Α. ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ"

Transcript

1

2 Α. ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ A1. Εκπαίδευση στη χρήση & ερμηνεία του τεστ ψυχοπαθολογίας ΜΜΡΙ2 (The Minnesota Multiphasic Personality Inventory - MMPI-2 ) Kατόπιν σύμβασης για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων με το Πανεπιστήμιο της Μινεσσότα Υπεύθυνοι Προγράμματος Ναούμ Καραμηνάς Ψυχολόγος - M.Sc. Οργανωτικής Ψυχολογίας, Γιώργος Στεφανόπουλος, Ψυχολόγος - M.Sc. Κλινικής Ψυχολογίας Σά 16, Κυ 17, Σά 23, Κυ 24 ε 25 Οκτωβρίου ( ε 16:00-22:00) Σά 2, Κυ 3, Σά 9, Κυ 10, ε 11 Απριλίου ( ε 16:00-22:00) Το πολυφασικό τεστ προσωπικότητας MMPI-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνηθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο. Το MMPI2 που αντικατέστησε την παλαιότερη έκδοση στις ΗΠΑ το 1989 και στην Ελλάδα το 2003, περιέχει πάνω από 100 κλίμακες, συμπεριλαμβάνοντας κλίμακες εγκυρότητας, κλινικές κλίμακες και υποκλίμακες, κλίμακες ανά κατηγορία καθώς και συμπληρωματικές κλίμακες. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στη χορήγηση, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την παραγωγή έκθεσης ανάλυσης της προσωπικότητας με βάση τις σταθμισμένες κλίμακες του Τεστ. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης του Τεστ και να το χρησιμοποιήσουν στην κλινική πράξη για διάγνωση και αξιολόγηση κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας, για επιλογή προσωπικού σε θέσεις επικινδυνότητας ή ασφαλείας και επιπλέον στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας, γάμου και οικογένειας. Το δικαίωμα χορήγησης και ενυπόγραφης ερμηνείας έχουν μόνο οι ψυχολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 1

3 A2. Εποπτεία στη χρήση & ερμηνεία του τεστ ψυχοπαθολογίας ΜΜΡΙ2 Υπεύθυνος Εποπτείας Γιώργος Στεφανόπουλος, Ψυχολόγος- M. Sc. Κλινικής Ψυχολογίας Σα 23, Κυ 24 Οκτωβρίου, Σα 9, Κυ 10 Απριλίου, Η εποπτεία στη χορήγηση, την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και την παραγωγή έκθεσης με βάση τις σταθμισμένες κλίμακες του τεστ ψυχοπαθολογίας MMPI 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) αφορά εκπαιδευμενους ψυχολόγους χρήστες του Τεστ και γίνεται σε ομαδικό επίπεδο. Η εποπτεία οδηγεί στην καλύτερη συνδυαστική ερμηνεία και εμβάθυνση των αποτελεσμάτων του Τεστ, στην απόκτηση ευχέρειας στην ερμηνεία του και στην παραγωγή έκθεσης αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το Τεστ MMPI-2 για μια σωστή και πλήρη διαγνωστική χρήση και τις εφαρμογές του σε πλαίσια κλινικά, επιλογής, δικαστικά, συμβουλευτικής. Χαρακτηριστικό όφελος σε μία τέτοια ομαδική διαδικασία είναι εκτός από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και την καθοδήγηση από τον επόπτη, επιπλέον και η δυνατότητα για ανταλλαγή απόψεων μέσα στην ομάδα και ελεύθερη έκφραση των σκέψεων και των προβληματισμών από τους συμμετέχοντες. 2

