Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και Ψηφιοποίηση συλλογών Λαογραφικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και Ψηφιοποίηση συλλογών Λαογραφικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων"

Transcript

1 Ολοκληρωµένη ανάπτυξη και Ψηφιοποίηση συλλογών Λαογραφικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Στερεοσκοπική ανάλυση υφασµάτων, των ενδυµάτων του Μουσείου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Κοινωνία της Πληροφορίας» Β. Ρόκου, Καθηγήτρια, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τοµέας Λαογραφίας, Εργαστήριο Προβιοµηχανικής Τεχνολογίας Περίληψη Η ψηφιοποίηση των συλλογών του Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, αποτέλεσε την κατάθεση της επιστηµονικής οπτικής µε την οποία διερευνάται ο υλικός πολιτισµός. Η στερεοσκοπική ανάλυση των µεταξωτών υφασµάτων της γυναικείας ενδυµασίας του Πανεπιστηµιακού Μουσείου και Αρχείου, εντάσσεται στην ερευνητική προσπάθεια διείσδυσης στη δοµή της ύφανσης, απεικόνισης και απόδοσης της τεχνικής, για την ακριβή ή την κατά προσέγγιση χρονολόγηση του υφάσµατος, την ευχέρεια τυπολογικής κατάταξης και τον προσδιορισµό του εργαστηρίου ή της βιοµηχανίας της προέλευσης. Η στερεοσκοπική ανάλυση συµβάλλει στον προσανατολισµό της ανθρωπολογικής-ιστορικής έρευνας στη συγκρότηση της ιστορίας των υφασµάτων που θα αναδεικνύει τη σηµασία τους ως ιστορικών πηγών για την τοπική ιστορία: για τα δίκτυα της επικοινωνίας και τις µετακινήσεις, τις εγκαταστάσεις των πληθυσµών, τον κόσµο της εργασίας και το κόσµο του εµπορίου, όπως και για το ρόλο τους στην οικονοµική ανάπτυξη και τη διαµόρφωση της κοινωνικής ιεραρχίας που αποτυπώθηκε στην ενδυµατολογική συµπεριφορά. Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι η επισήµανση της αναγκαιότητας ανάδειξης των όψεων της τοπικής ιστορίας ως µέρος της ηπειρωτικής και της οθωµανικής βαλκανικής ιστορίας, µέσα από εντατικές µελέτες αυτού του τύπου και την ενσωµάτωσή τους στη µουσειολογική πολιτική και στη µουσειολογία που αποτελεί µια διαρκώς εξελισσόµενη επιστήµη. Εισαγωγή O «υλικός πολιτισµός» του F. Braudel και η «υλική ζωή» του A. Leroi-Gourhan συνόψισαν οικονοµία και τεχνική στην ιστορική τους µεγάλη διάρκεια και τις συνέδεσαν µε τις κοινωνίες στην ιστορικότητά τους. Η προβιοµηχανική κληρονοµιά το ενδιαφέρον της οποίας ξεπερνάει τα όρια τόσο της βιοµηχανίας όσο και της αρχαιολογίας, ενδιαφέρει τη Λαογραφία, καθώς την ενδιαφέρουν οι πρώτες ύλες, οι κατασκευές, τα εργαλεία και ο προορισµός τους, ο ρόλος, η σηµασία, οι εικόνες και οι αναπαραστάσεις, η λεπτοµερής διείσδυση στην τεχνική και στη διαδικασία της κατασκευής, ο κόσµος της εργασίας και το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται και η πρόοδος της υλικής ζωής, η επισήµανση των ιστορικών διαρκειών στις οποίες αυτά εγγράφονται, σχηµατίζοντας την συνέχεια του αγροτικού-κτηνοτροφικού και γεωργικού-και του βιοτεχνικού κόσµου, δηλαδή του προβιοµηχανικού κόσµου της Ελληνικής Παράδοσης. Η «Ιστορία του υλικού πολιτισµού» αντιµετώπισε την εξέλιξη της οικονοµίας και της κοινωνίας και η Βιοµηχανική Αρχαιολογία έδωσε έµφαση στη βιοµηχανική κληρονοµιά του 18 ο - 19 ο αιώνα και συµπεριέλαβε την περίοδο της Μετάβασης από την Παραδοσιακή Κοινωνία στη Μοντέρνα.

2 Ο µουσειακός χαρακτήρας του Ηπειρωτικού χώρου είναι ένα κίνητρο για την καταγραφή ενός περιφερειακού πολιτισµού ως προς τα κέντρα της οικονοµικής ανάπτυξης και του εµπορίου, αλλά και του πολιτισµού. Οι συλλογές του πρώτου Λαογραφικού Μουσείου του Πανεπιστηµίου σχηµατίστηκαν από τους πρώτους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µεταξύ των ετών µε τη φροντίδα του πρώτου καθηγητή της Λαογραφίας,. Λουκάτου και την εµπειρία που ίδιος διέθετε από την οργάνωση του Musee de l Homme του Παρισιού, στο οποίο είχε εργαστεί µε την εποπτεία του Andre Leroi- Gourhan και τις συµπληρωµατικές οδηγίες της Αγγελικής Χατζηµιχάλη, για τη συλλογή των ελληνικών αντικειµένων του Μουσείου. Το κέντρο βάρους της προσέγγισης οδηγεί στον καθορισµό των στόχων του Μουσείου. Το ουσιαστικό περιεχόµενο του Πανεπιστηµιακού Μουσείου παραπέµπει σε δύο κύκλους αντικειµένων: στα Υφαντά που συνδέονται µε την ύπαιθρο και τον κόσµο του κτηνοτροφικού χωριού και στα Μέταλλα που παραπέµπουν στα εργαστήρια και την αστική παραγωγή της πόλης. Στον άξονα των δύο κύριων κατηγοριών προστίθενται τα ξύλινα ή µεταλλικά αντικείµενα της γεωργικού βίου, που ενώνουν τους δύο χώρους, της χρήσης, που είναι ο αγροτικός τοµέας και της προέλευσης που είναι τα εργαστήρια των µετάλλων. Η ψηφιοποίηση των συλλογών του Μουσείου συστρέφεται στους δύο αυτούς πόλους, της υπαίθρου και της πόλης, για να καταγράψει την κατασκευή και την παραγωγική διαδικασία. Μεθοδολογία Στο Μουσείο του Τοµέα Λαογραφίας η διάσωση και η ανάδειξη της προβιοµηχανικής κληρονοµιάς και των αντικειµένων που παρήχθησαν είτε ως χειροτεχνικά είτε στα όρια του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού των εργαστηρίων παραγωγής, αντιµετωπίζεται µε την ιστοριογραφική προβληµατική της µελέτης του κόσµου της παράδοσης, των οικονοµικών και κοινωνικών συµπεριφορών και των νοοτροπιών που χαρακτήρισαν την κοινωνία και έδωσαν µορφή στα πολιτισµικά αντικείµενα. Αυτή η επιστηµονική πρακτική αποτελεί ανθρωπολογική-κοινωνιολογική και οικονοµική ιστορική προσέγγιση που συνδέεται µε την εξέλιξη των κοινωνικών επιστηµών και κυρίως µε την υιοθέτηση από την µεριά της ανθρωπολογίας της ιστορικής προβληµατικής, που σηµείωσε και την κατεξοχήν πρόοδο των ανθρωπιστικών επιστηµών τόσο στο επίπεδο της µεθοδολογίας όσο και στο χώρο του περιεχοµένου. Η Ψηφιοποίηση αποτελεί ένα θετικό βήµα στην καταγραφή, το σχολιασµό, στον πλούτο των πληροφοριών που επιτρέπει και το διαρκή εµπλουτισµό µε νέα στοιχεία και καθιστά για πάντα διαθέσιµη την πολιτισµική κληρονοµιά των κοινωνιών σε όλες τις όψεις και τους συνδυασµούς, προς όλες τις κατευθύνσεις. Ένα εικονικό µουσείο και τα λεπτοµερή στοιχεία µπορεί να είναι προσβάσιµα και βελτιούµενα, διαθέσιµα να προκαλέσουν σκέψεις και νέες για µελέτες που θα επιβεβαιώσουν την καταλληλότητα ή την ανεπάρκεια της έρευνας. Η προοπτική των µουσείων συνδέεται µε την πολιτισµική εξέλιξη των κοινωνιών, αλλά οι ανάγκες των ίδιων των µουσείων εντάσσονται στη διαχειριστική πρακτική του πολιτισµού και στην αναπτυξιακή διαχείριση της προβολής του, συνδεδεµένη µε τον κόσµο των επισκεπτών αλλά και µε τις τοπικές δυνάµεις που διαρκώς διατυπώνουν την ανάγκη της δικής τους συµµετοχής. Ένα µουσείο για να δικαιολογεί την ύπαρξή του χρειάζεται συνοδευτικά µέτρα και επιστηµονική υποστήριξη. Μια επιστηµονική υποστήριξη προϋποθέτει µεθοδολογική επάρκεια και ερευνητική αποτελεσµατικότητα που θα πρέπει να την

