βέβαιοι. Όταν πάτε στο σπίτι Απολυµάνετε τον εξοπλισµό σας µε οικιακό απολυµαντικό. Επαγρυπνείτε για συµπτώµατα ζωικών ή φυτικών ασθενειών και αναφέρτε τα αµέσως (δείτε εσωκλειόµενο έντυπο). Οι παρούσες υποδείξεις και αυτές που απαριθµούνται στο ενηµερωτικό φυλλάδιο Η Καλή Βιοασφάλεια θα βοηθήσουν πολύ στην προστασία της γεωργικής βιοµηχανίας µας από παράσιτα και ασθένειες. Για περισσότερες πληροφορίες Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή τηλεφωνήστε στο Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και ασοκοµίας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης στο (02)