4 Α3. Χρήση & ερμηνεία του τεστ προσωπικότητας 16PF Κατόπιν σύμβασης για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων με με το Ινστιτούτο για την Ανάλυση της Προσωπικότητας και των Ικανοτήτων (IPAT) Σά 6 Νοεμβρίου 2010, Σά 12 Μαρτίου :00 16:00 Το ερωτηματολόγιο 16PF είναι ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά ερωτηματολόγια για την μέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στον κόσμο. Προσδιορίζει με ακρίβεια τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, αποκαλύπτει τις πτυχές της προσωπικότητας του εξεταζόμενου και αναγνωρίζει την οποιαδήποτε απόπειρα παραποίησης της εικόνας του. Το σεμινάριο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν δικαίωμα χρήσης και ερμηνείας του Τεστ και να το χρησιμοποιήσουν στην αξιολόγηση & επιλογή προσωπικού, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και στη γενική συμβουλευτική προσώπων και ζευγαριών. Α4. Εκπαίδευση στη χορήγηση και ερμηνεία της Προβολικής οκιμασίας T.A.T (Thematic Apperception Test) Κατόπιν σύμβασης για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων με το Πανεπιστήμιο του Harvard Σά 9, Κυ 10, Σά 16, Κυ 17, Κυ 24 Οκτωβρίου Σά 6, Κυ 7, Σά 13, Κυ 14 Νοεμβρίου 2010, Το Θεματικό Τεστ Αντίληψης Τ.Α.Τ. είναι ένα προβολικό τεστ προσωπικότητας που σχεδιάστηκε στο Harvard το 1930 από τους Christiana D. Morgan και Henry A. Murray. Παραμένει η πιο ευρέως διαδεδομένη προβολική δοκιμασία τόσο στην κλινική έρευνα όσο και στα κλινικά πλαίσια της ψυχολογικής αξιολόγησης διαταραχών προσωπικότητας, σκέψης, συναισθηματικών συγκρούσεων και μηχανισμών άμυνας. Οι ψυχολόγοι ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν την TAT για την καλύτερη κατανόηση της ψυχικής οργάνωσης του πελάτη τους καθώς η ανάλυση βασίζεται στην υποκειμενική προβολή ασυνείδητων ορμών και πλευρών της προσωπικότητας του ατόμου σε μια σειρά εικόνων, αποτυπωμένων σε κάρτες. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στη χορήγηση και ερμηνεία του τεστ, στην ανάλυση του λόγου, στη βαθμολόγηση, στη μεθοδολογία ερμηνείας δεδομένων των πρωτοκόλλων και στη συγγραφή κλινικής έκθεσης αποτελεσμάτων. 3

5 Α5. Εκπαίδευση στη χορήγηση και ερμηνεία της Προβολικής οκιμασίας RORSCHACH Σά 27, Κυ 28 Νοεμβρίου, Σά 4, Κυ 5, Σά 11, Κυ 12, Σά 18, Κυ 19 εκεμβρίου Το τεστ κηλίδων μελάνης Rorschach είναι μια προβολική μέθοδος ψυχολογικής αξιολόγησης και στηρίζεται στις ερμηνείες που αποδίδονται σε μια σειρά από 10 κάρτες από ασαφείς εικόνες κηλίδων. Θεωρείται το δεύτερο ευρέως χρησιμοποιούμενο τεστ για την διάγνωση ψυχωτικής ή μη οργάνωσης αλλά και διαταραχών προσωπικότητας. Παράλληλα έχει αποδειχτεί χρήσιμο εργαλείο κατά την θεραπευτική διαδικασία όταν η κατανόηση του ατόμου είναι σημαντική για τον καθορισμό θεραπευτικών στόχων και την επιλογή θεραπευτικών στρατηγικών. Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στη χορήγηση, τις φάσεις και διάρκεια του τεστ, στην ανάλυση του υλικού, στην ποιοτική ανάλυση, τα στοιχεία επεξεργασίας του λόγου την επεξεργασία του λανθάνοντος περιεχομένου και στη μεθοδολογία ερμηνείας δεδομένων των πρωτοκόλλων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον κύκλο των εκπαιδεύσεων των ψυχομετρικών εργαλείων πραγματοποιούνται εκπαιδευσεις και στα ακόλουθα ψυχομετρικά εργαλεία: Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας των 5 παραγόντων BFQ-2 Ερωτηματολόγια Ικανοτήτων CAB I-V Τεστ ενδιαφερόντων OVIS Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Σκέψεων CTI 4