3 παρακολουθεί η µουσειολογική πρακτική. Βέβαια, ένα µουσείο δεν µπορεί να αλλάζει κάθε µέρα. Θα δηµιουργηθεί και θα ανανεώνεται µε τις συνοδευτικές πράξεις που θα προσθέτουν εξηγήσεις και ερµηνείες στα αντικείµενα και στη χρήση τους και άρα στο ρόλο του µουσείου. Φτάσαµε σήµερα µε την πρόοδο της τεχνολογίας, στη δυνατότητα να µπορούµε να αποφανθούµε για την εικόνα των αρχαίων ενδυµάτων µε την εξέταση υπολειµµάτων ή ιχνών στα ευρήµατα και για τη δοµή των υλικών τους. Η ανάλυση των υλών µε τη σύγχρονη τεχνολογία και τη συνδυαστική εξήγηση µέσω των µαρτυριών που σποραδικά αναφέρονται στις πηγές, µπορεί να οδηγήσει σε συµπεράσµατα, σηµαντικά για την ενδυµατολογική συµπεριφορά και την κοινωνική ιστορία του παρελθόντος. Στο πλαίσιο αυτό, το µουσείο του Τοµέα Λαογραφίας η διάσωση και η ανάδειξη της προβιοµηχανικής κληρονοµιάς και των αντικειµένων που παρήχθησαν στα όρια του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού των εργαστηρίων παραγωγής, αντιµετωπίζεται µε την ιστοριογραφική προβληµατική της µελέτης του κόσµου της παράδοσης, των οικονοµικών και κοινωνικών συµπεριφορών και των νοοτροπιών που χαρακτήρισαν την κοινωνία και έδωσαν µορφή στα πολιτισµικά αντικείµενα. Στο ίδιο πλαίσιο, στο Εργαστήριο Προβιοµηχανικής Τεχνολογίας προµηθευτήκαµε ένα στερεοσκόπιο για να εξετάσουµε τα υφάσµατα: να διαβάσουµε τις λεπτοµέρειες της δοµής τους που αποτυπώνονται σε διαδοχικές µεγενθυµένες εικόνες, πρόσφορες για τη µελέτη των ιστορικών και των ενδυµατολόγων. Αντιλαµβάνεται κανείς ότι η στερεοσκοπική ανάλυση συµβάλλει και στον ευρύτερο προσανατολισµό της ανθρωπολογικής-ιστορικής έρευνας προς τη σύσταση της ιστορίας των υφασµάτων που θα αναδεικνύει τη σηµασία τους ως ιστορικών πηγών για την τοπική ιστορία, για τα δίκτυα της επικοινωνίας και τις µετακινήσεις, τις εγκαταστάσεις των πληθυσµών, όπως και για το ρόλο τους στην οικονοµική ανάπτυξη και τη διαµόρφωση της κοινωνικής ιεραρχίας που αποτυπώθηκε στην ενδυµατολογική συµπεριφορά. Στην ερευνητική αυτή προσπάθεια και για την ακριβή ή την κατά προσέγγιση χρονολόγηση του υφάσµατος, την ευχέρεια της τυπολογικής κατάταξης και τον ενδεχόµενο προσδιορισµό του εργαστηρίου ή της βιοµηχανίας προέλευσης, η στερεοσκοπική ανάλυση των µεταξωτών υφασµάτων της γυναικείας ενδυµασίας του Πανεπιστηµιακού Μουσείου και Αρχείου στάθηκε χρήσιµη. Τα αποτελέσµατα αυτά αποτυπώθηκαν σε διαδοχικές εικόνες, από την απλή πρώτη φωτογράφηση του υφάσµατος, στην αποτύπωση της δοµής σε διάφορες µεγεθύνσεις, µέχρι την εικόνα της βασικής κλωστής, στον κατά προσέγγιση προσδιορισµό της ύλης και της πρώτης διαπίστωσης για την ποιότητά της. Βέβαια, οι εξειδικευµένοι µελετητές του υφάσµατος διατείνονται ότι αυτή η κλωστή πρέπει να εξεταστεί σε ειδικό εργαστήριο, για να την απόλυτη βεβαιότητα, γιατί η όψη της κλωστής συχνά εξαπατά την όραση και πολλές φορές, µια κλωστή λινού, βαµβακιού ή µεταξιού µπορεί να συγχέεται. Το εργαστήριό µας βρίσκεται σε στάδιο διερευνητικό στον τοµέα της ιστορίας και της αρχαιολογίας που χρειάζεται να θωρακιστεί µε µελετητές του υφάσµατος και των υλών. Τα µεταξωτά ενδύµατα, κληρονοµιά της µετσοβίτικης οικογένειας Ιωάννου Τσανάκα, προς το Πανεπιστηµιακό Mουσείο και Αρχείο του Tοµέα Λαογραφίας, από την παράδοση του Μετσόβου και των Ιωαννίνων των 18 ου -20 ου αιώνα, στο µεγαλύτερο µέρος τους προέρχονται από τις εµπορικές εισαγωγές αγαθών που διακινήθηκαν χωρίς διακοπή, άλλοτε περισσότερο κι άλλοτε λιγότερο, στο πλαίσιο της διάδοσης των υφασµάτων στην παγκόσµια αγορά, για την οποία έπαιξε ρόλο η ανάπτυξη της βιοµηχανίας της δυτικής Ευρώπης και η µεγάλης διάρκειας παράδοση της µεταξουργίας στην Ανατολή. Η µεταξουργία, µεγάλο κεφάλαιο της οικονοµίας

4 του αγροτικού κόσµου και της ιστορίας των κοινωνιών, συνδέεται αρχικά µε τις τεχνικές του αργαλειού, έπειτα µε τη µοντέρνα τεχνολογία της εκβιοµηχάνισης. Η ιστορία του εµπορίου των µεταξωτών αποτελεί µια πτυχή της κοινωνικής ιστορίας των ανθρώπων που αναδείχτηκαν µέσα από αυτό και από τις ανάγκες της κινητικότητας, της διάκρισης, της ανθρώπινης πάλης για την οµορφιά και την ευµάρεια. Στο χώρο του υφάσµατος, που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των ιστορικών και των κοινωνικών επιστηµών, µας απασχόλησε η ιστορία των µεταξωτών υφασµάτων στην περίπτωση των µετσοβίτικων µεταξωτών φορεµάτων. Η ιστορία Η ιστορία των µεταξωτών υφασµάτων µας πληροφορεί ότι τα µεταξωτά που χρησιµοποιήθηκαν στα ενδύµατα, έχουν µακρά παράδοση στους κόλπους των Αυτοκρατοριών της Ανατολής µεταξύ των οποίων η Κινεζική, η Περσική και η Βυζαντινή, που κληροδότησαν την έννοια της πολυτέλειας στην οθωµανική κοινωνία της Βαλκανικής. Η βυζαντινή από τον 6 ο αιώνα και οθωµανική από τον 15 ο αιώνα Κων/πολη, η αραβική και ισλαµική αµασκός από τον 7 ο αιώνα, το µαµελουκικό Κάϊρο από τον 13 ο αιώνα, και οι πόλεις της Κ. Ασίας που συνδέθηκαν µε τον πολιτισµό των Μογγόλων τον 13 ο αιώνα αλλά και µε την Ιταλική Τοσκάνη του 13 ου αιώνα που συγχώνευε την ισλαµική ισπανική και σικελική παράδοση µεταξύ 8 ου - 13 ου αιώνα, δηµιούργησαν το χάρτη της παραγωγής των µεταξωτών υφασµάτων γύρω από τη Μεσόγειο. Οι πόλεις µε τα εργαστήρια υφαντουργίας των µεταξωτών υφασµάτων εµφανίστηκαν στο «δρόµο του µεταξιού» που συνέδεε τις ζώνες καλλιέργειας µουριάς και ανάπτυξης της σηροτροφίας µε τα µεγάλα διοικητικά, οικονοµικά και πολιτισµικά κέντρα του κόσµου. ιέδωσαν την καλλιέργεια της µουριάς, την εκτροφή του µεταξοσκώληκα και τη δηµιουργία κουκουλιών, την παραγωγή µεταξωτής κλωστής και την υφαντική των µεταξωτών στη ύση όπου αναπτύχτηκε η µεταξουργία. Έγιναν γνωστές και ως παραγωγικά βιοτεχνικά κέντρα και απορροφούσαν τις παραγωγές στο πλαίσιο ενός αιτήµατος αυξανόµενης πολυτέλειας, εξακτινώνοντας ταυτόχρονα µε το εµπόριο προς την Ευρώπη και τις µεσογειακές χώρες τα προϊόντα τους, τα ποικίλης τεχνικής µεταξωτά υφάσµατα, σεραζέρ, καµουχά, ατλάζι, βελούδο. Από τον 9 ο µέχρι τον 18 ο αιώνα, µεγάλες πόλεις του µεταξιού στην Ανατολή υπήρξαν οι αµασκός στη Συρία, η Προύσα στη Μ. Ασία και η Κάφφα στην Κριµαία και οι περιοχές γύρω από αυτές υπήρξαν τα οθωµανικά κέντρα της υφαντικής µεταξωτών υφασµάτων από τον 16 ο αιώνα, ενώ τα µικρότερα κέντρα ήταν συνδεδεµένα µε αυτές τις πόλεις και από τον 16 ο αιώνα µε την Κων/πολη. Μαρτυρίες για τη «βιοµηχανία του µεταξιού» από τις αρχές του 15 ου αιώνα µας πληροφορούν ότι από τη δυτική Ανατολία µέχρι την Κεντρική Ασία, αναδείχθηκε το κλασσικό στυλ της υφαντουργίας που άνθισε υπό την αιγίδα των τριών µεγάλων αυλών: της Οθωµανικής που αναδείχθηκε στην Προύσα, την Αδριανούπολη και την Κων/πολη, της Περσικής των τουρκµενικών δυναστειών της Ταµπρίτζ στο κέντρο, και της µογγολικής τιµουριδικής Χεράτ στην Ανατολή. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τριών αυτών πολιτισµών, που παρήγαν για τους σουλτάνους και τους αξιωµατούχους της αυλής και ελέγχονταν από τις δυναστείες της Ανατολίας, διακρινόταν η αισθητική και το ύφος που έγινε γνωστό ως οθωµανικό. Το µεγαλύτερο κέντρο κατεργασίας, εµπορίου και παραγωγής µεταξωτών υφασµάτων στην περιοχή της Μ. Ασίας από τις αρχές του 14 ου αιώνα και την περίοδο