6 Β. ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ Β1. Εκπαίδευση Συμβούλων στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Σά 6, Κύ 7, Πα 12, Σά 13 Νοεμβρίου 2010, Σά 12, Κυ 13, Πα 18, Σά 19 Μαρτίου 2011, Το Πρόγραμμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελεί μια από τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις στο θέμα της επιστημονικής σύζευξης ανθρώπου - επαγγέλματος. Στόχος του σεμιναρίου είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση στη διεξαγωγή σύγχρονων προγραμμάτων Ατομικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού καθώς και η δυνατότητα χρήσης των εργαλείων επεξεργασίας (το τεστ προσωπικότητας 16PF-5, το τεστ ενδιαφερόντων ΟVIS και τη συστοιχία τεστ ικανοτήτων CAB ) και ανάλυσης του Ατομικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η στάθμιση και η μετάφραση των Test έχει γίνει στα ελληνικά από την εταιρεία Ison Psychometrica. Β2. Εκπαίδευση Συμβούλων στην Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Σά 6, Κύ 7, Σά 13, Κυ 14 Νοεμβρίου 2010 Σά 12, Κυ 13, Σά 19, Κυ 20 Μαρτίου 2011 Στόχος του σεμιναρίου είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση στην παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας, που περιλαμβάνει προετοιμασία για την είσοδο και διασύνδεση με την αγορά εργασίας, συμβουλευτικής προσωπικού, συμβουλευτική διδακτικού προσωπικού, καθώς και τη δυνατότητα χρήσης των εργαλείων επεξεργασίας και ανάλυσης Προσωπικών Χαρακτηριστικών. Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται τεστ που έχουν δημιουργηθεί από το αναγνωρισμένο Ινστιτούτο για την Ανάλυση της Προσωπικότητας και των Ικανοτήτων της Αμερικής (ΙΡΑΤ) και περιλαμβάνουν: το τεστ προσωπικότητας 16PF-5, το τεστ ενδιαφερόντων ΟVIS και τη συστοιχία τεστ ικανοτήτων CAB. Η στάθμιση και η μετάφραση των Test έχει γίνει στα ελληνικά από την εταιρεία Ison Psychometrica. 5

7 Β3. Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας Τα μυστικά επιτυχίας στην αναζήτηση εργασίας Κυ 14 Νοεμβρίου 2010, Κυ 20 Μαρτίου 2011, Με το σεμινάριο αυτό δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν σε Μεθόδους & Τεχνικές ένταξης στην αγορά εργασίας προσαρμοσμένες στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Με θεωρητικό & βιωματικό τρόπο θα εκπαιδευτούν σε σύγχρονες Στρατηγικές Αναζήτησης Εργασίας. Παρέχεται εκμάθηση σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος, παρουσίαση και εκμάθηση Τεχνικών Συνεντεύξεων, αναπαράσταση συνεντεύξεων, διαπραγμάτευση αμοιβής. Επιπλέον προσφέρεται επισκόπηση των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά εργασίας και δυνατότητες προσέγγισης κάθε μιας από αυτές. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες κατευθύνονται προς έγκυρες πηγές πληροφόρησης, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν μια συνολική και αντικειμενική εικόνα των διαθέσιμων επαγγελματικών επιλογών. Β4. Εργαστήριο για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, πληροφόρηση και σωστός προγραμματισμός Σά 11, Κυ 12 Ιουνίου 2011, Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί μία διαδικασία, η οποία προϋποθέτει το συνδυασμό ποικίλων παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτοί είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη, γιατί η σύζευξή τους δίνει σημαντικές λύσεις στους μαθητές για να έχουν μια πετυχημένη σταδιοδρομία. Μέσα από το Εργαστήριο αυτό παρέχεται η διερεύνηση και ανάλυση όλων αυτών των παραμέτρων και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην ορθολογική συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, στο σωστό προγραμματισμό του και στην συστηματοποίηση της παροχής της πληροφορίας. Ενδεικτικά θέματα που θα αναλυθούν είναι ο συνδυασμός στοιχείων προσωπικότητας και ενδιαφερόντων με τα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος ανά επιστημονικό πεδίο και τις πόλεις που τον ενδιαφέρουν, η ανάλυση αποτελεσμάτων και η παρουσίαση με σαφήνεια των σχολών ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, με φθίνουσα κατάταξη σύμφωνα με τις βάσεις των προηγούμενων ετών. 6