5 της οθωµανικής κυριαρχίας, υπήρξε η Προύσα όπου εµφανίστηκαν τα εργαστήρια και από το 1400 η µεταξουργία του «δαµασκηνού» καµουχά. Το ανθηρό εµπόριο µεταξιού το αναζητούσε η Ευρώπη αλλά και Ρωσία όσο αυτή διεξήγε το εµπόριο της γούνας έναντι µεταξιού, τον 16 ο αιώνα, και εµφάνισε τη βιοµηχανία της Προύσας στα υψηλότερα επίπεδα λάµψης, το Η βιοµηχανία της τον 15 ο αιώνα ανταγωνίστηκε τα ιταλικά βελούδα της Φλωρεντίας και της Βενετίας, εδώ οι Ιταλοί έµποροι που συνέρρεαν, εκπρόσωποι των Μεδίκων, προµηθευόταν το µετάξι για τις βιοτεχνίες της arte de la seta της Φλωρεντίας ενώ από τα µέσα του 15 ου αιώνα και τις αρχές του 16 ου αιώνα από την Ιταλία εισάγονταν τα περισσότερα βελούδα, στο πλαίσιο της πολιτικής του µεταξιού της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Μετά το 1453, κέντρο παραγωγής µεταξωτών υφασµάτων έγινε η Κων/πολη µε το αποκλειστικό δικαίωµα παραγωγής πολύτιµων και πολυτελών µεταξωτών, των «ολοσηρικών» των σεραζέρ, µε τις χρυσές και ασηµένιες κλωστές και τότε το µετάξι της επικράτειας εισήλθε στα αυλικά δεφτέρια ως µέτρο ποιότητας, ενώ γνώρισε µεγάλη ακµή την περίοδο του Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρεπή, όταν γεννήθηκαν µανιφακτούρες µε τον άµεσο έλεγχο της αυλής, σύµφωνα µε το παραδοσιακό σύστηµα των συντεχνιών. Φαίνεται ότι επί Σουλεϊµάν ( ) παράχθηκαν τα περισσότερα πολύτιµα µεταξωτά ενδυµάτων µε µεταλλικές κλωστές (σεραζέρ), τα οποία έγιναν γνωστά και κατασκευάστηκαν από ορισµένους τεχνίτες βιοτέχνες που µετοίκησαν από το Ιράν λόγω της σύγκρουσης Σαφαβιδών-Οθωµανών. Ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής ήταν τα µονόχρωµα γυαλιστερά σατέν αλλά τα υφάσµατα που αναπαριστούσαν τη δόξα της αυτοκρατορίας ήταν τα µεταξωτά µε τα υφασµένα τα σχέδια της οθωµανικής αισθητικής. Εργαστήρια παραγωγής Σεραζέρ και Ζερµπάφτ, τον 16 ο αιώνα θυµίζουν τα υφάσµατα της Βαγδάτης που µέχρι τότε τα προσδιόριζαν ως κουτνί, ατλάζ και χαρέ, υφάσµατα που ωστόσο δεν έχουν διασωθεί. Ολόκληρες περιοχές γύρω από τις δύο αυτές πόλεις, υπήρξαν τα οθωµανικά κέντρα της υφαντικής µεταξωτών υφασµάτων, µε τις οποίες ήταν συνδεδεµένα τα µικρότερα. Εργαστήρια υφασµάτων ιδρύθηκαν στο Σκούταρι, όπου τα υφάσµατα είναι ριγέ µε συνθέσεις από άνθινα µικρά µοτίβα, τα σελιµιγιέ, επίσης βελούδα, αποµιµήσεις των γαλλικών υφασµάτων επίπλωσης, µε γιρλάντες. Οι τούρκοι υιοθέτησαν το γαλλικό στυλ ροκοκό και οι αργαλειοί παρήγαγαν µεγάλες ποσότητες άνθινων µεταξωτών ευρωπαϊκού στυλ, για ενδύµατα και επίπλωση, µέχρι το 1807 που σηµειώθηκε η επανάσταση της ατµοµηχανής. Η γενουατική Χίος, συνδεδεµένη µε τη σουλτανική αυλή, αποτέλεσε τµήµα του παραγωγικού µηχανισµού της Προύσας και της Κων/πολης µεταξύ 16 ου - 18 ου αιώνα και ύφαινε µεταξωτά µε προορισµό τα δώρα. Τον 17 ο αιώνα κέντρα υφαντικής όπως η Χίος, ο Μωριάς και οι άλλες πόλεις της Μ Ασίας, αναδύθηκαν στο κλίµα της ανάπτυξης της οθωµανικής µεταξουργίας, ενώ η ζώνη παραγωγής απλώθηκε στις περιφέρειές τους, δηµιουργώντας διάσπαρτη οικιακή βιοτεχνία, συνδεδεµένη µε το τοπικό αλλά και το µακρινό εµπόριο µεταξιού. Η Κάφφα των γενουατών στην Κριµαία από τον 12 ο αιώνα, συγκέντρωνε το γενουατικό εµπόριο και ανέπτυξε µια βιοτεχνία υφαντικής µεταξωτών που υποκαθιστούσε την τεχνική του βενετσιάνικου τύπου των βελούδων, προφανώς για να εξουδετερώσει το βενετσιάνικο βελούδο από την αγορά αλλά και για να ανταποκριθεί στα γούστα της Μαµελουκικής Αιγύπτου και της Οθωµανικής Τουρκίας.

6 Η οθωµανική αυλή, µε τους Ιταλούς πράκτορες και εµπόρους να έχουν εγκατασταθεί στην Κων/πολη και την Προύσα, ήταν από τον 15 ο µέχρι τον 17 ο αιώνα, η κύρια αγορά των εξαγωγών της ιταλικής βιοµηχανίας µεταξωτών και οι παραγωγοί των δυτικών εργαστηρίων παρήγαν ειδικά για την οθωµανική αγορά, προσθέτοντας µηχανισµούς τεχνικής ειδικά για τα οθωµανικά µέτρα, αντιγράφοντας επίσης και υιοθετώντας οθωµανικά σχέδια. Τον 17 ο αιώνα τα υφάσµατα επίπλωσης χρησιµοποιήθηκαν για τις δυτικές εκκλησιαστικές σασύµπλ, αλλά και για τα φορέµατα των βαλκανικών ενδυµασιών. Τα ενδυµατολογικά µοντέλα της οθωµανικής Βαλκανικής από τον 15 ο αιώνα, µε την ευρύτατη χρήση από τα κάθε τύπου αρχοντικά και έπειτα από τα ανερχόµενα κοινωνικά στρώµατα της αυτοκρατορίας, αξιοποίησαν τα µεταξωτά. Η διάδοσή τους σε όλες τις αγορές της Μεσογείου και η ανάπτυξη της υτικής βιοτεχνικής και βιοµηχανικής µεταξουργίας (Φλωρεντία, Γένοβα-Βενετία και τέλος της Λυών που κυριάρχησε ως κέντρο της παγκόσµιας οικονοµίας του µεταξιού τον 17 ο αιώνα), δηµιούργησαν το δίκτυο των αγορών και των περιφερειών απορρόφησης των µεταξωτών, µε τις µορφές και την ταυτότητα της ποιότητας που απέκτησαν στα κέντρα της παραγωγής, και την ιδιαίτερη χρήση τους στα ενδύµατα των αρχοντικών, αστικών και αγροτικών στη συνέχεια, κοινωνιών. Η διαχείριση της παραγωγής των µεταξωτών και τα εργαστήρια ανήκαν στις αυλές και επιβλέπονταν από τα υψηλά στρώµατα της κοινωνίας. Στην Προύσα π.χ. το µετάξι το διαχειριζόταν ο σουλτάνος, στη Φλωρεντία οι Μέδικοι, αλλά ο κόσµος της εργασίας, ιδιοκτήτες ή συντεχνίες, είχαν ιδρυθεί σε διάφορα µέρη, κάθε ένα από τα οποία διέθετε τα δικά του σχέδια και µε την τυπολογία του προσδιόρισε την κοινωνική χρήση των υφασµάτων. Τα περισσότερα µεταξωτά της Προύσας, για τους αξιωµατούχους, τις βασιλικές συζύγους, τους αυλικούς αρχιτέκτονες, τους ποιητές, τις στολές για τις µεγάλες µέρες του έτους, αποτέλεσαν παράδοση που αργότερα επεκτάθηκε στους εµπόρους, τοπικούς και ξένους, οι οποίοι τα ενέταξαν στα αντικείµενα του εµπορίου που εξάγονταν σε ποσότητες, στην Κεντρική Ευρώπη, ιδίως στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Η Ιταλική βιοτεχνία παραγωγής µεταξωτών υφασµάτων ήταν ισχυρή και διέθετε αποθήκες στην Τουρκία, Φλωρεντία, Βενετία και Γένουα και ήταν διεθνώς δικτυωµένη για την κατασκευή των πλούσιων µεταξωτών υφασµάτων, βελούδων µε πολλές ποικιλίες πυκνότητας πέλους και καλοδουλεµένων χρυσών κεντηµάτων, φλωρεντίνοι κατασκευαστές είχαν εγκατασταθεί στην Πόλη τον 15 ο αιώνα ενώ η Φλωρεντία διέθετε εργαστήρια βιοτεχνών που έδιναν εργασία στον πληθυσµό της τοσκανικής περιφέρειας, ενώ κάθε εργαστήριο ειδικευόταν στα πολυτελή υφάσµατα, µε υφαντές που έκαναν τόπια το χρόνο, µπροκάρ, βελούδα, δαµασκηνά. Ορισµένα από αυτά είχαν προορισµό την Πόλη. Η αλληλεπίδραση υφασµάτων και ενδυµατολογικών µοντέλων υπήρξε ισχυρή και κατέστησε δυσδιάκριτη την προέλευσή τους, ώστε τον 15 ο αιώνα τα ιταλιανίζοντα βελούδα της Προύσας είναι πιο οθωµανικά από ό, τι άλλοτε, παρατηρούν οι µελετητές. Υφάσµατα του 15 ου αιώνα που ονοµάζονται ρωσικά έρχονται από την Κων/πολη ως δώρα ή προέρχονται από τα δυτικά εργαστήρια. Ας σηµειώσουµε τέλος ότι την ανάπτυξη των τεχνικών µεταποίησης των αγροτικών υλών σε υφάσµατα και άλλα βιοτεχνικά προϊόντα, οι ιστορικοί τη συνδέουν µε τον πρώιµο βιοµηχανικό µετασχηµατισµό που επιµερίζεται και έτσι δηµιουργεί πυρήνες ανάπτυξης στην οποία κατευθύνονται οι πληθυσµοί που αναζητούν τρόπο ζωής και εργασία, κυρίως στις πόλεις, όπου σχηµατίζονται οι µισθωτοί τεχνίτες. Άλλωστε, υποστήριξε ο Τενέντι, το καπιταλιστικό παιχνίδι είναι παρόν, τόσο στη Φλωρεντία του 13 ου αιώνα όσο και στο Άµστερνταµ του 17 ου αιώνα.

7 Τα υφάσµατα που συναντώνται στο Μέτσοβο και στις πόλεις µετεγκατάστασης, όπως ήταν τα Τρίκαλα κυρίως και τα Γιάννινα, αλλά και στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, και τα οποία σηµατοδοτούν το ύφασµα αλλά και το φόρεµα, είναι: Μαντίνα: το κόκκινο συνήθως µε λευκά-υποκίτρινα άνθη, ύφανσης µπροκάρ, κυρίως σε κόκκινο φόντο, ενίοτε σε τυρκουάζ ή γαλάζιο. Μαντίνα: είναι το βυζαντινό µαντίν Κουραζέ: ταφτάς µεταξωτός, ύφανσης µουαρέ, µονόχρωµος, κόκκινο, πράσινο, µπλε, µωβ. Ο Ηρόδοτος και ο Πλίνιος στη συνέχεια, µίλησαν για τις αιγυπτιακές λινές cuirasses (=tuniques) που είχαν γίνει από µια πολύ ανθεκτική κλωστή. Κουραζέ από το Κορασάν ή Κρουαζέ ύφανση, ή Σεραζέρ=σηρικό, από τη βυζαντινή λέξη που φαίνεται να διατηρήθηκε στην οθωµανική Κων/πολη. Από το Κορασάν ή από την κρουαζέ ύφανση, ή από το όνοµα το κουϊράσε, που θα πει τουνίκα, ένδυµα, φαίνεται ότι έχει ανατολική προέλευση. Αυτό σηµαίνει ότι στο Μέτσοβο έφτασαν υφάσµατα πολυτελούς ύφανσης, που ενδεχοµένως να ήρθαν από την Κων/πολη, ή να έµοιαζαν µε εκείνα της Κων/πολης. Φλωρινάτα: Μιλεφιόρι ή σουλεµανιγέ, µικρά ανάγλυφα άνθη στο φόντο, σε όλα τα χρώµατα, προϊόντα της Κων/πολης και της Προύσας. Βελούδο: µονόχρωµο ή µε άνθινο διάκοσµο, σε όλα τα χρώµατα. Κουτινί: ριγέ άσπρο µε κίτρινες ρίγες, ή κόκκινο µε κίτρινες ρίγες, µεταξωτό υφάδιβαµβακερό στηµόνι, όψη µεταξωτού, ύφασµα γνωστό από τη µεταξουργία της Βαγδάτης, του µαµελουκικού Καϊρου, της Κων/πολης αργότερα. Το ριγέ κουτινί είναι ένα ύφασµα µε µακρά ιστορία στη µεταξουργία της Ανατολής και τη ύσης. Τα ριγέ µεταξωτά προέρχονται από τα ισλαµικά κέντρα παραγωγής της αυτοκρατορίας των Μαµελούκων. Τα ριγέ, οι ζώνες καλλιγραφίας και τα επαναλαµβανόµενα µοτίβα απέβησαν χαρακτηριστικά των Αραβικών υφασµάτων. Καθώς ο νόµος απαγόρευε τις µεγαλύτερες από δύο δάχτυλα διακοσµητικές µπορντούρες, τα µεταξωτά ήταν ριγέ µε άνθινα και ζωικά µοτίβα, µε άστρα ή ροζέτες. Οι ζώνες του κεντήµατος ονοµάζονταν tiraz, από την αραβική λέξη tarz, που έβγαινε από την περσική και σήµαινε κέντηµα, προορισµένο για τις µη επαναλαµβανόµενες επιγραφές. Μπροκάρ: Μεταξωτά υφάσµατα µε άνθινο διάκοσµο, ιταλικής, γαλλικής ή αιγυπτιακής κυρίως προέλευσης. Τα µπροκάρ υφάσµατα των µετσοβίτικων ενδυµάτων είναι του τέλους του 19 ου -αρχών του 20 ου αιώνα. Σαµαλιτζί: κόκκινο ή κίτρινο-χρυσαφί ριγέ µουαρέ ταφτάς της αµασκού, του Καϊρου ή της Αλεξάνδρειας. Ο Αλατζάς είναι γνωστός στο τέλος του 15 ου αιώνα ως ένα είδος υφάσµατος µε λάµψεις από διάφορα χρώµατα. Τον 15 ο αιώνα στις πηγές συναντάται ο αλατζάς της Προύσας, ένα είδος µεταξωτού υφάσµατος, ενώ οι αλατζάδες της Ινδίας είναι βαµβακεροί. Υπάρχουν λοιπόν τον 15 ο αιώνα µεταξωτοί αλατζάδες Προύσας και βαµβακεροί αλατζάδες Ινδίας. Οι βαλκάνιοι ύφαιναν ανάλογα υφάσµατα τον 18 ο και τον 19 ο αιώνα και τα ονόµασαν σαµαλιτζή, ενώ ονόµασαν αλατζάδες αργότερα τα βαµβακερά που ενδεχοµένως είχαν λίγο µετάξι στην ύφανση, πάντως τα ριγέ υφάσµατα µε κόκκινη ή κίτρινη ρίγα σε µαύρο φόντο. Η ψηφιοποίηση των ενδυµάτων και των υφασµάτων στο Πανεπιστηµιακό Μουσείο έγινε στο εργαστήριο, από τον Τάκη Στεφάνου µε τη βοήθεια των υποψηφίων διδακτόρων Κατερίνας Κοντοπανάγου και Κώστα Βάτσιου, που αποτέλεσε και το βοηθό του Στεφάνου στη διαδικασία της στερεσκοπικής ανάλυσης. Η µαρτυρία και των δύο θα µπορούσε να επιβεβαιώσει τις στιγµές της διαδικασίας και κυρίως τη βιωµατική τους εµπειρία.