8 Γ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ & ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ Γ1. Εισαγωγή στην Παιγνιοθεραπεία (PLAYTHERAPY) Σά 9, Κυ 10, Πα 15, Σά 16, Κυ 17 Οκτωβρίου 2010, Πα 8, 9, Κυ 10, Σά 16, Κυ 17 Απριλίου 2011, Η παιγνιοθεραπεία αποτελεί μία εναλλακτική θεραπευτική πρόταση, που χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως μέσο έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων και εφαρμόζεται τόσο σε πραγματικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο. Είναι μια δυναμική διαδικασία, μέσω της οποίας μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τις βαθύτερες ανάγκες μας, να επεξεργαστούμε ζητήματα του παρελθόντος και του παρόντος που επηρεάζουν τη ζωή μας και να ανακαλύψουμε νέους λειτουργικούς και δημιουργικούς τρόπους συμπεριφοράς και επικοινωνίας, Το σεμινάριο μυεί τους συμμετέχοντες σε βασικές έννοιες και μεθόδους Παιγνιοθεραπείας. Ένα μέρος του αφορά στη θεωρία της προσωποκεντρικής Παιγνιοθεραπείας με τους κύριους εκπροσώπους της. Στο άλλο μέρος οι συμμετέχοντες θα διερευνήσουν μέσα από βιωματικές- εκπαιδευτικές δραστηριότητες πώς μπορούν να αξιοποιήσουν μη παρεμβατικές μεθόδους, και πώς μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τόσο σε παιδιά, όσο και σε εφήβους και ενήλικες με μικρές παραλλαγές. Γ2. Εισαγωγή στη ραματοθεραπεία (DRAMATHERAPY) Σά 4, Κυ 5, Πα 10, Σά 11, Κυ 12 εκεμβρίου 2010, Η ραματοθεραπεία ανήκει στην κατηγορία των εναλλακτικών θεραπειών μέσω της τέχνης (Arts Therapies) και βασίζεται στην αντίληψη ότι το θέατρο περιέχει ενδογενείς θεραπευτικές ιδιότητες. Πέρα από τις τεχνικές του θεάτρου (φωνή, κίνηση, μιμική αυτοσχεδιασμό, κείμενο) χρησιμοποιεί κι άλλες μορφές έκφρασης όπως τη ζωγραφική, τη μουσική, το χορό, τον πηλό, το παραμύθι. Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες από τη μια να εξοικειωθούν με κάποιες από τις τεχνικές της δραματοθεραπείας ώστε να τις αξιοποιήσουν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα και από την άλλη να στοχαστούν πάνω σε στοιχεία που αναδύονται και σχετίζονταν με τους ίδιους και τις αναζητήσεις τους τη δεδομένη χρονική στιγμή. 7

9 Γ3. Εισαγωγή στο Ψυχόδραμα Πα 4, Σά 5, Κυ 6, Σά 12, Κυ 13 Φεβρουαρίου 2011, Το ψυχόδραμα είναι μία μέθοδος ομαδικής ψυχοθεραπείας, που ασχολείται με γεγονότα και εμπειρίες της ζωής των ατόμων στο πλαίσιο της ομάδας. Η ψυχοδραματική διερεύνηση πραγματοποιείται μέσω της αναβίωσης και εκδραμάτισης ποικίλων σκηνών, που μπορεί να σχετίζονται με το παρελθόν, το παρόν ή ακόμη και το μέλλον του ατόμου. Η εκδραμάτιση, βεβαίως, λαμβάνει χώρα στη διάσταση του «εδώ και τώρα». Το ψυχόδραμα εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε διάφορες ομάδες ατόμων, όπως άτομα με διαταραχές διατροφής, εξαρτήσεις ουσιών, προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά και σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας. Το σεμινάριο στοχεύει στο να μυήσει τους συμμετέχοντες στις βασικές έννοιες του ψυχοδράματος, καθώς επίσης να τους φέρει σε μια πρώτη επαφή με τις κυριότερες τεχνικές του ψυχοδράματος, δηλαδή την αλλαγή ρόλων, το ντουμπλάρισμα, την τεχνική του καθρέφτη και τη συγκεκριμενοποίηση. Γ4. Το Άγχος & οι Στρατηγικές Αντιμετώπισής του Τεχνικές Χαλάρωσης Υπεύθυνος προγράμματος Αλεκτορίδης Πέτρος, Ψυχολόγος Κλινικής Κατεύθυνσης, M.Sc. Ψυχοπαθολογίας Παιδιού και Εφήβου - M.Sc. Κλινικής-Κοινωνικής Ψυχολογίας Σά 19, Κυ 20, Σά 26, Κυ 27 Φεβρουαρίου 2011, Σά, Κυ Το Σεμινάριο παρέχει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν σε βάθος τις έννοιες του stress και του άγχους μέσα από θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις. Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να αντιληφθούν μέσα από βιωματικές τεχνικές το βαθμό της προσωπικής τους εμπλοκής σε καταστάσεις stress & άγχους και θα ανιχνεύσουν τους πιθανούς προσωπικούς τους τρόπους δημιουργικής αντιμετώπισής του. Μέσω της εκπαίδευσης αυτής θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τον εαυτό τους και τους άλλους να κατανοήσουν το άγχος σε προσωπικό επίπεδο και να αποκτήσουν δεξιότητες αντιμετώπισής του σε σωματικό και συναισθηματικό επίπεδο, μέσα από σύγχρονες μεθόδους Τεχνικών Προοδευτικής Χαλάρωσης. 8

10 . ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΣΤΙΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1. Εισαγωγή στην Οικογενειακή Συμβουλευτική Υπεύθυνη προγράμματος Βικτωρία Σαραφιανού, Ψυχολόγος, M.Sc. Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Πα 19, Σά 20, Κυ 21, Σά 27, Κυ 28 Νοεμβρίου 2010, Πα 1, Σά 2, Κυ3, Σά 9, Κυ 10 Απριλίου 2011, Στόχος του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με βασικά θεραπευτικά μοντέλα της Οικογενειακής Συμβουλευτικής και η εκπαίδευση σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές παρέμβασης που ενισχύουν την οικογένεια, ώστε τα μέλη της να λειτουργούν δημιουργικά και αποτελεσματικά. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν με θεωρητικό και βιωματικό τρόπο την έννοια της οικογένειας ως σύστημα με τις δικές του στρατηγικές, κανόνες, αξίες, τους κύκλους ανάπτυξης της οικογένειας και τις μορφές επικοινωνίας μέσα σε αυτήν. 2. Ανάπτυξη εξιοτήτων Συμβουλευτικής και Επικοινωνίας Πα 3, Σά 4, Κυ 5, Πα 10, Σά 11, Κυ 12 εκεμβρίου 2010 Το σεμινάριο έχει στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις κύριες θεωρίες και βασικές αρχές στο χώρο της Συμβουλευτικής και την εκπαίδευση σε σύγχρονες Τεχνικές σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Μέσα από βιωματικές και θεωρητικές προσεγγίσεις θα καταφέρουν να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει ένας Σύμβουλος στη δουλειά του, καθώς και τους περιορισμούς και τα όρια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα στάδια των συναντήσεων και τη δομή της Συμβουλευτικής ιαδικασίας, τα στοιχεία λήψης Ιστορικού, τις απαιτούμενες δεξιότητες λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας, και τον Κώδικα εοντολογίας. 9