8 Η στερεσκοπική ανάλυση στις διαδοχικές εικόνες που αποτυπώθηκαν, έγινε µε προσοχή. Μετρήθηκε η επιφάνεια του υφάσµατος που ετέθη κάτω από το µηχάνηµα, έχουν κρατηθεί αυτά τα µέτρα και ο πολλαπλασιαστικός δείκτης. Επιλέχθηκε από το ύφασµα ένα τµήµα 15Χ20, που περιέχει το φόντο αλλά και αντιπροσωπευτικό µοτίβο και οι διαδοχικές εικόνες έφτασαν στην επιθυµητή µεγέθυνση, που φωτογραφήθηκε, ενώ από τις εικόνες επιλέχθηκαν ορισµένες αντιπροσωπευτικές για το διαδίκτυο, που θα αποτυπώνουν την ερευνητική διαδικασία αλλά και τις αλλεπάλληλες µορφές της δοµής της ύφανσης. Οι εικόνες, οι οποίες παρέχονται σε ποικίλες διαστάσεις, προσφέρουν στοιχεία για νέες έρευνες και προσεγγίσεις. Τα αποτελέσµατα των στερεοσκοπικών αναλύσεων οδηγούν σε µια νέα αξιολόγηση, ιστορική και αισθητική των υφασµάτων, αλλά και στη συγκρότηση µιας τυπολογίας που συνδέεται τόσο µε τη διεξαγωγή του εµπορίου και των µεταφορών την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όσο και µε τις τοπικές προτιµήσεις. Η ανάλυση κατατάσσει τα υφάσµατα σε εργαστήρια, δηλώνει την καταγωγή της διακόσµησης και φανερώνει τους τρόπους µε τους οποίους η ντόπια αισθητική ενσωµάτωνε ξένα πολιτισµικά στοιχεία στην ιεραρχία των κοινωνικών της αξιών. Με τη φωτογραφική αποτύπωση των εκθεµάτων και τη στερεοσκοπική τους ανάλυση, αποκαλύπτεται η δοµή ύφανσης τόσο των υφασµάτων όσο και των κεντηµάτων τους. Τα αποτελέσµατα µας οδήγησαν στα χαρακτηριστικά των υφασµάτων της ανατολικής υφαντουργίας, της οποίας τα χαρακτηριστικά συνοψίζονται στην τεχνική, αλλά και στην αισθητική και διακοσµητική απόδοση και στο ύφος που προσδιορίζεται ως ανατολικό, οθωµανικό, αλλά και σε υφάσµατα που προέρχονται ίσως από τη δυτική βιοµηχανία, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερµανίας. Η συνολική µας µατιά υπαγορεύτηκε από την αντίληψη της ολοκληρωµένης ανάπτυξης ενός τόπου, της ανταπόκρισης στη σηµερινή αναγκαιότητα της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτισµικής ανάπτυξης των πληθυσµών στους τόπους της εγκατάστασής τους. Τα αντικείµενα, προϊόντα των παραδοσιακών κοινωνιών της µεγάλης διάρκειας, γνώρισαν ιδιαίτερες µορφές σε συγκεκριµένες συνθήκες, όπως αυτές της Τουρκοκρατίας. Η µελέτη προσανατολισµένη στην αναζήτηση της συνολικής ιστορίας, και της αθέατης ιστορικής πραγµατικότητας, θεωρεί ότι αναλωµένα σύµβολα προσεγγίσεων του παρελθόντος, επιζητούν περαιτέρω εξηγήσεις και ερµηνείες, που αποκαλύπτονται µε τα νέα εργαλεία της έρευνας στοιχειοθετώντας νέες πτυχές της έρευνας της παραδοσιακής ζωής. Συγκεκριµένες προτάσεις θα µπορούσαν να είναι εφαρµόσιµες στον τόπο, όπως η επέκταση αυτού του προγράµµατος στο σύνολο των µετσοβίτικων µεταξωτών φορεµάτων, αλλά κυρίως η δηµιουργία µιας συλλογής υφασµάτων που θα εντάσσεται στη συλλογή ενδυµάτων, η οποία µε τη σειρά της θα µπορούσε να αποτελέσει µέρος ενός ουσιαστικού µουσείου του ορεινού χώρου- µουσείου του µαλλιού και της κτηνοτροφίας, τα όρια της ανάπτυξης και του τέλους της στο εµπόριο, που θα αναδεικνύει την κοινωνία του Μετσόβου, ως ένα µοντέλο ανάπτυξης ή συντήρησης και, πάντωςµια ζωντανή βουνήσια πραγµατικότητα.

9 La collection des vetements de Metsovo au Musee Universitaire d'ioannina. Presentation et analyse des tissus en soie V. Rokou, Professeur de Laographie, Laboratoire de technologie pre-industrielle Universite d Ioannina, Departement d Histoire et d Archeologie Resume Ce programme constitue un effort de sauvetage, d'étude, d'enregistrement et de documentation numérique des collections ethnologiques de l'université de Jannina afin de promouvoir les importances culturelles de la technologie pré-industrielle en diffusant des informations, images et analyses de l'héritage matériel qui possède et administre l'université, afin que soit constitué un musée virtuel, ouvert et accessible à chaque spécialiste et visiteur concerné. Les objets, facteurs de la culture traditionnelle, s'intègrent au monde rural et urbain de la période pré-industrielle. Leur forme et leur technique sont liées aux matières primaires accessibles et disponibles de l'environnement et du commerce tandis que simultanément ils nous parlent des relations sociales interpersonnelles et groupales alors qu'ils créent la quotidienneté de leur culture. Autrement dit, des éléments qui concernent la technique de fabrication d'un objet certifient des années, lieux et de l'action humaine. L'entreprise de l'enregistrement numérique des objets a résulté du besoin de renversement de l'image fragile et dépassée du musée traditionnel que présentent les collections universitaires. Pour de nombreuses décennies les «objets exposés» etaient accumulés et stockés au fond des salles universitaires et leur image ressemblait à dépôt. La Numérisation et la publication à l'internet avec details d'éléments des objets qui concernent leur fabrication mais aussi l'origine, la destination et la circulation de leurs matières primaires donne pour première fois l'occasion aux chercheurs d'avancer à des recherches analytiques, de trouver des aspects de la culture traditionnelle qui n'étaient pas jusqu'à notre temps distinctes et ils multiplient les résultats des études précédentes.la catégorisation a été dictée par la matière des objets exposés (tissus, métaux, bois), leur emploi, leur origine de grande partie des collections d'epirus et spécialement de Metsovo, ainsi que la definition de caractéristiques techniques concrètes qui concernent grande partie des collections disponibles. Leur présentation est accompagnée par le fournissement d'informations historiques supplémentaires afin que soit donnée une image du lieu, de l'espace et de l'époque à laquelle ceux-ci ont été produits et ont été utilisés. Pour cette raison, sont mentionnés également des textes ou même des parties d'études de scientifiques distingués, principalement aux secteurs des techniques des tissus et des métaux. Sa numérisation et la présentation à l'internet de la partie la plus importante de notre héritage pré-industrielle, de la collection des tissus, comprend, en dehors du représentation photographique des objets exposés, leur analyse stéréoscopique. Ainsi, se révèle la structure de la texturisation tant des tissus que de leurs broderies. Les images, lesquelles sont présentées à des dimensions diverses, offrent des éléments pour de nouvelles enquêtes et approches. Les résultats des analyses stéréoscopiques conduisent à une nouvelle appréciation, historique et à une esthétique des tissus, mais aussi à la constitution d'une typologie qui est liée tant à la conduite du commerce et des transports pendant la période de la domination turque, qu'aux préférences locales. L'analyse classifie les tissus parmi des laboratoires, déclare l'origine de la décoration et montre les manières avec lesquelles l'esthétique locale intégrait des éléments culturels étrangers dans la hiérarchie de ses valeurs sociales.