11 Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΦΗΒΩΝ & ΓΟΝΕΩΝ 1ο Εργαστήριο: Εκπαίδευση στο σύστημα μελέτης. Οι τεχνικές της αποτελεσματικής μελέτης και η οργάνωση του χρόνου Σά 9, Κυ 10 Απριλίου 2011, 10:00-15:00 Η συστηματοποίηση της μελέτης και αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου του κάθε μαθητή είναι απαραίτητο εφόδιό του για να είναι αποδοτικός και να καταφέρει να βρει τη χρυσή τομή στο ρόλο του ως μαθητή αλλά και στις ανάγκες του ως νέο με ποικίλες δραστηριότητες. Με το εργαστήριο αυτό οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να αφομοιώσουν τις αρχές καθώς και τις τεχνικές που διέπουν την καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου, την καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, αναλογιζόμενοι την αντίληψη ότι το διάβασμα θέλει τρόπο, και όχι κόπο. Επιπλέον θα δοθεί η δυνατότητα να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τις δυσκολίες που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της μάθησης και θα παρουσιασθούν νέες μέθοδοι και στρατηγικές μελέτης, που θα οδηγήσουν στη συστηματοποίησή της. Έτσι τα παιδιά θα μπορούν να αποκτήσουν μια νέα θεώρηση και αντιμετώπιση της μελέτης, καλύτερη οργάνωση του χρόνου τους και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. 2ο Εργαστήριο: Το Άγχος των εξετάσεων και η διαχείρισή του Σά 16, Κυ 17 Απριλίου 2011, 10:00-15:00 Το Άγχος κατά τη διάρκεια των εξετάσεων μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητα αποτελέσματα αναφορικά με την επίδοση του μαθητή. Μέσω του εργαστηρίου θα δοθεί η δυνατότητα να αναγνωρισθούν οι πηγές που προκαλούν άγχος και θα παρουσιασθούν μέθοδοι αντιμετώπισής του και μείωσης των δυσκολιών που επιφέρει αυτό. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην κατανόηση άγχους σε προσωπικό επίπεδο και θα διδαχτούν δεξιότητες αντιμετώπισής του σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο με ειδικές Τεχνικές Χαλάρωσης. 10

12 3ο Εργαστήριο: Ανάπτυξη εξιοτήτων Επικοινωνίας Γονέων - Εφήβων Σά 14, Κυ 15 Μαΐου 2011, 10:00-15:00 Η περίοδος της Εφηβείας είναι μία φάση αλλαγών και νέων καταστάσεων όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τον ίδιο τον γονέα, που συχνά βρίσκεται σε διλλήματα και αδιέξοδα. εν είναι λίγες οι φορές που χρειάζεται επαναδιαπραγμάτευση και αποσαφήνιση διαφόρων μηνυμάτων του παιδιού προς το γονέα και αντίστροφα, ώστε να αποφευχθούν συγκρούσεις, προκλητικές - εκρηκτικές συμπεριφορές ή και συμπεριφορές απόσυρσης και παθητικότητας. Στο εργαστήριο αυτό θα αναλυθούν διεξοδικά και θα γίνουν κατανοητά με βιωματικές ασκήσεις οι τρόποι επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) στην Οικογένεια, η διαχείριση των συναισθημάτων και η αναγνώριση της θέσης του άλλου, με σκοπό τη δημιουργική και παραγωγική επικοινωνία. 4ο Εργαστήριο: Ανάπτυξη Αυτογνωσίας και Αυτοπεποίθησης των Εφήβων Σά 21, Κυ 22 Μαΐου 2011, 10:00-15:00 Το εργαστήριο αυτό μέσω βιωματικών ασκήσεων βοηθάει στην κατανόηση της σημασίας στη ζωή μας της θετικής αυτοαντίληψης και αυτοεικόνας. ίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τους όρους αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, καθώς επίσης και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα προσεγγίσουν. Επίσης τους προετοιμάζει στην παροχή στήριξης είτε στον εαυτό τους είτε στους άλλους, στην αναγνώριση των προσωπικών αξιών, ικανοτήτων και στην αξιοποίησή τους. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της δημιουργικής διεργασίας θα είναι η δημιουργία αισθήματος αυτοεκτίμησης και θετικής αξιοποίησης του προσωπικού δυναμικού που χαρακτηρίζει τον καθένα. 11