10 Εικόνα 1: Νήµα. Η κλωστή της ύφανσης σε ανάλυση. Πρόκειται για κλωστή λινή ή βαµβακερή Εικόνα 2: Η εσωτερική επιφάνεια της ύφανσης που σχηµατίζει τον ιστό του διακόσµου

11 Εικόνα 3: Εικόνα υφάσµατος σε ανάλυση. είχνει τη δοµή της ύφανσης Εικόνα 4: Τµήµα του υφάσµατος. Η ανάλυση δείχνει το σχηµατισµό της µεταξωτής επιφάνειας στην ύφανση.

12 Εικόνα 5: Κέντηµα µε ουτρά. Σχέδιο ψευδοτσέπης, στη θέση του ρολογιού. Εικόνα 6: Κέντηµα ποδόγυρου µε «κατουφεδάκι». Βελούδο (κατηφές) κοµµένο σε σχέδιο ανατολικής έµπνευσης και ραµµένο στο φόρεµα µε κρυφές βελονιές.

13 Εικόνα 7: Μεταξωτό φόρεµα Μετσόβου 19ου αιώνα. Μαντίνα τυρκουάζ εργαστηρίου Αιγύπτου ή Κων/πολης. Εσωτερικό µανικιών, γαλλικό µεταξωτό.

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΥΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΥΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΥΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Περιγραφή: Με την τεχνική αυτή µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια σύνθεση µε το ράψιµο διάφορων υφασµάτων και άλλων υλικών µεταξύ τους, πάνω σε µια βάση από ανθεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειολογία και Εκπαίδευση Ενότητα 3η: Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ

Μουσειολογία και Εκπαίδευση Ενότητα 3η: Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ Μουσειολογία και Εκπαίδευση Ενότητα 3η: Επιστημονική Μουσειολογία και Μουσεία ΦΕΤ Δημήτρης Κολιόπουλος Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΣΙΟΥ-Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη (Α και Β), 5 σελίδες Α4

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από 2 µέρη (Α και Β), 5 σελίδες Α4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΣΧΕ ΙΟ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΧΕ ΙΟ ΜΟ ΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΤΕΤΑΡΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur

Monsieur Pierre Fabre Président Fondateur Les Laboratoires Pierre Fabre, second groupe pharmaceutique indépendant francais, ont réalisé un chiffre d affaires de près de 2 milliards d euros en 2012, don t 54% à l international. Leurs activités

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Νάουσα 13-15. Μαΐου 2005. Μαρία Ρεπούση Επ. Καθηγήτρια Ιστορίας & Διδακτικής της Ιστορίας Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Νάουσα 13-15. Μαΐου 2005. Μαρία Ρεπούση Επ. Καθηγήτρια Ιστορίας & Διδακτικής της Ιστορίας Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Νάουσα 13-15 Μαΐου 2005 Μαρία Ρεπούση Επ. Καθηγήτρια Ιστορίας & Διδακτικής της Ιστορίας Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ Η αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς στην ιστορική εκπαίδευση Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΜΑΝΕ Ο Σμυρναϊκός Μανές ή αλλιώς Μανέρως. Κατά τους Αρχαίους συγγραφείς ο Μανέρως ήταν θλιβερός ήχος και τον ονομάζανε Μανέρω ή Λίναιος θρήνος διότι κατά τα λεγόμενα με τον ήχο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Υφασματογραφίας

Δημιουργία Υφασματογραφίας Δημιουργία Υφασματογραφίας Δημιουργία υφασματογραφίας Με την τεχνική αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σύνθεση με το ράψιμο διάφορων υφασμάτων και άλλων υλικών μεταξύ τους, πάνω σε μια βάση από ανθεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΝΕΣΙΜΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΝΕΣΙΜΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ Ομάδα 5 Μαρία Στεφανία - Ευάγγελος Σχολικό έτος 2013 2014 1 Ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. Tμήμα Δ2 Ερωτήσεις 1. Τί υλικά χρησιμοποιούσαν για την ύφανση και από ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο Η ενδυμασία αποτελείται από κάθε τι με το οποίο ο άνθρωπος καλύπτει και στολίζει το σώμα του. Περιλαμβάνει δηλαδή τα ρούχα και

Διαβάστε περισσότερα

α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων μετάλλων στην Ευρώπη

α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων μετάλλων στην Ευρώπη Σελ. 122 3. Οι ανακαλύψεις α. Προς αναζήτηση νέων δρόμων Η αναζήτηση νέων δρόμων είναι αναγκαία εξαιτίας : της τουρκικής κατάκτησης που είχε διακόψει την επικοινωνία Ευρώπης Ασίας της έλλειψης πολύτιμων

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07

«ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07 «ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» Σχολικό έτος 2006-07 ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιβ.Εκπ/σης Εθνικό Δίκτυο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ» του Κ.Π.Ε Νάουσας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Νηπ/γείο Καλυβίων Ν. Πέλλας Νηπ/γείο Αγγελοχωρίου

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της υφαντικής στο πλαίσιο της δράσης Πηνελόπη-Ghandi

Διδασκαλία της υφαντικής στο πλαίσιο της δράσης Πηνελόπη-Ghandi ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ Ε - ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Διδασκαλία της υφαντικής στο πλαίσιο της δράσης Πηνελόπη-Ghandi ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο παρακάτω σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ο μεταξοσκώληκας. Η εκτροφή του μεταξοσκώληκα

Ο μεταξοσκώληκας. Η εκτροφή του μεταξοσκώληκα Ο μεταξοσκώληκας Η κάμπια του Bombyx mori είναι ο πιο διαδεδομένος μεταξοσκώληκας. Ανήκει στην οικογένεια Bombycidae που μαζί με την Saturnidae είναι δύο από τις 8 οικογένειες της Τάξης των Λεπιδόπτερων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου

Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου Τεχνολογικό-Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρείου και Μουσείο Μεταλλείας- Μεταλλουργίας Λαυρείου Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας, μέλος της Επιστ. Επιτρ. του ΜΜΜΛ (ΕΜΠ και ΥΠΠΟΤ), Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Το