13 5ο Εργαστήριο: Συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου Σά 2, Κυ 3 Ιουλίου 2010, 10:00-15:00 Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί μία διαδικασία, η οποία προϋποθέτει το συνδυασμό ποικίλων παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτοί είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη, γιατί η σύζευξή τους δίνει σημαντικές λύσεις στους μαθητές για να έχουν μια πετυχημένη σταδιοδρομία. Μέσα από το Εργαστήριο αυτό παρέχεται η διερεύνηση και ανάλυση όλων αυτών των παραμέτρων και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην ορθολογική συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, στο σωστό προγραμματισμό του και στην συστηματοποίηση της παροχής της πληροφορίας. Ενδεικτικά θέματα που θα ληφθούν υπόψη είναι ο συνδυασμός στοιχείων προσωπικότητας και ενδιαφερόντων με τα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος ανά επιστημονικό πεδίο και τις πόλεις που τον ενδιαφέρουν, η ανάλυση αποτελεσμάτων και η παρουσίαση με σαφήνεια των σχολών ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, με φθίνουσα κατάταξη σύμφωνα με τις βάσεις των προηγούμενων ετών. Τα εργαστήρια θα συντονίζονται από Ψυχολόγους Συμβούλους με πολυετή εμπειρία σε θέματα Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στα παράλληλα εργαστήρια εφήβων και γονέων θα γίνεται χορήγηση Εξειδικευμένων Ερωτηματολογίων και Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού στους εφήβους και ταυτόχρονα σε εργαστήρια με πρακτικές και βιωματικές μεθόδους θα υποστηρίζεται ο γονέας και το παιδί στη σχέση τους και στη διαχείριση των δυσκολιών της εξεταστικής περιόδου. 12

14 ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ Προγράμματα Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης 120 ώρες: Πρόγραμμα στη Συμβουλευτική & εξιότητες Συμβουλευτικής Πρόγραμμα Κλινικής ιάγνωσης Εφαρμοσμένων Ψυχομετρικών Εργαλείων (Ερωτηματολόγια προσωπικότητας 16PF - BFQ2 - MMPI2, Προβολικά Τεστ προσωπικότητας Τ.Α.Τ. - RORSCHACH, Τεστ Ενδιαφερόντων - OVIS, Τεστ Ικανοτήτων CAB I-V ). Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων χορηγούνται οι αντίστοιχες βεβαιώσεις σπουδών και οι ανάλογες πιστοποιήσεις των ψυχομετικών εργαλείων που εξετάζονται. Ενδοεταιρικά Προγράμματα: Τεχνικές Ανάπτυξης Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών Πρόγραμμα ιακοπής Καπνίσματος Ο ρόλος της Συναισθηματικής νοημοσύνης στην Εργασία Εξειδικευμένα Προγράμματα: Εκπαίδευση Συμβούλων και Συνοδών ατόμων με προβλήματα όρασης Εκπαίδευση στο ιαγνωστικό Σύστημα Ψυχοπαθολογίας DSM IV * Η ISON PSYCHOMETRICA διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους τίτλους, τις ημερομηνίες, τις ώρες και τις τιμές των προγραμμάτων εκπαίδευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 13

15 % 30% για εγγραφές μέχρι τέλη Αυγούστου Ισχύουν οι παρακάτω εκπτώσεις για τη συμμετοχή σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα: 25% για ομάδες άνω των τριών ατόμων 15% για εγγραφή δύο ατόμων και για τα μέλη της ISON PSYCHOMETRICA 10% για φοιτητές και εκπαιδευτικούς και για τα μέλη του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής Τατιάνα Ριζοπούλου Μαρία Καρακίτσου Τσιμισκή 123, Θεσσαλονίκη Tηλ ,

16