Διαβάστε περισσότερα

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της μορφής του εγχειρήματος του 'Μουσείου', ως προνομιακού πεδίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Ίδρυση Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του στο πρώτο έτος λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Πορτρέτα Ανθρώπων Εικόνες Του Τόπου Μου Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Πορτρέτα Ανθρώπων Εικόνες Του Τόπου Μου Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Πορτρέτα Ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

designlab@thessaloniki

designlab@thessaloniki designlab@thessaloniki Το concept Μετά τις δυο πρώτες διοργανώσεις του (2009 και 2010), καθώς και την απολύτως επιτυχημένη, θεματική εμφάνισή του στην 42η xenia, το Design Lab, το σύγχρονο show για το

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους»

«Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» «Τα ιστορικά-πολιτιστικά χαρακτηριστικά του Λαυρείου και προτάσεις για την ανάδειξή τους» Γιώργος Ν. Δερμάτης, Δρ. Ιστορίας-Κώστας Γ. Μάνθος, MSc Αρχιτέκτων Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής Λαύρειο, 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη..3 Εισαγωγή.4 Το Τμήμα Σπουδές.4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους Τμήματος Ιστορίας. 5 Καταγραφή Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Περιεχόμενα Παρουσίασης Γιατί γαστρονομία; Σκοπός Γαστρονομικά προϊόντα στην τουριστική αγορά Αξιολόγηση γαστρονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 4: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Η βιοµηχανική επανάσταση

1ο ΣΧΕ ΙΟ. Η βιοµηχανική επανάσταση Ε. ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 Η βιοµηχανική επανάσταση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής

Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων. Η ανάγκη τεκµηρίωσης και διαφύλαξης της σύγχρονης λαογραφικής και εθνογραφικής Μουσειοπαιδαγωγική αξιοποίηση Βιοµηχανικών Μουσείων ρ. Αναστασία Π. Βαλαβανίδου αρχιτέκτων µηχ.-µουσειολόγος Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας, ΥΠΠΟΤ Ελένη Χρ. Οικονοµοπούλου αρχιτέκτων µηχ.,

Διαβάστε περισσότερα

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου.

«Να σας συγχαρώ για την οργάνωση του συνεδρίου και μάλιστα με ένα θέμα που αποτελεί βασικό ζητούμενο αλλά και εργαλείο στήριξης του αγροτικού χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ/νση: Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα 5/ 11/ 2015 Τηλ: 210-2124388 Fax: 210-5237904 Θέμα: Ομιλία Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1) Τα Annales. Μια «μικρή διανοητική επανάσταση» στο πεδίο της Ιστοριογραφίας Ρίκα Μπενβενίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C. www.c3.teiwm.gr. Βιομηχ χανικός σχεδι 14/12/20112011

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C. www.c3.teiwm.gr. Βιομηχ χανικός σχεδι 14/12/20112011 Βιομηχανικός σχεδιασμός συσκευασίας και ετικέτας παραδοσιακών προϊόντων ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Περιεχόμενα Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 15.05.2014 Αρ. Πρ. 765 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ενότητα 5: Structuro-Globale Audio-Visuelle (SGAV) ΚΙΓΙΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Το μάθημα προφέρει μια συστηματική και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ

1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 3. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 4. Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ 5. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ». Φοιτητές:

Διαβάστε περισσότερα

Mε επιτυχία, μεγαλύτερη των προσδοκιών, ολοκληρώθηκε. Technodomus Μια νέα έκθεση που έρχεται για να μείνει ΕΚΘΕΣΗ EΠIΠΛEON

Mε επιτυχία, μεγαλύτερη των προσδοκιών, ολοκληρώθηκε. Technodomus Μια νέα έκθεση που έρχεται για να μείνει ΕΚΘΕΣΗ EΠIΠΛEON Technodomus Μια νέα έκθεση που έρχεται για να μείνει Υψηλή επισκεψιμότητα - πολύ μεγαλύτερη από όσο αναμενόταν - είχε στο ντεμπούτο της, η νέα έκθεση Technodomus που αφορά στη βιομηχανία ξυλουργικών μηχανημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε

Β2. β) Πρώτα απ όλα: Αρχικά παράλληλα: ταυτόχρονα εξάλλου: άλλωστε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 Το συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται στην ανάγκη προσέγγισης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης από τους Νεοέλληνες. Επρόκειτο για τόπους έκφρασης συλλογικότητας. Επιπλέον, σ αυτούς γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Ε.Φ.Δ.: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος

Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΫΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Του Δημήτρη Αντώνη Μανιατάκη Προέδρου Μανιατακείου Ιδρύματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Συνεργάζεται με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και μέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Ο μεταξοσκώληκας. Η κάμπια του Bombyx mori είναι ο πιο διαδεδομένος μεταξοσκώληκας.

Ο μεταξοσκώληκας. Η κάμπια του Bombyx mori είναι ο πιο διαδεδομένος μεταξοσκώληκας. Ο μεταξοσκώληκας Η κάμπια του Bombyx mori είναι ο πιο διαδεδομένος μεταξοσκώληκας. Ανήκει στην οικογένεια Bombycidae που μαζί με την Saturnidae είναι δύο από τις 8 οικογένειες της Τάξης των Λεπιδόπτερων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα VΙΙΙ Εκτίµηση οπτικής όχλησης εγκαταστάσεων ENVECO A.E ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 2 2. Οπτικές επιπτώσεις µεταλλευτικής δραστηριότητας... 2 3. Αξιολόγηση της οπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης

Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Τ.Ε.Ε. Τοµέας: Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναγκαιότητα Η κλωστοϋφαντουργία και η βιοµηχανία ένδυσης είναι ένας από τους σηµαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ

ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΚΟΙΝΈΣ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΧΩΡΊΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΈΣ ΓΡΑΜΜΈΣ 33Οι επιπτώσεις της Βιομηχανικής Επανάστασης 33Η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 33Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία της τέχνης 3 3 Η Ευρώπη και ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 Νίκος Μπελαβίλας, επίκουρος καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Καταγραφή και αποτύπωση. Το πρώτο βήμα στις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις

Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις Εκλεκτισµός & Μοντερνίστικες Τάσεις (Η άρνηση των Ιστορικων ρυθµών) Ο Ιστορισµός ένα ρεύµα που αναπτύσσεται κατά το 19ο αι και χαρακτηρίζεται από υιοθέτηση και επαναδιαπραγµάτευση γνώριµων τεχνοτροπιών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Βιβλιοθήκη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Η συλλογή της Γαλλικής Σχολής Αθηνών άρχισε να δημιουργείται το 1846, καλύπτοντας όλους τους τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙOY ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙOY ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙOY ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 36957 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΝΙOY ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ Ανάπτυξη / Έκθεση Ιδέας Μέσα στην πλέξη ενός υφαντού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ Γεωγραφικά στοιχεία Ο Εθνικός Δρυμός Πίνδου, γνωστός και ως Βάλια Κάλντα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου στα όρια μεταξύ των νομών Γρεβενών και

Διαβάστε περισσότερα

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ

Η ορολογική νοοτροπία. La mentalité technologique. Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Maria Kardouli RESUMÉ Η ορολογική νοοτροπία Μαρία Καρδούλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον Homo Erectus φτάνουμε οσονούπω στον Homo Semanticus, εφόσον το πείραμα του Web semantique (σημασιολογικού Ιστού) στεφθεί με επιτυχία. Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Copyright 2006, Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα